21 juni. Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri Viresh Jagesser Kaj Oudshoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21 juni. Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri 4090993 - Viresh Jagesser 4101626 - Kaj Oudshoorn 4009444"

Transcriptie

1 21 juni 2013 Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri Viresh Jagesser Kaj Oudshoorn

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 INLEIDING... 5 ABSTRACT... 6 OPDRACHT... 7 DOELGROEP VAN DE APPLICATIE... 8 DOELSTELLING... 8 OPDRACHTFORMULERING... 8 PLANNING... 8 EISEN FUNCTIONELE EISEN PLATFORM-EISEN BEVEILIGINGSEISEN ONTWERP DESIGN PROCES ONTWERP-RICHTLIJNEN INLOGSCHERM AANMELDSCHERM GROEPEN SCHERM PROBLEMENLIJST SCHERM PROBLEEMBESCHRIJVING SCHERM HOOFD NAVIGATIE FEEDBACK VERSIE VERSIE IMPLEMENTATIE EN SYSTEEM ONTWERP MODEL CLIENT-SIDE MODEL DATABASE VIEW CONTROLLER CLIENT-SIDE CONTROLLER SERVER-SIDE CONTROLLER - MIDDLEWARE TESTEN MIDDLEWARE TESTEN OBJECTIVE-C INTEGRATIE TESTEN

3 SCENARIO TESTEN USABILITY TESTEN SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP FEEDBACK VERBETERINGEN CONCLUSIE AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN SYSTEEM UITBREIDING OPTIMALISATIE AANBEVELINGEN VOOR MILVUM APPENDIX A KLASSEN DIAGRAM VAN HET MVC-MODEL APPENDIX B SIG CODE EVALUATIE APPENDIX C ORIËNTATIEVERSLAG APPENDIX D PLAN VAN AANPAK APPENDIX E FUNCTIONEEL ONTWERP APPENDIX F BUSINESS PLAN APPENDIX G WIREFRAMES VERSIE APPENDIX H WIREFRAMES VERSIE

4 Voorwoord Dit rapport concludeert het ontwikkel proces van Acceleratie dat is ontwikkeld in opdracht van Milvum. Milvum is een Nederlands mobiele software ontwikkel bedrijf en ontwikkeld applicaties voor ios, Android en Windows Phone 8. Het project is uitgevoerd voor het vak TI Bachelorproject aan de TU Delft. De looptijd van dit project is tien weken en is gestart op 22 April 2013 en eindigde op 5 juli De ontwikkeling en onderzoek heeft plaats gevonden op verschillende locaties de TU Delft bibliotheek, Drebbelweg - gebouw 35, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Verder is er ook gewerkt op kantoor bij Milvum. We willen graag de volgende mensen bedanken: Sam Solaimani, voor het begeleiden van het project en feedback op onze verslagen met name de business plan. Martha Larson, voor het coördineren van het project. Arvind Jagesser, voor het begeleiden van het project en voor de kans dat we dit project mochten uitvoeren. Shahid voor het komen naar onze presentatie en voor de interesse in het product. 4

5 Inleiding De mobile applicatie industrie is op dit moment een booming markt. Sinds de ios Store is gelanceerd, is er 10 biljoen dollar aan apps aan ontwikkelaars uitbetaald. Hiervan is vorig jaar al 5 biljoen dollar uitbetaald1. De mobile applicatie industrie is dus nog ontzettend aan het groeien. Daarom heeft Milvum ervoor gekozen om mobiele applicaties te ontwikkelen voor ios, Android en Windows Phone 8. Voor die BSc eindproject is er gekozen voor een ipad applicatie, omdat er veel informatie op de beeld scherm vertoond moet worden, dit werkt prettiger op een tablet. Verder is de ipad op dit moment de meest gebruikte tablet2. Acelera is een ipad applicatie dat ontwikkeld is voor Milvum. De applicatie maakt het mogelijk om mensen waarmee je samen werkt uit te nodigen in je groep. Vervolgens kunnen er in groepen problemen worden aan gekaart, zodat ze snel bekend zijn bij teamleden en teamleiders. Het doel van deze applicatie is om het mogelijk te maken om problemen in projecten/groepen in een vroeg stadium op te lossen. Problemen kan je toewijzen aan mensen die het moeten oplossen. Deze personen kunnen er voor kiezen om een te krijgen zodra een verandering optreed. Wanneer een probleem is opgelost kan deze in de applicatie worden aan gegeven als opgelost. Dit is in het kort hoe de applicatie ongeveer werkt. De kennis die is opgedaan tijdens de studie en de documentatie die door Apple wordt geleverd is gebruikt om de applicatie te bouwen. Het doel van dit rapport is om een gedetailleerde beschrijving te geven van het proces van het project, de implementatie, de software architectuur, het test proces, toekomst plannen en het resultaat. De structuur van dit rapport is als volgt: In hoofdstuk 2 wordt de opdracht en de eisen waar aan voldaan moet worden gedetailleerd beschreven. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 uitgelegd waarom er is gekozen voor scrum als project methodologie en wordt de planning beknopt beschreven. In hoofdstuk 4 wordt er uitvoerig ingegaan op de implementatie en systeem ontwerp. Daarna wordt er in hoofdstuk 5 uitgelegd hoe dit systeem is getest. Tot slot wordt er in hoofdstuk 6 besproken wat er verder ontwikkeld kan worden in de toekomst en worden de resultaten van dit project geconcludeerd

6 Abstract Mobiele applicaties zijn de afgelopen jaren niet meer weg te denken. Het is inmiddels een markt geworden waarin wordt verwacht dat het in 2013, 25 biljoen dollar omzet zal draaien1. De mobiele markt is de laatste jaren zo belangrijk geworden, dat bedrijven die het nieuws verzorgen nu ook beschikbaar zijn op mobiele apparaten. Een voorbeeld hiervan is de RTLNieuws 365 ipad applicatie die in januari 2012 is uitgebracht. De mobiele markt is dusdanig gegroeid dat het niet meer genegeerd kan worden. Milvum is een bedrijf dat anderhalf jaar bezig is met het ontwikkelen van mobiele applicaties voor de ios, Android en Windows Phone 8. In verband met het streven naar een mobiele applicatie dat gericht is op de consumenten, is dit bachelor eindproject tot stand gekomen. Er is in opdracht van Milvum een ipad applicatie ontwikkeld genaamd Acelera. Het doel van deze applicatie is om het mogelijk te maken om problemen in projecten/groepen in een vroeg stadium op te lossen en te archiveren. De applicatie bestaat uit drie componenten, de front-end geschreven in Objective-C, de middleware geschreven in PHP en de MySQL database met een innodb engine dat is geschreven in SQL. Een innodb engine is ontworpen voor maximale prestatie tijdens het verwerken van grote hoeveelheden data. De front-end is de code dat op de ipad draait en als het ware de applicatie Acelera vorm geeft. De middleware zorgt ervoor dat de data uit de database wordt uitgelezen en bewerkt op aanvraag van de front-end. Acelera maakt het mogelijk om mensen waarmee je samen werkt uit te nodigen in je groep. Vervolgens kunnen er in groepen problemen worden aan gekaart, zodat ze snel bekend zijn bij teamleden en teamleiders. Problemen kan je toewijzen aan mensen die het moeten oplossen. Gebruikers kunnen er voor kiezen om een te krijgen zodra een verandering optreed. Wanneer een probleem is opgelost kan deze in de applicatie worden aan gegeven als opgelost. Acelera ondersteund al veel functionaliteiten zoals, inloggen/uitloggen, notificaties, notificaties aan/uit zetten, gebruikers profiel wijzigen, groepen aanmaken/verwijderen, teamleden toevoegen/verwijderen, problemen toevoegen/oplossen, reageren op problemen in vorm van tekst, een overzicht biedt van alle bekende problemen geordend op prioriteit en deze kan groeperen op toegewezen problemen, problemen in de groep en problemen die de gebruiker heeft aangemaakt. 1 6

7 Acelera zit echter nog in een begin fase en moet nog verder worden ontwikkeld. De stadium van ontwikkeling waarin Acelera nu zit is de Alpha1 fase. Opdracht Milvum biedt tot nu toe alleen maar maatwerk voor haar klanten. Milvum wil niet alleen afhankelijk zijn van opdrachten van buitenaf en wil daarom op eigen initiatief een product op de markt brengen. Op deze manier wordt er een poging gedaan een stabiel inkomen te vergaren voor het bedrijf. Arvind Jagesser de Operations Director van Milvum heeft Salim Hadri, Kaj Oudshoorn en Viresh Jagesser - de studenten voor die BSc project(bachelor-project) - benaderd om als BSc project een Enterprise Applicatie te maken: een applicatie die bedrijven helpt bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en knowledge sharing. Deze applicatie zal na oplevering in de appstore worden gezet. Tijdens de oriëntatiefase is er voor gekozen om het project te laten concentreren op procesmanagement en knowledge sharing, omdat het een positief effect heeft op innovatie in bedrijven2. In dit geval ligt de focus op het coördineren en aanpassen van een fase tussen het initiëren en afronden van een ontwikkeling. Hierbij speelt problemsolving een belangrijke rol. De impact op de capaciteit van de bedrijfsinnovatie heeft een sterk positieve associatie met werknemers van een bedrijf die bereid zijn om kennis te delen en te verzamelen.3 Dit zijn de redenen waarom Acelera zich richt op problemsolving en knowledge sharing. Problemen binnen een bedrijf zijn een probleem. Ze worden vaak mondeling of per gemeld, waardoor er kans is dat ze tijdelijk vergeten worden. Ook wordt er soms te lang gewacht met het melden van een probleem, omdat men te lang het zelf probeert op te lossen. Soms geeft een probleem aan dat een persoon A zijn werk niet goed doet. Als A wel weet dat het probleem er is, maar vanwege zijn reputatie het niet durft te melden, dan wordt dit probleem niet of laat opgemerkt door het bedrijf. Dit alles heeft als gevolg dat problemen te langzaam worden opgelost, wat invloed heeft op de efficiëntie van het bedrijf. 1 In dit stadium is er een werkende applicatie, maar het heeft nog niet alle functionaliteiten. De belangrijkste functionaliteiten draaien al en kunnen uitgebreid getest worden. 2 Mary J. Benner, Michael I. Tushman (2003) Exploitation, Exploration and Process Mangament: The Productivity Dilemma Revisited. Acedemy of Management Review, Vol 28 (2), Hsiu-Fen Lin, (2007) "Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study", International Journal of Manpower, Vol. 28 Iss: 3/4, pp

8 Doelgroep van de applicatie Het is belangrijk om goed te weten wat de doelgroep is van de applicatie. Zodra het bekend is wat de behoefte zijn van de doelgroep, kan de applicatie qua functionaliteit en design hierop worden aangepast. De doelgroep van de applicatie bestaat uit bedrijven die bestaan uit meerdere afdelingen/groepen. Doelstelling Het doel van dit project is om met een ipad applicatie een duidelijk overzicht te geven van wat er gaande is binnen het bedrijf d.m.v. het aankaarten van relevante problemen binnen een projectgroep. Ook moet de applicatie bij oplevering een product zijn dat gelanceerd kan worden op de markt. Het is de bedoeling om managers een duidelijker overzicht te geven over problemen binnen projecten, zodat de manager op tijd op de hoogte is van eventuele problemen. De voordelen voor een bedrijf zijn: Tijd besparen Geld besparen Fiasco s voorkomen Er kan tijd bespaard worden, wanneer managers en projectleiders snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de problemen binnen een project. Er kan meer geld bespaard worden, doordat het gemakkelijker is om problemen direct aan het licht te brengen, waardoor de problemen sneller opgelost kunnen worden. Door in een vroeg stadium een probleem op te lossen kunnen fiasco s worden voorkomen. Hoe dit gedaan zal worden moet nog onderzocht worden. "You don't drown by falling in the water; you drown by staying there." Edwin Louis Cole Opdrachtformulering De opdrachtformulering voor dit project is het maken van een ipad applicatie. Deze applicatie dient het makkelijker om problemen binnen groepen op te lossen. Managers en projectleiders moeten een goed overzicht hebben over de problemen binnen de groepen die zij leiden. In de applicatie kunnen groepsleden problemen aan kaarten. De manager moet deze weer gemakkelijk en overzichtelijk terug kunnen zien op de applicatie. Planning 8

9 Aan het begin van het project was er een planning gemaakt voor het verloop van het project. Het project werd in drie fases opgedeeld: een oriëntatiefase, een implementatiefase en een afrondingsfase. Tijdens de oriëntatiefase zou de opdracht uitgewerkt worden tot een implementeerbaar idee en zou er voor onderzoek worden gedaan om benodigde kennis hiervoor op te doen. Tijdens de implementatie fase zou het daadwerkelijke programmeren plaatsvinden en zou er ondertussen ook aan het eindrapport worden gewerkt. Het programmeren werd verdeeld over sprints, hierbij werd gebruik gemaakt van de Scrum methode. In de afrondingsfase was er tijd vrij gehouden voor het afmaken voor het eindrapport en eventuele uitloop van de implementatiefase. Tabel 1: Planning fase \ week oriëntatiefase X X implementatiefase X X X X X X afrondingsfase X X 9

10 Eisen Bij elk project zijn er eisen waaraan voldaan moet worden. De MoSCoW-methode 1 zal worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de prioriteit van de functionele eisen voor dit project. Vervolgens zal er worden ingegaan op de platform-eisen, denk hierbij aan op welk systeem de applicatie moet kunnen draaien. Tot slot zullen de beveiligingseisen worden behandeld, dit zijn eisen die betrekking hebben tot de beveiliging van de data van de applicatie. Functionele eisen De functionele eisen van een software project beschrijven wat het programma moet kunnen. Elk van deze eisen heeft een bepaalde prioriteit. Deze prioriteit wordt in dit hoofdstuk beschreven m.b.v. de MoSCoW-methode. Bij de MoSCoW methode wordt er uit gegaan van 4 verschillende prioriteiten: 1. Must haves: Dit zijn eisen die nodig zijn om tot een werkend product te komen (de kwaliteit is hierbij niet belangrijk). 2. Should haves: Dit zijn eisen die zeer gewenst zijn van het product (ze zijn een grote meerwaarde). 3. Could haves: Dit zijn eisen die alleen worden gewaarborgd als er tijd over is. Het is fijn om ze te hebben, maar zijn niet uitermate belangrijk 4. Won t haves: Ook wel bekend als Would like to haves. Eisen die het programma niet zal hebben, maar die wel interessant kunnen zijn voor toekomstige projecten in verband met dit product (uitbreidingen). Must have Een centraal punt voor een relationele database die ook mogelijkheid geeft voor uitbreiding tot Android en Windows Phone. Authenticatie om gebruik te mogen maken van het programma. Een aanpasbaar overzicht van groepen (toevoegen, verwijderen). Mensen uitnodigen voor een groep/groepen. Problemen kunnen melden en als opgelost kunnen markeren. 1 De MoSCoW-methode is een manier van prioriteiten stellen. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. 10

11 Should have Verschillende rechten per persoon (bekijken, uitnodigen, rechten geven, kicken). Prioriteren van problemen (risico waarde aangeven). Een probleem kunnen opeisen (aangeven dat iemand er mee bezig is). De mogelijkheid om een probleem anoniem te kunnen insturen. (zelfde idee als een anonieme tiplijn bij de politie) De mogelijkheid om als groepsleider anonieme problemen toe te staan of te verbieden. Categoriseren van problemen. Discussie of opmerkingen op een probleem geven Status van een probleem aangeven Archiveren van opgeloste problemen. Aangeven wat de oplossing is geweest voor een probleem. Could have Mogelijke toekomstige problemen kunnen aangeven. Aanleidingen van problemen aangeven. Notificatie van nieuwe problemen en aanpassingen aan problemen Won t have Chat systeem Importeren van groepen/projecten uit project management systemen zoals basecamp Platform-eisen In de eerste plaats is het de bedoeling dat de applicatie werkt op de ipad. Een werkende versie voor de iphone wordt gewaardeerd, maar is geen must voor het project. Het besturingssysteem van de ipad is ios. De applicatie moet compatibel zijn met de nieuwste versie van ios (6.1) zodat het maximale uit het besturingssysteem kan worden gehaald. Updaten naar de nieuwste versie van ios is gratis, dus het feit dat ios 6.1 wordt gebruikt levert geen beperkingen op voor gebruikers. Beveiligingseisen De applicatie zal gebruik maken van bedrijfsgegevens. Van dit soort gegevens is het niet de bedoeling dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn twee mogelijkheden waarbij de gegevens door onbevoegden te zien zijn: 1. Toegang tot de database krijgen buiten de applicatie om. 2. Onbevoegd gebruik van de applicatie. Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen kunnen we de volgende eisen stellen: 1. Gegevens uit de database moeten onleesbaar/onbegrijpbaar zonder hulp van de applicatie. 2. Er moeten restricties zijn voor het gebruik maken van de database. 11

12 3. Er moeten restricties zijn voor het gebruik maken van de applicatie. De laatste twee eisen spreken voor zich. Het moet zo lastig mogelijk zijn om bij de gegevens te komen (het is onmogelijk om 100% te beveiligen). De eerste eis zorgt ervoor dat als er zich toch een geval voordoet dat de database bereikt wordt, de data die erop staat niet te begrijpen is. Ontwerp Naast eisen over hoe de applicatie moet werken, is het ook belangrijk om voor ogen te hebben hoe het applicatie er uit moet komen te zien. Een goed ontwerp is belangrijk voor de gebruikers. Een applicatie kan qua functionaliteit nog zo goed werken, maar zonder gebruiksvriendelijkheid wordt een applicatie niet gebruikt. In dit hoofdstuk komen de ontwerp-richtlijnen, de wireframes en de uiteindelijke designs van de applicatie aan bod. Design proces Om tot een goede applicatie te komen, moet er van tevoren worden nagedacht over de user interface 1. Als eerst werden de requirements van de app opgesteld, door middel van de MoSCoW methode. Met de must haves en de should haves als basis, is er een globale beschrijving gegeven voor 5 schermen van de app. Namelijk het inlogscherm, aanmeldingsscherm, groepenscherm, problemenlijstscherm en probleembeschrijvingsscherm. Zie Ontwerp-richtlijnen voor de gedetailleerde beschrijvingen van de schermen. Er is nagedacht over hoe dit het beste in een applicatie kan worden gezet, dit resulteerde uiteindelijk in vijf schermen. Belangrijk was snelheid, gemakkelijkheid, plaatsing van interactie elementen, en het aantal klikken om een actie stap uit te kunenn voeren. Dit is afgekeken van bestaande en goede applicaties zoals Fancy 2, Path 3, Facebook 4 en Asana 5 (gebaseerd op hun populariteit werden deze uitgekozen). Vervolgens werd er met potlood en papier schetsen gemaakt. Deze werden naar de designer gestuurd, en hij heeft hiervan digitale wireframes van gemaakt 6. Via Notism 7 is er feedback gegeven op de wireframes, dit resulteerde in versie 2 van de wireframes 8. Uiteindelijk was er nog een laatste ronde aan feedback nodig, dit leidde tot versie 3 van 1 De interface tussen een computer(of andere machine in dit geval de ipad) en de mens die de computer gebruikt. 2 https://itunes.apple.com/en/app/fancy/id ?mt=8 3 https://itunes.apple.com/en/app/path/id ?mt=8 4 https://itunes.apple.com/en/app/facebook/id ?mt=8 5 https://itunes.apple.com/us/app/asana-mobile/id ?mt=8 6 Zie bijlage... voor wireframes versie 1. 7 https://www.notism.io/ 8 Zie bijlage... voor wireframes versie 2. 12

13 de wireframes 1. Met de wireframes als basis, zijn er van de wireframes uiteindelijke designs gemaakt. Met uiteindelijke designs wordt het design bedoeld, zoals het eruit hoort te zien na implementatie van de applicatie. 1 Zie bijlage... voor wireframes versie 3. 13

14 Ontwerp-richtlijnen De applicatie zal bestaan uit 5 schermen. Voor gemak worden de 5 schermen als volgt benoemd: inlogscherm, aanmeldscherm, groepenscherm, problemenlijstscherm en probleembeschrijvingscherm. Inlogscherm Bij het inlogscherm moet er de mogelijkheid worden gegeven om een account aan te maken. Als je al een account hebt aangemaakt, dan kan je inloggen met behulp van je adres en wachtwoord. Er is voor inloggen met adres gekozen, omdat deze altijd uniek is en de gebruiker niet een gebruikersnaam hoeft te verzinnen en onthouden. Aanmeldscherm De volgende gegevens zijn belangrijk bij het aanmaken van een account: naam, bedrijf, en wachtwoord (+verificatie van wachtwoord) van de gebruiker. Groepen scherm Bij dit scherm wordt er een overzicht gegeven van de groepen, waarvan de persoon lid van is of beheerd. Bovendien kan hier ook een nieuwe groep worden aangemaakt, waarbij elke lid aan een rol gekoppeld is. Enkele voorbeelden zijn manager, projectleider, medewerker ect.. Bij het uitnodigen van een persoon voldoet de naam van de persoon. Problemenlijst scherm Bij het problemenlijst scherm (de inhoud van een groep) kan je alle problemen zien die horen bij een groep waar je op hebt geklikt. Je kan vervolgens elk probleem aangeven als opgelost/niet-opgelost. Ook zie je de risico categorie en datum van invoering bij elke probleem. Als je klikt op een probleem dan ga je naar het probleembeschrijving scherm. Er moet ook een optie zijn om een overzicht van de leden te krijgen. Je moet hier ook een probleem kunnen toevoegen, bij het toevoegen moet een optie zijn om het anoniem te doen. Ook moeten er de opties worden gegeven om: mensen uit de groep te verwijderen, toe te voegen, rechten geven, beheer aan overplaatsen. Niet iedereen zal overigens toegang krijgen tot alle opties. Probleembeschrijving scherm Bij dit scherm wordt een probleem gedetailleerd beschreven en zie je bij welk project dit probleem hoort. Zaken die staan beschreven zijn: Risico factor, omschrijving, oorzaak, mislukte pogingen om het probleem op te lossen. Is het opgelost? Zo ja, wie heeft het op gelost, hoe en wanneer. Hoofd navigatie Het moet altijd mogelijk zijn om naar de volgende schermen te gaan: groepenscherm, problemenlijstscherm, settingsscherm. 14

15 Feedback Tijdens het ontwerp proces werden er diverse keren feedback gegeven aan de designer voor de wireframes. Hier zal worden besproken wat voor feedback de designer heeft gekregen en waarom deze keuzes zijn gemaakt. Versie 1 Bij het aanmeldscherm moet de mogelijkheid worden gegeven om ook het telefoonnummer in te vullen. Dit is handig omdat er dan korte vragen gesteld kunnen worden over de telefoon en het minder tijd kost dan mail. Het moet niet mogelijk zijn om in de hoofdnavigatie uit te kunnen loggen, dit kan beter in de settings menu. De reden hiervoor is om het de gebruiker makkelijk te maken om de applicatie te gebruiken, omdat hij/zij hierdoor niet opnieuw hoeft in te loggen. Door op het klikken van een groep moet eerst de problemen van de groep tevoorschijn komen, aangezien deze belangrijker zijn om te zien dan de leden van de groep. Het is namelijk vaak al bekend wie er allemaal in een groep zit. Ook moet hier de mogelijkheid worden gegeven om een nieuwe probleem te kunnen toevoegen. Bij het klikken op een lid van het groep is het niet mogelijk om deze persoon te bellen, mailen is wel een optie. Er kan niet gebeld worden met een ipad. Het moet mogelijk een probleem als opgelost te markeren door te swipen. Veel apps die populair zijn zoals Mailbox, gebruiken deze manier om dingen te verwijderen. Tevens is het een snelle en handige manier, wat de bruikbaarheid ten goede komt. In het problemenlijstscherm moet er een 3-spliting van problemen komen. Problemen die door de gebruiker zijn toegevoegd, problemen die naar aan de gebruiker zijn toegewezen om op te lossen en overige problemen( die niet aan de gebruiker zijn toegewezen en ook niet door de gebruiker zijn aan gemaakt). Zo wordt het overzichtelijker voor de gebruiker, omdat hij zo weet waar de problemen, die voor hem belangrijk zijn, staan In het probleembeschrijvingsscherm moet het mogelijk zijn om een probleem te volgen en aan iemand anders aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. Een of meerdere verantwoordelijke aanwijzen is belangrijk omdat het anders voor kan komen dat mensen verwachten dat iemand anders het voor hun oplost. Problemen volgen kan worden gebruikt om selectief mensen meldingen over updates te sturen via mail of push notificatins. 15

16 Ook moet het moeilijkheidsgraad van het oplossen van een probleem veranderd worden naar een bar in plaats van sterren. Sterren zien er te positief uit voor een probleem. Een bar is meer gepast, want het is neutraler. De volgende elementen moeten terugkomen in het settingsmenu: ontvangen uitzetten. Push berichten uitzetten. Profiel van de gebruiker kunnen wijzigen Profiel van een groep kunnen wijzigen Versie 2 In het aanmeldscherm moet het mogelijk zijn om een nieuw wachtwoord op te vragen, mocht je deze vergeten zijn. Dit om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Ook moet het mogelijk zijn om je werktitel te kunnen toevoegen. Zodat voor de teamleden in een groep duidelijk is wie wat doet, ook al zijn het niet zulke goede bekenden (bijv. bij een nieuweling). Als je een nieuwe groep toevoegt moet er een pop-up verschijnen waar je de verdere details in kan vullen. Zoals, naam van de groep en de personen die een uitnodiging moeten krijgen tot de groep. Een pop-up om iets in te vullen biedt duidelijkheid over dat er iets moet gebeuren, voordat de gebruiker verder kan. Bij het bekijken van de groep details moet het ook mogelijk zijn om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de groep. Hiervoor moet ook een pop-up tevoorschijn komen. Hiervoor geldt dezelfde redenatie als hiervoor. Bij het wijzigen van de profiel van de gebruiker moet ook de gebruiker in staat zijn functie te kunnen veranderen in geval van promotie of iets dergelijks. 16

17 Implementatie en systeem ontwerp Voor het ontwerp van het systeem is er gebruik gemaakt van het Model-View- Controller-Model (MVC-Model), zie afbeelding 1. Dit houdt in dat de data (Model), de logica (controller) en de user interface (view) gescheiden wordt houden. Door gebruik te maken van dit model kan een van deze onderdelen makkelijk worden aangepast zonder dat het invloed heeft op de werking van de andere onderdelen. Het overzicht van dit ontwerp staat in appendix A In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe deze verschillende onderdelen zijn ontworpen en waarom dat zo is gedaan. Afbeelding 1: Model-View-Controller Model Model Het model gedeelte kan worden gezien als het geheugen van het systeem. De gegevens die het systeem nodig heeft staan hier opgeslagen en kunnen door de controller worden opgevraagd en aangepast. In dit systeem is het model opgesplitst in twee delen: de lokale (client-side) gegevens en de server gegevens. Dit is gedaan omdat het de bedoeling is dat meerdere mensen toegang hebben tot dezelfde data. Het is natuurlijk wel mogelijk om dit peer-to-peer te doen, maar in het geval dat een peer nieuwe data heeft, maar niet online is, dan hebben de andere peers geen toegang tot die data terwijl dit wel wenselijk is. Een server zorgt ervoor dat de data up-to-date is en voor iedereen bereikbaar blijft. Waarom zijn er dan nog lokale gegevens nodig? Als er geen lokale gegevens zouden zijn, zou de server als werkgeheugen moeten dienen. Dat zou er toe leiden dat de server een veel kleinere hoeveelheid clients aan kan omdat de server per client veel meer werk moet doen. Het is daarom beter om clients alleen te laten praten met de server als een van beide een update nodig heeft. Omdat de data die er client-side data en de server-side data verschillend zijn, zijn er twee verschillende model architecturen ontworpen. Deze zullen hier worden uitgelegd aan de hand van bijbehorende diagrammen. 17

18 Client-side Model De client is geïmplementeerd met de object-georiënteerde taal Objective-C. Dat betekent dat de data kan worden gerepresenteerd door middel van objecten die te relateren zijn aan de echte wereld. Het systeem heeft als doel, verschillende problemen die voorkomen in een afdeling/project/enz. (groep) op te slaan en weer te geven aan de leden van die groep. Afbeelding 2 : Model klassendiagram Client-side In afbeelding 2 is te zien hoe de verschillende objecten die afgeleid zijn van het doel in relatie tot elkaar staan. Te zien is dat een groep bestaat uit een aantal personen, een aantal problemen kan hebben en kan horen bij een bedrijf. Je zou ook kunnen zeggen dat een persoon in een of meerdere groepen zit of dat een bedrijf bestaat uit een aantal groepen, maar als dit ook in het ontwerp zou zitten, zou dit leiden tot circulaire referenties: een groep heeft een persoon, die persoon heeft een groep, die groep heeft een persoon enz. Over het algemeen is het beter om circulaire referenties te vermijden, omdat ze voor extra problemen zorgen zoals: De klassen kunnen niet zomaar gecompileerd worden: A moet gecompileerd worden om B te compileren en B moet gecompileerd worden om A te compileren. Hogere koppeling: allebei de klassen moeten gerecompileerd worden als een van hen is veranderd. Geen van de klassen kan individueel getest worden. Kans op het voor komen van oneindige loops. Client-side wordt er alleen gekeken vanuit het oogpunt van één persoon, het is dus niet interessant om te weten in welke groepen andere personen zitten. Vandaar dat deze relatie is weggelaten. Verder kan een probleem een aantal opmerkingen hebben, zodat het probleem ook besproken kan worden via de applicatie. Ook kan een persoon bij een bedrijf horen, deze informatie kan worden gebruikt om een aanbeveling te doen bij het uitnodigen van personen aan een groep. 18

19 Database Voor dit project wordt er tijdens de ontwikkelingsfase gebruik gemaakt van een lokale MySQL database om zonder kosten te kunnen testen. MySQL is open source en gratis te gebruiken. De database wordt op een MySql Server gedraaid, er is voor MySql gekozen doordat deze makkelijk en flexibel te schalen is en door de sterke data bescherming mogelijkheden. Dit zijn vereisten voor de Acelera applicatie, derhalve er vertrouwelijke informatie opgeslagen moet worden. Ook schaalbaarheid en flexibiliteit is belangrijk voor de Acelera applicatie, de applicatie moet snel voorbereid zijn op een groot aantal gebruikers. Voordat de applicatie in de appstore wordt gezet, zal er een overstap plaatsvinden naar een betaalde database, genaamd de Amazon RDS (Relational Database Server). Hier is voor gekozen, omdat de Amazon RDS MySQL databases ondersteund waardoor er makkelijk overgestapt kan worden. Amazon RDS ook nog als voordeel dat het in de cloud is. Een cloud database heeft de volgende voordelen: het is in realtime te schalen, de locatie van de database kan worden gewijzigd en er is hoge garantie op beschikbaarheid van de data. Hieronder is een EER-model 2 te zien van de Acelera applicatie Het Enhanced Entity Relationship Diagram is een diagram voor het representeren van een conceptueel datamodel. 19

20 Afbeelding 3 : Enhanced Entity-Relationship diagram v/d ontworpen database EER-Model Het EER(Enhanced Entity Relationship) Diagram in afbeelding 3 bevat 11 tabellen, waaronder een closure tabel 1 (Team_Structure). Deze tabel representeert de hiërarchie van de groepen (vaak is dit managerteam, afdeling/project, maar verdere dieptegang is hierdoor ook mogelijk). Verder geven de tabellen Person, Company, Team, Device, Problem en Comment de verschillende instanties aan. De tabel Works_In_Team is een tussenstap om aan te geven dat een persoon in meerdere groepen kan zitten en dat een groep uit meerdere personen kan bestaan. Dit geldt ook voor de tabel works_for_company, een persoon kan in meerdere bedrijven 1 Een Closure Tabel is een manier voor het weergeven van bomen in een relationele database. 20

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Taxis Pitane voor iphone / ipad

Taxis Pitane voor iphone / ipad Taxis Pitane voor iphone / ipad gebruikershandleiding Censys BV - Eindhoven Voorwoord Censys BV is erkend Apple iphone software ontwikkelaar en heeft eveneens zijn Taxis Pitane voor iphone 3G/3GS/4 versie

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Wat is Point2Share? Met Point2Share kunt u eenvoudig vergaderingen bijwonen georganiseerd door uw bedrijf waarbij u gebruik maakt van uw Windows 8 tablet

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Bookinto Analyse- en ontwerprapport Teamnr: 64 Ewout SPITAELS (2Ti6) Olivier NUYTS

Nadere informatie

White Paper: Gebruikers aanmaken (C4) Publicatiedatum: 09-07-09 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. White Paper Gebruikers aanmaken

White Paper: Gebruikers aanmaken (C4) Publicatiedatum: 09-07-09 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. White Paper Gebruikers aanmaken Pagina 1 van 10 pagina s. White Paper Gebruikers aanmaken 1 Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Dit document is geschreven voor Centix4 beheerders en/of gebruikers die een inlogaccount willen aanmaken.

Nadere informatie

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 Inhoud INLOGGEN CMS... 2 WELKOM SCHERM... 3 MODULES - CONTROL PANEL... 4 BEHEER - CONTROL PANEL... 5 GEBRUIKERSBEHEER - TOEVOEGEN... 6 GEBRUIKERSBEHEER

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

1. Het Online platform

1. Het Online platform www.festplanner.nl FEST is een route optimalisatie programma. Het helpt bij het weergeven van optimale routes over meerdere adressen en het neemt de planning uit handen. Inhoud 1. het Online platform...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Starten met Watermelon Messenger

Starten met Watermelon Messenger Starten met Watermelon Messenger Welkom bij Watermelon Messenger! Om zeker te zijn dat jij direct weet hoe je moet beginnen én alles uit ons systeem zult halen, hebben wij een startersgids voor je gemaakt.

Nadere informatie

Starten met. Watermelon Messenger

Starten met. Watermelon Messenger Starten met Watermelon Messenger Welkom bij Watermelon Messenger! Om zeker te zijn dat jij direct weet hoe je moet beginnen én alles uit ons systeem zult halen, hebben wij een startersgids voor je gemaakt.

Nadere informatie

Starten met Watermelon Messenger

Starten met Watermelon Messenger Starten met Watermelon Messenger Welkom bij Watermelon Messenger! Om zeker te zijn dat jij direct weet hoe je moet beginnen én alles uit ons systeem zult halen, hebben wij een startersgids voor je gemaakt.

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Welkom bij Digicel Online Top Up

Welkom bij Digicel Online Top Up 1 Welkom bij Digicel Online Top Up Welkom en bedankt voor het kiezen van Digicel Online Top Up, de snelste en gemakkelijkste manier om top up te versturen naar landen in de Caribische regio. Onze website

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Handleiding Inloggen in SIRO

Handleiding Inloggen in SIRO Handleiding Inloggen in SIRO Binnenkort wordt de inlogprocedure van SIRO gewijzigd. Dit betekent dat u voortaan bij het inloggen een extra authenticatiestap moet uitvoeren via Google Authenticator. Zo

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Handleiding OpenCart - factuursturen.nl

Handleiding OpenCart - factuursturen.nl Handleiding OpenCart - factuursturen.nl www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van OpenCart naar Factuursturen.nl. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in OpenCart

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Smartphone app ONZO. Korte uitleg en functieverklaring van de app. Lighthouse Productions 17-Jan-12

Smartphone app ONZO. Korte uitleg en functieverklaring van de app. Lighthouse Productions 17-Jan-12 Smartphone app ONZO Korte uitleg en functieverklaring van de app Lighthouse Productions 17-Jan-12 Casper Jonker Jerrold van den Eeckhout Nick Zijlstra Matt Aydin Dit document is de gebruiksaanwijzing voor

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities.

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. Versie 1.0 19.02.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.4 Items beoordelen Hoe gaat u te

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 2.0 Datum : 09-12-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.2.1 Ontvangen push notificatie...8

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Web Portal

Handleiding Web Portal Handleiding Web Portal Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. Remote Engineer B.V. De Parse 11, 8491 PJ, Akkrum The Netherlands +31 527 712 049 info@remoteengineer.eu www.remoteengineer.eu

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren Inhoud Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren LET OP! Vul alleen uw gegevens in wanneer de adresregel begint met dit https://www.mijnnvd.nl. Alleen dan weet u zeker dat u inlogt

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Handleiding De BouwApp

Handleiding De BouwApp Handleiding De BouwApp Versie 2.5, datum: 12-11-2014 De BouwApp is een concept van Concepteurs BV. Concepteurs bedenkt en zet zelfstandig new media concepten in de markt. We verzorgen het gehele traject

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding. Support & Helpdesk. Versie 1.0. 21 april 2015. Maja van Os

Handleiding. Support & Helpdesk. Versie 1.0. 21 april 2015. Maja van Os Handleiding Support & Helpdesk Versie 1.0 21 april 2015 Maja van Os Inhoudsopgave Handleiding... 0 Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Wat is de Techtwo helpdesk?... 3 Waarom gebruikt Techtwo deze helpdesk?...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - het scherm na het inloggen 04 - uw salarisspecificatie s en jaaropgaven

Nadere informatie

Informatie over het mdwf

Informatie over het mdwf Informatie over het mdwf Uitleg over de Sportlinked Applicatie en het mobiel Digitaal WedstrijdFormulier (mdwf) 31-10- 2015 Paul te Riele / Werkgroep Opleidingen (WGO) Wat is de Sportlinked applicatie?

Nadere informatie

Concept CLE01-3 Ferro Tempo

Concept CLE01-3 Ferro Tempo Concept CLE01-3 Ferro Tempo Introductie Ik en mijn team hebben van de Hogeschool Rotterdam de opdracht gekregen om op een bepaalde locatie in Rotterdam een positieve vibe te creëren. De locatie die ons

Nadere informatie