R&D Kennisbasis De Leraar. Advanced skills en hun impact voor de competenties van docent 3.0 Hanna de Koning, APS Maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R&D Kennisbasis De Leraar. Advanced skills en hun impact voor de competenties van docent 3.0 Hanna de Koning, APS Maart 2013"

Transcriptie

1 R&D Kennisbasis De Leraar Advanced skills en hun impact voor de competenties van docent 3.0 Hanna de Koning, APS Maart 2013

2 Probleemstelling In diverse onderzoeken en beschouwingen wordt de noodzaak van advanced skills voor huidige en toekomstige burgers duidelijk gemaakt. De ontwikkeling van deze skills zou in het onderwijs een prominente plek moeten hebben.

3 Vragen Verschillende studies geven een verschillende definitie, interpretatie en reikwijdte van het begrip advanced skills. Om welke skills gaat het? De tweede vraag daarbij is wat onderwijs in advanced skills betekent voor de competenties van leraren en de wijze waarop deze competenties het meest succesvol kunnen worden ontwikkeld.

4 Lopend onderzoek SCO Kohnstamm Instituut: onderzoek naar toetsen (breed opgevat) van sociale competenties, advanced skills en metacognitieve vaardigheden. Onderzoek naar 21st century skills (ATC21S) dat in verschillende landen wordt uitgevoerd. Nederland participeert daar ook in (Cito). SLO onderzoek naar vakdomeinen onderbouw VO, wat is nodig aan advanced skills, naast sociale en communicatie/informatie-vaardigheden. Kennisnet heeft het project: 21 learners : 21 jongeren over 21st century skills (eind 2012 afgerond).

5 Advies Onderwijsraad De Onderwijsraad houdt in haar publicatie Onderwijs vormt (2011) een sterk pleidooi voor brede cultuuroverdracht: Op dit moment gaat veel aandacht uit naar opbrengstgericht onderwijs en de kernvakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en Engels. Maar er is geen enkele reden om vorming te verwaarlozen. Vorming en hoog niveau vakonderwijs kunnen elkaar versterken.

6 En.. hoe vormend is uw school?

7 Relatie SLOA onderzoeken naar Professionalisering Leraar 3.0 Reviewstudy ICLON, Veen et al, 2010 Professionalisering in de school Interventies die voldoen aan de kenmerken van effectieve professionalisering Professionalisering leraar 3.0: Advanced skills Professionaliserings- Interventies Out of the box DOSSIER KNOW

8 Onderzoeksvragen Welke advanced skills gaat het? Wat betekenen die voor de competenties Leraar 3.0? Welke professionaliseringsinterventies zijn dan gewenst?

9 Werkwijze onderzoek Bronnen kiezen. Criteria: Niet ouder 2008 Zoekterm: advanced skills, 21e eeuwse vaardigheden, 21st century skills Verzamelen literatuur en andere bronnen zoals: websites: Leraar 24, Onderwijs coöperatie, Leraren met lef, SLO, Kennisnet, OCW, Wetenschappelijke publicaties (PS, LPBO, ORD,EAPRIL,OECD) Analyse en verwerking In kaart brengen breedte en reikwijdte advanced skills in de publicaties Beschrijving en verantwoording Implicaties onderwijs in advanced skills voor competenties en professionalisering van leraren Bevindingen spiegelen aan deskundigen Resultaat ontsluiten in KNOW ter versterking van kennisbasis docenten

10 Soorten bronnen Reviewstudies Overheid Trendwatchers Nieuwdenkers en opiniemakers Wetenschap

11 1. Om welke advanced skills gaat het? BEVINDINGEN 1

12 Welke skills? In de ons onderzochte bronnen vinden we de grootste gemeenschappelijke deler in de reviewstudie van: Binkley,M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M. & Rumble, M. (2010). Defining 21st century skills. University of Melbourne. ATCS Assessment and Teaching of 21 st century skills. We nemen het KSAVE-model dan ook als uitgangspunt voor verder onderzoek. Het KSAVE-model is ook als basis gebruikt voor het model 21 e eeuwse vaardigheden van Kennisnet

13 Matrix van leerlingcompetenties op basis van de literatuurstudie Framework A B C D E F G H I J Ways of Thinking 1. Creativity and innovation x x x x x x x x 2. Critical thinking, problem solving, decision making x x x x x x x 3. Learning to learn, metacognition x x x x Ways of Working 4. Communication x x x x 5. Collaboration (teamwork) x x x x x x x x Tools for Working 6. Information literacy x x x x x x 7. ICT literacy x x x x x x Living in the World 8. Citizenship local and global x x x x x x 9. Life and career x x x x x x x x x x x x x 10. Personal & social responsibility including cultural awareness and competence

14 Kennisnet

15 Reflectie deel 1 Uit de literatuurstudie blijkt dat het onderwijs dat jongeren toerust voor de 21 ste eeuw aandacht besteedt aan: Persoonlijke vorming Sociale en maatschappelijke betrokkenheid Ontwikkeling van het communicatief, creatief, analytisch, probleemoplossend en reflectief vermogen Mediakunde, mediavaardigheid en mediawijsheid

16 2. Wat betekent dit voor de competenties van Leraar 3.0? BEVINDINGEN 2

17 Competenties Leraren nu Bekwaamheidseisen worden wettelijk geregeld (2013), verplicht (2017) en éénmaal per zes jaar herijkt. Minimale eis: vakinhoudelijke, vakdidactische en de pedagogische bekwaamheid. 7 SBL competenties (wet BIO 2006)

18 Assumptie: leraar 3.0 = een professional Onderhoudt de eigen professionaliteit* Leert in professionele leergemeenschappen en netwerken* Leraar leert door peer-review* Is lid van een beroepsvereniging Houdt zijn professionele registratie bij * Pilots in PO, VO en MBO

19 Onderwijs in advanced skills Ander(e) kennisniveau(s) Andere disciplines Andere inhouden Andere werkvormen Andere leeromgevingen Andere bronnen Andere technologie Taxonomie van Bloom Taxonomie van Bloom

20 De pedagogische aanpak om vakoverstijgende competenties te stimuleren moet in de basishouding van elke leerkracht besloten zitten, en in het gedrag van de directie en van alle mensen die op de school werken tot uiting komen. Het gaat erom dat wenselijk gedrag 'voorgeleefd' wordt door de hele school heen. Kohnstamm, Eck, E. van, Daalen, M.M. van, Heemskerk, I.M.C.C. (2011). Soft skills en sociale competenties in het secundair onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Rapport 859, projectnummer 40479) ISBN

21 Leraren zijn zich bewust van hun voorbeeldrol en voorbeeld gedrag. Leraar moet zich zelf tonen als iemand die gevormd is. Het onderwijs richt zich op twee belangrijke doelen: goede inhoudelijke vaklessen geven en leerlingen uit te nodigen tot zingeving, betekenisgeving. Dat kan door het (nog) beter uitnutten van de mogelijkheden die de vaklessen bieden, door bijvoorbeeld experts binnen te halen, er op uit te gaan en te reflecteren op wat geleerd is. Onderwijsraad, 2011

22 TedX Youth NEMO nov 2011: Opvallend was de kritische mening van jongeren zelf over de rol van de leraar. Vaak houdt de leraar zijn monoloog over de lesstof en probeert op die manier de kennis over te dragen. Maar jongeren willen dat niet op die manier leren. Kennis kunnen ze toch overal zelf vandaag halen. Ze willen liever een leraar die als coach optreedt, of als een irritante zeurende kleuter die telkens vraagt: waarom?. (Bron: Kennisnet: maart 2013)

23 Iedereen die onderwijs en entertainment van elkaar scheidt begrijpt van beide niets. Marshall Mc Luhan, grondlegger Mediatheorie

24 Flip the classroom, kantelende didactiek

25 Lerarenopleidingen besteden meer aandacht aan vier bekwaamheden: vakinhoudelijk/pedagogisch didactische bekwaamheden, sociaal pedagogische betrokkenheid, vormingsgericht te zijn, geïnspireerd zijn: jezelf blijven ontwikkelen.

26 Advanced skills en de competenties van leraar 3.0 Een goede bekwame leraar zijn en blijven en daarbij: Professionele identiteit: Authenticiteit, trots, passie en bewust van eigen talent Voorleven, rolmodel zijn, persoonlijk leiderschap, waarden gedreven Leven lang leren: habit of mind Vakinhoudelijke vaardigheden: Goede vak lessen Zingeving en betekenisgeving Reflectieve cyclus Buitenwereld: er op uit, vak experts binnen halen Nieuwe technologie integreren

27 Advanced skills en de competenties van leraar vervolg Sociaalpedagogische vaardigheden: Samenwerken, ook met leerlingen, geen hiërarchie Verbonden zijn, dialoog zoeken Niet bang zijn voor fouten, durven en aanmoedigen Didactische vaardigheden: Organiseren van een rijke leeromgeving (blended learning: binnen en buiten de school, analoog en digitaal: blog, wiki, flip the classroom) Aandacht voor vorming door dieper leren en reflectie Voorleven nieuwe ideeën, buiten bestaande kaders Onderzoekend leren Technologie integreren

28 Reflectie deel 2 Het lijkt er op dat de leraar 3.0 niet alleen beschikt over voldoende kennis en (ICT) vaardigheden, maar dat hij ook en vooral een voorbeeldrol vervult in: een gevormd persoon zijn, (wereld) burgerschap, creatief en out-of-thebox-denken, gebruik van sociale en digitale media en blijven leren.

29 3. Welke professionaliseringsinterventies zijn dan gewenst? BEVINDINGEN 3

30 Professionaliseringsinterventies Effectieve kenmerken (ICLON 2010): Relatie met vak, vakinhoud, eigen praktijk Actieve keuze en invulling door docent Buiten de werkplek en op de werkplek Actief en onderzoekend leren Met collega s Verbonden aan schoolbeleid Organisatie faciliteert in tijd, ruimte en aandacht

31 Professionalisering binnen de school (H)erkennen en benutten van kwaliteit. Inzetten op kwaliteit : lerarentalent een platform geven. Persoonlijke en professionele identiteit blijven ontwikkelen, eega bewust en met enige systematiek door hulpmiddelen als: software volgsysteem HRM, bekwaamheidsdossier, portfolio, 360graden feedback, loopbaanplanning, professionalisering, HR gesprekken, functiemix. Inzetten expertise tbv professionalisering collega s: peercoaching

32 Vormen van professionalisering Cursus, training, studie, workshop Samen leren, samen lesgeven on the job : Demonstraties, peerreview/peer-coaching, video-interactie. Samen onderzoeken: Leren en onderzoeken in een kenniskring of professionele leergemeenschap. Leren door (nieuw) doen: vernieuwingsprojecten

33 Nieuwe vormen van professionalisering docent 3.0: Out of the box The Crowd In the cloud Leren van experts in de eigen organisatie (peerreview, videointeractie, LC-LD experts) Job-rotation: leren van experts in andere branches Gluren bij de buren (Intervisitatie)..

34 Reflectie deel 3 Docenten organiseren hun eigen professionalisering. Nieuwe manier van professionaliseren: ontmoetingen met experts, vindbare tools, toegankelijke data. Leren door doen en zien doen In en buiten de school, gericht op inspireren en onderzoeken, experimenteren, analyseren en reflecteren op wat werkt.

35 De praktijk Onderwijs in advanced skills: een kijkwijzer voor scholen: welke advanced skills zijn in het curriculum geintegreerd?

36 Framework Ways of Thinking 1. Creativity and innovation 2. Critical thinking, problem solving, decision making 3. Learning to learn, metacognition Ways of Working 4. Communication 5. Collaboration (teamwork) Tools for Working 6. Information literacy 7. ICT literacy Living in the World 8. Citizenship local and global 9. Life and career 10. Personal & social responsibility including cultural awareness and competence

37 BRONNEN Hier vindt u een overzicht van de bestudeerde bronnen

38 Tot slot Het is goed om na te denken over het wat en hoe het is nog belangrijker om na te denken over het waarom Simon Sinek

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader

Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid en 21 e eeuwse vaardigheden

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

Linda Spierings-Vega. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO.

Linda Spierings-Vega. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO. Onderzoek naar het inzetten van Competenties op het VSO bij Heliomare Onderwijs en de aansluiting naar MBO & HBO Juni 2013 Linda Spierings- Vega Lectoraat: Interdisciplinair Werken www.kent.ac.uk 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch 1 Colofonpagina Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Je leert dat wat je doet niet vanzelfsprekend is, maar dat je dat ter discussie kunt stellen. Mijn attitude

Nadere informatie

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren Marjolein van Dijk MSc Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren

Nadere informatie

Professionalisering in de school

Professionalisering in de school Professionalisering in de school Eindverslag van een onderzoek naar kenmerken van effectieve professionalisering in de schoolpraktijk December 2013 Hanna de Koning, APS Linda Odenthal, CPS Met medewerking

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanori├źntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? COLOFON September 2014 Publiekspublicatie op basis van NRO-review naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren Marijn Tanis,

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder?

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? VO najaar 2011 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? Inhoud 2 Column Frans Schouwenburg 3 Vaardig de 21e eeuw in 4 Geen optie, maar een noodzaak 6 In

Nadere informatie

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal Ariena Verbaan Claudine Verbiest De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE Digitale didactiek INLEIDING Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie