C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING"

Transcriptie

1 C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Geboorteplaats: Drunen (N.B.) Gehuwd en twee kinderen Adres: Voorstraat CP VLIJMEN Rijbewijs BE Mobiel: WWW: of ERVARING Radboud Universiteit te Nijmegen Onderwijsassistent/onderzoeksassistent Bestuurskunde Coördinatie van de ontwikkeling van modulair cursusmateriaal en proefwerken Beleids- en bestuurswetenschappen Opzetten en uitvoeren statistisch onderzoek t.b.v. promovendi Bestuurskunde Begeleiden werkcolleges kandidaats en doctoraal studenten beleids- en bestuurswetenschappen Correspondentie i.o.v. hoofd vakgroep Bestuurskunde Bestuursacademie Zuid-Nederland Tilburg/Goes/Roermond Free Lance docent ICT en bestuurskunde Ontwikkelen ICT-cursusmateriaal Docent ICT, bestuurswetenschappen en organisatiekunde zowel in reguliere opleidingen BABZ en HBDO als permanente educatie GBA projectbureau later agentschap BPR geheten, ministerie BZK te Den Haag Accountmanager gemeenten & afnemers GBA Leiden van toetredingsgroepen van gemeenten Adviseren van management en bestuur Begeleiding van de aansluiting op GBA-netwerk gemeenten, waterschappen, dienst omroep bijdragen, Vestigingsregister, 1 van 7

2 pensioenfondsen en levensverzekeraars Coördinatie trainingen en ontwikkelen lesmateriaal Training Werken met de GBA, Managen van de GBA, GBA specialist, courseware GBA Redacteur Handleiding Uitvoerings Procedures GBA Redacteur Handleiding Operationele Procedures GBA Redacteur Draaiboek Toetreding Gemeenten tot de GBA Bijzondere aandacht voor herindeling en probleemgemeenten PinkRoccade Civility te Eindhoven Consultant en later projectleider Leiden van implementatieprojecten IT systemen bij gemeenten en waterschappen Productconsultancy GBA, VOA, belasting- en basisregistratiesystemen bij diverse waterschappen en gemeenten Installatie en configuratie AS/400 hard- en software Systeembeheer AS/400 Leiden van waterschapsverkiezingen Volledige budgetverantwoordelijkheid Print en mail Projectleiding Implementatie basisregistraties, belastingsystemen, burgerzakensystemen bij gemeenten en waterschappen Projectleider Migratie Financieel pakket naar Unix platform bij gemeente Amsterdam Slotervaart Projectleiding sourcing systeembeheer ws Veluwe, Rijn en IJssel Projectleiding integratie IT systemen bij waterschapsfusies Roer en Overmaas, Noorderzijlvest en Hunze en Aa s Bestuur en Management Consultants te Amersfoort Senior adviseur en EDP auditor Leiden van implementatieprojecten Organisatie testen en acceptatie software namens 14 waterschappen Contractonderhandeling en opstellen SLA namens 14 waterschappen IT-assesments bij implementatie informatiesystemen door derden bij o.a. gemeente Rotterdam Uitvoeren risicoanalyses bij o.a. wetterskip Fryslan, gemeente Valkenswaard, Tholen, Nieuwegein, Schagen Vergelijking norm of contract met werkelijk geleverde prestaties Opstellen normenkader voor o.a. GBA audit en Suwinet audit Opzet auditproces GBA audits en beschrijven in proceshandboek Coördineren inzet auditors, reviewers, verificateurs, T&T Compet&t GBA audits DEKRA Coördinatie externe audit door Raad voor Accreditatie Vertegenwoordiging BMC bij ministerie van BZK inzake GBA audit 2 van 7

3 Productontwikkeling Informatiebeveiligingsplan BMC (> 220 gemeenten verkocht) Opstellen (informatie)beveiligingsplannen en implementatie. Projectleiding Q-trajecten bij o.a. gemeente Eindhoven Beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten (> 200 gemeenten) Privacy-audits en implementatie Wbp-regelgeving bij gemeenten o.a. Rotterdam, Hulst, Vaals, Nieuwegein Europese aanbesteding belastingsysteem share service centrum Bloemendaal SLA opstellen samenwerking ICT bij gemeenten (o.a. Delfzijl, Appingedam) Zelfstandig ondernemer Projectmanager bij Het Waterschapshuis sinds ontwikkeling gemeenschappelijk belastingsysteem tbv gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, overheidsdatabase en enterprise service bus (project TAX-i) Uitvoering en verificatie GBA audits bij gemeenten t.b.v. Dekra Uitvoering Suwinet audits bij sociale diensten Amersfoort, Doetinchem en Nieuwegein t.b.v. BMC Beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten bij o.a. gemeente Bergen + inhuur via BMC Uitvoering Extern onderzoek Reisdocumenten bij gemeenten t.b.v. Dekra + training van de andere Dektra auditors Privacy-audits en implementatie Wbp-regelgeving bij o.a. Sociale Dienst Assen Egem-I begeleiding bij gemeenten (o.a. Middelburg) IT assessments bij waterschappen en gemeenten Vertegenwoordiging waterschappen in diverse gremia mbt basisregistraties en e-overheid Implementatie Basisregistratie Personen bij Middelsee gemeenten E-onderzoeken bij gemeenten voor KING bij gemeenten Boxtel en Halderberge Programmamanager Diensten bij Het Waterschapshuis (realiseren producten en diensten en aansturen medewerkers binnen het programma) Gedelegeerd opdrachtgever namens Het Waterschapshuis van IBM t.b.v. transitie en beheer IRIS (primaire processen waterschappen) Projectleider IRIS module Vergunning en Handhaving bij Het Waterschapshuis Projectleider IRIS module Kadastraal Informatiesysteem/ Schouw bij Het Waterschapshuis Deelprojectleider Hosting en Proof of Concept EU aanbesteding 3 van 7

4 belastingsysteem bij de Regionale Belasting Groep Rotterdam Delft Extern IT auditor bij juridische geschillen toegevoegd aan advocatenteam Louwers IP Advocaten te Eindhoven Programmamanager Bedrijfsfuncties bij Het Waterschapshuis te Amersfoort (voor ICT systemen primaire processen van waterschappen tbv watersysteembeheer, waterkeringen, afvalwaterzuivering, vergunningverlening en handhaving) OPLEIDINGEN René IJpelaar rondde op 16 februari 1990 met succes de universitaire doctoraal studie Bestuurskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor behaalde hij de propedeuse Engels aan dezelfde universiteit. In 2001 behaalde hij het diploma Certified Information Systems Auditor (USA) examen en werd toegelaten als beëdigd IT-auditor van de wereldwijde beroepsvereniging Isaca (bewijs van inschrijving ). Op 29 april 2004 rondde hij met succes na een part time studie van twee jaar de postdoctorale opleiding EDP auditing af aan de Universiteit van Tilburg (TIAS) en werd in 2005 ingeschreven als beëdigd EDP auditor (= RE) in het register van de beroepsvereniging NOREA (bewijs van inschrijving 1252). In de periode december 2006 tot en met februari 2007 doorliep René met succes de toerusting van ICTU tot KEMA gecertificeerd Egem-I adviseur. Op 28 januari 2010 werd René door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten het KING keurmerk E-adviseur verleend (nummer KEA ). CURSUSSEN René volgde daarnaast in de loop van de jaren diverse didactische trainingen en cursussen op de vakgebieden projectmanagement ICT, GBA, COBIT IT Governance, informatiebeveiliging en auditing. Certificaat Technisch Systeembeheer Bestuursacademie Noord Brabant d.d. 30 juni 1989 Certificaat SPSS/PC I Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 16 maart 1990 Certificaat SPSS/PC II Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 30 maart 1990 Diploma post HBO opleiding Informatiekunde bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 16 december 1993 Diploma Controller bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 29 juni 1995 Certificaat Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden; Rijks 4 van 7

5 Opleidingsinstituut, Den Haag, maart 1996 Certificaat Opleiding Situationeel leidinggeven; Stichting Match, Den Haag, mei 1996 Certificaat Didactische vaardigheden voor IT-consultants; van Dijck en partners, Eindhoven, februari 1997 Certificaat Adviesvaardigheden voor IT-consultants I en II; van Dijck en partners, Eindhoven, mei 1997 Certificaat Systeembeheer AS/400, Silvac, Hilversum, 11 september 1997 Certificaat Gestructureerd testen I en II (gevorderden), Mors Automatisering, Epe, 23 september 1997 Certificaat Basiscursus Intelligent Planner voor projectleiders, Augeo opleidingscentrum, Barneveld, 24 maart 1999 Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II Essentials; interne training Pink Elephant, Veldhoven, april 1999 Certificaat Adviesvaardigheden voor consultants I en II, opleidingsinstituut Leertouwer van Dijck & U, 14 april 1999 te Rosmalen Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II voor experts;interne training Pink Elephant, Veldhoven, juni 1999 Certificaat Unix voor gebruikers, HP Opleidingscentrum, Amsterdam, 13 september 1999 Certificaat GBA auditor training, KEMA, Arnhem, 22 maart 2000 Certificaat DOOR Presentatievaardigheden; Door instituut te Zeist, 12 mei 2000 Certificaat Workshop GBA procesauditor, Improve Quality Systems, Valkenswaard, 17 mei 2000 Certificaat Training Code voor Informatiebeveiliging 2000; NEN/NNI te Delft, 17 januari 2001 Diploma Certified Information Systems Auditor, ISACA, New York 7 december 2001 Certificaat BMC interne training Microsoft Excel, mei 2002, Leusden Certificaat BMC interne training Microsoft Project, augustus 2002, Leusden Certificaat intern auditor Certiked ISO , Dingena en Verhoef Consulting, Scherpenzeel, 10 september 2002 Birkman persoonlijke vaardigheden; BMC interne training Leusden, juni 2003 Certificaat training IT audit process, Isaca, Frankfurt BRD, 11 maart 2005 Certificaat Praktijkcursus Succesvol Aanbesteden, EPB, Utrecht, 24 juni 2008 Certificaat Cobit training Strategies for Implementing IT Governance, Isaca, Edinburgh UK, september van 7

6 Interne training BMC Cursus uitvoeren Extern Onderzoek Reisdocumenten, Amersfoort, oktober 2010 Training Requirements Management, Blue Bricks, Amersfoort, juni 2011 Workshop Use Cases (testscripts), Nieuwland Automatisering, Wageningen, april - juni 2011 PUBLICATIES Ambtelijke reorganisaties een onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten (hoofdstuk 23 Gemeente Nijmegen), Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1986 Samen met drs. M. Grote, Paper Dynamiek en stabiliteit Gemeentelijke antwoorden op veranderende omgevingsinvloeden februari 1989 vakgroep Bestuurskunde, Radboud Universiteit Doctoraal scriptie De GBA een weg zonder einde of een einde zonder weg het hangen en wurgen van een automatiseringsproject, Radboud Universiteit, oktober 1989 Informatiebeleid persoonsgegevens - Handboek Burgerzaken (Kluwer) Beveiligingsplan GBA gemeente Floppydam Handboek GBA (Kluwer), 2001 Back-up, restore, herstel en uitwijk Handboek GBA (Kluwer) 2001 Samen met drs W. de Vries het artikel Waterschappen en de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens in het maandblad Het Waterschap nr. 7 (2002) Artikel GBA audit niet langer een papieren tijger in het maandblad Burgerzaken en Recht nr 12, december 2002 Interview Papierwinkel GBA niet op orde, Computable 1 augustus 2003 Interne publicatie BMC Het nut van de GBA audit, 30 december 2003 Afstudeeropdracht Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de informatievoorziening bij Vlisco Helmond, TIAS Business School Tilburg, Opleiding EDP auditing, april 2004 Interview BAG maakt veel mogelijk voor ons, Publicatie BAG VROM, d.d. 17 maart 2008 Samen met drs. G. Lütter CISA en C.J.M. de Grijs CISA, Artikel GBA audit of zelfevaluatie in maandblad Burgerzaken en Recht, nr 1, januari 2012 INTERESSES Fietsen, wandelen met de hond, voetbalsupporter, lekker thuis voor de 6 van 7

7 kachel lezen, bomen kloven, tuinieren, software en computers. INSPIRATIE Binnen uw organisatie ervaart u in het optreden van René IJpelaar dat hij: Expert is op het terrein van IT-auditing, GBA en waterschapsbelastingen. In staat is om gecompliceerde zaken helder uit te leggen. Rekening houdt met uw opvattingen en open is over de eigen visie en oordeel. Problemen grondig analyseert en zelfstandig alternatieve oplossingen ontwikkelt. Vanaf de start nadenkt over de haalbaarheid van het advies. Oog heeft voor de lange termijn. Dagelijkse en praktische problemen in een bredere context kan zetten. René IJpelaar ziet zichzelf als een optimistisch mens, heeft doorzettingsvermogen en energie, toont daadkracht, is analytisch scherp en werkt gestructureerd. Hij is goed in staat tot het mondeling verwoorden van oplossingen en heeft bovendien een vlotte pen. 7 van 7

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CEH CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN www.ijpelaar.com rene@ijpelaar.com reneijpelaar@bmc.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa.

M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa. KORTE INTRODUCTIE: M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa.nl Een ervaren doelgerichte allround adviseur

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde

leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde Curriculum vitae ebm bureau voor bedrijfsvoering verstand van taken Personalia Naam: Ing. Th.A.P.M. Geurts Voornaam: Theo Geboortejaar: 1947 Woonplaats: Haaksbergen Den Haag Telefoon werk: 053 5740743

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM:

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: P.H.W. (Paul) Willems RE CISA CCE 16 april 1969 Eigenaar van PiWi Consultancy B.V.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen en accreditaties. Ervaring

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen en accreditaties. Ervaring Curriculum Vitae Personalia drs. P.A. (Alex) Hoogteijling RE CISA MBCI (1975) Telefoonnummer: 0344 61 33 24 Mobiel nummer: 06 2060 2258 E-mail: alex@hoogteijling.nl Website http://www.hoogteijling.nl LinkedIn:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Email: Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714)

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714) CURRICULUM VITAE Arwin de Beer (06-14831714) SAMENVATTING Sinds 1 mei 2008 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur/projectleider en heb in die hoedanigheid verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende

Nadere informatie

@ Als zelfstandige (zzp-er)vanaf 4 e kwartaal 2005

@ Als zelfstandige (zzp-er)vanaf 4 e kwartaal 2005 Kandidaatnr.: FF016 Titulatuur: drs. Geboortejaar: 1960 Woonplaats: KATWIJK A/D ZEE Nationaliteit: Nederlandse Profiel: Kandidaat FF016 is een vakspecialist op het gebied van de planning & control cyclus

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arold Sonke

Curriculum Vitae Arold Sonke Naam Drs. A.J.L. Sonke RE RA Kantoor Vondelstraat 89, 2513 EP Den Haag, Nederland Geboortedatum 31 mei 1967 Telefoon 06-28115488 e-mail arold@sonke.net website www.sonke.net Algemeen profiel Arold Sonke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio.

Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio. Profielschets PERSONALIA Naam: Roepnaam: Woonplaats: Functie: J. Schuilenburg Joop Schiedam Principal adviseur In dienst sinds: 1 januari 2008 E-mail: joop.schuilenburg@emtio.nl PERSOONLIJKE STIJL Joop

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie.

2002 heden Zelfstanding Professional (Prokalo Interim) Programma- en Projectmanagement op raakvlak ICT en organisatie. CURRICULUM VITAE van Rob Kool (1956), PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Werf, van der Voornamen : Haye Frans Geboortedatum en plaats : 14 februari 1957, Grouw Adres : Marco Pololaan 19 Woonplaats : 3603 GA Maarssen Telefoon : 0346

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis)

CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) Technische Hogeschool Rijswijk Nederlands (goed), Engels (goed), Duits (redelijk), Frans (basis) CURRICULUM VITAE (UPDATE NOV 2014) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboorteplaats Burgelijke staat Woonplaats E- mail Telefoon LinkedIn Opleiding Talen Ing. M.V. (Mark) van Buuren Rijswijk Gehuwd Berkel en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander

Personalia. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Personalia. Profiel. Naam Hörchner Initialen (voornaam) P (Pieter) Titel Ing. / Bachelor Geboortejaar 1959 Woonplaats Zoetermeer Nationaliteit Nederlander Sinds 1981 is Pieter Hörchner werkzaam in de kennis

Nadere informatie

Profiel drs. Hans van Tol

Profiel drs. Hans van Tol Profiel drs. Hans van Tol Naam Hans van Tol Geboortedatum 15-03-1964 Woonplaats Wassenaar Nationaliteit Nederlands Talen Nederlands, Engels Rijbewijs B Kernkwaliteiten Analytische, resultaatgerichte project/interim

Nadere informatie

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten:

Mijn cv is thematisch ingericht naar de aard van de verrichte werkzaamheden en projecten: Persoonlijke gegevens: Naam : Arie Teeuw Adres : Mozartlaan 8, 6881 PJ Velp Telefoon : 0646-141252 E-mail : arie@arieteeuw.nl Website : www.arieteeuw.nl Geboortedatum : 20 februari 1956 Burgerlijke staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Zandveld

Curriculum Vitae Peter Zandveld Curriculum Vitae Peter Zandveld 1. Persoonsgegevens 2 2. Functies, ervaring 2 2.1 Lijnfuncties 2 2.2 Projectervaring 3 2.3 Overige ervaring 4 3. Kennis, opleiding 5 3.1 Persoonlijke vaardigheden, werkhouding.

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie