Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte"

Transcriptie

1 s N 5 / Dddddd Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: 1.1 K, 1.2 DEdddddddddddd dd Missie n 2 : Nuttige ondersteuning van de bedrijven bij de respectievelijke autoriteiten van onze twee landen E E s Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte tten en aan de uitwisselingen tussen de twee landen door middel van het doen van voorstellen («think tank»). Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze leden/ pros eling van de handelsuitwisselingen tussen onze 'ddddddddd ospects van onze Kamer tot effectieve deelname aan grote manifestaties, conferenties die in Tunesië en in Nederland worden georganiseerd (het ontwikkelen van onderzoekswerkzaamheden op internet door de assistente van onze Kamer). / ^ ^ d > d ^ de/ dztdddddddd,,'d Onze Kamer heeft op donderdag 30 april 2015 een werklunch georganiseerd Thema: «Buitenlandse Financieringen van de Tunesische economie» Voorgezeten door De Heer Chedly Ayari, Goeverneur van de BCT, dit in aanwezigheid van Mevr. Heleen Rekkers, Plv. Hoofd van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en De Heer Mahfoudh Barouni, onze Moderator. Sponsoring door de «Banque Tuniso Libyenne (BTL)»waarvoor hartelijke dank aan de e Heer PDG Salem Bessaoud, Met de waardevolle deelname van onze ledenen van Tunesische Nederlandse en andere nationaliteiten, Belgisch, Frans, Italiaan, van talrijke verantwoordelijke bedrijven geïnstalleerd Tunesië en in Nederland. Een compleet verslag zal binnen enkele dagen worde toegezonden in onze volgende «Speciale Nieuwsbrief» en waaru in de conclusie blijk wordt gegeven van een relatief optimism geuit door onze ondervraagde investeerders. d

2 K'KEDtdddddddd^ Onverwacht bezoek van ZE Mr Aart De Geus aan onze zaal Kairoua voor de aanvang van onze lunch, waaraan hij jammer genoeg niet hee kunnen deelnemen (vertrektijd van zijn vliegtuig). Uitstekende uitwisselingen, vergezeld van Dr Martin Henkelmann, D AHK, die wij dankzeggen. K,&sW/dddddddd^ Bij deze gelegenheid dank aan de Heer Ulrich H BRUNNHUBER, Hoofd van het Bureau van de Vertegenwoordiging. We hebben het plezier gehad om de Heer Ambroise Fayolle begroeten, Vice President van de EIB, die hier op missie was. t/ d Missie naar Brussel/Den Haag op 23 en 24 april 2015 Op 23/04/2015 in Brussel. Thema: «Tunisia, a valuable partner for 2015» Met name in aanwezigheid van onze Ambassadeur te Brussel, de Heer Tahar Cherif, de Heer Khalil Laabidi, DG FIPA Tunisia, de Heer Qaisar Hijazin, Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce en onze Kamer, vertegenwoordigd door de Heer Mongi Goaied, vergezeld van verscheidene collegae en leden: de Heren Mohamed Toumi PDG Sté SAROST, VP CTNCI, Feteh Krichen, DC Pôle de Compétitivité de Sousse, Mevr. Samia Hamouda, Manager Sté SECODAT. d

3 Interventie op schrift van de Heer M. Goaied (beschikbaar bij het Secretariaat van onze Kamer) en n deelname ter plaatse opgenomen door Tél Euro Maghreb (www.euromagh.com ). Opgemerkt dient te worden dat onze uit Tunis overgekomen deelnemers uitstekende BtoB ontmoetingen en kontakten hebben gehad tijdens deze dag. Idem heeft de Heer M. Goaied bij deze gelegenheid 45 kontakten gelegd (prospects en n toekomstige leden van onze Kamer, wordt vervolgd). Onze dank gaat uit naar ZE Taher Cherif voor zijn ondersteuning aan de werkzaamheden van onze Kamer, zonder te vergeten Si Samir voor zijn assistentie tijdens onze talrijke transferts zowel in België als in Nederland. - Onze dank gaat eveneens uit naar de Heren Khalil Laabidi, DG FIPA, en Mokhtar Chouari, Dir FIPA Benelux, voor hun ondersteuning van de werkzaamheden van onze Kamer Op 24/04/2015 in Den Haag &/WE,E E,,sEKEt DDK DDK //^ //^ //^D,dE,,< '&/Wd,<> K< K<,D' D',,DdW'^^ZK^dsWdE/ W'^^ZK^dsWdE/&< W^ W^D^,D D^ ^Kd ^Kd,>Kh/^',^ ^',^ ^ ^>WDDD >WDDD D DZh^D ^D '/E' ^ ^,D' ^< ^<,D'dd dd ^ K ^> 'Z dddd De vermaarde B2B Salon van Luxemburg 17-18/06/201518/06/2015 CCI Luxemburg Stand Tunesië dddd Internationale Salon van de Elektrotechniek 29/09-02/10/2015 Utrecht /Holland Stand Tunesië d

4 dddd Internationaal Forum B2B betreffende de TIC toegepast in de creatieve industrieën 14-16/10/2015 Mons/België Delegatie + Stand Tunesië ^ dddd Internationale Salon van de toeleveringsindustrie 21-22/10/2015 Antwerpen/België Stand Tunesië Mogelijke deelname van onze Secretaris Generaal aan de Elektrotechniek 2015 van 29/09 tot 02/10/2015 in Utrecht en/of Culturallia 2015 van 14-16/10/2015 in Mons/België, met eventuele leden (te bevestigen). d KddWKZ <edeedddd dde 12 en 13 mei 2015 d/^ d s DE de dddddd >/ / ' / sddddd < D&/dZ& >,s d &Z DK//^ ^ /D, tzk d, II. Actualiteiten dddddddddhd/ d

5 Halve zeer vruchtbare dag, in het bijzonder door de interventies van: * Mevr. Ouded Bouchamaoui, President van de UTICA, * De Heer Slim Chaker, Minister van Financiën: zeer leerzaam, rijk aan zeer verwachte en gewaardeerde uitleg aan een gehoor dat zeer belangstellend zijn interventie heeft gevolgd, *De vertegenwoordigster van de BCT, talrijke bedrijfshoofden, economische en financiële experts, bankiers, financiële instellingen grote aanwezigheid van de media *De Heren Hassen Zargouni DG, Sigma Conseil: «Deelname van de privé sektor aan de nationale economie», *De Heer Faiçal Derbal «De belangrijkste belemmeringen van de investeringen in Tunesië», * De Heer Chakib Nouira Pt Groupe TFCE : «Synthese en voorstel voor de herlancering van de economie». Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied (programma en reporting beschikbaar bij het Scretariaat van onze Kamer). KEdD<d D<d sdddddddddd K,D&,, Slim Chaker, Talrijke economische belanghebbenden, bedrijfshoofden, leiders van financiële instellingen en economische experts: * Belangrijkste thema s: financiering iering van het MKB op het gebied van investeringen en exploitatie evenals financieringen ten behoeve van de e internationale ontwikkeling van het Tunesische bedrijfsleven en van off-shore bedrijven in Tunesië. Partnershipsakkoord : getekend tussen de BVMT - CONECT. Deze conventie beoogt de gemeenschappelijke visie te vertalen van een financiële markt, aangepast aan de behoeftes van het bedrijfsleven door het bieden van nieuwe opportuniteiten voor de ontwikkeling en de herstructurering. turering. Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied sdddddeddddddd D Het Nederlandse bedrijf «Mazarine Energy Tunisia B.V», lid van onze Kamer, eigenaar van de vergunning«zaafrane» : die hen in staat stelt tot het winnen van 90% in de regio, te weten een oppervlakte van 5169 m2; TD :3950 m. Deze vergunning is in Tunesië, «volgens de verantwoordelijke directeur van «Mazarine Energy Tunisia B.V», voor de Groep de eerste in dit genre in Noord Afrika en komt overeen met de strategie van de Groep die in eerste instantie beoogt de opportuniteiten te ontdekken op het gebied van aardolie en gas met een beduidend groeipotentieel. (Etap : 50%, - 45% Mazarine Energy Tunisia B.V - 5% Medex Petroleum Limited ) -Opvolging van het telefoongesprek van 11 mei jl. van onze Kamer met de lokale DG en de Nederlandse CEO in Nederland met betrekking king tot de vooruitgang en de huidige situatie. d

6 E/d^,>>KDZd,KE Presentatie van een prototype van een ecologisch voertuig -Carrosserie en chassis worden ontwikkeld in carbon fiberglas dankzij de Groep ZODIAC AEROSPACE Tunisie. -Voorziene deelname aan de internationale competitie «Shell Eco-Marathon» 21 tot 24 mei 2015 Rotterdam, in Nederland. -Doelstelling: De grootste afstand afleggen met een minimum aan benzineverbruik, niet meer dan 1 liter). -CTNCI heeft dit projekt in 2014 ondersteund ; -Equipe aan te moedigen, elke subsidie is welkom (l Association Sportive Universitaire van de ENIT) Onze beste wensen voor sukses aan onze jonge uitvinders. Dat wij tesamen, onze zeer talrijke lezers van onze twee maandbrieven, in de Franse en/of de Nederlandse taal l in Tunesië evenals in het bijzonder in Nederland), deze «Symfonie beloofd voor Afrika» kunnen horen vanaf 28 mei as. Onze dierbare gedachten, onze meest oprechte wensen voor sukses en onze grote dankbaarheid voor uw steun aan de werkzaamheden van onze Kamer WhD Ontmoeting met de Heer Henk Dorst en Mevr. Grisella Indemans ter gelegenheid van de dag van 24/04 in Den Haag : *Gestelde vragen: Lidmaatschap? Vervanging van de vertegenwoordiger in Gafsa? en n nieuwe vertegenwoordiger PUM in Beja/Jendouba? ( wordt vervolgd). Nieuwe kredietlijn van het AFD, de EIB en de ERDB Een nieuwe kredietlijn in Tunesië voor een te verwachten bedrag van 100M, in het bijzonder bedoeld voor de sektoren met betrekking tot de doeltreffendheid in de energiewinning,, de ontwikkeling van alternatieve energieën en de vervuiling. Operationeel begin Krediet van 100 M$ 100M$ t.w.192,2 MDT binnen twee maanden van de Wereldbank. Dit krediet zal ter beschikking worden gesteld aan de banken voor een bedrag van 60M$, 25M$ voor de microfinanciering en 15M$ ten gunste van de «Caisse des depots et consignation (CDC)». De Europese Unie kent een lening toe aan Tunesië van 100 miljoen Euro e

7 De eerste uitbetaling van een serie van driehonderd, voorzien in het kader van een macro-economisch ondersteuningsprojekt, goedgekeurd door de Unie in 2014 dat een lening voo rziet van 300 miljoen Euro. Volgens Pierre Moscovici, Commissaris voor de Economie en de Financiën van de EU vormt deze tranche een concreet bewijs van de steun van de Europese Unie aan de politieke overgang en het hervormingsprogramma van Tunesië. Textiel/Confectie: De export groeit met 4,44% sddyddededdde ddddde deeddedddd Verhoging van de buitenlandse deelname un het beurskapitaal van de markt Het deel van de buitenlandse deelname in het beurskapitaal van de markt nam toe met 2 punten van het percentage, t.w. meer dan 26% tegen 24% aan het eind van het jaar Deze verhoging is te verklaren door de hoge waardering van de koersen van sommige beurswaarden, met name de aandelen van de overheidsbanken en de SFBT die de grootste kapitalisering van de markt wordt door het enthousiasme van de buitenlandse investeerders, waardoor de buitenlandse deelname steeg naar 57% tegen 54,57% aan het eind van 2015 en dit in vervolg op de toestemming van het Hoger Comité van de Investeringen «Comité Supérieur d Investissement» voor het bereiken van de drempel van 66,66% van het kapitaal van dit bedrijf. Handel: minder tekort, maar Het handelstekort verminderde met 25,4% in het eerste trimester van De voorafgaande resultaten van de handelsuitwisselingen hebben blijk gegeven van een duidelijke verbetering van 7 punten van het dekkingspercentage van de import door de export om 74,6% te bereiken aan het eind van de maand maart Dag van de Export : 14 mei 2015 in Sfax Onder zeggenschap van de Heer Ridha LAHOUEL, Minister van Handel, organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax in partnership met het Centrum voor de Promotie van de Export «Centre de Promotion des Exportations CEPEX», een Dag van de Export inzake de moeilijkheden en de perspectieven van de export in de regio van Sfax en dit op 14 mei 2015 in Hotel Les Oliviers Palaces. Salon van de Handwerknijverheid «Salon de l'artisanat» in Sfax van 29 juni tot 12 juli In het kader van de versterking van de pogingen tot promotie van de sektor van de handwerknijverheid in Tunesië organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax de «Salon de L'Artisanat» van 29 juni tot 12 juli in Borj Ennar Sfax. Tunisia Investment forum11 en 12 juni 2015 De 5de editie van het Tunisia Investment Forum "TIF 2015", onontkoombaar jaarlijks zakenevenement, vindt dit jaar plaats op 11 en 12 juni 2015, Tunis met als thema : «Een briljante democratie voor een duurzame economische ontwikkeling /^Ddddddddddddededddd e

8 De Salon zal de burgers in staat stellen om kennis te nemen van de uitdagingen ter behoud van het milieu en de noodzakelijkheid een nieuwe ecologische cultuur te bewerkstelligen teneinde op doeltreffende wijze deel te nemen aan de inspanningen een beter milieu te garanderen. De Salon biedt de mogelijkheid een belangrijke internationale aanbieding van equipment, diensten en technologieën tentoon te stellen in de verschillende sektoren en domeinen. 8 exclusieve aanbiedingen: Positie van een dynamische en innoverende operator in Tunesië, *Services Télécoms, *Cloud, *Managing Services Voor de bedrijven. De branche Bedrijven van Ooredoo is geheel geïntegreerd in de operator en bestaat uit 250 medewerkers. Zij wenst het landschap van de klassieke telecommunicatiediensten in Tunesië te revolutionneren. Met deze lancering wenst Ooredoo Business de bedrijven beter te begeleiden in hun ontwikkeling van opportuniteiten en nieuwe gebruiken te hanteren: generalisering van de mobiele data, introductie van Cloud in Tunesië en ontwikkeling van de managing diensten van hele hoge toegevoegde waarde. Business Addict en Ooredoo Cloud : van verleden maand, Ooredoo Business heeft «Office in a Box» gepresenteerd, Eerste Box uitsluitend bestemd voor het MKB en de Professionelen in Tunesië. Deze laatste integreert een hoge transfersnelheid tot 100 Mbps, een telefoonstandaard die gelijktijdig 12 gesprekken kan verwerken, beveiligt in IPSec het gegevensverkeer van de bedrijven en functioneert geheel op IP. Zij wordt aangeboden als DSL toegang met glasvezeloptiek Ooredoo vanaf 119 TND p er maand. Ooredoo Business heeft eveneens haar eerste aanbieding «Anti-DDOS» in Tunesië gepresenteerd ter beveiliging van de informatica structuur van de bedrijven tegen internet aanvallen door déni de service. Deze oplossing van een hoge toegevoegde waarde ten behoeve van grote bedrijven omvat een aanbieding van een analyse, de opsporing en de proactieve schoonmaking van de geïnfecteerde servers. Zij wordt gepresenteerd in de vorm van 4 packs, zij integreert eveneens een urgentiedienst ten behoeve van de reactieve bewerkingen van de behandeling. Ooredoo Business heeft aan het eind melding gemaakt van haar service «Roaming à la carte», die een aantal toepassingen en diensten voorstelt voor de optimisering van haar fakturen van buitenlandse gesprekken. Door het downloaden via Android of Apple biedt de toepassing Link met name de mogelijkheid ongelimiteerd gesprekken in IP te leiden naar het buitenland naar alle Ooredoo nummers vanaf 30 TND/maand. Bij deze gelegenheid heeft de Heer Mousser Jerbi, Chief Business Officer, verklaard: e

9 «Ooredoo Business versterkt op deze wijze haar strategie ten behoeve van de ontwikkeling van de oplossingen voor innoverende bedrijven met een hele hoge toegevoegde waarde en aangepast aan iedere klant». De klanten van Ooredoo Business genieten heden van het eerste netwerk 3G in Tunesië voor wat betreft de bevolking, een vaste infrastructuur van glasvezeloptiek FTTx van de laatste generatie en een unieke ervaring dankzij de homogene diensten, d eel uitmakend van geïntegreerde netwerken die samenhangende diensten op IP omvatten, geoptimiseerde processen en een klantenservice in alle regio van het land. De condities en de details van alle aanbiedingen zijn beschikbaar in de OREDOO winkels, op nr of bij de verantwoordelijke personen voor Ooredoo Business. VII.Lidmaatschap d d de& d deddeeeed&eddeeeee ED^,,DD' d^d Ddddddddd ED>&DsWK/,DD' des/dkh^d^ Dddeddedd&dddddddd ED,,DD' d^ /Tunesië TUNISIA SPA EXPO Salon du thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie et bien-être Tunis > Parc des expositions du Kram Tunis MIT - MARCHÉ INTERNATIONAL DU TOURISME Salon international du tourisme et des voyages TUNISIA BOAT SHOW Salon de la plaisance et des activités nautiques en Tunisie Tunis > Parc des expositions du Kram TUNISIA GOLF SHOW Salon tunisien du golf. Tunisia Golf Show est la vitrine et le showroom de tous les produits, services, composantes et équipements pour les parcours de golf, les golfeurs et tous les Tunis e

10 passionnés et amateurs de ce sport TUNISIA HORECA EXPO Salon des équipements, produits et services pour hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, pâtisseries, boulangeries et industrie agroalimentaires Tunis > Parc des expositions du Kram ENOVA TUNISIE Salon du marché tunisien de l électronique et de la sous-traitance électronique Tunis juin 2015 (?) PAMED Salon méditerranéen de la production animale et des produits agricoles à l'export Hammamet > Expo Center Médina FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX Foire internationale de Sfax. Matériels Agricole, articles de ménage et articles électroménagers, Meubles et ameublement, produits cosmétique, électronique et informatique, habillement, etc. Sfax TUNIS MEDINDUSTRIE Salon international du partenariat industriel et de l'innovation ts les deux ans Tunis > Parc des expositions du Kram /E Nom d Périodicité Ville / Lieu Proch. date EUROPEAN FOOD MANUFACTURING & SAFETY SUMMIT Sommet européen de l'agro-alimentaire et de la sécurité alimentaire PLMA INTERNATIONAL Salon et conférence internationale des marques de distributeurs STOFFEN SPEKTAKEL DORDRECHT Exposition de textiles et tissus STOFFEN SPEKTAKEL RIJSWIJK Exposition de tissus et textiles THE SOLAR FUTURE NETHERLANDS Conférence internationale réunissant les industriels de l'énergie solaire Noordwijk Amsterdam > RAI International Exhibition and Congress Centre nc Dordrecht Rijswijk > Beurshal Haaglanden Amsterdam POLICE AVIATION CONFERENCE Conférence et salon sur l'aviation au service Bréda > Breda International Airport de la police STOFFEN SPEKTAKEL VEENENDAAL Exposition de textiles et tissus Veenendaal de/ dd ZEddeddddddddd :Ededdedded :Ededddedddede dd

Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische d. Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze lede

Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische d. Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze lede s N 3 / 2 0 1 5 D d ddd dddd / Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: 1.1 t, 1.2 D E dd dd dddd d d, & d d Missie n 2 : E E E E s Missie n 3 : Deelname aan de economische d ikkeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2011

NIEUWSBRIEF oktober 2011 VERTROUWEN, DE KERN VAN ONZE COMPETENTIE NUMMER 10/2011 NIEUWSBRIEF oktober 2011 In dit nummer Actualiteiten B.2.B B.2 Administratie onstellingen Samenwerking Salons&Tento Nieuwe leden Agenda van tentoonstellingen

Nadere informatie

Actie ten behoeve van gehandicapten

Actie ten behoeve van gehandicapten LA CONFIANCE, LE CŒUR DE NOS COMPETENCES Actie ten behoeve van gehandicapten "Een speciale en ongewone nieuwsbrief» Een prachtige samenwerking tussen Tunesiërs en Nederlanders met als beloning de blijheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF December 2011

NIEUWSBRIEF December 2011 VERTROUWEN, DE KERN VAN ONZE COMPETENTIE NUMMER 12/2011 NIEUWSBRIEF December 2011 Missies/aktiviteitenprogramma: 2de semester 2011: In dit nummer Actualiteiten B.2.B B.2 Administratie nstellingen Samenwerking

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE. Werklunch van 14 november 2012 voorgezeten door de Heer Chedly AYARI, Goeverneur van de BCT, Thema : «De Investeringen en de BCT»

SPECIALE EDITIE. Werklunch van 14 november 2012 voorgezeten door de Heer Chedly AYARI, Goeverneur van de BCT, Thema : «De Investeringen en de BCT» CHAMBRE TUNISO-NEERLANDAISE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE الحجرة التىنسية الهىلندية للصناعة والتجارة TUNESISCH-NEDERLANDSE KAMER VAN KOOPHANDEL EN INDUSTRIE SPECIALE EDITIE Werklunch van 14 november

Nadere informatie

bevestigen) dd dd dd dd: /,, President Directeur Generaal, Qatar National Bank (QNB)

bevestigen) dd dd dd dd: /,, President Directeur Generaal, Qatar National Bank (QNB) s N 6 / 2 0 1 5 D Missie n 1 : Acties ten gunste van e ontwikke lanen: 1.1 s,^ ^D&ee Missie n 2 : Nuttige onersteuning van e berijven bij e respectievelijke autoriteiten van onze twee lanen E E s keling

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK b. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK VOORLOPIG PROGRAMMA VAN DE BIJEENKOMST OP 28 EN 29 SEPTEMBER 1948 TER HERDENKING VAN HET VEERTIGJARIG BESTAAN DER VERENIGING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Leefmilieu Brussel De «ENERGIEVERANTWOORDELIJKE» : Rollen en functies Emmanuel Hecquet ICEDD Opleiding «Energie in duurzame gebouwen» Module energieverantwoordelijke

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

BES national. BES national. PIETTE Alain. De:

BES national. BES national. PIETTE Alain. De: PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: jeudi 26 juin 2014 13:12 À: PIETTE Alain (Alain.PIETTE@emploi.belgique.be) Objet: BES flash Juni 2014 - BES flash Juin 2014 BES flash Juni 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika!

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! 1 Beursdeelname AUTOMECHANIKA DUBAI Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! Messe Frankfurt Nederland organiseert

Nadere informatie

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China.

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China. RIS.3686 Wethouder Evenhuis Aanleiding In de programmabegroting 2008 is vermeld dat er voor Emmen kansen liggen in de ontwikkelingen in China en dat het gemeentebestuur de kansen op dit punt samen met

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 Algemeen Zoals al aangekondigd in de evaluatie van december 2013 zijn in het 1 e kwartaal van 2014 de bestaande contacten verder uitgebouwd en zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

POSITIONERINGONDERZOEK

POSITIONERINGONDERZOEK POSITIONERINGONDERZOEK Patrick E. Davidson 2008 Public Affairs Management Molenlaan 61 3055 EH Rotterdam T: 010-4180602 M: 06-25090509 F: 010-4180157 E: pr.mg.52@planet.nl W: www.publicaffairsmgt.nl Inhoud

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting op het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Bedenken jullie de beste oplossing van de Sustainability Challenge 2013? In dit document vinden jullie de praktische informatie voor jullie deelname

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

Parkeren Renaissance Hotels Brussel beschikt over een grote parkeergarage bij het hotel.

Parkeren Renaissance Hotels Brussel beschikt over een grote parkeergarage bij het hotel. Beste deelnemer, Hierbij ontvang je de laatste informatie voor Blok 3 op 17 en18 maart in Brussel. Tijdens Blok 2 in Rotterdam heb je de syllabus van de tweedaagse in Brussel ontvangen. Graag willen we

Nadere informatie

De Belgische reismarkt. www.wes.be

De Belgische reismarkt. www.wes.be De Belgische reismarkt www.wes.be 3 De Belgische reismarkt in 2012 13,9 miljoen commerciële reizen 7,3 miljard euro 4,2 0,8 9,7 6,5 in België buitenland in België buitenland 4 L autocar est le moyen de

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 maart 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Je n ai pas reçu le dépliant.

Je n ai pas reçu le dépliant. 1 Je n ai pas reçu le dépliant. Je bent telefoniste bij de klantendienst van Macro Alleur. Bij de aanbiedingen van de week is er een citruspers Philips AZ77. 1 Lees de dialoog La réception / Le service

Nadere informatie

INTERNET + TV. Start Comfort Maxi Comfort. + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) Belgacom Cloud 10GB

INTERNET + TV. Start Comfort Maxi Comfort. + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) Belgacom Cloud 10GB DUO INTERNET + TV TELEFONIE + TV Start Comfort Maxi Comfort VOLUME 150 GB Illimité Illimité WIFI SPOTS + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) MOBILE DATA 100

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 74083 A l article 4 de l arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l Agence fédérale pour la Sécurité

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT

KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT Wetenschappelijke instelling van de Franse Gemeenschap van België Programma voor groepen 2014 Rondleidingen permanente collecties «De schatten van Mariemont»: de pronkstukken

Nadere informatie

Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China

Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China Mijnheer de gouverneur, vice-gouverneur, dames en heren, goede namiddag. Het is voor de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en kwaliteit van ons team. Wij nemen de aanvraag en optimalisering

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT BOMBARDIER TRANSPORTATION

EEN INTRODUCTIE TOT BOMBARDIER TRANSPORTATION EEN INTRODUCTIE TOT BOMBARDIER TRANSPORTATION Tweede editie Dag van de Ontzetting: spoorverkeer deel trein Edwin Van Vlierberghe, Site General Manager 19-10-2013 BOMBARDIER Overzicht Bombardier is de enige

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 12-09-14 15:30 WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en

Nadere informatie

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure Healthier plants and animals for safer food - package Seeds & PM PHL AHL Review of R 882/2004 on OC Food & Feed Expenditure 5-pack: Beleidsdocument COM 2013/0264 Gezondere dieren en planten en een veiligere

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 478 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de

Nadere informatie

De grote uitdagingen van e-invoicing:! het beroep is van de partij!! Les grands enjeux de la facturation électronique : la profession au

De grote uitdagingen van e-invoicing:! het beroep is van de partij!! Les grands enjeux de la facturation électronique : la profession au De grote uitdagingen van e-invoicing: het beroep is van de partij Les grands enjeux de la facturation électronique : la profession au rendez-vous Inleiding door Erwin De Pue, Directeur-Generaal DAV Introduction

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE

ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE OVERLEGORGANEN VAN DE ONDERNEMINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11.

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Monsieur le Président Directeur-General de GdF Suez, Geachte Gouverneur, Geachte Burgemeester,

Nadere informatie

Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche!

Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche! Championnat belge du vol de vélo 2012 Bruxelles remporte la manche! Trop de Bruxellois ont déjà subi le vol de leur vélo. C'est une des raisons principales pour lesquelles les gens renoncent au vélo. Il

Nadere informatie