Partner-organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partner-organisaties"

Transcriptie

1 Partner-organisaties

2 Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC CGI D&A medical group bv De Hondsberg Elkerliek Ziekenhuis Equator Research GGzE St. Elisabeth Ziekenhuis Inflecto Instituut Verbeeten Magnitude NIM Maatschappelijk Werk Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Philips Healthcare Stichting Prisma SKPO Eindhoven e.o Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Vlerick Business School ZZG Zorggroep

3 Aedes Vereniging van Woningcorporaties Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio s. Corporaties nemen op dit moment zo n 64% van de bouwproductie in Nederland voor hun rekening en investeren in de toekomst op terreinen als zorg en duurzaamheid. 1 op de 3 huishoudens woont in een corporatiewoning. Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Zo n 91% van de corporaties is lid van Aedes. Wij maken ons sterk voor optimale omstandigheden waaronder zij als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen. De normen van Aedes-leden zijn vastgelegd in de AedesCode en de Governancecode, die periodiek tegen het licht worden gehouden. Zo geven zij aan waar ze voor staan en waar ze op aangesproken kunnen en willen worden. De AedesCode is niet vrijblijvend. Leden staan ergens voor. Zij spreken elkaar daar op aan als dat nodig is. Juist in deze tijd werken we samen aan het hernieuwd vertrouwen in de sector, daarvoor is een sterke, open en zelfbewuste branchevereniging onontbeerlijk waar leden bewust lid van zijn. We merken dat de buitenwereld meer waarde hecht aan het lidmaatschap van een branchevereniging waar de lidmaatschapseisen hoog in het vaandel staan. Stakeholders als gemeenten, samenwerkingspartijen, ministerie, WSW en andere financiers gaan het ook steeds meer zien als een keurmerk. Werkomgeving Als afstudeerder/ trainee werk je op het kantoor van Aedes in het kantoor boven station Den Haag CS. Je werkt dus in het hart van politiek Nederland. Afhankelijk van je opdracht en je eigen wensen bepalen we wie jouw gaat begeleiden. Aedes bevindt zich op dit moment in een hectische omgeving. We zitten midden in een Parlementaire Enquete, een nieuwe Woningwet is in de maak en opgelegde heffingen maken dat onze leden grote stappen moeten maken in efficiency. Daarnaast is ook Aedes in transitie. We zijn bezig met het formuleren waar belangenbehartiging in de 21e eeuw over moet gaan en hoe we dat doen. Als afstudeerder/ trainee mag je hieraan een bijdrage leveren. Je werkt samen in een team van hoog opgeleide Aedes medewerkers en stakeholders in verschillende project- en werkgroepen. Hierbij krijg je een kijkje in de keuken van politieke belangenbehartiging richting ministeries en Tweede Kamer maar ook de aspecten van het werken in een branchevereniging. 3

4 Extended Master Organization Studies Aedes wil met de student afspreken dat hij of zij 2,5 dag aan het afstudeeronderzoek werkt en 2,5 dag meewerkt binnen de organisatie. Hierbij plant de student, in overleg met de begeleider, zelf de tijdsindeling. Aedes heeft ervaring met afstudeerders en trainees en vind dat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden van Aedes en we je daarbij veel willen leren. In de uren die je werkt krijg je als projectmedewerker en afstudeerder betaald. Vanuit je frisse blik wordt een vernieuwend inzicht gevraagd en een goede bijdrage aan de projecten die we uitvoeren. Vanzelfsprekend krijg je een introductieprogramma waarin je kennis maakt met de organisatie en de vereniging. Daarbij krijg je ook een kijkje in de keuken bij een van onze leden. Vervolgens draai je mee in diverse projecten waarin ruimte bestaat om je voorkeur aan te geven. Je zult veel leren, zowel qua inhoud als proces en wat het betekent om in een organisatie te werken die rekening moet houden met belangen van vele stakeholders. Ten aanzien van het afstudeeronderwerp heeft de student veel ruimte om zelf het onderwerp en kader te bepalen. Dit onderzoek dient echter ook meerwaarde voor Aedes te hebben. Arbeidsvoorwaarden De afstudeerder/ trainee werkt fulltime voor Aedes. Hiervoor wordt een contract opgesteld van 18 uur voor je functie als projectmedewerker. Daarnaast krijg je voor 18 uur een stagecontract. Je werkt over het algemeen op kantoor van Aedes waarbij je een volwaardige werkplek met faciliteiten hebt (PC, telefoon etc.). Voor het kunnen doen van je onderzoek krijg je de ruimte om dit op de universiteit te doen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt. Contactgegevens Marc van Rosmalen Secretaris Leden en Vereniging, Aedes Vereniging van woningcorporaties Telefoonnummer:

5 Amarant Amarant groep is een organisatie die in elke levensfase van mensen met een (verstandelijke) beperking gepaste en kwalitatief hoge zorg biedt. De Amarant Groep is een grote organisatie met meer dan 5000 medewerkers en is actief in de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Amarant Groep is in de statuten beschreven als: de behandeling, zorg- en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn. Amarant wil gepaste zorg wil bieden aan al haar cliënten uit vier verschillende doelgroepen. Als professional in de zorg weet Amarant groep dat de mens met een ernstig verstandelijke beperking vraagt om andere competenties, andere huisvesting, andere netwerken (etc.) dan de mens met autisme of de mens met een licht verstandelijke beperking. Daarom bestaat Amarant groep uit vier merknamen; Amarant is er voor mensen met een verstandelijke beperking, Idris is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag, Pauwer is er voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking en een niet aangeboren hersenletsel en het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is er voor mensen met autisme. De kern van de missie van Amarant groep is; Amarant Groep ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele en werkzame zorgconcepten waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke levensfase. Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat. Wij doen dit met vakbekwame professionals die zich kenmerken door aandacht, warmte en betrokkenheid. In overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden. Wij hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt. Werkplek Als Junior Trainee kom jij te werken op het hoofdkantoor op het Hooge Veer, een centrum voor specialistische zorg. Een locatie van Amarant dat zich bevindt op de Bredaseweg 375, 5037 LB in Tilburg. Frank Brouwers, de manager specialistische zorg RVE 6 zal de nieuwe trainee begeleiden. Amarant doet al mee met het Extended Master programma sinds de eerste editie en Frank Brouwers heeft alle trainees begeleid. Frank Brouwers is eindverantwoordelijk voor RVE 6 en voor Transitie en Transformatie. Amarant bevindt zich op dit moment in een turbulente omgeving. De opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid om de langdurige zorg betaalbaar te houden geeft Amarant groep de opdracht 27 miljoen te bezuinigen op een totale begroting van 270 miljoen. Deze forse bezuiniging heeft uiteraard concequenties voor alle medewerkers en betrokkenen van Amarant en brengt uitdagende vraagstukken met zich mee. 5

6 Er is een reorganisatie en organisatieontwikkeling in gang gezet waarbij deze bezuinigingen gerealiseerd zullen worden en tegelijkertijd gestreefd wordt naar nog hogere kwaliteit van zorg en vergroting van de participatie en welzijn van de client. Als junior trainee werk je samen in een team van managers van Amarant RVE 6 en 2, leuke en gepassioneerde collega s. Samen met hen zal je meewerken in verschillende project- en werkgroepen. Extended Master Organization Studies Door de organisatie wordt ingezet op dat de trainee 2,5 dag werkt aan zijn of haar afstudeeronderzoek en 2,5 dag meewerkt binnen de organisatie. De trainee is zelf verantwoordelijk voor het indelen van zijn of haar tijd. Amarant heeft de ervaring dat er goede, enthousiaste, hard werkende studenten van hoog niveau als junior trainee de organisatie binnenkomen. Aangezien je voor 18 uur betaald krijgt als projectmedewerker en 18 uur als stagiaire wordt er ook van je verwacht dat je daadwerkelijk jouw steentje bijdraagt aan de organisatie in de project- en werkgroepen. Allereerst zal je meelopen met de manager specialistische zorg om zo de organisatie goed te leren kennen. Hierna krijg je projecten en opdrachten toegewezen (waarin je zelf je voorkeur kan aangeven). Hiermee kan je dan aan de slag en ervaren hoe het is om te werken in een grote turbulente en vooruitstrevende organisatie. De student is vrij om zelf een thesisonderwerp te kiezen wat zijn of haar interesse wekt mits het ook relevant is voor Amarant. Arbeidsvoorwaarden De trainee zal fulltime voor Amarant werken. Je krijgt een contract van 18 uur als projectmedewerker, hierop is het CAO gehandicaptenzorg van toepassing. Daarnaast krijg je voor 18 uur een stagecontract. In eerste instantie wordt verwacht dat je bij Amarant aanwezig bent, je hebt een eigen werkplek en een laptop tot je beschikking. De ervaring leert dat studenten één dag op de universiteit werken voor hun onderzoek. In overleg zijn er verschillende mogelijkheden. Important: The location where the trainee shall work is Amarant Rijsbergen and therefore candidates must have a car (or live in the neighbourhood of Breda). The possibilities with public transport are very poor. Contactgegevens Marcella Janssen, Junior Trainee Amarant RVE6 en RVE 2, Amarant Groep, Bredaseweg 375, 5037 LB Tilburg. F.Brouwers, manager specialistische zorg

7 Berenschot Algemeen Berenschot is een onafhankelijk en gerenommeerd organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar door innovatie en ondernemerschap te koppelen aan creativiteit en kennis. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Ons bureau zit vol inspirerende, ambitieuze en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein (o.a. zorg, openbaar bestuur, maakindustrie, financiële dienstverlening) en onze brede expertise (o.a. benchmarking, bedrijfsvoering, HRM, informatiemanagement, juridische kennis, strategie en financiën, operational excellence) kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken. Wat bieden wij? Berenschot is sinds de start van de Extended Master OS betrokken. In de periode hebben 13 studenten het junior traineeship bij Berenschot succesvol afgerond. Het merendeel werkt nu voor Berenschot of een ander adviesbureau, allen hebben bij Berenschot een goede basis gelegd voor de start van hun loopbaan. Als junior trainee maak je net als je voorgangers onderdeel uit van de adviesgroep Benchmarking en Bedrijfsvoering gevestigd op het hoofdkantoor aan de Europalaan 40 in Utrecht. Een jong team van circa 20 adviseurs waar elke dag hard werken en presteren in een professionele setting gecombineerd worden om de beste kwaliteit voor onze klanten te leveren. Er wordt op een open en informele manier met elkaar omgegaan met een hoge bereidheid om elkaar te helpen. De adviseur zijn hoofdzakelijk werkzaam voor publieke en non-profit organisaties met veelal als doel het verbeteren van de kwaliteit, professionaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van het primaire proces en/of de bedrijfsvoering. Als junior trainee draai je actief mee binnen de adviesgroep en in de projectteams, je verricht onderzoek, je gaat mee naar de klant en je schrijft mee aan offertes en adviesrapportages. Dit zijn voorbeelden van de vele activiteiten die je zal verrichten. Hierbij zal je ook veelvuldig samenwerken met collega s uit andere adviesgroepen. Daarnaast is er alle ruimte om aan je scriptie te werken onder begeleiding van één van de adviseur. De mate waarin je aan je scriptie en aan projecten werkt zal per week verschillen. 7

8 Wie zoeken wij? Wij zoeken excellente, ambitieuze en proactieve studenten die zich door middel van een junior traineeship willen ontwikkelen op zowel professioneel (als adviseur) als op persoonlijk gebied. je bent handig met cijfers, communicatief vaardig, samenwerkingsgericht en gemotiveerd om het adviesvak te ervaren. Bij zowel het advieswerk als jouw scriptie staan we uitgebreid stil bij de eigen ontwikkeling. Je wordt begeleid door twee ervaren adviseurs. Zij bieden ondersteuning, maar dagen je ook uit om continu kritisch te zijn naar jezelf, naar je werk en je grenzen te verleggen om het maximale uit je junior traineeship te halen. Je leert en ervaart bij Berenschot net zoveel als dat je zelf wilt. Arbeidsvoorwaarden Bij Berenschot krijg je per maand een vergoeding van 408. Wanneer je niet langer de beschikking hebt over vrij reizen met het OV, dan vergoeden we de OV kosten. Verder krijg je de beschikking over een laptop waarmee je overal kan inloggen op het netwerk van Berenschot. Het Berenschot kantoor in Utrecht is ingericht volgens het Nieuwe Werken. In eerste instantie krijg je een flexibele werkplek op de 5 de verdieping waar het secretariaat van de adviesgroep zich bevindt. Echter is het altijd mogelijk om op een andere verdieping te gaan werken. In principe werk je vier dagen op kantoor en één dag thuis of op de universiteit. Dit omdat de ervaring leert dat je op die manier sneller en beter de organisatie en je collega s leert kennen. Daarnaast kan je hierdoor gemakkelijker betrokken worden bij interessante projecten. Contactgegevens Philippe Sprenger en Simon Heesbeen zijn de contactpersonen voor de Extended Master OS. Zij zijn beide adviseur bij Berenschot. Simon heeft in zelf de Extended Master OS afgerond. Voor meer informatie of bij vragen over Berenschot kan je contact met Simon of Philippe opnemen via of We zien jouw motivatie brief en curriculum vitae met plezier tegemoet. Je kan deze sturen naar Berenschot Groep B.V. t.a.v. Philippe Sprenger, Postbus 8039, 3503 RA Utrecht. 8

9 Birch Volg deze link voor meer informatie: 9

10 BMC Deze partnerorganisatie neemt niet deel aan de Extended Master

11 CGI Algemeen CGI is een IT Consultancy bedrijf dat zowel werkzaam is in de publieke als profit sector. Het van oorsprong Canadese bedrijf heeft 5 locaties in Nederland waar in totaal zo ongeveer 3500 mensen werken. Werkplek Momenteel zitten twee studenten bij CGI. Een bij de afdeling Services en de andere bij de afdeling Business Consulting Public Sector. Het bedrijf is anderhalf jaar geleden overgenomen, en de transitie is nog steeds merkbaar. Er zitten wat verschillen in de manier van werken voor en na de overname. De consensus onder collegas is dat de route die nu ingeslagen is, de duurzame en juiste oplossing is. In plaats van uurtje factuurtje wordt er nu veel meer gekeken naar duurzame relaties met klanten, waarbij niet alleen IT-systemen worden verkocht maar ook de ondersteunende diensten (langlopende contracten). Ondanks dat CGI een IT-automatiseringsbedrijf is, is IT-kennis niet vereist. Daar zijn genoeg experts voor aanwezig binnen het bedrijf. De tak consultancy richt zich echt op hoe het (IT- )vraagstuk van de klant opgelost kan worden, en hoe CGI daarbij kan helpen. CGI heeft een groot bereik aan klanten. Public Sector zit eigenlijk, zoals de naam zegt, in de gehele publieke sector. Van gemeenten tot politie, van ministeries tot de strandwacht, CGI heeft bij ontzettend veel partijen contracten. De afdeling services is op dit moment nog een van de kleinere afdelingen van CGI. De focus ligt op lange termijn contracten met klanten. Hierbij kun je denken aan het beheer van hosten van IT oplossingen voor telecom of energiebedrijven. Op deze afdeling zitten zowel managers die het contract beheren en het contact met de klant onderhouden, als werknemers die 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn om problemen op te lossen. Extended Master Organization Studies In het begin van het programma wordt de student actief ondersteund. De student wordt aangemoedigd zichzelf te introduceren in de organisatie en beter bekend te raken met het reilen en zeilen van CGI. Interessante en relevante collega s werden aangeleverd en de student plande afspraken in met hem om een goed beeld te vormen van de organisatie. In deze gesprekken was het zowel de student als de begeleiding die zocht naar werkzaamheden om het werk-gedeelte van de Extended Master vorm te geven. In de huidige studenten is dit in beide gevallen gelukt. Waar de eerste maand vooral bestond uit kennismaken met alles en iedereen (dus ook met de organisatie CGI zelf), werken beide studenten nu mee aan verschillende klussen. Klussen bestaan bijvoorbeeld uit het opstellen van een communicatieplan, het in kaart brengen van de (officieuze) machthebbers bij de klant, op intakegesprek bij mogelijke klanten, deepdive sessies met mogelijke leveranciers, het inventariseren van en brainstormen over mogelijkheden voor delen van CGI. Natuurlijk zitten er ook de stagaire -klusjes bij als zaken uitzoeken, maar deze 11

12 klusjes worden zowel door de afstudeerder als de professionals als nuttig ervaren. Immers, de professionals zien dat ze op de student kunnen vertrouwen, en de student komt simpelweg veel te weten over alles wat er speelt binnen het bedrijf. Er is met enige regelmaat contact tussen begeleider en student. Dit gebeurt soms gefaciliteerd, en soms toevallig. Op het moment is er sprake van een actieve houding van zowel student als begeleiding. Wanneer de student minder werkzaamheden heeft of problemen ervaart kan hij/zij altijd terecht bij de begeleiding, en wanneer de begeleiding een update vanuit de student wil is deze zo gebracht. Arbeidsvoorwaarden Wat betreft thuiswerken: de algemene regel is dat wanneer je geen afspraken hebt je min of meer vrij bent om te doen wat je zelf denkt dat goed is. Er zit hier echter wel een belangrijke toevoeging aan, waarin zowel begeleiding maar ook student zich in vinden, en die is dat het voor de student veel voordelen heeft om aanwezig te zijn op kantoor. Immers, je bent meer zichtbaar voor collega s, (je hoort er gewoon meer bij), je spreekt veel mensen die allemaal interessante dingen te vertellen hebben over het bedrijf. En simpelweg: je hebt je niet voor niets aangemeld voor het extended master traineeship, waarom zou je thuis blijven? Mocht je een circle-meeting hebben, een cursus of een afspraak s middags aan de andere kant van het land wordt je natuurlijk niet verplicht om aanwezig te zijn. Het is dus met name op basis van eigen goeddunken en gezond verstand. Je wordt dus erg vrij gelaten en er wordt beroep gedaan op je verantwoordelijkheidsgevoel. Reiskosten worden bij beide studenten vergoed. De locatie (Rotterdam Alexander, goed bereikbaar per auto en OV) waarop je te werken komt is een verdieping met flexplekken voor ongeveer 50 man, maar je kunt ook gerust een kamertje reserveren en een dag(deel) rustig in je eentje werken/bellen/etc. Contactgegevens George Hintzenweg 89, 3068 AX Rotterdam Contactpersoon 1: Kees van Rooij, Contactpersoon 2: Sicco-Jan van der Meulen, Student 1: Evelien Bulder, Student 2: Luc van Oorschot, (namens de studenten: benader ons zeker indien je meer wilt weten!!) 12

13 D&A medical group bv Algemeen D&A Medical Group is in 2000 opgericht door Ann Ouvry en Doike Zweers en sinds haar oprichting actief in de Nederlandse zorg-ict. We hebben trajecten begeleid bij meer dan 60 Nederlandse zorginstellingen, waaronder algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ instellingen, VV&T en VG zorg, regionale zorgorganisaties en koepelorganisaties. De laatste jaren is D&A uitgegroeid tot marktleider in de begeleiding van selectie- en implementatie-trajecten bij zorginstellingen. D&A begeleidt haar klanten van strategie tot uitvoering ; we beslaan het hele palet van strategische visievorming tot het begeleiden van implementatietrajecten. In ieder onderdeel van onze dienstverlening bewaken we de aansluiting tussen het organisatiebeleid en de impact hiervan op de werkprocessen en de medewerkers. Er is sprake van een gestage groei van de onderneming en steeds duidelijkere focus in het grote speelveld van de zorg-ict. Wij hebben een drietal hoofdpijlers: 1. ZIS/EPD-programma s in de Cure-sector 2. ECD-programma s in de Care-sector 3. Ziekenhuisbreed beeldmanagement (PACS II) We worden dagelijks geconfronteerd met complexe vraagstukken rondom patiëntenlogistiek, afdelingsprocessen, systeemintegratie en aansluiting op processen en randvoorwaardelijke zaken zoals ICT infra en organisatie. Onze consultants zijn dan ook op deze terreinen uitstekend ingevoerd. Naast de 3 hoofdpijlers richten we ons actief op een aantal deelgebieden, te weten: Revalidatie Online Zorg Healthcare intelligence Werkplek We beschikken over een stabiel groeiend team van ruim 25 goed opgeleide en ervaren adviseurs en projectmanagers. Al onze adviseurs en projectmanagers hebben affiniteit met de zorg, deels door zorg- of zorg-ict gerichte studies, deels door een arbeidsverleden in de zorg. Waar nodig maken we voor het bieden van specifieke expertise gebruik van associés. 13

14 Als je enorm leergierig bent, prettig in de omgang, collegiaal en aandachtig, heb je enkele basiskenmerken van D&A-mensen in je genen. Ze hebben aandacht voor elkaar, aandacht voor de klant en aandacht voor de details die een project tot een succesverhaal maken. D&A kent een informele cultuur. Extended Master Organization Studies De student krijgt een vaste begeleider toegewezen die hem/haar begeleidt bij zijn/haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hij/zij werkt binnen een projectteam volop mee aan een project, waarbinnen hij/zij zijn onderzoek kan verrichten. Bij D&A wordt de student ingezet op een of meerdere passende projecten, waarbij de student ervaring op zal doen op het vlak van projectorganisatie en programmaondersteuning en dat alles rond onze rode draad: digitalisering en implementatie van informatiesystemen in de zorg. Er is een inhoudelijk begeleider op het project, daarnaast is er een trajectbegeleider vanuit de directie die de ontwikkeling van de student zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak periodiek met hem/haar bespreekt en monitort. De vorige masterstudent heeft een onderzoek verricht naar factoren die positieve en negatieve invloed hebben op het gaan gebruiken van een nieuw EPD. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een thema voor de thesis dat past bij de interesse van de student en tevens raakvlakken heeft met de projecten waarbij deze student in wordt gezet, om de aansluiting tussen praktijk en theorie zo goed mogelijk te laten verlopen. Arbeidsvoorwaarden D&A medical group biedt je: een vaste onkostenvergoeding per maand. een vergoeding van de reiskosten tegen een vastgesteld bedrag per kilometer, voor zover er geen gebruikt wordt gemaakt van OV-kaart van de stagegever. samenwerking met fijne collega's. volop kansen voor groei en ontwikkeling. Contactgegevens Voor meer informatie over D&A medical group, kijk op onze website D&A medical group bv, Steenweg 17b (4181 AJ), Postbus 71, 4180 BB Waardenburg

15 De Hondsberg Algemeen De Hondsberg is een observatiecentrum voor kinderen en jongeren met complexe hulpvragen. De Hondsberg verzorgt diagnostiek en exploratieve behandeling, in poliklinische en ambulante alsook in residentiele vorm. De Hondsberg is een van de werkstichtingen van Koraal Groep. Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. De 11 werkstichtingen zijn gevestigd in Noord- Brabant en Limburg. De concernstichting van Koraal Groep is gevestigd in Sittard. Koraal Groep heeft in 2013 gekozen voor een vernieuwde strategie. Lees op de website meer over de belangrijkste elementen uit de strategie: Van zorgen voor naar zorgen dat, Samenhang en samenwerken, Aantoonbaar meer voor minder kosten, Kennis en expertise ontwikkelen. Bij De Hondsberg werken ongeveer 230 mensen, bij Koraal Groep ± Werkplek De Hondsberg bereid zich voor op de transitie: per 2015 valt de dienstverlening onder de Jeugdwet en niet langer onder de AWBZ. De organisatievraagstukken die voortkomen uit deze verandering vormen het aandachtsgebied van de student/trainee. De Hondsberg heeft zes thematische projecten, Sixpack, in uitvoering ter voorbereiding op de transitie. De projecten zijn gericht op het primair proces (kwaliteit, nieuwe arrangementen, aantoonbare meerwaarde), inrichten van de organisatie (efficiency, inrichting frontoffice, organiseren van flexibiliteit) en op verduurzamen van de rol als landelijk specialist (academisering, samenwerken in ketens en netwerken, innovatie). Het vraagstuk dat de master student in 2015 zal gaan aanpakken wordt in samenspraak overeengekomen. Voorjaar 2014 is nog niet duidelijk welke opgave in 2015 prioriteit krijgt. Mogelijk komen er uit de resultaten van 2014 nieuwe onderzoeksvragen en projecten voort. De Hondsberg houdt rekening met enige krimp. De transitie gaat immer gepaard met een forse bezuiniging op volume en tarief. Te verwachten is dat De Hondsberg in 2015 een reorganisatie ten uitvoer brengt. Extended Master Organization Studies De student wordt begeleid door een van de managers van De Hondsberg, tevens procesmanager van Sixpack. Samen met de directeur wordt de overeengekomen hoe de rol van 15

16 de student zal worden ingevuld. Er kan daarbij ook een combinatie gemaakt worden van meerdere opdrachten eventueel in samenwerking met Koraal Support, de ondersteunende afdeling die ook de Raad van Bestuur en directeuren van andere werkstichtingen advies en ondersteuning biedt. Arbeidsvoorwaarden De student heeft een stage-overeenkomst met een vergoeding van 425 euro per maand, exclusief reiskosten vergoeding en vergoeding dienstreizen. De student heeft de beschikking over een flexplek in Oisterwijk (tenzij een andere locatie passender is). Contact Contactpersoon van De Hondsberg: Dorine Brinkhof, manager Post: t.a.v. P&O /

17 Elkerliek Ziekenhuis Algemeen Het Elkerliek ziekenhuis te Helmond is een middelgroot ziekenhuis met ongeveer 2000 medewerkers, 500 bedden en 150 medisch specialisten, verdeeld over drie locaties: Helmond, Deurne en Gemert. De missie van het Elkerliek ziekenhuis is: een regionaal ziekenhuis zijn dat garant staat voor een tweedelijns zorg van goede kwaliteit. Veilig en vriendelijk. Het is de ambitie van het ziekenhuis dat voor de patiënt, huisarts, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars het Elkerliek ziekenhuis vanzelfsprekend eerste keus is, want: kiezen voor het Elkerliek is kiezen voor veilige, vriendelijke zorg van goede kwaliteit. De Elkerliek-cultuur, zoals deze genoemd wordt door medewerkers, is een informele cultuur. Het formele communiceren wanneer men elkaar nog niet kent, gaat snel over in informele onderlinge samenwerking. Naast de informele samenwerking, is er ook plaats voor gezelligheid. Zo worden bijvoorbeeld activiteiten ondernomen om de binding tussen medewerkers te stimuleren en kletst men tijdens de lunch lekker bij. Als trainee word je vriendelijk ontvangen, je hebt je eigen verantwoordelijkheden en er is veel aandacht voor begeleiding waardoor je zowel op het gebied van persoonlijke competenties als vaardigheden de mogelijkheid hebt om te groeien. Werkplek Het programmabureau EPD is opgericht om een volledig Elektronisch Patiënten Dossier te implementeren in het Elkerliek ziekenhuis. De afdeling houdt zich gedurende de loop van het programma bezig met de definitie, selectie en daadwerkelijke implementatie van het gekozen product. Alle aspecten van programma- en projectmanagement komen hierbij aan de orde. Op deze afdeling word je naast trainee, ook als volledig projectmedewerker gezien. Je voert ondersteunende werkzaamheden uit, die bijdragen aan de realisatie van het EPD. Hierbij kun je denken aan incidentele kleine taken in opdracht van je begeleider, maar moet je vooral ook denken aan taken en verantwoordelijkheden die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het EPD programma; van het opzetten van een business case, een risico managementstrategie of een informatie managementplan tot het bijhouden van de website met informatie over het EPD en het opzetten van trainingen voor medewerkers. Momenteel bestaat het programmabureau EPD uit zeven medewerkers waarvan één programmamanager, één externe programmamanager, één projectmanager, één projectmedewerker en drie trainees. Wanneer het traineeship in 2015 begint, zal het programmabureau hoogstwaarschijnlijk behoorlijk zijn uitgebreid, vanwege het steeds dichterbij komen van de daadwerkelijke implementatie en go-live van het EPD. Als trainee val je op dat moment midden in een complex en dynamisch veranderingstraject, waarbij je te maken krijgt met de vele facetten van Organisatiewetenschappen. 17

18 Extended Master Organization Studies Wanneer je kiest voor een traineeship in het Elkerliek ziekenhuis staat je een flinke uitdaging te wachten. Het Elkerliek staat aan de vooravond van een grote organisatieverandering met de komst van een EPD, waarvoor ook de nodige aanpassingen gedaan moeten worden op IT gebied. Bij het Programmabureau EPD zal je volledig betrokken worden bij de werkzaamheden, waarvoor geldt: hoe meer input vanuit jouw kant, hoe meer betrokken je zal worden en des te meer verantwoordelijkheid je zal krijgen. Wanneer jij laat zien dat je gemotiveerd bent om te leren en om mee te denken en te werken, zal je een succesvol traineeship te wachten staan. Daarnaast doe je natuurlijk niet alleen een traineeship om te werken maar ook om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. De begeleiders zullen hierin een zeer belangrijke rol spelen en fungeren als een coach. Zij zullen hun uiterste best doen om het beste in jou naar boven te halen, zodat jij, na dit traineeship, succesvol kan worden op de arbeidsmarkt. In het Elkerliek ziekenhuis word je behoorlijk vrij gelaten in de keuze van je scriptieonderwerp. Ideeën komen in eerste instantie vanuit jezelf, welke je daarna op jouw eigen manier vorm kan geven. Vanzelfsprekend is het van belang dat jouw onderzoek relevant is voor het ziekenhuis en dus aansluit bij je werkzaamheden. Veel dagelijkse werkzaamheden zijn te relateren aan onderwerpen vanuit de organisatiewetenschappen zoals innovatiemanagement, verandermanagement, cultuur en beleid, projectmanagement en gedrag in organisaties. Tijdens het traineeship krijg je een beeld van hoe deze onderwerpen daadwerkelijk aan de praktijk te linken zijn. Dat klinkt voor de hand liggend, echter het is voor veel studenten niet makkelijk om een directe vertaalslag te maken naar de praktijk. Daarom zullen de begeleiders je stimuleren om praktijksituaties terug te koppelen naar wat je tijdens je studie hebt geleerd. Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden worden door de meeste studenten als gunstig ervaren. Je maakt 36- urige werkweken, waarvan wordt verwacht dat je deze 36 uur daadwerkelijk aanwezig bent op kantoor. Hier krijg je uiteraard tijd om aan je scriptie te werken. Het doel is dat je, door aanwezig te zijn, alle ontwikkelingen op de werkvloer meekrijgt, waardoor het traineeship een stuk waardevoller zal zijn dan wanneer je 2,5 dag thuis of in de bibliotheek aan je scriptie werkt. Je ontvangt per maand salaris gebaseerd op een minimumloon voor 18 uur, gezien het feit dat je de helft van de tijd daadwerkelijk aan werkzaamheden voor het Elkerliek ziekenhuis besteedt. We zien de sollicitatiebrief van proactieve, positief gemotiveerde studenten graag tegemoet. Contactgegevens Postadres: Elkerliek Ziekenhuis, t.a.v. Programmabureau EPD, Postbus 98, 5700 AB Helmond Contactpersonen: Merijn Mulders, programmamanager tel: Pleuni de Groot, tel:

19 Equator Research Een jong adviesbureau met ervaren consultants. Equator Research adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Zo werkt Equator met een hogeschool aan een onderzoeksprogramma voor service innovatie. Of aan het opzetten van Living Labs voor hernieuwbare energie en gezonde steden. Ook multinationals werken met Equator aan innovatieprojecten, waar de inbreng van Equator zich richt op structureren, organiseren en het leggen van duurzame verbinding met andere bedrijven. Extended Master Organization Studies Studenten werken vanaf het begin mee in lopende opdrachten. Daarmee is werken bij Equator Research meteen ook werkervaring. In de eerste maanden bestaat het werk uit deelgebieden van een opdracht, bijvoorbeeld het opzetten van een interviewguide, een stakeholdersanalyse of een literatuur search. Later is de Extended Master student verantwoordelijk voor deelopdrachten, met uiteraard de consultants van Equator actief meekijkend op de achtergrond. Je bent dan vanaf het begin betrokken, werkt mee aan de afbakening van een nieuwe opdracht en je blijft erbij tot aan de afronding. Gedurende het gehele traject is er volop klantcontact en leert de student uit de interactie. De onderwerpen uit de opdrachten lenen zich goed voor de master thesis, en geven zo verdere verdieping aan de dienstverlening van Equator. We begeleiden je actief bij het onderzoek en het schrijven van je thesis. Werkplek Equator Research BV werkt nauw samen met universiteiten en hogescholen. We passen wetenschappelijke inzichten toe bij opdrachtgevers waar dat past. Veel werk wordt bij opdrachtgevers op locatie gedaan. Op de campus van de TU Eindhoven houdt Equator een eigen kantoor. De standplaats van jou als trainee is ons kantoor in Eindhoven. In de praktijk zal je ook bij klanten bezig zijn, afhankelijk van de opdrachten waaraan je werkt. Arbeidsvoorwaarden 19

20 De student heeft een stage-overeenkomst met een vergoeding van 450 euro per maand, exclusief reiskosten vergoeding voor reizen die niet met een OV kaart te doen zijn (of als je er geen meer hebt). De student heeft de beschikking over een flexplek in Eindhoven. Contactgegevens Equator Research BV, mr.ir. Murk Peutz MBA, Horsten 1, 5612 AX, Eindhoven Telefoon: , Website: 20

21 GGzE Algemeen GGzE is een geestelijke gezondheidsorganisatie voor de regio Eindhoven en de Kempen. Wij zijn een dynamische organisatie met ongeveer 2200 medewerkers met vele, specialistische voorzieningen voor complexe psychiatrische problematiek. Mede daardoor hebben we een regionale, als een bovenregionale als een landelijke functie. In 2013 zijn ruim cliënten bij ons in behandeling geweest. Veruit de meeste cliënten worden ambulant behandeld. GGzE heeft een kleine 1000 klinisch plaatsen. De kernwaarden van onze organisatie zijn aardig, krachtig en ondernemend. Dit jaar hopen we als eerste GGZ-instelling in Europa het Planetree label te krijgen. Planetree staat voor een mensgerichte zorg met als componenten: betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. Voor meer informatie zie Werkplek Bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, O&O, is plaats voor drie extended master studenten. O&O heeft twee belangrijke pijlers: academisering en innovatie. Onder academisering vallen alle specialistische opleidingen, de beroepsopleidingen, deskundigheidsbevordering en zeker niet op de laatste plaats het wetenschappelijk onderzoek via de onderzoekslijnen. Onder innovatie vallen alle centrale verandertrajecten. Je kunt hierbij o.a. denken aan de implementatie van e-health en introductie van nieuwe technologische mogelijkheden voor de zorg. Naast de inhoudsmensen als de opleiders voor de specialistische opleidingen, de bijzonder hoogleraren met hun onderzoeksgroepen, de praktijkbegeleiders voor de beroepsopleidingen en de beleidsmedewerkers zijn bij O&O ook medewerkers werkzaam die verantwoordelijk zijn voor de facilitering de processen die horen bij academisering en innovatie. O&O is een stafafdeling van de Raad van Bestuur, werkzaam voor de gehele GGzE, en werkt veel samen met regionale en landelijke bedrijven en instellingen en voor onderzoek ook met internationale partners. In de GGZ-wereld zitten we midden in het proces van grote veranderingen door o.a. veranderende kaders vanuit de overheid, zowel inhoudelijk als financieel. Deze veranderingen hebben grote invloed op de toekomst van de inrichting van de zorg, denk hierbij o.a. de besturingsfilosofie van de organisatie. Sinds enige tijd is de organisatie ook bezig om een fusie 21

22 traject voor te bereiden met De Combinatie, een jeugdzorginstelling in de regio Eindhoven. Extended Master Organization Studies Dit jaar is de vierde groep extended master studenten aan de slag binnen O&O. De eerste twee jaar hadden we jaarlijks twee studenten en sinds vorig jaar hebben we drie studenten. Maandelijks is er een gezamenlijk coaching gesprek met de manager van de afdeling samen met een vast lid van het team. Rode draad in deze gesprekken zijn de leerdoelen die bij de start van de stage worden geformuleerd door de student. Tussendoor staat de deur letterlijk of figuurlijk (via de mail of telefonisch) open voor de studenten bij de directe collega s voor praktische en inhoudelijke ondersteuning. Er zijn in het bestuursgebouw drie werkplekken binnen de afdeling beschikbaar voorzien van alle benodigde faciliteiten. De werkzaamheden in projecten en of opdrachten zijn altijd gekoppeld aan een vaste medewerker vanuit het team of organisatie. De onderwerpen van de projecten en of opdrachten kunnen veelzijdig zijn en zijn mede afhankelijk van ontwikkelingen die op dat moment spelen. Het kan om projecten gaan die gedurende het hele jaar lopen, maar ook zullen er projecten of opdrachten zijn die een korte periode behelzen. De thesisonderwerpen dienen in relatie te staan met de onderzoeksthema s/- lijnen binnen de organisatie. De studenten zullen begeleid worden in hun keuzes en ook gedurende het jaar is er ondersteuning vanuit de onderzoeksgroep op dit gebied. Arbeidsvoorwaarden Conform de voorwaarden vanuit de Universiteit. Contactgegevens. C.A.M. (Kees) Spitters Manager Onderzoek en Ontwikkeling GGzE Postbus Postvak DP AX Eindhoven Locatie De Grote Beek Dr. Poletlaan 39 Tel Mobiel

23 St. Elisabeth Ziekenhuis Algemeen Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg is een groot algemeen ziekenhuis met een hoog ambitieniveau. Het ziekenhuis staat voor optimale zorg door betrokken medewerkers en vrijwilligers. Het heeft ruim 3100 medewerkers, 73 vrijwilligers, 191 medisch specialisten en 162 arts-assistenten. Jaarlijks bezoeken zo n patiënten de poliklinieken en neemt het ziekenhuis patiënten op. Het beleid van het ziekenhuis is primair gericht op het verlenen van kwalitatief goede en betaalbare zorg. In het zorgproces staat de patiënt centraal. Hierbij zijn de vier speerpunten van het St. Elisabeth Ziekenhuis: - lief, wat staat voor menslievende patiëntenzorg; - lean, wat staat voor efficiënte bedrijfsvoering; - kwaliteit en veiligheid, voor verantwoorde patiëntenzorg. Deze speerpunten moeten zorgen voor een betere stroomlijning van het hele zorgproces, kortere wachttijd en meer aandacht voor de patiënt. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is per 14 augustus 2013 bestuurlijk gefuseerd met het TweeSteden Ziekenhuis. Deze fusie levert zowel op medisch kwalitatief als op financieel gebied een positieve bijdrage aan de zorg in de regio, met als uitgangspunt Dichtbij wat kan, centraal wat moet. Bureau Zorginnovatie Junior trainees zijn werkzaam binnen de afdeling Bureau Zorginnovatie (BZi) van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Binnen BZi worden nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het St. Elisabeth voortdurend gevolgd. Op deze afdeling zijn adviseurs aanwezig met kennis van verschillende onderwerpen om zorgprofessionals adequate ondersteuning te bieden bij vernieuwingstrajecten. BZi is een intern adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van kwaliteit, veiligheid, lean en projectmanagement. De afdeling bestaat uit ongeveer 12 vaste medewerkers en werkt op reguliere basis met stagiaires en trainees. De medewerkers van BZi vervullen over het algemeen de rol van adviseur, projectleider of opleider. Er is hierbij nauwe samenwerking met (zorg)professionals en de stafafdelingen. De klanten van BZI zijn het lijnmanagement en de (zorg)professionals uit het ziekenhuis. s 23

24 Extended Master Organization Studies Junior Trainees zijn, onder intensieve begeleiding, werkzaam binnen BZi met de nadruk op de volgende gebieden: - Lean is een van de strategische thema s van het ziekenhuis. Kern is dat iedere medewerker en specialist structuren en instrumenten kan inzetten om gezamenlijk (zorg)processen te verbeteren als normaal onderdeel van het dagelijks werk. - Veiligheid is een van de strategische thema s van het ziekenhuis. Veiligheid richt zich met name op het vermijden van schade aan de patiënt en het verbeteren van bestaande en nieuwe processen. Op deze onderwerpen werken de trainees onder andere mee aan (ziekenhuisbrede) projecten, adviestrajecten, scholing en/of coaching van afdelingen. Daarnaast spelen de trainees ieder jaar een grote rol in het organiseren van een lean-symposium voor 250 interne en externe gasten. De mogelijke thesisonderwerpen zijn gefocust op veiligheid en/of lean. Daarnaast is wekelijks een overleg met de begeleider. Tijdens dit overleg wordt de voortgang van de werkzaamheden en de thesis besproken. Hierbij is nadrukkelijke aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling tijdens de traineeship. Binnen BZi krijgen junior trainees de kans om: - zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen; - praktijkervaring op te doen in het werk als intern adviseur; - mee te lopen met collega s uit het hele ziekenhuis; - persoonlijke begeleiding te ontvangen van een ervaren adviseur. Arbeidsvoorwaarden De volgende arbeidsvoorwaarden gelden voor de junior trainees: - werkweek van 36 uur (werktijden in overleg); - eigen werkplek; - training lean inbegrepen; - stagevergoeding van ongeveer 330,- per maand conform Cao Ziekenhuizen; - na afronding van je traineeship eenmalig één extra maand stagevergoeding; - vakantie-uren conform Cao Ziekenhuizen; - reiskostenvergoeding conform Cao Ziekenhuizen1. 24

25 Contactgegevens St. Elisabeth Ziekenhuis t.a.v. Bureau Zorginnovatie Postbus LC Tilburg Marloes Hendriks Senior adviseur Lean Telefoon: Ellen Reijnders Senior adviseur Veiligheid Telefoon: Je ontvangt alleen reiskostenvergoeding indien je aantoonbaar geen recht hebt op een studenten-ov. 25

26 Inflecto Algemeen Inflecto is een expertisecentrum voor ketensamenwerking en is gespecialiseerd in het strategisch, beleidsmatig en operationeel adviseren, organiseren, implementeren en ondersteunen van organisatie overstijgend samenwerken. Het is de ambitie om hét ketenexpertisecentrum van Europa te worden. Ter ondersteuning en borging van deze ketensamenwerkingsverbanden wordt web-based samenwerkingssoftware (INKIS) gebruikt. Inflecto is gespecialiseerd in de volgende gebieden: Profit en non-profit organisaties begeleiden bij het kantelen richting (horizontale) samenwerkingsverbanden. Het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning van de netwerk- en ketengerichte uitvoeringspraktijk (meten van intensiteiten van samenwerking, wegings-instrumenten, ketenreferentiemodellen, etc.). Het ontwikkelen en uitvoeren van in-company trainingen en opleidingen m.b.t. ketenregie, coaching on the job van teams en individuele professionals, games ter simulering van multiagency collaboration. Het aanbieden van samenwerkingssoftware (INKIS) ter ondersteuning van inter en intra organisatorische ketensamenwerking. Werkplek Collega s werken niet alleen op het kantoor in Den Haag, maar ook bij klanten of thuis. Deze manier van werken vraagt een hoge mate van zelfstandigheid, discipline en pro-activiteit. Collega s werken samen aan verschillende samenwerkingstrajecten voor verschillende opdrachtgevers. (Potentiële) Opdrachtgevers bevinden zich in zowel de profit als de non-profit sector. Extended Master Organization Studies De afgelopen jaren hebben verschillende studenten met succes de traineeship gevolgd bij Inflecto-INKIS. Door de nauwe band met Tilburg University sluiten de werkzaamheden en mogelijke thesisonderwerpen direct aan bij de Extended Master Organization Studies. Studenten worden intensief begeleid bij hun werkzaamheden waardoor professionele en persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel kan zijn van de traineeship. 26

27 Condities De traineeship zal worden ingevuld volgens de voorwaarden zoals beschreven in het document Extended Master Organization Studies Contactgegevens Stijn van Sommeren, Msc. Bezoekadres: Muzenstraat 120, 2511 WB Den Haag Postadres: Postbus 81, 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon: +31 (0) Websites: 27

28 Instituut Verbeeten Algemeen Instituut Verbeeten (BVI) is een gespecialiseerd ziekenhuis in radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Voornamelijk worden er oncologische patiënten bestraald. Het instituut werkt vanuit de overtuiging dat de patiënt centraal staat en recht heeft op zorg van hoogwaardige kwaliteit. Het instituut heeft 3 locaties: Tilburg, Breda en Den Bosch, waar in totaal 250 medewerkers werkzaam zijn. Werkplek De hoofdlocatie van BVI bevindt zich in Tilburg. Binnen BVI wordt veel aandacht besteed aan lean management. Door de interne ontwikkeling van lean management in BVI is Lean Verbeeten ontstaan. De werkzaamheden bij bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en opleidingen, het coachen van leidinggevenden en het faciliteren van kennisuitwisseling tussen organisaties. Sinds enkele jaren gebeurt dit naast voor het eigen ziekenhuis, ook voor andere zorginstellingen. Het team van bestaat uit vijf medewerkers. De kracht van het team zit in de jonge leeftijden en verschillende achtergronden. Extended Master Organization Studies Instituut Verbeeten sluit voor de vierde keer aan als partnerorganisatie bij de Extended Master Organization Studies. Binnen het is één plaats beschikbaar. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan de thesis en gedurende het traject vindt er ook steeds meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid in verschillende interessante projecten plaats. Onderwerpen van onderzoeken die in het verleden gedaan zijn: kritische succesfactoren en barrières van lean management, standaardisatie, continu verbeteren en sociale innovatie. De meerderheid van het team is recent WO afgestudeerd en er is daarom voldoende hulp en begeleiding voor de thesis. Daarnaast vinden er reflectiegesprekken plaats waarin professionele en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Arbeidsvoorwaarden De vergoeding voor de traineeship is conform afspraak met de universiteit en de reiskosten worden vergoed. Per jaar krijg je 20 vakantiedagen excl. wettelijke feestdagen. In principe zit je 40 uur op kantoor, waarvan je 20 uur aan je thesis werkt en 20 uur meewerkt op de afdeling. Indien nodig is het ook toegestaan om thuis of op de universiteit aan je thesis te werken. Contactgegevens Instituut Verbeeten, t.a.v. Steven Leenheer, Postbus 90120, 5000 LA Tilburg Telefoon: , Website: 28

29 Kamer van Koophandel Algemeen De Kamer van Koophandel helpt ondernemers succesvoller te groeien, te innoveren en te ondernemen in binnen- en buitenland. De Kamer van Koophandel biedt ondernemers passende data, kennis en de juiste netwerken. Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Kamer van Koophandel van start. Een landelijke organisatie waarin de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum hun krachten bundelen. In de digitale kennismaking ziet u meer over de koers van de nieuwe Kamer van Koophandel. Wij werken vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangen, die sector- en grensoverschrijdend zakendoen en volop participeren in (online) netwerken. Werkplek De Kamer van Koophandel heeft 19 kantoren in heel Nederland, waar alle ondernemers terecht kunnen voor zaken die om persoonlijke afhandeling vragen. Vanuit vijf regionale hoofdkantoren worden ondernemers met groeipotentie ondersteund middels projecten. Daarbij staan de thema s Starten en Overnemen, Internationaal ondernemen en Innoveren centraal. Jij zal actief gaan meewerken in projecten. Binnen de projecten maak je afspraken met de projectleider over jouw activiteiten. Daarnaast zal één collega optreden als jouw vaste begeleider. De standplaats van jou als trainee is kantoor Utrecht. In de praktijk zal jouw werkplek veelal ingegeven worden door de activiteiten die jij ontplooit. Het flexibele werken biedt jou de mogelijkheid om vanuit iedere Kamer van Koophandel kantoor of incidenteel vanuit huis werken. Extended Master Organisation Studies De Kamer van Koophandel biedt een unieke omgeving om concrete adviespraktijkervaring te combineren met een afstudeeronderzoek naar een actueel maatschappelijk onderwerp dat leeft bij ondernemers. De Kamer van Koophandel beschikt volop over kwantitatieve (en kwalitatieve) data. Binnen de Kamer van Koophandel zijn meerdere interessante onderzoeksideeën aanwezig. We zullen samen met jou een onderwerp kiezen dat aansluit op het thema waarmee jij je ook in de dagelijkse werkzaamheden bezig houdt. Vier Extended 29

30 Masters zijn je voor gegaan. Hierdoor heeft de Kamer van Koophandel veel ervaring heeft opgedaan in het begeleiden van de junior trainees. Onderwerpen die zij hebben onderzocht zijn: crossovers, besluitvorming bij investeringen en ecosystemen. Afhankelijk van het animo en de klik met mogelijke trainees is er bij de Kamer van Koophandel plaats voor 1 tot 4 Extended Master studenten in 2014/2015. We zijn op zoek naar een junior trainee die zelfstartend en zelfredzaam is en verantwoordelijkheid en initiatief neemt. Laat jij zien dat je dat kunt? Dan krijg je de ruimte om in korte tijd veel verschillende ervaringen op te doen en jezelf te ontwikkelen. Ook krijg je de ruimte om te werken aan een persoonlijk ontwikkelplan en wordt er tijd ingeruimd om te werken aan jouw ontwikkeldoelen. Ons uitgangspunt: jij bent verantwoordelijk voor jouw traineeship en daarbinnen voor de activiteiten bij de Kamer van Koophandel en Tilburg University. Natuurlijk werken wij er graag aan mee om dit jaar tot een succes te maken. Arbeidsvoorwaarden De Kamer van Koophandel biedt de junior trainee de gebruikelijke vergoeding voor Extended Master studenten, een telefoon en een laptop. Heeft de student niet langer de beschikking over vrij reizen met het OV, dan is ook een NS Business card mogelijk. Contactgegevens Myrthe Hooijman is de contactpersoon voor de Extended Master OS. Zij is Senior Adviseur bij de Kamer van Koophandel en heeft Personeelswetenschappen in Tilburg gestudeerd. Voor meer informatie over het Extended Master programma bij de Kamer van Koophandel kun je contact opnemen met Martijn Lentz, en Martijn heeft de Extended Master OS gevolgd in 2012/2013 en werkt nu als adviseur bij de Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel Postbus CW Amsterdam 30

31 Magnitude Wie zijn wij? Magnitude Consulting is een hoogwaardig adviesbureau dat zijn cliënten helpt bij voor hen belangrijke vraagstukken. Wij werken voor ambitieuze opdrachtgevers van gerenommeerde organisaties in onder andere de financiële sector, de retail sector en de (semi)overheid. Onze belangrijkste onderscheidende factor is dat wij sinds onze oprichting in 1998 een gemiddelde klanttevredenheid hoger dan een 8 realiseren. Onze dienstverlening richt zich op het samen met onze cliënten realiseren van duurzame prestatieverbetering. Dit doen wij op het gebied van: Strategie Besturing & Organisatie Regievoering Bij ons bureau heerst een open sfeer die ondernemerschap, verantwoordelijkheid én oprechte verbondenheid met elkaar combineert. We vinden prestatiegerichtheid, hoge kwaliteit (>8), respect en plezier hebben met opdrachtgevers en collega s belangrijk. Samen gaan wij voor het realiseren van helderheid en impact. Magnitude Consulting heeft circa 15 consultants in dienst en is gevestigd in een ruime villa te Zeist. Wat hebben we jou te bieden? Wij bieden excellente studenten de kans om door middel van een traineeship jezelf te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk gebied. Je werkt mee aan uitdagende strategie- en organisatievraagstukken die bovenaan de bestuurlijke agenda staan van toonaangevende ondernemingen. Voorbeelden hiervan betreffen de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische visie; het in kaart brengen en optimaliseren van processen; en het vormgeven en implementeren van kostenreductie- en herstructureringsprogramma s. Daarnaast krijg je intensieve begeleiding van een van onze management consultants bij het schrijven van je afstudeerscriptie. Samen kiezen we voor een uitdagend én relevant onderwerp en maken we je onderzoeksvoorstel concreet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vraagstukken rondom strategische samenwerking tussen organisaties (o.a. outsourcing, allianties, shared services), executiemanagement/strategie-implementatie of verandermanagement. Door het organiseren van een ronde tafel bijeenkomst en het publiceren van een artikel op basis van je (afstudeer)onderzoek, help je ons daarnaast met het versterken en profileren van onze identiteit en het intellectuele vermogen van ons bureau. Bij zowel het advieswerk als je scriptie staan we uitgebreid stil bij jouw ontwikkeling. Wij geven je helderheid over wat er van je wordt verwacht en zijn continu kritisch ten opzichte van elkaar. Daar leren wij van en helpen wij elkaar verder mee. 31

32 Naast het ontwikkelen en afstuderen bieden we jou een vergoeding van 450,- in de maand. Je krijgt een vaste kantoorplek en de beschikking over een laptop. Wij verwachten van jou dat je 40 uur in de week aanwezig bent. Wie zoeken we? We zoeken studenten met een sterke drive tot het leveren van meer dan gemiddelde toegevoegde waarde en kwaliteit. Je hebt gevoel voor humor en bent een zelfstarter, die concrete resultaten kan neerzetten binnen afgesproken deadlines. Je bent op je sterkst, wanneer de oplossing niet direct voor het grijpen ligt. Daarbij maak je gebruik van je conceptueel en analytisch vermogen. Contactgegevens Heb je nog vragen of wil je meer weten, neem contact met ons op via of Kijk ook op onze website Boulevard BK Zeist tel

33 NIM Maatschappelijk Werk Algemeen NIM werkt aan menswaardigheid en is daarom een organisatie met unieke sociale professionals die doen wat nodig is om mensen die het in hun leefsituatie net niet redden, in kleine stappen te versterken om het net wel te redden NIM Maatschappelijk Werk biedt de meest laagdrempelige en eerste ingang naar hulp, informatie of advies aan mensen die het (even) net niet op eigen kracht redden. Dit kan gaan over opvoeden, relaties, (rouw)verwerking, scheiden, financiële zaken, wet- en regelgeving en allerlei andere vragen en problemen die mensen tegen komen. NIM biedt hulp, informatie en advies in wijkcentra, in gezondheidscentra, op scholen en bij bedrijven. Ook gezinscoaching, casemanagement en hulp bij huiselijk geweld behoren tot het aanbod. De sociale professionals zoeken in hun werk zoveel mogelijk de samenwerking op met andere organisaties, zowel binnen als buiten onze branche. NIM levert daarnaast een grote bijdrage aan de Sociale Wijkteams, lokale toegangspoorten en andere samenwerkingsteams in de regio. Wanneer onze sociale professionals zelf niet de geschikte ondersteuning kunnen bieden zorgen wij voor een passende verwijzing, zodat mensen op de juiste plek terechtkomen en de hulp geboden krijgen die zij nodig hebben. NIM is werkzaam in negen gemeenten in en om Nijmegen: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen en er zijn circa 140 professionals en 150 vrijwilligers werkzaam bij NIM. Werkplek Als trainee bij NIM ben je werkzaam op de stafafdeling van NIM en ben je onderdeel van het besluitvormingsorgaan van de organisatie: het GO (Groot Overleg). Je krijgt de mogelijkheid om aan veel verschillende projecten te werken met verschillende collega s. De inhoud van de projecten hangt sterk af van interne en externe ontwikkelingen. Zo zijn staan er ten gevolgen van wetsveranderingen een aantal grote decentralisaties en transities voor de deur. Voor NIM zijn vooral de decentralisatie van de AWBZ-taak begeleiding en de Jeugdzorg relevant. Welzijn en zorg en de toegang hiertoe wordt steeds meer lokaal georganiseerd. Dit uit zich in de vorming van lokale toegangspoorten waarin vanuit het lokale niveau (wijk, dorp, kern, stad) toegang geboden moet worden tot de nodige zorg en ondersteuning volgens de principes van de Kanteling. In de meeste gemeenten in de regio Nijmegen leidt dit tot de vormgeving van Sociale Wijkteams. Kleine, buurtgebonden, multidisciplinaire teams die samen met bewoners in de wijk zoeken naar praktische oplossingen voor mensen die problemen hebben. Het maatschappelijk werk heeft een belangrijke rol in deze toegangspoorten en sociale wijkteams en NIM wordt op diverse plekken gevraagd (uitvoerings)regie te voeren op deze nieuwe teams en werkstructuren. Dit brengt een hele verzameling aan externe en interne uitdagingen met zich mee, in het kader van aangaan en onderhouden van samenwerkingsrelaties tussen organisaties, het opzetten, uitvoeren en evalueren van deelprojecten, het initiëren of monitoren van interne 33

34 reorganisaties en diverse andere aspecten van organisatieverandering gerelateerd aan deze ontwikkelingen. Extended Master Organization Studies Bij NIM vinden wij het belangrijk dat de ervaring die je opdoet gedurende het traineeship bijdraagt aan zowel jouw professionele- als persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de driewekelijkse voortgangsbespreking wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Ingegeven door de vele ontwikkelingen in de omgeving waarin NIM werkzaam is en de platte organisatie structuur, krijg je bij NIM de kans om op veel verschillende niveaus een kijkje in de keuken te nemen en mee te werken aan verschillende projecten. Samen met je begeleider stem je af welke projecten het beste bij je passen. Er wordt echter wel een proactieve houding gevraagd van studenten; er is genoeg te doen, maar het werk komt niet vanzelf aanwaaien. Wat betreft het schrijven van je master thesis wordt het aangeraden de nadruk te leggen op kwalitatief onderzoek. Vooral omdat NIM een relatief kleine organisatie is en daarmee de data wellicht te beperkt is voor een kwantitatieve studie. Het thesisonderwerp zal nauw verband houden met de strategische kernambities van NIM en de ontwikkelingen rondom de transities. Eerdere scripties hebben zich bijvoorbeeld gefocust op de uitkomst van gestisch management of autonomie binnen teams van maatschappelijk werkers. Arbeidsvoorwaarden Als trainee bij NIM ben je voornamelijk werkzaam op het hoofdkantoor van NIM aan de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Het kantoor ligt circa 15 minuten fietsen van het centraal station en is per bus goed bereikbaar (10 min.). Het hoofdkantoor is ingericht met flexibele werkplekken verdeeld over twee verdiepingen. Het is mogelijk om gedeeltelijk thuis te werken (aan je thesis), je krijgt een telefoon van NIM om flexwerken te faciliteren/stimuleren. In principe gaan we ervan uit studenten beschikken over een studentenreisproduct, een vergoeding is bespreekbaar wanneer hier geen sprake van is. Daarnaast staat er een financiële tegemoetkoming in de vorm van een stagevergoeding van 400 euro tegenover het werk dat je als trainee uitvoert bij NIM. Contactgegevens NIM Maatschappelijk Werk Panovenlaan DZ Nijmegen Thijs Knoeff (programmamanager)

35 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Algemeen Vanaf 1 januari 2013 is de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) opgericht. Vanaf 1 juni 2013 is zij volledig operationeel. De OMWB is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant en werkt voor overheden, bedrijven en bewoners in het werkgebied aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De OMWB maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg en voeren we specialistische taken uit op het gebied van milieu, zoals bodem-, lucht- en geluidsmetingen. In totaal zijn er 28 omgevingsdiensten in Nederland. Per 1 januari 2013 moet dit landelijk stelsel van omgevingsdiensten zorgen voor verbetering van de handhavingspraktijken op het terrein van VROM-regelgeving, omdat er tot dan sprake is van fragmentatie in de handhaving van milieuregels, onrechtvaardige verschillen in behandeling van burgers en bedrijven, geen zicht op mobiele en ketenactiviteiten, en een falende aanpak van zware en georganiseerde milieucriminaliteit. Zes omgevingsdiensten, waaronder de OMWB, worden aangewezen voor het toezicht op de meest risicovolle bedrijven, de zogeheten BRZO-bedrijven. De visie van de OMWB is: Wij zijn vóór 2017 dé gezaghebbende uitvoeringsorganisatie, die op een innoverende en doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardige bijdrage levert aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Om dat doel te bereiken investeren wij in zaken als organisatieontwikkeling, innovatie en samenwerking met anderen. Werkplek Bij de OMWB werken ruim 265 medewerkers, waaronder toezichthouders, handhavers, vergunningverleners en specialisten op het gebied van milieu. Deze medewerkers zijn overgekomen vanuit gemeenten in het werkgebied, de voormalige Regionale Milieudienst en de Provincie. Het opbouwen, structureren en organiseren van een nieuwe dienst kost tijd en biedt veel interessante uitdagingen. Het cultuuraspect speelt daarbij een cruciale rol. Om de drie bloedgroepen tot een gezamenlijke cultuur te smeden is er direct vanaf de start van de OMWB geïnvesteerd in een organisatie ontwikkeltraject. Daarnaast zijn wij in 2014 gestart met een bijzonder innovatietraject, waarin wij op zoek gaan naar nieuwe concepten die meerwaarde bieden aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor onze opdrachtgevers en hun 35

36 doelgroepen. Verder staat het herontwerp van onze werkprocessen de komende tijd centraal. De omgeving van het werkveld van de omgevingsdiensten verandert de komende jaren sterk onder andere als gevolg van nieuwe wetgeving, de omslag van een publieke naar een private aanpak, uitbreiding en verbetering van risicogestuurd en preventief toezicht en bezuinigingen. De OMWB wil nadenken over risico s en over preventie. Hoe meer we samenwerken met onze opdrachtgevers en ervaringen en inzichten delen, hoe sneller we de risico s in zicht krijgen. Goed preventief beleid kan bovendien helpen de kosten voor het realiseren van een leefbare en veilige leefomgeving te reduceren. Tal van vragen willen we beantwoorden om inzicht in risico s en risicofactoren krijgen. Om de veiligheid en leefbaarheid van het publiek domein te bewaken, willen we beter leren kijken, meer leren zien en adequaat risico s leren inschatten. Zodat we tijdig de juiste maatregelen treffen, de juiste toezichtinstrumenten inzetten en tijdig ingrijpen. Kortom, een traineeship bij de OMWB biedt voldoende mogelijkheden en uitdagingen. Extended Master Organization Studies Wanneer je kiest voor een traineeship bij de OMWB kies je voor uitdaging, vernieuwing en een omgeving waarin je enorm veel kunt halen én brengen. Wij kijken uit naar de frisse blik en input van een enthousiaste student en bieden dan ook de ruimte om mee te denken over een geschikt scriptieonderwerp dat aansluit bij jouw interesses en kwaliteiten. Uiteraard is het van belang dat jouw onderwerp meerwaarde heeft voor de OMWB en derhalve aansluit bij de hiervoor genoemde ontwikkelingen in het werkveld. Afhankelijk van je onderwerp neem je deel aan projectgroepen, overleggen en bijeenkomsten, voer je zelfstandig of onder begeleiding werkzaamheden uit die aansluiten bij je opdracht en verricht je onderzoek om input en adviezen te kunnen geven. Je krijgt een vaste begeleider die als aanspreekpunt fungeert. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de mate waarin je zelfstandig kunt werken en je persoonlijke behoefte. Arbeidsvoorwaarden De OMWB is gevestigd aan de Spoorlaan in Tilburg, op loopafstand van het station, en beschikt over een modern kantoorpand, ingericht om Het Nieuwe Werken te ondersteunen. Wij stimuleren plaats- en tijdonafhankelijk werken en hebben bij de inrichting van de ruimten rekening gehouden met diverse functionaliteiten in het werk, zoals computerwerkzaamheden, ontmoeten, vergaderen en inspireren. Wij kennen een 36-urige werkweek. Taakvolwassenheid en Verbondenheid zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie, naast Vakbekwaamheid, Innovativiteit en Aanspreekbaarheid. Wij vinden het daarom van belang dat we in gezamenlijk overleg werkafspraken maken over onder andere je aanwezigheid. 36

37 Daarbij gaan we uit van een Taakvolwassen inzet (zelfstandigheid) en het zorg dragen voor verbondenheid met de OMWB en je collega s. Je ontvangt een onkostenvergoeding van 450,- per maand. We zien de sollicitatiebrief van enthousiaste studenten die de uitdaging aandurven graag tegemoet. Contactgegevens Postadres: OMWB, t.a.v. HRM Esther Waterberg, Postbus 75, 5000 AB Tilburg Contactpersonen: - Marc Langenhuijsen, programmamanager, tel Esther Waterberg, HRM-adviseur, tel

38 Philips Healthcare Algemeen Philips Healthcare is een internationaal en commercieel bedrijf wat zich bezig houdt met het produceren van medische apparatuur en daarnaast ook steeds meer services gaat leveren zodat de klant een totale oplossing wordt aangeboden. De klanten van Philips zijn verschillende zorginstellingen zoals ziekenhuizen, prive klinieken en thuiszorgbedrijven. De missie van Philips Healthcare is om de levens van patienten te verbeteren, toegevoegde waarde te leveren en meer mensen toegang tot zorg te verschaffen. Philips Healthcare is wereldwijd marktleider in de zorg en heeft meer dan medewerkers in 100 landen. De locatie waar de stagiaires terecht zullen komen is Best. De locatie Best biedt onderdak aan meer dan 3000 werknemers waarvan een groot deel werkt aan ontwikkeling en fabricage van röntgen en MRI systemen. Werkplek Philips Healthcare is opgedeeld in meerdere afdelingen. Elke afdeling heeft één HR manager, De stagiaires zullen te komen werken bij één of meerdere HR managers en zullen deel uit maken van een groter team. De stagiaires zullen vooral te maken krijgen met andere HR managers en daarnaast met de lijnmanagers van de verschillende afdelingen. De sfeer in Best is te omschrijven als informeel en erg open. Het aantal stropdassen is op één hand te tellen. Als stagiaire wordt je erg vriendelijk verwelkomt en direct opgenomen in het team. De locatie best is een groot opgezette campus met verschillende gebouwen. De campus bevindt zich in een bosrijke omgeving en verschillende restaurantjes en coffeecorners zijn aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de fitnessruimte of van een van de verschillende sportactiviteiten. Health- and wellbeing staat ook voor de werknemers centraal. Philips is goed bereikbaar zowel met de auto als het openbaar vervoer. Philips ligt direct langs de snelweg en vanaf station Best rijden er tijdens spits pendel bussen van en naar de locatie. Extended Master Organization Studies In eerste instantie wordt er bij een HR functie niet gelijk aan een organisatiewetenschapper gedacht. Binnen Philips is dit zeker wel het geval. HR Philips houdt zich bezig met het uitvoeren van het beleid van een HR business Partner, die de strategie bepaalt samen met het management team. De HR manager houdt zich bezig met organisatie verandering, management ondersteuning, coaching en performance management om zo de strategie te ondersteunen. Als stagiaire krijg je een begeleider toegewezen, maar in praktijk loop je ook vaak mee met andere collega s. Dit maakt het werk erg afwisseling en op deze manier leer je veel mensen 38

39 kennen. Stagiares worden mogelijkheden geboden om zich te ontplooien op verschillende interesse gebieden. Philips biedt een goede kans om theorie terug te zien in de praktijk. Interessante thesis onderwerpen op veel verschillende vlakken liggen bij Philips binnen handbereik. Philips waardeert een eigen kritische blik op de thema s die spelen. Philips biedt de kans om een wetenschappelijke probleem te onderzoeken binnen een praktisch kader. Philips staat open voor eigen intresses in het formuleren van een thesis onderwerp, wanneer dit ook voor Philips relevant is. Wanneer situaties zich voordoen, zowel positief als negatief, zijn er voldoende aanspreekpunten beschikbaar. Arbeidsvoorwaarden Wanneer je bij Philips stage gaat lopen, heb je recht op een vergoeding die overeenkomt met de voorwaarden die gesteld zijn door de universiteit. Als stagiaire van Philips krijg je een werkplek toegewezen en een laptop ter beschikking. Vakantiedagen en de mogelijkheden voor thuiswerken worden in overleg met de begeleider overeengekomen. In principe wordt er en 40 urige werkweek verwacht binnen standaard kantooruren ( ), echter biedt en verwacht Philips een flexibele werk mentaliteit van de stagiaires. Ook een leuke bijkomstigheid is dat je Philips producten kan aanschaffen met een medewerkingskorting. Contactgegevens Contact persoon: Cor Vos Philips Healthcare Veenpluis 4-6 Gebouw QG PC Best 39

40 Stichting Prisma Algemeen Als gedreven, creatieve en respectvolle organisatie versterkt Prisma de krachten en talenten van mensen met een blijvende beperking in Brabant. We helpen hen bij het vinden van een zichtbare en zinvolle plaats in de samenleving. Zo leveren we een bijdrage aan een waardevol leven waarover de cliënt zelf de regie voert. We ondersteunen cliënten in alle levensfasen. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van cliënten en hebben aandacht voor hun kwetsbaarheid. Prisma in cijfers: Aantal cliënten: Aantal medewerkers: Aantal vrijwilligers: 750 Aantal vestigingen: 170 Omzet (x miljoen euro): 110 Werkplek Prisma heeft een Centraal kantoor in Waalwijk. Hier werken ongeveer 140 medewerkers ter ondersteuning van het primaire proces van Prisma. De trainee wordt lid van de staf van de Raad van Bestuur. Het Centraal kantoor is ingericht volgens de filosofie van het Nieuwe Werken. Dat houdt in dat niemand, ook de Raad van Bestuur niet, een eigen kamer of werkplek heeft. Wel is het kantoor ingedeeld in werkvlekken. De trainee heeft een werkplek in het deel van het kantoor waar de Raad van Bestuur, de staf en het managementteam werken. Er is een open en informele sfeer. De trainees kunnen hierdoor makkelijk contacten leggen en betrokken worden bij allerlei projecten. De trainee krijgt de beschikking over een laptop zodat hij/zij overal zijn werk kan doen. Extended Master Organization Studies De Extended Master wordt begeleid door de Secretaris van de Raad van Bestuur. Maandelijks worden evaluatie gesprekken gepland waar de vorderingen van de thesis en het verloop van andere projecten worden besproken. Ook leerpunten met betrekking tot de competenties van de trainee komen aan de orde. De begeleiding van de thesis wordt tevens gekoppeld aan één van de managers die betrokken is bij de uitvoering van de thesis. De zorg is fors in beweging. Per 1 januari 2015 vinden 3 transities plaats in de zorg (invoering Jeugdwet, WMO en Wet Langdurige zorg). Dit heeft gevolgen voor de strategie van Prisma 40

41 voor de komende jaren. Deze ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor onderzoek naar de effecten op het gebied van de organisatie, de zorg en medewerkers. Afgelopen jaar hebben de trainees onderzoek gedaan naar; 1) de effecten van het project Regelarm op het zelfstandig team functioneren, beïnvloedt door team activity patterns; 2) de verschillende strategische posities per gemeente in het kader van de verandering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De Extended Master student maakt, in overleg met Prisma hier een keuze in. Hierbij worden de belangen van de student én van de organisatie meegenomen. De trainee wordt met een uitgebreid introductieprogramma wegwijs gemaakt in de organisatie en hij/zij kan daarna zelfstandig aan het werk. De trainee zal aan verschillende projecten deelnemen en een bijdrage leveren. Voorbeelden van projecten waaraan de trainees afgelopen jaar hebben deelgenomen zijn; uitvoeren van een desktopresearch ter behoeve van de strategie, alternatieve vergadermethoden bedenken voor het Nieuwe Werken, uitwerken van een business case, communicatieplan schrijven voor de klachtenregeling. Hierbij wordt van de trainee verwacht dat ze een proactieve houding hebben en dus zelf op onderzoek uit gaan. In principe plant de trainee zijn/haar eigen agenda. Arbeidsvoorwaarden De Extended Master student heeft op jaarbasis 169 uren vakantieverlof. De vergoeding bedraagt 425 euro, exclusief reiskosten vergoeding en vergoeding dienstreizen. De trainee krijgt de beschikking over een laptop waarmee hij/zij overal kan inloggen op het netwerk van Prisma en kan dus op elke plaats zijn/haar werk doen. De trainee heeft een flexwerkplek in het Centraal Kantoor in Waalwijk. Contactgegevens Contactpersoon van Prisma is: Leo Platschorre, Secretaris Raad van Bestuur, Centraal Kantoor, Taxandriaweg 12-B2, 5142 PA Waalwijk, Secretariaat:

42 SKPO Eindhoven e.o. Algemeen De SKPO is een stichting bestaande uit 36 scholen voor primair onderwijs en een stafbureau. Binnen de SKPO werken bijna 1000 mensen waarvan 14 op het stafbureau. De SKPO richt zich op het geven van basisonderwijs aan kinderen uit Eindhoven en omgeving en doet dit vanuit een persoonlijke benadering met respect voor het individu. Dit is dan ook terug te zien in de manier waarop de SKPO werkt. Als je bij ons je traineeship gaat volgen krijg je een werkplek op het stafbureau. Werkplek Het stafbureau bevindt zich naast het centrum in de richting van het PSV-stadion. Binnen het stafbureau werken beleidsadviseurs van verschillende disciplines. De disciplines die vertegenwoordigd zijn variëren van onderwijs tot huisvesting. Tijdens de traineeship krijg je de mogelijkheid om bij alle disciplines aan te schuiven als dit je interessant lijkt. Binnen het stafbureau vind je een aangename sfeer waar mensen sociale en professionele omgang vloeiend in elkaar over laten gaan. Het is een vriendelijke omgeving met voldoende kansen om je breed te ontwikkelen en je eerste stappen binnen een werkomgeving te zetten. Extended Master Organization Studies Binnen je traineeship krijg je de mogelijkheid om in samenspraak met je begeleider een plan op te zetten met daarin een tijdverdeling tussen je thesis en de werkzaamheden die je voor de organisatie doet. Binnen de SKPO wordt er ook voldoende tijd ingeruimd om jou de ruimte te geven om aan je thesis te werken. Bij de SKPO willen we investeren in jouw thesis, zodat wij er als organisatie ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen uiteindelijk. De werkzaamheden die we binnen de SKPO bieden zijn vooral, maar niet uitsluitend, gericht op het HRM-vlak. Daarnaast krijg je bij de SKPO ook de mogelijkheid om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en te kijken naar wie jij bent en wat jou motiveert, zodat je de SKPO na een jaar kunt verlaten met een beter beeld van waar jij jouw toekomst ziet. Arbeidsvoorwaarden Bij de SKPO krijg je per maand de minimale vergoeding die vanuit de universiteit wordt gevraagd aan de partnerorganisaties. Indien je niet beschikt over een OV-kaart kun je ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke reiskostenvergoeding. Ook wordt er gezorgd voor een laptop om op te werken op kantoor. Qua vakantiedagen houdt de SKPO het vakantierooster aan van de basisscholen. Daarnaast is het ook mogelijk om een dag thuis te werken als je geen afspraken hebt. Het wordt echter wel gewaardeerd als je zoveel mogelijk op het stafbureau werkt. Dit omdat de ervaring laat zien dat je de organisatie sneller en beter leert 42

De Business Model Mixer Cases

De Business Model Mixer Cases De Business Model Mixer Cases Bijlage bij De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie