Government. Altran B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Government. www.altran.nl/government. Altran B.V."

Transcriptie

1 Government Altran B.V. Hendrik Walaardt Sacréstraat BM Schiphol Oost The Netherlands Tel: + 31 (0) Fax: + 31 (0) Freddy van Riemsdijkweg EE Eindhoven The Netherlands Tel: + 31 (0) Fax: + 31 (0 ) Onze visie op kostenbeheersing en duurzaamheid

2 Altran Government De overheid staat voor de uitdaging om samen met burgers en bedrijven de overheidsfinanciën te herstellen. Het kabinet streeft naar een kleinere, dienstbare overheid in een veilige, duurzame leefomgeving. Altran Government ondersteunt overheidsorganisaties in het evenwichtig omgaan met de druk van kostenbesparingen en de realisatie van een veilige, duurzame en dienstbare leefomgeving. richt zich op ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden waaronder de veiligheidsregio s. Internationaal richt onze dienstverlening zich ook op EU-instellingen en organen. Wij adviseren overheidsorganisaties al bijna 30 jaar bij het definiëren en implementeren van hun strategie en begeleiden de organisatie bij het doorvoeren van de beoogde verandering. Dit doen wij met slimme, innovatieve concepten die worden ingezet op 4 thema s: Slim besparen met ICT: slimme inzet van ICT als middel om baten te genereren Succesvol digitaal werken: digitaliseringsvraagstukken en borging van een succesvolle omschakeling naar digitaal werken Business-IT-aligment: versterken van de regie op uitvoering van ICT-activiteiten Duurzaam innoveren: advies en begeleiding in de uitvoering van CO2-emissiereductietrajecten, de realisatie van energiebesparingen en duurzaam afvalbeheer. Het doorvoeren van de beoogde verandering staat of valt met de veranderbereidheid van betrokkenen en vraagt om daadkracht in de aansturing. Altran Government staat voor een resultaatgerichte implementatie van de gekozen verandering. In samenwerking met de medewerkers van de overheidsorganisatie vertalen we de organisatiestrategie naar concrete stappen van het verandertraject. Ondersteund door een pragmatische inzet van een methodiek voor projectmanagement en een op de organisatie afgestemde veranderaanpak bieden wij effectieve verandering met een voorspelbaar resultaat.

3 Slim besparen met ICT Besparen mét ICT of besparen op ICT? Nu de gevolgen van de economische crisis zichtbaar worden voor de Nederlandse overheid, doemt de vraag op of noodzakelijke ICT-investeringen voor de realisatie van de E-Overheid kunnen worden gehandhaafd. Overheidsorganisaties zijn voortdurend bezig hun dienstverlening te verbeteren en de uitvoeringskosten te drukken. Ze worstelen met het dilemma: besparen mét ICT of besparen op ICT? Altran Government ondersteunt overheidsorganisaties in het evenwichtig omgaan met de druk van kostenbesparing. Wij maken zichtbaar hoe slimme inzet van generieke ICT-voorzieningen resulteert in structurele besparingen op zowel het onderhoud van ICT als op de uitvoeringskosten van de administratieve processen. Slimme inzet van ICT als middel om baten te genereren Binnen de overheid groeit het besef dat veel overheidsprocessen en informatiesystemen bestaan uit generieke functies en gebruik maken van gemeenschappelijke gegevens. De benadering van elk probleem zijn eigen systeem maakt geleidelijk plaats voor oplossingen die gebruik maken van generieke ICT-voorzieningen. In tijden van financiële krapte is het investeren in slimme, maar dure, generieke ICT-voorzieningen moeilijk te rechtvaardigen zolang het aanwezige besparingspotentieel niet wordt benut. In samenwerking met de klant maken wij zichtbaar hoe de ICT-functie kan veranderen van een kostenpost tot een middel om baten te genereren. Het zichtbaar maken van de relatie tussen ICT- kosten en uitvoeringskosten en het inzichtelijk maken van de baten van ICT-investeringen vormen onze uitgangspunten. Van analyse tot implementatie bezit Altran de kennis en ervaring u te begeleiden bij het invoeren van het stelsel van slimme, generieke ICT-voorzieningen zoals het gemeenschappelijk ontsluiten van de basisregistraties. Welke diensten en tools zetten wij daarvoor in? ICT Portfoliomanagement, Enterprise Architectuur en Business Case Management Met de kennis en expertise betreffende ICT-portfoliomanagement en Enterprise Architectuur ondersteunen wij organisaties bij het ordenen en integreren van ICT-projecten. Door het kostenbewust managen van de ICT-portfolio worden onnodige of dubbele uitgaven en een onbeheersbaar groot aantal projecten voorkomen. Onze business case management methodiek helpt stap-voor-stap bij het definiëren van projecten, het in kaart brengen van kosten & baten en het onderling prioriteren van investeringsvoorstellen. Praktische tools: Finimeter en Business Control Matrix Altran zet praktische tools in zoals de Finimeter en de Business Control Matrix. De Finimeter is een self assessmenttool. Het biedt de mogelijkheid op een snelle, eenvoudige wijze besparingspotentieel door inzet van ICT te identificeren. Tevens analyseert de tool het vermogen van de organisatie deze daadwerkelijk te realiseren. De Business Control Matrix helpt de organisatie grip te krijgen op financiële managementinformatie en daadwerkelijk te sturen op IT-opbrengsten. Project- en verandermanagement Mede ondersteund door een gestructureerde project- en veranderaanpak wordt de organisatie in staat gesteld om besparingen door slimme inzet van ICT daadwerkelijk te realiseren.

4 Succesvol digitaal werken Omschakelen naar een nieuwe manier van werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten streven naar een overheid waarbij het verkeer tussen overheid, burger en bedrijven zoveel mogelijk elektronisch plaatsvindt. Resultaten worden geëist op het gebied van eenmalige gegevensverstrekking, elektronische toegang tot overheidsdienstverlening en gemeenschappelijke ontsluiting van basisregistraties. De verandering van een traditionele organisatie naar een moderne, digitale toegangspoort voor burger, bedrijf en maatschappelijke instelling staat onder druk. Krimpende budgetten vragen om slimme inzet van generieke ICT-voorzieningen. De omslag naar digitaal denken en werken moet passen in de bestuurlijke complexiteit waarin organisaties zich bevinden en aansluiten op het digitale verandervermogen van de organisatie. Altran Government ondersteunt overheidsorganisaties bij het oplossen van digitaliseringsvraagstukken en het borgen van een succesvolle omschakeling naar digitaal werken. Wij ondersteunen organisaties bij: Het definiëren van een evenwichtige digitaliseringsstrategie Het managen van de implementatie van een documentmanagementsysteem en het begeleiden van de verandering Het invoeren van het Antwoord -concept op basis van een een haalbaar en realistisch realisatieplan Het verantwoord invoeren en werken met digitale dossiers Digimeter Digitaal denken en werken komt in de veelal nog fysiek georganiseerde overheidsorganisaties moeizaam van de grond. Het overbruggen van de digitaliseringskloof is niet alleen een technisch vraagstuk maar vooral ook een verandervraagstuk. De inzet van de self assessmenttool Digimeter helpt organisaties eventuele blokkades en weerstanden ten aanzien van digitaal werken vast te stellen. In één oogopslag wordt inzichtelijk waar begeleiding in welke vorm noodzakelijk is voor een succesvolle omschakeling naar digitaal werken. Project- en verandermanagement Mede ondersteund door een gestructureerde project- en veranderaanpak wordt de organisatie gefaciliteerd in de overgang naar digitaal werken.

5 Business IT-alignment Gebrekkige regie op ICT-activiteiten De ICT-organisatie wordt algemeen beschouwd als een moeilijk bestuurbaar domein. Versnippering en uitbesteding van ICT-activiteiten maken het niet gemakkelijker. Het gebrek aan regie op de uitvoering van ICT-activiteiten en informatievoorziening kan grote consequenties hebben. ICT wordt immers allang niet meer alleen gezien als middel voor productiviteitsverbetering, maar vormt de hefboom voor de realisatie van het totale strategische beleid van de organisatie. Het beheersen en kunnen regisseren van de ICT-activiteiten en informatievoorziening is van groot belang voor goed functionerende bedrijfsprocessen. Door een goede regie op ICT-activiteiten kan de organisatie borgen dat de behoefte van de business tijdig en binnen budget wordt ondersteund door de juiste ICT- en informatievoorziening. Altran Government ondersteunt overheidsorganisaties in het realiseren van een krachtige regie op de uitvoering van het ICT-beleid. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt dat het ICT-beleid de strategische organisatiebehoefte steunt en tevens kaderstellend is voor de uitvoeringsprogramma s en projecten. Wij ondersteunen organisaties bij: Het realiseren van de ICT-visie, informatiemanagementstrategie en informatieplanning Het definiëren van sourcing strategieën Het organiseren van de regievoering op ICT-projecten en outsourcingpartners Het inrichten en professionaliseren van de ICT-beheerorganisatie Opleiding en coaching in BiSL, ITIL en ASL Sherpa een modulaire veranderaanpak Om invulling te geven aan deze dienstverlening maakt Altran Government gebruik van een modulaire veranderaanpak: Sherpa voor Functioneel Beheer. Sherpa ondersteunt overheidsorganisaties in het beheersen en besturen van informatie als bedrijfsmiddel en de daarvan afgeleide ICT-voorzieningen. Sherpa haalt het beste uit verbetermodellen als ITIL, CMMi, Prince2, COBIT, BiSL en ASL en kenmerkt zich door: Het positioneren van het mandaat van de ICT-functie Het organiseren van de rol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (demand & supply) Focus op de benodigde rollen in de ICT-organisatie De Sherpa-aanpak kan als maatwerk op de behoefte van de overheidsorganisatie worden afgestemd. Uiteenlopend van een workshop van enkele uren tot een volledig verbeterproject. Sherpa biedt hiermee mogelijkheden voor quick wins als een duurzame verbetering van de ICT-beheerorganisatie.

6 Today's problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them Albert Einstein Duurzaam innoveren Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Energie- en klimaatvraagstukken vereisen innovatieve oplossingen. De overheid streeft in 2020 naar 20% CO2-reductie en 14% duurzame energie. Een actieve samenwerking tussen burger, overheid en bedrijf is hierbij de sleutel tot succes. Altran Government ondersteunt overheidsorganisaties in de uitvoering van CO2-emissiereductietrajecten, de realisatie van energiebesparingen en duurzaam afvalbeheer. Wij onderscheiden ons in de markt door onze inhoudelijke expertise over innovatieve, technologische oplossingen te combineren met ons vermogen te komen tot een resultaatgerichte implementatie van de oplossing. Deze toegevoegde waarde stelt ons in staat spelers in de keten van klimaat- en energieproblematiek bij elkaar te brengen en gewenste systeeminnovaties in duurzame energie te faciliteren en te versnellen. Dit doen wij zowel nationaal als internationaal. Door het verenigen van de standpunten van alle betrokken partijen wordt brede acceptatie van de oplossing bevorderd. Wij analyseren de consequenties van innovatieve oplossingen voor mens (people), leefomgeving (planet) en economie (profit) en bewaken de onderlinge balans tussen deze elementen. Alleen deze balans maakt een innovatieve oplossing succesvol én duurzaam. Op deze manier stellen wij burgers, het bedrijfsleven en overheidsorganisaties in staat maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De dienstverlening van Altran Government focust zich op 2 gebieden: De inzet van duurzame innovatieve oplossingen in overheidsorganisaties Het adviseren over en faciliteren van duurzaam afvalbeheer voor de spelers in de afvalverwerkingsketen Inzet van duurzame innovatieve oplossingen Altran Government adviseert en begeleidt overheidsorganisaties in de uitvoering van CO2-emissiereductietrajecten en het realiseren van energiebesparingen. Specifieke diensten zijn: Visie- en conceptontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie Opstellen klimaatstrategie, CO2-footprints inclusief een roadmap CO2-neutraal Adviseren over groene mobiliteitsoplossingen Adviseren over en faciliteren van duurzaam afvalbeheer voor de spelers in de afvalverwerkingketen De wereldwijde afvalproblematiek en de gevolgen hiervan voor een duurzame samenleving vragen om innovatieve oplossingen waarbij afval efficiënt wordt omgezet in duurzame energie met minimaal effect op onze leefomgeving. Overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in deze afvalverwerkingketen. Het scheppen van randvoorwaarden en het samenbrengen van een groot aantal stakeholders vereist een harmonieus samenspel tussen technologie, ondernemingsstructuren, cultuur en gedrag. Altran Government kan overheidsorganisaties en overige spelers in de afvalverwerkingketen ondersteunen door: Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor rendabele afvalverwerking Advies over toepassing van innovatieve technologieën Het bij elkaar brengen van ketenpartners en faciliteren van verandertrajecten Project- en verandermanagement Gecombineerd met een gestructureerde project- en veranderaanpak is Altran Government in staat overheidsorganisaties van advies tot implementatie te ondersteunen in de aanpak van de klimaat- en energieproblematiek.

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT.

De digitale overheid. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Perspectieven op innovatie en digitalisering van de overheidsdiensten INTEGRAAL. INFORMATIEGEDREVEN. BURGERGERICHT. Inleiding In wat volgt bieden wij u onze visie aan op de digitale overheid, en onze nationale

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

BETER INVESTEREN IN ICT

BETER INVESTEREN IN ICT BETER INVESTEREN IN ICT Hoe u slimmer kunt investeren in ICT met behulp van portfoliomanagement Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] Nederlandse bedrijven worstelen nog steeds met ICT. Verouderde

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting De basis voor een praktische inrichting Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Referentiearchitectuur GEMMA helpt!

Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GEMEENTELIJKE ICT OP ORDE BRENGEN Referentiearchitectuur GEMMA helpt! GGemeenten staan voor een grote veranderopgave. Voor ondersteuning hierbij is de referentiearchitectuur GEMMA ontwikkeld. Deze is echter

Nadere informatie