Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland"

Transcriptie

1 Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1

2 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn hart. In de eerste 1,5 jaar als voorzitter kon ik van dichtbij de impact van de Present-formule meemaken en deze is indrukwekkend. Ik moedig u aan dit jaarverslag door te bladeren en hier iets van te ervaren. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. De afgelopen periode heb ik dat gelukkig regelmatig kunnen doen. Elke keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien hoe de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt over Nederland (63 lokale stichtingen, juni 2013)! In dit verslag over 2012 willen we het werk van Present Nederland zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste hoogtepunten. Met een klein team van gemotiveerde mensen faciliteert Present Nederland lokale Present stichtingen. We helpen lokale initiatiefnemers een lokale Stichting Present te starten en we ondersteunen bestaande stichtingen op thema s als fondsenwerving, lokale organisatie, communicatie en ICT. Daarbij onderhoudt het team van Present Nederland een omvangrijk landelijk netwerk met fondsen, pers, bedrijven, kerken en politiek. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien! André Rouvoet Voorzitter Present Nederland 2

3 Leeswijzer 1. Introductie Stichting Present p Dienstverlening Present Nederland p Organisatie Present Nederland p Ontwikkeling Present in Nederland p Het jaar 2012 in vogelvlucht p Speerpunten in 2013 p Financiële verantwoording 2012 p. 40 3

4 1. Introductie Stichting Present Doelstelling en doelgroepen Doelstelling Doelgroepen Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De missie van Present is om een brug slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden en groepen vrienden, buurtgenoten of gezinsleden. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 4

5 We zijn piloten en willen een vliegdag organiseren voor kwetsbare kinderen! Vliegdag Stichting Fly4u Sportvliegers van stichting Fly4You kwamen met een prachtig aanbod en samen met Present Smallingerland en Opsterland ontstond een onvergetelijke dag. 80 kinderen beleefden de dag van hun leven. Bij de evaluatie met de 110 vrijwilligers kwam bij iedereen naar voren dat ze geraakt waren door de verhalen van sommige kinderen: De vrijwilligers staan nu al te trappelen en zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar.

6 1. Introductie Stichting Present De Present formule (1) De formule Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels in eenmalige hulpprojecten in voor mensen die hulp nodig hebben. Deze cliënten worden al begeleid door een maatschappelijke organisatie. De betrokken hulpverlener wordt actief bij het project van de groep vrijwilligers betrokken. De formule van Present heeft de volgende kenmerken. 1. Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen? 3. Present werkt met een plaatselijk team aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 4. Het effect van Present is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is. Daarom is het belangrijk dat plaatselijke initiatiefnemers een Stichting Present starten. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, woning-corporaties, et cetera. 2. Dat aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die werken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige inzet met een eigen unieke kwaliteit vult het werk van professionals aan en versterkt dat. 6

7 Er zijn nog teveel mensen die wel iets willen doen voor een ander maar niet weten hoe 7 Marco Borsato opent Present Alkmaar Sla de brug tussen vraag en aanbod van vrijwilligers. Er zijn nog teveel mensen die wel iets willen doen voor een ander maar niet weten hoe. Dat was het steuntje in de rug dat Marco Borsato gaf op het startsymposium van Present Alkmaar op 15 maart, 2012.

8 1. Introductie stichting Present De Present formule (2) De formule in praktijk Typisch Present: drempel verlagen voor moderne vrijwilliger Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren 8

9 1. Introductie stichting Present De Present formule (3) Typisch Present: informele zorg versterkt formele zorg Typisch Present: gedreven vanuit christelijke overtuiging De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn daarom ingebed in professionele trajecten en geven daar regelmatig een flinke impuls aan. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Present is een organisatie met een christelijke identiteit. We geloven dat het doel van alles wat we in het leven ontvangen is om ervan te genieten en om ervan te delen met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij nodigen we mensen van elke levensovertuiging uit om present te zijn en mee te doen in de beweging. 9

10 Het lijkt me zo mooi als ouderen uit ons verpleegtehuis ook mee kunnen lopen 10 Aan kop bij Avondvierdaagse De Present-formule brengt vraag en aanbod bij elkaar en dat leidt elk jaar weer tot hartverwarmende initiatieven. Dit jaar bijvoorbeeld in Heerenveen waar 60 vrijwilligers bereid waren 60 senioren in rolstoel de avondvierdaagse uit te rijden. Het is net feest! was het commentaar van een deelnemer in rolstoel.

11 2. Dienstverlening Present Nederland Het Franchisemodel Stichting Present wordt gevormd door een netwerk van lokale stichtingen in Nederland die statutair met Stichting Present Nederland verbonden zijn. Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam, werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland (SPN) opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule. Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks doet elke lokale stichting als franchisenemer een afdracht aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. BETEKENIS VAN DE FRANCHISEOVEREENKOMST De franchise overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis: Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present Profiteren van de uitstraling van het merk Present; Bescherming van de formule Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collegastichtingen en SPN Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk Recht op ondersteuning door SPN 11

12 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk Stichting Present Nederland (SPN) is verantwoordelijk voor: groei van het landelijk netwerk ondersteuning van de lokale stichtingen Taak 1: ondersteunen groei van het landelijke netwerk Bij de groei van het netwerk werkt SPN samen met lokale initiatiefnemers. Zij richten de stichting op en SPN faciliteert en adviseert. We onderscheiden daarbij het voortraject en het werkgroeptraject. Als er concrete belangstelling is om zelf met Present te starten, verkent SPN met hen de mogelijkheden. Bij een positief oordeel komt er een vervolg. Er wordt gezocht naar meer mensen in de des betreffende plaats die mee willen denken. Aan hen worden presentaties gegeven over de werkwijze van Present en de inhoud van het opstarttraject. Doel is dat er een brede en kwalitatief sterke werkgroep start van waaruit de lokale stichting Present wordt opgericht. Voortraject Mensen die belangstelling hebben voor Present melden zich rechtstreeks of via een lokale stichting Present bij SPN. Ze hebben van Present gehoord in de media of in hun netwerken en vragen zich af hoe Present in hun woonplaats gestalte kan krijgen. 12

13 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk (2) Werkgroeptraject De werkgroep start met het tekenen van een intentieverklaring. 4. De werkgroep vormt een bestuur of gaat op zoek naar bestuursleden. Daarna volgen de volgende 6 stappen: 1.Er wordt een routeplan voor het oprichten van de stichting opgesteld. 2.Het marktonderzoek wordt opgestart. Daarbij worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, mensen uit kerken en bedrijven, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en andere relevante partijen. 3.De werkgroep schrijft een strategisch plan. 5. Rond de oprichting van een stichting maakt het inmiddels gevormde bestuur plannen voor de werving en selectie van een betaalde coördinator. 6. Na de oprichting werft het bestuur fondsen om de financiering van de nieuwe stichting mogelijk te maken. Bij al deze activiteiten is SPN betrokken als coach, adviseur en procesbegeleider. Ook kan SPN de lokale Stichting Present vertegenwoordigen in allerlei gesprekken. 13

14 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 1 Advisering coördinator en bestuur Coaching, klankbord en advies op maat met regiocoördinator als aanspreekpunt. O.a. door aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. 2 Formule bewaken Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen. 3 Faciliteren van kennis delen en ontmoeten Faciliteren en stimuleren van onderling kennis delen en ontmoeten door o.a. regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs. 4 Fondsenwerving Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs) en Nonstop Present (sponsoractie). 5 Innovatie Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten. 14

15 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 6 PR & Communicatie Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc. 7 ICT systemen CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites. 8 Kenniscentrum Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek. 9 Landelijke representatie en belangenbehartiging Onderhouden van landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. 10 Trainingen Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken. 15

16 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van 56 lokale stichtingen Uitgelicht: de ontwikkelcyclus Met de ontwikkelcyclus is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni. Op basis van een zelfevaluatie (een doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten op die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Die kan specifiek zijn voor een plaats of worden verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland. De zelf-evaluatie door lokale stichtingen bepaalt het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland 16

17 Vrijwilligerswerk doen met mijn kinderen? Ze ruimen niet eens vrijwillig hun kamer op!... GezinnenPresent in 2012 van start In 2012 lanceerde Present Nederland samen met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle de nieuwe methodiek GezinnenPresent. Een unieke methode van familievrijwilligerswerk waarbij ieder gezinslid van jong tot oud zijn waarde bewijst. De methodiek werd gepresenteerd in mei Tientallen lokale coördinatoren zijn inmiddels getraind en gekwalificeerd om gezinnen in een project te begeleiden. Lees meer op pagina 32. Foto: publicatie in opvoedmagazine Aan de Hand

18 3. Organisatie Present Nederland Team Het team van Stichting Present Nederland had per 31/12/2012 de volgende samenstelling: Betaalde formatie: Cato Bakker (0,2 fte) projectmedewerker, ondersteuning fondsenwerving en relaties Bart Kragt (0,56 fte) ondersteuning, coördinatieteam en plaatsencoördinatie Arjan Klein (1,0 fte) adviseur fondsenwerving en regiocoördinator Gerda van der Molen (0,4 fte) secretaresse en ondersteuning Aart Jan Klok (0,5 fte) - communicatieadviseur Tiemen Zeldenrust (1,0 fte) directeur Rob Zigter (0,4 fte) regiocoördinator Wim Hovestad (0,33 fte) medewerker ICT Vrijwillige formatie: Cato Bakker (0,2 fte) - vrijwillige projectmedewerker Pieter de Weerdt (0,14 fte) vrijwilliger financiële administratie Aliewiets Holwerda (0,14 fte) vrijwilliger administratieve ondersteuning Dicky Strijbos (0,22 fte) vrijwillige medewerker speciale projecten De totale formatie bedroeg 4,89 fte Projecten Stefco Klaver (flexibel) trainer, projectleider landelijke Presentdagen Marleen Oostland projectleider provincie Present in Groningen Daniëlle van Lith projectleider Present in Brabant en Limburg Paul Esveld projectleider Gewoon Doen Hans Bakker projectleider Bedrijvenbenadering Lennert Blom projectmedewerker donateurswerving (vrijwillig) Wim Hovestad projectleider CRM Lokale Presentmedewerkers zijn in dienst van de lokale stichtingen Present. Zie voor meer informatie de lokale jaarverslagen. 18

19 3. Organisatie Present Nederland Bestuur Eind 2012 had het bestuur de volgende samenstelling: André Rouvoet, voorzitter. Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Wout Koopman, penningmeester Directeur-eigenaar Prochira BV Anne Westerduin, algemeen lid Manager uitgeversgroep bij Uitgeversgroep Jongbloed Liesbeth Keppel, algemeen lid Programma regisseur Geluk&co Machteld Koelewijn, algemeen lid Senior adviseur Sociaal Beleid bij de BMC Groep Marco van der Graaf, algemeen lid Deputy Director / Member of the board bij Tear Financiën In hoofdstuk 7 is een gedetailleerd financieel overzicht te vinden. Voor de inkomsten is SPN voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse afdrachten van de lokale stichtingen. In 2012 werd daarnaast nog financiering ontvangen van het VSB Fonds, Adessium Foundation, kerken en particulieren. De bijdragen vanuit bedrijven bedroegen in totaal 11:000. Voor financiering van externe projecten waren er bijdragen van ZonMw, Skanfonds, KNR PIN, SIOC, provincie Groningen, JM Fonds en het Oranje Fonds. Deze bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Kosten directie Als organisatie hanteert Present Nederland bescheiden salarissen. Dat geldt ook voor de directie. Voor directeur Tiemen Zeldenrust bedroeg de beloning in (1 fte,12 maanden). Deze beloning blijft zeer ruim binnen de VFI norm. 19

20 4. Ontwikkeling Present in Nederland Groei aantal stichtingen in Nederland In de afgelopen jaren is het landelijk netwerk van Stichting Present uitgegroeid tot 56 lokale stichtingen per 31 december Present is in tientallen plaatsen inmiddels een begrip aan het worden en lokaal is het aantal vrijwilligers groeiende. Lokaal wordt financieel draagvlak gezocht onder plaatselijke overheden (vanuit de Wmo), fondsen, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particulieren. In ons verslagjaar 2012 hebben lokale initiatiefnemers een Stichting Present opgericht in Zeewolde, Elburg, Purmerend, Zoetermeer en Almelo. Eind van dat jaar waren er veel nieuwe stichtingen in de pijplijn. Dat heeft in de eerste helft van 2013 geleid tot de oprichting van acht nieuwe stichtingen. De grafiek aan de rechterzijde biedt een historisch overzicht van de groei van Present in Nederland tot en met het verslagjaar 2012 en de verwachting voor de komende jaren. 20

21 Snelle uitbreiding aantal stichtingen Het Present netwerk groeit hard. Het lijkt nog maar kort geleden dat Prinses Maxima aanwezig was bij de start van Present Opsterland, de 50e stichting, in mei Begin 2013 ging Present West-Betuwe als de 60e (!) stichting van start. Foto: Bart Homburg

22 4. Ontwikkeling Present in Nederland Aantal vrijwilligersgroepen en vrijwilligers De grafiek rechts laat het aantal groepen zien dat zich tot en met 2012 heeft ingezet in een project. Uit de cijfers blijkt ook dat het werk van Stichting Present vorig jaar opnieuw is gegroeid. Ruim vrijwilligers hebben zich in bijna projecten ingezet. In 2009 waren mensen actief, verdeeld over 1500 groepen. In drie jaar tijd is de deelname van vrijwilligers verdubbeld. vrijwilligers projecten Koplopers voor wat betreft aantallen vrijwilligers en projecten zijn Present Utrecht en Present Zwolle waar meer dan 2000 vrijwilligers actief waren. Ook in Amsterdam hebben zich meer dan mensen op vrijwillige basis voor Present ingezet. De vrijwilligers zijn dan ook steeds vaker nodig. De economische crisis zorgt voor een stijging van het aantal hulpvragen. De groei van Present in combinatie met teruglopende financiering door de overheid maakt wel dat veel lokale stichtingen een pittige tijd door maken. Trends: Organisaties als scholen en bedrijven benutten stichting Present steeds vaker voor het organiseren van projecten met de gehele organisatie. De inzet van gezinnen neemt sterk toe dankzij de in 2012 gepresenteerde Gezinnenmethodiek. Ook willen meer vrijwilligers langduriger betrokken blijven. Rianne Aalbers van Present Ede: Dat horen we bijvoorbeeld van vrijwilligers die net met pensioen zijn. Mensen zien de nood in de samenleving toenemen en zeggen steeds vaker; zet me maar in waar we nodig zijn, we willen graag aan de slag. 22

23 SNEEK TWITTER De verwachting is dat er eind 2013 bijna 70 Present stichtingen actief zijn Tiemen Zeldenrust, directeur Present Nederland

24 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Ontwikkeling en uitrol Fannoten-concept Pilot sponsoractie Nonstop Present Particulieren met een warm hart voor het werk van Present worden vanaf 2012 benaderd met de vraag of ze donateur willen worden. In 2011 vond een pilot plaats met 8 lokale stichtingen, waaronder een succesvolle proef met telemarketing. In 2012 is het creatieve Fannoten-concept bedacht en zijn hiervoor materialen ontwikkeld. In 2012 zijn door Present Nederland 24 lokale stichtingen getraind in het werven van donateurs. 24 uur, dag en nacht klaar staan voor een ander, dat is de insteek van de sponsoractie Nonstop Present. Eind 2011 is samen met enkele lokale stichtingen (Utrecht, Den Haag, Houten, Haarlem en Spijkenisse) het idee ontstaan voor een sponsoractie. In het voorjaar van 2012 is het aangeboden als pilot en hebben 3 stichtingen deelgenomen. Door de succesvolle pilot heeft Present Nederland Nonstop Present doorontwikkeld met een uitgebreide set aan materialen waaronder de website In juni 2013 hebben ruim 90 Nonstoppers deelgenomen aan de landelijke actie Nonstop Present met een totaalopbrengst van ruim euro. 24

25 Inspiratie Er\\ voor een jaar! Presentdagen 2013 De Presentdagen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen waar iedereen met een warm hart voor Present inspiratie op kan doen voor een jaar. De dagen worden georganiseerd door Present Nederland en een werkgroep met vrijwilligers vanuit lokale stichtingen. De editie van begin 2013 was een groot succes! Op vrijdag volgden ruim 80 medewerkers van lokale stichtingen het trainings- en workshopprogramma. Op zaterdag werd het aantal deelnemers uitgebreid tot ruim 200 dankzij de aanwezigheid van bestuursleden en gasten. De Presentdagen vonden plaats op landgoed Zonheuvel te Doorn.

26 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Ruim 600 gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland actief via Veranderdagen 2012 Op verzoek van Kerk in Actie hebben Stichting Present en Kerk in Actie samen het project Veranderdagen uitgevoerd tijdens de 40-dagen-tijd. Het doel van de Veranderdagen was om in de periode van bezinning op het lijden van Christus ook de mogelijkheid te creëren om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare mensen. In totaal hebben 610 gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland zich in 106 projecten ingezet met evenzoveel groepen. Daarnaast zijn vele stichtingen actief geweest om contact te leggen met lokale kerken. Dit heeft niet altijd geleid tot daadwerkelijke inzet, maar heeft wel meer of nieuwe contacten opgeleverd. De Veranderdagen hebben volgens lokale coördinatoren geleid tot meer contact met de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en worden opnieuw georganiseerd in In totaal hebben 610 gemeenteleden zich ingezet 26

27 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht André Rouvoet en Anne Westerduin nieuwe bestuursleden Present Nederland Doegroep Jongeren project Oud-minister van Jeugd & Gezin André Rouvoet is op 1 januari gestart als voorzitter van Present Nederland. Met zijn uitgebreide ervaring en netwerk een prachtige versterking van Present in Nederland. André Rouvoet over zijn motivatie: Present is een club naar mijn hart. Met een eigentijdse en originele formule krijgt Present mensen in beweging om zich in te zetten voor mensen in de marge van de samenleving. In juli 2012 is ook Anne Westerduin toegetreden tot het bestuur. Anne Westerduin heeft uitgebreide expertise op gebied van Marketing & Communicatie en is werkzaam als manager bij uitgeversgroep Jongbloed. Het bestuur van Present Nederland bestaat verder uit Liesbeth Keppel, Marco van der Graaf, Wout Koopman en Machteld Koelewijn. Ook veel jongerengroepen weten de weg naar Present inmiddels te vinden. De praktijk leert dat de projecten stimulerend werken op de maatschappelijke bewustwording van jongeren. De praktijk leerde ook dat er kansen liggen de Present methode nog meer aan te laten sluiten. In 2012 is daarom het ontwikkelproject Doegroep Jongeren uitgevoerd in samenwerking met Movisie. In het project zijn samen met jongeren verschillende methodieken en producten ontwikkeld. Van een online talententest, een uitgewerkt workshopformat, een handboek voor lokale stichtingen tot materialen voor reflectie & evaluatie. Het project is gefinancierd door ZonMW. 27

28 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Inspiratielab over samenwerken met kerken Onderhouden van talloze landelijke relaties In oktober 2012 is het eerste Inspiratielab voor het werken met kerken georganiseerd. In een tweedaagse bijeenkomst heeft een grote groep deelnemers vanuit 18 lokale stichtingen nagedacht over de succesfactoren voor samenwerking met kerken. Als vervolg op het Inspiratielab is een Facebook pagina opgezet (Facebook.com/ KerkenPresent) waarin lokale stichtingen en geïnteresseerden vanuit kerken ervaringen, werkwijzen en draaiboeken met elkaar delen. Het inspiratielab Kerken werd als zeer waardevol ervaren door de deelnemers. Ondersteuning daarbij was er door studenten en docenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Het project werd financieel ondersteund door Stichting Rotterdam en Kerk en Wereld. Medewerkers van Present Nederland onderhouden op landelijk niveau tal van relaties met landelijke organisaties. Denk aan: politiek, kerken, welzijnssector, MVO netwerken en ontwikkelingsorganisaties. Enkele hoogtepunten uit 2012 die zijn ontstaat vanuit relatiemanagement: samenwerking met PKN in Veranderdagen, Actie op de Opwekking conferentie en de lanceringen van de methodiek GezinnenPresent. Present Nederland was in 2012 actief lid van de volgende coalities/netwerken: - Evangelische Alliantie - Christelijk Sociaal Congres - NOV - LOVZ - MVO Nederland - Micha-cursus - Landelijke Alliantie Krachtwijken - Netwerk Tijd voor Actie - CBMC 28

29 I thought I'd send you some pics of our first project as a tribute to Freedom Day Present in Kaapstad Typisch een Present foto, maar iets maakt hem uniek. Wat? Hij is genomen in Zuid- Afrika. Geïnspireerd door Present is daar in april de Umtshayelo Foundation van start gegaan. Het eerste project vond symbolisch plaats op Freedom Day (start Afrikaanse democratie).

30 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Werken aan (een) dekkend netwerk in provincie Groningen Present ook aanwezig in Limburg en Brabant Een dekkende netwerk in de Provincie Groningen, daar wordt hard aan gewerkt door lokale stichtingen ter plaatse en projectleider Marleen Oostland vanuit Present Nederland. Het vraagt goede samenwerking omdat plaatsen regelmatig net te klein blijken te zijn om een betaalde coördinator te kunnen aanstellen. De samenwerking tussen stichtingen daar en coördinatie vanuit Present Nederland werpt haar eerste vruchten af. In 2012 werd een groeiend aantal projecten gerealiseerd en besturen waarderen de intervisie en samenwerking op provinciaal niveau. In het Zuiden zijn twee lokale stichtingen actief, namelijk Eindhoven en sinds het voorjaar 2013 Tilburg. In Helmond, Venlo, Altena en Maastricht worden door lokale initiatiefnemers voorbereidingen getroffen. In 2012 is verkend wat de mogelijkheden zijn van Present in het Zuiden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Danielle van Lith vanuit Present Nederland. De uitkomst is, dat het (katholieke) Zuiden een eigen aanpak vraagt. Het idee is om met een aantal typische katholieke organisaties (vrouwen en ouderen e.d.), religieuze ordes en bisdommen een samenwerking voor Noord-Brabant en Limburg aan te gaan. In 2013 zal hiervoor een conferentie georganiseerd worden. 30

31 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Actie op Opwekking conferentie groot succes! Investeren in meer naamsbekendheid Tijdens de pinksterconferentie Opwekking kreeg Present Nederland de ruimte om een actie te organiseren. Bezoekers werden uitgedaagd mee te doen aan een Tijdcollecte en zich zo aan te melden voor lokale Presentprojecten. De actie leidde tot 265 individuele- en groepsaanmeldingen door het hele land die werden opgepakt door lokale stichtingen. Iets meer dan de helft van de aanmeldingen heeft het geleid tot concrete inzet. Een grote naamsbekendheid van Present helpt om de beweging van omzien naar elkaar nog sterker op gang te brengen. Meer naamsbekendheid leidt tot een groei in groepen, vertrouwen bij hulpontvangers, vertrouwen bij maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven en invloed in maatschappelijk en politiek debat. De daadwerkelijke naamsbekendheid van Present in Nederland is op dit moment nog bescheiden. Present Nederland heeft in 2012 acties ondernomen: per september is voor 0,5 FTE een communicatieadviseur aangesteld die onder andere als taak heeft te helpen de naamsbekendheid van Present te vergroten en lokale stichtingen daarin te adviseren. In 2012 zien we dat door zorgvuldig opgebouwde relaties met landelijke media steeds vaker in landelijke bladen geschreven wordt over Present. 31

32 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Primeur in Nederland: familievrijwiligerswerk Voor ouders die hun kinderen concreet willen laten ervaren wat het betekent om om te zien naar je naaste in je eigen wijk, buurt of stad, biedt Present nu een praktisch handvat: GezinnenPresent! Een volledig op gezinnen gerichte doorontwikkeling van het Presentproject. Een primeur: Present introduceert hiermee familievrijwilligerswerk in Nederland. Aan de ontwikkeling van GezinnenPresent ging een uitgebreid onderzoek vooraf door onderzoekers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de GH Zwolle. Bij het onderzoek was een groep lokale stichtingen en gezinnen nauw betrokken. Daardoor kon tijdens en na het onderzoek snel de slag gemaakt worden naar de methode en middelen die horen bij Gezinnen Present. In juni 2012 is GezinnenPresent landelijk gelanceerd. Vervolgens zijn tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. Eind 2012 is het speciale werkboek voor Gezinnen uitgegeven wat alle leden van het gezin helpt bij het voorbereiden op de projectdag. Zie ook de website 32

33 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Bedrijven steeds vaker Present Present op Relatiedagen AFAS Software In de praktijk blijkt het te matchen: bedrijven en Present. Bedrijven die projecten doen ervaren hun inzet als waardevol. MVO-beleid worden concreet gemaakt en met elkaar Present zijn bindt medewerkers samen. Present Nederland heeft daarom in 2012 nieuwe stappen gezet in bedrijvenbeleid: er is een handreiking ontwikkeld voor lokale stichtingen en met grote landelijke bedrijven wordt op landelijk niveau afspraken gemaakt over inzet van medewerkers via verschillende lokale stichtingen. Het gaat niet allemaal vanzelf; groeien in de bedrijvenbenadering vraagt een lange adem, de taal spreken van de ondernemer en goed relatiebeheer. Steeds vaker zien we dat daar de vruchten van geplukt worden. Steeds vaker weten bedrijven Present te vinden en wordt een samenwerking gestart. In 2012 bood AFAS bijvoorbeeld Present Amersfoort & Soest de prachtige kans om het goede doel te zijn op hun relatiedagen. Meer dan 1000 relaties in bedrijfsleven en overheid maakten kennis met Present. Present Nederland ondersteunde bij deze actie. Enkele voorbeelden van landelijke bedrijven die zich recent via Present ingezet hebben: Shell, De Lage Landen, HP, Achmea, SBI, Rabobank, AkzoNobel en SNS REAAL 33

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Present Besturendag 19 november 2016

Present Besturendag 19 november 2016 Present Besturendag 19 november 2016 Afscheid van bestuursleden André Rouvoet Marco van der Graaf Erik Dannenberg Voorzitter Present Nederland Lunch en workshoprondes Workshops: 1. Mogelijkheden van de

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012 Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2012 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44.432 1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER 1.1 Bestuur en algemeen

Nadere informatie

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag

Haiku Stichting Nederland Jaarverslag Haiku Stichting Nederland Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1 Jaarverslag 2016 - Stichting Present Noordoost Friesland 1 CITATEN PROJECTEN Vrijwilligers: Wat ons bovenal is bijgebleven, is hoe goed en gezellig het met elkaar was. Hoe wij als vriendengroep elkaar

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk

Stichting Present Winterswijk College van B&W / WMO-raad t.a.v. mevr. G. Rauwerdink Postbus 101 7100 AC Winterswijk stichting present winterswijk Betreft: Aanvraag subsidie Innovatiefonds gemeente Winterswijk 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

JAAR VE R SL AG

JAAR VE R SL AG JAAR VE R SL AG 2 0 13 Jaarverslag 2013 Stichting Present Noordoost Friesland CITAAT: Erg leuk om zo met een groep vrienden zo n klus aan te pakken en iets te betekenen voor andere mensen. Je leert in

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Stichting Present West-Betuwe Samenvatting pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Een formule die beweging brengt in de samenleving... 4 Hoofdstuk 2 Bepalende factoren

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Den Haag

Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Den Haag Stichting Projecten van Haagse Fondsen Den Haag Jaarverslag 2016 Inhoud 1. Jaarverslag... 3 Voorwoord... 4 1.1 Algemene informatie... 5 1.2 Activiteiten en financiële positie... 5 1.3 Risico analyse...

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie