bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")"

Transcriptie

1 bhaalu Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") 1. PREAMBULE Het product van Right Brain, bhaalu, is een Collaboratieve Video Recorder (CVR) die een nieuwe vorm van televisiekijken toelaat. Een CVR is een nieuw type consumentenproduct waarbij een gemeenschap gebruikers zich groepeert om samen het gebruik van infrastructuur te delen, zonder dat ze daarbij hun persoonlijke kijkrechten delen. Consumenten die lid zijn van de bhaalu vereniging, kunnen de CVR gebruiken om de TV programma s waar ze legaal toegang tot hebben, op te nemen en op een later ogenblik deze persoonlijke opnames terug te bekijken. Het maken van kopieën voor privaat uitgesteld kijken is een internationaal consumentenrecht. De CVR laat niet toe om TV abonnementen of andere kijkrechten over te dragen tussen gebruikers: gebruikers moeten hun eigen persoonlijke TV abonnement authenticeren en hun eigen persoonlijke thuiskopie maken. Bhaalu maakt dit enkel gemakkelijker en relaxter. Een CVR stelt de gebruiker in staat om heel eenvoudig al zijn TV programma s op te nemen, dit in tegenstelling tot een klassieke video recorder of set- top box waarbij slechts enkele programma s tegelijk opgenomen kunnen worden omdat het geheugen beperkt is. Bovendien laat bhaalu de gebruiker toe om naar zijn persoonlijke video opnames te kijken wanneer hij maar wil, waar hij of zij maar wil en op welk toestel hij of zij maar wil, op het grote TV scherm, op tablet of op een smartphone. De bhaalu CVR brengt verder een zeer intuïtieve en beeld gebaseerde bediening die de gebruiker toelaat heel gemakkelijk en relaxt door al zijn opnames te zappen. Op die manier kan de gebruiker steeds nieuwe, interessante programma s ontdekken en bekijken. Het netwerk van een CVR bestaat uit al de bhaalu boxen die bij de consumenten thuis staan in combinatie met infrastructuur die in de cloud staat. In België wordt bhaalu gebruikt door de leden van de feitelijke vereniging bhaalu Gemeenschap België. De bhaalu Gemeenschap België maakt samen gebruik van infrastructuur, hardware systemen, met inbegrip van software die op zulke systemen draait, met het oog op het privaat genieten van hun televisie- en andere media- content, met inachtneming van de juiste en geldige rechtenverificatie. De gedeelde infrastructuur dient om de toegang te verbeteren tot content die gebruikers reeds mogen ontvangen en bekijken, en om gebruikers in staat te stellen om handig extra content van derden via deze derden of hun aangewezen tussenpersonen aan te kopen. 1

2 De bhaalu CVR bestaat fysiek uit: - de bhaalu CVR client boxen: persoonlijke bhaalu- boxen bij de gebruiker thuis; - de CVR cloud infrastructuur: back end hard- en software infrastructuur in de cloud. Deze infrastructuur wordt aangekocht in mede- eigendom of gehuurd of gelicentieerd door de leden van de Feitelijke Vereniging. - de website(s) in beheer van Right Brain Interface NV of van zijn verbonden ondernemingen. Deze Voorwaarden leggen de juridisch bindende voorwaarden vast die op uw gebruik van de bhaalu CVR toepassing vinden, zowel bij proefgebruik als bij permanent gebruik. U erkent dat u deze voorwaarden zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Dit akkoord betreft ook de Privacy Policy die er integraal deel van uitmaakt. Als lid van de bhaalu Gemeenschap België kunt u bepaalde collectieve rechten en plichten aanvaarden, die samenhangen met het gebruik van de bhaalu CVR. Dergelijke collectieve rechten en plichten als lid van de bhaalu Gemeenschap België worden opgenomen in document(en) opgesteld door de bhaalu Gemeenschap België. Een correct gebruik van de bhaalu CVR veronderstelt dat u dergelijke regels respecteert. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van bhaalu. Als u vragen hebt over bhaalu of deze Voorwaarden, neem dan gerust contact op met Right Brain op of via de website 2. DEFINITIES In deze Voorwaarden verwijzen de termen "u" en "uw" naar u als aankoper en gebruiker van bhaalu. Overigens zullen de volgende begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis hebben: TERM DEFINITIE (bhaalu) Gemeenschap De feitelijke vereniging bhaalu Gemeenschap België Een bhaalu gebruiker geregistreerd, geaccepteerd en gecertificeerd door de bhaalu Gemeenschap. (bhaalu) Gemeenschapslid bhaalu De video recorder die bestaat uit: Collaboratieve Video - bhaalu CVR Client Boxen Recorder (CVR) - bhaalu CVR Cloud Infrastructuur - Site(s) en software bhaalu CVR Client De bhaalu CVR Client Box is een mini PC met 500 GB 2

3 Box bhaalu CVR Cloud Infrastructuur Diensten harde schijf, die bij de Gemeenschapsleden thuis staat en zorgt voor de bhaalu TV ervaring op TV. De bhaalu CVR Client Box wordt op de HDMI ingang van de TV aangesloten en op internet via Wi- Fi of een Ethernetkabel. Hardware en software in de cloud in mede eigendom van of gehuurd of gelicentieerd door de bhaalu Gemeenschapsleden. Hardware opgezet voor het ontvangen van broadcast TV content, het decoderen, het verifiëren van kijkrechten, het tunen en het opnemen van content door geauthenticeerde bhaalu Gemeenschapsleden.. De door Right Brain aangeboden diensten om uw gebruik van de bhaalu CVR mogelijk te maken. Right Brain levert uitdrukkelijk geen andere diensten die eigen zijn aan uw feitelijk gebruik van de bhaalu CVR dan de overeengekomen Diensten. Zo zal Right Brain geen beslissingen nemen met betrekking tot het opnemen van content. Thuisbasis Het gebied waarin het (potentiële) bhaalu Gemeenschapslid zijn woon of verblijfadres heeft en waar de omroepzenders legaal verkrijgbaar zijn. Right Brain Right Brain Interface NV, het bedrijf dat bhaalu ontwikkelt en commercialiseert. Site Ondersteunde Apparaten Voorwaarden De bhaalu website, toegankelijk via Persoonlijke apparaten, waaronder smartphones, tablets, pc's, netbooks en bepaalde andere soorten apparaten die met Internet verbonden kunnen worden. Deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van bhaalu. Software van derden Software die is gelicentieerd, verkocht en/of geleverd aan een Gemeenschapslid door derden en die vervat zit in Ondersteunde Apparaten. Transferkosten De kosten voor het persoonlijk afspelen, unicasting, streaming en/of VOD (Video on Demand) huurkosten en andere bemiddelde servicekosten. 3. DE BHAALU GEMEENSCHAP: LIDMAATSCHAP EN SAMENWERKING 3.1 Het gebruik van de bhaalu CVR is slechts toegelaten mits u lid bent van de bhaalu Gemeenschap in het kader waarvan bhaalu wordt aangewend. De voorwaarden voor het lidmaatschap van die Gemeenschap worden door de Gemeenschap zelf opgesteld. 3

4 3.2 bhaalu Gemeenschap: cross- licentiëring tussen Leden Indien u als lid toetreedt tot de bhaalu Gemeenschap verleent u een cross- licentie op uw bhaalu CVR Client Box aan de andere Gemeenschapsleden en aanvaardt u een wederzijdse cross- licentie op hun bhaalu CVR Client Box. De cross- licentie staat alleen het gebruik van de bhaalu CVR Client Box- hardware toe en draagt geen rechten over met betrekking tot het bekijken van content; U mag geen sub- licenties noch andere rechten of diensten verlenen. Right Brain laat toe dat zulke cross- licenties worden gegeven met betrekking tot de door Right Brain verkochte bhaalu CVR Client Box. 4. DE BHAALU CVR: TOEGESTAAN EN VERBODEN GEBRUIK 4.1 Terbeschikkingstelling en licentiëring De leden van de bhaalu gemeenschap stellen elkaar hun bhaalu CVR Client Box ter beschikking; Right Brain licentiëert de bijhorende software voor de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur, beide enkel voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik van de bhaalu CVR. U kan alleen gebruik maken van de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur indien u lid bent van de bhaalu Gemeenschap, deze Voorwaarden aanvaardt hebt en een geldige licentie verkregen hebt op de software. 4.2 Uw rechten op bhaalu Met inachtneming van deze Voorwaarden, verleent Right Brain u een niet- exclusieve, niet- overdraagbare, beperkte licentie op de software die draait op de bhaalu CVR Client Box om de bhaalu CVR te gebruiken samen met uw Ondersteunde apparaten, inclusief de intuïtieve zapervaring, sociale netwerkmogelijkheden en video programmering, zoals beschreven en beheerst door de afzonderlijke overeenkomst BHAALU SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR END- USERS. 4.3 Gebruiksrechten van uw bhaalu Gemeenschap ten aanzien van uw bhaalu CVR Client Box U verleent aan de andere leden van uw bhaalu Gemeenschap een cross- licentie voor gebruik van uw bhaalu CVR Client Box zoals hoger bepaald onder art Rechten van Right Brain in relatie tot de bhaalu CVR Right Brain behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken: - verificatie uit te voeren van uw adres en/of de content abonnementen of andere rechten die u beweerde te hebben, met behulp van uw IP- 4

5 adres, uw factuurgegevens, geo- locatie en andere informatie die u aan de bhaalu Gemeenschap of aan Right Brain heeft verstrekt, alsook door middel van eventuele publiekelijk beschikbare informatie; aldus heeft Right Brain het recht om mededeling te vragen van kopieën van (elektronische) facturen die uw abonnementen bewijzen en u zal aan de betreffende dienstverleners de toelating geven om deze gegevens aan Right Brain over te maken; - toevoegingen, verwijderingen en/of wijzigingen aan te brengen aan de bhaalu CVR Client software of de software die door Right Brain gelicentieerd wordt aan de Gemeenschap voor de bhaalu CVR Cloud Infrastructuur; - Uw recht om de bhaalu CVR te gebruiken zal onmiddellijk en automatisch worden beëindigd als u deze Voorwaarden schendt, zo zal uw software licentie eveneens vervallen. 4.5 Verboden gebruik van de bhaalu CVR U mag niet - de bhaalu CVR gebruiken voor welk commercieel doel dan ook; - de bhaalu CVR gebruiken of trachten te gebruiken om toegang te krijgen tot signalen of andere media content die niet legaal voor u beschikbaar is; - u inschrijven voor een Gemeenschapslidmaatschap buiten uw gecertificeerde bhaalu Thuisbasis, onder meer door het verstrekken van een vals adres of de log- in en het wachtwoord van een andere persoon te gebruiken; - de bhaalu CVR gebruiken op een manier waarmee u al dan niet bewust schade, storing, overbelasting of aantasting van de werking van bhaalu veroorzaakt, alsook van enige hardware of software, of server of netwerk dat ten grondslag ligt aan bhaalu, of dat interfereert met het gebruik dat een andere partij van bhaalu zou genieten; - zonder toestemming toegang zoeken of verschaffen tot gegevens, informatie, systemen, netwerken of servers waarop bhaalu wordt gehost, waaronder, zonder beperking, toegang tot de CVR of bepaalde onderdelen daarvan wanneer uw Gemeenschapslidmaatschap dit niet mogelijk maakt; - de bhaalu CVR op enigerlei wijze aanpassen of wijzigen, of hiertoe een poging ondernemen; - uw bhaalu CVR gebruiken voor enig doel dat onwettig of frauduleus is dan wel verboden door de Voorwaarden. 5

6 5. GEBRUIK VAN DE BHAALU CVR: KOSTENASPECTEN 5.1 Kosten voor bhaalu lidmaatschap Uw bhaalu Gemeenschapslidmaatschap vereist de betaling van een lidgeld zoals bepaald door deze Gemeenschap. 5.2 Kosten voor het gebruik van de bhaalu CVR Client Box De bhaalu CVR Client Box verkocht aan bhaalu Gemeenschapsleden die de software licentiëren van Right Brain. 5.3 kosten voor TV abonnement(en) en verbinding met internet U draagt zelf uw kosten voor uw TV abonnement(en) en u draagt uw eigen communicatie- en internetkosten en andere kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor VOD content, computermateriaal, internettoegang of enige andere kosten aangerekend door een internet service provider of andere leverancier, zoals voor het gebruik van gegevens, mobiele kosten, elektriciteit of andere kosten die u maakt tijdens het gebruik van uw bhaalu CVR. Right Brain kan als gemandateerde makelaar sommige van deze kosten als Transferkosten bemiddelen en betalen via uw persoonlijke pre- paid debetrekening, via een e- Wallet, wanneer deze gereleased wordt. 5.4 Transfer kosten Transfer kosten zijn kosten die u betaalt aan Right Brain voor producten of diensten die door Right Brain bemiddeld worden en die u gebruikt over het platform dat de bhaalu CVR vormt, bijvoorbeeld voor het huren van Video On Demand (VOD) content of het afsluiten van een Internet of TV abonnement bij derden. Right Brain zal over bhaalu transparant communiceren over Transferkosten die van toepassing zijn. Betaling van Transferkosten en andere kosten zoals beschreven in deze voorwaarden of op de Site geschiedt via een prepaid debetrekening die door u wordt geopend, in overeenstemming met de instructies vermeld op de Site, die vervolgens gedebiteerd zal worden naarmate Transferkosten worden gemaakt. Een optionele geautomatiseerde aanzuivering van uw persoonlijke debetrekening door middel van een creditcard of anderszins, kan op de Site ook als optie voorzien worden. Indien u hiervan gebruik maakt, geeft u toestemming om uw creditcard, rekening of andere middelen van betaling te crediteren. Door het aanvaarden van deze Voorwaarden, machtigt u Right Brain of zijn agent om uw persoonlijke pre- paid debetrekening te debiteren met Transferkosten die u kan oplopen op het bhaalu Platform, zoals 6

7 beschreven op de Site, ten gepaste tijde, na de release van die functionaliteit binnen bhaalu. U bent verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde kosten, met inbegrip van enige belasting op verkoop of gebruik en heffingen of vergoedingen van overheidswege betaalbaar in verband met uw aankoop; Right Brain behoudt zich het recht voor om dergelijke belastingen of andere vergoedingen op elk gewenst moment van u in te vorderen, door debitering van uw pre- paid account. Als uw pre- paid debetrekening niet voldoende is, kunt u geen toegang meer krijgen tot die delen van de bhaalu CVR die onderworpen zijn aan een Transferkost. In ieder geval blijft u altijd verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt in verband met uw gebruik van de bhaalu CVR. Transferkosten zijn verschuldigd aan Right Brain en onderworpen aan een vergoeding voor de tussenkomst als agent. Dergelijke kosten, met inbegrip van de commissies van Right Brain, zijn onderhevig aan verandering. 6. GEBRUIK VAN DE BHAALU CVR: INTELLECTUELE EIGENDOM 6.1 Intellectuele eigendom Right Brain behoudt elk recht, en draagt geen enkel recht over; rechten houden onder meer in, maar zijn niet beperkt tot auteursrecht, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht of ander wettelijk rechten verbonden aan bhaalu. Dit wordt tevens beschreven in de BHAALU SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR END- USERS. 6.2 Intellectuele eigendom op andere zaken op de bhaalu CVR De bhaalu CVR bevat informatie over en gerelateerd aan Right Brain en andere bedrijven of personen, waaronder reclame, logo's, handelsmerken, foto's, video's, informatie, digitale foto's, getuigenissen, blog posts, afbeeldingen, domeinnamen en andere inhoud, die beschermd is en/of kan worden beschermd onder het merkenrecht en auteursrecht en andere toepasselijke wetten. Hoewel Right Brain en andere derde partijen bhaalu toegankelijk maken voor bhaalu Gemeenschapsleden, behouden Right Brain en zulke derden volledig al hun rechten. Right Brain en zulke derden dragen geen rechten over en hebben geen intentie om enige hen of iemand anders toebehorende rechten op de inhoud of ander op bhaalu verschijnend materiaal over te dragen. In het bijzonder zijn en blijven de namen, handelsmerken en dienstmerken van derden waaronder genoteerde netwerken en hun programmering eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die noch sponsor zijn van, noch aangesloten zijn bij Right Brain. 6.3 Intellectuele eigendom in software van derden U erkent dat voor uw gebruik van uw bhaalu CVR, software van derden nodig 7

8 kan zijn. Niettegenstaande enige andere andersluidende bepaling van de Voorwaarden, worden de Voorwaarden niet geacht van toepassing te zijn op uw gebruik van die software van derden. Het gebruik van dergelijke Software van derden is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst tussen u en de licentiegever van de Software van derden. 6.4 Intellectuele eigendom in content van omroepen Right Brain beschikt niet over de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op programmering van televisie- uitzendingen die u kiest op te nemen en te bekijken met behulp van uw bhaalu CVR. Right Brain verkoopt u alleen hardware en licentiëert u software die u toelaat om ervoor te kiezen dergelijke programmering op een later moment in de tijd te bekijken, en uw bhaalu CVR maakt dit enkel mogelijk als u het wettelijke recht heeft om de omroepuitzending te bekijken op het moment van de uitzending ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de CVR in overeenstemming met onze overeenkomsten en de wet, niettegenstaande dat de authenticatie software verhindert dat u ongeautoriseerde content kan opnemen en bekijken; wanneer deze authenticatie software occasioneel zou falen, mag u dit falen niet misbruiken om de wet te omzeilen en ongeautoriseerde programma s te bekijken. 6.5 Gebruik verboden door intellectuele eigendomsrechten Deze Voorwaarden verlenen u geen enkel om: - enig materiaal weergegeven op bhaalu te reproduceren, te wijzigen of te kopiëren behalve met betrekking tot persoonlijk videorecorder gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden en de wet, of dit materiaal naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren, te verdelen, over te brengen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen; - aan Right Brain, of een derde partij toebehorende handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen, logo's en/of domeinnamen naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren voor welk doel dan ook te gebruiken; - deze merken te gebruiken om producten of diensten die niet van Right Brain of deze derde partijen zijn te identificeren op een manier die tot verwarring kan leiden, of als onderdeel van uw eigen merken, of op een manier die impliceert dat Right Brain of deze derde partij uw producten of diensten zou sponsoren of onderschrijven; - TV-programmering die u door gebruik van uw bhaalu CVR opneemt en bekijkt, naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren te wijzigen, te verdelen, over te brengen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit 8

9 te voeren, te publiceren, in licentie te geven, afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen; - omroep content die u kiest op te nemen en te bekijken met behulp van de bhaalu CVR te downloaden of te kopiëren behalve voor opnames op uw bhaalu CVR, of te hacken of te verspreiden naar andere personen toe die niet tot uw familiale kring behoren; - de bhaalu CVR te reverse engineeren, te demonteren, te wijzigen, te decompileren en/of er afgeleide werken van te maken, of op enigerlei wijze broncode of andere beschermde informatie uit de bhaalu CVR af te leiden; - productidentificatie, copyright of andere vermeldingen in verband met intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen of ingebed in de bhaalu CVR, alsook in verband met enige content die u opneemt door gebruik van de bhaalu CVR te verwijderen, wijzigen of verbergen. 6.6 Inbreuk op intellectuele eigendom Right Brain respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en de bhaalu gebruikers dienen dit wettelijk ook te doen. Right Brain zal onmiddellijk meldingen van een vermeende of werkelijke inbreuk op bhaalu verwerken en onderzoeken en zal gepaste acties ondernemen onder de toepasselijke wetgeving. Als u, als gebruiker of een derde partij, gelooft dat uw werk is gebruikt op een manier die het auteursrecht schendt of dat uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier geschonden zijn, gelieve dan ons of onze copyright agent de volgende informatie te bezorgen: - een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de houder van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; - een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat deze geschonden is; - een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakend materiaal zich op bhaalu bevindt, met voldoende detail; - uw adres, telefoonnummer en adres; - een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het intellectuele recht, zijn agent, door de wet noch door het recht om kopieën te maken onder toepassing van een wettelijke uitzondering; - een verklaring dat de bovenstaande informatie nauwkeurig is en dat u, onder het copyright of intellectuele eigendom de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de houder van de intellectuele eigendom. 9

10 Right Brain en zijn copyright agent kunnen voor kennisgeving van klachten over het auteursrecht of andere intellectuele eigendom als volgt bereikt worden: De behandeling van een dergelijke kennisgeving is geen indicatie dat Right Brain specifieke maatregelen zal nemen naar aanleiding van een concrete kennisgeving verstrekt door een bepaalde derde partij. Right Brain behoudt zich hierbij het recht voor om al dan niet actie te ondernemen die het passend acht in zijn reactie op een kennisgeving. Right Brain heeft het recht om het gebruik van bhaalu door overtreders van intellectuele rechten te beëindigen. 7. SOCIALE MEDIA De bhaalu CVR heeft sociale media functies en geeft u de mogelijkheid om via deze sociale media functies te interageren met verschillende online diensten van derden, zoals Facebook of Twitter ("Diensten van Derden''). Om gebruik te maken van deze functies, is het mogelijk dat u zich moet authenticeren, registreren voor of aanmelden bij de Diensten van Derden op de websites van de respectieve leveranciers. Door in te loggen op Diensten van Derden of door deze te activeren, gebruikt u bhaalu om uw login gegevens aan deze aanbieders te verstrekken voor dit doel. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor meer informatie over de gevolgen van het activeren van deze Diensten van Derden en het gebruik van bhaalu ervoor, de opslag en de openbaarmaking van informatie die op u betrekking heeft en uw gebruik van dergelijke diensten d.m.v. bhaalu (met inbegrip van uw vriendenlijsten en dergelijke). U dient er rekening mee te houden dat de wijze waarop Diensten van Derden uw informatie gebruiken, opslaan en doorgeven uitsluitend wordt beheerst door het beleid van deze derden, en Right Brain niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de privacy praktijken of andere handelingen van websites of diensten van derden die d.m.v. bhaalu kunnen worden ingeschakeld. U bent als enige verantwoordelijk voor alle links en ander materiaal dat u post, re- post, deelt of anderszins in deelneemt, in verband met bhaalu, hetzij via de bhaalu CVR dan wel rechtstreeks via een sociale media website. Alle content die u post, hetzij in de vorm van tekst, foto's of andere afbeeldingen, of aanbevelingen van opgenomen TV content, moet in zijn geheel uw eigendom zijn en u mag geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten. Het is u specifiek verboden om content te posten die obsceen, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk of anderszins beledigend is of een inbreuk uitmaakt op de privacy. Right Brain behoudt zich het recht voor om materiaal te verwijderen dat u post d.m.v. de bhaalu CVR op sociale media. Bovendien gaat u ermee akkoord om op verzoek van Right Brain alle materiaal te verwijderen dat u d.m.v. uw gebruik van bhaalu op een Dienst van Derden en/of op sociale media hebt geplaatst. 10

11 U verleent Right Brain een onherroepelijke eeuwigdurende licentie om materiaal dat u in verband met bhaalu op een sociale netwerksite plaatst te bekijken, weer te geven, te kopiëren conform de wettelijke excepties voor privé kopies en door te geven. Applicaties van derden, software, uitzendingen en websites kunnen toegankelijk zijn via bhaalu. Uw gebruik van deze middelen van derden is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid van deze derden. Sommige derde partijen kunnen vergoedingen opleggen voor de toegang tot hun middelen via bhaalu en u bent verantwoordelijk voor al deze kosten. Alle verwijzingen naar producten van derden, diensten, bedrijven, tv- stations, netwerken, programma's en websites op de bhaalu CVR, met inbegrip van screen shots, zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn geen indicatie, bekrachtiging, aanbeveling of garantie dat bhaalu of Right Brain op enigerlei wijze verbonden is met een derde partij. Right Brain geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud van websites of enige televisie- uitzendingen die kunnen opgenomen en bekeken worden met de bhaalu CVR. Right Brain heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden en/of de inhoud van televisie- uitzendingen. Een link naar een website van derden betekent niet dat Right Brain de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt; dit geldt ook voor de inhoud van een televisie- uitzending of een product, dienst of ander materiaal aangeboden op die site of via die content. 8. PRIVACY 8.1 Privacy Right Brain respecteert uw privacy. Gelieve nauwkeurig ons Privacybeleid te lezen, dat hierbij deel wordt gemaakt van deze Voorwaarden. U bent hieraan onderworpen bij het gebruik van de bhaalu CVR. 9. GARANTIE, DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Garantie en waarborgen Right Brain biedt een garantie van conformiteit van de aangekochte bhaalu CVR Client Box en eventuele accessoires die door Right Brain worden geleverd gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoop. Op grond van deze garantie zal Right Brain een niet- conform onderdeel van de door haar geleverde materialen terugnemen en vervangen door een gelijkaardig, conform onderdeel, indien het voldoende vaststaat dat de ingeroepen niet- conformiteit bestond op het ogenblik van de verkoop, en indien het 11

12 uitgesloten is dat de niet- conformiteit veroorzaakt is door toedoen van uw gebruik of door toedoen van een derde. De Client Box, of een onderdeel of accessoire daarvan, is niet- conform indien de prestaties ervan niet overeenstemmen met het gebruik dat beschreven wordt in de documentatie uitgaande van Right Brain. Right Brain biedt geen garantie voor een Client Box en/of accessoir materiaal dat gebruikt wordt voor een ander doel, of op een andere wijze dan, het normale gebruik ervan, zoals dit blijkt uit de gebruiksaanwijzing en algemene documentatie, noch voor een Client Box en/of accessoir materiaal dat door een derde werd onderhouden of behandeld. Zichtbare gebreken, gebreken die op het ogenblik van de levering of binnen een normale periode van nazicht hadden moeten opgemerkt worden, en een zichtbare kwantitatieve of kwalitatieve non- conformiteit van de Client Box en/of accessoir materiaal worden gedekt door de aanvaarding ervan zonder opmerking. Elke klacht met betrekking tot een niet- conforme of gebrekkige Client Box en/of accessoir materiaal moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van 2 weken nadat de niet- conformiteit of het gebrek is vastgesteld of normalerwijze had moeten vastgesteld worden. De bhaalu CVR Client Box inclusief de Client software wordt aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige andere garantie dan de wettelijke, van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet; in het bijzonder verleent Right Brain - geen impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, noch een garantie betreffende afwezigheid van inbreuk op rechten van derden; - geen garanties dat de bhaalu Client Box, of het gebruik van de bhaalu CVR aan uw eisen zal voldoen; - geen garanties dat het gebruik van uw bhaalu CVR ononderbroken, stipt, veilig, of vrij van fouten zal zijn. In het bijzonder kan het afspelen van TV programma s die u opgenomen heeft met de bhaalu CVR worden afgebroken of onderbroken door externe invloeden zoals het weer, atmosferische verschijnselen, radiofrequentie, storingen of wijziging aan de transmissie- uitrusting van een televisie station, enz. Bovendien kan uw gebruik van de CVR worden afgebroken of onderbroken door problemen met netwerkconnectiviteit, stroomuitval, of software of hardware- incompatibiliteit. De bhaalu CVR kan onderhevig zijn aan dergelijke onderbreking of downtime; - geen garanties met betrekking tot de content die toegankelijk is via bhaalu of opgenomen kan worden met de bhaalu CVR, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de geschiktheid van dergelijke inhoud voor een bepaalde groep of leeftijd. Right Brain heeft geen controle over de inhoud van de websites of uitzendingen van derden. 12

13 9.2 Aansprakelijkheid U begrijpt en aanvaardt dat uw gebruik van de bhaalu CVR uitsluitend op eigen risico geschiedt en dat u alleen verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw Ondersteunde Apparaten of andere uitrusting of verlies van gegevens die voort zou komen uit uw gebruik of fout gebruik van de bhaalu CVR en/of eventuele virussen, wormen en/of andere vormen van internetaanvallen. Right Brain is alleen aansprakelijk ingeval van schade veroorzaakt door de Client Box en/of accessoir materiaal dat door Right Brain wordt verkocht, en die beantwoordt aan de voorwaarden van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Right Brain niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor - verwijzingen naar producten van derden, diensten, bedrijven, tv-stations, netwerken, programma's en websites op de bhaalu CVR, met inbegrip van screen shots, die alleen voor informatieve doeleinden worden weergegeven en geen bekrachtiging, aanbeveling of garantie zijn dat Right Brain op enigerlei wijze verbonden is met een derde partij; - eventuele fouten, onderbrekingen en/of nalatigheden in verband met het gebruik van de bhaalu CVR, met inbegrip van maar niet beperkt tot intermitterende of onderbroken beeld, foutieve verwijderingen, mislukte opnames, en/of het onvermogen om opnames in te stellen of op andere wijze de bhaalu CVR te gebruiken; - enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade voor het verlies van winsten met inbegrip van maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van goodwill, gebruiksderving, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als Right Brain werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, objectieve aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit: (i) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de bhaalu CVR, (ii) niet-geautoriseerde toegang tot of gebruik van de bhaalu CVR, of (iii) alle andere zaken die verband houden met de bhaalu CVR met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal dat u aanwendt met behulp van de bhaalu CVR en/of enige gegevens of informatie die u plaatst in verband met de bhaalu CVR. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van Right Brain jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken van actie in geen geval meer dan driehonderd-vijftig euro (EUR 350) bedragen. 10. DIVERSE BEPALINGEN 10.1 Ongeldige bepaling Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, wordt die bepaling als scheidbaar van deze 13

14 Voorwaarden gezien en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen Mededelingen Een kennisgeving uit hoofde van deze Voorwaarden wordt geacht schriftelijk te worden opgemaakt en ondertekend indien (a) het een fysiek geschreven en ondertekend formulier betreft, aangetekend verstuurd, of (b) als het wordt verstuurd per e- mail, of door andere elektronische middelen en dit elektronisch te verifiëren valt Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze Voorwaarden, alsmede alle geschillen die voortkomen uit en/of verband houden met deze Voorwaarden en de bhaalu CVR, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder inachtneming van de beginselen van internationaal privaat recht, en zullen uitsluitend worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Copyright 2013 Right Brain. Alle rechten voorbehouden. 14

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap

Algemene Voorwaarden Online Diensten Overeenkomst Voorwaarden voor Lidmaatschap Algemene Voorwaarden Hierna volgen de algemene voorwaarden die OptioNavigator.COM oplegt aan u, de klant (hierna "u" of "gebruiker" of "klant") voor toegang tot haar websites (OptioNavigator.COM of Toepassing

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba.

1.4. Merken. Verwijst naar de Zumba- merken en de specialiteitsmerken van Zumba. LICENTIEOVEREENKOMST ZIN Deze licentieovereenkomst ( overeenkomst ) is aangegaan tussen Zumba Fitness, LLC ( Zumba ), en u ( instructeur ), en is van kracht vanaf de inschrijvingsdatum van de instructeur

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Cybertheek is een onderneming ingeschreven bij de KvK s-hertogenbosch als software house onder het nr. 17121692 Objecttheek is een softwareproduct van

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie