Upgrade meubilair Deluxe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Upgrade meubilair Deluxe"

Transcriptie

1 Upgrade meubilair Deluxe 1

2 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade Meubilair Deluxe Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen van meubilair zijn eigen aan het appartement. Desbetreffende voorziene types, afmetingen, aantallen en samenstellingen zijn terug te vinden in de bijgevoegde detaillijst per appartement. Hieronder een greep uit het aanbod. ZETEL Camerich Gamma : Clouds Afwerking: stof A523-18A of A893-2A of A523-15A FAUTEUIL Camerich Gamma: Clouds Afwerking: Stof A523-18A of A893-2A of A523-15A LAGE TAFEL Leefruimte Camerich Gamma: Element AFwerking: marmer met zwart onderstel BIJZETTAFEL Leefruimte Camerich Gamma: Drum Afwerking: Leder FC-04 of R-04 en tablet in eik 2

3 TAFEL Eetruimte Camerich Gamma: Verge Afwerking: zwart eik STOEL Eetruimte Hay of gelijkwaardig Gamma: About a chair Afwerking: Stof personalilseerbaar in functie van het gamma, onderstel in es, zwart getint BAR KRUK Leefruimte / keuken Hay of gelijkwaardig Gamma: About a stool Afwerking: Stof personalilseerbaar in functie van het gamma, onderstel in es, zwart getint BED Slaapkamer Gamma: bed op maat met structuur type Box Spring, stof gelijkwaardig aan stof zetels Type: 195x215cm en andere in functie van de plannen 3

4 NACHTTAFEL Slaapkamer Gamma: Frame Terrasmeubilair Terras Paola Lenti of gelijkwaardig Gamma: Cove, Float Aqua, Shell Afwerking: materiaal outdoor 4

5 Gedetailleerde lijst van het voorziene meubilair per appartement A6 1 Sofa 3 zit clouds 274 CM 1 Longchair clouds 160 cm 1 1 zit Talk 1 tapijt 3,5 x 4 m 1 Set teri tafel 5 Frame nachttafel 2 tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m 1 Deluxe 1 persoonsboxspring 3 kleerkast 152,5 cm x 235 cmh x 60cm D 1 Kleerkast 100 x 235 x 60cm 1 Kleerkast 202,5 cm x 235 cmh x 60cm D B6 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 marmer element tafel 75 x 75 cm 1 Set teri tafel 1 1 zit Talk 1 Tapijt 2,5 x 3 m 1 tv wand 200 x 60 x 150 cm 3 Frame nachttafel 1 Deluxe boxspring 180 x 200 cm 1 Tapijt 2,5 x 2,5 m 1 Deluxe 1 persoonsboxspring 3 Kleerkast 100 x 235 x 60cm C6 1 Sofa 3 zit clouds 274 CM 1 Longchair clouds 160 cm 1 Set teri tafel 1 Clouds ottoman 104 x 104 cm 1 tv wand 200 5

6 1 Tapijt 3x3 9 Kleerkast 100cm x 235 x 60 4 Frame nachttafel 2 tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m D6 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 Marmer element tafel dia Puck ottoman dia 100 leder 1 Set Teri tafel 1 Longchair clouds 160 cm 1 tapijt 4,5x5 6 Frame nachttafel 3 Deluxe boxspring 180 x 200 cm 3 Tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m 1 Kleerkast 100 x 235 x 60cm 4 Kleerkast 152,5 x 235 x 60cm E6 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 Clouds ottoman 104 x 104 cm 1 Marmer element tafel dia Set teri tafel 1 Tapijt 2,5 x 3 m 1 tv wand Frame nachttafel 2 Tapijt 2,5 x 2,5 m kleerkast 152,5 cm x 235 cmh x 60cm 1 D 5 Kleerkast 100 x 235 x 60cm 6

7 F6 1 Sofa 3 zit clouds 274 CM 1 Set Teri tafel 1 Clouds ottoman 104 x 104 cm 1 Marmer element tafel dia Tapijt 2,5 x 3 m 4 Frame nachttafel 2 tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m Kleerkast 202,5 cm x 235 cmh x 60cm 1 D 2 Kleerkast 100cm x 235 x 60 G6 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 tapijt 3 x 2,5 m 4 Frame nachttafel 2 Tapijt 2,5 x 2,5 m 6 Kleerkast 100cm x 235 x 60 kleerkast 152,5 cm x 235 cmh x 60cm 1 D H6 1 Sofa 3 zit clouds 274 CM 2 Longchair clouds 160 cm 1 Set Teri tafel 4 Frame nachttafel 1 tapijt 400 x tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m 2 Kleerkast 100cm x 235 x 60 2 Kleerkast 152,5 x 235 x 60cm 7

8 1 tapijt 400 x 320 B7 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 Clouds armless longchair Set teri tafel 1 Puck ottoman dia 100 leder 1 Tapijt 4x3 6 Frame nachttafel 3 Deluxe boxspring 180 x 200 cm 3 Tapijt 2,5 x 2,5 m 3 Kleerkast 152,5 x 235 x 60cm 7 Kleerkast 100 x 235 x 60cm C7 1 4 zit clouds 320x104 cm 1 Armless sofa Clouds 160x104 1 Set teri tafel 1 Puck ottoman dia 100 leder 1 tv wand Tapijt 4x3,5 3 kleerkast 252,5 x 235 x 60 1 Kleerkast 152,5 x 235 x 60cm 4 Frame nachttafel 2 tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m D7 1 Cloud sofa 264 x 160 cm 1 Armless sofa Clouds 160x104 1 Puck ottoman dia 100 leder 1 Set Teri tafel 1 tapijt 4,5x5 8

9 6 Frame nachttafel 3 Deluxe boxspring 180 x 200 cm 3 Tapijt slaapkamer 2,5 x 2,5 m Kleerkast 202,5 cm x 235 cmh x 60cm 2 D 5 Kleerkast 152,5 x 235 x 60cm 9

10 Verkoopovereenkomst TUSSEN De BVBA "ESTIA FACILITY SERVICES" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wilderroosstraat, nummer 2-4; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE Hier geldig vertegenwoordigd door Dhr. Filip Fonteyne en/of Joris Vrielynck Hierna genoemd de "verkoper ; EN Meneer / Mevrouw / Vennootschap:. Woonplaats:.. Telefoonnummer:. Indien personen gehuwd: het huwelijksvermogensstelsel vermelden:. Nr ECB:. hierna de "Koper" genoemd. Indien er verschillende kopers zijn, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar verbonden, waarbij de verkoper wordt toegestaan de volledige betaling van de verkoop te bevragen aan één van hen. Het behoort deze laatste toe de bedragen bij de anderen terug te vorderen. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN Artikel 1 - VOORWERP VAN DE VERKOOP De koper bevestigt hierbij de aankoop voor de levering en plaatsing van een meubelpakket voor het appartement. gelegen in de nieuwbouw residentie The Condor Residence. De exacte omschrijving van het meubelpakket is omschreven in bijgevoegd door beide partijen geparafeerd lastenboek dat integraal deel uitmaakt van de bestelling. Artikel 2 PRIJS De koop wordt aangegaan voor een bedrag van..exclusief BTW Artikel 3 -FACTURATIEVOORWAARDEN Bij ondertekening van de verkoopovereenkomst wordt er een voorschotfactuur verstuurd van 50 % van de aankoopsom. Het saldo van 50% wordt gefactureerd na levering en aanvaarding van de aangekochte goederen. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum. 10

11 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard; ARTIKEL 2 Elke factuur dient contant te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag, tenzij er uitdrukkelijk een andere betaaltermijn of vervaldag is afgesproken; ARTIKEL 3 Onbetaalde factuurbedragen worden, ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling, van rechtswege en zonder dat er daarvoor een ingebrekestelling verschuldigd is, verhoogd met nalatigheidsintresten gelijk aan tien procent op jaarbasis, te rekenen vanaf de vervaldag; ARTIKEL 4 Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen, meer de verschuldigde intresten, eveneens vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 125, onverminderd het recht van Estia Facility Services bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is; ARTIKEL 5 Klachten en protest inzake facturen van Estia Facility Services bvba dienen aangetekend te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet wordt de schuldvordering voortkomend uit deze facturen beschouwd als zijnde onbetwist; ARTIKEL 6 Op de overeenkomsten tussen partijen en betwistingen voortkomend uit facturen is het Belgisch recht van toepassing. De territoriaal bevoegde Rechtbanken, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Gent. ARTIKEL 7 Estia Facility Services bvba is slechts door zijn offertes gebonden indien die gebeuren door een schriftelijke bestelling,een bestelling via of fax, tijdens hun geldigheidsperiode. Elke bestelling door een klant geplaatst zal vervolgens schriftelijk aan hem worden bevestigd. Zodra de bestelling door de klant geplaatst, dient deze laatste zijn verplichtingen na te leven. Ingeval de klant uitdrukkelijk om annulering verzoekt, zelfs om redenen van overmacht, behoudt Estia Facility Services zich evenwel het recht voor dit verzoek al dan niet in te willigen. Indien de annulering wordt toegestaan dient de klant een schadevergoeding te betalen van 15 % van het totale bedrag van de bestelling. In geval van onenigheid dienen de opzegging van de verkoop alsook de gedwongen uitvoering door een rechter te worden uitgesproken. ARTIKEL 8 De bestellingen kunnen in één of meer leveringen worden uitgevoerd indien dit nodig is en naar keuze van Estia Facility Services bvba. De leveringstermijn of begindatum worden als aanwijzing gegeven. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot vorderingen van schadevergoedingen, bij verbreking of opschorting van het contract of bij niet-betaling van vervallen facturen. Estia Facility Services bvba behoudt de volle eigendom van de verkochte goederen totdat hun volledige prijs betaald is. De niet-betaling heeft de opeising van de goederen tot gevolg. 11

12 Opgemaakt in 2 exemplaren, DATUM...PLAATS Handtekening koper Handtekening Verkoper 12

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE PRIJSOFFERTE Aanbevelingen... 324 Aanvraag prijsofferte voor schoorstenen... 325 Aanvraag prijsofferte voor CLV... 327 Algemene verkoopsvoorwaarden... 328 www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE AANBEVELINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector Brussel, 12 mei 1998 De Commissie voor onrechtmatige bedingen, Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Puur Pommes Catering Algemene voorwaarden Puur Pommes Artikel 1 definities Opdrachtnemer Is Puur Pommes die zijn bedrijf inzet voor het verlenen van zijn diensten. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte

Nadere informatie

Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004

Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004 .:: Overeenkomst Caresolutions NV Rob De Vries 1 Tussen: Rob De Vries Meerlenhoflaan 11 2660 hoboken Btw: in aanvraag Hoboken, 13-9-2004 En: Care Solutions NV Ter Hagelaan 12 2160 Wommelgem btw: 474

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

De oude Molen 4, 5825 KA Overloon ( 0478-649090

De oude Molen 4, 5825 KA Overloon ( 0478-649090 HUISHOUDELIJK REGLEMENT: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy

Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy Algemene voorwaarden Adisoft Consultancy Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: U, Klant, Klant Natuurlijk of rechtspersoon die diensten of advies aankoopt bij Adisoft bvba. Ons, Wij, Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V. Habasit Belgium N.V. Leuvensesteenweg 542, unit A 1930 Zaventem Tel. +32 (0) 2 725 0430 belgium@habasit.com www.habasit.be ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HABASIT BELGIUM N.V. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMIT VISUAL SUPPLIES B.V. TE GELDROP

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMIT VISUAL SUPPLIES B.V. TE GELDROP ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMIT VISUAL SUPPLIES B.V. TE GELDROP Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder deponeringsnummer 17060336

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie