Impuls februari maart Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop"

Transcriptie

1 Impuls februari maart 2011 Ondersteuning bij biomassaprojecten De provincie wil het benutten van biomassa, voor energieopwekking binnen Noord-Holland, stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er verschillende projecten gerealiseerd en diverse initiatieven genomen. Voor de realisatie van een biomassa-installatie is een vergunning vereist die in veel gevallen moet worden aangevraagd bij een gemeente. Om een dergelijke vergunningaanvraag te beoordelen is specialistische kennis nodig over de werking en de effecten van de installatie. De provincie Noord-Holland biedt via het CO2-servicepunt hulp aan gemeenten bij het oplossen van knelpunten, beantwoorden van vragen en het leveren van informatie en kennis. U kunt ook in contact gebracht worden met partijen die over deze kennis beschikken. Het CO2-servicepunt kan: informatie geven over de werking en effecten van een installatie; informatie geven over de vigerende wet- en regelgeving; ondersteuning leveren bij het maken van een beoordeling; faciliteren bij het in contact brengen van partijen om het project een stap verder te brengen in het proces tot vergunningverlening. Zijn er binnen uw gemeente plannen voor realisatie van een biomassa-installatie en heeft u behoefte om hierover van gedachten te wisselen en/of specifieke vragen? Neem dan contact op met Hans van der Heide Visionairs zien kansen in de dop Op donderdag 17 februari is de duurzaamheidsagenda 2040 voor het noorden van Noord- Holland gepresenteerd. Drieëntwintig veelal MKB-ers hebben uitlopende ideeën gepresenteerd, waarbij economische versterking en duurzaamheid hand in hand gaan. Overheden kunnen ervoor zorgen dat ideeën die uit de markt komen niet vastlopen op onvoorziene obstakels. Op initiatief van Urgenda en Meneer de Leeuw hebben een aantal koplopers gewerkt aan de duurzame toekomstagenda. De ideeën zijn gebundeld in een goed vormgegeven A3-bundel. Deze is ook te downloaden via De uitgave heeft meerdere doelen. Enerzijds het zichtbaar maken van de resultaten tot nu toe en anderzijds andere partijen de gelegenheid geven om aan te haken bij de huidige ideeën. De bundel mag de komende tijd ook dikker worden. Nieuwe ideeën kunnen worden ingeleverd bij de initiatiefnemers. Het verduurzamen van de samenleving vraagt grote veranderingen. Visionairs zijn van grote waarde om deze beweging in te zetten. Veelal zien zij punten op de verre horizon waar nu al de eerste stappen voor gezet moeten worden. Het is een belangrijk signaal dat MKB-ers zelf initiatieven ontwikkelen. Gemeenten kunnen zich binnen hun domein inzetten om obstakels uit de weg te ruimen. MKB-ers die bij gemeenten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing knelpunten tegenkomen bij gemeenten kunnen contact opnemen met de regioconsulent Wilfred van der Plas (regio Noord) of Jaap Neeleman (regio Midden) van het CO2-Servicepunt.

2 Masterclass Monitoring Klimaatbeleid Op 19 april 2011 wordt de masterclass monitoring georganiseerd. Masterclass monitoring wordt gehouden voor medewerkers van gemeenten en milieudiensten. Het CO2-servicepunt presenteert tijdens deze Masterclass de CO2-monitor. De bijeenkomsten, georganiseerd door Agentschap NL en CO2-servicepunt, is bedoeld om inzicht te geven in alle beschikbare instrumenten en gegevens op het gebied van energiedata, emissieverdeling en monitoring. Het CO2-servicepunt is gevraagd tekst en uitleg te geven bij de CO2-monitor. Met deze tool kan gereduceerde CO 2 als gevolg van duurzame en besparende projecten berekend en geregistreerd worden. De gegevens worden grafisch zichtbaar gemaakt op landkaarten en in rapportages. Meer informatie over de Masterclass en de CO2-monitor: Hans van der Heide of Wilfred van der Plas OVL-subsidieregeling De provincie Noord-Holland is voornemens een subsidieregeling Openbare verlichting in het leven te roepen. Na officiële publicatie in het Provinciaal Blad zal in de week van 21 maart meer informatie online worden gezet. Onder voorbehoud van provinciale besluitvorming zal de regeling op 22 april in werking treden en zal de maximale subsidie ,- per gemeente bedragen. De regeling behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De provincie wil met deze regeling drie activiteiten subsidiëren, namelijk: het uitvoeren van een verlichtingsscan: een inventarisatie van het huidige areaal en een inventarisatie om het huidige areaal energiezuiniger te maken; het opstellen van een beleidsplan voor openbare verlichtingsinstallaties (al dan niet door derden opgesteld); het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het aanpassen van de openbare verlichting op basis van een uitgevoerde verlichtingsscan. Voor de definitieve uitvoeringsregeling (met alle relevante voorwaarden en criteria) houdt u de website van provincie Noord-Holland in de gaten (http://www.noord-holland.nl/web/digitaalloket/subsidies.htm). Duurzame woningcatalogus Vanuit het Steunpunt Duurzame Gebiedsontwikkeling (collectief project van het CO2- Servicepunt) geven gemeenten en ontwikkelaars aan behoefte te hebben aan een manier om duurzaamheid eenvoudig in te brengen bij vrije kavelbouwers. Verder geven enkele gemeenten aan behoefte te hebben aan een overzicht van partijen die duurzaam willen ontwikkelen. Graag willen we voordat het CO2-Servicepunt productideeën gaat uitwerken peilen wat de behoefte is bij de overige gemeenten in Noord-Holland. Duurzame cataloguswoningen Ons beeld is dat duurzaamheid moeilijk opgelegd kan worden bij vrije kavelbouwers en individuele stimuleringstrajecten zijn te kostbaar. Het idee is nu ontstaan om op internet een catalogus beschikbaar te stellen waarin marktpartijen kunnen aangeven op welke (duurzame) kwaliteitsaspecten hun ontwerpen scoren. In de catalogus staan alleen ontwerpen met een bepaald minimum aan duurzaamheid. Binnen een bepaalde prijscategorie kunnen particulieren kiezen uit verschillende ontwerpen met verschillende kwaliteitseigenschappen. Wij denken dat een catalogus een aantal voordelen heeft. De catalogus stimuleert catalogus bouwers om zich ook op duurzame kwaliteitsaspecten te profileren.

3 Gemeenten kunnen de catalogus aanbevelen bij grondverkopen of deze opnemen in de grondverkoopovereenkomst (handhaven is juridisch niet mogelijk). Gemeenten kunnen een versnelde bouwvergunningsprocedure in stellen voor woningen (of een selectie die past bij het beeldkwaliteitsplan) die in de catalogus staan. Om woningbouwers mee te laten werken aan deze catalogus is het relevant om inzicht te hebben welke gemeenten de intentie hebben deze catalogus te gaan gebruiken. Reacties zijn welkom. Groene bedrijvengids Op dit moment zijn er verschillende groene gidsen in omloop, waarin duurzame bedrijven worden opgesomd. Vaak is het echter niet duidelijk waarin ze op het gebied van duurzaamheid uitblinken en zijn de gidsen niet specifiek gericht op de bouw. Het idee is om een digitale bedrijvengids te ontwikkelen die dat wel doet en daarin architecten, installateurs, aannemers en ontwikkelaars op te nemen. Hierbij zoeken wij aansluiting bij reeds bestaande initiatieven (bijvoorbeeld Noord-Holland Noord). Ook voor dit initiatief willen we graag weten of hier behoefte aan is. Graag ontvangen we de reacties voor 19 maart, dan kunnen wij onze plannen hier op aanpassen. Reacties kunnen gestuurd worden naar Vragen over boven genoemde ideeën kunt u stellen aan Myrte Koch of Jaap Neeleman Netwerkbijeenkomst Openbare Verlichting en LED-workshop Op woensdag 18 mei 2011 wordt de netwerkbijeenkomst Openbare Verlichting en LEDworkshop gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR te Haarlem. U kunt zich voor deze bijeenkomst voor 27 april 2011 aanmelden bij Gabrielle Uitbeijerse van het CO2-Servicepunt Kennis en ervaring delen met vakgenoten is één van de pluspunten van het leertraject Zuinig met openbare verlichting (OVL). Het CO2-Servicepunt wil het ontstane netwerk nu samenvoegen door alle deelnemers aan de drie leertrajecten gericht uit te nodigen, waarbij enkele gemeenten hun opzet van een duurzaam OVL-beleidsplan presenteren. Daarnaast zijn alle geïnteresseerden in OVL uit Noord-Holland van harte welkom. Onderdeel van de netwerkmiddag is een LED-workshop van Agentschap NL. LED-lampen zijn goed toepasbaar in de openbare verlichting, en blijven zich ontwikkelen. Voorwaarde is dat er een goed lichtontwerp wordt toegepast. De sociale veiligheid blijft bij gebruik van LED-lampen gewaarborgd en dankzij de energie-efficiënte lampen verdient de investering zichzelf op de langere termijn terug. Meer weten en de discussie aangaan? Meld u aan voor de bijeenkomst bij Servicepunt.nl. Voorlopig programma 18 mei 2011 Tijd Omschrijving Wie 13:30 Ontvangst 14:00 Visie op netwerk openbare verlichting Gedeputeerde Milieu 14:10 Beleidsplannen van twee gemeenten 14:40 Onderzoek LED-pilots Agentschap NL 15:10 Intermezzo Ontwerp verlichting in de Statenzaal 15:25 Pauze 15:50 Nieuwe ontwikkelingen LED Nederlandse Licht Associatie 16:10 Discussie en conclusies LED in OVL 16:45 Borrel

4 Publicaties van Agentschap NL over LED in openbare verlichting zijn te vinden op PROVINCIENIEUWS 500 elektrische auto s en 2000 oplaadpunten in Amsterdam PSA Peugeot Citroën en de gemeente Amsterdam hebben een contract getekend om nog dit jaar in Amsterdam 500 elektrische auto s op de markt te zetten. Wethouder Eric Wiebes en PSA-directeur elektrisch vervoer Ayoul Grouvel zetten hiervoor hun handtekening. Dat gebeurde tijdens de opening van de tentoonstelling Iedereen Elektrisch in NEMO. PSA brengt in 2011 vier modellen elektrische auto s op de markt. We zijn de experimentele fase voorbij, zei Grouvel kan volgens hem het jaar van de elektrische auto worden. Oplaadpunten Om het elektrisch rijden van de grond te tillen zijn er volgens de gemeente Amsterdam twee dingen nodig: oplaadpunten en elektrische auto s. Het contract draagt eraan bij dat beide er snel komen. Amsterdam zorgt voor de openbare oplaadpunten. Te beginnen met 2000 punten, liet Wiebes in NEMO weten, maar uiteindelijk zullen het er 4000 worden. Op zijn beurt reserveert PSA dit jaar 250 e-auto s voor de verkoop in Amsterdam. Er is keuze uit vier de hagelnieuwe modellen: de Citroën C- ZERO en BerlingoVenturi en de Peugeot I-on en Partner Venturi. De gemeente stimuleert de verkoop verder met een aankoopsubsidie. Ontwikkelingen elektrisch vervoer Het Rijk investeert dit jaar 65 miljoen euro in het e-rijden in Nederland, verspreid over het land komen er dit jaar circa 15 snellaadstations en meerdere autofabrikanten brengen in 2011 seriegeproduceerde elektrische gezinsauto s op de markt. Zo kon Amsterdam met Nissan al tot een vergelijkbare samenwerking komen als met PSA. Kortom: Nederland is klaar voor elektrisch vervoer. Luchtkwaliteit Belangrijkste reden voor Amsterdam om op e-vervoer in te zetten is luchtkwaliteit (NOx). In 2015 moeten we voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, zei Wiebes, anders gaat de stad op slot. Bovendien is er een belangrijke reden vanwege de gezondheid. Er worden meer levensjaren verloren door slechte luchtkwaliteit dan door verkeersongelukken. De urgentie is dus groot om het e- rijden van de grond te tillen. Volgens Wiebes gaat dat het beste als er fors op wordt ingezet in een geconcentreerd gebied. Dus in Amsterdam, aldus de wethouder. Laten we er een Nederlands feest van maken, en dit feest in Amsterdam beginnen. Hier moeten mensen enthousiast worden, erin gaan geloven en gaan we met elkaar het startpunt vormen. Bron: Samenwerking "Kracht door Verbinding" maakt energie in regio Kop van Noord-Holland los Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Stichting Agriboard, de gemeentes Anna Paulowna, Heerhugowaard en Medemblik, Grontmij, I&O research en ga zo nog maar even door. Een keur van Noord-Hollandse partijen kwam deze week bij elkaar op uitnodiging van Kracht door Verbinding, het initiatief van zes Noord-Hollandse woningcorporaties. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. De aanwezige partijen vormden eind vorig jaar allianties als antwoord op maatschappelijke vragen. Tijdens de bijeenkomst presenteerden enkele partijen de voortgang in hun alliantie. Later konden de deelnemers in kleinere groepen vragen om hulp kwijt en konden zij nieuwe partijen enthousiast maken voor hun alliantie. Eerste stappen In veel allianties zijn de eerste stappen gezet. Zo onderzoeken Woonwaard, de GGD Hollands Noorden en Kern 8 hoe internet kan helpen participatie te vergroten op een effectieve en prikkelende manier. Zij hebben inmiddels de samenwerking met gemeenten gezocht. Change Making Media is met

5 zeven partijen bezig om te kijken of hij door middel van tv op internet ( webcasts ) projecten in Noord- Holland kan stimuleren. Agriboard denkt en werkt samen met provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en Midzomerzaan aan een visie op het gebied Noord- Holland Noord in verband met het Bidbook voor de Floriade Projectleider Jacques Dekker: Het is tijd om onze bescheidenheid in dit gebied af te werpen. De Floriade heeft uitstraling over de hele wereld, met zo n evenement kunnen we ons zichtbaar maken. Goed initiatief Dekker hoopt dat het initiatief Kracht door Verbinding doorgaat: Het maakt energie in de regio los. Er ontstaan verrassende verbindingen tussen partijen. Ook Marck Smit van NIOZ geeft aan Kracht door Verbinding te waarderen. Ik wil graag dat de corporaties ermee doorgaan, anders verdwijnen de initiatieven. Marcel Elswijk van ATO benadrukte tijdens zijn verhaal over kleinschalig experimenteren van duurzame technieken: Ik heb allerlei samenwerkingssessies meegemaakt. Maar Alliantiefabrieken nog nooit. Ik ben enthousiast over hoe goed het werkt. Kracht door Verbinding gaat door Martin Hoiting van IntermarisHoeksteen sloot de dag af met een we gaan ervoor. Alle zes corporaties nemen deel in verschillende allianties. Zij blijven zich inzetten voor hun initiatief Kracht door Verbinding. Niet alleen in de projecten waarin zij deelnemen, maar ook door de allianties nog eens bij elkaar te roepen. Het is de moeite waard, het initiatief leeft. (Bron: Woningstichting Den Helder) Bron: KPN Getronics verduurzaamt datacenter in Haarlem KPN Getronics gaat het energieverbruik van het DataCenter in Haarlem aanzienlijk verlagen. Vandaag is de bouw gestart van een groen koelsysteem voor het datacenter. Er komt een milieuvriendelijke, energiebesparende koeling waarbij warmtewielen gebruikmaken van de buitentemperatuur. Dat levert jaarlijks een energiebesparing van 40 procent op. In eerste instantie worden twee warmtewielen gebouwd voor de twee verdiepingen van het datacenter. Bij de bouw wordt rekening gehouden met eventuele groei van het datacenter. Dankzij de modulaire opbouw kan het aantal warmtewielen worden uitgebreid tot maximaal 12 stuks. Met de warmtewielen wordt de koeling van de ruimte op een energiezuinige manier geregeld. De warmtewielen draaien, waardoor steeds één helft zich binnen het datacenter bevindt en de andere helft daarbuiten. De helft buiten neemt de temperatuur van de buitenlucht aan. Als deze helft naar binnen draait, neemt dit deel de warmte van de binnenruimte op. De temperatuur in het datacenter wordt zo constant gehouden met een minimaal energieverbruik en CO2-uitstoot. Max Alias, programmamanager DataCenter-services Getronics, sloeg vandaag de eerste paal voor de koelingaanbouw. Dit is een onderdeel van de groene strategie die we voor onze datacenters hebben ingevoerd, aldus Alias. Een van de doelstellingen is om de energie-efficiëntie in 2020 verbeterd te hebben met 30 procent vergeleken met Drie van de datacenters van KPN worden al op deze manier gekoeld. Inmiddels is het energieverbruik in deze datacenters verminderd met ruim 5 miljoen kwh per jaar, dat is vergelijkbaar met het verbruik van 1500 Nederlandse huishoudens. Het nieuwe koelsysteem wordt in het eerste kwartaal van 2012 in gebruik genomen. Nieuwe dienstauto s in Heerhugowaard Op woensdag 23 februari heeft de gemeente drie elektrische dienstauto's in gebruik genomen. De auto s, Mitsibushi MiEV, passen in het streven van het bestuur van Heerhugowaard om een duurzame gemeente te willen zijn. Ambtenaren van de gemeente kunnen voor dienstreizen gebruik maken van dienstauto s. De elektrische auto s zijn vooral bedoeld voor stadsverkeer binnen Heerhugowaard. Met volgeladen accu s kan ongeveer 160 kilometer worden gereden. Op de parkeerplaats achter het gemeentehuis staan oplaadpalen, die gratis door e-laad.nl (een samenwerking van groene energiebedrijven) zijn

6 geplaatst. Ook op zeven andere plekken in Heerhugowaard zijn deze palen geplaatst. Eigenaren van een elektrische auto kunnen daar voor honderd euro per jaar de accu s van hun elektrische auto s opladen. Greenport Aalsmeer wil biomassacentrales en warmtenetten Greenport Aalsmeer investeert in een project dat moet leiden tot de ontwikkeling van één of meer biomassacentrales en warmtenetten in Greenport Aalsmeer. Het project is een concrete vertaling van de duurzaamheidsambities van Greenport Aalsmeer en sluit aan op een reeds lopend demonstratieproject in de Haarlemmermeer en een recente haalbaarheidsstudie in Amstelveen. De provincie Noord-Holland ondersteunt het project financieel. De resultaten van het project worden nog dit jaar opgeleverd. Onderdeel van het project is marktconsultatie, verkenning van samenwerkingsmogelijkheden en investeringsbereidheid bij geïnteresseerde investeerders. Wie dit kunnen zijn is één van de resultaten van het project, doordat in beeld wordt gebracht wat de wensen zijn van de huidige en toekomstige belanghebbenden en marktpartijen. Mogelijke en wenselijke samenwerkingsvormen tussen bijvoorbeeld gemeenten, tuinders of energiebedrijven worden inzichtelijk gemaakt. Ook wordt duidelijk hoeveel elk van de partijen wil investeren. In het project wordt vastgesteld wat de bijdrage van biomassacentrales maximaal kan zijn voor de bestaande energiebehoefte in de tuinbouw en indien wenselijk ook daarbuiten. Bijvoorbeeld als warmtelevering aan woningen. Onderzocht wordt hoe warmtenetten optimaal de kansen voor biomassacentrales vergroten. De winst die daarmee geboekt kan worden bestaat onder meer uit een stabiele en betaalbare energieprijs voor de afnemers, reductie van CO2 uitstoot, productie van groene stroom en groen gas. Tot slot is een belangrijk resultaat van het project dat een praktisch beheermodel wordt verkregen voor een biomassacentrale. Hierbij geldt dat het model winstgevend moet zijn en dat de winsten en risico's op een transparante en eerlijke wijze worden verdeeld. Bron: Greenport Aalsmeer Windturbines in IJmuiden door Nuon en Wind Groep Holland vervangen Wind Groep Holland & Nuon starten vandaag met de vervanging van de verouderde windmolens aan de Reyndersweg in IJmuiden. De huidige vijf turbines (1,125 MW) worden vervangen door drie moderne molens (9 MW). Hiermee neemt het aantal huishoudens dat voorzien kan worden van stroom toe van 880 per jaar naar ongeveer per jaar. Naar verwachting levert het vernieuwde windpark Reyndersweg eind 2011 weer elektriciteit. De vervanging van de huidige molens gaat de komende maanden in fases plaatsvinden. In de komende weken worden de bestaande molens verwijderd. Daarna worden de nieuwe funderingen aangelegd. Pas begin september gaat de combinatie aan de slag met de bouw van de nieuwe windturbines. Bron: Nuon Noord-Holland dingt mee naar Floriade 2022 Noord-Holland Noord dingt mee naar Floriade 2022 DEN HELDER AAN ZEE - Agriboard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord, Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder en Midzomerzaan treffen voorbereidingen om de Floriade 2022 binnen te halen. Projectleider Jacques Dekker: Het is tijd om onze bescheidenheid in dit gebied af te werpen. De Floriade heeft uitstraling over de hele wereld, met zo n evenement kunnen we ons zichtbaar maken. Woningstichting, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Stichting Agriboard, de gemeentes Anna Paulowna, Heerhugowaard en Medemblik, Grontmij, I&O research en ga zo nog maar even door. Een keur van Noord-Hollandse partijen kwam deze week bij elkaar op uitnodiging van Kracht

7 door Verbinding, het initiatief van zes Noord-Hollandse woningcorporaties. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. Ze brachten in kaart hoe het staat met de samenwerkingsafspraken die zij eind vorig jaar onderling maakten. De aanwezige partijen vormden eind vorig jaar allianties als antwoord op maatschappelijke vragen. Tijdens de bijeenkomst presenteerden enkele partijen de voortgang in hun alliantie. Later konden de deelnemers in kleinere groepen vragen om hulp kwijt en konden zij nieuwe partijen enthousiast maken voor hun alliantie. In veel allianties zijn de eerste stappen gezet. Dekker hoopt dat het initiatief Kracht door Verbinding doorgaat: Het maakt energie in de regio los. Er ontstaan verrassende verbindingen tussen partijen. Ook Marck Smit van NIOZ geeft aan Kracht door Verbinding te waarderen. Ik wil graag dat de corporaties ermee doorgaan, anders verdwijnen de initiatieven. Marcel Elswijk van ATO, actief op het gebied van duurzame energie, benadrukte tijdens zijn verhaal over kleinschalig experimenteren van duurzame technieken: Ik heb allerlei samenwerkingssessies meegemaakt. Maar Alliantiefabrieken nog nooit. Ik ben enthousiast over hoe goed het werkt. Eerste zonnestroom voor basisschool in Haarlemmermeer ZWAANSHOEK - Gedeputeerde Heller heeft 16 februari, samen met wethouder Nederstigt, het officiële startsein gegeven van de provinciale subsidieregeling 'Zonnestroom voor Scholen'. Dit project beoogt het plaatsen van zonnepanelen op schoolgebouwen in Noord-Holland. De gemeente Haarlemmermeer sluit aan bij deze subsidie door voor de scholen een voorfinanciering te geven. Daarmee kunnen de scholen 100 procent van de zonnepanelen voorgefinancierd krijgen. Het gemeentelijke deel kan dan over langere periode worden terugverdiend door de scholen. Hiermee loont het voor scholen duurzame energie aan te schaffen. Het startsein werd gegeven op basisschool 'De Zwanebloem' in Zwaanshoek. Infoavond Rivierenwijk HEERHUGOWAARD - In basisschool De Vaart wordt maandag 21 februari vanaf uur een informatiebijeenkomst over de toekomst van de Rivierenwijk gehouden. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij de bewoners over de plannen voor de Rivierenwijk. Dit gaat over het geplande groot onderhoud en het nieuwe wijkcentrum, maar ook over het actieplan 'Schoon, heel en veilig'. We praten over acties voor energiebesparing, de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties die actief zijn in de wijk en de ontwikkeling van de woningvoorraad. Er is een film gemaakt over de wijkvisie die getoond wordt. Ook resultaten van de onlangs gehouden enquête worden bekend gemaakt. Voor een aantal onderwerpen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk, zoals veiligheid en buitenruimte maar ook verlaging van de woonlasten door energiebesparing, wil men op deze avond werkgroepen van bewoners samen te stellen, die hierover de komende tijd gaan praten. Vijf miljoen voor duurzaamheid en economie Maandag 14 februari 2011 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland akkoord te gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 5 miljoen subsidie aan Texel toe te kennen. Dit geld is beschikbaar gesteld om de gemeente Texel te helpen haar doelstelling te bereiken om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken.

8 De gemeente is blij dat de vele inspanningen hebben geleid tot deze financiële erkenning van de provincie. Het is een flink bedrag dat de komende jaren meer investeringen tot gevolg zal hebben. Hierdoor wordt Texel duurzamer en het geeft een flinke impuls aan de werkgelegenheid in de bouwen installatiesector. In het gemeentelijk plan Energie voor Texel, staat beschreven hoe Texel denkt deze ambitieuze doelstelling te gaan halen. Concrete acties voor besparing van energie, slimmer gebruik van energie en natuurlijk het duurzaam opwekken van energie op Texel worden hierin beschreven. De gemeenteraad van Texel heeft hier in 2010 mee ingestemd. Een groot deel van het budget komt beschikbaar voor subsidieregelingen voor Texelaars. Zodra deze nieuwe subsidiemogelijkheden van kracht zijn, wordt dit bekend gemaakt via de lokale media. Alleen investeringen die gedaan worden nadat de regeling van kracht is, komen mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Besparen in gebouwde omgeving In Energie voor Texel zijn twee concrete projecten verder uitgewerkt: een plan om energie te besparen in de gebouwde omgeving: bij huizen, vakantiehuizen en andere gebouwen. Subsidies voor isolatiemaatregelen, zoals dubbel glas, dak- en vloerisolatie. De komende jaren is hiervoor 2,5 miljoen beschikbaar op Texel! Gemeente Texel zal samen met TexelEnergie en de Stichting Duurzaam Texel de regeling uitvoeren. Details, zoals wat er wel en niet onder de regeling valt en de hoogte van het subsidiebedrag per onderdeel, worden verder uitgewerkt. Zonnepanelen voor Texelaars Het tweede concrete project gaat over zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, zogenaamde PVpanelen. Ook dit project moet nog in detail uitgewerkt worden, maar het idee is dat Texelaars zonder (veel) investering PV-panelen op hun dak kunnen laten installeren. De afbetaling gaat dan via de energierekening die ongeveer even hoog blijft. Voor dit project is 1 miljoen subsidie beschikbaar. Het project wordt uitgevoerd door TexelEnergie. De overige 1,5 miljoen subsidie wordt besteed aan andere projecten uit Energie voor Texel, bijvoorbeeld het plan om openbare verlichting zuiniger te maken, het energienet veel slimmer te maken (smart grid) en ook het winnen van energie uit biomassa. Dit laatste sluit aan op de onlangs aangenomen motie om biomassaverwerking bij de Hamster te onderzoeken. De gemeente gaat hard aan de slag om deze plannen verder uit te werken en wil hier ook graag plannen en ideeën van inwoners en bedrijven bij betrekken. Kagerhoek gaat Stelling van Uitgeest heten UITGEEST - Het plan om op het land van Kager langs de A9 onder meer een outletcenter en een wellness resort te bouwen, heeft een nieuwe naam gekregen. Het gaat de Stelling van Uitgeest heten, zo hebben de initiatiefnemers gemeld. Zij hebben deze week meer duidelijkheid gegeven over hun plannen met het 40 hectare grote gebied, dat nu nog landbouwgrond is. Het plangebied is gelegen naast de nog aan te leggen verbindingsweg tussen de A8 en de A9. De grootste trekpleister, en tevens een van de belangrijkste bezwaarpunten van de tegenstanders, moet een outletcenter worden. Dat is een verzameling van winkels waar producten van dure merken tegen lagere prijzen verkocht worden. Bezwaarmakers noemen de negatieve effecten voor het huidige winkelbestand in omliggende gemeenten. Die zullen er nauwelijks of niet zijn, zou uit onderzoek zijn gebleken. De Stelling van Uitgeest zou door zijn unieke bouw, groen en duurzaam, juist positief werken op de aantrekkingskracht van de gemeenten en hun winkels. Consumenten zouden er wel een autorit tot anderhalf uur voor over hebben om naar zo n bijzonder outletcenter te komen. Zij beschouwen dat als een dagje uit, in plaats van alleen maar even winkelen. De gevolgen van de vestiging van een bouwmarkt of een tuincentrum zou ook niet ten koste gaan van de bestaande winkels. Maar de onderzoekers betwijfelen of datzelfde geldt voor een nieuwe megasupermarkt. De reacties van de politiek zijn sterk wisselend. Groene partijen als PU en UVP lijken fel tegen en alleen de VVD heeft zich positief uitgesproken. De bal ligt bij PvdA, D66 en CDA. Namens die laatste fractie meldde Aad Wijte, die als enige het vergelijkbare Bataviastad in Lelystad had bezocht en onderzocht, dat de ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) onder voorwaarden vóór de Stelling van Uitgeest is. Bert Groot van de OHBU:,,Wij steunen een plan dat een toevoeging vormt op het bestaande winkelbestand. We willen geen verschuiving van het aanbod. Voor we definitief ja of nee kunnen zeggen, hebben we meer duidelijkheid nodig.

9 Bron: Haarlems Dagblad "Bouw duurzaam datacenter Agriport A7 jaar uitgesteld" De bouw van het datacenter in de Noord-Hollandse Wieringermeer, dat wordt gevoed met elektriciteit uit aangrenzende tuinbouwkassen, is met ruim een jaar vertraagd, meldt zegt het vakblad Computable.Begin vorig jaar moest de eerste paal worden geslagen. Dat is niet gelukt, bevestigt directeur Pieter Duijves van Parthenon Data Centres, toekomstig eigenaar van het datacenter tegenover het vakblad. Duijves wil nog geen redenen geven voor het uitstel. Over één of twee maanden kan ik meer vertellen, is het enige dat hij kwijt wil. Ook de gemeente Wieringermeer bevestigt dat de bouw van het datacenter nog niet is begonnen. De gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven. Wanneer de bouw van start gaat is aan de eigenaar van het project', zegt een gemeentewoordvoerder. 'Wij gaan nog steeds ervan uit dat de bouw doorgaat. Het datacenter moet onderdeel worden van het bedrijventerrein Agriport A7. Het center krijgt elektriciteit van 35 gasmotoren van paprikatuinders met in totaal 220 hectare aan tuinbouwkassen. De tuinders verstoken het gas voor de productie van warmte en kooldioxide voor hun gewassen. De elektriciteit is voor hen een afvalproduct. Het datacenter levert op zijn beurt overtollige warmte aan de tuinders. Bron: Computable Oprichting Transition Town Castricum Transition Town Castricum - 7 februari reactie INGEZONDEN Transition Town Castricum (TT Castricum) is onderdeel van een nationale en internationale beweging van mensen die iets willen doen aan klimaatopwarming en verminderende olievoorraden (en andere fossiele brandstoffen). Wat is Transition Town Castricum? Transition Town Castricum (TT Castricum) is onderdeel van een nationale en internationale beweging van mensen die iets willen doen aan klimaatopwarming en verminderende olievoorraden (en andere fossiele brandstoffen). TT Castricum is opgericht door Marleen Heeman, Maarten Nijman en Ellen Barends. Waar houdt Transition Town Castricum zich mee bezig? Piekolie (het einde van goedkope olie) en klimaatopwarming zetten ons voor grote uitdagingen. Je kunt je zorgen maken over de toekomst (van je kinderen en kleinkinderen) en denken dat de problemen te groot en te onoverzichtelijk zijn om er zelf iets aan te kunnen doen. Met TT willen wij een positief toekomstbeeld creëren. Als we op een manier leven waarbij er een evenwicht is tussen wat we van de aarde gebruiken en wat we weer aan de aarde toevoegen, kunnen we op onze planeet nog heel lang toe met de grondstoffen die er zijn. Tegelijkertijd zou de klimaatverandering dan afgeremd worden. Wat kunnen we daar in Castricum aan doen? TT is een beweging waarbij burgers zelf activiteiten ondernemen om meer lokaal georiënteerd te worden. Zo worden we bijvoorbeeld minder afhankelijk van transport en is er minder klimaatopwarming. TT activiteiten zorgen dat iedereen zelf wat kan doen in plaats van te wachten op verandering. Wordt er binnenkort iets georganiseerd? TT Castricum zal op woensdag 9 maart een gratis filmavond organiseren, waarbij ook veel ruimte is voor discussie, ideeën en uitwisseling. Er zullen korte films worden getoond over piekolie en klimaatverandering en we zullen het hebben over oplossingsrichtingen. Locatie: de bibliotheek. Aanvang 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur. Voor meer informatie over Transition Town Nederland:

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

GREEN DEAL. 1. Inleiding

GREEN DEAL. 1. Inleiding GREEN DEAL 1. Inleiding Wereldwijde uitdagingen zoals de stijgende CO2-uitstoot, het duurder en schaarser worden van fossiele brandstoffen en het voortgaande verlies aan biodiversiteit, maken dat de noodzaak

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 2 VOORWOORD Er waait een wind van duurzaamheid door Nijmegen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor!

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor! S GNAAL S I G N A A L, M E I 2 0 1 2, N U M M E R 2 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt S GNAAL SIGNAAL, JULI 2012, NUMMER 3 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie