WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz 03.12.03. Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): 11"

Transcriptie

1 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StF woz Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): nleiding Het Sectormodel WOZ is geënt op StF en StF bg De xsd-schema's van StF woz hebben inmiddels het versienummer Om te accentueren dat de overige documenten die behoren tot de definitie van het Sectormodel WOZ bij deze versie van de xsd-schema's horen, hebben alle documenten het versienummer Dit geldt niet voor de documenten "Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ, StF woz" en "Ontwerpkeuze Landelijke Voorziening WOZ", omdat deze documenten onafhankelijk zijn van de versie van StF woz. n het xsd-schema kan binnen het StF woz eventueel nog een nadere versiesubnummer gebruikt worden, bijvoorbeeld als gevolg van "bugfixes". 1.1 Wijzigingen ten opzichte van n het onderdeel "Ontwerpkeuzes LV WOZ" is de documentatie over het gebruik van certificaten en het gebruik van het Overheidsidentificatienummer (ON) voor het identificeren van de bronhouder aangepast. 1.2 Wijzigingen ten opzichte van n het kader van het ontwikkelen van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) zijn enkele tekortkomingen in de schema's aan het licht gekomen. Belangrijke wijzigingen betreffen het toevoegen van enkele attributen (Zakelijkrechtcode in WOZSB, ingangsdatumwaarde in WRD en SoFi-nummer en aanvulling SoFi-nummer in VES. Verder is een afzonderlijke berichtcatalogus "aansluitproces" gemaakt. Deze bevat berichten om bij het testen in het kader van het aansluiten op de LV WOZ, de testomgeving te schonen. Van de berichtcatalogus tiox is een nieuwe versie gemaakt. Het verschil betreft uitsluitend de service die gebruikt wordt in de communicatie tussen TOX en WOZ-datacenter. De niet meer in gebruik zijnde berichtcatalogi (tiox en lv_mutaie (buiten gebruik) zijn niet meer opgenomen in de gepubliceerde schema's. lle wijzigingen zijn gedetailleerd gedocumenteerd in de desbetreffende bestanden. 1

2 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Wijzigingen ten opzichte van De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn: - enkele spelfouten uit de WOZ-specifieke schema s verbeterd - onderliggende schema s geactualiseerd op basis van patches van StF en StF-bg 1.4 Wijzigingen ten opzichte van De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn: - de structurering van de schema's is aangepast aan het nieuwe beheermodel StF. Daarmee worden nu binnen het Sectormodel WOZ bijvoorbeeld afzonderlijke "berichtcatalogi" onderscheiden (berichtcatalogus LV WOZ, berichtcatalogus TOX); - in de berichtcatalogus LV WOZ zijn voor het aanleveren van mutaties "dienstberichten" gedefinieerd voor alle in de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers gedefinieerde gebeurtenissen. De aanlevering van mutaties zal, conform NOR, volledig gebeurtenis georiënteerd plaatsvinden. De overige, kleinere, wijzigingen zijn vastgelegd in de betreffende xsd-schema's en het gegevenswoordenboek. 2. Sectormodel WOZ binnen StF familie De StF familie bestaat uit een generieke standaard (actuele versie StF 03.01), twee generieke modellen, namelijk basisgegevens (actuele versie StF bg 03.10) en zaken. Daarnaast zullen er naar verwachting diverse Sectormodellen komen. De structuur komt tot uitdrukking in onderstaand plaatje. 2

3 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Werkingsgebied Sectormodel WOZ Het Sectormodel WOZ is gericht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en de communicatie rondom de Basisregistratie WOZ met afnemers. Bij de uitvoering van de WOZ-werkzaamheden is ook de afstemming met andere gemeentelijke basisgegevens van belang. De WOZ-uitvoering heeft namelijk gegevens nodig uit de Basisregistratie Kadaster, BG, Handelsregister en Basisregistratie personen. Het "synchroniseren" van de gegevens uit deze basisregistraties met de gegevens in de WOZ-administratie verloop meestal via een gemeentelijke mid-office. Daarom wordt binnen het Sectormodel WOZ intensief gebruik gemaakt van StF bg, zodat deze communicatie met deze basisgegevens verloopt met behulp van standaard StF bg functionaliteit. De uitvoering van de Wet WOZ in een gemeente kan geconcentreerd zijn in één organisatie-onderdeel, maar er kan ook sprake zijn van verdelen van taken over diverse afdelingen, zoals gegevensbeheer, geo-informatie, belastingheffing etc. n toenemende maten zijn er ook diverse organisatie betrokken, wanneer bijvoorbeeld de WOZuitvoering is ondergebracht in een samenwerkingsverband en de gemeentelijke basisregistraties elders beheerd worden. Doordat ook de communicatie rond de BasisregistratieWOZ en de Landelijke Voorziening WOZ is gebaseerd op dit Sectormodel WOZ raakt dit sectormodel ook niet gemeentelijke organisaties, zoals Belastingdienst, waterschappen, CBS, etc. 4. OSB Serviceregister en overige protocolbindingen lle communicatie met de Landelijke Voorziening WOZ zal verlopen via digikoppeling (versie 2.0). Hiervoor is het noodzakelijk dat alle services die in de communicatie met deze Landelijke Voorziening WOZ berichten ontvangen als "services" gedefinieerd worden in het service register van digikoppeling. Dit geldt zowel voor de asynchrone (ebms) als de synchrone (WS) services. n het service register wordt onder andere informatie over de PK-certificaten vastgelegd. Elke gemeente en afnemer die aansluit op de Landelijke Voorziening WOZ zal er daarom voor moeten zorgen dat de relevante services voor de eigen organisatie worden gedefinieerd en zal deze informatie ook moeten onderhouden bij bijvoorbeeld het installeren van een ander certificaat. n geval van het ebms protocol moet bovendien met behulp van de CP creatievoorziening een CP gemaakt moeten worden die wordt aangeboden aan de aanbieder van de webservice en die de gebruiker van de webservice ook zelf installeert. De definitie van de services voor een organisatie wordt afgeleid van zogenaamde "template specificaties" in het service register. Deze templates kunnen gezien worden als protocolbinding aan het digikoppeling ebms protocol (asynchrone kennisgevingen, synchronisatieberichten en vrije berichten) en het digikoppeling WS protocol (vraag- antwoordberichten). De wsdl's voor de berichten uitgewisseld met de LV WOZ in StF woz zijn bedoeld als definitie van de functionaliteit en niet als specificatie van de wijze van uitwisseling van deze berichten (het protocol). De 'template specificaties' in het service register zijn leidend. 3

4 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 Voor TOX (berichtencatalogus TOX) en voor binnengemeentelijk gebruik (berichtencatalogi mutatie, vraagntwoord en proces) is het gebruik van het WS protocol gedefinieerd in de wsdl's in StF woz Onderdelen Sectormodel WOZ De definitie van Sectormodel WOZ (StF woz 03.12) ligt vast in: - xsd-schema's - wsdl's voor de binnengemeentelijke processen en TOX De structuur van deze schema's, de inhoud van en de samenhang tussen de entiteiten, de definitie van de attributen, de structuur van de berichten (kennisgevingsberichten, vraag- antwoordberichten, vrije berichten) en de toepassing van de berichten is nader geschetst in de volgende documenten, die daarmee mede behoren tot de definitie van het Sectormodel WOZ, StF woz 03.12: - Objectmodel; - Lijst met afkortingen (mnemonics); - Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus procesgegevens WOZ (afzonderlijk document, zie - Relatiegrafieken; - Synchroniseren van gegevens en historie opbouw; - Processchema's; - Toelichting op de processchema's. Daarnaast behoren de volgende documenten met een nadere toelichting of uitwerking tot het vastgestelde Sectormodel: - Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ, StF woz; - Ontwerpkeuzes Landelijke Voorziening WOZ; - Overgangsfase van Stuf-TX naar Sectormodel WOZ, StF woz Overzicht van de structuur van het sectormodel Hieronder volgt de structuur van het sectormodel. De map entiteiten is de map welke basisdefinities bevat voor alle andere berichtcatalogi. 6.1 Map entiteiten woz0312_bg0310_ent_basis.xsd include bg0310_ent_basis.xsd (map bg0310entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd woz0312_bg0310_lv_basis.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd 4

5 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_ent_basis.xsd include woz0312_simpletypes.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd import woz0312_bg0310_ent_basis.xsd woz0312_lv_basis.xsd include woz0312_ent_basis.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd import woz0312_bg0310_lv_basis.xsd woz0312_simpletypes.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd woz0312_stuf_simpletypes.xsd include bg0310_stuf_simpletypes.xsd (map bg0310entiteiten) 6.2 Map mutatie woz0312_bg0310_mutatie.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_mutatie.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mutaties.xsd woz0312_msg_mutatie.xsd include woz0312_ent_mutatie.xsd import woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd import woz0312_bg0310_mutatie.xsd woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ontvangsynchroonbericht_mutatie.wsdl import woz0312_msg_mutatie.xsd woz0312_verwerksynchronekennisgeving_mutatie.wsdl import woz0312_msg_mutatie.xsd 5

6 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map vraagntwoord woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entieiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd woz0312_msg_stuf_vraagntwoord.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_msg_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_vraagntwoord.xsd import woz0312_msg_stuf_vraagntwoord.xsd import woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd woz0312_beantwoordvraag_vraagntwoord.wsdl import woz0312_msg_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_vraagntwoord.wsdl import woz0312_msg_vraagntwoord.xsd 6.4 Map proces woz0312_bg0310_proces.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_proces.xsd include woz0312_ent_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) woz0312_msg_proces.xsd include woz0312_ent_proces.xsd include woz0312_ent_lv_mutatie.xsd (map woz0312lv_mutatie) import woz0312_stuf_proces.xsd import woz0312_bg0310_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) woz0312_stuf_proces.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) 6

7 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_ontvangsynchroon_proces.wsdl import woz0312_msg_proces.xsd 6.5 Map lv_mutatiemetfo01 woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_lv_mutatie.xsd include woz0312_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd woz0312_msg_lv_mutatie.xsd include woz0312_ent_lv_mutatie.xsd import woz0312_msg_stuf_lv_mutatie.xsd import woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd woz0312_msg_stuf_lv_mutatie.xsd include woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd (map 0312mutatie) woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_afnemer.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_gemeente.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_lv.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd 6.6 Map lv_vraagntwoord woz0312_bg0310_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_lv_vraagntwood.xsd 7

8 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_lv_vraagntwoord.xsd import woz0312_stuf_vraagntwoord.xsd import woz0312_bg0310_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_stuf_vraagntwoord.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_beantwoordvraag_lv_vraagntwoord_lv.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_vraagntwoord_afnemer.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_vraagntwoord-lv.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd 6.7 Map tiox2 woz0312_bg0310_tiox.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_tiox.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_tiox.xsd woz0312_msg_tiox.xsd include woz0312_ent_tiox.xsd import woz0312_stuf_tiox.xsd import woz0312_bg0310_tiox.xsd woz0312_stuf_tiox.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten woz0312_ontvangsynchroon_tiox_gemeente.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_ontvangsynchroon_tiox_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_verwerksynchronekennisgeving_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd 8

9 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map mijnoverheid woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_bg0310_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_ent_mijnoverheid.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd woz0312_msg_mijnoverheid.xsd include woz0312_ent_mijnoverheid.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheid.xsd import woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_bg0310_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_msg_stuf_mijnoverheid.xsd include stuf0301mtom.xsd (map 0301) woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd include stuf0301mtom.xsd (map 0301) woz0312_beantwoordvraag_mijnoverheid.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheid.xsd woz0312_beantwoordvraag_mijnoverheidstandlone.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_mijnoverheid.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheid.xsd woz0312_verwerktsynchroonvrijbericht_mijnoverheidstandlone.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd 9

10 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map aansluitproces woz0312_msg_aansluitproces.xsd import woz0312_msg_stuf_aansluitproces.xsd import bg0310_simpletypes.xsd (map bg0310entiteiten) woz0312_msg_stuf_aansluitproces.xsd include stuf0301.xsd (map 0301) woz0312_ontvangsynchroon_aansluitproces.wsdl import stuf0301_types.wsdl (map 0301) woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_aansluitproces.wsdl import stuf0301_types.wsdl (map 0301) 10

11 GMC: wordt behandeld door gemachtigde = waardepeildatum afhankelijk Objectmodel WOZ StF woz BZW is tegen beschikking is tegen biljet = waardepeildatum onafhankelijk is gebaseerd op TVN BLJ wordt onderbouwd met. BOB: vermeldt voor betrokken object is tegen aanslagregel heeft aanslagregel heeft beschikkingsregel TVW OWV: gebruikt als onderbouwing heeft betrekking op TRN wordt onderbouwd met TVS heeft transacties WOZKOZ KOZ BRK heeft betrekking op BSK SL WBP is gebaseerd op wordt vastgesteld in leidt tot SWOKOZ NV: is ingediend door Waarde WRD OWV: wordt onderbouwd met BOB: is voor bevat kadastrale objecten RM WRDWSP heeft waarde heeft waardebepaling heeft analyseert is voor wordt geanalyseerd in stelt vast omvat is voor ligt in onderbouwende transacties is voor is voor is voor wordt verdeeld naar SWO wordt vergeleken met heeft sluimerend WOZ-object heeft betrekking op WOZ WSP ligt in heeft taxatie BOB: betrokken WOZ-object OWV: vergeleken WOZ-object TX heeft betrekking op WOZ-object CTL is gecontroleerd is voor beschouwd deelobject SB Belang WOZSB heeft belanghebbende BGR NPS NP OND: is verbonden met is onderdeel van heeft deelobject ligt aan ND: ontleent aanduiding aan PND bestaat uit pand WDO RPS heeft pand TXWDO heeft als aanduiding GB NP verblijft in bevat. ND: geeft aanduiding voor OND: bestaat uit heeft kengetallen definitieset RN NP maakt deel uit van heeft als aanduiding KP heeft hoofdlocatie in nummeraanduiding correspondentieadres OT NNP NN LG VBO ST WPL heeft postadres in OPR NM heeft als hoofdadres heeft als nevenadres NN BR BGR heeft NHR VES OO O OGO heeft OTR TGO

12 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Lijst met afkortingen (mnemonics), StF woz Datum: 11 november 2011 Bijlage(n): ND anduiding (bepaalt aanduiding van) NN nder niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel) NP nder natuurlijk persoon (Referentiemodel) NV anvrager (indiener bezwaarschrift) O dresseerbaar object aanduiding (Referentiemodel) OT dresseerbaar objecttype (BGR) SL anslag(regel) B BGR Basis Gebouwen Registratie BLJ Biljet (diverse aanslagen met WOZ-beschikkingen) BOB Betrokken object BR Basis Registratie dressen BRK Basisregistratie Kadaster BSK Beschikking BZW Bezwaar C COR Correspondentie adres CTL Controle gegevens WOZ-object en onderliggende deelobjecten G GB Gemeentelijke Basis dministratie personen (GB) GMC Gemachtigde H HFD Hoofd(adres) NN NP ngeschreven niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel: Handelsregister) ngezetene (Referentiemodel: GB) 1

13 LJST MET FKORTNGEN (MNEMONCS), STF WOZ NOVEMBER 2011 K KOZ Kadastraal onroerende zaak (Basisregistratie Kadaster) KP Kengetallen per archetype L LG Ligplaats (BGR) N NHR (Nieuw) Handelsregister NP Niet ingezetene (Referentiemodel: RN) NNP Niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel) NPS Natuurlijk persoon (Referentiemodel) NM Nummeraanduiding (BR) NVN Neven(adres) O OO Overige adresseerbare object aanduiding (Referentiemodel) OGO Overig gebouwd object (Referentiemodel) OND Onderdeel (is onderdeel van) OPR Openbare ruimte (BR) OTR Overig terrein (Referentiemodel) OWV Object waarmee vergeleken is (niet verkocht object) P PND Pand (BGR) R RM Resultaten marktanalyse RN Register Niet-ngezetenen RPS Rechtspersoon S ST Standplaats (BGR) SB Subject SWO Sluimerend WOZ-object 2

14 LJST MET FKORTNGEN (MNEMONCS), STF WOZ NOVEMBER 2011 T TX Vastlegging van getaxeerde waarde inclusief opbouw en onderbouwing TGO TerreinGebouwd object (Referentiemodel) TRN Transactie TVN Taxatieverslag niet-woningen TVS Taxatieverslag TVW Taxatieverslag woningen V VBL Verblijfsadres VBO Verblijfsobject (BGR) VES Vestiging (Referentiemodel: Handelsregister) W WBP Waardebepaling WDO WOZ-deelopbject WOZ WOZ-object WPL Woonplaats (BR) WRD Waarde WSP Waterschap 3

15 Relatiegrafieken WOZ StF woz SL-antw SL-kern SLSB-antw NPSwoz-antw SLSBkern NPSwoz-kern NNPwoz-antw NNPwoz-kern VESwoz-antw VESwoz-kern SLBSK-antw BSK-inSL BSKWOZkern WOZ-kern SL-ken SLSBken NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern SLBSKken BSK-kern relatiegrafieken StF woz

16 relatiegrafieken StF woz BLJ-antw BLJSB-antw BLJBSK-antw BSK-in BLJ NPS- woz-antw NNP- woz-antw VES- woz-antw BLJ-ken BLJSB- ken BLJBSK- ken BSK-kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern BLJ-kern BLJSB- kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern BLJSL-antw SL-inBLJ BLJSL- ken SL-kern BSKWOZ-kern WOZ-kern BLJ-inBZW- antw BLJSB-kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern

17 BSK-antw BSK-ken BSKWOZantw WOZ-inWRDantw BSKWOZken WOZ-kern BSKSB-antw NPSwoz-antw BSKSBken NPSwoz-kern NNPwoz-antw NNPwoz-kern VESwoz-antw VESwoz-kern BSKTVS-antw TVN-antw BSKTVSken TVN-kern TVW-antw TVW-kern BSK-kern BSKWOZkern WOZ-kern BSKSBkern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern relatiegrafieken StF woz

18 BZW-antw BZWSBNVantw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw BZWSBGMCantw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw BZWSL-antw SL-inBLJ BZWBSK-antw BSK-inSL BSKWOZkern WOZ-kern BZWBLJ-antw BLJ-inBZWantw relatiegrafieken StF woz

19 BZW-ken BZWSBNVken BZWSBGMCken NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern NPSwoz-kern BZW-kern BZWSBNVkern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern BZWSLken BZWBSKken BZWBLJken SL-kern BSK-kern BLJ-kern relatiegrafieken StF woz

20 CTL-antw CTLWOZantw WOZ-kern CTL-ken CTLWOZken WOZ-kern CTL-kern CTLWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

21 KP-antw KP-kern KP-TOXbasis relatiegrafieken StF woz

22 RM-antw RMTRN-antw TRN-in RMantw RMWOZ-antw WOZ-inRMantw WOZWDOinRM WDO-inRM WOZWRDinRM-antw WRD-inRMantw RMTX-antw TX-inRMantw TXWOZBOBkern WOZ-kern TXWDOinTXgrl-antw WDO-inRM RM-ken RMTRNken TRN-kern RM-kern RMWOZken WOZ-kern RMTRNkern TRN-kern RMTXken TX-kern RMWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

23 SOC-antw SOC-ken SOC-kern relatiegrafieken StF woz

24 SWO-antw SWO-lvinWOZ-antw SWOKOZ-antw KOZ-wozantw SWOKOZ-lv -kern KOZ-wozkern SWOWSP-antw WSP-antw SWOWSP-lvkern WSP-kern SWO-ken SWOKOZken KOZ-wozkern SWOWSPken WSP-kern SWO-kern relatiegrafieken StF woz

25 TX-antw TXWOZBOBantw WOZinTXBOB-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZKOZantw KOZ-wozantw TXWDO-antw WDO-inWOZ TXWDOKP -antw KP-antw TXTRN-antw TRN-inTXantw TRNWOZinTX WOZ-kern TRNKOZ-antw KOZ-wozantw TRNRM-antw RM-inTRN TXWOZOWVantw WOZinTXOWV-antw WOZTXinWOZOWV-antw TXinWOZOWV-antw TXWDOinTXgrl-antw WDO-inRM relatiegrafieken StF woz

26 TX-ken TXWOZBOBken WOZ-kern TXWDOken WDO-kern TXWDOKPken KP-kern TXTRNken TRN-kern TXWOZOWVken WOZ-kern TX-kern TXWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

27 TX-inTVSantw TXWDOinTVS-antw WDOinWOZ TX-inTVSken TXWDOinTVS-ken WDOinWOZ-ken TX-TOX TXWOZBOB- TOX-basis WOZ-TOXbasis TXWDO-TOXbasis WDO-TOXbasis TXWDOKP -TOX-basis KP-TOXbasis relatiegrafieken StF woz

28 TRN-antw TRNWOZ-antw WOZ-inTRNantw WOZWDO-antw WDO-inWOZ TRNKOZ-antw KOZ-wozantw TRNRM-antw RM-inTRN TRN-ken TRNWOZken TRNKOZken WOZ-kern KOZ-wozkern TRN-kern relatiegrafieken StF woz

29 TVN-antw TVNTX-antw TVNWOZBOB -antw TVNTRNBOBantw TX-inTVSantw WOZ-inTVSantw TRNinTVSBOB-antw TVN-ken TVNTX-ken TVNWOZBOB -ken TVNTRNBOBken TX-inTVSken WOZ-inTVSken TRNinTVSBOB-ken TVN-kern TVNWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

30 TVW-antw TVWTX-antw TX-inTVSantw TVWWOZBOB -antw WOZ-inTVSantw TVWTRNBOB -antw TRNinTVSBOB-antw TVWWOZOWV -antw TVWTRNOWV -antw WOZinTVWOWV-antw TRNinTVWOWV-antw TRNWOZinTVW-antw WOZinTVWOWV-antw TVW-kern TVWWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

31 TVW-ken TVWTX-ken TX-inTVSken TVWWOZBOB -ken WOZ-inTVSken TVWTRNBOB -ken TRNinTVSBOB-ken TVWWOZOWV -ken WOZinTVWOWV-ken TVWTRNOWV -ken TRNinTVWOWV-ken TRNWOZinTVW-ken WOZinTVWOWV-ken relatiegrafieken StF woz

32 WBP-antw WBP-ken WBPWOZ-antw WOZ-inTVSantw WBPWOZken WOZ-kern WBPTX-antw TX-inTVSantw WBPTVSken TVN-kern WBPWRD-antw WRD-inWOZantw TVW-kern WBPTVS-antw TVN-antw TVW-antw WBP-kern WBPWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

33 WDC-antw WDC-ken WDC-kern relatiegrafieken StF woz

34 WDO-antw WDO-ken WDOO -antw O-wozantw WDOOken O-wozkern WDOWOZ-antw WDOTGOOND -antw WDOPND-antw WOZinWDO-antw TGO-wozantw PND-wozantw WDOWOZken WDOTGOONDken WDOPNDken WOZ-kern TGO-wozkern PND-wozkern WDOTGOND -antw TGO-wozkern WDOTGONDantw TGO-wozkern relatiegrafieken StF woz

35 relatiegrafieken StF woz WDO-inWOZ WDOTGOOND- inwoz TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz WDO-kern WOZ-kern WDOWOZ- kern TGO-kern WDOTGOND- inwoz WDO- inwozowv WDOTGOOND- inwoz-antw TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz-antw WDO-TOX- basis WDOO -kern O-woz- kern WDOO- inwoz O-woz- kern WDO- inwozowv-ken WDOTGOOND- inwoz-ken TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz-ken WDO- inwoz-ken O- woz-kern WDOO- inwoz-ken TGO- woz-kern WDOTGOOND- inwoz-ken PND- woz-kern WDOPND- inwoz-ken TGO- woz-kern WDOTGOND- inwoz-ken

36 relatiegrafieken StF woz WOZ-antw WOZSB-antw NPS- woz-antw NNP- woz-antw WOZWDO-antw WOZKOZ-antw KOZ-woz- antw WDO-inWOZ WOZOTND -antw OT-woz- antw WOZSWO-antw SWO- inwoz-antw WOZWRD-antw WRD- inwoz-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZPND-antw PND-woz- antw OT-woz- antw WOZWSP-antw WSP-antw WOZOTOND -antw VES- woz-antw WOZTX-antw TX-inTVS- antw WOZTRN-antw TRN-inWOZ- antw TRNKOZ- antw KOZ-woz- antw WOZWBP-antw WBP-inWOZ WOZNM-antw NM-woz- antw

37 WOZinWRD-antw WOZOTNDantw WOZOTONDantw WOZKOZantw WOZNMantw WOZPNDantw WOZSWOantw WOZSBantw WOZWSPantw OT-wozantw OT-wozantw KOZ-wozantw NM-wozantw PND-wozantw SWOinWOZ-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WSP-antw relatiegrafieken StF woz

38 relatiegrafieken StF woz WOZ-ken WOZSB- ken NPS- woz-kern NNP- woz-kern WOZKOZ- ken KOZ-woz- kern WOZOTND- ken OT-woz- kern WOZSWO- ken SWO-kern WOZPND- ken PND-woz- kern OT-woz- kern WOZWSP- ken WSP-kern WOZOTOND- ken VES- woz-kern WOZNM- ken NM-woz- kern WOZ- intvwowv-antw WOZWDO- intvwowv-antw WDO- inwozowv WOZWRD- intvw WRD-inTVW WOZ-kern WOZ-inTVS- antw WOZKOZ- antw KOZ-woz- antw WOZ- inwdo-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZ-TOX- basis KOZ-TOX WOZKOZ- TOX-basis WOZ-inTVS- ken WOZKOZ- ken KOZ-woz- ken WOZ- intvwowv-ken WOZWDO- intvwowv-ken WDO- inwozowv-ken WOZWRD- intvw-ken WRD-inTVW- ken

39 relatiegrafieken StF woz WOZ-lv- antw WOZSB- lv-antw NPS- lv-antw NNP- lv-antw WOZKOZ- lv-antw KOZ-lv- antw WOZOTND- lv-antw OT-lv- antw WOZSWO- lv-antw SWO-lv- inwoz-antw WOZPND- lv-antw PND-lv- antw OT-lv- antw WOZWSP- lv-antw WSP-lv-antw WOZOTOND- lv-antw VES- lv-antw WOZNM- lv-antw NM-lv- antw WOZ-lv- ken WOZSB- lv-ken NPS- lv-kern NNP- lv-kern WOZKOZ- lv-ken KOZ-lv- kern WOZOTND- lv-ken OT-lv- kern WOZSWO- lv-ken SWO-lv- kern WOZPND- lv-ken PND-lv- kern OT-lv- kern WOZWSP- lv-ken WSP-lv-kern WOZOTOND- lv-ken VES- lv-kern WOZNM- lv-ken NM-lv- kern

40 relatiegrafieken StF woz WOZ:NNP- woz-antw WOZ:NNPisNNP- woz-antw BG:NNP- woz-antw WOZ:NNP- woz-ken WOZ:NNPisNNP- woz-ken BG:NNP- woz-kern WOZ:NNP- woz-kern WOZ:NNPisNNP- woz-kern BG:NNP- woz-kern WOZ:NPS- woz-antw WOZ:NPSisNPS- woz-antw BG:NPS- woz-antw WOZ:NPS- woz-ken WOZ:NPSisNPS- woz-ken BG:NPS- woz-kern WOZ:NPS- woz-kern WOZ:NPSisNPS- woz-kern BG:NPS- woz-kern WOZ:VES- woz-antw WOZ:VESisVES- woz-antw BG:VES- woz-antw WOZ:VES- woz-ken WOZ:VESisVES- woz-ken BG:VES- woz-kern WOZ:VES- woz-kern WOZ:VESisVES- woz-kern BG:VES- woz-kern 26

41 WRD-antw WRDinWOZ-antw WRDWOZ-antw WOZ-inWRDantw WRDWSP-antw WSP-antw WRDWSP-antw WRDSB-antw WSP-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WRDSB-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WRD-ken WRDWOZken WOZ-kern WRDWSPken WRDSBken WSP-kern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern relatiegrafieken StF woz

42 WRD-lvantw WRD-kern WRDWOZlv-antw WOZ-lvinWRD-antw WRDWOZkern WOZ-kern WRDSB-lvantw NPSlv-antw NNPlv-antw VESlv-antw WRD-lvken WRDWSPlv-antw WRDWOZlv-ken WSP-lv-antw WOZ-lvkern WRDSB-lvken NPSlv-kern NNPlv-kern VESlv-kern WRDWSPlv-ken WSP-lv-kern relatiegrafieken StF woz

43 WSP-antw WSP-ken WSP-kern relatiegrafieken StF woz

44 Voor WOZ verkleinde relatiegrafieken uit RSGB NPSwoz-antw NPSTGOwoz-antw TGO-wozkern NPSlv-ken NPSTGOlv-ken TGO-lvkern NNPwoz-antw NNPMCwoz-antw MC-wozantw NNPlv-ken NNPMClv-ken MC-lv-ken VESwoz-antw VESMCwoz-antw MC-wozantw VESlv-ken VESMClv-ken MC-lv-ken VESTGOHFDwoz-antw TGO-wozkern VESTGOHFDlv-kern TGO-lvkern NPSwoz-kern NPSlv-kern NPSlv-antw NPSTGOlv-antw TGO-wozkern NNPwoz-kern NNPlv-kern NNPlv-antw NNPMClv-antw MC-lvantw VESwoz-kern VESlv-kern VESlv-antw VESMClv-antw VESTGOHFDlv-antw MC-lvantw TGO-lvantw BG:NNPbeëinigen BG:NPSbeëindigen BG:VESbeëindigen relatiegrafieken StF woz

45 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Synchroniseren van gegevens en historie opbouw, StF woz Datum: 11 november 2011 Bijlage(n): - 1. nleiding Binnen de WOZ-sector worden op grote schaal gegevens uitgewisseld tussen de systemen die gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Wanneer dit geschiedt conform het Sectormodel WOZ, dan wordt gebruik gemaakt van de StFstandaard. Dit document beschrijft de basisprincipes voor de synchronisatie van gegevens met behulp van berichten. Daarnaast gaat dit document in op de opbouw van historie. 2. itgangspunten De drie belangrijkste redenen voor berichtuitwisseling zijn: 1. Het synchroniseren van de gegevens in het ene systeem met die in het andere systeem; 2. Het opvragen van gegevens uit een ander systeem; 3. Het door een systeem triggeren van een proces(stap) in een ander systeem. Bij synchronisatie op basis van berichten kunnen systemen vrijwel real-time met elkaar synchroon gehouden worden door per mutatie in de database van het ene systeem berichten met die mutatie, in StF-termen zogenaamde kennisgevingberichten, af te stoten naar alle andere geïnteresseerde systemen. Het gaat hierbij om vrijwel real-time, omdat asynchrone berichten worden gebruikt, die niet onmiddellijk verzonden en ook niet onmiddellijk verwerkt hoeven te worden. Het tijdsverschil tussen het doorvoeren van de mutatie in het ene systeem en het synchroniseren van het andere systeem is afhankelijk van de inrichting van de processen rond de verwerking van kennisgevingberichten. synchrone berichtuitwisseling verdient de voorkeur, omdat het proces dat muteert dan slechts zijn mutatie hoeft aan te bieden aan een berichtenbuffer die vervolgens verantwoordelijk is voor de aflevering van het bericht. Bij synchroon berichtenverkeer dienen oplossingen gevonden te worden voor het niet beschikbaar zijn van de ontvanger en dit is vaak complex voor het proces dat een mutatie doorvoert. Een alternatief voor het opslaan van gegevens in een eigen database per applicatie is het steeds opvragen ervan op het moment dat ze nodig zijn. Dit kan gedaan worden met in StF-termen vraag- antwoordberichten. ls voor dit alternatief gekozen wordt, dan worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de webservices voor vraag- antwoordberichten. Het grote voordeel van deze variant is dat er nooit een probleem is met de consistentie van de gegevens. Zeker voor processen waarin gegevens batchmatig verwerkt worden, lijkt het ophalen van gegevens via webservices niet altijd haalbaar. 1

Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz 03.10, tweede patch

Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz 03.10, tweede patch WAARDERNGSKAMER NOTTE Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StF woz 03.10, tweede patch Datum: 1 maart 2010 Bijlage(n): 11 1. nleiding Het Sectormodel WOZ is geënt op StF 03.01 en StF bg 03.10. Daarom hebben

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ. Betreft: Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11. Illustraties

WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ. Betreft: Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11. Illustraties WAARDERINGSKAMER DOSSIER SECTORMODEL WOZ Betreft: Illustraties Datum: 8 april 2008 Bijlage(n): 11 Sectormodel WOZ De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zorgt ervoor dat de gemeenten jaarlijks voor

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10 Koppelvlak BAG Documentversie: 1.01 Datum: 18-02-2016 Versie van standaard: 3.10 Status: In gebruik 1 Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen/veranderingen - 06-07-2014 Originele versie van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Van informatiemodel naar berichtenmodel. 2.1 Van objecttypen naar (bericht)entiteiten

1 Inleiding. 2 Van informatiemodel naar berichtenmodel. 2.1 Van objecttypen naar (bericht)entiteiten 1 Inleiding De expertgroep heeft in het najaar van 2010 naar aanleiding van het koppelvlak tussen BAG en WOZ vastgesteld dat er nieuwe koppelvlakken aan een sectormodel mogen worden toegevoegd. Dit heeft

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek Inleiding De discussies in de regiegroep hebben bij mij het gevoel opgeroepen dat we geen gedeeld beeld hebben over de StUF-standaard en haar vernieuwing. Dit stuk doet een poging in deze lacune te voorzien

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017

AFSPRAKEN StUF StUF bg OVERZICHT. Datum: 23 september 2017 OVERZICHT 1. Vullen gegevensmagazijnen 2. Slechts één bron voor historische gegevens 3. Herstel fouten in historie gegevensmagazijnen 4. Meeleveren gerelateerden uit gegevensmagazijn 5. Mutatiesoort =

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ

Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Koppelvlakspecificatie BAG - WOZ Datum: 18 januari 2010 Bijlage(n): 1. Inleiding Specificatie uitgewerkt als onderdeel van Sectormodel WOZ in samenwerking met BAGleveranciers

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Samenhang BAG en WOZ objecten

Samenhang BAG en WOZ objecten WAARDERINGSKAMER Samenhang BAG en WOZ objecten In samenwerking met: SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van

Nadere informatie

Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten

Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten Auteur: KING Versie: 1.01 Status: In gebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Van informatiemodel naar entiteitschema...3 2.1 Van attribuutdomeinen naar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT StUF in een notendop Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT Versiebeheer Versienr. Datum Omschrijving 0.1 21/09/2005 Eerste opzet Reviewers Naam Rol Gereviewde versie Ard

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03.

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03. Pagina: 1 Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik Pagina: 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 1.1 LEESWIJZER...6 1.2 CONVENTIES...7 2. GLOBALE FUNCTIONALITEIT EN OPZET VAN STUF...8 2.1 INLEIDING...8

Nadere informatie

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03.

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03. Pagina: 1 Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik Pagina: 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING.5 1.1 LEESWIJZER.6 1.2 CONVENTIES7 2. GLOBALE FUNCTIONALITEIT EN OPZET VAN STUF8 2.1 INLEIDING.8 2.2

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten

Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten Ontwerpregels en best practices voor StUF-berichten Auteur: KING Versie: 1.04 Status: In gebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Van informatiemodel naar entiteitschema...4 2.1 De verstuffing van het informatiemodel...5

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz Datum: 18 september 2009 Bijlage(n): 11

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz Datum: 18 september 2009 Bijlage(n): 11 WAARDERNGSKAMER NOTTE Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StF woz 03.10 Datum: 18 september 2009 Bijlage(n): 11 1. nleiding Het Sectormodel WOZ is geënt op StF 03.01 en StF bg 03.10. Daarom hebben de xsd-schema's

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen. ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer

Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen. ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer Na 20 jaar WOZ, nog steeds volop uitdagingen ir. R.M. (Ruud) Kathmann Waarderingskamer ir. M. (Marco) Kuijper - Waarderingskamer Programma Inleiding Waarderingsinstructie 2017 (Marco) Openbaarheid/transparantie

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.'

Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.' Inhoudelijke reactie EGEM op adviesrapport Telematica Instituut: 'Over het service-georiënteerde gehalte van StUF 3.0.' Versie Concept 0.2 Datum 15-11-2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

Koppelvlakspecificaties WOZ-inzage MijnOverheid

Koppelvlakspecificaties WOZ-inzage MijnOverheid Koppelvlakspecificaties WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 4 november 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Cursus StUF Maarten van den Broek messagedesign

Cursus StUF Maarten van den Broek messagedesign Cursus StUF Maarten van den Broek messagedesign Inhoud Schets problematiek Positionering Principes StUF Introductie XML Contentmodel Interactiepatronen Programma 'Andere overheid' Een overheid die: die

Nadere informatie

ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN

ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN ONDERLINGE POSITIONERING INFORMATIE- EN BERICHTMODELLEN Geleidelijk komen er voor meer domeinen informatie- en berichtenmodellen, binnengemeentelijk maar vooral ook voor een breder toepassingsgebied: een

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ

HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK STAPPENPLAN VOOR DE KOPPELING BAG EN WOZ Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Samenhang processen BAG en WOZ

Samenhang processen BAG en WOZ WAARDERINGSKAMER Samenhang processen BAG en WOZ In samenwerking met: Versie 1.0 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van VROM, de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelastingen

Nadere informatie

StUF Introductie Cursus

StUF Introductie Cursus Op deze uitgave is de Creative Commons-licentie van toepassing. Het is toegestaan informatie uit deze publicatie te kopiëren, te verspreiden en te bewerken mits deze uitgave als bron wordt vermeld en de

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek WOZ

Gegevenswoordenboek WOZ WAARDERINGSKAMER Gegevenswoordenboek WOZ Beschrijving en definitie van de gegevens in de WOZ-administratie Vastgesteld d.d. 22 maart 2002 GEGEVENSWOORDENBOEK WOZ COLOFON Waarderingskamer De eerste druk

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens De Basisregistratie WOZ in het RSGB onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 1.0 april 2008 i-teams Postbus 84011 2508 AA

Nadere informatie

StUF-Geo BAG berichtenverkeer

StUF-Geo BAG berichtenverkeer Functioneel ontwerp StUF-Geo BAG berichtenverkeer Functionele beschrijving van het koppelvlak tussen de applicaties van BAG en Geo Geonovum datum 25 augustus 2014 versie V0.7, concept Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 Koppelvlak BAG Bevragingen versie 1.3 Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7 Datum 1 mei 2014 Document 2.2 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 01/05/2014 2 van 59 historie datum

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

WAARDERINGSINSTRUCTIE. Interactie. Systemen

WAARDERINGSINSTRUCTIE. Interactie. Systemen WAARDERINGSINSTRUCTIE Interactie Woningen Nietwoningen Systemen Gegevensbeheer Vakbekwaamheid Inleiding Inleiding De Waarderingsinstructie bevat richtlijnen voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.1 (in ontwikkeling) 14 Februari 2011 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie