Mystiek & Geloof. februari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mystiek & Geloof. februari 2007"

Transcriptie

1 februari 2007 en bevatten artikelen van NRC Handelsblad en nrc.next over actuele onderwerpen. Deze en kunnen worden gebruikt in lessen en bij opdrachten voor scholieren in het Studiehuis (hoogste klassen havo/vwo). De A4- kranten zijn gratis te downloaden via scholieren. De redactie van Stepnet van uitgeverij ThiemeMeulenhoff maakt opdrachten bij artikelen in de en. Deze opdrachten zijn te vinden op de website nl. De artikelen in de en zijn zo gekozen dat er voor meedere vakken opdrachten bij gemaakt worden. Eindredactie Marlies Hagers Vormgeving Bart Grätz Hartstochtelijk streven naar een bijzondere, persoonlijk vereniging van God met de menselijke ziel. Zo omschrijft het woordenboek van Van Dale het begrip mystiek. In deze kiezen we het onderwerp iets breder. Je kunt inderdaad lezen over mystici die visioenen hadden en daaruit de conclusie trokken dat ze diep contact hadden met God. Maar je vindt ook artikelen over geloven, allerlei soorten bijgeloof en over rituelen zoals die van de druiden en gothics. inhoud Hildegard von Bingen 2, 3 Gothics 4 Druiden 5 Satanisten 6 8 Meditiatie 11 De schepping van Adam, fresco van Michelangelo Buonarroti ( ) in de sixtijnse kapel, Vaticaan.

2 2 Hildegard von Bingen De twaalfde-eeuwse abdis Hildegard von Bingen had visioenen waarin ze zag hoe de kosmos in elkaar zat en reusachtige vrouwen de kerk personifiëren. Door Marjoleine de Vos Alles aan Hildegard von Bingen spreekt van een andere tijd, een tijd die ongrijpbaar ver weg is geraakt en die ook door erover te lezen of naar bouwwerken, schilderingen of gedichten te kijken niet werkelijk tot leven komt. Zoals een piramide niets onthult over het ware leven van de Egyptenaren, zo kan een kruisvaardersburcht of een miniatuur dat een visioen weergeeft ons nauwelijks dichter bij Hildegard von Bingen brengen, de abdis die van 1098 tot 1179 in Duitsland in een klooster aan de Rijn leefde. Hildegard was een heilige - niet op de manier van moeder Theresa, door veel goeds te doen, maar op de ouderwetse manier: ze zag dingen, had goddelijke ingevingen en visioenen, die ze te boek stelde en die haar regelrecht door het levende licht zelf werden geopenbaard. Visioenen Wat staat dat ver van ons af, het hele woord visioen al. Dat kan nu hooguit nog in verband met hallucinerende middelen gebruikt worden, en wat de mensen zien als ze die gebruikt hebben beschouwt niemand als goddelijke openbaring. In Hildegards tijd wel, al was het nu ook weer niet zo dat iedereen die zei de stem van God gehoord te hebben meteen op aandacht en geloof mocht rekenen. Hildegard begon omstreeks haar veertigste haar visioenen op te schrijven. Een kopie van haar manuscript kwam in handen van de paus. Die was erg onder de indruk. Toch was Hildegard een vrouw, een schepsel dat in die tijd niet echt als een voertuig van verstand werd gezien. Ook door Hildegard zelf niet overigens, zij tornt in haar geschriften absoluut niet aan de dan geldende orde, en beklemtoont steeds weer dat ze ononderwezen is, een veertje op de adem van God, een nietswaardige vrouw. Hildegard, een meisje uit een eenvoudige Een veertje op Gods adem Hildegard in haar toestand van waarachtig zien. familie dat al op haar achtste aan het klooster was gegeven, was onmiskenbaar een autoriteit. Dankzij de van God gegeven visioenen waardoor ze bezocht werd. Heel eigenaardige visioenen van een bolvormige menselijke figuur met twee hoofden die de hele kosmos omvatte en die in zijn kern opnieuw de mens bevatte, van het wereldei, van gevleugelde wezens en reusachtige vrouwen die de kerk personifiëren, of de synagoge of de liefde. In haar visioenen komen heel veel vrouwen voor en ook in haar gedichten en liederen bezingt ze voornamelijk vrouwen. Hildegard leek vrouwen een stuk interessanter te vinden dan mannen. Haar boek over oorzaken en geneeswijzen van ziektes, waarin ze ook de lichaamshuishouding van de beide geslachten behandelt, besteedt veel uitgebreider aandacht aan de vrouw dan aan de man. Zij prijst steeds maar weer de vrouw als moeder en voortbrengster van het leven, vooral in de gedaante van Maria: en daarom is de hoogste zegen te vinden in de vrouwelijke vorm, boven alle andere schepsels, want God is mens geworden in een lieftallige en gezegende maagd. Muziek Het blijft moeilijk om zonder grondige studie de geestesgesteldheid en de spiritualiteit van de twaalfde eeuw te begrijpen, al zou je dat, Hildegards brieven lezend, naar haar miniaturen kijkend, aan haar leven denkend, wel graag willen. Onze manier van denken lijkt weinig op de vanzelfsprekende, alles tot een geheel makende denkwijze van Hildegard, en de beeldentaal uit die tijd is een echte táál, die men eerst moet leren kennen en beheersen voor de bedoelingen van een en ander duidelijk worden. Maar gelukkig schreef Hildegard ook muziek. Ze heeft beweerd dat ze geen noot kon lezen en ook nooit zangles kreeg, maar dat moet wel weer een bescheidenheidstoop zijn. Het is althans nauwelijks denkbaar dat iemand zonder enige muzikale scholing deze wonderbaarlijk mooie en veelvoudige muziek geschreven kan hebben. Dat er een klooster bestond waar de non- Ver volg op pagina 3

3 Ver volg van pagina 2 nrc handelsblad 3 Hildegard von Bingen nen in de kerk elke week deze muziek zongen! Hoe konden die nonnen dat trouwens, vraagt men zich af, zeker bij het luisteren naar de onwaarschijnlijk mooie uitvoeringen van het gezelschap Sequentia. Werkelijk, zo moeten engelen zingen, want mensenstemmen kunnen dit niet. Zoals mensenoren maar nauwelijks naar deze muziek kunnen luisteren. Verrukking Ooit, schreef Hildegard, zong Adam met de stem van de Levende Geest, maar door de zondeval raakte hij die kwijt. Iets van dat vermogen hebben de mensen weer teruggewonnen door muziek te schrijven en muziekinstrumenten te maken, zodat zij konden zingen naar gelang de verrukking van hun ziel. Helemaal zoals het vroeger was, is het natuurlijk nooit meer geworden, en dat is maar goed ook volgens Hildegard, want de onvolkomen en sterfelijke mens zou nooit de kracht en welluidendheid van zijn (= Adams) stem hebben kunnen verdragen. Toch moet Hildegards muziek dicht bij die van Adam komen, in haar extatische ingetogenheid. Maar Adam was een man en in zijn eentje, Hildegard laat vrouwen zingen en die zingen het mooist. Daar valt niet aan te twijfelen voor wie luistert naar hoe Heather Knutson en Susanne Norin Nunc aperuit nobis zingen (op de cd Canticles of ecstasy). De subtiele vervlechting van enkel- en samenzang, het opwaarts reikende, de hartverscheurende kleine neerwaartse buigingen die hun stemmen maken, het is van een adembenemende schoonheid en sterkte. Hildegard schrijft dat de mens bij bepaalde gezangen moet zuchten en steunen omdat hij moet denken aan de hemelse harmonie in zijn ziel. Dat zal het zijn. Hevige vrouw Hoe onbegrijpelijk deze muziek in haar schoonheid dus ook is, toch brengt ze Hildegard dichterbij. Een hevige vrouw, er zit, ondanks alle heiligheid en onthechtheid, enorm veel leven in haar muziek. Zoals er trouwens ook veel leven in haar brieven zit en in haar openhartige verhandelingen over seksualiteit: Wanneer een vrouw seksuele omgang met een man heeft, ondergaat zij een gevoel van hitte, dat door de begeerte in haar hersenen wordt veroorzaakt, alsook een gevoel van De kosmosmens zoals Hildegard die in haar visioenen zag. ( Illustraties uit Liber Divinorum Operum) genot bij deze ervaring - een non! Hoe wist ze dat? Zo schrijft ze ook doodleuk: Mannen die nooit een vrouw hebben blijven even kleurloos als een dag waarop de zon niet schijnt. Voor vrouwen vindt ze het al evenmin aanbevelenswaardig om nooit een man te hebben. Toch prijst ze de maagdelijkheid aan als weg naar God - maar het is niet verboden om een mooie maagd te zijn, haar kloosterlingen dragen feestelijk uitgedost de mis op. Hildegard weet wel zeker dat het levende licht behagen schept in schoonheid. Behagen Dat betekent zeker ook dat ze zélf behagen schepte in schoonheid. Het is onzin om aan de oprechtheid van haar visioenen te twijfelen, maar meer dan eens blijkt dat het levende licht en zij precies hetzelfde over de dingen denken. Als Richardis, haar vriendin en helpster, in een ander klooster tot abdis wordt benoemd, protesteert Hildegard hevig tegen die scheiding en ze schroomt niet daar de klare bron die nooit bedriegt bij te hulp te roepen die via haar ondubbelzinnig laat weten: De beweegredenen die voor de verkiezing van deze non (=Richardis) worden aangevoerd hebben bij God geen gewicht. Ze zal vast zelf geloofd hebben dat haar onwil om van haar vriendin te scheiden te maken had met Gods tegenzin om Richardis uit Bingen te laten vertrekken, maar zoiets geeft meteen het gevaarlijke van machtige mystici aan. In vertrouwelijke onderonsjes met God richten zij de wereld naar hun eigen goeddunken in. Gelukkig was Hildegard niet zo erg machtig, noch vreselijk oorlogszuchtig. Ze was maar een eenvoudige abdis die God wilde dienen en die daartoe al haar talenten, en dat waren er niet weinig, ten volle benutte. Aan die inzet danken wij de muziek van deze raadselachtige vrouw, die zichzelf als een instrument van de goddelijke geest beschouwde, de bazuinklank van het levende licht. Cd s: Sequentia: Canticles of ecstasy en Voice of the blood

4 4 Gothics Gothics hullen zich in het zwart, kicken op Dracula en de Middeleeuwen en houden van dramatische muziek. Goths hebben hun eigen feestjes, winkels en festivals. En picknicks. Door Hester Carvalho Het is vroeg op de zaterdagmiddag, negen graden en het regent zachtjes. Onder een boom in het Amsterdamse Vondelpark zitten een stuk of zeven jongeren. Hun haar is zwart geverfd, ze hebben dikke zwarte randen om hun ogen, witte gezichten en kleding van zwart fluweel. Op de grond liggen een paar dekens, bezaaid met bakjes pepernoten, kuipjes kaas en een paar gesneden broden: hier wordt een Gothic Picknick gehouden. Door het weer is de opkomst niet erg groot, maar de stemming zit er bij de zeven deelnemers goed in.,,mag ik de roomkaas even? vraagt Emiel (18) aan Oskar (17), die bezig is een fles wijn open te maken. Michiel (18) strooit een bos verdroogde rozen op het water en steekt een van de bloemen achter het oor van vriendin Wednesdy (18). Ramon (19) lakt zijn nagels zwart, terwijl Emiel zijn oogmake-up bijwerkt. Middeleeuwen Michiel en zijn vrienden zijn Gothic. De Gothic -stroming beslaat mode en muziek en is qua uiterlijk geinspireerd op de middeleeuwen. Haar aanhangers lezen graag verhalen over ridders, graaf Dracula en andere vampiers en hebben een voorkeur voor zwarte kleding met ijzerbeslag. De belangrijkste pijler van de Goth-beweging is de muziek. Al zijn er verschillende subgenres de voornaamste kenmerken zijn de gedragen zang, galmende drums en een voorkeur voor bloederige, dramatische teksten. De groepen hebben namen als Lacrimosa of Theatre Of Tragedy. Eigenlijk is de Goth-stroming al weer een revival van een trend uit de jaren tachtig. Toen werden allerlei Engelse doem -bands als Siouxsie & The Bashees, The Cure en The Sisters Of Mercy tot het genre gerekend. Niet alleen wegens hun muziek, maar ook Vleermuizen eten geen chips Het festival Summer Darkness voor de liefhebbers van Gothic. (Foto: Rob Huibers) dankzij hun markante uiterlijk: het zwarte getoupeerde vogelnestjeskapsel van Curezanger Robert Smith kreeg enthousiast navolging. Vleermuizen werden de fans toen genoemd, naar de zwarte aankleding en de als vleugels gedrapeerde capes om hun schouders. De hernieuwde belangstelling voor Gothic groeide sinds 2000 gestaag. Er zijn speciale feesten, speciale concerten, winkels en festivals. Het idee voor een speciale Gothic-Picknick komt uit Londen vertelt Michiel, waar regelmatig grote groepen Goths in parken samenkomen. De informatie over muziek en evenementen halen Michiel en zijn vrienden, die allen in kleine plaatsen in de omgeving van Leiden wonen, van Internet.,,Via Internet ben ik met Goths in contact gekomen, zegt Oskar, student industrieel ontwerpen in Delft.,,Tijdens het surfen kwam ik allerlei homepages tegen met informatie. Zo ben ik liefhebber geworden. Hij bestelt de obscure cd s via Internet of per postorder, want in de reguliere platenzaken zijn ze meestal niet te krijgen. Voor Wednesdy, Michiel en Ramon heeft de interesse voor Goth gevolgen voor allerlei aspecten van het leven: wat ze eten, wat ze lezen, hoe ze zich kleden en hoe hun kamer eruit ziet. De drie wonen nog thuis en hebben hun kamers ingericht in Goth-stijl. Die van Wednesdy is zwart geverfd, met zwarte gordijnen en plastic vleermuizen aan het plafond. Ramon versierde de zijne als een spookhuis, met schedels, skeletten en draperieen. Drugs Deze Goths gebruiken geen drugs en drinken alleen rode wijn, want,,die fonkelt zo mooi. En op feestjes serveren ze geen chips, maar fraaie schalen met fruit. Goth staat ook voor de treurige romantiek van kastelen en treurwilgen. Michiel en Wednesdy schrijven samen gedichten. s Avonds is er een gothic dance party in een catacombe onder een kerk in Amsterdam, waar het groepje ook weer aanwezig is. De ene Goth, in bruidsjurk met daarover een zwarte cape, wordt bewonderd door de andere, die lange puntschoenen draagt met een lange rij gespen. Organisator Frank Bouwmeester meent dat de huidige interesse in de mode mede is ontstaan door de clip van Madonna, Frozen waarin ze met zwart haar en allerlei draperieen te zien is. Er is ook de invloed van de fetisj-wereld. Meer dan in de jaren tachtig zie je nu Goths ingesnoerd in corsetten en lakkleding. De sfeer is gemoedelijk. Men kletst en bekijkt de cd s die te koop worden aangeboden. Ramon danst heftig op een plaat van Bauhaus, Oskar zwijmelt met een meisje. Michiel is er nu niet bij. Hij moest in Noordwijk naar de verjaardag van zijn schoonmoeder. Dit artikel is enkele jaren oud.

5 5 Druiden en Bloed,,Karen, wil je een echte druide ontmoeten? vroeg een vriendin me laatst. Sinds ik hier een echte heks ontmoet heb en sinds ik weet dat hier nog hippies bestaan denk ik:,,ach, de Engelsen zijn behoudender dan wij en zo lijkt het alsof hier uit elk tijdperk nog overlevenden zijn. Door Karen Gerbrands De druide waarmee mijn vriendin een afspraak maakte, bleek geen gewone druide te zijn, maar een Archdruid, een hoge piet dus. Opeens werd ik zenuwachtig, maar gelukkig had ik net een boek uit de bibliotheek gehaald, Celtic Connections van David James en Simant Bostock en ik begon aan mijn huiswerk. Het woord druide kende ik wel, uit Asterix en Obelix. Nu leerde ik dat een druide een Keltische priester is; dat de druidenkalender 13 maanden heeft die naar bomen zijn genoemd; en dat ook de letters van het Goidelic alfabet bomennamen hebben. Er werd een godin aanbeden, Brigit genoemd, of ook wel Bride, of Moeder Aarde. Al jaar werd deze godin in Europa aanbeden, tot daar abrupt jaar geleden een einde aan kwam. Op een maandagmorgen reden we naar Glastonbury. We hadden afgesproken bij de Witte Bron. In het smalle straatje waar we parkeerden bleek ook de Rode Bron te Door Hester van Santen In Italië ontstaat elk jaar discussie rond de onverklaarbare rite van de vierde-eeuwse heilige Sint Januarius. Op 19 september laten katholieke priesters in Napels het bloed van de heilige, dat bewaard is in twee ampullen, van vloeibaar in vast veranderen. Mooie PR voor de stad en voor Italië, zo schreef de Italiaanse krant La Repubblica, maar wetenschappelijk dubieus. Vervolgens roerden ook het Vaticaan en het Italiaanse Comité voor Paranormaal Onderzoek (Cicap) zich. Het bloed van Sint Januarius is een uitvinding van een middeleeuwse alchemist, zo meldden Cicap-onderzoekers jaren geleden al in het tijdschrift Nature. Maar nu La Repubblica schrijft dat de Cicap dat bewézen heeft, krabbelen de sceptische wetenschappers terug. Nou, schreven ze Full time druide Rollo Maughfling (Foto Karen Gerbrands) zijn. We zagen mensen uit beide bronnen water drinken; een enkeling vulde een fles. We liepen naar de Tor, de karakteristieke kale heuvel in Glastonbury met erop de ruine van een 14de-eeuws kapelletje. Op een bankje in de zon hebben we een uurtje zitten praten met Rollo Maughfling, Chosen Chief of the Glastonbury Order of Druids and Archdruid of Britain. Eerst legde hij uit dat de leer van de druiden nooit verloren is gegaan, maar alleen lange tijd verboden is geweest en daarom moesten alle ceremonies in het geheim plaatsvinden. Dat hoeft nu niet meer. Ook wist hij alles over de muziek en de ceremonies. Helaas was hij niet opgeleid voor het maken van toverdrankjes. Zonnewendes,,Bent u een fulltime druide? vroeg ik.,,vroeger niet, zei hij,,maar tegenwoordig wel.,,en wat houdt dat dan in? vroeg ik.,,ik organiseer acht festivals per jaar, de zonnewendes en de dag-en-nachteveningen. Precies daartussenin hebben we nog vier heilige dagen. Dus we vieren 21 juni, de langste dag; 21 december, de kortste dag; en 21 maart en 22 september, wanneer de dag en nacht precies even lang zijn; dan op 2 februari Imbolc, op 1 mei Beltaine ; 1 augustus heet Lughnasadh ; en 31 oktober Samhein. Vast geen wonder Kardinaal Michele Giordano toont de monstrans met de vermeende bloeddruppels van Sint Januarius. (Foto AP),,Ik las ergens dat u zich gedistantieerd heeft van de hekserij, zei mijn vriendin.,,dat klopt. Wij zijn in het openbaar getreden, de heksen niet. Al hun ceremonies hebben met de maan te maken en vinden dus s nachts plaats en in het geheim. Onze ceremonies hebben met de stand van de zon te maken en vinden overdag plaats en zijn openbaar. Het uur was om en op de valreep stelde ik hem mijn laatste vraag:,,zijn er druiden in Nederland?,,Ja zei hij,,,maar de meesten zijn vrij oud en niet erg actief meer en de nieuwe generatie druiden is er jong en kent de ceremonies nog niet goed. Alternatief In Glastonbury kochten we een boek dat hij ons aangeraden had, The Elements of the Druid Tradition van Philip Carr-Gomm. Ik was nog nooit eerder in Glastonbury geweest. Het bleek een mooi stadje te zijn vol alternatieve winkeltjes: edelstenen, kruiden, Afrikaanse kunst, boekwinkels vol met alternatieve boeken. Zelfs de mensen kleden zich er anders dan ik gewend ben, New Age, alsof de jaren zestig zijn blijven hangen. Thuis heb ik de twee tijdschriften en het boek bekeken. De leer van de druiden deed me denken aan het geloof van de indianen in Amerika, de bushmen in Afrika, de aboriginals in Australie. Nu kwam ik erachter dat zo n soort geloof ook in Engeland nog steeds bestaat. als reactie in een persbericht, we dénken alleen dat het geen bloed is. Maar onderzocht hebben we het nooit, want dat mogen we niet. Het Vaticaan, bij monde van monseigneur Paolo Romeo, is de stelligheid zelve:,,ook na recent onderzoek blijft het fenomeen onverklaarbaar. Ondanks de voorzichtigheid die de wonder-onderzoekers tentoonspreiden, lijken ze toch van hun zaak overtuigd als ze in hun persbericht naar hun eigen onderzoek uit 1991 verwijzen. Destijds maakten ze uit eierschalen, keukenzout en vulkanisch ijzerchloride een roodbruine substantie na die zich precies als het bloed van Sint Januarius gedroeg. Bij hard schudden verandert het van vast naar vloeibaar. En de bewering van Paolo Romeo dan? De onderzoekers:,,er is niks in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

6 Satanisten zijn overal Door Itai Mol nrc handelsblad 6 Ocultisme,,Samen met Harry Potter en zijn vrienden raken de oplettende lezers in zeven jaar (zeven boeken) vertrouwd met de wereld van het satanisme. Het occult zakwoordenboek is bedoeld als handreiking aan christenen, die volgens auteur R. Matzken onbekend zijn met de vele verschijningsvormen van duivelsaanbidding in de huidige maatschappij. Dat geldt volgens de auteur ook voor de kinderboekenreeks over de tovenaarsleerling Harry Potter, die bij kinderen over de hele wereld populair is. Waar nog maar kort geleden het occulte tot het terrein van de primitieve culturen behoorde, staat de huidige maatschappij er bol van, constateert de auteur.,,onderwijs en gezondheidszorg integreren het in hun programma s, (kinder)boeken en jeugdmuziek staan er bol van. Vijf christelijke organisaties hebben zich verenigd om de satansverering tegen te gaan. De bekendste is de stichting Schreeuw om Leven van de Hilversumse evangelist en oud-directeur van de Evangelische Omroep Bert Dorenbos. Wereldwijd complot Volgens Dorenbos bestaat er een wereldwijd complot van satanisten, verenigd in maffia-achtige structuren. De duistere krachten zouden onder meer actief zijn in de internationale criminaliteit en de vermaaksindustrie in Hollywood. Ook in de politiek en de kerk zijn de satanisten volgens hem geïnfiltreerd. In het occulte zakwoordenboek staan honderd termen uitgelegd die te maken hebben met waarzeggerij, hekserij, Oosterse mystiek en alternatieve geneeswijzen. Een voorbeeld is Feng Shui:,,Geluk, gezondheid en succes door de juiste afstemming op Chi (manipulatie van Ying en Yang) in bouwkunst en zakendoen. Een oude Chinese vorm van wichelarij werd een hype in het Westen. Bij ieder occult gebruik wordt een Bijbelse duiding en weerlegging gegeven. Zo luidt de bijbelse weerlegging van reïncarnatie:,,het is de mensen gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, Hebr. 9:27. Harry Potter met het zwaard van Griffoendor. Uit de film: De geheime kamer. De honderd trefwoorden in het zakwoordenboek bieden samen een aardig overzicht van stands die er op een paranormale beurs te vinden zijn. Maar volgens Dorenbos gaat occultisme verder dan deze standaardtermen, ook drugsgebruik en rock & roll beschouwt hij als occult. Dorenbos:,,Matzken en ik verschilden een beetje van mening over het opnemen van deze termen. Maar goed, ik ben erg blij dat het boekje en het platform er nu zijn, en we zullen zeker onze activiteiten uitbreiden. Dorenbos ziet de invloed van het satanisme steeds verder toenemen, vooral doordat de duistere krachten steeds meer de massamedia als wapen gebruiken om hun boodschap te verkondigen. Hij ziet voorbeelden te over, maar het duidelijkst in Nederland waren toch wel de programma s van Menno Buch, voor wiens ziel Dorenbos nog iedere week bidt.,,ik ken hem persoonlijk, en hij weet hoe ik over hem denk. Hoewel er goed met hem te praten valt, wil hij niet met zijn duivelse activiteiten stoppen. De toename van het occultisme is voor Dorenbos een teken dat de tijd van oorlogen die aan de apocalyps vooraf zal gaan, naderbij komt. En de traditionele kerken, zelfs de orthodoxe protestantse richting die hij aanhangt, zien het gevaar niet. Daarin ziet de evangelist zelfs het bewijs dat de satanisten ook in de kerk zijn geïnfiltreerd. Dorenbos:,,De duivel is gebaat bij stilte, zodat hij in alle rust zijn werk kan doen. Dat de kerken daaraan meewerken, betekent dat hij ook daar invloed heeft. Omdat de duivel het liefst in stilte opereert, is bekendheid geven aan zijn activiteiten het middel van het platform om hem te bestrijden. Want uiteindelijk is de duivel volgens Dorenbos maar voor één ding bang:,,de liefde van Jezus.

7 7 Hallucinaties en Uittreding Paddo zorgt voor indrukwekkende spirituele trip Door Hester van Santen Een drugssessie met psylocibine, de werkzame stof uit paddo s, kan een religieuze ervaring opwekken die nog maanden indruk maakt. Dit is de uitkomst van een merkwaardige dubbelblinde studie met 36 proefpersonen die uitgevoerd werd aan het academisch ziekenhuis van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology. Stimulerend effect Gezeten in een rustige woonkamer, muziek op de achtergrond, kregen volwassen vrijwilligers onder begeleiding een hoge dosis psilocybine toegediend, goed voor een urenlange trip. Anderen kregen ter controle een pil met het ADHD-medicijn Ritalin, dat een stimulerend effect heeft. Direct na de trip, en twee maanden later, vulden de deelnemers een uitgebreide enquête in over hun ervaringen, en dan vooral over de spirituele betekenis van de trip. De mensen, die geselecteerd waren omdat ze veel met religie of mystiek bezig waren, vonden het indrukwekkend: 22 van de 36 rapporteerden een complete mystieke ervaring na de paddopil. Van Ritalin voelden maar vier deelnemers zich spiritueel Kan je geest je lichaam verlaten terwijl je doorleeft? Zwitserse neurologen hebben nu wetenschappelijk aangetoond dat uittreden een echte ervaring is. Door Hendrik Spiering In esoterische en parapsychologische kring is het een vaak besproken ervaring: uittreding, de ervaring dat de geest het lichaam verlaat. Vaak vertellen mensen met zo n out of body -ervaring (OBE) dat ze hun lichaam van bovenaf konden bekijken. Bij onderzoek van een epileptische patiënt in Zwitserland is nu een hersengebied gevonden dat bij prikkeling precies zo n ervaring De paddestoel Psylocibine zorgt voor een religieuze trip. Wetenschappers zeggen: Uittreden is een echte ervaring oproept: de rechter gyrus angularis, een kronkeling in de cortex aan de rand van de achterhoofdskwab. Het onderzoek staat beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Tijdens lichte elektrische prikkeling van het hersengebied zei de 43-jarige epilepsiepatiënte (die nooit eerder een uittredingservaring had gehad) dat ze wegzonk in het bed of van een grote hoogte viel. Sterkere prikkeling leidde er toe dat ze zich twee meter boven het bed voelde zweven en zelf in bed zag liggen.,,maar ik kan alleen mijn benen en mijn onderlijf zien. Als de vrouw gevraagd werd strak naar haar benen te kijken tijdens zo n prikkeling meldde ze dat ze haar benen korter zag worden. Als haar benen gebogen waren leek het alsof ze snel op haar gezicht af kwamen, en ze probeerde haar benen dan ook te ontwijken. Hetzelfde gebeurde als ze gevraagd werd naar haar handen te kijken. Uit het feit dat prikkeling zowel leidt tot uittreding als tot anatomische illusies (van uitsluitend het eigen lichaam), én uit het feit dat aan het lichaam van de vrouw tijdens de ervaring niets bijzonders te zien was, leiden de Zwitserse neurologen af dat het gaat om een verstoring van het eigen-lichaamsbeeld. Uit ander onderzoek was al bekend dat de gyrus angularis een rol speelt bij het lichaamsbeeld. Uittredingservaringen en illusoire lichaamsveranderingen kunnen ook verdwijnen als de betrokken persoon probeert het lichaam op afstand nader te inspecteren. Het kan zijn dat in de gyrus angularis geraakt. Twee maanden later vond ongeveer de helft van de deelnemers dat de trip bij de top-5 van belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoorde. Psilocybine geldt niet als erg gevaarlijk. Een op de drie deelnemers aan de Amerikaanse studie had echter wel angsten, een op de zes werd tijdelijk paranoïde. Psychopharmacology, dat maar liefst vier commentatoren uitnodigde om de studie te bespreken, was lovend. De Amerikaanse psychiater Harriet de Wit schrijft dat de studie [...] waarschijnlijk een belangrijke plaats [zal] innemen in de geschiedenis van menselijk onderzoek in de psychofarmacologie. Gereguleerd onderzoek naar drugsgebruik was in de jaren vijftig en begin jaren zestig gemeengoed, maar kreeg een slecht imago. Zo gebruikte de bekende LSD-deskundige Timothy Leary zichzelf en studenten als proefpersoon. De onderzoekers vinden het nuttig dat ze nu kunnen uitzoeken wat er tijdens een mystieke ervaring in het brein gebeurt. Desgevraagd beaamt Raymond Niesink, toxicoloog bij het Trimbos-instituut voor verslavingszorg, dat er in het vakgebied behoefte is aan serieuze studies naar de effecten van drugs, al gaat het dan vooral om de farmacologische en niet zozeer om de mystieke kanten. een koppeling plaatsvindt tussen de visuele ervaring en andere zintuiglijke waarnemingen, zoals de tastzin. Deze bevindingen sluiten aan bij de conclusies van de bekende Britse parapsychologe Susan Blackmore die al in de jaren tachtig vaststelde dat uittredingen zeer vaak plaatsvinden wanneer zintuigelijke informatie beperkt is of volkomen wordt genegeerd. Door deze verstoringen is het brein gedwongen om een coherent beeld op te bouwen uit andere elementen, zoals het geheugen. Geen enkele uittredingservaring die Blackmore onderzocht gaf aanleiding om te veronderstellen dat de geest werkelijk het lichaam had verlaten. Ook alle klassieke gevallen die altijd in de literatuur opduiken blijken bij nader historisch onderzoek op drijfzand te berusten.

8 8 Jongeren zijn weer nieuwsgierig naar het geloof, ziet Antoine Bodar.,,Dat moet je niet afstraffen. Door Bas Mesters Priester Antoine Bodar (61) ontvangt in zijn cel, hartje Rome. Een vloer van geglazuurde plavuizen, een oud balkenplafond, een tafel, een boekenkast en een bed. Buiten brandt de zon. Binnen wordt getranspireerd. Sinds deze zomer is Bodar bijzonder hoogleraar Christendom, Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg, hij blijft wel in Rome wonen. Hij vindt de leerstoel op zijn lijf geschreven. Hij werkt sinds zijn twintigste voor radio en televisie. Hij was vijfentwintig jaar actief aan de Universiteit van Leiden, waar hij onder meer filosofie van de kunst doceerde. Hij studeerde kunstgeschiedenis, geschiedenis, literatuur, theologie en filosofie. Sinds 1992 is hij priester. Mag een kerk de media aanwenden om de boodschap te verspreiden? Ik denk het wel. Maar het gaat erom dat je het bescheiden doet. Zeker in de media, want als je in die wereld gelovig bent, beschouwen ze je als iemand die niet helemaal volwassen is geworden. In Nederland is godsdienst lange tijd iets geweest dat in de privé-sector hoorde. Ik denk dat het land ontwaakt is. Godsdienst doet er weer toe. Het hoort thuis in het openbare domein. We zagen u met Jan Mulder in een Postbankreclame op een motor door Rome rijden. Waar ligt de grens van het openbare domein voor de kerk? Ik heb begrepen dat gelovigen mijn optreden doorgaans leuk hebben gevonden. Mensen die uit de kerk zijn gestapt, waren kritischer. Bisschop Muskens van Breda vond t niks. Ik vond het leuk om dit uitgerekend met zo n mopperaar als Mulder te doen, die altijd afgeeft op het geloof. Met zo n spotje geef je als priester aan dat je middenin het leven staat. En de opbrengst was voor een goed doel: de herinrichting van het priesterkoor in de Sint-Jan van s- Hertogenbosch. Godsdienst doet er weer toe Antoine Bodar (Foto Roger Cremers) Het aantal gelovigen onder jongeren is teruggevallen, tot dertig procent. Maar diezelfde jongeren komen nu veel openlijker uit voor hun geloof dan jongeren van twintig jaar geleden. Hoe verklaart u dat? Jongeren zijn niet gewend aan godsdienst, omdat hun ouders de kerk tabee hebben gezegd. Juist door een gebrek aan kennis en doordat de contrabeweging van hun ouders is uitgesleten, zijn jongeren weer nieuwsgierig en religieus aan het winkelen. Dat moet je niet afstraffen. Je moet heel mild uitleggen waarom het christelijk geloof is zoals het is. Ik laat zien dat het katholieke geloof een vrolijk geloof is. In mijn colleges in Leiden had ik altijd het meeste succes als ik voorlas uit de Confessiones van Augustinus: Heer Heer, maak mij kuis, maar nu nog niet. Maar wat als die geïnteresseerde jongeren de bekende vragen over het condoomstandpunt van de kerk en andere heikele kwesties ter sprake brengen? Ik probeer dat een beetje af te houden. Je moet er altijd over praten. Maar het is belangrijk je te realiseren en dat is moeilijk voor Nederlanders dat de katholieke kerk de ethische lat zeer hoog legt. Tegelijk weet de moederkerk heel goed dat haar kinderen zich niet altijd naar de regel gedragen. Er is altijd een spanning tussen de theorie en de praktijk, het ideaal en het leven. Dat hoort bij de katholieke kerk. Dus er zijn wetten, maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid of hij die navolgt of niet? Nou, zo sterk zou ik het niet willen uitdrukken, maar er zijn wetten en we moeten gewetensvol met die wetten omgaan. Ik denk dat veel jonge mensen meer hebben aan een helderheid die streng is. De leer draag je uit op de preekstoel. Maar in de biechtstoel, als je naast iemand zit, ben je natuurlijk toch het lam. Het kan voorkomen dat je als priester aan iemand die problemen heeft een ander advies geeft dan wat de kerk leert. Is dat niet hypocriet? Zo zouden veel protestanten het noemen. Maar zo is het leven. En ik ben natuurlijk een echte katholiek. Ik vind Nederland een benepen land. Er is geen compassie. Als je in Amsterdam naar de tram rent, wacht de bestuurder niet. Als zijn schema zegt dat hij moet rijden, vertrekt hij. Hier in Rome wacht de tram dan. En als je een keer te weinig geld hebt, zeggen ze hier: laat maar zitten. Het is nog zoveel menselijker. En religie is meer verweven met de cultuur. Nederland is radicaal met doordrammen. Het ik-zeg-wat-ik-denk van Pim Fortuyn is verworden tot ik-praat-ik-zeg-maar-ikdenk-niet. Er is sprake van een enorme vergroving. Nederlanders heten een tolerant volk te zijn, maar dat is helemaal niet zo. Maar Nederland is wel tolerant voor homoseksuelen. Ik vind Nederland juist een doordramland op dat terrein. Ik zeg in een nieuw boekje dat homofilie een afwijking is, maar als je dat doet, deug je niet. Ik hoor het normaal te vinden. Maar ik erger me vreselijk aan die Gay Parades op de Amsterdamse grachten. Die moet ik me laten welgevallen, terwijl ze daar iets presenteren waar geen normale homofiel mee uit de weg zou kunnen. Maar hoe kijkt u dan aan tegen het homostandpunt van de kerk en het document over homopriesters? Is dat niet intolerant? De kerk stelt dat iemand die diepgewortelde homoseksuele neigingen heeft, niet gewijd mag worden. Maar ze omschrijft niet wat dat dan is. Dat is verstandig. Als je als priester celibatair leeft, is er volgens mij niets aan de hand.

In Memoriam Priester Jules Herbrink

In Memoriam Priester Jules Herbrink Maandbericht DIVERSEN In Memoriam Priester Jules Herbrink Op 26 september 2008 is overleden Jules Herbrink, priester in de Vrij-Katholieke Kerk. Jules werkte met hart en ziel in de kerkgemeente Zwolle.

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Onverbreekbaar Januari 2012

Onverbreekbaar Januari 2012 Jaargang 26 - nr. 5- januari 2012 Vergeef ons Vergeef ons dat wij onze gevoelens niet toetsen aan de werkelijkheid - ons telkens opnieuw weer als kinderen laten dwingen - onoprecht te zijn voor onszelf

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Verwonder u! INHOUDSOPGAVE 3 Van de redactie ...VAN DE REDACTIE. ...van hart tot hart...

Verwonder u! INHOUDSOPGAVE 3 Van de redactie ...VAN DE REDACTIE. ...van hart tot hart... Colofon Jaargang 6, nr. 3, augustus 2006 van hart tot hart (voorgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen) is een uitgave van de Stichting Centrum voor Attitudinal Healing en verschijnt

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven...

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven... Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012 In vrede leven... 2 LifeLine In dit nummer 4 Bezoek uit de schoorsten 7 Met stomheid geslagen 10 Geen woorden maar daden colofon

Nadere informatie

INTERVIEWS OVER RITUELEN:

INTERVIEWS OVER RITUELEN: Hét algemeen maçonniek tijdschrift Jaargang 66, september 2012, nr. 7 INTERVIEWS OVER RITUELEN: - GROOTMEESTER WILLEM MEIJER - POLITICUS BORIS VAN DER HAM - CARDIOLOOG PIM VAN LOMMEL - TROUBADOUR GERARD

Nadere informatie

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez

Minder moeten, meer flow Jan Bommerez De mogelijkheid om de sprong te maken naar een hoger bestaansniveau is er voor iedereen. Het komt in essentie neer op jouw bereidheid om jouw overtuigingen over wat normaal is, los te laten. DEEPAK CHOPRA

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT 1 2 Reinder Bruinsma Het maakt wel uit wat je gelooft Uitgeverij Veritas - Huis ter Heide/Brussel 3 ISBN 90 6302 152 6 D 1995/0962/1 1995 Uitgeverij Veritas Vormgeving

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Als knechten die hun Heer verwachten

Als knechten die hun Heer verwachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Inleiding tot de vernieuwde uitgave In dit boekje worden de gevaren

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie