S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d"

Transcriptie

1

2 S e l o r, s e l e c t iebu re a u va n d e fe d e ra l e o verh e i d Missie Wat betreft interne en externe rekrutering en selectie, is Selor verantwoordelijk voor: het uitvoeren van vraaggestuurde en competentiegerichte selectie-, oriëntatie- en certificatiepdrachten voor zijn klanten; het actief bijdragen tot de beleidsvorming binnen de geïntegreerde werking van de FOD Personeel en Organisatie voor de federale overheid. Hierbij streeft Selor de hoogste graad van professionalisme en klantgerichtheid na binnen de regels van de deontologie. Eén van de strategische doelstellingen van Selor: het versterken van het imago van de overheid als werkgever. Visie Selor heeft de ambitie om te evolueren tot de deskundige bij uitstek in het selectielandschap. Waarden ruimte voor talent klantgerichtheid transparantie professionaliteit onafhankelijkheid Enkele kerngetallen 2000 m 2 landschapsbureaus en vergaderzalen uitgerust met de nieuwste faciliteiten 550 plaatsen voor schriftelijke proeven tijdens de week, 780 tijdens het weekend 323 pc s voor kandidaten verdeeld over 3 pc-klassen 26 lokalen voor mondelinge selecties per jaar komen zo n kandidaten in contact met Selor per jaar organiseert Selor meer dan pc-tests Selor verstuurt meer dan brieven per jaar meer dan personen ontvangen wekelijks de mailinglist van Selor het call-center van Selor verwerkt bijna telefoontjes per jaar de cv-databank erecruiting telt meer dan cv s De selecties verschijnen op in de mailinglist van Selor op op op teletekst VRT p765 op in jobkranten op jobsites Solliciteren kan online via per telefoon: per fax: per brief aan de infobalie in het Stergebouw De Franstalige versie van dit jaarverslag is beschikbaar bij Selor. Op zijn ook de PDF-versies van dit jaarverslag evenals het integrale cijfermateriaal en de statistieken van 2005 terug te vinden.

3 jaarverslag 2005 Inhoudstafel Woord vooraf 2 Inleiding 4 Selectie 7 Oriëntatie 15 Certificering 21 Diversiteit 27 Communicatie & relatiemanagement 33 Innovatie 39 Personeel & Organisatie 45 Facilitair beheer 51 Kwaliteitsbeheer 55 Budget & beheerscontrole 59 Aanbevelingen vanuit de onafhankelijke positie van Selor 62

4 2 Woord vooraf Selor kan terugkijken op een uiterst innovatief en geslaagd jaar. Tal van boeiende projecten werden tot een goed einde gebracht en dit dankzij de inzet van gans de organisatie. De organisatie onderging zelf ook enkele grondige wijzigingen. Vanaf 2005 werkt het selectiebureau in processen. Processen die een aaneenschakeling van activiteiten zijn en die leiden tot een afgewerkt product. De corebusiness van Selor steunt op drie kernprocessen, zijnde selectie, oriëntatie en certificering. Maar die processen zouden maar weinig betekenen zonder de ondersteuning van processen als diversiteit, communicatie & relatiemanagement, innovatie, personeel & organisatie, facilitair beheer, kwaliteitsbeheer en budget- & beheerscontrole. De producten die al deze processen genereren brachten in 2005 ongeveer personen in aanraking met Selor. Enkel voor de selecties ontving Selor meer dan inschrijvingen, een verdrievoudiging in vergelijking met vijf jaar geleden. Selor is een echte draaischijf geworden. Het bureau is niet enkel een toegangspoort voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een job bij de overheid, maar ook meer en meer een adviescentrum voor ambtenaren die zich in hun loopbaan willen heroriënteren, een erkend certificatiecentrum dat competenties in kaart brengt... Binnen de nieuwe structuur heeft diversiteit een volwaardige rol gekregen. Diversiteit is geen modeverschijnsel. Selor beschouwt het als een uitgangspunt, een sine qua non in deze moderne samenleving. Het doet dan ook plezier om te zien dat de initiatieven van Selor op dit gebied goed onthaald worden en ook weerklank vinden buiten de organisatie. Maar 2005 was nog veel meer. Het was ook het jaar van de totale lancering van erecruiting, waardoor de federale instellingen nu zelf nieuw talent kunnen zoeken in de online cv-databank van Selor, het volledig hernemen van de managementselecties voor de federale overheid, waar meer dan 40% van de kandidaten uit de privésector komt, Open Bedrijvendag, met meer dan bezoekers Ook het jaar waarin steeds meer derde klanten een beroep deden op de knowhow van Selor en waarin het selectiebureau ook meer en meer, naast de strikte selectieopdrachten, oriëntatieopdrachten uitvoerde. Maar vooral ook het jaar waarin de overheid opnieuw aantrekkelijk werd. Bij een enquête uitgevoerd door Vacature, kwam de overheid als een zeer interessante werkgever naar voor. Bij de vrouwen stond de overheid op één als de meest gegeerde werkgever, bij de mannen op twee.

5 3 jaarverslag 2005 Ook in 2006 zal Selor zich blijven inspannen om verder uit te groeien tot een expertisecentrum en dit door het verder verfijnen en uitbreiden van erecruiting, gepaard gaande met de lancering van een nieuwe website, waar het mogelijk zal zijn in te loggen met eid, de tweede editie van het nog meer naar buiten brengen van het diversiteitsproces Maar vooral het blijven innoveren en kwaliteit garanderen. Een luisterend oor bieden aan kandidaat en klant en een forum bieden waar beide partijen elkaar kunnen ontmoeten. Ik hoop dat dit verslag alvast een verrijkende kijk biedt op het hoe en wat van Selor. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zijn vertrouwen in Selor stelde in Dank ook aan alle medewerkers die van 2005 maakten wat het was. Van harte bedankt. Marc Van Hemelrijck Afgevaardigd Bestuurder

6 4 Inleiding Dit jaarverslag werd opgebouwd rond de tien processen van Selor. De meeste processen kennen verschillende subprocessen, waarvan sommige uitgewerkt zijn in het kader van de gebeurtenissen van Er werd getracht om zoveel mogelijk tendensen weer te geven zonder de lezer te overstelpen met cijfers en tabellen. Hiernaast volgt het overzicht van de processen en subprocessen. De uiterst vlakke structuur van het werken in processen helpt Selor nog dichter bij de kandidaten en klanten te staan en maakt het mogelijk om producten op maat af te leveren. De basisgegevens van Selor en de begrippen die wat verduidelijking nodig hebben, zijn aangeduid met een sterretje en zijn terug te vinden op de binnenkaft van dit verslag.

7 5 jaarverslag 2005 Selectie Statutaire selecties Contractuele selecties Managementselecties Selecties voor derden Wervingsreserves Diploma s Oriëntatie Interne markt Bevorderingsselecties Oriëntatieopdrachten Certificering Taaltests Competentiebeheer Diversiteit Communicatie & relatiemanagment Externe communicatie Klantenbeheer Call-center Innovatie Productinnovatie Procesinnovatie IT Personeel & organisatie Personeelsadministratie Opleiding Ontwikkelcirkels Care management Kennismanagement Interne communicatie Facilitair beheer Servicepoint Selectsupport Kwaliteitsbeheer Klachtenbeheer Monitoring Risicomanagement Kwaliteitscontrole Budget & beheerscontrole

8

9 Statutaire selecties* Contractuele selecties* Managementselecties* Selecties voor derden* Wervingsreserves Diploma s Selectie Als selectiebureau van de overheid, voert Selor selectieopdrachten uit op vraag van zijn klanten: de federale overheidsdiensten*, gemeenschappen, gewesten en derden. In overleg met de klant bepaalt Selor de meest geschikte selectieprocedure. Door het gebruik van de nieuwste technieken en technologieën slaagt Selor erin efficiënt te werken in elke fase van de procedure, gaande van de keuze van de tests tot de verwerking van de resultaten.

10 I n s c h r ijv i n gen Het gaat om alle statutaire selecties voor de federale overheidsdiensten, gemeenschappen en gewesten, alsook de selecties voor de managementfuncties voor de federale overheid en de selecties voor derden. Niet al deze selecties zijn afgesloten in De selectieprocedures die Selor tussen 1 januari en 31 december 2005 lanceerde, leverden in totaal inschrijvingen op. Dit cijfer bevestigt de trend vastgesteld door Vacature: steeds meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in een job bij de openbare sector. In het totale aantal inschrijvingen was de verdeling man-vrouw bijna perfect: ongeveer 52% mannen tegenover 48% vrouwen. De verdeling tussen de taalrollen lag in het voordeel van de Franstaligen, met 60% tegenover 40% Nederlandstaligen. De meeste inschrijvingen waren voor functies van niveau A* en C*. De selecties voor administratief en technisch assistenten (niveau C) speelden hier een doorslaggevende rol. Enkel voor deze selecties, toegankelijk voor beide taalrollen, ontving Selor bijna inschrijvingen. De selecties worden weergegeven in de taal waarin ze gelanceerd werden. To p 5 va n d e m e e s t p o p u l a i re s ele c t i e s S e l e c t i e s Assistants administratifs pour tous les SPF, les organismes d intérêt public, les services publics de Sécurité sociale, les établissements scientifiques fédéraux et le Ministère de la Défense (AFG05820) Administratief assistenten voor alle FOD s, de instellingen van openbaar nut, de instellingen van Sociale Zekerheid, de federale wetenschappelijke instellingen en het Ministerie van Defensie (ANG05820) Assistants techniques pour tous les SPF, les organismes d intérêt public, les services publics de Sécurité sociale, les établissements scientifiques fédéraux et le Ministère de la Défense (AFG05821) Penitentiair beambten voor de strafinrichtingen in heel Vlaanderen en Brussel voor de FOD Justitie (ANG05024) Adjuncten van de directeur (algemene kwalificatie) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen (ANV05024) I n s c h r ijv i n g e n Ve rdel i n g s e l e c t ie s p e r k l a nt In 2005 voerde Selor iets meer dan de helft van de selecties uit voor de FOD s* (53,5%). Daarna volgden met 17,1% de instellingen van openbaar nut. 15,3% van de selecties werd uitgevoerd op vraag van de gemeenschappen en gewesten (7,3% voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 4,3% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3,7% voor het Waals Gewest). In 2005 deden ook meer en meer diensten, die niet verplicht zijn aan te kloppen bij Selor, een beroep op de deskundigheid van Selor. 9,2% van de selecties werd voor deze derde klanten georganiseerd. 4,9% van de selecties werd uitgevoerd voor de POD s*. In vergelijking met 2004, werden in 2005 minder selecties uitgevoerd voor de gemeenschappen en gewesten (15,3% tegenover 33,7% in 2004). Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat er binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een wervingsstop plaatsvond tijdens de eerste helft van De Franse en Duitstalige Gemeenschappen langs hun kant putten voornamelijk uit hun wervingsreserves van 2004 en deden geen beroep op Selor in 2005.

11 9 jaarverslag 2005 De gemiddelde doorlooptijd van de selecties (gaande van de uiterste inschrijvingsdatum tot het afleveren van de wervingsreserve aan de rekruterende dienst) bedroeg 86 dagen in Selor bleef hier onder de vooropgestelde interne norm van 93 dagen. Om de gemiddelde doorlooptijd van de selecties, de afwijzingen, afwezigheden en het slaagpercentage te kunnen berekenen, komen enkel de selecties die afgesloten werden in 2005 in aanmerking. Het is mogelijk Ve rd el i ng s ele c t i e s p e r k l a nt dat bepaalde van deze selecties gelanceerd werden in FOD s Instellingen van openbaar nut Derden Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap POD s Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest A f w ij z i n g e n a f we z i gheid Een kandidaat kan afgewezen worden omwille van 3 redenen: door het niet terugsturen van het bevestigingsformulier; door het niet terugsturen van de gevraagde documenten; of omdat hij of zij niet over het geschikte diploma of beroepservaring beschikt die vereist zijn voor de functie. Om nu net aan het hoge afwezigheidscijfer tegemoet te komen, voerde Selor medio 2004 het bevestigingsformulier in. Na inschrijving ontvangen de kandidaten dit formulier en wordt hen gevraagd bijkomende inlichtingen en, naargelang de selectie in kwestie, bijkomende documenten (zoals het diploma) terug te sturen. De kandidaten krijgen hier ook de kans om aan te duiden of ze aanpassingen van de selectieprocedure wensen te bekomen omwille van een arbeidshandicap. Wanneer de kandidaten het bevestigingsformulier of de gevraagde documenten niet terugsturen, worden ze afgewezen en kunnen ze niet meer deelnemen aan de selectieprocedure in kwestie. 49% van de ingeschrevenen voor de selecties afgesloten in 2005 werd afgewezen omwille van één van de bovenstaande redenen. De afwijzingen waren talrijker bij de hogere niveaus (44% voor niveau A) dan bij de lagere niveaus (30% voor niveau D*). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat aan selecties van niveau D geen specifieke diplomavereisten verbonden zijn en dat bijgevolg deze kandidaten geen diploma hoeven op te sturen. Bij het globale afwezigheidscijfer (30%) wordt het omgekeerde vastgesteld. De afwezigheden lagen lager bij de hogere niveaus (23% voor niveau A) dan bij de lagere niveaus (50% voor niveau D).

12 10 Er kan een zeker verband worden afgeleid: daar waar de afwijzingen het hoogst zijn (niveau A), ligt het afwezigheidscijfer het laagst en daar waar de afwijzingen het laagst zijn (niveau D), ligt het afwezigheidscijfer het hoogst. Men kan dus twee conclusies uit dit verband halen: ten eerste, het blijkt dat de verplichting om bijkomende documenten op te sturen, het aantal afwijzingen doet stijgen; ten tweede, hoe hoger het cijfer van afwijzingen ligt bij het begin van de selectie, hoe talrijker de overblijvende kandidaten aanwezig zijn op de proeven. Men kan dus de hypothese maken dat de betrokkenheid van de kandidaten die de bijkomende documenten terugsturen hoger ligt dan bij de kandidaten die geen bijkomende documenten hoeven terug te sturen. Zo wordt vastgesteld dat de kandidaten die geen bijkomende documenten hoeven terug te sturen, minder talrijk aanwezig zijn op de proeven (niveau D). S l a a g p e rc e ntage Het globale slaagpercentage in 2005 bedroeg 37%. De verdeling in functie van de taalrol was bijna perfect: 37,1% voor de Nederlandstaligen en 36,75% voor de Franstaligen. De verdeling man-vrouw was ook in evenwicht: 35,6% voor de mannen, 36,4% voor de vrouwen. Deze cijfers zijn een stap in de goede richting en kaderen in de bezorgdheid van Selor om neutrale proeven te organiseren, zowel op gebied van gender als op gebied van taal. M a n a geme nt s e l e c t ie s In 2005 werden de selecties voor de managementfuncties voor de federale overheid hernomen. Ongeveer personen stelden hun kandidatuur voor dit type selecties. Door de strikte ervaringsvereisten, werden na screening van de cv s slechts 422 kandidaten weerhouden. Men stelt ook vast dat enkel 282 van de 422 kandidaten alle onderdelen van de selectieprocedure afgelegd hebben. Het slaagpercentage varieert naargelang het niveau van de functie: 39% voor niveau N : Voorzitter van het Directiecomité of gelijkgesteld (bv. Administrateur of Adjunct-Administrateur van de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid). Het slaagpercentage lag hier duidelijk in het voordeel van de vrouwelijke kandidaten (21% tegenover 8%) ; 30% voor niveau N-1: Directeur-generaal en Directeur van de Stafdiensten met een bijna gelijke verdeling man-vrouw van 13,5% mannen tegenover 12% vrouwen; 23% voor niveau N-2: Directeur met een verdeling man-vrouw van 8,7% mannen tegenover 4,5% vrouwen. Deze selecties werden uitgevoerd in opdracht van de FOD Financiën. Wat de professionele herkomst van deze kandidaten betreft, blijkt dat 42,02% van de kandidaten uit de privésector komt en 57,98% uit de openbare sector (waarvan 47,87% uit de

13 11 jaarverslag 2005 federale overheid, 3,46% uit de gemeenschappen, 1,86% uit de gewesten en 4,79% uit andere diensten zoals de provincies, steden en gemeenten,...). Ve rd el i ng ka nd i d a ten pro fe s s i o nele a c hterg ro nd vo o r s c re e n i ng c v s Privésector Federale overheid Gemeenschappen Gewesten Andere overheidsdiensten Na screening van de cv s, waarbij nagegaan wordt of de kandidaten over de vereiste professionele ervaring en diploma s beschikken, stelt men vast dat van de overgebleven kandidaten 35,29% uit de privésector komt en 64,71% uit de openbare sector (waarvan 55,69% uit de federale overheid, 1,18% uit de gemeenschappen, 1,96% uit de gewesten en 5,88% uit andere overheidsdiensten). Ve rd el i ng ka nd i d a ten pro fe s s i o nele a c hterg ro nd na s c re e n i ng c v s Privésector Federale overheid Gemeenschappen Gewesten Andere overheidsdiensten Wat betreft de reglementering verbonden aan de managementselecties voor de federale overheid, zorgde het KB van 8 juli 2005* voor een aanpassing van de samenstelling van de selectiecommissies. Deze commissie werd teruggeschroefd van tien tot zes leden. De selectiecommissie wordt nog steeds voorgezeten door de Afgevaardigd bestuurder van Selor of zijn vertegenwoordiger en wordt nog altijd paritair samengesteld op gebied van de taal. Ze bestaat uit twee experten in management en human resources, twee domeinexperten en twee mandatarissen die een functie uitoefenen die op zijn minst evenwaardig is aan de functie die ingevuld dient te worden. Deze manier van werken vergemakkelijkt het samenstellen van de selectiecommissies zonder af te stappen van twee belangrijke peilers: namelijk de vertegenwoordiging van verschillende soorten juryleden en de gelijke behandeling van de kandidaten wat betreft de taal.

14 12 C o nt ra c t uele s e l e c t ie s In 2004 lanceerde Selor zijn nieuwe online tool erecruiting. Vanaf 1 februari 2005 konden de federale overheidsdiensten zelf nieuw talent zoeken in deze online cv-databank en dit voor zowel contractuele functies als voor de functies van de interne markt. De eerste maanden van 2005 werden vooral gewijd aan het opleiden van de verschillende gebruikers van deze tool. In de loop van 2005 werden 437 zoekopdrachten uitgevoerd. Dit cijfer is ongeveer gelijk aan dat van 2004 (457). Verder maakte het KB van 25 april 2005* dat de diensten die op zoek zijn naar een contractuele medewerker verplicht zijn de cv-databank te consulteren. Dit was een stimulans in het al verspreide gebruik van de databank en tegelijkertijd een erkenning van het systeem dat anonieme selectie toelaat. Andere wijzigingen binnen selectie: de bevestiging en versterking van de coördinerende rol van Selor voor ondermeer het beheer van de wervingsreserves en het voorzitterschap van de bijkomende proeven (KB van 11 april 2005* en van 25 april 2005*); contractuele medewerkers die minstens 3 jaar in dienst zijn, kunnen vrijgesteld worden van de eventuele voorselectie (KB van 6 oktober 2005*); personen met een arbeidshandicap die slagen voor een selectie kunnen opteren om op een aparte wervingsreserve te verschijnen. (KB van 6 oktober 2005*, zie ook diversiteit)

15 13 jaarverslag 2005 S e l o r i n C o n go In 2005 vernauwde de FOD P&O (Personeel en Organisatie) ook de banden met Congo door een samenwerkingsproject. De FOD helpt mee aan de hervorming van de Congolese overheidsdiensten. Vier medewerkers van Selor droegen hun steentje bij in dit project. Ana Santos de Oliveira: De taak was enorm, want er moest quasi vanaf nul worden gestart. Naast het voorstellen van een centrale, onafhankelijke dienst voor werving en selectie, moest er ook aandacht worden besteed aan de gebruikte terminologie om zeker te zijn dat wij over hetzelfde praatten. Het dringendste was het uitwerken van een goede selectieprocedure om de nodige mensen voor de projectgroep bijeen te krijgen. Op basis van ons selectiereglement en onze werkwijze stelden we samen het eerste Congolese règlement de concours op. Een eerste stap. Kristof Sneyers: Het is helemaal niet evident om ver weg van onze veilige procedures een screening op cv s uit te voeren. Er is namelijk in Congo geen gestructureerd onderwijsapparaat en dan moet je tegen valse diploma s opboksen. Bovendien was het organiseren van een schriftelijke proef in een samenleving waar geen testcultuur bestaat verre van eenvoudig. Steve Savels: Interviewen op z n Congolees bleek toch een beetje anders in elkaar te zitten dan bij ons. Zo is er een jury van maar liefst 14 personen, waaronder secretarissen-generaal, professoren, vertegenwoordigers van het kabinet, De interviews zelf verlopen echter zéér gedisciplineerd, de voorzitter van de jury is de absolute chef en iedereen vraagt mooi het woord en wacht zijn beurt af. Beleefdheid ( courtoisie ) staat niet voor niets tussen de competenties in het selectiereglement. Olivia Fraeys de Veubeke: De ervaring in Congo heeft m n geest verruimd en heeft me vooral geleerd dat de culturele verschillen onze manier van werken beïnvloeden, wat niet altijd zo makkelijk is Het is dan ook heel dankbaar om te zien dat ze steeds zelfstandiger worden.

16

17 Interne markt Bevorderingsselecties Oriëntatieopdrachten Oriëntatie Selor staat in voor de organisatie van proeven om de loopbaan van een medewerker te heroriënteren, hetzij horizontaal, hetzij verticaal.

18 16 I nterne ma rkt Dankzij de interne markt kunnen medewerkers hun loopbaan binnen de federale overheid heroriënteren. In de loop van 2005 werd de interne markt 280 keer geconsulteerd. Dit gebeurde 136 keer via erecruiting en 144 keer door het plaatsen van openstaande functies op de website van Selor. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2004 (277). Er vonden 118 overplaatsingen plaats in 2005, wat iets minder is dan het aantal in 2004 (173). Twee factoren spelen hier een verklarende rol: het feit dat sinds 1 februari 2005 de federale overheidsdiensten zelf nieuwe medewerkers voor contractuele functies en interne markt kunnen zoeken via erecruiting, bracht met zich mee dat die overheidsdiensten vertrouwd moesten worden met het systeem en daartoe opleidingen moesten volgen (zie ook selectie); ongeveer 30% van de selectieprocedures interne markt gelanceerd in 2005, is nog niet afgesloten. Het cijfer van de overplaatsingen zal dus nog stijgen. Staat op de agenda voor 2006: het uitnodigen van de kandidaten interne markt om een competentiebalans op te stellen; in samenwerking met het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid), de kandidaten verschillende opleidingen voorstellen in het kader van hun persoonlijk ontwikkelingsplan. B evorderings s e l e c t ie s In 2005 werd de competentiegerichte evaluatiemethode waarmee in 2004 begonnen was, voortgezet, voornamelijk met de organisatie van de bijzondere proef voor de bevordering naar niveau C (administratief en technisch assistenten). Het slaagpercentage voor de algemene proef, die in december 2004 werd georganiseerd en waar meer dan 8000 kandidaten aanwezig waren, bedroeg 78%, wat opmerkelijk hoger is dan het slaagpercentage bij de oude methode (waar de kandidaten gevraagd werd een tekst samen te vatten en kritisch te bespreken of een verslag te maken over een onderwerp met betrekking tot de functie). Bijzondere proef: administratief assistent De competenties voor het uitoefenen van een administratieve functie niveau C werden gemeten aan de hand van meerkeuzevragen. De kandidaten moesten zich in een algemene werkomgeving van een administratief assistent plaatsen en hadden verschillende taken uit te voeren en een reeks vragen op te lossen op basis van de documenten die ze terugvonden in hun dossier. Werden op grond van een wetenschappelijk gangbare methode getest: de taalbeheersing, redactionele vaardigheden, communicatiebeheer, gegevensverwerking, het vermogen om regelgeving te begrijpen, het organiseren van het werk en het oplossen van concrete problemen. Door het gebruik van de nieuwe IRIS-scanner (zie ook innovatie), die het optisch

19 17 jaarverslag 2005 lezen van de resultaten toelaat, was het mogelijk om de gedragsindicatoren die de diverse competenties kenmerken, grondiger te analyseren. Het globale slaagpercentage voor deze bijzondere proef bedroeg 33%. Om de kandidaten te helpen met hun ontwikkeling, werd hen een gedetailleerd feedbackrapport toegestuurd. Deze bijzondere proef sloot het bevorderingsproces voor de functie van administratief assistent af. Bijzondere proef: technisch assistent Het bevorderingsproces voor de functie van technisch assistent omvat de algemene proef en een uit twee delen bestaande bijzondere proef. Het eerste deel van de bijzondere proef werd in oktober 2005 georganiseerd en had een globaal slaagpercentage van 68%. Het tweede deel van de bijzondere proef zal in 2006 georganiseerd worden. Proeven voor bevordering naar niveau A In 2005 organiseerde Selor ook een volledige cyclus proeven voor het behalen van de brevetten in het kader van de bevordering naar niveau A. 113 kandidaten of 24,5% van 460 deelnemers slaagden hierin. Van de 101 deelnemers aan de finale vergelijkende proef slaagden 69 kandidaten (68,3%). Veel kandidaten van niveau A zijn er dus niet in geslaagd om vóór de einddatum van 31 december 2005 alle nodige brevetten te behalen. Het opheffen van de overgangsbepalingen zal hen niettemin in staat stellen in de toekomst alsnog de behaalde brevetten te verzilveren. Wat de verdeling naar geslacht betreft, bevestigen de resultaten van 2005 de tendens van vorige jaren: bij bevorderingsselecties slagen er naar verhouding meer vrouwen dan mannen. E volut i e s l a a g p e rc e nta g e p e r g e s l a c ht 70% 60% 50% 40% 30% Mannen Vrouwen 20% 10% 0%

20 18 O r iënta t ie o p d ra c hten Op vraag van verschillende overheidsinstellingen organiseert Selor ook meer en meer oriëntatieopdrachten. Het benutten van het interne potentieel binnen de organisatie kan op deze manier geoptimaliseerd worden. Hiervoor leggen de medewerkers van deze instellingen proeven af waarbij ze gescreend worden met het oog op een nieuwe invulling van hun loopbaan of een concrete invulling van een bepaalde vacature. Selor neemt hier vooral een adviserende rol op zich en wenst zo de organisatie en zijn medewerkers kwalitatief te begeleiden. In 2005 werden 41 procedures uitgevoerd voor verschillende organisaties: Belgacom, De Post, het Ministerie van Defensie, het Rekenhof, de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, In totaal werden kandidaten gescreend. Van deze 41 procedures waren er 14 voor niveau D (581 kandidaten). Voor niveau A, B* en C werden telkens 9 procedures uitgevoerd waarbij er respectievelijk 375, 123 en 242 kandidaten werden gescreend. Staat op de agenda voor 2006: verder meewerken aan de oriëntering van medewerkers en organisaties; vooral competentiegericht werken en het optimaal afstemmen van de kwaliteiten van de medewerkers op de behoeften van de organisaties.

21 19 jaarverslag 2005

22

23 Taaltests Competentiebeheer Certificering Selor is een erkend certificatiecentrum. Zowel burgers, ambtenaren als instellingen kunnen genieten van deze dienstverlening, gaande van taaltests, het testen van pc-vaardigheden tot het in kaart brengen van specifieke competenties.

24 22 Ta a lte s t s In België is Selor de enige bij wet bevoegde instantie om een officieel bewijs van taalkennis uit te reiken. Deze taaltests staan niet enkel open voor ambtenaren, die dit bewijs soms nodig hebben bij het uitoefenen van hun job of voor het behalen van een taalpremie, maar sinds 2001 ook voor al wie het niveau van zijn taalkennis Frans, Nederlands of Duits op een officiële en objectieve wijze gratis wenst te laten certificeren. Per kalenderjaar organiseert Selor minstens drie sessies Inschrijvingen Afwijzingen Aanwezigen Geslaagden Afwezigheidsgraad 64% 53% 39% 38% 36% 19% Slaagpercentage 32% 36% 43% 43% 43% 47% Globaal gezien bleven de inschrijvingen in 2005 nagenoeg stabiel tegenover vorige jaren. In 2005 verfijnde Selor de berekeningswijze van het afwezigheidscijfer en kwam men tot een percentage van 19%. De maatregel van uitsluiting die volgt op een niet gemotiveerde afwezigheid, ingevoerd in 2001, blijft dus een determinerende rol spelen. Het globale slaagpercentage voor 2005 bedroeg 47% voor alle talen samen, een stijging van 4% ten opzichte van Ongetwijfeld speelt de betere en meer gerichte voorbereiding die Selor aan de kandidaten biedt hierin een rol: sinds 2002 stelt Selor, voor al wie een taaltest wenst af te leggen, een computergestuurd zelfstudiepakket (op cd-rom of via de website) ter beschikking. De taaltests zijn in hoge mate gender- en leeftijdsneutraal: voor alle talen samen slaagden in 2005 ongeveer 48% mannen en 45% vrouwen; in de leeftijdscategorieën tot 45 jaar varieerden de slaagcijfers tussen 45% en 48% en boven de 45 jaar steeg dit zelfs tot 58%. In 2005 werd het KB van 8 maart 2001* ook op twee belangrijke punten herzien: de berekening van het minimum aantal te behalen punten werd herzien; de uitbreiding van de soorten vertegenwoordigers die de taaltests mogen bijwonen: de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag nu ook een vertegenwoordiger afvaardigen. Ta a lte s t s ma g i s t ra t uu r Ook in 2005 richtte Selor twee sessies ten behoeve van de magistratuur in. Bij dit type test hebben de kandidaten de keuze tussen twee tests (de zogenaamde artikels 5 en 6). Met het eerste type wordt de passieve schriftelijke kennis en de actieve en passieve mondelinge

25 23 jaarverslag 2005 kennis van de andere landstaal geëvalueerd. Het tweede type handelt dan over de actieve en passieve schriftelijke en mondelinge kennis. De keuze is afhankelijk van de finaliteit van de beoogde betrekking. In 2005 slaagden 32% van de kandidaten (waarvan 36% mannen en 28% vrouwen) voor alle talen samen en was er een afwezigheidsgraad van 20%. S l a a g - e n a f we z i gheid s p e rc e nta g e ta a lte s t s m a g i s t ra t uu r 45% 40% 35% 30% 25% Af S 20% 15% 10% 5% 0% nl fr d NL» kennis van het Nederlands FR» kennis van het Frans D» kennis van het Duits Af» afwezigheidspercentage S» slaagpercentage Taaltest Engels voor de (Federale) Politie 2005 was ook het jaar waarin Selor een taaltest Engels organiseerde voor de (Federale) Politie. Deze test kadert binnen het statuut van de eenheidspolitie, waarin het Engels omschreven wordt als een taal die een werkelijke waarde heeft voor de politiedienst of voor het korps waartoe een politieambtenaar behoort. Hiertoe werd een protocolakkoord afgesloten tussen de federale minister van Binnenlandse Zaken en de Afgevaardigd bestuurder van Selor. Het globale slaagpercentage voor de test Engels bedroeg 78%, 12% van de ingeschreven kandidaten was afwezig. Staat op de agenda voor 2006: mogelijkheid om ook andere talen te laten certificeren (Italiaans, Spaans, Arabisch, Turks, Chinees (Mandarijn of Kantonees), Pools, Tsjechisch, Slovaaks, Hongaars, Albanees, Servo-Kroatisch, Servisch, Bulgaars, Roemeens, Russisch, Kroatisch en doventaal).

26 24 C o mp etent ieb e h e e r: Het doel van competentiebeheer is het aanzetten van de medewerkers tot een continue ontwikkeling en actualisering van hun competenties. Dit om beter te functioneren in hun functie en om zichzelf te ontwikkelen. Door het afnemen van tests wordt nagegaan in welke mate de kandidaten over bepaalde competenties beschikken. Ook in 2005 nam Selor de organisatie van de competentiemetingen van medewerkers van niveau B en C op zich. Competentiemetingen worden georganiseerd per functiefamilie, een groep van gelijkaardige functies met een vergelijkbaar takenpakket. Per functiefamilie is er een competentieprofiel, dat aan de basis ligt van de tests die gebruikt worden voor de competentiemetingen. Bij de competentiemetingen worden twee deeltests afgenomen: een test over pc-vaardigheden en een toepassingsproef. De kandidaten ontvangen achteraf een feedbackrapport over hun sterke en te ontwikkelen competenties. De eerste component, de test over pc-vaardigheden, bestaat uit drie modules: besturingssysteem (bv. Windows); tekstverwerking (bv. Word); communicatiesoftware (bv. Internet Explorer of Outlook). Wie niet slaagt voor één of meerdere modules, volgt een opleiding met daarop aansluitend een posttest. Wanneer de kandidaat geslaagd is voor alle modules van de eerste component, kan hij of zij deelnemen aan de toepassingsproef. Deze proef, een postbakoefening, is gebaseerd op gedragsindicatoren. De kandidaat dient zich in te leven in een fictieve werkcontext waarbij hij of zij de rol van een medewerker vervult. In zijn postbak, of mailbox, vindt de kandidaat verschillende mails die hij of zij moet verwerken. Hierbij wordt nagegaan of de kandidaat in staat is om naar prioriteit te handelen en de waarde van de informatie juist kan

27 25 jaarverslag 2005 inschatten. Deze gedragsindicatoren komen aan bod in het feedbackrapport dat gebruikt kan worden als input voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van de kandidaat. In 2005 namen medewerkers van niveau C deel aan de pretest pc-vaardigheden. Hiervan slaagde 44,32% voor de drie modules. Na het volgen van de opleidingen slaagde in totaal 95,84% voor de eerste component personen legden de toepassingsproef af waarvan er 1807 (70,70%) slaagden. 204 kandidaten van niveau B legden de pretest pc-vaardigheden af. Hiervan slaagde 46,57% voor de drie modules. Dankzij de goede resultaten van de posttests, slaagde in totaal 98,81% van de medewerkers van niveau B voor de eerste component. Voor de toepassingsproef slaagden 268 op 357 kandidaten (75.01%). Het overgrote deel van de kandidaten is vrouwelijk en de gemiddelde leeftijd situeert zich rond de 38 jaar. Niveau C Niveau B Test pc-vaa rdigheden Deelnemers Geslaagd bij 1e deelname 515 (44,32%) 95 (46,57%) O p l e i d i n g+p o s t t e s t Deelnemers Geslaagd 384 (92,53%) 44 (97,78%) To t a a l 95,84% 98,81% To e p a s s i n g s p r o e f Deelnemers Geslaagd (70,70%) 268 (75,01%)

28

29 Diversiteit Selor wil in zijn totale werking rekening houden en gebruik maken van de diversiteit die de samenleving rijk is. Daarbij wil het selectiebureau méér dan enkel het garanderen van gelijke kansen aan kandidaten en personeel. Het wil dit diversiteitskapitaal ook daadwerkelijk inschakelen en toepassen. Het managen van diversiteit is met andere woorden een dynamisch en strategisch proces. Door een projectmatige aanpak naar doelgroepen (personen met een arbeidshandicap, etnisch-culturele minderheden, gender) en een netwerkgerichte filosofie laat dit proces zich vertalen in een concrete methodiek met de nadruk op competenties.

30 28 Personen met e e n a rb e i d s h a n d i c a p Om de in 2004 ontwikkelde procedure redelijke aanpassingen voor personen met een arbeidshandicap verder uit te bouwen, werd beslist een ontmoetingsnamiddag te organiseren met experten in handicap en tewerkstelling. Tijdens deze sessie stelde Selor zijn beleid naar die doelgroep voor en vroeg het selectiebureau ook feedback aan de experten. Zo ontstond het Selor-expertennetwerk tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap. Dit netwerk kan altijd geraadpleegd worden om selectieopdrachten zo adequaat mogelijk te laten verlopen. Momenteel telt het netwerk 31 leden. Naar aanleiding van het project wervend werven van de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse Gemeenschap richtte Selor ook een expertisecentrum redelijke aanpassingen op. In deze context houdt Selor een centrale databank bij van alle doorgevoerde aanpassingen. Deze tools zijn beschikbaar voor externen. Een aantal organisaties, waaronder de Vlaamse Gemeenschap, de VDAB, de Federale Politie en De Witte & Morel, maakten hier al gebruik van: hetzij voor consultancy ter plaatse (het aanpassen van het testinstrumentarium), hetzij voor een presentatie van de procedures. De procedure kon in 2005 op veel interesse rekenen. Op vraag van EPSO (European Personnel Selection Office) werd ze ook aan verschillende rekruterings- en selectie-experten uit de EU-lidstaten voorgesteld en op de Brusselse Open Bedrijvendag werd ze genomineerd als innovatief project (zie ook communicatie & relatiemanagement).

31 29 jaarverslag 2005 De overige aanvragen betreffen de selecties Daar waar de procedure in 2004 vooral toegepast werd bij de statutaire selecties, werd ze in 2005 ook uitgebreid naar de managementselecties, bevorderingsselecties en de taaltests. In de loop van 2005 ontving Selor 331 aanvragen tot aanpassing waarvan er 85 uitgevoerd werden, vooral voor visuele (33%) en motorische (27%) handicaps. van administratief en technisch assistenten die door zullen gaan in R e d el ijke a a np a s s i ngen na a r h a nd i c a p Visueel Motorisch Auditief Leerstoornis Andere Combinatie Voorbeelden van aanpassingen zijn het gebruik van aangepast meubilair, een brailleleesregel, vergroot- en voorleessoftware, software voor dyslectici, tests in braille, het inschakelen van een doventolk en het mondeling afnemen van tests in plaats van schriftelijk. In 2005 werden ook aangepaste lokalen gebouwd voor personen met een visuele, motorische of auditieve handicap. Deze lokalen zijn ter beschikking vanaf 2006 (zie ook facilitair beheer). Het KB van 6 oktober van 2005* laat toe dat personen met een handicap op een aparte wervingsreserve kunnen verschijnen. Kandidaten kunnen dus kiezen om op een aparte, onbeperkt geldige lijst van geslaagden met een handicap te komen. Overheidsdiensten die iemand met een handicap willen aanwerven, kunnen deze wervingsreserves raadplegen. In 2006 wil de federale overheid een quotum van 3% personen met een handicap in zijn personeelsbestand behalen. E t n i s c h - c u lt u rele m i n d e rh e d e n Specifiek naar etnisch-culturele minderheden werd het Selor-expertennetwerk tewerkstelling voor etnisch-culturele minderheden opgericht. In 2005 kwamen de 41 leden van dit netwerk voor de eerste keer samen en hadden volgende doelstellingen voor ogen: het verspreiden van informatie over het diversiteitsproces van Selor en over werken bij de overheid in het algemeen; het uitbouwen van de communicatiekanalen naar deze doelgroep. G e n d e r De acties bestonden vooral uit het rekruteren van vrouwelijke juryleden en kandidaten voor de managementselecties. Selor sponsorde in deze optiek verschillende beurzen en colloquia (o.a. Vrouwen aan de top - Netwerk je door het glazen plafond van HR Square op 13 september 2005). Selor verspreidde er flyers met de oproep tot kandidaatstelling.

32 30 Naar aanleiding van een genderanalyse van de UCL (Université Catholique de Louvain) werd het standaard-cv voor de managementselecties aangepast: parttime ervaring werd ondermeer gelijkgesteld aan fulltime ervaring. Daarnaast zorgde Selor ook voor ondersteuning van de acties van de FOD P&O die een grootschalige communicatiecampagne voerde om vrouwen aan te sporen zich kandidaat te stellen voor de managementselecties. Ondanks het feit dat er nog steeds geen gelijke man-vrouw-verdeling is bij de inschrijvingen voor de managementfuncties, werd wel een positieve trend binnen de inschrijvingen vastgesteld. De voorgaande acties bleken dus effect te hebben en zullen in 2006 verder uitgebouwd worden. E volut i e va n d e verd el i ng m a n -v rouw b ij i n s c h r ij v i ng vo o r m a na g e m e nt s f u nc t i e s Mannen Vrouwen golf 1 golf 2 golf 3 golf 4 golf 5 Ma nnen 66,98% 72,33% 68,06% 64,94% 57,67% Vr o uw e n 33,02% 27,67% 31,94% 35,06% 42,33% P ro - a c t ieve d iversiteit s s c re e n i n g Het proces diversiteit werd betrokken bij de aankoopprocedure van nieuwe tests en helpt mee deze kwalitatief te beoordelen in het kader van diversiteit. Zo werden de offertes van de tests verbale intelligentie kritisch gescreend. Uit het VIONA-rapport (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering) Hebben autochtonen en allochtonen gelijke kansen bij selectieproeven met intelligentietests? was namelijk gebleken dat het vaak de verbale subtests zijn waarop kandidaten van vreemde origine minder goed scoren. De leveranciers werden ook aangemaand om niet native speakers Nederlands of Frans in de normgroepen op te nemen.

33 31 jaarverslag 2005 Diversiteit gaat telkens na of er knelpunten aanwezig zijn die kunnen conflicteren bij het aanpassen van de tests voor personen met een handicap, etnisch-culterele minderheden of gender. Met het oog op een continue kwaliteitsbewaking zal Selor ook testgegevens en relevante achtergrondvariabelen ter beschikking stellen van onafhankelijke instanties. Op deze manier zal Selor verder bijdragen tot het wetenschappelijk onderzoek over kansengroepenneutraliteit. C o m mu n i c a t ie Naast de diversiteitsboodschap die Selor in al zijn communicatieacties brengt, werd op Open Bedrijvendag ook een speciale stand voor diversiteit voorzien. De bezoekers kwamen er alles te weten over de lopende projecten: redelijke aanpassingen voor personen met een arbeidshandicap, de inspanningen naar etnisch-culturele minderheden en de genderproblematiek. De stand werd druk bezocht en de vele vragen over diversiteit tonen aan dat het over een onontbeerlijk thema gaat in een moderne samenleving. In de loop van 2005 werden verder 13 presentaties gegeven over diversiteit. Dit zorgde ervoor dat het diversiteitsproces en de opgebouwde expertise van Selor ook weerklank vond buiten de organisatie. Zo werd Selor al gecontacteerd door het Europees Parlement en de Universiteit Gent voor een mogelijke samenwerking in Ook de georganiseerde ontmoetingsnamiddagen en het opstarten van de netwerken voor tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap en etnisch-culterele minderheden kaderen binnen de diversiteitscommunicatie. De verschillende partners werden aangeschreven om hun organisatie voor te stellen op de website van Selor. Het overgrote merendeel ging hierop in en zal in 2006 een stek(je) krijgen op Voor personen met een arbeidshandicap en etnisch-culturele minderheden werden ook specifieke diversiteitskanalen ingezet, respectievelijk 57 en 72 kanalen. Bedoeling van deze kanalen is het verspreiden van de openstaande functies onder de doelgroepen. Voor de selecties van administratief en technisch assistenten, ondersteunde Selor de FOD P&O bij hun specifieke communicatiecampagne naar de doelgroepen. O p l e i d i n g In 2005 is ook begonnen met de inhoudelijke uitwerking van een diversiteitsopleiding voor de selectieverantwoordelijken van Selor. Er wordt dieper ingegaan op de theorie van het diversiteitsmanagement, de wettelijke context en concrete procedures binnen een rekruterings- en selectiecontext. Nu al is er vanuit andere federale overheidsdiensten, overheden en de privésector interesse om in de toekomst een beroep te doen op deze opleidingen.

34

35 Externe communicatie Klantenbeheer Call-center Communicatie & relatiemanagement Communicatie & relatiemanagement (CRM) is het belangrijkste ondersteuningsproces dat als een rode draad doorheen alle activiteiten van Selor loopt. CRM detecteert en vertaalt de behoeften van zijn doelgroepen (kandidaten en potentiële kandidaten, klanten, stakeholders, pers, syndicaten, ambtenaren, interne medewerkers, ) en geeft een antwoord op hun vragen. CRM gaat echter nog verder: het promoten van de overheid als een aantrekkelijke werkgever en Selor tegelijkertijd voorstellen als een professioneel selectiebureau en de toegangspoort tot de overheid, waarbij aandacht voor een gelijke kansenbeleid niet uit het oog verloren wordt. Naargelang het onderwerp biedt CRM ook een ontmoetingsplaats tussen de verschillende doelgroepen erecruiting, jobbeurzen,...).

36 34 E x t e r n e c o m mu n i c a t ie In 2005 werden de twee hoofdlijnen verder uitgetekend. Enerzijds was er de rekruteringscommunicatie, waarin qua lay-out en tekst veel aandacht besteed werd aan het diversiteitsaspect. Selor ging ook meer en meer op maat van de functie en de overheidsdienst in kwestie werken. Voor elke functie wordt namelijk, in overleg met de rekruterende dienst, een geschikte mediamix bepaald, waarbij de juiste kanalen ingezet worden om een bepaalde doelgroep te bereiken. Aan de hand van een monitoringsysteem, dat verder uitgewerkt zal worden in 2006, wordt de impact van de verschillende kanalen gemeten. Daarnaast waren er de corporate campagnes die zich in 2005 richtten op werken bij de overheid. Bedoeling hier was de veelheid, verscheidenheid en de maatschappelijke impact van de functies in de kijker te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren meer en meer aandacht hebben voor deze laatste factor. In deze optiek werden ook inspanningen geleverd om de overheidsdiensten en het thema werken bij de overheid extra in de verf te zetten in de pers (door inhoudelijk mee te werken aan dossiers over de overheid, egovernment of door getuigenissen aan te leveren, ). Een belangrijk evenement was Open Bedrijvendag in oktober. Zo n 5000 bezoekers hadden de kans om in de huid te kruipen van enkele fictieve personages en zo alle stappen van een selectieprocedure te doorlopen. Selor ontving enkel positieve reacties op dit evenement.

37 35 jaarverslag 2005 Enkele cijfers die aantonen dat de inspanningen van Selor hun vruchten afwierpen in 2005: volgens de online enquête van Vacature waarbij aan surfers gevraagd werd: Voor welke onderneming wilt u graag werken?, stond de overheid op nummer één bij de vrouwen. Door de vele promotiekansen en mogelijkheden om werk en gezin te combineren, wordt de overheid als een vrouwvriendelijke werkgever gezien. Bij de mannen stond de overheid op de tweede plaats, na Microsoft en vóór Janssen Pharmaceutica, Belgacom en Fortis; uit het onderzoek van de Corporate Research Foundation bleek dat de federale overheid tot één van de 32 topbedrijven om voor te werken in België 2006 behoort. Het waren vooral de secundaire werkomstandigheden (zoals de pensioenregeling, verzekeringen, overige voordelen, ), de opleidings- en trainingsmogelijkheden, de werkomgeving en bedrijfscultuur die de federale overheid biedt, die hoog scoorden; het aantal kandidaten dat zich inschreef voor selecties is de laatste vijf jaar meer dan verdrievoudigd: gaande van in 2000 tot in Het naar voor schuiven van de troeven van een job bij de overheid (een functie met maatschappelijke relevantie, de mogelijkheid om privé- en professioneel leven op elkaar af te stemmen en de talloze opleidings- en carrièremogelijkheden) en het actieve gelijke kansen- en antidiscriminatiebeleid dat door de overheid gevoerd wordt, hebben hier zeker in meegespeeld; de website van Selor kende gemiddeld unieke bezoekers per dag met pieken in september (3.077) en november (3.082) (bron Cim Metriweb); mensen schreven zich in op de mailinglist van Selor, wat het cijfer van alle geabonneerden deed oplopen tot ; ten slotte nam het aantal online inschrijvingen fors toe tot 79% en deze tendens is zichtbaar bij alle niveaus (een stijging van meer dan 20% ten opzichte van 2004 waar de online inschrijvingen 57,72% bedroegen). Staat op de agenda voor 2006: de tweede editie van op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober in Thurn&Taxis; het lanceren van een nieuwe website met nog meer erecruitingfunctionaliteiten.

38 36 Open Bedrijvendag 2005 Op 2 oktober nam Selor deel aan de Brusselse editie van Open Bedrijvendag. Bedoeling was de processen van Selor transparanter te maken en de drempel tot een job bij de overheid te verlagen. In het kader van het Brusselse thema van Open Bedrijvendag 2005 Innoverend Brussel, onder voogdij van minister Cerexhe, behoorde Selor tot de 10 geselecteerde bedrijven voor het meest innoverende project. Selor behaalde deze nominatie met redelijke aanpassingen voor personen met een arbeidshandicap (zie ook diversiteit). Op dit evenement nodigde Selor ook de federale overheidsdiensten uit om zich te profileren als werkgever. Op de algemene P&O-OFO-Selor stand konden bezoekers zich informeren over alle opleidings- en carrièremogelijkheden en de voordelen van werken bij de overheid. Selor kreeg meer dan geïnteresseerden over de vloer. Er waren ongeveer evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen en de gemiddelde leeftijd bedroeg 33 jaar. 70% had een diploma van hoger onderwijs (universitair of graduaat). De professionele achtergrond van de bezoekers definieerde zich als volgt: 18% werkte bij de overheid, 24% werkte in de privésector, 48% was werkloos en 10% student. Op de website werden 392 nieuwe accounts aangemaakt, 468 bezoekers schreven zich in op de mailinglist en 263 bezoekers lieten hun cv na in erecruiting. Het merendeel van de bezoekers kwam om zich te informeren of om zich voor te bereiden op een selectie bij Selor. Een job zoeken of veranderen van job bleek eveneens één van de hoofdredenen. Uit de feedback van de bezoekers kan afgeleid worden dat het evenement zijn doel zeker niet gemist heeft: 93% weet nu waar men de advertenties voor functies bij de overheid kan vinden; 55% vond op de beurs vacatures die aan zijn profiel voldeden; 94% kent nu de verschillende stappen van een selectieproces; 83% voelt zich voorbereid op een selectie bij Selor; 83% kent nu het verschil tussen contractueel, statutair en management; 80% vindt dat het initiatief zijn beeld van de verschillende overheidswerkgevers verbeterd heeft. Enkele reacties: Eindelijk iets goed van de overheid. Ik mag hopen dat dit niet eenmalig is. Idee was goed, uitwerking ook! Selor is duidelijk de draaischijf van de vernieuwing. Doe zo verder aub. Geen negatief punt van mijn kant! Bedankt voor de info Selor!

39 37 jaarverslag 2005 K l a ntenbe h e e r Voor de klanten vormen de klantenbeheerders het eerste aanspreekpunt met Selor. De klantenbeheerders managen het overzicht van de lopende en geplande projecten en hun opvolging. Verder waken ze over de tevredenheid van de klanten en de kwaliteit van de geleverde diensten. De functie van klantenbeheerder werd al in 2003 gecreëerd en was toen vooral gericht op de interne werking. In 2005 kreeg de functie zijn volwaardige invulling en werd het accent verlegd naar zijn externe rol. In het najaar van 2005 werd gestart met een systematisch overleg met de stafdiensten P&O wat betreft de lopende en toekomstige selecties conform de personeelsplannen. Dit laat toe dat er proactief kan ingespeeld worden op diverse selectieaanvragen en dat er, rekening houdende met de noden en behoeften van de verschillende overheidsdiensten, selectieprocedures op langere termijn gepland kunnen worden. Hierdoor verminderen de wachttijden voor het organiseren van selecties op een aanzienlijke manier en worden ze in bepaalde gevallen zelfs onbestaand. De interactie tussen de klantenbeheerders en de verschillende klanten -waaronder steeds meer en meer derde klanten (zie ook selectie)- biedt eveneens een platform om op een meer diepgaande manier in te spelen op bepaalde thema s. Zo wordt de rol van de klantenbeheerders ook uitgebreid naar het verduidelijken van de veranderende reglementering betreffende selectie en oriëntatie en wordt hun rol zelfs onontbeerlijk bij opdrachten voor derde klanten. Deze contacteren Selor voor zijn knowhow op gebied van selecties, oriëntatieopdrachten, logistieke ondersteuning en het verlenen van adviezen over de verschillende etappes in een procedure. Het zijn de klantenbeheerders die de coördinatie van deze procedures op zich nemen en hun opvolging verzekeren. C a l l - c e nter Het doel van het call-center is de kwaliteit en de responstijd van de eerstelijnsinformatie te verbeteren. In 2005 ontving het call-center telefonische oproepen. 85,77% van de bellers ontving onmiddellijk een antwoord op hun vraag. De meeste vragen gingen over selecties en jobs bij de overheid. De gratis infolijnen (NL: /FR: ) zijn iedere werkdag tussen 8 en 17 uur open. Naast telefonische oproepen ontving het call-center ook brieven en faxen waaronder ook inschrijvingen voor selecties.

40

41 Productinnovatie Procesinnovatie IT Innovatie Selor heeft de ambitie om één van de meest toonaangevende selectiebureaus te zijn. Hiervoor dient het selectiebureau continu vernieuwingen en optimalisatiemogelijkheden te detecteren en actief te zoeken naar relevante informatie en bruikbare technologieën om tot een meer performante organisatie van de processen te komen.

42 40 P ro duct i n n o va t ie Een actueel, betrouwbaar, divers en valide testinstrumentarium is essentieel voor een kwaliteitsvolle testing van de kandidaten. Productinnovatie zorgt voor efficiënte selectie-, oriëntatie- en certificatietools en ontwikkelt of koopt hiervoor de geschikte instrumenten, rekening houdend met de wetenschappelijke vereisten. Competentiegerichte aanpak bij bevorderingsselecties Voor wat betreft de bevorderingsselectie van niveau D naar C, ontwikkelde Selor in 2005 een competentiegeoriënteerde proef. Bij dergelijke aanpak vertrekt men van het principe dat niet louter de kennis waarover iemand beschikt, essentieel is om zijn bekwaamheid te bepalen, maar eerder het feit of die persoon over de juiste competenties beschikt (verzameling van kennis, vaardigheden, waarden en attitudes) om de functie naar behoren uit te voeren. Met andere woorden niet alleen het weten is belangrijk, maar vooral het doen. In deze context werd ook uitgebreid aandacht besteed aan het aspect oriëntatie van de kandidaat. Aan de hand van een gedetailleerd feedbackrapport werden de sterke en te ontwikkelen punten van de kandidaat in kaart gebracht. Dit rapport helpt de kandidaat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (zie ook oriëntatie). Expertisecentrum IRIS erecruiting maakt al langer gebruik van IRIS-software en bijhorende scanner, maar in 2005 werd deze tool ook voor de eerste maal toegepast in het kader van de bevorderingsselecties. De antwoordformulieren werden zo opgemaakt dat ze door middel van IRIS-software verwerkt konden worden (zie ook oriëntatie). Het sterke punt van deze software is zijn flexibiliteit. De mogelijkheden om verschillende types meerkeuzevragen op te stellen zijn legio (zelfs handgeschreven antwoorden kunnen nu verwerkt worden dankzij de OCR-technologie (Optical Character Recognition). Daarnaast is het eenvoudiger geworden om specifieke antwoordformulieren op te stellen en om de resultaten statistisch te verwerken. De software transformeert elk papier-, PDF- of beelddocument tot bewerkbare informatie en herkent ook elk gescand document en kan deze omzetten tot Excel-, PDF-, XML- en zelfs HTML-bestanden. Nieuwe capaciteitstests In 2005 werd een offerte uitgeschreven voor de aankoop en implementatie van nieuwe geautomatiseerde capaciteitstests. De uiteindelijke keuze viel op de tests van Competency Scan Advanced (CSA), een geautomatiseerd systeem om oefeningen en vragenlijsten af te nemen en dit in selectie-, oriëntatie- en certificatieprocedures. Deze capaciteitstests omvatten tests voor het verbaal, abstract en numeriek redeneervermogen, het ruimtelijk en technisch inzicht en kunnen ingezet worden voor alle niveaus (A, B, C, D). Deze tests kunnen nu in alle procedures aangewend worden.

43 41 jaarverslag 2005 Staat op de agenda voor 2006: de modernisering van het testinstrumentarium (door het aankopen van nieuwe tests, ontwikkelen van een itembank en testchooser); testontwikkeling; het verder ondersteunen van de algemene werking. P ro c e s i n n o va t ie Procesinnovatie heeft tot doel de processen te vernieuwen zodat het werk sneller, professioneler en klantvriendelijker uitgevoerd kan worden. erecruiting (zie ook selectie en oriëntatie) Op 1 februari 2005 ging erecruiting van start en maakte daarmee de cirkel tussen de burger, Selor en de federale overheidsdiensten rond. Vanaf die datum konden die diensten zelf nieuw talent zoeken voor contractuele betrekkingen en voor de interne markt. Een grote stap in de administratieve vereenvoudiging en in het egovernment van het HR-beleid. Eind 2005 telde de databank cv s, waarvan iets meer cv s van vrouwen (16.619) dan van mannen (14.471). In de loop van 2005 kregen de kandidaten twee maal de kans om hun cv te reactiveren. Daarbij bevestigden ze nog steeds actief op zoek te zijn naar een job binnen de federale overheidsdiensten kandidaten wensten hun cv actief te houden. De andere kandidaten kunnen hun cv kunnen ten allen tijde opnieuw activeren. In 2005 verfijnde en stabiliseerde Selor ook het beheer van contractuelen, interne markt en de wervingsreserves die in erecruiting opgenomen zijn. Conform de huidige wetgeving, werden deze processen geautomatiseerd. Het automatisch uitprinten van alle brieven voor de kandidaten die door erecruiting opgepikt zijn, verlaagde op aanzienlijke wijze de werklast binnen Selor. Ook werden de eerste stappen gezet voor het uniek dossier van de kandidaat. Eénmaal de kandidaat zijn diploma voor validatie heeft opgestuurd, hoeft hij of zij dat in de toekomst niet meer opnieuw te doen. Staat op de agenda voor 2006: de uitbreiding van erecruiting naar statutaire selecties; het aanbieden van heel wat nieuwe erecruitingfunctionaliteiten bij de lancering van de nieuwe website en dit zowel voor kandidaat als voor de klant, zijnde de overheidsdiensten (zo zal het inloggen met eid (elektronische identiteitskaart) voor beide partijen mogelijk zijn); specifiek voor de kandidaat: het beheren van één account voor alle selecties, het opgeven van extra criteria om gematcht te worden, het personaliseren van de mailinglist, specifiek voor de klant: een verdere verfijning van de zoekmogelijkheden voor contractuelen en interne markt, het verfijnen van de mogelijkheden binnen het beheer van de wervingsreserves, het online aanvragen van nieuwe statutaire selecties

44 42 I T IT verzorgt en vernieuwt het management van de informaticagebaseerde producten en diensten. Zo helpt IT Selor met het efficiënter inrichten van zijn bedrijfsvoering. In 2005 werden nieuwe versies van verschillende erecruitingmodules aangeboden, gebaseerd op de laatste technologieën en hoofdzakelijk gerealiseerd met interne competenties. Deze competenties werden in 2005 ook gecertificeerd door Microsoft. Selor mag fier zijn op zijn MCAD-certificaat (Microsoft Certified Application Developer) en blijft zich verder inspannen om zijn IT-medewerkers voordurend bij te scholen. Niet alleen de competenties werden bijgeschaafd, ook de IT-projecten kregen een heel innoverend karakter in Zo werd Selor eervol genomineerd in het eid awareness project. Met zijn opgebouwde expertise is Selor volledig klaar om het egovernment met eid te vergemakkelijken. Met het oog op de uitbreiding van het pc-park voor selectiedoeleinden, werd in 2005 ook een RIS-systeem (Remote Installation Services) opgesteld. Dit systeem laat het installeren van besturingssystemen op basis van installatiekopieën toe. Dit vindt plaats via een netwerkverbinding van een RIS-server naar een clientcomputer. Met RIS kan Selor het beheer van besturingssystemen en toepassingen vereenvoudigen en kan Selor het foutherstel verbeteren. In 2005 werd het pc-park uitgebreid naar 323 pc s. Staat op de agenda voor 2006: de verdere uitbreiding van het pc-park naar 450 pc s; de ondersteuning bij de lancering van de nieuwe online werkomgeving SBBS (zie ook personeel & organisatie) en de nieuwe website van Selor (zie ook communicatie & relatiemanagement). eid en Selor Met de lancering van de nieuwe website kunnen de kandidaten zich inloggen met hun eid en zo makkelijker en sneller geïdentificeerd worden. De kandidaten kunnen via hun eid ook online hun resultaten raadplegen evenals hun rangschikking in de wervingsreserve en de uitnodigingen voor de volgende sessies. Zelfs bij het afleggen van een computertest kunnen de kandidaten gebruik maken van hun eid. Het anoniem solliciteren, waarbij in een eerste fase enkel de competenties van de kandidaten aan de werkgevers getoond worden, komt hierbij niet in gevaar. Integendeel, met de integratie van eid kan Selor nog meer privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

45 43 jaarverslag 2005

46

47 Personeelsadministratie Opleiding Ontwikkelcirkels Care management Kennismanagement Interne communicatie Personeel & organisatie Personeel & Organisatie richt zijn dienstverlening naar de interne medewerkers en hun rol in de organisatie.

48 46 Selor telde verschillende indiensttredingen in Drie personen begonnen, met het oog op een statutaire benoeming, aan een stage in niveau A. Eén iemand onder hen was al contractueel in dienst bij Selor. Er werden ook twee personen aangenomen via interne markt: één in niveau C en één in niveau D. In 2005 bereikten vier personen de pensioenleeftijd: één in niveau A, één in niveau C en twee in niveau D. Rekening houdend met deze wijzigingen kan het personeel van Selor eind 2005 zo in kaart gebracht worden: 133 medewerkers werken dagelijks voor Selor en 13 medewerkers zijn elders tewerkgesteld voor een bepaalde opdracht. Me dewerkers S elor Medewerkers Selor Medewerkers die elders tewerkgesteld zijn voor een opdracht Onder de 133 medewerkers van Selor werkt: 85,7% op statutaire en 14,3% op contractuele basis; 75,2% voltijds en 24,8% deeltijds; 35% mannen tegenover 65% vrouwen; 53% Nederlandstalige tegenover 47% Franstalige medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bedraagt 41,7 jaar, de maximum leeftijd 60,4 en de minimum leeftijd 20,9 jaar. Bij de verdeling in leeftijdsgroepen komt de groep van 26 tot 30 jarigen op de eerste plaats, gevolgd door de groep van 51 tot 55 jarigen. De gemiddelde anciënniteit bedraagt 16,2 jaar, hierbij wordt -voor de medewerkers die al een anciënniteit hadden in een andere administratie- rekening gehouden met hun anciënniteit buiten Selor. Ve rd el i ng m e d ewerkers Selor p e r l e e f t ij d s g ro ep

49 47 jaarverslag 2005 Wat de verdeling naar niveau betreft, wordt vastgesteld dat de meerderheid van de medewerkers niveau C (41%) heeft, gevolgd door niveaus A (25%), B (21%) en D (13%). Ve rd el i ng m e d ewerkers p e r n ive a u Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Staat op de agenda voor 2006: de lancering van het pooling project waarbij medewerkers van andere processen kunnen ingeschakeld worden om hun collega s bij piekmomenten te ondersteunen. O p l e i d i n g Selor hecht veel belang aan de ontwikkeling van zijn medewerkers. Om hun competenties verder te ontwikkelen, kunnen medewerkers opleidingen volgen die aansluiten op hun werkcontext en interesses. In 2005 situeerden de meeste opleidingen zich op gebied van informatica en taal: Informaticaopleidingen: 44% Taalopleidingen: 20% Persoonlijke ontwikkeling: 12% Projectmanagement: 10% Rekrutering en selectie: 8% Wetgeving: 2% Communicatievaardigheden: 2% Andere: 2% C a re ma n a geme nt Selor komt tegemoet aan de noden en behoeften van het personeel op het vlak van welzijn op het werk. Selor ondersteunt ook gemeenschappelijke initiatieven die bedoeld zijn als stimulans voor teamwork en als bevordering van een klimaat van respect en vertrouwen tussen personeel en directie. Bij dit alles streeft Selor begeestering, identificatie met de waarden van de organisatie en een hogere jobvoldoening na.

50 48 In deze context nam Selor actief deel aan de dag van de duurzame ontwikkeling van de federale ambtenaar. Op 14 oktober werden in heel de FOD P&O 14 activiteiten georganiseerd. Selor droeg zijn steentje bij met de tentoonstelling van de kunstwerken van het Antwerps kunstenaarscollectief Tracé. Dit zijn kunstenaars die gespecialiseerd zijn in het gebruik van recuperatiemateriaal. De werken waren de ganse week van de duurzame ontwikkeling te bewonderen in de wachtzaal van Selor. Verder werden op 14 oktober ook wandelingen in de groene zones rond de werkplek georganiseerd. Selor spande zich in 2005 ook in om het afval nauwkeuriger te scheiden. Er werden tevens nieuwe vuilbakken in gebruik genomen voor blikafval. Daarnaast werd de druk op de waterleidingen naar beneden gehaald, een kleine ingreep met een belangrijke vermindering van waterverspilling tot gevolg. Op gebied van eerlijke handel zette Selor ook zijn eerste stappen in De koffieautomaten zijn voorzien van fairtrade koffie en thee. De catering op Open Bedrijvendag stond ook volledig in het teken van eerlijke handel. Kennisma n a geme nt Concreet binnen Selor staat kennismanagement voor het uitwerken van een kwalitatief gegevensbeheer, het opzoeken en analyseren van best practices en het bevorderen van kennisoverdracht tussen de medewerkers van Selor stond volledig in het teken van de voorbereiding en de uitbouw van een eigen online werkomgeving voor Selor: het Selor Business Solution Systeem (SBSS). De term is ontstaan uit het idee dat dit systeem veel mogelijkheden in zich moest hebben om op korte termijn snel een aantal oplossingen te bieden. Zo moest SBSS een antwoord bieden op behoeften in zeven verschillende domeinen: documentmanagement, workflowmanagement, stroomlijnen van communicatie, HRM, projectmanagement, logistiek en CRM. Omdat alle medewerkers van Selor met dit systeem zullen werken, werd bij de keuze veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. De voorkeur ging naar Sharepoint Portal, een online toepassing van Microsoft. SBSS zal een portaal bieden aan Selor, een toegangspoort van waaruit alle stappen kunnen gezet worden naar de noodzakelijke middelen om de dagelijkse taken uit te voeren. Bestaande tools zullen vanuit SBSS in één klik bereikbaar zijn. De verschillende processen van Selor zullen beter op elkaar afgestemd worden en medewerkers zullen gemakkelijker kunnen samenwerken en documenten delen, ook in (occasionele) projectgroepen. Bij de opzet van het systeem wordt ook zoveel mogelijk gedacht aan de automatisering van bepaalde procedures. Zo zullen takenlijsten opgesteld worden die selectiemedewerkers stap voor stap moeten afwerken om een selectie uit te voeren. Ook online bestellingen van mate-

51 49 jaarverslag 2005 riaal zullen op termijn mogelijk zijn. In 2005 werd een testversie opgebouwd die de definitieve structuur van de werkomgeving bevat. Staat op de agenda van 2006: het lanceren van SBSS (in een eerste fase een testversie en daarna de definitieve versie, die de nieuwe naam Cosmos zal dragen); de begeleiding en opleiding van de medewerkers. I nterne commu n i c a t ie 2005 was voor interne communicatie een jaar van verandering. Losgekomen van zijn grote broer externe communicatie, maakt interne communicatie nu deel uit van het proces personeel & organisatie. Interne communicatie wil zich nog meer resoluut tot de medewerkers richten en hun betrokkenheid vergroten. Dit kan door nog opener te communiceren, de juiste communicatiekanalen in te zetten, te luisteren naar de behoeften van medewerkers en de organisatie en door een spreekruimte en een groepsgevoel te creëren. Om dit te bereiken werd een observatieopdracht en analyse uitgevoerd om te zien welke tools Selor reeds in huis had op gebied van interne communicatie. Deze bleken vrij talrijk: een tweewekelijks nieuwsbulletin: Newsflash, een adres: een bedrijfsblad: infosessies, overlegorganen en personeelsevenementen zoals het personeelsfeest na Open Bedrijvendag. Uit de analyse bleek dat deze tools vooral vertrekken vanuit één richting en dat Selor meer inspanningen zou moeten leveren om de bottom up en informele communicatie te stimuleren. Daarin zal de nieuwe werkomgeving, SBSS, een grote rol spelen. Er zal onder andere plaats zijn voor een ideeënbus waar medewerkers al hun suggesties kwijt kunnen, een informeel prikbord en een plekje voor enquêtes. Staat op de agenda voor 2006: het stimuleren van de informele communicatie en de interactiveit op de nieuwe werkomgeving SBSS.

52

53 ServicePoint SelectSupport Facilitair beheer Facilitair beheer heeft tot doel de logistieke ondersteuning van Selor te verzorgen en dit zowel voor de interne medewerker als voor de grote projecten zoals de megaselecties. Dit met het oog op een vlotte werking achter de schermen zodat het professionele imago van Selor naar de buitenwereld gewaarborgd wordt.

54 52 Het grote project van facilitair beheer in 2005 was de constructie en inrichting van het Selor Business Center op de vierde verdieping in het Stergebouw. Daar werden verschillende vergader- en selectiezalen ingericht, waaronder selectiezalen die specifiek aangepast zijn aan personen met een handicap. Zo zal er een zaal zijn met meubilair voor rolstoelpatiënten, een zaal voor doven en slechthorenden, waar bij brandalarm een zwaailicht geactiveerd wordt, en een zaal voor blinden en slechtzienden. Andere selectiezalen kunnen aangewend worden bij managementselecties of oriëntatieopdrachten. Verder werden een ruime ontvangstruimte, twee lunchruimtes en een keuken voorzien (zie ook budget & beheerscontrole). In 2005 had het facilitair beheer ook heel wat brieven (bevestigingsformulieren, uitnodigingen voor de selectieproeven, resultaten, ) te versturen. In totaal gingen zo n verzendingen de deur uit, wat neer komt op een gemiddelde van zo n brieven per maand of 1000 per dag. Bepaalde van deze opdrachten werden gelanceerd in 2004 en zijn niet opgenomen in de cijfers van de inschrijvingen van Verder verzorgde het facilitair beheer ook de ondersteuning van heel wat grote schriftelijke proeven of megaselecties. Dit zijn selecties of bevorderingsselecties die niet onder de normale weekactiviteiten vallen en die doorgaan in het weekend en dit ofwel binnen Selor of in grote hallen zoals de paleizen van de Heizel. Lokten het meeste volk naar de Heizel in 2005: bevorderingsselecties naar niveau C (7.371 Nederlandstalige en Franstalige kandidaten werden uitgenodigd), selecties van penitentiair beambten (6.500), oriëntatieopdrachten voor De Post (6.108) en selecties van inspecteurs en verificateurs (4.500). Enkele cijfers van megaselecties in 2005: 45 selecties kandidaten uren toezicht gehuurde tafels en stoelen

55 53 jaarverslag 2005

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

SELOR CIJFERS VOOR 2010

SELOR CIJFERS VOOR 2010 1. Statutaire selectieprocedures In 2010 heeft Selor 399 statutaire selectieprocedures gerealiseerd, waaronder 75 managementselecties en 2 ongoing selecties voor de aanwerving van penitentiaire bewakingsassistenten.

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers. Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor

Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers. Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor Diversity@Selor Procedure Redelijke Aanpassingen: aanpak + cijfers Vincent Van Malderen, procesverantwoordelijke Diversiteit Selor REDELIJKE AANPASSINGEN 1. Procedure (online) 2. Cijfers PROCEDURE Selor

Nadere informatie

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d Een bureau, de klanten, en jij Werken bij de overheid Denk je daarbij aan grijze jobs en saaie routine? Dan heb je het verkeerd voor. De overheidsdiensten

Nadere informatie

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN Selor? Selectiebureau van meer dan 200 potentiële werkgevers Federale overheidsdiensten, andere overheden, bedrijven Neutrale selectieprocedures = gelijke kansen 100

Nadere informatie

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor gelijkheid

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN?

FAQ - TOP SKILLS 2A. WAT HOUDT HET PROJECT TOP SKILLS CONCREET IN? FAQ - TOP SKILLS 1. WAAROM TOP SKILLS? Er zijn nog te veel verschillen tussen de pressionele situatie van mannen en vrouwen; Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d

S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d S e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d s e l o r, s e l e c t i e b u r e a u va n d e f e d e r a l e o v e r h e i d Missie Selor is verantwoordelijk voor: het uitvoeren

Nadere informatie

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE:

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: VROEGER GEKEND ALS: STAGIAIRS DIPLOMATEN, STAGIAIRS ATTACHE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAGIAIRS CONSULS Meest gestelde vragen Buitenlandse Carrière

Nadere informatie

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie, EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

Respect voor. culturen. De federale overheid: een diverse werkgever

Respect voor. culturen. De federale overheid: een diverse werkgever Respect voor culturen De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor culturen De federale overheid: een

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Respect voor. personen met een handicap. De federale overheid: een diverse werkgever

Respect voor. personen met een handicap. De federale overheid: een diverse werkgever Respect voor personen met een handicap De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor personen met een

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen)

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) Brussel, 3 februari 2015 STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) SELECTIEREGLEMENT 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de selectieprocedure die F.I.T organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving:

Bijkomende info. Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: Bijkomende info Voorwaarden: Voorwaarden via aanwerving: 1. Je hebt een diploma dat voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van het beschermd beroep van boekhouder, overeenkomstig artikel 50, 2

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens Standaard-cv Jobpunt Vlaanderen (zone 3C bus 42) Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel. 02-553 01 08 Fax 02 553 52 00 Waarvoor dient dit formulier? Dit standaard-cv wordt bij de Vlaamse overheid gebruikt

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 Werving van personen met een handicap klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 AGENDA 1 I. Context: KB 2 3 II. Focus op instroom III. Focus op selectie 4 IV. Focus op doorstroom AGENDA 1 I. Context: KB 2

Nadere informatie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij STANDAARD CV VOOR GERICHTE SOLLICITATIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vacaturegegevens

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve aan van administratieve medewerkers, niveau C1 C3.

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve aan van administratieve medewerkers, niveau C1 C3. STAD NINOVE OCMW NINOVE PERSONEELSDIENST Tel stad Ninove: 054 31 33 04 054 31 32 53 Tel OCMW Ninove: 054 51 53 77 VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Het stadsbestuur en het OCMW Ninove leggen een wervingsreserve

Nadere informatie

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V)

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE ANG07708 Functiecontext De FOD Personeel en Organisatie draagt bij tot de goede werking van de ambtenaren en van de federale diensten.

Nadere informatie

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /12/2013. Rapportering 2013 januari - december 1 / 55

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /12/2013. Rapportering 2013 januari - december 1 / 55 Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/2013 31/12/2013 Rapportering 2013 januari - december 1 / 55 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2013 31/12/2013... 3 REKRUTERING... 3 5.950 vacatures in 2013: een stijging

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/ /08/2012. Rapportering 2012-Q2 1 / 27

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/ /08/2012. Rapportering 2012-Q2 1 / 27 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/05/2012-31/08/2012 Rapportering 2012-Q2 1 / 27 INHOUDSOPGAVE CIJFERS SELOR 01/05/2012-31/08/2012... 3 REKRUTERING... 3 2.564 vacatures in de tweede 4 maanden van 2012:

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012. Rapportering 2012-Q1 1 / 30

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012. Rapportering 2012-Q1 1 / 30 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012 Rapportering 2012-Q1 1 / 30 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2012-30/04/2012... 3 REKRUTERING... 3 1.334 vacatures in de eerste 4 maanden van 2012:

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INFOSESSIE 02/03/2012

INFOSESSIE 02/03/2012 INFOSESSIE 02/03/2012 Agenda 09.30 10.00 Intro 10.00 10.30 Screeningsmodel 10.30 11.00 Selormodel 11.00 11.30 Break 11.30 12.00 Certificatietrajecten 12.00 12.30 OptimaS 12.30 13.00 Lunch Interactief Online

Nadere informatie

FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern

FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern FAQ Bevorderingen naar niveau A1 3de reeks : Vergelijkende selectie- intern 1) Deelnemingsvoorwaarden : wie mag deelnemen aan de derde reeks van de proeven? De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012. Rapportering 2012 1 / 63

Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012. Rapportering 2012 1 / 63 Rapportering 2012 CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012 Rapportering 2012 1 / 63 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2012-31/12/2012... 3 REKRUTERING... 3 5.852 vacatures in 2012: een stijging met 24% tov

Nadere informatie

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle

Diversiteit Taalbeleid. een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Diversiteit Taalbeleid een samenwerking van stadsbestuur en OCMW Halle Toelichting diversiteitsplan Diversiteitsplan Twee werkgroepen werkgroep onthaal en begeleiding - nieuwe onthaalbrochure - peter-

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement Artikel 1 Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /03/2013. Rapportering 2013 Q1 1 / 47

Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/ /03/2013. Rapportering 2013 Q1 1 / 47 Rapportering 2013 CIJFERS SELOR 01/01/2013-31/03/2013 Rapportering 2013 Q1 1 / 47 Inhoudsopgave CIJFERS SELOR 01/01/2013-31/03/2013... 3 REKRUTERING... 3 1.479 vacatures in de eerste drie maanden van 2013:

Nadere informatie

Administratief ondersteuner aanbesteding en gunning

Administratief ondersteuner aanbesteding en gunning Vacature In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren

Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren Studie naar gelijkheid m/v bij federale ambtenaren Hondeghem, A., Scheepers, S., Decat, A., Facon, P.; m.m.v. Pelgrims, C. & Humblet, P. (2004). Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal

Nadere informatie

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017 De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nadere informatie

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Selectieprocedure schoonmaker (m/v) Niveau E

Selectieprocedure schoonmaker (m/v) Niveau E Selectieprocedure schoonmaker (m/v) Niveau E Wervingsreserve voor 2 jaar Najaar 2017 1 Dit document bevat volgende onderwerpen : Onderwerp Pagina Algemeen 3 Omschrijving van de functie 4 Profiel 6 Salaris

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V)

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) KANTOOR ANTWERPEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN ANG08043 Functiecontext De Rijksdienst voor Pensioenen is een openbare instelling van sociale zekerheid, die binnen de sterk

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FAQ Competentiemetingen Niveau C en B

FAQ Competentiemetingen Niveau C en B FAQ Competentiemetingen Niveau C en B Geachte, 3 Editie 15/07/2004 Dit de derde editie van een aantal meest gestelde vragen aan SELOR inzake de competentiemetingen voor niveau C en B, zogenaamde FAQ s.

Nadere informatie