Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte"

Transcriptie

1 s N 5 / Dddddd Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwikkeli twee landen: 1.1 K, 1.2 DEdddddddddddd dd Missie n 2 : Nuttige ondersteuning van de bedrijven bij de respectievelijke autoriteiten van onze twee landen E E s Missie n 3 : Deelname aan de economische debatte tten en aan de uitwisselingen tussen de twee landen door middel van het doen van voorstellen («think tank»). Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze leden/ pros eling van de handelsuitwisselingen tussen onze 'ddddddddd ospects van onze Kamer tot effectieve deelname aan grote manifestaties, conferenties die in Tunesië en in Nederland worden georganiseerd (het ontwikkelen van onderzoekswerkzaamheden op internet door de assistente van onze Kamer). / ^ ^ d > d ^ de/ dztdddddddd,,'d Onze Kamer heeft op donderdag 30 april 2015 een werklunch georganiseerd Thema: «Buitenlandse Financieringen van de Tunesische economie» Voorgezeten door De Heer Chedly Ayari, Goeverneur van de BCT, dit in aanwezigheid van Mevr. Heleen Rekkers, Plv. Hoofd van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en De Heer Mahfoudh Barouni, onze Moderator. Sponsoring door de «Banque Tuniso Libyenne (BTL)»waarvoor hartelijke dank aan de e Heer PDG Salem Bessaoud, Met de waardevolle deelname van onze ledenen van Tunesische Nederlandse en andere nationaliteiten, Belgisch, Frans, Italiaan, van talrijke verantwoordelijke bedrijven geïnstalleerd Tunesië en in Nederland. Een compleet verslag zal binnen enkele dagen worde toegezonden in onze volgende «Speciale Nieuwsbrief» en waaru in de conclusie blijk wordt gegeven van een relatief optimism geuit door onze ondervraagde investeerders. d

2 K'KEDtdddddddd^ Onverwacht bezoek van ZE Mr Aart De Geus aan onze zaal Kairoua voor de aanvang van onze lunch, waaraan hij jammer genoeg niet hee kunnen deelnemen (vertrektijd van zijn vliegtuig). Uitstekende uitwisselingen, vergezeld van Dr Martin Henkelmann, D AHK, die wij dankzeggen. K,&sW/dddddddd^ Bij deze gelegenheid dank aan de Heer Ulrich H BRUNNHUBER, Hoofd van het Bureau van de Vertegenwoordiging. We hebben het plezier gehad om de Heer Ambroise Fayolle begroeten, Vice President van de EIB, die hier op missie was. t/ d Missie naar Brussel/Den Haag op 23 en 24 april 2015 Op 23/04/2015 in Brussel. Thema: «Tunisia, a valuable partner for 2015» Met name in aanwezigheid van onze Ambassadeur te Brussel, de Heer Tahar Cherif, de Heer Khalil Laabidi, DG FIPA Tunisia, de Heer Qaisar Hijazin, Arab-Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce en onze Kamer, vertegenwoordigd door de Heer Mongi Goaied, vergezeld van verscheidene collegae en leden: de Heren Mohamed Toumi PDG Sté SAROST, VP CTNCI, Feteh Krichen, DC Pôle de Compétitivité de Sousse, Mevr. Samia Hamouda, Manager Sté SECODAT. d

3 Interventie op schrift van de Heer M. Goaied (beschikbaar bij het Secretariaat van onze Kamer) en n deelname ter plaatse opgenomen door Tél Euro Maghreb (www.euromagh.com ). Opgemerkt dient te worden dat onze uit Tunis overgekomen deelnemers uitstekende BtoB ontmoetingen en kontakten hebben gehad tijdens deze dag. Idem heeft de Heer M. Goaied bij deze gelegenheid 45 kontakten gelegd (prospects en n toekomstige leden van onze Kamer, wordt vervolgd). Onze dank gaat uit naar ZE Taher Cherif voor zijn ondersteuning aan de werkzaamheden van onze Kamer, zonder te vergeten Si Samir voor zijn assistentie tijdens onze talrijke transferts zowel in België als in Nederland. - Onze dank gaat eveneens uit naar de Heren Khalil Laabidi, DG FIPA, en Mokhtar Chouari, Dir FIPA Benelux, voor hun ondersteuning van de werkzaamheden van onze Kamer Op 24/04/2015 in Den Haag &/WE,E E,,sEKEt DDK DDK //^ //^ //^D,dE,,< '&/Wd,<> K< K<,D' D',,DdW'^^ZK^dsWdE/ W'^^ZK^dsWdE/&< W^ W^D^,D D^ ^Kd ^Kd,>Kh/^',^ ^',^ ^ ^>WDDD >WDDD D DZh^D ^D '/E' ^ ^,D' ^< ^<,D'dd dd ^ K ^> 'Z dddd De vermaarde B2B Salon van Luxemburg 17-18/06/201518/06/2015 CCI Luxemburg Stand Tunesië dddd Internationale Salon van de Elektrotechniek 29/09-02/10/2015 Utrecht /Holland Stand Tunesië d

4 dddd Internationaal Forum B2B betreffende de TIC toegepast in de creatieve industrieën 14-16/10/2015 Mons/België Delegatie + Stand Tunesië ^ dddd Internationale Salon van de toeleveringsindustrie 21-22/10/2015 Antwerpen/België Stand Tunesië Mogelijke deelname van onze Secretaris Generaal aan de Elektrotechniek 2015 van 29/09 tot 02/10/2015 in Utrecht en/of Culturallia 2015 van 14-16/10/2015 in Mons/België, met eventuele leden (te bevestigen). d KddWKZ <edeedddd dde 12 en 13 mei 2015 d/^ d s DE de dddddd >/ / ' / sddddd < D&/dZ& >,s d &Z DK//^ ^ /D, tzk d, II. Actualiteiten dddddddddhd/ d

5 Halve zeer vruchtbare dag, in het bijzonder door de interventies van: * Mevr. Ouded Bouchamaoui, President van de UTICA, * De Heer Slim Chaker, Minister van Financiën: zeer leerzaam, rijk aan zeer verwachte en gewaardeerde uitleg aan een gehoor dat zeer belangstellend zijn interventie heeft gevolgd, *De vertegenwoordigster van de BCT, talrijke bedrijfshoofden, economische en financiële experts, bankiers, financiële instellingen grote aanwezigheid van de media *De Heren Hassen Zargouni DG, Sigma Conseil: «Deelname van de privé sektor aan de nationale economie», *De Heer Faiçal Derbal «De belangrijkste belemmeringen van de investeringen in Tunesië», * De Heer Chakib Nouira Pt Groupe TFCE : «Synthese en voorstel voor de herlancering van de economie». Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied (programma en reporting beschikbaar bij het Scretariaat van onze Kamer). KEdD<d D<d sdddddddddd K,D&,, Slim Chaker, Talrijke economische belanghebbenden, bedrijfshoofden, leiders van financiële instellingen en economische experts: * Belangrijkste thema s: financiering iering van het MKB op het gebied van investeringen en exploitatie evenals financieringen ten behoeve van de e internationale ontwikkeling van het Tunesische bedrijfsleven en van off-shore bedrijven in Tunesië. Partnershipsakkoord : getekend tussen de BVMT - CONECT. Deze conventie beoogt de gemeenschappelijke visie te vertalen van een financiële markt, aangepast aan de behoeftes van het bedrijfsleven door het bieden van nieuwe opportuniteiten voor de ontwikkeling en de herstructurering. turering. Onze Kamer werd vertegenwoordigd door de Heer M. Goaied sdddddeddddddd D Het Nederlandse bedrijf «Mazarine Energy Tunisia B.V», lid van onze Kamer, eigenaar van de vergunning«zaafrane» : die hen in staat stelt tot het winnen van 90% in de regio, te weten een oppervlakte van 5169 m2; TD :3950 m. Deze vergunning is in Tunesië, «volgens de verantwoordelijke directeur van «Mazarine Energy Tunisia B.V», voor de Groep de eerste in dit genre in Noord Afrika en komt overeen met de strategie van de Groep die in eerste instantie beoogt de opportuniteiten te ontdekken op het gebied van aardolie en gas met een beduidend groeipotentieel. (Etap : 50%, - 45% Mazarine Energy Tunisia B.V - 5% Medex Petroleum Limited ) -Opvolging van het telefoongesprek van 11 mei jl. van onze Kamer met de lokale DG en de Nederlandse CEO in Nederland met betrekking king tot de vooruitgang en de huidige situatie. d

6 E/d^,>>KDZd,KE Presentatie van een prototype van een ecologisch voertuig -Carrosserie en chassis worden ontwikkeld in carbon fiberglas dankzij de Groep ZODIAC AEROSPACE Tunisie. -Voorziene deelname aan de internationale competitie «Shell Eco-Marathon» 21 tot 24 mei 2015 Rotterdam, in Nederland. -Doelstelling: De grootste afstand afleggen met een minimum aan benzineverbruik, niet meer dan 1 liter). -CTNCI heeft dit projekt in 2014 ondersteund ; -Equipe aan te moedigen, elke subsidie is welkom (l Association Sportive Universitaire van de ENIT) Onze beste wensen voor sukses aan onze jonge uitvinders. Dat wij tesamen, onze zeer talrijke lezers van onze twee maandbrieven, in de Franse en/of de Nederlandse taal l in Tunesië evenals in het bijzonder in Nederland), deze «Symfonie beloofd voor Afrika» kunnen horen vanaf 28 mei as. Onze dierbare gedachten, onze meest oprechte wensen voor sukses en onze grote dankbaarheid voor uw steun aan de werkzaamheden van onze Kamer WhD Ontmoeting met de Heer Henk Dorst en Mevr. Grisella Indemans ter gelegenheid van de dag van 24/04 in Den Haag : *Gestelde vragen: Lidmaatschap? Vervanging van de vertegenwoordiger in Gafsa? en n nieuwe vertegenwoordiger PUM in Beja/Jendouba? ( wordt vervolgd). Nieuwe kredietlijn van het AFD, de EIB en de ERDB Een nieuwe kredietlijn in Tunesië voor een te verwachten bedrag van 100M, in het bijzonder bedoeld voor de sektoren met betrekking tot de doeltreffendheid in de energiewinning,, de ontwikkeling van alternatieve energieën en de vervuiling. Operationeel begin Krediet van 100 M$ 100M$ t.w.192,2 MDT binnen twee maanden van de Wereldbank. Dit krediet zal ter beschikking worden gesteld aan de banken voor een bedrag van 60M$, 25M$ voor de microfinanciering en 15M$ ten gunste van de «Caisse des depots et consignation (CDC)». De Europese Unie kent een lening toe aan Tunesië van 100 miljoen Euro e

7 De eerste uitbetaling van een serie van driehonderd, voorzien in het kader van een macro-economisch ondersteuningsprojekt, goedgekeurd door de Unie in 2014 dat een lening voo rziet van 300 miljoen Euro. Volgens Pierre Moscovici, Commissaris voor de Economie en de Financiën van de EU vormt deze tranche een concreet bewijs van de steun van de Europese Unie aan de politieke overgang en het hervormingsprogramma van Tunesië. Textiel/Confectie: De export groeit met 4,44% sddyddededdde ddddde deeddedddd Verhoging van de buitenlandse deelname un het beurskapitaal van de markt Het deel van de buitenlandse deelname in het beurskapitaal van de markt nam toe met 2 punten van het percentage, t.w. meer dan 26% tegen 24% aan het eind van het jaar Deze verhoging is te verklaren door de hoge waardering van de koersen van sommige beurswaarden, met name de aandelen van de overheidsbanken en de SFBT die de grootste kapitalisering van de markt wordt door het enthousiasme van de buitenlandse investeerders, waardoor de buitenlandse deelname steeg naar 57% tegen 54,57% aan het eind van 2015 en dit in vervolg op de toestemming van het Hoger Comité van de Investeringen «Comité Supérieur d Investissement» voor het bereiken van de drempel van 66,66% van het kapitaal van dit bedrijf. Handel: minder tekort, maar Het handelstekort verminderde met 25,4% in het eerste trimester van De voorafgaande resultaten van de handelsuitwisselingen hebben blijk gegeven van een duidelijke verbetering van 7 punten van het dekkingspercentage van de import door de export om 74,6% te bereiken aan het eind van de maand maart Dag van de Export : 14 mei 2015 in Sfax Onder zeggenschap van de Heer Ridha LAHOUEL, Minister van Handel, organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax in partnership met het Centrum voor de Promotie van de Export «Centre de Promotion des Exportations CEPEX», een Dag van de Export inzake de moeilijkheden en de perspectieven van de export in de regio van Sfax en dit op 14 mei 2015 in Hotel Les Oliviers Palaces. Salon van de Handwerknijverheid «Salon de l'artisanat» in Sfax van 29 juni tot 12 juli In het kader van de versterking van de pogingen tot promotie van de sektor van de handwerknijverheid in Tunesië organiseert de Kamer van Koophandel en Industrie van Sfax de «Salon de L'Artisanat» van 29 juni tot 12 juli in Borj Ennar Sfax. Tunisia Investment forum11 en 12 juni 2015 De 5de editie van het Tunisia Investment Forum "TIF 2015", onontkoombaar jaarlijks zakenevenement, vindt dit jaar plaats op 11 en 12 juni 2015, Tunis met als thema : «Een briljante democratie voor een duurzame economische ontwikkeling /^Ddddddddddddededddd e

8 De Salon zal de burgers in staat stellen om kennis te nemen van de uitdagingen ter behoud van het milieu en de noodzakelijkheid een nieuwe ecologische cultuur te bewerkstelligen teneinde op doeltreffende wijze deel te nemen aan de inspanningen een beter milieu te garanderen. De Salon biedt de mogelijkheid een belangrijke internationale aanbieding van equipment, diensten en technologieën tentoon te stellen in de verschillende sektoren en domeinen. 8 exclusieve aanbiedingen: Positie van een dynamische en innoverende operator in Tunesië, *Services Télécoms, *Cloud, *Managing Services Voor de bedrijven. De branche Bedrijven van Ooredoo is geheel geïntegreerd in de operator en bestaat uit 250 medewerkers. Zij wenst het landschap van de klassieke telecommunicatiediensten in Tunesië te revolutionneren. Met deze lancering wenst Ooredoo Business de bedrijven beter te begeleiden in hun ontwikkeling van opportuniteiten en nieuwe gebruiken te hanteren: generalisering van de mobiele data, introductie van Cloud in Tunesië en ontwikkeling van de managing diensten van hele hoge toegevoegde waarde. Business Addict en Ooredoo Cloud : van verleden maand, Ooredoo Business heeft «Office in a Box» gepresenteerd, Eerste Box uitsluitend bestemd voor het MKB en de Professionelen in Tunesië. Deze laatste integreert een hoge transfersnelheid tot 100 Mbps, een telefoonstandaard die gelijktijdig 12 gesprekken kan verwerken, beveiligt in IPSec het gegevensverkeer van de bedrijven en functioneert geheel op IP. Zij wordt aangeboden als DSL toegang met glasvezeloptiek Ooredoo vanaf 119 TND p er maand. Ooredoo Business heeft eveneens haar eerste aanbieding «Anti-DDOS» in Tunesië gepresenteerd ter beveiliging van de informatica structuur van de bedrijven tegen internet aanvallen door déni de service. Deze oplossing van een hoge toegevoegde waarde ten behoeve van grote bedrijven omvat een aanbieding van een analyse, de opsporing en de proactieve schoonmaking van de geïnfecteerde servers. Zij wordt gepresenteerd in de vorm van 4 packs, zij integreert eveneens een urgentiedienst ten behoeve van de reactieve bewerkingen van de behandeling. Ooredoo Business heeft aan het eind melding gemaakt van haar service «Roaming à la carte», die een aantal toepassingen en diensten voorstelt voor de optimisering van haar fakturen van buitenlandse gesprekken. Door het downloaden via Android of Apple biedt de toepassing Link met name de mogelijkheid ongelimiteerd gesprekken in IP te leiden naar het buitenland naar alle Ooredoo nummers vanaf 30 TND/maand. Bij deze gelegenheid heeft de Heer Mousser Jerbi, Chief Business Officer, verklaard: e

9 «Ooredoo Business versterkt op deze wijze haar strategie ten behoeve van de ontwikkeling van de oplossingen voor innoverende bedrijven met een hele hoge toegevoegde waarde en aangepast aan iedere klant». De klanten van Ooredoo Business genieten heden van het eerste netwerk 3G in Tunesië voor wat betreft de bevolking, een vaste infrastructuur van glasvezeloptiek FTTx van de laatste generatie en een unieke ervaring dankzij de homogene diensten, d eel uitmakend van geïntegreerde netwerken die samenhangende diensten op IP omvatten, geoptimiseerde processen en een klantenservice in alle regio van het land. De condities en de details van alle aanbiedingen zijn beschikbaar in de OREDOO winkels, op nr of bij de verantwoordelijke personen voor Ooredoo Business. VII.Lidmaatschap d d de& d deddeeeed&eddeeeee ED^,,DD' d^d Ddddddddd ED>&DsWK/,DD' des/dkh^d^ Dddeddedd&dddddddd ED,,DD' d^ /Tunesië TUNISIA SPA EXPO Salon du thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie et bien-être Tunis > Parc des expositions du Kram Tunis MIT - MARCHÉ INTERNATIONAL DU TOURISME Salon international du tourisme et des voyages TUNISIA BOAT SHOW Salon de la plaisance et des activités nautiques en Tunisie Tunis > Parc des expositions du Kram TUNISIA GOLF SHOW Salon tunisien du golf. Tunisia Golf Show est la vitrine et le showroom de tous les produits, services, composantes et équipements pour les parcours de golf, les golfeurs et tous les Tunis e

10 passionnés et amateurs de ce sport TUNISIA HORECA EXPO Salon des équipements, produits et services pour hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, pâtisseries, boulangeries et industrie agroalimentaires Tunis > Parc des expositions du Kram ENOVA TUNISIE Salon du marché tunisien de l électronique et de la sous-traitance électronique Tunis juin 2015 (?) PAMED Salon méditerranéen de la production animale et des produits agricoles à l'export Hammamet > Expo Center Médina FOIRE INTERNATIONALE DE SFAX Foire internationale de Sfax. Matériels Agricole, articles de ménage et articles électroménagers, Meubles et ameublement, produits cosmétique, électronique et informatique, habillement, etc. Sfax TUNIS MEDINDUSTRIE Salon international du partenariat industriel et de l'innovation ts les deux ans Tunis > Parc des expositions du Kram /E Nom d Périodicité Ville / Lieu Proch. date EUROPEAN FOOD MANUFACTURING & SAFETY SUMMIT Sommet européen de l'agro-alimentaire et de la sécurité alimentaire PLMA INTERNATIONAL Salon et conférence internationale des marques de distributeurs STOFFEN SPEKTAKEL DORDRECHT Exposition de textiles et tissus STOFFEN SPEKTAKEL RIJSWIJK Exposition de tissus et textiles THE SOLAR FUTURE NETHERLANDS Conférence internationale réunissant les industriels de l'énergie solaire Noordwijk Amsterdam > RAI International Exhibition and Congress Centre nc Dordrecht Rijswijk > Beurshal Haaglanden Amsterdam POLICE AVIATION CONFERENCE Conférence et salon sur l'aviation au service Bréda > Breda International Airport de la police STOFFEN SPEKTAKEL VEENENDAAL Exposition de textiles et tissus Veenendaal de/ dd ZEddeddddddddd :Ededdedded :Ededddedddede dd

Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische d. Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze lede

Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: Missie n 3 : Deelname aan de economische d. Missie n 4 : Het aanmoedigen van onze lede s N 3 / 2 0 1 5 D d ddd dddd / Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontwik twee landen: 1.1 t, 1.2 D E dd dd dddd d d, & d d Missie n 2 : E E E E s Missie n 3 : Deelname aan de economische d ikkeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2011

NIEUWSBRIEF oktober 2011 VERTROUWEN, DE KERN VAN ONZE COMPETENTIE NUMMER 10/2011 NIEUWSBRIEF oktober 2011 In dit nummer Actualiteiten B.2.B B.2 Administratie onstellingen Samenwerking Salons&Tento Nieuwe leden Agenda van tentoonstellingen

Nadere informatie

NABC (Netherlands African Business Council) op 21 januari 2015

NABC (Netherlands African Business Council) op 21 januari 2015 CHAMBRE TUNISO-NEERLANDAISE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE الحجرة التونسية الھولندية للصناعة والتجارة TUNESISCH-NEDERLANDSE KAMER VAN KOOPHANDEL EN INDUSTRIE 0000000 000 00000000 0 00 0000 00000 00 0000

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF December 2011

NIEUWSBRIEF December 2011 VERTROUWEN, DE KERN VAN ONZE COMPETENTIE NUMMER 12/2011 NIEUWSBRIEF December 2011 Missies/aktiviteitenprogramma: 2de semester 2011: In dit nummer Actualiteiten B.2.B B.2 Administratie nstellingen Samenwerking

Nadere informatie

Actie ten behoeve van gehandicapten

Actie ten behoeve van gehandicapten LA CONFIANCE, LE CŒUR DE NOS COMPETENCES Actie ten behoeve van gehandicapten "Een speciale en ongewone nieuwsbrief» Een prachtige samenwerking tussen Tunesiërs en Nederlanders met als beloning de blijheid

Nadere informatie

bevestigen) dd dd dd dd: /,, President Directeur Generaal, Qatar National Bank (QNB)

bevestigen) dd dd dd dd: /,, President Directeur Generaal, Qatar National Bank (QNB) s N 6 / 2 0 1 5 D Missie n 1 : Acties ten gunste van e ontwikke lanen: 1.1 s,^ ^D&ee Missie n 2 : Nuttige onersteuning van e berijven bij e respectievelijke autoriteiten van onze twee lanen E E s keling

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE. Werklunch van 14 november 2012 voorgezeten door de Heer Chedly AYARI, Goeverneur van de BCT, Thema : «De Investeringen en de BCT»

SPECIALE EDITIE. Werklunch van 14 november 2012 voorgezeten door de Heer Chedly AYARI, Goeverneur van de BCT, Thema : «De Investeringen en de BCT» CHAMBRE TUNISO-NEERLANDAISE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE الحجرة التىنسية الهىلندية للصناعة والتجارة TUNESISCH-NEDERLANDSE KAMER VAN KOOPHANDEL EN INDUSTRIE SPECIALE EDITIE Werklunch van 14 november

Nadere informatie

wikkeling van de handelsuitwisselingen Year's Reception 2015» debatten en aan de uitwisselingen begin mei 2015, vertegenwoordige (s) van het

wikkeling van de handelsuitwisselingen Year's Reception 2015» debatten en aan de uitwisselingen begin mei 2015, vertegenwoordige (s) van het s N 2 / 2 0 1 5 Dddddd Missie n 1 : Acties ten gunste van de ontw tussen onze twee landen : 1.1 DdENew Y 1.2 de 1.3 dd,& dd Missie n 2 : E s Missie n 3 : Deelname aan de economische wikkeling van de handelsuitwisselingen

Nadere informatie

Werklunch van 23 oktober 2013 met de ADB. Rond het thema : «Steun van de ADB aan de promotie van de privé investeringen»

Werklunch van 23 oktober 2013 met de ADB. Rond het thema : «Steun van de ADB aan de promotie van de privé investeringen» CHAMBRE TUNISO-NEERLANDAISE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE الحجرة التىنسية الهىلندية للصناعة والتجارة TUNESISCH-NEDERLANDSE KAMER VAN KOOPHANDEL EN INDUSTRIE Werklunch van 23 oktober 2013 met de ADB Rond

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Thema DE VERBETERING VAN DE DIENSTEN AAN HET BEDRIJFSLEVEN EN AAN DE INVESTEERDERS. Werklunch. 29 oktober 2015 BRIEF VAN DE MAAND CTNCI.

Thema DE VERBETERING VAN DE DIENSTEN AAN HET BEDRIJFSLEVEN EN AAN DE INVESTEERDERS. Werklunch. 29 oktober 2015 BRIEF VAN DE MAAND CTNCI. November 2015 Werklunch 29 oktober 2015 BRIEF VAN DE MAAND CTNCI SPECIAL EDITION VOORGEZETEN DOOR DE HEER ELYES BEN AMEUR, HOOFD VAN HET CABINET VAN DE MINISTER VAN HANDEL Thema DE VERBETERING VAN DE DIENSTEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik?

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? Uitnodiging Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? 24 november 2010 van 9u. tot 14u. Bois du Cazier te Marcinelle

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK b. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK VOORLOPIG PROGRAMMA VAN DE BIJEENKOMST OP 28 EN 29 SEPTEMBER 1948 TER HERDENKING VAN HET VEERTIGJARIG BESTAAN DER VERENIGING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

Nadere informatie

twee afgevaardigden sturen, die de status van waarnemer zullen hebben. Wij verzoeken de twee Kamers van de landen met een bicameraal stelsel hun deleg

twee afgevaardigden sturen, die de status van waarnemer zullen hebben. Wij verzoeken de twee Kamers van de landen met een bicameraal stelsel hun deleg GRIFFIE EERSTE KAME R I RUE. IOD 09.FEB 2005 EXPL. V ~l Mevrouw Yvonne TIMMERMAN-BUCK Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 NL - 2500 EA DEN HAAG =301729 07.02.2005,, Brussel / Luxemburg,

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw:

Opleiding Duurzaam gebouw: Opleiding Duurzaam gebouw: Energiebeheer (energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Functie en rol van de energieverantwoordelijke Emmanuel Hecquet ICEDD Opleiding Duurzame gebouwen: ENERGIE Module

Nadere informatie

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 IP/08/1422 Brussel, 29 september 2008 De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 Europa zou het voortouw kunnen nemen bij de invoering

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

POSITIONERINGONDERZOEK

POSITIONERINGONDERZOEK POSITIONERINGONDERZOEK Patrick E. Davidson 2008 Public Affairs Management Molenlaan 61 3055 EH Rotterdam T: 010-4180602 M: 06-25090509 F: 010-4180157 E: pr.mg.52@planet.nl W: www.publicaffairsmgt.nl Inhoud

Nadere informatie

INTERNET + TV. Start Comfort Maxi Comfort. + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) Belgacom Cloud 10GB

INTERNET + TV. Start Comfort Maxi Comfort. + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) Belgacom Cloud 10GB DUO INTERNET + TV TELEFONIE + TV Start Comfort Maxi Comfort VOLUME 150 GB Illimité Illimité WIFI SPOTS + 700.000 WiFi Fon spots en Belgique (12 millions Fon spots dans le monde entier) MOBILE DATA 100

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika!

Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! 1 Beursdeelname AUTOMECHANIKA DUBAI Presenteer uw bedrijf op hét belangrijkste platform voor de automotive aftermarket in het Midden Oosten, Zuid West Azië en Noord Afrika! Messe Frankfurt Nederland organiseert

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

BES national. BES national. PIETTE Alain. De:

BES national. BES national. PIETTE Alain. De: PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: jeudi 26 juin 2014 13:12 À: PIETTE Alain (Alain.PIETTE@emploi.belgique.be) Objet: BES flash Juni 2014 - BES flash Juin 2014 BES flash Juni 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China.

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China. RIS.3686 Wethouder Evenhuis Aanleiding In de programmabegroting 2008 is vermeld dat er voor Emmen kansen liggen in de ontwikkelingen in China en dat het gemeentebestuur de kansen op dit punt samen met

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands

Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 BENELUX-MERKENBUREAU VLAAMSE TOERISTENBOND. Procestaal : Nederlands COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2002/2/6 Arrest van 15 december 2003 in de zaak A 2002/2 Inzake : BENELUX-MERKENBUREAU tegen VLAAMSE TOERISTENBOND Procestaal : Nederlands Arrêt du 15 décembre 2003

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Tweede voortgangsverslag over de eerste

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie

Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Opleiding Duurzaam gebouw : Energie Leefmilieu Brussel De «ENERGIEVERANTWOORDELIJKE» : Rollen en functies Emmanuel Hecquet ICEDD Opleiding «Energie in duurzame gebouwen» Module energieverantwoordelijke

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

AFRICAN DIASPORA RONDETAFEL BIJEENKOMST. Datum: 17 oktober, 2012 Tijd:

AFRICAN DIASPORA RONDETAFEL BIJEENKOMST. Datum: 17 oktober, 2012 Tijd: BELANGRIJKE UITNODIGING AFRICAN DIASPORA RONDETAFEL BIJEENKOMST Datum: 17 oktober, 2012 Tijd: 10.00 17.00 Locatie: Ambassade van de Republiek Zuid Afrika Adres: Wassenaarseweg 40, 25 96 CJ, Den Haag 1

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling API: overbodig, onmisbaar of ongewenst? 20 juni 2008 Programma Het flitscongres gaat in op het nut en de noodzaak van de Algemene

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

De Belgische reismarkt. www.wes.be

De Belgische reismarkt. www.wes.be De Belgische reismarkt www.wes.be 3 De Belgische reismarkt in 2012 13,9 miljoen commerciële reizen 7,3 miljard euro 4,2 0,8 9,7 6,5 in België buitenland in België buitenland 4 L autocar est le moyen de

Nadere informatie

Cloud Security Summit Privacy en IoT

Cloud Security Summit Privacy en IoT Cloud Security Summit Privacy en IoT Locatie en catering sponsor CSA Netherlands Chapter Summit 2017 13 April, Leiden Copyright 2017 Cloud Security Alliance Welkom Bestuur Reinier Landsman (Voorzitter),

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2005/3/11 (Executive) ARRÊT du 29 juin 2006 En cause : S.A. D'IETEREN contre BUREAU BENELUX DES MARQUES Langue de la procédure: le français ARREST van 29 juni 2006

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS ITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, betreffende de

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 mei 2015. Reclame-investeringen Maart 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 13 mei 2015. Reclame-investeringen Maart 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd er voor 845 miljoen Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

Je n ai pas reçu le dépliant.

Je n ai pas reçu le dépliant. 1 Je n ai pas reçu le dépliant. Je bent telefoniste bij de klantendienst van Macro Alleur. Bij de aanbiedingen van de week is er een citruspers Philips AZ77. 1 Lees de dialoog La réception / Le service

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie