Informatie avond nieuwbouw Adegeest 30 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie avond nieuwbouw Adegeest 30 september 2014"

Transcriptie

1 Informatie avond nieuwbouw Adegeest september 14 5 Aanwezig van Florence: Clarine van Wessem, Manager Thuis in Voorschoten Carola Barendse, Vastgoed & Facilitair Florence John Krijnen, Projectleider Marcel Kok, Afdelingsmanager Adegeest Joyce Kerkvliet, Facilitair Manager Adegeest Esther van der Sluis, Communicatieadviseur Florence Ruud Stemerdink, Manager vastgoed Florence Gerda Steinebach, Secretaresse Adegeest Andrea van Eck, Vastgoed & Facilitair Florence Opening Clarine van Wessem opent de bijeenkomst door alle aanwezigen van harte welkom te heten. Zij stelt desprekers en betrokken collega s bij de nieuwbouw voor. Florence is erg trots om in Voorschoten het nieuwe Adegeest te bouwen. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de mogelijkheden die Adegeest biedt. Aan het einde van de avond zijn informatiepakketten beschikbaar.. Het ontwerp Het gebouw heeft een H vorm en bestaat uit een verpleeghuisdeel, een verbindend middendeel en een vleugel met zelfstandige woonzorgappartementen voor verhuur. In het verpleeguisdeel bevinden zich 52 plaatsen voor groepswonen, hiervan zijn in beginsel 34 plaatsen voor mensen met een BOPZ-status (psycho geriatrie) en 18 plaatsen voor mensen zonder een BOPZ-status (somatiek). Er is 1 woningtype met een vloeroppervlak van 32m² (huidig ongeveer m²). De wanden, vloeren en plafonds zijn afgewerkt volgens standaard materialen en kleuren. In de vleugel met zelfstandige woonzorgappartementen voor verhuur bevinden zich 41 huurappartementen in 6 verschillende types, met een vloeroppervlakte die varieert van m². Er zijn twee- en drie kamerappartementen. Alle appartementen hebben een balkon en een berging. Een aantal appartementen heeft de berging op een andere etage. De appartementen hebben een eigen entree, maar de appartementen zijn ook bereikbaar via de hoofdingang van het woonzorgcentrum. De appartementen hebben geen vloer- en wandafwerking, u bent vrij in de keuze van materialen en u bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen hiervan. De plafonds zijn wel afgewerkt. Er is een luxe keuken compleet met apparatuur. De sanitaire ruimtes zijn wel volledig afgewerkt. De vleugel met zelfstandige woningen beschikt over 2 liften, waarvan 1 geschikt is als beddenlift. Alle appartementen zijn rolstoeltoegankelijk, inclusief de badkamers. In alle appartementen is de mogelijkheid aanwezig om te alarmeren. Voor de opvolging wordt gebruik gemaakt van een abonnement. Wanneer het alarm wordt ingedrukt ontstaat er een spreek en luisterverbinding. Er komt zorg naar het appartement indien hulp nodig is of als er niet wordt gereageerd op de spreek en luistererbinding. Of deze hulp vanuit Adegeest zelf komt of vanuit de thuiszorg wordt nog ingevuld. In het verbindende midden is de hoofdingang, en bevinden zich de algemene voorzieningen van het woonzorgcentrum. Pagina 1 van 5

2 Het verbindende middengedeelte omvat de centrale ontvangstruimte waarin: een leeshoek, de kapsalon, en de balie. In de balie zijn ontvangst, winkel en koffie uitgifte met elkaar verbonden. Vanuit dit centrale midden zijn de multifunctionele ontmoetingsruimte, de Tuinkamer, en het restaurant bereikbaar. De Tuinkamer heeft een iets kleinere capaciteit dan het restaurant in het huidige gebouw. Er zijn in de nieuwe Tuinkamer 0 zitplaatsen mogelijk bij bijvoorbeeld een concert of optreden. Het gebouw beschikt over een biljartkamer voor bewoners en clubs. Het huis heeft een open karakter. Het is de bedoeling dat Bewoners uit het woonzorgcentrum, de bewoners uit de zelfstandige woningen en de bewoners uit de wijk, zich allemaal heel welkom voelen in Adegeest. Op de bovenste etages in de vleugel van de zelfstandige woningen, bevinden zich nog 6 woonzorg studio s met een oppervlakte van -22 m² Deze zijn in beginsel bedoeld voor kortdurend verblijf, bijvoorbeeld voor herstel na een ziekenhuisopname of als logeermogelijkheid ter ontlasting van mantelzorgers. Huidige bewoners van Adegeest Op dit moment wonen 60 mensen in Adegeest. In het nieuwe gebouw zijn 52 plaatsen in het verpleeghuisdeel beschikbaar. Florence biedt alle huidige bewoners een plaats in de nieuwbouw, onafhankelijk van een eventuele plaatsingsplicht. Dit kan zijn naar een kamer in het intramurale deel, of een huurappartement. Iedereen die nu in Adegeest woont en besluit te kiezen voor een zelfstandig huurappartement heeft voorrang op nieuwe inschrijvingen voor de zelfstandige huurappartementen. Stand van zaken bouw (John Krijnen) Op 3 februari 14 werd gestart met de sloop van het oude Adegeest. De nieuwbouw is gestart op 22 april 14 en wordt uitgevoerd door Dura Vermeer. Zij hebben een bouwtijd van 13 maanden. De prognose voor de totale oplevering is juni. Naar verwachting kan de sleuteloverdracht aan de huurders vanaf 1 juli gaan plaatsvinden. Eind januari wordt er in de nieuwbouw een open huis georganiseerd. De datum zal op de website worden aangekondigd. Huur en Servicekosten zelfstandige huurappartementen (Carola Barendse) De huurprijzen zijn gebaseerd op marktonderzoek onder vergelijkbare woningen in Voorschoten en een makelaarsadvies. De huur varieert op basis van het aantal m² vloeroppervlak. De huurprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 14. Voor zal een indexatie plaatsvinden. In de servicekosten zijn de volgende onderdelen opgenomen: - energie, schoonmaak en glasbewassing van de algemene ruimtes; - tuinonderhoud van dat deel van de tuin dat behoort bij de huurappartementen - kosten huismeester - Inventaris algemene ruimtes (deels) Alle servicekosten vallen binnen de kaders van de huurwet. Er wordt verrekend op basis van een voorschot met jaarlijkse afrekening van het werkelijk verbruik (juli) Servicekosten zijn berekend op prijspeil 14. Voor behoort een aanpassing van deze kosten tot de mogelijkheden. Individueel verbruik van energie is niet opgenomen in de servicekosten; er is in elke woning een eigen meter. Iedereen is vrij een eigen energieleverancier te kiezen n betaalt deze rechtstreeks. Pagina 2 van 5

3 Buiten de reguliere servicekosten bestaat de mogelijkheid om extra servicepakketten op individuele basis in te kopen. Dit kan variëren van de dagelijkse maaltijd tot bijvoorbeeld de schoonmaak van uw eigen appartement. Er is een divers aanbod met verschillende prijzen. Alle huurprijzen liggen boven de grens voor huursubsidie. Procedure inschrijving en mogelijkheden De inschrijving voor de zelfstandige huurappartementen start op oktober 14 Voor inschrijving voor de zelfstandige huurappartementen is een geldige indicatie voor thuiszorg nodig. Dit kan een indicatie zijn voor lichte zorg tot zware zorg thuis. Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u een indicatie aanvragen via de huisarts. Bij vragen over thuiszorg, kunt u ook contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Florence, zij houdt spreekuur op donderdag in de Merelhof of komt bij u thuis. De wijkverpleegkundige is bereikbaar via het centrale nummer van Florence. Een indicatie voor thuiszorg wordt in 14 nog afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Vanaf zal de wijkverpleegkundige de indicatiestelling verzorgen. Florence werkt met kleinschalige thuiszorgteams in de wijken. Hierdoor komen zoveel mogelijk steeds dezelfde medewerkers van Florence over de vloer. De zorg die in de indicatie is vastgesteld wordt geleverd door Florence, eventuele extra wensen kunnen in een servicepakket op maat worden afgesproken. Heeft u op dit moment zorg van een andere organisatie, dan is dat geen belemmering om een appartement te huren. Een 2- of een 3 kamerappartement Binnen de procedure zijn geen voorwaarden gesteld voor de toewijzing van een 2- of een 3 kamerappartement. Iedereen mag op beide varianten inschrijven. U mag natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, er wordt u een voorstel gedaan op basis van beschikbaarheid. Voorkeur voor een specifiek woningtype U mag inschrijven zonder dat u een specifieke voorkeur heeft. Natuurlijk mag u ook aangeven voor welke woning u specifiek wel of niet in aanmerking wil komen. Er wordt u een voorstel gedaan op basis van beschikbaarheid. Leeftijdsgrens De doelgroep van 65 jaar en ouder krijgt voorrang op iemand die jonger is. De woningen zijn specifiek ontworpen voor senioren die zorg behoeven. Dit sluit personen jonger dan 65 jaar niet uit. Indicatie Voor inschrijving is een indicatie voor structurele thuiszorg nodig. De zorgzwaarte of het aantal uren thuiszorg is geen criterium. Dat betekent dat een toegenomen zorgvraag (in uren of in zorgzwaarte) geen invloed heeft op de positie op de wachtlijst. Indien u gebruik maakt van een PGB is inschrijving mogelijk, er worden met u afspraken gemaakt over de te leveren zorg. Huisarts Als u gebruik maakt van thuiszorg, behoudt u uw eigen huisarts, ook wanneer u in een zelfstandig huurappartement komt wonen. Echtparen Pagina 3 van 5

4 Florence zet zich actief in voor passende huisvesting voor echtparen met zorgbehoeften/beperkingen (of echtparen waarvan 1 persoon afhankelijk is van zorg) zodat zij zo lang mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Op de wachtlijst voor een drie kamerappartement, hebben zij voorrang op de huisvesting van eenpersoonshuishoudens. 5 Inschrijving huur U kunt vanaf oktober inschrijven. Plaatsing op de wachtlijst geschiedt wanneer alle gegevens en formulieren voor inschrijving compleet zijn. Op dat moment ontvangt u van Florence een schriftelijke bevestiging. Een inschrijving is vrijblijvend, wij kunnen u, op uw eigen verzoek, altijd van de wachtlijst afhalen. Wanneer u een woningaanbod afwijst, wordt uw inschrijving van de wachtlijst verwijderd of kunt u aangeven onderaan de wachtlijst te blijven staan. Op dit moment hebben wij een belangstellendenlijst. Registratie op deze lijst is nadrukkelijk geen plaatsing op de wachtlijst. Een positie op de wachtlijst wordt alleen toegekend wanneer u een volledig ingevulde inschrijving heeft gedaan, welke door Florence is bevestigd. Inschrijving intramurale deel (verpleeghuis) Inschrijven voor het intramurale deel (het verpleeghuis) van het woonzorgcentrum kan vanaf heden. Dit traject verloopt via de afdeling zorgbemiddeling. U kunt met vragen over wonen in het verpleeghuis contact opnemen via ons adres Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en de wachtlijst. In geval van een acute opname kunt u geen voorkeur uitspreken voor Adegeest. De opname vindt dan plaats via een crisisbed. Daarna kunt u op de wachtlijst worden geplaatst voor de locatie van uw keuze. Adegeest beschikt niet over crisisbedden. Vragen? Heeft u na het lezen van dit verslag nog vragen over de nieuwbouw? U kunt u contact opnemen met het Cliënt Contact Centrum van Florence op telefoonnummer U kunt ons ook benaderen via de Pagina 4 van 5

5 Verklarende woordenlijst BOPZ-status Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ voor iemand met een sychogeriatrische aandoening (dementie) of een verstandelijke handicap. Psychogeriatrie (PG) Intramurale indicatie Extramurale indicatie Zorgkantoor Somatisch CIZ PGB Belangstellendenlijst Wachtlijst De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie). In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende dementiele beelden Een zorgindicatie waarin wonen in een instelling is opgenomen Een zorgindicatie gebaseerd op zelfstandig (thuis) wonen. Wonen is NIET opgenomen in de indicatie en wordt derhalve niet vergoed Uitvoeringsorgaan van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) Somatisch betekent letterlijk lichamelijk. Somatische klachten zijn lichamelijke klachten. Centraal orgaan Indicatiestelling Zorg, geven een indicatie af voor thuiszorg (exclusief wooncomponent) of zorg in een instelling (inclusief wooncomponent) Persoons Gebonden Budget Bij deze vorm van zorg, koopt de cliënt zelfstandig zijn/haar zorg in. U bent geregistreerd als belangstellende en wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen gedurende de nieuwbouw. Deze lijst wordt opgeheven na oplevering van de nieuwbouw Registratie van volledige aanmeldingen op datum van ontvangst, bevestigd door Florence Pagina 5 van 5

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht?

Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht? 2 3 Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht? Dat kan. Het Bartholomeus Gasthuis verhuurt een aantal prachtige service-appartementen 1. In een service-appartement kunt u veilig en beschut, maar toch helemaal

Nadere informatie

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg

Welkom in Vreedonk. Informatieboekje zware zorg Informatieboekje zware zorg Welkom in Vreedonk De Prinsemarij De Sterrenlanden Adresgegevens Het Spectrum, locatie Vreedonk Vreedonklaan 2, 3317 HS Dordrecht Telefoon: 078-6176566 Fax: 078-7999299 e-mail:

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS

INFORMATIE NIEUWE BEWONERS INFORMATIE NIEUWE BEWONERS Esseboom 2, 1251 CP, Laren, 035-5386797 www.rosaspierhuis.nl Januari 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. INTRODUCTIE NIEUWE BEWONERS... 4 3. ZORGVISIE...

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Product- en Dienstengids

Product- en Dienstengids S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte VERHUURBROCHURE 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte INHOUDSOPGAVE SWAENEWOERD... 3 Zorgapppartementen... 3 Serviceappartementen... 4 SERVICEAPPARTEMENTEN... 5 Mogelijkheid voor zorg en diensten

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht?

Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht? 2 3 Veilig en beschut wonen in hartje Utrecht? Dat kan. Het Bartholomeus Gasthuis verhuurt een aantal prachtige service-appartementen. In een service-appartement kunt u veilig en beschut, maar toch helemaal

Nadere informatie