BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 22 DECEMBER 2012 N. 320 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Het schoonmaken van de kantoren en ruiten in verschillende gebouwen in het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Vlaamse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Schoonmaken van de kantoren en de ruiten. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: Kreupelenstraat 2 in 1000 Brussel Het schoonmaken van de kantoren en de ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 2:? Perceel 2: Menegemlei 23 in 2100 Deurne Het schoonmaken van de kantoren en ruiten Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 3: Perceel 3: Kleinhoefstraat 1 in 2440 Geel Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 4: Perceel 4: Duboislaan 14 in 1560 Hoeilaart. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 5: Perceel 5: Dwersbos 28 in 1630 Linkebeek. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 6: Perceel 6: Prinsenhof 1B in 3680 in 3680 Maaseik. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 7: Perceel 7: Kortrijksesteenweg 1122 in 9051 Sint-Denijs-Westrem. Het schoonmaken van de kantoren en de ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 8: Perceel 8: Alsembergsesteenweg 49 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 9: Perceel 9: Joseph De Pauwstraat 25 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Perceel 10: Perceel 10: Vaartkant Oost 10 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Het schoonmaken van de kantoren en ruiten. Hoeveelheid of omvang: Zie bestek. Zie bestek. Zie bestek. Zie bestek. Klasse: N/A, Categorie: N/A Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/03/ :00 Datum: 07/03/ :00 Plaats: Boudewijngebouw,Boudewijnlaan 30 bus Brussel, lokaal 5D05. Bezichtiging (is verplicht en enkel op de vermelde dagen en uren; afwijkingen zijn niet toegestaan):? Perceel 1: Kreupelenstraat 2 in 1000 Brussel: op 21/1/2013 om 9 uur en op 28/1/2013 om 9 uur;? Perceel 2: Menegemlei 23 in 2100 Deurne: op 30/1/2013 om 9 uur en op 13/2/2013 om 9 uur;? Perceel 3: Kleinhoefstraat 1 in 2440 Geel: op 22/1/2013 om 9:30 uur en op 29/1/2013 om 9:30 uur;? Perceel 4: Duboislaan 14 in 1560 Hoeilaart: op 12/2/2013 om 10 uur en op 18/2/2013 om 10 uur;? Perceel 5: Dwersbos 28 in 1630 Linkebeek: op 6/2/2013 om 10 uur en op 13/2/2013 om 10 uur;? Perceel 6: Prinsenhof 1B in 3680 in 3680 Maaseik: op 25/1/2013 om 9 uur en op 1/2/2013 om 9 uur;? Perceel 7: Kortrijksesteenweg 1122 in 9051 Sint-Denijs-Westrem: op 23/1/2013 om 10:30 uur en op 31/1/2013 om 9:30 uur;? Perceel 8: Alsembergsesteenweg 49 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw: op 4/2/2013 om 11 uur en op 11/2/2013 om 11 uur;? Perceel 9: Joseph De Pauwstraat 25 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw: op 4/2/2013 om 9 uur en op 11/2/2013 om 9 uur;? Perceel 10: Vaartkant Oost 10 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw: op 4/2/2013 om 10 uur en op 11/2/2013 om 10 uur. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn. GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK N Gemeentebestuur van Schaarbeek Colignonplein, BE-1030 Schaarbeek Contact: Corinne DE WIT (Infrastructuur/Wegen - TCR 3.04) Tel: Fax: Vernieuwing van de voetpaden in de Paul Deschanellan, tussen de Trooststraat en de Van Hamméestraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Paul Deschanellaan, tussen de Trooststraat en de Van Hamméestraat Onderhavige aanneming heeft als voorwerp de vernieuwing van de voetpaden van de Paul Deschanellaan tussen de Trooststraat en de Van Hamméestraat. Deze werken omvatten: - de vernieuwing van de voetpadbekledingen in platine stenen en in asfalt en hun funderingen. - de vernieuwing van de voetpadboordstenen en hun funderingen. De aanneming omvat alle werken en leveringen opgesomd in dit bestek en opgenomen in de samenvattende meetstaat. Zal worden uitgesloten van deelname aan overheidsopdrachten, in welk stadium ook van de procedure, de inschrijver die niet in regel is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, volgens de bepalingen van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van 8 januari Hiertoe gaat het bestuur zelf over, via elektronische weg (Digiflow), tot het nazicht van de situatie van de inschrijver bij de R.S.Z. De buitenlandse aannemer voegt bij zijn offerte : een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste daags vr de openingsdatum der offertes is opgemaakt, hij op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vr een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land. - hetzij het bewijs van zijn erkenning of aan de voorwaarden voldoen en erkend te zijn als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie C en klasse 2 die overeenstemt met het bedrag van de offerte; - hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen en uit eventuele aanvullende documenten; - hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken. Zie erkenning. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/02/ :00

2 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 2 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Te kopen aan de gemeentekas van Schaarbeek ( bureau de verdieping ), Colignonplein te 1030 Brussel (van maandag tot vrijdag, van 8uur tot 13uur) of met de post door voorafgaande storting op rekeningnr BE van de Gemeenteontvanger van Schaarbeek. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/02/ :30 Datum: 21/02/ :30 Plaats: Gemeentebestruur van Schaarbeek - TCR - Local de verdieping - Georges Rodenbachlaan GESUBSIDIEERDE PROJECTEN N Gesubsidieerde Projecten Graaf van Vlanderen 20, BE-1080 Brussel Contact: Gemeenteadministratie Sint-Jans-Molenbeek Jacques DE WINNE Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Bestek Grootstedenbeleid - Tazieaux Optrekken van een gebouw met 4 passieve huurwoningen te Sint-Jans-Molenbeek Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Tazieauxstraat 6-8 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek De onderhavige onderneming betreft een overheidsopdracht voor werken voor het optrekken van een gemeentelijk gebouw gelegen in de Tazieauxstraat 6-8 ten einde er 4 passieve huurwoningen in onder te brengen. Eén van deze woningen moet bestemd zijn voor een persoon met beperkte mobilitiet, terwijl de 3 andere ten goede komen aan middelgrote tot grote families. Het nieuwe opgetrokken gebouw moet beantwoorden aan de «passiefbouw» standaarden. De twee bestaande gebouwen op nummer 6 en 8 in de Tazieauxstraat werden afgebroken in Een recent uittreksel uit het strafregister (max. 6 maanden) van de inschrijver of een gelijkwaardig document afgeleverd door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van uitsluiting voorzien in artikel 17 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, meerbepaald punt 1, 2 en 3. 2.Attest( origineel) van de RSZ waaruit blijkt dat de aannemer in orde is met de sociale zekerheid en, bij gebrek hieraan, de bestaanszekerheid, overeenkomstig artikel 17bis van het K.B 8/01/ Attest van de directe belastingen (model 276 C2) afgeleverd na de datum van de publicatie van de aankondiging van opdracht waaruit blijkt dat de onderneming haar verplichtingen inzake belastingen nagekomen is In overeenkomst met artikel 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 moet de technische bekwaamheid van de ondernemer door volgende documenten worden gestaafd: Klasse: 5, Categorie: D Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verzending kosten : 8? Bestelling van het dossier per mail of per telefoon minimum 3 werkdagen voor het afhalen of het versturen.voorgaande betaling bij de gemeentekas of overschrijving op het rekeningnummer daarbij vermeldend de volgende referentie "Bestek Grootstedenbeleid - Tazieaux 6-8". Het betalingsbewijs moet worden geleverd de dag van het afhalen of van het versturen. De documenten kunnen worden opgestuurd na overmaking van de kosten voor het dossier en het bijkomend bedrag van 8.00? voor de verzendingskosten. De vraag voor de verzending moet vergezeld van het betalingsbewijs per gericht worden naar het adres dat in het begin van de aankondiging is vermeld IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/ :00 Datum: 13/02/ :00 Plaats: Gemeentelikje administratie Sint-Jans-Molenbeek - Collegezaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: publiek toegankelijk De inschrijver voegt bij zijn offerte het door de Bouwheer ingevulde attest van plaatsbezoek. Het plaatsbezoek wordt georganiseerd door de Bouwheer en het architectenbureau aamm sc sprl atelier d'architecture mathieu martin Het plaatsbezoek zal gebeuren op 23/01/2013 om 14:00 MRMP-C/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Coster Luc Albert Jean Tel: Fax: Internet adres(sen): Open meerjarige onderhoudsovereenkomst voor een beperkte duur van 4 (vier) jaar voor het telefonisch netwerk van Defensie. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Verschillende kwartieren in België (zie Aanh 3 Bijl A) Open meerjarige onderhoudsovereenkomst voor een beperkte duur van 4 (vier) jaar voor het telefonisch netwerk van Defensie. II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Zie aanhangsel 1 bijlage A van het bestek MRMP-C/P/N 13CP104 Zie paragraaf 6 van het bestek MRMP-C/P/N 13CP104 Zie paragraaf 6 van het bestek MRMP-C/P/N 13CP104 Klasse: N/A, Categorie: N/A Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/ :00 Datum: 13/02/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal - KKE - Blok 27 - Ingang C - Everestraat BRUSSEL Het bestek MRMP-C/P/N 13CP104 en zijn bijlagen zijn beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon Rue Emile François, 27, BE-1474 Genappe Contact: Monsieur A. GILLIS Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Protection de la prise d'eau "4 Sapins" Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue de la Procession aux Reliques - Wavre II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Adaptation d'un bassin d'orage II.1.8. Division en lots: Non. Une déclaration sur l'honneur, établie sur le formulaire se trouvant dans les documents du marché (annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services - Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Une attestation de l'onss, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date ultime de remise des offres, à savoir le 3e trimestre 2012 (ou une attestation de nonassujettissement) La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels Une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie sur le formulaire se trouvant dans les documents du marché (annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services - Moniteur belge du 18/07/2001, p ). Cette attestation peut être établie par un organisme de cautionnement, par une banque ou par le soumissionnaire lui-même. Agréation requise: B1 (Curage de cours d'eau), Classe 1

3 G2 (Travaux de drainage), Classe 1 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 3 Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) attestant que l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et environnement (souhaitable) Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. (facultatif) Un certificat valable EMAS (système de gestion environnementale), ou ISO 14001, ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de protection de l'environnement. Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. Les CV ne doivent pas être joints à la déclaration. Agréation requise: B1 (Curage de cours d'eau), Classe 1 G2 (Travaux de drainage), Classe 1 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas.. : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/1/2013- Documents payants: Oui, Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Ces documents sont disponibles gratuitement sur notre site internet : * lien : * login : * password : PPES IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/1/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/1/ :00 Lieu: Au siège social du pouvoir adjudicateur (attention adresse pour GPS : rue Emile François 3) STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Christel Tijms Tel: Fax: Internet adres(sen): Raamcontract voor het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Antwerpen Raamcontract voor het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Vormsnoei van bomen en gewone vellingen Vormsnoei van bomen en gewone vellingen Perceel 2: Verwijderen van stronken Verwijderen van stronken Perceel 3: Gespecialiseerde velwerken, begeleidingssnoei, onderhoudssnoei en achterstallige snoeiwerken Gespecialiseerde velwerken, begeleidingssnoei, onderhoudssnoei en achterstallige snoeiwerken zie bestek Niet van toepassing. * zie bestek Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/1/2013 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz... IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/1/ :15 Datum: 29/1/ :15 Plaats: Den Bell, Toren 0212, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. AG VESPA N AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 bus 4, BE-2018 Antwerpen Contact: Hanne Vanreusel Hanne vanreusel Tel: Fax: Internet adres(sen): BPRO Nieuwbouw in massief-passiefbouw, van een kinderdagverblijf, 11 woningen en een ondergrondse parking Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Confortalei en Du Montstraat Deurne De volledige nieuwbouw (voldoet aan de PASSIEFHUIS STANDAARD) van een kinderdagverblijf voor 96 kinderen, 11 ééngezinswoningen en een ondergrondse parkeergarage met personenlift. zie bestek zie bestek klasse in overeenstemming met de offerte bewijs van erkenning erkenning categorie D, klasse 7 of 8 overeenkomstig offerte Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/02/2013 Prijs: 340 EUR. Betalingstermijnen en -methode: - COD B-Bestek.zip bestekken ea.zip Conforta meetstaten.zip Plannen IRS.zip Conforta veiligheid.zip - COD E-elec.zip - COD K-keuken.zip - COD L-lift.zip - COD M-Meetstaten techn.zip - COD O-offerteformulieren.zip - COD P-plannen01.zip - COD P-plannen02.zip - COD P-plannen03.zip - COD P-plannen04.zip - COD S-san.zip IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Het volledige aanbestedingsdossier is verkrijgbaar bij : BULK architecten Jasper Ponjee Belpairestraat Berchem tel 03/ OCMW HERENTALS N OCMW Herentals Nederrij 133 A, BE-2200 Herentals

4 Contact: De heer Marc Van Ballaer ZATERDAG 22 DECEMBER p. 4 Tel: Fax: Internet adres(sen): Leningen spiegelfabriek Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Financiële Dienst, Nederrij 133 A te 2200 Herentals De dienstverlening bestaat uit het verstrekken van twee leningen ter financiering van een bouwwerk opgericht door VZW De Kringwinkel en OCMW Herentals. Het bouwwerk is inmiddels voltooid. Perceel I behelst het aandeel van de VZW De Kringwinkel, dat ontleent wordt door OCMW Herentals en door de VZW terugbetaald wordt. Perceel II behelst het eigen aandeel van het OCMW. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Lange termijnkrediet op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Lange termijnkrediet op basis van rentevoeten van 2 jaar en meer Perceel 2: Lange termijnkrediet op basis van een rentevoet tot en met 1 jaar Lange termijnkrediet op basis van een rentevoet tot en met 1 jaar Gemachtigd zijn om bankdiensten aan te bieden in België. De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door de voorlegging van de laatste jaarrekening. De technische bekwaamheid van de inschrijver dient aangetoond te worden door een beschrijving te geven van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen van de uitvoering van de opdracht. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/2/ :00 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek via overschrijving op rekeningnummer BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/2/ :30 Datum: 21/2/ :30 Plaats: Kantoor financieel beheerder, Nederrij 133 Herentals OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN N OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Antwerpsesteenweg 62, BE-2550 KONTICH Contact: VIVIANE VERELST (beheerder patrimonium) Tel: Fax: bouwen van een kinderdagverblijf - Beekboshoek Waarloos Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kontich, Waarloos Deze opdracht heeft als voorwerp de werken, leveringen en diensten voor het bouwen van een kinderdagverblijf, Beekboshoek 42 te 2550 Kontich (Waarloos) zie bestek zie bestek zie bestek Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/02/2013 Prijs: 180 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier kan aangekocht worden via HVH-Architecten en opgehaald worden na afspraak en na voorleggen van een betalingsbewijs op het architectenbureau. Rekeningnummer: BE op naam van Inne Van Herle. Bij bestelling moet de inschrijver de naam van het project nauwkeurig bepalen IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/02/ :00 Datum: 11/02/ :00 Plaats: Raadszaal OCMW Kontich, Antwerpsesteenweg GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA N GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA UITBREIDINGSSTRAAT 39, BE-2850 BOOM Contact: STUDIEBUREAU TALBOOM A.MEERSMANSDREEF PUURS Luc Vanhoutte Tel: Fax: RENOVATIE STOOKPLAATSEN EN ONDERSTATIONS Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: RUMST/TERHAGEN UITBREIDINGSSTRAAT 24 EN POPULIERENLAAN 41 VERNIEUWEN VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN WARMWATER BEREIDING _STOOKPLAATSEN EN ONDERSTATIONS II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. KLASSE 1 D17 Prijs: 100 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer: IBAN BE op naam van: Studiebureau Talboom MITS VOORAFBETALING IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/02/ :00 Datum: 22/02/ :00 Plaats: GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA Uitbreidingsstraat GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA N GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA UITBREIDINGSSTRAAT 39, BE-2870 BOOM Contact: STUDIEBUREAU TALBOOM A. MEERSMANSDREEF PUURS Luc Vanhoutte Tel: Fax:

5 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 5 RENOVATIE STOOKPLAATSEN EN ONDERSTATIONS Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: UITBREIDINGSSTRAAT 29 & 32 BOOM De werken omvatten voornamelijk: VERNIEUWEN VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN WARMWATERBEREIDING - STOOKPLAATSEN EN ONDERSTATIONS : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. KLASSE 1 D17 Prijs: 100 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer: IBAN BE op naam van: Studiebureau Talboom MITS VOORAFBETALING IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/02/ :00 Datum: 22/02/ :00 Plaats: GOED WONEN.RUPELSTREEK CVBA Uitbreidingsstraat MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 LEUVEN Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant dir. De Schouwer Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ONDERHOUD VAN DE GEWESTWEGEN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - D214 Aarschot Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Aarschot De aanneming omvat hoofdzakelijk: - De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken, na slijtage (of na schade door ongevallen) volgens de posten van de prijslijst. - Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken. - De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie waarvoor een post in de prijslijst is voorzien (art. 30), de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming. - Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifteprijzen op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) zijn ten laste van de aanbestedende overheid (transfergelden); het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen ervan op de eindbestemming is een aannemerslast. Dit geldt niet alleen voor de afgifteplaatsen gekozen door de aannemer, maar eveneens voor wat betreft de door het bestuur aangeduide verwerkingsbedrijven. De afbraakmaterialen die niet worden hergebruikt op het werk én die niet voor later herbruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid én die niet vervuild zijn, worden daarbij niet als afval beschouwd. Deze materialen worden eigendom van de aannemer (m.a.w. alle niet-vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin). Het tijdelijk opslaan van afval op openbaar domein is verboden - Alle materialen en grondspecie gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen. - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. - De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan - ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I.B2, art ). Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17 bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing. cfr. bestekvoorschriften categorie C klasse 3 cfr. bestekvoorschriften categorie C klasse 3 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betalingstermijnen en methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening BE van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: VAC Leuven Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 te Leuven zaal Carpool ( 4de verdiep) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar - uitvoeringstermijn: afzonderlijke uitvoeringstermijnen, opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen in werkdagen, gedurende 1 kalenderjaar MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 LEUVEN Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant dir. De Schouwer Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ONDERHOUD VAN DE GEWESTWEGEN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - D212 Vilvoorde Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vilvoorde De aanneming omvat hoofdzakelijk: - De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken, na slijtage (of na schade door ongevallen) volgens de posten van de prijslijst. - Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken. - De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie waarvoor een post in de prijslijst is voorzien (art. 30), de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming. - Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifteprijzen op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) zijn ten laste van de aanbestedende overheid (transfergelden); het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen ervan op de eindbestemming is een aannemerslast. Dit geldt niet alleen voor de afgifteplaatsen gekozen door de aannemer, maar eveneens voor wat betreft de door het bestuur aangeduide verwerkingsbedrijven. De afbraakmaterialen die niet worden hergebruikt op het werk én die niet voor later herbruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid én die niet vervuild zijn, worden daarbij niet als afval beschouwd. Deze materialen worden eigendom van de aannemer (m.a.w. alle niet-vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin). Het tijdelijk opslaan van afval op openbaar domein is verboden - Alle materialen en grondspecie gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen. - het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. - De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan - ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I.B2, art ). Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17 bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing. cfr. bestekvoorschriften categorie C klasse 3 cfr. bestekvoorschriften categorie C klasse 3

6 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 6 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/02/ :30 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betalingstermijnen en methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening BE van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :30 Datum: 14/02/ :30 Plaats: VAC Leuven Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 te Leuven zaal Carpool ( 4de verdiep) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar - uitvoeringstermijn: afzonderlijke uitvoeringstermijnen, opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen in werkdagen, gedurende 1 kalenderjaar. INFRAX CVBA N Infrax cvba Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: Thysen Joke Karen Tel: Fax: Internet adres(sen): Inspecteren nieuwe riolering en aasluitingen Infrax West-Vlaanderen Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: De opdracht wordt uitgevoerd in de tot Infrax voor riolering toegetreden gemeenten in West-Vlaanderen zijnde: Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hooglede, Houthulst, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Koekelare, Kortemark, Lendelede, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Oudenburg, Staden, en Torhout. Inspecteren nieuwe riolering en aasluitingen Infrax West-Vlaanderen Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 69 van het KB 8 januari Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van: - Een recent attest van de directe belastingen - Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, zoals geëist in artikel 69bis van het KB 8/01/1996 De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte. Zie bestek - De inschrijver moet minstens 25 referenties van uitgevoerde inspecties gedurende de jaren 2010, 2011 en 2012 kunnen voorleggen als inspectiebedrijf. - Lijst van eigen materieel en technische uitrusting waarover u beschikt voor uitvoering van deze opdracht. In deze lijst dient u ook het aantal bemande inspectiebussen op te geven die u zal inzetten voor deze opdracht. - Een lijst van de gekwalificeerde inspecteurs die u ter beschikking stelt om deze inspecties uit te voeren. - Het inspectiebedrijf dient te beschikken over het kwaliteitscertificaat ISO De nodige documenten om dit te staven dienen bij de offerte gevoegd te worden. - Een verklaring dat al het personeel, dat ingezet zal worden voor deze opdracht, de Nederlandse taal vloeiend beheerst dient voorgelegd te worden, dit in kader van de veiligheid. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/02/ :00 Datum: 07/02/ :00 Plaats: De aanbesteding gaat door op 7 februari 2013 om 14 uur bij Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. Op eenvoudig verzoek via mail naar wordt u het bestek en bijhorende documenten opgestuurd. INFRAX CVBA N Infrax cvba Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: Thysen Joke Karen Tel: Fax: Internet adres(sen): R/ Glabbeek : Meenselbeekstraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Glabbeek : Meenselbeekstraat R/02573 Glabbeek : Meenselbeekstraat - Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen - Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen -De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, straatkolken - Het bouwen van een pompstation inclusief elektromechanische inrichting - Het aanleggen van bestratingen uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en plaatselijk van trottoirs en inritten uit betonstraatstenen op schraal betonfundering - Het plaatsen van watergreppel uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton - Het graven en aanvullen van sleuven voor leidingen en kabels van openbaar nut - Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 17 van het KB 8 januari Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van: - Een recent attest van de directe belastingen - Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring - Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, zoals geëist in artikel 17bis van het KB 8/01/1996 De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte. Zie bestek Klasse 4 Categorie : C Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De bescheiden betreffende onderhavige opdracht liggen ter inzage, alle werkdagen van 9.00 tot uur, op de burelen van Grontmij nv, A. Gossetlaan 28-28A te 1702 Groot-Bijgaarden (tel 02/ fax 02/ ). Het dossier wordt opgestuurd mits voorafgaandelijke storting van 315 euro (incl. verzendingskosten en 21% BTW) op BE van Grontmij nv met vermelding van BTW-nr. en "Bsl/196741/Gip-project: "Gecombineerde rioleringswerken met Aquafin project ' Col Velpe - Meenselbeekstraat'"/aanbdsr", ofwel kunnen ze worden afgehaald in de burelen van Grontmij nv, vestiging Groot-Bijgaarden. Prijs (excl. BTW) voor bestek, incl. bijlages : 205,00 euro plannen : 80,00 euro inschrijvingsbiljet en samenvattende opmeting : 15,00 euro digitale vorm samenvattende opmeting : 15,00 euro Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij Ing. K. Mannaert, projectverantwoordelijke bij Grontmij nv. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/ :00 Datum: 13/02/ :00 Plaats: De aanbesteding gaat door op 13 februari 2013 om 14 uur bij Infrax, zaal Edison, Gouverneur Verwilghensingel 32, te 3500 Hasselt. Uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen.

7 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 7 GEMEENTE GINGELOM N Gemeente Gingelom Sint Pieterstraat 1, BE-3890 Gingelom Contact: Mevrouw Colette Schalenborgh Tel: Fax: Internet adres(sen): Raamcontract voor het drukken en leveren van het gemeentelijk infoblad en milieublad. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Gingelom, Sint Pieterstraat 1 te 3890 Gingelom Raamcontract voor het drukken en leveren van het gemeentelijk infoblad en milieublad. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. De recentste uittreksels uit de balans en de jaarrekening waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/1/2013 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: cash of via overschrijving naar IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/1/ :00 Datum: 29/1/ :00 Plaats: Gemeentehuis SOFICO N SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax: Adresse(s) internet: A3 HERSTAL. Réhabilitation et élargissement des viaducs franchissant le Canal Albert, le site de Chertal et la Meuse. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Autoroute A3 à Herstal, pont 26 sur le canal Albert, viaduc 26bis situé sur le site de Chertal, le pont 27 sur la Meuse. Réhabilitation, renforcement et élargissement d'ouvrages d'art ainsi que l'élargissement d'un tronçon d'autoroute au droit de ces ouvrages d'art. II.1.8. Division en lots:non. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie E conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie E conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/02/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/02/ :00 Date: 07/02/ :00 Lieu: SPW - Direction des routes de Liège. Aveneu Blonden, Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métré) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marché publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie E, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SOFICO N SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax: Adresse(s) internet: A15 (E42). Saint-Georges - Andenne. Réhabilitation et mise à trois voies. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Autoroute A15 (E42), autoroute de Wallonie, entre les pm (Saint-Georges) et (Andenne) Réhabilitation de l'autoroute et mise à trois voies (dans les 2 sens de circulation). II.1.8. Division en lots:non. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/01/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/01/ :00 Date: 24/01/ :00 Lieu: SPW - Direction des routes de Liège. Aveneu Blonden, Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métré) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marché publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 8, catégorie C, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. MEUSE CONDROZ LOGEMENT N

8 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 8 Meuse Condroz Logement Rue d' Amérique, 28/02, BE-4500 HUY Contact: Jane Leroy, Responsable Administrative du Service Technique Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation de 36 logements (PIVERT) à 4500 Huy, rue Joseph Durbuy 1,2 et 4 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: 4500 Huy, rue Joseph Durbuy 1,2 et 4 Rénovation énergétique de 36 appartements II.1.8. Division en lots:non. II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. -une attestation ONSS -une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : *n'est pas en état de faillite ou de liquidation; *n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire; *n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; *est en règle quant aux payements des cotisations de sécurité sociale; *est en règle quant aux payements de la TVA et de ses impôts; *en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; *ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Sous peine d'exclusion, il sera joint au document de soumission rédigé en français : - le photocopie du certificat d'agréation - le certificat de l'onss, revétu du tampon sec de cette institution et relatif à l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des soumissions indiquée au point 9 ci-après, éventuellement accompagé des documents prévus à l'art. 17bis de l'ar du 8/1/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. - engagement d'une caisse de cautionnement ou d'un organisme agréé d'octroyer à l'entreprise candidate le cautionnement que celle-ci devra déposer et / ou déclarations bancaires appropriées. Les soumissionnaires originaires d'autres états membres de la Communauté Européenne doivent, pour que leur demande puisse être prise en considération : - s'ils ne sont pas agréés en Belgique, joindre à leur demande de participation tous les documents permettant d'établir qu'ils répondent aux conditions de capacités techniques et financières exigées par la législation belge relative à l'enregistrement des entrepreneurs de travaux; - s'ils sont dans l'impossibilité de fournir les documents cités ci-avant, joindre tous les documents permettant d'établir qu'ils satisfont au respect de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale. Catégorie D - Classe 5 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 01/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: 365 EUR. Conditions et mode de paiement: 365? a verser sur le compte BE ouvert au nom de Pierre Ploumen OU Fourniture gratuite des documents via courrier électronique, sur simple demande par courrier au bureau de l'auteur de projet Tous les documents seront transmis sous format PDF, hormmis les métrés récapitulatifs qui seront transmis sous format XLS. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/02/ :00 Date: 15/02/ :00 Lieu: Meuse Condroz Logement, rue d'amérique 28/ Huy Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. ZONE DE POLICE DU CONDROZ N zone de police du condroz rue du bois rosine 16, BE-4577 modave Contact: Mme AM Lafontaine Tél: travaux de renovation de façade Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: hamoir Travaux de renovation de façade pour la police II.1.8. Division en lots:non. II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Clauses d'exclusion Documents à fournir -une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire confirmant qu'il ne rencontre aucun des clauses d'exclusion de tous les cas de l'article 17 -attestation ONSS récente -attestation sur les obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes -attestation banquaire de bonne situation financiaire -pas d'agréation nécessaire -listing de 3 références significatives avec attestations de bonnes fins de travaux du maître de l'ouvrage Prix le plus bas. Documents payants:oui. Prix: 20 EUR. Conditions et mode de paiement: Dossier global soit 20 euros htva + 5 euros envoie postal Dossier à obtenir dès le 7 janvier 2013 au architectes CM2 sprl contact 081/ ou fax 081/ ou les documents peuvent être obtenus contre versement au compte fortis au nom de Architectes CM2 Sprl IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/01/ :00 Date: 15/02/ :00 Lieu: ouverture publique rue du bois Rosine Modave VI.3. AUTRES HENALLUX N Henallux SAINT DONAT 130, BE-5002 Namur Contact: Daniel Chavée. Tél: marché public de services financiers - Financement des infrastructures scolaires de l'enseignement subventionné par la Communauté française Type de marché: Services. Le présent marché consiste en une prestation de services financiers au sens de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993, catégorie A, 6, b) services bancaires et d'investissement. Ce marché constitue un marché unique et indivisible. Il a pour objet le financement d'un projet de bâtiments scolaires d'un montant de ,46Euro pour des travaux d'aménagement de bâtiments scolaires, dont le Pouvoir organisateur est lui-même le Maître d'ouvrage. II.1.8. Division en lots:non. Prix le plus bas. Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/02/ :00 Date: 13/02/ :15 Lieu: Rue Saint Donat 130 à 5002 Namur VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - Cahier de charges marche financier.pdf - Annexes CSC financier.pdf - Accord FG.pdf FONDS DU LOGEMENT - AIDE LOCATIVE DE CHARLEROI N

9 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 9 Fonds du Logement - Aide Locative de Charleroi 7, Quai de Brabant, BE-6000 Charleroi Contact: Aide Locative de Charleroi Pierre De Cock Tél: Fax: Adresse(s) internet: Travaux de rénovation de 2 logements - AL 5118 et AL Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Chaussée de Bruxelles - Cour Dejean,414 et 416 à 6042 Lodelinsart Travaux de rénovation de 2 Logements - Chaussée de Bruxelles - Cour Dejean,414 et 416 à 6042 LODELINSART Travaux de remise en état de deux logements. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros oeuvre Travaux: Démontages, égouttage, maçonnerie, carrelages, ferronnerie Lot 2: Traitement contre l'humidité ascensionnelle Traitement contre l'humidité ascensionnelle Lot 3: Toiture Remise en état de la couverture, bardage Lot 4: Menuiseries extérieures remplacement vitrage Lot 5: Menuiseries intérieures Portes, rectification de planchers existants Lot 6: Parachèvements Cloisons, plafonnage Lot 7: Peintures Vinyles pour SDB, peintures Lot 8: Chauffage/Sanitaires / Ventilation chaudière gaz HR Top avec production ECS, équipements sanitaires, extracteurs sanitaires Lot 9: Electricité mise en conformité et réception de l'installation Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît ne pas se trouver dans aucune des situations d'exclusion énoncées à l'article 17 de l'ar du 8 janvier 1996, et, remplir les conditions définies par l'article 4 de la loi du 4 mars 1991 relative à l'agréation des entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire est tenu, sous peine d'exclusion, de joindre à son offre une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier Le modèle de déclaration sur l'honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges (annexe II). L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l'inviter à produire les documents suivants : -une attestation récente du Greffe du Tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire ne se trouve pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; -un extrait récent du casier judiciaire ; -une attestation récente émanant de l'administration des Contributions directes ; -une attestation récente émanant de l'administration de la TVA. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d'un délai de douze jours calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. A défaut de recevoir ces documents dans le délai impartis, l'offre du soumissionnaire sera déclarée irrégulière et définitivement rejetée. Capacité technique. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies A peine de nullité, les soumissionnaires joindront à leur offre les documents suivants : a.la preuve de leur inscription au Registre des Personnes Morales (firme belge), au Registre professionnel ou sur un registre analogue mis en place par un Etat-membre de l'union européenne sur le territoire duquel ils ont leur établissement ; b.la preuve de leur agréation dans la classe de travaux déterminés;voir page 4/20 du cdc administratif. c.une liste, en français, reprenant les travaux exécutés au cours des trois dernières années par l'entreprise, attestant de l'expérience acquise en matière de rénovation; La liste mentionnera : - les coordonnées du maître de l'ouvrage ; - la date, le lieu et le montant de la prestation (en Euro et htva) ; - une description précise de la nature des travaux; Cette liste sera appuyée par la fourniture des certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. d.une liste des sous-traitants éventuels c'est-à-dire charpentier, couvreur, menuisier, façadier, électricien, chauffagiste qui interviendraient sur le chantier En cas d'attribution du marché, cette liste devient contraignante, il ne peut y être dérogé qu'avec l'accord formel de la Direction de chantier ; e.une note détaillant la part du marché qui serait menée en interne par l'entreprise soumissionnaire et celle réservée à la sous-traitance ; Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 10 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents seront transmis GRATUITEMENT sous format PDF sur simple demande par mail aux adresses suivantes : Le documents papiers seront transmis après paiement : Prix de base 10,00 Euro + 5 Euro par lot(s) demandé(s). Le dossier comprend : - le Cahier des charges (clauses administratives et techniques), les métrés et bordereaux récapitulatifs; - le PGSS; - les plans; Il seront transmis sous format papier. Le montant sera versé au compte Fortis Banque : au nom de l'atelier d'architecture P&B avec la communication: AL Dossier Cour Dejean/ préciser le(s) lot (s) / nom de la société et l'adresse pour l'envoi La preuve de paiement sera transmise par fax ou mail à l'atelier d'architecture P&B 081/ Courriel : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 01/02/ :00 Date: 01/02/ :00 Lieu: Aide Locative de Charleroi 7, Quai de Brabant à 6000 Charleroi. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public. Dépôt et Ouverture Offres à 14H00. VI.3. AUTRES COMMUNE DE MESSANCY N Commune de Messancy Rue Grande, 100, BE-6780 Messancy Contact: Monsieur Benoit Wagner Tél: Fax: Adresse(s) internet: erratum - Plan trottoirs 2011 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: divers rues Les travaux consistent en des travaux d'aménagement de trottoirs rue de l'institut à Differt, rue de l'ermite à Wolkrange, rue de l'amicale à Hondelange, rue d'aubange et rue de la Promenade à Messancy. Ces trottoirs auront une largeur de 1,5 m et leur revêtement sera constitué de béton hydrocarboné ou de pavés de béton. II.1.8. Division en lots:non. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés dans l'article 17, alinéa premier de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionés à l'article 17 précité. Parmi ces documents, seule l'attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l'offre Satisfaire aux exisgences de l'agréation : Catégorie C, classe 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie : C - classe : 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Prix le plus bas. Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans par paiement en espèces ou transmis par courrier après enregistrement du paiement au compte de la commune de Messancy avec mention "cahier des charges -plan trottoirs " IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/1/ :00 Date: 31/1/ :00 Lieu: Salle de réunion du CPAS, 48, rue d'arlon à 6780 Messancy

10 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 10 RW-SPW-DGO2-DVHM-DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE MONS N RW-SpW-DGO2-DVHM-Direction des Voies Hydrauliques de Mons Rue Verte, 11, BE-7000 MONS Contact: Monsieur Marc MICHAUX, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées f.f. Tél: Fax: Adresse(s) internet: Adjudication publique : Mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles pour les phases projet et/ou réalisation SOUMISSION ELECTRONIQUE : les offres peuvent être établies et déposées par des moyens électroniques - plus de détails au point VI.3 du présent avis ainsi que dans le cahier spécial des charges. Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Les travaux relatifs au présent marché concernent des biens situés sur le domaine géré par la Direction des Voies Hydrauliques de Mons (Canal Nimy-Blaton-Péronnes, Canal Pommeroeul-Hensies, Nouvelle Haine, Vieille Haine, la Rivièrette, Canal du Centre à 1350T, Canal du centre historique, Canal du centre désaffecté. Le marché a pour objet la coordination des mesures de prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et de santé à prendre en compte par le maître de l'ouvrage et par tous les intervenants, concernant des chantiers réalisés dans le cadre de marchés ou des différents baux décrits à l'article 3 (partie III) du cahier spécial des charges, conformément aux prescriptions de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés royaux d'application. L'ensemble de la mission comporte deux parties : une partie 1, dite «coordination-projet», et une partie 2, dite «coordination-réalisation». II.1.8. Division en lots:non. Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 69 précité. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que : 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). - Le soumissionnaire doit joindre à son offre les documents attestant de sa compétence et une preuve d'une assurance couvrant son activité de coordinateur sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles conformément à l'ar du 25/01/2001. En cas d'association momentanée ou de groupement, les renseignements ci-avant doivent être fournis pour chaque membre. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/02/ :00 Date: 07/02/ :00 Lieu: Direction des Voies hydrauliques de Mons, 11 rue Verte à 7000 MONS (rez-de-chaussée) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que : - les documents du marché (cahier spécial des charges et inventaire) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - SOUMISSION ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les offres peuvent être établies et déposées par des moyens électroniques ; les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques sont décrits dans le cahier spécial des charges dans la rubrique 'soumission électronique'. Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une offre doit immédiatement être signalé auprès de M. E. Claeys (081/ ) ou à l'adresse Conformément à l'article 81 quater, 3, 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (modifié par l'arrêté royal du 29/09/2009, article 47), les soumissionnaires ont l'autorisation d'introduire à la fois une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie uniquement sur support papier. ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GHISLAIN N Administration communale de Saint-Ghislain rue de Chievres 17, BE-7333 TERTRE Adresse(s) internet: Réalisation des tontes des terrains de football, des pelouses communales et la tonte du terrain pic et plat par un prestataire privé Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Entité de Saint-Ghislain Réalisation des tontes des terrains de football, des pelouses communales et la tonte du terrain pic et plat par un prestataire privé. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: tontes terrains de football Lot 2: tontes pelouses communales Lot 3: tonte terrain Pic et Plat II.2.1. Quantité ou etendue globale: Réalisation des tontes des terrains de football, des pelouses communales et la tonte du terrain pic et plat par un prestataire privé. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. La liste des principaux services équivalents ou similaires exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés ; s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour, l'exécution des services. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/01/ :30 Documents payants:oui. Prix: 3 EUR. Conditions et mode de paiement: Délivrance des documents après versement sur le compte n établi au nom de la Ville de Saint-Ghislain, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre avec en communication l'intitulé du marché. IBAN :BE BIC : GKCCBEBB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/02/ :30 Date: 05/02/ :30 Lieu: Salon vert, Hotel de Ville, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VRIJE BASISSCHOOL DE WIJNGAARD N VRIJE BASISSCHOOL DE WIJNGAARD Sint-Anna, 41, BE-8500 KORTRIJK Contact: Vrije Basisschool - Aalbeke Mw. Greet HUYSE - Directeur Tel: Fax: RENOVATIE SCHOOLGEBOUW - VERVANGEN VAN RAMEN EN BUITENDEUREN IN PVC Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lauwestraat, Aalbeke Renovatie schoolgebouw - Vervangen van Ramen en buitendeuren in PVC II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. D5-klasse 1

11 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 11 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/02/2013 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier kan aangekocht worden bij Architect Antoine R. Cornelisq, Sint-Denijseweg,44, 8500 kortrijk.(tel;056/ ). Rekeningnummer IBAN BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: Hendrik Maelfait Tel: Perceel 25.2 Medische gassen 3de Verdieping Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Iepersesteennweg 100 te 8630 Veurne Uitbreiding en verbouwing blok B 3de Verdieping perceel Medische gassen Zoals beschreven in het bijzondere bestek Zoals beschreven in het bijzondere bestek Erkenning: D16 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te bekomen bij nv B.E.C. ingenieursbureau tegen de kostprijs van 125,00 euro ( BTW en administratieve kosten inbegrepen) via overschrijving op rekening nr. ING met vermelding Perceel 25.2 Medische gassen 3de verdieping IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: Vergaderzaal van het AZ Sint-Augustinus Veurne, Ieperse Steenweg 100 te 8630 AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: Hendrik Maelfait Tel: Perceel 25.1 Medische gassen PAAZ Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Iepersesteennweg 100 te 8630 Veurne PAAZ - perceel Medische gassen Zoals beschreven in het bijzondere bestek Zoals beschreven in het bijzondere bestek Erkenning: D16 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te bekomen bij nv B.E.C. ingenieursbureau tegen de kostprijs van 125,00 euro ( BTW en administratieve kosten inbegrepen) via overschrijving op rekening nr. ING met vermelding PAAZ Perceel 25.1 Medische gassen IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: Vergaderzaal van het AZ Sint-Augustinus Veurne, Ieperse Steenweg 100 te 8630 AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 31.1 : chapes en harde vloeren PAAZ Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 31.1 : chapes en harde vloeren PAAZ zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D29 of D10 klasse 2 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 80 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A031.1 : chapes en harde vloeren PAAZ + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen:

12 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 12 AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 32.1 : afwerking PAAZ Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 32.1 : afwerking PAAZ zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D4 of D5 klasse 4 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 120 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A032.1 : afwerking PAAZ + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 33.2 : zachte vloeren en schilderwerken blok B niv. 3 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 33.2 : zachte vloeren en schilderwerken blok B niv. 3 zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D25 of D13 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 60 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A033.2 : zachte vloeren en schilderwerken blok B + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 31.2 : chapes en harde vloeren blok B niv. 3 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 31.2 : chapes en harde vloeren blok B niv. 3 zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D29 of D10 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A031.2 : chapes en harde vloeren blok B + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE

13 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 13 N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 33.1 : zachte vloeren en schilderwerken PAAZ Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 33.1 : zachte vloeren en schilderwerken PAAZ zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D25 of D13 klasse 2 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 90 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A033.1 : zachte vloeren en schilderwerken PAAZ + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: AZ SINT-AUGUSTINUS VEURNE N AZ Sint-Augustinus Veurne Ieperse Steenweg 100, BE-8630 Veurne Contact: de heer H. Maelfait Tel: Uitbreiding en renovatie - perceel 32.2 : afwerking blok B niv. 3 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ieperse Steenweg 100 in 8630 Veurne Uitbreiding en renovatie ziekenhuis perceel 32.2 : afwerking blok B niv. 3 zie bestek In orde zijn met betaling van belastingen Voorleggen recent R.S.Z.-attest Over een erkenning beschikken Categorie D4 of D5 klasse 3 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/02/ :00 Prijs: 75 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling (geen Bancontact) bij afhaling op het kantoor, Torhoutsesteenweg 52 in 8400 Oostende of via overschrijving op het rekeningnummer BE met vermelding 0627_BAS_A032.2 : afwerking blok B + BTW- nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: AZ Sint-Augustinus, Ieperse steenweg 100 in 8630 Veurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: VOLKSHAARD CVBA - SO N Volkshaard cvba - so Ravensteinstraat 12, BE-9000 Gent Contact: De heer Hans Heyse Tel: Fax: Internet adres(sen): Bouwen van 30 aanleunflats te Nazareth, Zwanestraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nazareth, Zwanestraat Bouwen van 30 aanleunflats te Nazareth, Zwanestraat * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/1/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Afhaling bestek Ravensteinstraat 12, 9000 Gent (tijdens kantooruren), betaling contant bij afhaling. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/1/ :00 Datum: 29/1/ :00 Plaats: Zaal De Linde, zetel van de maatschappij: Ravensteinstraat 12 Gent INTERWAAS N Interwaas Lamstraat 113, BE-9100 Sint-Niklaas Contact: Omgeving cvba Hans Sysmans Tel: Fax:

14 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 14 aanleg publieke ruimte site VTS te Sint-Niklaas - fase 1 onderbouw Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 9100 bouwrijp maken van het terrein, aanleg riolering, aanleg fundering, tijdelijke werfverharding zie bestek zie bestek vereiste registratie 00 of 05 vereiste erkenning categorie C klasse 2 of hoger de uitvoeringstermijn voor de opdracht is vastegesteld op 50 werkdagen. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek inclusief verzending en btw wordt verstuurd na ontvangst van de betaling aan OMGEVING cvba, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem, bankrekening BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/02/ :00 Datum: 12/02/ :00 Plaats: Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas - de heer Wannes de Oproep tot kandidaatstelling SIBELGA N NUTSSECTOREN Sibelga Werkuizenkaai 16, BE-1000 Brussels Contact: Reyntens Nicolas Marie Julien Burton Tel: Internet adres(sen): Sibelga - Installatie van een warmtekrachtkoppeling op de sites "Résidence Parc Forum" en "Résidence Les Mouettes" II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Sibelga - Installatie van een warmtekrachtkoppeling op de sites "Résidence Parc Forum" en "Résidence Les Mouettes". II.1.8. Verdeling in percelen: Ja Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Installatie van een warmtekrachtkoppeling op de sites van "Résidence Parc Forum" Het voorwerp van deze procedure is de levering, installatie, integratie - gas, hydraulische en elektrische - en de indienstelling van een warmtekrachtkoppeling met buitenvoeler in de bestaand ketelhuis van de site "Résidence du Parc Forum" (Forumlaan, 1020 Laeken) alsook de onderhoudsactiviteiten verbonden aan de installatie gedurende de ganse looptijd van het contract. Perceel 2: Installatie van een warmtekrachtkoppeling op de sites van en "Résidence les Mouettes" Bovendien is dit ook betrekking met de levering, installatie, integratie - gas, hydraulische en elektrische - en de indienstelling van een warmtekrachtkoppeling met buitenvoeler in de bestaand ketelhuis van de site "Résidence les Mouettes" (Dikke Beuklaan, 1020 Laeken) alsook de onderhoudsactiviteiten verbonden aan de installatie gedurende de ganse looptijd van het contract. Geraamde waarde zonder BTW: EUR AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 28/01/ :00 VIVAQUA N NUTSSECTOREN Vivaqua Keizerinlaan 17-19, BE-1000 Brussel Contact: de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst Tel: Fax: Internet adres(sen): aanleg van een riool en vervanging van aansluitingen onder de Gentsesteenweg te 1082 Sint-Agatha-Berchem II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 1082 Sint-Agatha-Berchem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: opdracht voor aanneming van werken betreffende de aanleg van een openbaar riool, het vullen van het bestaande riool en de uitvoering van aansluitingen onder de Gentsesteenweg - fase VII (tussen het station van Berchem en de Keizer Karellaan) te 1082 Sint-Agatha-Berchem. Er moet rekening worden gehouden met de volgende elementen: - het is een gewestweg; - de werken moeten worden gecoördineerd met de werken van de MIVB; - de werken onder de Keizer Karellaan (persen van het riool) moeten in de zomer van 2013 worden uitgevoerd. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: afmetingen van het aan te leggen riool: - totale lengte: +/- 230 m - diameter: 600 mm (+/- 210 m) mm (+/- 20 m) Afmetingen van het op te vullen bestaande riool: diameter 400 mm Aantal aansluitingen: 38 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. de kandidaat moet het bewijs leveren dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen vermeld in 1 tot 7 van de artikelen 17 en 17bis van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 (BS van 26 januari 1996). Hij voegt daartoe (recente) attesten bij betreffende: - de RSZ (bijdragen aan de sociale zekerheid); - de belastingen (directe belastingen); - de heffingen (btw); - een uittreksel uit het strafregister van de onderneming en van haar leiders. de kandidaat moet zijn economisch en financieel vermogen aantonen door een verklaring op erewoord betreffende zijn omzet in verband met de werken bedoeld in deze opdracht; het gaat hier om de omzet die werd behaald in elk van de laatste vijf boekjaren VIVAQUA zal een selectie van de kandidaten maken op basis van de volgende documenten: - erkenning - minimaal specifiek niveau: subcategorie C1, klasse 4. De inschrijver moet absoluut en conform de wet van 20 maart 1991 betreffende de erkenning van aannemers van werken bij zijn kandidaatsdossier voegen: ofwel een attest waaruit blijkt dat hij erkend is voor de klasse en (sub)categorie van de werken in kwestie, ofwel het bewijs van zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie, ofwel een dossier waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van de klasse en (sub)categorie waarmee rekening wordt gehouden; - een zo volledig mogelijke referentielijst van werken van dezelfde aard (aanleg van riolen en vervanging van aansluitingen) en van een vergelijkbare of grotere omvang, die in België of in het buitenland werden uitgevoerd in de loop van de laatste vijf jaar. Bij deze lijst moeten getuigschriften van goede uitvoering worden gevoegd. Om geselecteerd te kunnen worden, zijn er minimaal twee referenties vereist, van werken die gelijksoortig zijn door hun aard en die van een vergelijkbare of grotere omvang zijn; - een lijst van de eventuele onderaannemers, met vermelding van het deel van de opdracht dat aan hen wordt uitbesteed en van de technische kwaliteiten van deze onderaannemers, met name wat de erkenning en de referenties betreft, om dit deel van de opdracht te kunnen uitvoeren; - een beschrijving van het personeel en van het materieel waarover de kandidaat beschikt, met duidelijke vermelding van de kwalificaties en bijzonderheden in verband met deze opdracht. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn. Onderhandeling. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/01/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 11/01/ :00 VIVAQUA

15 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 15 N NUTSSECTOREN Vivaqua Keizerinlaan 17-19, BE-1000 Brussel Contact: de Vertegenwoordiger van de Leidende Dienst Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= afvoer en benutting van het slib van Tailfer II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: 5170 Tailfer II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: raamovereenkomst voor de aanneming van diensten betreffende de afvoer en de benutting van het slib (dat aluminium bevat en dat een droogte van 30 % heeft) van het station van Tailfer, van tot II.1.8. Verdeling in percelen: Neen II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: +/ ton per jaar AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. De kandidaat moet het bewijs leveren dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen vermeld in 1 tot 7 van de artikelen 60 en 60bis van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 (BS van 26 januari 1996). Hij voegt daartoe (recente) attesten bij betreffende: - de RSZ (bijdragen aan de sociale zekerheid); - de belastingen (directe belastingen); - de heffingen (btw); - een uittreksel uit het strafregister van de onderneming en van haar leiders VIVAQUA zal een selectie van de kandidaten maken op basis van de volgende documenten: - een zo volledig mogelijke referentielijst van diensten van dezelfde aard die in België en in het buitenland werden uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar. Bij deze lijst moeten getuigschriften van goede uitvoering worden gevoegd, of ze moet de gegevens bevatten van een persoon met wie contact kan worden opgenomen betreffende de vermelde referenties; - een beschrijving van de menselijke, materiële en logistieke middelen die kunnen worden voorgesteld voor de uitvoering van deze opdracht; met inbegrip van de onderaanneming en dit voor het geheel van de verwachte prestaties; - een beschrijving van de recyclagelijnen die kunnen voorgesteld worden bij de offerte. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 21/01/ :00 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE TE BRUSSEL N Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te Brussel Louizalaan 183, BE Brussel Contact: Van Opdenbosch André Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Opdracht informatica MI-02/2012 Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Louizalaan 183 te 1050 Brussel Migratie van de geïntegreerde toepassingen van de aanbestedende overheid naar een beveiligde software-omgeving die gedekt wordt door de waarborg van de leveranciers. Het personeel van de aannemer dient een controleerbare en bevestigde praktische kennis te bezitten van de momenteel door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gebruikte tools. Het dient voorts voldoende kennis te hebben van het Nederlands en het Frans, de beide landstalen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden. De opdracht uitgevoerd worden door het verstrekken van dienstenprestaties en het verwerven van de nodige softwarelicenties. - Operationeel maken van de templates die door de personeelsleden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad gebruikt worden. De templates in kwestie moeten eveneens aangepast worden aan de nieuwe software (Office, Word en Excel) die op de nieuwe hardware zal worden hernomen. - Upgrade Uniface, Oracle, Orion. U wordt gevraagd goed op te letten, zowel voor de upgrade van de Uniface-software als voor de upgrade van andere software zoals Oracle, Orion, enz. om het resultaat van de migratie te waarborgen. In geen geval zal het geïntegreerde systeem van de GGC opnieuw met andere software ontwikkeld worden. De enige doelstelling van de opdracht is het huidige geïntegreerde systeem naar een gelijkaardige "geüpgradede" drager over te brengen. De opdracht bestaat niet uit percelen. De inschrijver dient offerte te doen voor de diverse posten van de inventaris. Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/01/ :00 HAVEN VAN BRUSSEL N NUTSSECTOREN Haven van Brussel Redersplein 6, BE Brussel Contact: Denis Mertens Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Haventerrein belendend aan het TIR-centrum. Inrichting van een zone voor havenactiviteiten. Ontwerpopdracht voor het bouwrijp maken en de urbanisatie van de site en voor het optrekken van een logistiek pakhuis. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: De opdracht behelst de volledige opdracht van een projectontwerper voor de inrichting van een zone voor havenactiviteiten in de zone Thurn & Tassis, een strategische zone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Thurn & Tassis zone is bestemd voor de uitbreiding van het stadscentrum waarin een functionele mix met sterk landschappelijke, architecturale, milieu- en energievriendelijke kwaliteit, de voorkeur geniet. Opdrachten De opdrachten die de projectontwerper toebedeeld krijgt zijn de volgende: 1) Opdracht om een algemeen plan van aanleg te maken van een havenzone van m² met economische en industriële roeping, met inbegrip van richtlijnen, in woord en beeld, voor de inrichting en het beheer. 2) Volledige opdracht voor infrastructuur aangaande de gemeenschappelijke ruimte, de wegenis en de omgeving hiervan (raming kostprijs werken: ?). 3) Volledig opdracht voor de bouw van een logistiek pakhuis en een parking voor 200 wagens (raming kostprijs werken: ?). 4) Opdracht om het stationnetje te renoveren en te rehabiliteren (raming kostprijs werken: ?). 5) Deelname aan vergaderingen van de adviescommissie en adviesredactie m.b.t. de implanting van de verschillende bedrijven (het logistieke pakhuis uitgezonderd), en de voorafgaandelijke opvolging tot de aflevering van de bouw- en milieuvergunningen. Maken noodzakelijk deel uit van de opdrachten: de studies van bijzondere technieken, stabiliteit en het EPB. De bijgesloten plattegrond preciseert de ligging van de site en de zones waar gebouwd wordt. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Wordt van deelname aan de opdracht uitgesloten, ongeacht het stadium van de procedure, de dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt vermeld onder artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. De indiening van een kandidatuur en/of een offerte geldt als een impliciete verklaring in eer bevestigend dat de kandidaat zich in geen van de gevallen bevindt bedoeld onder artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Voor de Belgische kandidaten gebeurt het nazicht van de toestand der kandidaten door de aanbestedende overheid zelf via de DIGIFLOW-applicatie die een beveiligde toegang verschaft tot de federale databases inzake sociale zekerheid, en dit uiterlijk tot het ogenblik waarop) de selectiebeslissing valt. Voor de buitenlandse kandidaten geldt de plicht documenten te leveren die evenwaardig zijn en bewijzen dat ze in regel zijn inzake de betaling van de sociale bijdragen. Daarbuiten moet de kandidaat onder meer volgende zaken indienen:? een recent certificaat van FOD Financiën zeggende dat de verplichtingen inzake het betalen van de belastingen vervuld zijn of een gelijkwaardig document,? een recent certificaat van FOD Financiën zeggende dat de verplichtingen inzake het betalen van de BTW vervuld zijn of een gelijkwaardig document. Wanneer de kandidaat een tijdelijke verenging is wordt het economisch en financieel vermogen geschat op een globale wijze in hoofde van de leden van de vereniging in hun geheel. Om uitgenodigd te worden tot het indienen van een offerte moet de kandidaat een omzet gedurende de laatste drie jaar gehad hebben van minstens ?. Het omzetcijfer bestaat uit de som der omzetcijfers van de componenten van de kandidaat. In te dienen document: de kandidaat voegt bij onderhavige dienstenopdracht een verklaring betreffende de omzetcijfers van de drie laatste jaren voor gelijkaardige opdrachten. Een kandidaat mag de technische capaciteiten van andere entiteiten laten gelden voor zover hij kan bewijzen over de nodige middelen te beschikken door de verbintenis van deze entiteiten voor te leggen en dergelijke middelen ter beschikking te kunnen stellen van de dienstverlener. Wanneer de kandidaat een tijdelijke vereniging is wordt de technische capaciteit ingeschat op globale wijze in hoofde van de leden van de groepering in hun geheel. Om uitgenodigd te worden tot het indienen van een offerte moet de kandidaat: a. Een goede en algemene ervaring hebben in het domein dat voorwerp is van de opdracht, onder andere logistiek infrastructuur, landschappelijke inrichting en restauratie van gebouwen. In te dienen document: een lijst met 10 projecten (hetzij 10 referenties per kandidatuur hierin verstaan wanneer de kandidatuur uit een tijdelijke vereniging bestaat) voorgesteld in de vorm van A4 steekkaarten, geïllustreerd met afbeeldingen, met opgave van de coördinaten van de bouwheer, voorwerp opdracht, datum realisatie en/of vorderingsstaat project en kostprijs werkzaamheden. Deze projecten worden wel vergezeld door een attest van de bouwheer. b. Bijzondere competenties hebben in het domein dat voorwerp is van de opdracht maar extra ondersteund met twee bijkomende referenties. In te dienen document: een gedetaileerde voorstelling van de 2 projecten die los staan van deze bedoeld onder punt a (hetzij 2 referenties per kandidatuur hierin verstaan wanneer de kandidatuur uit een tijdelijke vereniging bestaat) voorgesteld in de vorm van twee A3 steekkaarten, geïllustreerd met afbeeldingen, met opgave van de coördinaten van de bouwheer, voorwerp opdracht, datum realisatie en/of vorderingsstaat project en kostprijs werkzaamheden. Beide projecten worden wel vergezeld door een attest van de bouwheer. De kandidaat beschrijft bondig het project, de afgesproken methodiek om aan het programma te voldoen en de rechtvaardiging van de keuze van dit project ten aanzien van

16 onderhavige opdracht. ZATERDAG 22 DECEMBER p. 16 c. Bijzondere competenties hebben in het domein van semi-industriële gebouwen, type logistiek. In te dienen document: een gedetaileerde voorstelling van een project (hetzij een referentie per kandidatuur hierin verstaan wanneer de kandidatuur uit een tijdelijke vereniging bestaat) betreffende een semi-industrieel gebouw door de kandidaat gekozen in verband met het voorwerp van de opdracht (grootte van het project, belangrijke pathologieën, enzovoort). Het project wordt voorgesteld in de vorm van twee A3 steekkaarten, geïllustreerd met afbeeldingen, met opgave van de coördinaten van de bouwheer, voorwerp opdracht, datum realisatie en/of vorderingsstaat project en kostprijs werkzaamheden. Dit project wordt vergezeld door een attest van de bouwheer. De kandidaat beschrijft bondig het project, de afgesproken methodiek en de voorgestelde bouwtechnieken om aan het programma te voldoen en de rechtvaardiging van de keuze van dit project ten aanzien van onderhavige opdracht. d. Bijzondere competenties hebben in het domein van gebouwenrestauratie die een erfgoedwaarde vertegenwoordigen. In te dienen document: een gedetaileerde voorstelling van een project (hetzij een referentie per kandidatuur hierin verstaan wanneer de kandidatuur uit een tijdelijke vereniging bestaat) betreffende restauratie en rehabilitatie gebouwen met erfgoedwaarde, al dan niet beschermd, door de kandidaat gekozen in verband met het voorwerp van de opdracht (grootte van het project, belangrijke pathologieën, enzovoort). Dit project wordt voorgesteld in de vorm van twee A3 steekkaarten, geïllustreerd met afbeeldingen, met opgave van de coördinaten van de bouwheer, voorwerp opdracht, datum realisatie en/of vorderingsstaat project en kostprijs werkzaamheden. Dit project wordt wel vergezeld door een attest van de bouwheer. De kandidaat beschrijft bondig het project, de afgesproken methodiek en de voorgestelde restauratietechnieken om aan het programma en het erfgoedkarakter van het gebouw te voldoen en de rechtvaardiging van de keuze van dit project ten aanzien van onderhavige opdracht. e. Een gekwalificeerd en competent team hebben minstens bestaande uit een architect, een landschaparchitect, een stedenbouwkundige, een ingenieur stabiliteit en burgergelijke bouwkunde, een ingenieur bijzondere technieken, een architect gespecialiseerd in restauratie erfgoed; dit team moet de opdracht uitvoeren en moet bovendien ook over een erkenning beschikken voor de berekening en opvolging van de procedures voor het EPB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In te dienen document: een beschrijvende nota van het pluridisciplinair team voor elke opdracht/taak, de verantwoordelijke vennootschap, haar statuut (vennoot of onderaannemer) en de identiteit (met cv) van de verantwoordelijken in het project, alsook alle andere referenties nuttig voor eenieders rol binnen het team, plus de interne werkingsorganisatie van het team. Titels worden gerechtvaardigd met de diploma's en de ervaring. De kandidaat moet het bewijs voorleggen erkend te zijn als EPB-adviseur. Bij onderaanneming moet de kandidaat de formele verbintenis van de onderaannemer om deel te nemen aan de hem toevertrouwde studies, schriftelijk bewijzen f. Een opvallende belangstelling voor de opdracht hebben. In te dienen document:een intentienota (maximum 2 A4-tjes) die de belangstelling van de kandidaat voor de opdracht verwoordt, alsook de wijze waarop het team is samengesteld. g. Over de praktische kennis beschikken betreffende de reglementering inzake overheidsopdrachten. In te dienen documenten: een lijst er studies en / of de bewijzen van de gevolgde bijzondere opleidingen over de reglementering der overheidsopdrachten en / of attesten van uitgevoerde architectuuropdrachten uit de jongste drie jaar betreffende overheidsopdrachten voor diensten. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Stedelijkheid - De analyse van dit criterium gebeurt meer bepaald op het geheel der meerwaarden dat het project meebrengt voor het leefmilieu, de algemene voorbeeldige architecturale en landschappelijke kwaliteiten van het project en de integratie in haar context maar ook de sociale, economische, structurele programmatische en volumetriek waarde) en infrastructurele (kwaliteit verkeer en mobiliteit) invalshoek zonder te vergeten de ecologische weerslag van de geplande vestigingen., Weging: 30 Criterium 2: Leefbaarheid - De analyse van dit criterium gebeurt meer bepaald op kwaliteit der menselijke relaties die in het stedelijk en architecturaal project ontstaan, maar ook van de sociale en menselijke betrekkingen, het comfort en het welzijn, alsook de wijze waarop het project de kwaliteit verzekert van de ruimte, het beheer van de stromen, de functionaliteit en de ontplooide nuttige oppervlakten., Weging: 25 Criterium 3: Technisch en financieel aspect - De analyse van dit criterium gebeurt meer bepaald op de resoluties inzake verplichtingen en verwachtingen op vlak van stabiliteit, waterdichtheid, bouwwijze, inplanting, duurzaamheid, alsook de zuinigheid van het project in de ruime zin van het woord zowel wat betreft respect voor het oorspronkelijk voorziene budget als de omstandigheden waarin elk der partners zal moeten bijdragen aan het project., Weging: 25 Criterium 4: Deugdelijkheid en kwaliteit van de methodologische organisatie ten aanzien van de verwachtingen van de opdracht, Weging: 10 Criterium 5: Prijs, Weging: 10 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 15/02/ :00 SIBELGA N NUTSSECTOREN Sibelga Werkuizenkaai 16, BE-1000 Brussels Contact: Julien Burton Julien Burton Tel: Fax: Internet adres(sen): Installatie van een warmtekrachtkoppeling op de site van Jubelpark II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Sibelga - De levering, installatie, integratie - gas, hydraulische en elektrische - en de indienstelling van een warmtekrachtkoppeling met buitenvoeler in de bestaand ketelhuis van de site Jubelpark alsook de onderhoudsactiviteiten verbonden aan de installatie gedurende de ganse looptijd van het contract. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen Geraamde waarde zonder BTW: EUR AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Cfr VI.3 Cfr VI.3 Cfr VI.3 Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 28/01/ :00 IFAPME N IFAPME Place Albert Ier, 31, BE-6000 Charleroi Contact: Service juridique Isabelle CUVELIER Tél: Fax: Adresse(s) internet: Organisation de modules de formation en techniques rédactionnelles, multimédia et management Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Région wallonne Voir descriptif des différents lots. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Trouver des angles originaux Programme : * Un angle au service du lecteur. * Angles et lois de proximité, quoi de séduisant? * Repérage d'angles différents sur un même fait dans la presse pour les différents supports. * Trouver 3 à 5 angles intéressants à partir d'une même information. * Recherche d'angles sur mesure pour les différents supports. * Créativité et outils liés aux différents supports. Lot 2: Ecrire court et dense Programme : * Définir les critères de l'article court et dense. * Mettre en évidence les messages essentiels. * L'art de conserver les séquences fortes. * Chasser les éléments inutiles, les clichés, les redondances, les lourdeurs. * Techniques d'accroches : titres, chapeaux, inters, légendes, attaques, chutes et relances. Lot 3: Ecrire pour être lu en tenant compte du nouveau mode de lecture Programme : * Qui lit le journal et comment? * Faciliter le parcours de lecture (titres et chapeaux, rapport titre/image, attaque et chute). * Dégager et formuler le message essentiel. * Apporter les réponses aux questions de base que pose le lecteur. Lot 4: Mettre en scène l'information pour affirmer l'identité du journal Programme : * Réécrire et adapter un contenu pour différents formats/supports. * Apporter des réponses en termes d'editing. * Segmenter un sujet, dégager et hiérarchiser les différents angles. * Cohérence texte/image. * Elaborer un synopsis et un «rough» en tenant compte de la temporalité de l'information. * Travailler avec les graphistes et/ou directeurs artistiques et/ou webdesigners. * Outils rédactionnels liés à la scénarisation. * Outils visuels (infographie et valorisation rédactionnelle des images). Lot 5: La réalité d'une rédaction WEB Programme : * Définir le statut d'éditeur sur le WEB. * Analyser les performances de son site. * Gérer la 'home page', le travail de desk * L'information en continu et en direct : la notion de réactualisation, un nouveau rythme de production, réactivité et rapidité. * Les balises. * Valoriser l'aspect ludique d'un site : l'impact des sondages, tests, quiz, etc. * Trouver le bon équilibre entre le sens de l'information et le sens du marketing. * Utilisation intelligente des archives pour enrichir les dossiers en ligne. Lot 6: Connaître les réseaux sociaux et animer sa communauté Programme : * Présentation des différents réseaux sociaux et de leur potentiel. * Quel réseau pour quel type d'info? * Les pièges à éviter. * La manière de communiquer sur ceux-ci * Trucs et astuces pour bien gérer sa présence sur les réseaux. * Comment utiliser les réseaux sociaux pour retrouver de l'information? * Donner une dimension sociale à l'information. * Entretenir le relationnel et solliciter sa communauté. * Modérer sa communauté (gestion des réactions aux articles et chat). Lot 7: Concevoir et réaliser un dossier sur Internet Programme : * Quels sujets permettent un traitement sous forme de dossier sur le WEB? * Quelles formes peut-on donner à un dossier sur Internet? * Cohérence sujet-angle et enrichissement audiovisuel. * Evolution dans le temps? * Croisement print/web. * Editing cohérent et confortable pour les lecteurs. * Sélectionner et établir des liens pertinents vers d'autres sites et/ou archives. Lot 8: Data journalisme Programme : * Qu'est-ce qu'un journalisme de données * Présentation d'exemples concrets * Comment collecter et mettre en Oeuvre la visualisation des données? * Comment accéder aux bases de données? * Aspects juridiques liés à l'exploitation des données. Lot 9: WEB Docu Programme : * Qu'est-ce qu'un WEBdocu? * Anticipation et préparation lors du reportage : identifier les différentes étapes de la réalisation d'un WEBdocu. * Maîtrise des techniques WEBdocu (exemples concrets) : définir, écrire, fabriquer, choisir les techniques adaptées,... Lot 10: Veille technologique Programme : * Présentation des différents outils disponibles et de leur potentiel. * Comment mettre en place sa veille technologique? * Comment configurer les outils et optimiser ses sources? Lot 11: Fédérer tous les talents de son équipe Programme : * Piloter et animer une équipe. * Mobiliser chaque collaborateur de son équipe et développer la mise en intelligence collective (développement de la culture multimédia. * Manager avec courage. * Etre à l'aise dans les situations de management délicat. * Conduire et accompagner le changement. Lot 12: Manager des équipes plurimédias Programme : * Organiser un service de presse multimédia. * Redynamiser les bases et développer les nouveaux aspects. * Nouveaux modèles d'organisation. * Animer le plurimédia au quotidien. * Gérer les temporalités des différents supports. Lot 13: Diriger une rédaction

17 Programme : * Quels contenus pour quel support? * S'appuyer sur les études marketing pour cerner ses objectifs et adapter l'organisation de la rédaction. * Eviter les doublons, ZATERDAG 22 DECEMBER p. 17 trouver des passerelles : viser l'unité rédactionnelle. * Se débarrasser de l'esprit clanique. * Assurer la cohérence des équipes. * Adapter la hiérarchie et la rédaction aux nouvelles exigences de la production Lot 14: Gérer un budget Programme : * Aides publiques et avantages réservés à la presse. * La question des statuts. * Identifier le nombre de profils de pigistes/correspondants souhaités. * L'élaboration du budget d'une unité décentralisée. Lot 15: Animer une réunion Programme: * Rendre le rôle de chef d'orchestre : donner confiance, impulser des idées, etc. * Intégrer les équipes multimédia. * Faire une commande claire d'articles et assurer la postproduction. * Imposer les objectifs. Lot 16: Comment éviter les risques juridiques Programme : * Respecter les droits d'auteur sur les plateformes mobiles (photo, article, vidéo,...) * Mentions légales à apposer. * Eviter les délits de presse sur les plateformes mobiles. * Droit à l'image des personnes (différence entre captation et mise en ligne, autorisation de la personne,...) Pour chaque lot, les candidats sont évalués sur base des critères de sélection repris ci-après. Seules les candidats qui satisfont aux critères de sélection qualitative recevront le cahier spécial des charges et pourront déposer offre. Causes d'exclusion Peut être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire : a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités de concordat judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; b) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. Pour ce qui est de l'attestation de l'office National de la Sécurité Sociale et de l'attestation de «non- faillite» ou situation assimilée, conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les candidats belges sont dispensés de produire les attestations concernées, le pouvoir adjudicateur pouvant les vérifier de sa propre initiative via l'application DIGIFLOW. Les candidats étrangers sont tenus, quant à eux, de produire : * une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la demande, ils sont en règle à cette date avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par les intéressés devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. * Une attestation de l'organisme administratif compétent du pays concerné ou, à défaut, les candidats doivent produire une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire ou par une autorité judiciaire ou administrative, prouvant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas visés au point a)ci-avant. - Pour chaque lot, les candidats sont tenus de joindre à leur candidature : a)les éléments justifiant que le formateur chargé d'exécuter la mission dispose d'une expérience (pouvant être discontinue) de minimum trois années au cours des cinq dernières années, en tant que formateur et/ou enseignant et ce, que ce soit en tant que salarié ou indépendant. Par ailleurs, pour ce qui concerne le formateur chargé d'exécuter la mission, il est demandé aux candidats : 1. Pour la catégorie des techniques rédactionnelles (à savoir les lots 1 à 4) : de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la rédaction journalistique en général (cette expérience sera justifiée par la communication de la copie de minimum 2 articles personnels de minimum 3 pages A4, ayant fait l'objet d'une publication) et d'une expérience dans le domaine de la rédaction de textes pour Internet (cette expérience sera justifiée par la communication de la copie de minimum 2 textes personnels publiés sur des sites Internet ou du lien vers ceux-ci. 2. Pour la catégorie du multimédia (à savoir les lots 5 à 7, 9 et 10) : de justifier d'une expérience professionnelle dans le monde du WEB (le WEB comme espace documentaire, gérer et structurer l'information disponible, les outils disponibles dans ce cadre,...) (cette expérience sera justifiée soit par la preuve d'une collaboration pendant au moins 2 années en tant qu'indépendant ou salarié dans une entreprise spécialisée dans le secteur du WEB, soit par la production de modules de formations dispensés par le candidat sur des thèmes dans le domaine du WEB - minimum 3 modules différents ou par la communication de la copie de minimum 2 articles personnels de minimum 3 pages A4 sur le thème et ayant fait l'objet d'une publication. 3. Pour le lot 8 relatif au data journalisme de justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine du data journalisme (cette expérience sera justifiée par la communication de la copie de 2 articles personnels de minimum 3 pages A4 dans le domaine du data journalisme et ayant fait l'objet d'une publication. 4. Pour la catégorie du management (à savoir les lots 11 à 15) : de justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion et du management d'équipe pluridisciplinaire dans une situation d'entreprise (cette expérience sera justifiée soit par la preuve d'une collaboration pendant au moins 2 années en tant qu'indépendant ou salarié dans une entreprise spécialisée dans le management des entreprises, soit par la production 3 de modules de formations dispensés par le candidat sur des thèmes dans le domaine. 5. Pour le module 'Comment éviter les risques juridiques' (à savoir le lot 16) : il est demandé au candidat de justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine du droit du journalisme et d'une expérience professionnelle du droit de l'internet (ces expériences seront justifiées soit par la communication de la copie de 2 textes personnels de minimum 3 pages A4 dans le domaine du droit du journalisme et du droit de l'internet et ayant fait l'objet d'une publication soit par la preuve d'une collaboration pendant au moins 2 années en tant qu'indépendant ou salarié dans une entreprise spécialisée dans ces 2 domaines, soit par la production 3 de modules de formations dispensés par le candidat sur des thèmes dans les 2 domaines). Dans les quatre points ci-avant, l'expérience professionnelle à justifier doit avoir été acquise au cours des cinq dernières années. b) La liste des principaux services en rapport avec l'objet du lot concerné, effectué au cours des trois dernières années, en mentionnant au minimum, pour chacun de ces services : le montant, une description succincte des prestations réalisées, le nombre de jours d'exécution et les coordonnées des destinataires publics ou privés. Cette liste devra contenir au minimum 45 jours de tenue de formation de nature correspondante à l'objet du lot concerné. Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : Le prix unitaire forfaitaire pour une journée de formation (une journée de formation équivaut à 8 heures en ce compris la pause de midi)., Poids: 40 Critère : La qualité technique des formateurs, se répartissant comme suit : - Diplôme et/ou formation et/ou expérience du formateur en lien avec le métier concerné par le lot (20 %) - Nombres de jours de formation réalisés par ce formateur sur le thème concerné par le lot durant les 12 derniers mois (10 %)., Poids: 30 Critère : La qualité pédagogique des formateurs. Diplôme et/ou formation et/ou expérience pédagogique du formateur, Poids: 30 Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/01/ :00 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Pour rappel, tout soumissionnaire proposant un prix unitaire forfaitaire pour une journée de formation supérieur à 1.200,00 euros TTC verra son offre écartée pour cause de nonconformité. LE FOREM N Le Forem 104, boulevard Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Abdelaziz Azmano Tél: Fax: Adresse(s) internet: MPS123299/X-Logis- - Modules de formation en logistique Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: La Wallonie Le présent marché a pour objet l'organisation de module de formation en rapport avec les métiers de la logistique ( Employé, Magasinier,Opérateur d'entrepôt, Préparateur de commandes... ) II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Introduction au secteur et aux métiers de la logistique Familiarisation au concept de Supply Chain Management, en définir et en comprendre les enjeux, présentation des activités, des flux et des métiers concernés. Lot 2: Planification de la chaîne logistique Etude des plans stratégiques et de leur impact sur les activités logistiques Lot 3: Gestion des achats et approvisionnements Description des fonctions achats et approvisionnements (fonctionnement des services, procédures et documents administratifs, organisation des processus, contraintes et objectifs quantitatifs et qualitatifs, taux de service, prix et délais) Lot 4: Gestion de la production Introduction à la gestion de la production et analyse des processus, gestion de la production assistée par ordinateur. Lot 5: Techniques de planification Méthodes de planification (avantages, inconvénients, choix de méthodes, définition des capacités, calcul des besoins,...) Lot 6: Introduction aux ERP-PGI Identifier les apports d'un ERP (Entreprise Ressource Planning ou Progiciel de Gestion Intégrée) au sein d'une entreprise. Lot 7: Gestion des stocks Etude des fonctions et du positionnement des stocks dans la Supply Chain, outils et méthode de gestion de stock (analyse ABC, Quantité Economique de Commande, Just In Time, Material Ressources Planning,...) Lot 8: Gestion financière appliquée aux stocks Utiliser les méthodes et outils de gestion financière des stocks (gestion calendaire, point de commande, techniques d'inventaire et de valorisation,...) Lot 9: Flux financiers Acquérir les bases de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique. Lot 10: Gestion de l'entrepôt Connaître le rôle des entrepôts et de leurs équipements, décrire le fonctionnement, utiliser les outils de gestion de l'espace et de planification de l'exploitation (personnel, équipements, infrastructures,.) et les outils de contrôle Lot 11: Emballage et conditionnement Identification du type d'emballage et des supports de manutention adéquats en fonction du produit et du type de transport. Lot 12: Exercices pratiques de manutention dans l'entrepôt Mettre les stagiaires en situation de pratiques professionnelles dans les différentes spécialités du métier de magasinier, de préparateur de commande et d'opérateur d'entrepôt. Préparation aux épreuves de RECAF (Reconnaissance des compétences acquises en formation). Lot 13: Les transports (Généralités) Identifier les contraintes, réglementations, avantages et inconvénients des différents modes de transport en fonction des produits, destinations, coûts, délais, service clients, etc... Lot 14: Spécialisation : Gestion opérationnelle des transports Organisation des opérations de transport : analyse de la demande, conception d'une solution de transport, établissement d'un devis, organisation des moyens, planification et suivi des opérations. L'objectif est de définir les schémas qui permettront de tenir les délais et de réduire les coûts dans le respect de la qualité par le biais d'une mise en situation et l'utilisation de logiciels de simulation. Lot 15: Le transport par conteneur Gestion des conteneurs et organisation des opérations de transport spécifiques à ce type de conditionnement. Lot 16: Pratique des opérations d'import-export Description des étapes administratives à réaliser lors d'opérations d'import/export et les documents spécifiques. Lot 17: Le transport Multimodal Mise en Oeuvre de différentes techniques de transport multi-modal : combinaison de transports routier, maritime, fluvial, aérien ou ferroviaire (acteurs, organisation, administration, cotation de fret et coûts pour chacun des modes,...) Lot 18: Procédures Douanières Comprendre le fonctionnement de l'administration et de la réglementation douanière pour mieux appréhender les procédures douanières Lot 19: Spécialisation : Procédures Douanières spécifiques Apprendre les procédures douanières particulières, les applications spécifiques, la déclaration «Paperless»,... Lot 20: KPI - Indicateurs de qualité et performance Comprendre et utiliser les indicateurs permettant de vérifier le bon déroulement des activités et d'atteindre les objectifs fixés. Lot 21: Environnement et Qualité totale Sensibilisation aux concepts et aux outils de la qualité, normes ISO, culture maintenance,... Lot 22: Gestion du Risque Identifier et comprendre les risques, afin de pouvoir en tirer des opportunités d'amélioration et de minimiser les conséquences Lot 23: Team Building et soutien à la recherche de stage.

18 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 18 Dynamisation d'équipe, outils et méthodes de recherche de stage/emploi, coaching et accompagnement d'un groupe Lot 24: Réglementation du travail dans le secteur de la Logistique Connaitre les normes qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Le droit du travail : l'exécution et la rupture du contrat de travail, le respect des libertés syndicales et des normes de sécurité au travail, et la protection des travailleurs vulnérables. Lot 25: Droit Commercial et droit du transport Préalablement à l'établissement de la liste de candidats sélectionnés et conformément à l'a.r. du 08/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur procédera à une sélection qualitative des candidats sur la base des références (critères) repris ci-dessous, que le candidat joindra à sa candidature. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'exclure un candidat qui ne satisferait pas à l'un des critères de sélection (exigence) repris ci-dessous aux points III.2.1 à III.2.3. Le candidat est la personne morale ou la personne physique qui pose sa candidature. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Pièce justificative n 1 : Sécurité sociale Le candidat doit être en règle avec ses obligations en matière de paiement de la sécurité sociale jusqu'à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date ultime de réception des candidatures. A) Pour les candidats établis en Belgique et ayant du personnel assujetti (art.69bis 1) : Les candidats employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge joindront à leur candidature une attestation de l'onss attestant qu'ils ont remplis leur obligations en matière de paiement de leur sécurité sociale jusqu'à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date ultime de réception des candidatures. B) Pour les candidats établis dans un autre pays que la Belgique (art.69bis 2) : Le candidat joindra à sa candidature une copie des attestations suivantes, qui auront moins de 6 mois par rapport à la date ultime de remise des candidatures, comme mentionnées à l'article 69bis, 2 de l'arrêté royal du 08/01/1996 (voir ci-dessous). art. 69bis : 2. Le prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres : 1 une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays; 2 une attestation conformément au 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. C) Pour les candidats établis en Belgique et n'employant pas de personnel assujetti (art.69bis 3) : Les candidats n'employant pas de personnel assujetti à la sécurité sociale belge joindront à leur candidature une attestation de leur caisse d'assurance sociale (INASTI) attestant qu'ils ont remplis leurs obligations en matière de paiement de leur sécurité sociale jusqu'à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date ultime de réception des candidatures. D) Pour les candidats établis en Belgique uniquement ne relevant pas des dispositions des alinéas A) et C), une déclaration sur l'honneur qu'ils exercent leurs activités légalement et, le cas échéant, les limites éventuelles de celles-ci (par exemple, nombre de jours d'activités annuels autorisés, revenus maxima permis par exercice fiscal,...). Pièce justificative n 2 : moralité professionnelle Les candidats joindront à leur candidature un extrait du casier judiciaire du mandataire (sans enquète). Remarque : Par ailleurs le pouvoir adjudicateur, de sa propre initiative et par la consultation de l'application DIGIFLOW, pourra vérifier la situation de tout soumissionnaire au regard : - du respect des obligations découlant des lois ONSS. - de l'existence d'un éventuel aveu d'une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat judiciaire Evaluation de la capacité financière et économique du candidat conformément à l'article 70 de l'arrêté royal du 08/01/1996. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas sélectionner un candidat qui n'a pas la capacité financière de satisfaire à ses obligations en matière de paiement de sa sécurité sociale. Cette vérification se fera sur la base des pièces justificatives propres à la sécurité sociale remises dans le cadre du point III.2.1 Situation juridique (cas d'exclusion) ci-dessus. Les candidats appartenant à la catégorie D) du point III.2.1 ne pourront se positionner pour un ou plusieurs lots dépassant les limites légales du cadre de leurs activités. Remarque : Par ailleurs le pouvoir adjudicateur, de sa propre initiative et par la consultation de l'application DIGIFLOW, pourra vérifier la situation de tout soumissionnaire au regard : - du respect des obligations découlant des lois ONSS. - de l'existence d'un éventuel aveu d'une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat judiciaire L'évaluation de la capacité technique du candidat se fera, conformément à l'article 71 de l'arrêté royal du 08/01/1996, sur la base du document suivant que le candidat joindra à sa candidature : 1) une déclaration sur l'honneur montrant que le candidat dispose de formateurs ayant accumulés une expérience technico-pédagogique en lien avec l'objet du marché d'au moins 3 ans. Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/01/ :00 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Pour rappel, dans le cadre du présent marché, la procédure choisie est: PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ qui se déroule en 2 phases : - phase 1 : Remise des dossiers de candidatures (Sélection Qualitative ) - phase 2 : Envoi du cahier des charges aux candidats sélectionnés à l'issue de la phase 1. INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION - DISTRIBUTION D'EAU N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Intercommunale d'etude et de Gestion - Distribution d'eau Rue de la Solidarité 80, BE-7700 MOUSCRON Contact: Grillet Jean-Michel Norbert Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Renouvellement des canalisations rue du Roitelet à Mouscron Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Mouscron II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Renouvellement des canalisations rue du Roitelet Une déclaration qui atteste sur l'honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées par les causes d'exclusion prévues à l 'article 17 de l 'arrêté royal du 10 janvier 1996 Le certificat d' agréation en sous-catégorie C2 ainsi qu'une attestation de santé et de capacité financière de l 'entreprise à fournir par un organisme agréé. Une liste reprenant au moins trois travaux de même nature et de même importance exécutés au cours des cinq dernières années avec comme preuve le certificat de bonne exécution à délivrer par le maître de l'ouvrage. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas.. : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/02/ :00 Documents payants: Oui, Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: 3 euros de frais de port seront demandés en cas d'envoi par la poste. Le paiement est à effectuer directement à notre guichet lors du retrait du dossier, ou par virement bancaire au compte avec les références Dossier CSC 12/527 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 01/03/ :00 WVI N WVI Baron Ruzettelaan 35, BE-8310 Assebroek Contact: Dieter Vandenberghe Tel: Fax: Het ontwerpen, het bouwen, het financieren en het verkopen van woongelegenheden met garages, carports of autostandplaatsen aan derden kopers. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Izegem Het ontwerpen, het bouwen, het financieren en het verkopen van woongelegenheden met garages, carports of autostandplaatsen aan derden kopers. II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 15 woongelegenheden Zie bestek Zie bestek Zie bestek Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: 53,00 EUR (incl. 6% BTW en portkosten) op voorhand te storten op rekening nr. BE , BIC GKCC BEBB van de wvi met vermelding: bestek Lavani + btw-nummer van de aanvrager IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: Het bestek kan gratis ingezien worden iedere werkdag in de wvi en dit tussen 9u00-12u00 en 14u u. TMVW SERVICELIJNEN N TMVW servicelijnen Stropstraat 1, BE-9000 Gent Contact: Vergauwen Vrony

19 Tel: ZATERDAG 22 DECEMBER p. 19 Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AD-ALL BIS RO voor het uitvoeren van periodieke controles Type opdracht: Diensten. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van periodieke controles II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: elektrisch installaties Het uitvoeren van periodieke controles van elektrische installaties vb. hoogspanning, laagspanning Perceel 2: perceel 2: brandveiligheid periodieke controle van vb. branddetectie installaties en gasdetectie installaties volgens art. 69 KB zie bestek zie bestek Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/02/2013 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/02/2013 Voor inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij mevr. V. Vergauwen (09/ ) of bij mevr. M. MD'Hoker (09/ ). Eventuele vragen die gedurende deze procedure ontstaan, dienen uitsluitend schriftelijk gesteld te worden aan TMVW EANDIS CVBA N ERKENNINGSREGELING - NUTSSECTOREN Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Ja. Eandis cvba Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle Contact:Eandis cvba J.P. RAVIJTS Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II. VOORWERP VAN DE ERKENNINGSREGELING II.1. DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE ERKENNINGSREGELING GEGEVEN BENAMING: MBER - AESQ DIS/2012 II.2. TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN, LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN: Type opdracht: Leveringen. II.3. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, LEVERINGEN OF DIENSTEN DIE DOOR MIDDDEL VAN DE ERKENNINGSREGELING MOETEN WORDEN UITGEVOERD, GELEVERD OF VERLEEND: Opstellen van een lijst van gekwalificeerde (erkende) leveranciers voor de levering van aansluitvermogenschakelaars (met scheidingsfunctie) 230/400 V van 2 tot 100 A (2P, 3P, 3P+N) en van 100 tot 630 A (3P, 3P+N), beantwoordend aan de normen NBN C & NBN EN en aan de bijkomende voorschriften van de Opdrachtgever. Geraamde omvang : ( polen) modulaire aansluitautomaten (met vast kaliber) per jaar monoblok aansluitautomaten (vast kaliber + regelbaar / meervoudige kalibers) per jaar. 400 vermogenschakelaars van meer dan 100 A per jaar. III.1. III.1.1. Voorwaarden voor de erkenning: Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen: De blijk van belangstelling dient schriftelijk medegedeeld te worden. Op eenvoudig verzoek worden de kwalificatievoorwaarden en -modaliteiten per aangetekend schrijven verstuurd aan de kandidaten van wie de blijk van belangstelling ontvankelijk is en van wie de kandidatuur niet werd verworpen op basis van reeds gekende informatie. Dit schrijven bevat een omschrijving van het kwalificatiesysteem, de technische specificaties (en eventuele bijkomende kwalificatiemodaliteiten) die de minimale eisen vastleggen waaraan de aangeboden producten moeten voldoen, een identificatiedossier (door de kandidaten in te vullen vragenlijst - Vendors Questionnaire for Procurement), de uitsluitings- en verwerpingscriteria van een kandidatuur en de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de ingediende dossiers. De kandidaten worden dan uitgenodigd hun kwalificatiedossier samen te stellen en in te dienen conform de voorgeschreven modaliteiten. Dit dossier is bestemd voor het onderzoek van de geschiktheid van de kandidaten op organisatorisch, commercieel, financieel en technisch vlak en op het niveau van de dienstverlening. Talen: Nederlands, Frans en Engels. Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd: Het door de kandidaat ingediend kwalificatiedossier wordt aan een uitgebreid en diepgaand onderzoek onderworpen. Een nazicht van de volledige conformiteit van de aangeboden producten ten opzichte van de technische specificaties zal nauwgezet worden uitgevoerd, wat soms de fabricage van prototypes noodzakelijk kan maken. De verslagen van de typeproeven worden bestudeerd ; tevens kunnen tegenproeven uitgevoerd worden (uit te voeren door de kandidaat in aanwezigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende dienst). Het kwaliteitsborgingsysteem en de productiemiddelen worden geëvalueerd (kwaliteitshandboek, kwaliteitsplan, kwaliteitscontroleplan, audit van de fabricageplaats,.). IV.1. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling: Andere. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. NADERE INLICHTINGEN Adressen van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummers van de distributienetbeheerders, intercommunales / opdrachthoudende verenigingen: Gaselwest - President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk (BTW BE RPR Kortrijk), Ideg - 19 avenue Albert Ier te 5000 Namen (BTW BE RPR Namen), Ieh - 1 boulevard Mayence te 6000 Charleroi (BTW BE RPR Charleroi), Imea - Merksemsesteenweg 233 te 2100 Deurne (BTW BE RPR Antwerpen), Imewo - Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle (BTW BE RPR Gent), Interest - Vervierser Straße te 4700 Eupen (BTW BE RPR Eupen), Intergem - Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde (BTW BE RPR Dendermonde), Interlux avenue Général Patton te 6700 Aarlen (BTW BE RPR Aarlen), Intermosane - Stadhuis van en te 4000 Luik (BTW BE RPR Luik), Iveka - Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout (BTW BE RPR Antwerpen), Iverlek - Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven (BTW BE RPR Leuven), Sedilec - 2 avenue Jean Monnet te 1348 Louvain-la-Neuve (BTW BE RPR Louvain-la-Neuve), Sibelga - Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel (BTW BE RPR Brussel), Sibelgas - Gemeentehuis van en te 1030 Sint-Joost-ten-Node (BTW BE RPR Brussel), Simogel - 16 rue du Gaz te 7700 Moeskroen (BTW BE RPR Moeskroen) VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/12/2012 Algemene Offerteaanvraag ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇ N Entreprise des Technologies nouvelles de l'information et de la communication de la communauté française Boulevard du Roi Albert II, 37, BE-1030 Bruxelles Contact: Services des marchés publics et des achats Aline Godfroid Adresse(s) internet: 2012/3341 Acquisition d'une nouvelle solution de stockage SAN Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Bruxelles Le présent marché est un marché public pluriannuel et à commandes de fournitures relatif à l'acquisition d'une nouvelle solution de stockage SAN, de sa mise en maintenance, de l'achat de composants matériel additionnels et de services associés. Le présent marché est constitué de 4 postes, à savoir : Poste 1 : Acquisition de la solution de stockage initiale ; Poste 2 : Acquisition de matériel supplémentaire ; Poste 3 : Maintenance et support ; Poste 4 : Services associés. Une description plus précise des fournitures et services attendus figure dans le cahier spécial des charges (CSC), disponible en téléchargement sur le site de l'etnic. II.1.8. Division en lots:non. II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Préalablement à l'examen des offres, le PA procédera à une sélection qualitative des soumissionnaires sur la base des documents et renseignements repris ci-dessous, que le soumissionnaire joindra à son offre. Le PA se réserve le droit d'écarter l'offre des soumissionnaires ne satisfaisant pas à un des critères repris ci-dessous. Le Pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs le droit de vérifier la réalité des informations transmises dans le cadre du présent article. Toute information qui différerait de celles reprises dans l'offre du soumissionnaire pourra mener à l'écartement de celle-ci pour cause de fausse déclaration au sens de l'article 43, 2, 7 de l'ar du a) Pièce(s) justificative(s) à fournir afin de vérifier que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion de l'accès au marché visé par l'article 43 1 de l'arrêté royal du 08/01/1996 1) Pièce justificative N 1 : Extrait du casier judiciaire Seuls les soumissionnaires ne se trouvant pas dans un des cas d'exclusion de l'accès au marché visés par l'article 43 1 peuvent avoir accès au présent marché. Le soumissionnaire ne peut donc avoir fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pour démontrer ceci, le soumissionnaire annexe à son offre un extrait du casier judiciaire de sa société, datant de moins de 6 mois. En cas d'association momentanée, chaque soumissionnaire, membre de l'association momentanée, doit satisfaire individuellement à ces conditions d'accès et en fournir individuellement la déclaration sur l'honneur. b) Pièce(s) justificative(s) à fournir afin de vérifier que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés par les articles 43 2 et 43 bis de l'arrêté royal du

20 08/01/1996 ZATERDAG 22 DECEMBER p. 20 En cas d'association momentanée, chaque soumissionnaire, membre de l'association momentanée, doit satisfaire individuellement aux critères énumérés sous le présent point et fournir les pièces justificatives y relatives. 1) Pièce justificative N 2 : Sécurité sociale : Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations en matière de paiement de la sécurité sociale jusqu'à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date de réception des candidatures/offres. Pour les soumissionnaires établis en Belgique : Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge ne doivent pas joindre d'attestation de l'onss à leur offre. Leur situation sera contrôlée directement par le PA via Digiflow qui lui permet la consultation de la base de données concernée (ONSS). Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel assujetti à la sécurité sociale belge, il transmet au PA une attestation délivrée par l'onss qui atteste de ce fait. Pour les soumissionnaires établis dans un autre pays que la Belgique : Le soumissionnaire joindra à son offre l'une des attestations, datant de moins de 6 mois par rapport à la date ultime de remise des offres, mentionnées à l'article 43bis, 2 de l'arrêté royal du 08/01/1996 (voir ). Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel assujetti à la sécurité sociale de son pays, il transmet au PA une attestation délivrée par l'organisme compétent en la matière qui atteste de ce fait. 2) Pièce justificative N 3 : Non-faillite Le soumissionnaire doit fournir une preuve datant de moins de 6 mois par rapport à la date ultime de remise des offres attestant qu'il ne se trouve pas en état de faillite, en aveu de faillite, en état de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales. Pour les soumissionnaires établis en Belgique : Les soumissionnaires de nationalité belge ne doivent pas joindre copie de certificat de non-faillite à leur offre. Leur situation sera contrôlée directement par le PA via le système Digiflow qui lui permet la consultation de la base de données concernée (Tribunal de commerce via Banque Carrefour des Entreprises). Pour les soumissionnaires établis dans un autre pays que la Belgique : Le soumissionnaire joindra à son offre une bonne copie d'une attestation, de moins de 6 mois par rapport à la date ultime de remise des offres, délivrée par une autorité administrative ou judiciaire du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. c) Pièce(s) justificative(s) à fournir en vue de l'évaluation de la capacité technique du soumissionnaire au regard de l'exécution de l'objet du marché et conformément aux articles 44 à 45 de l'arrêté royal du 08/01/1996 1) Pièce justificative N 4 : liste des principaux services exécutés Le soumissionnaire fournira une déclaration sur l'honneur de moins de 6 mois reprenant au minimum 3 références de services similaires à l'objet du présent marché, de minimum ? HTVA chacune et/ou relatives à une solution capable de supporter un nombre d'opérations par seconde (iops) supérieur ou égal à Ces références doivent avoir été effectuées au cours des trois dernières années. Pour chaque référence, le soumissionnaire mentionne au minimum : - Un descriptif de la mission ; - leur montant ; - la durée du contrat/marché en question ; - les dates de début et de fin des prestations ; - les coordonnées complètes (nom de contact, adresse, numéro de téléphone, adresse et numéro de fax) de leurs destinataires publics ou privés. Pour chacune des références dont il est question ci-dessus, le soumissionnaire joindra à son offre : - un certificat de bonne exécution établi ou visé par le PA de l'autorité publique ; - un certificat de bonne exécution établi ou visé par l'acheteur de la personne privée bénéficiaire de ces services ou à défaut déclaré sur l'honneur avoir été effectués par le prestataire de services. 2) Pièce justificative N 5 : Effectifs moyens annuels Le soumissionnaire joindra à sa soumission une déclaration sur l'honneur, de moins de 6 mois, signée par le mandataire de la société et reprenant pour les trois derniers exercices de sa société, les effectifs annuels (en équivalent temps plein = ETP) dont il a disposé au cours des 3 dernières années. Le soumissionnaire doit disposer, sur chacun des 3 derniers exercices, de minimum 5 ETP pour le profil de technicien support, de 3 ETP pour le profil de technicien d'installation, configuration et dépannage de système de stockage et d'un ETP pour le profil de chef de projet administratif. Les 8 ETP techniciens dont question ci-dessus devront tous disposer au minimum de 3 ans d'expérience utile dans le stockage. Le soumissionnaire fera expressément apparaître dans sa déclaration sur l'honneur le respect des présentes prescriptions et joindra à son offre le CV des ressources dont question cidessus. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/02/ :00 Date: 11/02/ :00 Lieu: siège de l'etnic repris I.1 du présent avis Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout le monde VI.3. AUTRES INFORMATIONS 1) Les documents du marché sont disponibles en téléchargement sur le site internet de l'etnic (www.etnic.be>qui sommes-nous> vous êtes un fournisseur>cahiers de charges). Dans le courant du mois de janvier 2013, le site de l'etnic fait peau neuve. Les documents du marché seront alors disponibles sur la première page du site 2) Une séance d'information facultative est prévue. Voir article 5 de la Partie 1 du CSC. DE BELGISCHE STAAT, VERTEGENWOORDIGD DOOR BELNET, STAATSDIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER N De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer Louizalaan, 231, BE-1050 Brussel Contact: Mevrouw Nathalie Pinsart Tel: Fax: Internet adres(sen): Oplossing voor opslag en virtualisatie van de CERT.be systemen Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Belnet Louizalaan 1050 Brussel Oplossing voor opslag en virtualisatie van de CERT.be systemen II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Infrastructure de stockage Infrastructure de stockage Perceel 2: Infrastructure de virtualisation Infrastructure de virtualisation Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 1. De inschrijver moet aantonen dat hij over de volgende technici en technische diensten beschikt: Ervaren project manager (minimum 3 jaar ervaring): Ervaring met gelijkaardige projecten (referenties leveren) Systeembeheerders met de noodzakelijke expertise De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van van de technicie en van de technische diensten waarover hij beschikt. 2. De inschrijver moet over de volgende referenties aan leveringen beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en meer bepaald ervaring met het beheer van hetzelfde soort projecten als in deze offerteaanvraag: Installatie van een redundante, multi-site en multi-clusters servers-virtualisatie platform Installatie van een redundante storage oplossing voor de servers-virtualisatie Opstelling van een disaster recovery-plan Integratie in monitoringsystemen en meer bepaald ervaring met Zabbix / Nagios, Cacti (of gelijkaardige producten) is gewenst. Indien het leveringen aan overheden betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. Indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen worden de leveringen aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen, of bij ontstentenis, door een verklaring van de inschrijver. 3. De inschrijver moet over de volgende werktuigen, materiaal, technische uitrusting of certificeringen(of gelijkaardige technische expertise) nodige voor de installatie en configuratie van de percelen waarvoor de inschrijver is geselecteerd kunnen beschikken voor de leveringen: De inschrijver voegt bij zijn offerte een opgave van de werktuigen, het materiaal en de technische uitrusting waarover hij zal kunnen beschikken voor de uitvoering van de leveringen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/2/ :00 Datum: 7/2/ :00 Plaats: Belnet Louizalaan 1050 Brussel BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle 100, BE-1200 Brussel Contact: Hairson Julie Tel: Fax: Internet adres(sen): Consultancy opdracht op het vlak van communicatie Type opdracht: Diensten. Leefmilieu Brussel wenst de diensten aan te trekken van een firma of een consultant die gespecialiseerd is in institutionele communicatie. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- op handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bijzonder bestek zie bijzonder bestek zie bijzonder bestek

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2012 N. 320 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 529623 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 Adjudication publique COMMUNE DE SCHAERBEEK N. 502517 Commune de Schaerbeek place Colignon, BE-1030 Schaerbeek Contact:Fabienne Borguet

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie