Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo"

Transcriptie

1 Federaal Overlegplatform PLEZIERVAART 10 december 2008 / Flanders Expo Organisatie: NAUTIBEL / FOD Mobiliteit / Belgian Boat Show Verslagen van de vijf werkgroepen. Werkgroep UITRUSTING VAN PLEZIERVAARTUIGEN Marifoon België heeft als enig land deze strenge wetgeving. Waarom? Ook nadelig voor buitenlanders die ons land willen bezoeken. Duidelijkheid gevraagd voor de verhuursector (apparaten die niet kunnen zenden). Overgangsperiode gevraagd. O.a: wegens technische problemen om te beletten dat marifoons kunnen zenden. Oplossing gevraagd voor vaartuigen voorzien van marifoons (die kunnen zenden) maar incidenteel gebruikt worden door persoon die geen zendvergunning heeft. Vuilwater Expliciete vraag naar overleg, nu al, met gewestelijke overheden, federale overheid en gebruikers, en dit vóórdat er in België een regeling (zoals de Nederlandse) wordt ingevoerd. In de marge daarvan wordt nu al gevraagd waar men vuilwater kwijt kan (gewestelijke bevoegdheid). Uitrusting Duidelijke afbakening tussen binnenwater en zeewater en op zee zelfs afhankelijk van afstand van de kust (zoals in Frankrijk). Dus geen overlappingen meer zoals bv Gent-Terneuzen. Nadien duidelijke en logische regels per vaargebied. Ook eenvormig op de binnenwateren en niet afhankelijk van één of andere waterweg. Algemenere omschrijving: brandblusser i.p.v. poederblusser zodat ook ander types kunnen worden gebruikt. Duidelijkere omschrijving van verplichte vuurpijlen Afwijking voor kleine motorvaartuigen (best in functie van 2 criteria of één van beide: vermogen en lengte vaartuig). Oplossing voor vervallen vuurpijlen. Andere Veel catamarans aan de kust zouden geen vlaggenbrief hebben en ook niet de normaal verplichte uitrusting. Dirk Van den Abeele,

2 2

3 Themawerkgroep SCHEEPVAARTREGLEMENTERING Items 1 Beschikbaarheid van vaarreglementen (gecoördineerde tekst) Website ITB publiceert de vaarreglementen in gecoördineerde versie (dus met alle wijzigingen) en ook met alle bijlagen 2 Toelichting van vaarreglementen Zie bvb. de brochure vaarregels in beeld 3 Vademecums en plooifolders Vademecum niet meer in druk beschikbaar; er is wel een drukklare versie op internet die geregeld wordt bijgewerkt Plooifolders behandelen één enkel thema (A4 recto-verso geplooid) 4 Technisch reglement voor de pleziervaart 5 Actualisering kustreglement Ook bvb. reglementering kite-surfen 6 Bijzondere reglementen voor bepaalde scheepvaartwegen 7 Verhuurregeling (boot-met-schipper verhuren) 8 Minimale veiligheidseisen voor verhuur van pleziervaartuigen Streefdoel is om nog tot twee algemene vaarreglementen te komen : binnenwateren (APSB) en zee (COLREG). Alle andere reglementen moeten hiernaar in hoofdzaak verwijzen en kunnen slechts in geringe mate afwijken. Bilateraal overleg met Nederland zal nodig zijn (Gent-Terneuzen, Beneden- Zeeschelde, Gemeenschappelijke Maas). Zowel garanties voor een veilig vaartuig als voldoende vaardigheden en kennis voor de gebruiker (uit de beleidsnota) 9 Sancties bij overtredingen Momenteel enkel immobiliseren (aan de ketting leggen) dit is zware sanctie Valt er iets te zeggen voor een boetecatalogus (men weet wat een overtreding kost ook de buitenlanders worden gevat door dit systeem) Reacties uit de werkgroep: 1.- Het is niet eenvoudig om de reglementen te bekomen. Behoudens via internet of bestelling via Standaard Boekhandel. In de gewone vakhandel of boekhandel quasi niet te bekomen. De overheid zou bepaalde maatregelen moeten nemen voor een betere bekendmaking van wijzigingen, nieuwe reglementen, aanpassingen. Het aan boord hebben of kunnen raadplegen is niet klantvriendelijk - het is beter het stuurbrevet te verplichten voor iedereen. Of anders volstaan met een uitgebreide versie van het vademecum i.p.v. het boek. 2.- De toelichtingen worden niet voldoende verspreid. De officiële toelichtingen (?) en deze uitgegeven door privé zijn niet echt duidelijk en te uitgebreid, terwijl er soms tegenspraak is tussen beide. 3.- Verspreiding en bekendmaking verbeteren. Quasi niet te bekomen. 4.-Het is wenselijk een technisch reglement op te maken; met dien verstande dat dit aangepast is aan de CE - keur. 5.- Het is inderdaad aangewezen het kustreglement te actualiseren. Het samenvoegen van het kust - en zeereglement (voorkoming aanvaringen op zee) zou praktisch zijn. Tevens de Berichten aan de Zeevarenden van lange duur dienen hierin opgenomen; evenals een reglementering voor kite-surfen. 6.- Akkoord met gesteld streefdoel; maar inderdaad wel aanpassen. Ook de Bijzondere reglementen per waterweg dienen aangepast en moderner gemaakt - sommige zijn nier meer aangepast sinds Moderniseren door bvb. uiteen halen in een algemeen beheersreglement en een beheersreglement per waterweg (vaarinformatie en algemene informatie) per waterweg. Ook de Berichten aan de Schipperij die reeds lang geldig zijn en eigenlijk opgevat zijn als een aanpassing van de bijzondere reglementen dienen hier in opgenomen. 3

4 7.- Commerciële pleziervaart: een minimum opleiding verplichten voor de zee:hier wordt verwezen naar de zgn. Zeebrief (15 m) of de 12 betalende passagiers. Op binnenwateren is een stuurbrevet verplicht voor de beroepsvaart. Wel dient hier de controle uitgebreid op de betalende passagiersvaart (er zijn verschillende passagiersschepen die zich voordoen als gewone pleziervaart. 8.- Een veilig vaartuig en een minimum opleiding met een verplichte inhoud (goed te keuren door de overheid) is nodig; zowel voor de zee als de binnenwateren. De vaartuigen dienen aan bepaalde technische specificaties te voldoen; tevens kan (dient) de verhuurder zelf de huurder te verbieden bepaalde waterwegen te bevaren. 9.- Sancties bij overtredingen: lijst overtredingen met boetecatalogus opmaken; hierin niet het PV van waarschuwing vergeten op te nemen. Bijkomende items naar voor gebracht door werkgroep: 10.- Bij aanpassing en modernisering van reglementen steeds internationale afstemming betrachten 11.- Het vignet Veilig varen internationaal bekend maken SPN - betere opleiding ambtenaren nodig - verschillende directies andere interpretatie; idem ambtenaren andere overheden 13.- Een uitgebreid overleg met sector gewenst bij regelgeving 14.- Bij voorlichting naar publiek - zie website Veilig varen doen we samen Samenvattend naar Prioriteiten 1. a) Verouderde reglementen aanpassen, uniform maken met reglementering buurlanden en vereenvoudigen en inkorten waar mogelijk. b) Toelichtingen verduidelijken, en inkorten. 2. De beschikbaarheid van vaarreglementen, plooifolders, vademecums verbeteren, bekendmaking verbeteren. 3. Verhuring - Verhuurregeling met schipper dus commerciële pleziervaart: verplicht opleidings -pakket voor schipper voor de zee (en binnenwateren controle uitbreiden); - Verhuurregeling zonder schipper: minimum opleiding met verplichte inhoud van cursus - Vaartuigen: technische eisen opleggen voor binnenvaart + zee - verhuurder legt verbod op i.v.m. bevaren bepaalde waterwegen 4. Sancties bij overtreding: lijst opmaken - dus catalogus wat en hoeveel - hierbij PV van waarschuwing opnemen 5. Preventiecampagnes SPN, Mobiliteit, Gewesten meer bekendheid geven, ook internationaal 6. Opleiding bevoegde ambtenaren Federaal en Gewesten verbeteren; o.a. bijscholing bij nieuwe regelgeving. Overleg tussen gebruiker en overheid opstarten 4

5 Verslag werkgroep REGISTRATIE WERKTUIGEN Noodzaak van een voorlopige vlaggenbrief voor handelaars om proefvaarten te kunnen doen en schepen over te brengen naar beurzen Immatriculatieplaat en vlaggenbrief : streven naar één systeem. Nota door de marifoon verplichting voor de binnenwateren is er ook een verplichting van vlaggenbrief voor binnenschepen Soepele en eenvoudige verlenging van bestaande vlaggenbrieven bij vervaldag of verkoop Streven naar uniforme werkwijze voor de uitreiking van de vlaggenbrieven Boothandelaar vragen naar grondige controle van CE keuringen van nieuwe en tweedehands boten. Verklaring op eer zou niet mogen. Wat gebeurd er met een boot waarvan men weet dat hij geen wettelijke CE keuring heeft? Online registratie is oké, maar men vreest een gebrek aan controle en misbruik van o.a CE keuringen Schepen boven de 15m moeten, volgens een deelnemer, gemeten worden. Reden? Voor kleine catamarans blijkt het een probleem te zijn om een vlaggenbrief te hebben? Deelnemers vragen om de booteigenaars te verplichten minstens een BA verzekering af te sluiten Certificaat van deugdelijkheid voor commercieel vlaggenbrief o Is er een reden van verschil tussen commercieel gebruik en niet commercieel gebruik ( bij de auto s is er ook geen verschil ) o De uitrusting is de verantwoordelijk van de eigenaar, maar de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de constructie zou moeten bij de fabrikant liggen. o Verplichte uitrusting met alle details moet op voorhand gepubliceerd zijn met een checklist. o Verplichtingen moet logisch in elkaar streken ( apotheek taal medisch boek taal handleidingen veiligheidsmateriaal - enz) o In het buitenland zou men kunnen beroep kunnen doen op internationaal gekeurde organismes zoals Veritas en Lloyds om verplaatsingstijd ( ten laatste van de overheid ) en verplaatsingskosten ( ten laste van de eigenaar ) te vermijden. o Als de keuring niet binnen de maand, na aanvraag, niet kan plaats hebben moet de eigenaar een voorlopig attest kunnen krijgen om te kunnen werken BIV : ofwel afschaffen ofwel op zijn minst evenredig maken met de lengte van de boot. Schepen groter dan 24m komen niet in aanmerking voor scheepshypotheek Moderator wenst een vrijwillige registratie van de schepen ( met alle gegevens en foto s naar Engels model ) met demogelijkheid van de scheepvaartpolitie en kustwacht om deze informatie via het internet op te vragen. Dit zou de zoektocht naar een schip, in problemen, vergemakkelijken. De scheepvaartpolitie beschikt reeds over een dergelijk systeem maar om schepen terug te vinden bij diefstal. Dit zou eventueel kunnen uitgebreid worden om dubbele systemen te vermijden. Eddy Coenen 0496/

6 Themawerkgroep VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJZEN EN STUURBREVETTEN Invoeren van een internationaal erkend brevet is absoluut gewenst. Voor de hand liggende keuze: ICC (international Certificate of Competence) Absolute eenstemmigheid: zo snel mogelijk in te voeren. Enkele mogelijke problemen: - praktijk vereist - - minimumleeftijd 16 jaar - geen opgave van boottype, lengte of snelheid - 2 mogelijke vermeldingen: inland coastal. Quid Zee? Bij invoering van ICC zou meteen ook een van de overige punten, nl. varen in het buitenland voor Belgische pleziervaarders zijn opgelost (mits nog enkele punten bijv. qua uitrusting en documenten worden toegelicht). Wenselijkheid van een verplicht brevet op zee: hier lopen de meningen uiteen. In ieder geval duidelijke stellingname van de federaties: geen verplichting, wel aan te moedigen, zeker ook in combinatie met praktijk. Indien er geen verplicht brevet voor de zee is, komt ook de optie te vervallen om het Algemeen Stuurbrevet onder bepaalde voorwaarden tevens voor de kuststrook te laten gelden. Opleidingen en cursussen Algemene consensus over het opzetten van een controle-organisatie door de overheid, met in eerste instantie de opdracht: erkenning van vaarscholen. Vastleggen van de daarbij toe te passen criteria. Erkenning houdt dus verplichtingen in: - voldoen aan de criteria - volgen van de aan te passen programma s (theorie en praktijk). Maar ook rechten: - kunnen afnemen van examens - kunnen afleveren van bepaalde diploma s. Yachtman/Yachtnavigator Duidelijke stellingname m.b.t. Yachtnavigator: heeft geen zin meer in deze tijd. Yachtman: mits aanpassing van de leerstof te behouden. Van de meeste scholen is het programma geënt op dat van Yachtman. Waarom dan niet de examens gelijkstellen en door erkende vaarscholen laten afnemen op het eind van de opleiding, incl. praktijk? Praktijk Iedereen ziet het nut en de noodzaak van praktijk in (ook voor het Stuurbrevet). In eerste instantie kan overwogen worden om wel de praktijklessen in te bouwen, maar geen echt examen, in de zin van de huidige Stuurbrevetregeling: een bepaald aantal uren met een vastgelegd programma te volgen in een erkende vaarschool. Brevetten Graag een systeem met modules, vanaf een instapniveau met basiskennis (bijv. vertrekkend van Personal Water Craft, waarvoor immers de kennis van de navigatie niet absoluut nodig is) en stelselmatig deelnemen aan hogere modules (met evt. tussenliggende evaluatie). Herbekijken en eventueel aanpassen van de inhoud van die modules. Stuurbrevet Vraag naar meer evenwichtige verdeling van de examenvragen (daarom niet moeilijker!). Meer spreiding van de examens ligt moeilijker i.v.m. cursusdata. 6

7 Gebruik van verschillende antwoordformulieren om fraude op het examen tegen te gaan moet overwogen worden. Vraag naar meer officieel uitziend document met foto (wordt evt. opgelost indien vervangen door het ICC). STCW Een duidelijke stellingname: de wet van 24 mei 2006 is er gekomen zonder enig overleg en inzicht in de problematiek van de charterbedrijven en van de zeilscholen. STCW is uitstekend, maar is gericht op de beroepsvaart en op de grote pleziervaart zoals die hier bij ons zelden voorkomt (privéjachten met schipper/kapitein). Algemene vraag om herziening en aanpassing van deze wet. Marifoon Leerstof opnemen in modulaire structuur van de andere cursussen. Sterke vereenvoudiging algemeen gevraagd; sommigen vroegen zelfs afschaffing van het examen (maar met behoud van eed van geheimhouding). Indien toch een examen: laten aansluiten bij andere examens. EPIRB (noodbaken) Afschaffen van omslachtige procedures voor aanschaf en gebruik. Vraag naar vrijstelling van brevetten van deelnemers aan flottielje-formules, bijv. Belgian Pneumatic Club. Te onderzoeken. Communicatie Er is nood aan het direct doorspelen van belangrijke informatie (bijv. nieuwe wetgeving) aan de relevante organisaties. Globaal: een erg positief ingestelde werkgroep die graag bij een snelle uitwerking wil helpen. 7

8 Themawerkgroep FEDERAAL PLEZIERVAARTBELEID Er is vertrokken van de bevoegdheden op de diverse vlakken en hoe die wordt gecommuniceerd met de betrokkenen (schippers en kandidaat schippers = gebruikers van de waterwegen) Vele opmerkingen dienen te worden gezien vanuit de standpunten van de gebruiker - Ervaren pleziervaarders - Beginnende pleziervaarders - Anderstaligen (buiten Ned en Fra) = buitenlandse bezoekers 1) Er bestaat reeds een Vlaams overlegstructuur. Men verwittigd voor mogelijk dubbel werk. En suggereert dat der vertegenwoordigers van de twee overleggroepen in elkaars werkgroepen zetelen om dit dubbele werk te voorkomen. 2) In die zin is het ook noodzakelijk dat de inhoud van het Vademecum van de Pleziervaart in België ook door de gewestelijke niveaus wordt doorgenomen en waar nodig bijgestuurd. 3) Dit vademecum en ook de weg er naartoe, zodat de niet kenner van de pleziervaartmaterie, gemakkelijker kan vinden. Met andere woorden, een laagdrempelig communicatiekanaal is noodzakelijk. Dit communicatiekanaal is een optelsom van folders, aanwezigheid op beurzen, nieuwsbrieven, een website enz. enz.. Dit laatste alleen volstaat niet. 4) Er wordt gepleit voor een gecentraliseerd loket / centraal informatiepunt. Dit splitst in een werkelijk actief kantoor en een website waarin ALLE pleziervaartbetrokken informatie samenkomt. Deze website zou een duidelijk verstaanbare en vlot te onthouden domeinnaam moeten krijgen. 5) De site moet een heldere structuur krijgen gebaseerd op de diverse functies en bevoegdheidsgebieden. Parallel aan deze site is de oprichting van call centers een optie. 6) Men wijst op de beperkte talen waarin de huidige website en documenten zijn opgesteld. Vooral ivm Duitse en Engelse bezoekende pleziervaarders is meertaligheid gewenst. (vnl Engels) 7) Dit leidt tot de vraag of het opportuun is dat de overheidspromotie ook op buitenlandse watersportsalons aanwezig moet zijn. Dit leidt tot de vraag rond de haalbaarheid en de beschikbare budgetten. Ook dient te worden nagekeken of dit opportuun is, rekening houdend met de afweging of er voldoende buitenlandse belangstelling bestaat. Ook de cijfers van pleziervaart activiteit centraliseren zal daar een indicatie geven. Ook moet worden overlegd met de departementen toerisme of op dit vlak een investering moet gedaan worden. 8) Deelnemers aan beurzen missen een gedrukt exemplaar van het vademecum OF een ingekorte versie (steekkaart) als hand out voor de bezoekers/geïnteresseerden. Alweer de vraag of daar budgetten voor zijn. 9) Verspreiding van de informatie. Daarvoor is de website een modern en functionele tool. Men waarschuwt voor een overvloed aan nieuwsbrieven, maar dit zou ook een optie kunnen zijn. 8

9 Er is een gebrek aan communicatie met de gespecialiseerde watersportmedia, zo zijn er geen persberichten die veranderingen aankondigen, nieuwe regels of aanpassingen. 10) De verspreiding van het betrokken nieuws kan ook via zg partners. Op bepaalde plekken (zoals bij de aflevering van het vaarvignet) wordt bij het afhalen van het vignet ook een folder van de scheepvaartpolitie meegegeven, bijvoorbeeld. Dergelijke infopakketten kunnen beter gestroomlijnd worden. 11) Ook de verbonden/federaties en clubs kunnen dergelijke informatiepakketten verspreiden. Daarvoor hoeven geen criteria worden ingesteld, het is een zelfregulerend systeem. 12) Er is ook een dringende vraag naar een veelzijdige vaarkaart voor de pleziervaart voor heel België met een gevarieerd aanbod aan informatie die alle type pleziervaart interesseert. 13) Men wenst ook een kwaliteitslabel wat het vertrouwen in professionals, federaties en jachthavens zou moeten ondersteunen. Of het goed zou zijn dat de overheid haar taken delegeert naar andere, gekwalificeerde partners (zoals bij voertuig registratie door de autoverzekeraar) wordt wel overwogen maar niet specifiek beantwoord. De sector zegt dat zij dit reeds doet (ook de bootverkopers nieuw of tweedehands, zorgen voor de afhandeling van documenten en immatriculatie) maar daardoor is de nieuwkomer die van particulier tot particulier een jacht koopt niet geholpen. 14) Diverse a. BTW: dringend het BTW tarief voor jachthavens uniformiseren over het hele land. Niet overal betaalt men hetzelfde BTW tarief, waardoor de liggelden schommelen, zonder dat daarvoor een kwaliteitsverschil merkbaar is. b. BTW en BIV bij verkoop van jachten in een europees kader plaatsen. Door de hogere BTW is aankoop van nieuwe jachten in het buitenland aantrekkelijker en verliest de staat inkomsten. De BIV houdt geen rekening met de relatieve verkoopprijs, gekoppeld aan de lengte van het jacht. Dus wordt dezelfde som betaald voor een goedkoop bootje als voor een duurder superjacht. Dit is een remmende factor op de verhandeling. c. De gelijkwaardigheid van de Stuurbrevetten is nu doorgetrokken naar sommige bestaande Europese landen. Het zou aanbevelenswaardig zijn om dit op Europees en zelfs wereld vlak door te trekken, zodat de US brevetten ook hier gelden en omgekeerd. d. Er is een suggestie om de grijs/zwartwatertank verplicht te maken bij de bouw van nieuwe jachten. Dit verplichten in bestaande jachten gaat (voor België) te ver, is duur en lastig. Maar dat verplichten in nieuwe jachten beïnvloedt de verkoopprijs nauwelijks en past in een lange termijn ecologische visie. e. Doorlichten van de reglementering (en bestraffing) rond het (te)snel varen en dronkenschap. Ook moet er bekeken worden hoe het zit met de relatie snelheid en het veroorzaken van hinder, met name golfvorming. Sommige boten veroorzaken net minder hek en boeggolven als ze boven de huidig toegelaten snelheid mogen varen. Door traag te varen en hun planerende eigenschappen niet te gebruiken veroorzaken ze golfslag. Ook moet er een geluidsnorm komen ivm de motoren. Dit wordt voor het wegvervoer wel beperkt, terwijl dit op het water minstens even ergerlijk is. f. Men pleit voor overgangsmaatregelen zoals bvb bij het verplichten van de 2 de marifoon. In dat verband is de vraag of men in België een geen zwaardere verplichting heeft gecreëerd dan in het buitenland en waarom? Pit de Jonge /

10 10

Nieuw vaarbewijssysteem in de maak

Nieuw vaarbewijssysteem in de maak Nieuw vaarbewijsssteem in de maak Onder impuls van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart wordt momenteel een grondige hervorming van de bestaande brevetten voor de pleziervaart (beperkt en

Nadere informatie

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen.

Nieuw. Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Nieuw Vanaf 17 januari kan men via Waterski Vlaanderen een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief aanvragen of hernieuwen. Vlaggenbrief Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische

Nadere informatie

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER Het stuurbrevet is een verplicht document dat elke stuurman/vrouw moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt. Dit pleziervaartuig is kleiner of gelijk aan 15m lengte en dat kan door een motor aangedreven

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Einde 1 uitvoeringbesluit Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 30

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

ICC vaarvergunning. "I" (inland): varen op de binnenwateren. "C" (coast): varen in de kustwateren. Volgens het type vaartuig:

ICC vaarvergunning. I (inland): varen op de binnenwateren. C (coast): varen in de kustwateren. Volgens het type vaartuig: ICC vaarvergunning Wat is het ICC? Hoe aanvragen? Aandachtspunten bij de aanvraag Afwerking aanvraag International Certificate for Operators of Pleasure Craft Wat? Het ICC (International Certificate for

Nadere informatie

Vaarbewijzen. Vragen:

Vaarbewijzen. Vragen: Vaarbewijzen Binnenvaartwet Hoofdstuk 3. Regels aan boord 4. Vaarbewijs Binnenvaartbesluit Hoofdstuk 3. Regels aan boord 3. Vaarbewijs Binnenvaartregeling Hoofdstuk 7. Vaarbewijzen en radarpatenten 1.

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart

Vaarbewijzen voor de pleziervaart Wet- en regelgeving Vaarbewijzen voor de pleziervaart Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering. De wet is van kracht per 1 juli

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie Samen varen Beroeps- en pleziervaart in harmonie Door vlotte en veilige wateren Als schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor hobbyisten.

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN De federale overheid heeft een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen in het kader van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2020-2026.

Nadere informatie

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig.

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig. NATIONALE COMMISSIE WEB EN DATABASE MD 112 BELGIUM (November 2007) GEMEENSCHAPPELIJK HANDVEST VOOR LIONS WEBSITES IN MD 112 BELGIUM PRINCIPES EN VOORSCHRIFTEN VOOR OPBOUW VAN EEN SITE - GEDRAGSCODE 1 PRINCIPES

Nadere informatie

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 44 Examen mei 2013 Examenvragen stuurbrevet - 04 Mei 2013 Beperkt stuurbrevet Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

v.z.w. Procedure voor deelname aan het morse-examen.

v.z.w. Procedure voor deelname aan het morse-examen. Vlaamse Radio-Amateurs v.z.w. maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 113 - B-2800 Mechelen Bedrijfsnummer:0465.117.671 Procedure voor deelname aan het morse-examen. De vzw V.R.A. (Vlaamse RadioAmateurs)

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

1. Aanvraag eerste beoordeling / COP

1. Aanvraag eerste beoordeling / COP Directie Inschrijvingen & Homologaties Voertuigen City Atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Tel. : 02 277 30 50 Fax : 02 277 40 31 e-mail : homologatie.voertuigen@mobilit.fgov.be 27/02/2013 Handleiding

Nadere informatie

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Aanbeveling Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Brussel, 21 juni 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Gezamenlijke Bekendmaking

Gezamenlijke Bekendmaking Gezamenlijke Bekendmaking nr. 04-2015 Gebruik van AlS De Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde en de Vlaamse Administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust maken

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhuur van Vaartuigen B&B Bootverhuur

Algemene Voorwaarden Verhuur van Vaartuigen B&B Bootverhuur Algemene Voorwaarden Verhuur van Vaartuigen B&B Bootverhuur Artikel 1 Begrippen 1. Verhuurder; B&B Bootverhuur te Harderwijk. 2. Huurder; degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten,

Nadere informatie

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet 2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2012. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. U bent

Nadere informatie

Zeerecht GZV (2) Kapitein (7.2) Kapitein (Master)

Zeerecht GZV (2) Kapitein (7.2) Kapitein (Master) Zeerecht GZV (2) Kapitein (7.2) Kapitein (Master) Is persoonlijk (eind)verantwoordelijk voor het voldoen aan, en nakomen van, alle wettelijke verplichtingen Vertegenwoordigt de eigenaar bij het nakomen

Nadere informatie

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld.

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. 41 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 2 Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op de Europese voorschriften voor signalisatie

Nadere informatie

Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC

Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC Dit is de procedure om het examen voor het behalen van het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet met succes te realiseren. - De aanvragen en de administratieve

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk Stedelijk Subsidiereglement Jeugd Herziening 2016 Proces Evaluatie reglement 2011 : maart - november Jeugdraden Stadswerkers Koepels Adviesgroepen Jeugddienst Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Nadere informatie

Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC

Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC Examen Algemeen en Beperkt Stuurbrevet voortaan op PC Dit is de procedure om het examen voor het behalen van het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet met succes te realiseren. Anders dan de voorgaande jaren

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen?

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? GOCARTS: VRAGEN EN ANTWOORDEN Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? Gocarts moeten voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Procedure voor deelname aan het morse-examen.

Procedure voor deelname aan het morse-examen. Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Nr. 2011-06 V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen Morse-Examens 8 februari 2011 Er is dor een andere vereniging enige verwarring

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Welkom. Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren

Welkom. Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren Welkom Infovergadering Koninklijk Besluit van 9 juli 2014 voor paramotoren Stand van zaken, na publicatie KB Voorwoord en stand van zaken Fed./DGLV. Publicatie KB op 9 juli 2014 Regelmatig overleg bij

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

PROTOCOL 14. Besluit

PROTOCOL 14. Besluit - 90 - PROTOCOL 14 Wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn door voorschriften van tijdelijke aard overeenkomstig artikel 1.06 Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-3 In

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

VRAGEN RODE DIESEL NA 1-1-2013

VRAGEN RODE DIESEL NA 1-1-2013 Begin oktober 2012 heeft NOVE aan haar leden in de NOVE-Nieuwsbrief gevraagd of er onduidelijkheden zijn ten aanzien de wijziging van de Wet op de Accijns per 1 januari 2013 die hoofdzakelijk betrekking

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. );

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. ); Onderwerp Datum 16 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2015 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Een complexe omgeving, in mutatie maar met een aantal zekerheden. Pagina 1 Structuur van de voordracht 1. Belgische context : verleden

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LORIN PARYS datum: 30 oktober 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Zesde staatshervorming - Mobiliteit

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek?

2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2. Wat moet u onthouden over de prijzen- en kortingenpolitiek? 2.. De Ene korting is de andere niet! 2... Laat u niet misleiden door het kortingspercentage alleen! Geen appelen met peren vergelijken Kortingen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Beroepsregl. - vergoeding examinatoren A04 Brussel, 22.10.2009 MH/JC/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over DE VERGOEDING VAN DE EXAMINATOREN VAN DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIES

Nadere informatie

De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit

De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit De overgang van Klasse A naar het gesloten circuit Op 1/1/2016 zal het gesloten circuit, opgelegd door het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

Verklaren hierbij de hieronder vermelde boot te huren volgens de huurvoorwaarden zoals toegevoegd aan dit contract

Verklaren hierbij de hieronder vermelde boot te huren volgens de huurvoorwaarden zoals toegevoegd aan dit contract huurovereenkomst directzeilen.nl eigenaar directzeilen.nl T. de Jong Ankerbol 4 1319DH Almere huurder Naam Adres Postcode/plaats Telefoon Email Volwassenen aantal kinderen Ervaring Vaargebied Verklaren

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden EU aanbesteding Vertaaldiensten, ref.: COR/LEG/DM/NV 2012.19

Vragen & Antwoorden EU aanbesteding Vertaaldiensten, ref.: COR/LEG/DM/NV 2012.19 1. Om te voldoen dient de kandidaat min. 4 verschillende revisoren in vast dienstverband tewerk te stellen -> Moet dit 1 revisor zijn per doeltaal of mag er voor 1 doeltaal ook een revisor ontbreken? Wij

Nadere informatie

Cursusorganisaties optimaliseren

Cursusorganisaties optimaliseren Cursusorganisaties optimaliseren Bloso-centrum Herentals 1 december 2007 Hans Ponnet Overzicht van de presentatie Stand van zaken Wie zorgt voor kwaliteitsvolle cursussen De Stuurgroep / denkcellen / DSKO

Nadere informatie

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter Pleziervaartuigen langer dan 20 meter moeten na de invoering van de Europese richtlijn voor de binnenvaart en de Binnenvaartwet voldoen aan technische eisen. Hieronder volgt een overzicht van inventarisatie

Nadere informatie

Examen November 2007

Examen November 2007 Examen November 2007 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2007. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Kunst op kantoor: must of overbodige kostenpost? Contact ZZINLEIDING ZZKUNST OP KANTOOR

PC Advocaten Nieuwsbrief. Kunst op kantoor: must of overbodige kostenpost? Contact ZZINLEIDING ZZKUNST OP KANTOOR Kunst op kantoor: must of overbodige kostenpost? Met deze nieuwsbrief introduceert Mr. Emmanuelle Goovaerts zich, die we met plezier verwelkomen in ons team. Deze nieuwsbrief is een vulgariserende samenvatting

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper Handleiding Praktijkbegeleider Praktijkexamen Schipper Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Online portfolio omgeving... 5 Het portfolio... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Algemene informatie Beste

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 110 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-4 In

Nadere informatie

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 1. Inleiding Deze procedure beschrijft de regels die gelden bij de goedkeuring van voertuigen volgens de procedure ifast. Deze regels gelden ook voor de buitenlandse

Nadere informatie