Bijdragen Dag 1: Financiering en bekostiging in de zorg algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijdragen Dag 1: Financiering en bekostiging in de zorg algemeen"

Transcriptie

1 Bijdragen Dag 1: Financiering en bekostiging in de zorg algemeen 3

2 Bijdrage Michel Verhoeven

3 Drs. Michel Verhoeven Controlling is het sturen van het gedrag van managers Drs. M.C.G. Verhoeven RC is gevestigd als zelfstandig controller en docent/trainer op het gebied van controlling. Na een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie heeft hij een studie bedrijfseconomie voltooid aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is hij afgestudeerd aan de post-doctorale opleiding tot controller aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte in verschillende functies als controller. Als zelfstandig docent/trainer voerde hij opleidingstrajecten uit voor ondermeer Delta NV, UMC Radboud, Page Personnel, Brunel, Strictly Finance, Yacht, ING, Nationale Nederlanden, Rabobank, IMN, CSU, CBS, Justitie, diverse (GGZ-)zorginstellingen waaronder Parnassia Bavogroep, Sociale Verzekeringsbank, Ministerie van Buitenlandse Zaken, VGZ / UVIT-groep, Controllersinstituut en diverse binnen- en buitenlandse hogescholen en universiteiten, waaronder Business Universiteit Nyenrode. Als consultant heeft hij adviestrajecten bij onder meer ProEducation, GGZ WNB, UMC Radboud, Waterschap Rivierenland en KNGF uitgevoerd. De samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en risico s is daarbij het onderwerp. Dat processen en ICT goed samengaan blijkt uit de ruime ervaring met de implementatie van AFAS ERP Software, ondermeer bij Ergotherapie Nederland, ProEducation en Scriptieconsultant. In samenwerking met drs. Gijs Hiltermann heeft hij een reeks geschreven over Financieel management voor de Niet-financiële manager. 1

4 Presentatie

5 Financiering en bekostiging..een zorg? Drs Michel Verhoeven RC Welkom Agenda Overzicht 5-daagse opleiding Financiële basisbegrippen Ontwikkelingen zorg en financiën Wat betekent financiën voor de besturing van uw organisatie? Hoe kijken stakeholders? Hoe krijgt u finance op de agenda? Afsluiting 1

6 Introductie Michel Verhoeven Interim-controller en Docent / Trainer Website:www.caset.nl / Hoeveel geven we uit aan zorg in Nederland? 2

7 Financiering en bekostiging. Financiering - De hoeveelheid geld die beschikbaar is voor zorg Bekostiging - de verdeling van het beschikbare geld over de instellingen 5-daagse opleiding 1. Financiering en bekostiging algemeen 2. Ketenzorg 3. Care 4. Cure 5. Risicomanagement 3

8 Dag 1, vandaag.. Basisbegrippen financieel Kader: AWBZ, WMO, ZVW WMG Marktwerking en instanties Effecten op uw organisatie Dag 2 Ketenzorg Ketens naar sectoren: cure, care, preventie Ketens in relatie tot financiering en bekostiging Ketenzorg en concurrentie Contractuele t t l relaties Mogelijkheden en onmogelijkheden Visie op de toekomst 4

9 Dag 3 Care Financiering ZZP ZZP stuur en kosteninformatie Huisvesting WMO Dag 4 Cure DBC DBC DOT Belang van registratie Kapitaallasten Zorginkoop 5

10 Dag 5 Risicomanagement Wat is risicomanagement? Praktijkvoorbeeld Radboud Ziekenhuis Het in kaart brengen van risico s Modellen en toezicht houden Invoering risicomanagement Flauw controllersgrapje. Welk cijfer hoort er in dit rijtje niet thuis?

11 (Financiële) besturing van uw organisatie Risico Verantwoorden Strategie Gedrag Beheersen Besluitvorming i Risico Verhoeven/Hiltermann Strategie en Op weg naar Risico Verantwoorden Strategie Gedrag Beheersen Besluitvorming Risico 7

12 Strategie Strategie is evenwicht zoeken tussen: Wat willen wij? Wat willen wij op langere termijn bereiken Wat kunnen wij? Wat is haalbaar gezien de beschikbare middelen en competenties Wat moeten wij? Wat vraagt de omgeving van ons Strategie vertalen naar doelen PECIFIEK EETBAAR LIGNMENT EALISTISCH IJDGEBONDEN UTPUT GEORIENTEERD 8

13 Verantwoorden in het jaarverslag Risico Verantwoorden Strategie Gedrag Beheersen Besluitvorming Risico 9

14 Samenhang in financiële overzichten Bepaling investeringen Financierings plan Openingsbalans Verlies- En Winst rekening Eindejaarsbalans Kasstroomoverzicht Wat is een balans? Activa Passiva Wat heb ik..? En hoe is het gefinancierd? 10

15 Wat is een balans? Activa Passiva Activa 1/1 Passiva Een balans? Bank 100 Eig Verm 50 Vreemd Ver Activa Apparatuur 40 Apparatuur 40 Bank 60 2/1 Passiva Eig Verm 50 Vreemd Ver

16 Resultatenrekening Opbrengst Personeelskosten 500 Materiaalkosten 100 Afschrijving apparatuur 7 40 restwaarde 5 5 jaar NETTORESULTAAT 393 Activa 2/1 Passiva Effect op balans? Eig Verm 50 Vreemd Ver Activa 31/12 Passiva Eig Verm 50 RESERVE 393 Vreemd Ver 50 12

17 Resultatenrekening Opbrengst Personeelskosten 500 Materiaalkosten 100 Afschrijving apparatuur 7 40 restwaarde 5 5 jaar NETTORESULTAAT 393 Is winst en cash-flow hetzelfde??? Opbrengst Personeelskosten 500 Materiaalkosten 100 Afschrijving apparatuur 7 40 restwaarde 5 5 jaar NETTOWINST 393 CASH FLOW

18 Kasstroomoverzicht Bedrijfsresultaat 750 Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Betaling vennootschapsbelasting Mutaties werkkapitaal Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1100 Betaling dividend id d 95 - Betaling rente 90 - Aflossing lening Aantrekken banklening Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename liquide middelen Effect op latere ontvangst van geld 14

19 Financieel solide? Liquiditeit Solvabiliteit 1 voldoende voldoende 2 onvoldoende voldoende 3 voldoende onvoldoende 4 onvoldoende onvoldoende Beheersen Risico Verantwoorden Strategie Gedrag Beheersen Besluitvorming Risico 15

20 Integraal management budget = bevoegdheid ERSONEEL NFORMATIE RGANISATIE INANCIEN ANSCHAF UISVESTING Budgetanalyse Op de 1e plaats: Zijn de doelen gehaald..? Budgetstand Kostensoort Budget Realisatie Prognose Analyse Personele exploitatie Materiële exploitatie , Vacatures zijn gevuld per , aangevuld met extra inhuur , Kosten extra onderhoud in dec 11 Investering ,- 0 0 Investering doorgeschoven naar

21 Waarom kostprijzen? 1. Bepalen verkoopprijs 2. Benchmarking 3. Bepalen interne budgetten 4. Keuze bij investeringbelissingen g 5. Besluitvorming bij outsourcing 6. Stuurinstrument Is er 1 kostprijs..? Welke aannames liggen eronder? Welke kosten neem je wel/niet mee? Hoe is de capaciteit opgebouwd? Maak kostprijsberekening transparant. 17

22 Investeerders en verzekeraars kopen in rap tempo huisartspraktijken op Twee private investeerders en verzekeraar Menzis kopen in rap tempo huisartsenpraktijken op. 38 huisartsencentra zijn voor in totaal 155 duizend patiënten in handen van de private investeringsfondsen van bouwondernemer Dik Wessels en de familie Fentener van Vlissingen. Vooral in de regio Den Haag zijn veel huisartsen in handen van commerciële investeerders. En wat zijn ontwikkelingen in zorg en financiën? Voornemen om winstuitkering in de ziekenhuissector mogelijk te maken? Een wettelijk fusieverbod voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders? Afschaffen risicovereveningsfonds? DBC-GGZ systematiek ti in 2012? Onder voorwaarden wordt toegestaan geld uit de private markt aan te trekken? 18

23 Winstgevendheid Fusie Vlietland Ziekenhuis en verzekeraar DSW gaat door g In het nieuwe regeerakkoord is expliciet opgenomen dat er een fusieverbod komt voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens Weijer VerLoren van Regeerakkoord Themaat, mededingingsadvocaat bij Houthoff Buruma, is een vergunning overbodig omdat er juridisch gezien geen sprake is van een overname. DSW en de andere partijen achter de coöperatie krijgen geen zeggenschap over het ziekenhuis. "Als er geen zeggenschap is, is het concentratietoezicht niet van toepassing", aldus de advocaat die namens de betrokken partijen het gesprek met de NMa voert. 19

24 Afschaffen risicovereveningsfonds Het vastgoed is vast goed. NIVRA noemt het nieuwe regime risicovol. Ten eerste omdat de hoogte van het vastgoedtarief dat instellingen in hun prijzen mogen berekenen niet duidelijk is. En ten tweede omdat er geen overgangsregeling is. Het NIVRA waarschuwt voor het ontstaan van financiële problemen. Door het nieuw vastgoedregime is de op maat gemaakte vergoeding voor het vastgoed van zorginstellingen verdwenen; instellingen moeten nu de kosten van hun vastgoed terugverdienen uit de geleverde zorg. 20

25 Solvabiliteit Weerstandsvermogen van onderneming Eigen Vermogen * 100% Totale Vermogen Norm : > 20% Onder voorwaarden geld uit de markt, de bank heeft ook eisen! Hoe krijgt u finance op de agenda.? Urgentie Urgentie Urgentie Urgentie Gewenst gedrag in de organisatie! Inrichten (financiële) besturing 21

26 Welkom Agenda Overzicht 5-daagse opleiding Financiële basisbegrippen Ontwikkelingen zorg en financiën Wat betekent financiën voor de besturing van uw organisatie? Hoe kijken stakeholders? Hoe krijgt u finance op de agenda? Afsluiting 22

27 Bijdrage David Ikkersheim

28 David Ikkersheim Senior manager, arts en bedrijfskundige, werkzaam in ziekenhuizen voor logistieke optimalisatie, strategische positionering en voor beleidsmakers als VWS en zorgverzekeraars. 1

29 Presentatie

30 Financiering van de zorg Februari 2013 David Ikkersheim Uw sprekers vandaag David Ikkersheim: Senior manager, arts en bedrijfskundige, werkzaam in ziekenhuizen voor logistieke optimalisatie, strategische positionering en voor beleidsmakers als VWS en zorgverzekeraars. KPMG Plexus: 1 1

31 Agenda 11:30 Introductie zorgstelsel - het kader 13:00 Lunch 14:00 Bekostiging: van fee for service naar contracting value 15:00 Pauze 15:15 Opdracht in 3 groepjes 16:15 Afsluiting 2 Inhoud Overzicht compartimenten en BKZ AWBZ (Langdurige zorg) ZVW (Curatieve zorg) WMO Systeemkosten Zorgverzekeraars 3 2

32 Basiskenmerken: ruim 60 miljard Euro Zvw AWBZ WMO Verplichte zorgverzekering, g geen risicoselectie door ex ante risicoverevening Publiek systeem verplichte verzekering Publiek systeem gericht op ondersteuning maatschappelijke participatie Patiënt heeft wettelijke recht op zorg. Is wat zorgaanbieders plegen te bieden (overheid legt details van het hoe, waar en door wie niet vast) Patiënt heeft wettelijke recht op zorg. Ligt verregaand in regelgeving verankerd Patiënt heeft geen recht op zorg, maar gemeente heeft wel de taak burgers te compenseren voor hun beperkingen tbv participatie Private verzekeraars contracteren contract private aanbieders, waarvan de meeste zonder winstoogmerk Zorgbehoefte wordt objectief vastgesteld; t private, not-forprofit aanbieders Ondersteunings-behoefte wordt objectief vastgesteld; private, notfor-profit aanbieders Toenemende focus op vrije prijsvorming Grotendeels vaste tarieven Mix vaste tarieven en vrije prijzen 4 Basiskenmerken Verschillende stelsels gaan uit van volstrekt verschillende wereldbeelden: Patiënt als mondig en gericht op kiezen (Zvw) Cliënt als zorgbehoeftig en recht op bescherming van overheidswege (AWBZ) Burger als zelfredzaam met gemeente actief gericht op emancipatie en participatie (WMO) Ook steeds product van de tijd! Overlap, schotten, verschillende wijzen van bekostiging en financiering leveren grote praktische problemen op bij aanbieders (bv. Keten-DBC s en betalen van ehealth). Oorspronkelijk was idee dat met de komst van Zvw en WMO de AWBZ zou verdwijnen maar politiek heeft dat tot op heden nog niet aangedurfd. 5 3

33 Uitgaven gezondheidszorg (2009) Bruto BKZ (Budgetair Kader Zorg) Totaal = 59,2 miljard 0% 3% 1% 0% 39% 57% Curatieve zorg Langdurige zorg MEE-instellingen WMO Opleidingsfonds Volksgezondheid (preventie) Bron: Premiegefinancierde zorguitgaven naar sectoren 2009, Rijksbegroting, - realisatie Zorgkosten in perspectief Defensie 8 Sociale zaken 29 Onderwijs 37 Zorgkosten Miljard euro Bron: Rijksjaarrekening

34 Overzicht spelers OVERHEID VWS NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit CVZ: College voor Zorgverzekeringen AANBIEDERS NZA ZORGINKOOP CVZ ZV ZV ZV ZV ZV ZV ZV ZV ZK ZK ZV ZV ZV ZV ZV ZK Pat Pat org Pat org Pat org Pat org org 8 Nog meer spelers RVZ IGZ NVI RIVM CSZ V W S GR SCP IJZ CBZ RMO CBZ: College Bouw Zorginstellingen CSZ: College Sanering Zorginstellingen GR: Gezondheidsraad IGZ: Inspectie Gezondheidszorg IJZ: Inspectie Jeugdzorg NVI: Nederlands Vaccin Instituut RMO: Raad Maatschappelijke Ontwikkeling RVZ: Raad Volksgezondheid & Zorg RIVM: Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu SCP: Sociaal Cultureel Planbureau 9 5

35 Inhoud Overzicht compartimenten en BKZ AWBZ (Langdurige zorg) ZVW (Curatieve zorg) WMO Systeemkosten 10 Verdeling geld AWBZ - Langdurige zorg Totaal 23,0 miljard euro % van totale uitgaven compartiment 1 0% 1% 9% 7% Langdurige GGZ Gehandicapten zorg 28% Verpleging en verzorging Persoonsgebonden budgetten 55% Subsidies langdurige zorg Beheerskosten / diversen AWBZ Bron: Rijksjaarverslag

36 Overzicht spelers AWBZ langdurige zorg OVERHEID AANBIEDERS V&V GGZ GZ VWS NZA Zorg zwaarte pakketten Eigen bijdrage CAK CIZ CAK: CIZ: Centraal Administratie Kantoor Centrum Indicatiestelling Zorg 32 REGIONALE ZORGKANTOREN Zk ZV ZV ZV ZV ZV ZV ZK Pat Patorg orgpatiënten 12 Geld Stromen AWBZ Overheid premie 12,15% 15% BIKK 4,9 miljard CVZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten BIKK: Bijdrage in Kosten Kortingen Cons Cons Cons Cons CAK Eigen bijdrage V&V GGZ GZ 13 7

37 Financieringsbronnen AWBZ 2009 Totaal 20,1 miljard tekort 3,4 miljard 12% 4% 34% 50% Procentuele premie Eigen bijdrage BIKK Overig Bron: Rijksjaarverslag Inhoud Overzicht compartimenten en BKZ AWBZ (Langdurige zorg) ZVW (Curatieve zorg) WMO Systeemkosten 15 8

38 Verdeling geld ZVW curatieve zorg Totaal 33,6 miljard euro % van totale uitgaven compartiment 2 0% 10% 13% Extramurale zorg 19% Ziekenhuizen, medisch specialisten overig curatief Ziekenvervoer 2% 56% Genees- en hulpmiddelen Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Subsidies gezondheidszorg Bron: Rijksjaarverslag Overzicht spelers ZVW curatieve zorg OVERHEID VWS AANBIEDERS NZA ZORGVERZEKERAARS UMC ZBC STZ Prestatie beschrijvingen Tarieven Pat Pat org Pat org orgpatiënten 17 9

39 Geld Stromen ZVW Overheid Bijdrage kinderen 2,1 miljard CVZ ZVF ZVF: Zorgverzekeringsfonds Bijdrage obv risicoprofiel WG WG WG WG Premie 6,25% ZV ZV ZV ZV Zorgtoeslag 3,8 miljard Cons Cons Cons Cons Nominale premie Eigen risico 18 Ziekenhuisbekostiging door de jaren heen Vanaf 1989 Vanaf 2005 Vanaf 2012 Wettelijk budget DBC s DOT (DBC sop weg ( FB budget ) (A- en B-segment) naar transparantie) Het budget bestaat uit; Variabel productiedeel aan de hand van productieparamters zoals polibezoeken en verpleegdagen; Semi-vast capaciteitsdeel om de beschikbaarheidsfunctie van het ziekenhuis in stand te houden. Dit deel is gebaseerd op vierkante meters, aantal bedden, omvang verzorgingsgebied, etc. Vergoeding voor kapitaallasten ter dekking van afschrijvingskosten, huurkosten en rentekosten Het A-segment is ongeveer 67% van de facturatiewaarde van het ziekenhuis en dient ter dekking van het wettelijk budget. Afspraken met de zorgverzekeraar over aantal. Het B-segment betreft het overige deel (33%). Afspraken met de zorgverzekeraar over aantal én prijs. Systeem is Registreren, Valideren, Declareren (RVD). Er zijn DBC-combinaties mogelijk. Toekomstige ontw ikkeling w aarbij het aantal van DBC s w ordt teruggebracht naar ± medisch herkenbare en kostenhomogene zorgproducten. Gebruik van add-ons voor o.a. intensive care en dure geneesmiddelen. Indien gelijktijdig wordt overgegaan op prestatiebekostiging vervalt het wettelijk budget. Ontwikkeling financierings- en bekostigingssysteem Nederlandse ziekenhuizen door de tijd 19 10

40 Financieringsbronnen ZVW Verdeling van baten Zvw, 2009 Totaal 34,5 miljard euro 0% 44% Procentuele premieopbrengsten Nominale premieopbrengsten 56% Overige baten WV Zorgtoeslag 11% Bron: Rijksbegroting realisatie Inhoud Overzicht compartimenten en BKZ AWBZ (Langdurige zorg) ZVW (Curatieve zorg) WMO Systeemkosten 21 11

41 Waarom een WMO? Aanleiding - houdbaarheid AWBZ - ontschotting van sectoren zorg, wonen en welzijn Doel WMO: herstellen zelfredzaamheid; mensen toerusten op maatschappelijke participatie; daarvoor op lokaal niveau voorwaarden scheppen. Verantwoordelijkheid bij gemeenten - algemeen beleid gericht op bevordering zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en leefbaarheid woonomgeving - verlenen van individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg 22 Waarvoor is de WMO? Prestatieveld Leefbaarheid en sociale samenhang Preventie en ondersteuning jeugd Informatie, advies en cliëntondersteuning Mantelzorg en vrijwilligers Bevordering van participatie van mensen met een beperking, een chronisch probleem of een psychosociaal probleem Verstrekking van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem Maatschappelijke zorg en de aanpak van huiselijk geweld Omschrijving Bevordering van de leefbaarheid en de omgang met buurtbewoners Jongeren met problemen helpen en hun ouders ondersteunen bij de opvoeding Burgers voorzien van informatie, advies en ondersteuning Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers Toegankelijkheid van openbare gebouwen Verstrekking van individuele voorzieningen zoals een woningaanpassing of een rolstoel Verlening van maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en hulp bij verslaving 23 12

42 De onderstaande wetten zijn opgegaan in de WMO de Welzijnswet de peuterspeelzaal het buurthuis, jongerenwerk vrouwenopvang. de Wet voorzieningen i gehandicapten (Wvg) Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen de huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten delen uit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) 61 mln Meer zorgmijders als verslaafden en daklozen in zorg krijgen Verloedering en overlast aanpakken Collectieve GGZ preventie (ca. 10 mln) Subsidie zorgvernieuwingsprojecten GGZ zelfhulpgroepen vriendendiensten en informatiewinkels de CVTM (Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg) ondersteuning van de mantelzorg ondersteuning vrijwilligers in palliatieve thuiszorg 24 IJskoude sanering in de thuiszorg 25 13

43 Inhoud Overzicht compartimenten en BKZ AWBZ (Langdurige zorg) ZVW (Curatieve zorg) WMO Systeemkosten 26 Systeemkosten OVERHEID VWS AANBIEDERS NZA ZORGINKOOP CVZ CIZ CAK ZV ZV ZV ZV ZV ZV ZV Zk ZV ZV ZV ZV ZV ZV Pat Pat org Pat org Pat org Pat org org 27 14

44 Systeemkosten dalen na invoering Zvw Zorgverzekeraars werken efficiënter t.g.v. concurrentie. 6,0% Besparing van ± 380 mln 5,0% ,0% Totale beheerskosten mln ,0% ,0% 1,0% % BKZ ,0% Bron: CBS data 28 Beheerskosten dalen maar WMO drijft kosten juist op Uitvoering WMO inefficiënt t.o.v. AWBZ t.g.v. gebrek aan schaalvoordeel en gebrek aan standaardisatie bij gemeenten mln VWS Adviesraden, SCP en CTG/Nza WMO/WVG Aanvullend Particulier Ziekenfonds/ Zorgverzekeraar AWBZ Bron: CBS data 29 15

45 De wereld van de zorgverzekeraar Rol van zorgverzekeraar binnen Cure en Care Cure (Basisverzekering (BV) & Aanvullende Verzekering (AV), 37 miljard) Care (AWBZ, 29 miljard) Verzekeringspremies (50% van totaal) Werkgeversbijdrage en belasting (50% van totaal) Belasting Zorgverzekeraars: Contractering en administratieve verwerking CAK: administratieve verwerking Zorgkantoren: contractering Medisch Specialistische Zorg ( 21,3 miljard) Mondzorg ( 2,4 miljard) Geestelijke Gezondheidszorg ( 5,5 miljard) 1) Psychiatrische ziekenhuizen Verzorging ( 23 miljard) Verpleging & verzorging Farmacie ( 6,2 miljard) Paramedisch en geboortezorg ( 1,8 miljard) Psyciatrische Specialisten Thuiszorg Huisartsen ( 2,5 miljard) Hulpmiddelen ( 2,6 miljard) Overige therapieën Gehandicaptenzorg 1) Inclusief GGZ die is overgegaan naar Zvw Bron: CBS, cijfers Business model van zorgverzekeraar Niet mogen toepassen van risicoselectie wordt gecompenseerd door verevening Business model van een (zorg)verzekeraar Inkomsten vanuit premies en verevening Reductie van zorgkosten bij zorgaanbieders Administratieve efficiëntie Risicoselectie Inkomsten uit beleggingen Totale inkomsten Technisch resultaat Schadelast Organisatiekosten Niettechnisch resultaat Resultaat voor belasting 31 16

46 Introductie van Basisverzekering Twee soorten verzekerden: Particulier Situatie tot 1 januari 2006 Ziekenfonds Ongeveer 4% switchgedrag per jaar tussen verzekerden Daarnaast: Zorgverzekeraars hebben plicht om zorgaanbieders te contracteren Situatie vanaf 1 januari 2006 Eén Basisverzekering voor iedereen Nominale premie 3x zo hoog als ziekenfonds (wel compensatie via zorgtoeslag) Collectiviteiten maximaal 10% korting op nominale premie Daarnaast: Geen contracteerplicht meer voor zorgverzekeraars en toenemende vrije prijsvorming Zorgverzekeraar als administratieve organisatie Zorgverzekeraar als regisseur 32 Het vereveningssysteem Verevening compenseert zorgverzekeraars voor slechte risico s die zij moeten accepteren (acceptatieplicht) Autoverzekering Verzekeraars passen risico-selectie en premiedifferentiatie toe op het merendeel van hun verzekeringen, bijvoorbeeld autoverzekeringen Op basis van jouw profiel (geslacht, leeftijd, schadevrije periode) en statistische gegevens bepalen zij de premie die jij betaalt of weigeren ze zelfs om jou te verzekeren De autoverzekeraar is gebaat bij een zo laag mogelijke schadelast: dit bepaalt direct zijn winstgevendheid Zorgverzekering De Nederlandse overheid/ samenleving hecht grote waarde aan een betaalbare zorgverzekering voor al haar inwoners Om deze reden dienen zorgverzekeraars iedereen voor de Basisverzekering te accepteren (acceptatieplicht) 1). Daarnaast is premiedifferentiatie per verzekerde in principe niet toegestaan (uitgezonderd collectiviteitkortingen) Voor de slechte risico s krijgen zij extra geld om de extra kosten te compenseren Zolang zij ervoor zorgen dat zij gemiddeld minder zorgkosten kwijt zijn dan het landelijk gemiddelde zijn zij in staat om winst te maken op deze slechte risico s 1) Acceptatieplicht geldt alleen voor de basisverzekering, niet voor de Aanvullende Verzekering 33 17

47 De wereld van de zorgverzekeraar Eind dominante zorgververzekeraars (15 labels) grote zorgverzekeraars Bron: RIVM website 34 Introductie van Basisverzekering Voor sterke inkooppositie is (regionaal) marktaandeel noodzakelijk Regionaal profiel van zorgverzekeraar Marktaandeel Regio 35 18

48 Introductie van Basisverzekering De juiste verzekerde portefeuille versterkt de gewenste regionale marktpositie Toename van marktaandeel met doelgroepenbeleid Marktaandeel Mogelijke portefeuillestrategieën voor een (regionale) zorgverzekeraar Overname/ fusie met complementaire partner Actief benaderen van passende collectiviteiten Regio 36 Het vereveningssysteem Drie opeenvolgende stappen binnen het huidige vereveningssysteem 1. Ex ante: Bevoorschotting van zorgverzekeraar 2. Ex post: Bepaling van daadwerkelijke resultaat van zorgverzekeraar 3. Bandbreedteregeling: (Tijdelijk) extra vangnet om ongewenste effecten van invoering Zvw te beperken 37 19

49 Het vereveningssysteem Ex ante leidt tot bevoorschotting van verzekeraars 1. Ex ante: Doel: bevoorschotting van verzekeraars Raming van aantallen verzekerden Toekenning van normbedragen van de verwachte totale kosten op basis van 116 risicogroepen Uitgesplitst naar vijf uitgavencategorieën (kosten van B-DBC s, vaste kosten van ziekenhuisverpleging en specialistische zorg, variabele kosten van ziekenhuisverpleging en specialistische zorg, kosten van overige prestaties, kosten van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg) 2. Ex post 3. Bandbreedteregeling 38 Het vereveningssysteem Ex ante parameters leidend tot 116 risicogroepen Demografisch (38 risicogroepen): Leeftijd (18 x 5 jaar + > 90 jaar) Geslacht (man, vrouw) Sociaal-economisch: Regio-indeling (10 regioclusters) Aard van het inkomen x leeftijd (21 risicogroepen) Sociaal-Economische Status (verzamelinkomen per huishouden) x leeftijd (12 risicogroepen) Zorginhoudelijk FKG s: Farmacie Kosten Groepen (21 risicogroepen) DKG s: Diagnose Kosten Groepen (14 risicogroepen) 39 20

50 Het vereveningssysteem Ex ante: voorbeeld van impact parameters leeftijd en geslacht Normbedragen per jaar Leeftijdscategorie 40 Het vereveningssysteem Ex post leidt tot de daadwerkelijke bepaling van het financieel resultaat 1. Ex ante 2. Ex post: Doel: daadwerkelijke bepaling van financieel resultaat zorgverzekeraars Uitgaande van daadwerkelijke verzekerden Normbedragen van de verwachte risicodragende kosten (ex-post vaststelling van bijdragen) Normbedragen voor 116 risicogroepen Nacalculatie verschilt per uitgavencategorie Gecorrigeerd voor Hoge Kosten Verevening (HKV) 3. Bandbreedteregeling 41 21

51 Het vereveningssysteem De bandbreedteregeling geldt als tijdelijk vangnet om onvoorziene gevolgen van invoering Zorgverzekeringswet te voorkomen 1. Ex ante 2. Ex post 3. Bandbreedteregeling: In 2006 ingevoerd als tijdelijke maatregel bij de introductie van de ZVW: kwaliteit van de data minder goed vanwege bij elkaar komen van ziekenfonds en particulier verzekerden en de invoering van DBC s Indien uiteindelijke resultaat voor de zorgverzekeraar (na ex post calculaties) met meer dan 22,50 afwijkt van het gemiddelde resultaat in de markt wordt alles boven de 22,50 voor 90 % verevend (geldt nu alleen nog voor variabele ziekenhuiskosten en B-DBC s) Voor GGZ wordt bij een afwijking van 7,50 naar boven of beneden voor 100% verevend (geldt alleen voor populatie van 18 jaar en ouder) 42 Samenvatting Wat is handig om echt te onthouden Parate kennis: De mate waarin de zorgverzekeraar risico i loopt verschilt per verstrekking: AWBZ: (nog) geen enkel risico Ziekenhuiszorg en GGZ: deels wel en deels geen risico Eerstelijn: volledig risico Risicoverevening blijft bestaan maar wordt wel afgebouwd: Het risico-aandeel breidt steeds meer uit: uitbreiding van B-segment (100% variabel), kapitaallasten van vast naar variabel, GGZ deels risicodragend De mate waarin risico gelopen wordt, wordt steeds groter: percentage nacalculatie neemt af van 40% naar 30% voor ziekenhuis-variabel en zelfs naar 0% voor B-DBC s Detailinformatie: Te vinden op de website onder hoofdstukken financiering / risicoverevening ZVW /

52 Thank you Presentation by KPMG Plexus David Ikkersheim 23

53 Presentatie

54 Training Financiering van de zorg Deel II Februari 2013 David Ikkersheim Agenda 11:30 Introductie zorgstelsel - het kader 13:00 Lunch 14:00 Bekostiging: van fee for service naar contracting value 15:00 Pauze 15:15 Opdracht in 3 groepjes 16:15 Afsluiting 1 1

55 Overzicht De uitdaging in internationaal perspectief: hoge kwaliteit zorg voor iedereen toegankelijk en tegelijkertijd duurzaam betaalbaar Hoe de prikkels te realiseren? Waarom de economen er lang niet uit leken te komen Kwaliteit en bekostiging: de integratie revisited: Value based competition van Porter & Teisberg Contracting Value Opdracht: value based bekostiging in WMO/AWBZ/ZVW 2 T.o.v. BNP: het probleem inzichtelijk... Groei zorgkosten Groei BNP

56 Kwaliteit die overal beter kan 4 De systemen doen het dus niet goed genoeg Kosten stijgen geleverde kwaliteit minder dan je zou mogen verwachten gegeven de kosten-niveaus Daarbij zijn de hoge kosten deels te wijten aan suboptimale kwaliteit en aan suboptimale organisatie: In ziekenhuizen nog veel te veel decubitus, ziekenhuisinfecties, suboptimale planning enzovoort Afstemmingsproblemen binnen eerste lijn, en tussen eerste en tweede lijn Polyfarmacie, medicatieproblemen (resulterend in vermijdbare ziekenhuisopnames) Chronische zorg: paradigma is nog steeds het oude model, gebaseerd op acute zorg wachten tot de patiënt komt, de klacht aanwezig is... terwijl paradigma moet gaan naar pro-actieve begeleiding, om de klachten te voorkomen 5 3

57 Kwaliteit is gratis in de zorg? 6 Agis COPD casus Interventie: huisartsen die gestructureerde zorg leveren m.b.v. POH-er a.h.v. richtlijnen en zorgstandaard. 200 euro minder kosten per patiënt Ziekenhuisopnamen voor COPD Interventiegroep Reflectiegroep Reflectiegroep 'zelfde overig stadsdeel % van het cohort in % 0.6% 0.8% Relatief risico % Betrouwbaarheidsinterval (referent) Antibiotica gebruik Interventiegroep Reflectiegroep 'zelfde stadsdeel Reflectiegroep overig % van het cohort in % 29.0% 28.4% Relatief risico % Betrouwbaarheidsinterval (referent)

58 Buurtzorg laat zien dat verhouding kosten en kwaliteit van thuiszorg nóg hoger kan: Hogere kwaliteit met minder kosten Ervaringen van patiënten (selectie) Aantal respondenten Buurtzorg Eerdere thuiszorg Zorginstelling staat voldoende open voor uw wensen 123 3,67 2,87 Zorgverlener werkt vakkundig 132 3,73 3,10 Terwijl Buurtzorg gemiddeld slechts 40% van de indicatie uitnut en een lagere overhead heeft dan andere thuiszorg organisaties. Het geheim van deze succesformule: Zelfsturende teams die totaalzorg leveren aan patiënten op basis van zorgprofiel van de patiënt en het al bestaande zorgnetwerk 8 De systemen doen het dus niet goed genoeg Hoge kosten zijn deels te wijten aan suboptimale kwaliteit en aan suboptimale organisatie Onze financierings- en reguleringssystemen zijn erin geslaagd om de zorg sterk te fragmenteren, en aanbieders of te weinig, te veel of voor de verkeerde dingen te betalen. En de gemiddelde burger heeft geen flauw idee. Betalen per ligdag Schatting in Westerse landen: door de juiste integratie, door minder fouten, door meer Separate tarieven voor specialist en ziekenhuis preventie, minder overgebruik, betere taakverdeling, minder vermijdbare administratieve Betalen voor complicaties ivm het vermijden van complicaties herhaling en waste : reductie Betalen van 25-40% consequenties van totale slechte zorgkosten coördinatiemogelijk! Niet betalen van de noodzakelijke coördinatie (chronische zorg bijv.)

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

De toekomst van Integrale Bekostiging

De toekomst van Integrale Bekostiging De toekomst van Integrale Bekostiging Marc Berg Partner Plexus In voor Zorg Congres, 15 November 2010 Inhoud Waarom naar integrale bekostiging? Waar staan we nu? De toekomst van integrale bekostiging 2

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

De zorg (nu en) in de toekomst: weelde of armoe?

De zorg (nu en) in de toekomst: weelde of armoe? De zorg (nu en) in de toekomst: weelde of armoe? Hoe beïnvloeden de veranderingen in financiering van de zorg klinisch onderzoek CRA-dag 24 april 2014 Ulrich Oron, apotheker MBA Een maatschappelijke blik

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel Avondsymposium HANAV Zorg voor Zorginkoop 12 november 2015 Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel 1 Inhoud 1. Introductie (Stichting) IZZ, perspectief 2. Zorg in geld 3. Zorginkoop Vraagstukken voor

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Zorg om de zorg Paul Schnabel Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Hoe rijker het land Hoe duurder de zorg! 16-18% BBP VS! 13-14% BBP Nederland! 10-12% BBP BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland,

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zelfmanagement versus professionele zorg?

Zelfmanagement versus professionele zorg? Zelfmanagement versus professionele zorg? Vitale Toekomst van de Nederlandse Gezondheidszorg Marc Berg Het probleem: excess growth Gemiddelde jaarlijkse groei uitgaven welzijns- en gezondheidszorg, 2000-2010

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017

Financiering van de Zorg. Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Financiering van de Zorg Maarten Bakker Coöperatie VGZ Juni 2017 Ir. M.G. Bakker MBA RC Manager Divisiecontrol Zorg (&Verevening); Coöperatie VGZ Feb. 2014 heden Manager Divisiecontrol Commercie; Coöperatie

Nadere informatie

Ins en Outs van de Risicoverevening. Dr. Richard van Kleef

Ins en Outs van de Risicoverevening. Dr. Richard van Kleef Ins en Outs van de Risicoverevening Dr. Richard van Kleef vankleef@bmg.eur.nl Risicoverevening Wat? Waarom? Hoe? Wat betekent het voor u? Wat is risicoverevening? Het risicovereveningssysteem is onderdeel

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Integraal of Huisartsgeneeskundig?

Integraal of Huisartsgeneeskundig? Integraal of Huisartsgeneeskundig? Blik op zorg-ict vanuit vier verschillende kanten Bas Leerink 7 april 2017 Verantwoording Vanuit 4 verschillende rollen/gezichtspunten 4 ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

Outcome indicatoren en duurzame verbetering arbeidsproductiviteit in de thuiszorg. Eric Franck

Outcome indicatoren en duurzame verbetering arbeidsproductiviteit in de thuiszorg. Eric Franck Outcome indicatoren en duurzame verbetering arbeidsproductiviteit in de thuiszorg. Eric Franck Achtergrond en bekostiging thuiszorg Zorginnovaties en split incentives Resultaatgerichte bekostiging van

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg

Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst. Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Kabinetsbeleid Gezondheidszorg in het licht van de toekomst Marcelis Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg Inhoud 1.Gevolgen van stijgende zorguitgaven 2.Oplossingen nu en in de toekomst Blik op

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Marktwerking in de zorg Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Inhoud Wat is marktwerking? Gezondheidszorg: een imperfecte markt Privatisering van de zorg Zorgen over de markt What

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen 11 september 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 09.00 09.20 inloop 09.20 09.30 Welkom door ZKN 09.30-10.30 Presentatie Waar kijk een

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen Prof. dr. Roger J. A. Laeven Amsterdam School of Economics University of Amsterdam, EURANDOM, ACIS, CentER and Netspar KNAW Amsterdam 15 maart

Nadere informatie

Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar. Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Keuzes in de zorg De rol van de zorgverzekeraar Theo Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Inhoud presentatie 1. Aanleiding heroverweging 2. Rol verzekeraar bij zorginkoop 3. Alternatief model: zorgsparen

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim?

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? SEMH Seminar 2015 Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? 9 maart 2015 Prof. Dr. F.T. Schut Erasmus Universiteit Rotterdam Triple aim 1. Verbeteren ervaren kwaliteit van zorg 2. Verbeteren volksgezondheid

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau 10 jaar Zvw Operatie Cure geslaagd? 10 jaar Zvw: Resultaten in grote lijnen Werkt het zoals beoogd? Hoe nu verder? Ontwikkeling uitgaven in de curatieve zorg 9 Volumegroei curatieve zorg in % (rechteras)

Nadere informatie

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars)

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Mark van der Schrier Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Back on track Horizontaal toezicht 27 September 2017 kpmg.nl Agenda Horizontaal Toezicht in een notedop Ideale wereld Optimaal Toezicht

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Volg ons en praat mee!

Volg ons en praat mee! Volg ons en praat mee! @partzorg #PARTzorg http://www.linkedin.com/groups?home=&gid= 4662794&trk=anet_ug_hm of zoek via groups op PARTzorg www.partzorg.nl Zorginkoop: het meest veelzijdige beroep? Carmen

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Sturen op gezondheid. Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag

Sturen op gezondheid. Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag Sturen op gezondheid Rien Meijerink Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels 24 januari 2013 Glazen Zaal Den Haag Is het zinvol? Is het mogelijk? RVZ-advies, juni 2011 Aanleiding Achterblijvende

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Wettelijke (financierings) regelingen en de praktijk in de eerstelijnszorg. Leergang effectief besturen HAP-Zeeland december 2013

Wettelijke (financierings) regelingen en de praktijk in de eerstelijnszorg. Leergang effectief besturen HAP-Zeeland december 2013 Wettelijke (financierings) regelingen en de praktijk in de eerstelijnszorg Leergang effectief besturen HAP-Zeeland december 2013 (Jan) Heijs Management Ondersteuning Huidige activiteiten Ontwikkeling van

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen?

Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen? Presentatie VGE Masterclass, 14 april 2011 Het budgettaire zorgenkind: wat kunnen we doen? Erik Schut 2 Vragen Wat is het probleem? Welke oplossingen? Gaan die werken? Zo niet, wat dan? 3 Wat is het probleem?

Nadere informatie

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van:

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven Ketenfinanciering Erik Schut 2 Ketenfinanciering: waarom? Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: toename chronische ziekten toename

Nadere informatie

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016 Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink 28 juni 2016 Onze maatschappelijke rol Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel. Samen met zorgaanbieders en patiënten realiseren we de

Nadere informatie

Werkkapitaalbeheer in de zorg

Werkkapitaalbeheer in de zorg Werkkapitaalbeheer in de zorg Seminar Treasury-, cash- en payment software (25 maart 2015) Han van de Haar en Mirjam Scholtens Agenda Voorstellen Financiering in de ziekenhuiszorg Dienstverlening CashCure

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Agenda Data en informatie bij Vektis Big data met gestructureerde gegevens Instellingsspecifieke analyses Regio analyses

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 Onderverdeling

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord Fred Bisschop Financiering op basis van de businesscase De businesscase beslaat een lange periode en wordt door verschillende actoren bepaald Financiers

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 AWBZ

Nadere informatie

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Het probleem Wereldwonder van de zorg Topklinische zorg na verwijzing 3 e lijn Specialistische zorg na verwijzing 2 e lijn Eerste contact

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

Inzicht in zorgprestaties

Inzicht in zorgprestaties Inzicht in zorgprestaties Dag van de zorgbekostiging, 11 februari 2014 Caspar Dik & Cees Moerman, DBC-Onderhoud c.dik@dbconderhoud.nl Missie DBC-O DBC-Onderhoud: expertisecentrum voor zorgprestaties DBC-Onderhoud

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Solidariteit, Toezicht en Hervorming van de zorg

Solidariteit, Toezicht en Hervorming van de zorg Solidariteit, Toezicht en Hervorming van de zorg Wim Groot Hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2014

Stroomschema financiering zorg 2014 Paper Stroomschema financiering zorg 2014 November 2017 CBS Paper, 1 Bedragen in mln euro 2 0 1 4 13.586 KKK Eigen risico Zvw (3.181) Eigen bijdrage Zvw (27) Eigen bijdragen AWBZ (2.127) Eigen betalingen

Nadere informatie

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen?

De overheid en zorg. Wat toetsen en waarom. Bert Boer. Competitieve waarden. Regeerakkoord over het pakket. Wat voor soort beslissingen? De overheid en zorg Plaats datum Ik kan niet zonder jou over de haat-liefde-verhouding tussen de zorg en de overheid CVZ 19 november 2010 Waarden en belangen Toelating, verzekering, financiering, planning,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie

WAT MAG HET KOSTEN. Portugal september Milco Linssen. Wie kan zorg beter maken en hoe?

WAT MAG HET KOSTEN. Portugal september Milco Linssen. Wie kan zorg beter maken en hoe? VMedisch specialist Huisarts erzekeraar VMedisch specialist Huisarts Medisch specialist Huisarts Verzekeraar erzekeraar WAT MAG HET KOSTEN Portugal 17-20 september Milco Linssen Wie kan zorg beter maken

Nadere informatie