Impuls februari maart Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop"

Transcriptie

1 Impuls februari maart 2011 Ondersteuning bij biomassaprojecten De provincie wil het benutten van biomassa, voor energieopwekking binnen Noord-Holland, stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er verschillende projecten gerealiseerd en diverse initiatieven genomen. Voor de realisatie van een biomassa-installatie is een vergunning vereist die in veel gevallen moet worden aangevraagd bij een gemeente. Om een dergelijke vergunningaanvraag te beoordelen is specialistische kennis nodig over de werking en de effecten van de installatie. De provincie Noord-Holland biedt via het CO2-servicepunt hulp aan gemeenten bij het oplossen van knelpunten, beantwoorden van vragen en het leveren van informatie en kennis. U kunt ook in contact gebracht worden met partijen die over deze kennis beschikken. Het CO2-servicepunt kan: informatie geven over de werking en effecten van een installatie; informatie geven over de vigerende wet- en regelgeving; ondersteuning leveren bij het maken van een beoordeling; faciliteren bij het in contact brengen van partijen om het project een stap verder te brengen in het proces tot vergunningverlening. Zijn er binnen uw gemeente plannen voor realisatie van een biomassa-installatie en heeft u behoefte om hierover van gedachten te wisselen en/of specifieke vragen? Neem dan contact op met Hans van der Heide Visionairs zien kansen in de dop Op donderdag 17 februari is de duurzaamheidsagenda 2040 voor het noorden van Noord- Holland gepresenteerd. Drieëntwintig veelal MKB-ers hebben uitlopende ideeën gepresenteerd, waarbij economische versterking en duurzaamheid hand in hand gaan. Overheden kunnen ervoor zorgen dat ideeën die uit de markt komen niet vastlopen op onvoorziene obstakels. Op initiatief van Urgenda en Meneer de Leeuw hebben een aantal koplopers gewerkt aan de duurzame toekomstagenda. De ideeën zijn gebundeld in een goed vormgegeven A3-bundel. Deze is ook te downloaden via De uitgave heeft meerdere doelen. Enerzijds het zichtbaar maken van de resultaten tot nu toe en anderzijds andere partijen de gelegenheid geven om aan te haken bij de huidige ideeën. De bundel mag de komende tijd ook dikker worden. Nieuwe ideeën kunnen worden ingeleverd bij de initiatiefnemers. Het verduurzamen van de samenleving vraagt grote veranderingen. Visionairs zijn van grote waarde om deze beweging in te zetten. Veelal zien zij punten op de verre horizon waar nu al de eerste stappen voor gezet moeten worden. Het is een belangrijk signaal dat MKB-ers zelf initiatieven ontwikkelen. Gemeenten kunnen zich binnen hun domein inzetten om obstakels uit de weg te ruimen. MKB-ers die bij gemeenten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing knelpunten tegenkomen bij gemeenten kunnen contact opnemen met de regioconsulent Wilfred van der Plas (regio Noord) of Jaap Neeleman (regio Midden) van het CO2-Servicepunt.

2 Masterclass Monitoring Klimaatbeleid Op 19 april 2011 wordt de masterclass monitoring georganiseerd. Masterclass monitoring wordt gehouden voor medewerkers van gemeenten en milieudiensten. Het CO2-servicepunt presenteert tijdens deze Masterclass de CO2-monitor. De bijeenkomsten, georganiseerd door Agentschap NL en CO2-servicepunt, is bedoeld om inzicht te geven in alle beschikbare instrumenten en gegevens op het gebied van energiedata, emissieverdeling en monitoring. Het CO2-servicepunt is gevraagd tekst en uitleg te geven bij de CO2-monitor. Met deze tool kan gereduceerde CO 2 als gevolg van duurzame en besparende projecten berekend en geregistreerd worden. De gegevens worden grafisch zichtbaar gemaakt op landkaarten en in rapportages. Meer informatie over de Masterclass en de CO2-monitor: Hans van der Heide of Wilfred van der Plas OVL-subsidieregeling De provincie Noord-Holland is voornemens een subsidieregeling Openbare verlichting in het leven te roepen. Na officiële publicatie in het Provinciaal Blad zal in de week van 21 maart meer informatie online worden gezet. Onder voorbehoud van provinciale besluitvorming zal de regeling op 22 april in werking treden en zal de maximale subsidie ,- per gemeente bedragen. De regeling behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De provincie wil met deze regeling drie activiteiten subsidiëren, namelijk: het uitvoeren van een verlichtingsscan: een inventarisatie van het huidige areaal en een inventarisatie om het huidige areaal energiezuiniger te maken; het opstellen van een beleidsplan voor openbare verlichtingsinstallaties (al dan niet door derden opgesteld); het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het aanpassen van de openbare verlichting op basis van een uitgevoerde verlichtingsscan. Voor de definitieve uitvoeringsregeling (met alle relevante voorwaarden en criteria) houdt u de website van provincie Noord-Holland in de gaten (http://www.noord-holland.nl/web/digitaalloket/subsidies.htm). Duurzame woningcatalogus Vanuit het Steunpunt Duurzame Gebiedsontwikkeling (collectief project van het CO2- Servicepunt) geven gemeenten en ontwikkelaars aan behoefte te hebben aan een manier om duurzaamheid eenvoudig in te brengen bij vrije kavelbouwers. Verder geven enkele gemeenten aan behoefte te hebben aan een overzicht van partijen die duurzaam willen ontwikkelen. Graag willen we voordat het CO2-Servicepunt productideeën gaat uitwerken peilen wat de behoefte is bij de overige gemeenten in Noord-Holland. Duurzame cataloguswoningen Ons beeld is dat duurzaamheid moeilijk opgelegd kan worden bij vrije kavelbouwers en individuele stimuleringstrajecten zijn te kostbaar. Het idee is nu ontstaan om op internet een catalogus beschikbaar te stellen waarin marktpartijen kunnen aangeven op welke (duurzame) kwaliteitsaspecten hun ontwerpen scoren. In de catalogus staan alleen ontwerpen met een bepaald minimum aan duurzaamheid. Binnen een bepaalde prijscategorie kunnen particulieren kiezen uit verschillende ontwerpen met verschillende kwaliteitseigenschappen. Wij denken dat een catalogus een aantal voordelen heeft. De catalogus stimuleert catalogus bouwers om zich ook op duurzame kwaliteitsaspecten te profileren.

3 Gemeenten kunnen de catalogus aanbevelen bij grondverkopen of deze opnemen in de grondverkoopovereenkomst (handhaven is juridisch niet mogelijk). Gemeenten kunnen een versnelde bouwvergunningsprocedure in stellen voor woningen (of een selectie die past bij het beeldkwaliteitsplan) die in de catalogus staan. Om woningbouwers mee te laten werken aan deze catalogus is het relevant om inzicht te hebben welke gemeenten de intentie hebben deze catalogus te gaan gebruiken. Reacties zijn welkom. Groene bedrijvengids Op dit moment zijn er verschillende groene gidsen in omloop, waarin duurzame bedrijven worden opgesomd. Vaak is het echter niet duidelijk waarin ze op het gebied van duurzaamheid uitblinken en zijn de gidsen niet specifiek gericht op de bouw. Het idee is om een digitale bedrijvengids te ontwikkelen die dat wel doet en daarin architecten, installateurs, aannemers en ontwikkelaars op te nemen. Hierbij zoeken wij aansluiting bij reeds bestaande initiatieven (bijvoorbeeld Noord-Holland Noord). Ook voor dit initiatief willen we graag weten of hier behoefte aan is. Graag ontvangen we de reacties voor 19 maart, dan kunnen wij onze plannen hier op aanpassen. Reacties kunnen gestuurd worden naar Vragen over boven genoemde ideeën kunt u stellen aan Myrte Koch of Jaap Neeleman Netwerkbijeenkomst Openbare Verlichting en LED-workshop Op woensdag 18 mei 2011 wordt de netwerkbijeenkomst Openbare Verlichting en LEDworkshop gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR te Haarlem. U kunt zich voor deze bijeenkomst voor 27 april 2011 aanmelden bij Gabrielle Uitbeijerse van het CO2-Servicepunt Kennis en ervaring delen met vakgenoten is één van de pluspunten van het leertraject Zuinig met openbare verlichting (OVL). Het CO2-Servicepunt wil het ontstane netwerk nu samenvoegen door alle deelnemers aan de drie leertrajecten gericht uit te nodigen, waarbij enkele gemeenten hun opzet van een duurzaam OVL-beleidsplan presenteren. Daarnaast zijn alle geïnteresseerden in OVL uit Noord-Holland van harte welkom. Onderdeel van de netwerkmiddag is een LED-workshop van Agentschap NL. LED-lampen zijn goed toepasbaar in de openbare verlichting, en blijven zich ontwikkelen. Voorwaarde is dat er een goed lichtontwerp wordt toegepast. De sociale veiligheid blijft bij gebruik van LED-lampen gewaarborgd en dankzij de energie-efficiënte lampen verdient de investering zichzelf op de langere termijn terug. Meer weten en de discussie aangaan? Meld u aan voor de bijeenkomst bij Servicepunt.nl. Voorlopig programma 18 mei 2011 Tijd Omschrijving Wie 13:30 Ontvangst 14:00 Visie op netwerk openbare verlichting Gedeputeerde Milieu 14:10 Beleidsplannen van twee gemeenten 14:40 Onderzoek LED-pilots Agentschap NL 15:10 Intermezzo Ontwerp verlichting in de Statenzaal 15:25 Pauze 15:50 Nieuwe ontwikkelingen LED Nederlandse Licht Associatie 16:10 Discussie en conclusies LED in OVL 16:45 Borrel

4 Publicaties van Agentschap NL over LED in openbare verlichting zijn te vinden op PROVINCIENIEUWS 500 elektrische auto s en 2000 oplaadpunten in Amsterdam PSA Peugeot Citroën en de gemeente Amsterdam hebben een contract getekend om nog dit jaar in Amsterdam 500 elektrische auto s op de markt te zetten. Wethouder Eric Wiebes en PSA-directeur elektrisch vervoer Ayoul Grouvel zetten hiervoor hun handtekening. Dat gebeurde tijdens de opening van de tentoonstelling Iedereen Elektrisch in NEMO. PSA brengt in 2011 vier modellen elektrische auto s op de markt. We zijn de experimentele fase voorbij, zei Grouvel kan volgens hem het jaar van de elektrische auto worden. Oplaadpunten Om het elektrisch rijden van de grond te tillen zijn er volgens de gemeente Amsterdam twee dingen nodig: oplaadpunten en elektrische auto s. Het contract draagt eraan bij dat beide er snel komen. Amsterdam zorgt voor de openbare oplaadpunten. Te beginnen met 2000 punten, liet Wiebes in NEMO weten, maar uiteindelijk zullen het er 4000 worden. Op zijn beurt reserveert PSA dit jaar 250 e-auto s voor de verkoop in Amsterdam. Er is keuze uit vier de hagelnieuwe modellen: de Citroën C- ZERO en BerlingoVenturi en de Peugeot I-on en Partner Venturi. De gemeente stimuleert de verkoop verder met een aankoopsubsidie. Ontwikkelingen elektrisch vervoer Het Rijk investeert dit jaar 65 miljoen euro in het e-rijden in Nederland, verspreid over het land komen er dit jaar circa 15 snellaadstations en meerdere autofabrikanten brengen in 2011 seriegeproduceerde elektrische gezinsauto s op de markt. Zo kon Amsterdam met Nissan al tot een vergelijkbare samenwerking komen als met PSA. Kortom: Nederland is klaar voor elektrisch vervoer. Luchtkwaliteit Belangrijkste reden voor Amsterdam om op e-vervoer in te zetten is luchtkwaliteit (NOx). In 2015 moeten we voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, zei Wiebes, anders gaat de stad op slot. Bovendien is er een belangrijke reden vanwege de gezondheid. Er worden meer levensjaren verloren door slechte luchtkwaliteit dan door verkeersongelukken. De urgentie is dus groot om het e- rijden van de grond te tillen. Volgens Wiebes gaat dat het beste als er fors op wordt ingezet in een geconcentreerd gebied. Dus in Amsterdam, aldus de wethouder. Laten we er een Nederlands feest van maken, en dit feest in Amsterdam beginnen. Hier moeten mensen enthousiast worden, erin gaan geloven en gaan we met elkaar het startpunt vormen. Bron: Samenwerking "Kracht door Verbinding" maakt energie in regio Kop van Noord-Holland los Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Stichting Agriboard, de gemeentes Anna Paulowna, Heerhugowaard en Medemblik, Grontmij, I&O research en ga zo nog maar even door. Een keur van Noord-Hollandse partijen kwam deze week bij elkaar op uitnodiging van Kracht door Verbinding, het initiatief van zes Noord-Hollandse woningcorporaties. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. De aanwezige partijen vormden eind vorig jaar allianties als antwoord op maatschappelijke vragen. Tijdens de bijeenkomst presenteerden enkele partijen de voortgang in hun alliantie. Later konden de deelnemers in kleinere groepen vragen om hulp kwijt en konden zij nieuwe partijen enthousiast maken voor hun alliantie. Eerste stappen In veel allianties zijn de eerste stappen gezet. Zo onderzoeken Woonwaard, de GGD Hollands Noorden en Kern 8 hoe internet kan helpen participatie te vergroten op een effectieve en prikkelende manier. Zij hebben inmiddels de samenwerking met gemeenten gezocht. Change Making Media is met

5 zeven partijen bezig om te kijken of hij door middel van tv op internet ( webcasts ) projecten in Noord- Holland kan stimuleren. Agriboard denkt en werkt samen met provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en Midzomerzaan aan een visie op het gebied Noord- Holland Noord in verband met het Bidbook voor de Floriade Projectleider Jacques Dekker: Het is tijd om onze bescheidenheid in dit gebied af te werpen. De Floriade heeft uitstraling over de hele wereld, met zo n evenement kunnen we ons zichtbaar maken. Goed initiatief Dekker hoopt dat het initiatief Kracht door Verbinding doorgaat: Het maakt energie in de regio los. Er ontstaan verrassende verbindingen tussen partijen. Ook Marck Smit van NIOZ geeft aan Kracht door Verbinding te waarderen. Ik wil graag dat de corporaties ermee doorgaan, anders verdwijnen de initiatieven. Marcel Elswijk van ATO benadrukte tijdens zijn verhaal over kleinschalig experimenteren van duurzame technieken: Ik heb allerlei samenwerkingssessies meegemaakt. Maar Alliantiefabrieken nog nooit. Ik ben enthousiast over hoe goed het werkt. Kracht door Verbinding gaat door Martin Hoiting van IntermarisHoeksteen sloot de dag af met een we gaan ervoor. Alle zes corporaties nemen deel in verschillende allianties. Zij blijven zich inzetten voor hun initiatief Kracht door Verbinding. Niet alleen in de projecten waarin zij deelnemen, maar ook door de allianties nog eens bij elkaar te roepen. Het is de moeite waard, het initiatief leeft. (Bron: Woningstichting Den Helder) Bron: KPN Getronics verduurzaamt datacenter in Haarlem KPN Getronics gaat het energieverbruik van het DataCenter in Haarlem aanzienlijk verlagen. Vandaag is de bouw gestart van een groen koelsysteem voor het datacenter. Er komt een milieuvriendelijke, energiebesparende koeling waarbij warmtewielen gebruikmaken van de buitentemperatuur. Dat levert jaarlijks een energiebesparing van 40 procent op. In eerste instantie worden twee warmtewielen gebouwd voor de twee verdiepingen van het datacenter. Bij de bouw wordt rekening gehouden met eventuele groei van het datacenter. Dankzij de modulaire opbouw kan het aantal warmtewielen worden uitgebreid tot maximaal 12 stuks. Met de warmtewielen wordt de koeling van de ruimte op een energiezuinige manier geregeld. De warmtewielen draaien, waardoor steeds één helft zich binnen het datacenter bevindt en de andere helft daarbuiten. De helft buiten neemt de temperatuur van de buitenlucht aan. Als deze helft naar binnen draait, neemt dit deel de warmte van de binnenruimte op. De temperatuur in het datacenter wordt zo constant gehouden met een minimaal energieverbruik en CO2-uitstoot. Max Alias, programmamanager DataCenter-services Getronics, sloeg vandaag de eerste paal voor de koelingaanbouw. Dit is een onderdeel van de groene strategie die we voor onze datacenters hebben ingevoerd, aldus Alias. Een van de doelstellingen is om de energie-efficiëntie in 2020 verbeterd te hebben met 30 procent vergeleken met Drie van de datacenters van KPN worden al op deze manier gekoeld. Inmiddels is het energieverbruik in deze datacenters verminderd met ruim 5 miljoen kwh per jaar, dat is vergelijkbaar met het verbruik van 1500 Nederlandse huishoudens. Het nieuwe koelsysteem wordt in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik genomen. Nieuwe dienstauto s in Heerhugowaard Op woensdag 23 februari heeft de gemeente drie elektrische dienstauto's in gebruik genomen. De auto s, Mitsibushi MiEV, passen in het streven van het bestuur van Heerhugowaard om een duurzame gemeente te willen zijn. Ambtenaren van de gemeente kunnen voor dienstreizen gebruik maken van dienstauto s. De elektrische auto s zijn vooral bedoeld voor stadsverkeer binnen Heerhugowaard. Met volgeladen accu s kan ongeveer 160 kilometer worden gereden. Op de parkeerplaats achter het gemeentehuis staan oplaadpalen, die gratis door e-laad.nl (een samenwerking van groene energiebedrijven) zijn

6 geplaatst. Ook op zeven andere plekken in Heerhugowaard zijn deze palen geplaatst. Eigenaren van een elektrische auto kunnen daar voor honderd euro per jaar de accu s van hun elektrische auto s opladen. Greenport Aalsmeer wil biomassacentrales en warmtenetten Greenport Aalsmeer investeert in een project dat moet leiden tot de ontwikkeling van één of meer biomassacentrales en warmtenetten in Greenport Aalsmeer. Het project is een concrete vertaling van de duurzaamheidsambities van Greenport Aalsmeer en sluit aan op een reeds lopend demonstratieproject in de Haarlemmermeer en een recente haalbaarheidsstudie in Amstelveen. De provincie Noord-Holland ondersteunt het project financieel. De resultaten van het project worden nog dit jaar opgeleverd. Onderdeel van het project is marktconsultatie, verkenning van samenwerkingsmogelijkheden en investeringsbereidheid bij geïnteresseerde investeerders. Wie dit kunnen zijn is één van de resultaten van het project, doordat in beeld wordt gebracht wat de wensen zijn van de huidige en toekomstige belanghebbenden en marktpartijen. Mogelijke en wenselijke samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld gemeenten, tuinders of energiebedrijven worden inzichtelijk gemaakt. Ook wordt duidelijk hoeveel elk van de partijen wil investeren. In het project wordt vastgesteld wat de bijdrage van biomassacentrales maximaal kan zijn voor de bestaande energiebehoefte in de tuinbouw en indien wenselijk ook daarbuiten. Bijvoorbeeld als warmtelevering aan woningen. Onderzocht wordt hoe warmtenetten optimaal de kansen voor biomassacentrales vergroten. De winst die daarmee geboekt kan worden bestaat onder meer uit een stabiele en betaalbare energieprijs voor de afnemers, reductie van CO2 uitstoot, productie van groene stroom en groen gas. Tot slot is een belangrijk resultaat van het project dat een praktisch beheermodel wordt verkregen voor een biomassacentrale. Hierbij geldt dat het model winstgevend moet zijn en dat de winsten en risico's op een transparante en eerlijke wijze worden verdeeld. Bron: Greenport Aalsmeer Windturbines in IJmuiden door Nuon en Wind Groep Holland vervangen Wind Groep Holland & Nuon starten vandaag met de vervanging van de verouderde windmolens aan de Reyndersweg in IJmuiden. De huidige vijf turbines (1,125 MW) worden vervangen door drie moderne molens (9 MW). Hiermee neemt het aantal huishoudens dat voorzien kan worden van stroom toe van 880 per jaar naar ongeveer per jaar. Naar verwachting levert het vernieuwde windpark Reyndersweg eind 2011 weer elektriciteit. De vervanging van de huidige molens gaat de komende maanden in fases plaatsvinden. In de komende weken worden de bestaande molens verwijderd. Daarna worden de nieuwe funderingen aangelegd. Pas begin september gaat de combinatie aan de slag met de bouw van de nieuwe windturbines. Bron: Nuon Noord-Holland dingt mee naar Floriade 2022 Noord-Holland Noord dingt mee naar Floriade 2022 DEN HELDER AAN ZEE - Agriboard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord, Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en Midzomerzaan treffen voorbereidingen om de Floriade 2022 binnen te halen. Projectleider Jacques Dekker: Het is tijd om onze bescheidenheid in dit gebied af te werpen. De Floriade heeft uitstraling over de hele wereld, met zo n evenement kunnen we ons zichtbaar maken. Woningstichting, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Stichting Agriboard, de gemeentes Anna Paulowna, Heerhugowaard en Medemblik, Grontmij, I&O research en ga zo nog maar even door. Een keur van Noord-Hollandse partijen kwam deze week bij elkaar op uitnodiging van Kracht

7 door Verbinding, het initiatief van zes Noord-Hollandse woningcorporaties. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. De aanwezige partijen vormden eind vorig jaar allianties als antwoord op maatschappelijke vragen. Tijdens de bijeenkomst presenteerden enkele partijen de voortgang in hun alliantie. Later konden de deelnemers in kleinere groepen vragen om hulp kwijt en konden zij nieuwe partijen enthousiast maken voor hun alliantie. In veel allianties zijn de eerste stappen gezet. Dekker hoopt dat het initiatief Kracht door Verbinding doorgaat: Het maakt energie in de regio los. Er ontstaan verrassende verbindingen tussen partijen. Ook Marck Smit van NIOZ geeft aan Kracht door Verbinding te waarderen. Ik wil graag dat de corporaties ermee doorgaan, anders verdwijnen de initiatieven. Marcel Elswijk van ATO, actief op het gebied van duurzame energie, benadrukte tijdens zijn verhaal over kleinschalig experimenteren van duurzame technieken: Ik heb allerlei samenwerkingssessies meegemaakt. Maar Alliantiefabrieken nog nooit. Ik ben enthousiast over hoe goed het werkt. Eerste zonnestroom voor basisschool in Haarlemmermeer ZWAANSHOEK - Gedeputeerde Heller heeft 16 februari, samen met wethouder Nederstigt, het officiële startsein gegeven van de provinciale subsidieregeling 'Zonnestroom voor Scholen'. Dit project beoogt het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen in Noord-Holland. De gemeente Haarlemmermeer sluit aan bij deze subsidie door voor de scholen een voorfinanciering te geven. Daarmee kunnen de scholen 100 procent van de zonnepanelen voorgefinancierd krijgen. Het gemeentelijke deel kan dan over langere periode worden terugverdiend door de scholen. Hiermee loont het voor scholen duurzame energie aan te schaffen. Het startsein werd gegeven op basisschool 'De Zwanebloem' in Zwaanshoek. Infoavond Rivierenwijk HEERHUGOWAARD - In basisschool De Vaart wordt maandag 21 februari vanaf uur een informatiebijeenkomst over de toekomst van de Rivierenwijk gehouden. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij de bewoners over de plannen voor de Rivierenwijk. Dit gaat over het geplande groot onderhoud en het nieuwe wijkcentrum, maar ook over het actieplan 'Schoon, heel en veilig'. We praten over acties voor energiebesparing, de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties die actief zijn in de wijk en de ontwikkeling van de woningvoorraad. Er is een film gemaakt over de wijkvisie die getoond wordt. Ook resultaten van de onlangs gehouden enquête worden bekend gemaakt. Voor een aantal onderwerpen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk, zoals veiligheid en buitenruimte maar ook verlaging van de woonlasten door energiebesparing, wil men op deze avond werkgroepen van bewoners samen te stellen, die hierover de komende tijd gaan praten. Vijf miljoen voor duurzaamheid en economie Maandag 14 februari 2011 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 5 miljoen subsidie aan Texel toe te kennen. Dit geld is beschikbaar gesteld om de gemeente Texel te helpen haar doelstelling te bereiken om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken.

8 De gemeente is blij dat de vele inspanningen hebben geleid tot deze financiële erkenning van de provincie. Het is een flink bedrag dat de komende jaren meer investeringen tot gevolg zal hebben. Hierdoor wordt Texel duurzamer en het geeft een flinke impuls aan de werkgelegenheid in de bouwen installatiesector. In het gemeentelijk plan Energie voor Texel, staat beschreven hoe Texel denkt deze ambitieuze doelstelling te gaan halen. Concrete acties voor besparing van energie, slimmer gebruik van energie en natuurlijk het duurzaam opwekken van energie op Texel worden hierin beschreven. De gemeenteraad van Texel heeft hier in 2010 mee ingestemd. Een groot deel van het budget komt beschikbaar voor subsidieregelingen voor Texelaars. Zodra deze nieuwe subsidiemogelijkheden van kracht zijn, wordt dit bekend gemaakt via de lokale media. Alleen investeringen die gedaan worden nadat de regeling van kracht is, komen mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Besparen in gebouwde omgeving In Energie voor Texel zijn twee concrete projecten verder uitgewerkt: een plan om energie te besparen in de gebouwde omgeving: bij huizen, vakantiehuizen en andere gebouwen. Subsidies voor isolatiemaatregelen, zoals dubbel glas, dak- en vloerisolatie. De komende jaren is hiervoor 2,5 miljoen beschikbaar op Texel! Gemeente Texel zal samen met TexelEnergie en de Stichting Duurzaam Texel de regeling uitvoeren. Details, zoals wat er wel en niet onder de regeling valt en de hoogte van het subsidiebedrag per onderdeel, worden verder uitgewerkt. Zonnepanelen voor Texelaars Het tweede concrete project gaat over zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, zogenaamde PVpanelen. Ook dit project moet nog in detail uitgewerkt worden, maar het idee is dat Texelaars zonder (veel) investering PV-panelen op hun dak kunnen laten installeren. De afbetaling gaat dan via de energierekening die ongeveer even hoog blijft. Voor dit project is 1 miljoen subsidie beschikbaar. Het project wordt uitgevoerd door TexelEnergie. De overige 1,5 miljoen subsidie wordt besteed aan andere projecten uit Energie voor Texel, bijvoorbeeld het plan om openbare verlichting zuiniger te maken, het energienet veel slimmer te maken (smart grid) en ook het winnen van energie uit biomassa. Dit laatste sluit aan op de onlangs aangenomen motie om biomassaverwerking bij de Hamster te onderzoeken. De gemeente gaat hard aan de slag om deze plannen verder uit te werken en wil hier ook graag plannen en ideeën van inwoners en bedrijven bij betrekken. Kagerhoek gaat Stelling van Uitgeest heten UITGEEST - Het plan om op het land van Kager langs de A9 onder meer een outletcenter en een wellness resort te bouwen, heeft een nieuwe naam gekregen. Het gaat de Stelling van Uitgeest heten, zo hebben de initiatiefnemers gemeld. Zij hebben deze week meer duidelijkheid gegeven over hun plannen met het 40 hectare grote gebied, dat nu nog landbouwgrond is. Het plangebied is gelegen naast de nog aan te leggen verbindingsweg tussen de A8 en de A9. De grootste trekpleister, en tevens een van de belangrijkste bezwaarpunten van de tegenstanders, moet een outletcenter worden. Dat is een verzameling van winkels waar producten van dure merken tegen lagere prijzen verkocht worden. Bezwaarmakers noemen de negatieve effecten voor het huidige winkelbestand in omliggende gemeenten. Die zullen er nauwelijks of niet zijn, zou uit onderzoek zijn gebleken. De Stelling van Uitgeest zou door zijn unieke bouw, groen en duurzaam, juist positief werken op de aantrekkingskracht van de gemeenten en hun winkels. Consumenten zouden er wel een autorit tot anderhalf uur voor over hebben om naar zo n bijzonder outletcenter te komen. Zij beschouwen dat als een dagje uit, in plaats van alleen maar even winkelen. De gevolgen van de vestiging van een bouwmarkt of een tuincentrum zou ook niet ten koste gaan van de bestaande winkels. Maar de onderzoekers betwijfelen of datzelfde geldt voor een nieuwe megasupermarkt. De reacties van de politiek zijn sterk wisselend. Groene partijen als PU en UVP lijken fel tegen en alleen de VVD heeft zich positief uitgesproken. De bal ligt bij PvdA, D66 en CDA. Namens die laatste fractie meldde Aad Wijte, die als enige het vergelijkbare Bataviastad in Lelystad had bezocht en onderzocht, dat de ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) onder voorwaarden vóór de Stelling van Uitgeest is. Bert Groot van de OHBU:,,Wij steunen een plan dat een toevoeging vormt op het bestaande winkelbestand. We willen geen verschuiving van het aanbod. Voor we definitief ja of nee kunnen zeggen, hebben we meer duidelijkheid nodig.

9 Bron: Haarlems Dagblad "Bouw duurzaam datacenter Agriport A7 jaar uitgesteld" De bouw van het datacenter in de Noord-Hollandse Wieringermeer, dat wordt gevoed met elektriciteit uit aangrenzende tuinbouwkassen, is met ruim een jaar vertraagd, meldt zegt het vakblad Computable.Begin vorig jaar moest de eerste paal worden geslagen. Dat is niet gelukt, bevestigt directeur Pieter Duijves van Parthenon Data Centres, toekomstig eigenaar van het datacenter tegenover het vakblad. Duijves wil nog geen redenen geven voor het uitstel. Over één of twee maanden kan ik meer vertellen, is het enige dat hij kwijt wil. Ook de gemeente Wieringermeer bevestigt dat de bouw van het datacenter nog niet is begonnen. De gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven. Wanneer de bouw van start gaat is aan de eigenaar van het project', zegt een gemeentewoordvoerder. 'Wij gaan nog steeds ervan uit dat de bouw doorgaat. Het datacenter moet onderdeel worden van het bedrijventerrein Agriport A7. Het center krijgt elektriciteit van 35 gasmotoren van paprikatuinders met in totaal 220 hectare aan tuinbouwkassen. De tuinders verstoken het gas voor de productie van warmte en kooldioxide voor hun gewassen. De elektriciteit is voor hen een afvalproduct. Het datacenter levert op zijn beurt overtollige warmte aan de tuinders. Bron: Computable Oprichting Transition Town Castricum Transition Town Castricum - 7 februari reactie INGEZONDEN Transition Town Castricum (TT Castricum) is onderdeel van een nationale en internationale beweging van mensen die iets willen doen aan klimaatopwarming en verminderende olievoorraden (en andere fossiele brandstoffen). Wat is Transition Town Castricum? Transition Town Castricum (TT Castricum) is onderdeel van een nationale en internationale beweging van mensen die iets willen doen aan klimaatopwarming en verminderende olievoorraden (en andere fossiele brandstoffen). TT Castricum is opgericht door Marleen Heeman, Maarten Nijman en Ellen Barends. Waar houdt Transition Town Castricum zich mee bezig? Piekolie (het einde van goedkope olie) en klimaatopwarming zetten ons voor grote uitdagingen. Je kunt je zorgen maken over de toekomst (van je kinderen en kleinkinderen) en denken dat de problemen te groot en te onoverzichtelijk zijn om er zelf iets aan te kunnen doen. Met TT willen wij een positief toekomstbeeld creëren. Als we op een manier leven waarbij er een evenwicht is tussen wat we van de aarde gebruiken en wat we weer aan de aarde toevoegen, kunnen we op onze planeet nog heel lang toe met de grondstoffen die er zijn. Tegelijkertijd zou de klimaatverandering dan afgeremd worden. Wat kunnen we daar in Castricum aan doen? TT is een beweging waarbij burgers zelf activiteiten ondernemen om meer lokaal georiënteerd te worden. Zo worden we bijvoorbeeld minder afhankelijk van transport en is er minder klimaatopwarming. TT activiteiten zorgen dat iedereen zelf wat kan doen in plaats van te wachten op verandering. Wordt er binnenkort iets georganiseerd? TT Castricum zal op woensdag 9 maart een gratis filmavond organiseren, waarbij ook veel ruimte is voor discussie, ideeën en uitwisseling. Er zullen korte films worden getoond over piekolie en klimaatverandering en we zullen het hebben over oplossingsrichtingen. Locatie: de bibliotheek. Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur. Voor meer informatie over Transition Town Nederland:

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie januari 2011 Alle tuinders in Gelderland kunnen besparen Wilt u uw energiekosten verlagen? Door energie te

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Ontwikkeling Konneweg 6 e.o. Gemeente Westvoorne. Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur

Ontwikkeling Konneweg 6 e.o. Gemeente Westvoorne. Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur Ontwikkeling Konneweg 6 e.o. Gemeente Westvoorne Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur 1 Ontwikkeling Konneweg 6 e.o. Gemeente Westvoorne Versie 1.1 Opdrachtgevers: De heren Brokking, Hoogland en Varekamp

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

IMPERFECTIE. ReinhaRD OMARM DE. 7 groei- WieseMann. FaCtORen ECONOMIE. WESTaS OPRICHTER. special. safe-ice zie pagina 25. SuccESVoL MOBILISEREN?

IMPERFECTIE. ReinhaRD OMARM DE. 7 groei- WieseMann. FaCtORen ECONOMIE. WESTaS OPRICHTER. special. safe-ice zie pagina 25. SuccESVoL MOBILISEREN? jaargang elf nummer n ReinhaRD WieseMann OPRICHTER UNPERFEKTHAUS OMARM DE IMPERFECTIE printport en andere innovaties voor de logistieke WESTaS SuccESVoL HEroNTWIKKELEN? KIES VOOR MuLTI- FuNCTIONaLITEIT

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Najaar 2016 Waarom een vereniging voor elektrische rijders? Elektrisch rijden is in opmars. Elektrisch rijden is cool, het is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas L.S., Opdat bijgaande berichtgeving u allen bereikt moge hebben, Mvrgr Funs Bergmans Van: Ruud Lammers [mailto:rl@dds.nl] Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 17:11 Aan: Bergmans, APMAF Onderwerp: contract

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad Hier komt tekst Joop Oude Lohuis Hier 22 mei komt 2017 ook tekst Van Globaal Doel naar Lokaal aan de Slag Klimaatakkoord Parijs In 2050

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energie april 2013

Nieuwsbrief Energie april 2013 b6agina 1 van 6 Nieuwsbrief Energie april 2013 Inhoud Nieuws Duurzame energieveiling van start Nieuwe visie ontwikkeling biogas Algen en zeewier: hoe duurzaam is de productie? Kwaliteitsborging helpt bij

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend NOTITIE PROJECT CO 2 -Servicepunt ONDERWERP Gemeentelijke subsidie DATUM 4 januari 2010 STATUS Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 1 Inleiding Meerdere Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012

Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Tussenevaluatie Zutphen energieneutraal anno 2012 Forum 23 april 2012 Sabine van Galen-Avegaart Agenda 1. De opgave Zutphen energieneutraal 2. Resultaat van ons beleid in cijfers 3. Wat hebben we in 2010-2011

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT 12 GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Greenportkas ondernemer Joep Raemakers hoog aangeschreven. De ondernemer wil tomaten telen, de uitputting

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten.

Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten. Energie en Co2 reductie voor Rijks en gemeentelijke monumenten. Energiebesparing en duurzaamheid, wie heeft het er niet over. In Nederland willen we vaak vooroplopen en bij de top drie in de wereld horen,

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

delft energieneutraal delft smart city thema

delft energieneutraal delft smart city thema thema delft energieneutraal delft smart city afbeelding: Prêt-à-Loger Gemeente Delft heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent: geen door fossiele brandstofverbruik veroorzaakte

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V.

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 3.D. Actieve deelname initiatieven (2016.001)website.docx Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Actieve deelname initiatief...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Besparen en verduurzamen ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Over Kas als Energiebron Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor de glastuinbouw met als doel de uitstoot

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Tegenwind Alblasserdam De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Stelling 1) De aan de gemeenteraad gepresenteerde Lokatiestudie is niet correct. De studie geeft een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid.

Nadere informatie