Van Lanschot: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Lanschot: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Van Lanschot: groei in provisies verbetert kwaliteit resultaten Onderliggend resultaat i stijgt naar 60,1 miljoen (2014: 54,2 miljoen) Nettowinst bedraagt 42,8 miljoen (2014: 108,7 miljoen, mede dankzij een eenmalige netto pensioenbate van 54,5 miljoen) Assets under management stijgen 14% naar 50,2 miljard (ultimo 2014: 44,1 miljard) door acquisitie, positief beursklimaat en netto-instroom bij Private Sterke stijging kapitaalbasis: CET I-ratio ii bedraagt 16,3% (ultimo 2014: 14,6%) Verdere investeringen voor groei, waardoor efficiencydoelstelling later wordt behaald Hoger dividend voorgesteld: 0,45 per aandeel (2014: 0,40 per aandeel) s-hertogenbosch, 9 maart 2016 Van Lanschot presenteert vandaag de jaarcijfers over Karl Guha, voorzitter: We staan er goed voor. De waardering van onze klanten voor onze dienstverlening neemt toe. We zijn goed gekapitaliseerd en de groei van provisies verbetert de kwaliteit van onze resultaten. Deze vormen nu, in lijn met onze wealth managementstrategie, meer dan de helft van de inkomsten. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen daalde met 33% tot 51 miljoen. Op basis van deze resultaten stellen wij onze aandeelhouders een dividend voor van 0,45 per aandeel, een verhoging ten opzichte van vorig jaar. De door particuliere en institutionele klanten aan ons toevertrouwde middelen zijn gestegen van 58,5 miljard naar 62,6 miljard, waarbij onze assets under management iii een toename kenden van 14% van 44,1 miljard naar 50,2 miljard. Naast het positieve beursklimaat droeg ruim 300 miljoen netto-instroom bij Private bij aan deze groei. Ook de overname van MN UK door Kempen Capital Management levert met 4,6 miljard een belangrijke bijdrage. Begin 2016 zag Asset Management haar inspanningen van 2015 beloond met een nieuw fiduciair mandaat van Univé en een nieuw bedrijfsobligatie-mandaat van FRR. Merchant kende een zeer goed jaar en heeft haar positie in gekozen niches verder versterkt. Onze adviseurs waren betrokken bij grotere transacties in een meer seniore rol. De afbouw van de zakelijke kredietportefeuille is voortvarend voortgezet waardoor de risicogewogen activa van deze portefeuille zijn gedaald naar 1,9 miljard en de oorspronkelijke afbouwdoelstelling voor 2017 nu al is gerealiseerd. Onze uitdaging is om onze groei te versnellen, het rendement te verbeteren en Van Lanschot goed te positioneren als wealth manager voor de toekomst. De verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw in Nederland is een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied. Daarnaast veranderen klantbehoeften ingrijpend door nieuwe technologie en digitalisering. Extra investeringen in verbetering en innovatie zijn noodzakelijk om hierop in te kunnen spelen. We richten ons daarom niet alleen op kostenverlaging op de korte termijn, maar investeren ook in groei voor de lange termijn, bijvoorbeeld met verschillende initiatieven rondom Evi van Lanschot, onze online beleggingscoach. Door deze bewuste keuze verwachten wij onze efficiencydoelstelling van 60-65% op een later moment dan 2017 behalen. In dit licht werken we aan de verdieping van onze wealth managementstrategie waarvan we de uitkomsten op 26 april 2016 zullen toelichten. 1

2 Volatiliteit van financiële markten is toegenomen; extra aandacht voor klanten Afgelopen jaar kenmerkte zich door duidelijk toegenomen volatiliteit op de financiële markten. Het sentiment was doorgaans positief, maar kleine veranderingen of onzekerheden hadden grote impact op koersen. De blijvend lage rente vergrootte de belangstelling voor beleggen. Onze klanten bleven dan ook in de slechtere maanden op de lange termijn gericht en hielden vast aan de gekozen beleggingsstrategie. Om onze klanten te ondersteunen hebben wij onze communicatie geïntensiveerd om marktontwikkelingen en onze afwegingen daarbij toe te lichten. Instroom in vermogensbeheer en stijging provisie-inkomsten bij Private In 2015 werden de effecten van de transformatie van de voorgaande jaren duidelijk bij Private. De keuze voor een positionering als onafhankelijke gespecialiseerde wealth manager met gerichte oplossingen voor specifieke doelgroepen als ondernemers, business professionals & executives, healthcare professionals en verenigingen & stichtingen vertaalde zich in instroom van nieuwe klanten en vermogen. In 2015 stegen de assets under management bij Private naar 17,4 miljard (2014: 16,5 miljard) door het per saldo positieve beursklimaat en dankzij de netto-instroom van ruim 300 miljoen die vanaf het tweede kwartaal is ingezet. Het totale vermogen dat toevertrouwd is aan Evi van Lanschot bedraagt inmiddels 1,5 miljard. Het aandeel van vermogensbeheer in de assets under management van Private is verder gestegen naar 52% (2014: 50%). Door verlaging van onze spaarrente daalden spaargelden, in lijn met onze fundingstrategie, met 0,8 miljard naar 8,9 miljard (2014: 9,7 miljard). De totale inkomsten van Private stegen naar 271,8 miljoen (2014: 263,3 miljoen), waarbij de provisie-inkomsten 12% stegen en de rente-inkomsten beperkt daalden (-2%). De kosten stegen naar 244 miljoen (2014: 230,4 miljoen). Enerzijds realiseerden we een daling van de personeelskosten door een daling van het aantal medewerkers binnen Private. Anderzijds investeerden we wederom in product- en systeemontwikkeling. Zo hebben we in België in 2015 alle voorbereidingen getroffen voor de introductie van Evi Beleggen in februari De hypotheekportefeuille, die 73% van de totale kredietportefeuille van Private bedraagt, was constant op 6 miljard. In de loop van het jaar zagen we het volume van nieuw verstrekte hypotheken stijgen en in het vierde kwartaal zelfs de (vervroegde) aflossingen overtreffen. De overige kredietverlening van Private bleef eveneens op peil met 2,2 miljard. De toevoeging aan de kredietvoorzieningen in het tweede halfjaar bedroeg 6,1 miljoen (H2 2014: 4,8 miljoen), waarmee de toevoeging voor het hele jaar 22,1 miljoen (2014: 8,9 miljoen) bedraagt. De hogere toevoeging in het eerste halfjaar werd in belangrijke mate bepaald door het eenmalige effect van de aanscherping van de criteria voor het nemen van een voorziening. Asset Management legt basis voor verdere groei met acquisitie en verkrijgt nieuwe mandaten Met de overname van de activiteiten van MN in het Verenigd Koninkrijk, die op 1 oktober is afgerond, heeft Kempen Capital Management de basis gelegd voor verdere groei in fiduciair management. Eind 2015 bedroegen de totale assets under management, inclusief de acquisitie, 32,8 miljard (ultimo 2014: 27,5 miljard) en bestaat de klantenbasis inmiddels voor meer dan 20% uit internationale partijen. Los van het positieve beursklimaat was de omvang van de fiduciaire mandaten constant, terwijl bij de beleggingsstrategieën de eerste negen maanden sprake was van uitstroom door herschikking van portefeuilles door klanten in reactie op marktontwikkelingen en -verwachtingen. De provisie-inkomsten zijn licht gestegen naar 82,7 miljoen (2014: 81,4 miljoen). Enerzijds leidde de overname tot additionele inkomsten, anderzijds daalde de marge door wijziging van de samenstelling van het beheerd vermogen. De kosten zijn eveneens gestegen naar 58,1 miljoen (2014: 51 miljoen). Dit wordt onder meer veroorzaakt door investeringen in IT-systemen om klanten meer inzicht in hun beleggingen te geven, de ontwikkeling van Evi Pensioen en additionele kosten door de overname. 2

3 Begin 2016 verkreeg Kempen Capital Management van Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) een mandaat voor het actief beheer van bedrijfsobligaties van circa 1 miljard en een fiduciair mandaat van Univé van ruim 1 miljard. De beleggingsstrategie gericht op bedrijfsobligaties realiseerde dusdanige instroom dat begin 2016 is besloten tot een soft close. Dit betekent dat de strategie open blijft voor bestaande klanten en vooralsnog gesloten is voor nieuwe klanten. Op deze wijze beschermen wij de belangen van onze klanten. Sterk jaar voor Merchant Na een zeer sterk eerste halfjaar was Merchant (bestaande uit Kempen Securities en Kempen Corporate Finance) ook in het tweede halfjaar betrokken bij een groot aantal transacties in haar niches, zoals het openbaar bod op Deutsche Office, een herplaatsing voor Probiodrug en het openbaar bod op Grontmij. De totale provisie-inkomsten stegen met 28% naar 66,6 miljoen (2014: 52,1 miljoen). De kosten stegen minder sterk (+18%) naar 42 miljoen (2014: 35,7 miljoen). In 2015 was bij Kempen Corporate Finance 65% van de provisie-inkomsten afkomstig uit advies, bijvoorbeeld over overnames of schuldfinanciering. Brokerage was met 57% de belangrijkste inkomstenbron voor Kempen Securities. Voortbouwend op onze sterke positie op het gebied van European Real Estate en Life Sciences werd het researchproduct uitgebreid met de sector Infrastructuur en de sector Food, Feed & Pharma. Ook plaatste Kempen Securities met meer dan vijftig onderhandse plaatsingen en diverse openbare uitgiftes voor 260 miljoen structured notes waarbij het aandeel van Van Lanschot-klanten toenam. Kleinere bijdrage van overige activiteiten aan nettowinst De opbrengsten uit effecten en deelnemingen daalden naar 27,9 miljoen in vergelijking met 2014 ( 52,7 miljoen) waarin een substantieel verkoopresultaat werd gerealiseerd. Ook het resultaat uit financiële transacties kende een daling en bedroeg 19,4 miljoen (2014: 34,1 miljoen). Corporate realiseert oorspronkelijke afbouwdoelstelling en zet afbouw voort De zakelijke kredietportefeuille van vastgoedfinancieringen en MKB-leningen bedroeg eind ,8 miljard (ultimo 2014: 3,1 miljard) met risicogewogen activa van 1,9 miljard (ultimo 2014: 2,8 miljard). Hiermee is de oorspronkelijke afbouwdoelstelling, te weten afbouw tot 2,2 miljard risicogewogen activa eind 2017, inmiddels gerealiseerd. In 2015 is de daling tot stand gekomen door voortzetting van de geleidelijke afbouw en de verkoop van een portefeuille van non-performing vastgoedleningen ter grootte van circa 400 miljoen nominaal. Deze verkoop heeft geleid tot een eenmalige brutolast van 23,2 miljoen en aanzienlijke verlaging van het risicoprofiel van de zakelijke kredietportefeuille. Als gevolg van de afbouw van de kredietportefeuille dalen de rente-inkomsten naar 55,3 miljoen (2014: 66,8 miljoen). De daling wordt beperkt door een verdere verbetering van de rentemarge. Corporate heeft haar bezetting op basis van natuurlijk verloop teruggebracht in lijn met de ontwikkeling van de kredietportefeuille. Hierdoor daalden de kosten eveneens naar 30,2 miljoen (2014: 39,6 miljoen). Ook in het tweede halfjaar nam de toevoeging aan de kredietvoorziening vanuit Corporate af, waardoor deze in 2015 aanzienlijk daalde naar 23,9 miljoen (2014: 69,3 miljoen). Enerzijds is voor minder kredieten een voorziening benodigd, terwijl anderzijds de kwaliteit van reeds voorziene kredieten verbeterde, waardoor een deel van de voorziening vrijviel. Kostenstijging door investeringen De kosten zijn gestegen naar 387,4 miljoen (2014: 381,7 miljoen) waarbij er een duidelijk verschil is in de ontwikkeling per activiteit. De kostenstijging van Private door verdere investeringen in onze dienstverlening voor klanten, zoals de introductie van Evi Pensioen en de ontwikkeling van Evi Beleggen in België, wordt vrijwel gecompenseerd door de daling bij Corporate. De totale kosten van Asset Management en Merchant stegen met 16% door hogere kosten voor dataleveranciers, afvloeiingskosten bij Kempen en additionele kosten voor de vanaf 1 oktober verkregen activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. 3

4 Kapitaalpositie verder versterkt, actieve sturing van funding Onze kapitaalpositie verbeterde in 2015 wederom in belangrijke mate. De Common Equity Tier I- ratio ii bedroeg 16,3% (ultimo 2014: 14,6%). De fully loaded Common Equity Tier-I ratio iv kende een vergelijkbare stijging naar 15,4% (ultimo 2014: 13,4%). Ook de fully loaded leverageratio verbeterde verder naar 6,1% (ultimo 2014: 5,3%). Van Lanschot streeft naar een gebalanceerde fundingmix met diversificatie naar bronnen, producten en looptijden. Vanwege de groeiende liquiditeitspositie als gevolg van de afbouw van zakelijke kredietportefeuille hebben we in 2015 onze spaartarieven verlaagd en daalden de spaargelden. De fundingratio bedroeg 94,1% (ultimo 2014: 95,3%). De aanwezigheid van Van Lanschot op de kapitaalmarkt beperkte zich in 2015 tot de uitgifte van een Conditional Pass-Through Covered Bond. Verder hebben we de RMBS Citadel 2010-I notes en de RMBS Citadel 2010-II notes afgelost. Start inkoopprogramma ter afdekking van beloningsbeleid en aandelenplan Van Lanschot start op 9 maart 2016 met het inkopen van maximaal eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A). Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan. Dit inkoopprogramma zal worden uitgevoerd volgens het mandaat dat is verleend door de aandeelhoudersvergadering van 13 mei Het inkoopprogramma eindigt op 31 december 2016, of eerder als het maximum aantal aandelen is ingekocht. Van Lanschot heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan Rabobank International, die haar handelsbeslissingen onafhankelijk van Van Lanschot zal nemen. De voortgang van het inkoopprogramma zal wekelijks bekend worden gemaakt op de website van Van Lanschot (corporate.vanlanschot.nl/inkoopaandelen). i Onderliggend resultaat is nettoresultaat exclusief eenmalige last door verkoop non-performing vastgoedleningen in 2015 en exclusief eenmalige pensioenbate in ii Common Equity Tier I-ratio phase-in, inclusief ingehouden winst. iii Assets under management bevat niet langer assets under administration. Assets under administration zijn assets die enkel bij Van Lanschot in bewaring zijn, waarop Van Lanschot geen of zeer beperkte invloed kan uitoefenen en waarop de verdiensten beperkt zijn. De vergelijkende cijfers zijn aangepast. iv Inclusief ingehouden winst. 4

5 SEGMENTINFORMATIE De drie kernactiviteiten, Private, Asset Management en Merchant, genereren 82% van de totale inkomsten (75% in 2014). Het aandeel van Private is 52% van de totale inkomsten. Asset Management en Merchant genereren respectievelijk 16% en 14% van de totale inkomsten. Gezamenlijk zijn de drie kernactiviteiten verantwoordelijk voor 98% (2014: 97%) van de provisie-inkomsten en 80% (2014: 77%) van de rente-inkomsten. De kwaliteit van de inkomsten uit operationele activiteiten is verder verbeterd omdat een steeds groter deel afkomstig is uit rente- en provisie-inkomsten: in % van de totale inkomsten; in 2014 was dit 83%. Inkomsten uit operationale activiteiten per segment miljoen 73,1 33,8 59,0 82,9 271,8 271,8 354,7 427,8 461,6 461,6 520,6 Private Asset Management Merchant Overig Kernactiviteiten Corporate Totaal 2015 Alle kernactiviteiten hebben in 2015 een positief nettoresultaat gerealiseerd. In het tweede halfjaar van 2015 heeft Van Lanschot non-performing vastgoedleningen verkocht aan een dochter van Cerberus Capital Management LP. Dit ging gepaard met een eenmalige brutolast van 23,2 miljoen. Indien voor deze eenmalige last wordt gecorrigeerd, heeft ook Corporate een positief resultaat laten zien. Onderliggend resultaat miljoen 11,3 3,7 22,6 45,1 56,4 56,4 60,1 18,5 22,5 4,0 4,0 Private Asset Management Merchant Overig Kernactiviteiten Corporate Totaal

6 KERNGEGEVENS 1 (x miljoen) H H Winst-en-verliesrekening Nettoresultaat 42,8 108,7-61% 8,7 34,0 Onderliggend resultaat 60,1 54,2 11% 26,1 34,0 Efficiencyratio exclusief eenmalige baten / lasten (%) 74,4 69,8 78,5 70,7 (x miljoen) Balans- en kapitaalmanagement Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders % % Eigen vermogen aandeel derden % 48-57% Spaargelden & deposito s % % Kredieten % % Balanstotaal % % Fundingratio (%) 94,1 95,3 94,3 Risicogewogen activa % % Common Equity Tier I-ratio (%) 2 16,3 14,6 14,6 Tier I-ratio (%) 2 16,3 14,6 14,6 Total Capital-ratio (%) 2 17,0 15,2 15,3 Basel III Common Equity Tier I-ratio (%) (fully loaded) 3 15,4 13,4 13,6 Liquidity Coverage Ratio (%) 139,5 125,1 129,0 Net Stable Funding Ratio (%) 118,1 114,3 116,2 Leverageratio (%) (fully loaded) 3 6,1 5,3 5,7 (x miljard) Client assets 62,6 58,5 7% 59,2 6% - Assets under management 50,2 44,1 14% 45,7 10% - Assets under administration 2,8 3,9-27% 3,7-24% - Spaargelden & deposito s 9,6 10,5-9% 9,8-2% Assets under management 50,2 44,1 14% 45,7 10% - Discretionary 41,9 35,7 17% 36,9 13% - Non-discretionary 8,4 8,4 0% 8,7-4% Kengetallen Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x1.000) % % Onderliggende winst per aandeel ( ) 4 1,26 1,09 16% 0,75 Rendement gemiddeld Common Equity Tier I-vermogen (%) 4 4,9 4,0 5,7 Personeel (aantal fte) % % 1 Door het hanteren van afgeronde bedragen kunnen de totaalbedragen afwijken van de optelling. Daarnaast zijn de procentuele mutaties gebaseerd op de onafgeronde cijfers. 2 Per en o.b.v. phase-in en incl. ingehouden winst. Per phase-in excl. ingehouden winst. 3 Per en inclusief ingehouden winst en per exclusief ingehouden winst. 4 Winst 2014 exclusief eenmalige netto bate door wijziging pensioenregeling; winst 2015 exclusief eenmalige last door verkoop non-performing vastgoedleningen. 5 Aantal fte is exclusief niet-strategische deelnemingen. 6

7 RESULTAAT (x miljoen) H H Provisie 265,6 240,3 11% 124,6 141,0 - w.v. effectenprovisie 207,8 191,1 9% 101,5 106,3 - w.v. overige provisies 57,8 49,2 17% 23,1 34,7 Interest 202,8 213,7-5% 100,8 102,0 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 28,1 51,1-45% 18,6 9,5 Resultaat uit financiële transacties 24,1 41,9-43% 2,5 21,6 Inkomsten uit operationele activiteiten 520,6 547,0-5% 246,5 274,1 Personeelskosten 212,0 210,2 1% 103,3 108,7 Andere beheerskosten 160,0 150,7 6% 82,7 77,3 Afschrijvingen 15,5 20,8-26% 7,6 7,9 Bedrijfslasten 387,4 381,7 2% 193,5 193,9 Brutoresultaat voor eenmalige baten / lasten 133,1 165,3-19% 52,9 80,2 Eenmalige baten / lasten (-) -30,4 60, ,7-0,7 Brutoresultaat na eenmalige baten / lasten 102,7 225,6-54% 23,2 79,5 Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen 6 10,6 3,4-10,7-0,1 Bijzondere waardeverminderingen kredieten 51,0 76,0-33% 19,1 31,9 Bijzondere waardeverminderingen overig 8,0 19,5-59% 5,2 2,8 Bijzondere waardeverminderingen 59,0 95,5-38% 24,3 34,7 Bedrijfsresultaat voor belasting 54,3 133,5-59% 9,6 44,7 Belastingen 11,5 24,8-54% 0,8 10,7 Nettoresultaat 42,8 108,7-61% 8,7 34,0 Onderliggend resultaat 7 60,1 54,2 11% 26,1 34,0 (x miljoen) H H Onderliggend resultaat 60,1 54,2 11% 26,1 34,0 Eenmalige pensioenbate 0,0 72,7-0,0 0,0 Eenmalige last verkoop non-performing vastgoedleningen -23,2 0, ,2 0,0 Belastingeffect 5,9-18,2-5,9 0,0 Nettoresultaat 42,8 108,7-61% 8,7 34,0 6 Een aantal niet-strategische deelnemingen is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Van Lanschot. Van Lanschot heeft aangegeven deze deelnemingen op termijn weer te vervreemden, omdat de activiteiten niet binnen de wealth managementstrategie passen. Het brutoresultaat van niet-strategische deelnemingen wordt hier voor belasting getoond. 7 Het onderliggend resultaat betreft in 2014 het nettoresultaat gecorrigeerd voor de eenmalige pensioenbate en in 2015 het nettoresultaat gecorrigeerd voor de eenmalige last door de verkoop van non-performing vastgoedleningen. 7

8 ADDITIONELE INFORMATIE Additionele informatie is beschikbaar op FINANCIEEL VERSLAG / PRESENTATIE Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot NV kunt u lezen in het financieel verslag en de presentatie over de jaarcijfers 2015 op FINANCIËLE AGENDA 2016 Publicatie jaarverslag maart 2016 Publicatie Engelstalig jaarverslag april 2016 Publicatie trading update eerste kwartaal april 2016 Strategie update 26 april 2016 Aandeelhoudersvergadering 19 mei 2016 Publicatie halfjaarcijfers augustus 2016 Publicatie trading update derde kwartaal november 2016 Media Relations: ; Investor Relations: ; Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private, Asset Management en Merchant, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en onzekerheden, die van nature buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten. 8

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten in 2014 Op koers met uitvoering wealth managementstrategie Nettowinst gestegen naar 54,2 miljoen (2013: 33,5 miljoen), daarnaast eenmalige netto bate van 54,5

Nadere informatie

PERSBERICHT Van Lanschot: stabiel resultaat in uitdagende markt

PERSBERICHT Van Lanschot: stabiel resultaat in uitdagende markt PERSBERICHT Van Lanschot: stabiel resultaat in uitdagende markt Onderliggend nettoresultaat 1 stabiel met 37,7 miljoen (H1 2015: 37,7 miljoen) Nettowinst bedraagt 31,5 miljoen (H1 2015: 37,7 miljoen) Client

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave

Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave PERSBERICHT Van Lanschot Kempen: sterk resultaat en voorstel kapitaalteruggave Aanzienlijke stijging nettowinst naar 62,3 miljoen (H1 2016: 31,5 miljoen) Onderliggend nettoresultaat stijgt naar 69,6 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Pagina KERNGEGEVENS 3

Pagina KERNGEGEVENS 3 1 INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 19 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014 20 GECONSOLIDEERD

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2013 Agendapunt 2b Verslag van de Raad van Bestuur over 2012 2012 Highlights Groei client assets Client assets +5% naar 52,3 miljard Stijging assets under

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 12 maart 2010 - Solide profiel Van Lanschot - Jaarresultaten 2009 - Samenvatting 2009 & Vooruitzichten 2010 - Na de crisis -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Missie Visie Doelstellingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Van Lanschot: sterke winststijging en verhoogd dividend

PERSBERICHT Van Lanschot: sterke winststijging en verhoogd dividend PERSBERICHT Van Lanschot: sterke winststijging en verhoogd dividend Nettowinst stijgt naar 69,8 miljoen (2015: 42,8 miljoen) Onderliggend nettoresultaat i stijgt 35% naar 81,3 miljoen (2015: 60,1 miljoen)

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2015

Van Lanschot Jaarverslag 2015 Van Lanschot Jaarverslag 2015 1 Jaarverslag 2015 De waarde van vermogen Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2015 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Lastige marktomstandigheden in 2012 Cliënten kiezen voor zekerheid Rentespread 10-jaarsstaatsobligatie versus Duitsland Ontwikkeling

Nadere informatie

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010 Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 2 RESULTAAT 3 BALANS 9 ASSETS UNDER MANAGEMENT 13 ONTWIKKELING BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN 14 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Van Lanschot Kerngegevens Profiel Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur Strategie Van Lanschot

Inhoudsopgave. Over Van Lanschot Kerngegevens Profiel Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur Strategie Van Lanschot F. van Lanschot Bankiers NV Jaarverslag 2014 1 F. van Lanschot Bankiers NV Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 3 6 7 9 Over Van Lanschot Kerngegevens Profiel Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

Van Lanschot NV Financieel verslag Halfjaarcijfers 2014

Van Lanschot NV Financieel verslag Halfjaarcijfers 2014 Van Lanschot NV Financieel verslag Halfjaarcijfers 2014 Geen accountantscontrole toegepast 1 INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 10 CLIENT ASSETS 14 BESTUURDERSVERKLARING 16 HALFJAARREKENING

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 10 augustus 2010 NB Op de resultaten en balans posten over H1 2010 in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast - De beste private bank van Nederland en België

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 AMSTERDAM, 18 MAART 2011

Jaarcijfers 2010 AMSTERDAM, 18 MAART 2011 Jaarcijfers 2010 AMSTERDAM, 18 MAART 2011 - Strategie werpt vruchten af in 2010 Floris Deckers, CEO - Jaarresultaten 2010 Constant Korthout, CFRO - De beste private bank van Nederland en België Floris

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 32 25 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.COM KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5%

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% PERSBERICHT HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% Sterk gestegen activiteitenniveau leidt tot een toename van de inkomsten uit operationele activiteiten met meer dan 30% tot 335,4 miljoen Nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Van Lanschot presenteert strategie-update 2020

Van Lanschot presenteert strategie-update 2020 PERSBERICHT Van Lanschot presenteert strategie-update 2020 s-hertogenbosch, 26 april 2016 Volgende fase van wealth managementstrategie: voortbouwen op het sterke fundament, benutten van kansen die veranderende

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008. Amsterdam, 20 maart 2009

Jaarcijfers 2008. Amsterdam, 20 maart 2009 Jaarcijfers 2008 Amsterdam, 20 maart 2009 Programma - Strategie Van Lanschot - Jaarresultaten 2008 - De uitdagingen voor 2009 -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering Serieus alternatief

Nadere informatie

Van Lanschot: 2008 afgesloten met winst; balans ouderwets solide

Van Lanschot: 2008 afgesloten met winst; balans ouderwets solide HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T + 31 (0) 73 548 32 25 F +31 (0)73 548 33 49 WWW.VANLANSCHOT. NL/OVERVANLANSCHOT KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051 PERSBERICHT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18 INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18 HALFJAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2015 19 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

SOLIDE BALANS V ERMOGENSBEHEER

SOLIDE BALANS V ERMOGENSBEHEER HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18 INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 BESTUURDERSVERKLARING 18 HALFJAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2015 19 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015. Memory Coupon Notes. Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Oktober 2015 Memory Coupon Notes Inlegvel VL Memory Coupon Note China 15-19 2 De voorwaarden van de Van Lanschot Memory Coupon Note China

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60% Resultaatonwikkeling Rabobank Groep en segmenten Resultaatontwikkeling Rabobank Groep Resultaten in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie Rente 9.139 9.118 0% Provisies 1.892 1.879 1% Overige resultaten 1.983

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

aflossingen in H1 2015 in vergelijking met EUR 8,8 miljard in 2014 en fee inkomsten stijgen naar EUR 16 miljoen

aflossingen in H1 2015 in vergelijking met EUR 8,8 miljard in 2014 en fee inkomsten stijgen naar EUR 16 miljoen PERSBERICHT Den Haag, 26 augustus 2015 NIBC ziet verdere groei nettowinst in H1 2015 Gerapporteerde nettowinst is meer dan verdubbeld naar EUR 33 miljoen in H1 2015 van EUR 15 miljoen in H1 2014. Nettowinst

Nadere informatie

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 RECONCILIATIE IFRS EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 19

INHOUDSOPGAVE. Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 RECONCILIATIE IFRS EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 19 1 INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 3 RESULTAAT 4 BALANS 11 CLIENT ASSETS 16 RECONCILIATIE IFRS EN MANAGEMENTRAPPORTAGE 19 HALFJAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2016 20 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011 AMSTERDAM, 16 AUGUSTUS 2011

Halfjaarcijfers 2011 AMSTERDAM, 16 AUGUSTUS 2011 Halfjaarcijfers 2011 AMSTERDAM, 16 AUGUSTUS 2011 - Focus op zowel groei als soliditeit Floris Deckers, CEO - Resultaten 2011 Constant Korthout, CFRO - De beste private bank van Nederland en België Floris

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.

Maatwerk. Inlegvel VL Dutch Trigger Plus Note ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N. Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Februari 2016 Maatwerk ISIN: NL0011218631 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Plus Note 16-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21

Trigger Notes. Inlegvel: NL Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) April 2016 Trigger Notes Inlegvel: NL0011218771 Van Lanschot Trigger Plus 60/60 Note Eurozone 16-21 2 De voorwaarden van de Van Lanschot

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Resultaten Van Lanschot eerste halfjaar 2009

PERSBERICHT. Resultaten Van Lanschot eerste halfjaar 2009 HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T + 31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 WWW.VANLANSCHOT.NL/OVERVANLANSCHOT KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051 PERSBERICHT

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten

Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten Datum: 19 februari 2015 Voor informatie: Mark Stoffels T: +31 20 557 57 93 I: www.kasbank.com Sterke verbetering van het operationele resultaat (+29%); stijging totale winst tot EUR 24,3 miljoen (2013:

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal Utrecht, 6 november 2012 Persbericht Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal HOOFDPUNTEN Hogere nettowinst kernactiviteiten van 133 miljoen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie