Financieel jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2014 d.d. 23 maart 2015

2 2 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3! A. Aard van de activiteiten...3! B. Directie...3! C. Bestuursverslag...3! 2. Verslag Raad van Toezicht (RvT)...11! 3. WNT gegevens...13! A. Balans per 31 december ! B. Functionele exploitatierekening...16! C. Algemene toelichting...17! D. Toelichting op de balans...19! E. Specificatie van de functionele exploitatierekening...24! F. Kasstroomoverzicht...29! 5. Overige gegevens...30! A. Gebeurtenissen na balansdatum...30! B. Controleverklaring...30! 6. Bijlagen bij de jaarrekening ! A. Toelichting op de functionele exploitatierekening...33! B. Prestatieverantwoording...35! C. Speellijst projecten en concerten...36! D. Aansluiting prestaties en baten...46!

3 3 1. Bestuursverslag A. Aard van de activiteiten De stichting heeft de verbreiding van de kunst van het meerstemmig zingen ten doel en dit doel wordt nagestreefd door het in stand houden van een ensemble: het. De voornaamste taak van dit ensemble is het geven van concerten en het maken van geluidsopnamen al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van derden. Voor wat betreft de periode was deze doelstelling uitgewerkt in het beleidsplan Dit beleidsplan is onder bewind van de nieuwe directeur op onderdelen herzien en heeft zijn weerslag in een nieuw Beleidsplan B. Directie De verantwoordelijkheden voor de dagelijkse gang van zaken en de daartoe te vervullen taken zijn in handen van de directeur-bestuurder, Tido Visser. C. Bestuursverslag Algemeen 2014 zal de boeken ingaan als het jaar waarin werd besloten na 77 jaar verblijf in Amsterdam te verhuizen naar Utrecht. Het was de kroon op een ingrijpende reorganisatie, die het van nieuwe vitaliteit heeft voorzien. De ambitie om weer hét koor van Nederland te zijn behoefde in de ogen van de directie een sterke lokale partner. Verkennende gesprekken gaven ons vanaf het prille begin het gevoel dat de gemeente Utrecht die partner is. Utrecht is dé korenstad van Nederland en heeft amateurkunst hoog in het vaandel, net als het. Daarnaast is er met de komst van een gloednieuw muziekpaleis een ijzersterke partner in de stad om te zorgen voor de dynamiek die wij als koor nastreven. Naast de keuze voor Utrecht was het doel in 2014 de ambities te verankeren in bestendig beleid voor de middellange termijn. Er werd gekozen voor een helder profiel met drie peilers waarlangs het gehele beleid is opgebouwd: topkwaliteit, innovatie, educatie. Dat beleid begon in de loop van 2014 reeds zijn vruchten af te werpen. Met de aanstelling van Peter Dijkstra als chef-dirigent per 1 september 2015 is een grote stap gezet naar een artistiek glansrijke toekomst, die ertoe moet leiden dat het NKK in 2018 weer tot de top 5 van beste koren ter wereld kan worden gerekend. De reacties op Dijkstra s aanstelling waren overweldigend. Er werd daarnaast geïnvesteerd in de verjonging van het koor, en gekozen voor een andere mix van kostentoewijzing om meer te kunnen repeteren. Dit zijn allemaal investeringen die de kwaliteit bevorderden. Innovatie werd in 2014 vormgegeven en wordt steeds zichtbaarder in de programmering. Er werd ingezet op meer samenwerking, ook met andere vakgebieden en kunstdisciplines, en een duidelijke keuze voor totaalbeleving, met meer inleidingen, meer voorprogramma s, borrels en een zeer succesvol magazine, waarmee ook redactionele ruimte ontstond om het verhaal rondom het NKK te vertellen markeerde ook het begin van een nu al buitengewoon succesvol te noemen amateurtraject Zingen doe je Samen. Hierover meer onder Educatie. De staf onderging een laatste reorganisatie. De functie van logistiek manager werd opgeheven en vervangen door een productiemanager. De functie van marketingmanager werd verzwaard van 0,6 naar 0,9 fte, en er werd een extern fondsenwerver aangesteld. Er werd voor het eerst met meerdere stagiaires gewerkt op productie en marketing. Dit gaf

4 4 de organisatie de nodige extra slagkracht. Met deze ingrepen is de reorganisatie voltooid en zijn we in staat om de ambities zoals omschreven in het beleidsplan tot uitvoering te brengen. De kantoorbezetting behelst nu 3,8 fte, exclusief de twee stagiairfuncties van ieder 0,6 fte. Artistiek verslag 2014 was een jaar waarin de eerst contouren zichtbaar werden van een nieuw Nederlands Kamerkoor. Reden voor velen zowel publiek als collega s om aan te geven dat men een hernieuwd elan waarnam, met herwonnen kwaliteit zoals men die van ons gewoon mag zijn. Sinds 2013 werkt het met freelance zangers en kernlidmaatschap. De kernleden worden als eerste voor alle projecten uitgenodigd, en zijn de bewakers van de zo geroemde klankcultuur van het. De in 2013 ingezette ontwikkeling van een werkwijzer vond in 2014 zijn voltooiing. Deze werkwijzer moet de kwaliteit garanderen en tegelijk de positie van opdrachtnemer en gever ten opzichte van elkaar omschrijven, zodanig dat deze de rechten en plichten tussen beiden goed weergeeft. Het aantal kernlidmaatschappen is in 2014 aangevuld met vier jonge toptalenten, die de basis vormen van een vernieuwd en verjongd Nederlands Kamerkoor. Ook in 2014 kwam weer een breed scala aan muziek aan bod. Het staat zich voor op het bestrijken van zeven eeuwen koormuziek en dat liet zich ook in 2014 weer gelden. Ook werd de samenwerking met drie andere ensembles (HBS, Nederlands Blazersensemble en Amsterdam Sinfonietta) op het gebied van gezamenlijk georganiseerde series voortgezet in Groningen, Muiden, Ede en Boxtel. De eerste maanden van 2014 kenmerkten zich door verrassende samenwerkingen: een prachtig romantisch programma van Schubert en tijdgenoten met het Storioni Trio, onder andere in hun eigen Eindhovense festival ten gehore gebracht. Daarnaast was er het begin van een ontluikende liefde tussen Spinvis en het. In het project Scherpdenkers brachten filosofe Stine Jensen, Spinvis en het NKK een volstrekt onverwachte maar zeer goed werkende mix van interviews, overdenkingen en nieuwe muziek. Het leidde ertoe dat Spinvis en het koor ook de komende jaren elkaar zullen blijven opzoeken. Ook was er de ontmoeting met Calefax in het programma Far from home met zowel oude als nieuwe muziek, geënsceneerd door Dagmar Slagmolen. Het programma bevatte opdrachtwerk van Daniel Bjarnasson, en werd voorafgegaan door een marketingstunt die de landelijke pers haalde. Het programma gaat over isolement. We vroegen Kaliope Tsoupaki zich 24 uur op te sluiten in een glazen huis in het Muziekgebouw aan t IJ en een werk te schrijven voor Calefax en het NKK, die dit werk telkens uitvoerden in de foyer voorafgaand aan het hoofdprogramma. Een andere spannende samenwerking betrof het Requiem van Vivaldi, dat door het Nederlands Kamerorkest en het koor ongedirigeerd ten gehore werd gebracht. Voorts was er de hernieuwde ontmoeting met Peter Phillips, dirigent en oprichter van de Tallis Scholars. Voor het laatst in 1987 stond hij voor het koor, en dat viel beslist niet mee voor beide partijen. Zozeer zelfs dat Phillips er een donker hoofdstuk aan wijdde in zijn memoires. Inmiddels is de band tussen koor en dirigent volledig hersteld, getuige het feit dat het programma Drie Renaissancemeesters inmiddels aan zijn tweede reprise toe is. Alsof het zo moest zijn brachten de maanden april en mei een programma met de toekomstige chef, Peter Dijkstra, en de huidige chef, Risto Joost. Eerstgenoemde bracht een schitterend programma met Brahms en Schütz, dat het publiek naar meer deed snakken. En Joost bracht een zeer onverwacht programma met barokmuziek uit Rusland en Oekraïne.

5 5 Het seizoen werd afgesloten met deelname aan twee gerespecteerde festivals: in het kader van het Holland Festival bracht het NKK een nieuw opdrachtwerk ten gehore van new kid on the block Nico Muhly en in het Delft Chamber Music Festival brachten Liza Ferschtman en het koor een prachtig en even onverwacht programma van Nono en Gabrieli. Een zeer succesvolle tournee naar Israël ontlokte aan de recensent van Ha aretz (de belangrijkste krant van het land) de uitspraak dat het NKK het beste koor ooit was dat Israël had bezocht. Seizoen werd geopend in het buitenland. In het prestigieuze festival Bachfesttage Köthen in Duitsland bracht het koor Goebaidoelina en Bach ten gehore, onder leiding van niemand minder dan Reinbert de Leeuw. Zijn interpretatie van de motetten was een revelatie en was de directe aanleiding om in maart 2016 Bachs Mattheus Passie ten gehore te brengen met Holland Baroque Society. Kort daarop volgde een korte maar zeer succesvolle tournee langs Musikfest Bremen, L Arsenal in Metz en het Festival d Ambronay bij Lyon, met Händels oratorium Israel in Egypt. Een ongelofelijk succes met fantastische kritieken. Reden voor beide ensembles om een vervolg te geven aan dit succes met een tour in januari Voordat Scherpdenkers in het festival Dag in de Branding werd hernomen, en Drie Renaissancemeesters met succes opnieuw tweemaal klonk in München, vereerde Paul McCreesh het met een bezoek. Hij stelde een prachtig programma samen met werk van laat-negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse muziek uit het Verenigd Koninkrijk. In november klonk een door velen als hoogtepunt van het lopende seizoen beschouwde uitvoering van het Requiem van Fauré in kamermuziekbezetting in een tot twee keer toe uitverkocht Concertgebouw, samen met het Nederlands Kamerorkest. Het jaar werd feestelijk uitgeluid met het Weihnachts-Oratorium in een samenwerking met Concerto Copenhagen, onder leiding van chef-dirigent Risto Joost. Ook noemen we in het kader van de verrassende combinaties nog de samenwerking met de jonge jazzmusicus, componist en improvisator Bram Stadhouders. Zijn compositie Henosis, in het North Sea Jazz Festival 2012 al succesvol ten gehore gebracht, werd weer uitgevoerd, en wel in het kleine jazzclubcircuit, maar ook op JazzAhead in Bremen. Cd-uitgaven Het bracht op het label Etcetera de live-registratie van Israel in Egypt met Le Concert Lorrain. De cast was van wereldniveau, net als de dirigent Roy Goodman. De cd werd zeer goed ontvangen in landelijke en internationale pers. De storm in CD-land is nog niet uitgewoed, niet in de laatste plaats door de crisis en door de verschuiving van CD naar andere technieken. Het heeft ertoe geleid dat het huislabel Globe geen uitgaven bracht. Het oriënteert zich op dit moment op de toekomst en kijkt daarbij nadrukkelijk naar nieuwe financieringsmodellen en distributiemethodes. Compositieopdrachten Naast de wereldpremières van de IJslandse jongeling Daniel Bjarnasson en Kaliope Tsoupaki, klonken nieuwe werken uit onverwachte hoek van Spinvis. Daarnaast trok de wereldpremière van Nico Muhly s Spiral Mass in het kader van het Holland Festival internationale aandacht.

6 6 Met Reinbert de Leeuw klonken wereldpremières van jong talent: Leonard Evers en Dai Fujikura, twee opdrachtwerken waarvan de uitvoering tot stand kwam in samenwerking met de European Concert Hall Organization. Er liggen nog werken van de Nederlandse componisten Patrick van Deurzen en Jan Vriend, en van de buitenlanders Gabriel Jackson, Carl Unander en Peteris Vasks op de plank, waarvoor wij in de komende seizoenen gelegenheden zullen zoeken om ze uit te voeren. Verder vonden er gesprekken met verschillende componisten plaats, waarbij altijd wordt gezocht naar een mix tussen jonge getalenteerde componisten die een kans verdienen en gearriveerde componisten die een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid van het. Deze gesprekken zullen ook in de komende jaren weer leiden tot enkele spraakmakende compositieopdrachten, waarbij met name Rob Zuidam en Eric Whitacre in het oog springen. Marketing en publiciteit Hoewel wij in 2014 nog geen toename zagen van toeschouwersaantallen is de verwachting dat we in 2015 de eerste effecten zullen zien van nieuw marketing- en educatiebeleid. We hebben gekozen voor een andere marketingmix, die veel meer is gericht op directe conversie naar kaartverkoop. We zetten steeds meer in op kanalen en middelen waarmee we kunnen meten wat het effect is van onze marketinginspanningen is het jaar geweest waarin veel is geïnvesteerd in een nieuwe infrastructuur. Die beweging zal in 2015 worden voortgezet met de ontwikkeling van een nieuwe website en de implementatie van een CRM waarmee ons publiek beter in kaart kan worden gebracht. Voor het educatiebeleid verwijzen we naar het hoofdstuk over educatie. Kosten van publiciteit en marketing en Mediawaarde In 2014 was de post publiciteit en marketing Magazine In 2014 werd een groot deel van het marketingbudget besteed aan de ontwikkeling van een magazine. De kosten van druk en versturing van dit magazine zullen vanaf 2015 een stuk lager uitvallen, maar de opstartkosten waren significant. Het magazine biedt echter vele voordelen: seizoensbrochure, programmatoelichtingen, vriendenblad en concertinformatie worden samengebracht in één glossy magazine, waarin bovendien ruimte ontstaat voor extra verdieping en toelichting op de activiteiten van het. Het magazine blijkt een ideaal barter- en advertentiemiddel. Met een oplage van is het magazine namelijk ook voor adverteerders interessant. Er worden vanaf 2015 kosten bespaard op druk en verzending en inkomsten stijgen dankzij de verkoop bij concerten. De eerste tekenen wijzen erop dat het magazine dankzij de aantrekkelijke presentatie meer kaartverkoop genereert. De eerste twee edities zijn met zeer veel instemming ontvangen. Sociale media, radio & TV Het heeft veel actiever ingezet op social media dan voorheen. De toename van het aantal volgers op Instagram, Twitter en Facebook is significant te noemen door de zeer uitgebreide verslaglegging. Daarbij wordt Twitter vooral ingezet voor directe communicatie met onze achterban, verwijzing naar concerten en nieuwsberichten en het retweeten van commentaar van bezoekers. Facebook biedt de mogelijkheid dieper in te gaan op onze programma s en marketingactiviteiten. Instagram zetten we vooral in voor een kijkje achter de schermen bij het. Radio en TV zijn volop aanwezig geweest bij onze concerten. Vrijwel alle producties zijn uitgezonden door MAX op radio 4 We richtten ons nog actiever op free publicity via de verschillende programma s op radio 4. Commercials hebben we vaker laten klinken op

7 7 Radio 4 en minder op Classic FM. Met Brava TV zijn afspraken gemaakt over regelmatige opname van concerten het koor in de Pieterskerk in Utrecht. Bezoekcijfers en spreiding In 2014 organiseerde het 19 projecten, waarvan 2 coproducties en werd het voor nog eens 9 projecten uitgenodigd. In totaal dus 28 projecten. Het totaal aantal concerten was 89, tegen 66 in We verwachten voor de periode ruim te kunnen voldoen aan de gestelde norm van gemiddeld 61 concerten per jaar in grote zalen. Het totale aantal bezoekers was in , gemiddeld 325 per concert. In 2013 waren die cijfers respectievelijk en 435. Het lagere gemiddelde is vooral toe te schrijven aan het relatief hoge aantal concerten in kleine en middenzalen. We verwachten in 2015 een sterke groei van het aantal toeschouwers. De spreiding van de concerten was ruim voldoende. Die lijn verwachten we te kunnen continueren, ook dankzij de goede samenwerking met zalen in de regio. Radio-opnames - Music for Kings, vrijdag 25 januari, Utrecht Pieterskerk (uitzending 30 januari 2013) - Arvo Pärt: Johannes Passie, donderdag 21 maart Rotterdam, Sint Laurenskerk - Vers la Méditerranée, zondag 22 september Beek-Ubbergen, Sint Bartholomaeuskerk (uitzending op 27 oktober 2013) - Een requiem voor Jheronimus Bosch, vrijdag 8 november Den Bosch, Sint Janskathedraal (uitzending op 17 december 2013 NTR Podium) - Een kleine plechtige mis, dinsdag 19 november Amsterdam, Muziekgebouw aan 't IJ (live uitzending) Educatie & Participatie Educatie vormt een steeds belangrijker bestanddeel in de activiteiten van het Nederlands Kamerkoor. Het beleidsplan voorziet in een aantal scherpe keuzes waar in 2014 gevolg aan is gegeven. Het verdient vermelding dat binnen de subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten niet in een geoormerkt budget voor educatie is voorzien. Het Nederlands Kamerkoor ziet het desalniettemin als zijn verplichting zich in te zetten op het gebied van educatie en participatie. Bovenstaande brengt met zich mee dat alle activiteiten die wij op dit gebied ontwikkelen gefinancierd dienen te worden met derdengelden, niet zijnde subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Er is in 2014 gekozen ons vol te richten op amateurkoren en jong talent. Terwijl in 2013 nog veel aandacht ging naar maatschappelijke projecten, zoals het project Don t be Shy!, een intensief participatietraject waarin een kleine groep jongeren en jongvolwassenen individueel gecoacht werd, hebben we in het nieuwe beleid gekozen om deze maatschappelijke activiteiten af te stoten en volop te kiezen voor verbinding met het enorme achterland van amateurkoren én voor jong talent. Ons programma voor jonge aankomende professionele zangers en koordirigenten werd in 2014 voortgezet. Ook dit jaar organiseerde het NKK weer samen met Stichting Tettix het project Meesters & Gezellen. Er waren weer Meesters uit ons koor en uit Cappella Amsterdam betrokken. Er werd daarnaast veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor jonge zangers om tijdens repetities als stagiair mee te draaien. We zien steeds meer (oud-)stagiairs doorstromen naar het koor, een ontwikkeling die het nut van de stagetrajecten onderstreept. Ook was er regelmatig repetitiebezoek door docenten koordirectie met hun leerlingen. Voor amateurkoren ontwikkelde het NKK Zingen doe je samen, een baanbrekend traject

8 8 waarbij lokale amateurkoren workshops krijgen, een voorprogramma bij onze concerten verzorgen, gratis naar het concert gaan en vrienden en familie tegen reductietarief mogen meenemen. In 2014 werd met de pilotfase gestart. De cijfers waren zeer veelbelovend: er was sprake van een publiekstoename van 50-70% bij die concerten waarbij een amateurkoor betrokken was. Het leidde bovendien tot een spin-off van formaat: zalen nemen extra concerten af en stellen hun zalen open workshops, amateurkoren verenigen zich en nodigen het NKK uit workshopdagen te leiden, en de band tussen professionals en amateurs wordt steeds hechter. Het NKK heeft zichzelf tot doel gesteld vanaf 2015 bij 50% van zijn concerten een dergelijke samenwerking met een lokale amateurkoren aan te gaan. De belangstelling is overweldigend. Het traject is dankzij een ingenieus verdienmodel binnen een periode van twee à drie jaar zelfvoorzienend. Voor de aanloopkosten is in 2014 een toezegging van in totaal gedaan door het VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, die het traject als baanbrekend en voorbeeldstellend zien voor andere cultuursectoren. Tevens bood het NKK ook in 2014 amateurzangers en Vrienden van het NKK aan repetities van het NKK bij te wonen. Dit verhoogt de beleving van de concerten, en haalt tegelijkertijd de band met onze Vrienden aan. Ontwikkeling werving financiële partners. In 2013 is een begin gemaakt met een strategisch wervingsplan. De uitwerking en de realisatie ervan zijn in 2014 met kracht ter hand genomen. Het bedrag aan donaties bedroeg in , een stijging van 100% ten opzichte van de in Een ambitieus plan voor de werving van meer donateurs is in de maak en wordt in september 2015 uitgerold. Een agressief sponsorwervingsplan is reeds in werking en heeft al geleid tot een aantal verkennende gesprekken. Er is de afgelopen jaren intensief gekeken naar samenwerking met één of meer steden. De gemeente Utrecht heeft zich in 2014 bereid verklaard te ondersteunen in de verhuiskosten en een overbruggingssubsidie beschikbaar te stellen voor de periode De opgetelde ondersteuning over twee jaar bedraagt Het Nederlands Kamerkoor heeft daarmee voldaan aan het doel tot het vinden van lokale matching van overheidsgelden. De verwachting is dat het in 2017 kan instromen in de Cultuurnota van de gemeente Utrecht voor een substantiëler bedrag. Personeel Kantoor De functie van logistiek coördinator is omgezet in die van productiemanager. De scheiding tussen kantoortaken en vloertaken blijft van kracht, maar wordt efficiënter ingevuld. De reorganisatie van het kantoor nadert zijn voltooiing. Er worden in 2015 nog kleine aanpassingen gedaan. Er is vanaf 2014 veelvuldig met stagiairs gewerkt, op productie en op marketing. Dat heeft de slagkracht van de organisatie danig vergroot, zonder een significante stijging van kosten. Wij zijn van zins deze lijn door te trekken.

9 9 Kantoorbezetting werkelijk begroot fte fte Alg directeur 0,8 0,8 Chef-dirigent Prestatie Prestatie Artistiek 0,42 0,3 coördinator Boekhouding IT Prestatie Prestatie Bibliotheek & Prestatie Prestatie print Marketing & pr 0,78 0,9 Per 1 april 0,9 fte Office manager 0,6 0,6 Logistiek coördinator 1 0,8 Per 1 maart fte en omgezet in productiemanager TOTAAL 3,6 3,4 Zangers Het werkt uitsluitend met freelancers. Financieel verslag Het saldo uit bedrijfsvoering is Dit negatieve resultaat is hoofdzakelijk toe te wijzen aan een overprestatie waarvoor geen subsidiegelden van het FPK waren toegewezen. Er zijn, naast 72 concerten in grote zalen, 17 concerten gegeven in kleine en middelgrote zalen, terwijl het subsidie specifiek is toegewezen aan activiteiten in grote zalen. Feit is dat de directie de regelgeving hieromtrent anders en naar later bleek verkeerd - interpreteerde: namelijk dat meerdere prestaties in kleinere zalen ook konden optellen tot het totaal toegekende subsidiebedrag. Eind 2013 werd duidelijk dat het FPK bij prestaties in kleine en middelgrote zalen helemaal geen subsidie toekende, als er voor grote zalen was ingetekend. De directie heeft het beleid daarop zodanig aangepast dat concerten in kleine en middelgrote zalen nu volledig kostendekkend moeten zijn. In 2015 worden dientengevolge vrijwel geen concerten in kleinere zalen meer gegeven. Voorts moesten er meer concerten worden gegeven in grote zalen om alsnog aan de prestatieverplichting te voldoen. Ook dit leidde tot extra uitgaven. We verwijzen voor nadere toelichting op de resultaten naar de gespecificeerde toelichting op de exploitatie. De directie is zich terdege bewust van het belang van een gezonde bedrijfsvoering. Wij verwachten middels de afronding van de voorziene reorganisatie en de inzet op het werven van derdengelden en partnerships met lokale overheden, in de komende jaren naar een gezonde bedrijfsvoering te kunnen toegroeien. De begroting 2015 voorziet reeds in een klein positief saldo. In 2013 heeft het NKK een liquidatie-uitkering ontvangen van In de geliquideerde stichting was in de statuten het als begunstigde opgenomen. In samenspraak met de vereffenaar is bij de verkrijging voorzien voor liquidatiekosten. Van deze uitkering is ultimo % ( ) beklemd als resultante van de met de vereffenaars afgestemde getemporiseerde vrijval van de ontvangen gelden. Daarom is dit bedrag vanuit het resultaat in het Bestemmingsfonds afwikkeling uitkering onder het Eigen vermogen op de balans geplaatst. Streefnormen Aan de gestelde streefnorm van minimaal 30 % eigen inkomstenquote (EIQ) voldoet het ruimschoots met 43,54 %. De andere inkomstenquote (AIQ)

10 10 bedraagt 44,64 % en ligt onder de streefnorm van 60 %. De verwachting is dat de eigen inkomstenquote in 2015 zal groeien tot boven 50%. Gelden stimulering arbeidsmarktbeleid In het kader van de stimulering van arbeidsmarktbeleid zijn twee continue stageplekken ontwikkeld, op marketing en productie. Alle stagiairs hebben naar grote tevredenheid gefunctioneerd. Ze zijn goed opgevangen en begeleid, en hun leerdoelen en stagetrajecten zijn van tevoren goed doorgesproken. Een van de afgezwaaide stagiairs, Annelot Rijkaart, komt in 2015 terug om een zwangere collega te vervangen. Een derde stageplek, op educatie, is in de maak. WNT (bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector Aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is geheel voldaan. De salarisgegevens van de directeur-bestuurders staan in de toelichting op de functionele exploitatierekening. De gevraagde gegevens van de Raad van Toezicht staan in het Verslag van de Raad van Toezicht. Daarnaast is een apart hoofdstuk nummer 3 toegevoegd met voor de WNT benodigde gegevens. Voor het overige verwijs ik graag naar de financiële toelichtingen verderop in het jaarverslag. Amsterdam, 10 maart 2015 Tido Visser Directeur-bestuurder

11 11 2. Verslag Raad van Toezicht (RvT) Algemeen Samenstelling van de Raad van Toezicht van de stichting is in 2014 gewijzigd: de Raad van Toezicht heeft afscheid genomen van Jos Kleinhans en Yvonne Looye. Kleinhans was - als Registeraccountant en oud-penningmeester van het NKK - belast met het toezicht op het financieel beleid. Speciaal voor die portefeuille heeft de Raad van Toezicht gezocht naar een opvolger met grote financiele kennis: Maarten Kuyt heeft in november 2014 Jos Kleinhans opgevolgd. De Raad van Toezicht bestaat einde 2014 uit vier personen. voorzitter Huibrecht Bos Julienne Straatman Jos Kleinhans (tot november 2014) Walter Groenen Yvonne Looye (tot november 2014) Maarten Kuyt (vanaf november 2014) De RvT heeft als taak toezicht te houden op, en te adviseren bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie van het NKK. Ook vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder. De RvT-leden zijn geselecteerd op basis van gewenste profielschetsen, waarin bij de opstelling rekening gehouden is met de ambities van het. RvTleden worden in principe voor een periode van vier jaar gekozen, met een maximale termijn van acht jaar. Deze zijn onbezoldigd. Bij zijn werkzaamheden hanteert de Raad van Toezicht de algemeen geldende regels van cultural governance. Overzicht van activiteiten De Raad van Toezicht is in 2014 vijf maal in reguliere bijeenkomsten met de directeur bijeengeweest en ten behoeve van de zelfevaluatie een keer zonder de directeur. In de jaren 2012 en 2013 zijn grote aanpassingen aan de organisaties en de begroting gedaan is daarmee het eerste jaar waarin stabiel gedraaid kon worden met het nieuwe organisatiemodel, op de nieuwe locatie en met de nieuwe directeur. Het Nederlands Kamerkoor heeft daarin getoond ook na 78 jaar nog stabiel en flexibel te zijn. Op financieel gebied zijn de in de begroting en vastgelegde doelen in voldoende mate gerealiseerd. De RvT is tevreden over de wijze waarop Tido Visser als directeur hieraan gestalte geeft en danken hem en de andere stafmedewerkers en zangers voor hun inzet. Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering komt in 2014 uit op een negatief saldo van De jaarrekening 2014 is door de Raad goedgekeurd, evenals de begroting van Met het eigen vermogen van het is dit tekort niet direct zorgwekkend, maar de financiële positie vraagt wel de onverdeelde aandacht van directie en raad van toezicht. Immers de rol en positie van het kunnen alleen bestendig zijn als er structureel en per saldo geen tekorten zijn. Een duidelijke ambitie waar aan gewerkt wordt, is om de financiële kwetsbaarheid te verkleinen door naar meer bronnen van inkomsten en financiering te kijken. De Raad van Toezicht zal waar mogelijk in fondsenwerving en netwerken de directie steunen. In het verslagjaar heeft de RvT nieuw elan in organisatie en uitvoering van het NKK kunnen waarnemen. In de jaren 2012 en 2013 zijn grote aanpassingen aan de organisatie

12 12 en de begroting gedaan op basis van een aangescherpte visie en veranderde financiering op de toekomst van het koor. De ambitie die uit die aangescherpte visie voortkomt heeft zijn weerslag gevonden in een stabiele organisatie en een geïnspireerd koor met dito programmering. De nieuwe directeur Tido Visser geeft hieraan voortvarend leiding door een eigentijdse invulling te geven aan het innovatieve karakter dat het NKK sinds zijn ontstaan kenmerkt. De Raad van Toezicht ziet dat het de nieuwe directeur Tido Visser lukt om met het koor op een nieuwe manier de traditie voort te zetten en daarbij ook nog te streven naar de hoogste kwaliteit. Het koor heeft in 2014 een intensief programma uitgevoerd met veel concerten. De recensies over de concerten van het NKK zijn - in binnen- en buitenland - zonder uitzondering zeer lovend geweest. De media aandacht voor en herkenning van de ambitie de hoogste kwaliteit na te streven heeft een stimulerende werking op het koor, het programma, in bezoekersaantallen en in het gesprek daarover. Er zijn in 2014 drie belangrijke mijlpalen te memoreren. - Het is erin geslaagd om Peter Dijkstra vanaf 2015 te binden als chef dirigent. Dijkstra zal Risto Joost opvolgen en geldt internationaal als een grootheid in koordirectie. - Het zal in 2015 verhuizen naar de korenstad Utrecht. Verhuizen is eerder in beeld, maar niet opportuun geweest. De Raad van Toezicht ondersteunt de gedachte dat Utrecht naast faciliteiten ook een stimulerende omgeving voor de koormuziek biedt en ziet uit naar de realisatie van projecten op het gebied van educatie en participatie waar het sterk in is. De verbinding met de directe omgeving is erg belangrijk merken wij, dat geeft stabiliteit en de beste uitgangspositie voor (internationale) ambities. - Voorts hebben wij met dankbaarheid kennis genomen van een bijzonder legaat, waardoor het vijf jaar lang middelen ontvangt om te innoveren en te verbinden. Met de groei van het aantal donateurs herkennen we hierin het belang dat mensen hechten aan het bestaan en de bijdrage van het. De raad van toezicht is zeer tevreden over hoe Tido Visser leiding geeft aan de organisatie en de ambitie van het. En de raad van toezicht is onder de indruk van de werkkracht die de kleine staf kan bieden in de promotie en de ondersteuning van het koor. Tot slot blijft ook voor ons gelden dat wij elke keer opnieuw geraakt worden door de concerten van het. Het is bijzonder om zo nauw betrokken te zijn bij een kamerkoor op het allerhoogste niveau. Amsterdam, 23 maart 2015, namens de Raad van Toezicht Huibrecht Bos Voorzitter Raad van Toezicht