Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen"

Transcriptie

1 Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet. Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg. Het meeste vertrouwen hebben mensen in medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen. De meeste mensen zijn tevreden met het contact met hun huisartsenpraktijk, de telefonische bereikbaarheid is goed en voor afspraken kan men vaak snel terecht. Over het algemeen zijn mensen (heel) tevreden met het contact dat zij met de huisartsenpost en met de behandeling die zij in het ziekenhuis gehad hebben. Ontevredenheid gaat met name over de lange wachttijden, ook al hebben mensen een afspraak. Bijna 30 is in de afgelopen 5 jaar van zorgverzekeraar gewisseld, 5 is meerdere keren van zorgverzekeraar gewisseld. 2 op 3 de mensen is bereid verder te reizen naar een ander ziekenhuis als de behandeling daar beter staat aangeschreven. Respons Van 9 tot en met 19 november is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Gezondheidszorg. Ruim de helft van de panelleden (56, Brabanders) vulde de vragenlijst in. De resultaten zijn gewogen naar de combinatie leeftijd * regio * geslacht en daardoor naar deze kenmerken representatief voor Noord-Brabant. 1 Resultaten Zorg in het algemeen 1. In welke mate maakt u gebruik van de zorg? We bedoelen hiermee zorg in de breedste zin van het woord (huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut et cetera). Geen 13 Weinig 37 Niet veel, niet weinig 26 Redelijk 16 Veel 8 Totaal 100 1

2 2. Waar gaat u heen als u vragen over de gezondheidszorg/zorgsector hebt? U kunt meer dan één antwoord aankruisen. Huisarts 73 Internet 61 Specialist 35 Vrienden, familie, collega s 31 Overige zorgverlener 9 Ik heb nooit vragen over de gezondheidszorg/zorgsector 8 Patiënten- of consumentenorganisatie/platform 6 Anders (mn collega s) 5 Wmo-loket 4 Zorgloket 3 Ouderenbond 2 3. Er worden hieronder binnen de gezondheidszorg een aantal sectoren, instellingen en personen genoemd. Wilt u steeds aangeven hoe veel of hoe weinig vertrouwen u heeft in die sectoren, instellingen en personen? Hoe veel of hoe weinig vertrouwen heeft u in. (Heel) veel Niet veel / (Heel) weinig niet weinig a. Specialisten b. Huisartsen c. Tandartsen d. Verpleegkundigen e. Apothekers f. Ziekenhuizen g. Fysiotherapeuten h. Thuiszorg i. Geestelijke gezondheidzorg j. Alternatieve genezers die ook arts zijn k. Verpleeghuizen l. Alternatieve genezers die geen arts zijn

3 4. Hieronder volgen enkele stellingen over de gezondheidszorg/zorgsector. Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? a. Ik vind dat managers in de zorg teveel geld verdienen b. Als ik vragen heb over zorg dan weet ik snel waar ik moet zijn voor de juiste informatie c. De medische zorg in Nederland is van hoog niveau d. Het is goed dat je voor een verwijzing naar een specialist eerst naar de huisarts moet e. Ik ben goed op de hoogte van de vergoedingen waar ik recht op heb f. In de zorg word je van het kastje naar de muur gestuurd g. De zorgsector is voor mij een groot doolhof h. Ik vind het Nederlandse zorgstelsel te ingewikkeld n (Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Greep uit toelichting: Er zijn te veel aparte potjes, vormen van verzekering of financiering. Zou veel meer in elkaar moeten overlopen Het doolhof van de zorg is gekomen doordat je allemaal aparte keuzen kunt maken en door de verzekeringen die elk jaar andere zaken wel of niet verzekeren Het is soms heel moeilijk om alles wat met zorg te maken heeft uit elkaar te houden ook gezien de veranderingen. Eigen bijdrage word steeds hoger en is steeds ingewikkelder en steeds minder zorg en hulpmiddelen Het zorgstelsel zit qua vergoedingen te complex in elkaar. Premies zorgverzekering laatste jaren enorm gestegen om onduidelijke redenen. Teveel protocollen, te weinig eigen verantwoordelijkheid van de verzorgenden, te veel rapportages, te grote organisaties, te veel organisatiestructuren (managers), met als gevolg: te veel overleg Vooral de geestelijke gezondheidszorg laat veel te wensen over, als je niet enigszins der weg weet, kan het maanden tot jaren duren voor de een juiste hulpverlener hebt. Conclusies Zorg in het algemeen De helft van de mensen maakt weinig tot geen gebruik van de zorg: 13 van de respondenten maakt nooit gebruik van de zorg, 1 op de 3 mensen maakt soms enigszins gebruik van de zorg. Een kwart geeft aan niet veel/niet weinig gebruik van de zorg te maken. 16 ziet zichzelf als redelijke grote zorggebuiker en 8 geeft aan veel gebruik van de zorg te maken. Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt ook het zorggebruik toe. Vrouwen zien zichzelf meer als grote zorggebruiker dan mannen. 3

4 De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet. 1 op de 3 mensen wendt zich met vragen tot de specialist, vrienden, familie of collega s. Over het algemeen hebben mensen veel vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg. Het meeste vertrouwen hebben mensen in medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen. Het minste vertrouwen hebben mensen in alternatieve genezers. Over de thuiszorg,de GGZ en verpleeghuizen zijn de meningen verdeeld. De stellingen: Eensgezindheid over de 1 e 4 stellingen: - Driekwart van de mensen is van mening dat managers in de zorg teveel geld verdienen. - Over het algemeen weet de meerderheid van de mensen (66) waar zij moeten zijn als zij vragen hebben over de zorg. - Tweederde is van mening dat de medische zorg in Nederland van hoog niveau is. - Eveneens tweederde vindt het goed dat de huisarts als poortwachter van specialistische zorg fungeert. Over de andere stellingen zijn de meningen meer verdeeld: - Hoewel eenderde goed op de hoogte is van de vergoedingen waar zij recht op hebben, is een even groot door hier helemaal niet van op de hoogte heeft het gevoel in de zorg van het kastje naar de muur gestuurd te worden, 40 heeft dit gevoel soms, 30 vindt dat helemaal niet. - 1 op de 4 mensen vindt de zorgsector een groot doolhof. 39 antwoordt hier neutraal op, tweederde is het niet eens met de stelling vind het Nederlandse zorgstelsel te ingewikkeld, 35 antwoordt neutraal, en 30 is het hier niet mee eens. Mensen die een rol hebben in de zorg (bijvoorbeeld mantelzorger, vrijwilliger, zorgvrager of professional) o Weten beter waar zij met vragen over de zorg informatie moeten halen dan mensen die geen specifieke zorgrol hebben. o Vinden minder dan anderen dat je in de zorg van het kastje naar de zorg wordt gestuurd 4

5 2 Resultaten Zorgverzekering 5. Jaarlijks is het mogelijk om over te stappen van zorgverzekeraar. Bent u in de afgelopen 5 jaar van zorgverzekeraar veranderd? Ja, één keer 24 Ja, meerdere keren 5 Nee 70 Dat weet ik niet (meer) 1 Totaal Om welke reden(en) bent u overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? (meerdere antwoorden mogelijk) Aansluiting bij een collectieve verzekering 54 Prijs van (andere) zorgverzekeraar(s) 53 Dekkingen (andere) zorgverzekeraar(s) in aanvullend pakket 36 Andere reden(en) 14 Slechte afhandeling declaraties oude zorgverzekeraar 6 Slechte voorlichting/informatie oude zorgverzekeraar 4 Aantal contracten dat (andere) zorgverzekeraar(s) heeft/hebben met zorgaanbieders (dus dat ik zelf een zorgverlener kan kiezen die ik wil) 3 Oude zorgverzekeraar telefonisch slecht bereikbaar 2 Weet niet/geen antwoord 2 Ik wilde een zorgverzekeraar in Brabant 1 Ik wilde naar een kleine(re) zorgverzekeraar 1 Mate waarin (andere) zorgverzekeraar(s) mensen accepteert/accepteren (of juist uitsluit(en)) als klant voor een aanvullende verzekering 0 Ik wilde naar een grote(re) zorgverzekeraar 0 7. In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met de overstap die u gemaakt hebt? Indien u in de afgelopen vijf jaar meerdere keren bent overgestapt bedoelen we de meest recente overstap, naar uw huidige zorgverzekeraar. Heel tevreden 12 Tevreden 62 Soms tevreden, soms ontevreden 23 Ontevreden 2 Heel ontevreden 1 Totaal 100 5

6 8. Maakt u wel eens een vergelijking tussen zorgverzekeraars? Zo ja, waar kijkt u dan naar? Ja 52 Nee die vergelijkt, vergelijkt op: (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, ik vergelijk op inhoud van pakketten en aanvullende verzekering 84 Ja, ik vergelijk op hoogte van de premie / kosten 65 Ja, ik vergelijk op service Zou de hoogte van de zorgpremie voor u reden zijn om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen? Ja 24 Misschien 55 Nee 19 Dat weet ik niet 2 Totaal Voor welk verschil in premie (inclusief kosten voor aanvullende verzekering) zou u overstappen naar een andere, goedkopere zorgverzekeraar? Als het verschil per persoon per maand zou bedragen: Verschil per persoon: 0 tot 10 euro 9 10 tot 25 euro tot 50 euro 28 meer dan 50 euro 15 dat weet ik niet 11 Totaal 100 6

7 Conclusies Zorgverzekering Bijna 30 is in de afgelopen 5 jaar van zorgverzekeraar gewisseld, 5 is meerdere keren van zorgverzekeraar gewisseld. Belangrijkste reden voor wisselen van zorgverzekeraar is het feit dat mensen bij de nieuwe zorgverzekeraar een collectieve verzekering kunnen afsluiten (via bijvoorbeeld werk). Ook is voor de meerderheid van de respondenten die zijn overgestapt (53) de hoogte van de premie van de nieuwe zorgverzekeraar reden om over te stappen. Ruim een op de drie Brabanders is overgestapt vanwege de dekking die de nieuwe zorgverzekeraar in de aanvullende verzekering. De meeste mensen (74) zijn tevreden tot zeer tevreden met de overstap die zij gemaakt hebben. Slechts 3 is (heel) ontevreden. Deze gaat voornamelijk over onduidelijkheid van dekkingen. Een kwart antwoordt neutraal: veel hiervan zijn overgestapt vanwege de collectieve zorgverzekering en waren tevreden over de oude zorgverzekeraar zoals ze ook tevreden zijn over de nieuwe zorgverzekeraar. Een meerderheid van 52 maakt wel eens een vergelijking tussen verschillende zorgverzekeraars. 85 vergelijkt op basis van inhoud van de aanvullende verzekering. Tweederde vergelijkt op basis van de hoogte van de premie. 1 op de 5 mensen vergelijkt zorgverzekeraars op basis van geboden service. Voor een kwart van de respondenten is de hoogte van de zorgpremie zeker reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Ruim de helft (55) geeft aan hierdoor misschien over te zullen stappen. Als de premie 10 tot 25 euro per persoon lager zou zijn, dan zou ruim eenderde overstappen naar een andere zorgverzekeraar. 9 stapt al over voor een verschil tot 10 euro. En voor ruim een kwart moet het verschil toch wel 25 tot 50 euro bedragen voordat zij zouden overstappen. 7

8 3 Resultaten Huisarts 11. Hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met uw huisarts? Zo ja, op welke wijze hebt u contact gehad? We bedoelen hiermee niet de huisartsenpost of telefonisch contact voor het aanvragen van een herhaalrecept. (meerdere antwoorden mogelijk) 83 van de mensen heeft de afgelopen 12 maanden een of meerdere malen contact gehad met de huisarts. Hieronder een overzicht van de wijze waarop zij contact met de huisartsenpraktijk hebben gehad. Ja, ik ben bij de huisarts geweest en door de huisarts geholpen 76 Ja, ik ben bij de huisarts geweest en door de assistent(e) geholpen 31 Ja, ik heb telefonisch contact gehad met de assistent(e) 31 Ja, ik heb telefonisch contact gehad met de huisarts 18 Ja, de huisarts is bij mij op huisbezoek geweest 5 Ja, ik heb per contact gehad met de huisarts 1 Nee, ik heb geen contact gehad met de huisarts Hoe vaak hebt u in afgelopen 12 maanden contact gehad met de huisarts? (indien u het exacte aantal niet weet, vragen we u om een schatting te maken) 1-2 keer keer keer keer of meer Hieronder volgen enkele vragen over de telefonische bereikbaarheid van uw huisarts. Als u belt voor een afspraak, kunt u dan snel terecht? N=821 Ja, altijd 31 Ja, meestal wel 53 Soms wel, soms niet 11 Nee, meestal niet 5 Nee, nooit 0 Totaal 100 8

9 Onvoldoende Matig Goed Zeer goed a) Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk voor het maken van een afspraak? b) Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van uw huisarts tijdens het telefonische spreekuur? In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over het contact met uw huisartsenpraktijk in het algemeen? (Heel) tevreden 82 Soms tevreden, soms ontevreden 15 (Heel) ontevreden 3 Totaal Waarom was u (soms) ontevreden over het contact met uw huisartsenpraktijk? U kunt meer dan één antwoord aankruisen. De 18 die (soms) ontevreden is: Ik moest lang wachten voordat ik aan de beurt was 42 De huisarts nam mijn klachten niet serieus 28 Ik vond de huisarts niet deskundig genoeg 20 Ik was niet tevreden met de oplossing die de huisarts bood 19 De huisarts had onvoldoende persoonlijke aandacht voor mij 11 De huisarts had onvoldoende tijd voor mij 9 Ik kreeg geen verwijskaart voor de specialist 4 De huisarts was onvriendelijk 3 De informatie die de huisarts mij gaf was niet duidelijk 1 Anders* 29 *Anders gaat met name over ontevredenheid over de assistentes aan de telefoon (zijn onvriendelijk / ging niet vertrouwelijk om met gegevens / probeert je af te schepen / erg afwezig, met duizend dingen tegelijk bezig / stellen teveel vragen / slecht bereikbaar) 16. Bent u in de afgelopen vijf jaar gewisseld van huisarts? (we bedoelen hiermee niet dat u binnen de praktijk van uw huisarts een enkele keer door een andere huisarts bent geholpen) Ja 20 9

10 Nee Waarom bent u van huisarts veranderd? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. Reden overstap voor 20: Omdat ik verhuisd ben en ik een huisarts dichter bij huis wilde 51 Omdat ik ontevreden was over mijn huisarts 25 Omdat mijn huisarts zijn praktijk beëindigd heeft 22 Omdat mijn huisarts mijn klachten niet serieus nam 15 Omdat ik geen vertrouwen had in de kundigheid van mijn huisarts 11 Omdat mijn huisarts een verkeerde diagnose had gesteld 4 Omdat mijn huisarts me onjuiste of onduidelijke informatie heeft verstrekt 2 Omdat mijn huisarts zich elders ging vestigen Hebt u problemen gehad bij het wisselen van huisarts? Ja: 16 personen > met name problemen overdracht van mijn dossier medewerking oude huisarts Conclusies Huisarts Overall: de meeste mensen zijn tevreden met het contact met hun huisartsenpraktijk, de telefonische bereikbaarheid is goed en voor afspraken kan men vaak snel terecht. Driekwart van de respondenten is in de afgelopen 12 maanden bij de huisarts geweest en door de huisarts geholpen. Eenderde is persoonlijk of telefonisch door de assistente geholpen. Bijna eenvijfde heeft telefonisch contact met de huisarts gehad en 17 heeft geen contact met de huisarts gehad. De meeste mensen hebben 1 of 2 keer contact gehad met de huisarts, 30 3 of 4 keer, 18 5 tot 9 keer en bijna 10 zelfs 10 keer of meer. Mensen tot 40 jaar zijn meestal 1 tot 2 keer bij de huisarts geweest, de meeste ouderen (65+ 3 tot 4 keer. Het is opvallend dat van alle mensen die meer dan 5 keer bij de huisarts geweest is, de grootste groep gevormd wordt door mensen tot 40 jaar. In deze groep komen natuurlijk veel mensen voor met jonge kinderen waardoor ze vaker contact met de huisarts hebben. Meer dan de helft kan snel bij de huisarts terecht nadat zij voor een afspraak gebeld hebben. 31 kan altijd snel terecht en 16 kan soms of meestal niet snel terecht. Over de telefonische bereikbaarheid van de huisarts voor het maken van een afspraak zijn de meeste mensen (zeer) positief. Bijna eenderde (31) vindt deze bereikbaarheid onvoldoende of matig. De bereikbaarheid tijdens het telefonisch spreekuur vindt 60 (zeer) goed. 40 vindt deze echter onvoldoende of matig. 10

11 82 is in zijn algemeenheid (heel) tevreden over het contact met zijn of haar huisartsenpraktijk. 3 is (heel) ontevreden, 15 is soms tevreden, soms niet. Ontevredenheid met de huisartsenpraktijk gaat vooral over de soms lange wachttijd, over het feit dat de huisarts die klachten niet altijd serieus lijkt te nemen of over de assistentes die aan de telefoon nauwelijks tijd of aandacht voor patiënten lijken te hebben of soms zelf onvriendelijk zijn. Eenvijfde is de afgelopen vijf jaar van huisarts gewisseld. Belangrijkste reden hiervoor was het feit dat mensen een huisarts dichter bij huis wilden. Een kwart zocht een nieuwe huisarts omdat ze niet tevreden waren over hun huidige huisarts. Eenvijfde moest noodgedwongen een andere huisarts zoeken: de huisarts beëindigde zijn of haar praktijk. 4 Resultaten Huisartsenpost 19. Hebt u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de huisartsenpost? (n=992) Ja 28 Nee In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de volgende aspecten van uw telefonische of persoonlijke contact met de huisartsenpost? (Heel) tevreden Neutraal (Heel) ontevreden n a) De vriendelijkheid van de hulpverlener b) De deskundigheid van de hulpverlener c) De mate waarin de hulpverlener mijn klachten serieus nam d) De duidelijkheid van de informatie die de hulpverlener mij gegeven heeft e) De wachttijd voordat ik werd geholpen

12 Conclusies Huisartsenpost Bijna 30 heeft in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de huisartsenpost. Over het algemeen zijn deze mensen (heel) tevreden met het contact dat zij met de HAP gehad hebben. Over de vriendelijkheid van de hulpverlener zijn de mensen het meest tevreden (82 is hierover (heel) tevreden). Mensen zijn het minst tevreden over de wachttijd bij de HAP, een kwart is hierover (heel) ontevreden. 5 Resultaten Ziekenhuis 21. Bent u vanwege een van de volgende redenen de 12 afgelopen maanden voor uzelf of een van uw familieleden in een ziekenhuis geweest? Zo ja, waar en hoe vaak was dat? 71 van de mensen is de afgelopen 12 maanden in het ziekenhuis geweest, voor zichzelf of voor een van hun familieleden. Hieronder de verdeling naar type bezoek. a. Bezoek EHBO 36 b. Bezoek polikliniek 56 c. Dagopname (voor bijvoorbeeld kijkoperatie of kleine ingreep) 34 d. Dagbehandeling (bijvoorbeeld therapie) 28 e. Opname voor een nacht of langer In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de door u ervaren dienstverlening van het ziekenhuis? (Heel) tevreden Niet tevreden / niet ontevreden (Heel) ontevreden a. Bezoek EHBO b. Bezoek polikliniek c. Dagopname voor bijvoorbeeld kijkoperatie of kleine ingreep) d. Dagbehandeling (bijvoorbeeld therapie) e. Opname voor een nacht of langer

13 23. Hoe beoordeelt u de volgende onderdelen van uw bezoek aan het ziekenhuis? a. De wachttijd voordat ik geholpen werd Gemiddeld cijfer 6,1 b. De vriendelijkheid van de hulpverlener die mij geholpen heeft 7,6 c. De deskundigheid van de hulpverlener d. De mate waarin de hulpverlener mijn klachten serieus nam f. De duidelijkheid van de informatie die ik gekregen heb g. De samenwerking tussen verschillende afdelingen in het ziekenhuis 7,7 7,7 7,5 6,6 24. Op basis van welk criterium maakt u doorgaans de keuze voor een bepaald ziekenhuis? Ik heb geen keuze omdat ik ben doorverwezen naar een bepaald ziekenhuis 25 Ik kies voor het ziekenhuis dat het meest dichtbij mijn huisadres is gelegen 49 Ik kies voor het ziekenhuis dat (voor een bepaalde ingreep) hoog staat aangeschreven 33 Ik kies voor het ziekenhuis met de kortste wachttijd 8 Anders* 6 * Onder andere genoemd bij Anders: Aan ziekenhuis gebonden vanwege aanwezigheid of bekendheid met specifieke specialist / bepaald specialisme Eigen bekendheid met het ziekenhuis / dossier daar al aanwezig / positieve ervaringen met vorig bezoek / al jaren patiënt Keuze obv kennis die ik heb van eventueel benodigde hulpverleners/specialisten. 13

14 25. Bent u bereid om verder te reizen indien een operatie of ingreep bij een ander minder dichtbij gelegen ziekenhuis hiervoor beter bekend staat / hoger staat aangeschreven? Ja, waarschijnlijk wel 67 Misschien, dat weet ik (nog) niet 30 Nee, zeker niet 2 Conclusies Ziekenhuis 7 van de 10 mensen is het afgelopen jaar in het ziekenhuis geweest. Het ging dan om eigen behandeling of behandeling van een familielid. Meer dan de helft kwam voor bezoek op de polikliniek. Over het algemeen zijn mensen (heel) tevreden over hun behandeling in het ziekenhuis. Ontevredenheid, over alle onderdelen ziekenhuis, gaat met name over de lange wachttijden, ook al hebben mensen een afspraak. Moest veel langer dan gepland wachten voordat ingreep kon plaatsvinden. Buiten dat was ik aangenaam verrast door de professionele en tegelijkertijd zorgzame houding van het operatieteam. Dit zien we ook terug in de rapportcijfer dat mensen geven aan de verschillende items: wachttijd scoort met een 6je het laagste. 2 op 3 de mensen is bereid verder te reizen naar een ander ziekenhuis als de behandeling daar beter staat aangeschreven. 14

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2014 Respons Respons: 77% 23% 77% ingevuld niet ingevuld Laurentius Cliëntenpanel:

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO

IZZ KTO GfK November 2016 IZZ KTO IZZ KTO 1 Algemene tevredenheid Oordeel overall tevredenheid Gemiddelde 100% 80% 52% 44% 8-10 60% 20% 4 49% 6-7 1-5 Weet niet Jongeren en singles/duo s zijn minder tevreden over IZZ. Opvallend is dat jongeren

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Michelle Hendriks, Diana Delnoij, Peter Groenewegen. Massale overstap van in 2006 lijkt eenmalig. Dit jaar

Nadere informatie

Enquête klant ervaring met uw diëtist.

Enquête klant ervaring met uw diëtist. Zeer geachte mevrouw/mijnheer, Enquête klant ervaring met uw diëtist. Wij willen u vriendelijk vragen uw medewerking te verlenen aan deze enquête om zo onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? PATIËNTENINFORMATIE Ziekenhuiszorg:Wat betaalt u? Bravis ziekenhuis Afdeling 088-70 68 000 www.bravisziekenhuis.nl 2 Patiënteninformatie GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016

Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016 Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016 Rapport meldactie Huisartsenzorg De Patiëntenfederatie 2016 1 COLOFON De Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? Komt u binnenkort als patiënt naar Rijnstate? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Consumentenopvattingen. taakherschikking in. de gezondheidszorg. C. Jakobs D. van Nobelen A. Broerse

Consumentenopvattingen. taakherschikking in. de gezondheidszorg. C. Jakobs D. van Nobelen A. Broerse Consumentenopvattingen over taakherschikking in de gezondheidszorg C. Jakobs D. van Nobelen A. Broerse Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Taakherschikking

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Ziekenhuiszorg in 2014: wat betaalt u? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór uw behandeling

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A. Brabers & J. de Jong. Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar,

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie

Zorg. buiten Nederland. Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Voel Alle aandacht je goed verzekerd voor uw zorgverzekering met VGZ 2006 www.vgz.nl Praktische tips voor zorg in de Europese Unie Zorg buiten Nederland Alle aandacht voor uw zorgverzekering

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Behorende bij de volgende publicatie Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers & Judith D. de Jong. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie