Inkoopprogramma Lijnverbindingen. Large Projects / Grid Services. Strategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopprogramma Lijnverbindingen. Large Projects / Grid Services. Strategie"

Transcriptie

1 Inkoopprogramma Lijnverbindingen Large Projects / Grid Services Strategie

2 Disclaimer Deze presentatie en daarin vermelde informatie is concept c.q. indicatief. TenneT behoudt zich het recht voor om haar strategie en (aanbestedings) processen te wijzigen zonder consultatie van en/of kennisgeving aan marktpartijen. Aan deze presentatie en daarin vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 Strategie en Inkoopprogramma s 3

4 Doelstelling Op de leveranciersdag van maart 2014 heeft TenneT haar doelstelling, ambitie, uitdagingen en strategie toegelicht; De strategie, waarvan inkoopprogramma s een onderdeel zijn, blijft gehandhaafd en is ondertussen verder uitgewerkt; Vandaag willen kort de doelstelling en uitdagingen herhalen en een toelichting geven m.b.t. het inkoopprogramma Verbindingen, onderdeel Lijnverbindingen. 4

5 Assetmanagementketen TenneT De AM-keten staat voor de veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het net en het werk hier aan TenneT heeft al enkele jaren geleden het Assetmanagement model geïntroduceerd: in de kern een verdeling van rollen De Owner bepaalt, de Asset Manager vertaalt en accepteert, Grid Service / Large projects regisseren en de Leverancier (i.c. marktpartijen) voeren uit Kernactiviteiten blijven we zelf doen ( kruisjeslijst conform de Energiewet ), niet-kernactiviteiten willen zo goed mogelijk uitbesteden Maart

6 Visie op Netbeheer: positie in waardeketen De komende jaren moeten we als regisseur en beheerder meer werk verzetten. Dit betekent: Focus op de kernactiviteiten, kaders stellen, ontwerpen en regisseren Kernactiviteiten zoals maken Basis Ontwerpen en uitvoeren inspecties, commissioning en inbedrijfname en opleveren veilige werkplek zullen we zelf blijven doen De huidige invulling van de regiefunctie is goed, maar kan nog steeds worden verbeterd Keuzes gemaakt welke niet-kernactiviteiten we aan de markt mogen, willen en kunnen overlaten Uitdaging: met ongeveer hetzelfde aantal medewerkers de omzet in korte tijd meer dan verdubbelen! Maart

7 Ontwikkelingen in de portfolio De investeringsportfolio laat in de nabije toekomst een flinke golf zien Verwachting voor Base load EUR 2.0 bn Specials EUR 0.4 bn Large clusters EUR 3.1 bn De beheer en instandhoudingskosten voor het net bedragen in mln Let op: bedragen bij benadering, sterk afhankelijk ontwikkelingen E-markt! Maart

8 Strategische Thema s Centrale thema s van de TenneT Strategie zijn Veiligheid Beschikbaarheid CAPEX-efficiency Doelmatigheid Safety Roadmap * met focus op One TenneT Safety Leadership Contractor Management Samen meetbaar verbeteren! * nadere informatie in boardlevel meeting safety presetatie dd Maart

9 Marktbenadering Lange termijn (1 tot 3 jaar) Inkoopprogramma s met (o.a.) geïntegreerde contracten Hechte relaties, afroepcontracten Inkoopprogramma s B&I Wintrack II Verbindingen Stations Maart

10 Scope Inkoopprogramma Lijnverbindingen 10

11 Inkoopprogramma Verbindingen Large Projects District Noord District Zuid District West Landelijk Contracting Kabelverbindingen Contracting Lijnverbindingen (nieuwbouw, aanpassingen o.b.v. vakwerk masten) (FO / DO, coördinatie leveringen, civiel werk, plaatsing mast, montage isolatoren / garnituren, geleiders, SAT ) Wintrack geleidermontage 11

12 Generieke thema s programma Verbindingen Samenwerking Beperkt aantal preferred suppliers voor Verbindingen Borgen beschikbaarheid voor TenneT Uitgangspunt voor inkoopprogramma is Markt tenzij (concentreren op regiefunctie) Beter benutten kennis en kunde van de markt Realisatie verbeteringen Standaardisatie processen en documentatie Optimalisatie van beschikbare VNB s (m.n. bij Lijnverbindingen) KPI s koppelen aan doelstellingen TenneT, prestatiemeting en verbetercyclus (SPM) 12

13 Huidige inkoop situatie Diverse erkenningen voor leveringen en diensten, bijvoorbeeld voor masten, mastfundaties, montage, geleidermontage, civiele engineering, etc. Relatief veel erkende partijen Standaard inkoopbenadering voor kleine en grote projecten Kennis van leveranciers wordt ad-hoc benut Huidige erkenningsregelingen: EU-122 (geleidermontage): 7 erkende leveranciers EU-123 (montage vakwerkmasten): 9 erkende leveranciers EU-124 (fundaties t.b.v. vakwerkmasten): 21 erkende leveranciers 13

14 Verbeterpunten en beoogde resultaten Verbeterpunten: Ketenintegratie, voorkomen fragmentatie (snelheid, capaciteit) Standaardisatie aanvraag- en gunningproces, incl. contracten (efficiency) Standaardisatie processen, projectdocumenten en specificaties samen met marktpartijen (kwaliteit / efficiency) Optimalisatie beschikbare VNB s samen met marktpartijen (efficiency) Invoeren prestatiemeting en verbetercyclus (kwaliteit) Beoogde resultaten: Preferred suppliers voor Lijnverbindingen TenneT preferred customer Samenwerken en samen verbeteren in dedicated teams 14

15 Portfolio Lijnverbindingen Aandeel Large projects, is/wordt buiten deze scope aanbesteed 15

16 GS / LP knelpunten Tientallen projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) Projectscope varieert van aanpassen van enkele masten tot (110 / 150 kv) tracés van ongeveer 20 km, dubbel circuit Inclusief amoveren van bestaande tracés Details via portfolio management 16

17 Scope Inkoopprogramma Lijnverbindingen Vergunningen, ZRO s Ontheffingen, meldingen Coördinatie projectspecifieke maatregelen Veldonderzoeken Bouwrijp maken, toegangswegen, werkterrein Scope TenneT Directielevering kritische materialen B.O. F.O. Scope Markt UAV-gc D.O. U.O. Funderingen, inclusief amoveren Mast (staal en montage), inclusief amoveren (Coördinatie) levering armaturen (o.a. isolatoren, kettingen) (Coördinatie) levering geleiders en OPGW (afroep op TenneT contract) Scope TenneT In bedrijfname en onderhoud Project afhankelijk Geleidermontage, inclusief amoveren Comm. met stakeholders Comm. met stakeholders (ondersteuning bij) SAT testen Optioneel: Inspecties (B&I) Optioneel: beheer storingsvoorraad en/of calamiteiten support (B&I) Contractmanagement en kwaliteitsbeheersing Handhaving afspraken / eisen uit ZRO s 17

18 Inkoopstrategie Lijnverbindingen 18

19 Overall inkoopstrategie Lijnverbindingen Afsluiten van raamovereenkomsten: Met minimaal 4 partijen; Meerjarige looptijd (bijvoorbeeld jaren); Juridisch kader o.b.v. geïntegreerd contract (UAV-gc), meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen; Koppeling tussen leveranciers en geografische gebieden ( districten ) voor kleine projecten; Gunning van projecten afhankelijk van waarde project: Kleine werken single source aan district leveranciers o.b.v. volume verdeling (in ) (middel)grote werken o.b.v. mini-competitie tussen alle raamcontract-leveranciers Levering materialen, inclusief levering geleiders en OPGW, bij voorkeur door leverancier o.b.v. TenneT overeenkomsten met materiaalleveranciers 19

20 Overall inkoopstrategie Lijnverbindingen Raamcontracten Noord 2 partijen Raamcontracten West 2 partijen Raamcontracten Zuid 2 partijen Contract / erkenning met leveranciers van geleiders en OPGW (directielevering o.b.v. coördinatie overeenkomst of bij voorkeur afroep door Leverancier) TenneT raamcontracten voor levering isolatoren, v- braces, spacers, etc. (afroep levering door leverancier) 20

21 Geleidermontage i.r.t. raamovereenkomsten Geleidermontage voor Wintrack II wordt ingekocht op basis van de bestaande erkenningsregeling (EU-122) Voor Lijnverbindingen (niet-wintrack) is geleidermontage onderdeel van de beoogde raamovereenkomst M.b.t. capaciteitsvraagstukken voorziet de strategie van TenneT in 3 opties: Actief Portfolio management onderaanneming bij erkende partijen m.b.t. geleidermontage opt out voor scope inkoopprogramma Lijnverbindingen 21

22 Samenhang met erkenning Geleidermontage Scope inkoopprogramma Lijnverbindingen Scope inkoopprogramma Wintrack II Opt. Out voor projecten > 15 mln. Lijnverbindingen vakwerkmasten incl. geleidermontage Raamovereenkomst kleine en grote projecten Portfolio management Optioneel gebruik Erkenningsregeling door marktpartij EU-122 Geleidermontage Erkenningsregeling uitbreiden Coördinatie (overeenkomst) Wintrack II Raamovereenkomst 22

23 Meetbaar verbeteren TenneT wil gedurende de contractperiode samen meetbaar verbeteren, door middel van toepassing van Supplier Performance Management (SPM) De SPM cyclus bestaat primair uit meten, verbeteren en belonen (toekennen EMVI korting i.g.v. goede prestaties) Secundair doel van SPM is scherp houden van leveranciers, sturen i.g.v. onderpresteren (toekennen EMVI malus) en zo nodig ingrijpen i.g.v. wanprestatie 23

24 Vervanging Belonen Realisatie Verbetercyclus / SPM (Plan-Do-Check-Act) Aanbesteding Raamovereenkomsten Preferred Suppliers Mini-competitie Bankpartij voor kleine werken SPM rapportage Beoordeling 24

25 Samenvatting Afsluiten van raamovereenkomsten met 4 Preferred Suppliers Onderhandse gunning van kleine werken aan 2 leveranciers per district op basis van volumeverdeling ( single source ) Gunning van (middel)grote werken op basis van mini-competitie onder alle Preferred Suppliers Samen verbeteren en standaardiseren SPM (meten, verbeteren en belonen) is belangrijk onderdeel van het contractmanagement. 25

26 Vervolgstappen en globale planning Q1 / Afronding Strategiefase - Start Selectie fase aanbesteding Q2 / Start Gunningsfase aanbesteding - BAFO fase en EMVI beoordeling - Voorlopige gunning Q2-Q3 / Ondertekening overeenkomsten 26

27 Overweging TenneT wenst meer projecten en volume te realiseren met beduidend minder leveranciers dan en nu erkend zijn De integrale scope van de beoogde overeenkomsten vraag om (een combinatie van) integrale leveranciers Om te voldoen aan de selectie-eisen voor de integrale scope van de beoogde raamovereenkomsten lijken samenwerkingsverbanden wenselijk Een deel van de erkenningsregelingen zal vervallen (met name EU-123 en EU124 voor zover betrekking op vakwerkmasten ). 27

28 Overweging Analyseer je eigen positie Positioneer je! Overweeg samenwerkingsverbanden aan te gaan Wacht niet tot het laatste moment 28

29 Toetsing en feedback Zijn er, vanuit optiek van de markt elementen in de strategie en aanpak van TenneT die onverenigbaar zijn met de visie van de markt dan wel onredelijk bezwarend zijn? Deze horen wij graag uiterlijk 10 februari 2015, voor uur, per aan: Nanko Stevens Rick Mulling 29

30 TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum:

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategieën 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Taking power further

Taking power further Taking power further 01 Geen licht, centrale verwarming, geen muziek uit de stereo, geen beeld op tv of internet. Misschien weet je helemaal niet wat dat is, geen stroom. Want stroom is heel vanzelfsprekend.

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Zelfredzaam, duurzaam

Zelfredzaam, duurzaam Zelfredzaam, duurzaam Marc Vooges/Bas Holvast 29 Augustus 2014 Visie De visie van SYMPANY heeft drie pijlers. SYMPANY werkt aan een betere toekomst voor mens en aarde, iedere dag. De duurzame verwerking

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 1 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitsbeheersing 6 2.1 Het TenneT managementsysteem 6 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Regeling wegvallen PV en Leverancier

Regeling wegvallen PV en Leverancier Regeling wegvallen PV en Leverancier Leveringszekerheid Menno van Oostveen en Jan-Willem Meulenbroeks Arnhem, 1 oktober 2014 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht

Nadere informatie