Accreditatie. ORPADT Ann Van de Velde 12 mei april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accreditatie. ORPADT Ann Van de Velde 12 mei april 2016"

Transcriptie

1 Accreditatie ORPADT Ann Van de Velde 12 mei april 2016

2 Inleiding Situering: Wat is accreditatie doel van accreditatie Situering tav. zorginspectie Voordelen van accreditatie Hoe behaalt het ziekenhuis een accreditatie Hoe kunnen wij ons voorbereiden Vertalen naar de praktijk

3 Wat is accreditatie? Accreditatie is een proces waarbij een zorginstelling wordt beoordeeld door een externe organisatie, om te bepalen of deze voldoet aan een aantal eisen (normen/standaarden) die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid en zorgkwaliteit Accreditatie is een zichtbare indicatie dat een instelling ernaar streeft om de veiligheid en kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren, een veilige zorgomgeving te garanderen en doorlopend te blijven werken aan risicoverkleining voor patiënten en medewerkers

4 Doel van accreditatie? Accreditatie gaat na of het ziekenhuis een systeem heeft om kwaliteit van zorg te evalueren, te verbeteren en te borgen of er in het ziekenhuis een cultuur heerst die continu kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg opvolgt en verbetert Accreditatie gebeurt op basis van vrijwilligheid Accreditatie heeft wereldwijd bekendheid gekregen als een effectief middel om kwaliteit te evalueren en te beheersen

5 Wat is het verschil met visitatie? visitatie is een verplichte audit (controle) georganiseerd door de overheid bij accreditatie neemt het ziekenhuis zelf het initiatief om zich te spiegelen aan kwaliteitsstandaarden een externe organisatie komt het ziekenhuis doorlichten en toetst de reële zorgkwaliteit aan omschreven hoogstaande (internationale) normen en standaarden

6 Situering accreditatie

7 Zorginspectie Nieuw toezichtsmodel Kan het ziekenhuis kwaliteitswaarborgen bieden naar de toekomst? Is het nu in orde? (=toetsen van de dagelijks geleverde kwaliteit van zorg)

8 Zorginspectie Nieuw toezichtsmodel 1. Systeemtoezicht Nadruk op het doorlichten van het organisatiebreed systeem achter de geleverde zorg is er een beleid/systeem? hoe zorgt men voor implementatie? opvolging implementatie? opvolging resultaten? Vrijstelling kan verkregen worden indien men in een accreditatietraject zit ISQua-geaccrediteerde organisatie uiterlijk 31/12/2012: informeren of men al dan niet kiest voor accreditatie uiterlijk 31/12/2017: informeren over het resultaat van de accreditatie-audit

9 Zorginspectie Nieuw toezichtsmodel 2. Nalevingstoezicht Vanaf 1 maart 2013 Onaangekondigd geen voorafgaande zelfevaluatie Korte, gerichte inspectiebezoeken Gestandaardiseerd en transparant Gedifferentieerd (check 1 check 2 check 3) Op 3 niveaus: Structuren (vb. personeel infrastructuur) Processen (vb. procedures) Resultaten (vb. reële uitvoering) D.m.v. interviews, observaties, dossierchecks en patiëntenbevraging Focus op zorgtrajecten (1 zorgtraject/jaar)

10 Wetgeving - Vlaams

11 Zorginspectie Vlaams indicatorenproject

12 Zorginspectie Vlaams indicatorenproject

13 Zorginspectie Vlaams indicatorenproject

14 Situering accreditatie

15 Voordelen van accreditatie Intrinsieke factoren veilige, efficiënte zorg- en werkomgeving vertrouwen van de patiënt in de organisatie zorgkwaliteit zichtbaar maken leiding gericht op kwaliteit, samenwerking en stellen van prioriteiten aantrekkingspool voor patiënten en zorgverleners voorbereiding op toekomstige regelgeving kapstok voor verdere kwaliteitsverbetering voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de zorg

16 Voordelen van accreditatie Extrinsieke factoren inspelen op: op maatschappelijke verwachtingen op verwachtingen vanuit de EU op verwachtingen Vlaams beleidsniveau onderdeel goed bestuur

17 Hoe accreditatie behalen? 2 grote spelers voor Vlaamse ziekenhuizen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg oprichting in 1998 ISQua-certificatie voor organisatie + standaarden + training standaarden: voortbouwend op EFQmmodel The Joint Commission International oprichting in 1994 ISQua-certificatie voor organisatie + standaarden + training standaarden: afkomstig van Joint Commission

18 Hoe accreditatie behalen? Hoe accreditatie behalen Externe evaluatie door de Joint Commission International (JCI) JCI biedt verschillende programma s aan, die erop gericht zijn zorginstellingen te stimuleren om continue, duurzame verbetering te realiseren aan de hand van internationale consensusnormen, de International Patient Safety Goals en metingen Externe evaluatie door Qmentum The Qmentum accreditation program is designed to focus on quality and safety throughout all aspects of an organization`s services from governance and leadership to direct care and infrastructure to the benefit of patients, clients, residents, staff and volunteers.

19 Hoe accreditatie behalen? Hoe accreditatie behalen Standaarden JCI Patient Patiëntveiligheid (Patient Safety Goals) Toegang tot zorg en zorgcontinuïteit Rechten patiënt en familie Evaluatie van patiënten Zorg voor patiënten Anesthesie en chirurgische zorg Beheer en gebruik medicatie Voorlichting patiënt en familie Organisatie Kwaliteitsverbetering en pt.veiligheid Preventie en beheersing infecties Bestuur, leiding en directie Faciliteitenbeheer en veiligheid Kwalificaties/educatie medewerkers Communicatie en informatiebeheer

20 Ziekenhuisaccreditatie JCI Standards

21 Ziekenhuisaccreditatie JCI Standards

22 Het verhaal van accreditatie

23 Het traject van de patiënt ACC ACC = Access to Care & Continuity of Care ACC = Toegang tot zorg en zorgcontinuïteit

24 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC AOP AOP = Assessment of Patients AOP = Beoordeling van patiënten

25 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP AOP COP = Care of Patients AOP = Zorg voor patiënten

26 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP AOP COP = Care of Patients AOP = Zorg voor patiënten

27 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP AOP MMU MMU = Medication Management and Use MMU = Medicatiebeheer en -gebruik

28 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP ASC AOP MMU ASC = Anesthesia and Surgical Care ASC = Anesthetische en chrirurgische zorg

29 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP ASC AOP PFR MMU PFR = Patient and Family Rights PFR = Rechten van patiënt en familieleden

30 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt ACC COP ASC AOP PFR PFE MMU PFE = Patient and Family Education PFE = Voorlichting van patiënten en familieleden

31 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE MMU IPSG = International Patient Safety Goals IPSG = Internationale doelen voor patiëntveiligheid

32 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE MMU QPS = Quality Improvement and Patient Safety QPS = Kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid

33 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE PCI MMU PCI = Prevention and Control of Infections PCI = Preventie en bestrijding van infecties

34 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE PCI MMU FMS FMS = Facility Management and Safety FMS = Beheer en veiligheid van faciliteiten

35 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE PCI FMS MMU SQE SQE = Staff Qualifications and Education SQE = Kwalificaties en opleiding van medewerkers

36 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE PCI FMS MMU SQE MOI MOI = Management of Information MOI = Gegevensbeheer

37 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt GLD QPS IPSG ACC COP ASC AOP PFR PFE PCI FMS MMU SQE MOI GLD = Governance, Leadership and Direction GLD = Bestuur, leiderschap en toezicht

38 Het traject van de patiënt Het traject van de patiënt IPSG ACC GLD COP ASC QPS AOP PFR PFE PCI FMS MMU SQE MOI

39 Hoe accreditatie behalen? Hoe accreditatie behalen Hoe verloopt zo n accreditatie (survey JCI): team van specialisten (arts, verpleegkundig, administratie,...) komen naar het ziekenhuis meerdere dagen (4 à 5 dagen) volgen van het traject van de patiënt opname van de patiënt verblijf van de patiënt onderzoek/behandeling van de patiënt ontslag van de patiënt methode: interviews patiënt, familie, medewerkers dossieranalyses scoresysteem: volledig voldoen, gedeeltelijk voldoen, niet voldoen

40 Hoe voorbereiden? Aanpak

41 Hoe voorbereiden?

42 Hoe voorbereiden?

43 Hoe voorbereiden? Aanpak

44 Hoe voorbereiden? Hoe voorbereiden Lange afstand af te leggen goede voorbereiding is belangrijk!! Projectstructuur Zelfevaluatie GAP-analyse Verbeterinitiatieven Intern auditsysteem

45 Tijdslijn - voorbeeld Tijdslijn OLV Ziekenhuis 30/08/2012 Beslissing RvB: GO 1/03/2013 GAP-analyse door JCI 15/06/2014 Mock-survey door JCI 1/03/2015 SURVEY door JCI 1/11/2014 klaar voor Survey 1/09/2012 1/12/2012 1/03/2013 1/06/2013 1/09/2013 1/12/2013 1/03/2014 1/06/2014 1/09/2014 1/12/2014 1/03/2015 1/06/2015 /08/ /06/2015 1/11/2012-1/11/2014 verbeteracties obv. zelfevaluatie, interne audit en GAP-analyse (25 maand) (à werkgroepen ifv GAP + domeinen standaarden) 1/03/2013-1/03/2015 Totale duurtijd traject GAP - Survey: 24 maand

46 Hoe voorbereiden? Tot slot commitment alle artsen en medewerkers interne audit Cultuur kwaliteit & patiëntveiligheid GAP-analyse pro-actief reactief angst

47 Hoe voorbereiden? Tot slot GAP-analyse vb: 4 personen (arts, verpleegkundige, ) - 5 à 6 dagen op basis van: standaarden via observaties, interviews, dossieranalyses

48 Hoe voorbereiden? Hoe voorbereiden Intern auditsysteem op basis van traject van de patiënt aftoetsen van de standaarden leermoment: waar staan we? opendeur

49 Hoe voorbereiden? Hoe voorbereiden Intern auditsysteem (tracers)

50 Hoe voorbereiden? Communicatie via nieuwsbrieven, posters,

51 Hoe voorbereiden? Verbeterinitiatieven

52 Hoe voorbereiden? Verbeterinitiatieven op basis van zelfevaluatie, GAP-analyse, standaarden tools: PDCA, verbeterborden, A3 methodiek

53 Hoe voorbereiden? Verbeterinitiatieven White board A3 methodiek Systematiek: PDCA Visueel Op de werkvloer Bereikbaar voor medewerkers

54 Hoe voorbereiden? A3 methodiek - voorbeeld

55 Hoe voorbereiden? Verbeterinitiatieven White board A3 methodiek Systematiek: PDCA Visueel Op de werkvloer Bereikbaar voor medewerkers

56 Welkom in het OLV Zorgcafé Juni 2015

57 Workshop: OLV Zorgcafé Aanleiding: Accreditatietraject Signalen

58 Workshop: OLV Zorgcafé IPSG 1&6: - identificatie - vallen IPSG IPSG IPSG 3&4: - hoog risico medicatie - correcte procedure Hoe meenemen? IPSG AOP: - anamnese - assessment IPSG IPSG IPSG 2&5: - communicatie - handhygiëne

59 Workshop: OLV Zorgcafé Gids voor veilige zorg

60 Referentiepersonen Kwaliteit en Patiëntveiligheid Verwachtingen referentiepersonen Kwaliteit en Patiëntveiligheid: - Ondersteunen hoofdverpleegkundigen en collega s - Overbrengen/teachen/implementeren van informatie - Tracen eigen afdeling (en andere afdelingen) - Feedback geven aan collega s - Verbeterborden opvolgen en ondersteuning bij uitwerking - Duurzaam engagement - Voorbeeldgedrag - ½ dag per week

61 Inleiding Situering: Wat is accreditatie doel van accreditatie Situering tav. zorginspectie Voordelen van accreditatie Hoe behaalt het ziekenhuis een accreditatie Hoe kunnen wij ons voorbereiden Vertalen naar de praktijk

62 Vertalen naar de praktijk

63 Vertalen naar de praktijk Leren van elkaar 4 groepen Thema s: Patiëntidentificatie (thuis)medicatie Orders Patiëntendossier Educatie Zorgdoelstellingen/zorgplan Opvolging toestellen Procedures Handhygiëne Informed consent Continuïteit van zorg (anamnese, assessment, ) Valbeleid Patiëntenoverdracht (briefing)

64 Vertalen naar de praktijk Opdracht: Positieve praktijkervaringen delen Waar in vastlopen? Met welke vragen zit je rond dit thema?

65 Vertalen naar de praktijk Gids voor veilige dialyse

66 Veel succes!!

Ziekenhuisaccreditatie. ORPADT Ann Van de Velde 18 april 2013

Ziekenhuisaccreditatie. ORPADT Ann Van de Velde 18 april 2013 Ziekenhuisaccreditatie ORPADT Ann Van de Velde 18 april 2013 Inleiding Inleiding Vraag naar (externe) verantwoording groeit alleen maar zeggen dat je je best doet, volstaat niet meer Ziekenhuisaccreditatie

Nadere informatie

Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Het toezichtmodel

Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Het toezichtmodel Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Inleiding Het toezichtmodel 1 Inspectie Accreditatie Interne / externe audits Toetsing van de zorg in de algemene ziekenhuizen Certificering

Nadere informatie

Chirurgisch zorgtraject: eisenkader CSA + feedback

Chirurgisch zorgtraject: eisenkader CSA + feedback VSZ kwaliteitsgroep Limburg en Vlaams Brabant 17 oktober 2013 Nieuw eisenkader van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Sandra Boets Hoofdverpleegkundige CSA/CDZ Programma Nieuw toezichtsmodel Systeemtoezicht

Nadere informatie

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen ACCREDITATIE Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen Wendy Donders Lic. Klinische Psychologie & Gedragstherapeut Coördinator Accreditatie Alexianen Zorggroep Tienen 17 september 2014 Afdeling

Nadere informatie

15/10/2013. Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Inleiding

15/10/2013. Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Inleiding Kwaliteit en Patiëntveiligheid Prof. Dr. Frank Rademakers hoofdgeneesheer UZ Leuven Drs. Lieven Mangelschots diensthoofd kwaliteitsmanagement UZ Leuven Inleiding Rapport van het Institute of Medicine (IOM)

Nadere informatie

Evaluatie van de ziekenhuisaccreditering in de Vlaamse ziekenhuizen

Evaluatie van de ziekenhuisaccreditering in de Vlaamse ziekenhuizen Evaluatie van de ziekenhuisaccreditering in de Vlaamse ziekenhuizen Johan Kips Directeur algemene ziekenhuizen Zorgnet Icuro Deeltijds gewoon hoogleraar departement maatschappelijke gezondheidszorg en

Nadere informatie

GGZ en accreditering Zorgnet 6 mei 2015

GGZ en accreditering Zorgnet 6 mei 2015 GGZ en accreditering Zorgnet 6 mei 2015 JCI-ervaring PAAZ OLV-Aalst-Asse Het OLV-ziekenhuis Fusie-ziekenhuis 3 campussen: Aalst-Asse-Ninove Groot regionaal ziekenhuis, nietuniversitair: 2800 medewerkers

Nadere informatie

Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014

Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014 Hoe bereidt een ziekenhuisapotheek zich voor op JCI? Apr Sylvie Martens 11 februari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Voorbereiding 3. Hoofdstukken standaarden - meetpunten 4. Overzicht standaarden binnen MMU

Nadere informatie

Het traject van een ziekenhuisbrede accreditatie van het UPC KU Leuven (JCI): beweegredenen en lessons learnt?

Het traject van een ziekenhuisbrede accreditatie van het UPC KU Leuven (JCI): beweegredenen en lessons learnt? Infodag accreditatie GGZ Gert Peeters Seppe Deckx Het traject van een ziekenhuisbrede accreditatie van het UPC KU Leuven (JCI): beweegredenen en lessons learnt? Gert Peeters Seppe Deckx 1 UPC KU LEUVEN

Nadere informatie

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Geen (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2016 Sp-ziekenhuizen

Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2016 Sp-ziekenhuizen Administratieve gegevens * Selecteer hieronder het erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon: * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Day Surgery and Accreditation. Dr. Paul Vercruysse BAAS congress 22 02 2013

Day Surgery and Accreditation. Dr. Paul Vercruysse BAAS congress 22 02 2013 Day Surgery and Accreditation Dr. Paul Vercruysse BAAS congress 22 02 2013 What is accreditation? Definition by KCE initiatives to externally assess hospital against predefined explicit published standards

Nadere informatie

NIAZ Qmentum. Accreditatie binnen de GGZ. 6 mei 2015. Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ

NIAZ Qmentum. Accreditatie binnen de GGZ. 6 mei 2015. Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ NIAZ Qmentum Accreditatie binnen de GGZ 6 mei 2015 Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Kwaliteitsverbetering en toetsing 22 miljoen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Situering 3 Operatiekwartier 4 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 5 Zorg doorheen het traject 6 Overzicht van de risico

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Situering 3 Operatiekwartier 4 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 5 Zorg doorheen het traject 6 Overzicht van de risico Algemene ziekenhuizen (Detailrapport) Inspectiepunt Naam Heilig Hartziekenhuis Adres Gasthuisstraat 1, 2400 Mol Telefoon 014 / 71 20 00 Inrichtende macht Naam HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL Juridische vorm

Nadere informatie

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis Elke De Troy Apotheker hoofd van dienst PUO - 8 september 2015 Overzicht 1. Evolutie NIAZ 2. Aanpak in Jessa tijdens de voorbereidingsfase Kwaliteitsteam Zelfevaluatie

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 www.deparmentwvg.be www.zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding GZA Ziekenhuizen Jan Witters ACCREDITATIE: 100 % GARANTIE VOOR DUURZAME KWALITEITSVOLLE ZORG? NVKVV Studiedag

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het toezichtsmodel: wat betekent dit concept voor u?

Het toezichtsmodel: wat betekent dit concept voor u? Het toezichtsmodel: wat betekent dit concept voor u? Mevr. Ann Oosterlinck Projectleider Zorginspectie Het is de bedoeling dat ik u kort schets hoe het nieuwe toezichtsmodel er in grote lijnen uitziet

Nadere informatie

Wkkgz: Gevolgen voor de praktijk van de kwaliteit van zorg

Wkkgz: Gevolgen voor de praktijk van de kwaliteit van zorg Wkkgz: Gevolgen voor de praktijk van de kwaliteit van zorg Prof dr Kit Roes Directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid 13 mei 2014 Overzicht Kwaliteit van zorg in het UMC Utrecht Impact op diverse gebieden

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen (Detailrapport) Inspectiepunt Algemeen Ziekenhuis Nikolaas Telefoon 03 / 760 60 60 Inrichtende macht ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS Juridische vorm VZW Telefoon 03 / 760 60 60 Uitbatingsplaats

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne Vlaams Indicatoren Project VIP²: Handhygiëne Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht.

Nadere informatie

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus

Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Kennis en attitude van verpleegkundigen ten aanzien van decubitus Dr. Dimitri Beeckman Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery, King s College London Arteveldehogeschool Gent Plaats hierover

Nadere informatie

Definitieve ontslagdatum vs. Voorlopige ontslagdatum. Verpleegafdeling Neurologie. Conny Hegge

Definitieve ontslagdatum vs. Voorlopige ontslagdatum. Verpleegafdeling Neurologie. Conny Hegge Definitieve ontslagdatum vs. Voorlopige ontslagdatum Verpleegafdeling Neurologie Conny Hegge 1 Verpleegafdeling Neurologie (2J) - Wie zijn wij? - Wie is onze patiënt? - Wat is mijn rol op de afdeling?

Nadere informatie

JCI-praatje MDO. Maandag 20 juni Bernard Fikkers

JCI-praatje MDO. Maandag 20 juni Bernard Fikkers JCI-praatje MDO Maandag 20 juni Bernard Fikkers Focus : International Patiënt Safety Goals = internationale doelen voor patiëntveiligheid Identificatie & verificatie Read Back procedure Hoog Risico Medicatie

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen

Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Meten van veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 7de Limburgse Patiëntveiligheidssymposium 15 november, Atrium Heerlen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be UHasselt Patient Safety Group Inhoud

Nadere informatie

De weg naar. NIAZ Qmentum accreditatie. PZ H. Familie. Virginie Meesseman Maart 2017 Versie 3

De weg naar. NIAZ Qmentum accreditatie. PZ H. Familie. Virginie Meesseman Maart 2017 Versie 3 De weg naar NIAZ Qmentum accreditatie PZ H. Familie Virginie Meesseman Maart 2017 Versie 3 De weg naar Korte voorstelling van het ziekenhuis De weg naar Waarom accreditatie De voorbereiding: de zelfevaluatie;

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen (Detailrapport) Inspectiepunt Naam Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Adres Maesensveld 1, 3900 Telefoon 011 / 54 95 49 Inrichtende macht Naam Juridische vorm Adres MARIAZIEKENHUIS VZW

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International

Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International Ingangsdatum: 1 april 2014 Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International Dutch Inclusief normen voor ziekenhuizen van academische medische centra Vijfde uitgave

Nadere informatie

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen Cultuur van Succesfactoren & Valkuilen Riet Willems Riet.Willems@opzgeel.be Waarom focus op cultuur? Complexiteit van nieuwe tendensen (herstel, empowerment, participatie, vermaatschappelijking, kwaliteitsdenken,

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ 10 jaar accreditatie ETZ Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ Buitengewone Kwaliteit & Veiligheid afgestemd op jou Passie Open Flexibel Presteren Raad van Toezicht Comissie kwaliteit en veiligheid

Nadere informatie

VISITATIE. Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

VISITATIE. Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid VISITATIE Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Inhoud 1) Situering, bevoegdheden en doel van de visitatie 2) Werking visitatie 3) Nieuw toezichtsmodel 4) Referentiekader 5) Terugblik 6) Actualisatie

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Collegiale visitaties als start voor schoolontwikkeling. Juliette Vermaas Esther den Ouden

Collegiale visitaties als start voor schoolontwikkeling. Juliette Vermaas Esther den Ouden Collegiale visitaties als start voor schoolontwikkeling Juliette Vermaas Esther den Ouden Thema s presentatie 1. Doel collegiale visitatie: Juliette 2. Voorbeeld systematiek: Juliette en Esther 3. Visitaties

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy!

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! TRAININGEN INTERNE AUDITS Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! Continue kwaliteitsverbetering met de trainingen van Q-Academy Q-Academy heeft als voorloper in auditopleidingen een uniek aanbod

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Informatiebrochure Samen werken aan veilige zorg WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Kwaliteit en Veiligheid Wij doen mee! Onze kwaliteit aantoonbaar maken Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit Universitair Ziekenhuis Gent 1

Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit Universitair Ziekenhuis Gent 1 Patiëntenparticipatie in het UZ Gent - waar staan we? Team Integrale Kwaliteit 2014 Universitair Ziekenhuis Gent 1 2014 Universitair Ziekenhuis Gent 2 2 2016 Universitair Ziekenhuis Gent Wensbox 2014 Universitair

Nadere informatie

BOUWEN AAN KWALITEIT JAARDOCUMENT VERPLEEGKUNDIGE ADVIES RAAD

BOUWEN AAN KWALITEIT JAARDOCUMENT VERPLEEGKUNDIGE ADVIES RAAD BOUWEN AAN KWALITEIT JAARDOCUMENT VERPLEEGKUNDIGE ADVIES RAAD 2015 Inhoudsopgave Inleiding Bouwen aan kwaliteit in 2015 1. Vier verbeterprogramma s JBZ 2. Overige projecten en werkgroepen 3. Profilering,

Nadere informatie

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management

Nadere informatie

JCI ACCREDITATIE AZG. en de implicaties voor de ziekenhuispsychologen. Steve Van Herreweghe Afdelingshoofd klinische psychologie

JCI ACCREDITATIE AZG. en de implicaties voor de ziekenhuispsychologen. Steve Van Herreweghe Afdelingshoofd klinische psychologie JCI ACCREDITATIE AZG en de implicaties voor de ziekenhuispsychologen Steve Van Herreweghe Afdelingshoofd klinische psychologie Inhoud 1. Intro 2. Status praesens accreditatie in Vlaanderen 3. Situering

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Medicatieverificatie High Risk Medicatie EPD Indicator scan Dr. Joanna E. Klopotowska, postdoc onderzoeker Safety 4 patients VUmc/EMGO+ Drs. Bernadette Schutijser,

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg

Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg Wat leert calamiteiten onderzoek in de langdurige zorg? Dr. Henk J. van der Steeg 1 Agenda Reflectie op titel Retrospectief incident management Calamiteiten onderzoek VVT sector werkwijze commissie Prisma

Nadere informatie

INSTANTIES EN WETGEVING

INSTANTIES EN WETGEVING INSTANTIES EN WETGEVING WVTV 30 nov 2015 Instanties betrokken bij het transfusiebeleid van de Vlaamse ziekenhuizen FOD Volksgezondheid BeQuint HGR FAGG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorginspectie

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Productive Ward Implementatie & resultaten UZA Muriel Tegenbos Projectleider Productive Ward

Productive Ward Implementatie & resultaten UZA Muriel Tegenbos Projectleider Productive Ward Productive Ward Implementatie & resultaten UZA Muriel Tegenbos Projectleider Productive Ward Projectaanpak Projectstructuur Projectteam Productive Ward Projectleider Projectmedewerker (2FTE) Werkgroep

Nadere informatie

De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg

De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg De toepassing van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg De hete aardappel niet doorschuiven maar verantwoordelijkheid delen 8-4-2011 1 Noodzaak VMS Structureel falend risicomanagement

Nadere informatie

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit

1 07 oktober 2011. Handhygiëne Toolkit 1 07 oktober 2011 Handhygiëne Toolkit Aanleiding 2 Handvaten Handhygiëne is de meest effectieve maatregel om (zorggerelateerde) infecties te voorkómen. Invloed op mortaliteit, morbiditeit en welzijn Moeilijk

Nadere informatie

Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International

Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International Ingangsdatum: 1 april 2014 Internationale accreditatienormen voor ziekenhuizen van Joint Commission International Dutch Inclusief normen voor ziekenhuizen van academische medische centra Vijfde uitgave

Nadere informatie

Stoffenmanager en Stoffenbeleid, Stoffencultuur, V&G-cultuur? Niek Steijger TNO

Stoffenmanager en Stoffenbeleid, Stoffencultuur, V&G-cultuur? Niek Steijger TNO Stoffenmanager en Stoffenbeleid, Stoffencultuur, V&G-cultuur? Niek Steijger TNO Haalbaarheidsstudie: onderzoeksvragen 1. Hoe is de organisatorische inbedding van het STM-instrument vorm te geven? 2. Is

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS

TRAININGEN INTERNE AUDITS Tekst: Luluk van de Water Astro, Alice Mulder Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Hoe gaat Zorginspectie om met streefwaarden uit het eisenkader?

Hoe gaat Zorginspectie om met streefwaarden uit het eisenkader? Veelgestelde vragen over het nieuw toezichtmodel voor de algemene ziekenhuizen Zorginspectie bundelt op deze pagina de vragen die leven omtrent het toezichtmodel. Voor alle vragen met betrekking tot de

Nadere informatie

Accreditatie en psychiatrie: een geslaagd huwelijk? Alexianen Zorggroep Tienen

Accreditatie en psychiatrie: een geslaagd huwelijk? Alexianen Zorggroep Tienen Accreditatie en psychiatrie: een geslaagd huwelijk? Ivo Vanschooland Teamcoördinator Verslavingszorg Wendy Donders Coördinator Accreditatie Alexianen Zorggroep Tienen 22 oktober 2015 PLANNING Voorstelling

Nadere informatie

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 P R O G R A M M A 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 I N F O R M A T I E D A G Meerjarenplan 2013-2017 K w a l i t e i t e n p a t i ë n t v e i l i g h e i d Experten aan het woord en praktijkvoorbeelden Toelichting

Nadere informatie

Six Sigma Green Belt projectreview

Six Sigma Green Belt projectreview Six Sigma Green Belt projectreview verbeterreis op de afdeling Orthopedie Kim van Leeuwen Teamleider afd. Orthopedie Black Belt 3 januari 20 26--20 Dit is de voettekst Probleembeschrijving De ligduur van

Nadere informatie

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INHOUD > Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? > Waarom zijn kwaliteit van zorg en transparantie

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Safety Management System

Safety Management System Safety Management System Tbv ILT-sectorbijjeenkomst dd 7 nov 2013 Richard Hol / Hoofd Safety & Quality Assurance Inhoud Aanpak implementatie SMS Occurrence reporting proces Voorbeelden SMS producten Beoordeling

Nadere informatie

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 juni 2015 Centrale website zorgkwaliteit.be toont patiënten de resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen

Nadere informatie

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014

Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Lloyd s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker Improving performance, reducing risk Wie is Lloyd s Register,

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem

Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem Veiligheidscultuur als voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem Annemie Vlayen 6 oktober 2011, Diamant Center Brussel Inhoud 1. Voedingsbodem voor een Veiligheid Management Systeem 2. Meten

Nadere informatie

Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt.

Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt. Het elektronisch patientendossier zorgt voor zoveel administratieve rompslomp dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de patiënt. Dankzij het elektronisch patientendossier is het (medicatie)veiliger

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

ICURO-projecten stakeholdersoverleg proeve(n) van een ander communicatie-verhaal in de (ziekenhuis)zorg

ICURO-projecten stakeholdersoverleg proeve(n) van een ander communicatie-verhaal in de (ziekenhuis)zorg ICURO-projecten stakeholdersoverleg proeve(n) van een ander communicatie-verhaal in de (ziekenhuis)zorg Stefaan Van Roey Juridisch/ethisch stafmedewerker van ICURO VOKA 27 april 2015: kennissessie Patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder?

Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Patiëntenperspectief bij de kwaliteitsevaluatie van dialysezorg; Samen verder? Invitational herziening kwaliteitssysteem dialyse, 21 juni 2017 Karen Prantl, coördinator Kwaliteit & Onderzoek NVN 1 Afbakening

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

OPENBARE SAMENVATTING

OPENBARE SAMENVATTING OPENBARE SAMENVATTING Project Gebruikersgroep energiemanagement RVO Datum 17 juli 2015 Onderwerp Openbare samenvatting NRK/mix gebruikersgroep implementatie energiemanagement in context van Europese EED-wetgeving

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie