bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")"

Transcriptie

1 bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") 1. PREAMBULE Het product van Right Brain, bhaalu, is een Collaboratieve Video Recorder (CVR) die een nieuwe vorm van televisiekijken toelaat. Een CVR is een nieuw type consumentenproduct waarbij een gemeenschap gebruikers zich groepeert om samen het gebruik van infrastructuur te delen, zonder dat ze daarbij hun persoonlijke kijkrechten delen. Consumenten die lid zijn van de bhaalu vereniging, kunnen de CVR gebruiken om de TV programma s waar ze legaal toegang tot hebben, op te nemen en op een later ogenblik deze persoonlijke opnames terug te bekijken. Het maken van kopieën voor privaat uitgesteld kijken is een internationaal consumentenrecht. De CVR laat niet toe om TV abonnementen of andere kijkrechten over te dragen tussen gebruikers: gebruikers moeten hun eigen persoonlijke TV abonnement authenticeren en hun eigen persoonlijke thuiskopie maken. Bhaalu maakt dit enkel gemakkelijker en relaxter. Een CVR stelt de gebruiker in staat om heel eenvoudig al zijn TV programma s op te nemen, dit in tegenstelling tot een klassieke video recorder of set- top box waarbij slechts enkele programma s tegelijk opgenomen kunnen worden omdat het geheugen beperkt is. Bovendien laat bhaalu de gebruiker toe om naar zijn persoonlijke video opnames te kijken wanneer hij maar wil, waar hij of zij maar wil en op welk toestel hij of zij maar wil, op het grote TV scherm, op tablet of op een smartphone. De bhaalu CVR brengt verder een zeer intuïtieve en beeld gebaseerde bediening die de gebruiker toelaat heel gemakkelijk en relaxt door al zijn opnames te zappen. Op die manier kan de gebruiker steeds nieuwe, interessante programma s ontdekken en bekijken. Het netwerk van een CVR bestaat uit al de bhaalu boxen die bij de consumenten thuis staan in combinatie met infrastructuur die in de cloud staat. In België wordt bhaalu gebruikt door de leden van de feitelijke vereniging bhaalu Gemeenschap België. De bhaalu Gemeenschap België maakt samen gebruik van infrastructuur, hardware systemen, met inbegrip van software die op zulke systemen draait, met het oog op het privaat genieten van hun televisie- en andere media- content, met inachtneming van de juiste en geldige rechtenverificatie. De gedeelde infrastructuur dient om de toegang te verbeteren tot content die gebruikers reeds mogen ontvangen en bekijken, en om gebruikers in staat te stellen om handig extra content van derden via deze derden of hun aangewezen tussenpersonen aan te kopen. 1

2 De bhaalu CVR bestaat fysiek uit: - de bhaalu CVR client boxen: persoonlijke bhaalu- boxen bij de gebruiker thuis; - de CVR cloud infrastructuur: back end hard- en software infrastructuur in de cloud. Deze infrastructuur wordt aangekocht in mede- eigendom of gehuurd of gelicentieerd door de leden van de Feitelijke Vereniging. - de website(s) in beheer van Right Brain Interface NV of van zijn verbonden ondernemingen. Deze Voorwaarden leggen de juridisch bindende voorwaarden vast die op uw gebruik van de bhaalu CVR toepassing vinden, zowel bij proefgebruik als bij permanent gebruik. U erkent dat u deze voorwaarden zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Dit akkoord betreft ook de Privacy Policy die er integraal deel van uitmaakt. Als lid van de bhaalu Gemeenschap België kunt u bepaalde collectieve rechten en plichten aanvaarden, die samenhangen met het gebruik van de bhaalu CVR. Dergelijke collectieve rechten en plichten als lid van de bhaalu Gemeenschap België worden opgenomen in document(en) opgesteld door de bhaalu Gemeenschap België. Een correct gebruik van de bhaalu CVR veronderstelt dat u dergelijke regels respecteert. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van bhaalu. Als u vragen hebt over bhaalu of deze Voorwaarden, neem dan gerust contact op met Right Brain op of via de website 2. DEFINITIES In deze Voorwaarden verwijzen de termen "u" en "uw" naar u als aankoper en gebruiker van bhaalu. Overigens zullen de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis hebben: TERM DEFINITIE (bhaalu) Gemeenschap De feitelijke vereniging bhaalu Gemeenschap België Een bhaalu gebruiker geregistreerd, geaccepteerd en gecertificeerd door de bhaalu Gemeenschap. (bhaalu) Gemeenschapslid bhaalu De video recorder die bestaat uit: Collaboratieve Video - bhaalu CVR Client Boxen Recorder (CVR) - bhaalu CVR Cloud Infrastructuur - Site(s) en software bhaalu CVR Client De bhaalu CVR Client Box is een mini PC met 500 GB 2

3 Box bhaalu CVR Cloud Infrastructuur Diensten harde schijf, die bij de Gemeenschapsleden thuis staat en zorgt voor de bhaalu TV ervaring op TV. De bhaalu CVR Client Box wordt op de HDMI ingang van de TV aangesloten en op internet via Wi- Fi of een Ethernetkabel. Hardware en software in de cloud in mede eigendom van of gehuurd of gelicentieerd door de bhaalu Gemeenschapsleden. Hardware opgezet voor het ontvangen van broadcast TV content, het decoderen, het verifiëren van kijkrechten, het tunen en het opnemen van content door geauthenticeerde bhaalu Gemeenschapsleden.. De door Right Brain aangeboden diensten om uw gebruik van de bhaalu CVR mogelijk te maken. Right Brain levert uitdrukkelijk geen andere diensten die eigen zijn aan uw feitelijk gebruik van de bhaalu CVR dan de overeengekomen Diensten. Zo zal Right Brain geen beslissingen nemen met betrekking tot het opnemen van content. Thuisbasis Het gebied waarin het (potentiële) bhaalu Gemeenschapslid zijn woon of verblijfadres heeft en waar de omroepzenders legaal verkrijgbaar zijn. Right Brain Right Brain Interface NV, het bedrijf dat bhaalu ontwikkelt en commercialiseert. Site Ondersteunde Apparaten Voorwaarden De bhaalu website, toegankelijk via Persoonlijke apparaten, waaronder smartphones, tablets, pc's, netbooks en bepaalde andere soorten apparaten die met Internet verbonden kunnen worden. Deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van bhaalu. Software van derden Software die is gelicentieerd, verkocht en/of geleverd aan een Gemeenschapslid door derden en die vervat zit in Ondersteunde Apparaten. Transferkosten De kosten voor het persoonlijk afspelen, unicasting, streaming en/of VOD (Video on Demand) huurkosten en andere bemiddelde servicekosten. 3. DE BHAALU GEMEENSCHAP: LIDMAATSCHAP EN SAMENWERKING 3.1 Het gebruik van de bhaalu CVR is slechts toegelaten mits u lid bent van de bhaalu Gemeenschap in het kader waarvan bhaalu wordt aangewend. De voorwaarden voor het lidmaatschap van die Gemeenschap worden door de Gemeenschap zelf opgesteld. 3

4 3.2 bhaalu Gemeenschap: cross- licentiëring tussen Leden Indien u als lid toetreedt tot de bhaalu Gemeenschap verleent u een cross- licentie op uw bhaalu CVR Client Box aan de andere Gemeenschapsleden en aanvaardt u een wederzijdse cross- licentie op hun bhaalu CVR Client Box. De cross- licentie staat alleen het gebruik van de bhaalu CVR Client Box- hardware toe en draagt geen rechten over met betrekking tot het bekijken van content; U mag geen sub- licenties noch andere rechten of diensten verlenen. Right Brain laat toe dat zulke cross- licenties worden gegeven met betrekking tot de door Right Brain verkochte bhaalu CVR Client Box. 4. DE BHAALU CVR: TOEGESTAAN EN VERBODEN GEBRUIK 4.1 Terbeschikkingstelling en licentiëring De leden van de bhaalu gemeenschap stellen elkaar hun bhaalu CVR Client Box ter beschikking; Right Brain licentiëert de bijhorende software voor de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur, beide enkel voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik van de bhaalu CVR. U kan alleen gebruik maken van de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur indien u lid bent van de bhaalu Gemeenschap, deze Voorwaarden aanvaardt hebt en een geldige licentie verkregen hebt op de software. 4.2 Uw rechten op bhaalu Met inachtneming van deze Voorwaarden, verleent Right Brain u een niet- exclusieve, niet- overdraagbare, beperkte licentie op de software die draait op de bhaalu CVR Client Box om de bhaalu CVR te gebruiken samen met uw Ondersteunde apparaten, inclusief de intuïtieve zapervaring, sociale netwerkmogelijkheden en video programmering, zoals beschreven en beheerst door de afzonderlijke overeenkomst BHAALU SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR END- USERS. 4.3 Gebruiksrechten van uw bhaalu Gemeenschap ten aanzien van uw bhaalu CVR Client Box U verleent aan de andere leden van uw bhaalu Gemeenschap een cross- licentie voor gebruik van uw bhaalu CVR Client Box zoals hoger bepaald onder art Rechten van Right Brain in relatie tot de bhaalu CVR Right Brain behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken: - verificatie uit te voeren van uw adres en/of de content abonnementen of andere rechten die u beweerde te hebben, met behulp van uw IP- 4

5 adres, uw factuurgegevens, geo- locatie en andere informatie die u aan de bhaalu Gemeenschap of aan Right Brain heeft verstrekt, alsook door middel van eventuele publiekelijk beschikbare informatie; aldus heeft Right Brain het recht om mededeling te vragen van kopieën van (elektronische) facturen die uw abonnementen bewijzen en u zal aan de betreffende dienstverleners de toelating geven om deze gegevens aan Right Brain over te maken; - toevoegingen, verwijderingen en/of wijzigingen aan te brengen aan de bhaalu CVR Client software of de software die door Right Brain gelicentieerd wordt aan de Gemeenschap voor de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur; - Uw recht om de bhaalu CVR te gebruiken zal onmiddellijk en automatisch worden beëindigd als u deze Voorwaarden schendt, zo zal uw software licentie eveneens vervallen. 4.5 Verboden gebruik van de bhaalu CVR U mag niet - de bhaalu CVR gebruiken voor welk commercieel doel dan ook; - de bhaalu CVR gebruiken of trachten te gebruiken om toegang te krijgen tot signalen of andere media content die niet legaal voor u beschikbaar is; - u inschrijven voor een Gemeenschapslidmaatschap buiten uw gecertificeerde bhaalu Thuisbasis, onder meer door het verstrekken van een vals adres of de log- in en het wachtwoord van een andere persoon te gebruiken; - de bhaalu CVR gebruiken op een manier waarmee u al dan niet bewust schade, storing, overbelasting of aantasting van de werking van bhaalu veroorzaakt, alsook van enige hardware of software, of server of netwerk dat ten grondslag ligt aan bhaalu, of dat interfereert met het gebruik dat een andere partij van bhaalu zou genieten; - zonder toestemming toegang zoeken of verschaffen tot gegevens, informatie, systemen, netwerken of servers waarop bhaalu wordt gehost, waaronder, zonder beperking, toegang tot de CVR of bepaalde onderdelen daarvan wanneer uw Gemeenschapslidmaatschap dit niet mogelijk maakt; - de bhaalu CVR op enigerlei wijze aanpassen of wijzigen, of hiertoe een poging ondernemen; - uw bhaalu CVR gebruiken voor enig doel dat onwettig of frauduleus is dan wel verboden door de Voorwaarden. 5

6 5. GEBRUIK VAN DE BHAALU CVR: KOSTENASPECTEN 5.1 Kosten voor bhaalu lidmaatschap Uw bhaalu Gemeenschapslidmaatschap vereist de betaling van een lidgeld zoals bepaald door deze Gemeenschap. 5.2 Kosten voor het gebruik van de bhaalu CVR Client Box De bhaalu CVR Client Box verkocht aan bhaalu Gemeenschapsleden die de software licentiëren van Right Brain. 5.3 kosten voor TV abonnement(en) en verbinding met internet U draagt zelf uw kosten voor uw TV abonnement(en) en u draagt uw eigen communicatie- en internetkosten en andere kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor VOD content, computermateriaal, internettoegang of enige andere kosten aangerekend door een internet service provider of andere leverancier, zoals voor het gebruik van gegevens, mobiele kosten, elektriciteit of andere kosten die u maakt tijdens het gebruik van uw bhaalu CVR. Right Brain kan als gemandateerde makelaar sommige van deze kosten als Transferkosten bemiddelen en betalen via uw persoonlijke pre- paid debetrekening, via een e- Wallet, wanneer deze gereleased wordt. 5.4 Transfer kosten Transfer kosten zijn kosten die u betaalt aan Right Brain voor producten of diensten die door Right Brain bemiddeld worden en die u gebruikt over het platform dat de bhaalu CVR vormt, bijvoorbeeld voor het huren van Video On Demand (VOD) content of het afsluiten van een Internet of TV abonnement bij derden. Right Brain zal over bhaalu transparant communiceren over Transferkosten die van toepassing zijn. Betaling van Transferkosten en andere kosten zoals beschreven in deze voorwaarden of op de Site geschiedt via een prepaid debetrekening die door u wordt geopend, in overeenstemming met de instructies vermeld op de Site, die vervolgens gedebiteerd zal worden naarmate Transferkosten worden gemaakt. Een optionele geautomatiseerde aanzuivering van uw persoonlijke debetrekening door middel van een creditcard of anderszins, kan op de Site ook als optie voorzien worden. Indien u hiervan gebruik maakt, geeft u toestemming om uw creditcard, rekening of andere middelen van betaling te crediteren. Door het aanvaarden van deze Voorwaarden, machtigt u Right Brain of zijn agent om uw persoonlijke pre- paid debetrekening te debiteren met Transferkosten die u kan oplopen op het bhaalu Platform, zoals 6

7 beschreven op de Site, ten gepaste tijde, na de release van die functionaliteit binnen bhaalu. U bent verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde kosten, met inbegrip van enige belasting op verkoop of gebruik en heffingen of vergoedingen van overheidswege betaalbaar in verband met uw aankoop; Right Brain behoudt zich het recht voor om dergelijke belastingen of andere vergoedingen op elk gewenst moment van u in te vorderen, door debitering van uw pre- paid account. Als uw pre- paid debetrekening niet voldoende is, kunt u geen toegang meer krijgen tot die delen van de bhaalu CVR die onderworpen zijn aan een Transferkost. In ieder geval blijft u altijd verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt in verband met uw gebruik van de bhaalu CVR. Transferkosten zijn verschuldigd aan Right Brain en onderworpen aan een vergoeding voor de tussenkomst als agent. Dergelijke kosten, met inbegrip van de commissies van Right Brain, zijn onderhevig aan verandering. 6. GEBRUIK VAN DE BHAALU CVR: INTELLECTUELE EIGENDOM 6.1 Intellectuele eigendom Right Brain behoudt elk recht, en draagt geen enkel recht over; rechten houden onder meer in, maar zijn niet beperkt tot auteursrecht, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht of ander wettelijk rechten verbonden aan bhaalu. Dit wordt tevens beschreven in de BHAALU SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR END- USERS. 6.2 Intellectuele eigendom op andere zaken op de bhaalu CVR De bhaalu CVR bevat informatie over en gerelateerd aan Right Brain en andere bedrijven of personen, waaronder reclame, logo's, handelsmerken, foto's, video's, informatie, digitale foto's, getuigenissen, blog posts, afbeeldingen, domeinnamen en andere inhoud, die beschermd is en/of kan worden beschermd onder het merkenrecht en auteursrecht en andere toepasselijke wetten. Hoewel Right Brain en andere derde partijen bhaalu toegankelijk maken voor bhaalu Gemeenschapsleden, behouden Right Brain en zulke derden volledig al hun rechten. Right Brain en zulke derden dragen geen rechten over en hebben geen intentie om enige hen of iemand anders toebehorende rechten op de inhoud of ander op bhaalu verschijnend materiaal over te dragen. In het bijzonder zijn en blijven de namen, handelsmerken en dienstmerken van derden waaronder genoteerde netwerken en hun programmering eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die noch sponsor zijn van, noch aangesloten zijn bij Right Brain. 6.3 Intellectuele eigendom in software van derden U erkent dat voor uw gebruik van uw bhaalu CVR, software van derden nodig 7

8 kan zijn. Niettegenstaande enige andere andersluidende bepaling van de Voorwaarden, worden de Voorwaarden niet geacht van toepassing te zijn op uw gebruik van die software van derden. Het gebruik van dergelijke Software van derden is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst tussen u en de licentiegever van de Software van derden. 6.4 Intellectuele eigendom in content van omroepen Right Brain beschikt niet over de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op programmering van televisie- uitzendingen die u kiest op te nemen en te bekijken met behulp van uw bhaalu CVR. Right Brain verkoopt u alleen hardware en licentiëert u software die u toelaat om ervoor te kiezen dergelijke programmering op een later moment in de tijd te bekijken, en uw bhaalu CVR maakt dit enkel mogelijk als u het wettelijke recht heeft om de omroepuitzending te bekijken op het moment van de uitzending ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de CVR in overeenstemming met onze overeenkomsten en de wet, niettegenstaande dat de authenticatie software verhindert dat u ongeautoriseerde content kan opnemen en bekijken; wanneer deze authenticatie software occasioneel zou falen, mag u dit falen niet misbruiken om de wet te omzeilen en ongeautoriseerde programma s te bekijken. 6.5 Gebruik verboden door intellectuele eigendomsrechten Deze Voorwaarden verlenen u geen enkel om: - enig materiaal weergegeven op bhaalu te reproduceren, te wijzigen of te kopiëren behalve met betrekking tot persoonlijk videorecorder gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden en de wet, of dit materiaal naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren, te verdelen, over te brengen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen; - aan Right Brain, of een derde partij toebehorende handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's en/of domeinnamen naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren voor welk doel dan ook te gebruiken; - deze merken te gebruiken om producten of diensten die niet van Right Brain of deze derde partijen zijn te identificeren op een manier die tot verwarring kan leiden, of als onderdeel van uw eigen merken, of op een manier die impliceert dat Right Brain of deze derde partij uw producten of diensten zou sponsoren of onderschrijven; - TV-programmering die u door gebruik van uw bhaalu CVR opneemt en bekijkt, naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren te wijzigen, te verdelen, over te brengen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit 8

9 te voeren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen; - omroep content die u kiest op te nemen en te bekijken met behulp van de bhaalu CVR te downloaden of te kopiëren behalve voor opnames op uw bhaalu CVR, of te hacken of te verspreiden naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren; - de bhaalu CVR te reverse engineeren, te demonteren, te wijzigen, te decompileren en/of er afgeleide werken van te maken, of op enigerlei wijze broncode of andere beschermde informatie uit de bhaalu CVR af te leiden; - productidentificatie, copyright of andere vermeldingen in verband met intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen of ingebed in de bhaalu CVR, alsook in verband met enige content die u opneemt door gebruik van de bhaalu CVR te verwijderen, wijzigen of verbergen. 6.6 Inbreuk op intellectuele eigendom Right Brain respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en de bhaalu gebruikers dienen dit wettelijk ook te doen. Right Brain zal onmiddellijk meldingen van een vermeende of werkelijke inbreuk op bhaalu verwerken en onderzoeken en zal gepaste acties ondernemen onder de toepasselijke wetgeving. Als u, als gebruiker of een derde partij, gelooft dat uw werk is gebruikt op een manier die het auteursrecht schendt of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier geschonden zijn, gelieve dan ons of onze copyright agent de volgende informatie te bezorgen: - een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de houder van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; - een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat deze geschonden is; - een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakend materiaal zich op bhaalu bevindt, met voldoende detail; - uw adres, telefoonnummer en adres; - een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het intellectuele recht, zijn agent, door de wet noch door het recht om kopieën te maken onder toepassing van een wettelijke uitzondering; - een verklaring dat de bovenstaande informatie nauwkeurig is en dat u, onder het copyright of intellectuele eigendom de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de houder van de intellectuele eigendom. 9

10 Right Brain en zijn copyright agent kunnen voor kennisgeving van klachten over het auteursrecht of andere intellectuele eigendom als volgt bereikt worden: De behandeling van een dergelijke kennisgeving is geen indicatie dat Right Brain specifieke maatregelen zal nemen naar aanleiding van een concrete kennisgeving verstrekt door een bepaalde derde partij. Right Brain behoudt zich hierbij het recht voor om al dan niet actie te ondernemen die het passend acht in zijn reactie op een kennisgeving. Right Brain heeft het recht om het gebruik van bhaalu door overtreders van intellectuele rechten te beëindigen. 7. SOCIALE MEDIA De bhaalu CVR heeft sociale media functies en geeft u de mogelijkheid om via deze sociale media functies te interageren met verschillende online diensten van derden, zoals Facebook of Twitter ("Diensten van Derden''). Om gebruik te maken van deze functies, is het mogelijk dat u zich moet authenticeren, registreren voor of aanmelden bij de Diensten van Derden op de websites van de respectieve leveranciers. Door in te loggen op Diensten van Derden of door deze te activeren, gebruikt u bhaalu om uw login gegevens aan deze aanbieders te verstrekken voor dit doel. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor meer informatie over de gevolgen van het activeren van deze Diensten van Derden en het gebruik van bhaalu ervoor, de opslag en de openbaarmaking van informatie die op u betrekking heeft en uw gebruik van dergelijke diensten d.m.v. bhaalu (met inbegrip van uw vriendenlijsten en dergelijke). U dient er rekening mee te houden dat de wijze waarop Diensten van Derden uw informatie gebruiken, opslaan en doorgeven uitsluitend wordt beheerst door het beleid van deze derden, en Right Brain niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de privacy praktijken of andere handelingen van websites of diensten van derden die d.m.v. bhaalu kunnen worden ingeschakeld. U bent als enige verantwoordelijk voor alle links en ander materiaal dat u post, re- post, deelt of anderszins in deelneemt, in verband met bhaalu, hetzij via de bhaalu CVR dan wel rechtstreeks via een sociale media website. Alle content die u post, hetzij in de vorm van tekst, foto's of andere afbeeldingen, of aanbevelingen van opgenomen TV content, moet in zijn geheel uw eigendom zijn en u mag geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten. Het is u specifiek verboden om content te posten die obsceen, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk of anderszins beledigend is of een inbreuk uitmaakt op de privacy. Right Brain behoudt zich het recht voor om materiaal te verwijderen dat u post d.m.v. de bhaalu CVR op sociale media. Bovendien gaat u ermee akkoord om op verzoek van Right Brain alle materiaal te verwijderen dat u d.m.v. uw gebruik van bhaalu op een Dienst van Derden en/of op sociale media hebt geplaatst. 10

11 U verleent Right Brain een onherroepelijke eeuwigdurende licentie om materiaal dat u in verband met bhaalu op een sociale netwerksite plaatst te bekijken, weer te geven, te kopiëren conform de wettelijke excepties voor privé kopies en door te geven. Applicaties van derden, software, uitzendingen en websites kunnen toegankelijk zijn via bhaalu. Uw gebruik van deze middelen van derden is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid van deze derden. Sommige derde partijen kunnen vergoedingen opleggen voor de toegang tot hun middelen via bhaalu en u bent verantwoordelijk voor al deze kosten. Alle verwijzingen naar producten van derden, diensten, bedrijven, tv- stations, netwerken, programma's en websites op de bhaalu CVR, met inbegrip van screen shots, zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn geen indicatie, bekrachtiging, aanbeveling of garantie dat bhaalu of Right Brain op enigerlei wijze verbonden is met een derde partij. Right Brain geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud van websites of enige televisie- uitzendingen die kunnen opgenomen en bekeken worden met de bhaalu CVR. Right Brain heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden en/of de inhoud van televisie- uitzendingen. Een link naar een website van derden betekent niet dat Right Brain de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt; dit geldt ook voor de inhoud van een televisie- uitzending of een product, dienst of ander materiaal aangeboden op die site of via die content. 8. PRIVACY 8.1 Privacy Right Brain respecteert uw privacy. Gelieve nauwkeurig ons Privacybeleid te lezen, dat hierbij deel wordt gemaakt van deze Voorwaarden. U bent hieraan onderworpen bij het gebruik van de bhaalu CVR. 9. GARANTIE, DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Garantie en waarborgen Right Brain biedt een garantie van conformiteit van de aangekochte bhaalu CVR Client Box en eventuele accessoires die door Right Brain worden geleverd gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoop. Op grond van deze garantie zal Right Brain een niet- conform onderdeel van de door haar geleverde materialen terugnemen en vervangen door een gelijkaardig, conform onderdeel, indien het voldoende vaststaat dat de ingeroepen niet- conformiteit bestond op het ogenblik van de verkoop, en indien het 11

12 uitgesloten is dat de niet- conformiteit veroorzaakt is door toedoen van uw gebruik of door toedoen van een derde. De Client Box, of een onderdeel of accessoire daarvan, is niet- conform indien de prestaties ervan niet overeenstemmen met het gebruik dat beschreven wordt in de documentatie uitgaande van Right Brain. Right Brain biedt geen garantie voor een Client Box en/of accessoir materiaal dat gebruikt wordt voor een ander doel, of op een andere wijze dan, het normale gebruik ervan, zoals dit blijkt uit de gebruiksaanwijzing en algemene documentatie, noch voor een Client Box en/of accessoir materiaal dat door een derde werd onderhouden of behandeld. Zichtbare gebreken, gebreken die op het ogenblik van de levering of binnen een normale periode van nazicht hadden moeten opgemerkt worden, en een zichtbare kwantitatieve of kwalitatieve non- conformiteit van de Client Box en/of accessoir materiaal worden gedekt door de aanvaarding ervan zonder opmerking. Elke klacht met betrekking tot een niet- conforme of gebrekkige Client Box en/of accessoir materiaal moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van 2 weken nadat de niet- conformiteit of het gebrek is vastgesteld of normalerwijze had moeten vastgesteld worden. De bhaalu CVR Client Box inclusief de Client software wordt aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige andere garantie dan de wettelijke, van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet; in het bijzonder verleent Right Brain - geen impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, noch een garantie betreffende afwezigheid van inbreuk op rechten van derden; - geen garanties dat de bhaalu Client Box, of het gebruik van de bhaalu CVR aan uw eisen zal voldoen; - geen garanties dat het gebruik van uw bhaalu CVR ononderbroken, stipt, veilig, of vrij van fouten zal zijn. In het bijzonder kan het afspelen van TV programma s die u opgenomen heeft met de bhaalu CVR worden afgebroken of onderbroken door externe invloeden zoals het weer, atmosferische verschijnselen, radiofrequentie, storingen of wijziging aan de transmissie- uitrusting van een televisie station, enz. Bovendien kan uw gebruik van de CVR worden afgebroken of onderbroken door problemen met netwerkconnectiviteit, stroomuitval, of software of hardware- incompatibiliteit. De bhaalu CVR kan onderhevig zijn aan dergelijke onderbreking of downtime; - geen garanties met betrekking tot de content die toegankelijk is via bhaalu of opgenomen kan worden met de bhaalu CVR, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de geschiktheid van dergelijke inhoud voor een bepaalde groep of leeftijd. Right Brain heeft geen controle over de inhoud van de websites of uitzendingen van derden. 12

13 9.2 Aansprakelijkheid U begrijpt en aanvaardt dat uw gebruik van de bhaalu CVR uitsluitend op eigen risico geschiedt en dat u alleen verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw Ondersteunde Apparaten of andere uitrusting of verlies van gegevens die voort zou komen uit uw gebruik of fout gebruik van de bhaalu CVR en/of eventuele virussen, wormen en/of andere vormen van internetaanvallen. Right Brain is alleen aansprakelijk ingeval van schade veroorzaakt door de Client Box en/of accessoir materiaal dat door Right Brain wordt verkocht, en die beantwoordt aan de voorwaarden van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Right Brain niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor - verwijzingen naar producten van derden, diensten, bedrijven, tv-stations, netwerken, programma's en websites op de bhaalu CVR, met inbegrip van screen shots, die alleen voor informatieve doeleinden worden weergegeven en geen bekrachtiging, aanbeveling of garantie zijn dat Right Brain op enigerlei wijze verbonden is met een derde partij; - eventuele fouten, onderbrekingen en/of nalatigheden in verband met het gebruik van de bhaalu CVR, met inbegrip van maar niet beperkt tot intermitterende of onderbroken beeld, foutieve verwijderingen, mislukte opnames, en/of het onvermogen om opnames in te stellen of op andere wijze de bhaalu CVR te gebruiken; - enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade voor het verlies van winsten met inbegrip van maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van goodwill, gebruiksderving, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Right Brain werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, objectieve aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit: (i) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de bhaalu CVR, (ii) niet-geautoriseerde toegang tot of gebruik van de bhaalu CVR, of (iii) alle andere zaken die verband houden met de bhaalu CVR met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal dat u aanwendt met behulp van de bhaalu CVR en/of enige gegevens of informatie die u plaatst in verband met de bhaalu CVR. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van Right Brain jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken van actie in geen geval meer dan driehonderd-vijftig euro (EUR 350) bedragen. 10. DIVERSE BEPALINGEN 10.1 Ongeldige bepaling Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, wordt die bepaling als scheidbaar van deze 13

14 Voorwaarden gezien en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen Mededelingen Een kennisgeving uit hoofde van deze Voorwaarden wordt geacht schriftelijk te worden opgemaakt en ondertekend indien (a) het een fysiek geschreven en ondertekend formulier betreft, aangetekend verstuurd, of (b) als het wordt verstuurd per e- mail, of door andere elektronische middelen en dit elektronisch te verifiëren valt Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze Voorwaarden, alsmede alle geschillen die voortkomen uit en/of verband houden met deze Voorwaarden en de bhaalu CVR, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder inachtneming van de beginselen van internationaal privaat recht, en zullen uitsluitend worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Copyright 2013 Right Brain. Alle rechten voorbehouden. 14

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CAPPexchange

Algemene voorwaarden CAPPexchange Algemene voorwaarden CAPPexchange Introductie CAPP BV geeft sportcoaches en iedereen die geïnteresseerd is in de sport een kans om via CAPPexchange vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen, geplaatst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN Gebruikscondities ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN R D Promotional Products ("RDPP") stelt u op deze website (de "site") informatie, documenten, software en producten (gezamenlijk, "het Materiaal"/"de Materialen")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden

PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden PLANIDOO.BE - Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden (hierna AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina s behorend tot het domein planidoo.be (hierna Domein ) en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst.

Gebruikersvoorwaarden van MyEngine. Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Additionele Voorwaarden met betrekking tot die Dienst. Gebruikersvoorwaarden van MyEngine 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MyEngine - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01 ( Magine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 EYEFINDER en contractant verklaren, over SOCCERCONTROL het volgende te zijn overeengekomen: Exclusiviteit De samenwerking tussen EYEFINDER en contractant is exclusief, hetgeen betekent

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009

Gebruikersvoorwaarden van MySocialID. 20 januari 2009 Gebruikersvoorwaarden van MySocialID 20 januari 2009 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MySocialID - onderdeel van Magine, KvK nr 34278983, en kantoorhoudende te Wormer, BTW nummer NL.1890.60.670.B01

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom GEBRUIKSVOORWAARDEN voor websites van TomTom 1 Bereik Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die:

iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die: Algemene voorwaarden Consumenten Definities Hoorndeals: de vennootschap onder firma Hoorndeals, Hoorndeals V.O.F., statutair gevestigd te (1689WD) Zwaag, aldaar kantoorhoudende aan de Wierdijk 119. Hoorndeals

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Gebruiksvoorwaarden. Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing? Gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Myplace. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de Myplace applicatie en website. Deze gebruiksvoorwaarden informeren

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie