Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST"

Transcriptie

1 Zorgkundige Verzorgende / Logistiek assistent Dag- en avondopleiding schooljaar Campus Diest Boudewijnvest DIEST

2 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN Algemeen kader Vrijstelling op basis van EVK Vrijstelling op basis van EVC EVALUATIE KOSTPRIJS LESSENPAKKET DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING MOODLE OLC-CAFÉ EERSTE LESWEEK LESSENROOSTERS AFSPRAKEN AANWEZIGHEDEN EVALUATIES ALGEMEEN STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING TAAL-, ICT EN REKENTOETS, VASEV-VRAGENLIJST EN INTAKE AANVRAAG VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN EVK/EVC Pagina 2 van 13

3 1. VOORWOORD Beste cursist(e) Binnen CVO De Oranjerie bieden we volwassenen de kans om zich professioneel te heroriënteren door het volgen van een beroepsopleiding, zoals de opleiding zorgkundige. De opleiding zorgkundige is een modulaire opleiding. Afhankelijk van je vooropleiding en je werkervaring kan je voor bepaalde modules vrijstellingen krijgen. Per behaalde module ontvang je een deelcertificaat. Na het behalen van alle deelcertificaten ontvang je het certificaat zorgkundige. Als je dit certificaat combineert met een certificaat aanvullende algemene vorming, dan behaal je een diploma secundair onderwijs. Dit diploma is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en geeft je toegang tot het hoger onderwijs of de universiteit. In CVO De Oranjerie word je persoonlijk begeleid door ervaren lesgevers, die ook studiebegeleiding geven. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben, die verschilt van de manier van werken in het gewone onderwijs. Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet om contact op te nemen of langs te komen voor meer informatie. Met vriendelijke groeten Kathleen Vanbets opleidingscoördinator ZoVeLo Pagina 3 van 13

4 2. OVER DE OPLEIDING ZELF 2.1. WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? Droom je ervan om te werken met je hoofd, je handen en je hart? Ben je sociaal ingesteld en hou je ervan om anderen verder te helpen? Dan is een job in de zorgsector je op het lijf geschreven: je komt er dagelijks in contact met zorgvragers die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben bij alle activiteiten van het dagelijkse leven. In de zorgsector kan je aan de slag als logistiek assistent, verzorgende of zorgkundige. Als logistiek assistent word je tewerkgesteld in woon- en zorgcentra of een andere gezondheidsvoorziening. Je ondersteunt de bewoners en het verzorgend personeel op zoveel mogelijk terreinen. Dat takenpakket is heel uiteenlopend. Goed kunnen plannen, zelfstandig werken, de zaken organiseren zijn allemaal kwaliteiten die van pas komen. Maar ook sociale vaardigheden zijn heel belangrijk: een luisterend oor hebben, een babbeltje slaan met de patiënten/bewoners... Het hoort erbij. Als verzorgende word je tewerkgesteld in de thuiszorg. Je ondersteunt de zorgvragers in hun thuissituatie met hun persoonlijke verzorging en biedt hulp bij de dagelijkse activiteiten. Zo kunnen de zorgvragers zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving blijven. Je kan in heel wat uiteenlopende gezinssituaties aan de slag, komt zowel bij ouderen als bij jonge gezinnen over de vloer, bijv. als er een kindje bijkomt in het gezin of na een hospitalisatie. Als zorgkundige werk je in een ziekenhuis, in een woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg. Je werkt in teamverband onder toezicht van een verpleegkundige. Je voert de taken uit van een verzorgende en je wordt eveneens specifiek opgeleid om bepaalde verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Je houdt rekening met de zorgvrager als totale persoon en biedt ook steun op sociaal en psychisch vlak TOELATINGSVOORWAARDEN Je moet 18 jaar zijn op het moment van je inschrijving. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar ORGANISATIE Het schooljaar start op maandag 5 september 2016 en eindigt op vrijdag 30 juni Het is onderverdeeld in twee semesters. We bieden de opleiding tot zorgkundige aan in dag- en in avondonderwijs. Voor beide groepen starten we met een nieuw traject in januari In dagonderwijs kan je je certificaat zorgkundige behalen in anderhalf jaar tijd. Wanneer je start in januari 2017 studeer je af in juni Je volgt wekelijks 2 tot 3 dagen les en loopt daarnaast ook 2 tot 3 dagen stage. In avondonderwijs kan je je certificaat zorgkundige behalen in twee jaar tijd. Wanneer je start in januari 2017 studeer je af in januari Je volgt 2 avonden per week les en loopt stage gedurende 1 weekdag en 1 of 2 weekenddagen. Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kan je vrijstellingen bekomen of vrijstellingsproeven afleggen en daardoor je traject inkorten. Pagina 4 van 13

5 Als je je opleiding wil combineren met een job, kan je ze spreiden over een langere periode dan het standaardtraject van 1,5 of 2 jaar. Het avondtraject is een traject in gecombineerd onderwijs. Binnen dit traject worden nagenoeg alle modules aangeboden in 50% of meer afstandsonderwijs. Dit houdt in dat je een deel van de leerstof op zelfstandige basis verwerkt in de vorm van taken en opdrachten. Dit kan je thuis doen of in ons open leercentrum, het OLC- café (meer info hierover vind je terug onder 2.9). Ook in de dagopleiding worden sommige modules in gecombineerd onderwijs gegeven STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN De directeur kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhorende evaluatieactiviteiten ALGEMEEN KADER Afhankelijk van je vooropleiding(en) kan je de studie minder zwaar maken of de duur ervan inkorten. Dit kan op twee manieren: via vrijstelling op basis van elders verworven studiebewijzen van gevolgde opleidingen (Elders Verworven Kwalificaties); via een eenmalige vrijstellingsproef op basis van ervaring die je hebt opgedaan (Elders Verworven Competenties). De beslissing hierover ligt altijd in handen van de directeur VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK Voor vrijstelling op basis van elders verworven studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK s) moet je zelf de nodige documenten voorleggen. Dit zijn diploma s of certificaten die je al hebt behaald, bijvoorbeeld in een ander CVO, via de VDAB of rapporten secundair onderwijs. Deze vorm van vrijstelling kan betrekking hebben zowel op het volgen van de lessen als op de evaluatie of een gedeelte ervan. Aanvraagprocedure Je dient zelf een schriftelijke, gemotiveerde en gedocumenteerde aanvraag tot vrijstelling in bij de opleidingscoördinator Kathleen Vanbets samen met het overzichtsformulier (zie laatste pagina van deze brochure), ten laatste 1 week na je inschrijving. De coördinator onderzoekt je dossier en legt het voor aan de lesgever(s) van de betrokken module(s) en de directeur. Samen evalueren zij de aanvraag en beslissen of er een vrijstelling wordt toegekend. Pas wanneer de directeur het formulier aanvraag tot vrijstelling heeft ondertekend, is de vrijstelling definitief. Op aanvraag kan je een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. Indien je wordt vrijgesteld op basis van EVK, dan hoef je de module niet meer te volgen en kan je de reeds betaalde kosten (inschrijvingsgeld en cursusmateriaal) terugvorderen op het secretariaat. De kostprijs van het handboek wordt enkel terugbetaald als het in de oorspronkelijke (onberispelijke) staat wordt teruggebracht. Pagina 5 van 13

6 Stelt het centrum vast dat je een vrijstelling aanvraagt aan de hand van vervalste studiebewijzen, dan kan het juridische stappen ondernemen VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC Op basis van ervaring die je reeds hebt opgedaan (EVC s) kan je EENMALIG deelnemen aan proeven. Ook hiervoor dien je zelf een schriftelijke, gemotiveerde en gedocumenteerde aanvraag tot vrijstelling in bij de opleidingscoördinator Kathleen Vanbets samen met het overzichtsformulier (zie laatste pagina van deze brochure), ten laatste 1 week na je inschrijving. Via een proef gaat de lesgever na of je de doelstellingen uit de module beheerst. Deze proef kan zowel een schriftelijke, mondelinge als praktische proef zijn of een combinatie ervan. De lesgever stelt van deze proef een proces- verbaal op dat door de directeur wordt ondertekend. De proeven worden pas afgenomen na overleg met de lesgever van de betrokken module. Ben je geslaagd voor een proef, dan hoef je de module niet meer te volgen en kan je de reeds betaalde kosten (inschrijvingsgeld en cursusmateriaal) terugvorderen op het secretariaat. De kostprijs van het handboek wordt enkel terugbetaald als het in de oorspronkelijke (onberispelijke) staat wordt teruggebracht. Voor al deze proeven geldt de regel dat je met 50 % geslaagd bent. Bij lage scores (tussen 50 % en 60 %) zal je steeds het advies krijgen om de module toch te volgen omdat je bepaalde doelstellingen onvoldoende of zelfs helemaal niet beheerst. De beslissing of je de module uiteindelijk volgt of niet, ligt volledig bij jou. Vergeet niet dat je voor het behoud van uitkering van de RVA of kindergeld aan een bepaald aantal uren moet komen. Hou daarmee rekening bij je aanvraag tot deelname aan vrijstellingsproeven. Voor elke opleiding die je volgt, moet je trouwens minstens 1 module volgen EVALUATIE Tijdens de eerste les van elke module deelt de lesgever mee wat hij / zij van je verwacht en hoe de evaluatie zal gebeuren. Per module wordt je resultaat bepaald door verschillende factoren: permanente evaluatie tijdens de lessen; taken en opdrachten, afhankelijk van de module; eventueel een tussentijdse evaluatie; eventueel een eindevaluatie tijdens de laatste week van de module; sleutelvaardigheden en attitudes. De data van de tussentijdse evaluaties en de eindevaluaties worden aangekondigd door elke afzonderlijke lesgever via het vademecum van de module en tijdens de les.. Voor sommige modules wordt er enkel permanent geëvalueerd en worden er geen eindevaluaties afgenomen. Pagina 6 van 13

7 2.6. KOSTPRIJS De totale kostprijs per module bestaat uit: inschrijvingsgeld cursusgebonden kosten (vb. handboek, werkkledij, ) De bovenstaande kosten betaal je bij de inschrijving. Betalen kan contant, via bancontact of met opleidingscheques. Je vindt alle informatie over opleidingscheques op de website van onze school of op de website van de VDAB. Pagina 7 van 13

8 2.7. LESSENPAKKET De opleiding zorgkundige bestaat uit 34 modules. Wij stellen een standaard leertraject voorop, maar je kan steeds zelf kiezen welke modules je per schooljaar wenst te volgen. Zo bepaal je zelf de duur en de intensiteit van de opleiding. Pagina 8 van 13

9 2.8. DE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING MOODLE Heel veel van de communicatie gebeurt via de elektronische leeromgeving Moodle. Ook de opdrachten die je moet maken voor de zelfstandige verwerking van leerstof bij de modules met afstandsonderwijs moet je via Moodle insturen. Tijdens de eerste week word je toegevoegd aan de gids voor cursisten, ZoVeLo cursisten, en leer je met dit leerplatform werken. Vergeet niet om regelmatig een kijkje te nemen op dit vak. Stel je vast dat je geen lid bent van het vak ZoVeLo cursisten, neem dan zo snel mogelijk contact op met 2.9. OLC- CAFÉ Onze campussen in Diest en Aarschot hebben een OLC- café. Dat is een aangename ruimte met computers, werktafels en een leeshoek. Je kunt er gratis een computer gebruiken, informatie opzoeken, lessen inoefenen, samenwerken, internetten, studeren, noem maar op. Er is onder andere oefenmateriaal voor ICT, Nederlands, Frans, Engels en rekenen. Een afspraak is niet nodig, je kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren. Begeleiding op maat met extra aandacht voor zorg Heb je hulp nodig, een les gemist, een moeiljk stuk in de cursus, een vraag die daar niet aan bod komt, dan kom je best op de momenten met begeleiding. Ook als het even niet meer lukt, kan je bij ons terecht voor advies. Een luisterend oor en een helpende hand staan voor jou klaar! Voor wie? Het open leercentrum is er niet enkel voor cursisten. Iedereen is welkom, breng dus gerust je partner of je buurvrouw mee. Het is bovendien helemaal gratis. Vragen? Contacteer het team Zorg en Open en Begeleid Leren (Z&O&B): Wanda Pinti Coördinator Zorg en Open en Begeleid Leren Kathleen Vanbets Coördinator begeleid leren Karin Vandeweyer Coördinator zorg Pagina 9 van 13

10 3. EERSTE LESWEEK De eerste lesweek is een inloopweek voor alle nieuwe cursisten. Tijdens deze inloopweek komen volgende activiteiten aan bod: o Wegwijs in de Oranjerie o Initiatie in moodle o Begeleid leren o VASEV+ feedback o Taaltoets+ ICT- toets+ rekentoets o Kennismaking met de klasgroep o Intakegesprekken De exacte planning van de inloopweek wordt je later nog meegedeeld. 4. LESSENROOSTERS Je lessenrooster ontvang je van je leerkrachten tijdens de inloopweek. 5. AFSPRAKEN 5.1. AANWEZIGHEDEN Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het noodzakelijk daar actief aan deel te nemen. Ben je afwezig, dan verwittig je het secretariaat. Je vermeldt de duur van je afwezigheid, je naam, de opleiding die je volgt en de module(s) waarvoor je afwezig bent. Elke afwezigheid moet je wettigen door een doktersattest of een attest van de werkgever. Dit attest moet uiterlijk de derde dag na aanvang van de afwezigheidsperiode toekomen op het secretariaat. Als blijkt dat je onvoldoende participeert, kan je worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de directie. Dit kan leiden tot het opstellen van een individuele begeleidingsovereenkomst. We streven naar stiptheid in het geven en volgen van de lessen. Iedereen moet zich, soms van zeer ver, verplaatsen om hier te werken of les te volgen. Toch hanteren we de stelregel dat de lessen op tijd beginnen. Vermijd dus te laat komen. Je stoort zowel de lesgever als de andere cursisten. Ben je toch te laat, kom dan zo stil mogelijk binnen en sluit aan bij de les. Kan je in uitzonderlijke gevallen niet tijdig aanwezig zijn (door werk, kinderen of andere redenen), dan communiceer je dit vooraf aan de lesgever EVALUATIES Spieken tijdens tussentijdse evaluaties, toetsen en eindevaluaties, betekent dat we je niet kunnen evalueren op dat lesonderdeel. Er is GEEN herkansing mogelijk! Pagina 10 van 13

11 Indien je een taak niet afgeeft op de afgesproken datum, betekent dit dat deze taak niet kan worden geëvalueerd. Alle deadlines worden in de Moodle- agenda opgenomen. Bekijk deze dus elke dag! Forumberichten worden automatisch naar je mailadres gestuurd. Dat betekent dat je: 1. Elke dag je mails moet lezen. 2. Ervoor moet zorgen dat je correcte mailadres in Moodle staat. Als een lesgever merkt dat je je taken niet zelf maakt (overneemt van een medecursist, letterlijk van het internet plukt, ), kan hij je daarmee confronteren. Ook dit maakt een evaluatie onmogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van taken en evaluaties. Dit betekent dat je zelf bij een medecursist en/of de lesgever informeert wat je nog moet indienen of afleggen. Als er tijdens de eerste lesdag na je afwezigheid een evaluatie plaatsvindt, kan je om uitstel vragen. Vanaf de tweede dag neem je deel aan elke evaluatie. De schriftelijke evaluaties starten stipt. Je kan tot 40 minuten na het startuur nog beginnen. Je verliest hierdoor beschikbare tijd of mist een onderdeel van de evaluatie. Kom je meer dan 40 minuten te laat, dan kan je geen evaluatie meer afleggen en zal je je afwezigheid moeten wettigen om een herkansing te krijgen. Bij mondelinge evaluaties mag de leerkracht weigeren het af te nemen indien je een half uur te laat bent. Zorg steeds bij afwezigheid dat je de lesgever verwittigt (eventueel via het secretariaat) vóór de aanvang van de evaluatie. Enkel bij verwittigde én gewettigde afwezigheid krijg je de kans om je evaluatie in te halen. Je bent zelf verantwoordelijk om de lesgever te contacteren om een datum vast te leggen waarop je de evaluatie kan inhalen. Sommige lesgevers zullen een inhaaldatum melden via het forum op Moodle. Vergeet in geen geval dat het attest van je afwezigheid uiterlijk de derde dag na het tijdstip van de evaluatie in het centrum beschikbaar moet zijn: via de post of ingescand. Als je het inscant, stuur je het attest naar 5.3. ALGEMEEN De onderstaande zaken worden niet toegestaan vóór en/of tijdens de les: het gebruik van draagbare muziekspelers en GSM tijdens de lessen; (Moet je in uitzonderlijke gevallen toch bereikbaar blijven, communiceer dit aan de lesgever vóór de aanvang van de les.) drugs- en alcoholgebruik storend gedrag tijdens de lessen. Het is aangeraden om tijdens het schooljaar een agenda bij te houden. Hierin kan je alle gemaakte afspraken omtrent evaluaties en taken noteren en nalezen. Pagina 11 van 13

12 6. STAP VOOR STAP 6.1. INFOMOMENTEN Tijdens de infomomenten krijg je alle praktische informatie over de opleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Neem zeker de algemene informatiebrochure door met nuttige tips INSCHRIJVING EN BETALING Nadat je je voldoende hebt geïnformeerd tijdens de infomomenten, via het secretariaat of de opleidingscoördinator kan je je inschrijven. JE INSCHRIJVING IS ENKEL GELDIG NA BETALING. Dat kan je doen met bancontact, opleidingscheques of contant geld. Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart; geld voor de betaling van inschrijving en cursusgebonden kosten; aanvraag en dossier vrijstellingen; eventueel attest tweede graad secundair onderwijs; eventueel: attest leerprobleem. Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar om aan de opleiding te beginnen TAAL-, ICT EN REKENTOETS, VASEV- VRAGENLIJST EN INTAKE Tijdens de eerste lesweek neemt iedereen deel aan een taaltoets, een ICT- toets en een rekentoets. Er wordt eveneens bij iedereen een VASEV- vragenlijst afgenomen en besproken die peilt naar faalangst en uitstelgedrag. Bovendien zal er met iedereen een intakegesprek plaatsvinden AANVRAAG VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN EVK/EVC Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen vraag je deze ten laatste één week na je inschrijving aan bij je opleidingscoördinator aan de hand van de nodige bewijsstukken en een motiveringsdossier Pagina 12 van 13

13 OVERZICHTSFORMULIER VRIJSTELLINGEN OP BASIS VAN EVK/EVC ZORGKUNDIGE Naam: Datum: Ondergetekende wenst vrijstellingen te bekomen op basis van: EVK EVC Ondergetekende wenst een vrijstelling voor de volgende modules (aankruisen): Communicatief gedrag Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector Logistieke vaardigheden in de zorgsector EHBO Hef- en tiltechnieken Onderhoud in de zorgsector Werken in de zorgsector Cliëntgerichte benadering Omgaan met complexe zorgsituaties Context van de zorgvrager Omgaan met dementie Omgaan met psychische zorgvragen Basiszorg Aangepaste voeding Organisatie van de huishoudelijke activiteiten Zorg voor leef- en woonklimaat samenwerking Motivatie: Specifieke zorg 1 Specifieke zorg 2 Totaalzorg Begeleide intervisie 1 Begeleide intervisie 2 Begeleide intervisie 3 Begeleide intervisie 4 Begeleide intervisie 5 Individuele praktijkbegeleiding 1 Individuele praktijkbegeleiding 2 Individuele praktijkbegeleiding 3 Individuele praktijkbegeleiding 4 Individuele praktijkbegeleiding 5 Individuele praktijkbegeleiding 6 Individuele praktijkbegeleiding 7 Individuele praktijkbegeleiding 8 Individuele praktijkbegeleiding Zorkgundige Aantal pagina s als bijlage: Pagina 13 van 13

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 Toelichting VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE De verkorte trajecten Zorgkundige zijn aangepaste trajecten op basis van de vooropleiding van de cursist.

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Met mogelijkheid tot flex-trajecten, of leertrajecten met ook afstandsleren

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point kapper Campus Aarschot Schoolstraat 1 3200 AARSCHOT 016553423 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be partnerschool van Pivot Point Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 3 2. OVER DE OPLEIDING ZELF... 4 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG Contactgegevens CVO Tanera Ledebaan 101 9300 Aalst 053-77 20 70 info@tanera.be www.tanera.be Inhoud 1. Werkgelegenheid... 1 2. Kwalificatie... 1 3. Algemene

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

aanvullende algemene vorming

aanvullende algemene vorming aanvullende algemene vorming dagopleiding en e-learningtraject schooljaar 2014-2015 Campus Diest Boudewijnvest 3 3290 DIEST 013 35 09 90 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de opleiding verzorgende

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2017-2018 Inhoud 4.1. Algemeen... 5 4.2. Gecombineerd onderwijs.... 5 4.3. Competentiegericht onderwijs... 5 4.4. Aantal instapmomenten.... 6 4.5. Studieverkorting

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Opleidingen Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2016-2017 semester 2 Inhoud Voorwoord.... 3 Tewerkstellingsmogelijkheden van een kinderbegeleider.... 4 Toelatingsvoorwaarden.... 4 Organisatie van

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV algemene brochure schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

2016-2017. Opleiding tot zorgkundige Bijkomende module tot zorgkundige voor verzorgende WORD NU ZORGKUNDIGE IN 1 JAAR

2016-2017. Opleiding tot zorgkundige Bijkomende module tot zorgkundige voor verzorgende WORD NU ZORGKUNDIGE IN 1 JAAR 2016-2017 Opleiding tot zorgkundige Bijkomende module tot zorgkundige voor verzorgende WORD NU ZORGKUNDIGE IN 1 JAAR U HEBT REEDS HET DIPLOMA VERZORGENDE? BREID UW DIPLOMA UIT TOT ZORGKUNDIGE IN 1 SEMESTER

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse ) KinderOpvang

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Zorgkundige Schooljaar 2015-2016 versie 12/2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 29 49-03 766

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren Schooljaar 2016-2017 Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave oorwoord...

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die competenties

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid

Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Afsprakenkader tussen de sociale partners van de lokale besturen van 01.10.2013 betreffende de kwalificerende trajecten voor de deelsectoren

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV algemene brochure schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen.

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Kwaliteitszorg (11 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de nieuwe opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C2 netwerkbeheer 2 Deel 1 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In de module 'Netwerkbeheer

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C1 Beheer van Databanken (6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Beheer van

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten)

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A4 Multimedia (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module gaan we verder met het

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie