Balans Organisatie Datassur ESV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Balans... 20. Organisatie... 22. Datassur ESV"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2 INHOUDSTAFEL Voorwoord Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (het RSR-bestand) Het bestand Discover Het bestand 11 Het bestand 11 Het platform voor het beheer van een reserve van privédetectives Het Bureau voor de Coördinatie van de Expertises (BCE) De RDR-compensatiekas De compensatiekassen voor de vzw s Canara en Trip Het project slapende fondsen bij de vzw Identifin Het platform Siabis Perspectieven Rekeningen Balans Organisatie Lijst van de Leden Datassur ESV de Meeûssquare Brussel Tel. : + 32 (0) (0) Fax : + 32 (0)

3 VOORWOORD GERT DE WINTER De diensten die Datassur aanbiedt stroken met de werkelijke behoeften van de sector en helpen de aangesloten ondernemingen om hun technische en financiële prestaties te verbeteren: dat staat als een paal boven water. De meeste van die diensten kunnen trouwens bogen op de toetreding van ondernemingen die samen meer dan 90% van het marktaandeel in de betrokken verzekeringsactiviteiten vertegenwoordigen. De klassieke diensten presteren sterk: RSR, Discover en zijn nog altijd de meest geraadpleegde bestanden RENÉ DHONDT De hoge graad van toetreding tot de geboden diensten stemt tot tevredenheid Het bestand van de speciale risico s blijft voor de verzekeraars bijzonder nuttig, omdat dit centrale register een controle toelaat op de gegevens die de kandidaat-verzekerden verstrekken. De registraties zijn waarheidsgetrouw: terwijl hun aantal jaarlijks toeneemt, blijft het aantal klachten en andere verzoeken om verbetering afnemen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de laatste vijf jaar geen enkel bezwaarschrift tegen Datassur ontvangen. Het aantal klachten bij de Ombudsman is de voorbije twee jaar met de helft gedaald, van een dertigtal tot dertien in Deze vaststellingen getuigen van de ernst en de bedachtzaamheid waarmee contracten worden opgezegd door de aangesloten verzekeringsondernemingen en de transparantie van het beheer van dit bestand. 2 - Jaarverslag 2010

4 In de autoverzekering zijn en Discover een vaste waarde De verzekeringsondernemingen beschikken met Discover over een centraal bestand waarin zij alle diefstallen van verzekerde voertuigen kunnen melden. Die centralisatie van gegevens vergemakkelijkt al verschillende jaren het zoekwerk van al diegenen die dagelijks gestolen voertuigen trachten op te sporen. Dankzij de uitbreiding van het informatienetwerk tot zusterverenigingen in het buitenland is het percentage van in Discover ontseinde voertuigen, die met andere woorden zijn teruggevonden en aan hun eigenaar terugbezorgd, gestegen tot boven de 28%. Die verhouding is meer dan verdubbeld sinds Datassur die activiteit heeft uitgebouwd. Met kunnen de betrokken beheerders in de verzekeringsondernemingen de technische gegevens van de voertuigen in portefeuille controleren. Als we het belang van de diensten van Datassur afmeten aan het aantal raadplegingen, dan komt het bestand net achter het bestand van de speciale risico s, met meer dan raadplegingen in De diensten BCE en Compensatie Het Bureau voor de coördinatie van de expertises (BCE) en de Compensatiedienst vormen, met het RSR-bestand, de eerste diensten die het ESV Datassur verder heeft uitgebouwd. Waar de compensatiedienst oorspronkelijk enkel aan het RDR-beheer van de autoverzekering was gewijd, zijn de activiteiten onder- Jaarverslag

5 tussen uitgebreid met compensaties voor rekening van de vzw s Canara (natuurrampen) en Trip (terreurdaden). Voor het BCE stond 2010 in het teken van onderhandelingen over twee belangrijke overeenkomsten, met de NMBS en met Belgacom. In beide gevallen ging het erom de tarieven aan te passen, maar ook de inhoud van de overeenkomsten, gelet op de technologische ontwikkeling van de laatste jaren. Het belang ervan voor de leden is opnieuw gebleken: bijna veertig ondernemingen hebben hun toetreding tot de twee overeenkomsten bevestigd. Eén nieuwe dienst per jaar Mooie balansen volstaan niet meer om de duurzaamheid van de onderneming te garanderen. Daarom luistert Datassur voortdurend naar de behoeften van zijn leden en is het haar ambitie voortdurend nieuwe uitdagingen aan te nemen en nieuwe diensten aan te bieden. De laatste jaren is het dienstenpalet van Datassur geëvolueerd tegen het tempo van één nieuwe dienst per jaar. Het recentste voorbeeld is het platform Siabis, voorbereid in 2010 en in productie sinds januari Siabis is een informaticaplatform met alle voertuigen die een bijstandsdekking genieten. Daarmee kan de beheerder van het autosnelwegverkeer razendsnel en trefzeker de betrokken verzekeraar/bijstandverlener vinden, die meteen zijn eigen pechverhelper op pad zal sturen. Het platform heeft niet alleen de bijstandsverzekeraars overtuigd maar ook de automobielclubs Touring en VAB, voor wie pechverhelping de bestaansreden is. Het gebruik van het Siabis-platform bevindt zich momenteel in een testfase van één jaar in de provincie Namen en op alle autosnelwegen in Wallonië. Is de ervaring positief, dan wordt het systeem uitgebreid tot alle provincies van het Waalse Gewest en vervolgens tot de rest van het land. Datassur nu ook actief in levensverzekeringen Gedurende vele jaren was het dienstenpalet van het economisch samenwerkingsverband Datassur gericht op de schadeverzekeringen. Door in te gaan op een voorstel van de vzw Identifin, die haar het informatica- en administratieve beheer van het dossier slapende fondsen toevertrouwde, heeft Datassur een nieuwe dimensie gekregen en in minder dan twee jaar kunnen aantonen dat het ook oplossingen voor de levensverzekeraars kan aanbrengen. De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Na de slapende fondsen, de antiwitwas In het verlengde van het dossier slapende fondsen, hebben de levensverzekeraars het ESV ook de uitvoering toevertrouwd van de operationele maatregelen waarin de antiwitwaswet voorziet. Ook hier treedt Datassur als onderaannemer op voor de vzw Identifin. Hierdoor kunnen de financiële- en verzekeringsinstellingen sinds enkele maanden hun wettelijke controleplicht nakomen in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld in de bank- en de levensverzekeringssector. Die samenwerking tussen verschillende instellingen vormt een mooi voorbeeld van krachtenbundeling die schaalvoordelen oplevert, zowel voor de verzekeraars als voor de banken. Op die manier komt Datassur tegemoet aan de doelstellingen die haar Raad van beheer heeft vastgelegd, in de geest van de oprichtende leden. 4 - Jaarverslag 2010

6 Datassur verleent ook diensten aan de verzekerden Kenmerkend voor de diensten die de laatste jaren zijn ontwikkeld, is dat zij ook directe voordelen inhouden voor de verzekerden zelf. Denk maar aan het platform dat de opsporing van eigenaars van slapende tegoeden mogelijk maakt, het platform dat een bijstandverlener aanduidt wanneer een verzekerd voertuig pech heeft of een ongeval heeft gehad op een autosnelweg, of nog, het toekomstige platform voor de centralisatie van de schadeattesten, evenveel diensten die niet alleen voor de betrokken verzekeringsondernemingen een toegevoegde waarde hebben, maar tevens de verzekerden bijstaan wanneer zij met zeer praktische problemen worden geconfronteerd. De financiële basis van Datassur is gezond en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk zodra de verzekeringsondernemingen daaraan nood hebben. Wie meer wenst te weten over de activiteiten van het samenwerkingsverband nodigen we uit het vervolg van dit verslag te lezen. Dat laatste staat overigens op de site van Datassur (www.datassur.be), die daarnaast tal van nuttige informatie bevat, zowel voor de verzekeringsprofessionals als voor het grote publiek. Zo helpt Datassur de aangesloten ondernemingen hun dienstverlenende rol tegenover hun klanten te versterken. Een gezonde financiële basis ondersteunt een optimale kosten-batenverhouding Het boekjaar is andermaal met een overschot afgesloten. Zoals bepaald in de statuten van het samenwerkingsverband zal dat overschot worden verdeeld onder de leden volgens een formule die de ondernemingen ertoe aanmoedigt gebruik te maken van de diensten waartoe zij zijn toegetreden. René Dhondt, Voorzitter van de raad van beheer Gert De Winter, Voorzitter Jaarverslag

7 BESTANDEN HET BESTAND VAN DE SPECIALE RISICO S IN DE VERZEKERINGEN NIET-LEVEN (HET RSR-BESTAND) Steeds minder fraudegevallen, steeds meer niet-betaalde premies De verzekeringsondernemingen die zijn toegetreden tot de overeenkomst met betrekking tot het bestand van de speciale risico s, hebben in registraties uitgevoerd, dat is een stijging met 8,9% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt neer op een gemiddelde dagelijkse invoer van 285 gevallen, tegenover 262 in Uitgaande van 25 miljoen lopende overeenkomsten niet-leven in ons land, waarvan bijna vijf en een half miljoen voor de BA-motorrijtuigen, blijkt dat de jaarlijkse registraties van de verzekeraars betrekking hebben op slechts 0,25% van het totale aantal polissen. Zoals de voorgaande jaren betreft de algemene stijging van het aantal registraties in werkelijkheid enkel één registratiecriterium, namelijk de opzeggingen wegens niet-betaling van de premie of niet-invordering van de vrijstelling. Rekening houdend met de bewaartermijn van de registraties drie jaar voor de opzeggingen naar aanleiding van een niet-betaalde premie, vijf jaar voor de opzeggingen na schadegevallen en tien jaar in geval van fraude telt het bestand Ontwikkeling van het aantal registraties sinds eind 2010 zo n actieve registraties, dat zijn er ongeveer meer dan eind Voor het vijfde jaar op rij hebben de registraties als gevolg van een opzegging wegens de niet-betaling van de premie of de niet-invordering van de vrijstelling, de symbolische kaap van 90% overschreden Jaarverslag 2010

8 De verdeling volgens de registratiecriteria ziet er voor 2010 uit als volgt: 92,8% van de registraties heeft betrekking op een opzegging wegens niet-betaling van de premie of nietinvordering van de vrijstelling, tegen 92,3% in In 2000 vertegenwoordigden die registraties 78% van het totaal; 6,7% van de registraties heeft betrekking op een opzegging na meerdere schadegevallen, tegen 7,1% in In 2000 was dat bijna 18%; volgens welke de verzekeringsondernemingen een overeenkomst vóór de vervaldatum ervan alleen nog kunnen opzeggen wanneer er minstens één schadegeval in fout is. In 2010 zijn er slechts 350 gevallen van verzekeringsfraude geregistreerd, dat is niet meer dan 10% van het aantal fraudegevallen die begin de jaren 2000 werden geregistreerd. Er zij onderstreept dat de verzekeraars een geval in het bestand alleen mogen registreren wanneer de Verdeling van de registraties per verzekeringstak opgespoorde fraude bewezen is. De verzekerde geniet altijd het voordeel van de twijfel en in dat geval wordt geen registratie uitgevoerd. In tegenstelling tot een gangbare opvatting heeft het RSR-bestand niet alleen betrekking op de opzeggingen van verzekeringsovereenkomsten in de BA-motorrijtuigen. De grafiek hieronder geeft een overzicht van de registraties volgens de meest betrokken verzekeringstakken. 0,5% van de registraties heeft betrekking op een opzegging na een geval van verzekeringsfraude, dat is iets minder dan in Die registraties maakten in 2000 bijna 4% van het totaal uit. Die tendensen worden reeds enkele jaren waargenomen en vloeien voort uit een wijziging van de wetgeving op de motorrijtuigverzekering in september 2002, Ind. Ongeval 9,66 % Andere 3,59 % Auto 48,91 % Brand 31,69 % B.A. 6,15 % Jaarverslag

9 BESTANDEN De verzoeken om toegang en om verbetering Het aantal verzoeken om toegang is gestabiliseerd. Een en ander toont aan dat steeds meer personen die worden geregistreerd en natuurlijk hierover worden geïnformeerd via een brief van Datassur, zich perfect bewust zijn van de reden waarom zij zich in het bestand van de speciale risico s bevinden. In feite oefenen minder dan twee personen op honderd die in het bestand van de speciale risico s zijn geregistreerd hun recht van toegang uit. Van die twee personen doet één op vijf zijn recht op verbetering gelden. Het aantal verzoeken om verbetering bedraagt in 2010 immers 235, dat zijn er vijf meer dan in Het feit dat proportioneel gezien steeds meer personen in het bestand van de speciale risico s worden opgenomen wegens niet-betaling van de premie, verklaart grotendeels dat relatief geringe aantal verzoeken om verbetering. Tenzij een vergetelheid of een adreswijziging na een verhuizing is het niet betalen van de premie een bewuste en doordachte handeling, die bijgevolg moeilijk kan worden betwist door de betrokkene. Ontwikkeling van het aantal verzoeken om toegang en om verbetering sinds Toegang Verbetering Aan die verzoeken om verbetering wordt als volgt gevolg gegeven: 24% van de betwiste registraties wordt door de betrokken verzekeringsonderneming bevestigd; 8 - Jaarverslag 2010

10 bijna 35% wordt geannuleerd op grond van een beslissing die in overleg met de betrokken verzekeringsonderneming is genomen; 36% wordt geannuleerd op beslissing van Datassur wanneer de betrokken verzekeringsonderneming niet binnen de opgelegde termijnen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van Datassur; het overige percentage zijn de dossiers die op 31 december 2010 nog steeds in behandeling zijn. Het percentage van de betwiste en geannuleerde registraties betreft grotendeels verzoeken om verbetering die volgen op registraties wegens niet-betaling van de premie. De personen die hun recht op verbetering uitoefenen, worden erover geïnformeerd dat de beste manier om de annulering van de registratie te verkrijgen, erin bestaat de verschuldigde premie te betalen, wat in de meeste gevallen in de daarop volgende dagen gebeurt. Na van de betrokken onderneming de zekerheid te hebben gekregen dat de premie wel degelijk is betaald, annuleert Datassur de betwiste fiche. De klachten aan de Ombudsman Wat de diensten van de Ombudsman van de verzekering betreft, werden in dossiers met betrekking tot Datassur geopend, tegen 33 in 2009 en 59 in Van die 34 dossiers moeten er 21 worden beschouwd als verzoeken om informatie, die overigens aan Datassur zijn doorgegeven. Van de echte klachten, namelijk 13, hebben 7, na het optreden van de Ombudsman, geleid tot een verbetering of een annulering van de betwiste registratie. In dit hoofdstuk over de klachtenbehandeling voegen we eraan toe dat, in 2010, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen enkele klacht tegen Datassur heeft geregistreerd. De kwaliteitsaudits Zoals elk jaar sinds 2002 heeft Datassur in 2010 zes kwaliteitsaudits uitgevoerd bij ondernemingen die gebruik maken van het RSR-bestand. Elke onderzochte Ontwikkeling van het aantal dossiers en klachten behandeld door de Ombudsman sinds onderneming heeft een auditverslag ontvangen waarin de eventuele tekortkomingen ten aanzien van de overeenkomst worden aangegeven. In twee gevallen heeft de audit van Datassur gewezen op een situatie die niet in overeenstemming was met de overeenkomst: in één geval bleek dat de onderzochte onderneming niet stelselmatig overging tot de door Datassur meegedeelde bijwerkingen; in een ander voerde de onderneming de gegevens slechts op zeer onregelmatige wijze in het centraal bestand van Datassur in. De betrokken ondernemingen worden stelselmatig verzocht om hieraan zo snel mogelijk tegemoet te komen. In die welbepaalde gevallen vindt het volgende jaar een nieuwe audit plaats Jaarverslag

11 BESTANDEN Ontwikkeling van de seiningen en ontseiningen sinds HET BESTAND DISCOVER Seiningen Ontseiningen Het aantal voertuigen dat in het bestand Discover als gestolen is geseind, namelijk in 2010, is gestegen met bijna 14% sinds 2009, namelijk als gestolen geseinde voertuigen. Die vaststelling geeft de algemene situatie vrij goed weer die is bevestigd door de laatste tendensen gepubliceerd door de federale politie, die eveneens een nieuwe stijging van het aantal autodiefstallen heeft vastgesteld. In 2010 zijn 482 voertuigen ontseind, dat geeft een recuperatieratio van 24,5%. Meer dan 15% van de gerecupereerde voertuigen kon worden gerecupereerd dankzij het rechtstreekse optreden van het Datassur-netwerk. Indien alleen rekening wordt gehouden met de 72 voertuigen die dankzij het eigen netwerk van Datassur zijn teruggevonden, zal die dienst de sector een besparing van meer dan hebben opgeleverd. Die dienst werkt op basis van een begroting van per jaar Jaarverslag 2010

12 HET BESTAND Dat bestand heeft tot doel het de betrokken beheerders in de verzekeringsondernemingen mogelijk te maken de technische gegevens met betrekking tot de voertuigen in portefeuille te controleren. neemt voor elk voertuig dat in België is of werd ingeschreven een vijftiental gegevens over uit het inschrijvingenbestand die relevant zijn voor de verzekeraars: nummerplaat, chassisnummer, nummer van het proces-verbaal van goedkeuring, kw, cilinderinhoud Als we het belang van de bestanden van Datassur afmeten aan het aantal door de aangesloten ondernemingen uitgevoerde raadplegingen, dan komt net achter het bestand van de speciale risico s. Van raadplegingen in 2003, het jaar van de lancering ervan, is dat aantal gestegen tot raadplegingen in Naar het voorbeeld van Discover kan men voortaan beschouwen als het controle-instrument bij uitstek voor de voertuigbeheerders van de verzekeringsondernemingen. HET BESTAND Dat bestand maakt het de leasingondernemingen mogelijk een attest op papier uit te reiken aan de huurder van een voertuig die zich wenst te begeven naar een land buiten de Europese Unie, alsook tegelijk een informaticakopie te laten opnemen in de databank bij Datassur. Bij twijfel tijdens een grenscontrole kan het attest op papier worden vergeleken met het voor echt verklaarde computerattest, zodat kan worden nagegaan of er al dan niet sprake is van een poging tot fraude. Ter herinnering, dat bestand behoort tot de vzw Renta Support, dat het beheer ervan heeft toevertrouwd aan Datassur. In 2010 werden bijna attesten uitgereikt, dat is vergelijkbaar met het aantal van de voorbije twee jaar. Jaarverslag

13 HET PLATFORM VOOR HET BEHEER VAN EEN RESERVE VAN PRIVÉDETECTIVES De vzw New Alfa Belgium stelt de aangesloten verzekeringsondernemingen onafhankelijke en vooraf geselecteerde privédetectives ter beschikking om de fraudeonderzoeken uit te voeren die zij niet aan hun eigen detectives kunnen toewijzen door belangenconflicten, een tekort aan gespecialiseerde detectives, of nog, een tijdelijke werkoverlast bij de detectives in loondienst Datassur is op grond van zijn ervaring, met name in het kader van het BCE, aangewezen om de toewijzing en de opvol- ging van de opdrachten aan de privédetectives te organiseren. In 2010 heeft Datassur een honderdtal opdrachten toegewezen en opgevolgd, dat is iets minder dan het aantal opdrachten dat in dezelfde periode in 2009 is toegewezen. Hoewel het aantal aan New Alfa Belgium toevertrouwde opdrachten onder de verwachtingen blijft, wordt de kwaliteit van die welke zijn uitgevoerd door de door Datassur aangewezen detectives, in de overgrote meerderheid van de gevallen als positief beschouwd. HET BUREAU VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE EXPERTISES (BCE) De overeenkomsten met Belgacom en de NMBS opgefrist Het Bureau voor de Coördinatie van de Expertises is een andere pijler van de activiteiten van Datassur. Het is belast met het beheer van de schadedossiers waarbij een onderneming van openbaar nut is betrokken. Die ondernemingen waarmee een overeenkomst is gesloten om het schadebeheer te versnellen, zijn bijvoorbeeld Belgacom, Electrabel, de Ministeries van Uitrusting en Vervoer, de NMBS of de kabeldistributeurs. Het jaar wordt gekenmerkt door de onderhandelingen over twee belangrijke overeenkomsten, die met de NMBS en die met Belgacom. In beide gevallen gaat het om een aanpassing van de tarieven, maar ook van de inhoud van de overeenkomsten rekening houdend met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren. Voor de overeenkomst met de NMBS was het bijvoorbeeld de gelegenheid om verschillende artikelen te wijden 12 - Jaarverslag 2010

14 aan de vergoeding van de schadegevallen veroorzaakt aan de hogesnelheidstreinen en voor de overeenkomst met Belgacom is de regeling van schade aan kabels met optische vezels eveneens aangepast aan de nieuwe technologie. De weersomstandigheden hebben een impact gehad op het aantal behandelde dossiers Het BCE heeft in 2010 zo n dossiers, dat zijn zo n dossiers minder dan in 2009, behandeld voor rekening van de verzekeringsondernemingen die tot de overeenkomsten zijn toegetreden in het kader van een uitgebreid mandaat. Die aanzienlijke daling wordt grotendeels verklaard door de slechte weersomstandigheden begin en eind 2010, die hebben geleid tot een vertraging van de werken op de openbare wegen, en bijgevolg tot een daling van het aantal schadegevallen voor de concessiehouders. Het aantal dossiers dat tijdens het tweede semester is geopend, is echter zeer vergelijkbaar met dat van de voorbije twee jaar, waaruit blijkt dat een oorzakelijk verband zou bestaan tussen de daling van het aantal schadegevallen en de weersomstandigheden. Meer dan 98% van de dossiers zijn behandeld in het kader van die formule, wat erop neerkomt dat de betrokken verzekeringsonderneming het beheer van het dossier in kwestie aan het BCE heeft gedelegeerd. Verdeling van de schadedossiers volgens de belangrijkste overeenkomsten Diversen 232 Figas 896 Kabeldistributeurs 946 NMVB 333 Electrabel Belgacom Ministerie van openbare werken Jaarverslag

15 DE RDR- COMPENSATIEKAS Het aantal definitief gecompenseerde gevallen neemt verder toe Ontwikkeling van het aantal definitief gecompenseerde gevallen Het aantal in 2010 definitief gecompenseerde gevallen, namelijk , stijgt met 3,4% in vergelijking met Het jaar daarvóór was het al toegenomen met 1,5%. Drie en een half jaar na de inwerkingtreding van de hervorming van 1 juli 2007 blijkt dat die wel degelijk de verwachte impact heeft gehad, vermits, wanneer de cijfers van eind 2006 worden vergeleken met die van eind 2010, het verschil, namelijk gevallen, een toename van ongeveer 11,7% van de definitief gecompenseerde gevallen vertoont. Goed voor de verzekerden én de verzekeringsondernemingen, vermits dat evenveel schadegevallen zijn die snel en eenvoudig konden worden geregeld. De ongeveer gevallen die in 2010 zijn gecompenseerd, vertegenwoordigen een schadelast van zo n 458,3 miljoen. Het voordeel van die sectorale benadering bestaat vanzelfsprekend ook erin dat slechts 5,17% van dat aanzienlijke bedrag de thesaurie van de aangesloten verzekeraars heeft verlaten, waarbij 94,83% van die schadelast alleen elektronisch is doorgevoerd, namelijk via de maandelijkse compensatie Jaarverslag 2010

16 DE COMPENSATIEKASSEN VOOR DE VZW S CANARA EN TRIP In het kader van de wet op de dekking van de natuurrampen hebben de verzekeraars een mechanisme uitgewerkt waarmee het resultaat van het beheer van de risico s die onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau (TB) zijn getarifeerd, kan worden verdeeld over alle verzekeraars die de tak Brand Eenvoudige Risico s in België beoefenen. Het beheer van dat compensatieorgaan is toevertrouwd aan de vzw Canara. De ontwikkeling van de informaticatoepassingen en vervolgens de uitvoering van de verschillende compensaties zijn daarentegen toevertrouwd aan Datassur. De vzw TRIP, die is opgericht in het kader van de wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, is eveneens operationeel sinds 2008 en heeft een eerste erkend schadegeval als gevolg van een terreurdaad moeten beheren. Rekening houdend met de opgedane ervaring (RDR en Canara), heeft de vzw TRIP de ontwikkeling en het beheer van haar compensatiekas eveneens toevertrouwd aan Datassur. In 2010 heeft Datassur, zoals bepaald in de overeenkomst tot onderaanneming, voor Canara vier informatieve compensaties en de jaarlijkse financiële compensatie uitgevoerd. Jaarverslag

17 HET PROJECT SLAPENDE FONDSEN BIJ DE VZW IDENTIFIN De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierdoor kunnen zij tegemoetkomen aan hun wettelijke opdrachten inzake het opsporen van de begunstigden van slapende tegoeden en sinds enkele maanden inzake de controle in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld in beide betrokken sectoren. Sinds 2009 staat Datassur in voor het administratief en informaticabeheer van de vzw Identifin De kwestie van de slapende tegoeden kan in twee fasen worden opgesplitst: de inzameling van gegevens bij de registers om de begunstigden van slapende tegoeden op te sporen en de overdracht van de fondsen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) wanneer de begunstigden niet werden geïdentificeerd. De eerste fase is op kruissnelheid sinds begin ondernemingen, waarvan 21 verzekeringsondernemingen, gebruiken dagelijks het platform van Identifin om hun aanvragen naar de registers te versturen. Op 1 april 2011 zijn aanvragen uitgevoerd. Dat maakte het mogelijk zo n 80% van de begunstigden van slapende tegoeden te vinden. De software voor de overdracht van de gegevens met betrekking tot de niet teruggevonden begunstigden aan de DCK, is in productie sinds het najaar van Tot in april 2011 hebben de bankiers en de verzekeraars samen zo n deposito s aan de DCK uitgevoerd. In totaal is bijna overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas. We herinneren eraan dat de verzekeringsondernemingen een langere termijn genoten om de overdrachten uit te voeren, vermits zij uiterlijk voor de maand augustus 2011 worden verwacht. De uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake antiwitwas De operationele aspecten betreffende de uitvoering van de bepalingen van de antiwitwaswet worden gedragen door hetzelfde team als hetwelk heeft gefunctioneerd in het kader van het project van de slapende fondsen. Datassur speelt daarin dus ook een rol, zowel op administratief als op technisch vlak. De toepassing voor de raadpleging van het Rijksregister is aangepast om aan die nieuwe doelstelling te beantwoorden. Het dossier om de toegang tot het Rijksregister aan te vragen, is in oktober 2010 voor onderzoek bezorgd aan het sectoraal comité van het Rijksregister. Begin 2011 is aan de vzw Identifin de toegang verleend tot de gegevens van het RR. De aangesloten ondernemingen kunnen van die nieuwe dienst gebruik maken, die sinds midden februari in productie is Jaarverslag 2010

18 De verzekeraars/bijstandverleners hebben beslist een centraal bestand te creëren met alle motorvoertuigen die een dekking bijstand in geval van pech of ongeval genieten. Het kan de klok rond worden geraadpleegd door de coördinatiecentra van de federale politie en door het wegcontrolecentrum in Wallonië. Wanneer het voertuig waarvoor bijstand is vereist, in het bestand wordt geïdentificeerd, gaat die identificatie automatisch gepaard met het versturen van een takel opdracht naar de betrokken bijstandverlener. Die laatste moet dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk zijn gewoonlijke takeldienst de opdracht te geven zijn klant in moeilijkheden te helpen. Alle communicatie gebeurt in real time via computer en 24/24. HET PLATFORM SIABIS De uitwerking en het beheer van het centraal bestand zijn toevertrouwd aan het ESV Datassur. Wat de gegevensinvoer in het centraal bestand betreft, staat het aan elke bijstandverlener, of het nu gaat om een verzekeraar of een automobielclub, erover te waken dat het bestand volledig en bijgewerkt is. Zo niet zal een voertuig dat niet is opgenomen in het bestand, worden getakeld volgens de eigen regels van elke overheid, met het risico op een hogere takelrekening. Dat platform is operationeel sinds begin Na een testperiode van één jaar zou het systeem kunnen worden uitgebreid tot het hele Waalse Gewest en vervolgens tot het hele land. Jaarverslag

19 PERSPECTIEVEN OP DE AGENDA IN 2011 Project voor de oprichting van een platform voor de centralisatie van de schadeattesten bij Datassur Assuralia heeft beslist om bij Datassur een platform op te richten voor de centralisatie van de schadeattesten. We herinneren eraan dat een wet van 2002 de verzekeraar ertoe verplicht een schadeattest uit te reiken telkens als een BA-motorrijtuigovereenkomst wordt opgezegd en, sinds kort, telkens als een verzekeringsnemer daarom verzoekt. Het initiatief van de verzekeraars biedt de kandidaat-verzekerden een instrument waarmee zij de gegevens met betrekking tot hun schadehistoriek gemakkelijker en sneller kunnen meedelen wanneer de verzekeraar tot wie zij zich richten om een nieuwe overeenkomst te sluiten, dat vraagt. In de praktijk gebeurt het immers vaak dat de kandidaat-verzekerden niet altijd beschikken over de schadeattesten die hun door hun vorige verzekeraar(s) zijn bezorgd. De gegevens op dat attest zijn echter onmisbaar om de overeenkomst op te stellen en de premie te berekenen die het best met het te verzekeren risico overeenstemt. De bedoeling is dus om de verzekeringsnemers een elektronisch platform ter beschikking te stellen, dat via het internet en door middel van hun elektronische identiteitskaart toegankelijk is, waar zij voor de laatste vijf jaar alle attesten vinden die op hen betrekking hebben. Hierdoor kunnen zij snel antwoorden op het terechte verzoek van hun nieuwe verzekeraar, ook wanneer één van hun attesten zoek is geraakt. Dat project heeft vanzelfsprekend alleen zin wanneer de overgrote meerderheid van de motorrijtuigverzekeraars daartoe toetreedt. In het huidige stadium zijn de grote oriënteringen van het project vastgelegd, zowel op het vlak van de procedures als op informaticavlak. De verzekeringsondernemingen zullen uiterlijk voor september 2011 worden verzocht te bevestigen of zij bereid zijn massaal gegevens in het platform in te voeren, een voorwaarde sine qua non voor Datassur om de informaticawerkzaamheden aan te vatten Jaarverslag 2010

20 REKENINGEN REKENINGEN 2010 Met aan inkomsten en aan uitgaven vertonen de rekeningen 2010 een batig saldo van Het omzetcijfer dat in 2010 tot stand is gebracht met finan ciële en menselijke middelen die vergelijkbaar zijn met die van de vorige jaren, is veruit het beste resultaat sinds de oprichting van het ESV in De werkingsuitgaven zijn in 2010 perfect beheerst, vermits zij 91% van de begrote uitgaven uitmaken. Een besparing van kon worden gerealiseerd op de uitgavenbegroting, niettegenstaande de activiteitenperimeter van Datassur is uitgebreid door de toevoeging van een nieuwe dienst. Belangrijk is ook dat elke dienst opnieuw zelffinancierend is en een batig saldo vertoont. Zoals elk jaar zal aan de algemene vergadering van de leden worden voorgesteld het batig saldo te herverdelen in de vorm van kredietnota s, die aan elk lid zullen worden uitgekeerd volgens zijn aandeel in de realisatie van het maatschappelijk doel van Datassur. Die formule, die haar waarde heeft bewezen, moedigt de ondernemingen ertoe aan gebruik te maken van de diensten waarvoor zij een overeenkomst hebben ondertekend. Ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven sinds 2005 (in duizenden euro) Uitgaven Inkomsten Ristorno s Jaarverslag

Balans 2011... 20. Organisatie... 22. Datassur esv

Balans 2011... 20. Organisatie... 22. Datassur esv Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord.................................................................... 2 Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (het RSR-bestand)..................

Nadere informatie

Datassur. Jaarverslag 2012

Datassur. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (RSR)... 8 Het bestand Discover... 12 Het bestand Find@Car en het bestand Siabis... 13 Het

Nadere informatie

Jaarverslag DATASSUR

Jaarverslag DATASSUR Jaarverslag DATASSUR 2013 Inhoudstafel 2014 Voorwoord... 4 Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (RSR)... 8 Het bestand Discover... 11 De bestanden Find@Car, Siabis en Car@ttest...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Datassur Jaarverslag

Inhoudstafel. Datassur Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Het bestand van de speciale risico s in de verzekeringen niet-leven (RSR)... 8 Het bestand Discover... 12 De bestanden Find@Car en Siabis... 13 Car@ttest...

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 Lijst van de toegetreden ondernemingen Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 ACTEL NBB: 02279 Toetreding: 1/01/2004

Nadere informatie

http://www.assurmember.be/custom/rdr/www/nl/convention_choice_list.asp?convent...

http://www.assurmember.be/custom/rdr/www/nl/convention_choice_list.asp?convent... pagina 1 van 5 Resultaten afdrukken Resultaten downloaden (bestandtype csv) Lijst van de toegetreden ondernemingen Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven

Nadere informatie

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 Lijst van de toegetreden ondernemingen Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 ACTEL NBB: 02279 Toetreding: 1/01/2004

Nadere informatie

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998

Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 Lijst van de toegetreden ondernemingen Lijst van de toegetreden ondernemingen - Overeenkomst Opzeggings- en medeverzekeringsbrieven Nr: 570 Met uitwerking op: 1/01/1998 ACTEL NBB: 02279 Toetreding: 1/01/2004

Nadere informatie

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 2013 2 Jaarlijks verslag Boekjaar 2013 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 Brussel

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Tariferingsbureau Natuurrampen

Tariferingsbureau Natuurrampen Tariferingsbureau Natuurrampen Jaarverslag Inleiding Sinds 1 maart moeten alle nieuwe contracten die de eenvoudige risico's dekken - d.w.z. voornamelijk privéwoningen en hun inhoud - een dekking omvatten

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde Slapende tegoeden Verzekeraar wekt begunstigde 1 Slapende tegoeden Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding... 2 1.1 Slapende tegoeden... 2 1.2 Nieuwe wetgeving... 2 2 Controleprocedures... 3 2.1 Nakijken

Nadere informatie

Dit compensatiereglement vermeldt de verplichtingen die de verzekeraars die voor

Dit compensatiereglement vermeldt de verplichtingen die de verzekeraars die voor BIJLAGE 4 CONVOCATIE RvB 29 APRIL 2016 VZW CANARA COMPENSATIEREGLEMENT Dit compensatiereglement vermeldt de verplichtingen die de verzekeraars die voor Belgische risico s de verzekering brand eenvoudige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/030 BERAADSLAGING NR. 09/021 VAN 7 APRIL 2009 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS IN

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord...

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord... 6 Inhoud Inhoud Voorwoord...3 Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13 1. Invloedsfeer van de levensverzekering... 14 2. Spelregels van de levensverzekering...

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2010

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2010 V.Z.W. erkend door K.B. van 14 januari 2009 de Meeûssquare 29-1000 Brussel Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2010 Boekjaar 2009 1 Jaarverslag boekjaar 2009 Samenstelling

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/103 BERAADSLAGING NR. 13/044 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2011

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2011 V.Z.W. erkend door K.B. van 14 januari 2009 de Meeûssquare 29-1000 Brussel Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2011 Boekjaar 2010 1 Jaarverslag boekjaar 2010 Samenstelling

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2012

Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2012 V.Z.W. erkend door K.B. van 14 januari 2009 de Meeûssquare 29-1000 Brussel Jaarverslag voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van 30 maart 2012 Boekjaar 2011 1 Jaarverslag boekjaar 2011 Samenstelling

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruikers van

Handleiding voor de gebruikers van Handleiding voor de gebruikers van Car@ttest Overeenkomstig de bestaande wetgeving 1 zijn de verzekeraars ertoe verplicht een schadeattest uit te reiken telkens als de verzekeringsnemer daarom verzoekt

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes Verzekeringsvoortsel - Apparthomes 2012-02 Verzekeringsvoorstel Apparthomes 1. Het verzekeringsvoorstel De ondertekening van het verzekeringsvoorstel door de kandidaat verzekeringsnemer doet de dekking

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail Het beheer van een arbeidsongeval komt heel wat kijken. Het volledige administratieve luik

Nadere informatie