LIDMAATSCHAP ALLE DAAGS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIDMAATSCHAP ALLE DAAGS"

Transcriptie

1 LIDMAATSCHAP ALLE DAAGS In het dagelijks leven kunt u ermee te maken krijgen dat uw werkgever besluit dat hij u gaat ontslaan vanwege bedrijfseconomische gronden of om een andere reden, bijvoorbeeld disfunctioneren, verschil van inzicht over de uitvoering van uw werkzaamheden, ontslag op staande voet etc. Doordat het financieel wat minder gaat bij uw werkgever besluit hij om uw salaris niet tijdig of niet volledig te voldoen. Of u wordt ziek met als gevolg dat uw werkgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Bij al deze situaties ontstaat er een arbeidsconflict. Uw verhuurder doet u een voorstel tot huurprijsverhoging waar u het niet mee eens bent of hij komt zijn verplichtingen als een goed verhuurder niet na met als gevolg dat er een conflict ontstaat met uw verhuurder. U koopt een auto, een wasmachine, wasdroger of een ander DPM dat u reeds vrij kort na de koop in de steek laat en de verkopende partij doet lastig. Of u wilt een nieuwe badkamer of keuken aanschaffen en de hele opdracht met de aannemer/klusbedrijf verloopt niet volgens uw wensen. U krijgt het verkeerde product of u een beschadigd product afgeleverd, of u krijgt een nota waar u het niet mee eens bent. Of u ontvangt van de belasting een navorderingsaanslag of u moet teveel ontvangen toeslag terugbetalen zodat er een conflict ontstaat met de Belastingdienst. Bij al deze onzekere situaties die zich bij u in de toekomst kunnen voordoen doet u er goed aan dat u een eigen jurist achter de hand heeft die u dan voorziet van deskundig advies zonder hoge kosten. Ook al denkt u dat u zit niet zal overkomen. Integendeel, de situatie doet zich sneller voor dan u zelf in de hand heeft. Laagdrempelig en persoonlijk contact met u en uw gezin staan bij ons voorop zodat snel en adequaat kan worden gehandeld om conflicten te voorkomen danwel snel op te lossen. Ons kantoor kenmerkt zich door betrouwbaarheid, ervaring, snelheid, kwaliteit, effectiviteit en resultaat welke hoog in het vaandel staan. Dat is voor u een geruststellende gedachte die betaalbaar is. Geen uurtje factuurtje dus. Met dit abonnement bent u voor een bedrag ad 179,88 exclusief BTW per jaar ( 14,99 per maand exclusief BTW) verzekerd van persoonlijke rechtsbijstand en profiteert u van vele voordelen. UW VOORDELEN Geen wachttijdregeling; Gratis kennismakingsgesprek; Per maand 1,5 uur gratis eerstelijns juridisch advies per telefoon of via de mail; Van de abonnementsprijs reserveert u jaarlijks 75,00 tot een maximum van 375,00 dat bij een zaak in der minne of een gerechtelijke procedure in mindering wordt gebracht op het honorarium jurist; Korting van 20 % op het normale uurtarief; Over de reistijd betaalt u 75 % van de gereduceerde uurtarief; U betaalt geen kantoorkosten; Juridisch advies op stukken voor een vaste prijs ad 200,00 exclusief BTW met een maximum van 20 pagina s; Een vaste contactpersoon als aanspreekpunt; Binnen 48 uur antwoord op uw juridische vragen; U betaalt geen administratiekosten/afsluitkosten; De looptijd van het abonnement bedraagt 1 jaar, daarna voor onbepaalde tijd en per maand tussentijds direct opzegbaar.

2 WAT VALT ONDER HET LIDMAATSCHAP ALLE DAAGS Arbeids- en ontslagrecht Alle soorten arbeidsovereenkomst; Ontslag met vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst (minnelijke regeling); Ontslagaanvraag bij UWV Werkbedrijf; Ontslag middels een procedure aan de rechtbank; Alle gerechtelijke procedures bij conflicten in arbeids- en ontslagrecht; Alle voorkomende ontslagsituaties; Proeftijd; Opzegtermijn; Ontslag met sociaal plan of afvloeiingsregeling; Bijzondere bepalingen uit de arbeidsovereenkomst (concurrentiebeding, relatiebeding; geheimhoudingsbeding; studiekostenbeding/studie overeenkomst); Alle loonvorderingen (periodiek loon, vakantie- en verlof, uitbetalen niet genoten vakantiedagen bij einde dienstverband, vertragingsloon); Loonvordering tijdens ziekte; Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden; Werkgever- werknemers aansprakelijkheid. Sociaal zekerheidsrecht Problemen bij het verkrijgen van een uitkering; Bezwaar aantekenen bij instantie bij afwijzing uitkering; Beroep & hoger beroep aantekenen bij gerechtelijke instantie; Voorlopige voorziening bij gerechtelijke instantie. Huurrecht Verplichtingen huurder en verhuurder; Wanbetaling; Gebrekenregeling; Klus- en wegbreekrecht; Renovatie; Huurprijs; Gerechtelijke procedures; Procedure bij de huurcommissie over de huurprijs. Consumentenrecht Rechten en plichten van koper en verkoper; Algemene voorwaarden; Garantie; Gebrekkige producten en non conformiteit; Gebreken aan DPM, bijvoorbeeld recent aangeschafte nieuwe- of tweedehands auto, wasmachine, wasdroger etc.; Nieuwe keuken of badkamer met gebreken; Conflict met uw aannemer; U bent het niet eens met de hoogte van de eindafrekening van uw energieleverancier; Leningen en kredieten; Incasso s; Gerechtelijke procedures; Procedure bij het Kifid of Geschillencommissie.

3 Belastingrecht Indienen van bezwaarschriften; U voorzien van rechtsbijstand tijdens de hoorzitting bij de Belastingdienst; Indienen van beroepschriften; U voorzien van rechtsbijstand aan de rechtbank tijdens de behandeling van uw beroep. KOSTEN JURIDISCHE PROCEDURE Als u een juridische procedure opstart dan moet u er rekening mee houden dat dit juridische kosten met zich meebrengt. U moet dan denken aan kosten voor de jurist, griffierechten, kosten voor derden. Kosten jurist Het honorarium in het arbeids- en ontslagrecht bedraagt normaal 150,00 exclusief BTW per uur. In alle andere zaken bedraagt het honorarium normaal 125,00 exclusief BTW. Vanwege uw lidmaatschap maakt u aanspraak op een korting van 20 % op het honorarium zodat het honorarium bij arbeids- en ontslagzaken bedraagt ad 120,00 exclusief BTW per uur en in alle overige zaken ad 100,00 exclusief BTW. Bij een aantal zaken is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. De hoogte van het bedrag wat u heeft gespaard met een maximum ad 375,00 wordt verrekend met het totaal te betalen bedrag op uw factuur. Honorarium jurist Soort zaak Honorarium excl. BTW zonder korting Honorarium excl. BTW met korting Ontslag met vaststellingsovk. Tussen 1.050, ,00 Tussen 840, ,00 Ontslag met gerechtelijke procedure Tussen 1.800, ,00 Tussen 1.440, ,00 (inclusief minnelijk traject) Ontslag met UWV procedure Tussen 1.050, ,00 Tussen 840, ,00 met 1 schriftelijke ronde Ontslag met UWV procedure Tussen 1.350, ,00 Tussen 1.080, ,00 met 2 schriftelijke rondes Kort Geding Tussen 1.800, ,00 Tussen 1.440, ,00 Gerechtelijke procedure arbeidsrecht Tussen 1.050, ,00 Tussen 840, ,00 vordering < 3.500,00 met 1 schriftelijke ronde Gerechtelijke procedure arbeidsrecht Tussen 1.200, ,00 Tussen 960, ,00 met 1 schriftelijke ronde Gerechtelijke procedure arbeidsrecht Tussen 1.950, ,00 Tussen 1.560, ,00 met 2 schriftelijke rondes Aktes arbeidsrecht Tussen 450,00-675,00 Tussen 360,00-540,00 Bezwaarprocedure WW/ZW uitkering Tussen 1.200, ,00 Tussen 960, ,00 met hoorzitting Beroepsprocedure WW/ZW uitkering Tussen 1.200, ,00 Tussen 960, ,00 Voorlopige voorziening WW/ZW Tussen 1.200, ,00 Tussen 960, ,00 uitkering Hoger beroepsprocedure WW/ZW Tussen 1.500, ,00 Tussen 1.200, ,00 uitkering Bodemprocedure huurgeschil 1 schriftelijke ronde Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00

4 Bodemprocedure huurgeschil Tussen 1.500, ,00 Tussen 1.200, ,00 2 schriftelijke rondes Kort geding huurprocedure Tussen 1.250, ,00 Tussen 1.000, ,00 Procedure huurcommissie Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Bodemprocedure consumentengeschil Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 1 schriftelijke ronde Bodemprocedure consumentengeschil Tussen 1.500, ,00 Tussen 1.200, ,00 2 schriftelijke rondes Aktes overig Tussen 375,00-562,50 Tussen 300,00-450,00 Procedure geschillencommissie Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Procedure Kifid Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Bezwaarschriftprocedure Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 met hoorzitting Beroepprocedure Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Voorlopige voorziening Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Hoger beroepprocedure Tussen 1.000, ,00 Tussen 800, ,00 Voorlopige voorziening in hoger beroep Tussen 1.250, ,00 Tussen 1.000, ,00 Sparen voor korting op uw factuur Jaarlijks betaalt u een abonnementsprijs ad 179,88 exclusief 21 % BTW. Van de abonnementsprijs reserveert u jaarlijks gedurende de eerste 5 jaar een bedrag ad 75,00 tot een maximum ad 375,00 hetgeen bij een zaak in der minne of een gerechtelijke procedure wordt verrekend met het honorarium van de jurist. Indien u het maximum ad 375,00 of lager heeft verbruikt, begint u weer opnieuw met sparen.

5 Spaar/kortingstabel Jaar Reservering Totaal gespaard Jaar 1 75,00 75,00 Jaar 2 75,00 150,00 Jaar 3 75,00 225,00 Jaar 4 75,00 300,00 Jaar 5 75,00 375,00 Jaar 6 en volgende 00,00 375,00 Griffierechten Als u een juridische procedure opstart dan bent u de eisende of verzoekende partij. U bent dan griffierechten verschuldigd. De hoogte van de griffierechten dat u verschuldigd bent is afhankelijk van de hoogte van de vordering en het soort zaak en bedraagt tussen 45,00-462,00. Totale kosten gerechtelijke procedure Samengevat bent u voor een gerechtelijke procedure aan kosten verschuldigd: Honorarium/vaste prijsafspraak jurist met 20 % korting 0,00 BTW 21 % 0,00 + Sub totaal 0,00 Opgebouwde spaarkorting maximaal 375,00 0,00 -/- Totaal 0,00 Griffierechten 0,00 Totale kosten 0,00 Totale kosten procedure minnelijk traject Samengevat bent u voor een procedure in der minne aan kosten verschuldigd: Honorarium/vaste prijsafspraak jurist met 20 % korting 0,00 BTW 21 % 0,00 + Sub totaal 0,00 Opgebouwde spaarkorting maximaal 375,00 0,00 -/- Totale kosten 0,00 Veroordeling in de proceskosten als u een zaak verliest De uitkomst van een procedure valt niet vaak te voorspellen. In veel procedures kan de rechter bij de uitspraak de verliezende partij een veroordeling in de proceskosten opleggen die verband houdt met de procedure zelf. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen proceskosten. Onder de proceskostenveroordeling kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de kosten van getuigen, deskundigen, reis- en verblijfkosten, van uitreksels en verdere buitengerechtelijke kosten. Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de jurist begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn, worden zij in beginsel door de gerechten gevolgd. Ook bij een minnelijke regeling dient op basis hiervan afgerekend te worden. Het geliquideerde kosten staan niet gelijk aan de werkelijke kosten van de jurist aangezien de werkelijke kosten doorgaans veel hoger zijn dan het liquidatietarief. De proceskostenveroordeling in civiele zaken op basis van het liquidatietarief bedraagt doorgaans tussen 384, ,00. De proceskostenveroordeling in bestuursrechtelijke zaken bedraagt doorgaans 0,00.

6 Rechtszaak gewonnen Wanneer u een civiele zaak wint kan de rechter uw tegenpartij veroordelen tot het betalen van uw kosten. U moet deze proceskosten dan zelf van de tegenpartij terugvorderen door de uitspraak (vonnis) te laten betekenen door de gerechtsdeurwaarder. U moet dan denken aan de griffierechten die u heeft betaald aan de rechtbank voor het op starten van de procedure en het honorarium aan de jurist volgens het liquidatietarief dat doorgaans bedraagt tussen 384, ,00. Bij bestuurszaken ligt het liquidatietarief doorgaans hoger en bedraagt tussen 462, ,00.

Productvoorwaarden MKB

Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden MKB Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de

Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Op de diensten van Fakiri & Fakiri Advocaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Daarnaast nemen we deel aan de Geschillencommissie Advocatuur, waarvan de bepalingen ook te vinden zijn op www.advocatenorde.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN?

HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? SAMENWERKINGSFORMULES ERELOON EN ONKOSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN HOE REKENT FLEX ADVOCATEN? VRAAG EEN OFFERTE U wil graag weten waar u aan toe bent? Flex Advocaten kan u op verzoek een schatting van de te

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand VP RB 2014-01 1/18 Inhoud Wat moet u doen als u een juridisch conflict hebt? 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Juridische

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015

Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015 Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 5 Wie zijn verzekerd als u een gezin heeft of samenwoont? 5 Wie zijn verzekerd als u alleenwonend

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B2 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met het

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemeen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel omschrijven wij een aantal veel voorkomende begrippen. In de verdere tekst van deze Productvoorwaarden

Nadere informatie

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Raamovereenkomst Opdrachtgever - Opdrachtnemer Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Datum en geldigheid offerte Deze offerte is uitgebracht op

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie

Hettema & van Bambost Juristen

Hettema & van Bambost Juristen Hettema & van Bambost Juristen INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 Profielschets 4 Werkwijze incasso 5 Tarieven 7 Voorbeeld sommatie 9 Algemene voorwaarden 10 ALGEMENE INFORMATIE Naam onderneming : Hettema

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden RBP 01012014 Bijzondere Voorwaarden rechtsbijstandsverzekering particulier U heeft een rechtsbijstandsverzekering bij ons afgesloten of u

Nadere informatie

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; HOLLAND ADVIES Dienstverleningsdocument Kanaalweg 19, 2903 LR Capelle aan den IJssel Tel. 010-284 44 44 info@hollandadvies.nl www.hollandadviesgroep.nl Dit dienstverleningsdocument is een informatief document.

Nadere informatie