FMVG. FMVG Informatie SPECIAL. s e p t e m b e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FMVG. FMVG Informatie SPECIAL. s e p t e m b e r 2 0 0 8"

Transcriptie

1 s e p t e m b e r FMVG F a c i l i t a i r M a n a g e m e n t & V a s t g o e d FMVG Informatie SPECIAL De directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) maakt zich, met bijna 200 collegae, dagelijks sterk voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die aansluiten op de vraag vanuit de universitaire gemeenschap. FMVG biedt een breed palet aan producten en diensten. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwprojecten, renovaties, beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, het leveren van energie en facilitaire producten en diensten. Het thema duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel bij de dienstverlening van Facilitair Management & Vastgoed.

2 3 2 in ontwikkeling V oor vakantie hebben Johan Hoger- vorst, Projectmanager bij FMVG, en Dennis Cruyen, Facility Manager van de faculteit, de afgelopen maanden geen tijd gehad. Op 13 mei brandde het Bouwkundegebouw af en al vrij snel werd besloten dat de faculteit onderdak zou krijgen in het voormalige hoofdgebouw. Cruyen was er bij toen deze optie door Wytze Patijn (decaan Bouwkunde) bekend werd gemaakt. Opvallend was dat er direct applaus uit de zaal kwam. Dan weet je dat het een goed besluit is. Officieel was het gebouw al verkocht aan Fortis, maar daar viel in goed overleg met Fortis een mouw aan te passen, aldus Hogervorst. Over vijf jaar dragen wij alsnog het pand over aan de investeerders. De bewoners van TU Noord zijn snel op de hoogte gesteld van de gewijzigde plannen. Hogervorst: Wij wilden niet dat door problemen met de omwonenden de werkzaamheden vertraging zouden oplopen. In een bijeenkomst hebben wij toegelicht waarom de woningbouw was uitgesteld en wat wij wilden gaan doen. De reacties van de bewoners waren overwegend positief, vooral omdat het omkappen van een aantal bomen werd uitgesteld. praktische reden in tweeën gedeeld. Eén vleugel (de linker vanaf de ingang gezien) was op 1 september gereed. Cruyen: Hierin zijn de onderwijsactiviteiten van de eerstejaars gevestigd. Wij wilden hun een goede start bieden. Daarnaast was er nog een andere reden om links te beginnen : de rechtervleugel was tot eind juli toegezegd aan het Delftsche Studenten Corps omdat daar lustrumactiviteiten worden georganiseerd. Cruyen: Wij verwachten dat deze vleugel op 1 november 2009 gereed is voor de studenten en medewerkers. Creatief Het pand moest natuurlijk wel worden aangepast om de studenten en de medewerkers van de faculteit te kunnen huisvesten. Het team van architecten kreeg, onder leiding van Wytze Patijn, de opdracht te zorgen voor een sobere, doelmatige maar creatieve manier van inrichten. De werkzaamheden zijn om Johan Hogervorst en Dennis Cruyen

3 5 4 werd eveneens ruimte gewonnen. In het oude gebouw hadden medewerkers een eigen ruimte. Dat is nu niet mogelijk en daarom is er gekozen voor flexibele werkplekken. Alle medewerkers hebben een eigen laptop, maar geen eigen plek meer. Om af en toe ongestoord te kunnen werken zijn diverse stilteruimten ingepland. Medewerking De opdracht sober maar creatief wordt op verschillende manieren ingevuld. Als een van de eerste maatregelen werd een sprinklerinstallatie geplaatst. Hiervoor moesten plafonds en wanden worden verwijderd. Besloten is deze niet terug te plaatsen. Cruyen: Dat geeft een heel ruimtelijk effect. De ruwbouw wordt niet weggewerkt maar het oog wordt afgeleid door de ruimten met felle en warme kleuren te schilderen, zoals fuchsia, aubergine, rood en framboos. Bij het restaurant het vroegere onderkomen van Multimedia Services werden door de verbouwing de verschillende lagen verf zichtbaar. Wij hebben dat zo gelaten omdat je zo een indruk krijgt van het historisch gebruik van de ruimte. Flexibele werkplek Ruimte creëren was eveneens van groot belang bij de herinrichting van het hoofdgebouw. In oppervlakte gaat de faculteit terug van m2 naar m2. Ruimte is gewonnen door van een pleintje binnen het complex een binnenruimte te maken en er een glazen serre te plaatsen. Daarnaast waren de gangen in het gebouw heel breed en deze ruimte trekken wij nu bij de onderwijs- en kantoorruimten door de gangen te versmallen. Door het doorvoeren van een ander kantoorconcept Al die ideeën moeten natuurlijk worden uitgevoerd, en wel op heel korte termijn. Dit uitvoerende deel valt deels onder Hogervorst. Dennis onderhoudt het contact met de architecten en ontwerpers op het gebied van interieur en ik met de aannemers voor het constructieve en installatie deel. FMVG heeft met allerlei bouw- en installatiebedrijven de laatste jaren goede relaties opgebouwd. Mede hierdoor is het mogelijk geweest om voldoende bedrijven en medewerkers te vinden om deze klus te klaren. In juli en augustus liepen hier wel driehonderd man en hoorde je zes tot zeven verschillende talen op de bouwplaats. Opvallend is dat ook allerlei bestuurslagen meewerken. De gemeente Delft en monumentenzorg proberen alles zo snel mogelijk te regelen. Dat is echt opvallend, omdat je bij andere projecten regelmatig moet trekken aan diverse instanties. Cruyen is eveneens aangenaam verrast over de snelheid waarmee alles geregeld wordt en over de inzet van bedrijven en hun medewerkers. Het is plezierig te ervaren dat iedereen graag werkt aan dit project. De meeste mensen die hier rondlopen hebben zonder veel tegenzin hun vakantie verzet, omdat zij het geweldig vinden om onderdeel van dit project te zijn. Zo vergaat het Cruyen en Hogervorst zelf ook. Ze maken veel lange dagen, maar willen evenmin een dag van het bouwproces missen. Hogervorst vindt het inspirerend om zo direct met Bouwkunde samen te werken. Ze komen met leuke, speelse ideeën waar ik zelf niet zo snel op zou komen. Alle deuren eruit halen of van die felle kleuren gebruiken zou ik niet zo snel bedenken, maar het pakt wel heel goed uit. Ten slotte willen Cruyen en Hogervorst nog even wijzen op de belangrijke rol die de decaan Wytze Patijn speelt. Door zijn achtergrond als Rijksbouwmeester heeft hij ervaring met het realiseren van grote projecten. Hij is een belangrijke stuwende kracht en inspirator bij deze verbouwing. et toeval wilde dat Esther van Dronge- H len en Sabeth van Wijnbergen alle twee dit jaar startten als Coördinator Services FMVG bij respectievelijk IO/3mE en Bouwkunde. Van Wijnbergen: Het was voor ons een nieuwe functie en wij hadden niet iemand als sparring partner met wie je ideeën, problemen of processen kon bespreken. De functie is pittig omdat je tussen verschillende niveaus opereert. Van Drongelen: Een deel van de taak is het uitwerken van beleid en een ander deel betreft het implementeren bij de uitvoerende medewerkers. Tussen die twee niveaus beweeg je continu heen en weer. TU-breed team Van Drongelen en Van Wijnbergen kwamen elkaar tegen bij de projectgroep Groei. Deze streeft naar de kwaliteitsgroei van zowel de individuele medewerkers als van de dienstverlening van FMVG. Al pratende kwamen zij erachter dat zij alle twee behoefte hadden aan meer contact met collega s om kennis en ervaring uit te wisselen. Van Drongelen: Veel van de processen, de services en de daarbij voorkomende problemen op de faculteiten lijken op elkaar. Het is nuttig om te vernemen hoe anderen daarmee omgaan en wij vinden het onzin dat iedereen opnieuw het wiel uitvindt. Samen besloten zij te onderzoeken of zij een coördinatorenoverleg konden opzetten. Al snel kwamen er enthousiaste reacties binnen van collega s op de andere faculteiten. Ondertussen zijn de eerste bijeenkomsten achter de rug. Voorlopig hebben deze een verkennend karakter. Van Wijnbergen: Wij hebben vooral informatie uitgewisseld over ons werk. Dat was heel interessant. Je ziet dat veel processen op elkaar lijken, maar dat iedereen het toch op z n eigen manier invult. Besloten is dat wij beginnen met onze werkprocessen te beschrijven en die dan met elkaar gaan vergelijken. Het is niet de bedoeling dat op de verschillende beheerseenheden alle werkprocessen uiteindelijk uniform worden. Voorlopig is hun streven ervoor te zorgen dat de basis gelijk is, maar met ruimte voor een facultair sausje. Van Drongelen: Neem bijvoorbeeld afval. Bij Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen heb je een ander soort afval dan bij de faculteit TNW. Wij hebben veel meer hout en papierresten omdat de studenten bij ons van alles maken. In principe is de afvoer van het afval hetzelfde, maar je varieert omdat de samenstelling anders is. De idealen van de twee coördinatoren reiken nog verder dan het afstemmen van de werkprocessen. Van Wijnbergen: Ons streven is dat er een TU-breed een FMVG-team Services ontstaat waarin kennis wordt gedeeld en waarbij medewerkers bij ziekte of vakantie van de verschillende faculteiten elkaar kunnen vervangen.

4 7 6 vervanging van de contacttijd tussen docent en student, maar meer een mix van face-to-face en digitaal onderwijs. Collegebezoek eg niet tegen Leon Huijbers dat Z Collegerama het opnemen van colleges voor het internet is. Het is slechts een onderdeel daarvan. Collegerama is een concept om onderwijscontent georganiseerd op het internet te publiceren in verschillende vormen en formats. Een onderdeel daarvan maar dat valt het meeste op is het opnemen van hoorcolleges die de studenten kunnen bekijken op Blackboard. Onderwijscontent Collegerama TU Delft bestaat uit een geautomatiseerde productie-unit voor opname van beeld en geluid. De geregistreerde onderwijscontent wordt gedigitaliseerd en vervolgens zorgt een managementsysteem ervoor dat het op een toegankelijke manier online beschikbaar wordt gesteld. Voor docenten is er een speciale instructiemodule en een website met informatie. Met Collegerama is bijvoorbeeld de Wiskundebrug ontwikkeld. Dit is een programma waarmee aankomende eerstejaars op internet hun eventuele achterstand op het gebied van wiskunde kunnen bijspijkeren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van filmpjes, college per video en een schriftelijke uitleg. Voor de faculteit 3mE is een speciaal sommenprogramma voor de wiskundecolleges ontwikkeld. In beeld hoor je een docent de som uitwerken, terwijl aan de andere kant van het scherm de formule meeloopt. Het Collegerama heeft ook een zoekmachine voor het koppelen van en het zoeken in digitale infobronnen. Wij zijn in overleg met de TU Delft Library of het mogelijk is om hun gegevens te koppelen aan Collegerama. Het uiteindelijke doel is dat studenten bijvoorbeeld een pop-up op hun scherm krijgen wanneer er op het gebied van hun studie iets nieuws is binnengekomen. De Amerikaanse prijs onderstreept dat Collegerama een veelbelovend concept is. Andere universiteiten, in binnen- en buitenland, hebben al interesse getoond om dit concept ook binnen hun instelling te gaan gebruiken. Binnen 3TU-verband is eveneens gekozen voor het Collegerama platform. In de TU Delft heeft de directie Onderwijs- & Studentenzaken sinds het collegejaar de regie overgenomen. Roosteraars hebben nu in hun planning opgenomen wanneer Collegerama wordt ingezet. Verder zorgt het Blackboardteam, met daarin veel studenten, dat de content op een toegankelijke manier op Blackboard komt. Dat heeft erin geresulteerd dat het afgelopen collegejaar 2500 presentaties zijn opgenomen en ontwikkeld en het aantal bezoekers steeg naar Docenten zetten langzaam maar zeker meer Collegerama in. Eerst waren zij wat afhoudend omdat zij vreesden dat het collegebezoek zou teruglopen. In de afgelopen twee jaar was er echter geen enkele indicatie dat dit gebeurt. Docenten bepalen zelf wanneer hun college op internet komt. Verder blijkt uit de praktijk dat de studenten een opgenomen college als een soort naslagwerk gebruiken en niet als vervanging van het bijwonen van een college. Collegerama wordt ook steeds meer gebruikt bij presentaties van de TU Delft en lezingen van Studium Generale. De groep die geïnteresseerd is in deze activiteiten van de TU Delft, is groter dan de TUgemeenschap en die kan via het internet nu ook worden bereikt. Blended learning Huijbers startte met Collegerama omdat hij vond dat het onderwijs meer moest aansluiten bij de huidige belevingswereld van de student. De jongeren van nu zijn te karakteriseren als homo zappiens. Zij doen meerdere dingen tegelijk: studeren met de tv aan, terwijl zij tegelijkertijd chatten op hun computer. Grote hoorcolleges spreken hen daardoor minder aan. Het invoeren van technologie in het onderwijs mag geen doel op zich zijn, vindt Huijbers. Het streven is om met Collegerama het studieresultaat te verhogen en de aantrekkelijkheid en de effectiviteit van het onderwijs te verbeteren. Collegerama ondersteunt blended learning, waarbij de docent leerobjecten of -modules maakt en de student daaruit individuele leerpaden samenstelt. De Wiskundebrug is daar een goed voorbeeld van. Hierin legt de docent vast welke kennis studenten moeten bezitten. Zij kunnen zelf selecteren wanneer en wat zij op Blackboard willen bekijken. Digitaal onderwijs is overigens geen at gebeurt er met ons afval? W Weinig TU ers zullen zich dat afvragen. Toch zit achter het afvoer van weggegooid papier, afgewerkte chemicaliën of gebruikte koffiebekers een hele infrastructuur, waarop Gerrit van Schaik (hoofd Logistiek en Milieu) en Ad Winkels (manager Operations) mede toezicht houden. Afval bestaat uit diverse stromen en door de jaren heen zorgden verschillende afvalverwerkers voor het afvoeren en verwerken van deze stromen. Winkels: Het gevolg hiervan was dat wij veel verschillende facturen kregen van diverse afvalverwerkers. Daar wilden wij vanaf. Daarnaast waren wij wettelijk verplicht een Europese aanbesteding te doen, omdat het bedrag van de totale afvalverwerking boven de norm uitkwam.

5 8 9 Met voorzieningen voor optimale bedrijfszekerheid Ondertekening door Gerrit Kahlman, directeur FMVG, en de heer Egbert Vennik, regio directeur Zuid Holland, van Van Gansewinkel Nederland B.V. Kwaliteit Besloten werd bij de Europese aanbesteding samen te werken met de TU-Eindhoven en zodoende ervaring op te doen met een gezamenlijke aanbesteding. Voor de aanbesteding zijn de afvalstromen in vijf percelen ingedeeld. Elke universiteit had één perceel gevaarlijk afval en één met overig afval (papier, hout of karton en dergelijke). Deze vier percelen samen werden ook gezamenlijk aangeboden in een vijfde perceel. Van Schaik: Onze inzet was óf de vier percelen gunnen aan verschillende bedrijven óf perceel vijf aan één leverancier. Vijf bedrijven schreven in op de aanbesteding. Vervolgens zijn de inschrijvingen beoordeeld door het projectteam. Van dit team maakten, naast Van Schaik en Winkels, ook Paul Uiterdijk, Facility Manager van de faculteiten 3mE en IO, en Sander Heerbaart, projectmanager Procurement, deel uit. Winkels: Wij hebben vervolgens de inschrijvingen beoordeeld op kwaliteit. Dat is een vaag begrip, maar wij hebben geprobeerd het te concretiseren door vragen te stellen en de antwoorden door de afzonderlijke leden van het projectteam te laten beoordelen. Een belangrijk aspect was bijvoorbeeld wat er met het afval gebeurt. Wij willen dat ons restafval wordt verbrand en niet op een stortplaats terechtkomt. Je kijkt dan hoe een bedrijf voorstelt om dat te organiseren. Van Schaik en Winkels waren niet op de hoogte van het prijsaanbod dat de bedrijven hadden neergelegd. Van Schaik: Dat waardeerden wij heel erg van Procurement. Onze deskundigheid was leidend bij de keuze en daarna werd de prijs er pas bij betrokken. Het toeval wilde dat de twee beste bedrijven ook de interessantste prijsaanbiedingen hadden. Winkels: Vervolgens deed Van Gansewinkel nog een heel interessant aanbod voor het gecombineerde vijfde perceel en wij besloten daarop in te gaan. Wij waren er niet op uit om met één bedrijf te eindigen. Zeker de TU- Eindhoven niet, want die had aangedrongen op de indelingen in percelen om lokale bedrijven meer kans te geven. Van Gansewinkel kwam echter met zo n aantrekkelijk aanbod dat ook Eindhoven daar graag op inging. Reststoffenbeheer Het ophalen op locatie van gevaarlijk(chemisch) afval blijft de verantwoordelijkheid van Logistiek en Milieu. Van Schaik: Het is efficiënter dit zelf te blijven doen. Wij hebben nu een goede infrastructuur en kennis om de stoffen op te halen en op te slaan. Het opzetten van een nieuw inzamelingssysteem brengt allereerst de nodige extra kosten met zich mee. Bovendien speelt Logistiek en Milieu een belangrijke rol in het Gevaarlijke Stoffenbeleid TU-Delft door de leveringen en registratie van de gevaarlijke stoffen. De voorziene verkoop van het hoofdgebouw en herinrichting van de campus was één van de redenen voor de TU Delft om enkele jaren geleden al te besluiten naar een andere locatie voor het datacenter om te gaan zien. De brand in het rekencentrum van de Universiteit Twente in 2002 was een belangrijke aanleiding om tegelijkertijd de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het bestaande, verouderde datacenter ernstig onder de loep te nemen. Dé oplossing daarvoor is redundantie: het dubbel uitvoeren van voorzieningen of spiegelen zodat als één center uitvalt, het andere center veel van de ICT taken kan overnemen. Eerste stap Begin 2006 was er een nieuwe computerruimte van 250 m 2 op de campus ingericht en operationeel. Deze ruimte is uitgerust met moderne energie- en koelvoorzieningen, en is modulair en schaalbaar opgezet volgens het principe n+1, hetgeen inhoudt dat wanneer een module door een defect of voor onderhoud tijdelijk buiten bedrijf is, de benodigde

6 11 10 Tevreden De nieuwbouw en inrichting van het datacenter is binnen het budget en volgens schema op tijd gerealiseerd, stipt Paul Booms tenslotte nog even aan. En wat de samenwerking tussen het SSC ICT en FMVG betreft, daarover is Nico Prenen vol lof. Het project- team heeft ook echt als een projectteam gewerkt. Het bouwproces en ontwerpproces liepen parallel aan elkaar dus dat leverde nog wel eens wat extra druk op. Maar dankzij de prima samenwerking met de architect, adviseurs en installateurs is dat allemaal heel goed voor elkaar gekomen. Toekomstvast en duurzaam De schaalbaarheid van een datacenter wordt niet alleen bepaald door de fysieke ruimte, maar vooral door de voorzieningen voor energie en koeling. De nieuwste generatie servers verbruiken steeds meer elektrische energie en produceren ook meer warmte. Uiteraard moet de aanvoer van elektriciteit ononderbroken zijn en moeten er noodstroomvoorzieningen zijn. Uninterrupted Power Supply (UPS) systemen en noodstroomaggregaten garanderen dat de servers en switches op zaal nooit zonder stroom komen te zitten. Traditionele koeling voldoet al lang niet meer voor moderne datacenters. Voor het koelsysteem is de keuze gemaakt voor het concept van American Power Conversion (APC) dat werkt met in row koelunits tussen de systeemrekken die in rijen met hun rug naar elkaar toe staan zodat er koude en warme gangen ontstaan. In de datacenters staan drie koelunits per rij. Een zo laag mogelijk plafond boven de warme gang zorgt ervoor dat er krachtige, horizontale luchtstromen ontstaan die zorgen voor een veel efficiëntere koeling en daarmee voor een grotere capaciteit in de ruimte. Dankzij het hoge rendement, de schaalbaarheid en de modulaire opbouw van het energie- en koelsysteem van APC zijn deze toekomstvast en duurzaam. Een energie- en koelvermogen van 50kW per 19-inch rek is nu al mogelijk. Paul Booms en Nico Prenen of capaciteit door de uitgevoerde overcapaciteit nooit in het gedrang kan komen. Zowel qua ruimte als qua capaciteit is dit datacenter op de groei ingericht en uitgerust. Het in gebruik nemen van deze nieuwe computerruimte in 2006 vormde de eerste stap in het optimaal beschikbaar zijn van de ICT systemen door het redundant uitvoeren van veel bedrijfskritische systemen bij de TU Delft. qua ruimte als qua capaciteit is dit datacenter op de groei ingericht en uitgerust. Het in gebruik nemen van deze nieuwe computerruimte in 2006 vormde de eerste stap in het optimaal beschikbaar zijn van de ICT systemen door het redundant uitvoeren van veel bedrijfskritische systemen bij de TU Delft. Tweede datacenter In 2006 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuwe, tweede computerruimte, ook dit keer een gezamenlijk project van het SSC ICT met FMVG. Er is goed gekeken naar een geschikte locatie met voldoende mogelijkheden voor een goede beveiliging en met ruimte voor eventuele latere uitbreiding. Die locatie is uiteindelijk ook gevonden. De opzet was eigenlijk een simpele doos te maken met tech- niek erin. Deze doos moest bestaan uit bouwkundige blokken met een schil eromheen. Aan de hand van het programma van eisen dat in samenspraak met de gebruikers van het SSC ICT tot stand is gekomen, hebben wij het gebouw gedimensioneerd, vertelt Nico Prenen, projectmanager van FMVG. Joke Vos Architecten in Rotterdam werd in de arm genomen om een ontwerp te maken voor een nieuw gebouw. Joke Vos tekende een gebouw met een totaal vloeroppervlak van 650 m2 waarin de voorzieningen voor energie en koeling in een apart en afgescheiden deel van het gebouw zijn ondergebracht. Om de impact bij een grote calamiteit beperkt te houden zijn de technische ruimtes en de ruimtes waar de servers zijn geplaatst fysiek van elkaar gescheiden in aparte bouwdelen. Andere architectonische bijzonderheid aan het gebouw is de gevel met trapeziumvormige betonnen gevelplaten waarin diverse structuren van onder andere gerecycled glas zichtbaar zijn. Dankzij deze gevelafwerking en het speelse, net niet horizontale lijnenspel oogt het volkomen raamloze gebouw toch niet als een betonnen bunker.

7 12 colofon TU Delft Facilitair Management & Vastgoed Kluyverweg 6, 2629 HT Delft Postbus 5, 2600 AA Delft Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Website Redactie: Angele Steentjes, Cetera Peter Driesprong, Driesprong producties Eindreactie Serena van der Klugt, FMVG Vormgeving Joke Herstel, Wenk Fotograaf Marcel Krijger, Lens! Fotografie Buro de fotograaf Druk Schefferdrukkerij bv september 2008

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam HoneyWiFi Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam 2 De toekomst is voor ons al begonnen Een bibliotheek zonder internet, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Bibliotheek Rotterdam

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

sportdomein zorgdomein wijkdomein

sportdomein zorgdomein wijkdomein magazine voor de perfecte leer-, werk- en leefomgeving sportdomein zorgdomein wijkdomein Thema: Innovatief exploiteren en financieren Expertmeeting: Hét IKC bestaat niet Het praktijklokaal als theater

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt, Klantcase: Cubiss DOOR ONZE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IS EEN SCHOON EN FRIS PAND EXTRA BELANGRIJK Een aantal jaar geleden maakte Cubiss een enorme omslag. Het bedrijf dat met name bibliotheken en maatschappelijke

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

FMVG Nieuws & informatie

FMVG Nieuws & informatie FMVG Nieuws & informatie Februari 2010 Twee vliegen in één klap FM verandert met de tijd mee Een stuk fraaier en eenduidiger TBM zit te krap Twee vliegen in één klap Inhoud FM verandert met de tijd mee

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Nieuwe kenmerkende woontoren in centrum Emmen Soepel lopend treintje Vaker een constructeur op de bouwplaats bij kenmerkende constructieve details

Nieuwe kenmerkende woontoren in centrum Emmen Soepel lopend treintje Vaker een constructeur op de bouwplaats bij kenmerkende constructieve details 20 Zorg Nieuwe Zorg kenmerkende woontoren in centrum Emmen Wie de nieuwe woontoren van acht verdiepingen Zuidesch in het centrum van Emmen ziet staan, zal vooral de rond gevormde buitenmuren opvallen.

Nadere informatie

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017

Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract. Aronsohn Management raadgevende ingenieurs. 9 mei 2017 Innovatief aanbesteden: fase A-B-C contract 9 mei 2017 Aronsohn Management raadgevende ingenieurs Aronsohn Management raadgevende ingenieurs bv 2 - onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouwprojectmanagement

Nadere informatie

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Onze film gaat over een droom van een student die de Vrije universiteit doorloopt en aan het eind van het film woedend wakker

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte

ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte GYRO Center Amsterdam s eerste groene datacenter ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte datacenter is in september 2009 in gebruik

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

DE ALLIANTIE AMSTERDAM

DE ALLIANTIE AMSTERDAM interieur DE ALLIANTIE AMSTERDAM 30/08/2013 INZENDING arc13 next architects NEXT ARCHITECTS / de alliantie amsterdam / 30-08-2013 vooraf transformatie Het recent getransformeerde Huygens Dok vormt samen

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

GEBRUIKMODEL FMIS. Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed. www.fmvg.tudelft.nl. Technische Universiteit Delft. Pag.

GEBRUIKMODEL FMIS. Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed. www.fmvg.tudelft.nl. Technische Universiteit Delft. Pag. Technische Universiteit Delft Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed Bezoek Kluyverweg 6 2629 HT Delft Correspondentie Postbus 5 2600 AA Delft www.fmvg.tudelft.nl GEBRUIKMODEL FMIS Pag./van

Nadere informatie

Actieplan Schooljaar 2014-2015

Actieplan Schooljaar 2014-2015 Talententijd, een uniek concept Actieplan Schooljaar 2014-2015 Mei 2014 BRF/LTS Pagina 1 Inhoudsopgave Visie pag. 3 Inhoud lessen pag. 4 LOB pag. 6 Sectoren ZuidWest en Stadion pag. 7 Planning en organisatie

Nadere informatie

Weblectures Op de TUDelft

Weblectures Op de TUDelft Weblectures Op de TUDelft Programma: Weblectures op de TUDelft -Collegerama -OCW -ItunesU -Wimba Weblectures Kees van Kuijen en Peter de Moel ELS: E-LearningSupport TUDelft, Onderwijs en Studenten zaken

Nadere informatie

Vanuit de Directie. Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief.

Vanuit de Directie. Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief. Vanuit de Directie Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief. In het begin van het OOD-reorganisatieproces zijn er veel nieuwsbrieven verschenen. Deze waren toentertijd naast de OOD

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM STUDIO HELDERGROEN HAARLEM titel opdrachtgever ontwerpteam programma oplevering Studio Heldergroen Droste silo Haarlem Heldergroen Eerlijke Communicatie Zecc Architecten, Heldergroen, Vrolijk Multifunctionele

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon Binnen de afdeling Maintenance is er uiteraard aandacht voor het beheer en onderhoud van de (productie) installaties. Wat echter wordt gemist, is een gefundeerde aanpak. Het invoeren van Asset management

Nadere informatie

Nieuwbouw Zilverschoon

Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwbouw Zilverschoon Nieuwsbrief nieuwbouw Streekverpleeghuis Zilverschoon Een uitgave van Beweging 3.0 Oktober 2011 / uitgave 1 Beweging 3.0 is er trots op om u, als omwonende van Streekverpleeghuis

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus

!mpulse. Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus !mpulse Inspiratie, ontmoeting en dialoog centraal op Wageningen Campus Inspiratie Centraal op Wageningen Campus ligt een bijzonder

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT

CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT CREATIVE MINDS INCUBATOR DIGITAL ENTERTAINMENT 1 INHOUDELIJK 1. 2. 3. Wij zoeken bedrijven die inhoudelijk aansluiten bij de incubator. Gezien de veelzijdigheid en de veelvuldige cross-overs in de sector,

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating Naam opleiding: Bouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Monuta: professionele steun voor nabestaanden. Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem

Monuta: professionele steun voor nabestaanden. Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem Monuta: professionele steun voor nabestaanden Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem Monuta: professionele steun voor nabestaanden Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren

Nadere informatie

Ronald van Nattem Hoofd Beheer en Onderhoud Dienst Huisvesting. TU/e sciencepark 2014

Ronald van Nattem Hoofd Beheer en Onderhoud Dienst Huisvesting. TU/e sciencepark 2014 Ronald van Nattem Hoofd Beheer en Onderhoud Dienst Huisvesting TU/e sciencepark 2014 Technische Universiteit Eindhoven Organisatie Students: 8,500 Research staff: 1,902 Full professors: 130 PhD students:

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Rapportage DECEMBER 2011

Rapportage DECEMBER 2011 Rapportage DECEMBER 2011 Studenten Helpdesk Faculteit CiTG k. 1.79 015-2784002 Studhelpdesk-citg@tudelft.nl www.studenthelpdesk.citg.tudelft.nl 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Alle ruimte voor de beste oplossing

Alle ruimte voor de beste oplossing Alle ruimte voor de beste oplossing Bergingen, Daken en Gevels De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop Groep ontstond in 1927 en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met ca. 250 vaste medewerkers.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

FMVG Nieuws & informatie

FMVG Nieuws & informatie FMVG Nieuws & informatie Januari 2009 Het begint met het veranderen van een entree Herinrichting begane grond CiTG Ruimtelijk vertalen van wetenschappelijke wensen Aanbesteding onderhoud gebouwen Activiteitsgerelateerde

Nadere informatie

PERFETTO. Inpandige transformatorstations. GevelTrafo stations. GevelCompact stations. Slede stations CREATIVITEIT = STANDAARD

PERFETTO. Inpandige transformatorstations. GevelTrafo stations. GevelCompact stations. Slede stations CREATIVITEIT = STANDAARD PERFETTO Inpandige transformatorstations Met de Perfetto -reeks biedt Alfen passende oplossingen voor gebouwen met een elektrische energieaansluiting op het openbare distributienet via een inpandig transformatorstation.

Nadere informatie

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden Leiden Innovation Center te Leiden De Heyderweg 1 Locatie Kantoorruimte Het Leiden Innovation Center is een uniek nieuw te ontwikkelen kantoorgebouw van hoogstaande kwaliteit gelegen aan de Heyderweg 1

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit.

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Checklist voor een flexibele leeromgeving Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Flexibel leren vraagt om een flexibele leeromgeving Het ontwerpen van werk- en leeromgevingen die meegroeien

Nadere informatie

Pleisteren met katoen

Pleisteren met katoen Pleisteren met katoen Puur natuur in Aangepast aan de standaarden van nu en toen Heel oud is de Rietvinck nog niet, maar in 25 jaar tijd zijn de wensen en eisen die aan verzorgingstehuizen worden gesteld,

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

KAS BANK. Klant: KAS BANK. Locatie: Amsterdam, Nederland. Product: Common Ground, Monochrome. Aantal m2: 9.563 m2

KAS BANK. Klant: KAS BANK. Locatie: Amsterdam, Nederland. Product: Common Ground, Monochrome. Aantal m2: 9.563 m2 KAS BANK Klant: KAS BANK Locatie: Amsterdam, Nederland Product: Common Ground, Monochrome Aantal m2: 9.563 m2 Toegevoegde services: ReEntry TacTilesTM KAS BANK, een nieuw begin KAS BANK, opgericht in

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

Limosterrein Nijmegen

Limosterrein Nijmegen 44 Het einde van de koude oorlog betekende ook het einde van de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School. Een opleiding met 3000 studenten op een terrein van 16,4 ha. De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN AFVALVERWERKING 2014 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen maart 2015 Versie 0.1 1 Inhoud 2 Inleiding De Hanzehogeschool beschikt over ca. twintig locaties, waarvan het merendeel is gevestigd

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Teaching Lab TU Delft

Teaching Lab TU Delft Teaching Lab TU Delft Teaching Lab TU Delft Teaching Lab TU Delft Teaching Lab TU Delft Onderwijs ontwikkelt zich continu. De TU Delft wil docenten hierin ondersteunen en stimuleren. Daarom is de Teaching

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

IKEA HOTEL IN DELFT. Een bijzonder samenwerkingsproject van Inter IKEA Systems en de Golden Tulip Hospitality Group

IKEA HOTEL IN DELFT. Een bijzonder samenwerkingsproject van Inter IKEA Systems en de Golden Tulip Hospitality Group nummer projectiesjanuari 200917 IKEA HOTEL IN DELFT Een bijzonder samenwerkingsproject van Inter IKEA Systems en de Golden Tulip Hospitality Group Inter IKEA Systems Holding is eigenaar van het Tulip Inn

Nadere informatie

innovaphone case study

innovaphone case study innovaphone case study ARCNL en AMOLF kiezen met het oog op geplande uitbreidingen flexibele IP telefonie en UC oplossing van innovaphone ARCNL en AMOLF: Eind 2014 nam het Advanced Research Center for

Nadere informatie