: : Verslagperiode : 11 juli 2014 t/m 27 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": : Verslagperiode : 11 juli 2014 t/m 27 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage Bestede uren Totaal : zie bijlage"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer 06 Datum 27 januari 2015 Gegevens onderneming Flight Square I B.V. Faillissementsnummer C/02/13/517 F Datum uitspraak 28 mei 2013 Curator mr. M.J. Maessen R-C Gerechtssecretaris mw. mr. I.C. Prenger-de Kwant De heer R. van Geene Activiteiten onderneming Beleggingsinstelling in financiële activa, het administreren, beheren, exploiteren, huren, verhuren, kopen en verkopen van effecten, registergoederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard Omzetgegevens ,--, ,-- Personeel gemiddeld aantal 0 Saldo einde verslagperiode ,67 (bijlage) Verslagperiode 11 juli 2014 t/m 27 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode zie bijlage Bestede uren Totaal zie bijlage 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie bestuurder van curandus is Mobion Holding B.V., van welke vennootschap Pale B.V. en Diva B.V. bestuurders zijn. Feitelijk bestuurder van Pale B.V. is de heer J.H.M. van Rijt en feitelijk bestuurder van Diva B.V. is de heer P.J.H.S. van Rijt 1.2 Winst en verlies ,--, , Balanstotaal ,--, , Lopende procedures geen 1.5 Verzekeringen de gebruikelijke verzekeringen 1.6 Huur geen 1.7 Oorzaak faillissement teruglopen aantal huurders 1

2 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill Aantal in jaar voor faill Datum ontslagaanzegging nvt 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving kantorencomplex Flight Forum 80 tot 119 te Eindhoven 3.2 Verkoopopbrengst nog niet bekend 3.3 Hoogte hypotheek hypothecaire lening van in totaal 20 miljoen, gedateerd 29 juni 2007 ten gunste van de FGH Bank te Utrecht. Thans een bedrag van +/- 15 miljoen + afwikkeling dirivatencontract, afkoop 5 miljoen 3.4 Boedelbijdrage nog niet bekend overleg met de FGH Bank en Rabobank Bijzonder Beheer heeft plaatsgevonden. Getracht wordt op of rond 1 oktober, althans vóór het eind van het jaar het pand te verkopen. Inmiddels heeft huurder Panalpina per 1 oktober 2013 opgezegd en huurder Flight Forum CV per 1 januari Thans nog 1 huurder van meerdere verdiepingen, TMC, met wie overleg plaatsvindt over de verdere ontwikkelingen. Ook loopt er nog een huurovereenkomst met Goudappel Coffeng. Kandidaat huurders zijn doorverwezen naar de FGH Bank. De curator past terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten. Op 23 of 24 april vindt de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaren van het complex Flight Forum plaats. Heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zijn twee leden, curandus en een andere vennootschap. Het voorzitterschap van de vereniging wordt uitgeoefend door MVGM Vastgoedmanagement te Eindhoven. Zij zullen zich uitlaten over de status van de bijdrage van de vereniging van eigenaren. Vooralsnog 2

3 genoteerd als niet verifieerbare vordering. Tot op heden niets ontvangen. De vordering is erkend met preferentie van art BW. Ook voor de periode na faillissement op grond van het arrest Koot/Tideman (HR 19 april 2013, rechtstreeks voortvloeiend uit de bestaande rechtsverhouding. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving geen 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving geen 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving geen 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren ,-- per 31 mei Dit zijn lopende verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten (3) 4.2. Opbrengst 4.3. Boedelbijdrage nvt innen via MVGM (de beheerder) Er is nog 1 debiteur, Flight Forum CV van ,69. Flight Forum CV beroept zich op verrekening. Verrekening klopt, afgerekend. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) +/- 20 miljoen, zie punt 3.1, FGH Bank 5.2 Leasecontracten geen 5.3 Beschrijving zekerheden hypotheek onroerende zaak en pandrecht op de huurpenningen (tot datum faillissement) 3

4 5.4 Separatistenpositie FGH Bank 5.5 Boedelbijdragen nader overeen te komen 5.6 Eigendomsvoorbehoud neen 5.7 Reclamerechten neen 5.8 Retentierechten neen verkopen pand in overleg met FGH Bank, de hypotheekhouder. Er heeft inmiddels (eindelijk) een bespreking plaatsgevonden met de FGH Bank, de vastgoedbank. Dit in de persoon van de heer Ing. C.C.P.M. Teeuwen en de heer R.R. Schuwer, de manager en adjunct-directeur vastgoed. De afspraak is gemaakt om op korte termijn van de zijde van de bank te komen met een plan van aanpak voor de verkoop van de onroerende zaak, waarop de bank een eerste hypotheekrecht heeft. De vermoedelijke opbrengst zal in de verste verte NIET ook maar enigszins toereikend zijn voor de betaling van de openstaande hypothecaire vordering van de bank. Inmiddels is ook contact met enkele huurders over de voortzetting van de huurovereenkomsten, formeel te sluiten door de curator, maar materieel door de financierende bank. Inmiddels heeft op vrijdag 23 januari 2015 opnieuw een bespreking met de FGH Bank plaatsgevonden met de heer C. Dolk, manager Vastgoed FGH Bank en mr. M. IJlst, Bijzonder Beheer Rabobank. Inmiddels is een koper gevonden. In afwachting van het taxatierapport en concept koopovereenkomst zal de curator zijn standpunt bepalen en eventueel toestemming vragen aan de rechter-commissaris. De koopsom is vermoedelijk 4.1 mio. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden - huurovereenkomsten met huurders (3) worden voorlopig voortgezet, 1 opzegging ontvangen. Beheersovereenkomst met MVGM op basis van 1,5% verhuurd en 0,75% leegstaand, wordt met instemming van de FGH 4

5 Bank voortgezet. - de gebruikelijke onderhoudscontracten, energieleveranciers, etc. 6.2 Financiële verslaglegging ja, wordt verzorgd diverse contacten met MVGM en FGH Bank Doorstart 6.3 Beschrijving nvt 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht correct gevoerd 7.2 Depot jaarrekening de jaarrekening 2011 is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 30 januari Goedk. Verkl. Accountant nvt 7.4 Stortingsverplichting aandelen volgestort in geld op 11 mei Wordt onderzocht. Bankverklaring van 9 mei 2007, afgegeven door de ING Bank is ontvangen. Afgewerkt. geen enkele aanwijzing 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen geen enkele aanwijzing 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen VvE Flight Forum, boedelvordering of een niet verifieerbare vordering, mede afhankelijk van de opstelling van de bank. Overleg heeft plaatsgevonden. Wacht het standpunt van de Vereniging van Eigenaren af. Inmiddels erkend als preferente vordering ex art BW, ook voor de periode na faillissementsdatum. 8.2 Pref. vord. van de fiscus , Pref. vord. van het UWV geen 8.4 Andere pref. crediteuren VvE en , Aantal concurrente crediteuren 10 ingediend 8.6 Bedrag concurrente crediteuren ,34 (bijlage) 8.7 Verwachte wijze afwikkeling nog niet bekend Inmiddels heeft een pro forma 5

6 verificatievergadering plaatsgevonden op 5 december Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) geen 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot verkoop van het pand in nauw overleg met de FGH Bank en MVGM. Nieuwe huurders? etc. Overleg met Flight Forum CV, de ontwikkelaar van het betreffende gebied, vindt met enige regelmaat plaats. FGH, de hypothecair financier, heeft nog geen standpunt bepaald over de toekomst. Huur wordt ontvangen door de boedel. Loopt. Thans 2 huurders, Goudappel (6 e verdieping) en TMC (1 e en 2 e verdieping). Er wordt gesproken over voortzetting in overleg met de FGH Bank. De bank wil thans toch het komende halfjaar overgaan tot afwikkeling. TMC heeft inmiddels ook een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot (een deel van) de begane grond. De huren tot 1 januari 2015 zijn correct voldaan. Per 1 januari 2015 zal door de curator een concept voorlopige uitdelingslijst worden opgesteld. Dit concept zal worden besproken met de Rabobank. Mogelijk onmiddellijk een definitieve uitdelingslijst indien de onroerende zaak wordt verkocht. Alsdan zal deze uiterlijk per 1 april 2015 worden ingediend Indiening volgend verslag iedere zes maanden 6

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes

FAILLISSEMENT. Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes FAILLISSEMENT STADIONKWARTIER BREDA B.V. EERSTE VERSLAG VAN DE CURATOREN EX ART. 73A FW. Kenmerk : 12/650F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Rechter-Commissaris : Mr. D.A.E.M. Hulskes Curatoren : Mr. J.A.

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie