Releaseplan Zorg 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releaseplan Zorg 2014"

Transcriptie

1 Releaseplan Zorg 2014

2 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgprofessionals en voor (toekomstige) cliënten. Zij krijgen andere (samenwerkings)relaties, rollen, posities, taken en competenties. Cegeka-dsa wil een bijdrage leveren aan de zorg door samen te vernieuwen. Om die veranderingen het hoofd te kunnen bieden - en om ook voorbereid te zijn op de toekomst - is een flexibele, efficiënte en effectieve organisatie van de zorg noodzakelijk. Dit is te realiseren door het verhogen van de productiviteit van de zorgprofessionals en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgcliënt. Het verhogen van de productiviteit begint met het vereenvoudigen en automatiseren van ingewikkelde administratieve processen. Hoe meer de zorgprofessionals verlost worden van tijdrovende administratieve taken, hoe meer zij hun tijd kunnen besteden aan het verlenen van zorg. Het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt begint met de mogelijkheid om de cliënt toegang te geven tot het eigen cliëntdossier waarin hij/zij zelf kan aangeven wat zijn zorgvraag is en kan zien hoe daar door de zorgprofessionals invulling aan gegeven wordt. Concreet: de cliënt en zijn zorgbehoefte zijn het uitgangspunt voor de zorgverlening. Cegeka-dsa wil een bijdrage leveren aan de zorg door samen te vernieuwen. Wij leveren oplossingen die het primaire proces van onze klanten eenvoudig en transparant maken en de organisatie in staat stellen hun dagelijks werk uit te voeren op een efficiënte, zelfstandige en cliëntgerichte wijze. Wij leveren echter meer dan alleen een oplossing, met name een langdurige samenwerking waarbij de kernwaarden Betrokken, Duurzaam en Ondernemend centraal staan. Dus niet alleen de oplossing, maar ook een goede implementatie en training van de gebruikers. Deze aanpak maakt het verschil om uw doelstellingen te realiseren. Het Cliëntendossier vormt voor cegeka-dsa de spil van het zorgportfolio. De afgelopen jaren is met succes een volledig nieuw Cliëntendossier ontwikkeld dat anno 2014 door diverse zorgorganisaties dagelijks wordt gebruikt. Het product is gebaseerd op een moderne webarchitectuur, waardoor het plaats- en device-onafhankelijk gebruikt kan worden. Ook in een eventuele integratie met andere softwareapplicaties wordt standaard voorzien. In 2014 wordt het Cliëntendossier verder doorontwikkeld zodat het u en uw zorgprofessionals nog beter ondersteunt.

3 Cliëntendossier In 2014 staan de releases van het cegeka-dsa Cliëntendossier in het teken van mobility en ketenintegratie. Het mobiel gebruik van software heeft sinds de recente opkomst van betaalbare en gebruiksvriendelijke mobiele hardware (smartphones en tablets) een gigantische groei doorgemaakt en allerhande innovatieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Door bestaande oplossingen te combineren met apps nemen de gebruikerstevredenheid en de productiviteit toe. Zorgprofessionals, cliënten, mantelzorgers en/of relaties van een cliënt kunnen met behulp van apps onafhankelijk van plaats en tijd hun werk uitvoeren en gegevens raadplegen, wijzigen en/of toevoegen. Binnen de productstrategie van cegeka-dsa neemt het app-graden daarom een prominente plaats in. Ketenzorg is de integrale samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen. In een vloeiende lijn van diagnostiek, behandeling, maar ook preventie en vroege opsporing, weten de verschillende organisaties en professionals elkaar te vinden. Daarbij staan de cliënt en zijn omgeving altijd centraal en heeft de cliënt de regie zoveel mogelijk zelf in de hand. Goede ketensamenwerking leidt tot efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit van zorg. Dit resulteert in het toevoegen van nieuwe functionaliteit en het app-graden van het Cliëntendossier. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt dit nader toegelicht. Door bestaande oplossingen te combineren met apps nemen de gebruikerstevredenheid en de productiviteit toe.

4 Persoonsdossier Het Persoonsdossier stelt medewerkers die direct contact hebben met cliënten, in staat om basisgegevens van bestaande cliënten aan te vullen of te wijzigen en om basisgegevens van nieuwe cliënten in te voeren. Het Persoonsdossier wordt een nieuwe sectie van het reeds bestaande web-based Cliëntendossier. Het Persoonsdossier bevat onder andere functionaliteit voor: Personalia: naam, BSN, geboortedatum, geboorteplaats Contactgegevens: telefoon, Adressen: verblijfadres, woonadres, postadres Contactpersonen: personalia, contactgegevens, adressen, verantwoordelijkheden Zorgverzekeringen: polisnummer, aanvullende verzekeringen Overige relaties: welzijnsorganisaties, medisch specialisten, etc. Appartementen: opname, interne verhuizingen, ontslag Afwezigheid: vakanties, ziekenhuisopname, etc. Ketenintegratie Een cliëntendossier werkt in praktijk samen met verschillende informatiesystemen zoals een Elektronische Voorschrijf Systeem of HR systeem. Om het cliëntendossier op een efficiënte manier te koppelen aan informatiesystemen van verschillende leveranciers is een generiek koppelvlak nodig. Het cliëntendossier wordt in het tweede kwartaal van dit jaar voorzien van een generiek koppelvlak gebaseerd op de internationale HL7 standaard. Deze standaard wordt wereldwijd toegepast in zorginstellingen en is recent vanuit de ziekenhuis wereld naar de VVT sector overgewaaid. Het cliëntendossier koppelvlak sluit naadloos aan op een Enterprise Service Bus (ESB). Een ESB zorgt op een stabiele manier voor een ontkoppeld ICT landschap waar applicaties makkelijk zijn toe te voegen of te vervangen. Cegeka-dsa zet sinds enkele jaren een opensource Enterprise Service Bus genaamd Mirth in, die wereldwijd gebruikt wordt in de gezondheidszorg om een standaard integratie aan te bieden. Bij het vastleggen van een nieuwe cliënt in een acute situatie, worden de relevante gegevens in één scherm vastgelegd. Denk hierbij aan gegevens als: Naam Adres/Appartement 1e contactpersoon Huisarts Apotheek Natuurlijk wordt ook voorzien in de beheerfuncties voor het vastleggen van de diverse stamtabellen. ZORGMAIL Het Cliëntendossier heeft al de mogelijkheid om binnen de eigen organisatie veilig te communiceren over cliënten, waarbij alle berichten over een cliënt ook daadwerkelijk onderdeel zijn van het dossier van de cliënt. Door de integratie met ZorgMail komt daar de mogelijkheid bij om ook buiten de eigen organisatie veilig, elektronisch te communiceren over cliënten met bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis. Het betreft de integratie van inkomende en uitgaande ZorgMail waarbij alle ZorgMailberichten daadwerkelijk deel uitmaken van het dossier van de cliënt. Naast de integratie met ZorgMail worden de mogelijkheden van integratie met e-overdracht en Zorgdomein onderzocht.

5 Zorgdossier-app De Zorgdossier-app toont informatie voor de medewerker zoals: nieuwe rapportages van mijn cliënten en mijn afdelingen, mijn berichten, mijn agenda en mijn cliënten. Maar ook informatie over een cliënt zoals het cliëntoverzicht met daarin kenmerken, risico s, medisch beleid en de relaties van de client. Persoonsdossier-app Met behulp van de persoonsdossier-app kan de zorgprofessional nieuwe cliënten invoeren en gegevens van bestaande cliënten wijzigen. Personalia: naam, BSN, geboortedatum, geboorteplaats Contactgegevens: telefoon, Adressen: verblijfadres, woonadres, postadres Contactpersonen: personalia, contactgegevens, adressen, verantwoordelijkheden Zorgverzekeringen: polisnummer, aanvullende verzekeringen Overige relaties: welzijnsorganisaties, medisch specialisten etc. Opname, overplaatsing, ontslag Afwezigheid: vakanties, ziekenhuisopname etc. Alle benodigde informatie binnen handbereik.

6 Helios De nieuwe releases van Helios die in 2014 worden opgeleverd, concentreren zich op wijzigingen in de wet- en regelgeving en op aanpassingen in de software die gebruikers grote efficiencywinst opleveren. Wet- en regelgeving DBC ZORGACTVITEITEN OP GRZ-FACTUUR Om het kostenbewustzijn van cliënten te vergroten en effectievere controle van de factuur door cliënt en zorgverzekeraar mogelijk te maken, is besloten om de zorgactviteiten toe te voegen aan de GRZ factuur. Hiervoor is een aanpassing nodig in de GRZ-declaratiebestanden (ZH308 en ZH309). Versie 9.0 van de ZH308/ZH309 wordt per 1 mei 2014 in gebruik genomen. ZORGAANBIEDER STANDAARD CAK De nieuwe zorgaanbieder (ZA)-standaard van het CAK heeft als doel om het bestand te ontdoen van overbodige informatie, waardoor de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en CAK efficiënter en effectiever verloopt. De nieuwe ZAstandaard wordt per 1 juni 2014 in gebruik genomen. WET LANDURIGE ZORG Een nieuwe wet gaat de huidige AWBZ vervangen. Het kabinet werkt nog aan de vormgeving daarvan. De werknaam van die wet is de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De wet moet de kwaliteit van leven garanderen voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Veldpartijen (zoals cliëntenorganisaties en verenigingen van zorgaanbieders) hebben in september 2013 meegekeken naar de ontwerpversie van de nieuwe wet. Zij konden reageren op het wetsvoorstel en voorstellen voor verbetering doen. Zodra de WLZ definitief is vastgesteld, wordt de definitieve impact op Helios beoordeeld en worden de noodzakelijke aanpassingen in Helios doorgevoerd.

7 OVERHEVELING AWBZ NAAR WMO EN ZVW Met de introductie van de Wet Langdurige Zorg gaat de lichtere zorg naar gemeenten of naar de zorgverzekering. De taakverdeling voor lichtere zorg ziet er vanaf 2015 als volgt uit uit: Gemeenten: zorg aan huis. Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis zoals hulp bij aan- en uitkleden en wassen. Daarnaast betaalt de gemeente de huishoudelijke hulp voor specifieke doelgroepen. Zorgverzekeraars: medische zorg. De zorgverzekering regelt medische zorg zoals verpleging en langdurige gees- telijke gezondheidszorg. Zodra de regelgeving definitief is vastgesteld, wordt de definitieve impact op Helios beoordeeld en worden de noodzakelijke aanpassingen in Helios doorgevoerd. Met ingang van 2014 ondersteunt Helios nieuwe vormen van declareren. Efficiency DECLARATIE WMO Steeds meer gemeenten en zorgaanbieders maken afspraken over het declareren in termen van een schoon huis in plaats van daadwerkelijk bestede tijd. Deze nieuwe vorm van declareren wordt met ingang van 2014 ondersteund in Helios.

8 Planning OPLOSSING ONDERDEEL/MODULE Q1 Q2 Q3 Q4 Helios Declaratie WMO DBC zorgactiviteiten op nota ZA standaard CAK Wet Langdurige Zorg Overheveling AWBZ naar WMO en ZVW Overige wet- en regelgeving 2015 Cliëntendossier Persoonsdossier 1.0 Generiek koppelvlak (ESB) Zorgdossier App * Ketenintegratie met Zorgmail * Persoonsdossier App * Persoonsdossier 1.1 * * Realisatie is onder voorbehoud.

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft

Nadere informatie

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen INTRODUCTIE E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst? Amyyon Care De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in rap tempo op. Functiegerichte bekostiging, ZZP s, DBC s, marktwerking, vraaggestuurde zorg, etc. Zorgorganisaties zitten soms klem tussen

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie

Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Programma DWR Contactpersonen Jan Arnoud ten Cate Stephan Wildeboer infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 0.9 Status: concept ter consultatie Datum 3 februari 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 7 12 14 15 SmartCare Stap

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorgsector 1 34 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Basisinitiatieven

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg

Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg. Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg Een inventarisatie van goede voorbeelden voor minder administratieve lasten in de zorg Minder regeldruk voor professionals, meer tijd voor zorg

Nadere informatie

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Oktober 2013 De keuze is aan u Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.0 Inhoudsopgave 1. Introductie... 4 1.1. Aanleiding voor het project ECD... 4 1.2. Wat verandert er nu in de kern... 6 2. Tot stand komen en ontwikkeling

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie