Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34"

Transcriptie

1 Monitoring Energieakkoord Handleiding Invullen monitoringslijst 1 Pagina van 34

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Basis gebruik Leeswijzer Vragenlijst (Overzicht) Algemene gegevens Datum Beheergebied Naam gebied Naam beheerder Gegevens openbare verlichting Aantal lichtbronnen (actuele data) Het toepassen van led-verlichting Aantal led-armaturen Dimmers, schakelaars, telemanagement Aantal lampen met lichtmanagement Schakelen Aandeel zelf schakelen Opgave jaarverbruik OVL Opgave jaarverbruik OVL Gegevens Verkeersregelinstallaties Aantal kruispunten (actuele data) Led-verlichting in VRI s Aantal led-lantaarns in VRI s Opgave jaarverbruik VRI Opgave jaarverbruik VRI Peildatum en Voortgang Tabblad 2b. OVL Netbeheerder Type lamp Type indien anders Vermogen van de lamp (Verm. Lamp (W)) Voorschakelapparaat (VSA e of c) Brandschema/schakelprogramma Dimmer/controller/schakelaar Dimprogramma besparing Aantal lampen Lampspecificaties peildatum Specificaties OVL Energiebesparing OVL Lampspecificaties (actuele data) Specificaties OVL Energiebesparing OVL Conclusie openbare verlichting Peildatum VRI s Tabblad 3a. VRI s Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 2

3 6.11 Kruispuntspecificaties Kruispunten vernieuwd Energiebesparing VRI Kruispuntspecificaties Kruispunten vernieuwd Energiebesparing VRI Conclusie verkeersregelinstallaties Beleid en beheer Beleidsplan OVL Beleidsplan VRI Richtlijn Openbare Verlichting Donkertebeleid Verlichtingsscan Energielabel OVL/VRI Beheersysteem Systematische storingsregistratie Burgers betrekken Afronding Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 3

4 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig organisaties, waaronder Rijksoverheid, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, zijn afspraken vastgelegd betreffende het energieverbruik van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI) in Nederland. De doelstellingen voor OVL en VRI's luiden: 20% energiebesparing OVL en VRI's in 2020 t.o.v % energiebesparing OVL en VRI's in 2030 t.o.v % slim energiemanagement OVL in % energiezuinige OVL in Rijkswaterstaat monitort jaarlijks de voortgang van de doelstellingen. Als wegbeheerder heeft u zich hiervoor aangemeld. Deelname aan het monitoringstraject levert u veel op. Zo beschikt u jaarlijks over kant en klare en actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties. Deze kunt u vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties. Dan weet u precies welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van energiezuinige verlichting en verkeerregelinstallaties. Daarmee kunt u tijdig bijsturen of de ingeslagen weg voortzetten. Ook kunt u de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media. De gegevens worden tevens gepubliceerd via klimaatmonitor.databank.nl. We gebruiken een vereenvoudigde variant van de kengetallenmethodiek van de NSVV. Eens per jaar in september vragen we u om technische gegevens van uw areaal en een aantal aanvullende gegevens met ons te delen. Indien u zich als wegbeheerder heeft aangemeld voor de monitoring in 2014, heeft u van Ziut Advies een Monitoringslijst ontvangen. Ziut Advies monitort de voortgang van de doelstellingen in opdracht van Rijkswaterstaat. Uiteraard gebruikt Ziut Advies de gegevens alleen voor deze monitoring en niet voor andere doeleinden. Om u te ondersteunen bij het invullen sturen wij u deze handleiding toe. De handleiding beschrijft stap voor stap wat u waar moet invullen en hoe. Daarnaast is ter illustratie een fictieve gemeente ingevuld, waarvan afbeeldingen toegevoegd zijn. Hiermee willen we u helpen met het correct invullen van de lijst en tevens de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. Indien u zelf onverhoopt geen tijd of capaciteit heeft, kunt u het invoeren van deze gegevens ook uitbesteden aan uw OVL-beheerder, een adviesbureau of aan Rijkswaterstaat i.s.m. het IGOV. Indien Rijkswaterstaat dit voor u verzorgt, dient u alleen een uitdraai (dump) van uw areaalgegevens aan Rijkswaterstaat te leveren. 1.1 Basis gebruik De volgende hoofdstukken leggen uit op welke wijze u de gevraagde gegevens dient in te vullen. Allereerst willen we een aantal basis gebruiksregels vermelden: Het eerste tabblad dat dient in te vullen is tabblad 1. Vragenlijst. Indien u gegevens uit andere cellen wilt overnemen, willen we u verzoeken deze te kopiëren en te plakken. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken geen gegevens te knippen en te plakken. De invullijst voert standaard een controle uit op uw antwoorden. De lijst geeft zelf aan of uw antwoord numeriek moet invullen, of dat u het van toepassing zijnde antwoord kunt selecteren middels het automatische menu (door ja/nee te klikken). Na elke paragraaf met uitleg staat cursief een voorbeeld dat toelicht hoe gegevens ingevuld moeten worden. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 omvat alle vragen uit de vragenlijsten met daarbij is een korte toelichting. Ook is aangegeven in welke paragraaf uitgebreidere informatie te vinden is. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 4

5 Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de algemene gegevens. Hoofdstuk 4 behandelt de gegevens voor de openbare verlichting, zowel de vragenlijst als de technische specificaties van de tabbladen 2,4,5 en 6. In hoofdstuk 5 staat informatie over de verkeersregelinstallaties centraal. In hoofdstuk 6 wordt het invullen van de peildatum en voortgang beschreven, en ook is een toelichting te vinden op het Tabblad 3. Hoofdstuk 7 gaat in op het beleid en beheer en tenslotte bevat hoofdstuk 8 de afronding van de handleiding. 2 Vragenlijst (Overzicht) In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de vragen. Dit hoofdstuk licht de vragen kort toe en beschrijft hoe u deze correct kunt beantwoorden. Onderstaande tabel toont de vragen uit tabblad 1. Vragenlijst, het tabblad dat u als eerste dient in te vullen, en de gewenste beantwoording: Onderdeel & Vraag Toelichting Zie A Algemene gegevens paragraaf A.1 Datum Hier vragen we u om de huidige datum in te voeren. In cel C2 voert u handmatig de datum in waarop u de invullijst invult. A.2 Beheergebied Hier vragen we u om het type gebied waar u beheerder van bent te specificeren. Dit kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C3. A.3 Naam gebied Hier vragen we u om de naam van uw gemeente, provincie of waterschap. U kunt dit selecteren in het menu in cel C4. A.4 Naam beheerder Hier vragen we u om de naam van de beheerder van uw gemeente, provincie of waterschap. Dit kunt u handmatig invoeren in cel C5. B Gegevens OVL Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 2a. B.1 Specificeer het actuele aantal lichtbronnen Hier vragen we u het aantal lichtbronnen in uw beheergebied in te vullen. Dit zijn alle lichtbronnen die onder openbare verlichting vallen, dus inclusief grondspots, tunnelverlichting, wandarmaturen etc. Indien een armatuur 2 lampen heeft, dienen deze lichtbronnen apart opgegeven te worden. U voert het aantal handmatig in, in cel C9. De invullijst houdt geen rekening met areaaluitbreidingen in 2014 ten opzichte van Het energieakkoord is specifiek: 20% besparing op het verbruik, er is geen indien uitbreiding dan.. Uitbreiding is wel een belangrijke achtergrond voor beoordeling van het individuele resultaat. B.2 Past u led-verlichting toe? Hier vragen wij u of u led-verlichting in uw huidige openbare verlichtingsareaal heeft toegepast. U kunt de vraag beantwoorden middels het menu in cel C10. B.2a Bij ja: specificeer het aantal armaturen B.3 Past u dimmers, schakelaars, telemanagement, masten met lokale opwek toe? B.3a Zo ja: hoeveel lampen worden hiermee bestuurd? Indien u bij vraag B.2 Ja heeft ingevuld, vragen wij u hier hoeveel led-armaturen u in uw verlichtingsareaal toegepast heeft. Indien u Nee heeft gekozen bij B.2, laat u cel C11 leeg. Vraag B.3 vraagt u of u innovatieve technieken toepast zoals dimmen, zelf schakelen (onafhankelijk van uw netbeheerder), telemanagementsystemen. U beantwoordt deze vraag door in het menu in cel C12 ja of nee te selecteren. Er wordt voor deze monitoring geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene soorten systemen. Indien u bij vraag B.3. Ja gekozen heeft, vragen wij u hier hoeveel lampen u aanstuurt met dergelijke systemen. U kunt dit antwoord handmatig en numeriek invoeren in cel C13. Indien u nee gekozen heeft laat u deze cel leeg. B.4 Schakelt u (deels-) zelf? Hier vragen wij u of u zelf de verlichting aan- en uitschakelt in uw beheergebied, of dat een andere partij (netbeheerder) dat voor u doet. U beantwoordt deze vraag middels het menu in cel C14. B.4a Zo ja, hoeveel procent van de verlichting? B.5 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 OVL (peildatum ) B.6 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 OVL (peildatum ) Indien uw antwoord op vraag B.4 ja is, vragen wij u hoeveel % van uw openbare verlichting u zelf schakelt. Dit voert u numeriek en handmatig in, in cel C15. B.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C16. B.6. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C17. C Gegevens VRI Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 5

6 C.1 Specificeer het aantal kruispunten met VRI s gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 3a Bij vraag C.1 vragen we u hoeveel kruispunten u in uw beheergebied heeft, waarbij de verkeersdoorstroming wordt geregeld middels verkeersregelinstallaties (VRI). U kunt dit handmatig en numeriek invoeren in cel C20. C.2 Past u led-verlichting toe? Met deze vraag willen we achterhalen of lantaarns in uw areaal aan VRI s voorzien zijn van led-verlichting. U kunt deze vraag beantwoorden middels het menu in cel C21. C.2a Bij ja: Hoeveel kruispunten? Indien u bij vraag C.2. ja heeft gekozen vragen wij u hier te specificeren bij hoeveel kruispunten u led-verlichting in de VRI heeft toegepast. U kunt dit numeriek en handmatig invullen in cel C22. Indien u geen led-verlichting toepast kunt u deze cel leeglaten. C.3 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 VRI s (peildatum ) C.4 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 VRI s (peildatum ) D Peildatum en voortgang C.4. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C23. C.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C D.1 Levert u OVL lampspecificaties peildatum aan? (Volgens formaat in tabblad 2b. OVL 2013) D.1a Bij nee: hoeveel armaturen zijn er vervangen in 2013? D.1b Hoeveel procent energiebesparing heeft u hiermee gerealiseerd? D.2 Levert u OVL lampspecificaties (actuele data) aan? (Volgens formaat in tabblad 2a. OVL 2014) D.2a Bij nee: Hoeveel armaturen zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? D.2b Hoeveel procent energiebesparing heeft u hiermee gerealiseerd? D.3 Levert u VRI s kruispuntspecificaties peildatum ? (Volgens formaat in tabblad 3. VRI s 2013). D.3a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2013? D.3b Hoeveel procent energiebesparing heeft u hiermee gerealiseerd? D.4 Levert u VRI kruispuntspecificaties (actuele data)? (volgens formaat in tabblad 3a VRI s 2014) D.4a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? D.4b E Hoeveel procent energiebesparing heeft u hiermee gerealiseerd? Beleid & Beheer E.1 Heeft u de uitgangspunten voor OVL vastgelegd in een beleidsplan? E.2 Heeft u de uitgangspunten voor VRI's vastgelegd in een beleidsplan? Vraag D.1. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C27. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C27 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.1a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Indien u bij vraag D.1a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.1b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft, op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Vraag D.2. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C30. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C30 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.2. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C31. Indien u bij vraag D.2a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.2b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C32. Vraag D.3. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C33. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C33 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.3a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C34. Indien u bij vraag D.3a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.3b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen VRI s. Dit voert u numeriek in bij cel C35. Vraag D.4. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C36. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C36 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.4a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C37. Indien u bij vraag D.4a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.4b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft op de vervangen VRI s (niet uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C38. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan openbare verlichting heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C41. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan verkeersregelinstallaties heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 6

7 E.3 Past u de ROVL-2011 (Richtlijn Openbare Verlichting 2011) toe? Bij deze vraag willen wij graag weten of u de richtlijnen van de ROVL-2011 hanteert bij nieuwe verlichtingsinstallaties en vervangingen. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C43. E.4 Heeft u een donkertebeleid? Vraag E.4 toetst of een donkertebeleid van kracht is in uw beheergebied. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C44. E.5 Heeft u de in afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan uitgevoerd? E.6 Welk energielabel / macrolabel heeft uw openbare verlichting? (gebruik alleen gegevens < 3 jaar oud) E.7 Heeft uw organisatie een administratief OVL/VRI beheersysteem dat 'up to date' is? E.8 Is er een systematische registratie van storingsmeldingen en andere klachten? E.9 Betrekt u burgers bij (grote) vervangings- en inrichtingsprojecten? Een verlichtingsscan brengt het totale energiebesparingspotentieel in kaart voor het gehele areaal. Bij deze vraag kiest u ja indien u de afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan van uw verlichtingsareaal heeft uitgevoerd, of heeft laten uitvoeren. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C45. Indien u een recente verlichtingsscan (<3 jaar) hebt uitgevoerd, vragen wij u hier uw energielabel in te voeren. Dit voert u handmatig in, in cel C46. Indien u een beheersysteem heeft voor uw objecten, wat tevens up to date is, antwoord u hier ja. Indien dit bij u niet van toepassing is kiest u hier nee. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C47. Bij deze vraag willen we graag weten of uw organisatie een systematische registratie heeft wanneer storingen en gebreken worden gemeld, of indien mensen klachten hebben of dat wordt geregistreerd. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C48. Tenslotte willen wij u vragen of u uw burgers en inwoners betrekt bij plannen omtrent vervangingsprojecten. Denkt u bijvoorbeeld aan inlichtingsavonden, informatie nota s of het actief betrekken van burgers bij de keuze voor materialen of het ontwerp. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C In bovenstaande tabel is iedere vraag van tabblad 1. Vragenlijst beschreven. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de gestelde vragen en tonen een voorbeeld hoe u de vragen kunt beantwoorden en geven toelichting op de technische specificaties. 3 Algemene gegevens Allereerst vragen we u een aantal algemene gegevens te verstrekken. Wanneer u het ontvangen Excel-bestand opent, gaat u naar tabblad 1. In tabblad 1. Vragenlijst worden een aantal gegevens gevraagd. Deze dienen in Kolom C ingevuld te worden. 3.1 Datum Als eerste vragen wij u bij A.1 om de datum te specificeren. Hierbij vragen we om de datum waarop u de invullijst invult. U vult de datum numeriek en handmatig in, volgens format: dd-mm-jjjj, in cel C2. In dit kader wordt elke keer een voorbeeld gegeven. U vult in cel C2 de datum in waarop u de lijst invult. Bijvoorbeeld: Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 7

8 3.2 Beheergebied Bij A.2 wordt gevraagd naar uw type beheergebied. Dit kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. In het automatische menu in cel C3 kunt u het van toepassing zijnde gebied selecteren, door te klikken op het pijltje, rechts in de cel. Er verschijnt een keuzemenu, waaruit u uw type beheergebied kunt selecteren. U kiest bij deze stap uw type beheergebied, bijvoorbeeld Gemeente. 3.3 Naam gebied Vervolgens vragen we bij A.3 om de naam van uw beheergebied. Daarvoor kunt u in het automatische menu in cel C4 de naam van uw gemeente/provincie/waterschap selecteren. Alle mogelijke namen per type beheergebied verschijnen automatisch in het menu. Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, zoals in het voorbeeld hieronder. 3.4 Naam beheerder Tot slot willen we u in het deel algemene gegevens vragen in cel C5 de naam van uw beheerder openbare ruimte van uw gemeente/provincie/waterschap in te vullen. Dit kunt u handmatig typen in cel C5. In onderstaand voorbeeld is een fictieve naam voor de beheerder ingevoerd. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 8

9 Wanneer u alle stappen hierboven volledig ingevuld heeft, is het deel Algemene Gegevens compleet. Het volgende hoofdstuk gaat in op het invullen van de Gegevens OVL. 4 Gegevens openbare verlichting Het volgende deel dat wij u vragen in te vullen, betreft informatie over uw verlichtingsareaal. De informatie over Gegevens OVL, gevraagd van B.1 tot en met B6, dient u in cel C9 tot en met C17 in te vullen. Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 2a. 4.1 Aantal lichtbronnen (actuele data) Bij B.1 vragen wij u het actuele aantal lichtbronnen in uw gemeente/provincie/waterschap te specificeren. Hieronder vallen alle lichtbronnen die per 1 september 2014 als openbare verlichting beheerd worden. Dit betekent dat, naast lichtbronnen in armaturen van lichtmasten, dit bijvoorbeeld ook inclusief grondspots, tunnelverlichting etc. is. Indien in 1 armatuur meerdere lampen zitten (bijvoorbeeld met een avond/nacht schakeling), dienen alle lampen worden opgegeven als individuele lichtbron. Indien u tabblad 2a. OVL 2014 correct ingevuld heeft, toont cel E9 in tabblad 1. Vragenlijst een totaal van het aantal lichtbronnen in uw areaal dat u gespecificeerd heeft in tabblad 2a. Voor het correct invullen van tabblad 2a, zie hoofdstuk 6.1. De invullijst houdt geen rekening met areaaluitbreidingen. Het energieakkoord is specifiek: 20% besparing op het verbruik, er is geen indien uitbreiding dan.. Uitbreiding is wel een belangrijke achtergrond voor beoordeling van het individuele resultaat. De gemeente in onderstaande illustratie heeft bijvoorbeeld lichtbronnen in het verlichtingsareaal. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 9

10 4.2 Het toepassen van led-verlichting Het volgende dat ingevuld dient te worden is of u led-verlichting toegepast heeft in uw verlichtingsareaal. Dit kan snel en makkelijk middels het automatische menu in cel C10 ingevuld worden. Indien u led-verlichting toepast, kiest u ja. Indien u tot nu toe geen led-verlichting in uw areaal toegepast heeft, kiest u nee. De fictieve gemeente heeft dus wel led-verlichting in het areaal. 4.3 Aantal led-armaturen Indien u in cel C10 ja heeft gekozen, dient u in cel C11 handmatig aan te geven hoeveel ledarmaturen er in uw verlichtingsareaal toegepast zijn. Dit aantal kunt u handmatig en numeriek invullen. In onderstaand voorbeeld is het aantal led-armaturen 847 (van de 9282 in totaal in cel B8). Indien u tabblad 2a. OVL 2014 correct ingevuld heeft, toont cel E11 op tabblad 1. Vragenlijst een totaal van het aantal led-lichtbronnen in uw areaal. Voor het correct invullen van tabblad 2a, zie hoofdstuk Dimmers, schakelaars, telemanagement Vervolgens vragen we u bij B.3 op te geven of u gebruik maakt van dimmen, zelf schakelen (anders schakelen dan de netbeheerder), telemanagementsystemen. Indien het areaal in uw gebied met dergelijke systemen uitgerust is, vragen wij u in het automatische menu in cel C12 ja te kiezen. Indien uw verlichting geen van bovenstaande technieken toepast kunt u hier nee kiezen. Er wordt voor deze monitoring geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene soorten systemen. De voorbeeldgemeente past deze technieken wel toe. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 10

11 4.5 Aantal lampen met lichtmanagement Indien u in cel C12 ja gekozen heeft, willen wij u vragen om handmatig het aantal lampen dat met dergelijke systemen aangestuurd wordt te specificeren in cel C13. Het subtotaal van alle lichtbronnen in armaturen met verscheidene systemen voert u numeriek in, in de cel. In het voorbeeld worden 744 lampen aangestuurd door dimmers/schakelaars etc. Indien u tabblad 2a. OVL correct ingevuld heeft, toont cel E13 op tabblad 1. Vragenlijst een totaal van het aantal lichtbronnen in uw areaal dat door dimmers en schakelaars etc. wordt bestuurd, zoals gespecifieerd door u in tabblad 2a. Voor het correct invullen van tabblad 2a, zie hoofdstuk Schakelen De openbare verlichting wordt in de meeste gevallen geschakeld door een regionaal toonfrequentsignaal (TF-signaal) afkomstig van de netbeheerder. De openbare verlichting wordt vanuit centrale punten, de zogenoemde voedingskasten of middenspanningsruimtes, geschakeld. In deze locaties zijn apparaten ingebouwd die het toonfrequent-signaal ontvangen en de verlichting schakelen. Het komt echter voor dat beheerders van gemeenten/provincies/waterschappen zelf de verlichting in- en uitschakelen. Indien u (deels) zelf schakelt, kunt u in het automatische menu in cel C14 ja selecteren. Indien dit niet het geval is, is uw antwoord op vraag B.4 nee. De fictieve gemeente in het voorbeeld schakelt niet zelf. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 11

12 4.7 Aandeel zelf schakelen Indien u bij cel C14 ja heeft geselecteerd, dient u handmatig aan te geven hoeveel procent van de verlichting zelf geschakeld wordt. Vaak is dat een verhouding tussen de voedingskasten die u zelf schakelt en het aantal voedingskasten geschakeld door de netbeheerder Indien u het gehele areaal zelf aan- en uitschakelt vult u hier 100 in. Indien u slechts een kwart van de verlichting zelf schakelt vult u hier 25 in. Uw antwoord dient tussen de 0 en de 100 ingevoerd te worden. Indien uw antwoord op B.4 nee was, vult nu 0 in. In het voorbeeld wordt niet zelf geschakeld. Daarom is in cel C15 een 0 ingevuld. 4.8 Opgave jaarverbruik OVL 2012 We vragen bij B.5 om het energieverbruik in In cel C16 kunt u handmatig het energieverbruik in kilowattuur (kwh) invullen. Hiervoor kunt u de eindafrekening van van uw energieleverancier gebruiken. Uw antwoord dient alleen uit cijfers te bestaan (geen. of,). De openbare verlichting in de fictieve gemeente in het voorbeeld verbruikt bijvoorbeeld kwh. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 12

13 4.9 Opgave jaarverbruik OVL 2013 Tot slot willen we u, voor de gegevens betreffende uw openbare verlichting vragen het energieverbruik in kilowattuur (kwh) over 2013 in te vullen. Hiertoe kunt u de eindafrekening van van uw energieleverancier gebruiken. U vult dit numeriek en handmatig in, in cel C17. Uw antwoord dient alleen uit cijfers te bestaan (geen. of,). De openbare verlichting in het voorbeeld verbruikte in Wanneer bovenstaande stappen allen ingevuld zijn, is het deel gegevens OVL compleet ingevuld. 5 Gegevens Verkeersregelinstallaties Dit hoofdstuk beschrijft hoe u in tabblad 1. Vragenlijst het onderdeel Gegevens VRI dient in te vullen. Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 3a (paragraaf 6.10). 5.1 Aantal kruispunten (actuele data) Bij vraag C.1 vragen wij u aan te geven hoeveel kruispunten in uw beheergebied uitgerust zijn met verkeerslichten. U dient daarvoor in cel C20 handmatig numeriek aan te geven bij hoeveel kruispunten in uw gebied de verkeersdoorstroming wordt geregeld middels verkeersregelinstallaties. In het voorbeeld van de fictieve gemeente zijn dit er 5. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 13

14 5.2 Led-verlichting in VRI s Voorheen werden lantaarns van verkeerslichten voorzien van conventionele lampen zoals krypton, moderne lantaarns van verkeerslichten worden echter voorzien van led-verlichting. Middels het automatische menu in cel C21 kunt u aangeven of de kruisingen in uw beheergebied voorzien zijn van lantaarns voor verkeerslichten met led-verlichting (zowel led 1 als led 2). Indien dit het geval is kiest u ja, indien u alleen conventionele verlichting(lampen) toepast in de verkeerslichten kiest u nee. Het voorbeeld past wel led-verlichting bij verkeersregelinstallaties toe. 5.3 Aantal led-lantaarns in VRI s De volgende vraag in de invullijst tracht te achterhalen hoeveel van de in cel C20 ingevulde verkeerskruisingen uitgerust zijn met led-verlichting in de lantaarns. Indien u in cel C21 nee hebt gekozen, kunt u hier 0 invullen. Indien u ja hebt gekozen in cel C21, kunt u het aantal kruisingen dat wordt geregeld middels led-verlichting numeriek en handmatig invullen in cel C22. De fictieve gemeente heeft 3 kruisingen waar led-verlichting is toegepast in de verkeerslichten. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 14

15 5.4 Opgave jaarverbruik VRI 2012 We vragen bij C.3 om het energieverbruik in In cel C23 kunt u handmatig het energieverbruik in kilowattuur (kwh) invullen. Hiervoor kunt u de eindafrekening van van uw energieleverancier gebruiken. Uw antwoord dient alleen uit cijfers te bestaan (geen. of,). De VRI s in de fictieve gemeente in het voorbeeld verbruikte bijvoorbeeld kwh in Opgave jaarverbruik VRI 2013 In cel C24 vragen we om het energieverbruik van uw verkeersregelinstallaties in Hiervoor kunt u de eindafrekening van van uw energieleverancier raadplegen. U kunt het kwh verbruik numeriek en handmatig invullen. Uw antwoord dient alleen uit cijfers te bestaan (geen. of,). De VRI s in de fictieve gemeente in het voorbeeld verbruikte bijvoorbeeld kwh in Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 15

16 Wanneer bovenstaande stappen allen ingevuld zijn, is het deel gegevens VRI compleet ingevuld. 6 Peildatum en Voortgang Vanaf rij 26 in tabblad 1 Vragenlijst wordt specifieker ingegaan op de samenstelling van uw verlichtingsareaal. In C27 dient u aan te geven of u de samenstelling van uw verlichtingsareaal kan opgeven met peildatum , volgens het formaat in tabblad 2b OVL Tevens dient u daarna in C30 op te geven of u de huidige situatie van het areaal (actuele data) kunt opgeven volgens het format in tabblad 2a OVL Beide tabbladen kennen het zelfde format en dienen op de zelfde manier ingevuld te worden. Het format dat hiervoor gehanteerd wordt en hoe dit format ingevuld moet worden, staat hieronder uitgelegd. 6.1 Tabblad 2b. OVL In tabblad 2b. OVL 2013 dient u alle type lichtbronnen die u in uw areaal heeft te benoemen en te specificeren. Iedere variatie op gebied van opgesteld vermogen, voorschakelapparaat, brandschema, dimmers en dimprogramma dient te worden gespecificeerd in een aparte regel. De te doorlopen stappen zijn hieronder een voor een toegelicht. U selecteert tabblad 2b Netbeheerder In cel G4 wordt de netbeheerder geselecteerd. Middels het keuzemenu kunt u uw netbeheerder kiezen. De keuze van de netbeheerder is bepalend voor de keuze van het schakelprogramma/brandschema (zie paragraaf 6.1.6) Het voorbeeld selecteert netbeheer Liander in cel G Type lamp Het eerste dat u daarna invult in tabblad 2b. OVL 2013 is het type lamp dat u wilt invoeren. We hebben voor u de meest gangbare lamptypen al gedefinieerd. In cel B8 kunt u met het automatische menu het lamptype dat u wenst in te voeren selecteren. In het voorbeeld hieronder specificeren we als eerste een SON-T (Hogedruk natrium) lamp. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 16

17 Indien het lamptype dat u wenst in te voeren niet voorkomt in de lijst, kunt u deze zelf definiëren. U kiest in kolom B het type Anders, nl. Vervolgens kunt u in dezelfde regel, kolom C een door u gespecificeerd lamptype selecteren. Het definiëren van een lamptype dat niet voorkomt in de lijst van kolom B kunt u specificeren in tabblad 4. Definities_lampen zelf een lamptype in te voeren (zie hieronder). Tabblad 4. Definities Lampen Lamptype 1 t/m 20 in cellen A3 tot en met A22 kunnen worden omgezet naar een nader te specificeren lamptype. U kunt de benaming van lamptype1 t/m lamptype20 eventueel zelf wijzigen indien u dit wenst. Daarnaast kunt u zelf het vermogen (kolom B) en een opmerking (kolom C) toevoegen in de tabel. Hieronder is een fictieve lamp toegevoegd ter voorbeeld. De lamp Fictieve lamp heeft een opgesteld vermogen van 150 Watt. Om deze lampen in te voeren kunt u vervolgens in tabblad 2b. OVL 2013 als lamptype in cel B8 Anders_nl kiezen. De door u gespecificeerde lamp kan vervolgens in Kolom C Type indien anders worden geselecteerd. in de volgende paragraaf wordt dit beschreven. Het voorbeeld gaat verder met de SON-T Type indien anders Wanneer u in cel B8 een lamptype geselecteerd hebt uit de lijst, vragen wij u cel C8 niet in te vullen. Dit staat automatisch aangegeven in de cel. Omdat in cel B8 een lamptype (SON-T) gespecificeerd is, hoeft cel C8 niet ingevuld te worden. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 17

18 Indien u in cel B8 Anders_nl geselecteerd hebt, moet u in cel C8 wel iets invullen. U kunt in het automatische menu in cel C8 dan kiezen uit de lampen die u zelf gespecificeerd hebt in tabblad 4. Definities_lampen. Zo kan bijvoorbeeld de fictieve lamp lamptype 1 uit gekozen worden. Omdat in cel B8 Anders_nl gespecificeerd is, moet in cel C8 het door u gespecificeerde lamptype geselecteerd worden Vermogen van de lamp (Verm. Lamp (W)) Het volgende dat u invult is het vermogen van de lamp (zonder voorschakelapparaat) in Watt. Is de lichtbron van het type Led vult u het vermogen inclusief verbruik van de driver. Dit kunt u invullen in cel D8. Dit kan via het automatische menu in cel D8. Voor ieder type lamp hebben we de beschikbare vermogens gespecificeerd. U kiest het van toepassing zijnde vermogen voor uw lichtbron. Indien het vermogen van uw lichtbron er onverhoopt toch niet bij staat, kunt u terug naar stap om uw eigen lamptype te specificeren, vervolgens kunt u in cel D8 dan het door u opgegeven vermogen kiezen. Het voorbeeld gaat uit van een SON-T lamp met een vermogen van 150 Watt. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 18

19 6.1.5 Voorschakelapparaat (VSA e of c) Nu het type lamp en het vermogen opgegeven is, vragen wij u aan te geven welk type voorschakelapparaat bij het door u gekozen lamptype hoort. Dit kan een conventioneel voorschakelapparaat (C) of een elektronisch voorschakelapparaat (E) zijn. Bij het lamptype Led hoort een driver, deze wordt als elektronisch voorschakelapparaat(e) aangegeven. U kiest, middels het menu, in cel E8 uw type voorschakelapparaat. De fictieve gemeente in het voorbeeld heeft een conventioneel voorschakelapparaat toegepast bij de 150 Watt SON-T lamp Brandschema/schakelprogramma Wanneer u het lamptype, opgestelde vermogen en voorschakelapparaat ingevuld heeft kunt u in cel F8 het brandschema of schakelschema invoeren. In het automatische menu hebben we de meeste brand- en schakelschema s voor u gedefinieerd. De definities zijn afhankelijk van de netbeheerder uit cel G4. U kunt in tabblad 6. Definities_schakelingen opzoeken welke schakelingen mogelijk zijn. U kijkt in de lijst bij uw netbeheerder welke schakelschema s er zijn. Het schakelschema dat van toepassing is in het voorbeeld is de Nachtschakeling van netbeheerder Liander in regel 42 van tabblad 6 Definities_schakelingen. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 19

20 In tabblad 2b. OVL 2013 is daarom in cel F8 N geselecteerd. Mocht het schakelschema dat op uw lamptype van toepassing is niet in de lijst staan, dan kunt u deze zelf specificeren. Dat kunt u doen door in tabblad 6. Definities_schakelingen zelf brandschema s in te voeren. De brandschema s 1 t/m 10 in rijen 3 t/m 12 kunnen aangepast worden naar uw wensen. Zo kunt u zelf uw brandschema een naamgeven en het scenario creëren dat in uw gebied van toepassing is. In het voorbeeld hieronder is een fictief brandschema ingevoerd Dimmer/controller/schakelaar Het volgende dat u aan moet geven in het tabblad 2b. OVL 2013 is of er een dimmer, controller of schakelaar toegepast wordt op het lamptype dat u ingevoerd heeft. Indien geen dimmer etc. gebruikt wordt, kunt u in het automatische menu in cel G8 kiezen voor ongedimd. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 20

21 Er bestaan verscheidene soorten dimmers en schakelaars, zoals de Dynadimmer, Multicontroller, Liandimmer en SLiM systemen. In cel G8 kunt u selecteren welke lichtmanagementsysteem van toepassing is op het door u gespecificeerde lamptype. Ook dynamische sensoren en telemanagementsystemen kunnen hier aangegeven worden. We hebben de meest gangbare voor u gespecificeerd in de lijst. Mocht uw toegepaste systeem er niet tussen staan, dan kiest u voor anders. In het voorbeeld wordt de 150 Watt SON-T lamp met een Multicontroller aangestuurd Dimprogramma besparing Vervolgens kunt u in cel H8 aangeven welk besparingsprogramma de in G8 gekozen aansturing hanteert. Het automatische menu geeft de verschillende opties weer die u kunt selecteren. Daarvoor moet u uiteraard eerst weten wat ieder dimprogramma inhoud. Tabblad 5. Definities_dimmers Dit kunt u inzien in tabblad 5. Definities_dimmers. Hier zijn de meest voorkomende dimprogramma s/afschakelprogramma s weergegeven. In kolom A staan alle benamingen. Dit zijn de opties die in G8 gekozen kunnen worden. Mocht het scenario dat uw lamptype hanteert niet tussen de vooraf gedefinieerde programma s staan, dan kunt u deze zelf specificeren in tabblad 5. U kunt Dim_schakel_besp1 (A4) tot en met Dim_schakel_besp10 (A13) handmatig wijzigen en specificeren. Het voorbeeld hieronder heeft Dim_schakel_besp1 in rij 4 handmatig aangepast naar een fictief programma. Vervolgens is in tabblad 2b. OVL 2013 het zojuist gespecificeerde dimscenario geselecteerd in cel H8 (onderaan in de lijst). Zie het voorbeeld hieronder. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 21

22 6.1.9 Aantal lampen U heeft nu de technische specificaties van uw lamptype gedefinieerd. Tot slot hoeft u alleen nog het totaal aantal lampen van dit lamptype, dat op een dergelijke wijze geconfigureerd is, in te voeren. Dit kan handmatig en numeriek in cel I8. Het voorbeeld heeft 175 SON-T lampen van 150 Watt met een conventioneel voorschakelapparaat, op een nachtrooster geschakeld en een dim_schakel_besp1 programma, door middel van een Multicontroller. U heeft nu één lamptype van een bepaald wattage heel specifiek gedefinieerd inclusief eventuele aansturing. Een verlichtingsareaal bestaat vaak echter uit meer dan één lamptype. U kunt daarom vanaf rij 8 al uw soorten lamptype, met wattages en aansturing definiëren. U krijgt dan een totaal overzicht van de verschillende soorten lampen in uw beheergebied. Mochten er mochten er meerdere configuraties van een bepaald lamptype bestaan, kunt u een regel kopiëren en in de volgende regel plakken. U hoeft dan slechts de wijzigingen aanbrengen in de configuratie. Onderstaand voorbeeld toont hoe een totaaloverzicht van lamptypen er uit kan zien. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 22

23 U heeft nu uw huidige verlichtingsareaal gespecificeerd voor Om de monitoring van uw voortgang mogelijk te maken, vragen wij u tabblad 2a. OVL 2014 op dezelfde wijze in te vullen als tabblad 2b. Echter dient u uw areaal te specificeren zoals het momenteel opgebouwd is. Wanneer u tabblad 2a (voor uw huidige situatie) en tabblad 2b (voor uw areaal zoals het opgebouwd was in januari 2013) volledig heeft ingevuld, kunt u terug naar tabblad 1. Vragenlijst. 6.2 Lampspecificaties peildatum U kunt nu terugkeren naar tabblad 1. Vragenlijst, regel 27, D.1 de vraag of u lampspecificaties levert met peildatum Indien u het overzicht opgesteld heeft, zoals voorschreven in stappen tot en met 6.1.9, volgens uw areaal met peildatum , kunt u in cel B27 ja kiezen in het automatische menu. Indien u niet in staat bent om de toestand van uw areaal peildatum in te vullen, kunt u nee kiezen. In dat geval moet u 6.3 en 6.4 ook uitvoeren. Het voorbeeld gaat er van uit dat peildatum ingevoerd is. Daarom kiest het voorbeeld voor ja in cel C Specificaties OVL 2013 Indien u in cel C27 ja heeft gekozen kunt u cel C28 leeg laten. Indien u in cel C27 nee heeft gekozen, dient u in cel C28 aan te geven hoeveel armaturen u in totaal vervangen heeft in Dit kunt u handmatig en numeriek invoeren. Als voorbeeld heeft de fictieve gemeente nu nee gekozen in cel C27 (stap 6.2). Het voorbeeld heeft daarnaast zogenaamd in 2013 in totaal 614 armaturen vervangen. Dit is ingevoerd in cel C28. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 23

24 6.4 Energiebesparing OVL 2013 Teneinde uw voortgang te monitoren, moeten we vaststellen wat het energieverbruik was op basis van de registratie van Indien u in cel C27 ja heeft geselecteerd kunt u cel C29 leeg laten. Indien u in cel C27 nee geselecteerd hebt kunt u in cel C29, numeriek en handmatig, aangeven hoeveel procent energiebesparing u heeft gerealiseerd met het vervangen van het aantal armaturen (opgegeven in C28) op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). U dient hier een getal tussen de 0 en 100 in te vullen. Wanneer u peildatum 2013 niet in heeft kunnen vullen zal een schatting gemaakt moeten worden. Het vervangen van 614 armaturen in de fictieve gemeente heeft geleid tot een energiebesparing van 3% op het totale energieverbruik van de gemeente. 6.5 Lampspecificaties (actuele data) Teneinde het energieverbruik van uw areaal inzichtelijk te krijgen, is het van belang dat u tabblad 2a. OVL 2014 invult voor de huidige situatie (actuele gegevens). Zie hiervoor stap tot en met Indien u het lamptype overzicht opgesteld heeft, zoals voorschreven in stappen tot en met 6.1.9, volgens uw areaal (actuele data), kunt u in cel C30 ja kiezen in het automatische menu. Indien u niet de actuele data ingevuld heeft, kunt u nee kiezen. Hiermee is vraag D.2 beantwoord. In het voorbeeld is de huidige situatie van het areaal eveneens ingevuld en daarom wordt ja gekozen in het automatische menu. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 24

25 6.6 Specificaties OVL 2014 Indien u in cel C30 ja heeft gekozen kunt u cel C31 leeg laten. Indien u bij D.2 nee heeft gekozen, dient u in cel C31 aan te geven hoeveel armaturen u tot nu toe vervangen heeft in Dit kunt u handmatig en numeriek invoeren. Als voorbeeld heeft de fictieve gemeente nee gekozen in cel C30. Het voorbeeld heeft daarnaast zogenaamd in 2014 tot nu toe 290 armaturen vervangen. Dit is ingevoerd in cel C Energiebesparing OVL 2014 Teneinde uw voortgang te monitoren, moeten we vaststellen wat het energieverbruik is op basis van de huidige situatie. Wanneer u peildatum 2014 niet in heeft kunnen vullen, zal een schatting gemaakt moeten worden. Indien u in cel C30 ja heeft geselecteerd kunt u cel C32 leeg laten. Indien u in cel C30 nee geselecteerd hebt kunt u in cel C32, numeriek en handmatig, aangeven hoeveel procent energiebesparing u heeft gerealiseerd met het vervangen van het aantal armaturen (opgegeven in C31) op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). U dient hier een getal tussen de 0 en 100 in te vullen. Het voorbeeld heeft een fictieve energiebesparing van 9% behaald, door het vervangen van 290 armaturen tot nu toe in Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 25

26 6.8 Conclusie openbare verlichting Rijkswaterstaat wil met behulp van uw data en data van andere wegbeheerders de monitoring van OVL en VRI s van heel Nederland uitvoeren. Hierbij willen we benadrukken dat het cruciaal is dat tenminste één van de twee OVL peildata (Tabbladen 2a/b) compleet ingevuld wordt. Indien geen peildatum gebruikt kan worden, kunnen de specificaties niet zondermeer bij elkaar worden genomen. Dit is niet wenselijk. Wanneer u voorgaande stappen allen uitgevoerd heeft, is alle data voor openbare verlichting aangeleverd. Nu volgt de informatie voor wat betreft de verkeersregelinstallaties in uw gebied. 6.9 Peildatum VRI s Om voor uw verkeersregelinstallaties specifiek in te gaan de samenstelling van uw areaal, wordt vanaf vraag D.3 in rij 33 ingegaan op de peildata van uw VRI s. In C33 dient u aan te geven of u de samenstelling van uw areaal kan opgeven met peildatum / actuele data, volgens het formaat in tabblad 3a. VRI s 2014 en tabblad 3b. VRI s Tevens dient u in C35 op te geven of u de huidige situatie van het areaal (actuele data) kunt opgeven. Het format dat hiervoor gehanteerd wordt en hoe dit format ingevuld moet worden, staat hieronder uitgelegd Tabblad 3a. VRI s 2014 Het format dat u in dient te vullen voor uw verkeersregelinstallaties is een stuk eenvoudiger dan voor uw openbare verlichting. U gaat allereerst naar tabblad 3a. VRI s In kolom B kunt u vanaf regel 5 t/m 504 per kruispunt invoeren hoeveel kwh de desbetreffende installatie jaarlijks verbruikt. De kruispuntnaam kunt u aangeven, een naam geven is niet verplicht. In cel C1 ziet u wat het totaalverbruik van uw VRI s (in kwh) is. In C2 ziet u hoeveel kruispunten met een VRI u in totaal heeft. De fictieve gemeente in het voorbeeld heeft 5 kruispunten met een verkeersregelinstallatie. Van ieder kruispunt is het jaarverbruik van de VRI opgegeven. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 26

27 6.11 Kruispuntspecificaties 2013 Indien u tabblad 3b. VRI s 2013 voor peildatum hebt ingevuld, kiest u in tabblad 1. Vragenlijst in cel C33 ja. Indien u deze informatie niet voorhanden heeft en u daarom niet in staat bent het tabblad in te vullen met de informatie over hoe uw areaal aan VRI s was opgebouwd in 2013, kiest u in het automatische menu in cel C33 nee. Het voorbeeld heeft de kruispuntspecificaties voor 2013 ingevuld. Daarom kiest de gemeente in cel C33 ja Kruispunten vernieuwd 2013 Indien u in cel C33 ja heeft gekozen kunt u cel C34 leeg laten. Indien u in cel C33 nee heeft gekozen, dient u in cel C34 aan te geven hoeveel kruispunten u in totaal vernieuwd heeft in Dit kunt u handmatig en numeriek invoeren. Stel dat de gemeente in het voorbeeld geen specificatie van VRI s in 2013 kan genereren, dan kan de gemeente aangeven hoeveel kruispunten in 2013 vernieuwd zijn. In dit geval zijn er 2 kruispunten vernieuwd. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 27

28 6.13 Energiebesparing VRI 2013 Teneinde uw voortgang te monitoren, moeten we vaststellen wat het energieverbruik was op basis van de registratie van Wanneer u peildatum 2013 niet in heeft kunnen vullen, zal een schatting gemaakt moeten worden. Indien u in cel C33 ja heeft geselecteerd kunt u cel C35 leeg laten. Indien u in cel C33 nee geselecteerd hebt kunt u in cel C35, numeriek en handmatig, aangeven hoeveel procent energiebesparing u heeft gerealiseerd met het vervangen van het aantal VRI s (opgegeven in C34) op de vervangen VRI s (dus niet op uw totale areaal). U dient hier een getal tussen de 0 en 100 in te vullen. De fictieve gemeente heeft met het vervangen van de VRI s in % energie bespaard Kruispuntspecificaties 2014 Indien u tabblad 3a. VRI s 2014 voor uw huidige situatie hebt ingevuld, kiest u in tabblad 1. Vragenlijst in cel C36 ja. Indien u deze informatie niet voorhanden heeft en u daarom niet in staat bent de huidige situatie omtrent uw VRI s te verschaffen, kiest u in cel C36 nee. Het voorbeeld toont het automatische menu waarin u kunt kiezen of u de kruispuntspecificaties (actuele data) levert. De fictieve gemeente kiest hier ja. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 28

29 6.15 Kruispunten vernieuwd 2014 Indien u in cel C36 ja heeft gekozen kunt u cel C37 leeg laten. Indien u in cel C36 nee heeft gekozen, dient u in cel C37 aan te geven hoeveel kruispunten tot nu toe heeft vernieuwd in Dit kunt u handmatig en numeriek invoeren. Het voorbeeld toont 1 vernieuwd kruispunt tot nu toe in 2014, omdat het overzicht kruispuntspecificaties in 2014 (huidige situatie) niet opgegeven is Energiebesparing VRI 2014 Teneinde uw voortgang te monitoren, moeten we vaststellen wat het energieverbruik was op basis van de registratie van uw huidige situatie VRI s. Wanneer u peildatum 2014(actuele gegevens) niet in heeft kunnen vullen, zal een schatting gemaakt worden. Indien u in cel C36 ja heeft geselecteerd kunt u cel C38 leeg laten. Indien u in cel C36 nee geselecteerd hebt kunt u in cel C38, numeriek en handmatig, aangeven hoeveel procent energiebesparing u heeft gerealiseerd met het vervangen van het aantal VRI s (opgegeven in C37) op de vervangen VRI s (dus niet op uw totale areaal). U dient hier een getal tussen de 0 en 100 in te vullen. Het vervangen van het kruispunt in 2014 heeft in het voorbeeld tot dusver geleid tot een energiebesparing van 2%. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 29

30 6.17 Conclusie verkeersregelinstallaties Rijkswaterstaat wil middels uw gegevens en gegevens van andere wegbeheerders de monitoring uitvoeren. Hierbij willen we benadrukken dat het cruciaal is dat tenminste één van de twee VRI peildata(tabbladen3a/b) compleet ingevuld wordt. Indien geen peildatum gebruikt kan worden, kunnen de specificaties niet zondermeer bij elkaar worden genomen. Dit is niet wenselijk. 7 Beleid en beheer Tot slot willen wij u wat algemene vragen stellen betreffende uw beleid met betrekking tot openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Deze aspecten dienen ter ondersteuning ten aanzien van de beeldvorming betreffende de OVL en VRI s in Nederland. De vragen E.1 tot en met E.9 kunt u middels de automatische menu s in cellen C41 t/m C48 beantwoorden. 7.1 Beleidsplan OVL Om te monitoren of wegbeheerders de uitgangspunten voor de openbare verlichting vastleggen in een beleidsplan openbare verlichting, willen we u vragen in het automatische menu in cel C41 ja of nee te kiezen. Het voorbeeld heeft de uitgangspunten betreffende openbare verlichting wél vastgelegd in een beleidsplan. 7.2 Beleidsplan VRI Om te monitoren of wegbeheerders de uitgangspunten voor de verkeersregelinstallaties vastleggen in een beleidsplan VRI, willen we u vragen in het automatische menu in cel C42 ja of nee te kiezen. Het voorbeeld heeft de uitgangspunten betreffende de VRI s wél vastgelegd in een beleidsplan. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 30

31 7.3 Richtlijn Openbare Verlichting 2011 Om te monitoren of wegbeheerders de richtlijnen van de ROVL-2011 toepassen bij nieuwe verlichtingsinstallaties en vervangen, willen we u vragen in het automatische menu in cel C43 ja of nee te kiezen. De fictieve gemeente past de ROVL-2011 niet toe. 7.4 Donkertebeleid Om te monitoren of wegbeheerders donkertebeleid hanteren in hun openbare ruimte, willen we u vragen in het automatische menu in cel C44 ja of nee te kiezen. De gemeente uit het voorbeeld hanteert donkertebeleid. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 31

32 7.5 Verlichtingsscan Een verlichtingsscan analyseert uw volledige verlichtingsareaal en beschrijft waar uw besparingsmogelijkheden liggen. Om te monitoren of wegbeheerders regelmatig een verlichtingsscan laten uitvoeren over hun verlichtingsareaal, willen we u vragen in cel C45 vragen ja te kiezen indien u recent (<3 jaar) een verlichtingsscan uitgevoerd heeft. Indien dit niet het geval is kiest u nee. Het voorbeeld heeft geen recente verlichtingsscan uitgevoerd. 7.6 Energielabel Indien u recent (<3 jaar) een analyse heeft gedaan teneinde uw energielabel te achterhalen, willen we u vragen deze handmatig in te voeren in cel C46. Indien u geen kennis heeft van uw energielabel, kunt u de cel leeg laten. In het voorbeeld is recent een analyse uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de gemeente energielabel C heeft. 7.7 OVL/VRI Beheersysteem Om te monitoren of gemeenten, waterschappen en provincies in Nederland hun objecten in de openbare ruimte beheren willen we u vragen of u gebruik maakt van een administratief beheersysteem dat up to date is. Indien u voor uw OVL of VRI s (of beiden) een dergelijk up to date systeem heeft, kiest u ja. U kunt in cel C47 aangeven of dit het geval is, middels het automatische menu. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 32

33 De gemeente uit het voorbeeld is in bezit van een up to date beheersysteem voor hun openbare verlichting. 7.8 Systematische storingsregistratie Tevens willen wij u vragen of u een systematische registratie van storingsmeldingen en klachten heeft, betreffende uw installaties in de openbare ruimte. U kunt deze vraag beantwoorden middels het automatische menu in cel C48. Indien u een systeem heeft dat u voorziet van automatische storingsregistratie, kiest u ja. Indien dit niet ingeregeld is in uw beheergebied kiest u hier nee. De fictieve gemeente heeft een registratie van storingen en klachten ingeregeld. Daarom is ja gekozen in het menu. 7.9 Burgers betrekken Tot slot willen we u vragen of u burgers betrekt in de beslissingen die u neemt over de openbare verlichting of verkeersregelinstallaties. Het betrekken van burgers, in de ruimste zin van het woord, kan door middel van burgerparticipatie op informatieavonden, enquêtes, het actief vragen naar meningen van burgers, het voorleggen van ontwerpen, het betrekken van burgers in de keuze van toe te passen materialen etc. Indien u burgers betrekt bij projecten betreffende OVL/VRI s, kiest u als antwoord op vraag E.9 ja in het automatische menu in cel C49. Indien u burgers niet betrekt kiest u hier nee. Het voorbeeld betrekt burgers bij vervangings- en inrichtingsprojecten. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 33

34 8 Afronding Indien u alle stappen hebt doorlopen uit de voorgaande hoofdstukken, heeft u alle data ingevoerd. Wij zullen uw data verwerken en zo spoedig mogelijk aan u terugkoppelen. De resultaten worden tevens gepubliceerd via Rijkswaterstaat en Ziut Advies danken u hartelijk bedanken voor het registreren van uw data en uw deelname aan het monitoringstraject. Handleiding Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 34

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48 Beleidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017 Mei 2012 1 Pagina van 48 Pagina 2 van 48 Voorwoord Openbare verlichting lijkt vanzelfsprekend. We missen het pas wanneer het donker

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieƫn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015 Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland 1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR GETTING STARTED Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 7 januari 2013 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de PAR implementatie

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding T h e a t e r A n a l y s e S y s t e e m

Handleiding T h e a t e r A n a l y s e S y s t e e m Handleiding T h e a t e r A n a l y s e S y s t e e m Hoofdstuk: 1. Inleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 Werkwijze TAS... 3 Nut en noodzaak TAS... 3 Toegang resultaten Theater Analyse Systeem... 3 2. Algemeen...

Nadere informatie

Productinformatie Shared Facility Management Tools

Productinformatie Shared Facility Management Tools Productinformatie Shared Facility Management Tools Schrijver: Datum: Versie: Vincent Schenkels 1.0 INHOUD Globaal overzicht SFMT... 1 Modulen...2 Beschikbare modulen...2 Toekomstige modulen...2 Kenmerken...3

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie