EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE. Iedere organisatie droomt ervan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE. Iedere organisatie droomt ervan"

Transcriptie

1 EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE Iedere organisatie droomt ervan 2015

2 Inhoud dossier Engagement Zonder engagement geen alignment Valkuilen Informeren, motiveren, ontwikkelen In 5 stappen naar alignment 3 praktijkcases Gedreven en betrokken medewerkers, die precies weten hoe ze bij kunnen dragen aan het realiseren van strategische doelstellingen. Die daarvoor een stap extra zetten. Een engaged en aligned workforce. Iedere organisatie droomt ervan. In dit dossier bespreken we hoe alignment tot stand komt.

3 1. Engagement Wat is engagement? Er zijn veel definities. De emotionele en intellectuele verbintenis van een medewerker met zijn werk en de organisatie waar hij voor werkt., zegt Alan Saks, van de Joseph L. Rotman School of Management in Toronto. Ivey Business Journal schrijft dat engaged medewerkers zijn aangetrokken tot en gefascineerd en geïnspireerd door hun werk. Ze geven om de toekomst van de organisatie waar ze werken en zijn bereid hierin te investeren, ook buiten hun functieomschrijving. Omdat zij geloven dat ze verschil kunnen maken voor de organisatie. Onderzoek van Maslach uit 2001 wijst zelfs uit dat engagement het tegenovergestelde van burnout is. De drie dimensies van burnout zijn uitgeputheid, cynisme en onvoortvarendheid. De directe tegenovergestelden zijn energie, betrokkenheid en voortvarendheid, drie indicatoren van engagement. Een hoge mate van engagement onder medewerkers levert veel op voor organisaties. Engaged medewerkers geven dagelijks het beste van zichzelf en zijn eerder bereid een stapje extra te doen. Ze geven om de toekomst van de organisatie waar ze werken en zijn bereid hierin te investeren, omdat zij geloven dat ze verschil kunnen maken voor de organisatie. Ze zijn ambassadeurs van de organisatie. Dit heeft een positief effect op de output van de medewerker. Uit onderzoek van analyseen organisatieadviesbureau Gallup, bekend van onder andere wereldwijde engagementonderzoeken, blijkt dat er mondiaal een sterke connectie bestaat tussen engagement en omzet, winst en productiviteit. WELKE FACTOREN SPELEN MEE BIJ ENGAGEMENT? Uitdaging Zingeving Herkenning - Verworven kunde en competenties kunnen toepassen - Ontwikkelmogelijkheden - Strategie kennen - Bij kunnen dragen aan missie van organisatie - Identificeren met de visie, missie, strategie en waarden - Trots zijn Het komt veelal op hetzelfde neer. Engagement is de mate waarin medewerkers zich prettig en betrokken voelen bij het werk dat ze doen en de organisatie waar ze voor werken. Wat daaraan ten grondslag ligt, is voor iedereen anders. Maar ook met uitdaging en zingeving in het werk, doorgroeimogelijkheden en erkenning. Erkenning en beloning Support van organisatie en manager - Eerlijke beloning en voldoende erkenning voor werk dat geleverd wordt - Meer salaris zorgt niet automatisch voor meer engagement - Aangemoedigd worden - Fouten mogen maken

4 MEDEWERKERS DIE HET BESTE PRESTEREN, SCOREN OP 3 PUNTEN: Zijn 10 jaar of langer in dienst Kennen de organisatie goed ORGANISATIES MET 9,3 BETROKKEN MEDEWERKERS PER NIET-BETROKKEN MEDEWERKER, VERDIENEN 147% PER AANDEEL MEER, DOOR: - meer klantwaardering - meer productiviteit ONDERZOEK VAN HARVARD BUSINESS SCHOOL WIJST UIT DAT EEN VERHOGING VAN 10% MEDEWERKERS- TEVREDENHEID LEIDT TOT 15% MEER KLANTTEVREDEN- HEID. DAT LEIDT TOT EEN VERBETERING VAN DE FINANCIËLE PRESTATIES VAN 42%. Bron: Yellow - meer omzet Zijn engaged Betrokken bij de organisatie - meer kwaliteit +10% Medewerkerstevredenheid - minder veiligheidsincidenten - minder krimp Doen waar ze goed in zijn Staan in hun kracht - minder verzuim +15% Klanttevredenheid Bij slechts 5% van de medewerkers is echter sprake van deze gouden combinatie. (Bron: Gallup) +42% Financiële prestaties

5 2. Zonder engagement geen alignment Waar engagement erover gaat of mensen zich goed voelen in hun werk, gaat alignment over gedrag van medewerkers dat nodig is voor het realiseren van organisatiedoelstellingen. Alignment is een belangrijke factor van een goede reputatie. Hoe een organisatie buiten gezien wil worden, moet ze van binnen ook echt zijn. Anders verwordt datgene wat je als organisatie extern uitdraagt tot een pakketje schroot met een dun laagje chroom. ENGAGEMENT EN DIENSTJAREN Mensen die al lang in dienst zijn bij een organisatie zijn meestal minder engaged. Vaak zijn zij de motivatie kwijt om verschil te maken. Van mensen tot 1 jaar in dienst is: 37% engaged 18% actief disengaged Ideaal zou zijn als organisaties hoog scoren op zowel engagement als alignment. De praktijk wijst iets anders uit. NEDERLANDSE WERKNEMERS Voor mensen vanaf 10 jaar in dienst geldt: 27% engaged 21% actief disengaged (Bron: Gallup) 9% engaged 80% disengaged 11% actief disengaged Nederlandse werknemers uiten hun ontevredenheid regelmatig en ondermijnen de inspanningen van collega s die presteren in het belang van de organisatie. Wereldwijd is het niet erg anders. Gemiddeld is 13% van de medewerkers engaged, versus 63% disengaged en 24% actief disengaged. Op het gebied van engagement is er nog een wereld te winnen, laat staan op het gebied van alignment. Want als mensen zich in de eerste plaats niet betrokken voelen bij wat ze doen, zijn ze niet in staat bij te dragen aan strategische doelstellingen en ambities. Engagement is een belangrijke voorwaarde voor alignment. INTERNE EN EXTERNE ALIGNMENT Alignment gaat over het realiseren van stabiele en wederzijds vruchtbare relaties tussen organisaties en belangrijke interne en externe stakeholders. Die relaties helpen organisaties hun doelen en ambitie te realiseren. Alignment begint altijd intern, bij medewerkers. Als de externe belofte intern niet wordt gedeeld en waargemaakt, houdt de belofte geen stand. (Bron: The alignment factor, prof. C. van Riel) RESULTATEN ALIGNED WORKFORCE Organisaties profiteren van een aligned workforce. The Corporate Executive Council concludeerde in 2007 dat wanneer 10% van de medewerkers aligned is, dat de prestatie van een organisatie met 2% verhoogt.

6 3. Valkuilen Samen met onze opdrachtgevers werken we dagelijks aan alignment. Deze praktijkervaring leert ons iedere dag weer iets nieuws. En we herkennen struikelblokken en valkuilen. De drie belangrijkste: BORGEN STRATEGIE Er wordt veel tijd besteed aan het opstellen van strategieën. Vaak blijft een strategie onbedoeld teveel in de directiekamer, of hooguit binnen het management. Het is belangrijk om de uitrol en implementatie van de strategie minstens zoveel aandacht te geven. Als de strategie eenmaal op papier staat, begint het eigenlijk pas. Dan moet het nog in de harten en hoofden van de medewerkers komen. Moeten mensen aangezet worden tot het leveren van een bijdrage. Met een verhaal dat hout snijdt en een regelmatig communicatieritme. Met updates en gedegen bewijsvoering. Maar vooral met een tot de verbeelding sprekend creatief concept en activatie. SAMENWERKING IS CRUCIAAL Communicatie- en HR-afdelingen werken vaak afzonderlijk van elkaar. Onze stelling is; pas als er sprake is van samenwerking, échte samenwerking, realiseren organisaties impact. Een (nieuwe) strategie voor een organisatie vraagt inspanningen van zowel Communicatie als HR. Denk aan het trainen van management om medewerkers mee te nemen in de strategie. Of aan het werven van nieuwe medewerkers die passen bij de organisatiewaarden en strategie. Of aan het onboarding programma van nieuwe medewerkers. HET STAAT OF VALT MET LEIDERSCHAP Communicatie over de strategie is alleen succesvol als een manager de strategie zelf begrijpt en kan doorvertalen naar zijn team. Het is belangrijk dat hij er concrete acties voor het team aan kan hangen en zelf een voorbeeldrol kan vervullen. Een manager is de cruciale schakel tussen de directie en de medewerker.

7 4. Werken aan alignment Een hoge mate van alignment stimuleert het succes van een organisatie. Tegelijkertijd vraagt het veel van zowel management als medewerkers. Er wordt verwacht dat ze: De strategie kennen De strategie kunnen implementeren Handelen in lijn met de strategie Inzicht hebben in wat de strategie hun oplevert In The alignment factor beschrijft professor Cees van Riel drie factoren die bijdragen aan alignment van medewerkers. INFORMEREN Informeren over strategische doelen en hoe medewerkers daaraan kunnen bijdragen. MOTIVEREN Motiveer medewerkers om zich te gedragen naar de strategische ambities. Het management heeft een belangrijke taak in het motiveren van zijn teams. ONTWIKKELEN Training in vaardigheden, gedrag of kennis die nodig zijn om bij te dragen aan strategische doelstellingen, zijn bepalend voor alignment. TIPS Stel een goed verhaal op Zorg voor een aantrekkelijke en consistente vormgeving Communiceer volgens een vast ritme en bijvoorbeeld aan de hand van thema s Faciliteer management om het verhaal te cascaderen i i TIPS Maak concreet hoe mensen kunnen bijdragen aan de strategie en maak duidelijk wat hun bijdrage oplevert Creëer dialoog Creëer een open cultuur Vier successen i TIPS Vraag management en medewerkers naar wat ze nodig hebben om optimaal invulling te geven aan de strategie. Investeer hierin. Het waarmaken van strategische ambities staat of valt met gedrag. Werk samen met HR

8 5. In 5 stappen naar alignment De 3 theoretische factoren (informeren, motiveren en ontwikkeling) zijn in de praktijk door te vertalen naar 5 concrete stappen. PROOF hanteert deze stappen om alignment in de praktijk te brengen INZICHT KRIJGEN Waar staat de organisatie voor? Wat zeggen medewerkers en managers zelf? Hoe kijken andere stakeholders naar de organisatie? Met onderzoek, een quickscan en interviews door de organisatie heen verkrijgen we een helder beeld van de organisatie, ontdekken we wat er leeft en krijgen we inzicht in cultuur, strategie en eigen rol van medewerkers. De uitkomsten worden samengevat in een basisverhaal en vormen het fundament van alle vervolgcommunicatie. DOEL VASTSTELLEN Wat willen we bereiken bij welke doelgroep? Wat zijn de belangrijkste obstakels? Hoe gaan we daarmee om? Met een gedegen plan van aanpak bepalen we de quick wins en langetermijndoelen. We schetsen welke doelgroepen hoe en met welke boodschap bereikt worden en volgens welk ritme. De rol en ondersteuning van het management worden bepaald. Vervolgens worden de communicatiearchitectuur en jaarplanning opgesteld. IDEE ONTWIKKELEN Wat is de centrale gedachte waaraan activiteiten vanuit Communicatie en HR worden opgehangen? Hoe vertaalt zich dat naar een aansprekend visueel concept? Hoe kan dit concept worden toegepast binnen Communicatie en HR? Een overkoepelend concept verbindt, geeft houvast en herkenning. Met een overkoepelend concept tellen communicatie-inspanningen op. 4 UITVOEREN Hoe komen alle voorgaande stappen samen? Hoe ziet dat eruit? Hoe wordt er afgetrapt? Hoe kan iedereen in de organisatie aan de slag? Hoe wordt de regie bewaakt? En vooral: wat is de bewijsvoering? Met het concept werken we ook middelen uit. We bedenken activatieprogramma s om de strategie levend te houden. 5 METEN EN BIJSTUREN Wat werkt wel en wat niet? Waar is bijsturing nodig? Hoe wordt er gescoord op de verschillende doelstellingen? Het is belangrijk om te meten of de inspanningen ook inderdaad aanslaan. Meten en indien nodig tussentijds bijsturen is cruciaal voor succes.

9 6. 3 praktijkcases Samen met onze opdrachtgevers brengen we vijf stappen in de praktijk. Een aantal praktijkcases: ENGAGEMENT Het begint bij de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Voelen zij zich niet prettig in een werkomgeving of cultuur, dan is het van belang hier eerst aan te werken. Dat kan gepaard gaan met een strategieverandering. KPMG introduceerde veranderprogramma true blue, waarin zowel aan de strategie voor de komende jaren, als aan de organisatiecultuur gewerkt werd. Bekijk de case. DUIDELIJKE STRATEGIE Het begint met een goed verhaal. Het verhaal moet duidelijk en overzichtelijk opgesteld zijn. Concreet maken wat er van medewerkers wordt verwacht. En wat het hun in hun dagelijkse werk oplevert. Wij van Jumbo houden van begon met een goed verhaal, dat duidelijk maakte wat het Jumbo-DNA nou eigenlijk betekent en wat het uniek maakt. Op basis van dit verhaal is de vervolgcommunicatie naar alle medewerkers (waaronder oud C1000) opgezet. Bekijk de case. STERK LEIDERSCHAP De implementatie van de strategie begint bij goed leiderschap. Samen met zijn team moet een leider invulling geven aan de strategie. Het is belangrijk managers hierin te faciliteren. Met workshops, toolkits, leiderschapsprogramma s, et cetera. Voor de SVB gingen we met 250 managers aan de slag met Team SVB: samen, leren, doen. In groepen stelden de managers vast wat ze vanaf morgen anders gaan doen. En hoe de strategie het beste met medewerkers gedeeld kan worden. Bekijk de case. Meer cases? Bekijk ze op onze website

10 Whatever it takes to tell a great story 2015

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Getting it done. Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval

Getting it done. Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval Getting it done Strategie waarmaken: geen kwestie van toeval Bright Paper 2013 Inhoud: 1. De moeilijkheid van échte verandering 3 2. Waarom komt de strategie niet uit de verf? 8 3. Een werkbaar model voor

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Coachen met de balanced scorecard

Coachen met de balanced scorecard THEMA BSC De rol van leiderschap Drs. G.H. Huizing AC, consultant Pentascope Control (huizing@pentascope.nl) BSC in de praktijk (III) 33 Coachen met de balanced scorecard Over de balanced scorecard is

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

CONTENT & ALIGNMENT. Kiezen en gekozen worden

CONTENT & ALIGNMENT. Kiezen en gekozen worden CONTENT & ALIGNMENT Kiezen en gekozen worden 2015 Inhoud 1. No story, no glory 2. Ontwikkelingen in het vak 3. Content van waarde 4. Zeven Content Trends 5. Content maken doe je samen 6. Nieuwe competenties

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

Theoretisch kader. Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving

Theoretisch kader. Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving Wat is talent? De manier waarop leidinggevenden en organisaties het begrip 'talent' interpreteren bepaalt op welke manier er met personeel/talenten wordt

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren In ons advieswerk bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven en de overheid valt ons op dat nog veel organisaties waardevolle

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Extreme Leadership Heb jij al een Oh Shit! Moment gehad vandaag?

Extreme Leadership Heb jij al een Oh Shit! Moment gehad vandaag? Nieuwsbrief Co-Efficiënt Management Consulting Extreme Leadership Heb jij al een Oh Shit! Moment gehad vandaag? Een maand geleden Donderdagmiddag. Heisessie met het Management Team van een groot industrieel

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering

Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Professionaliseringsthema 6 Leidinggeven aan verandering Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Valideringsvragen bij

Nadere informatie

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Whitepaper Investeren in Talent Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with

Nadere informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie Empowerment traject Purpose, Passion & Power Algemene informatie Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist. T RAINER/ K LIM S HERPA Liane Duit Sherpas Proyects Postbus

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie