BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem"

Transcriptie

1 BRAND Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk door Paul Peeters, Technical manager, A-First 16 juni 2011 De Montil Affligem PreBes vzw Diestersteenweg Kermt Hasselt Tel. 011/ Fax. 011/

2 Regels van goed vakmanschap voor de keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen Prenne juni Wettelijk en reglementair kader Art 52 ARAB Notificatie 2009 /432/B Basisnormen voor nieuwe gebouwen Bijlagen Bijlage 6 Federale, regionale en gemeentelijke regelgeving: Vlarem Voorschriften voor niet-automatische blustoestellen van Assuralia ( vroeger BVVO) (Agoria) Voorstel van RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen 1

3 Wettelijk en reglementair kader Art 52 ARAB Artikel De werkgever moet een uitrusting aanbrengen die voldoende is en aangepast is aan de omstandigheden om brand te bestrijden. Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweer Wettelijk en reglementair kader Notificatie 2009 /432/B 2

4 Wettelijk en reglementair kader Notificatie 2009 /432/B Art. 5.-.neemt de werkgever op basis van de risicoanalyse..de noodzakelijk materiële en organisationele preventiemaatregelen om: vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; de schadelijke effecten en neveneffecten van een brand te beperken. Wettelijk en reglementair kader Notificatie 2009 /432/B Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Art De werkgever evalueert, kiest, koopt, installeert en onderhoudt de uitrusting ter bescherming tegen brand overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen. Art Bij de evaluatie houdt de werkgever inzonderheid rekening met volgende elementen: 1 de inrichting van de arbeidsplaatsen en de risico s die ermee verband hebben; 2 de fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige stoffen; 3 de arbeidsprocédés en de arbeidsmiddelen en de risico s die ermee verband hebben; 4 de werknemers die de beschermingsmiddelen moeten gebruiken; 5 het maximale aantal personen dat in het gebouw kan aanwezig zijn; 6 het materieel en het personeel waarover de territoriaal bevoegde brandweerdienst beschikt; 7 de noodzakelijke voorrijtijd van de territoriaal bevoegde brandweerdienst om de plaats van interventie te bereiken. De toegang tot en de bediening van de niet-automatische middelen ter bescherming tegen brand moet gemakkelijk zijn. Hij vraagt het advies van het Comité over de resultaten van de evaluatie. 3

5 Wettelijk en reglementair kader Basisnormen voor nieuwe gebouwen Bijlagen 2,3 en4 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm, brandbestrijdingsmiddelen zijn verplicht en worden bepaald op advies van de bevoegde brandweer. Ze zijn aangepast aan de afmetingen, toestand en risico van de lokalen, oordeelkundig geplaatst en met de nodige signalisatie. Bijlage 6 nieuwe industriegebouwen Voldoende aangepaste blusmiddelen Overleg met territoriaal bevoegde brandweer In functie van de aard en de omvang van het brandrisico Wettelijk en reglementair kader Federale regelgeving bvb KB ziekenhuizen Gewestelijke regelgeving bvb bejaardenhuizen Vlarem 4

6 Voorschriften voor niet-automatische blustoestellen van Assuralia ( vroeger BVVO) 2.4. Vereist aantal bluseenheden Het vereiste aantal bluseenheden is één bluseenheid per 150 m² te beschermen oppervlakte, met een minimum van 2 bluseenheden per constructieniveau. Ieder gedeelte van een eenheid van oppervlakte waarvan hierboven sprake is, wordt aangerekend voor een eenheid van oppervlakte. De beveiliging wordt verstrekt voor de gevaarlijke zones volgens de specificaties van de verzekeraar. Als gevaarlijke zones worden onder andere beschouwd, die Welke, voor de fabricagebehoeften, ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55 C, produkten met ontvlambare oplosmiddelen en brandbare gassen bevatten ; Waar, zelfs bijkomstig, hout mechanisch bewerkt wordt ; Waar verven, vernissen, lakken, s, inkten of andere produkten met ontvlambare oplosmiddelen worden toegepast ; Waar plastische stoffen, gegolfd of gewafeld papier, golfkarton, stro, allerlei vezels voor de verpakking aanwezig zijn, met inbegrip van de lokalen die met deze stoffen verpakte produkten bevatten ; Welke droogplaatsen, polymeriseertoestellen, ovens en andere toestellen bevatten die tot meer dan 30 C verwarmd worden en brandbare produkten behandelen. Deze opsomming is niet beperkend. Per niveau mag er willekeurig gekozen worden uit handsnelblussers of nietdraagbare mobiele toestellen ; nochtans moet minstens de helft van de voor de beveiliging vereiste bluseenheden door handsnelblussers geleverd worden. Wettelijk en reglementair kader Norm? Nieuwe draagbare blustoestellen dienen conform te zijn aan de toepasselijke EN3 normen (draagbare) of EN (mobiele ) Deze conformiteit zal door een keurmerk gecertifieerd worden ( BENOR/ANPI) Norm S over het onderhoud van blustoestellen 5

7 Wettelijk en reglementair kader (Agoria) Voorstel van RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen INLEIDING Blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. Men beschikt over draagbare blustoestellen, vervaardigd conform de normenreeks EN3 en mobiele blustoestellen volgens de norm EN1866. Hun blusvermogen wordt bepaald door proeven op testbranden voor de klassen A en volgens EN2. Het blusvermogen wordt in dit document gebruikt voor de bepaling van de verdeling van de blustoestellen in gebouwen. Het is belangrijk dat de brandbescherming van een gebouw als één geheel beschouwd wordt. Draagbare blustoestellen zijn belangrijk, maar zijn slechts één deel van een geheel van in te zetten middelen. Hun aanwezigheid maakt andere beschermingsmiddelen niet overbodig, zoals mobiele blustoestellen, stijgleidingen, haspels, sprinklers, blusdekens, en andere automatische en manuele blussystemen. Draagbare blustoestellen zijn waardevol in de beginfase van een brand, wanneer hun draagbaarheid en directe beschikbaarheid een snelle aanval mogelijk maken. Men kan evenwel niet verwachten dat zij eengrote brand aankunnen, vermits ze in essentie eerste hulpmiddelen zijn met een beperkte capaciteit. Deze norm gaat ervan uit dat eerst een brandrisicobepaling is gemaakt, waarbij de plaats, de klasse van de branden en de mogelijke gevolgen geïdentificeerd zijn. 6

8 RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen Brandklassen RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen Blusmiddelen 7

9 RGV : keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen Bijkomende parameters voor de keuze Gewicht Elektriciteit Blusafstand Zichtbaarheid Weersgevoeligheid Gezondheidsrisico Nevenschade Herlaadbaarheid Stofexplosiegevaar Reactiviteit Bepaling van het aantal blustoestellen Algemene zonebescherming vloeroppervlakte aard van het brandgevaar blusvermogen van toestellen maximum loopafstand 8

10 Bepaling van het aantal blustoestellen Zone indeling Het gebouw wordt ingedeeld in basiszones verdieping of gedeelte daarvan, waarin dezelfde activiteit dezelfde overheersende brandklasse alle delen vd zone moeten aanpalend zijn Bepaling van het aantal blustoestellen Overheersende brandklasse A of B Beiden A én B of D C en F alléén voor objectbescherming alléén blustoestellen A voor zone met A-risico. Aard van het brandrisico L M H 9

11 Bepaling van het aantal blustoestellen; beschermingseenheid. A Een per 150 m² voor een zone L en M Een per 100 m² voor een zone H Wanneer in een zone geen andere middelen aanwezig zijn ( haspels, binnenhydranten, sprinklers) : aantal verdubbelen B Een per 100 m² Bepaling van het aantal blustoestellen; beschermingseenheid. Tenminste de helft van het aantal bluseenheden moeten 1 of 1 1/2 zijn Alleenstaande gebouwen of tussenvloeren van max 200 m² - > 1 per 100 m² 10

12 Bepaling van het aantal blustoestellen; beschermingseenheid. Loopafstand A: 20 m via gangen en loopruimte of 15 m van punt tot punt B: 15 m via gangen en loopruimte of 10 m van punt tot punt Blustoestellen mogen gegroepeerd worden als de loopafstand niet overschreden wordt. Bepaling van het aantal bijkomende blustoestellen. Bijkomende bescherming bijzondere aandacht voor technische installaties, lasateliers; labo s; stapelzones; koelhuizen Objectbescherming Verwarmingsinstallaties, computersystemen. Tenminste één bijkomend blustoestel max 5 m van het risico 11

13 Bepaling van het aantal bijkomende blustoestellen. Aanwezigheid (opslag) ontvlambare vloeistoffen en gassen in het gebouw tot 100 kg geen tot 500 kg 1 x 1.5 B tot 3000 kg 2 x 1.5B > 3000 kg vlampunt > 55 C» 2 x 1.5 B OF 10 B in mobiele blusser > 3000 kg vlampunt < 55 C» 2 x 1.5 B EN 10 B in mobiele blusser Bepaling van het aantal bijkomende blustoestellen. Hoogstapeling opslagzones > 400 m² niet beschermd door sprinkler of brandkranen stapelhoogte > 3 m bijkomende mobiele toestellen 5 AB per 500 m² of fractie ervan 12

14 Bepaling van het aantal bijkomende blustoestellen. Werkzones voor brandbare verven Aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, en gassen buiten het gebouw Buitenopslag van brandbare producten, paletten, karton, plastic, afval enz Driedimensionale brandrisico s klasse B Tijdelijke werkzaamheden met open vlam Frituurpannen Plaatsing van de blustoestellen Duidelijk zichtbaar Uitgangen, doorgangen naar uitgangen, trappenzalen, bordessen Niet naast risico dat hun gebruik verhindert Mag in opbergkast Instructies op voorkant Beschut tegen weersomstandigheden Pictogrammen conform de wetgeving. Zichtbaar vanaf de toegangsrichting Handgreep tussen 0.8 en 1.50 m 13

15 Periodiek onderhoud Handleiding van de leverancier Verantwoordelijk persoon Bevoegd bedrijf volgens S Geen labels verwijderen, overkleven, wijzigen. Gebruikte toestellen, zelfs gedeeltelijk vervangen, hervullen. 14

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN Afdeling Brand en zaakschadeverzekeringen van Assuralia De Meeûssquare, 29 1000 Brussel Uitgave januari 2013 Technische studie die Assuralia

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent

BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent BRAND Module 1 Draagbare blusmiddelen Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES REGELEK 2013 VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Uitgave januari 2013 Technische studie opgesteld door Assuralia ten indicatieve titel die bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

INDEX JB 14/07/2004 2/75

INDEX JB 14/07/2004 2/75 BRANDINSPECTIE 28 MEI 2004 INDE 1. INLEIDEND...6 1.1. ALGEMEEN...6 1.2. OMTRENT DEZE HANDLEIDING...6 2. DOELSTELLING...7 2.1. VOORWERP VAN DE INSPECTIE...7 2.2. WERKWIJZE...7 2.3. BESCHRIJVING...7 3. AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Meer gerichte preventie-/verbeteringsmaatregelen uitwerken door specifieke metingen uit te

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Fiches Ondernemingen Brand

Fiches Ondernemingen Brand Fiches Ondernemingen Brand versie 10-03-2014 Sterke punten Handel Plus De polis Handel Plus is voorbehouden voor eenvoudige risico s met een handelsactiviteit Voor de exacte modaliteiten van de waarborgen

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime!

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Theoretische heid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Brandklasse in combinatie met overige Water Sproei schuim (aff) ABC poeder CO2 D poeder

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

2014.01 PUBLICATIES ANPI

2014.01 PUBLICATIES ANPI PUBLICATIES ANPI 2014.01 asbl ANPI vzw Parc scientifique Fleming Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Tél.: 010/47 52 42 Fax: 010/47 52 70 e-mail: publications@anpi.be www.anpi.be AANKOOPVOORWAARDEN Alle

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen Inhoud Inleiding... 3 Vierde trimester 2007 Bundel Nr 116

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie