Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki"

Transcriptie

1 Nederlands Blazers Ensemble Maria Calliope Tsoupaki

2 Amsterdam Podium Mozaïek wo 28 maart uur voorpremière Arnhem Musis Sacrum do 29 maart uur inleiding uur Haarlem Philharmonie vr 30 maart uur Het Half Uur uur Den Haag De Regentes zo 1 april uur Het Half Uur uur Zoetermeer Stadstheater di 3 april uur inleiding uur Amsterdam Muziekgebouw aan t IJ wo 4 april uur inleiding uur Amsterdam Muziekgebouw aan t IJ do 5 april uur inleiding uur (live uitzending Radio 4) oboe d amore Bart Schneemann Irma Kort bassethoorn Frank van den Brink hoorn Ron Schaaper fagot Dorian Cooke Marieke Stordiau trombone Brandt Attema Alexander Verbeek contrabas Wilmar de Visser Nederlands Blazers Ensemble beweegt hemel en aarde! gasten luit Karl Nyhlin santur Dimitri Psonis viola da gamba Paulina van Laarhoven Byzantijnse voorzangers Ioannis Arvantis Michalis Koullias Gesualdo Consort Amsterdam Angela Postweiler Nele Gramß Marnix De Cat

3 Maria Nederlands Blazers Ensemble compositie Calliope Tsoupaki teksten Romanos Melodos Psalmos I (Psalm I) Hesperinos (Vesper) Psalmos II (Psalm II) Paraklisis (Smeekbede) Voorafgaand aan de concerten van het NBE in Haarlem en Den Haag presen - teren middelbare scholieren hun eigen voorprogramma van een half uur, gebaseerd op het thema Maria. Het Half Uur is een project van het NBE om jongeren enthousiast te maken voor concerten met klassieke muziek. Voorafgaand aan de concerten in Arnhem, Zoetermeer en Amsterdam verzorgt Saskia Tornqvist een inleiding en het NBE nodigt u na de voorstelling natuur - lijk weer van harte uit voor het afterconcert door het NBE en hun gasten.

4 Draagster van licht en duisternis... en Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (uit: Het evangelie van Lucas) Daar stond zij dan, Maria, in verwachting van een zoon wiens koningschap tot in de eeuwigheid zou duren, want zo was het haar voorspeld door de engel Gabriël. En toch bevatte al dat moois ook een schaduwzijde. Want net als elke moeder wist ook Maria dat zij haar kind niet alleen het aardse leven, maar ook de dood zou schenken. Vooral de dood en het lijden bepalen het sterkst het beeld dat velen van Maria koesteren. Een moeder die huilt en bidt bij haar gemartelde zoon kerft immers diep in de ziel. Toen Bart Schneemann van het NBE aan Calliope Tsoupaki (1963) vroeg om een compositie te wijden aan Maria, wist ze vrijwel meteen wat haar te doen stond: ze wilde Maria verbeelden als in een tweeluik, weergegeven in lichten schaduwklanken, zoals een icoonschilder dat doet door donkere en lichte kleuren in lagen over elkaar aan te brengen en met elkaar te laten interfereren. Maria is zo veel meer dan een moeder die lijdt om haar zoon, zegt Tsoupaki: Er is ook een jonge, kleurrijke, lichte en verwachtingsvolle Maria, een Maria die bereid is om alles te dragen, omdat zij vol vertrouwen is. Deze Maria ontroert mij minstens zo sterk als de treurende Maria bij het kruis. Waarom? Omdat zij al bij de annunciatie wéét dat haar blijde verwachting ook een schaduwzijde heeft. Omgekeerd is er bij de treurende Maria weer sprake van licht, omdat Christus aardse dood niet het absolute einde betekent; later vindt weer zijn wederopstanding plaats. Bij Maria tref je dus duisternis in het licht en licht in de duisternis. Die essentie heb ik willen weergeven in mijn muziek. Huilen om Jezus Calliope Tsoupaki groeide op in Piraeus bij Athene, en luisterde van jongs af naar Bach, Beethoven en The Beatles. Maar er was meer. Naast de Griekse klanken van de rebetika en de laika hoorde ze de gezangen van de Grieks- Byzantijnse liturgie, geheimzinnige melodieën vol microtonale versierings-

5 kunst boven lang aangehouden bourdontonen. De muziek belichaamde de religieuze gevoelens die haar als kind danig in verwarring konden brengen. Na haar pianostudie aan het conservatorium in Athene streek ze neer in Nederland om bij Louis Andriessen compositie te studeren. In de jaren die volgden schreef ze talloze werken in uiteenlopende bezettingen, vaak voorzien van theatrale componenten. Universele thema s, al dan niet gebaseerd op oude mythologieën, vormden vaak het uitgangspunt voor haar werk. Haar klankwereld, in de verte schatplichtig aan de muziek van Morton Feldman, Claudio Monteverdi, de middeleeuwse Ars Nova-componisten en haar Griekse muzikale wortels, was betoverend, ongrijpbaar en dubbelzinnig. Toch bleef ze in haar werk op veilige afstand van haar religiositeit. Waarom? Tsoupaki: Uit discretie. Religieuze gevoelens zijn het intiemste bezit van een mens. En ik ben geen exhibitionist. En toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Het is waar, ik moet om Jezus huilen kopte een interview met Tsoupaki in de Groene Amsterdammer. Het hoge woord was eruit. Het interview vond plaats voorafgaand haar Lucas Passie, een avondvullend werk voor instrumentaal ensemble, vocalisten van Westerse, Grieks-Byzantijnse en Arabische origine, geschreven voor het Holland Festival van De Lucas Passie, semi-scenisch geënsceneerd door Pierre Audi, maakte diepe indruk op publiek en pers en zette Tsoupaki als religieus componiste op de kaart. Muziek als icoon Bij Tsoupaki gaan religiositeit en een besef van dualiteit hand in hand. Werkend aan de Lucas Passie liet zij zich inspireren door een icoon van Christus, die met een raadselachtige blik de wereld inkijkt. Waar zijn ene oog streng kijkt, heeft het andere oog iets liefdevols. Zijn hand maakt een gebaar dat kan worden geïnterpreteerd als een waarschuwing of als een zegening, zo vertelde Tsoupaki in hetzelfde interview voor De Groene. Ook Maria is volgens Tsoupaki de vleesgeworden dualiteit. Zij is de draagster van licht en schaduw, van het leven in al haar facetten. In dit werk, waar naast het NBE en het Gesualdo Consort ook een tweetal Grieks-Byzantijnse zangers zullen optreden, koos Tsoupaki verschillende teksten, waarvan soms de oorspronkelijke melodieën zijn zoekgeraakt.

6

7 Een ereplaats is er voor de teksten van Romanos de hymnograaf (Homs, 490 Constantinopel, 556). Het verhaal gaat dat hij in een visioen een boekrol opat, waarna hij zo n duizend hymnen schreef waarin hij zijn eigen licht doet schijnen op de Bijbelteksten. Tsoupaki: In één van de hymnen van Romanos praat het kind Christus tegen zijn moeder. Hij zegt: weet dat ik later zal worden bespuugd. Die dualiteit vind je dus ook bij Romanos. Maar ook tref je de dubbelzinnigheid in een zin als Weest gegroet, bruid zonder bruidegom. Ik weef die zin als een rode draad door mijn hele compositie. Je kunt er vreugde in horen, maar ook droefenis, of een diep ontzag. Waar het eerste deel nog overwegend vol is van blijde verwachting, volgt het tweede deel dat meer van musici en luisteraars zal vergen. Tsoupaki: In dit deel slaan we een nauwe weg in. Die weg leidt naar binnen, recht naar het hart, waar bij iedereen de diepste pijn verborgen ligt. Het laatste wat ik wil is dat we voyeuristisch gaan zitten kijken naar een Maria die voor ons lijdt. Mijn muziek is geen theater, maar een ritueel. Luisteren naar mijn muziek vergt dezelfde concentratie als het bekijken van icoon. Als je vol overgave kijkt en luistert, smelt je op een gegeven moment samen met het kunstwerk. Een mystieke ervaring. En ook heel confronterend. Saskia Törnqvist De compositie Maria heeft Calliope Tsoupaki opgedragen aan vader Ananias Koustenis. Op het omslag een afbeelding van het icoon van Panagia Paramythia met dank aan het Vatopedion Klooster.

8 ΨΑΛΜΟΣ Ι ΨΑΛΜΟΣ Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου, εἰσάκουσόν μου (κύριε) 7. ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε, 8.. ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.. ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου 9.. ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου τὸ πνεῦμα σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με. PSALMOS I (PSALM I) PSALM O, Here, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken..., antwoord mij... (Here) 7. Antwoord mij haastelijk, Here, want op U vertrouw ik;... want tot U hef ik mijn ziel op want bij U zoek ik bescherming want U bent mijn God; Uw goede geest zal mij geleiden... ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Α. Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἴστατο, κραυγάζων πρὸς αὐτὴν (.) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος γ (...) Χαῖρε μετὰ σοῦ ὁ κύριος. (...) Οἶκος δ (...) μὴ πτοηθῇς εὗρες γὰρ χάριν πρὸς κύριον σὺ μέλλεις γεννᾶν υἱόν, (...) τίκτεις τὸν κύριον (...) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Β. Βλέπουσα ἡ ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς, HESPERINOS (VESPER) AKATHISTOSHYMNE 1. De eerste der engelen werd uit de hemel gezonden om aan de Moeder van God Wees gegroet te zeggen. En toen hij U, Heer, een lichaam zag aannemen, bleef hij vol ontzag staan en riep naar haar uit met zijn lichaamloze stem (...) ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 3 (...) Wees gegroet; de Heer is met je. (...) Ikos 4 (...) wees niet bevreesd, want de Heer heeft je Zijn genade geschonken; je zult een zoon baren, (...) geboorte geven aan de Heer. (...) AKATHISTOSHYMNE 2. Zichzelf volkomen rein wetende, zei de Heilige Vrouw vermetel tot Gabriël: Uw vreemde boodschap schijnt mijn ziel on-

9 δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται (...) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος ς Πῶς ἔσται τοῦτο ὅ λαλεῖς; φράσον μοι νῦν ὅ ὑπάρχεις ἄγγελον ἤ ἄνθρωπον εἴπω; οὐράνιον ἤ γήινον; (...) Πόθεν εἶ; ἄνωθεν ἦλθες ἤ κάτωθεν; (...) ἐν οὐρανῷ ἐρρέθη τὸ κατ ἐμέ; (...) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Γ. (...) Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν, υἱὸν πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι (...) Δ. Δύναμις τοῦ Υψίστου. ἐπεσκίασε τότε, πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, (...) Ἀλληλούϊα Ε. Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν, ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ, (...) Ζ. Ζάλην ἔνδοθεν, ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, (...) μαθὼν δέ σου τὴν σύλληψιν, ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἔφη (...) begrijpelijk toe (...) ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 6 Hoe zal wat u zegt ooit gebeuren? Zeg me nu wat u bent: moet ik u een engel of een mens noemen? Hemels of aards? (...) Waar bent u van afkomstig? Kwam u van boven of van beneden? (...) Is dit in de hemel over mij gezegd? (...) AKATHISTOSHYMNE 3. (...) Hoe kan een zoon geboren worden uit een maagdelijke schoot? Zeg t mij. (...) 4. Toen werd de onbevlekte overschaduwd door de Macht van de Allerhoogste voor ontvangenis; en haar vruchtbare schoot maakte Hij tot een bloeiende weide, voor allen die zaligheid wensen te oogsten, (...) Alleluja 5. God dragend in haar schoot, spoedde de maagd zich naar Elizabeth, (...) 6. Vervuld als hij was met tegenstrijdige gedachten, raakte de wijze Joseph hevig in verwarring, (...) maar toen hij te weten kwam dat jouw ontvangenis door de Heilige Geest geschiedde, riep hij uit (...) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 36 Οἶκος ιγ Ποταπὴ εἶ αὔτη; (...) σήμερον γὰρ ὥσπερ χθὲς οὐχ ὁρᾶταί μοι φοβερὰ καὶ γλυκηρά μοι φαίνεται ἡ σὺν ἐμοὶ καὶ συνέχει με (...) ἥνπερ ἔλαβον, οὐ κατέλαβον πῶς οὐν ταύτη φθέξομαι χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε ; ROMANOS DE MELODE HYMNE 36 Ikos 13 Wat voor iemand is deze vrouw? (...) want vandaag ziet zij er voor mij anders uit dan gisteren; zij die mij toebehoort schijnt me angstaanjagend en lief toe en zij houdt mij in haar ban (...) haar die ik nam, kan ik niet bevatten; hoe kan ik dan tegen haar zeggen: wees gegroet, bruid zonder bruidegom?

10 Οἶκος ιδ Μεγάλη οὖν καὶ ταπεινή, δέσποινα ἅμα καὶ δούλη, ( χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε ) [2Χ] Φράσον μοι νῦν ὅ ὑπάρχεις τί εἴπω σε; τί λέξω σοι; πῶς ὑμνήσω; πῶς αἰνέσω τὸ κάλλος σου; (...) Οἶκος ιε (...) Ὦ φαεινή, φλόγα ὁρῶ καί ἀνθρακίαν κυκλοῦσάν σε (...) ἐκπλήττομαι φύλαξόν με καὶ μὴ φλέξῃς με κλίβανος πλήρης πυρὸς ἐγένετο ἄφνω ἡ ἄμεμπτος γαστήρ σου μὴ οὖν χωνεύσῃ με δέομαι, (...) θέλεις, κἀγὼ λύσω (...) τὰ ὑποδήματα καὶ ἐγγίσω σοι καὶ ἀκούσω σου καὶ μαθὼν λὲξω σοι χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε Ikos 14 Grootse en deemoedige, heerseres en dienares tegelijk, ( wees gegroet, bruid zonder bruidegom ) [2x] Zeg me nu wat je bent; hoe zal ik je noemen? Wat moet ik je zeggen? Hoe kan ik je schoonheid bezingen, prijzen? Ikos 15 (...) O schitterende, ik zie hoe een vlam en een gloed je omgeven (...) ik ben in verwarring; behoed mij en verbrand mij niet. Je onbevlekte schoot is plotseling een gloeiende oven geworden; ik smeek je, laat die me niet verteren (...) Zo je wilt, zal ook ik mijn sandalen losmaken (...) en je naderen en naar je luisteren, en, na van jou geleerd te hebben, zal ik je zeggen: Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. ΨΑΛΜΟΣ ΙΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Σ. Σῶσε θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐταπάγγελτος ἦλθε.. Τ. Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων... Υ. Ὕμνος ἅπας ἡττᾶτται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου.. Φ. Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν Παρθένον.. Ψ. Ψάλλοντές σου τὸν τόκον ἀνυμνοῦμέν σε πάντες ὡς ἔμψυχον ναόν, Θεοτόκε... PSALMOS II (PSALM II) AKATHISTOSHYMNE 18. Omdat Hij de wereld wilde redden, is de Schepper van het heelal uit vrije wil gekomen; U bent een vesting voor alle maagden, o Maagdelijke Moeder van God, en voor allen die hun toevlucht nemen tot U Elke hymne schiet te kort, wanneer die Uw ontzaglijk erbarmen tracht te bezingen; De lichtdragende fakkel verscheen ons in het duister en wij zien haar, de Heilige Maagd; Terwijl we Uw kind loven, bezingen wij U allen als een levende tempel, Moeder van God...

11 ΨΑΛΜΟΣ 141, 2. Φωνῆ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 3. ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψιν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. ΨΑΛΜΟΣ 140, Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεησεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. 2. κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή. PSALM Met luide stem roep ik tot de Heer, met luide stem smeek ik de Heer. 3. Voor Zijn aangezicht stort ik mijn hart uit, voor Zijn aangezicht klaag ik mijn nood. PSALM Heer, U roep ik aan, help mij, luister naar mij, nu ik tot U roep. 2. Laat mijn gebed als een reukwerk zijn voor Uw aangezicht, laten mijn opgeheven handen zijn als een avondoffer. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Δέσποινα, Κανένα φόρεμα τὴ γὺμνια μου δὲ φτάνει νὰ σκεπάσῃ, ἡ μοναξιά μου εἶναι σὰν τ ἄδειο, σὰν τ ἀλόγιστο χυμένο προτοῦ νἄρθῃ ἡ πλάση, ἡ ἀρρώστια μου βογγάει σὰν τὰ μεγάλα δάση καθὼς τὰ δέρνει ἡ μπόρα. Ἦρθεν ἡ ὥρα ἡ φοβερή, ὤχ! ἦρθε ἡ ὥρα. (Δέσποινα) Ἐσὺ παρθένα, ἐσὺ μητέρα, κι ἀπὸ δροσιά, κι ἀπὸ κελάϊδισμα στάλα τοῦ αἰθέρα, ἦρθεν ἡ ὥρα ἡ φοβερή, ὤχ! ἦρθε ἡ ὥρα. (Δέσποινα) Πρόστρεξε, Μυροφόρα, μονάχα Ἐσένα πίστεψα, καὶ λάτρεψα μονάχα Ἐσένα ἀπὸ τὰ πρωτινὰ γλυκοχαράματα κι ὡς τώρα μὲς στὰ αἱματοστάλαχτα μιᾶς ὠργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε μ Ἐσὺ καὶ μὴ μ ἀφήσῃς. PARAKLISIS (SMEEKBEDE) K. PALAMAS MYSTIEKE SMEEKBEDE Vrouwe, geen enkel kleed vermag mijn naaktheid te bedekken, mijn eenzaamheid is als het lege, als het redeloze, uitgestroomd nog vóór de schepping, mijn ziekte kreunt als de grote wouden, waar de storm overheen raast. Het ontzaglijke moment is gekomen, ach! Het moment is gekomen. (Vrouwe) Gij maagd, gij moeder, etherische druppel van dauw, van gezang, het ontzaglijke moment is gekomen, ach! Het moment is gekomen. (Vrouwe) Snel me te hulp, Mirredragende, alleen in U heb ik geloofd, alleen U heb ik aanbeden, vanaf de allereerste dageraad tot nu, temidden van het druppelende bloed van een woedende ondergang. Vrouwe, steun mij en verlaat me niet.

12 Δέσποινα, βῆμα δὲν ἔχω μήτε φτέρωμα, (Δέσποινα) μὲ γονατίζει τὸ στοιχειό τῆς θλίψης.. Αα Ἄκου, ἕνα σκούσμα τὸν ἀέρα σπάραξε Ποιὸς κλαίει; τί κλαίει; Ἔλα κοντά, ἕνας ἤσκιος ἀργοσάλεψε, καὶ λέει: Δέσποινα! Λυπήσου, καὶ πλᾶσε μου, καὶ στεῖλε μου ἕναν ὕπνο ἥσυχο ἥσυχο, μὲ τοῦ παιδιοῦ τὸ γλυκανὰσασμα, μαζί μου. Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Δέσποινα! Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Vrouwe, ik heb geen snelle pas en geen verenkleed (Vrouwe) het spook van de treurnis doet me knielen.... Aah Luister, een kreet doorkliefde de lucht; Wie jammert er?... wat jammert er? Kom naderbij, een schaduw roerde zich langzaam en zegt:... Vrouwe! Heb medelijden, en schep voor mij een heel rustige slaap, en stuur die mij, met de zoete ademtocht van een kind, samen met mij. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Vrouwe! Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΥΜΝΟΣ 19 (Προοίμιον) Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν Αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ ξύλου καὶ ἔλεγεν «Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». Α.. «Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; τίνος χάριν τὸν ταχὺν δρόμον τελέεις; (Χαῖρε Χαῖρε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.).. συνέλθω σοι, τέκνον, ἢ μείνω σε μᾶλλον; δός μοι λόγον, Λόγε μὴ σιγῶν παρέλθῃς με, ὁ ἁγνὴν τηρήσας με, ὁ υἱὸς καὶ θεός μου.» ROMANOS DE MELODE HYMNE 19 (Proëmium) Kom, laten wij allen Hem die voor ons gekruisigd is loven. Want Hem ontwaarde Maria aan het hout en zij zei: Al hang je aan het kruis, jij bent voor mij mijn Zoon en mijn God Waar ga je heen, mijn kind? Om welke reden ben je zo gehaast op pad?... (Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet, bruid zonder bruidegom.)... Zal ik met je meegaan, kind, of zal ik op je wachten? Zeg mij iets, Jezus, loop mij niet zwijgend voorbij, jij die mijn kuisheid hebt bewaard, mijn Zoon en mijn God.

13 Β.. «γνῶναι θέλω, οἴμοι, πῶς τὸ φῶς μου σβέννυτται, πῶς σταυρῷ προσπήγνυται ὁ υἱὸς καὶ θεός μου.» Γ Ὑπάγεις, ὦ τέκνον, πρὸς ἄδικον φόνον Καὶ οὐδεἰς σοι συναλγεῖ. θνῄσκεις, τέκνον, μόνος, ἀνθ ὧν πάντας ἔσωσας, ἀνθ ὧν πᾶσιν ἤρεσας, ὁ υἱὸς καὶ θεὸς μου». Δ Ἀπόθου, ὦ μῆτερ, τὴν λύπην ἀπόθου οὐ γὰρ πρέπει σοι θρηνεῖν, (Χαῖρε Χαῖρε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.).. Ζ.. μὴ οὖν κλαίῃς, μῆτερ μᾶλλον κράξον ἐν χαρᾷ θέλων πάθος δέχεται ὁ υἱὸς καὶ θεός μου». (Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.) Ik kan maar niet geloven dat het waar is dat mijn licht gedoofd wordt, dat mijn Zoon en mijn God aan het kruis genageld is. 3. Je gaat, mijn kind, een onrechtvaardige dood tegemoet. En niemand die erbarmen met je heeft.... Je sterft, mijn kind, helemaal alleen, terwijl jij toch allen hebt gered, terwijl allen je toch graag mochten, mijn Zoon en mijn God. 5. Wees niet verdrietig, Moeder, wees niet verdrietig; want het past jou niet te treuren,... (Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet, bruid zonder bruidegom.) Huil dus niet langer, Moeder, maar roep vol vreugde uit: Mijn Zoon en mijn God ondergaat vrijwillig het lijden. (Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom. Wees gegroet, bruid zonder bruidegom.)

14 Calliope Tsoupaki (Piraeus Griekenland, 1963) Calliope Tsoupaki componeerde meer dan 70 composities. Van solo tot orkestraal werk, van zang en opera s, van concertmuziek voor dans, theater, tot multimediale muziekprojecten. Er vinden regelmatig uitvoeringen van haar werk plaats, over de hele wereld: Japan, Europa, Verenigde Staten. Het werk van Tsoupaki is op meerdere festivals te beluisteren geweest: Gaudeamus International Music Week in Amsterdam, Festival New Music in Middelburg, the Malta International Arts festival, "Area de Musica" in Valencia, "Focus Festival" in New York, the Harpsichord Week in de Ysbreker in Amsterdam, the Other Minds Festival in San Francisco, the Recorder Symposium Calw in Germany, the Consequenza festival and the Confrontations Festival in Rotterdam, the Holland Festival, the Summer Garden 1999 serie of concerts at the Museum of Modern Art Sculpture Garden in New York, the Radovljica Music Festival in Slovenia, the Chicago Univercity, the Gaudeamus Music Theater festival; haar werk werd uitgevoerd op aansprekende podia als the Carnegie Hall en the Alice Tully Hall in New York, het Concertgebouw, Paradiso, De Ysbreker in Amsterdam, theaterzalen Doelen en de Unie in Rotterdam, Vredenburg in Utrecht, the theatre Exony in Glyfada of Athens, Arts Center Dom Musyki, het Muziek - gebouw in Amsterdam, en vele anderen. Haar compositie Sappho s Tears won een eervolle vermelding tijden de in 1996 gehouden Internation Rostrum of composers, georganiseerd door het Internation Music Council, met de ondersteuning van Unesco. Tsoupaki was genomineerd voor de NPS Cultuurprijs in 1997 en als gastcomponist uitgenodigd door Iema Centre for Contemporary Music in Athene, mei In 2001 was zij huiscomponiste binnen het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, gaf lezingen en workshops over de interpretatie van haar muziek. Regelmatig gaf Tsoupaki masterclasses in compositie en was ze jurylid van de Internationa Gaudeamus Music Week in Amsterdam, Sinds september 2007 is ze docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De premiere van haar oratorium Lucas Passie vond plaats tijdens het Holland Festival in De Lucas Passie werd door het publiek gekozen in de top tien van de meest favoriete uitvoeringen van het festival.

15 Nederlands Blazers Ensemble artistiek leider Bart Schneemann algemeen directeur Albert Adams artistiek coördinator en producer NBELIVE Niek Wijns productie Elena van Slogteren Anne Pagnier pr & marketing Esther van Doorne stagiaire pr & marketing Anne van de Groenekan muziekvoorbereiding Geert Rubingh educatie Claartje Gieben financiële administratie Gerard Boltje stagemanager Luc Kossen geluid Casper de Jong Dennis peters Marcel slagter licht James Murray Harmen van t Loo Het Nederlands Blazers Ensemble wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W en door de Gemeente Amsterdam. Nederlands Blazers Ensemble Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam tel (020) De concerten van het NBE in Amsterdam zijn altijd snel uitverkocht. Wilt u er op tijd bij zijn? Bestel dan nu vast de abonnementen - brochure seizoen Stuur een mailtje met uw adresgegevens naar en de brochure wordt u zo snel mogelijk toegestuurd. Natuurlijk staat ook veel informatie op onze website: en zijn de blazers te volgen op Twitter, en maken graag vrienden op facebook.

16 Preludes Frédéric Chopin Nederlands Blazers Ensemble piano Hannes Minnaar bewerking Zygmunt Krauze Stelt u zich voor: een intiem concert in een salon in het Parijs van de 19e eeuw, een vleugel wacht op zijn bespeler. Op de plek waar het musicerende gezelschap zich straks zal verzamelen, branden kaarsen. Op de lessenaars muziek van dé pianogrootheid van die dagen. Frédéric Chopins 24 preludes zijn een mijlpaal in de klassieke muziek. Hij componeerde één prelude voor elk van de vierentwintig toonsoorten van het klavier. De Poolse pianist en componist Zygmunt Krauze, bracht meer tijd door met Chopin dan met welke andere collega ook. Krauze is één van de éminences grises van de nieuwe muziek. Jong van geest, maakt hij zijn recitals en compo sities regelmatig tot een theatraal experiment. Als iemand de zeer pianistische muziek van Chopin, waarin alle emoties van de menselijke ziel verborgen lijken te liggen, voor het NBE kan bewerken, dan is hij het wel. De preludes worden afwisselend gespeeld door het NBE en door Neerlands trots op de toetsen, de sympathieke jonge laureaat van het Reine Elisabeth Concours 2010, Hannes Minnaar. En op het programma natuurlijk ook een nieuwe prelude, voor NBE en Minnaar door Krauze gecomponeerd en opgedragen aan Frédéric Chopin. Chopin en Neerlands trots op de toetsen woensdag 18 april uur Zutphen De Hanzehof inleiding do 19 april uur Helmond 't Speelhuis inleiding zaterdag 21 april uur Den Haag Nieuwe Kerk inleiding zondag 22 april uur Amsterdam Concertgebouw inleiding / ism KAM maandag 23 april uur Amsterdam Concertgebouw inleiding / ism KAM met inleiding en afterconcert!

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week 50 10 december 15 december 2012 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending: 21 juni 2015 Episode: 2362 Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV Openbaarmaking, vermenigvuldiging,

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Sta eens stil en denk eens na!

Sta eens stil en denk eens na! Sta eens stil en denk eens na! Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden

Nadere informatie

LEVEND GELOOF BLOG 8 13 SEPTEMBER 2011 17 DECEMBER 2011

LEVEND GELOOF BLOG 8 13 SEPTEMBER 2011 17 DECEMBER 2011 1 LEVEND GELOOF BLOG 8 13 SEPTEMBER 2011 17 DECEMBER 2011 Inhoudstabel 2 13 september Brief van de Heer Jezus aan Sabrina 8/9/2011 7 Geluk zit in kleine dingen 9 Boodschappen van Anguera Pedro Regis 3533-3537

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS REGIONAAL NIEUWS BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING Een gave van vrede en bescherming Ouderling Axel H. Leimer (Duitsland) Gebiedszeventiger W anneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Dutch The Rapture 65-1204 Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7 De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Inleiding De opmerkelijke bediening van William Branham

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

??? PASEN PINKSTEREN. Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren?

??? PASEN PINKSTEREN. Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? ??? PASEN PINKSTEREN Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? PKN Vianen 2014 Hoe ga jij van Pasen naar Pinksteren? Dit is de vraag die wij hebben gesteld aan een aantal mensen in onze directe omgeving. De

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie