Tactus Verslavingszorg. Tactus Verwijzersbrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tactus Verslavingszorg. Tactus Verwijzersbrochure"

Transcriptie

1 Tactus Verslavingszorg Tactus Verwijzersbrochure

2 Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen, herkennen en doorbreken. Daarnaast geven we voorlichting en advies over bewust omgaan met gebruik. Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 4 Efficiënt verwijzen 5 Zorgaanbod Tactus 7 Werkwijze Tactus 8 Afspraak maken met Tactus 8 Binnen bij Tactus zonder afspraak 10 Vragen van hulpverleners 14 Adressen 15 Websites Tactus Verslavingszorg heeft 40 locaties, verspreid over diverse plaatsen in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Tactus is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen TACTUS, Instelling voor Verslavingszorg en Stichting Cad Zwolle. Deze zijn op hun beurt weer ontstaan uit verslavingszorginstellingen die vaak al tientallen jaren bestonden, één zelfs meer dan honderd jaar. Tactus bouwt dus voort op meer dan een eeuw ervaring in de verslavingszorg. Er werken bij Tactus circa 1000 mensen. Wij hebben onder meer gespecialiseerde verpleegkundigen, maatschappelijk werksters, preventiewerkers, psychologen en psychiaters in dienst. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden mensen. Dat varieert van telefonisch consult tot aan een intensieve behandeling in een kliniek. Voor verslavingsproblemen met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen, gokken en eten bieden we alle soorten hulpverlening aan. Ligt de problematiek van de cliënt op een ander terrein dan verwijzen we naar andere organisaties. Tactus is een stichting die hoofdzakelijk wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gemeentelijke subsidies en Reclassering. De letterlijke Latijnse betekenis van Tactus is gevoelszin. Het is ook een muziekterm die het ritme of de maat in een muziekstuk aangeeft. Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid. Deze drie kernwaarden dragen we uit in onze contacten met cliënten, medewerkers, relaties en samenwerkingspartners.

3 Efficiënt verwijzen Zorgaanbod Tactus Bent u huisarts, werkt u als hulpverlener in het maatschappelijk werk of in de geestelijke gezondheidszorg, werkt u bij het justitiële apparaat of bent u anderszins betrokken bij de hulpverlening aan mensen met verslavingsproblemen dan kunt u met vragen over verslaving en aanmelding van cliënten een beroep doen op Tactus. Het doel van deze brochure is om u snel en efficiënt wegwijs te maken in het uitgebreide en gevarieerde aanbod van Tactus-voorzieningen. We maken in deze brochure duidelijk met welke vragen en problemen u bij ons terecht kunt. Ook geven we aan hoe cliënten bij ons kunnen worden aangemeld. Bent u betrokken bij het gemeentelijk beleid, een GGD, het welzijnswerk of werkzaam in het onderwijs, dan is voor u waarschijnlijk vooral het aanbod van het circuit Preventie & Consultancy van belang. Voordat we ingaan op de beantwoording van vragen en de aanmelding van cliënten maken we eerst duidelijk hoe Tactus is georganiseerd. Deze informatie geeft u inzicht of u voor een verwijzing van een cliënt bij ons aan het goede adres bent. Bij Tactus werken we in circuits. In een circuit is een aantal activiteiten geclusterd, afgestemd op een specifieke groepen cliënten. Er zijn vijf circuits: Preventie & Consultancy Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Sociale Verslavingszorg Circuit Bij het circuit kennen we zowel langdurende als kortdurende behandeling en begeleiding. Soms blijven mensen thuis wonen en komen ze voor gesprekken naar Tactus; dit noemen we de ambulante hulpverlening. Soms worden mensen voor een bepaalde periode opgenomen in een kliniek. Voor vrouwen is er de mogelijkheid aparte programma s te volgen afgestemd op hun problematiek en rol die ze in de samenleving hebben. Tevens biedt Tactus de mogelijkheid om een online behandeling te volgen bij alcoholproblemen. De grote voordelen ten opzichte van een face to face behandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. De 12-stappenbehandeling van Tactus is een Minnesota model behandeling in deeltijd. Het volledige programma duurt 16 weken, gevolgd door een nazorggroep, waar u nog tot een jaar na de behandeling ondersteuning kunt vinden.

4 Circuit Preventie & Consultancy Het circuit Preventie & Consultancy houdt zich bezig met het voorkomen, terugdringen of beperken van problemen die ontstaan door het gebruik van middelen, alcohol of gokken. Dit doen we door voorlichting, beleidsadvisering en het geven van cursussen en trainingen. Daarnaast doen we mee in landelijke campagnes voor alcoholmatiging en drugspreventie. Circuit Forensische Verslavingszorg In het circuit Forensische Verslavingszorg behandelen we mensen met verslavingsproblematiek die met justitie in aanraking zijn gekomen. De Forensische Verslavingskliniek, de Piet Roordakliniek, is een voorziening voor langdurig verslaafde mannen die meerder strafbare feiten hebben gepleegd en dit gedrag willen doorbreken. De Piet Roordakliniek heeft twee locaties: een besloten afdeling op de locatie Apeldoorn en een meer open afdeling op de locatie Beneden Leeuwen. Daarnaast is er een afdeling intensief begeleid wonen. Op de locatie Apeldoorn bieden we een behandeltraject gericht op gedragsverandering en voorkoming van herhaling van delicten en middelengebruik. Op de locatie Beneden-Leeuwen vindt vervolgbehandeling en resocialisatie plaats en bieden we diverse nazorgmogelijkheden. Gezien de ernst van de problematiek hechten we aan nauwe samenwerking met de verwijzer. Meer informatie is te vinden in de informatiefolder van de Piet Roordakliniek Naar een nieuwe leefstijl; naar wonen en werken. Naast een klinische opname binnen de Forensische Verslavingszorg is er een Forensische Polikliniek waar ambulant onderzoek wordt gedaan en agressietrainingen worden gegeven. Circuit Verslavingsreclassering Het circuit Verslavingsreclassering heeft tot doel het voorkomen van delicten door mensen die al een delict hebben gepleegd. Dit kunnen gedetineerden zijn, maar ook mensen die in afwachting zijn van hun straf. Binnen het circuit Verslavingsreclassering kennen we drie kerntaken: het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies aan justitie, het bieden van begeleiding in het kader van toezicht en het begeleiden en laten uitvoeren van taakstraffen. Dit kunnen werkstraffen en leerstraffen zijn. Circuit Sociale Verslavingszorg Het circuit Sociale Verslavingszorg biedt zorg aan cliënten met chronische verslavingsproblemen welke al dan niet actueel zijn. Beperken van schade moet leiden tot een verbetering van kwaliteit van leven. De zorg bestaat uit enerzijds medisch-verpleegkundige zorg en anderzijds sociaal-maatschappelijke begeleiding. Dit kan op individueel niveau zijn, maar ook in groepsverband. Het doel van de sociale verslavingszorg is drieledig: verbetering van de gezondheid van de cliënt, resocialisatie van de cliënt en overlastbeperking voor de omgeving. Tactus heeft meerdere hostels waar wij opvang bieden voor deze groep cliënten. In het hostel krijgen ze zorg en begeleiding. Werkwijze Tactus Wij werken simpel gezegd volgens het principe: niet meer hulp dan nodig, maar niet minder dan verantwoord. Deze werkwijze noemen we de stepped care methode. Om te kunnen bepalen welke hulp minimaal noodzakelijk is, krijgen cliënten eerst een gesprek met ons: de intake. Meestal is dit een gesprek met een verpleegkundige of een maatschappelijk werker van Tactus. Behalve een kennismakingsgesprek is dit gesprek bedoeld om na te gaan wat de problemen en de (hulp)vragen van de cliënt zijn. In een multidisciplinair team bespreken we of en hoe we de cliënt verder kunnen helpen. De zorgcoördinator van het team stelt dit vast. De uitkomst bespreken we met de cliënt. Dat kan een concrete behandeling zijn die we kunnen uitvoeren in een van tevoren vastgestelde periode. Het kan ook zijn dat we (nog) geen behandeling starten, maar dat we eerst nadere diagnostiek willen doen om een beter beeld te krijgen van de problemen van de cliënt. Het is ook mogelijk dat we de cliënt niet kunnen helpen, bijvoorbeeld omdat het niet om verslavingsproblematiek gaat. In dat geval verwijzen we naar een andere instelling of organisatie. Sommige cliënten kunnen zonder afspraak wel altijd terecht in onze inloopcentra (zie verder onder Binnen bij Tactus zonder afspraak op pagina 8).

5 Afspraak maken met Tactus Het initiatief om een afspraak te maken ligt daar waar mogelijk bij de cliënt. Voor het eerste gesprek heeft deze een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze brief is voor ons noodzakelijk om de zorg die we aanbieden te kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Via onze website kunt u een voorbeeld downloaden (pdf-bestand). Met de verwijsbrief maken cliënten dus een afspraak (de adressen staan achter in deze brochure). In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in een crisissituatie) kan het moeilijk zijn om direct een verwijsbrief beschikbaar te hebben. Deze moet dan zo snel mogelijk achteraf worden geregeld. Familie, relaties en anderen uit de omgeving van de cliënt die vragen hebben of gebruik willen maken van ons aanbod kunnen ook contact opnemen met Tactus. Binnen bij Tactus zonder afspraak Bij de inloopcentra van Tactus kunnen cliënten gewoon binnen lopen. Dit zijn laagdrempelige voorzieningen waarvoor de cliënt geen afspraak hoeft te maken. Cliënten komen er in de eerste plaats niet voor hulp en begeleiding, maar veel meer voor een praatje, een kop koffie of gewoon even wat rust. Sommige cliënten gaan via deze voorzieningen op een gegeven moment wel gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Tactus. In dat geval moet vaak achteraf nog een verwijsbrief worden geregeld.

6 Vragen van hulpverleners De meeste vragen van (professionele) hulpverleners krijgen we over: 1. Verslavingen 2. Aanbod van Tactus 3. Reguliere aanmelding van een cliënt 4. Aanmelding bij de Forensische Verslavingskliniek 5. Aanmelding bij de verslavingsreclassering 1. Waar kan ik meer informatie over verslavingen vinden? Informatie over verslavingsproblematiek, alcoholverslaving, drugsverslaving, medicijnverslaving, gameverslaving, eetverslaving, gokverslaving of andere verslavingen vindt u: a. In de publieksbrochure van Tactus. Daarin is aangegeven wat wij doen op het gebied van verslavingen. Deze brochure kunt u verkrijgen via het hoofdkantoor van Tactus. b. Op onze websites: (hier kunt u ook de publieksbrochure downloaden), c. Bij de vestigingen van Tactus kunt u achtergrondinformatie krijgen over verslavingen gekoppeld aan het aanbod. Zie de adressen achter in deze brochure. 6. Crisisopname 7. Aanmelding achteraf 8. Vervolgtraject en nazorg Per vraag geven we hieronder aan wat de antwoorden zijn en waar u meer informatie kunt krijgen. d. Bij het circuit Preventie & Consultancy van Tactus kunt u informatie krijgen over het preventieaanbod en -programma s. Tactus verzorgt onder meer voorlichting op scholen, buurthuizen en dergelijke. Iedereen die vragen heeft over verslavingsthema s kan bellen met het circuit Preventie & Consultancy. Op bepaalde tijden kan men er ook langskomen met vragen. Het Hoofdkantoor van Tactus geeft informatie over het algemene beleid van Tactus. e. Het Trimbos-instituut (www.nigz.nl of tel ) heeft veel achtergrondinformatie beschikbaar over drugsproblematiek voor hulpverleners en onderwijsgevenden. Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (www.nigz.nl of tel ) heeft veel informatie over alcoholproblematiek en is verantwoordelijk voor nationale campagnes. f. Op de websites: en 2. Wat is het aanbod van Tactus? Voor informatie en advies over ons specifieke aanbod kunt u terecht bij een vestiging van Tactus. Van maandag t/m vrijdag kunt u ons op kantooruren via de volgende telefoonnummers bereiken: Almelo Almere Apeldoorn Emmeloord Enschede Deventer Hardenberg Harderwijk Hengelo Kampen Lelystad Steenwijk Vaassen Zutphen Zwolle U kunt bellen met de dichtstbijzijnde vestiging. Verder geeft onze cliëntenbrochure een goed beeld van ons aanbod. Deze brochure kunt u verkrijgen via het hoofdkantoor van Tactus. De brochure is ook te downloaden van onze website. 3. Hoe kan een cliënt worden aangemeld? Overweegt u voor uw cliënt behandeling in één van onze klinieken of ambulante hulpverlening dan kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging of de vestiging die het meest voor de hand ligt voor uw cliënt. Vermeld zo duidelijk mogelijk waarom en voor welk probleem of behandeling u uw cliënt wilt aanmelden. Hoe concreter de vraag, des te beter er hulp kan worden geboden. U kunt meteen checken of de cliënt bij de betreffende vestiging terecht kan en wanneer. Na aanmelding dient de cliënt zelf contact te zoeken met ons voor een eerste afspraak. Dan wordt bekeken of deze in aanmerking komt en of hij of zij goed te begeleiden is. Vanzelfsprekend moet een behandeling perspectief op verbetering of stabilisering bieden. 4. Hoe kan een cliënt bij de Forensische Verslavingskliniek worden aangemeld? Een aanmelding bij de Forensische Verslavingskliniek gebeurt door een verwijzer die bemoeienis heeft met een cliënt in verband met diens criminaliteit en middelengebruik. Meestal gaat het om een justitiële instelling. Voor aanmelding is een akkoordverklaring nodig van de behandelend huisarts. Enkele opnamecriteria zijn: recidive in verslaving en criminaliteit, bereid zijn tot behandeling, groepsgeschiktheid. Onze kliniek heeft een gedifferentieerd behandelaanbod. Na een eerste telefonische oriëntatie met de verwijzer kijken we waar de cliënt in het behandeltraject zou kunnen insteken. Voor al uw vragen kunt u terecht bij de Piet Roordakliniek, locatie Apeldoorn. 5. Hoe kan een cliënt bij de Verslavingsreclassering worden aangemeld? Een aanmelding bij de verslavingsreclassering gebeurt altijd door een justitiële instelling. Justitie kan onder meer vragen een onderzoeksrapport op te stellen over een cliënt, verzoeken om werkstraffen of vragen een behandeltraject op te stellen. Een justitiële verwijzing kent eigen regels en verloopt deels landelijk. Voor specifieke informatie kunt u bellen met het circuit Verslavingsreclassering van Tactus

7 6. Hoe kan een cliënt regulier worden aangemeld voor een crisisopname? De meeste aanmeldingen voor een crisisopname komen van ziekenhuizen, maatschappelijk werkers, huisartsen of het Leger des Heils. Voor crisisopnames is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en deze kunnen alleen telefonisch worden geregeld. Voor een crisisopname in Twente kunt u contact opnemen met de afdeling Diagnostiek en Opname van de locatie Raiffeisenstraat in Enschede, T In de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) kunt u terecht bij de afdeling Diagnostiek en Opname van de Locatie Piet Heinstraat in Zutphen, T In de regio Zwolle kunt u terecht bij de ambulante hulpverlening in Zwolle op locatie Dr. Stolteweg, T In de regio Flevoland bij de ambulante hulpverlening: in Harderwijk op locatie Burgtstraat, T in Almere op locatie Boomgaardweg, T in Lelystad op locatie Noorderwagenstraat, T De betrokken afdeling kan direct aangeven of er plek is, bepalen of een cliënt aan het juiste adres is en eventueel voorbereidingen treffen. Ook kunnen bijzonderheden vast worden doorgesproken. Bij de aanmelding moeten in ieder geval de volgende drie zaken aan de orde komen: De ernst van de situatie. Is er haast met de opname geboden? De aanleiding om de cliënt nu op te nemen. Het doel van de opname moet helder zijn. Ook moet de cliënt te coachen zijn. Eventuele contra-indicaties. Een cliënt moet bijvoorbeeld sociaal en fysiek in staat zijn om de behandeling te kunnen doorlopen. Dit nemen we bij de aanmelding met u door. Vermeld verder bij een aanmelding de naam en de geboortedatum van de cliënt. Bij een crisisopname is het niet altijd mogelijk direct een verwijsbrief van de huisarts bij te voegen. Dit dient zo snel mogelijk na de opname te worden geregeld. 8. Wat is na opname het vervolgtraject en hoe is de nazorg geregeld? Als u een cliënt heeft verwezen naar een vestiging van Tactus en informatie wilt over die cliënt, dan kunt u het beste contact opnemen met de betrokken vestiging. Vrijwel iedere cliënt heeft een vaste hulpverlener. Als deze niet aanwezig is, kunt u vragen naar het Hoofd Behandeling. Hij of zij kan u informeren over de situatie van de cliënt. Uiteraard binnen de daarvoor geldende privacyregels. Na ontslag uit een kliniek informeert Tactus zoveel mogelijk binnen twee dagen de huisarts van de betrokken cliënt per brief over het ontslag, de toekomstprognose, eventuele medicatie en verdere nazorg. Soms is er sprake van gedwongen ontslag, schorsing of overplaatsing naar een andere vestiging van Tactus of andere instantie. Ook hierover krijgen huisartsen automatisch bericht. Na ongeveer drie weken volgt de meer inhoudelijke zorg brief van de verantwoordelijke zorgcoördinator. In die brief worden het verloop en de resultaten van de behandeling en/of op name beschreven. 7. Hoe kan een cliënt achteraf worden aangemeld? Sommige cliënten die de laagdrempelige voorzieningen zoals een methadonpost, een inloopcentrum of een opvang- en adviescentrum bezoeken gaan op een gegeven moment ook gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Tactus. Hun huisarts wordt daarvan op de hoogte gesteld. Het is dan noodzakelijk om alsnog een verwijsbrief te regelen. Er worden ook cliënten naar Tactus verwezen voor hulp via andere organisaties. Dat is bijvoorbeeld het geval als de RIAGG een cliënt wil laten deelnemen aan een ontgiftingsprogramma. De RIAGG heeft voor die cliënt dan zelf al eerder een verwijsbrief ontvangen van de huisarts. Voor het gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Tactus is een verwijsbrief van de huisarts, vrijgevestigd psychiater of een andere professionele GGZ instelling nodig. De verwijsbrief is één van de voorwaarden voor financiering en behandeling

8 Adressen Websites Hoofdkantoor Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 Postadres: Postbus AD DEVENTER T STEDENDRIEHOEK Stationsstraat 47a 7311 NN APELDOORN T Piet Heinstraat JN ZUTPHEN T Apeldoornseweg EJ VAASSEN T en Preventie & Consultancy Brink BT DEVENTER T Forensische Verslavingskliniek Piet Roordakliniek Jachtlaan CP APELDOORN T Verslavingsreclassering Rijksstraatweg AC WARNSVELD T Dubbeldiagnose Deventer p/a Dimence, locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 Gebouw SB DEVENTER T TWENTE Hengelosestraat AD ENSCHEDE T Wierdensestraat GJ ALMELO T Laan van Driene 101 p/a De Opmaat 7552 EN HENGELO T Verslavingsreclassering Schouwburgplein AE ALMELO T Preventie & Consultancy Institutenweg PH ENSCHEDE T Individueel begeleid wonen Hengelosestraat AK ENSCHEDE T Regio Flevoland / Noord -Veluwe Boomgaardweg AC ALMERE T en Chill Out (jeugdhulpverlening) Burgtstraat ED HARDERWIJK T Noorderwagenstraat 2a 8223 AM LELYSTAD T Steunpunt Verslavingszorg Nagelerweg AB EMMELOORD T Regio Zwolle, Chill Out (jeugdhulpverlening) Preventie & Consultancy en Verslavingsreclassering Dr. Stolteweg AX ZWOLLE T Steunpunt Verslavingszorg Parkweg 1d 7772 XP HARDENBERG T Steunpunt Verslavingszorg Bregittenstraat KH KAMPEN T Steunpunt Verslavingszorg De Vesting GL STEENWIJK T

9 Tactus beweegt door gevoel, openheid en zorgvuldigheid Tactus Verslavingszorg Keulenstraat 3 T Postbus 154 F AD DEVENTER I Tactus Verslavingszorg 1e druk, maart 2009

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure U wilt verwijzen naar Tactus? Tactus Verwijzersbrochure Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 4 Efficiënt verwijzen 4 Zorgaanbod Tactus 7 Werkwijze Tactus 8 Afspraak maken met Tactus 9 Binnen bij Tactus zonder

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen,

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 7 Preventie en Consultancy 8 Behandeling & Begeleiding 8 Sociale Verslavingszorg 12 Forensische Verslavingszorg

Nadere informatie

LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance CERTIFICAAT Hiermede wordt verklaard dat het Information Security managementsysteem van: door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de volgende Information Security managementsysteemnormen:

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure

Tactus Verslavingszorg. Cliëntenbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus Verslavingszorg Inhoud 3 Welkom bij Tactus Verslavingszorg 5 Individueel 6 Groepen 8 Zelfhulp (InTact), Tactus Health & Lifestyle 9 Tactus

Nadere informatie

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE BIJ TACTUS LEER JE JE VERSLAVING DE BAAS TE WORDEN Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE Behandeling bij Tactus Welkom bij Tactus! Je wilt je leven niet meer laten beheersen

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure

Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure Meer weten over Tactus? Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen,

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Wat kan Tactus Verslavingszorg mij in de huisartsenpraktijk bieden? Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Criminaliteit en Verslaving

Criminaliteit en Verslaving Informatiefolder forensische verslavingskliniek voor verwijzer en publiek Criminaliteit en Verslaving Tactus Piet Roordakliniek De Werkgroep is van mening dat een geïntegreerd behandelplan, waarin zowel

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel. U bent bij Tactus voor behandeling van uw verslaving. Een moedige stap waarmee u voorkomt

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening voor ouderen. Ouderen

Ambulante hulpverlening voor ouderen. Ouderen Ambulante hulpverlening voor ouderen Ouderen Ambulant hulpverlening voor ouderen Iedereen wil oud worden, maar oud zijn is een ander verhaal. Je hebt tegenwoordig vaker een begrafenis dan een trouwerij.

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Verslaving, criminaliteit en resocialisatie

Verslaving, criminaliteit en resocialisatie Verslaving, criminaliteit en resocialisatie A. de Vries* De Werkgroep is van mening dat een geïntegreerd behandelplan, waarin zowel aandacht wordt gegeven aan de verslavingsproblemen als aan de persoonlijkheidsproblemen,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Psychiatrie Dagbehandeling Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie locatie Amsterlwijck juni 2006 pavo 0183 Inleiding Met u is afgesproken dat u deel gaat nemen aan de psychiatrische dagbehandeling

Nadere informatie

oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek

oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek D oetank Gemeente Ommen Wegwijzer Hulpverlening en schuldenproblematiek Colofon Opdrachtgever Gemeente Ommen Uitgave Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Overcingellaan 15 Postbus 426 9400 AK Assen T: 0592

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

BOUMAN De specialist in verslaving

BOUMAN De specialist in verslaving BOUMAN De specialist in verslaving 11-2015 Welkom! U bent met ons in contact gekomen omdat u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een probleem heeft met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen. In deze

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Visie op verslaving en verslavingszorg. Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen

Visie op verslaving en verslavingszorg. Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen Visie op verslaving en verslavingszorg Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen Mission-statement 4 Inleiding 6 Visie op verslaving 8 Visie op verslavingszorg 10 Aanbod en werkwijze

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts 1. De rol van de huisarts De huisarts kijkt op basis van de anamnese m.b.v. de Audit C of ICD 10 de cliënt alcoholafhankelijk is en doorverwezen moet worden naar

Nadere informatie

Ja, ik wil mij aanmelden voor de vakantieweek!

Ja, ik wil mij aanmelden voor de vakantieweek! Ja, ik wil mij aanmelden voor de vakantieweek! Achternaam M/V Roepnaam Voorletters Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Woonplaats Telefoon en/of mobiel E-mailadres School / groep / klas BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg Eleos in beeld met een eigen gezicht Veelzijdige zorg Eleos in het kort Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan

Nadere informatie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling

Nadere informatie

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment FACT Functie Assertive Community Treatment 1 FACT Functie Assertive Community Treatment Folder voor jongeren Algemene informatie Accare Drenthe/Overijssel maakt deel uit van Accare, een instelling voor

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie