BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 N. 284 Openbare aanbesteding VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000 Brussel Contact: Goegebeur Maarten Tel: Internet adres(sen): L2012R0005B - Ruiming van het slibontwateringsbekken langs de Mandel te Roeselare De aanbesteding heeft tot doel om ontwaterde ruimingsspecie uit het slibontwateringsbekken aan de Mandel te verwijderen en af te zetten. Het slibontwateringsbekken is gelegen in de Mandelvallei te Roeselare, in de oksel van de westelijk gelegen afrit 7 (Roeselare/Izegem Haven) langs de snelweg E403 van Brugge naar Kortrijk Deze aanneming omvat voornamelijk: - Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle infrastructuur (toegangswegen, afsluitingen, algemene staat van het ontwateringsbekken,.) die tijdens de werken zal worden gebruikt; - Het topografisch opmeten van de in het slibontwateringsbekken gestockeerde ruimingsspecie door derden in opdracht en voor rekening van het Bestuur; - Teneinde de speciekwaliteit te bepalen, het tegensprekelijk uitvoeren van staalnames en een analysecampagne door een erkend labo voor rekening van de aannemer via de voorbehouden som; - 3 maanden na de rapportering van de analyseresultaten en de aflevering van de eventuele grondstofverklaring, het ruimen, transporteren en afvoeren van de ruimingsproducten uit het onwateringsbekken tot op de bovenzijde van de drainagelaag. - Na de ruiming van de uitlekzone zal eventueel de zandlaag ten behoeve van de drainage heraangevuld en geëgaliseerd worden. Het drainagezand dient te voldoen aan de bepalingen van het Standaardbestek 250 (hoofdstuk III, 6.2.1); - Opmeting van de dikte van de herstelde drainagelaag. - Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post "voorbehouden som". II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek zie bestek Klasse: Klasse 2 (Enkel ten indicatieve titel) Categorie: A, B, C of G Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: kantoren van de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, Hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar opening = digitaal VI.3. NADERE INLICHTINGEN Maarten Goegebeur Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende. Telefoon: 0485/ bij afwezigheid contacteer Nik Dezille of VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Milieumaatschappij

2 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 2 Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000 Brussel Contact: Goegebeur Maarten Tel: Internet adres(sen): L2012R0003B - Slibruiming van de Kemmelbeek en de Ieperlee te Lo-reninge Deze aanneming omvat voornamelijk: - Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie. - De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken. - Het grondig ruimen van de Ieperlee en de Kemmelbeek te Lo-reninge op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de verder aangegeven bodempeilen. - Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken. - De directe afvoer van de ruimingsspecie in de panden 1 en 2, tussen profiel 1300 en 2125 van de Ieperlee. - De directe afvoer van de ruimingsspecie in de panden 1 en 2, tussen profiel 7 en 1133 van de Kemmelbeek. - De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkinginstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats. - De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten. - Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post "voorbehouden som". II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek zie bestek Klasse: Klasse 4 (Enkel ten indicatieve titel) Categorie: A, B, B1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: kantoren van de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, Hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar opening = digitaal VI.3. NADERE INLICHTINGEN Maarten Goegebeur Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende. Telefoon: 0485/ bij afwezigheid contacteer Nik Dezille of VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000 Brussel Contact: Goegebeur Maarten Tel: Internet adres(sen): L2012R0004B - Slibruiming van de Koolhofvaart en de Grote Beverdijk te Nieuwpoort Deze aanneming omvat voornamelijk: - Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie. - Het grondig ruimen van de Koolhofvaart en de Grote Beverdijk te Nieuwpoort op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de verder aangegeven bodempeilen. - Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken. - De directe afvoer over het water en deponie van het slib in het definitieve slibstort in de koolhofput. - Maatregelen om de vertroebeling van het water tegen te gaan bij het definitief deponeren van het slib. - Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post "voorbehouden som". II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

3 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 3 zie bestek zie bestek zie bestek Klasse: Klasse 3 (Enkel ten indicatieve titel) Categorie: A, B, B1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: kantoren van de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, Hoofdbestuur, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar opening = digitaal VI.3. NADERE INLICHTINGEN Maarten Goegebeur Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende. Telefoon: 0485/ bij afwezigheid contacteer Nik Dezille of GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS N GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS Maurice Van Meenenplein,39, BE-1060 SINT-GILLIS Contact: Patricia KUBBEN Tel: Fax: Internet adres(sen): VERNIEUWING VAN VOETPADEN SIMONIS-EN IERLANDSTRAAT Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Simonis- en Ierlandstraat te 1060 Brussel vernieuwing van voetpaden Simonisstraat (vanaf Defacqzstraat tot de grens met de gemeente Elsene) en Ierlandstraat (tussen Morisstraat en Maurice Wilmottestraat, kant oneven nummers) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. * de inschrijvers voegen een verklaring op eer toe zich niet in één van de uitsluitingtoestanden te bevinden, vermeld onder artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; * het attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met opgave van de toestand van de rekening van de inschrijver tegenover deze Rijksdienst. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De inschrijvers voegen een verklaring toe betreffende het totale zakencijfer en het zakencijfer in werken van de onderneming, tijdens de drie laatste dienstjaren. Het attest van de erkenning : klasse 2 - categorie C. Onder-categorie C1 in het geval de werken het aansluiten van waterslikkers aan de riolering omvatten. De inschrijvers zullen bijvoegen : de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/11/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/11/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/11/ :00 Plaats: Stadhuis van Sint-Gillis (dienst Stedenbouw - 1ste verdieping), 39, Maurice Van Meenenplein, 1060 Brussel. VI.3. NADERE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N

4 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 4 Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: De heer Joeri Paesschierssens Tel: Fax: Internet adres(sen): EUR BALANCE (6-001-BE): ecologische kansen Trage Wegen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Arr. Gent voorbereidende werken (rooien van beplantingen, opbreken van afsluitingen, egaliseren,.) aanleg recreatieve paden in porfier- en kalksteenslag steenfrezen van paden plaatsen weideafsluitingen, weidepoort met sluitwerk, weideoverstappen, info-, akker- en afsluitpaaltjes, zitbanken en picknick tafel, perceelsovergangen,. aanleg vlonderpad en voetgangersbrugjes aanleg beplantingen met bodemverbeteringsmiddelen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 en 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification (https://enot.publicprocurement.be/). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: VLM Regio West (Oost-Vlaanderen), Ganzendries 149 te 9000 Gent VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. DE VILLA'S VAN GANSHOREN N De Villa's van Ganshoren J. Peereboomlaan, 6a, BE-1083 Brussel Contact: ENGELS MARC Tel: Fax: Leveren en plaatsen vann dubbel glas in bestaande ramen, vervangen van ramen en buitendeuren in 45 woningen. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 45 woningen te Ganshoren Leveren en plaatsen van dubbel glas met houten kader in bestaande ramen, vervangen van bestaande houten ramen, vervangen van buitendeuren in hout in 45 woningen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. Zie KB van 08/01/1996 voor de klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie KB van 08/01/1996 voor de klassieke sectoren. Erkenning D5 klasse 2 Laagste prijs.

5 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 20 EUR. Betalingstermijnen en -methode: zendingskosten: Euro betaling cash bij afhaling storting op rekening van de Villa's:BE met ref: openbare aanbesteding schrijnwerkerij van 45 woningen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/12/ :00 VI.3. NADERE Werfbezoek verplicht. Attest van bezoek bij de offerte te voegen. Het bezoek is voorzien op: 26/11 om 10 u; en 10/12 om 10 u. Adres : Wagnergaarde 8 te 1083 Ganshoren. ADMINISTRATION COMMUNALE D'INCOURT N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administration communale d'incourt Rue de Brombais n 2, BE-1315 Incourt SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: parachèvement intérieur d'une Maison communale d'acceuil de l'enfance II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Parachèvement intérieur d'un bâtiment gros oeuvre fermé. Travaux de plafonnage, électricité, menuiserie, sanitaire, chauffage, agencement... II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Agréation D2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 50 EUR. Conditions et mode de paiement: Contacter le bureau d'architecte Brutsaert rue de la Vénerie Bruxelles Tel:02/ Fax: 02/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :00 Lieu: Salle du Conseil communal - Maison communale Rue de Brombais n Incourt Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Tel: Fax: Internet adres(sen): Nieuw sanitair blok - seniorencentrum Top Hat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Top Hat, Dwarslaan 9 Nieuw sanitair blok - seniorencentrum Top Hat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

6 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 6 Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: nvt nvt Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek, meetstaten, plannen, bijlagen, V&G-plan De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz... IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :45 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0212, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat bus 41, BE-2018 Antwerpen Contact: Guldentops Kristina Hubertina Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= N49 - richting Zelzate: Uitbraak platenbeton en vervangen door asfalt en overlagen van tweelaags beton Het opbreken van de twee rijstroken in platenbeton en vervangen door asfalt op de N49 richting Zelzate tussen KM 0 en KM 2.8 Het overlagen van het tweelaags beton tussen KM 2.8 en KM 6.6 eveneens op de N49 richting Zelzate.

7 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 7 Klasse: Klasse 6 : tot EUR, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 8.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer IBAN BE BIC BBRUBEBB van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Prijs: voor bestek, opmeting: 8 EUR totaal: 8 EUR IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/11/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/11/ :00 Plaats: Wegen en Verkeer Antwerpen - Lange Kievitstraat bus Antwerpen - lokaal 8.02 VI.3. NADERE INLICHTINGEN - De opmetingsstaat van het bestek primeert. - Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen. - Gelieve de offertes niet in te binden - De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de samenvattende meetstaat dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden. Motivatie verkorte publicatie (10 dagen): De weg is in zeer slechte toestand omdag het wegdek niet meer vernieuwd werd in afwachting van de Oosterweelverbinding. Momenteel is de toestand onhoudbaar geworden omdat de Oosterweelverbinding er niet direct zal komen en het wegendistrict veel klachten ontvangt van bestuurders over de onveilige toestand. - Het aantal klachten neemt momenteel sneller toe dan verwacht, een snel optreden is gewenst om ongevallen en schade te voorkomen. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Milieumaatschappij Lange Kievitstraat bus 64, BE-2018 Antwerpen Contact: Luc Van Craen Internet adres(sen): slibruiming van de Bazeput te Kallo Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kallo slibruiming van de Bazeput te Kallo met afvoer van alle ruimingsproducten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Klasse 5 zie bestek categorie of ondercategorie: A, B of B1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: VMM, Lange Kievitstraat bus 64, 2018 Antwerpen VZW KONINKLIJK ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM ANTWERPEN

8 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 8 N vzw Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen Van Schoonbekestraat 131, BE-2018 Antwerpen Contact: Koen Linders (Directeur Infrastructuur) Tel: kocas_bouwen van 6 autiklassen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Antwerpen Het betreft de aanbesteding van de percelen die betrekking hebben tot de afwerking van een schoolpaviljoen van 1 bouwlaag met 6 klassen met een oppervlakte van ca. 340m². Het deel gesloten ruwbouw werd al aanbesteed. De percelen die aanbesteed worden zijn: Perceel 3: Sanitair en verwarming Perceel 4: Elektriciteit Perceel 5: Ventilatie Perceel 6: Tegelvloeren Perceel 7: Binnenschrijnwerk II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 3 - sanitair en verwarming Korte beschrijving: Het betreft het plaatsen van sanitair en verwarming in 6 klaslokalen, een logolokaal en bijhorende technische ruimte. Perceel 2: Perceel 4 - Elektriciteit Korte beschrijving: Het betreft het plaatsen van Elektriciteit in 6 klaslokalen, een logolokaal en bijhordende technische ruimte. Perceel 3: Perceel 5 - Ventilatie Korte beschrijving: Het betreft het plaatsen van ventilatie in 6 klaslokalen, een logolokaal en bijhorende technische ruimte. Perceel 4: Perceel 6 - Tegelvloeren Korte beschrijving: Het betreft het plaatsen van een tegelvloer in 6 klaslokalen, een logolokaal en bijhorende technische ruimte. Perceel 5: Perceel 7 - binnenschrijnwerk Korte beschrijving: Het betreft het plaatsen van binnenschrijnwerk(voornamelijk binnendeuren, plafonds) in 6 klaslokalen, een logolokaal en bijhorende technische ruimte. zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek Erkenningen perceel 3 tot en met 7: niet vereist op basis van de raming van Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers zijn als volgt te verkrijgen: -hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren; -hetzij door overschrijving op rekeningnummer van bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), met vermelding van het project én het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: De offertes worden geopend op het adres van de aanbestedende overheid (Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen). Pijlen blok F volgen naar gebouw Louise Marie. De opening vindt plaats in vergaderlokaal LM 303 op de derde verdieping. VI.3. NADERE VZW K.O.R. - MERKSEM N vzw K.O.R. - Merksem Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: Bart Goossens (Bouwadviseur-DIM) Tel: Herstellen gevels Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Stella Maris, Stella Marisstraat Merksem

9 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 9 Herstellen gevels aan schoolgebouw II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. Categorie D21 - D24, klasse 1 of overeenkomstig met het totaal inschrijvingsbedrag Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek te bekomen via elektronische weg na overschrijving op reknr IBAN BE met vermelding refnr, BTWnr en adres IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/12/ :30 VI.3. NADERE VZW K.O.R. - MERKSEM N vzw K.O.R. - Merksem Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen Contact: Bart Goossens (Bouwadviseur-DIM) Tel: Aanpassen gevels - vernieuwen buitenschrijnwerk Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: G.V.K.S. Groenendaal, Stella Marisstraat Merksem Vernieuwen van buitenschrijnwerk en aanpassen en isoleren van gevels II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. Erkenning D20 Klasse 3 of overeenkomstig met het totaal inschrijvingsbedrag Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek te bekomen via elektronische weg na overschrijving op reknr IBAN BE met vermelding refnr, BTWnr en adres IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/12/ :00 VI.3. NADERE GEMEENTE BEERSE N Gemeente Beerse Bisschopslaan 56, BE-2340 Beerse Contact: Mevrouw Hilde Sneyders Tel: Fax: Internet adres(sen): Renoveren van muren (voegen)

10 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 10 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Park Singel Renoveren van muren (voegen) II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Renovatie muren (park Singel, Oude pastorie, De Schrans) Korte beschrijving: Renovatie muren (park Singel, Oude pastorie, De Schrans) Perceel 2: Aanleggen van trappen aan muur park Singel Korte beschrijving: Aanleggen van trappen aan muur park Singel II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/12/ :30 Plaats: Raadzaal van het gemeentehuis GEELSE HUISVESTING C.V.B.A. N Geelse Huisvesting c.v.b.a. Kameinestraat 3, BE-2440 Geel Contact: Mevrouw Dorien Stroobants Tel: Fax: Internet adres(sen): Renovatie van 17 sociale huurwoningen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Westerlo - Tongerlo, Henricusstraat - Hubertusstraat - Giselbertusstraat Totale renovatie van 17 sociale huurwoningen te Tongerlo II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 20,00 via overschrijving op IBAN BE , BIC GKCCBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Vergaderzaal Ooievaarsnest, Kameinestraat 3, 2440 Geel AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N

11 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 11 Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 (184658) - Collector Sint-Joris-Winge fase 1 te Tielt-Winge Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Tielt-Winge Project /1 - Collector Sint-Joris-Winge fase 1 te Tielt-Winge - Beschrijving der werken : de opbraak van bestaande verhardingen en het uitvoeren van voorbereidende werken in de verschillende werkzones; de aanleg van leidingen in open sleuf (11 m Ø 200 mm, 25 m Ø 500 mm, 84 m Ø 600 mm, 31 m Ø 900 mm, 460 m Ø 1200 mm, 15 m Ø 1400 mm, 21 m koker 2000x1500 mm); de aanleg van een persleiding Ø 315 mm (110 m open sleuf ) en Ø 280 mm (242 m open sleuf ); directionale drilling 95m Ø 280 mm; het bouwen van een overstort; het bouwen van 2 uitstroomconstructies; het bouwen van een pompstation met bergbezinkingsbekken; het bouwen van een pompstation; het bouwen van een inspectiekamer met ontluchtingsventiel; het herstellen van de wegverhardingen m.i.v. funderingen; het uitvoeren van herstellingswerken in de verschillende werkzones. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 6. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. de aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen vanaf woensdag 14 november 2012 na contante betaling bij Grontmij Belgium nv, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningummer BE geopend op naam van Grontmij Belgium nv, Kunstlaan 3/4/5 te 1210 Brussel, met vermelding van projectnr /1 + BTW-nr IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/12/ :45 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 140 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Grontmij Belgium NV, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u), en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 - Renovatie riolering Oude Baan te Herselt Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Herselt Project /1 - Renovatie riolering Oude Baan te Herselt Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak: Opbraakwerken Droog grondverzet Onderfunderingen en funderingen aanleggen Rijbaanverhardingen met herbruik omzichtig opgebroken betonstraatstenen Verhardingen in betonstraatstenen Rioleringswerken

12 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 12 Lijnvormige elementen Aanleg fietssuggestiestrook II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 5. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/12/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij Antea Group, Posthofbrug 10 te 2600 Antwerpen, tegen contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. IBAN BE BIC KREDBEBB van Antea Group, met vermelding van "aanbestedingsdocumenten " + BTW-nr. Samenvattende meetstaat via is inbegrepen in de prijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/12/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/12/ :45 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 260 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 120 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Antea Group, Posthofbrug 10, 2600 Antwerpen (tel. 03/ fax 03/ ), en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN N NUTSSECTOREN Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Het Lijnhuis - Motstraat 20, BE-2800 Mechelen Contact: Patrimonium & Infrastructuur Jozef De Kinder Tel: Fax: Internet adres(sen): PG1339/00354E - Ontwerp, levering, plaatsing lokale zendmasten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugge, Ieper en Tongeren II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: De uit te voeren werken betreffende het ontwerp, de levering en de plaatsing van 3 lokale zendmasten te Brugge, Ieper en Tongeren. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Categorie F2 (metalen draagstructuren), klasse 3. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 09/01/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 09/01/ :00 Plaats: VVM De Lijn, Het Lijnhuis, Motstraat 20 te 2800 Mechelen VZW DE RANKEN N vzw De Ranken Molenbergstraat 4, BE-2800 Mechelen Contact: Wouter Roels

13 DINSDAG 13 NOVEMBER p Sint Romboutscollege: verbouwingswerken inrichten zolders D&F Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Veemarkt 56, 2800 Mechelen Herinrichting van 2 zolders tot klaslokalen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. de vereiste erkenningen en klassen III.2.2. Economische en financiële draagkracht: de vereiste erkenningen en klasse erkenning: categorie D klasse 2 of hoger registratie: categorie 00 of 11 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: vzw De Ranken Molenbergstraat 4 te 2800 Mechelen VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Gratis indien digitaal WATERWEGEN EN ZEEKANAAL - AFDELING ZEEKANAAL N Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Zeekanaal Oostdijk 110, BE-2830 Willebroek Contact: Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Zeekanaal Ing. Olivier Devriese Tel: Fax: Internet adres(sen): BB kanaal naar Charleroi - Bouw van een nieuwe oeververdediging op de rechteroever te Halle t.h.v. de spoorwegbruggen Het voorwerp van de opdracht is het bouwen van een nieuwe oeververdediging op de rechteroever te Halle t.h.v. de spoorwegbruggen. De werken omvatten de afbraak van de huidige kaaimuur, het verbreden van het kanaal (weggraven grond, baggeren grond en wegschieten rots), het bouwen van een nieuwe kaaimuur (blokkenmuur en tangenspalenwand) en het wijzigen van het tracé van het jaagpad. Voor het bouwen van de blokkenmuur wordt er eerst gebaggerd (grond wegbaggeren en rots wegschieten) zodat de blokkenmuur kan aanzetten op de rots of op een groutblok indien de rots te diep blijkt te zitten in een bepaalde zone (grouting dient te gebeuren vóór het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden). De prefab betonnen blokken worden gestapeld en afgewerkt met een in situ te storten deksloof. Nadien vult men de tijdelijke uitgraving weer aan tot het voorzien maaiveldpeil. Voor de bouw van de palenwand dient men eerst een kleine afgraving te doen om de werkhoogte onder de brug te kunnen vergroten. Nadien wordt de tangenspalenwand opgetrokken door het vervaardigen van een reeks boorpalen. Deze worden bovenaan afgewerkt met een in situ gestorte betonnen kesp. De palenwand wordt verankerd d.m.v. groutankers die reiken tot in de rots. De aan te houden volgorde der werken is de volgende: uitvoeren bijkomend grondonderzoek beperkte uitgraving onder brug voor grotere werkhoogte palenmachine vervaardigen tangenspalenwand groutinjecties achter de tangenspalenwand om deze laatste gronddicht te maken voorzien van groutblokken voor de aanzet van de blokkenmuur (enkel waar dit nodig blijkt op basis van het grondonderzoek) afbreken bestaande kaaimuur baggeren grond en wegschieten rots tot het gewenste peil tot tegen de reeds gebouwde palenwand baggeren grond en wegschieten rots tot het gewenste peil zodat men voldoende ruimte heeft voor de aanzet van de blokkenmuur (deze bouwput wordt aan landzijde begrensd d.m.v. een talud) bouwen blokkenmuur aanvullen achter de blokkenmuur groutinjecties t.h.v. de aansluitingen tussen blokkenmuur en retourmuren om de gronddichtheid te garanderen Nadien wordt het nieuwe jaagpad aangelegd en het grasveld ingezaaid. De betonnen kesp wordt afgewerkt met schanskorven. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. art. 17. en 17bis. - Uitsluitingsgronden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 17. van het KB. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen op elk moment voorafgaand aan de sluiting van de opdracht. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: art Financiële en economische draagkracht Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen.

14 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 14 De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren. art Technische bekwaamheid Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van het werk; Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten en de behoorlijk ondertekende verbintenis met deze entiteiten niet bij de offerte is gevoegd, kan de aanbestedende overheid deze offerte onregelmatig verklaren. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde werken rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken inschrijver alsook onderzoek te verrichten inzake de opgegeven referentieopdrachten bij andere entiteiten. Klasse: 6, Categorie: B Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: 1. Waterwegen en Zeekanaal n.v. Oostdijk Willebroek Tel: 03/ Fax: 03/ Afdeling Bovenschelde Nederkouter Gent Tel: 09/ Fax: 09/ Betaling : aan de kas of door overschrijving op rekeningnummer BE (BIC: BBRU BE BB) van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek onder vermelding van het besteknummer (BB 1848). De aanbestedingsdocumenten worden verzonden na boeking van de overschrijving. De aanbestedingsdocumenten zijn ook verkrijgbaar via het elektronisch loket op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV (http://www.wenz.be/bestekken.html). U kan ze daar tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) downloaden en eventueel ook laten opsturen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/12/ :00 Plaats: Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk Willebroek - vergaderzaal Ijzer Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt: deelcontract 1: 70 werkdagen deelcontract 2: 200 werkdagen deelcontract 3: 80 werkdagen PROVINCIE LIMBURG N Provincie Limburg Universiteitslaan 1, BE-3500 Hasselt Contact: Jos Trouwen (ing.) Tel: Maasmechelen: herinrichting van de Kikbeek nr 58, 2de cat. stroomafwaarts Zuid-Willemsvaart - fase 2 - natuurwerken Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Maasmechelen Maasmechelen: herinrichting van de Kikbeek nr 58; 2de cat. stroomafwaarts Zuid-Willemsvaart - fase 2 - natuurwerken II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. zie bestek erkenningsklasse 1 categorie B of C Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Provincie Limburg, Blok A, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

15 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 15 VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek met plannen wordt gratis ter beschikking gesteld 1. als digitaal bestand via of 2. als afgedrukt exemplaar en is aan te vragen: 1. via (telefoon: 011/237340) of 2. per brief: Provincie Limburg, Directie Ruimte, dienstwater en Domeinen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt LA MAISON LIÉGEOISE, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR La Maison Liégeoise, s.c.r.l. Parvis des Ecoliers, 1, BE-4020 LIEGE Contact: Fabrice COLLIGNON, Directeur-Gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Modernisation conformité de 20 ASCENSEURS II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rues des Bayards 159, 161, 163, 165, Vivegnis 458, 460, St Marguerite 236, 238, 240, 242, 244, Métiers 1, 3, Naimette 56, 58, à 4000 Liège Av. Reine Elisabeth 12, 14, quai des Ardennes 43, parvis des Ecoliers 1 à 4020 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de modernisation et de mise en conformité de 20 ascenseurs du parc immobilier de la s.c.r.l. La Maison Liégeoise. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'ar du 08 janvier l'attestation de l'o.n.s.s. (original revêtu du sceau sec de l'institution), établie conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et d'éventuels documents complémentaires ; III.2.2. Capacité économique et financière: - un certificat d'agréation dans les classe, catégorie et sous catégorie exigées, soit : D ou N1 classe 3. III.2.3. Capacité technique: - le certificat EN ISO 9001 (2000) pour les activités «entretien d'ascenseurs» (cf. arrêté royal du 17 mars 2005 relatif à la sécurité des ascenseurs). - les DOCUMENTS ANNEXES au cahier spécial des charges, à compléter, dater, signer et à rentrer en même temps que la remise de prix SOUS PEINE D'EXCLUSION en cas de non respect : 1. ANNEXE 1: Autres exigences sujets à l'analyse des risques (cf. art ), 2. ANNEXE 10: Mesures de sécurité préconisées (cf. Clauses Sécurité art et 101). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 40 EUR. Conditions et mode de paiement: IBAN : BE BIC : GEBABEBB BNP Paribas Fortis : de La Maison Liégeoise SCRL. Communication: marché de travaux modernisation et conformité de 20 ascenseurs MP174. Les chèques ne sont pas acceptés. Veuillez marquer votre adresse exacte et complète. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à la répétition d'ouvrages similaires par voie de procédure négociée, conformément à l'article 17, 2, 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Association Intercommunale pour le Démergement et l'epuration des communes de la Province de Liège Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas Contact: Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entretien des espaces verts - exercice Lot II (secteur de HUY-WAREMME) et IV (Secteurs des MEGA-STEP et AVAL) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:

16 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 16 Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Province de Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les présents marchés de services ont pour objet l'entretien, pendant une période d'un an à partir de janvier 2013, des espaces verts des ouvrages suivants exploités par l'a.i.d.e. : - LOT II - Secteur de Huy-Waremme : stations d'épuration : Avernas-le-Bauduin, Awans, Crenwick, Engis, Fooz, Freloux, La Mule, Lantremange, Lilot, Momalle, Oreye, Othée, Rosoux, Stockay, Thier de Huy, Waremme et l'yerne ; - LOT IV- Secteurs des MEGA-STEP et aval : station d'épuration de Liège-Oupeye, stations de pompage du Ponçay et de Wandre 4. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: LOT II - Secteur de Huy-Waremme Description succincte: Le présent marché de services a pour objet l'entretien, pendant une période d'un an à partir de janvier 2013, des espaces verts des ouvrages suivants exploités par l'a.i.d.e. stations d'épuration : Avernas-le-Bauduin, Awans, Crenwick, Engis, Fooz, Freloux, La Mule, Lantremange, Lilot, Momalle, Oreye, Othée, Rosoux, Stockay, Thier de Huy, Waremme et l'yerne Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: LOT IV- Secteurs des MEGA-STEP et aval Description succincte: Le présent marché de services a pour objet l'entretien, pendant une période d'un an à partir de janvier 2013, des espaces verts des ouvrages suivants exploités par l'a.i.d.e. stations d'épuration : station d'épuration de Liège-Oupeye, stations de pompage du Ponçay et de Wandre 4. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: L'estimation du montant annuel total des prestations de services pour les lots II et IV pour l'année 2013 se décompose donc comme suit : - LOT II : Secteur de Huy-Waremme : ,07 EUR, hors t.v.a. - LOT IV: Secteurs de MEGA-STEP et aval : ,89 EUR, hors t.v.a. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des travaux publics. A n'importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l'exactitude de sa déclaration sur l'honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. Conformément à l'article 18bis 2 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures, et de services, la participation à la procédure de passation du présent marché public est réservée aux entreprises de travail adapté et aux entreprises d'économie sociale d'insertion telles que définies à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat soumissionnaire. Seules les offres remises par des entreprises de travail adapté ou des entreprises d'économie sociale d'insertion seront prises en considération. Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : - apporter la preuve de sa reconnaissance comme entreprise de travail adapté ou comme entreprise d'économie sociale d'insertion au sens de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou apporter la preuve qu'il remplit des conditions équivalentes si il est originaire d'un autre état membre. III.2.2. Capacité économique et financière: voir III.2.1. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : la liste des services similaires exécutés aux cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date, et leurs destinataires ainsi que les certificats de bonne exécution éventuellement émis ou contresignés par les différents pouvoirs adjudicateurs. -1 référence propre et récente (datant de maximum trois ans) de prestations de services similaires quant à la nature de celles-ci et leur ampleur. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/ :30 Documents payants:oui. Prix: 15 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents d'adjudication peuvent être consultés à l'adresse mentionnée au point I.1. pendant les heures d'ouverture des bureaux, ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 15,00 EUR TVAC au compte bpost IBAN BE / BIC BPOTBEB1 (frais d'envoi en sus: 3,25 EUR TVAC en Belgique ou 9,90 EUR TVAC hors Belgique) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :30 Lieu: a.i.d.e. - Rue de la Digue 25 - B.4420 SAINT-NICOLAS Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG LLA-073 Insonorisation de maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: SAINT GEORGES S/M II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 1 maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 1 MAISON SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

17 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 17 III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174).par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4,D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s) III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite)qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux,de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doive(nt)satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/12/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :40 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :40 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, Aéroport de Bierset - bâtiment 50, 2ème étage à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG LLA-072 Insonorisation de 4 maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: ANS II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 4 habitations autour de l'aéroport de Liège II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 4 MAISONS UNIFAMILIALES SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174).par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4,D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s) III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite)qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux,de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doive(nt)satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/12/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :30 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, Aéroport de Bierset - bâtiment 58 à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 RCA SYNERGIS N AVIS DE MARCHE

18 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 18 SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RCA Synergis Hôtel de Ville - Place du Marché, BE-4800 Verviers Contact: Eric Benoît Eric Benoît (Architecte/Agent technique) Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Stade du Panorama - Réfection du mur de soutènement et du revêtement hydrocarboné de la zone parking II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Stade du Panorama, rue Carl Grün 150 à 4800 Verviers II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché consiste en la démolition du mur de soutènement existant et la reconstruction d'un nouveau mur ainsi que la réfection du revêtement hydrocarboné de la zone parking. Pour plus d'informations, veuillez consulter le cahier spécial des charges II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges. III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire devra satisfaire aux dispositions suivantes : C5 (revêtement hydrocarboné) ; D1 (tout travaux de gros ouvre et de mise sous toit) ; G5 (Travaux de démolition) ; Classe correspondant au montant de l'offre. Veuillez également consulter le cahier spécial des charges SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 18/01/ :00 Lieu: Régie Communale Autonome Synergis Rue du Collège 62 (1er étage) 4800 Verviers SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - SYN_Panorama_Mur_CSCAvecAnnexes.pdf VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 COMMUNE D'AUBEL N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'aubel Place Nicolaï 1, BE-4880 Aubel Contact: Monsieur Victor Gerardy Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: mise aux normes de l'abattoir bovin II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Abattoir bovin, Rue de Merckhof 110 à 4880 Aubel II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: mise aux normes de l'abattoir bovin II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi.

19 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 19 III.2.2. Capacité économique et financière: Les extraits du bilan et du compte annuel le plus récent d'où ressort la santé financière du soumissionnaire. Agréation requise: T6 (Equipements d'abattoirs), Classe 5 III.2.3. Capacité technique: La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: T6 (Equipements d'abattoirs), Classe 5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/12/2012 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Virement sur le compte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :00 Lieu: Maison Communale, 1er étage (Salle des Mariages) SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Tout soumissionnaire qui n'aurait pas effectué une visite de l'abattoir bovin verra son offre rejetée sans appel. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 ASBL ECOLE SAINT-EDOUARD N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR asbl Ecole Saint-Edouard Rue A Bastin 30, BE-4900 Spa Contact: Christine Lincé Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Saint-Edouard PPT II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Spa II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: travaux de transformation et d'extension dans le cadre du Programme Prioritaire de Travaux de la Communauté Française II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre fermé + parachèvements Lot 2: électricité Lot 3: chauffage - sanitaire - ventilation II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: lot 1 : agréation catégorie D lot 2 : agréation non requise lot 3 : agréation non requise SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 03/12/ :30 Documents payants:oui. Prix: 60 EUR. Conditions et mode de paiement: Version informatique (.pdf) gratuite : sur demande par à Version papier : sur demande par et après réception sur le compte de Frédéric Rahier, de : base commune à tous les lots : 60 euros TVAC lot 1 : +60 euros TVAC. lot 2 : +20 euros TVAC lot 3 : +50 euros TVAC IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/12/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/12/ :30 Lieu: Rue A Bastin 30, 4900 Spa SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012

20 DINSDAG 13 NOVEMBER p. 20 HOME LE FOYER ASBL N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Home Le Foyer asbl Rue Louis Burteau, 48, BE-5032 BOTHEY Contact: Monsieur GAUTHY, Directeur Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation des locaux sanitaires du home. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Louis Burteau, 48 à 5032 BOTHEY II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation des locaux sanitaires du home. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas dans une des situations décrites à l'article 17 de l'ar du 08/01/96. - Attestation ONSS de l'avant-dernier trimestre par rapport à la date de remise des offres. - Attestations récentes relatives au paiement de ses impôts et taxes. - Attestation relative à l'enregistrement de l'entreprise. III.2.2. Capacité économique et financière: - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux similaires de l'entreprise au cours des 3 derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: - Liste des travaux similaires. - Certificat d'agréation de l'entreprise. Classe 2, catégorie D et sous-catégorie D pour les travaux particuliers tels que carrelages, plafonnages, peintures,...). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/11/ :00 Documents payants:oui. Prix: 15 EUR. Conditions et mode de paiement: Paiement préalable sur le compte de G.E.I. Techniques Spéciales S.A. et en parallèle, demande du cahier avec preuve de paiement par à Le cahier vous sera transmis par . IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/11/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 12/11/2012 INASEP N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR INASEP Rue des Viaux, 1b, BE-5100 Naninne Contact: Monsieur Steve BERNARD Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: cadastre des réseaux d'égouttage de Gembloux et Grand-Manil (projet E.M.I.L.E.) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: GEMBLOUX II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: cadastre des réseaux d'égouttage de Gembloux et Grand-Manil (projet E.M.I.L.E.) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -dénomination,forme juridique,adresse complète des sièges social et d'exploitation, nationalité de l'entreprise. -par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'ar du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur. L'attention est attirée sur le fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. Est une cause d'exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d'avoir des dettes sociales au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de l'article 30 bis de la loi du tel que modifié ( lois des 27 avril 2007 et 21 décembre 2007 et arrêté royal du 27 décembre 2007)

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 N. 49 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT HANDEL EN GRONDREGIE VOOR DE STADSEIGENDOMMEN N. 503599 Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 N. 268 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS CENTRALE DIENSTEN N. 524975 Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392596-2011:text:nl:html B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 242-392596 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie