Door Freek Andriesse, Jeroen Corts, Richard Holman, Marc Klaassen, Gerard Peeters, Luc Peeters, Gert Walhof. januari/februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Freek Andriesse, Jeroen Corts, Richard Holman, Marc Klaassen, Gerard Peeters, Luc Peeters, Gert Walhof. januari/februari 2011 17"

Transcriptie

1 Door Freek Andriesse, Jeroen Corts, Richard Holman, Marc Klaassen, Gerard Peeters, Luc Peeters, Gert Walhof januari/februari

2 Inkoop beursgenoteerde Dit is het eerste artikel van wat, naar wij hopen, een jaarlijkse traditie gaat worden: de inkoop van beursgenoteerde bedrijven in beeld brengen. Een legertje analisten bespreekt de financiële kant van deze bedrijven dagelijks in de media, maar de inkoopkant komt maar zelden ter sprake. Daar willen wij verandering in brengen. deelnemende bedrijven detailhandel luchtvaart chemische industrie machinebouw bouw chemie financiële dienstverlening was- en voedingsmiddelen kunststofindustrie Figuur 1 Bij dit onderzoek hebben de redactie van Deal! en een team van deelnemers aan het NEVI-programma Continuing Purchasing Development (CPD) de handen ineengeslagen. Samen hebben we een vragenlijst ontwikkeld, die gevalideerd is door hoogleraar inkoopmanagement Frank Rozemeijer. We hebben zowel bedrijven uit de AEX-index als de Midkap-index onder de loep genomen. De vragenlijst werd tijdens een interview met de cpo van de desbetreffende onderneming doorgenomen. Negen beursgenoteerde bedrijven uit heel diverse sectoren zijn op deze manier nader onderzocht (figuur 1). Dit is slechts het begin; onze intentie is om in 2012 in een vergelijkbaar onderzoek 25 beursgenoteerde bedrijven te analyseren. In 2009 boekten de negen beursgenoteerde bedrijven samen een omzet van 154,7 miljard met in totaal medewerkers. In dat jaar gaven zij gezamenlijk 66,9 miljard uit aan inkoop (figuur 2). Dat komt neer op een inkoopquote van 43%. Gemiddeld heeft inkoop bij deze negen beursgenoteerde bedrijven twee derde deel van de totale spend onder controle. Het zijn alle sterk internationaal georiënteerde ondernemingen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat slechts drie van de tien inkopers die zij in dienst hebben, in Nederland werken. In dit artikel zoomen we in op de volgende vijf punten: 1. Inkooporganisatie: hoeveel inkopers hebben de beursgenoteerde bedrijven? Hoe is inkoop georganiseerd? In welke fase van inkoopvolwassenheid bevindt de onderneming zich? 2. Inkoopleiderschap: wanneer is er een cpo aangesteld? Is de inkoopbaas een man of een vrouw? Aan wie wordt gerapporteerd? Wat zijn de belangrijkste competenties? 3. Prestaties: geboekte resultaten, maar ook de mogelijke tegenslagen en teleurstellingen. 4. Centrale inkoopthema s in 2011: waar richt het beursgenoteerde bedrijf in 2011 vooral de pijlen op? 5. Visie 2020: hoe ziet inkoop er over tien jaar uit bij het beursgenoteerde bedrijf? 18 januari/februari 2011

3 bedrijven in beweging beursgenoteerde bedrijven: omzet, spend, aantal inkopers Bedrijf Omzet Spend Medewerkers Totaal aantal inkopers Aantal inkopers totaal NL 1 inkoper op x medewerkers** Ahold Europe 11,5 10, x 100x 714 Air France KLM 21 5,6* AkzoNobel 14,5 8, ASML 1,6 1, BAM 8, DSM ING 47,7 2,2# Unilever 39, Wavin 1,2 0, TOTAAL 154,7 66, *** Toelichting: bedrijfsomzet en spend in miljarden euro s, aantal inkopers in absolute aantallen (al dan niet inclusief het aantal mensen dat orders afroept). Alle cijfers hebben betrekking op * exclusief de ingekochte brandstof ** totaal aantal medewerkers wereldwijd gedeeld door het totaal aantal inkopers *** gemiddeld hebben de beursgenoteerde bedrijven één inkoper op 173 medewerkers # niet-productgerelateerde inkoopomzet x in de centrale inkooporganisatie Ahold European Sourcing Figuur 2 Bron: Deal!/CPD INKOOPORGANISATIE inkopers (van wie 792 inkoopvrouwen ) Bij onze negen beursgenoteerde bedrijven werken wereldwijd 3442 mensen in inkoop (figuur 2). Bijna een derde daarvan (1027 inkopers) werkt in Nederland. Eén op de vier (van alle) inkopers bij deze bedrijven is vrouw. De beursgenoteerde bedrijven die hier centraal staan, hebben in totaal medewerkers, van wie 3442 inkopers (ter vergelijking: inkoopberoepsvereniging NEVI heeft circa 6000 leden). Gemiddeld komt dat neer op één inkoper op 173 medewerkers. Ten opzichte van dit gemiddelde zijn er uitschieters naar boven en naar onder (figuur). Heeft Ahold Europa één inkoper op 714 mensen, bij DSM is dat één op 55. De negen onderzochte bedrijven kochten in 2009 in totaal voor een bedrag van 66,9 miljard in (de totale bestedingen van de Nederlandse overheid zijn 57,5 miljard). Gemiddeld is dat 19,4 miljoen per inkoper. Het centrale inkooporganisatiemodel op 1 Hoe is de inkoop bij het betreffende beursgenoteerde bedrijf georganiseerd? Hierbij maakten we gebruik van de indeling van hoogleraar Frank Rozemeijer: gecentraliseerd, decentraal, federaal (lokaal geleid netwerk), gecoördineerd, centraal geleid netwerk (zie toelichting in figuur 3). We vroegen alle geïnterviewde cpo s om zowel voor de productgerelateerde inkoop als de niet-productgerelateerde inkoop aan te geven welk inkooporganisatiemodel zijn bedrijf hanteert (9 beursgenoteerde bedrijven, 18 antwoorden). Wat blijkt is dat de centraal geleide netwerkorganisatie en het centrale organisatiemodel het populairst zijn. ING hanteerde het decentrale inkoopmodel, maar beschikt vanaf januari 2011 over een centraal geleid inkoopnetwerk. Geen van de negen bedrijven koopt én de productgerelateerde én de niet-productgerelateerde inkoop volledig centraal in. Tussen de twee uitersten volledig centraal en volledig decentraal vinden wij alle negen beursgenoteerde bedrijven die hier zijn onderzocht. Bij Unilever, ASML, AkzoNobel en Air France KLM januari/februari

4 Organisatievormen voor inkoop Gecentraliseerd Alle belangrijke contracten centraal gemanaged. Operating units worden geconsulteerd, maar centraal regeert. Centraal geleid netwerk Inkoop op centraal niveau wordt actief ondersteund door sourcing-specialisten uit de businessunits. Centraal zorgt voor strategie, standaardisatie van processen, rapportage, IT en competentieontwikkeling. De sourcingspecialisten doen het echte inkoopwerk en rapporteren aan zowel de businessmanagers als de cpo. Gecoördineerd Decentrale units worden ondersteund door een kleine, centrale inkoopafdeling. Centraal concentreert zich op strategie en inkooppakketten die de hele organisatie betreffen. Federaal (lokaal geleid netwerk) Centrale kern. Corporate procurement zorgt voor standaard infrastructuur voor alle inkoopeenheden: processen, instrumenten, templates, IT en rapportage, competentieontwikkeling en werving. Sourcing vindt voornamelijk lokaal plaats, daarnaast is er een beperkt aantal projecten op centraal niveau op vrijwillige basis. Decentraal Alle contracten gemanaged door de individuele units. Eventuele crossbusinesscoördinatie is vrijwillig, ad hoc en informeel. Figuur 3 Bron: Rozemeijer (2000), bewerkt vindt de inkoop van zowel de productgerelateerde als de niet-productgerelateerde inkoop via een centraal geleid netwerk plaats. Bij DSM is de niet-productgerelateerde inkoop centraal, terwijl voor de productgerelateerde inkoop het centraal geleide netwerkmodel geldt. Ook bij bouwbedrijf BAM is de niet-productgerelateerde inkoop gecentraliseerd, de productgerelateerde inkoop vindt gecoördineerd plaats. Bij Wavin (kunststofindustrie) vindt de grondstofgerelateerde inkoop centraal plaats. De niet-grondstofgerelateerde inkoop vindt decentraal plaats waar het specifieke lokale behoeften betreft, en gecoördineerd voor een aantal businessunit overstijgende inkoopcategorieën. Retailer Ahold Europa hanteert voor de productgerelateerde inkoop als enige het federale model, maar wil op middellange termijn alle sourcing-activiteiten in Europa centraliseren. De niet-productgerelateerde inkoop bij Ahold Europa (Ahold Europa spreekt van not for resale) is gecentraliseerd. Grote verbouwingen Bij de negen beursgenoteerde bedrijven hebben de afgelopen drie jaar grote organisatorische veranderingen op inkoopgebied plaatsgevonden. Bij Air France KLM was dat een direct gevolg van de fusie in 2007 tussen beide bedrijven. Inkoop werd als één van de eerste onderdelen gecentraliseerd om zo maximaal bij te kunnen dragen aan de fusiesynergie. Aan de Nederlander Frank de Reij de eer om de eerste cpo in de geschiedenis van het bedrijf te zijn. Deze inkoopzijinstromer bouwde een inkoopafdeling met tien inkoopdomeinen met Nederlands-Franse inkoopteams, standaardiseerde 20 januari/februari 2011

5 processen, systemen en instrumenten en versterkte de relatie tussen inkoop en de business. Ook Ton Geurts van AkzoNobel is de eerste cpo in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij bewerkstelligde een fundamentele verandering van praktisch volledig decentrale inkoop naar centraal geleide inkoop. Ook integreerde hij snel en succesvol de inkoopactiviteiten van de Britse coatingproducent ICI die in 2008 door AkzoNobel werd overgenomen Mondiaal Marc Engel begon in 2008 als eerste cpo in het ruim honderdjarige bestaan van het Nederlands-Britse was- en voedingsmiddelenconcern Unilever. Het bedrijf had al de ontwikkeling doorgemaakt van decentrale naar regionale inkoop en zette onder leiding van Engel een volgende stap door één mondiale inkooporganisatie te introduceren. Alle productgerelateerde en niet-productgerelateerde inkoop, samen 26 mrd in 2009, vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de cpo. Ook detailhandelsconcern Ahold Europa trok op inkoopgebied de touwtjes strakker aan. Dat gebeurde onder leiding van Kiki Stiemer, senior vice president Ahold European Sourcing. De pan-europese inkooporganisatie Ahold European Sourcing schoot zo n vier jaar geleden uit de startblokken. Daarvoor was het category management, waaronder inkoop, bij de verschillende winkelformules van Ahold ondergebracht. Dat bleek echter niet alleen onvoldoende efficiënt (schaalvoordelen onvoldoende benut), maar ook niet altijd effectief (geen uniforme processen en procedures). Hoog op de inkoopontwikkelingscurve Inkoop is een zich snel ontwikkelende discipline. In diverse modellen wordt de groei in verschillende fasen geschetst. In dit onderzoek naar de inkoop bij beursgenoteerde bedrijven hanteren wij een model van Arjan van Weele met zes ontwikkelingsstadia: 1. transactieoriëntatie, 2. commerciële oriëntatie, 3. gecoördineerde inkoop, 4. interne integratie, 5. externe integratie en 6. waardegerichte oriëntatie (zie figuur 4 op pagina 22 voor een toelichting). Wij vroegen de cpo om aan te geven in welke ontwikkelingsfase de inkooporganisatie zich bevindt, zowel voor de productgerelateerde inkoop als de niet-productgerelateerde inkoop. Ondanks het feit dat alle betrokken inkooporganisaties jonger zijn dan tien jaar (zes zelfs korter dan vijf jaar), plaatsen de meeste cpo's hun organisatie hoog op de ontwikkelingscurve. De cpo s van Unilever en ING menen dat zij qua professionaliteit van de productgerelateerde inkoop in fase 5 (externe integratie) zitten. De inkoopbazen van DSM, AkzoNobel en Air France KLM menen dat zij zich wat betreft de productgerelateerde inkoop bevinden in de fase van interne integratie (fase 4). Cpo Ton Geurts van AkzoNobel maakt daarbij de kanttekening dat er binnen zijn bedrijf qua inkoopprofessionaliteit verschillen bestaan tussen de businessunits en dat de positionering op de ontwikkelingscurve in de tijd bezien kan verschuiven: van links naar rechts (toenemende volwassenheid), maar ook van rechts naar links (afnemende volwassenheid). Bij Wavin wordt de productgerelateerde inkoop in ontwikkelingsfase 3 geplaatst. Wat betreft de mate van inkoopprofessionaliteit van de nietproductgerelateerde inkoop plaatsen Unilever en ING zichzelf in stadium 5 (externe integratie) en Air France KLM en Akzo- Nobel zichzelf in fase 4 (interne integratie). De cpo van DSM Voor alle categorieën en in alle landen hebben we in één keer een inkoopsysteem uitgerold. Dat bleek voor de business wat te veel van het goede meent dat het bedrijf zich wat betreft de niet-productgerelateerde inkoop in ontwikkelingsfase 3 bevindt. Cpo Peter Verkaaik van Wavin meent dat de niet-productgerelateerde inkoop van zijn bedrijf zich in de fase van commerciële oriëntatie bevindt. Inkoopdirecteur Hans Dijkhuis van chipmachinefabrikant ASML geeft aan qua inkoopprofessionaliteit van zowel de productgerelateerde inkoop als de niet-productgerelateerde inkoop met één been in de fase van externe oriëntatie (focus op de keten, fase 5) te staan en met het andere in dat van waardecreatie in de keten (fase 6). BAM bevindt zich volgens inkoopdirecteur Frank Oort in de stadia 3 tot en met 5. Voor zowel de productgerelateerde inkoop als de niet-productgerelateerde inkoop is binnen dit multinationale bouwbedrijf qua inkoopontwikkelingsniveau sprake van een breed spectrum: van gecoördineerde inkoop tot en met een externe integratie. Anders gezegd: BAM is net zoals ASML niet in één inkoopontwikkelingsfase te plaatsen. Dat geldt ook voor Ahold Europa. Deze retailer plaatst zichzelf voor zowel de productgerelateerde inkoop als de niet-productgerelateerde inkoop in de fase 3 en 4 (gecoördineerde inkoop en interne integratie). Het bedrijf zegt de ambitie te hebben binnen twee jaar te zijn doorgegroeid naar fase 5, waarbij Ahold vooral een duurzame keten wil. 2. INKOOPLEIDERSCHAP New kid on the block Internationale cijfers geven aan dat het voor drie van de tien organisaties de allereerste keer is dat de functie van cpo is ingevuld. Zestig procent van de chief procurement officers bekleedt die positie nog maar vier jaar of korter. Hoe ligt dat bij de beursgenoteerde bedrijven uit ons onderzoek? In figuur 5 staat aangegeven sinds wanneer de organisatie een cpo heeft, en waarom die functie is ingesteld. Zoals hieruit blijkt, is hij of zij een new kid on the block. Bij zes van de negen bedrijven heeft de aanstelling van een cpo voor het bedrijf als geheel pas in de afgelopen vijf jaar plaatsgevonden. De eer voor het bedrijf dat het langst over een cpo-functie beschikt, gaat naar ASML. Specifiek naar de helaas te vroeg overleden Ton januari/februari

6 Ontwikkelingsfasen van de inkooporganisatie effectiviteit/cumulatieve besparingen functionele focus cross-functionele focus Figuur 4 Transactieoriëntatie Commerciële oriëntatie Gecoördineerde inkoop Interne integratie Externe integratie Waardegerichte oriëntatie tijd Fase 1 Transactieoriëntatie Toegevoegde waarde van de inkoopfunctie is het realiseren van beschikbaarheid. Inkopen is bestellen. Inkoopfunctie is uitvoerend, administratief. Fase 4 Interne integratie Inkoop wordt gezien als een proces dat dwars door de onderneming heen gaat. Initiële inkoop vindt centraal plaats in cross-functionele teams. Verbeteracties richten zich op de integratie van het inkoopproces in de business (business alignment). Supplier Relationship Management (SRM) is gericht op segmentatie van leveranciers en vermindering van het aantal leveranciers. Fase 2 Commerciële oriëntatie Inkoop is gericht op het realiseren van de laagste prijs of de hoogste korting. Nadruk ligt op onderhandelen en prijsanalyses. Afdeling inkoop gaat een eigen afdeling vormen met operationele en initiële inkopers. Fase 5 Externe integratie De inkoopfunctie focust zich op ketenmanagement. Veel aandacht voor het erbij betrekken van ontwikkelingspartners in plaats van het betrekken van toeleveringspartners. Initiële inkoop door multifunctionele teams. Het SRM is gericht op integratie van enkele topleveranciers. Fase 3 Gecoördineerde inkoop Inkoopfunctie wordt gezien als een belangrijke beïnvloeder van het kwaliteitsniveau. Bundelen van inkoopkracht is een belangrijke taak. Het opstellen van uniforme procedures en richtlijnen. Veel aandacht voor communicatie en samenwerking tussen inkopers. Fase 6 Waardegerichte oriëntatie Alle focus op het realiseren van toegevoegde waarde voor de eindklant. Inkoopstrategie maakt deel uit van businessstrategie. Beheersing van de totale waardeketen. Verkoop- en inkoopfunctie zijn gebundeld tot een virtuele afdeling. Bron: bewerking van Van Weele, 2000 Toelichting: het ontwikkelingsmodel van inkoophoogleraar Arjan van Weele suggereert een verband tussen de mate van inkoopprofessionaliteit en de effectiviteit van de inkoopfunctie. We hebben de deelnemende organisaties gevraagd om zowel de productgerelateerde inkoop als de nietproductgerelateerde inkoop van het bedrijf te positioneren in dit algemene model. Het 'balkje' in de figuur geeft de positionering aan voor beide inkoopsegmenten (pr en npr). De positionering van de bedrijven in de figuur is indicatief en houdt expliciet geen waardeoordeel in van de auteurs. 22 januari/februari 2011

7 De cpo: new kid on the block inkoopprofessionalisering kostenbesparingen op npr-inkoop ontwikkeling één centrale inkooporganisatie na fusie vorming één mondiale inkooporganisatie ontwikkeling centrale inkooporganisatie inkoopprofessionalisering kostenverlaging ontwikkeling Europese inkooporganisatie inkoopprofessionalisering Figuur 5 Toelichting: * ASML heeft een senior vice president verantwoordelijk voor inkoop. ** BAM stelde in 2003 na de overname van HBG een inkoopdirecteur aan die zich vooral richtte op de niet-productgerelateerde inkoop binnen BAM Nederland. In 2007 werd Frank Oort als cpo aangesteld voor Koninklijke BAM Groep als geheel. Bron: Deal!/CPD 2011 van Zwam. Dit Brabantse hightechbedrijf dat zogenoemde wafer steppers maakt, productiemachines om chips te maken, heeft sinds 2001 een cpo. De primaire aanleiding voor het benoemen van een cpo is in de meeste gevallen van organisatorische aard: fusie (Air France KLM), krachtenbundeling op Europees niveau (Ahold), centrale inkoopafdeling (DSM) en de formering van één mondiale inkooporganisatie (Unilever). Bij Wavin, AkzoNobel en ASML stond inkoopprofessionalisering in de breedste zin van het woord voorop bij de aanstelling van de cpo. Ook kostenbesparing is een aanleiding op een cpo-functie te creëren. Bij bouwbedrijf BAM en financiële dienstverlener ING was dat de primaire motivatie. Man of vrouw, 47 jaar, uit eigen gelederen Is de cpo man of vrouw? Inkoopervaring of businesservaring? Uit eigen gelederen of afkomstig van een ander bedrijf? Van de negen beursgenoteerde bedrijven heeft alleen Ahold een vrouwelijke cpo (Kiki Stiemer). Vijf van de negen cpo s waren al in hetzelfde bedrijf werkzaam en vijf van de negen hadden al ervaring op inkoopgebied voor zij aan hun nieuwe baan als cpo begonnen. Vier van de negen zijn dan ook aan te merken als zijinstromer. De gemiddelde leeftijd van de cpo is 47 jaar. De jongste is 39, de oudste 54. Zes van de negen zijn verantwoordelijke voor de gehele spend van hun bedrijf (productgerelateerde inkoop én niet-productgerelateerde inkoop), terwijl twee alleen de niet-productgerelateerde inkoop onder hun hoede hebben en één louter de productgerelateerde inkoop doet. Vijf van de negen cpo s rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur. Die uitkomst ligt in lijn met onderzoek waaruit blijkt dat 51 procent van de inkoopteams rechtstreeks aan de directie rapporteert (Basware, cost of control, 2010). Twee inkoopbazen rapporteren aan de chief operating officer en twee aan de chief financial officer. januari/februari

8 Vooral trots op Moet je als cpo in de eerste plaats een heel goede gelouterde inkoper zijn, een vakman of vakvrouw, of zijn andere competenties misschien net zo belangrijk of zelfs belangrijker? Wat vinden de cpo s de allerbelangrijkste competentie om succesvol te kunnen zijn in hun functie? Er mocht slechts één competentie worden genoemd. Vier van de negen cpo s die wij spraken, noemen goed kunnen samenwerken, drie inspirerend leidinggeven en twee het kunnen bewerkstelligen van verandering. Marc Engel, die in 2008 vanuit de business werd aangesteld als Unilevers eerste cpo, zegt over laatstgenoemde competentie het volgende: ( ) Mijn baan gaat eigenlijk nauwelijks over inkoop zelf. Wij hebben binnen Unilever vele honderden uitstekende inkoopprofessionals. De enige inkoop die ik doe, is op zaterdag bij de supermarkt om de hoek. Mijn rol is om de transformatie te bewerkstelligen naar een goed geoliede, wereldwijde inkooporganisatie ( ). Op welk resultaat dat in 2009 en 2010 werd geboekt, is de cpo het meest trots? Ahold Europa Air France KLM AkzoNobel ASML BAM DSM ING Unilever Wavin Figuur 6 centrale aanpak inkoop besparingen besparingen total cost besparingen waardecreatie risicomanagement business alignment besparingen en werkkapitaal introductie categoriemanagement, meer inkoopcoördinatie Bron: Deal!/CPD 2011 Veranderkundig besparingskanon Wij vroegen de cpo s ook op welke prestaties zij worden afgerekend. De top drie ziet er als volgt uit (meerdere antwoorden gegeven): 1. besparingen (6 keer genoemd) 2. maatschappelijk verantwoord inkopen (4 keer genoemd) 3. operational excellence en innovatie (beide 3 keer genoemd) 3. PRESTATIES Op welke zaken die inkoop in 2009 heeft gerealiseerd is de cpo het meeste trots? Vier van de negen geïnterviewde cpo s noemden besparingen (figuur 6). Gemiddeld bedroegen de besparingen 2,9% van de inkoopomzet. Op een gezamenlijke inkoopomzet van 66,9 miljard in 2009 gaat het om een bedrag van een kleine 2 miljard euro. De gerealiseerde besparingen lopen uiteen van 0% tot 6%. De 3442 inkopers die bij deze bedrijven werken, hebben gemiddeld een spend van 19,4 miljoen onder hun hoede. Bij een gemiddeld besparingspotentieel van 2,9% zouden zij in principe gemiddeld kunnen bijdragen aan het financieel welvaren van hun bedrijf. Teleurstellingen Uit recent onderzoek (Global cpo survey 2010, Capgemini) blijkt dat de afgelopen recessie inkoop wind in de zeilen heeft geblazen: zes van de tien cpo s menen dat inkoop sterker uit de recessie tevoorschijn is gekomen. Diezelfde recessie heeft de inkooporganisatie echter ook onder grote druk gezet. In het Deal!/CPD-inkooponderzoek was dan ook één van de vragen of er ook zaken zijn waar de cpo minder tevreden over is. Vijf van de negen cpo s noemen het naar hun zin te lage tempo van verandering. Frank de Reij, cpo van Air France KLM spreekt van het tempo waarin een traditionele inkooporganisatie kan worden omgevormd tot een commerciële, businessgedreven inkooporganisatie. Senior vice president Ahold European Sourcing Kiki Stiemer noemt de enorme hoeveelheid energie en de lange doorlooptijd die nodig zijn om een Europese inkooporganisatie op te bouwen. Zij zou graag sneller willen. Inkoopdirecteur Frank Oort van bouwbedrijf BAM wil samen met leveranciers de totale projectmargetaart groter maken, maar ontdekte dat ketenpartners erg moeten wennen aan het denken in ketens en het samenoptrekken. Maar het te lage tempo was niet het enige waar de cpo s van de beursgenoteerde bedrijven minder tevreden over zijn. Ton Geurts van AkzoNobel vindt dat er in zijn bedrijf nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de inkoop-it-systemen. DSM ondervond tegenslag bij het centraliseren van de niet-productgerelateerde inkoop. DSM s cpo Tim Tolhurst zegt daar terugblikkend het vol- 24 januari/februari 2011

9 Top 3 inkoopthema s in 2011 Mijn baan gaat eigenlijk nauwelijks over inkoop. De enige inkoop die ik doe, is bij de supermarkt om de hoek gende over: Voor alle categorieën en in alle landen hebben wij in één keer een inkoopsysteem uitgerold, en dat bleek voor de business wat te veel van het goede. Ahold Europa professionalisering duurzaamheid ketentransparantie Air France KLM besparingen relaties in- en extern duurzaamheid AkzoNobel duurzaamheid leveranciersrelaties purchase to pay ASML risicomanagement leveranciersmanagement flexibiliteit BAM waardecreatie risicomanagement kostenmanagement DSM duurzaamheid innovatie risicomanagement ING categoriemanagement competentieontwikkeling systemen Unilever innovatie duurzaamheid purchase to pay Wavin business alignment category management met bijbehorende infrastructuur innovatie en duurzaamheid Figuur 7 Bron: Deal!/CPD CENTRALE INKOOPTHEMA S 2011 In 2009 en 2010 waren besparingen en risicomanagement centrale thema s binnen inkoop. Geen wonder, want de westerse wereld werd getroffen door de diepste recessie sinds die van de jaren 30 van de vorige eeuw. Alle ogen waren gericht op inkoop om de kosten te verlagen en te voorkomen dat toeleveranciers zouden omvallen. Inmiddels is sprake van een gematigde economische groei. We vroegen de cpo s wat zij de drie belangrijkste inkoopthema s voor de komende jaren vinden. Het resultaat staat in figuur 7. Duurzaamheid en professionalisering (onder andere categoriemanagement, competentieontwikkeling, purchase to pay) zijn de meest genoemde thema (elk zes keer genoemd), gevolgd door risicomanagement (drie keer genoemd), relaties waaronder leveranciersmanagement (drie keer genoemd) en besparingen (tweemaal genoemd). Voor de chemiebedrijven AkzoNobel en DSM is duurzaamheid het belangrijkste inkoopthema. Voor Air France KLM is het neerzetten van besparingen opnieuw prioriteit nummer 1. Bij ING gaat de aandacht de komende jaren vooral uit naar het thema inkoopprofessionalisering door onder meer categoriemanagement. Bij Ahold Europa ligt de focus op waardecreatie door onder meer een verdere professionalisering van de inkoop. 5. VISIE 2020: HET GROTE WENKENDE PERSPECTIEF Wij hebben aan de cpo s gevraagd hoe volgens hen inkoop er over tien jaar uitziet in hun bedrijf. Het resultaat is weergegeven in figuur 8 op pagina 26. Die toekomst is lang niet voor alle negen bedrijven dezelfde. Geen wonder, want de vormgeving van de inkoopfunctie en de uitdagingen waar men voor staat, verschillen tussen de bedrijven. Vergelijk een financiële dienstverlener als ING maar eens met een chemisch bedrijf als DSM. Toch valt een rode draad te bespeuren. januari/februari

10 Het grote wenkende perspectief: hoe ziet inkoop er over 10 jaar binnen deze bedrijven uit? Ahold Europa: focus op de waardeketen Uiterlijk in 2020 heeft Ahold Europa een centraal geleide inkoop met een sterke focus op de waardeketen. De kortetermijnblik van de Ahold-formules en de focus op langere termijn van inkoop zijn goed gekoppeld. In het bijzonder wat betreft categoriemanagement. BAM: intensieve interne en externe samenwerking Een hybride inkooporganisatie met intensieve samenwerking met zowel de business als met een beperkt aantal toeleveranciers waarmee aan innovatie en samenwerking wordt gewerkt. De inkooporganisatie is een goede mix van jonge instromers en mensen met ervaring. Air France KLM: volledig geïntegreerd (en misschien uitgebreid ) Over tien jaar is inkoop volledig geïntegreerd binnen het bedrijf. Mogelijk is inkoop uitgebreid door een samenwerking met Alitalia en is er meer inkoopsamenwerking binnen het luchtvaartsamenwerkingsverband Skyteam. AkzoNobel: dienstbaar aan de business In matrixvorm optimaal in lijn met en dienstbaar aan de businessunits. Heldere splitsing in centrale inkoop en regionale verankering inkoop. ASML: ketenregisseur Inkoop regisseert de verdere integratie van de ASML-keten van specialisten. De eisen die de klanten van ASML stellen aan technologie en duurzaamheid, worden door de leveranciers gerealiseerd en zijn onderdeel van de strategie van leveranciers, waardoor zij ook in andere markten uitblinken. DSM: waardecreatie door inkoopexperts Een hechte mondiale inkooporganisatie die waarde voor de business creëert. De inkopers zijn experts op het gebied van inkoopmarkten. ING: professionele adviseurs De bank is in 2020 geen verzekeraar meer. De inkoopafdeling is professioneler, heeft een adviserende rol en is in control. Behoeftestelling vindt vanuit de business plaats. Unilever: maximale bijdrage aan Unilever-strategie De inkoopfunctie heeft in 2020 volledig bijgedragen aan de Unilever-strategie op het gebied van groei en duurzaamheid. Wavin: business integrated sourcing professionals De inkoopafdeling is verdwenen. De inkopers zitten in de business, maar zijn wel verenigd onder een cpo. De inkoopfunctie is een paraplu waaronder talentvolle inkoopprofessionals kennis vergaren en platforms delen. Buyers uit verschillende bedrijven kopen samen in. Figuur 8 Bron: Deal!/CPD 2011 Dat is de (verdere) omslag van een functionele (inkoop)focus naar een cross-functionele focus, waarbij sprake is van zowel een sterke interne integratie (met de business) als externe integratie (met specifieke toeleveranciers). Dat zien wij terug in woorden als geïntegreerd, aligned met, samenwerking met en involvement. Bij Air France KLM is inkoop in 2020 naar verwachting een integraal deel van de onderneming. Inkoopdirecteur Hans Dijkhuis van ASML spreekt van een verdere integratie van toeleveranciers. Ton Geurts van AkzoNobel, Frank Oort van BAM en Marc Engel van Unilever zien de samenwerking met de business (de interne klant) toenemen, maar ook die met een select gezelschap van toeleveranciers waarmee scherp doelgericht aan innovatie wordt gewerkt. Cpo Peter Verkaaik van Wavin ziet de inkoopafdeling op termijn verdwijnen: De inkopers zitten straks in de business, maar zijn wel verenigd onder een cpo. De inkoopfunctie is een paraplu waaronder talentvolle inkoopprofessionals kennis vergaren en platforms delen. Anders gezegd: in 2020 is het nieuwe businessgerichte inkoopparadigma van Gerco Rietveld uit 2009 realiteit geworden. 26 januari/februari 2011

11 highlights Bij de negen internationaal opererende beursgenoteerde bedrijven die in dit eerste Deal!/CPD-onderzoek centraal staan, werken 3442 inkopers die samen 66,9 miljard inkopen. Dat is meer dan de gehele Nederlandse overheid inkoopt. Vrouwelijke inkopers zijn ver in de minderheid. Bij de meeste beursgenoteerde bedrijven vonden ingrijpende organisatorische veranderingen plaats op inkoopgebied. Centralisatie is het leidende organisatieparadigma, met als achterliggende gedachte: eerst het eigen huis op orde, dan aan de slag in de keten en vervolgens samen met de business en toeleveranciers waarde creëren. Qua ontwikkeling vinden de meeste cpo s hun organisatie bijna volgroeid. De cpo van het beursgenoteerde bedrijf is meestal een (niet al te jonge) veranderkundige van het mannelijk geslacht, gerekruteerd uit het eigen bedrijf, rapporterend aan de raad van bestuur, die door een (meer) centrale aanpak van inkoop veel geld wil besparen. Vooral op dat laatste wordt de cpo afgerekend. De inkopers bespaarden voor hun organisaties miljarden euro s, voorkwamen dat toeleveranciers omvielen en hun cpo s verbouwden ook nog eens de tent. Toch willen ze meer en vooral sneller. De cpo s van beursgenoteerde bedrijven hebben haast, ongelófelijke haast Als de economie in 2011 een beetje meezit, zal duurzaamheid een centraal inkoopthema zijn. Veel aandacht gaat ook in 2011 uit naar inkoopprofessionalisering. Risicomanagement en besparingen blijven belangrijk en kunnen bij een beetje economische tegenwind zo weer boven aan de agenda van de cpo staan. In 2020 is inkoop een kleine maar sterke octopus, die de tentakels zowel binnen het bedrijf zelf als in de keten uitstrekt. In 2020 is inkoop ingebed in de business. Een centraal georganiseerd inkoop-powerhouse is vooral strategische actief. Eerst het eigen huis op orde, dan aan de slag in de keten en vervolgens samen met de business en toeleveranciers waarde creëren Over de auteurs Freek Andriesse is adjunct-hoofdredacteur van Deal! Jeroen Corts is managing director van Purfacts, inkoopintelligence & -advies. Richard Holman is directeur-eigenaar van Accent Inkoop Advies, voorzitter van NEVI-kring IJsselvallei, lid van het algemeen bestuur van NEVI en docent aan de hogeschool Windesheim. Marc Klaassen is inkoopmanager bij Recticel, fabrikant van producten gebaseerd op polyurethaan. Gerard Peeters is inkoopmanager bij verpakkingsgroothandel Moonen Packaging. Luc Peeters is strategisch inkoopadviseur a.i. bij drinkwaterbedrijf Vitens. Gert Walhof is lector inkoopmanagement aan de Hanzehogeschool Groningen en adviseur voor inkoop- en samenwerkingsvraagstukken. Alle auteurs (behalve Freek Andriesse) nemen deel aan het NEVIprogramma Continuing Purchasing Development (CPD). Dat is een platform voor de inkoopprofessional die zichzelf wil blijven ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. Een positieve en waar mogelijk innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het inkoopvak staat hierbij centraal. CPD organiseert bijeenkomsten met deskundigen op het gebied van onder meer personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en leiderschap. Op 1 januari 2011 had CPD 214 leden. Met dank aan Frank Rozemeijer voor het valideren van de vragenlijst en zijn kritische review van het conceptartikel Reageren? Heeft u vragen? Suggesties? Stuur dan een -bericht naar januari/februari

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld Deelnemende bedrijven en hun cpo s figuur 1 Ahold detailhandel kiki Stiemer AirFrance-KLM luchtvaart Frank de Reij AkzoNobel chemie ton Geurts

Nadere informatie

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld Deelnemende bedrijven en hun cpo s figuur 1 AkzoNobel chemie ton Geurts ASML hightechmachinebouw nicolaas Rauwenhoff BAM bouw Frank Oort Dockwise

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND

HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND HAAL INKOOP VAN ZIJN EILAND Gerco Rietveld pleit voor nieuw inkoopparadigma Gerco Rietveld, auteur van Facilitair Inkoopmanagement, heeft een nieuw boek uit: Inkoop: Een Nieuw Paradigma. Inkoopafdelingen

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt

Inkoperis. 2. employability & arbeidsmarkt Inkoperis kostenbeheerser, verandermanager en honkvast Maar liefst 651 inkopers namen de moeite om de online vragenlijst in te vullen voor onze eerste Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête. Hoewel de werkloosheid

Nadere informatie

Nieuw paradigma! Ook voor de publieke inkoop. Significant B.V. Gerco Rietveld. 27 mei 2010

Nieuw paradigma! Ook voor de publieke inkoop. Significant B.V. Gerco Rietveld. 27 mei 2010 Nieuwe tijden? Nieuw paradigma! Ook voor de publieke inkoop Significant B.V. 27 mei 2010 Gerco Rietveld Programma De klassieke inkoop Businessgedreven inkoop Oók voor de publieke inkoop 2 24 Paradigma

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Global sourcing, local control?

Global sourcing, local control? Global sourcing, local control? Aansturing van de global sourcing functie Jos Kea en Marianne Ruys, 15 oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

HOE WAARDECREATIE UIT INKOOP VERDWEEN

HOE WAARDECREATIE UIT INKOOP VERDWEEN HOE WAARDECREATIE UIT INKOOP VERDWEEN In grotere bedrijven lijkt de natuurlijke focus op waardecreatie te zijn verdwenen. Hoe is dit tij te keren? Hierover sprak inkoopstrateeg Gerco Rietveld tijdens het

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

Praktijkcongres Global Sourcing, Local Success! 15 oktober 2009

Praktijkcongres Global Sourcing, Local Success! 15 oktober 2009 Praktijkcongres Global Sourcing, Local Success! 15 oktober 2009 Global Sourcing, Local Success Kernvraag: 'Hoe te concurreren in tijden van crisis...?' Moeten we in de Benelux blijven produceren? Hoe kan

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Opzetten van een inkooporganisatie

Opzetten van een inkooporganisatie Opzetten van een inkooporganisatie Schakelen naar de volgende fase in uw inkoopvolwassenheid Apeldoorn, 5 juni 2008 NEVI: netwerk- en kennisorganisatie CLUSTERS Netwerk Kennis Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Innovatieve Inkoop- & supply management voor het mkb. KCO College 19 april 2011

Innovatieve Inkoop- & supply management voor het mkb. KCO College 19 april 2011 Innovatieve Inkoop- & supply management voor het mkb KCO College 19 april 2011 Agenda 1. Inleiding door Gert Walhof, lector Inkoopmanagement 2. Inkoopvolwassenheid door Marius van der Woude,hoofddocent/docent

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering NEVI Al ruim 55 jaar hét netwerk van en voor inkoopprofessionals Netwerk van ruim 9.000 inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties Circa 6.000 leden

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

HET NIEUWE INKOOPPARADIGMA IN EEN NOTENDOP

HET NIEUWE INKOOPPARADIGMA IN EEN NOTENDOP HET NIEUWE INKOOPPARADIGMA IN EEN NOTENDOP Deze notendop is geen samenvatting van het boek. Wel geeft de notendop een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen en lessen uit dit boek. Businessgedreven

Nadere informatie

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen.

Inkoopprocedures worden in detail uitgewerkt in het inkoophandboek om de uniformiteit zowel intern en als extern te bewerkstelligen. Hoofdstuk 3 het inkoopmanagement proces Vier primaire taken van de inkoopfunctie: 1. Foutloze en tijdige levering van producten en diensten 2. Reduceren van inkoopuitgaven 3. Verminderen risico s in toeleveringsketen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde

Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Value Creation en innovatie aan de verkoop- en inkoopzijde Aernout van Lookeren Mercuri Intl. Alexander Arsath Ro is NEVI Purspective NEVI Inkoopdag 2011 21 juni, Nieuwegein Programma: Veranderingen aan

Nadere informatie

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012

Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 Stand van zaken Beroepsprofielenonderzoek 2012 NEVI Inkoopdag 19 juni 2012 Alexander Arsath Ro is - NEVI Purspective Inkoop Beroepsprofielenonderzoek Nut en noodzaak anno 2012 Waarom een Inkoop Beroepsprofielenonderzoek:

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

A big surprise! START UPS & INKOOPMANAGEMENT

A big surprise! START UPS & INKOOPMANAGEMENT 1 A big surprise! START UPS & INKOOPMANAGEMENT Voorstellen. 2 3 LECTORAAT INKOOPMANAGEMENT 4 Definitie 5 Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening,

Nadere informatie

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf!

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Herkennen en Erkennen van drijfveren Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Drs. J. Roddeman, NEVI Drs. W.R.C. Berenschot, Management Drives 22 juni 21 Stroom A Verbeter uw

Nadere informatie

De weg naar een bijdetijdse inkoopfunctie NEVI Inkoopdag 2015

De weg naar een bijdetijdse inkoopfunctie NEVI Inkoopdag 2015 Volgens het woordenboek: 1) Actueel 2) Flitsend 3) Modern De weg naar een bijdetijdse inkoopfunctie 25 juni 2015 - Jeroen Wegkamp - NS Procurement 1 De agenda Een hoop te vertellen en te delen Even voorstellen

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

INKOOPPROFIELEN E X A M E N S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INKOOPPROFIELEN E X A M E N S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 INKOOPPROFIELEN In 2011 is het NEVI Inkoopprofielenonderzoek uitgevoerd in opdracht van NEVI Examens. Het laatste onderzoek op dit gebied dateert van 2000. U vindt de resultaten in deze waaier. Beroepsprofielen

Nadere informatie

Blijven we kaasschaven of. gaan we het financieel probleem van de zorg oplossen?

Blijven we kaasschaven of. gaan we het financieel probleem van de zorg oplossen? Blijven we kaasschaven of gaan we het financieel probleem van de zorg oplossen? Joep de Groot, CbusineZ en Peter Bennemeer, Bernhoven Februari 2014 Agenda Procurement een agenda item van de RvB De muurtjes

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman

NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman 1 Achtergrond bij Hogescholen en Onderzoek Basis: 2001 Europa ; besluit tot onderzoek aan hogescholen

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Rode draad. Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 2 7e Nationale EP Seminar & Expo

Rode draad. Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 2 7e Nationale EP Seminar & Expo Introductie Hoe sterk is de eenzame fietser? Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Cris Bijker, director Procurement Imtech NV Procurement Excellence, haalbaar of fictie? Sheet: 1 7e Nationale EP

Nadere informatie

PREVIEW INKOOP IN STRATEGISCH PERSPECTIEF SHOPPEN VOOR PROFESSIONALS ZEVENDE, GEHEEL HERZIENE DRUK

PREVIEW INKOOP IN STRATEGISCH PERSPECTIEF SHOPPEN VOOR PROFESSIONALS ZEVENDE, GEHEEL HERZIENE DRUK ZEVENDE, GEHEEL HERZIENE DRUK INKOOP IN STRATEGISCH PERSPECTIEF SHOPPEN VOOR PROFESSIONALS PREVIEW ARJAN VAN WEELE JORDIE VAN BERKEL-SCHOONEN GERT WALHOF Miniboekje IISP.indd 2 10/01/2017 14:43 Inkoop

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou pag.: 1 van 5 Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou Wil leveranciersrelatiemanagement effectief zijn, dan moet inkoop vanuit de eigen organisatie (Kraljic-portfolio) én vanuit de

Nadere informatie

Innovatieve Inkoop- &

Innovatieve Inkoop- & Innovatieve Inkoop- & supply management voor het mkb Hanze Inkoopseminar 3 februari 2011 Onderzoek voor innovatie Innovatieve Inkoop- en supply management (IISM): Benoem strategieën voor en toepassingen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Workshop 24 juni 2014 Hans Spaans Strategisch contractmanager Contractmanagement (CM) bij PWN Programma Welkom Over PWN PWN is het drinkwaterbedrijf van

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

De kunst van het samenwerkend innoveren en het innovatief samenwerken. Joost Krebbekx, Berenschot

De kunst van het samenwerkend innoveren en het innovatief samenwerken. Joost Krebbekx, Berenschot De kunst van het samenwerkend innoveren en het innovatief samenwerken Joost Krebbekx, Berenschot 1 Situatieschets Door het terugtrekken op de kerncompetenties, worden spelers in de ketens steeds afhankelijker

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

De ontwikkeling van Inkoop NS:

De ontwikkeling van Inkoop NS: De ontwikkeling van Inkoop NS: Leren als mensen en als organisatie NEVI jaarcongres juni 2009 / Frank Steller CPO NS De ontwikkeling van Inkoop NS Leren als mens en als organisatie Vertel eens over De

Nadere informatie

NPAL cluster Inkoop & Ketensamenwerking In samenwerking met RuG en Hanzehogeschool Groningen

NPAL cluster Inkoop & Ketensamenwerking In samenwerking met RuG en Hanzehogeschool Groningen NPAL cluster Inkoop & Ketensamenwerking In samenwerking met RuG en Hanzehogeschool Groningen Propositie Samen met de faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en het Lectoraat

Nadere informatie

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 1 PIANOo en NEVI hebben onderzoek gedaan naar de toepassing en randvoorwaarden

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING Best of Supply Chain 2010 Onderzoek door DPA Supply Chain

MANAGEMENTSAMENVATTING Best of Supply Chain 2010 Onderzoek door DPA Supply Chain MANAGEMENTSAMENVATTING Best of Supply Chain 2010 Onderzoek door DPA Supply Chain Ontschotting leeft! Dat ontschotting leeft bij Nederlandse organisaties, groot én klein, profit én non profit, blijkt goed

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Winstgevend inkopen met

Winstgevend inkopen met Winstgevend inkopen met De winst van professioneel inkopen Voor het organiseren van een professioneel inkoopproces is inkoopkennis niet voldoende Want: hoe wordt het aantal leveranciers teruggebracht,

Nadere informatie

Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking. Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL

Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking. Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL Kansen en risico s bij inkoopsamenwerking Conny Kelly Directeur Inkoop Zorgservice XL Wie zijn wij? Een uniek initiatief in het Nederlandse zorglandschap, te weten het inkoop- en logistiek bedrijf van

Nadere informatie

Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid)

Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid) Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid) Hier komt tekst Jurriën Brombacher Arno van den Engel Hoofd Intern Bedrijf Concerninkoop Teammanager Inkoop Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt!

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt! Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement PIANOo en NEVI- Manage de markt! 20 oktober 2009 Introductie Douwe van de Goorberg concern inkoper BIZOB projectleider

Nadere informatie

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen. Meer inkoopresultaat door samenwerking

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen. Meer inkoopresultaat door samenwerking Inkoop Alliantie Ziekenhuizen Meer inkoopresultaat door samenwerking Annemieke Ros Van de Bult, manager Inkoop Ziekenhuisgroep Twente a.vdbult@zgt.nl Esther Vastenavond Nijboer, manager Inkoop Deventer

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Inkoop in Strategisch Perspectief

Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse H O O F D S T U K Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen 1 Programma Inleiding Plaats van de inkoopfunctie in de waardeketen Definiëring en begripsafbakening Het belang van de inkoopfunctie

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Manager PROGRAMMA S TRAININGEN NETWERK

Manager PROGRAMMA S TRAININGEN NETWERK Manager PROGRAMMA S TRAININGEN NETWERK NEVI ONTWIKKELT MENSEN 2 Het inkoopvak ontwikkelt zich razendsnel. Tegenwoordig is er een veelheid aan inkooprollen, zo blijkt uit het inkoopprofielenonderzoek dat

Nadere informatie

JE MAG BEST EISEN STELLEN AAN INKOOP

JE MAG BEST EISEN STELLEN AAN INKOOP JE MAG BEST EISEN STELLEN AAN INKOOP De inkoopwereld van Gerco Rietveld Gerco Rietveld is in inkopend Nederland een bekende Nederlander. Als eerste bracht hij in de jaren negentig het onderwerp facilitaire

Nadere informatie