Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte"

Transcriptie

1 s N 5 / Dddddd Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: 1.1 K, 1.2 DEdddddddddddd dd Missie n 2 : Nuttige ondersteuning van de bedrijven bij de respectievelijke autoriteiten van onze twee landen E E s Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte tten en aan de uitwisselingen tussen de twee landen door middel van het doen van voorstellen («think tank»). Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze leden/ pros eling van de handelsuitwisselingen tussen onze 'ddddddddd ospects van onze Kamer tot effectieve deelname aan grote manifestaties, conferenties die in Tunesië en in Nederland worden georganiseerd (het ontwikkelen van onderzoekswerkzaamheden op internet door de assistente van onze Kamer). / ^ ^ d > d ^ de/ dztdddddddd,,'d Onze Kamer heeft op donderdag 30 april 2015 een werklunch georganiseerd Thema: «Buitenlandse Financieringen van de Tunesische economie» Voorgezeten door De Heer Chedly Ayari, Goeverneur van de BCT, dit in aanwezigheid van Mevr. Heleen Rekkers, Plv. Hoofd van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en De Heer Mahfoudh Barouni, onze Moderator. Sponsoring door de «Banque Tuniso Libyenne (BTL)»waarvoor hartelijke dank aan de e Heer PDG Salem Bessaoud, Met de waardevolle deelname van onze ledenen van Tunesische Nederlandse en andere nationaliteiten, Belgisch, Frans, Italiaan, van talrijke verantwoordelijke bedrijven geïnstalleerd Tunesië en in Nederland. Een compleet verslag zal binnen enkele dagen worde toegezonden in onze volgende «Speciale Nieuwsbrief» en waaru in de conclusie blijk wordt gegeven van een relatief optimism geuit door onze ondervraagde investeerders. d

2 K'KEDtdddddddd^ Onverwacht bezoek van ZE Mr Aart De Geus aan onze zaal Kairoua voor de aanvang van onze lunch, waaraan hij jammer genoeg niet hee kunnen deelnemen (vertrektijd van zijn vliegtuig). Uitstekende uitwisselingen, vergezeld van Dr Martin Henkelmann, D AHK, die wij dankzeggen. K,&sW/dddddddd^ Bij deze gelegenheid dank aan de Heer Ulrich H BRUNNHUBER, Hoofd van het Bureau van de Vertegenwoordiging. We hebben het plezier gehad om de Heer Ambroise Fayolle begroeten, Vice President van de EIB, die hier op missie was. t/ d Missie naar Brussel/Den Haag op 23 en 24 april 2015 Op 23/04/2015 in Brussel. Thema: «Tunisia, a valuable partner for 2015» Met name in aanwezigheid van onze Ambassadeur te Brussel, de Heer Tahar Cherif, de Heer Khalil Laabidi, DG FIPA Tunisia, de Heer Qaisar Hijazin, Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce en onze Kamer, vertegenwoordigd door de Heer Mongi Goaied, vergezeld van verscheidene collegae en leden: de Heren Mohamed Toumi PDG Sté SAROST, VP CTNCI, Feteh Krichen, DC Pôle de Compétitivité de Sousse, Mevr. Samia Hamouda, Manager Sté SECODAT. d

3 Interventie op schrift van de Heer M. Goaied (beschikbaar bij het Secretariaat van onze Kamer) en n deelname ter plaatse opgenomen door Tél Euro Maghreb (www.euromagh.com ). Opgemerkt dient te worden dat onze uit Tunis overgekomen deelnemers uitstekende BtoB ontmoetingen en kontakten hebben gehad tijdens deze dag. Idem heeft de Heer M. Goaied bij deze gelegenheid 45 kontakten gelegd (prospects en n toekomstige leden van onze Kamer, wordt vervolgd). Onze dank gaat uit naar ZE Taher Cherif voor zijn ondersteuning aan de werkzaamheden van onze Kamer, zonder te vergeten Si Samir voor zijn assistentie tijdens onze talrijke transferts zowel in België als in Nederland. - Onze dank gaat eveneens uit naar de Heren Khalil Laabidi, DG FIPA, en Mokhtar Chouari, Dir FIPA Benelux, voor hun ondersteuning van de werkzaamheden van onze Kamer Op 24/04/2015 in Den Haag &/WE,E E,,sEKEt DDK DDK //^ //^ //^D,dE,,< '&/Wd,<> K< K<,D' D',,DdW'^^ZK^dsWdE/ W'^^ZK^dsWdE/&< W^ W^D^,D D^ ^Kd ^Kd,>Kh/^',^ ^',^ ^ ^>WDDD >WDDD D DZh^D ^D '/E' ^ ^,D' ^< ^<,D'dd dd ^ K ^> 'Z dddd De vermaarde B2B Salon van Luxemburg 17-18/06/201518/06/2015 CCI Luxemburg Stand Tunesië dddd Internationale Salon van de Elektrotechniek 29/09-02/10/2015 Utrecht /Holland Stand Tunesië d

4 dddd Internationaal Forum B2B betreffende de TIC toegepast in de creatieve industrieën 14-16/10/2015 Mons/België Delegatie + Stand Tunesië ^ dddd Internationale Salon van de toeleveringsindustrie 21-22/10/2015 Antwerpen/België Stand Tunesië Mogelijke deelname van onze Secretaris Generaal aan de Elektrotechniek 2015 van 29/09 tot 02/10/2015 in Utrecht en/of Culturallia 2015 van 14-16/10/2015 in Mons/België, met eventuele leden (te bevestigen). d KddWKZ <edeedddd dde 12 en 13 mei 2015 d/^ d s DE de dddddd >/ / ' / sddddd < D&/dZ& >,s d &Z DK//^ ^ /D, tzk d, II. Actualiteiten dddddddddhd/ d

5 Halve zeer vruchtbare dag, in het bijzonder door de interventies van: * Mevr. Ouded Bouchamaoui, President van de UTICA, * De Heer Slim Chaker, Minister van Financiën: zeer leerzaam, rijk aan zeer verwachte en gewaardeerde uitleg aan een gehoor dat zeer belangstellend zijn interventie heeft gevolgd, *De vertegenwoordigster van de BCT, talrijke bedrijfshoofden, economische en financiële experts, bankiers, financiële instellingen grote aanwezigheid van de media *De Heren Hassen Zargouni DG, Sigma Conseil: «Deelname van de privé sektor aan de nationale economie», *De Heer Faiçal Derbal «De belangrijkste belemmeringen van de investeringen in Tunesië», * De Heer Chakib Nouira Pt Groupe TFCE : «Synthese en voorstel voor de herlancering van de economie». Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied (programma en reporting beschikbaar bij het Scretariaat van onze Kamer). KEdD<d D<d sdddddddddd K,D&,, Slim Chaker, Talrijke economische belanghebbenden, bedrijfshoofden, leiders van financiële instellingen en economische experts: * Belangrijkste thema s: financiering iering van het MKB op het gebied van investeringen en exploitatie evenals financieringen ten behoeve van de e internationale ontwikkeling van het Tunesische bedrijfsleven en van off-shore bedrijven in Tunesië. Partnershipsakkoord : getekend tussen de BVMT - CONECT. Deze conventie beoogt de gemeenschappelijke visie te vertalen van een financiële markt, aangepast aan de behoeftes van het bedrijfsleven door het bieden van nieuwe opportuniteiten voor de ontwikkeling en de herstructurering. turering. Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied sdddddeddddddd D Het Nederlandse bedrijf «Mazarine Energy Tunisia B.V», lid van onze Kamer, eigenaar van de vergunning«zaafrane» : die hen in staat stelt tot het winnen van 90% in de regio, te weten een oppervlakte van 5169 m2; TD :3950 m. Deze vergunning is in Tunesië, «volgens de verantwoordelijke directeur van «Mazarine Energy Tunisia B.V», voor de Groep de eerste in dit genre in Noord Afrika en komt overeen met de strategie van de Groep die in eerste instantie beoogt de opportuniteiten te ontdekken op het gebied van aardolie en gas met een beduidend groeipotentieel. (Etap : 50%, - 45% Mazarine Energy Tunisia B.V - 5% Medex Petroleum Limited ) -Opvolging van het telefoongesprek van 11 mei jl. van onze Kamer met de lokale DG en de Nederlandse CEO in Nederland met betrekking king tot de vooruitgang en de huidige situatie. d

6 E/d^,>>KDZd,KE Presentatie van een prototype van een ecologisch voertuig -Carrosserie en chassis worden ontwikkeld in carbon fiberglas dankzij de Groep ZODIAC AEROSPACE Tunisie. -Voorziene deelname aan de internationale competitie «Shell Eco-Marathon» 21 tot 24 mei 2015 Rotterdam, in Nederland. -Doelstelling: De grootste afstand afleggen met een minimum aan benzineverbruik, niet meer dan 1 liter). -CTNCI heeft dit projekt in 2014 ondersteund ; -Equipe aan te moedigen, elke subsidie is welkom (l Association Sportive Universitaire van de ENIT) Onze beste wensen voor sukses aan onze jonge uitvinders. Dat wij tesamen, onze zeer talrijke lezers van onze twee maandbrieven, in de Franse en/of de Nederlandse taal l in Tunesië evenals in het bijzonder in Nederland), deze «Symfonie beloofd voor Afrika» kunnen horen vanaf 28 mei as. Onze dierbare gedachten, onze meest oprechte wensen voor sukses en onze grote dankbaarheid voor uw steun aan de werkzaamheden van onze Kamer WhD Ontmoeting met de Heer Henk Dorst en Mevr. Grisella Indemans ter gelegenheid van de dag van 24/04 in Den Haag : *Gestelde vragen: Lidmaatschap? Vervanging van de vertegenwoordiger in Gafsa? en n nieuwe vertegenwoordiger PUM in Beja/Jendouba? ( wordt vervolgd). Nieuwe kredietlijn van het AFD, de EIB en de ERDB Een nieuwe kredietlijn in Tunesië voor een te verwachten bedrag van 100M, in het bijzonder bedoeld voor de sektoren met betrekking tot de doeltreffendheid in de energiewinning,, de ontwikkeling van alternatieve energieën en de vervuiling. Operationeel begin Krediet van 100 M$ 100M$ t.w.192,2 MDT binnen twee maanden van de Wereldbank. Dit krediet zal ter beschikking worden gesteld aan de banken voor een bedrag van 60M$, 25M$ voor de microfinanciering en 15M$ ten gunste van de «Caisse des depots et consignation (CDC)». De Europese Unie kent een lening toe aan Tunesië van 100 miljoen Euro e

7 De eerste uitbetaling van een serie van driehonderd, voorzien in het kader van een macro-economisch ondersteuningsprojekt, goedgekeurd door de Unie in 2014 dat een lening voo rziet van 300 miljoen Euro. Volgens Pierre Moscovici, Commissaris voor de Economie en de Financiën van de EU vormt deze tranche een concreet bewijs van de steun van de Europese Unie aan de politieke overgang en het hervormingsprogramma van Tunesië. Textiel/Confectie: De export groeit met 4,44% sddyddededdde ddddde deeddedddd Verhoging van de buitenlandse deelname un het beurskapitaal van de markt Het deel van de buitenlandse deelname in het beurskapitaal van de markt nam toe met 2 punten van het percentage, t.w. meer dan 26% tegen 24% aan het eind van het jaar Deze verhoging is te verklaren door de hoge waardering van de koersen van sommige beurswaarden, met name de aandelen van de overheidsbanken en de SFBT die de grootste kapitalisering van de markt wordt door het enthousiasme van de buitenlandse investeerders, waardoor de buitenlandse deelname steeg naar 57% tegen 54,57% aan het eind van 2015 en dit in vervolg op de toestemming van het Hoger Comité van de Investeringen «Comité Supérieur d Investissement» voor het bereiken van de drempel van 66,66% van het kapitaal van dit bedrijf. Handel: minder tekort, maar Het handelstekort verminderde met 25,4% in het eerste trimester van De voorafgaande resultaten van de handelsuitwisselingen hebben blijk gegeven van een duidelijke verbetering van 7 punten van het dekkingspercentage van de import door de export om 74,6% te bereiken aan het eind van de maand maart Dag van de Export : 14 mei 2015 in Sfax Onder zeggenschap van de Heer Ridha LAHOUEL, Minister van Handel, organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax in partnership met het Centrum voor de Promotie van de Export «Centre de Promotion des Exportations CEPEX», een Dag van de Export inzake de moeilijkheden en de perspectieven van de export in de regio van Sfax en dit op 14 mei 2015 in Hotel Les Oliviers Palaces. Salon van de Handwerknijverheid «Salon de l'artisanat» in Sfax van 29 juni tot 12 juli In het kader van de versterking van de pogingen tot promotie van de sektor van de handwerknijverheid in Tunesië organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax de «Salon de L'Artisanat» van 29 juni tot 12 juli in Borj Ennar Sfax. Tunisia Investment forum11 en 12 juni 2015 De 5de editie van het Tunisia Investment Forum "TIF 2015", onontkoombaar jaarlijks zakenevenement, vindt dit jaar plaats op 11 en 12 juni 2015, Tunis met als thema : «Een briljante democratie voor een duurzame economische ontwikkeling /^Ddddddddddddededddd e

8 De Salon zal de burgers in staat stellen om kennis te nemen van de uitdagingen ter behoud van het milieu en de noodzakelijkheid een nieuwe ecologische cultuur te bewerkstelligen teneinde op doeltreffende wijze deel te nemen aan de inspanningen een beter milieu te garanderen. De Salon biedt de mogelijkheid een belangrijke internationale aanbieding van equipment, diensten en technologieën tentoon te stellen in de verschillende sektoren en domeinen. 8 exclusieve aanbiedingen: Positie van een dynamische en innoverende operator in Tunesië, *Services Télécoms, *Cloud, *Managing Services Voor de bedrijven. De branche Bedrijven van Ooredoo is geheel geïntegreerd in de operator en bestaat uit 250 medewerkers. Zij wenst het landschap van de klassieke telecommunicatiediensten in Tunesië te revolutionneren. Met deze lancering wenst Ooredoo Business de bedrijven beter te begeleiden in hun ontwikkeling van opportuniteiten en nieuwe gebruiken te hanteren: generalisering van de mobiele data, introductie van Cloud in Tunesië en ontwikkeling van de managing diensten van hele hoge toegevoegde waarde. Business Addict en Ooredoo Cloud : van verleden maand, Ooredoo Business heeft «Office in a Box» gepresenteerd, Eerste Box uitsluitend bestemd voor het MKB en de Professionelen in Tunesië. Deze laatste integreert een hoge transfersnelheid tot 100 Mbps, een telefoonstandaard die gelijktijdig 12 gesprekken kan verwerken, beveiligt in IPSec het gegevensverkeer van de bedrijven en functioneert geheel op IP. Zij wordt aangeboden als DSL toegang met glasvezeloptiek Ooredoo vanaf 119 TND p er maand. Ooredoo Business heeft eveneens haar eerste aanbieding «Anti-DDOS» in Tunesië gepresenteerd ter beveiliging van de informatica structuur van de bedrijven tegen internet aanvallen door déni de service. Deze oplossing van een hoge toegevoegde waarde ten behoeve van grote bedrijven omvat een aanbieding van een analyse, de opsporing en de proactieve schoonmaking van de geïnfecteerde servers. Zij wordt gepresenteerd in de vorm van 4 packs, zij integreert eveneens een urgentiedienst ten behoeve van de reactieve bewerkingen van de behandeling. Ooredoo Business heeft aan het eind melding gemaakt van haar service «Roaming à la carte», die een aantal toepassingen en diensten voorstelt voor de optimisering van haar fakturen van buitenlandse gesprekken. Door het downloaden via Android of Apple biedt de toepassing Link met name de mogelijkheid ongelimiteerd gesprekken in IP te leiden naar het buitenland naar alle Ooredoo nummers vanaf 30 TND/maand. Bij deze gelegenheid heeft de Heer Mousser Jerbi, Chief Business Officer, verklaard: e

9 «Ooredoo Business versterkt op deze wijze haar strategie ten behoeve van de ontwikkeling van de oplossingen voor innoverende bedrijven met een hele hoge toegevoegde waarde en aangepast aan iedere klant». De klanten van Ooredoo Business genieten heden van het eerste netwerk 3G in Tunesië voor wat betreft de bevolking, een vaste infrastructuur van glasvezeloptiek FTTx van de laatste generatie en een unieke ervaring dankzij de homogene diensten, d eel uitmakend van geïntegreerde netwerken die samenhangende diensten op IP omvatten, geoptimiseerde processen en een klantenservice in alle regio van het land. De condities en de details van alle aanbiedingen zijn beschikbaar in de OREDOO winkels, op nr of bij de verantwoordelijke personen voor Ooredoo Business. VII.Lidmaatschap d d de& d deddeeeed&eddeeeee ED^,,DD' d^d Ddddddddd ED>&DsWK/,DD' des/dkh^d^ Dddeddedd&dddddddd ED,,DD' d^ /Tunesië TUNISIA SPA EXPO Salon du thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie et bien-être Tunis > Parc des expositions du Kram Tunis MIT - MARCHÉ INTERNATIONAL DU TOURISME Salon international du tourisme et des voyages TUNISIA BOAT SHOW Salon de la plaisance et des activités nautiques en Tunisie Tunis > Parc des expositions du Kram TUNISIA GOLF SHOW Salon tunisien du golf. Tunisia Golf Show est la vitrine et le showroom de tous les produits, services, composantes et équipements pour les parcours de golf, les golfeurs et tous les Tunis e

10 passionnés et amateurs de ce sport TUNISIA HORECA EXPO Salon des équipements, produits et services pour hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, pâtisseries, boulangeries et industrie agroalimentaires Tunis > Parc des expositions du Kram ENOVA TUNISIE Salon du marché tunisien de l électronique et de la sous-traitance électronique Tunis juin 2015 (?) PAMED Salon méditerranéen de la production animale et des produits agricoles à l'export Hammamet > Expo Center Médina FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX Foire internationale de Sfax. Matériels Agricole, articles de ménage et articles électroménagers, Meubles et ameublement, produits cosmétique, électronique et informatique, habillement, etc. Sfax TUNIS MEDINDUSTRIE Salon international du partenariat industriel et de l'innovation ts les deux ans Tunis > Parc des expositions du Kram /E Nom d Périodicité Ville / Lieu Proch. date EUROPEAN FOOD MANUFACTURING & SAFETY SUMMIT Sommet européen de l'agro-alimentaire et de la sécurité alimentaire PLMA INTERNATIONAL Salon et conférence internationale des marques de distributeurs STOFFEN SPEKTAKEL DORDRECHT Exposition de textiles et tissus STOFFEN SPEKTAKEL RIJSWIJK Exposition de tissus et textiles THE SOLAR FUTURE NETHERLANDS Conférence internationale réunissant les industriels de l'énergie solaire Noordwijk Amsterdam > RAI International Exhibition and Congress Centre nc Dordrecht Rijswijk > Beurshal Haaglanden Amsterdam POLICE AVIATION CONFERENCE Conférence et salon sur l'aviation au service Bréda > Breda International Airport de la police STOFFEN SPEKTAKEL VEENENDAAL Exposition de textiles et tissus Veenendaal de/ dd ZEddeddddddddd :Ededdedded :Ededddedddede dd

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken

Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken Ondernemingen en industrie Ondersteuning van de internationalisering van het mkb Selectie van goede praktijken Europese Commissie DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Ondernemingen en industrie

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006

Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006 Europese Unie Structuurfondsen Handleiding voor de communicatie over de Structuurfondsen in de periode 2000-2006 Europese Commissie Directoraat-generaal Regionaal Beleid 1 VOORWOORD Betere voorlichting:

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland

Geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland Activiteitenverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord voorzitter 1 Duurzaamheidsverslag 2 Voorwoord algemeen directeur 4 Internationaal ondernemen 5 Exportformaliteiten 8 Duurzaam ondernemen 14 Structuur van

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol Europese Politiedienst, 2011 Deze publicatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Hoe stabiel zijn de emerging markets? Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont. Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie

Hoe stabiel zijn de emerging markets? Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont. Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie NUMMER 4 APRIL 2014 Op bezoek bij wijnmakers Fiona en Jacques Thienpont Achter de schermen van Le Cercle de Wallonie Een tweede mening over uw beleggingsportefeuille FOCUS OP GROEILANDEN Hoe stabiel zijn

Nadere informatie

zakendoen met Frankrijk

zakendoen met Frankrijk zakendoen met Frankrijk 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30

Nadere informatie

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Welkom De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) identificeren en erkennen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail

Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail (ava@nutreco.com) vóór 1 augustus 2014. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2000 (24.10) (OR. fr) 12569/00 LIMITE ECOFIN 298 MI 132 SOC 374 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar.

inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. actieplan 2015 inleiding 2015 wordt voor visit.brussels een overgangsjaar. Zoals u wellicht weet, wordt er momenteel aan onze structuren gesleuteld. Het resultaat hiervan krijgt in de loop van dit jaar

Nadere informatie

PRESENTATIE PROJEKT WWW.ITALIAFIERE.ORG

PRESENTATIE PROJEKT WWW.ITALIAFIERE.ORG PRESENTATIE PROJEKT CESCOITALIA is ontstaan uit de ervaring van meer dan 25 jaar business consulting aan bedrijven in Italië en buitenland. Wij werken in Marokko sinds 2003 specifiek op het gebied van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

+""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO

+37&34-( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO +""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie