Het IV-magazine van Defensie. Jaargang 2 n maart in de West. Selfservice. Beveiligde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het IV-magazine van Defensie. Jaargang 2 n maart 2008. in de West. Selfservice. Beveiligde"

Transcriptie

1 Het IV-magazine van Defensie MULAN in de West Jaargang 2 n maart 2008 Selfservice Beveiligde USB-stick

2 2 Editorial Starten Drs. Adriaan Blankenstein (C-BGICT) Starten, een goede term voor een eerste nummer van het tweede seizoen In Touch. En er starten natuurlijk ook weer allerlei ICT-projecten en activiteiten. Zo gaat het eerste artikel SBN Hank ort (hoofddirecteur HDIO) over de start van het financiële SAP-systeem FINAD, een belangrijke mijlpaal voor het project SPEER. Ook op selfservice-gebied staan weer diverse toepassingen in de startblokken. Echter, voordat deze uitgevoerd gaan worden vindt er wel overleg plaats met managers en medewerkers. U leest erover in het interview met het Hoofd afdeling Informatiemanagement van de HDP. Binnenkort kunnen ze ook op de Nederlandse Antillen van start met MULAN. Amersfoort op afstand noemen ze het binnen het projectteam (zie het artikel op pagina 8). Een knap staaltje techniek en organisatiekunde om dit allemaal op zo n grote afstand voor elkaar te krijgen. De IND komt in deze In Touch aan het woord over hoe zij omgaan met de mediahype rondom USB-sticks. Interessant om te lezen welk beleid onze collega-departementen voeren omtrent dit onderwerp. Heel veel leesplezier met deze In Touch. SBN Hank Ort (hoofddirecteur HDIO) 1Cover 8reportage mulan in de west 4Issue Selfservice 22resultaat Scoren in Washington INHOUDSOPGAVE 03 RECENSIE / FINAD start met SAP! 04 ISSUE / Selfservice 07 DISCUSSIE / Hoe slimmer, hoe eerder dom! 08 Reportage / MULAN in de West 10 INTERVIEW / Eerder in gesprek 13 VERSLAG / Satelliet voor onderweg 14 DIALOOG / Beveiligde USB-stick 16 KORT NIEUWS 17 column / Cloud Computing 18 OpenDoc / NC3A / HDIO / C2CoE 22 RESULTAAT / Scoren in Washington COLOFON eindredactie Marcel van Agten Ton Bijl Ron Voragen Redactie en coördinatie Suzan van der Weij Redactionele bijdragen Martje van der Brug, Nelly Dijkstra, Teus van der Plaat en anderen Vormgeving en productie Kris Kras Design Druk Tromp Drukkerij BV Rotterdam Correspondentieadres Redactie In Touch Binckhorsthof / Kamer 5B20 Postbus / 2500 ES Den Haag MPC 58L

3 in touch # Tekst martje van der brug foto shutterstock Recensie 3 FINAD start met SAP! Het programma SPEER beoogt de integratie tussen financiën en materiële logistiek voor de gehele krijgsmacht met behulp van SAP. De financieel-administratieve basis wordt gevormd door FINAD. Dit vitale onderdeel van SPEER gaat op 13 mei defensiebreed live. Aanleiding voor een gesprek met FINAD-projectleider John Bot. "FINAD bijt het spits af omdat het randvoorwaardelijk is voor de uitrol van de materieel-logistieke processen van Defensie," stelt John Bot. "Vrijwel elke procesgang heeft immers een financiële boeking tot gevolg." In januari ging de eerste FINAD-pilot van start. Ongeveer 35 defensiemedewerkers op verschillende locaties gebruiken nu een beperkt aantal functionaliteiten van het nieuwe SAP-systeem. John Bot: "De huidige financiële administratie wordt op 25 april voorgoed uitgezet. Dan breekt een periode aan met veel feestdagen. Die gebruiken we om te converteren naar het nieuwe systeem. Op 13 mei draaien we de knop om, dan moet het SAP werken en dan gaan ongeveer financieel-administratieve medewerkers in alle krijgsmachtdelen over op FINAD!" Intensieve samenwerking Er is gekozen voor een overgang in één keer, omdat een gefaseerde invoering te complex zou zijn. Het legacy-systeem blijft dus niet op de achtergrond doordraaien. Dat is wel een uitdaging, erkent John Bot. Toch is hij er niet bang voor. "We hebben de afgelopen maanden intensief en goed samengewerkt met de mensen van de defensieonderdelen, de pilot, het programma SPEER en de bedrijfsgroep IVENT i.o. Iedereen zag het gemeenschappelijke belang en heeft goed doorgepakt. Daardoor ontstond een tempoverhoging. We liggen prima op koers met het migratieproject." Hij benadrukt dat op 13 mei alleen de financiële basisadministratie wordt neergelegd. Daarna zullen er nog de uitrol van de materieellogistieke processen, aanpassingen en uitbreidingen in SAP volgen. "Ons project blijft nog vijf jaar lang betrokken bij de inrichting van de financiële processen. Om steeds de aansluiting en de integratie te bewaken." Als FINAD eenmaal is uitgerold, moeten er duizenden medewerkers in het materieel-logistieke veld worden omgeschoold. Deze operatie zal nog tot 2013 duren. Sturen op kosten Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van FINAD? Het nieuwe systeem kan op langere termijn inzicht bieden in de feitelijke kosten van bijvoorbeeld een wapensysteem of een oefening of een product of dienst. Met de verschillende systemen die tot nu toe bij Defensie in gebruik waren, kon nooit een exact beeld gegeven worden. Bovendien maakt FINAD een onderscheid tussen uitgaven en kosten. Wie voorraad aanschaft, geeft uit. Maar dan zijn er nog geen kosten gemaakt, want de voorraad ligt in het magazijn. Pas als deze wordt verbruikt, ontstaan er kosten. SAP brengt dit verschil helder in beeld. Daardoor kan in de toekomst op kosten worden gestuurd. Een ander voordeel van de overstap op SAP is de integratie. Er komt immers één defensiebreed systeem voor alle materieel-logistieke en financiële processen. Als deze eenmaal aan FINAD zijn gekoppeld, zal dat een besparing opleveren van FTE's en 80 miljoen euro op de exploitatiekosten van Defensie. Intensief trainingsprogramma In de aanloop naar 13 mei is FINAD gestart met een ambitieus opleidingsprogramma. Alle medewerkers in het financieel-administratieve domein moeten immers goed voorbereid zijn op de veranderingen. De training gebeurt allemaal naast het gewone werk. John Bot: "Het voordeel van de opleidingen is dat iedereen zich nu bewust wordt van de grote veranderingen die voor de deur staan. Tot nu toe zijn er niet veel weerstanden. Maar we gaan de nazorg toch heel zorgvuldig inrichten. Mensen moeten goed terecht kunnen met hun vragen. FINAD wordt daarin ondersteund door de migratiepartners ATOS Origin voor IV/ICT onderwerpen en PriceWaterhouseCooper voor de communicatie en het veranderingsproces." Optimisme en realisme Kijkend naar het verloop van SPEER stelt John Bot vast dat er bij de top van Defensie en bij de staatssecretaris veel belangstelling is voor FINAD en SPEER. "Het is een lang traject geweest en er is in de media aandacht aan besteed. Dat merken we natuurlijk. " John Bot besluit: "Ik ben een optimist, maar ook een realist. Daarom hanteren we een risicolog met de belangrijkste risico's. Daar sturen en bewaken we op. We zijn er nog niet, er is nog veel te doen in beperkte tijd. Maar ik heb wel het gevoel dat het haalbaar is en dat we op 13 mei met FINAD iets goeds gaan neerzetten."

4 4 Issue Deel P&O-administratie verschuift naar lijn Selfservice: Defensiemedewerkers zijn sinds de invoering van PeopleSoft in 2004 vertrouwd met Selfservice, het systeem waarmee zelf gegevens ingevoerd kunnen worden in de personeelsadministratie. Velen vinden deze doe-het-zelf methode erg praktisch, maar er zijn ook weerstanden. De bekendste toepassing van Selfservice is het indienen van verlof. Jan van Es, hoofd afdeling Informatiemanagement HDP (Hoofddirectie Personeel), stelt dat er ten opzichte van het verleden eigenlijk niets is veranderd. "Of je nou een papieren kaart invult of een digitale aanvraag bij je baas indient, het is hetzelfde. De baas moet de aanvraag goedkeuren en doet dat nu digitaal." Minder administratie Toch zijn er leidinggevenden die de verlofdagenadministratie als rompslomp ervaren. Als ze niet tijdig reageren op de aanvraag, krijgen ze een aanmaning per . En als ze na tien dagen nog niet hebben gereageerd, wordt de verlofaanvraag automatisch goedgekeurd. Van Es: "Er blijken lijnmanagers te zijn die expres niet reageren op verlofaanvragen, zodat er automatisch wordt goedgekeurd. Dat is niet de bedoeling." Hij benadrukt dat de afdelingssecretaresses dankzij het Selfservice-systeem veel minder papieren hoeven bij te houden. Een ander voordeel is dat de informatie over het verloftegoed altijd actueel is. Vroeger moest je je verlofkaart inleveren waarna deze dagen 'onderweg' was. Volgens Van Es is er ook op het gebied van ziekmelden via Selfservice niet veel veranderd. De zieke medewerker meldt zich nog steeds telefonisch bij zijn lijnmanager, die de melding nu in het systeem invoert. Dat is efficiënter dan vroeger, toen de lijnmanager moest bellen met de secretaresse van P&O, die dan weer een formulier moest invullen dat in het centrale systeem verdween. Uitbreiding Selfservicepakket In 2005 is het aantal Selfservices uitgebreid met het aanvragen en declareren van dienstreizen. Volgens Van Es is het beter als de goedkeuring en de declaratie decentraal geregeld worden tussen de lijnmanager en de medewerker. De declaraties worden dan binnen drie dagen betaald, in plaats van na zes weken. En alle relevante informatie komt zonder menselijke handelingen vanzelf terecht in de P&O-grafieken. P&O streeft er naar om medewerkers nog veel meer zaken via Selfservice te laten regelen. In september zijn de adreswijzigingen en mandateringen ingevoerd. Van Es: " We willen ondermeer ook het op- en afboeken van verlof in het kader van de incidentele extra beslaglegging en het inschrijven voor opleidingen toevoegen. Verder hebben we de ambitie om het persoonlijke ontwikkelingsplan in Selfservice op te nemen, zodat afspraken die een medewerker maakt met de loopbaanadviseur direct in het systeem komen. "We kunnen nog verder gaan door managers in staat te stellen om bevorderingen, overplaatsingen en hogere salaris-schalen in te voeren. Ook de flexibilisering van arbeidsduur bij functiewisseling zou in Selfservice opgenomen kunnen worden." Selfservice mobiel maken? Een belangrijke issue voor de toekomst is de vraag of Selfservice meer mobiel gemaakt moet worden. Defensie heeft immers veel managers die vrijwel nooit achter hun bureau zitten. P&O gaat onderzoeken of de Selfservice-dienst op de BlackBerry aangeboden kan worden. Er wordt ook gewerkt aan een alternatief voor de informatiezuilen voor Selfservice in de kazernes. Deze blijken niet goed te voldoen. Er komt een andere oplossing. Van Es vertelt dat P&O plannen heeft om Selfservice ook beschikbaar te maken voor mensen die op missie zijn. "Waarschijnlijk zal het al vanaf eind van dit jaar mogelijk zijn om beveiligd in te bellen via de eigen laptop."

5 in touch # Tekst martje van der brug foto shutterstock 5 last of zegen? Selfservice is fraudebestendig Medewerkers melden in Selfservice zelf hun wijzigingen en alleen als er iets niet klopt, wordt er contact opgenomen. Het systeem controleert dus uitsluitend achteraf. De controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd met behulp van slimme checks die misbruik snel opsporen.

6 6 I s s u e Decentrale administratie Van Es is enthousiast. "Ik vind Selfservice een fantastisch systeem, passend bij een moderne dienstverlening. Wat decentraal geregeld kan worden, moet je ook decentraal doen. Het moet eenvoudig en toegankelijk zijn. Als je dat allemaal goed doet, schakel je de administratie uit en dat is veel goedkoper. Het scheelt defensiebreed honderden administratieve medewerkers."hij benadrukt echter dat P&O bij elke uitbreiding van Selfservice afweegt of de manager niet te zwaar belast wordt. "Dat vinden we een heel belangrijk punt. Het is immers helemaal niet de bedoeling om onnodig extra werk op het bordje van de managers te dumpen. En ook de medewerker moet alle veranderingen kunnen absorberen. Daar hebben we gevoel bij, gaan we zorgvuldig mee om." Kijken waar het wringt Het tijdpad speelt een belangrijke rol bij de verdere uitrol van Selfservice. P&O wil niet te veel veranderingen ineens doorvoeren. Daarom is er begin dit jaar een evaluatie Eigen verantwoordelijkheid gestart. Van Es vertelt: "We willen weten hoe de organisatie tegen Selfservice aankijkt. Of het bevalt, of en waar het misschien wringt. We krijgen signalen dat sommige mensen het lastig vinden. Er is kritiek dat het werk eenvoudig van P&O naar de lijn wordt verschoven. Als managers dingen moeten doen die niet goed gaan, dan moeten we daar serieus aandacht aan besteden." Systematische evaluatie De feedback die P&O tot nu toe kreeg is volgens van Es te gefragmenteerd om conclusies uit te trekken. "Daarom gaan we systematisch evalueren. We gaan de lijn in en praten met managers en met medewerkers. We hebben vragenlijsten uitgezet. Daarnaast gaan we de statistische gegevens bekijken: welke lijnmanagers gebruiken het systeem wel, en welke niet? We willen ook weten of het Selfservice-systeem gebruiksvriendelijk genoeg is. Wij denken van wel. Maar de helptool wordt maar weinig gebruikt. Hoe komt dat? Is het niet nodig of kent men het bestaan niet? Als de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn, zullen we weten of Selfservice een last of een zegen is. P&O zal in elk geval zorgvuldig bepalen hoe en in welk tempo we verder gaan met het systeem." Een belangrijk aspect van Selfservice is dat iedere defensiemedewerker die gegevens in het systeem invoert, verklaart dat hij of zij deze naar waarheid heeft ingevuld. Als er dan achteraf afwijkingen worden geconstateerd, is de medewerker hiervoor zelf verantwoordelijk. Selfservice past bij een moderne dienstverlening

7 Hoofd Kenniscentrum DTO in touch # Tekst Henk sepers foto Defensie, Ronald de hommel Discussie 7 Slimheid overstijgt kennis Kennis bestaat uit feiten. Slimheid is hoe je met feiten omgaat. Bij Defensie zijn de vaardigheden voor het op een verstandige wijze uitoefenen van een taak van belang. Daarbij hoort de passie van het snel eigen kunnen maken van nieuwe informatie. Kennis blijft bruikbaar Dat professionals moeilijk te managen zijn met regels weet ik uit de praktijk. We hebben behoefte aan mensen met een generieke basiskennis, die in staat zijn zich snel in te werken in nieuwe omgevingen. Kennis veroudert snel, maar blijkt in bepaalde gevallen zeker te gebruiken voor ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Ir. Teus van der Plaat, Hoofd Kenniscentrum DTO We moeten kennis delen Voor de taakuitvoering spelen kennis, kunde, attitude en ervaring een grote rol. Naast het hebben en delen van kennis en informatie is het blijvend kunnen beschikken over voor de taakuitvoering benodigde informatie van belang. Een goede IV die samenwerking ondersteunt en een wil tot kennisdeling voorkomt dat onze slimme mensen dom worden. Prof.dr.ir. Ronald Paans, RE Adviseur DTO CQA, hoogleraar Vrije Universiteit Dr. pieter FRijns, adviseur IV-innovatie en -strategie HDIO Hoe slimmer, hoe eerder dom! Professor Weggeman houdt zich bezig met kennismanagement en innovatiemanagement. Op een symposium over militaire innovatie presenteerde hij bovenstaande stelling. Mathieu Paul Weggeman, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven en een autoriteit op het terrein van innovatiemanagement poneerde tijdens het symposium van de Vereniging Informatici Defensie en de Vereniging Officieren Verbindingsdienst over het onderwerp Innovatie van het Militair optreden en ICT-trends en -toepassingen de stelling Hoe slimmer, hoe eerder dom!. De universitair docent beredeneerde dat binnen kennisintensieve organisaties de professionals niet zijn te managen door het opleggen van regels en procedures. En dat terwijl onze organisaties meestal wel zo zijn ingericht. Organisaties moeten zich volgens Weggeman meer richten op collectieve aspiraties. Zonder dat vervalt een organisatie op den duur tot een eilandrijk waar bureaucratie welig tiert en passie ver te zoeken is, aldus Weggeman. Weggeman stelde in zijn toelichting op zijn axioma Hoe slimmer, hoe eerder dom! dat de kennis die een individu tijdens zijn studie opdoet steeds sneller minder waard wordt door de sterke toename van de beschikbare informatie. Hierdoor wordt, zo is Weggemans vaste overtuiging, het individu op steeds jongere leeftijd minder goed in zijn vak als hij niet voortdurend zijn kennis ontwikkelt. Deze kennisontwikkeling op een bepaald specialisme zal bepalend zijn voor de doorgroeimogelijkheden als professional, anders vervalt het individu in een Verteller. Iemand die alles weet van vroeger, aldus de professor.

8 8 Reportage MULAN wordt uitgerold in de West Amersfoort op afstand In Nederland zijn al meer dan defensiemedewerkers gemigreerd naar MULAN. De kazernes op de Nederlandse Antillen en Aruba draaien echter nog steeds op LAN2000. Binnenkort gaat dit veranderen en wordt MULAN ook in de West uitgerold. Projectleider Jan van de Tonnekreek en DTO-projectaannemer Frans Hendriksen vertellen wat daar bij komt kijken. De introductie van MULAN in het Caraïbisch gebied is een defensiebreed project. "Alle locaties in de West zijn paars", zegt Jan van de Tonnekreek, zelf afkomstig van het CZSK. "De marine is breed vertegenwoordigd, maar er zitten ook mensen van de KMAR, CDC en de bestuursstaf. Ook de kustwacht gaat over op MULAN. Dat is een samenwerkingsverband van Justitie, Defensie en de eilandbesturen." Toen MULAN in Nederland werd geïntroduceerd, is besloten om de Nederlandse Antillen en Aruba niet aan te sluiten. Daar was een heel praktische reden voor: de beschikbare bandbreedte was onvoldoende voor de benodigde 600 werkplekken. Jan van de Tonnekreek: "De huidige satellietverbinding bedraagt maar 1 MB. Dat is maar net genoeg voor vijf MULAN-werkplekken. De smalle bandbreedte in de West levert natuurlijk nog veel meer ongemak op. Het ophalen van grote bestanden kost veel tijd. Ze zijn daar echt gewend om maar even koffie te gaan drinken als er een bestand moet worden binnengehaald." Breedband per zeekabel DTO, ingeschakeld om een oplossing te bedenken, kwam met het voorstel om in plaats van satellietverbindingen zeekabels te huren. Deze brengen een breed- De kazerne

9 in touch # Tekst martje van der brug foto Defensie 9 bandige verbinding tot stand tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het project is in volle gang: de zeekabels worden in april en mei opgeleverd. De kazernes in de West beschikken dan over nagenoeg dezelfde bandbreedte als bijvoorbeeld Amersfoort. Volgens Van de Tonnekreek zijn alle problemen met zware documenten dan voorbij en kan het MULAN-netwerk met alle applicaties ontsloten worden. "We zien de eilanden dan als een reguliere kazerne in Nederland. Weliswaar niet met een datalijntje van 50 km maar met eentje van 8000 km. Daarom zeggen wij wel: 'Amersfoort op afstand'." Overdracht van werkplekdiensten DTO-er Frans Hendriksen, die eerder bij de CLAS werkte aan MULAN-projecten, legt uit dat er nog veel werk te doen is. "Na de aansluiting van de zeekabelverbinding moet de overdracht van de werkplekdiensten naar DTO worden geregeld. Dat is nodig omdat wij het beheer gaan doen. In Nederland is die slag al jaren geleden gemaakt, maar voor de West is het een grote overgang. Men is daar gewend om alle ICT-aankopen zelf te regelen. Nu alles gestandaardiseerd wordt, vraagt dat echt een mentale omslag." Hij merkt wel op dat veel medewerkers erg enthousiast worden als ze horen dat ze een snelle internetverbinding krijgen. "Dat vergoedt het verlies aan zelfstandigheid een beetje", lacht hij. Beheer: lokaal en op afstand De nieuwe aanpak betekent ook dat het beheer van MULAN in de West op afstand zal worden verzorgd, net als in Nederland. "Maar er zullen ook DTO-beheerders op de eilanden worden gestationeerd, net zoals er in al onze kazernes lokale beheerders actief zijn", zegt Hendriksen. Het aantal is naar verhouding wat groter dan in Nederland gebruikelijk is. "Als je in de West naar een andere locatie wilt reizen, moet je het vliegtuig nemen en dat kost al gauw een dag. Daarom hebben we op elke locatie minstens één beheerder voorzien." Uitrol MULAN Als de werkplekdiensten zijn overgedragen aan DTO volgt fase drie van het project: de feitelijke uitrol van MULAN. Deze moet op 1 juli 2008 zijn voltooid. Volgens Jan van de Tonnekreek kan een defensiemedewerker dan naar wens inloggen in Amersfoort of Aruba: "je ziet altijd je eigen werkplek met je eigen applicaties en data". De projectleiding is optimistisch over het verloop van de operatie. "We hebben in Nederland al mensen gemigreerd, dus we weten een beetje wat er bij komt kijken", stelt Van de Tonnekreek. "Daar komt bij dat veel defensiemedewerkers in de West al bekend zijn met MULAN. Zij wisselen immers frequent van functie en zijn er vaak in Nederland al mee in aanraking geweest. Daar staat wel tegenover dat de lokale Antilliaanse defensiemedewerkers vaak nog nooit van MULAN hebben gehoord. Voor hen is het een grote overgang. We besteden daarom veel aandacht aan goede communicatie." Dienstreizen naar de zon Die goede communicatie maakt het nodig dat Van de Tonnekreek en Hendriksen regelmatig naar de West reizen. "We worden daarom wel benijd", lacht Frans Hendriksen. "Maar het klinkt echt mooier dan het is. We beginnen om 7 uur 's ochtends en als we om 5 uur 's middags stoppen kunnen we nog net het zonnetje in de zee zien zakken. Als we terugkomen zeggen de collega's: 'Wat gek, je bent helemaal niet bruin!'" Helpdesk spreekt Papiamento In Nederland kunnen alle defensiemedewerkers 24 uur per dag, zeven dagen per week voor hulp terecht bij de Service Desk Defensie (SDD). Natuurlijk geldt dat ook voor de defensiemedewerkers in de West die overgaan op MULAN. Wel wordt er rekening gehouden met lokale bijzonderheden. Zo zijn er op Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook Antilliaanse defensiemedewerkers die voornamelijk Papiamento spreken, met Nederlands als tweede taal. Dat kan problemen geven in de communicatie met de helpdesk in Nederland. Bij computerstoringen mogen taalproblemen de communicatie niet in de weg staan. Daarom is besloten om in de West af te wijken van de vaste procedure en een extra, lokale helpdesk aan te houden. Papiamentosprekende defensiemedewerkers die onverhoopt problemen met MULAN ondervinden, kunnen deze dus in hun moedertaal melden. De lokale helpdeskmedewerkers, die vloeiend Papiamento én Nederlands spreken, kunnen de kwestie zo nodig doorleiden naar de SDD in Nederland. Het MULAN-team Karakteristiek plaatje

10 10 Interview Zorgvuldigheid zit in de genen van Defensie. De weg naar een beslissing moet weloverwogen zijn, zodat je erop kunt vertrouwen.

11 in touch # Tekst Nelly Dijkstra foto Willem Jan Ritman 11 De integratie van de bedrijfsgroepen IV en ICT is in een ver gevorderd stadium. Begin maart presenteerde de bedrijfsgroep IVENT i.o. het voorlopige reorganisatieplan. In de tussentijd profiteerden opdrachtgevers al van een vermindering in bureaucratie en een toename in standaardisering. Betere, snellere dienstverlening, die ook nog eens goedkoper is, aldus Adriaan Blankenstein, commandant van bedrijfsgroep IVENT i.o. Integratie IV en ICT in bedrijfsgroep IVENT bijna rond Eerder in gesprek Integratie bijna een feit Zeventigduizend klanten Eind vorig jaar vertelde Adriaan Blankenstein samen met Martin Boskamp over de integratieplannen van IV en ICT. Nu staat Blankenstein er alleen voor: hij is de commandant van IVENT i.o. We hebben overlegd: ga jij deze kar trekken of ik? De conclusie was dat ik het leuker zou vinden. Waarom? Allereerst omdat ik het een prachtig bedrijfsproces vind: je kunt Defensie vergelijken met een stad van zeventigduizend inwoners. En daar mogen wij de IV en ICT voor verzorgen! Verder vind ik het een voorrecht om met zulke goede professionals te werken. Ik denk dat maar weinig mensen beseffen wat we hier allemaal doen en kunnen. Tot slot houd ik van verbeteren; processen en organisatie zo veranderen dat de opdrachtgevers nog tevredener worden. 75% Processen aangepakt Blankenstein vindt dat de reorganisatie van IV en ICT ontzettend veel verder is. Processen zijn onder de loep gelegd en vereenvoudigd. Standaardproducten en -diensten zoals het vervangen of verplaatsen van een pc of verbinding zijn nu geautomatiseerd in EIKI, een elektronisch intelligente interface. Het is slechts een voorbeeld en klinkt als een logische stap, maar Blankenstein geeft aan dat dit omvangrijke projecten zijn. Alleen al de standaardaanvragen lopen soms op tot dertienduizend stuks per maand. En de autorisatie moet natuurlijk ook bij deze aanvragen goed worden ingebed. Automatisering moet niet leiden tot een wildgroei aan bestellingen.

12 12 Interview Standaardisering betekent dat we eerder in de pijplijn kunnen meedenken. En dus betere IV-oplossingen kunnen bieden. dus ook de ruim vierduizend functies die erbij betrokken zijn. Natuurlijk verandert niet elke functie, maar toch is het een enorme klus. Een klus waarbij zorgvuldigheid geboden is. Blankenstein is ervan overtuigd dat die zorgvuldigheid in acht is genomen. Dat zit in de genen van Defensie. In het commerciële bedrijfsleven worden beslissingen veel sneller genomen, maar worden die besluiten achteraf vaak nog lange tijd bevochten. Bij ons is het ondenkbaar dat je een beslissing van de generaal ter discussie stelt. Dus moet de weg naar een beslissing weloverwogen zijn. Bovendien is mijn adagium: rustig, rustig, want we hebben haast. Open tijdens de verbouwing De integratie van afdelingen en de verbetering van de procesgang vragen een flinke investering van medewerkers. Blankenstein: Ik heb enorme bewondering voor de werkmentaliteit bij IV en ICT. Medewerkers houden de winkel open en tegelijkertijd denken ze na over hoe het beter kan. Al een jaar geleden zijn IV en ICT gestart met bouwen, testen en doorvoeren van nieuwe werkwijzen en systemen. De top schetste de kaders, medewerkers dachten zelf na over oplossingen. De mensen in de praktijk weten zelf het best hoe zaken werken. De werkplekondersteuning is bijvoorbeeld in het verleden door het management opgeknipt in aparte deeltaken. Medewerkers vonden dat onlogisch: het beperkte de flexibiliteit in dienstverlening. Geef ons de tijd en ruimte om deze deeltaken te vermengen, zeiden ze. Dat hebben we gedaan en het werkt: de prestatie verbetert. Reorganisatieplan Het jaar aan voorbereidingen heeft zijn vruchten afgeworpen. Opdrachtgevers merken verbetering. Daarnaast zijn we nu toe aan de laatste, belangrijke stap in de officiële integratie tot IVENT: het koppelen van de juiste mensen aan de juiste diensten. Begin maart rolde het voorlopig reorganisatieplan van de persen. Een enorm rapport waarin de organisatiestructuur staat beschreven, de besturingsmethodiek, de procesgangen en Personele invulling De komende maanden staan in het teken van personele invulling. Zes weken na adviesaanvraag doet de medezeggenschapsraad uitspraak over het voorlopige reorganisatieplan. Spannend, vindt Blankenstein, vooral voor de medewerkers. Dan gaan we daadwerkelijk formeel functies benoemen. Als we een positief advies krijgen van de medezeggenschap, voegt hij eraan toe. De reorganisatie zal in elk geval leiden tot meer generalisten in het veld en meer specialisten aan de wal. Je hebt in een uitzendgebied niets aan een specialist die maar één trucje kent. Mensen in het veld hebben behoefte aan een wegenwacht die met een schroevendraaier kan toveren. Specialisten kunnen bovendien vaak grotere waarde leveren aan de wal; als onderdeel van een groep. Ze kunnen zo hun specialisme continu bijhouden en hun kennis delen. Defensie blijft wat dat betreft enorm technische uitdagingen bieden. Dat zal niet veranderen. Eerder in de pijplijn Klanten van IVENT kunnen het komende jaar rekenen op snelle, betere en goedkopere dienstverlening. Blankenstein: Dit betekent minder maatwerk, meer standaardisering, vraagbundeling en vraagdemping. Dat zal zeker af en toe pijn doen. Want soms zullen we een vraag eerst van drie kanten - Landmacht, Luchtmacht en Marine - belichten, voordat we antwoord geven. Daardoor kunnen we oplossingen bieden die nauwelijks duurder, maar wel voor alle partijen geschikt zijn. Zo besparen we geld, dat ten goede komt aan het primaire proces én dragen we bij aan verdere integratie van systemen in het veld. Bovendien heeft IVENT door standaardisering meer tijd om eerder in de pijplijn met de klant in gesprek te gaan. We kruipen nog dichter tegen de uitvoering aan. Wat wij hier ontwikkelen moet het daar in de zandbak wel doen. Neem de JSF: voor de Luchtmacht is dit een geavanceerd wapensysteem, voor ons een uitdagend IV-project. Hoe eerder wij kunnen meedenken over defensiebeleid en plannen in het veld, hoe efficiënter en effectiever de IV-oplossing zal zijn.

13 in touch # Tekst kerem büke foto Defensie Verslag 13 Satelliet voor onderweg De inzet van een Satelliet terminal voor de Mobiele Toegangsdienst Defensie (MTD). Deze toekomstige mogelijkheid wordt onderzocht in een pilot-project van DTO en DMO: Satcom-On-The-Move. Doel is een verbinding te vinden waarmee gegevens onder alle omstandigheden kunnen worden ontsloten. Mobiel toegang In een vorige In Touch is al geschreven over de Mobiele Toegangsdienst Defensie (MTD). Dit is een draadloze UMTS-toegang tot applicaties die door de KMar zal worden ingezet bij het houden van toezicht op vreemdelingen. Met het Satcom- On-The-Move project onderzoekt men nu de inzet van communicatie via de satelliet, naast UMTS. Dit moet ervoor zorgen dat datacommunicatie altijd en overal kan plaatsvinden. Op deze manier kunnen ook andere organisaties gebruik maken van de drager en de dienst, bijvoorbeeld bij toepassingen als e-welfare telefonie en internet voor scheepsbemanning, het Battlefield Management C2 systeem en ISIS (situational awareness bij rampen en crises). Uitgebreid testen Tot op heden zijn dergelijke systemen operationeel praktisch niet zo grootschalig ingezet. Daarom is een uitgebreid testtraject opgezet. Zo is het systeem geïnstalleerd op een MB-voertuig, waarbij technische aspecten als aansturing en pointing van de antenne, synchronisatie en maximale vermogens voor gegevensoverdracht aan de orde komen. Ook worden live demonstraties georganiseerd om geïnteresseerden het systeem te tonen. Tot slot zal het systeem, met services als internet en telefonie, aan boord van de Hr Ms Schiedam worden geplaatst om het te testen in een operationele omgeving. In april zal het project zijn afgerond.

14 14 Dialoog Beveiligde USB-stick Informatiebeveiliging IND voorkomt onbewust foutief gebruik Defensie schorst kapitein die USB-stick verloor kopten de kranten in februari De informatie op de privé-usb-stick bleek verouderd en vormde daardoor geen bedreiging voor de operaties in Kandahar. Toch scherpte Defensie meteen haar beleid aan: informatie opslaan op USB-sticks is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden. Maar hoe gaat bijvoorbeeld de IND om met het beveiligen van geheime informatie? Ook voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Justitie is beveiliging een hot issue, vertelt Ronald Disseldorp, ICT Security Officer bij de IND. Het is voor iedere organisatie tenslotte zeer vervelend als gevoelige informatie op straat komt te liggen. Dit gevaar is minder aanwezig bij reguliere IND-diensten. Maar informatie gerelateerd aan terrorisme of specifieke groepen vreemdelingen kan politiek zeer gevoelig liggen. Juist door dat bewustzijn weet je dat het nodig is om veiligheidsmaatregelen te nemen. Foutief gebruik De mediahype rond USB-sticks was voor de IND een bevestiging dat de dienst met zijn beleidsplannen op de goede weg zat. Al in

15 in touch # Tekst Nelly dijkstra foto Joost hoving 15 mei 2005 formuleerde Disseldorp de eerste plannen voor betere informatiebeveiliging. Een jaar later, in mei 2006, werd dit beleid aangenomen. IND-medewerkers mogen sinds die tijd alleen randapparatuur gebruiken die officieel door de IND in beheer is. Bovendien moeten alle gegevensdragers zijn voorzien van encryptie, net als de laptops die al waren beveiligd. Disseldorp: Door deze maatregelen voorkomen wij in elk geval onbewust foutief gebruik van gegevensdragers: USBsticks, maar ook PDA s, de smartphones die meestal niet versleuteld zijn. Vingerafdruk Meteen na de accordering van het beleid nam de IND Phantom Safeboot USB-sticks in gebruik. Die USB-stick had op dat moment de meeste beveiligingsopties: een wachtwoord én vingerafdrukherkenning. Nog steeds zijn we hier tevreden over. Het beveiligen van de USB-poorten duurde langer. De organisatie kreeg circa een jaar de tijd om de vereiste randapparatuur aan te schaffen en de software te testen (device lock). Pas daarna werd technisch afgedwongen dat alleen geautoriseerde, en dus gecodeerde, hardware wordt toegelaten tot de USB-poort. Weerstand Had de IND de USB-poorten eerder gesloten, dan was Disseldorp waarschijnlijk op enorme weerstand gestuit. Deze is nu beperkt gebleven tot het verzet tegen het niet meer kunnen gebruiken van privé- PDA s; maar inmiddels worden ook bij de IND BlackBerry s gebruikt. Disseldorp vond die weerstand logisch: Medewerkers moesten weer handmatig hun agenda s synchroniseren. Dat is simpelweg een stap terug in de tijd. Ze zagen de PDA ook niet als een gegevensdrager die je makkelijk zou kwijtraken, of dachten dat er toch geen vertrouwelijke informatie op zou staan. Maar zo n ding laat je net zo makkelijk in de auto of op de bar slingeren als een USBstick. De gevolgen daarvan wilden we nu juist voorkomen. beperken. Moedwillige fraude kun je bijna niet met ICT-middelen voorkomen, stelt hij. Als je op een honderd procent veilig netwerk wilt werken, gaat dat ten koste van de functionaliteit. Bovendien is het onbetaalbaar. De aanschaf van 500 beveiligde USB-sticks op 3500 medewerkers staat nog in verhouding tot het doel. Integriteit Integriteit van de medewerkers blijft daarom een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging, vindt Disseldorp. Net als bewustwording. Onze hardware is beveiligd, maar internetgebruik is bij ons niet verboden. Ook is technisch vrijwel niet te voorkomen dat medewerkers soms bestanden naar hun privé-adres sturen. Het is mijn taak om medewerkers bewust te maken van de risico s die hiermee verbonden zijn, daarom geef ik minimaal vier keer per jaar voorlichting aan nieuwe medewerkers. Ik maak ze attent op de consequenties van rondslingerende informatie. Ook leg ik ze uit welke maatregelen wij hebben genomen en waarom. Dat is een belangrijk signaal: medewerkers zien hierdoor dat we informatiebeveiliging serieus nemen. Van hen vragen we hetzelfde. Beleid USB-sticks Bij Defensie is het sinds juni 2006 niet meer mogelijk om vanaf de MULAN-werkplek bestanden op gegevensdragers te zetten. Ook is de synchronisatie van de PDA verleden tijd. Wel mogen medewerkers bestanden van onder meer USB-sticks, CD-ROMS en DVD s aflezen. En een beperkt aantal medewerkers kan autorisatie aanvragen om de schrijffunctie te activeren. De beveiligingcoördinator verleent dan officieel toestemming en registreert alle schrijfacties. Dit beleid zal overigens binnen enkele maanden worden aangepast. Hierover wordt nader gecommuniceerd. Moedwillige fraude Disseldorp benadrukt de maatregelen die onbewuste informatieverstrekking moeten Xxx Bewust zijn van risico's

16 16 Kort nieuws Samenwerking Defensie en Buitenlandse Zaken Virtualisatie datacenters In 2007 heeft IVENT i.o. een eerste stap gezet naar het virtualiseren van haar datacenters. Hoofddoel is het bereiken van efficiency door consolidatie van servercapaciteit. Inmiddels draaien al 350 virtuele servers op in totaal 43 fysieke servers. De verwachting is dat eind april 2008 de eerste fase van virtualisatie is afgesloten. Het aantal virtuele servers is dan gestegen tot 400. Vele euro s op jaarbasis zijn hiermee bespaard. Op 3 maart werd een verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekrachtigd door de ondertekening van twee convenanten: voor de dienst BlackBerry en voor Research and Development. Ze werden ondertekend door Kolonel Johan de Vet (PLV Commandant BG IVENT i.o.) en Hans Hendriks en Nico van Baarsen (Ministerie van Buitenlandse Zaken, resp. Hoofd Strategie en Innovatie en Directeur ICT). Defensie levert een wereldwijde bijdrage aan vrede en veiligheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Samen realiseren zij de doelstellingen van de departementen op het gebied van internationale veiligheid. Onder meer via diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en de inzet van militaire middelen. In het kader van de samenwerking levert IVENT i.o. het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteuning op het gebied van informatievoorziening. Zo levert zij beveiligde netwerkdiensten en beveiligde mail- en browserdiensten. Op 3 maart vond er een vervolgstap plaats in de samenwerking. Er werden die dag namelijk twee convenanten ondertekend: De dienst BlackBerry. BZ heeft net als Defensie behoefte aan een beveiligde en betrouwbare BlackBerry dienst. IVENT levert de dienst aan BZ daarom conform de defensiestandaarden. Research and Development: BZ en Defensie willen nauwer gaan samenwerken op R&D-gebied. Innovatieve ontwikkelingen zullen gezamenlijk worden opgepakt, daar waar er voor beide partijen synergie te behalen is. De capaciteit van fysieke servers is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor Oplevering applicatie RRP vaak de volledige capaciteit van de fysieke aan DMO servers niet gebruikt wordt. In veel gevallen wordt zelfs nog maar 10% tot 20% van aanwezige capaciteit gebruikt. Om tot een betere benutting te komen van de servercapaciteit is een aantal jaren terug gestart met het consolideren van informatiesystemen op een beperkt aantal servers. Daarnaast is er eind jaren negentig de mogelijkheid gecreëerd om meerdere servers op één fysieke server samen te voegen. Deze vorm van consolidatie wordt ook wel virtualisatie genoemd. De eerste generatie van server virtualisatie is inmiddels uitgegroeid tot een volledig concept: Virtuele Infrastructuur. In dit concept is consolidatie, oftewel optimale benutting van de capaciteit, allang niet meer het hoofddoel. Met name flexibiliteit, beschikbaarheid en on-demand provision van capaciteit (het altijd en overal beschikbaar hebben van gegevens) is nu het streven. In de datacenters van de nabije toekomst zullen dan ook niet alleen de servers virtueel zijn maar zullen ook de storage, het netwerk, de applicaties en zelfs de werkplekken gevirtualiseerd zijn. Nieuwe generatie internetarchitectuur Binnen Defensie maken we gebruik van een beveiligde internetdienst. Principe van die dienst is dat Internet niet op de werkplek zelf draait, maar op een beveiligde server. Het project Podvis heeft nu voor de dienst een geheel nieuwe generatie architectuur gebouwd, gebaseerd op Open Source software. Het project, dat is voortgekomen uit een innovatiewens had als opdracht een toekomstvaste oplossing te bedenken, die daarnaast aansluit bij het beleid Open in verbinding. De dienst is inmiddels uitgebreid getest in een pilot en de resultaten waren zeer positief. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het in productie te nemen.

17 in touch # Tekst divers foto divers 17 VID bijeen Cloud Computing Column Een nieuwe ontwikkeling in ICT-land is Cloud Computing. Dit betekent dat de gebruiker uit een wolk zijn producten en diensten betrekt, zonder te weten waar de applicatie en toepassing zich fysiek bevinden. De ontwikkeling is al eerder aangeduid als Software As A Service (SAAS) en ook wel als Applicatiehosting. De ontwikkeling begint zich echter nu pas goed te manifesteren. Bedrijven als Google, Yahoo en Amazon zijn de voorlopers, maar ook Microsoft begint zijn eerste producten te leveren. Cloud computing-bedrijven werken met groene datacenters die efficiënt gebruik maken van stroom. Ook maken ze gebruik van Open Source software. Het management van de datacenters is overigens bijna volledig geautomatiseerd, waardoor de personeelskosten laag zijn. De hardware die gebruikt wordt is standaard low cost. Het aantal applicaties dat de Cloud-bedrijven aanbiedt, neemt bijna met de week toe. De gebruiker kan kiezen tussen gratis gebruik met als tegenprestatie het doorzoeken van de data of betaald gebruik zonder te hoeven doorzoeken en zonder reclames. Zo biedt Google zijn applicaties aan voor 38 euro per jaar met meer dan 25 gigabyte dataopslag per gebruiker en meer dan veertig toe te passen applicaties. De gebruiker heeft in dit scenario slechts een internetverbinding nodig waaraan een relatief simpele (thin client) pc gekoppeld is en een browser om de applicaties te kunnen draaien. Software-installatie, afgezien van de browser, is niet meer nodig. En regelmatig vinden updates plaats. Vele mogelijkheden dus tegen lage kosten. Voor bedrijven met veel vestigingen en thuiswerkers is het een uitkomst, want overal kan men de applicaties via internet benaderen. Gartner schat dat over 3 jaar meer dan 25% van alle applicaties, die door multinationals gebruikt worden, uit de Cloud geleverd gaan worden. Ook IVENT i.o. volgt deze ontwikkelingen en kijkt of er voor Defensie toepassingsmogelijkheden zijn. Het belangrijkste obstakel is uiteraard de beveiliging, want niet weten waar de defensie-informatie zich ergens op internet bevindt is een nachtmerrie voor onze beveiligingsmensen. Aan het begin van elk jaar komen de leden van de VID bijeen. Dit keer op 10 januari jl. Na opening door de voorzitter, Luitenant-kolonel Arnold van der Burg, sprak Piet Voogd, projectdirecteur Reorganisatie IVENT over de actuele ontwikkelingen van de nieuw op te richten bedrijfsgroep, het samengaan van de bedrijfsgroepen BGICT en BGIV. Tijdens de bijeenkomst werden ook twee brevetten Officier Informatica Deskundige uitgereikt. De twee kandidaten, Tweedeluitenant Lieuwe Jan Hiemstra en reserve Luitenant-kolonel Rob Knopperts ontvingen de beschikking en bijbehorende brevetspeld uit handen van Directeur HDIO Schout-bij- Nacht Hank Ort. Ook werd voor het eerst de René Olthuis prijs uitgereikt. Deze scriptieprijs, vernoemd naar een in 2006 plotseling overleden bestuurslid, bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Vijf inzendingen zijn door een deskundige commissie beoordeeld onder voorzitterschap van de Lt-Kol Martin Guldemond. De prijs werd door mevrouw Jolande Olthuis uitgereikt aan de Majoor Eric Logister. Het Bedrijfsvoering / IV vakgebied bestaat primair bij de expertise van de medewerkers. Studies zoals uitgevoerd door de majoor Eric Logister, sluiten hier uitstekend bij aan, stelde SBN Ort. Eric sloot af met een korte uiteenzetting van zijn thesis. Het geldbedrag van de scriptieprijs heeft hij ter beschikking gesteld aan de organisatie One Laptop Per Child. De volledige titel van zijn thesis is Traditionele of Agile systeemontwikkelingmethode, op zoek naar de 'silver bullet' is te vinden op de site van de VID. Ir. Teus van der Plaat Hoofd Kenniscentrum IVENT i.o. Scriptie prijswinnaar Majoor Eric Logister en SBN Hank Ort

18 18 Defensie en ODF Al vaker is in de In Touch verslag gedaan over open standaarden. Vooral het Open Document Format (ODF) staat momenteel in de schijnwerpers. Dit alternatief voor office-documenten zoals DOC, XLS en PPT is duurzaam en bovendien leveranciersonafhankelijk. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische zaken heeft met goedkeuring van de Tweede Kamer een actieplan Nederland Open in Verbinding opgesteld. Volgens dit actieplan moet de huidige praktijk met een scala van werkende voorzieningen in een complexe ICT-infrastructuur worden omgebogen om open oplossingen mogelijk en vanzelfsprekender te maken. Het actieplan heeft de volgende doelstellingen: n vergroten van interoperabiliteit door het gebruik van open standaarden n verminderen van de afhankelijkheid van enkele leveranciers n bevorderen van innovatie en concurrentie OpenDoc Society OpenDoc Society is een nieuwe vereniging die mensen en kennis bijeenbrengt, vooral rondom het Open Document Format (ODF). De oprichtingsvergadering vond plaats in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 23 oktober 2007 in het bijzijn van onder meer Staatssecretaris Frank Heemskerk. Open Document Format (ODF) is een internationale open standaardenfamilie die de opvolger is van veelgebruikte bedrijfsspecifieke documentformaten voor tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. ODF is geen software, maar een universele manier van informatie opslaan en verwerken die specifieke toepassingen en leveranciers overstijgt. Lidmaatschap Het lidmaatschap van OpenDoc Society staat open voor iedereen die met ODF beroepshalve of uit interesse bezig is. Door lidmaatschap krijgt men onder meer toegang tot een lokaal en internationaal netwerk van expertise, gratis toegang of korting op activiteiten en publicaties en diensten van de vereniging. Gevolgen voor de eindgebruiker De doelstelling van het actieplan is dat Rijksdiensten vanaf april 2008, naast de huidige bestandsformaten, ODF ondersteunen voor lezen, schrijven en uitwisselen van documenten. Andere overheden zoals gemeentes, provincies en waterschappen volgen zo snel mogelijk, doch uiterlijk december Het streefbeeld is dat overheidsorganisaties in 2015 alleen nog gebruik maken van open document standaarden voor het elektronisch verwerken en uitwisselen van documenten. De eindgebruiker bij Defensie gaat hiervan ook iets merken. Zo wordt de open standaard ODT voor 1 mei in het Opslaan als menu van Microsoft Word toegevoegd. ODT documenten kunnen vanaf dan ook geopend worden. Als extra aanmoediging voor de bijdrage van Defensie ontving schout-bij-nacht Hank Ort van HDIO, namens de OpenDoc Society, het eerste handboek over ODF van oud-politicus en voorzitter van OpenDoc Society Bert Bakker. Voor meer informatie over OpenDoc Society: OpenDoc Tja...dat past niet!

19 in touch # Tekst divers foto defensie, shutterstock 19 Activiteiten Bij de activiteiten van het NC3A is het de uitdaging dat de krijgsmachten van de deelnemende landen op één lijn worden gebracht. Dat betekent dat er normen moeten worden opgesteld voor onder meer standaardisatie, aanbevelingen voor uniform materieel, enzovoort. Samenwerking Nederland Binnen Defensie werkt onder meer het Command & Control Support Center samen met de NC3A. Bijvoorbeeld op het gebied van NFFI; een koppelvlak dat in korte tijd voor ISAF is ontwikkeld voor de operationele commandant die hiermee zijn eigen troepen kan volgen in het operatiegebied (Blue Force Tracking, Situational Awareness). Voor dit initiatief van een aantal landen heeft de NC3A een standaard opgesteld en getest. Ook Nederland heeft deze NFFI-standaard omarmd en het C2SC heeft eraan bijgedragen dat de Nederlandse ISAFeenheden ermee worden uitgerust. NATO Consultation, Command and Control Agentschap Het NAVO C3 Agentschap, oftewel the NATO Consultation, Command and Control Agency, is een agentschap van de NAVO dat in juli 1996 is opgericht. Het agentschap houdt zich bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van NAVO C4ISR-systemen. Deze letters staan voor Consultation, Command, Control, Communications, Intelligence, Surveillance en Reconnaissance. Daarnaast realiseert het praktische oplossingen voor functionaliteiten waaraan NATO behoefte heeft. NC3A kan worden vergeleken met het Nederlandse Command & Control Support Center (C2SC) en het CAMS Force Vision. NC3A is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van bijdragen van haar leden. Ze heeft vestigingen in Den Haag (testvloer, uitvoering) en in Brussel (management). Een ander initiatief is de zogeheten IEG Lite. Dit is een Information Exchange Gateway waarover mail-, web- en file-informatieuitwisseling kan plaatsvinden tussen gelijkwaardig gerubriceerde netwerken. Het C2SC heeft voor dit initiatief de zogenaamde Interface Gateway Box (IGB) ontwikkeld. Lees hierover meer in het artikel op pagina 22 en 23. Ook werkt het NC3A aan het NATO Messaging System (NMS), zeg maar de NATO-tegenhanger van het nationale Military Message Handling System (MMHS). De bedoeling is dat hiermee de NATO-landen formele berichten kunnen uitwisselen met NATO. Dit is een greep uit de vele activiteiten van het NATO Consultation, Command and Control Agentschap. Voor meer informatie, zie de website: NC3A Agentschap van de NAVO

20 20 Richtinggevend HDIO Access, Share and Collaborate Informatievoorziening is binnen Defensie uitgegroeid tot een grootse productiefactor. Jaarlijks gaan er in de IV/ICT-keten vele miljoenen euro s om. Om overzicht te behouden en inzicht te krijgen heeft HDIO een IV-plan opgesteld. Dit plan is richtinggevend voor de gehele IV/ICT-dienstverlening. In het IV-plan komen de termen Access, Share and Collaborate voor. Deze termen worden voor Defensie de komende jaren steeds belangrijker, bleek uit een uitgebreide NEC-studie. Het Programmaplan Generieke Informatievoorziening , opgesteld door HDIO, zegt hierover het volgende: Defensie verandert naar een expeditionaire krijgsmacht met veelzijdig inzetbare en modulair opgebouwde eenheden, en dient een transformatie te ondergaan naar een technologisch hoogwaardige, geïntegreerde effectieve, efficiënte en volledig voor expeditionaire taken inzetbare krijgsmacht. Dit geldt zowel voor deelname aan combined en joint HDIO is onderdeel van de Bestuursstaf en bestaat uit een stafgroep, een afdeling Beleid en Architectuur, een afdeling Programmamanagement en Beleidsimplementatie, een afdeling Planning en Beleidscontrol en een bureau Documentaire Informatievoorziening. Zij heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor het beleid over de Generieke IV-services, de ICT-infrastructuur en de documentaire informatievoorziening. Kaderstellende producten De O-kant van HDIO vult onder meer de rol in die de beleidsverantwoordelijke heeft richting de dienstencentra. Kaderstellende beleidsproducten als een sourcing strategie IV en uitbestedingsvoorstellen komen hier vandaan en hebben gevolgen voor alle dienstencentra in de IV-keten. HDIO is meer dan informatievoorziening alleen. operaties binnen NAVO- en EU-verbanden, binnen ad-hoc coalities, als aan nationale taken in samenwerking met civiele partijen. HDIO heeft hieruit op het gebied van de IV de volgende doelstelling afgeleid: Geautoriseerde gebruikers dienen vanaf hun werkplek te allen tijde toegang te hebben tot juiste, volledige, actuele en relevante informatie, verkregen op veilige wijze en gepresenteerd in een vorm toegesneden op het opereren in een maritieme, land, lucht, joint, combined, militaire en/of civiele omgeving, teneinde doeltreffend te kunnen optreden op doelmatige wijze. Ofwel: mensen, processen en technologie hangen zodanig samen dat gebruikers beveiligd en op het juiste moment: 1) toegang hebben tot informatie (Access), 2) informatie kunnen delen (Share) en 3) samen kunnen werken met iedereen die betrokken is (Collaborate). Dit principe zal zijn vertaling moeten krijgen in de IV/ICT-activiteiten van de komende jaren.

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IVENT Postbus 20703 2500 ES MPC 58L (intern Defensie) Den Haag www.cdc.nl/ivent IN DIENST VAN DEFENSIE Om haar taak optimaal te kunnen uitvoeren is Defensie onder

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ministerie van Defensie Minister Bestuursstaf Secretaris- Generaal Commando DienstenCentra ` Marine Commandant der strijdkrachten Landmacht Defensie Materieel Organisatie

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase

Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase Randvoorwaarden voor een open source desktop businesscase O.D.T. Sessink Sr. Innovatiemanager CDC / IVENT / Research en Innovatiecentrum 15 maart 2010 Inhoud Een uitstapje naar de Defensie Veilig Internet

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET

CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET www.eset.nl CUSTOMER STORY BAVARIA BAVARIA BESTEEDT MEER TIJD AAN INNOVATIE DANKZIJ ESET www.eset.nl Sinds een kleine 300 jaar is Bavaria een begrip in Nederland en ver daarbuiten. De bierbrouwer is gestart

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft.

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. Windows XP Migratie Sessie, 10 juni 2013 Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. In de loop van 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows XP. Daarom organiseerde SLBdiensten op

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance

Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance E-mail is een prima communicatiemiddel, behalve als de mail niet of te laat gelezen wordt. Sanoma

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s Den Haag Datum 5 november 2007 D2007029059 Ons kenmerk

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Request for Information (RFI) Onderwerp: installatie Datum: 04 mei 2016 Referentienummer: RFI 2016/DKIV/001 INHOUDSOPGAVE PAGINA LEESWIJZER 3 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

ICT Manager bij Pure Energie

ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons.

case BEWEGING 3.0 Think.Pink Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. case BEWEGING 3.0 Het advies van Pink Elephant was een echte eyeopener voor ons. Think.Pink BEWEGING 3.0 Beweging 3.0 is een fusieorganisatie waarvan de bron tot bijna vier eeuwen is terug te volgen naar

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen ICT en Medische Technologie Waar MT en ICT samen komen Wie ben ik? Bas Kraneveld Sinds 2002 werkzaam in Medische Technologie (Jeroen Bosch Ziekenhuis) 1 e contact met Medische ICT, echter nog zeer beperkt

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie