Markt voor Flexibiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markt voor Flexibiliteit"

Transcriptie

1 Markt voor Flexibiliteit Globale verkenning van kansen en uitdagingen Denktank Structurele veranderingen Energiemarkt, 9 April 2014 Frans Rooijers, Bettina Kampman, Sebastiaan Hers

2 Agenda Terugblik en Uitgangspunten Marktstructuren Elektriciteit Ontwikkelingen NWEU Marktinrichting NL Programmaverantwoordelijkheid Congestiemanagement Marktsegmenten Toegankelijkheid NL Markten Industrie MKB Kleinverbruik Conclusies en Discussie

3 Vragen m.b.t. functioneren markten Welke prikkels zijn nodig voor optimale oplossing? Wat zijn noodzakelijke ontwikkelingen (no regret)? intelligentie in lokale netten; real metering; flexibiliteit in vraag/aanbod moet de werkelijke marktwaarde krijgen. Demand Side management: Op welk tijdvak (preventief, curatief, onbalansmarkt?) Rol aggregator? Koperen-plaat filosofie nog langer hanteerbaar? Zo nee: bereidheid om vrijheid in te leveren? (ervaringen met kilometerheffing.)

4 Flexibiliteit en markt Flexibiliteitsbehoefte gekenschetst aan de hand van enkele korte-termijn scenario s voor systemen met grote hoeveelheden intermitterende hernieuwbare energie bronnen: Flexibiliteit is daarmee gedefinieerd als het vermogen van het elektriciteitsproductiesysteem om op korte termijn de balans tussen vraag naar - en het aanbod van elektriciteit te handhaven. Behoefte aan flexibiliteit op langere termijn (investeringen) zal worden aangestipt, maar in volgende bijeenkomsten verder worden uitgediept.

5 Systeem dimensies en haar beperkingen Systeem beperkingen: regulering, netwerk (congestie), markten (marktoegang),operationele beperkingen (aansturingsmogelijkheden en operationele context), gedragsbeperkingen,

6 Marktstructuren Elektriciteit

7 Markt producten elektriciteit Capaciteit In verschillende markten wereldwijd zijn zogenaamde capaciteitsmechanismen geïntroduceerd. Met dergelijke mechanismen wordt beoogd de leveringszekerheid te borgen. Energie Het gaat hier om marktmechanismen voor de handel in elektriciteit. Hierbij kan in de regel nog onderscheid worden gemaakt tussen de termijnmarkt en spotmarkt. Systeembalans De balans tussen vraag en aanbod laat bescheiden toleranties toe maar behoeft in de regel real-time aansturing op seconden-basis om die balans te handhaven.

8 Ontwikkelingen NW Europese markten nu Beleid NL DE BE Nucleair Solar-PV Wind Nucleaire uitfasering holt basislast voorziening uit in DE en BE Solar-PV topt pieklast af in DE en BE Wind reduceert resterende (winter) vraag in DE NL gekenmerkt door overcapaciteit, import uit DE, (winter) export naar BE Afnemende marges en inzet van conventioneel ondermijnen kosten recuperatie (missing money) Capaciteitsmechanismen worden overwogen BE & DE

9 Capaciteit & Flexibiliteit onder druk Reserve margin 2012 Downward Adequacy Sims week 30, 2012 Bron: ENTSO-E, 2012

10 Ontwikkelingen NW Europese markten straks Beleid NL DE BE Nucleair Solar-PV Wind Nucleaire uitfasering holt basislast voorziening verder uit Solar-PV dekt topt pieklast verder af; wordt dal nieuwe piek? Wind reduceert resterende (winter) vraag verder Genoemde landen krijgen te kampen met vergelijkbare problemen; beperkingen van marktintegratie in zicht? Doorzetten van groei intermitterende bronnen zal klassieke dynamiek verder ontwrichten Groei intermitterende bronnen brengt convergentie en beperkt mogelijkheden tot spreiding

11 Marktinrichting Nederland

12 Hoofdcomponenten marktinrichting Nederland Programmaverantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van afnemers en vergunninghouders om programma's voor productie, transport en verbruik van elektriciteit op te stellen voor de netbeheerders en zich overeenkomstig deze programma's te gedragen. Congestiemanagement Congestie treedt op als lokaal aanbod de lokale vraag en de beschikbare transportcapaciteit naar omliggende gebieden overtreft en behoeft aanpassingen op geplande productie en/of afname of additionele reserveringen ingeval van onvoorziene congestie. Groothandelsmarkt elektriciteit Handel in elektriciteit kent een geschakelde structuur die samenhangt met de verschillende planningsbeslissingen en termijnen om uiteindelijk te komen tot een real-time balans tussen vraag en aanbod.

13 Overzicht Nederlandse groothandelsmarkt Bron: APX, november 2013

14 Markt segmenten elektriciteit Markt Termijn markt Day-ahead markt Intraday markt Onbalans markt Doel Risicomanagement Productie planning Productie aanpassing Energie balans tijd E Programma TSO: RRV* Planning & coördinatie PV partij biedingen Dag 2 productie (AGC) Dag 1 14u00 Uur 1 Levering * RRV: regel en reservevermogen

15 Knelpunten capaciteit Markt Capaciteits -Markt Termijn markt Day-ahead markt Intraday markt Onbalans markt Doel Investering Risicomanagement Productie planning Productie aanpassing Energie balans tijd E Programma TSO: RRV* Planning & coördinatie PV partij biedingen Dag 2 productie (AGC) Dag 1 14u00 Uur 1 Levering * RRV: regel en reservevermogen

16 Knelpunten energie/balans Wind/Zon-PV Markt Termijn markt Day-ahead markt Intraday markt Onbalans markt Doel Risicomanagement Productie planning Productie aanpassing Energie balans tijd E Programma TSO: RRV* Planning & coördinatie PV partij biedingen Dag 2 productie (AGC) Dag 1 14u00 Uur 1 Levering * RRV: regel en reservevermogen

17 Knelpunten op marktniveau Capaciteit (meer daarover op volgende bijeenkomsten) Capaciteitsmechanismen kunnen verdienmodel voor leveranciers verbeteren. Energie Wind en zon-pv opereren op dit moment niet prijs-responsief. Voor wind zal dit in de toekomst vermoedelijk wel veranderen, maar voor zon-pv ligt dat complexer. Systeembalans Toenemende behoefte aan RRV*: Groei intermitterende bronnen brengen toenemende onzekerheid met zich mee voor planning en inzet. Daarmee groeit de behoefte aan flexibel vermogen. Afnemend aanbod RRV*: Nu levert draaiende reserve (conventioneel) flexibiliteit. Als conventioneel in toenemende mate uit de markt gedrukt wordt, neemt de draaiende reserve af. Wind kan RRV* leveren, maar zon-pv in huidige context niet. * RRV: regel en reservevermogen

18 Toegankelijkheid NL Markten

19 Markttoegang: industrie Groothandelsmarkt portfolio PV-Partijen Commercieel: - Service en portfolio contracten Industrie service/portfolio Operationeel: - Hoge eisen aan investeringen in secundaire activiteiten - Voorkeur voor steady-state processen om operationele risico s te beperken

20 Markttoegang: MKB Groothandelsmarkt portfolio PV-Partijen Commercieel: - Service en portfolio contracten (met ondersteunde dienstverlening) via aggregators (zoals in glastuinbouw) MKB service/portfolio Operationeel: - Niches als koelhuizen/data centres in principe goed gepositioneerd - Voor veel andere partijen is energie management complex

21 Markttoegang: kleinverbruik Groothandelsmarkt portfolio PV-Partijen Kleinverbruik Commercieel: - Service contracten (ongevoelig voor korte termijn variaties) op wettelijke basis - standaard profiel - TSO regelt onbalans Operationeel: - Aansturingsmogelijkheden vergen ondersteunende ICT Gedrag: - Er is veel mogelijk, maar gaat de consument hiermee aan de slag? Comfort en ontzorging leidend?

22 Markttoegang: commercieel en fysiek Groothandelsmarkt portfolio Transmissie/Distributie Industrie MKB Kleinverbruik service/ portfolio PV-Partijen service/portfolio service TSO DNO HS MS LS

23 Knelpunt: zon-pv op LS Groothandelsmarkt portfolio Transmissie/Distributie PV-Partijen HS Industrie service/ portfolio TSO MS MKB service/portfolio DNO Kleinverbruik service Zon-PV LS

24 Conclusies en Discussie

25 Conclusies en discussie Kernpunten: Huidige markt: De huidige marktinrichting biedt op niveau van markt duidelijke prijsprikkels voor leveranciers van flexibiliteit. Uitzondering kleinverbruik: Op basis van het wettelijke kader is kleinverbruiker afgeschermd van korte-termijn prijsfluctuaties op de elektriciteitsmarkten. Dit ondermijnt flexibiliteit, en leidt tot knelpunten bij grootschalige toepassing van zon-pv op huishoudelijk niveau. Uitzondering intermitterende bronnen: Gegeven het bestaande ondersteuningsmechanisme zijn deze onvoldoende prijs-responsief. Verder: Capaciteitsmechanismen: Verdienmodel voor leveranciers kan verbeteren door introductie van capaciteitsmechanismen. Energie: Met name wind en zon-pv zijn onvoldoende prijs-responsief. Systeembalans: intermitterende bronnen ondermijnen beschikbaarheid RRV* en doen de behoefte aan RRV toenemen. * RRV: regel en reservevermogen

Dreigende mismatch van vraag en aanbod

Dreigende mismatch van vraag en aanbod Dreigende mismatch van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Notitie Delft, februari 214 Opgesteld door: Frans Rooijers Ab de Buck Harry Croezen Bettina Kampman 1 Inleiding

Nadere informatie

Energiemarkt in beweging Denktank Vernieuwing Energiemarkt Fase 1 - Elektriciteitsmarkt. Frans Rooijers & Sebastiaan Hers

Energiemarkt in beweging Denktank Vernieuwing Energiemarkt Fase 1 - Elektriciteitsmarkt. Frans Rooijers & Sebastiaan Hers Energiemarkt in beweging Denktank Vernieuwing Energiemarkt Fase 1 - Elektriciteitsmarkt Frans Rooijers & Sebastiaan Hers Denktank Vernieuwing Energiemarkt Discussie over gevolgen hiervan op het energiesysteem

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

Match van vraag en aanbod

Match van vraag en aanbod Match van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Deze notitie is opgesteld voor de Denktank: Structurele Veranderingen Energiemarkt. De reacties van de bespreking van 5 maart

Nadere informatie

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25

SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030. Topsector Energie. Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 SYSTEEMINTEGRATIE EN DE ROL VAN ENERGIEOPSLAG Routekaart Energieopslag 2030 Topsector Energie Rapport nr.: 15-0614 Datum: 2015-03-25 Projectnaam: Systeemintegratie en de rol van Energieopslag DNV GL -

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Discussiemodel kleinschalige energieopslag

Discussiemodel kleinschalige energieopslag Discussiemodel kleinschalige energieopslag Eindrapportage Versie 1.0 Auteur: Accenture, in opdracht van Projectgroep Smartgrids Datum: 22 februari 2013 Management Samenvatting De Projectgroep Smartgrids

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

Verzilvering van flexibiliteit

Verzilvering van flexibiliteit Verzilvering van flexibiliteit Sjak Lomme SLEA B.V. De Vrieslaan 16 6705AV Wageningen The Netherlands Tel: +31 317 427 217 Mob: +31 6 4478 4990 E-mail: info@slea.nl Internet: www.slea.nl Inleiding: Commodities

Nadere informatie

ECN Beleidsstudies 1. INLEIDING. Petten, 9 oktober 2003. Ministerie van Economische Zaken. Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers

ECN Beleidsstudies 1. INLEIDING. Petten, 9 oktober 2003. Ministerie van Economische Zaken. Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers ECN Beleidsstudies Petten, 9 oktober 2003 Notitie aan : Ministerie van Economische Zaken Van : Michael ten Donkelaar Martin Scheepers Betreft : Rol van vraagsturing bij leveringszekerheid in een geliberaliseerde

Nadere informatie

Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren

Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren Ontwerpverslag inzake de noodzakelijke voorwaarden om het evenwicht in de ELIA-regelzone te verzekeren Inhoud 1 Context... 3 2 Balanshandhaving door de BRPs met het oog op reduceren van residuele onbalansen...

Nadere informatie

Het energiemarktmodel

Het energiemarktmodel Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? 1 Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? Rapport Datum: 7 februari 2013 Werkpakket

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas NMa/DTe September 2007 Directie Toezicht Energie 1 / 50 Samenvatting Versnellen van de ontwikkeling van TTF en de werking van de

Nadere informatie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie

ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE. systeemintegratie ADVIES AAN DE TOPSECTOR ENERGIE De rol van de eindgebruiker in relatie tot systeemintegratie 2 3 De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie Advies aan de topsector Energie Berenschot Joost

Nadere informatie

Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval

Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico s op stroomuitval Martin Scheepers en Jeannette de Beus * ECN Beleidsstudies ECN-RX--03-004 September 2002 Stroomuitval: het kan iedere

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VISIE LOKALE ENERGIE

VISIE LOKALE ENERGIE VISIE LOKALE ENERGIE 1. Aanleiding 2. Het fundament Afbakening Stand van zaken en potentieel 3. De visie Mogelijke gevolgen Lokale energie en energiebeleid 4. Het beleid Lopende acties Voorstel voor vervolgacties

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl Net voor de toekomst Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, Transport en Grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Nederland als Energy Gateway

Nederland als Energy Gateway Het Delft Plan Nederland als Energy Gateway 1 Editors Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen en professor Reactor Physics TU Delft Prof.dr.ir. P.M. Herder,

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

VOORRANG VOOR DUURZAAM

VOORRANG VOOR DUURZAAM VOORRANG VOOR DUURZAAM DUURZAME ELEKTRICITEIT EN WKK OP DE MARKTPLAATS PLATFORM DUURZAME ELEKTRICITEITSVOORZIENING Voorrang voor Duurzaam 1 Voorrang voor Duurzaam Duurzame elektriciteit en WKK op de marktplaats

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie