Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland"

Transcriptie

1 Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1

2 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn hart. In de eerste 1,5 jaar als voorzitter kon ik van dichtbij de impact van de Present-formule meemaken en deze is indrukwekkend. Ik moedig u aan dit jaarverslag door te bladeren en hier iets van te ervaren. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. De afgelopen periode heb ik dat gelukkig regelmatig kunnen doen. Elke keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien hoe de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt over Nederland (63 lokale stichtingen, juni 2013)! In dit verslag over 2012 willen we het werk van Present Nederland zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste hoogtepunten. Met een klein team van gemotiveerde mensen faciliteert Present Nederland lokale Present stichtingen. We helpen lokale initiatiefnemers een lokale Stichting Present te starten en we ondersteunen bestaande stichtingen op thema s als fondsenwerving, lokale organisatie, communicatie en ICT. Daarbij onderhoudt het team van Present Nederland een omvangrijk landelijk netwerk met fondsen, pers, bedrijven, kerken en politiek. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien! André Rouvoet Voorzitter Present Nederland 2

3 Leeswijzer 1. Introductie Stichting Present p Dienstverlening Present Nederland p Organisatie Present Nederland p Ontwikkeling Present in Nederland p Het jaar 2012 in vogelvlucht p Speerpunten in 2013 p Financiële verantwoording 2012 p. 40 3

4 1. Introductie Stichting Present Doelstelling en doelgroepen Doelstelling Doelgroepen Stichting Present wil een beweging op gang brengen in de samenleving die tot gevolg heeft dat meer mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De missie van Present is om een brug slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverleningsorganisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. De primaire doelgroep van Present bestaat uit mensen die iets te bieden hebben en zich vrijwillig in willen zetten. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden en groepen vrienden, buurtgenoten of gezinsleden. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 4

5 We zijn piloten en willen een vliegdag organiseren voor kwetsbare kinderen! Vliegdag Stichting Fly4u Sportvliegers van stichting Fly4You kwamen met een prachtig aanbod en samen met Present Smallingerland en Opsterland ontstond een onvergetelijke dag. 80 kinderen beleefden de dag van hun leven. Bij de evaluatie met de 110 vrijwilligers kwam bij iedereen naar voren dat ze geraakt waren door de verhalen van sommige kinderen: De vrijwilligers staan nu al te trappelen en zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar.

6 1. Introductie Stichting Present De Present formule (1) De formule Groepen vrijwilligers zetten zich merendeels in eenmalige hulpprojecten in voor mensen die hulp nodig hebben. Deze cliënten worden al begeleid door een maatschappelijke organisatie. De betrokken hulpverlener wordt actief bij het project van de groep vrijwilligers betrokken. De formule van Present heeft de volgende kenmerken. 1. Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen? 3. Present werkt met een plaatselijk team aangestuurd door één of meer professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid. 4. Het effect van Present is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is. Daarom is het belangrijk dat plaatselijke initiatiefnemers een Stichting Present starten. Ze krijgen daarbij ondersteuning vanuit de landelijke organisatie. Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, woning-corporaties, et cetera. 2. Dat aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die werken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt daardoor op de goede plek terecht. Vrijwillige inzet met een eigen unieke kwaliteit vult het werk van professionals aan en versterkt dat. 6

7 Er zijn nog teveel mensen die wel iets willen doen voor een ander maar niet weten hoe 7 Marco Borsato opent Present Alkmaar Sla de brug tussen vraag en aanbod van vrijwilligers. Er zijn nog teveel mensen die wel iets willen doen voor een ander maar niet weten hoe. Dat was het steuntje in de rug dat Marco Borsato gaf op het startsymposium van Present Alkmaar op 15 maart, 2012.

8 1. Introductie stichting Present De Present formule (2) De formule in praktijk Typisch Present: drempel verlagen voor moderne vrijwilliger Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren 8

9 1. Introductie stichting Present De Present formule (3) Typisch Present: informele zorg versterkt formele zorg Typisch Present: gedreven vanuit christelijke overtuiging De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn daarom ingebed in professionele trajecten en geven daar regelmatig een flinke impuls aan. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Present is een organisatie met een christelijke identiteit. We geloven dat het doel van alles wat we in het leven ontvangen is om ervan te genieten en om ervan te delen met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij nodigen we mensen van elke levensovertuiging uit om present te zijn en mee te doen in de beweging. 9

10 Het lijkt me zo mooi als ouderen uit ons verpleegtehuis ook mee kunnen lopen 10 Aan kop bij Avondvierdaagse De Present-formule brengt vraag en aanbod bij elkaar en dat leidt elk jaar weer tot hartverwarmende initiatieven. Dit jaar bijvoorbeeld in Heerenveen waar 60 vrijwilligers bereid waren 60 senioren in rolstoel de avondvierdaagse uit te rijden. Het is net feest! was het commentaar van een deelnemer in rolstoel.

11 2. Dienstverlening Present Nederland Het Franchisemodel Stichting Present wordt gevormd door een netwerk van lokale stichtingen in Nederland die statutair met Stichting Present Nederland verbonden zijn. Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam, werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland (SPN) opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule. Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks doet elke lokale stichting als franchisenemer een afdracht aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. BETEKENIS VAN DE FRANCHISEOVEREENKOMST De franchise overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis: Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present Profiteren van de uitstraling van het merk Present; Bescherming van de formule Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collegastichtingen en SPN Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk Recht op ondersteuning door SPN 11

12 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk Stichting Present Nederland (SPN) is verantwoordelijk voor: groei van het landelijk netwerk ondersteuning van de lokale stichtingen Taak 1: ondersteunen groei van het landelijke netwerk Bij de groei van het netwerk werkt SPN samen met lokale initiatiefnemers. Zij richten de stichting op en SPN faciliteert en adviseert. We onderscheiden daarbij het voortraject en het werkgroeptraject. Als er concrete belangstelling is om zelf met Present te starten, verkent SPN met hen de mogelijkheden. Bij een positief oordeel komt er een vervolg. Er wordt gezocht naar meer mensen in de des betreffende plaats die mee willen denken. Aan hen worden presentaties gegeven over de werkwijze van Present en de inhoud van het opstarttraject. Doel is dat er een brede en kwalitatief sterke werkgroep start van waaruit de lokale stichting Present wordt opgericht. Voortraject Mensen die belangstelling hebben voor Present melden zich rechtstreeks of via een lokale stichting Present bij SPN. Ze hebben van Present gehoord in de media of in hun netwerken en vragen zich af hoe Present in hun woonplaats gestalte kan krijgen. 12

13 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 1: ondersteunen groei van landelijk netwerk (2) Werkgroeptraject De werkgroep start met het tekenen van een intentieverklaring. 4. De werkgroep vormt een bestuur of gaat op zoek naar bestuursleden. Daarna volgen de volgende 6 stappen: 1.Er wordt een routeplan voor het oprichten van de stichting opgesteld. 2.Het marktonderzoek wordt opgestart. Daarbij worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, mensen uit kerken en bedrijven, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en andere relevante partijen. 3.De werkgroep schrijft een strategisch plan. 5. Rond de oprichting van een stichting maakt het inmiddels gevormde bestuur plannen voor de werving en selectie van een betaalde coördinator. 6. Na de oprichting werft het bestuur fondsen om de financiering van de nieuwe stichting mogelijk te maken. Bij al deze activiteiten is SPN betrokken als coach, adviseur en procesbegeleider. Ook kan SPN de lokale Stichting Present vertegenwoordigen in allerlei gesprekken. 13

14 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 1 Advisering coördinator en bestuur Coaching, klankbord en advies op maat met regiocoördinator als aanspreekpunt. O.a. door aanbieden van de jaarlijkse zelfevaluatie. 2 Formule bewaken Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen. 3 Faciliteren van kennis delen en ontmoeten Faciliteren en stimuleren van onderling kennis delen en ontmoeten door o.a. regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs. 4 Fondsenwerving Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs) en Nonstop Present (sponsoractie). 5 Innovatie Monitoren van lokale vernieuwende good practices en die toepasbaar maken voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten. 14

15 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van lokale stichtingen 6 PR & Communicatie Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc. 7 ICT systemen CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites. 8 Kenniscentrum Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek. 9 Landelijke representatie en belangenbehartiging Onderhouden van landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. 10 Trainingen Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethodiek; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken. 15

16 2. Dienstverlening Present Nederland Taak 2: ondersteunen van 56 lokale stichtingen Uitgelicht: de ontwikkelcyclus Met de ontwikkelcyclus is binnen Present een cyclisch proces ingericht van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni. Op basis van een zelfevaluatie (een doorlichting) die plaatselijk wordt ingevuld gaan regiocoördinatoren in gesprek met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten op die vertaald worden in doelstellingen. Op basis van deze doelstellingen worden per stichting afspraken gemaakt over de ondersteuning in het komende jaar. Die kan specifiek zijn voor een plaats of worden verwerkt in het centrale aanbod. Parallel worden de doelstellingen geïnventariseerd en gegroepeerd om enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen vervolgens de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland. De zelf-evaluatie door lokale stichtingen bepaalt het algemene ondersteuningsaanbod door Present Nederland 16

17 Vrijwilligerswerk doen met mijn kinderen? Ze ruimen niet eens vrijwillig hun kamer op!... GezinnenPresent in 2012 van start In 2012 lanceerde Present Nederland samen met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle de nieuwe methodiek GezinnenPresent. Een unieke methode van familievrijwilligerswerk waarbij ieder gezinslid van jong tot oud zijn waarde bewijst. De methodiek werd gepresenteerd in mei Tientallen lokale coördinatoren zijn inmiddels getraind en gekwalificeerd om gezinnen in een project te begeleiden. Lees meer op pagina 32. Foto: publicatie in opvoedmagazine Aan de Hand

18 3. Organisatie Present Nederland Team Het team van Stichting Present Nederland had per 31/12/2012 de volgende samenstelling: Betaalde formatie: Cato Bakker (0,2 fte) projectmedewerker, ondersteuning fondsenwerving en relaties Bart Kragt (0,56 fte) ondersteuning, coördinatieteam en plaatsencoördinatie Arjan Klein (1,0 fte) adviseur fondsenwerving en regiocoördinator Gerda van der Molen (0,4 fte) secretaresse en ondersteuning Aart Jan Klok (0,5 fte) - communicatieadviseur Tiemen Zeldenrust (1,0 fte) directeur Rob Zigter (0,4 fte) regiocoördinator Wim Hovestad (0,33 fte) medewerker ICT Vrijwillige formatie: Cato Bakker (0,2 fte) - vrijwillige projectmedewerker Pieter de Weerdt (0,14 fte) vrijwilliger financiële administratie Aliewiets Holwerda (0,14 fte) vrijwilliger administratieve ondersteuning Dicky Strijbos (0,22 fte) vrijwillige medewerker speciale projecten De totale formatie bedroeg 4,89 fte Projecten Stefco Klaver (flexibel) trainer, projectleider landelijke Presentdagen Marleen Oostland projectleider provincie Present in Groningen Daniëlle van Lith projectleider Present in Brabant en Limburg Paul Esveld projectleider Gewoon Doen Hans Bakker projectleider Bedrijvenbenadering Lennert Blom projectmedewerker donateurswerving (vrijwillig) Wim Hovestad projectleider CRM Lokale Presentmedewerkers zijn in dienst van de lokale stichtingen Present. Zie voor meer informatie de lokale jaarverslagen. 18

19 3. Organisatie Present Nederland Bestuur Eind 2012 had het bestuur de volgende samenstelling: André Rouvoet, voorzitter. Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Wout Koopman, penningmeester Directeur-eigenaar Prochira BV Anne Westerduin, algemeen lid Manager uitgeversgroep bij Uitgeversgroep Jongbloed Liesbeth Keppel, algemeen lid Programma regisseur Geluk&co Machteld Koelewijn, algemeen lid Senior adviseur Sociaal Beleid bij de BMC Groep Marco van der Graaf, algemeen lid Deputy Director / Member of the board bij Tear Financiën In hoofdstuk 7 is een gedetailleerd financieel overzicht te vinden. Voor de inkomsten is SPN voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse afdrachten van de lokale stichtingen. In 2012 werd daarnaast nog financiering ontvangen van het VSB Fonds, Adessium Foundation, kerken en particulieren. De bijdragen vanuit bedrijven bedroegen in totaal 11:000. Voor financiering van externe projecten waren er bijdragen van ZonMw, Skanfonds, KNR PIN, SIOC, provincie Groningen, JM Fonds en het Oranje Fonds. Deze bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Kosten directie Als organisatie hanteert Present Nederland bescheiden salarissen. Dat geldt ook voor de directie. Voor directeur Tiemen Zeldenrust bedroeg de beloning in (1 fte,12 maanden). Deze beloning blijft zeer ruim binnen de VFI norm. 19

20 4. Ontwikkeling Present in Nederland Groei aantal stichtingen in Nederland In de afgelopen jaren is het landelijk netwerk van Stichting Present uitgegroeid tot 56 lokale stichtingen per 31 december Present is in tientallen plaatsen inmiddels een begrip aan het worden en lokaal is het aantal vrijwilligers groeiende. Lokaal wordt financieel draagvlak gezocht onder plaatselijke overheden (vanuit de Wmo), fondsen, bedrijven, woningcorporaties, kerken en particulieren. In ons verslagjaar 2012 hebben lokale initiatiefnemers een Stichting Present opgericht in Zeewolde, Elburg, Purmerend, Zoetermeer en Almelo. Eind van dat jaar waren er veel nieuwe stichtingen in de pijplijn. Dat heeft in de eerste helft van 2013 geleid tot de oprichting van acht nieuwe stichtingen. De grafiek aan de rechterzijde biedt een historisch overzicht van de groei van Present in Nederland tot en met het verslagjaar 2012 en de verwachting voor de komende jaren. 20

21 Snelle uitbreiding aantal stichtingen Het Present netwerk groeit hard. Het lijkt nog maar kort geleden dat Prinses Maxima aanwezig was bij de start van Present Opsterland, de 50e stichting, in mei Begin 2013 ging Present West-Betuwe als de 60e (!) stichting van start. Foto: Bart Homburg

22 4. Ontwikkeling Present in Nederland Aantal vrijwilligersgroepen en vrijwilligers De grafiek rechts laat het aantal groepen zien dat zich tot en met 2012 heeft ingezet in een project. Uit de cijfers blijkt ook dat het werk van Stichting Present vorig jaar opnieuw is gegroeid. Ruim vrijwilligers hebben zich in bijna projecten ingezet. In 2009 waren mensen actief, verdeeld over 1500 groepen. In drie jaar tijd is de deelname van vrijwilligers verdubbeld. vrijwilligers projecten Koplopers voor wat betreft aantallen vrijwilligers en projecten zijn Present Utrecht en Present Zwolle waar meer dan 2000 vrijwilligers actief waren. Ook in Amsterdam hebben zich meer dan mensen op vrijwillige basis voor Present ingezet. De vrijwilligers zijn dan ook steeds vaker nodig. De economische crisis zorgt voor een stijging van het aantal hulpvragen. De groei van Present in combinatie met teruglopende financiering door de overheid maakt wel dat veel lokale stichtingen een pittige tijd door maken. Trends: Organisaties als scholen en bedrijven benutten stichting Present steeds vaker voor het organiseren van projecten met de gehele organisatie. De inzet van gezinnen neemt sterk toe dankzij de in 2012 gepresenteerde Gezinnenmethodiek. Ook willen meer vrijwilligers langduriger betrokken blijven. Rianne Aalbers van Present Ede: Dat horen we bijvoorbeeld van vrijwilligers die net met pensioen zijn. Mensen zien de nood in de samenleving toenemen en zeggen steeds vaker; zet me maar in waar we nodig zijn, we willen graag aan de slag. 22

23 SNEEK TWITTER De verwachting is dat er eind 2013 bijna 70 Present stichtingen actief zijn Tiemen Zeldenrust, directeur Present Nederland

24 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Ontwikkeling en uitrol Fannoten-concept Pilot sponsoractie Nonstop Present Particulieren met een warm hart voor het werk van Present worden vanaf 2012 benaderd met de vraag of ze donateur willen worden. In 2011 vond een pilot plaats met 8 lokale stichtingen, waaronder een succesvolle proef met telemarketing. In 2012 is het creatieve Fannoten-concept bedacht en zijn hiervoor materialen ontwikkeld. In 2012 zijn door Present Nederland 24 lokale stichtingen getraind in het werven van donateurs. 24 uur, dag en nacht klaar staan voor een ander, dat is de insteek van de sponsoractie Nonstop Present. Eind 2011 is samen met enkele lokale stichtingen (Utrecht, Den Haag, Houten, Haarlem en Spijkenisse) het idee ontstaan voor een sponsoractie. In het voorjaar van 2012 is het aangeboden als pilot en hebben 3 stichtingen deelgenomen. Door de succesvolle pilot heeft Present Nederland Nonstop Present doorontwikkeld met een uitgebreide set aan materialen waaronder de website In juni 2013 hebben ruim 90 Nonstoppers deelgenomen aan de landelijke actie Nonstop Present met een totaalopbrengst van ruim euro. 24

25 Inspiratie Er\\ voor een jaar! Presentdagen 2013 De Presentdagen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen waar iedereen met een warm hart voor Present inspiratie op kan doen voor een jaar. De dagen worden georganiseerd door Present Nederland en een werkgroep met vrijwilligers vanuit lokale stichtingen. De editie van begin 2013 was een groot succes! Op vrijdag volgden ruim 80 medewerkers van lokale stichtingen het trainings- en workshopprogramma. Op zaterdag werd het aantal deelnemers uitgebreid tot ruim 200 dankzij de aanwezigheid van bestuursleden en gasten. De Presentdagen vonden plaats op landgoed Zonheuvel te Doorn.

26 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Ruim 600 gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland actief via Veranderdagen 2012 Op verzoek van Kerk in Actie hebben Stichting Present en Kerk in Actie samen het project Veranderdagen uitgevoerd tijdens de 40-dagen-tijd. Het doel van de Veranderdagen was om in de periode van bezinning op het lijden van Christus ook de mogelijkheid te creëren om met elkaar de handen uit de mouwen te steken voor kwetsbare mensen. In totaal hebben 610 gemeenteleden van de Protestantse Kerk Nederland zich in 106 projecten ingezet met evenzoveel groepen. Daarnaast zijn vele stichtingen actief geweest om contact te leggen met lokale kerken. Dit heeft niet altijd geleid tot daadwerkelijke inzet, maar heeft wel meer of nieuwe contacten opgeleverd. De Veranderdagen hebben volgens lokale coördinatoren geleid tot meer contact met de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en worden opnieuw georganiseerd in In totaal hebben 610 gemeenteleden zich ingezet 26

27 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht André Rouvoet en Anne Westerduin nieuwe bestuursleden Present Nederland Doegroep Jongeren project Oud-minister van Jeugd & Gezin André Rouvoet is op 1 januari gestart als voorzitter van Present Nederland. Met zijn uitgebreide ervaring en netwerk een prachtige versterking van Present in Nederland. André Rouvoet over zijn motivatie: Present is een club naar mijn hart. Met een eigentijdse en originele formule krijgt Present mensen in beweging om zich in te zetten voor mensen in de marge van de samenleving. In juli 2012 is ook Anne Westerduin toegetreden tot het bestuur. Anne Westerduin heeft uitgebreide expertise op gebied van Marketing & Communicatie en is werkzaam als manager bij uitgeversgroep Jongbloed. Het bestuur van Present Nederland bestaat verder uit Liesbeth Keppel, Marco van der Graaf, Wout Koopman en Machteld Koelewijn. Ook veel jongerengroepen weten de weg naar Present inmiddels te vinden. De praktijk leert dat de projecten stimulerend werken op de maatschappelijke bewustwording van jongeren. De praktijk leerde ook dat er kansen liggen de Present methode nog meer aan te laten sluiten. In 2012 is daarom het ontwikkelproject Doegroep Jongeren uitgevoerd in samenwerking met Movisie. In het project zijn samen met jongeren verschillende methodieken en producten ontwikkeld. Van een online talententest, een uitgewerkt workshopformat, een handboek voor lokale stichtingen tot materialen voor reflectie & evaluatie. Het project is gefinancierd door ZonMW. 27

28 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Inspiratielab over samenwerken met kerken Onderhouden van talloze landelijke relaties In oktober 2012 is het eerste Inspiratielab voor het werken met kerken georganiseerd. In een tweedaagse bijeenkomst heeft een grote groep deelnemers vanuit 18 lokale stichtingen nagedacht over de succesfactoren voor samenwerking met kerken. Als vervolg op het Inspiratielab is een Facebook pagina opgezet (Facebook.com/ KerkenPresent) waarin lokale stichtingen en geïnteresseerden vanuit kerken ervaringen, werkwijzen en draaiboeken met elkaar delen. Het inspiratielab Kerken werd als zeer waardevol ervaren door de deelnemers. Ondersteuning daarbij was er door studenten en docenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Het project werd financieel ondersteund door Stichting Rotterdam en Kerk en Wereld. Medewerkers van Present Nederland onderhouden op landelijk niveau tal van relaties met landelijke organisaties. Denk aan: politiek, kerken, welzijnssector, MVO netwerken en ontwikkelingsorganisaties. Enkele hoogtepunten uit 2012 die zijn ontstaat vanuit relatiemanagement: samenwerking met PKN in Veranderdagen, Actie op de Opwekking conferentie en de lanceringen van de methodiek GezinnenPresent. Present Nederland was in 2012 actief lid van de volgende coalities/netwerken: - Evangelische Alliantie - Christelijk Sociaal Congres - NOV - LOVZ - MVO Nederland - Micha-cursus - Landelijke Alliantie Krachtwijken - Netwerk Tijd voor Actie - CBMC 28

29 I thought I'd send you some pics of our first project as a tribute to Freedom Day Present in Kaapstad Typisch een Present foto, maar iets maakt hem uniek. Wat? Hij is genomen in Zuid- Afrika. Geïnspireerd door Present is daar in april de Umtshayelo Foundation van start gegaan. Het eerste project vond symbolisch plaats op Freedom Day (start Afrikaanse democratie).

30 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Werken aan (een) dekkend netwerk in provincie Groningen Present ook aanwezig in Limburg en Brabant Een dekkende netwerk in de Provincie Groningen, daar wordt hard aan gewerkt door lokale stichtingen ter plaatse en projectleider Marleen Oostland vanuit Present Nederland. Het vraagt goede samenwerking omdat plaatsen regelmatig net te klein blijken te zijn om een betaalde coördinator te kunnen aanstellen. De samenwerking tussen stichtingen daar en coördinatie vanuit Present Nederland werpt haar eerste vruchten af. In 2012 werd een groeiend aantal projecten gerealiseerd en besturen waarderen de intervisie en samenwerking op provinciaal niveau. In het Zuiden zijn twee lokale stichtingen actief, namelijk Eindhoven en sinds het voorjaar 2013 Tilburg. In Helmond, Venlo, Altena en Maastricht worden door lokale initiatiefnemers voorbereidingen getroffen. In 2012 is verkend wat de mogelijkheden zijn van Present in het Zuiden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Danielle van Lith vanuit Present Nederland. De uitkomst is, dat het (katholieke) Zuiden een eigen aanpak vraagt. Het idee is om met een aantal typische katholieke organisaties (vrouwen en ouderen e.d.), religieuze ordes en bisdommen een samenwerking voor Noord-Brabant en Limburg aan te gaan. In 2013 zal hiervoor een conferentie georganiseerd worden. 30

31 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Actie op Opwekking conferentie groot succes! Investeren in meer naamsbekendheid Tijdens de pinksterconferentie Opwekking kreeg Present Nederland de ruimte om een actie te organiseren. Bezoekers werden uitgedaagd mee te doen aan een Tijdcollecte en zich zo aan te melden voor lokale Presentprojecten. De actie leidde tot 265 individuele- en groepsaanmeldingen door het hele land die werden opgepakt door lokale stichtingen. Iets meer dan de helft van de aanmeldingen heeft het geleid tot concrete inzet. Een grote naamsbekendheid van Present helpt om de beweging van omzien naar elkaar nog sterker op gang te brengen. Meer naamsbekendheid leidt tot een groei in groepen, vertrouwen bij hulpontvangers, vertrouwen bij maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven en invloed in maatschappelijk en politiek debat. De daadwerkelijke naamsbekendheid van Present in Nederland is op dit moment nog bescheiden. Present Nederland heeft in 2012 acties ondernomen: per september is voor 0,5 FTE een communicatieadviseur aangesteld die onder andere als taak heeft te helpen de naamsbekendheid van Present te vergroten en lokale stichtingen daarin te adviseren. In 2012 zien we dat door zorgvuldig opgebouwde relaties met landelijke media steeds vaker in landelijke bladen geschreven wordt over Present. 31

32 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Primeur in Nederland: familievrijwiligerswerk Voor ouders die hun kinderen concreet willen laten ervaren wat het betekent om om te zien naar je naaste in je eigen wijk, buurt of stad, biedt Present nu een praktisch handvat: GezinnenPresent! Een volledig op gezinnen gerichte doorontwikkeling van het Presentproject. Een primeur: Present introduceert hiermee familievrijwilligerswerk in Nederland. Aan de ontwikkeling van GezinnenPresent ging een uitgebreid onderzoek vooraf door onderzoekers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van de GH Zwolle. Bij het onderzoek was een groep lokale stichtingen en gezinnen nauw betrokken. Daardoor kon tijdens en na het onderzoek snel de slag gemaakt worden naar de methode en middelen die horen bij Gezinnen Present. In juni 2012 is GezinnenPresent landelijk gelanceerd. Vervolgens zijn tientallen coördinatoren getraind om de methodiek te kunnen toepassen. Eind 2012 is het speciale werkboek voor Gezinnen uitgegeven wat alle leden van het gezin helpt bij het voorbereiden op de projectdag. Zie ook de website 32

33 5. Het jaar 2012 in vogelvlucht Bedrijven steeds vaker Present Present op Relatiedagen AFAS Software In de praktijk blijkt het te matchen: bedrijven en Present. Bedrijven die projecten doen ervaren hun inzet als waardevol. MVO-beleid worden concreet gemaakt en met elkaar Present zijn bindt medewerkers samen. Present Nederland heeft daarom in 2012 nieuwe stappen gezet in bedrijvenbeleid: er is een handreiking ontwikkeld voor lokale stichtingen en met grote landelijke bedrijven wordt op landelijk niveau afspraken gemaakt over inzet van medewerkers via verschillende lokale stichtingen. Het gaat niet allemaal vanzelf; groeien in de bedrijvenbenadering vraagt een lange adem, de taal spreken van de ondernemer en goed relatiebeheer. Steeds vaker zien we dat daar de vruchten van geplukt worden. Steeds vaker weten bedrijven Present te vinden en wordt een samenwerking gestart. In 2012 bood AFAS bijvoorbeeld Present Amersfoort & Soest de prachtige kans om het goede doel te zijn op hun relatiedagen. Meer dan 1000 relaties in bedrijfsleven en overheid maakten kennis met Present. Present Nederland ondersteunde bij deze actie. Enkele voorbeelden van landelijke bedrijven die zich recent via Present ingezet hebben: Shell, De Lage Landen, HP, Achmea, SBI, Rabobank, AkzoNobel en SNS REAAL 33