Social Integration and Leisure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Integration and Leisure"

Transcriptie

1 Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Januari 2011 auteur Tom de Groot T: E: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

2 CentERdata, Tilburg, 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Project beschrijving Inleiding Codeboek Descriptives Social Integration and Leisure, Wave 1 1/49

4 1 Project beschrijving Title: Social Integration and Leisure Datafile: fb11a Funding sources: CentERdata MESS project Investigator: CentERdata Project description: The survey focuses on social integration and leisure Sample: members of the LISS Immigrants panel of 16 years of age and older Overview of the response: Selected number of household members: (100%) Non response: 722 (28.2%) Response: Complete: (71.3%) Incomplete: 13 (0.5%) Date of data collection: February 2011 Titel: Sociale integratie en vrije tijd Databestand: fb11a Financiering: CentERdata MESS project Onderzoeker: CentERdata Projectbeschrijving: De vragenlijst gaat over sociale integratie en vrije tijd Steekproef: leden van het LISS Immigrantenpanel van 16 jaar en ouder Responsoverzicht: Selectie aantal huishoudleden: (100%) Non respons: 722 (28,2%) Respons: Compleet: (71,3%) Incompleet: 13 (0,5%) Datum van data verzameling: februari 2011 Social Integration and Leisure, Wave 1 2/49

5 2 Inleiding In februari 2011 is binnen het Immigranten panel de vragenlijst SIL_wave 1 afgenomen. Deze vragenlijst gaat over sociale integratie en vrije tijd. De vragenlijst is voorgelegd aan panelleden van 16 jaar en ouder. In totaal zijn panelleden geselecteerd voor deze vragenlijst, waarvan 1822 de vragenlijst compleet invulden (responspercentage 71,3 %). Social Integration and Leisure, Wave 1 3/49

6 3 Codeboek Dit codeboek bevat de vragenlijst zoals deze in het Immigranten panel is afgenomen. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen in de dataset. De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief weergegeven. open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd (standaard 255) De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als integer. nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld fb11a_m Jaar en maand van de veldwerkperiode {intro} Deze vragenlijst gaat over sociale relaties en vrije tijd. fb11a001 Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u hebt? helemaal niet tevreden ik weet het niet fb11a002 Hoe tevreden bent u met de manier waarop u uw vrije tijd besteedt? helemaal niet tevreden ik weet het niet helemaal tevreden helemaal tevreden Social Integration and Leisure, Wave 1 4/49

7 fb11a003- fb11a062 We gaan nu een aantal organisaties noemen waarvan u vrijwillig lid kunt worden. Wilt u voor elk van de onderstaande organisaties aangeven wat voor u op dit moment, of in de afgelopen 12 maanden, van toepassing is? (meerdere antwoorden mogelijk) 1 = geen binding 2 = geld geschonken 3 = deelgenomen aan activiteit 4 = lid 5 = vrijwilligerswerk gedaan een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis een culturele vereniging of hobbyclub fb11a003 fb11a004 fb11a005 fb11a006 fb11a007 fb11a008 fb11a009 fb11a010 fb11a011 fb11a012 een vakbond fb11a013 fb11a014 fb11a015 fb11a016 fb11a017 een bedrijfsorganisatie, fb11a018 fb11a019 fb11a020 fb11a021 fb11a022 beroepsorganisatie, of agrarische organisatie een fb11a023 fb11a024 fb11a025 fb11a026 fb11a027 consumentenorganisatie of automobielclub een organisatie voor fb11a028 fb11a029 fb11a030 fb11a031 fb11a032 humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten een organisatie voor fb11a033 fb11a034 fb11a35 fb11a036 fb11a037 bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie een religieuze of kerkelijke fb11a038 fb11a039 fb11a040 fb11a041 fb11a042 organisatie een politieke partij fb11a043 fb11a044 fb11a045 fb11a046 fb11a047 een vereniging voor fb11a048 fb11a049 fb11a050 fb11a051 fb11a052 wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingen een vereniging voor fb11a053 fb11a054 fb11a055 fb11a056 fb11a057 jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen, of vrienden andere organisaties fb11a058 fb11a059 fb11a060 fb11a061 fb11a062 waarvan u vrijwillig lid kunt worden 0 nee 1 ja fb11a063 Hebt u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verricht? Dat wil zeggen heeft u iemand in uw omgeving regelmatig geholpen die vanwege een ziekte of aandoening hulp nodig had. 1 ja 2 nee Social Integration and Leisure, Wave 1 5/49

8 if fb11a063=1 fb11a064 Wat was uw relatie met deze persoon? Als u meerdere mensen hebt geholpen, denk hierbij dan aan degene die u het meest hebt geholpen. Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn: 1 partner 2 thuiswonend (stief-, pleeg-)kind 3 inwonende (schoon-, stief-, pleeg-)ouder 4 inwonende zus of broer 5 inwonende grootouder 6 inwonend, andere huisgenoot 7 niet-inwonend (stief-, pleeg-)kind 8 niet-inwonende (schoon-, stief-, pleeg-)ouder 9 niet-inwonende zus of broer 10 niet-inwonende grootouder 11 niet-inwonend, andere familie 12 niet-inwonende kennis, vriend 13 collega (van het werk) 14 buurvrouw of -man (geen familie) 15 anders if fb11a064=15 fb11a065 Wat was dan uw relatie met deze persoon? Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn: string if fb11a063=1 fb11a066 Hoeveel uur hulp gaf u gemiddeld per week? 0,0..168,0 uur if fb11a063=1 fb11a067-fb11a069 Wat voor hulp gaf u? (meerdere antwoorden mogelijk) fb11a067 huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, de was doen, boodschappen) fb11a068 persoonlijke verzorging (bv. baden, douchen, aankleden) fb11a069 begeleiding (bv. het regelen van zaken, troosten, luisteren) fb11a070 Hebt u in de afgelopen 12 maanden nog ander soort vrijwilligerswerk gedaan dan hiervoor genoemd? 1 ja 2 nee if fb11a070=1 fb11a071 Wat voor soort vrijwilligerswerk hebt u dan gedaan? string Social Integration and Leisure, Wave 1 6/49

9 if fb11a007=1 or fb11a012=1 or fb11a017=1 or fb11a022=1 or fb11a027=1 or fb11a032=1 or fb11a037=1 or fb11a042=1 or fb11a047=1 or fb11a052=1 or fb11a057=1 or fb11a062=1 fb11a072 Alles bij elkaar genomen, hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk? (inclusief de uren die u eventueel besteedt aan mantelzorg) 0,0..168,0 uur per week fb11a073-fb11a083 Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens naar de volgende voorzieningen of voorstellingen geweest? fb11a073 een toneelvoorstelling fb11a074 een cabaret fb11a075 een concert van klassieke muziek fb11a076 een opera of operette fb11a077 een concert van populaire muziek, pop, jazz, musical of popopera fb11a078 een dance-, housefeest fb11a079 een balletvoorstelling fb11a080 de bioscoop fb11a081 een filmhuis fb11a082 een kunstgalerie fb11a083 een museum 1 ja 2 nee if fb11a073=1 or fb11a074=1 or fb11a075=1 or fb11a076=1 or fb11a077=1 or fb11a078=1 or fb11a079=1 or fb11a080=1 or fb11a081=1 or fb11a082=1 or fb11a083=1 fb11a084-fb11a094 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar deze voorzieningen of voorstellingen geweest? fb11a084 een toneelvoorstelling fb11a085 een cabaret fb11a086 een concert van klassieke muziek fb11a087 een opera of operette fb11a088 een concert van populaire muziek, pop, jazz, musical of popopera fb11a089 een dance-, housefeest fb11a090 een balletvoorstelling fb11a091 de bioscoop fb11a092 een filmhuis fb11a093 een kunstgalerie fb11a094 een museum 1 één keer 2 2 tot 3 keer 3 4 tot 11 keer 4 12 keer of vaker Social Integration and Leisure, Wave 1 7/49

10 fb11a095 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in Nederland op vakantie geweest? Onder vakantie verstaan we hier een verblijf (in Nederland) buiten de eigen woonomgeving voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting buitenshuis. 1 niet geweest 2 één keer 3 2 keer 4 3 keer 5 4 keer 6 5 keer of vaker fb11a096 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland op vakantie geweest? Onder vakantie verstaan we hier een verblijf (in het buitenland) buiten de eigen woonomgeving voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting buitenshuis. 1 niet geweest 2 één keer 3 2 keer 4 3 keer 5 4 keer 6 5 keer of vaker fb11a097 Doet u aan sport? 1 ja 2 nee if fb11a097=1 fb11a098 Hoeveel uur per week gemiddeld doet u aan sport? 0,0..168,0 uur if fb11a097=1 fb11a099-fb11a116 Welke sport beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk) fb11a099 voetbal fb11a100 hockey fb11a101 handbal fb11a102 volleybal fb11a103 badminton fb11a104 squash fb11a105 gymnastiek fb11a106 zaalvoetbal fb11a107 joggen/hardlopen fb11a108 skeeleren/skaten fb11a109 zwemmen fb11a110 tennis fb11a111 fietsen fb11a112 wandelen fb11a113 golf fb11a114 fitness fb11a115 bewegen op muziek (bijvoorbeeld dansen, zumba, aerobics) fb11a116 andere sport(en) Social Integration and Leisure, Wave 1 8/49

11 0 = nee 1 = ja if fb11a116=1 fb11a117 Welke andere sport(en) bedoelt u? fb11a118 Hoeveel dagen kijkt u gemiddeld televisie per week? Als u geen televisie kijkt, vult u hier dan een nul (0) in dagen per week if fb11a118>0 fb11a119-fb11a120 Op de dagen dat u televisie kijkt, hoe lang kijkt u dan gemiddeld per dag televisie? fb11a119 uren fb11a geconstrueerde variabele: (fb11a119*60)+fb11a120 fb11a121 televisie kijken, toepassing, totaal, in fb11a122 Hoeveel dagen luistert u gemiddeld naar de radio per week? Als u niet naar de radio luistert, vult u hier dan een nul (0) in dagen per week if fb11a122>0 fb11a123-fb11a124 Op de dagen dat u naar de radio luistert, hoe lang luistert u dan gemiddeld per dag naar de radio? fb11a123 uren fb11a geconstrueerde variabele: (fb11a123*60)+fb11a124 fb11a125 luisteren naar de radio, toepassing, totaal, in fb11a126 Hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning één of meerdere boeken volledig uitgelezen? 1 ja 2 nee if fb11a126=1 fb11a127 Hoeveel boeken hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning volledig uitgelezen?. boeken Social Integration and Leisure, Wave 1 9/49

12 fb11a128-fb11a141 Hebt u de afgelopen 12 besteed aan de volgende zaken? fb11a128 bespelen muziekinstrument fb11a129 zingen/zangkoor/zanggroepje fb11a130 karweitjes in en om het huis fb11a131 modelbouw fb11a132 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc. fb11a133 fotograferen fb11a134 verzorgen van planten/dieren fb11a135 handwerk fb11a136 dvd/video kijken fb11a137 lezen fb11a138 postzegels verzamelen fb11a139 verzamelen andere dingen fb11a140 cursus volgen fb11a141 toneel, musical, ballet 1 ja 2 nee fb11a142-fb11a155 En hebt u de afgelopen 12 besteed aan de volgende zaken? fb11a142 paardensport fb11a143 auto/motorsport fb11a144 sleutelen aan auto/motor fb11a145 kaarten fb11a146 biljarten, poolen, snooker, darten fb11a147 duiven houden fb11a148 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje fb11a149 koken fb11a150 muziek luisteren fb11a151 vissen fb11a152 winkelen fb11a153 reizen fb11a154 dansen fb11a155 varen 1 ja 2 nee als minstens 1 item van fb11a128 t/m fb11a141 of fb11a142 t/m fb11a155 = 1 fb11a156-fb11a182 Op gemiddeld hoeveel dagen per week besteedt u tijd aan deze zaken? Als dit minder vaak dan eens per week is, vult u hier dan een nul (0) in. if fb11a128=1 fb11a156 bespelen muziekinstrument if fb11a129=1 fb11a157 zingen/zangkoor/zanggroepje if fb11a130=1 fb11a158 karweitjes in en om het huis if fb11a131=1 fb11a159 modelbouw if fb11a132=1 fb11a160 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc. if fb11a133=1 fb11a161 fotograferen if fb11a134=1 Social Integration and Leisure, Wave 1 10/49

13 fb11a162 verzorgen van planten/dieren if fb11a135=1 fb11a163 handwerk if fb11a136=1 fb11a164 dvd/video kijken if fb11a137=1 fb11a165 lezen if fb11a138=1 fb11a166 postzegels verzamelen if fb11a139=1 fb11a167 verzamelen andere dingen if fb11a140=1 fb11a168 cursus volgen if fb11a141=1 fb11a169 toneel, musical, ballet if fb11a142=1 fb11a170 paardensport if fb11a143=1 fb11a171 auto/motorsport if fb11a144=1 fb11a172 sleutelen aan auto/motor if fb11a145=1 fb11a173 kaarten if fb11a146=1 fb11a174 biljarten, poolen, snooker, darten if fb11a147=1 fb11a175 duiven houden if fb11a148=1 fb11a176 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje if fb11a149=1 fb11a177 koken if fb11a150=1 fb11a178 muziek luisteren if fb11a151=1 fb11a179 vissen if fb11a152=1 fb11a180 winkelen if fb11a154=1 fb11a181 dansen if fb11a155=1 fb11a182 varen 0..7 dag(en) per week Op de dagen dat u tijd besteedt aan [fb11a156 fb11a182] hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan? if fb11a156>0 fb11a183 bespelen muziekinstrument: uren fb11a184 bespelen muziekinstrument: geconstrueerde variabele: (fb11a183=*60)+fb11a184 fb11a185 bespelen muziekinstrument, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a157>0 fb11a186 zingen/zangkoor/zanggroepje: uren fb11a187 zingen/zangkoor/zanggroepje: geconstrueerde variabele: (fb11a186*60)+fb11a187 Social Integration and Leisure, Wave 1 11/49

14 fb11a188 zingen/zangkoor/zanggroepje, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a158>0 fb11a189 karweitjes in en om het huis: uren fb11a190 karweitjes in en om het huis: geconstrueerde variabele: (fb11a189*60)+fb11a190 fb11a191 karweitjes in en om het huis, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a159>0 fb11a192 modelbouw: uren fb11a193 modelbouw: geconstrueerde variabele: (fb11a192*60)+fb11a193 fb11a194 if fb11a160>0 fb11a195 modelbouw, dagen waarop van toepassing, totaal, in handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc.: uren fb11a196 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc.: geconstrueerde variabele: (fb11a195*60)+fb11a196 fb11a197 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc., toepassing, totaal, in if fb11a161>0 fb11a198 fotograferen: uren fb11a199 fotograferen: geconstrueerde variabele: (fb11a198*60)+fb11a199 fb11a200 fotograferen, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a162>0 fb11a201 verzorgen van planten/dieren: uren fb11a202 verzorgen van planten/dieren: geconstrueerde variabele: (fb11a201*60)+fb11a202 fb11a203 verzorgen van planten/dieren, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a163>0 fb11a204 handwerk: uren fb11a205 handwerk: geconstrueerde variabele: (fb11a204*60)+fb11a205 fb11a206 handwerk, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a164>0 fb11a207 dvd/video kijken: uren fb11a208 dvd/video kijken: geconstrueerde variabele: (fb11a207*60)+fb11a208 fb11a209 dvd/video kijken, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a165>0 fb11a210 lezen: uren fb11a211 lezen: geconstrueerde variabele: (fb11a210*60)+fb11a211 fb11a212 lezen, dagen waarop van toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 12/49

15 if fb11a166>0 fb11a213 postzegels verzamelen: uren fb11a214 postzegels verzamelen: geconstrueerde variabele: (fb11a213*60)+fb11a214 fb11a215 postzegels verzamelen, toepassing, totaal, in if fb11a167>0 fb11a216 verzamelen andere dingen: uren fb11a217 verzamelen andere dingen: geconstrueerde variabele: (fb11a216*60)+fb11a217 fb11a218 verzamelen andere dingen, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a168>0 fb11a219 cursus volgen: uren fb11a220 cursus volgen: geconstrueerde variabele: (fb11a219*60)+fb11a220 fb11a221 cursus volgen, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a169>0 fb11a222 toneel, musical, ballet: uren fb11a223 toneel, musical, ballet: geconstrueerde variabele: (fb11a222*60)+fb11a223 fb11a224 toneel, musical, ballet, toepassing, totaal, in if fb11a170>0 fb11a225 paardensport: uren fb11a226 paardensport: geconstrueerde variabele: (fb11a225*60)+fb11a226 fb11a227 paardensport, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a171>0 fb11a228 auto/motorsport: uren fb11a229 auto/motorsport: geconstrueerde variabele: (fb11a228*60)+fb11a229 fb11a230 auto/motorsport, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a172>0 fb11a231 sleutelen aan auto/motor: uren fb11a232 sleutelen aan auto/motor: geconstrueerde variabele: (fb11a231*60)+fb11a232 fb11a233 sleutelen aan auto/motor, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in if fb11a173>0 fb11a234 kaarten: uren fb11a235 kaarten: geconstrueerde variabele: (fb11a234*60)+fb11a235 fb11a236 kaarten, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a174>0 fb11a237 biljarten, poolen, snooker, darten: uren fb11a238 biljarten, poolen, snooker, darten: geconstrueerde variabele: (fb11a237*60)+fb11a238 fb11a239 biljarten, poolen, snooker, darten, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 13/49

16 if fb11a175>0 fb11a240 duiven houden: uren fb11a241 duiven houden: geconstrueerde variabele: (fb11a240*60)+fb11a241 fb11a242 duiven, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a176>0 fb11a243 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje: uren fb11a244 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje: geconstrueerde variabele: (fb11a243*60)+fb11a244 fb11a245 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje, toepassing, totaal, in if fb11a177>0 fb11a246 koken: uren fb11a247 koken: geconstrueerde variabele: (fb11a246*60)+fb11a247 fb11a248 koken, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a178>0 fb11a249 muziek luisteren: uren fb11a250 muziek luisteren: geconstrueerde variabele: (fb11a249*60)+fb11a250 fb11a251 muziek luisteren, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a179>0 fb11a252 vissen: uren fb11a253 vissen: geconstrueerde variabele: (fb11a252*60)+fb11a253 fb11a254 vissen, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a180>0 fb11a255 winkelen: uren fb11a256 winkelen: geconstrueerde variabele: (fb11a255*60)+fb11a256 fb11a257 winkelen, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a181>0 fb11a258 dansen: uren fb11a259 dansen: geconstrueerde variabele: (fb11a258*60)+fb11a259 fb11a260 dansen, dagen waarop van toepassing, totaal, in if fb11a182>0 fb11a261 varen: uren fb11a262 varen: geconstrueerde variabele: (fb11a261*60)+fb11a262 fb11a263 varen, dagen waarop van toepassing, totaal, in fb11a264 Maakt u weleens gebruik van een computer, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? 1 ja 2 nee Social Integration and Leisure, Wave 1 14/49

17 if fb11a264=1 fb11a265-fb11a268 Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u gebruik maakt van een computer, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? Als u geen gebruik maakt van een computer op die plaats of u hebt geen computer op die plaats, vult u dan een nul (0) in. fb11a265 thuis fb11a266 op het werk fb11a267 op school fb11a268 ergens anders (bv. buurthuis, internetcafé) uren per week fb11a269 Maakt u weleens gebruik van internet, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? 1 ja 2 nee if fb11a269=1 fb11a270-fb11a273 Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u gebruik maakt van internet (inclusief en), naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? Als geen of niet van toepassing, vult u dan een nul (0) in. fb11a270 thuis fb11a271 op het werk fb11a272 op school fb11a273 ergens anders (bv. buurthuis, internetcafé) uren per week if fb11a269=1 fb11a274-fb11a289 Kunt u aangeven of u wel eens bezig bent met de volgende online activiteiten? fb11a274 fb11a275 informatie opzoeken op het internet (bv. over hobby's, werk, openingstijden, uitjes etc.) fb11a276 producten/productinformatie opzoeken of vergelijken op het internet fb11a277 aankopen doen via internet fb11a278 korte filmpjes bekijken (bv. via YouTube) fb11a279 online films of tv-programma's bekijken fb11a280 downloaden van software fb11a281 downloaden van muziek of films fb11a282 goksites bezoeken fb11a283 internetbankieren fb11a284 internetspellen spelen/online gamen fb11a285 online nieuws en tijdschriften lezen fb11a286 nieuwsgroepen fb11a287 chat/msn fb11a288 forums en internet communities bezoeken fb11a289 overige activiteiten op het internet 1 ja 2 nee Social Integration and Leisure, Wave 1 15/49

18 als minstens 1 item van fb11a274 t/m fb11a289 = 1 fb11a290-fb11a305 Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u bezig bent met deze online activiteiten? Tel hierbij activiteiten op het werk, thuis of ergens anders bij elkaar op. if fb11a274=1 fb11a290 if fb11a275=1 fb11a291 informatie opzoeken op het internet (bv. over hobby's, werk, openingstijden, uitjes etc.) if fb11a276=1 fb11a292 producten/productinformatie opzoeken of vergelijken op het internet if fb11a277=1 fb11a293 aankopen doen via internet if fb11a278=1 fb11a294 korte filmpjes bekijken (bv. via YouTube) if fb11a279=1 fb11a295 online films of tv-programma's bekijken if fb11a280=1 fb11a296 downloaden van software if fb11a281=1 fb11a297 downloaden van muziek of films if fb11a282=1 fb11a298 goksites bezoeken if fb11a283=1 fb11a299 internetbankieren if fb11a284=1 fb11a300 internetspellen spelen/online gamen if fb11a285=1 fb11a301 online nieuws en tijdschriften lezen if fb11a286=1 fb11a302 nieuwsgroepen if fb11a287=1 fb11a303 chat/msn if fb11a288=1 fb11a304 forums en internet communities bezoeken if fb11a289=1 fb11a305 overige activiteiten op het internet uren per week fb11a306 De volgende vragen gaan over uw sociale contacten. Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten? helemaal niet tevreden ik weet het niet helemaal tevreden Social Integration and Leisure, Wave 1 16/49

19 fb11a307-fb11a312 Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt? fb11a307 ik ervaar een leegte om me heen fb11a308 er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen fb11a309 ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen fb11a310 er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel fb11a311 ik mis mensen om me heen fb11a312 vaak voel ik me in de steek gelaten 1 ja 2 min of meer 3 nee fb11a313 Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met familie (anders dan met leden van uw eigen huishouden) 1 bijna elke dag 2 een of twee keer per week 3 een aantal keer per maand 4 ongeveer een keer per maand 5 een aantal keren per jaar 6 ongeveer een keer per jaar 7 nooit 8 weet niet 9 niet van toepassing fb11a314 Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met iemand uit de buurt 1 bijna elke dag 2 een of twee keer per week 3 een aantal keer per maand 4 ongeveer een keer per maand 5 een aantal keren per jaar 6 ongeveer een keer per jaar 7 nooit 8 weet niet 9 niet van toepassing fb11a315 Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met vrienden buiten uw buurt 1 bijna elke dag 2 een of twee keer per week 3 een aantal keer per maand 4 ongeveer een keer per maand 5 een aantal keren per jaar 6 ongeveer een keer per jaar 7 nooit 8 weet niet 9 niet van toepassing Social Integration and Leisure, Wave 1 17/49

20 fb11a316 Hoe vaak doet u de volgende zaken? naar een bar of café gaan 1 bijna elke dag 2 een of twee keer per week 3 een aantal keer per maand 4 ongeveer een keer per maand 5 een aantal keren per jaar 6 ongeveer een keer per jaar 7 nooit 8 weet niet 9 niet van toepassing fb11a317-fb11a321 NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel fb11a317 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? fb11a318 Vond u de vragen duidelijk? fb11a319 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? fb11a320 Vond u het onderwerp interessant? fb11a321 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 1 beslist niet beslist wel fb11a322 Datum begin vragenlijst fb11a323 Tijd begin vragenlijst fb11a324 Datum einde vragenlijst fb11a325 Tijd einde vragenlijst fb11a326 Duur in seconden Social Integration and Leisure, Wave 1 18/49

21 4 Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld fb11a_m jaar en maand van de veldwerkperiode fb11a001 hoe tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u hebt? fb11a002 hoe tevreden bent u met de manier waarop u uw vrije tijd besteed? fb11a003 een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis, geen binding fb11a004 een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis, geld geschonken fb11a005 een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis, deelgenomen aan activiteit fb11a006 een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis, lid fb11a007 een sportclub of club voor activiteiten buiten uw eigen huis, vrijwilligerswerk gedaan fb11a008 een culturele vereniging of hobbyclub, geen binding Social Integration and Leisure, Wave 1 19/49

22 fb11a009 een culturele vereniging of hobbyclub, geld geschonken fb11a010 een culturele vereniging of hobbyclub, deelgenomen aan activiteit fb11a011 een culturele vereniging of hobbyclub, lid fb11a012 een culturele vereniging of hobbyclub, vrijwilligerswerk gedaan fb11a013 een vakbond, geen binding fb11a014 een vakbond, geld geschonken fb11a015 een vakbond, deelgenomen aan activiteit fb11a016 een vakbond, lid fb11a017 een vakbond, vrijwilligerswerk gedaan fb11a018 een bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie, of agrarische organisatie, geen binding fb11a019 een bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie, of agrarische organisatie, geld geschonken fb11a020 een bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie, of agrarische organisatie, deelgenomen aan activiteit fb11a021 een bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie, of agrarische organisatie, lid Social Integration and Leisure, Wave 1 20/49

23 fb11a022 een bedrijfsorganisatie, beroepsorganisatie, of agrarische organisatie, vrijwilligerswerk gedaan fb11a023 een consumentenorganisatie of automobielclub, geen binding fb11a024 een consumentenorganisatie of automobielclub, geld geschonken fb11a025 een consumentenorganisatie of automobielclub, deelgenomen aan activiteit fb11a026 een consumentenorganisatie of automobielclub, lid fb11a027 een consumentenorganisatie of automobielclub, vrijwilligerswerk gedaan fb11a028 een organisatie voor humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten, geen binding fb11a029 een organisatie voor humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten, geld geschonken fb11a030 een organisatie voor humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten, deelgenomen aan activiteit Social Integration and Leisure, Wave 1 21/49

24 fb11a031 een organisatie voor humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten, lid fb11a032 een organisatie voor humanitaire hulp, mensenrechten, minderheden, of immigranten, vrijwilligerswerk gedaan fb11a033 een organisatie voor bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie, geen binding fb11a034 een organisatie voor bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie, geld geschonken fb11a035 een organisatie voor bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie, deelgenomen aan activiteit fb11a036 een organisatie voor bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie, lid fb11a037 een organisatie voor bescherming van het milieu, vredesorganisatie, of dierenrechtenorganisatie, vrijwilligerswerk gedaan fb11a038 een religieuze of kerkelijke organisatie, geen binding fb11a039 een religieuze of kerkelijke organisatie, geld geschonken Social Integration and Leisure, Wave 1 22/49

25 fb11a040 een religieuze of kerkelijke organisatie, deelgenomen aan activiteit fb11a041 een religieuze of kerkelijke organisatie, lid fb11a042 een religieuze of kerkelijke organisatie, vrijwilligerswerk gedaan fb11a043 een politieke partij, geen binding fb11a044 een politieke partij, geld geschonken fb11a045 een politieke partij, deelgenomen aan activiteit fb11a046 een politieke partij, lid fb11a047 een politieke partij, vrijwilligerswerk gedaan fb11a048 een vereniging voor wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingen, geen binding fb11a049 een vereniging voor wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingen, geld geschonken fb11a050 een vereniging voor wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingeng, deelgenomen aan activiteit fb11a051 een vereniging voor wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingen, lid fb11a052 een vereniging voor wetenschap, onderwijs, leerkrachten of ouders van leerlingen, vrijwilligerswerk gedaan Social Integration and Leisure, Wave 1 23/49

26 fb11a053 een vereniging voor jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen of vrienden, geen binding fb11a054 een vereniging voor jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen of vrienden, geld geschonken fb11a055 een vereniging voor jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen; of vrienden, deelgenomen aan activiteit fb11a056 een vereniging voor jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen; of vrienden, lid fb11a057 een vereniging voor jongeren, gepensioneerden/ouderen, vrouwen; of vrienden, vrijwilligerswerk gedaan fb11a058 andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt worden, geen binding fb11a059 andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt worden, geld geschonken fb11a060 andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt worden, deelgenomen aan activiteit fb11a061 andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt worden, lid Social Integration and Leisure, Wave 1 24/49

27 fb11a062 andere organisaties waarvan u vrijwillig lid kunt worden, vrijwilligerswerk gedaan fb11a063 Hebt u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verricht? fb11a064 Wat was uw relatie met deze persoon?...degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn: fb11a066 hoeveel uur hulp gaf u gemiddeld per week fb11a067 huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, de was doen, boodschap fb11a068 persoonlijke verzorging (bv. baden, douchen, aankleden) fb11a069 begeleiding (bv het regelen van zaken, troosten, luisteren) fb11a070 Hebt u in de afgelopen 12 maanden nog ander soort vrijwilligerswerk gedaan dan hiervoor genoemd? fb11a072 Alles bij elkaar genomen, hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk? (inclusief de uren die u eventueel besteedt aan mantelzorg) fb11a073 een toneelvoorstelling, bezocht in de afgelopen 12 maanden Social Integration and Leisure, Wave 1 25/49

28 fb11a074 een cabaret, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a075 een concert van klassieke muziek, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a076 een opera of operette, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a077 een concert van populaire muziek, pop, jazz, musical of popopera, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a078 een dance-, housefeest, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a079 een balletvoorstelling, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a080 de bioscoop, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a081 een filmhuis, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a082 een kunstgalerie, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a083 een museum, bezocht in de afgelopen 12 maanden fb11a084 een toneelvoorstelling, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a085 een cabaret, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden Social Integration and Leisure, Wave 1 26/49

29 fb11a086 een concert van klassieke muziek, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a087 een opera of operette, frequentie bezoek in de afgelopen 12 maanden fb11a088 een concert van populaire muziek, pop, jazz, musical of popopera, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a089 een dance-, housefeest, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a090 een balletvoorstelling, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a091 de bioscoop, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a092 een filmhuis, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a093 een kunstgalerie, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a094 een museum, frequentie bezoek afgelopen 12 maanden fb11a095 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in Nederland op vakantie geweest? fb11a096 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland op vakantie geweest? Social Integration and Leisure, Wave 1 27/49

30 fb11a097 Doet u aan sport? fb11a098 Hoeveel uur per week gemiddeld doet u aan sport? fb11a099 voetbal fb11a100 hockey fb11a101 handbal fb11a102 volleybal fb11a103 badminton fb11a104 squash fb11a105 gymnastiek fb11a106 zaalvoetbal fb11a107 joggen/hardlopen fb11a108 skeeleren/skaten fb11a109 zwemmen fb11a110 tennis fb11a111 fietsen fb11a112 wandelen fb11a113 golf fb11a114 fitness fb11a115 bewegen op muziek (bijvoorbeeld dansen, zumba, aerobics) fb11a116 andere sport(en) fb11a118 Hoeveel dagen kijkt u gemiddeld televisie per week? Als u geen televisie kijkt, vult u hier dan een nul (0) in. fb11a119 televisie kijken, toepassing: uren fb11a120 televisie kijken, toepassing: Social Integration and Leisure, Wave 1 28/49

31 fb11a121 televisie kijken, toepassing, totaal, in fb11a122 Hoeveel dagen luistert u gemiddeld naar de radio per week? Als u niet naar de radio luistert, vult u hier dan een nul (0) in. fb11a123 luisteren naar de radio, gemiddelde waarop van toepassing: uren fb11a124 luisteren naar de radio, gemiddelde waarop van toepassing: fb11a125 luisteren naar de radio, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a126 Hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning één of meerdere boeken volledig uitgelezen? fb11a127 Hoeveel boeken hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning volledig uitgelezen? fb11a128 afgelopen besteed aan: bespelen muziekinstrument Social Integration and Leisure, Wave 1 29/49

32 fb11a129 afgelopen besteed aan: zingen/zangkoor/zanggroepj e fb11a130 afgelopen besteed aan: karweitjes in en om het huis fb11a131 afgelopen besteed aan: modelbouw fb11a132 afgelopen besteed aan: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc. fb11a133 afgelopen besteed aan: fotograferen fb11a134 afgelopen besteed aan: verzorgen van planten/dieren fb11a135 afgelopen besteed aan: handwerk fb11a136 afgelopen besteed aan: dvd/video kijken fb11a137 afgelopen besteed aan: lezen fb11a138 afgelopen besteed aan: postzegels verzamelen Social Integration and Leisure, Wave 1 30/49

33 fb11a139 afgelopen besteed aan: verzamelen andere dingen fb11a140 afgelopen besteed aan: cursus volgen fb11a141 afgelopen besteed aan: toneel, musical, ballet fb11a142 afgelopen besteed aan: paardensport fb11a143 afgelopen besteed aan: auto/motorsport fb11a144 afgelopen besteed aan: sleutelen aan auto/motor fb11a145 afgelopen besteed aan: kaarten fb11a146 afgelopen besteed aan: biljarten, poolen, snooker, darten fb11a147 afgelopen besteed aan: duiven houden fb11a148 afgelopen besteed aan: uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje fb11a149 afgelopen besteed aan: koken Social Integration and Leisure, Wave 1 31/49

34 fb11a150 afgelopen besteed aan: muziek luisteren fb11a151 afgelopen besteed aan: vissen fb11a152 afgelopen besteed aan: winkelen fb11a153 afgelopen besteed aan: reizen fb11a154 afgelopen besteed aan: dansen fb11a155 afgelopen besteed aan: varen fb11a156 gemiddeld aantal wordt besteed aan: bespelen muziekinstrument fb11a157 gemiddeld aantal wordt besteed aan: zingen/zangkoor/zanggroepj e fb11a158 gemiddeld aantal wordt besteed aan: karweitjes in en om het huis fb11a159 gemiddeld aantal wordt besteed aan: modelbouw Social Integration and Leisure, Wave 1 32/49

35 fb11a160 gemiddeld aantal wordt besteed aan: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc. fb11a161 gemiddeld aantal wordt besteed aan: fotograferen fb11a162 gemiddeld aantal wordt besteed aan: verzorgen van planten/dieren fb11a163 gemiddeld aantal wordt besteed aan: handwerk fb11a164 gemiddeld aantal wordt besteed aan: dvd/video kijken fb11a165 gemiddeld aantal wordt besteed aan: lezen fb11a166 gemiddeld aantal wordt besteed aan: postzegels verzamelen fb11a167 gemiddeld aantal wordt besteed aan: verzamelen andere dingen fb11a168 gemiddeld aantal wordt besteed aan: cursus volgen Social Integration and Leisure, Wave 1 33/49

36 fb11a169 gemiddeld aantal wordt besteed aan: toneel, musical, ballet fb11a170 gemiddeld aantal wordt besteed aan: paardensport fb11a171 gemiddeld aantal wordt besteed aan: auto/motorsport fb11a172 gemiddeld aantal wordt besteed aan: sleutelen aan auto/motor fb11a173 gemiddeld aantal wordt besteed aan: kaarten fb11a174 gemiddeld aantal wordt besteed aan: biljarten, poolen, snooker, darten fb11a175 gemiddeld aantal wordt besteed aan: duiven houden fb11a176 gemiddeld aantal wordt besteed aan: uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje fb11a177 gemiddeld aantal wordt besteed aan: koken fb11a178 gemiddeld aantal wordt besteed aan: muziek luisteren Social Integration and Leisure, Wave 1 34/49

37 fb11a179 gemiddeld aantal wordt besteed aan: vissen fb11a180 gemiddeld aantal wordt besteed aan: winkelen fb11a181 gemiddeld aantal wordt besteed aan: dansen fb11a182 gemiddeld aantal wordt besteed aan: varen fb11a183 bespelen muziekinstrument, toepassing, uren fb11a184 bespelen muziekinstrument, toepassing, fb11a185 bespelen muziekinstrument, toepassing, totaal, in fb11a zingen/zangkoor/zanggroepj e, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, uren fb11a zingen/zangkoor/zanggroepj e, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, Social Integration and Leisure, Wave 1 35/49

38 fb11a zingen/zangkoor/zanggroepj e, gemiddelde tijdsbesteding op toepassing, totaal, in fb11a189 karweitjes in en om het huis, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a190 karweitjes in en om het huis, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a191 karweitjes in en om het huis, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a192 modelbouw, toepassing, uren fb11a193 modelbouw, toepassing, fb11a194 modelbouw, toepassing, totaal, in fb11a195 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc., gemiddelde waarop van toepassing, uren Social Integration and Leisure, Wave 1 36/49

39 fb11a196 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc., gemiddelde waarop van toepassing, fb11a197 handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc., gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a198 fotograferen, toepassing, uren fb11a199 fotograferen, toepassing, fb11a200 fotograferen, toepassing, totaal, in fb11a201 verzorgen van planten/dieren, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a202 verzorgen van planten/dieren, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a203 verzorgen van planten/dieren, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 37/49

40 fb11a204 handwerk, toepassing, uren fb11a205 handwerk, toepassing, fb11a206 handwerk, toepassing, totaal, in fb11a207 dvd/video kijken, toepassing, uren fb11a208 dvd/video kijken, toepassing, fb11a209 dvd/video kijken, toepassing, totaal, in fb11a210 lezen, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a211 lezen, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a212 lezen, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 38/49

41 fb11a213 postzegels verzamelen, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a214 postzegels verzamelen, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a215 postzegels verzamelen, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a216 verzamelen andere dingen, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a217 verzamelen andere dingen, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a218 verzamelen andere dingen, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a219 cursus volgen, toepassing, uren fb11a220 cursus volgen, toepassing, fb11a221 cursus volgen, toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 39/49

42 fb11a222 toneel, musical, ballet, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a223 toneel, musical, ballet, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a224 toneel, musical, ballet, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a225 paardensport, toepassing, uren fb11a226 paardensport, toepassing, fb11a227 paardensport, toepassing, totaal, in fb11a228 auto/motorsport, toepassing, uren fb11a229 auto/motorsport, toepassing, fb11a230 auto/motorsport, toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 40/49

43 fb11a231 sleutelen aan auto/motor, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a232 sleutelen aan auto/motor, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a233 sleutelen aan auto/motor, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a234 kaarten, toepassing, uren fb11a235 kaarten, toepassing, fb11a236 kaarten, toepassing, totaal, in fb11a237 biljarten, poolen, snooker, darten, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a238 biljarten, poolen, snooker, darten, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a239 biljarten, poolen, snooker, darten, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 41/49

44 fb11a240 duiven houden, toepassing, uren fb11a241 duiven houden, toepassing, fb11a242 duiven, toepassing, totaal, in fb11a243 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje, toepassing, uren fb11a244 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje, toepassing, fb11a245 uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje, toepassing, totaal, in fb11a246 koken, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a247 koken, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a248 koken, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 42/49

45 fb11a249 muziek luisteren, toepassing, uren fb11a250 muziek luisteren, toepassing, fb11a251 muziek luisteren, toepassing, totaal, in fb11a252 vissen, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a253 vissen, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a254 vissen, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a255 winkelen, toepassing, uren fb11a256 winkelen, toepassing, fb11a257 winkelen, toepassing, totaal, in Social Integration and Leisure, Wave 1 43/49

46 fb11a258 dansen, toepassing, uren fb11a259 dansen, toepassing, fb11a260 dansen, toepassing, totaal, in fb11a261 varen, gemiddelde waarop van toepassing, uren fb11a262 varen, gemiddelde waarop van toepassing, fb11a263 varen, gemiddelde waarop van toepassing, totaal, in fb11a264 Maakt u weleens gebruik van een computer, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? fb11a265 computergebruik, aantal uur per week gemiddeld: thuis fb11a266 computergebruik, aantal uur per week gemiddeld: op het werk fb11a267 computergebruik, aantal uur per week gemiddeld: op school Social Integration and Leisure, Wave 1 44/49

47 fb11a268 computergebruik, aantal uur per week gemiddeld: ergens anders (bv. buurthuis, internetcafé) fb11a269 Maakt u weleens gebruik van internet, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? fb11a270 internetgebruik, aantal uur per week gemiddeld: thuis fb11a271 internetgebruik, aantal uur per week gemiddeld: op het werk fb11a272 internetgebruik, aantal uur per week gemiddeld: op school fb11a273 internetgebruik, aantal uur per week gemiddeld: ergens anders (bv. buurthuis, internetcafé) fb11a274 wel eens bezig bent met: fb11a275 wel eens bezig bent met: informatie opzoeken op het internet (bv. over hobby s, werk, openingstijden, uitjes etc.) fb11a276 wel eens bezig bent met: producten/productinformatie opzoeken of vergelijken op het internet fb11a277 wel eens bezig bent met: aankopen doen via internet fb11a278 wel eens bezig bent met: korte filmpjes bekijken (bv. via YouTube) Social Integration and Leisure, Wave 1 45/49

48 fb11a279 wel eens bezig bent met: online films of tvprogramma s bekijken fb11a280 wel eens bezig bent met: downloaden van software fb11a281 wel eens bezig bent met: downloaden van muziek of films fb11a282 wel eens bezig bent met: goksites bezoeken fb11a283 wel eens bezig bent met: internetbankieren fb11a284 wel eens bezig bent met: internetspellen spelen/online gamen fb11a285 wel eens bezig bent met: online nieuws en tijdschriften lezen fb11a286 wel eens bezig bent met: nieuwsgroepen fb11a287 wel eens bezig bent met: chat/msn fb11a288 wel eens bezig bent met: forums en internet communities bezoeken fb11a289 wel eens bezig bent met: overige activiteiten op het internet fb11a290 aantal uur per week gemiddeld bezig met: fb11a291 aantal uur per week gemiddeld bezig met: informatie opzoeken op het internet (bv. over hobby s, werk, openingstijden, uitjes etc.) Social Integration and Leisure, Wave 1 46/49

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum mei 2010 auteur Marika de Bruijne T: +31 13 466 2561 E: m.debruijne@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Vakantieonderzoek wave 2

Vakantieonderzoek wave 2 Vakantieonderzoek wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juli 21 versie 1. auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg CentERdata, Tilburg, 21

Nadere informatie

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Financial Literacy Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum Oktober 2014 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 7 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2014 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0 Rol van de Overheid Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

The function of autobiographical memory

The function of autobiographical memory The function of autobiographical memory Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 Datum Januari 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Marije Oudejans T: +31 13 466

Nadere informatie

Binding met politieke partijen

Binding met politieke partijen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2012 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

Mixed mode experiment III

Mixed mode experiment III Mixed mode experiment III Herhaalvragen Medisch wetenschappelijk onderzoek Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum oktober 2009 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Weegproject December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2013 auteur(s) Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Changing images of older workers part 1

Changing images of older workers part 1 Changing images of older workers part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Question format and response style behavior in attitude research I

Question format and response style behavior in attitude research I Question format and response style behavior in attitude research I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum februari 2008 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Oktober 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Mei 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum juni 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 2 Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2013 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327

Nadere informatie

Vignette Experiment on Paradata - II

Vignette Experiment on Paradata - II Vignette Experiment on Paradata - II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 30 januari 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2012 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13

Nadere informatie

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Hulpgedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave II

Leisure time expenditure Wave II Leisure time expenditure Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum Maart 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Maart 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave I

Leisure time expenditure Wave I Leisure time expenditure Wave I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

(shortened) Sense of Coherence

(shortened) Sense of Coherence (shortened) Sense of Coherence Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum juni 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 1)

Emotional Expressiveness (part 1) Emotional Expressiveness (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Social Contacts Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum oktober 2011 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2011 versie 1.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Nostalgia part 1 wave 2

Nostalgia part 1 wave 2 Nostalgia part 1 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Volunteering Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Maart 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Nostalgia part 3 wave 2

Nostalgia part 3 wave 2 Nostalgia part 3 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 25 mei 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Type D personality and job resources

Type D personality and job resources Type D personality and job resources Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2012 auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 3456 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Immigranten in Nederland

Immigranten in Nederland Immigranten in Nederland Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 / 8325 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Verandering kosten rond zorg en pensioen

Verandering kosten rond zorg en pensioen Verandering kosten rond zorg en pensioen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2015 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Heuristics 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Satisficing Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1. datum oktober 212 auteur Corrie vis T: +31 13 466 8327 E: c.m.vis@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 2)

Emotional Expressiveness (part 2) Emotional Expressiveness (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum December 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Action Control Scale (ACS-90)

Action Control Scale (ACS-90) Action Control Scale (ACS-90) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 1)

Reasons To Snack (deel 1) Reasons To Snack (deel 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum juli 2011 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Are Investors Driven by Sentiments?

Are Investors Driven by Sentiments? Are Investors Driven by Sentiments? Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 7 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Nostalgia part 2 wave 1

Nostalgia part 2 wave 1 Nostalgia part 2 wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Verrijkingsexperiment

Verrijkingsexperiment Verrijkingsexperiment Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum mei 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum oktober 2015 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Prosociaal en Antisociaal Gedrag

Prosociaal en Antisociaal Gedrag Prosociaal en Antisociaal Gedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2011 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Proactive Coping and Health Behaviour

Proactive Coping and Health Behaviour Proactive Coping and Health Behaviour Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Juni 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Social Exclusion SCP

Social Exclusion SCP Social Exclusion SCP Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Maart 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Culture and Society Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2010 auteur(s) Corrie Vis Maarten Streefkerk T: +31 13 466 8327 / 2149 E: C.M.Vis@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2013 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Gezondheid en gezondheidsklachten

Gezondheid en gezondheidsklachten Gezondheid en gezondheidsklachten Vragenlijst afgenomen in het CentERpanel Versie 1.0 datum November 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: J.V.Hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 2)

Reasons To Snack (deel 2) Reasons To Snack (deel 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (2)

Explaining Public Support for Vigilantism (2) Explaining Public Support for Vigilantism (2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Dutch Parliamentary Election Studies 2012

Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel ASSETS LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2013 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 2561 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl

Nadere informatie

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel HOUSING LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Januari 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Maarten Streefkerk T: +31 13 466 3259 / 2149 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (1)

Explaining Public Support for Vigilantism (1) Explaining Public Support for Vigilantism (1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Ecological Footprint

Ecological Footprint Ecological Footprint Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum februari 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2009 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2)

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2014 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Decreasing trust in democratic governments wave 5

Decreasing trust in democratic governments wave 5 Decreasing trust in democratic governments wave 5 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 (0)13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0 Solidarity Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 4668323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T,

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

HOUSING LISS Core Study wave 2

HOUSING LISS Core Study wave 2 HOUSING LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

ASSETS LISS Core Study Wave 4

ASSETS LISS Core Study Wave 4 ASSETS LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juli 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting juni 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum oktober 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Threatening Identities:

Threatening Identities: Threatening Identities: Interaction and Conflict in the Multicultural Netherlands. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl

Nadere informatie

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2)

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Assets LISS Core Study

Assets LISS Core Study Assets LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

HOUSING. LISS Core Study Wave 5. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

HOUSING. LISS Core Study Wave 5. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel HOUSING LISS Core Study Wave 5 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Maarten Streefkerk T: +31 13 466 3259 / 2149 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Coping self-efficacy after potential traumatic events

Coping self-efficacy after potential traumatic events Coping self-efficacy after potential traumatic events Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Maart 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Commercial Opportunities

Commercial Opportunities Commercial Opportunities Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2010 auteur Stephanie Mertens / Gamze Demirel T: +31 13 466 2561 / 2287 E: s.c.mertens@uvt.nl / g.demirel@uvt.nl

Nadere informatie

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie