WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StUF woz 03.12.03. Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): 11"

Transcriptie

1 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Definitie Sectormodel WOZ, StF woz Datum: 1 januari 2013 Bijlage(n): nleiding Het Sectormodel WOZ is geënt op StF en StF bg De xsd-schema's van StF woz hebben inmiddels het versienummer Om te accentueren dat de overige documenten die behoren tot de definitie van het Sectormodel WOZ bij deze versie van de xsd-schema's horen, hebben alle documenten het versienummer Dit geldt niet voor de documenten "Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ, StF woz" en "Ontwerpkeuze Landelijke Voorziening WOZ", omdat deze documenten onafhankelijk zijn van de versie van StF woz. n het xsd-schema kan binnen het StF woz eventueel nog een nadere versiesubnummer gebruikt worden, bijvoorbeeld als gevolg van "bugfixes". 1.1 Wijzigingen ten opzichte van n het onderdeel "Ontwerpkeuzes LV WOZ" is de documentatie over het gebruik van certificaten en het gebruik van het Overheidsidentificatienummer (ON) voor het identificeren van de bronhouder aangepast. 1.2 Wijzigingen ten opzichte van n het kader van het ontwikkelen van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) zijn enkele tekortkomingen in de schema's aan het licht gekomen. Belangrijke wijzigingen betreffen het toevoegen van enkele attributen (Zakelijkrechtcode in WOZSB, ingangsdatumwaarde in WRD en SoFi-nummer en aanvulling SoFi-nummer in VES. Verder is een afzonderlijke berichtcatalogus "aansluitproces" gemaakt. Deze bevat berichten om bij het testen in het kader van het aansluiten op de LV WOZ, de testomgeving te schonen. Van de berichtcatalogus tiox is een nieuwe versie gemaakt. Het verschil betreft uitsluitend de service die gebruikt wordt in de communicatie tussen TOX en WOZ-datacenter. De niet meer in gebruik zijnde berichtcatalogi (tiox en lv_mutaie (buiten gebruik) zijn niet meer opgenomen in de gepubliceerde schema's. lle wijzigingen zijn gedetailleerd gedocumenteerd in de desbetreffende bestanden. 1

2 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Wijzigingen ten opzichte van De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn: - enkele spelfouten uit de WOZ-specifieke schema s verbeterd - onderliggende schema s geactualiseerd op basis van patches van StF en StF-bg 1.4 Wijzigingen ten opzichte van De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn: - de structurering van de schema's is aangepast aan het nieuwe beheermodel StF. Daarmee worden nu binnen het Sectormodel WOZ bijvoorbeeld afzonderlijke "berichtcatalogi" onderscheiden (berichtcatalogus LV WOZ, berichtcatalogus TOX); - in de berichtcatalogus LV WOZ zijn voor het aanleveren van mutaties "dienstberichten" gedefinieerd voor alle in de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers gedefinieerde gebeurtenissen. De aanlevering van mutaties zal, conform NOR, volledig gebeurtenis georiënteerd plaatsvinden. De overige, kleinere, wijzigingen zijn vastgelegd in de betreffende xsd-schema's en het gegevenswoordenboek. 2. Sectormodel WOZ binnen StF familie De StF familie bestaat uit een generieke standaard (actuele versie StF 03.01), twee generieke modellen, namelijk basisgegevens (actuele versie StF bg 03.10) en zaken. Daarnaast zullen er naar verwachting diverse Sectormodellen komen. De structuur komt tot uitdrukking in onderstaand plaatje. 2

3 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Werkingsgebied Sectormodel WOZ Het Sectormodel WOZ is gericht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en de communicatie rondom de Basisregistratie WOZ met afnemers. Bij de uitvoering van de WOZ-werkzaamheden is ook de afstemming met andere gemeentelijke basisgegevens van belang. De WOZ-uitvoering heeft namelijk gegevens nodig uit de Basisregistratie Kadaster, BG, Handelsregister en Basisregistratie personen. Het "synchroniseren" van de gegevens uit deze basisregistraties met de gegevens in de WOZ-administratie verloop meestal via een gemeentelijke mid-office. Daarom wordt binnen het Sectormodel WOZ intensief gebruik gemaakt van StF bg, zodat deze communicatie met deze basisgegevens verloopt met behulp van standaard StF bg functionaliteit. De uitvoering van de Wet WOZ in een gemeente kan geconcentreerd zijn in één organisatie-onderdeel, maar er kan ook sprake zijn van verdelen van taken over diverse afdelingen, zoals gegevensbeheer, geo-informatie, belastingheffing etc. n toenemende maten zijn er ook diverse organisatie betrokken, wanneer bijvoorbeeld de WOZuitvoering is ondergebracht in een samenwerkingsverband en de gemeentelijke basisregistraties elders beheerd worden. Doordat ook de communicatie rond de BasisregistratieWOZ en de Landelijke Voorziening WOZ is gebaseerd op dit Sectormodel WOZ raakt dit sectormodel ook niet gemeentelijke organisaties, zoals Belastingdienst, waterschappen, CBS, etc. 4. OSB Serviceregister en overige protocolbindingen lle communicatie met de Landelijke Voorziening WOZ zal verlopen via digikoppeling (versie 2.0). Hiervoor is het noodzakelijk dat alle services die in de communicatie met deze Landelijke Voorziening WOZ berichten ontvangen als "services" gedefinieerd worden in het service register van digikoppeling. Dit geldt zowel voor de asynchrone (ebms) als de synchrone (WS) services. n het service register wordt onder andere informatie over de PK-certificaten vastgelegd. Elke gemeente en afnemer die aansluit op de Landelijke Voorziening WOZ zal er daarom voor moeten zorgen dat de relevante services voor de eigen organisatie worden gedefinieerd en zal deze informatie ook moeten onderhouden bij bijvoorbeeld het installeren van een ander certificaat. n geval van het ebms protocol moet bovendien met behulp van de CP creatievoorziening een CP gemaakt moeten worden die wordt aangeboden aan de aanbieder van de webservice en die de gebruiker van de webservice ook zelf installeert. De definitie van de services voor een organisatie wordt afgeleid van zogenaamde "template specificaties" in het service register. Deze templates kunnen gezien worden als protocolbinding aan het digikoppeling ebms protocol (asynchrone kennisgevingen, synchronisatieberichten en vrije berichten) en het digikoppeling WS protocol (vraag- antwoordberichten). De wsdl's voor de berichten uitgewisseld met de LV WOZ in StF woz zijn bedoeld als definitie van de functionaliteit en niet als specificatie van de wijze van uitwisseling van deze berichten (het protocol). De 'template specificaties' in het service register zijn leidend. 3

4 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 Voor TOX (berichtencatalogus TOX) en voor binnengemeentelijk gebruik (berichtencatalogi mutatie, vraagntwoord en proces) is het gebruik van het WS protocol gedefinieerd in de wsdl's in StF woz Onderdelen Sectormodel WOZ De definitie van Sectormodel WOZ (StF woz 03.12) ligt vast in: - xsd-schema's - wsdl's voor de binnengemeentelijke processen en TOX De structuur van deze schema's, de inhoud van en de samenhang tussen de entiteiten, de definitie van de attributen, de structuur van de berichten (kennisgevingsberichten, vraag- antwoordberichten, vrije berichten) en de toepassing van de berichten is nader geschetst in de volgende documenten, die daarmee mede behoren tot de definitie van het Sectormodel WOZ, StF woz 03.12: - Objectmodel; - Lijst met afkortingen (mnemonics); - Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus procesgegevens WOZ (afzonderlijk document, zie - Relatiegrafieken; - Synchroniseren van gegevens en historie opbouw; - Processchema's; - Toelichting op de processchema's. Daarnaast behoren de volgende documenten met een nadere toelichting of uitwerking tot het vastgestelde Sectormodel: - Versiebeheer en releasebeleid Sectormodel WOZ, StF woz; - Ontwerpkeuzes Landelijke Voorziening WOZ; - Overgangsfase van Stuf-TX naar Sectormodel WOZ, StF woz Overzicht van de structuur van het sectormodel Hieronder volgt de structuur van het sectormodel. De map entiteiten is de map welke basisdefinities bevat voor alle andere berichtcatalogi. 6.1 Map entiteiten woz0312_bg0310_ent_basis.xsd include bg0310_ent_basis.xsd (map bg0310entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd woz0312_bg0310_lv_basis.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd 4

5 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_ent_basis.xsd include woz0312_simpletypes.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd import woz0312_bg0310_ent_basis.xsd woz0312_lv_basis.xsd include woz0312_ent_basis.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd import woz0312_bg0310_lv_basis.xsd woz0312_simpletypes.xsd import woz0312_stuf_simpletypes.xsd woz0312_stuf_simpletypes.xsd include bg0310_stuf_simpletypes.xsd (map bg0310entiteiten) 6.2 Map mutatie woz0312_bg0310_mutatie.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_mutatie.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mutaties.xsd woz0312_msg_mutatie.xsd include woz0312_ent_mutatie.xsd import woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd import woz0312_bg0310_mutatie.xsd woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ontvangsynchroonbericht_mutatie.wsdl import woz0312_msg_mutatie.xsd woz0312_verwerksynchronekennisgeving_mutatie.wsdl import woz0312_msg_mutatie.xsd 5

6 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map vraagntwoord woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entieiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd woz0312_msg_stuf_vraagntwoord.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_msg_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_vraagntwoord.xsd import woz0312_msg_stuf_vraagntwoord.xsd import woz0312_bg0310_vraagntwoord.xsd woz0312_beantwoordvraag_vraagntwoord.wsdl import woz0312_msg_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_vraagntwoord.wsdl import woz0312_msg_vraagntwoord.xsd 6.4 Map proces woz0312_bg0310_proces.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_proces.xsd include woz0312_ent_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) woz0312_msg_proces.xsd include woz0312_ent_proces.xsd include woz0312_ent_lv_mutatie.xsd (map woz0312lv_mutatie) import woz0312_stuf_proces.xsd import woz0312_bg0310_mutatie.xsd (map woz0312mutatie) woz0312_stuf_proces.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) 6

7 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_ontvangsynchroon_proces.wsdl import woz0312_msg_proces.xsd 6.5 Map lv_mutatiemetfo01 woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_lv_mutatie.xsd include woz0312_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd woz0312_msg_lv_mutatie.xsd include woz0312_ent_lv_mutatie.xsd import woz0312_msg_stuf_lv_mutatie.xsd import woz0312_bg0310_lv_mutatie.xsd woz0312_msg_stuf_lv_mutatie.xsd include woz0312_msg_stuf_mutatie.xsd (map 0312mutatie) woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_afnemer.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_gemeente.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_mutatie_lv.wsdl import woz0312_msg_lv_mutatie.xsd 6.6 Map lv_vraagntwoord woz0312_bg0310_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_lv_vraagntwood.xsd 7

8 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR 2013 woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd include woz0312_ent_lv_vraagntwoord.xsd import woz0312_stuf_vraagntwoord.xsd import woz0312_bg0310_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_stuf_vraagntwoord.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_beantwoordvraag_lv_vraagntwoord_lv.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_vraagntwoord_afnemer.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd woz0312_ontvangsynchroon_lv_vraagntwoord-lv.wsdl import woz0312_msg_lv_vraagntwoord.xsd 6.7 Map tiox2 woz0312_bg0310_tiox.xsd include woz0312_bg0310_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_ent_tiox.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_tiox.xsd woz0312_msg_tiox.xsd include woz0312_ent_tiox.xsd import woz0312_stuf_tiox.xsd import woz0312_bg0310_tiox.xsd woz0312_stuf_tiox.xsd include woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten woz0312_ontvangsynchroon_tiox_gemeente.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_ontvangsynchroon_tiox_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_verwerksynchronekennisgeving_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_tiox.wsdl import woz0312_msg_tiox.xsd 8

9 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map mijnoverheid woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd include woz0312_bg0310_lv_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) woz0312_bg0310_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_ent_mijnoverheid.xsd include woz0312_ent_basis.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_stuf_simpletypes.xsd (map woz0312entiteiten) import woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd woz0312_msg_mijnoverheid.xsd include woz0312_ent_mijnoverheid.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheid.xsd import woz0312_bg0310_mijnoverheid.xsd woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd import woz0312_bg0310_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_msg_stuf_mijnoverheid.xsd include stuf0301mtom.xsd (map 0301) woz0312_msg_stuf_mijnoverheidstandlone.xsd include stuf0301mtom.xsd (map 0301) woz0312_beantwoordvraag_mijnoverheid.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheid.xsd woz0312_beantwoordvraag_mijnoverheidstandlone.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_mijnoverheid.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheid.xsd woz0312_verwerktsynchroonvrijbericht_mijnoverheidstandlone.wsdl import woz0312_msg_mijnoverheidstandlone.xsd 9

10 DEFNTE SECTORMODEL WOZ, STF WOZ JNR Map aansluitproces woz0312_msg_aansluitproces.xsd import woz0312_msg_stuf_aansluitproces.xsd import bg0310_simpletypes.xsd (map bg0310entiteiten) woz0312_msg_stuf_aansluitproces.xsd include stuf0301.xsd (map 0301) woz0312_ontvangsynchroon_aansluitproces.wsdl import stuf0301_types.wsdl (map 0301) woz0312_verwerksynchroonvrijbericht_aansluitproces.wsdl import stuf0301_types.wsdl (map 0301) 10

11 GMC: wordt behandeld door gemachtigde = waardepeildatum afhankelijk Objectmodel WOZ StF woz BZW is tegen beschikking is tegen biljet = waardepeildatum onafhankelijk is gebaseerd op TVN BLJ wordt onderbouwd met. BOB: vermeldt voor betrokken object is tegen aanslagregel heeft aanslagregel heeft beschikkingsregel TVW OWV: gebruikt als onderbouwing heeft betrekking op TRN wordt onderbouwd met TVS heeft transacties WOZKOZ KOZ BRK heeft betrekking op BSK SL WBP is gebaseerd op wordt vastgesteld in leidt tot SWOKOZ NV: is ingediend door Waarde WRD OWV: wordt onderbouwd met BOB: is voor bevat kadastrale objecten RM WRDWSP heeft waarde heeft waardebepaling heeft analyseert is voor wordt geanalyseerd in stelt vast omvat is voor ligt in onderbouwende transacties is voor is voor is voor wordt verdeeld naar SWO wordt vergeleken met heeft sluimerend WOZ-object heeft betrekking op WOZ WSP ligt in heeft taxatie BOB: betrokken WOZ-object OWV: vergeleken WOZ-object TX heeft betrekking op WOZ-object CTL is gecontroleerd is voor beschouwd deelobject SB Belang WOZSB heeft belanghebbende BGR NPS NP OND: is verbonden met is onderdeel van heeft deelobject ligt aan ND: ontleent aanduiding aan PND bestaat uit pand WDO RPS heeft pand TXWDO heeft als aanduiding GB NP verblijft in bevat. ND: geeft aanduiding voor OND: bestaat uit heeft kengetallen definitieset RN NP maakt deel uit van heeft als aanduiding KP heeft hoofdlocatie in nummeraanduiding correspondentieadres OT NNP NN LG VBO ST WPL heeft postadres in OPR NM heeft als hoofdadres heeft als nevenadres NN BR BGR heeft NHR VES OO O OGO heeft OTR TGO

12 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Lijst met afkortingen (mnemonics), StF woz Datum: 11 november 2011 Bijlage(n): ND anduiding (bepaalt aanduiding van) NN nder niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel) NP nder natuurlijk persoon (Referentiemodel) NV anvrager (indiener bezwaarschrift) O dresseerbaar object aanduiding (Referentiemodel) OT dresseerbaar objecttype (BGR) SL anslag(regel) B BGR Basis Gebouwen Registratie BLJ Biljet (diverse aanslagen met WOZ-beschikkingen) BOB Betrokken object BR Basis Registratie dressen BRK Basisregistratie Kadaster BSK Beschikking BZW Bezwaar C COR Correspondentie adres CTL Controle gegevens WOZ-object en onderliggende deelobjecten G GB Gemeentelijke Basis dministratie personen (GB) GMC Gemachtigde H HFD Hoofd(adres) NN NP ngeschreven niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel: Handelsregister) ngezetene (Referentiemodel: GB) 1

13 LJST MET FKORTNGEN (MNEMONCS), STF WOZ NOVEMBER 2011 K KOZ Kadastraal onroerende zaak (Basisregistratie Kadaster) KP Kengetallen per archetype L LG Ligplaats (BGR) N NHR (Nieuw) Handelsregister NP Niet ingezetene (Referentiemodel: RN) NNP Niet-natuurlijk persoon (Referentiemodel) NPS Natuurlijk persoon (Referentiemodel) NM Nummeraanduiding (BR) NVN Neven(adres) O OO Overige adresseerbare object aanduiding (Referentiemodel) OGO Overig gebouwd object (Referentiemodel) OND Onderdeel (is onderdeel van) OPR Openbare ruimte (BR) OTR Overig terrein (Referentiemodel) OWV Object waarmee vergeleken is (niet verkocht object) P PND Pand (BGR) R RM Resultaten marktanalyse RN Register Niet-ngezetenen RPS Rechtspersoon S ST Standplaats (BGR) SB Subject SWO Sluimerend WOZ-object 2

14 LJST MET FKORTNGEN (MNEMONCS), STF WOZ NOVEMBER 2011 T TX Vastlegging van getaxeerde waarde inclusief opbouw en onderbouwing TGO TerreinGebouwd object (Referentiemodel) TRN Transactie TVN Taxatieverslag niet-woningen TVS Taxatieverslag TVW Taxatieverslag woningen V VBL Verblijfsadres VBO Verblijfsobject (BGR) VES Vestiging (Referentiemodel: Handelsregister) W WBP Waardebepaling WDO WOZ-deelopbject WOZ WOZ-object WPL Woonplaats (BR) WRD Waarde WSP Waterschap 3

15 Relatiegrafieken WOZ StF woz SL-antw SL-kern SLSB-antw NPSwoz-antw SLSBkern NPSwoz-kern NNPwoz-antw NNPwoz-kern VESwoz-antw VESwoz-kern SLBSK-antw BSK-inSL BSKWOZkern WOZ-kern SL-ken SLSBken NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern SLBSKken BSK-kern relatiegrafieken StF woz

16 relatiegrafieken StF woz BLJ-antw BLJSB-antw BLJBSK-antw BSK-in BLJ NPS- woz-antw NNP- woz-antw VES- woz-antw BLJ-ken BLJSB- ken BLJBSK- ken BSK-kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern BLJ-kern BLJSB- kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern BLJSL-antw SL-inBLJ BLJSL- ken SL-kern BSKWOZ-kern WOZ-kern BLJ-inBZW- antw BLJSB-kern NPS- woz-kern NNP- woz-kern VES- woz-kern

17 BSK-antw BSK-ken BSKWOZantw WOZ-inWRDantw BSKWOZken WOZ-kern BSKSB-antw NPSwoz-antw BSKSBken NPSwoz-kern NNPwoz-antw NNPwoz-kern VESwoz-antw VESwoz-kern BSKTVS-antw TVN-antw BSKTVSken TVN-kern TVW-antw TVW-kern BSK-kern BSKWOZkern WOZ-kern BSKSBkern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern relatiegrafieken StF woz

18 BZW-antw BZWSBNVantw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw BZWSBGMCantw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw BZWSL-antw SL-inBLJ BZWBSK-antw BSK-inSL BSKWOZkern WOZ-kern BZWBLJ-antw BLJ-inBZWantw relatiegrafieken StF woz

19 BZW-ken BZWSBNVken BZWSBGMCken NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern NPSwoz-kern BZW-kern BZWSBNVkern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern BZWSLken BZWBSKken BZWBLJken SL-kern BSK-kern BLJ-kern relatiegrafieken StF woz

20 CTL-antw CTLWOZantw WOZ-kern CTL-ken CTLWOZken WOZ-kern CTL-kern CTLWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

21 KP-antw KP-kern KP-TOXbasis relatiegrafieken StF woz

22 RM-antw RMTRN-antw TRN-in RMantw RMWOZ-antw WOZ-inRMantw WOZWDOinRM WDO-inRM WOZWRDinRM-antw WRD-inRMantw RMTX-antw TX-inRMantw TXWOZBOBkern WOZ-kern TXWDOinTXgrl-antw WDO-inRM RM-ken RMTRNken TRN-kern RM-kern RMWOZken WOZ-kern RMTRNkern TRN-kern RMTXken TX-kern RMWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

23 SOC-antw SOC-ken SOC-kern relatiegrafieken StF woz

24 SWO-antw SWO-lvinWOZ-antw SWOKOZ-antw KOZ-wozantw SWOKOZ-lv -kern KOZ-wozkern SWOWSP-antw WSP-antw SWOWSP-lvkern WSP-kern SWO-ken SWOKOZken KOZ-wozkern SWOWSPken WSP-kern SWO-kern relatiegrafieken StF woz

25 TX-antw TXWOZBOBantw WOZinTXBOB-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZKOZantw KOZ-wozantw TXWDO-antw WDO-inWOZ TXWDOKP -antw KP-antw TXTRN-antw TRN-inTXantw TRNWOZinTX WOZ-kern TRNKOZ-antw KOZ-wozantw TRNRM-antw RM-inTRN TXWOZOWVantw WOZinTXOWV-antw WOZTXinWOZOWV-antw TXinWOZOWV-antw TXWDOinTXgrl-antw WDO-inRM relatiegrafieken StF woz

26 TX-ken TXWOZBOBken WOZ-kern TXWDOken WDO-kern TXWDOKPken KP-kern TXTRNken TRN-kern TXWOZOWVken WOZ-kern TX-kern TXWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

27 TX-inTVSantw TXWDOinTVS-antw WDOinWOZ TX-inTVSken TXWDOinTVS-ken WDOinWOZ-ken TX-TOX TXWOZBOB- TOX-basis WOZ-TOXbasis TXWDO-TOXbasis WDO-TOXbasis TXWDOKP -TOX-basis KP-TOXbasis relatiegrafieken StF woz

28 TRN-antw TRNWOZ-antw WOZ-inTRNantw WOZWDO-antw WDO-inWOZ TRNKOZ-antw KOZ-wozantw TRNRM-antw RM-inTRN TRN-ken TRNWOZken TRNKOZken WOZ-kern KOZ-wozkern TRN-kern relatiegrafieken StF woz

29 TVN-antw TVNTX-antw TVNWOZBOB -antw TVNTRNBOBantw TX-inTVSantw WOZ-inTVSantw TRNinTVSBOB-antw TVN-ken TVNTX-ken TVNWOZBOB -ken TVNTRNBOBken TX-inTVSken WOZ-inTVSken TRNinTVSBOB-ken TVN-kern TVNWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

30 TVW-antw TVWTX-antw TX-inTVSantw TVWWOZBOB -antw WOZ-inTVSantw TVWTRNBOB -antw TRNinTVSBOB-antw TVWWOZOWV -antw TVWTRNOWV -antw WOZinTVWOWV-antw TRNinTVWOWV-antw TRNWOZinTVW-antw WOZinTVWOWV-antw TVW-kern TVWWOZBOBkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

31 TVW-ken TVWTX-ken TX-inTVSken TVWWOZBOB -ken WOZ-inTVSken TVWTRNBOB -ken TRNinTVSBOB-ken TVWWOZOWV -ken WOZinTVWOWV-ken TVWTRNOWV -ken TRNinTVWOWV-ken TRNWOZinTVW-ken WOZinTVWOWV-ken relatiegrafieken StF woz

32 WBP-antw WBP-ken WBPWOZ-antw WOZ-inTVSantw WBPWOZken WOZ-kern WBPTX-antw TX-inTVSantw WBPTVSken TVN-kern WBPWRD-antw WRD-inWOZantw TVW-kern WBPTVS-antw TVN-antw TVW-antw WBP-kern WBPWOZkern WOZ-kern relatiegrafieken StF woz

33 WDC-antw WDC-ken WDC-kern relatiegrafieken StF woz

34 WDO-antw WDO-ken WDOO -antw O-wozantw WDOOken O-wozkern WDOWOZ-antw WDOTGOOND -antw WDOPND-antw WOZinWDO-antw TGO-wozantw PND-wozantw WDOWOZken WDOTGOONDken WDOPNDken WOZ-kern TGO-wozkern PND-wozkern WDOTGOND -antw TGO-wozkern WDOTGONDantw TGO-wozkern relatiegrafieken StF woz

35 relatiegrafieken StF woz WDO-inWOZ WDOTGOOND- inwoz TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz WDO-kern WOZ-kern WDOWOZ- kern TGO-kern WDOTGOND- inwoz WDO- inwozowv WDOTGOOND- inwoz-antw TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz-antw WDO-TOX- basis WDOO -kern O-woz- kern WDOO- inwoz O-woz- kern WDO- inwozowv-ken WDOTGOOND- inwoz-ken TGO-woz- kern PND-woz- kern WDOPND- inwoz-ken WDO- inwoz-ken O- woz-kern WDOO- inwoz-ken TGO- woz-kern WDOTGOOND- inwoz-ken PND- woz-kern WDOPND- inwoz-ken TGO- woz-kern WDOTGOND- inwoz-ken

36 relatiegrafieken StF woz WOZ-antw WOZSB-antw NPS- woz-antw NNP- woz-antw WOZWDO-antw WOZKOZ-antw KOZ-woz- antw WDO-inWOZ WOZOTND -antw OT-woz- antw WOZSWO-antw SWO- inwoz-antw WOZWRD-antw WRD- inwoz-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZPND-antw PND-woz- antw OT-woz- antw WOZWSP-antw WSP-antw WOZOTOND -antw VES- woz-antw WOZTX-antw TX-inTVS- antw WOZTRN-antw TRN-inWOZ- antw TRNKOZ- antw KOZ-woz- antw WOZWBP-antw WBP-inWOZ WOZNM-antw NM-woz- antw

37 WOZinWRD-antw WOZOTNDantw WOZOTONDantw WOZKOZantw WOZNMantw WOZPNDantw WOZSWOantw WOZSBantw WOZWSPantw OT-wozantw OT-wozantw KOZ-wozantw NM-wozantw PND-wozantw SWOinWOZ-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WSP-antw relatiegrafieken StF woz

38 relatiegrafieken StF woz WOZ-ken WOZSB- ken NPS- woz-kern NNP- woz-kern WOZKOZ- ken KOZ-woz- kern WOZOTND- ken OT-woz- kern WOZSWO- ken SWO-kern WOZPND- ken PND-woz- kern OT-woz- kern WOZWSP- ken WSP-kern WOZOTOND- ken VES- woz-kern WOZNM- ken NM-woz- kern WOZ- intvwowv-antw WOZWDO- intvwowv-antw WDO- inwozowv WOZWRD- intvw WRD-inTVW WOZ-kern WOZ-inTVS- antw WOZKOZ- antw KOZ-woz- antw WOZ- inwdo-antw WOZCTL-antw CTL-inWOZ WOZ-TOX- basis KOZ-TOX WOZKOZ- TOX-basis WOZ-inTVS- ken WOZKOZ- ken KOZ-woz- ken WOZ- intvwowv-ken WOZWDO- intvwowv-ken WDO- inwozowv-ken WOZWRD- intvw-ken WRD-inTVW- ken

39 relatiegrafieken StF woz WOZ-lv- antw WOZSB- lv-antw NPS- lv-antw NNP- lv-antw WOZKOZ- lv-antw KOZ-lv- antw WOZOTND- lv-antw OT-lv- antw WOZSWO- lv-antw SWO-lv- inwoz-antw WOZPND- lv-antw PND-lv- antw OT-lv- antw WOZWSP- lv-antw WSP-lv-antw WOZOTOND- lv-antw VES- lv-antw WOZNM- lv-antw NM-lv- antw WOZ-lv- ken WOZSB- lv-ken NPS- lv-kern NNP- lv-kern WOZKOZ- lv-ken KOZ-lv- kern WOZOTND- lv-ken OT-lv- kern WOZSWO- lv-ken SWO-lv- kern WOZPND- lv-ken PND-lv- kern OT-lv- kern WOZWSP- lv-ken WSP-lv-kern WOZOTOND- lv-ken VES- lv-kern WOZNM- lv-ken NM-lv- kern

40 relatiegrafieken StF woz WOZ:NNP- woz-antw WOZ:NNPisNNP- woz-antw BG:NNP- woz-antw WOZ:NNP- woz-ken WOZ:NNPisNNP- woz-ken BG:NNP- woz-kern WOZ:NNP- woz-kern WOZ:NNPisNNP- woz-kern BG:NNP- woz-kern WOZ:NPS- woz-antw WOZ:NPSisNPS- woz-antw BG:NPS- woz-antw WOZ:NPS- woz-ken WOZ:NPSisNPS- woz-ken BG:NPS- woz-kern WOZ:NPS- woz-kern WOZ:NPSisNPS- woz-kern BG:NPS- woz-kern WOZ:VES- woz-antw WOZ:VESisVES- woz-antw BG:VES- woz-antw WOZ:VES- woz-ken WOZ:VESisVES- woz-ken BG:VES- woz-kern WOZ:VES- woz-kern WOZ:VESisVES- woz-kern BG:VES- woz-kern 26

41 WRD-antw WRDinWOZ-antw WRDWOZ-antw WOZ-inWRDantw WRDWSP-antw WSP-antw WRDWSP-antw WRDSB-antw WSP-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WRDSB-antw NPSwoz-antw NNPwoz-antw VESwoz-antw WRD-ken WRDWOZken WOZ-kern WRDWSPken WRDSBken WSP-kern NPSwoz-kern NNPwoz-kern VESwoz-kern relatiegrafieken StF woz

42 WRD-lvantw WRD-kern WRDWOZlv-antw WOZ-lvinWRD-antw WRDWOZkern WOZ-kern WRDSB-lvantw NPSlv-antw NNPlv-antw VESlv-antw WRD-lvken WRDWSPlv-antw WRDWOZlv-ken WSP-lv-antw WOZ-lvkern WRDSB-lvken NPSlv-kern NNPlv-kern VESlv-kern WRDWSPlv-ken WSP-lv-kern relatiegrafieken StF woz

43 WSP-antw WSP-ken WSP-kern relatiegrafieken StF woz

44 Voor WOZ verkleinde relatiegrafieken uit RSGB NPSwoz-antw NPSTGOwoz-antw TGO-wozkern NPSlv-ken NPSTGOlv-ken TGO-lvkern NNPwoz-antw NNPMCwoz-antw MC-wozantw NNPlv-ken NNPMClv-ken MC-lv-ken VESwoz-antw VESMCwoz-antw MC-wozantw VESlv-ken VESMClv-ken MC-lv-ken VESTGOHFDwoz-antw TGO-wozkern VESTGOHFDlv-kern TGO-lvkern NPSwoz-kern NPSlv-kern NPSlv-antw NPSTGOlv-antw TGO-wozkern NNPwoz-kern NNPlv-kern NNPlv-antw NNPMClv-antw MC-lvantw VESwoz-kern VESlv-kern VESlv-antw VESMClv-antw VESTGOHFDlv-antw MC-lvantw TGO-lvantw BG:NNPbeëinigen BG:NPSbeëindigen BG:VESbeëindigen relatiegrafieken StF woz

45 WRDERNGSKMER NOTTE Betreft: Synchroniseren van gegevens en historie opbouw, StF woz Datum: 11 november 2011 Bijlage(n): - 1. nleiding Binnen de WOZ-sector worden op grote schaal gegevens uitgewisseld tussen de systemen die gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de Wet WOZ. Wanneer dit geschiedt conform het Sectormodel WOZ, dan wordt gebruik gemaakt van de StFstandaard. Dit document beschrijft de basisprincipes voor de synchronisatie van gegevens met behulp van berichten. Daarnaast gaat dit document in op de opbouw van historie. 2. itgangspunten De drie belangrijkste redenen voor berichtuitwisseling zijn: 1. Het synchroniseren van de gegevens in het ene systeem met die in het andere systeem; 2. Het opvragen van gegevens uit een ander systeem; 3. Het door een systeem triggeren van een proces(stap) in een ander systeem. Bij synchronisatie op basis van berichten kunnen systemen vrijwel real-time met elkaar synchroon gehouden worden door per mutatie in de database van het ene systeem berichten met die mutatie, in StF-termen zogenaamde kennisgevingberichten, af te stoten naar alle andere geïnteresseerde systemen. Het gaat hierbij om vrijwel real-time, omdat asynchrone berichten worden gebruikt, die niet onmiddellijk verzonden en ook niet onmiddellijk verwerkt hoeven te worden. Het tijdsverschil tussen het doorvoeren van de mutatie in het ene systeem en het synchroniseren van het andere systeem is afhankelijk van de inrichting van de processen rond de verwerking van kennisgevingberichten. synchrone berichtuitwisseling verdient de voorkeur, omdat het proces dat muteert dan slechts zijn mutatie hoeft aan te bieden aan een berichtenbuffer die vervolgens verantwoordelijk is voor de aflevering van het bericht. Bij synchroon berichtenverkeer dienen oplossingen gevonden te worden voor het niet beschikbaar zijn van de ontvanger en dit is vaak complex voor het proces dat een mutatie doorvoert. Een alternatief voor het opslaan van gegevens in een eigen database per applicatie is het steeds opvragen ervan op het moment dat ze nodig zijn. Dit kan gedaan worden met in StF-termen vraag- antwoordberichten. ls voor dit alternatief gekozen wordt, dan worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de webservices voor vraag- antwoordberichten. Het grote voordeel van deze variant is dat er nooit een probleem is met de consistentie van de gegevens. Zeker voor processen waarin gegevens batchmatig verwerkt worden, lijkt het ophalen van gegevens via webservices niet altijd haalbaar. 1

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 25 juni 2008 1 VRAAGBAAK

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Project Startarchitectuur

Project Startarchitectuur Programma PRISMA Proces&relatie informatiesysteem Startarchitectuur Versie: 1.1 Datum: 26 juni 2007 Auteur: H. Jumelet 1.1 Pagina 2 van ADMINISTRATIEVE PAGINA Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaardservices voor het koppelen en ontsluiten van zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken en documentmanagement Documentversie:

Nadere informatie

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek

Nadere informatie

Edukoppeling. Architectuur 1.2.94. Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 1.2.94. Status: concept voor standaardisatieraad

Edukoppeling. Architectuur 1.2.94. Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 1.2.94. Status: concept voor standaardisatieraad Edukoppeling Architectuur 1.2.94 Edustandaard Datum: juni 2015 Versie: 1.2.94 Status: concept voor standaardisatieraad Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans Introductie van een servicelaag Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting Bert Dingemans Abstract Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93 Edukoppeling Architectuur Versie 0.93 (concept) Edustandaard Datum: juni 2015 Versie: 0.93 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 4 Begrippen... 4 Historie...

Nadere informatie