Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki"

Transcriptie

1 Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki

2 Amsterdam Podium Mozaïek wo 28 maart uur voorpremière Arnhem Musis Sacrum do 29 maart uur inleiding uur Haarlem Philharmonie vr 30 maart uur Het Half Uur uur Den Haag De Regentes zo 1 april uur Het Half Uur uur Zoetermeer Stadstheater di 3 april uur inleiding uur Amsterdam Muziekgebouw aan t IJ wo 4 april uur inleiding uur Amsterdam Muziekgebouw aan t IJ do 5 april uur inleiding uur (live uitzending Radio 4) oboe d amore Bart Schneemann Irma Kort bassethoorn Frank van den Brink hoorn Ron Schaaper fagot Dorian Cooke Marieke Stordiau trombone Brandt Attema Alexander Verbeek contrabas Wilmar de Visser Nederlands Blazers Ensemble beweegt hemel en aarde! gasten luit Karl Nyhlin santur Dimitri Psonis viola da gamba Paulina van Laarhoven Byzantijnse voorzangers Ioannis Arvantis Michalis Koullias Gesualdo Consort Amsterdam Angela Postweiler Nele Gramß Marnix De Cat

3 Maria Nederlands Blazers Ensemble compositie Calliope Tsoupaki teksten Romanos Melodos Psalmos I (Psalm I) Hesperinos (Vesper) Psalmos II (Psalm II) Paraklisis (Smeekbede) Voorafgaand aan de concerten van het NBE in Haarlem en Den Haag presen - teren middelbare scholieren hun eigen voorprogramma van een half uur, gebaseerd op het thema Maria. Het Half Uur is een project van het NBE om jongeren enthousiast te maken voor concerten met klassieke muziek. Voorafgaand aan de concerten in Arnhem, Zoetermeer en Amsterdam verzorgt Saskia Tornqvist een inleiding en het NBE nodigt u na de voorstelling natuur - lijk weer van harte uit voor het afterconcert door het NBE en hun gasten.

4 Draagster van licht en duisternis... en Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (uit: Het evangelie van Lucas) Daar stond zij dan, Maria, in verwachting van een zoon wiens koningschap tot in de eeuwigheid zou duren, want zo was het haar voorspeld door de engel Gabriël. En toch bevatte al dat moois ook een schaduwzijde. Want net als elke moeder wist ook Maria dat zij haar kind niet alleen het aardse leven, maar ook de dood zou schenken. Vooral de dood en het lijden bepalen het sterkst het beeld dat velen van Maria koesteren. Een moeder die huilt en bidt bij haar gemartelde zoon kerft immers diep in de ziel. Toen Bart Schneemann van het NBE aan Calliope Tsoupaki (1963) vroeg om een compositie te wijden aan Maria, wist ze vrijwel meteen wat haar te doen stond: ze wilde Maria verbeelden als in een tweeluik, weergegeven in lichten schaduwklanken, zoals een icoonschilder dat doet door donkere en lichte kleuren in lagen over elkaar aan te brengen en met elkaar te laten interfereren. Maria is zo veel meer dan een moeder die lijdt om haar zoon, zegt Tsoupaki: Er is ook een jonge, kleurrijke, lichte en verwachtingsvolle Maria, een Maria die bereid is om alles te dragen, omdat zij vol vertrouwen is. Deze Maria ontroert mij minstens zo sterk als de treurende Maria bij het kruis. Waarom? Omdat zij al bij de annunciatie wéét dat haar blijde verwachting ook een schaduwzijde heeft. Omgekeerd is er bij de treurende Maria weer sprake van licht, omdat Christus aardse dood niet het absolute einde betekent; later vindt weer zijn wederopstanding plaats. Bij Maria tref je dus duisternis in het licht en licht in de duisternis. Die essentie heb ik willen weergeven in mijn muziek. Huilen om Jezus Calliope Tsoupaki groeide op in Piraeus bij Athene, en luisterde van jongs af naar Bach, Beethoven en The Beatles. Maar er was meer. Naast de Griekse klanken van de rebetika en de laika hoorde ze de gezangen van de Grieks- Byzantijnse liturgie, geheimzinnige melodieën vol microtonale versierings-

5 kunst boven lang aangehouden bourdontonen. De muziek belichaamde de religieuze gevoelens die haar als kind danig in verwarring konden brengen. Na haar pianostudie aan het conservatorium in Athene streek ze neer in Nederland om bij Louis Andriessen compositie te studeren. In de jaren die volgden schreef ze talloze werken in uiteenlopende bezettingen, vaak voorzien van theatrale componenten. Universele thema s, al dan niet gebaseerd op oude mythologieën, vormden vaak het uitgangspunt voor haar werk. Haar klankwereld, in de verte schatplichtig aan de muziek van Morton Feldman, Claudio Monteverdi, de middeleeuwse Ars Nova-componisten en haar Griekse muzikale wortels, was betoverend, ongrijpbaar en dubbelzinnig. Toch bleef ze in haar werk op veilige afstand van haar religiositeit. Waarom? Tsoupaki: Uit discretie. Religieuze gevoelens zijn het intiemste bezit van een mens. En ik ben geen exhibitionist. En toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Het is waar, ik moet om Jezus huilen kopte een interview met Tsoupaki in de Groene Amsterdammer. Het hoge woord was eruit. Het interview vond plaats voorafgaand haar Lucas Passie, een avondvullend werk voor instrumentaal ensemble, vocalisten van Westerse, Grieks-Byzantijnse en Arabische origine, geschreven voor het Holland Festival van De Lucas Passie, semi-scenisch geënsceneerd door Pierre Audi, maakte diepe indruk op publiek en pers en zette Tsoupaki als religieus componiste op de kaart. Muziek als icoon Bij Tsoupaki gaan religiositeit en een besef van dualiteit hand in hand. Werkend aan de Lucas Passie liet zij zich inspireren door een icoon van Christus, die met een raadselachtige blik de wereld inkijkt. Waar zijn ene oog streng kijkt, heeft het andere oog iets liefdevols. Zijn hand maakt een gebaar dat kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing of als een zegening, zo vertelde Tsoupaki in hetzelfde interview voor De Groene. Ook Maria is volgens Tsoupaki de vleesgeworden dualiteit. Zij is de draagster van licht en schaduw, van het leven in al haar facetten. In dit werk, waar naast het NBE en het Gesualdo Consort ook een tweetal Grieks-Byzantijnse zangers zullen optreden, koos Tsoupaki verschillende teksten, waarvan soms de oorspronkelijke melodieën zijn zoekgeraakt.

6

7 Een ereplaats is er voor de teksten van Romanos de hymnograaf (Homs, 490 Constantinopel, 556). Het verhaal gaat dat hij in een visioen een boekrol opat, waarna hij zo n duizend hymnen schreef waarin hij zijn eigen licht doet schijnen op de Bijbelteksten. Tsoupaki: In één van de hymnen van Romanos praat het kind Christus tegen zijn moeder. Hij zegt: weet dat ik later zal worden bespuugd. Die dualiteit vind je dus ook bij Romanos. Maar ook tref je de dubbelzinnigheid in een zin als Weest gegroet, bruid zonder bruidegom. Ik weef die zin als een rode draad door mijn hele compositie. Je kunt er vreugde in horen, maar ook droefenis, of een diep ontzag. Waar het eerste deel nog overwegend vol is van blijde verwachting, volgt het tweede deel dat meer van musici en luisteraars zal vergen. Tsoupaki: In dit deel slaan we een nauwe weg in. Die weg leidt naar binnen, recht naar het hart, waar bij iedereen de diepste pijn verborgen ligt. Het laatste wat ik wil is dat we voyeuristisch gaan zitten kijken naar een Maria die voor ons lijdt. Mijn muziek is geen theater, maar een ritueel. Luisteren naar mijn muziek vergt dezelfde concentratie als het bekijken van icoon. Als je vol overgave kijkt en luistert, smelt je op een gegeven moment samen met het kunstwerk. Een mystieke ervaring. En ook heel confronterend. Saskia Törnqvist De compositie Maria heeft Calliope Tsoupaki opgedragen aan vader Ananias Koustenis. Op het omslag een afbeelding van het icoon van Panagia Paramythia met dank aan het Vatopedion Klooster.

8 ΨΑΛΜΟΣ Ι ΨΑΛΜΟΣ Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου, εἰσάκουσόν μου (κύριε) 7. ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε, 8.. ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.. ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου 9.. ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου τὸ πνεῦμα σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με. PSALMOS I (PSALM I) PSALM O, Here, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken..., antwoord mij... (Here) 7. Antwoord mij haastelijk, Here, want op U vertrouw ik;... want tot U hef ik mijn ziel op want bij U zoek ik bescherming want U bent mijn God; Uw goede geest zal mij geleiden... ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Α. Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἴστατο, κραυγάζων πρὸς αὐτὴν (.) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος γ (...) Χαῖρε μετὰ σοῦ ὁ κύριος. (...) Οἶκος δ (...) μὴ πτοηθῇς εὗρες γὰρ χάριν πρὸς κύριον σὺ μέλλεις γεννᾶν υἱόν, (...) τίκτεις τὸν κύριον (...) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Β. Βλέπουσα ἡ ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς, HESPERINOS (VESPER) AKATHISTOSHYMNE 1. De eerste der engelen werd uit de hemel gezonden om aan de Moeder van God Wees gegroet te zeggen. En toen hij U, Heer, een lichaam zag aannemen, bleef hij vol ontzag staan en riep naar haar uit met zijn lichaamloze stem (...) ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 3 (...) Wees gegroet; de Heer is met je. (...) Ikos 4 (...) wees niet bevreesd, want de Heer heeft je Zijn genade geschonken; je zult een zoon baren, (...) geboorte geven aan de Heer. (...) AKATHISTOSHYMNE 2. Zichzelf volkomen rein wetende, zei de Heilige Vrouw vermetel tot Gabriël: Uw vreemde boodschap schijnt mijn ziel on-

9 δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται (...) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος ς Πῶς ἔσται τοῦτο ὅ λαλεῖς; φράσον μοι νῦν ὅ ὑπάρχεις ἄγγελον ἤ ἄνθρωπον εἴπω; οὐράνιον ἤ γήινον; (...) Πόθεν εἶ; ἄνωθεν ἦλθες ἤ κάτωθεν; (...) ἐν οὐρανῷ ἐρρέθη τὸ κατ ἐμέ; (...) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Γ. (...) Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν, υἱὸν πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι (...) Δ. Δύναμις τοῦ Υψίστου. ἐπεσκίασε τότε, πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, (...) Ἀλληλούϊα Ε. Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ, (...) Ζ. Ζάλην ἔνδοθεν, ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, (...) μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν, ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἔφη (...) begrijpelijk toe (...) ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 6 Hoe zal wat u zegt ooit gebeuren? Zeg me nu wat u bent: moet ik u een engel of een mens noemen? Hemels of aards? (...) Waar bent u van afkomstig? Kwam u van boven of van beneden? (...) Is dit in de hemel over mij gezegd? (...) AKATHISTOSHYMNE 3. (...) Hoe kan een zoon geboren worden uit een maagdelijke schoot? Zeg t mij. (...) 4. Toen werd de onbevlekte overschaduwd door de Macht van de Allerhoogste voor ontvangenis; en haar vruchtbare schoot maakte Hij tot een bloeiende weide, voor allen die zaligheid wensen te oogsten, (...) Alleluja 5. God dragend in haar schoot, spoedde de maagd zich naar Elizabeth, (...) 6. Vervuld als hij was met tegenstrijdige gedachten, raakte de wijze Joseph hevig in verwarring, (...) maar toen hij te weten kwam dat jouw ontvangenis door de Heilige Geest geschiedde, riep hij uit (...) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος ιγ Ποταπὴ εἶ αὔτη; (...) σήμερον γὰρ ὥσπερ χθὲς οὐχ ὁρᾶταί μοι φοβερὰ καὶ γλυκηρά μοι φαίνεται ἡ σὺν ἐμοὶ καὶ συνέχει με (...) ἥνπερ ἔλαβον, οὐ κατέλαβον πῶς οὐν ταύτη φθέξομαι χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε ; ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 13 Wat voor iemand is deze vrouw? (...) want vandaag ziet zij er voor mij anders uit dan gisteren; zij die mij toebehoort schijnt me angstaanjagend en lief toe en zij houdt mij in haar ban (...) haar die ik nam, kan ik niet bevatten; hoe kan ik dan tegen haar zeggen: wees gegroet, bruid zonder bruidegom?

10 Οἶκος ιδ Μεγάλη οὖν καὶ ταπεινή, δέσποινα ἅμα καὶ δούλη, ( χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε ) [2Χ] Φράσον μοι νῦν ὅ ὑπάρχεις τί εἴπω σε; τί λέξω σοι; πῶς ὑμνήσω; πῶς αἰνέσω τὸ κάλλος σου; (...) Οἶκος ιε (...) Ὦ φαεινή, φλόγα ὁρῶ καί ἀνθρακίαν κυκλοῦσάν σε (...) ἐκπλήττομαι φύλαξόν με καὶ μὴ φλέξῃς με κλίβανος πλήρης πυρὸς ἐγένετο ἄφνω ἡ ἄμεμπτος γαστήρ σου μὴ οὖν χωνεύσῃ με δέομαι, (...) θέλεις, κἀγὼ λύσω (...) τὰ ὑποδήματα καὶ ἐγγίσω σοι καὶ ἀκούσω σου καὶ μαθὼν λὲξω σοι χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε Ikos 14 Grootse en deemoedige, heerseres en dienares tegelijk, ( wees gegroet, bruid zonder bruidegom ) [2x] Zeg me nu wat je bent; hoe zal ik je noemen? Wat moet ik je zeggen? Hoe kan ik je schoonheid bezingen, prijzen? Ikos 15 (...) O schitterende, ik zie hoe een vlam en een gloed je omgeven (...) ik ben in verwarring; behoed mij en verbrand mij niet. Je onbevlekte schoot is plotseling een gloeiende oven geworden; ik smeek je, laat die me niet verteren (...) Zo je wilt, zal ook ik mijn sandalen losmaken (...) en je naderen en naar je luisteren, en, na van jou geleerd te hebben, zal ik je zeggen: Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. ΨΑΛΜΟΣ ΙΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Σ. Σῶσε θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐταπάγγελτος ἦλθε.. Τ. Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων... Υ. Ὕμνος ἅπας ἡττᾶτται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου.. Φ. Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον.. Ψ. Ψάλλοντές σου τὸν τόκον ἀνυμνοῦμέν σε πάντες ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε... PSALMOS II (PSALM II) AKATHISTOSHYMNE 18. Omdat Hij de wereld wilde redden, is de Schepper van het heelal uit vrije wil gekomen; U bent een vesting voor alle maagden, o Maagdelijke Moeder van God, en voor allen die hun toevlucht nemen tot U Elke hymne schiet te kort, wanneer die Uw ontzaglijk erbarmen tracht te bezingen; De lichtdragende fakkel verscheen ons in het duister en wij zien haar, de Heilige Maagd; Terwijl we Uw kind loven, bezingen wij U allen als een levende tempel, Moeder van God...

11 ΨΑΛΜΟΣ 141, 2. Φωνῆ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 3. ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψιν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. ΨΑΛΜΟΣ 140, Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεησεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. 2. κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή. PSALM Met luide stem roep ik tot de Heer, met luide stem smeek ik de Heer. 3. Voor Zijn aangezicht stort ik mijn hart uit, voor Zijn aangezicht klaag ik mijn nood. PSALM Heer, U roep ik aan, help mij, luister naar mij, nu ik tot U roep. 2. Laat mijn gebed als een reukwerk zijn voor Uw aangezicht, laten mijn opgeheven handen zijn als een avondoffer. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Δέσποινα, Κανένα φόρεμα τὴ γὺμνια μου δὲ φτάνει νὰ σκεπάσῃ, ἡ μοναξιά μου εἶναι σὰν τ ἄδειο, σὰν τ ἀλόγιστο χυμένο προτοῦ νἄρθῃ ἡ πλάση, ἡ ἀρρώστια μου βογγάει σὰν τὰ μεγάλα δάση καθὼς τὰ δέρνει ἡ μπόρα. Ἦρθεν ἡ ὥρα ἡ φοβερή, ὤχ! ἦρθε ἡ ὥρα. (Δέσποινα) Ἐσὺ παρθένα, ἐσὺ μητέρα, κι ἀπὸ δροσιά, κι ἀπὸ κελάϊδισμα στάλα τοῦ αἰθέρα, ἦρθεν ἡ ὥρα ἡ φοβερή, ὤχ! ἦρθε ἡ ὥρα. (Δέσποινα) Πρόστρεξε, Μυροφόρα, μονάχα Ἐσένα πίστεψα, καὶ λάτρεψα μονάχα Ἐσένα ἀπὸ τὰ πρωτινὰ γλυκοχαράματα κι ὡς τώρα μὲς στὰ αἱματοστάλαχτα μιᾶς ὠργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε μ Ἐσὺ καὶ μὴ μ ἀφήσῃς. PARAKLISIS (SMEEKBEDE) K. PALAMAS MYSTIEKE SMEEKBEDE Vrouwe, geen enkel kleed vermag mijn naaktheid te bedekken, mijn eenzaamheid is als het lege, als het redeloze, uitgestroomd nog vóór de schepping, mijn ziekte kreunt als de grote wouden, waar de storm overheen raast. Het ontzaglijke moment is gekomen, ach! Het moment is gekomen. (Vrouwe) Gij maagd, gij moeder, etherische druppel van dauw, van gezang, het ontzaglijke moment is gekomen, ach! Het moment is gekomen. (Vrouwe) Snel me te hulp, Mirredragende, alleen in U heb ik geloofd, alleen U heb ik aanbeden, vanaf de allereerste dageraad tot nu, temidden van het druppelende bloed van een woedende ondergang. Vrouwe, steun mij en verlaat me niet.

12 Δέσποινα, βῆμα δὲν ἔχω μήτε φτέρωμα, (Δέσποινα) μὲ γονατίζει τὸ στοιχειό τῆς θλίψης.. Αα Ἄκου, ἕνα σκούσμα τὸν ἀέρα σπάραξε Ποιὸς κλαίει; τί κλαίει; Ἔλα κοντά, ἕνας ἤσκιος ἀργοσάλεψε, καὶ λέει: Δέσποινα! Λυπήσου, καὶ πλᾶσε μου, καὶ στεῖλε μου ἕναν ὕπνο ἥσυχο ἥσυχο, μὲ τοῦ παιδιοῦ τὸ γλυκανὰσασμα, μαζί μου. Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Δέσποινα! Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Vrouwe, ik heb geen snelle pas en geen verenkleed (Vrouwe) het spook van de treurnis doet me knielen.... Aah Luister, een kreet doorkliefde de lucht; Wie jammert er?... wat jammert er? Kom naderbij, een schaduw roerde zich langzaam en zegt:... Vrouwe! Heb medelijden, en schep voor mij een heel rustige slaap, en stuur die mij, met de zoete ademtocht van een kind, samen met mij. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Vrouwe! Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 19 (Προοίμιον) Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν Αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ ξύλου καὶ ἔλεγεν «Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». Α.. «Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; τίνος χάριν τὸν ταχὺν δρόμον τελέεις; (Χαῖρε Χαῖρε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.).. συνέλθω σοι, τέκνον, ἢ μείνω σε μᾶλλον; δός μοι λόγον, Λόγε μὴ σιγῶν παρέλθῃς με, ὁ ἁγνὴν τηρήσας με, ὁ υἱὸς καὶ θεός μου.» ROMANOS DE MELODE HYMNE 19 (Proëmium) Kom, laten wij allen Hem die voor ons gekruisigd is loven. Want Hem ontwaarde Maria aan het hout en zij zei: Al hang je aan het kruis, jij bent voor mij mijn Zoon en mijn God Waar ga je heen, mijn kind? Om welke reden ben je zo gehaast op pad?... (Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet, bruid zonder bruidegom.)... Zal ik met je meegaan, kind, of zal ik op je wachten? Zeg mij iets, Jezus, loop mij niet zwijgend voorbij, jij die mijn kuisheid hebt bewaard, mijn Zoon en mijn God.

13 Β.. «γνῶναι θέλω, οἴμοι, πῶς τὸ φῶς μου σβέννυτται, πῶς σταυρῷ προσπήγνυται ὁ υἱὸς καὶ θεός μου.» Γ Ὑπάγεις, ὦ τέκνον, πρὸς ἄδικον φόνον Καὶ οὐδεἰς σοι συναλγεῖ. θνῄσκεις, τέκνον, μόνος, ἀνθ ὧν πάντας ἔσωσας, ἀνθ ὧν πᾶσιν ἤρεσας, ὁ υἱὸς καὶ θεὸς μου». Δ Ἀπόθου, ὦ μῆτερ, τὴν λύπην ἀπόθου οὐ γὰρ πρέπει σοι θρηνεῖν, (Χαῖρε Χαῖρε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.).. Ζ.. μὴ οὖν κλαίῃς, μῆτερ μᾶλλον κράξον ἐν χαρᾷ θέλων πάθος δέχεται ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». (Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.) Ik kan maar niet geloven dat het waar is dat mijn licht gedoofd wordt, dat mijn Zoon en mijn God aan het kruis genageld is. 3. Je gaat, mijn kind, een onrechtvaardige dood tegemoet. En niemand die erbarmen met je heeft.... Je sterft, mijn kind, helemaal alleen, terwijl jij toch allen hebt gered, terwijl allen je toch graag mochten, mijn Zoon en mijn God. 5. Wees niet verdrietig, Moeder, wees niet verdrietig; want het past jou niet te treuren,... (Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet, bruid zonder bruidegom.) Huil dus niet langer, Moeder, maar roep vol vreugde uit: Mijn Zoon en mijn God ondergaat vrijwillig het lijden. (Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom.)

14 Calliope Tsoupaki (Piraeus Griekenland, 1963) Calliope Tsoupaki componeerde meer dan 70 composities. Van solo tot orkestraal werk, van zang en opera s, van concertmuziek voor dans, theater, tot multimediale muziekprojecten. Er vinden regelmatig uitvoeringen van haar werk plaats, over de hele wereld: Japan, Europa, Verenigde Staten. Het werk van Tsoupaki is op meerdere festivals te beluisteren geweest: Gaudeamus International Music Week in Amsterdam, Festival New Music in Middelburg, the Malta International Arts festival, "Area de Musica" in Valencia, "Focus Festival" in New York, the Harpsichord Week in de Ysbreker in Amsterdam, the Other Minds Festival in San Francisco, the Recorder Symposium Calw in Germany, the Consequenza festival and the Confrontations Festival in Rotterdam, the Holland Festival, the Summer Garden 1999 serie of concerts at the Museum of Modern Art Sculpture Garden in New York, the Radovljica Music Festival in Slovenia, the Chicago Univercity, the Gaudeamus Music Theater festival; haar werk werd uitgevoerd op aansprekende podia als the Carnegie Hall en the Alice Tully Hall in New York, het Concertgebouw, Paradiso, De Ysbreker in Amsterdam, theaterzalen Doelen en de Unie in Rotterdam, Vredenburg in Utrecht, the theatre Exony in Glyfada of Athens, Arts Center Dom Musyki, het Muziek - gebouw in Amsterdam, en vele anderen. Haar compositie Sappho s Tears won een eervolle vermelding tijden de in 1996 gehouden Internation Rostrum of composers, georganiseerd door het Internation Music Council, met de ondersteuning van Unesco. Tsoupaki was genomineerd voor de NPS Cultuurprijs in 1997 en als gastcomponist uitgenodigd door Iema Centre for Contemporary Music in Athene, mei In 2001 was zij huiscomponiste binnen het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, gaf lezingen en workshops over de interpretatie van haar muziek. Regelmatig gaf Tsoupaki masterclasses in compositie en was ze jurylid van de Internationa Gaudeamus Music Week in Amsterdam, Sinds september 2007 is ze docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De premiere van haar oratorium Lucas Passie vond plaats tijdens het Holland Festival in De Lucas Passie werd door het publiek gekozen in de top tien van de meest favoriete uitvoeringen van het festival.

15 Nederlands Blazers Ensemble artistiek leider Bart Schneemann algemeen directeur Albert Adams artistiek coördinator en producer NBELIVE Niek Wijns productie Elena van Slogteren Anne Pagnier pr & marketing Esther van Doorne stagiaire pr & marketing Anne van de Groenekan muziekvoorbereiding Geert Rubingh educatie Claartje Gieben financiële administratie Gerard Boltje stagemanager Luc Kossen geluid Casper de Jong Dennis peters Marcel slagter licht James Murray Harmen van t Loo Het Nederlands Blazers Ensemble wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W en door de Gemeente Amsterdam. Nederlands Blazers Ensemble Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam tel (020) De concerten van het NBE in Amsterdam zijn altijd snel uitverkocht. Wilt u er op tijd bij zijn? Bestel dan nu vast de abonnementen - brochure seizoen Stuur een mailtje met uw adresgegevens naar en de brochure wordt u zo snel mogelijk toegestuurd. Natuurlijk staat ook veel informatie op onze website: en zijn de blazers te volgen op Twitter, en maken graag vrienden op facebook.

16 Preludes Frédéric Chopin Nederlands Blazers Ensemble piano Hannes Minnaar bewerking Zygmunt Krauze Stelt u zich voor: een intiem concert in een salon in het Parijs van de 19e eeuw, een vleugel wacht op zijn bespeler. Op de plek waar het musicerende gezelschap zich straks zal verzamelen, branden kaarsen. Op de lessenaars muziek van dé pianogrootheid van die dagen. Frédéric Chopins 24 preludes zijn een mijlpaal in de klassieke muziek. Hij componeerde één prelude voor elk van de vierentwintig toonsoorten van het klavier. De Poolse pianist en componist Zygmunt Krauze, bracht meer tijd door met Chopin dan met welke andere collega ook. Krauze is één van de éminences grises van de nieuwe muziek. Jong van geest, maakt hij zijn recitals en compo sities regelmatig tot een theatraal experiment. Als iemand de zeer pianistische muziek van Chopin, waarin alle emoties van de menselijke ziel verborgen lijken te liggen, voor het NBE kan bewerken, dan is hij het wel. De preludes worden afwisselend gespeeld door het NBE en door Neerlands trots op de toetsen, de sympathieke jonge laureaat van het Reine Elisabeth Concours 2010, Hannes Minnaar. En op het programma natuurlijk ook een nieuwe prelude, voor NBE en Minnaar door Krauze gecomponeerd en opgedragen aan Frédéric Chopin. Chopin en Neerlands trots op de toetsen woensdag 18 april uur Zutphen De Hanzehof inleiding do 19 april uur Helmond 't Speelhuis inleiding zaterdag 21 april uur Den Haag Nieuwe Kerk inleiding zondag 22 april uur Amsterdam Concertgebouw inleiding / ism KAM maandag 23 april uur Amsterdam Concertgebouw inleiding / ism KAM met inleiding en afterconcert!

Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9

Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9 Voorstudie (tenzij anders vermeld, liefst uit NBG 51): Jesaja 7:14 (SV) Jesaja 9:5-6 (SV, NBG51, NBV) Jesaja 11:1-10 Jesaja 32:1-8 Jesaja 42:1-7, 9 Jesaja 49:1-7 Jesaja 50:4-11 Jesaja 53:1-12 Jesaja 66:5-24

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Gezang 126 : 1 en 3 1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Kinderen bidden voor Kinderen. Mariakapel. Datum..

Kinderen bidden voor Kinderen. Mariakapel. Datum.. Kinderen bidden voor Kinderen Mariakapel. Datum.. Bidden met Maria 2 We bidden voor:................ 3 God kent jou God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin Hij kent al je vreugde

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Welkom en opening (10 min.) Deel 1: gesprek rond het thema (45 min.) gezamenlijk lezen van de inleidende tekst bij het thema uit het werkschrift

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Eredienst van gebed, zang en bemoediging

Eredienst van gebed, zang en bemoediging Eredienst van gebed, zang en bemoediging Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Zingen: Psalm 116 vers 7, 8 en 10

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: 2 Korinthe 4 vers 16 t/m 5 vers 10 Gezang 295 vers 1, 3 en 5 (Liedboek) Psalm 52 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 63 vers 1 en 2 Gezang

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen.

C JAAR PREEK ADVENT. H. Maria Maior, Dordrecht. Rorate Coeli. Dauwt heemlen. 1 C JAAR PREEK ADVENT Vierde zondag van de Advent Zondag - Rorate Coeli Dauwt heemlen, wijkt vaneen Zondag 20 december 2015 EERSTE LEZING Micha 5, 1 3 GRADUALE Psalm 80, 1-8 TWEEDE LEZING Hebreeen 10,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden ***

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Liturgie Goede Vrijdag Lezing van het lijdensverhaal Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Stilte Jezus is in doodstrijd tot nu toe (Blaise Pascal)

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

25 oktober uur K Beiboer

25 oktober uur K Beiboer 25 oktober 10.00 uur K Beiboer EER AAN GOD Psalm 95, 1.2, 3 Gez 131, 1,2.3.4 (Barmhartig Vader..) Welkom Belijdenis van afhankelijkheid Wet Gez 146, 1.2.3 Gebed LUISTEREN NAAR GOD Inleiding preek : Lezen

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes

Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,

Nadere informatie

Zingen : Psalm 97: 1,3,6 >

Zingen : Psalm 97: 1,3,6 > Zingen : Psalm 97: 1,3,6 > Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Komt allen tezamen. Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Samenzang (orgel): Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn'; jij

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur EvL357 Vreugde, vreugde louter vreugde 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen

E C C E H O M O. Weekoverweging. Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen WEEK 18 1 Weekoverweging E C C E H O M O Ziet de mens *** in de oorsprong werd de mens twee om door lichamelijke eenwording nieuwe mensen voort te brengen in de ontplooiing worden mensen twee om door geestelijke

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Luisteren naar God Voorganger: ds. H.L. Versluis Orgel: Simon

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015 Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2 dinsdag 10 maart 2015 1 Terugblik Doel van Johannes met het evangelie (Joh 20:30-31): dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je daardoor het

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

in de Hoeksteen te Numansdorp

in de Hoeksteen te Numansdorp Voor de aangepaste Aangepaste zangdienst op zondag zangdienst 18 januari 2015 op om zondag 15.00 uur in de 18 Hoeksteen januari te Numansdorp 2015 om 15.00 uur in de Hoeksteen te Numansdorp Koor en band

Nadere informatie

Raphaël Exodus Kerk. foto H. Oude Groote Beverborg Tekst BATAVIA CRUSIS uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk

Raphaël Exodus Kerk. foto H. Oude Groote Beverborg Tekst BATAVIA CRUSIS uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk Raphaël Exodus Kerk foto H. Oude Groote Beverborg Tekst BATAVIA CRUSIS uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk Statie 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld Wij zagen hem als een verstoteling, door God geslagen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 19 maart 2017 09:30 uur Ds R Prins 14:15 uur Ds H D Bondt 09:30 uur 19-mrt Ds R Prins Ps 100 : Gez 145 : Gez 90 : Mat 26 : 1-16 Mat 27 : 1-10 Mat 26 : 15B NLB 912 : NwPsB 95 : 1, 3 Opw

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon Ooit zal het zo zijn dat we leven

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

P O Ë Z I E V E S P E R MARTINIKERK GRONINGEN A D V E N T

P O Ë Z I E V E S P E R MARTINIKERK GRONINGEN A D V E N T P O Ë Z I E V E S P E R MARTINIKERK GRONINGEN 29 november 2015 A D V E N T Fra Angelico, Annunciatie, ca. 1430-32 Museo Nacional del Prado, Madrid voorbereiding Marian van der Schors Henk van der Spoel

Nadere informatie

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE FLUIT HOBO KLARINET FAGOT SAXOFOON HOORN TROMBONE BASTROMBONE CONTRABAS PERCUSSIE Jeannette Landré Bart Schneemann Justine Gerretsen Harmen de Boer\ Gerrit Boonstra Dorian Cooke

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie