gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA"

Transcriptie

1 De gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

2 Handelsmerk-informatie Apple, het Apple logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook en Quick Time zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, imac en ibook zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Internet is een handelsmerk van Digital Equipment Corporation. Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association. PictBridge is een handelsmerk. Alle andere handelsnamen die in deze gebruikshandleiding worden genoemd of in andere documentatie die bij uw Nikon producten wordt geleverd, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

3 Voor uw veiligheid Om schade aan uw Nikon-product of letsel bij uzelf of anderen te voorkomen, dient u de nu volgende veiligheidsvoorschriften goed door te lezen voordat u de camera gaat gebruiken. Bewaar deze veiligheidsinstructies op een plaats waar alle gebruikers ze kunnen vinden. Als u de in dit hoofdstuk vermelde veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt, dan worden de mogelijke gevolgen hiervan door middel van het volgende symbool weergegeven: Dit symbool staat bij waarschuwingen die u, om eventueel letsel te voorkomen, moet lezen voordat u uw Nikon-product gaat gebruiken. WAARSCHUWINGEN Opmerkingen/Voor uw veiligheid Schakel het apparaat bij storing onmiddellijk uit Indien er rook of een ongewone geur uit het apparaat of de lichtnetadapter (apart verkrijgbaar) komt, koppel de lichtnetadapter dan los en verwijder de batterij onmiddellijk. Pas daarbij op dat u zich niet brandt. Voortgaand gebruik kan leiden tot letsel. Nadat u de batterij hebt verwijderd, dient u het apparaat door een door Nikon erkende onderhoudsdienst te laten nakijken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambaar gas Gebruik elektronische apparatuur niet in de buurt van ontvlambaar gas, aangezien dit kan leiden tot ontploffingen of brand. Wees voorzichtig met het draagkoord Doe het draagkoord niet om de hals van een baby of kind. Demonteer het apparaat niet Indien u de interne onderdelen van het apparaat aanraakt, kan dit leiden tot letsel. Bij storing dient het apparaat alleen door een daartoe bevoegde monteur te worden gerepareerd. Mocht het product openbarsten als gevolg van een val of ander ongeluk, verwijder dan de batterij en/of lichtnetadapter en laat het apparaat door een door Nikon erkende reparatiedienst nakijken. Neem bij het gebruik van batterijen onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht Batterijen kunnen lekken of ontploffen wanneer u ze verkeerd gebruikt. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van batterijen voor gebruik in dit product: Zorg dat het product uit staat en dat het camera-aan-lampje gedoofd is voordat u de batterij vervangt. Zorg er bij het gebruik van een lichtnetadapter voor dat deze is losgekoppeld. Gebruik twee oplaadbare Nikon EN-MH1 NiMH batterijen, één CR-V3 lithiumbatterij, twee ZR6 (AA) nikkelmangaan batterijen, LR6 (AA) alkaline batterijen of twee FR6/L91 (AA) lithiumbatterijen. Gebruik geen andere batterijtypen. Gebruik nooit twee verschillende batterijen tegelijk. Probeer de batterij niet ondersteboven of achterstevoren in de camera te plaatsen. Sluit een batterij niet kort en demonteer hem niet. i

4 Opmerkingen/Voor uw veiligheid Stel de batterij niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Dompel de batterij niet onder in water en zorg dat hij niet nat kan worden. Berg de batterij (tijdens vervoer) niet op bij metalen voorwerpen zoals halskettingen en haarspelden. Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Om schade aan het product te voorkomen dient u de batterijen als ze leeg zijn te verwijderen. Als de batterij niet wordt gebruikt, maak dan het batterijdeksel dicht en bewaar de batterij op een koele plaats. Onmiddellijk na gebruik, of wanneer het product gedurende langere tijd op batterijvoeding is gebruikt, kan de batterij heet zijn. Zet daarom de camera eerst uit en laat de batterijen afkoelen voordat u ze uit de camera haalt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij als u een verandering opmerkt, zoals verkleuring of vervorming. Gebruik de juiste kabels Gebruik alleen de bijgeleverde kabels of speciaal voor dit doel bij Nikon verkrijgbare kabels voor aansluiting op in- en uitgaande contacten, om aan de productvoorschriften te voldoen. Buiten bereik van kinderen houden Zorg ervoor dat kleine kinderen geen batterijen of andere kleine onderdelen in hun mond kunnen stoppen. Geheugenkaarten verwijderen Geheugenkaarten kunnen tijdens gebruik heet worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u geheugenkaarten uit de camera verwijdert. Cd-rom s De cd-rom s waarop de software en handleidingen staan dienen niet op audio-cd-apparatuur te worden afgespeeld. Het afspelen van cd-roms op een audio-cd-speler kan leiden tot gehoorverlies of schade aan de apparatuur. Wees voorzichtig met gebruik van de flitser Het gebruik van een flitser dichtbij de ogen van personen kan tijdelijke vermindering van het gezichtsvermogen veroorzaken. Bij foto s van kleine kinderen is extra voorzichtigheid geboden; blijf op meer dan één meter afstand van het onderwerp. Voorkom aanraking met vloeibaar kristal Mocht de monitor breken, pas dan op voor letsel veroorzaakt door gebroken glas; voorkom dat het vloeibare kristal uit de monitor in aanraking komt met huid, ogen of mond. ii

5 Waarschuwingen Om lang plezier van uw Nikon-product te hebben is het belangrijk dat u bij opslag en gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt: Droog houden Dit product zal defect raken indien het wordt ondergedompeld in water of aan hoge vochtigheid wordt blootgesteld. Wees voorzichtig bij het hanteren van het objectief en alle bewegende onderdelen Oefen geen kracht uit op het objectief (plus objectiefschuif) en de deksels van batterijruimte, geheugenkaartsleuf en aansluitingen. Deze onderdelen zijn gemakkelijk te beschadigen. Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert of de lichtnetadapter afkoppelt Haal de stekker van de camera niet uit het stopcontact en verwijder de batterij niet terwijl de camera aanstaat, of terwijl er beelden worden opgeslagen of gewist. Onder deze omstandigheden kan een stroomonderbreking leiden tot informatieverlies of beschadiging van de interne schakelingen of het geheugen. Om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt onderbroken, dient u het product niet te verplaatsen als de lichtnetadapter aangesloten is. Laat de camera niet vallen Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan dit product storingen vertonen. Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden U dient dit apparaat niet te gebruiken of op te bergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Sterke statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door bijvoorbeeld zendapparatuur kunnen storingen veroorzaken op de monitor, informatie op de geheugenkaart beschadigen, en de interne schakelingen van het product aantasten. Vermijd plotselinge temperatuurverschillen Plotselinge temperatuurverschillen, zoals die zich voordoen bij het binnenkomen of verlaten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kunnen condensatie in de camera veroorzaken. Om condensatie te voorkomen dient u de camera in de cameratas of een plastic zak te plaatsen voordat u deze aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt. Richt de lens niet gedurende langere tijd op sterke lichtbronnen Zorg er voor dat de lens niet gedurende langere tijd is gericht op de zon of andere sterke lichtbronnen - niet tijdens gebruik en ook niet tijdens opslag van de camera. Intens licht kan de CCD beeldsensor beschadigen, hetgeen een witte waas op opnamen geeft. Opmerkingen/Voor uw veiligheid iii

6 Opmerkingen Opmerkingen/Voor uw veiligheid Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending, transcriptie, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of vertaling in welke taal dan ook, in welke vorm dan ook, en met welke middelen dan ook van de bij uw Nikon-product geleverde handleidingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon vereist. Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de hardware en software die in deze gebruikshandleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te wijzigen. Nikon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van dit product. Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist en volledig is; het wordt zeer op prijs gesteld als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van eventuele vergissingen of omissies. iv

7 Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren Let er op dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn. Voorwerpen die niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van de (plaatselijke) overheid, zelfs als dergelijke kopieën of reproducties voorzien zijn van een stempel "Voorbeeld" of "Specimen". Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in circulatie zijn is verboden. Tenzij vooraf toestemming is verleend door de overheid, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte, door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden. Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven zegels of van gecertificeerde, door de wet voorgeschreven documenten is verboden. Waarschuwingen m.b.t. bepaalde kopieën en reproducties De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaucertificaten, etc.), reispassen, of coupons, behalve wanneer het gaat om een minimaal benodigd aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Eveneens niet toegestaan is het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven paspoorten, vergunningen afgegeven door overheidsinstanties en andere instellingen, identiteitskaarten, en kaartjes, zoals pasjes en maaltijdbonnen. Auteursrechten Het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken zoals boeken, muziek, schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto s is verboden, behalve indien bestemd voor privé-gebruik thuis of voor soortgelijk beperkte en niet-commerciële doeleinden. Gebruik dit product niet voor het maken van illegale kopieën of voor het schenden van het auteursrecht. Opmerkingen/Voor uw veiligheid v

8 Opmerkingen/Voor uw veiligheid Voordat u belangrijke opnamen maakt Voordat u foto s neemt van belangrijke gebeurtenissen (zoals een huwelijk of een reis) is het aan te raden testopnamen te maken om vast te stellen of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gemiste opbrengsten als gevolg van een defect aan de camera. Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van Nikon Uw Nikon COOLPIX digitale camera is volgens de hoogste technologische standaards ontwikkeld en bevat complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief batterijladers, batterijen en lichtnetadapters), die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met uw digitale camera, zijn ontwikkeld om binnen de operationele en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd. HET GEBRUIK VAN ANDERE ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DAN DIE VAN NIKON KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW CAMERA EN KAN AANSPRAKEN OP GARANTIE ONGELDIG MAKEN. Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met uw handelaar of de importeur. AF-hulpverlichting De LED (light emitting diode) die gebruikt wordt in de AF-hulpverlichting voldoet aan de volgende IEC-norm: CLASS 1 LED PRODUCT IEC Edition Design Rule for Camera File System (DCF) Uw camera voldoet aan de Design Rule for Camera File System (DCF), een standaard die in de industrie van digitale camera s veel wordt gebruikt om compatibiliteit tussen verschillende soorten camera s mogelijk te maken. Exif versie 2.2 Uw camera ondersteunt Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versie 2.2, een standaard waarmee gegevens die met foto s zijn opgeslagen, kunnen worden gebruikt voor een optimale reproductie van kleuren wanneer beelden worden afgedrukt op printers die compatibel zijn met Exif. vi

9 Inhoudsopgave Voor uw veiligheid... i Waarschuwingen...iii Opmerkingen...iv Voordat u begint...1 Inleiding... 1 Onderdelen van de camera... 2 De monitor... 4 De keuzeknop... 6 Navigeren door de menu s... 7 De ontspanknop... 7 Voorbereiding...8 Batterijen plaatsen... 8 Geheugenkaarten plaatsen Batterijconditie controleren Basisinstellingen Foto s maken basistechniek...16 Stap 1 - De P stand selecteren Stap 2 - Compositie maken Stap 3 - Scherpstellen en afdrukken Stap 4 - De resultaten bekijken (schermvullende weergave) Meer over foto s maken...24 Wanneer er weinig licht is: Flitslicht gebruiken Zelf op de foto komen: De zelfontspanner gebruiken Gemakkelijke close-ups: Macro close-up stand Assistentie- en onderwerpsstanden Compositie-assistentie e Onderwerpsstand Meer over weergave...40 Beelden met de camera bekijken Beelden uitsnijden Spraakmemo s: Opnemen en afspelen (alleen E4100/E3200) Beelden op TV bekijken Beelden op de computer bekijken Foto s printen Printen via een directe USB-verbinding Filmclips...56 W Filmclips opnemen Filmclips afspelen vii

10 Het opnamemenu...61 Werken met het opnamemenu Beeldkwaliteit/afmetingen Witbalans /- Correctie Continu Best Shot Selector Kleuropties Het weergavemenu...71 Werken met het weergavemenu Diashow Wissen Beveiligen Auto-overdracht Kleine kopie Kopiëren Het setup-menu...82 Werken met het setup-menu Welkomstscherm Datum Monitorinstelling Datum afdrukken Helderheid Geluid instellen Waarschuwing vaag Automatisch uit Geheugen/kaart formatteren Taal/Language Videostand Standaardwaarden Batterijtype Firmware versie Technische opmerkingen...97 Optionele accessoires Verzorging van uw camera Foutmeldingen Problemen oplossen Specificaties Index viii

11 Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Nikon COOLPIX 4100 (E4100)/COOLPIX 3200 (E3200)/COOLPIX 2200 (E2200) digitale camera. Deze gebruikshandleiding is erop gericht u maximaal plezier te geven bij het maken van digitale opnamen met uw digitale Nikon-camera. Lees deze handleiding goed door en zorg ervoor dat u deze bij het gebruik van de camera onder handbereik hebt. Om informatie gemakkelijker te vinden, worden de volgende symbolen gebruikt: Deze icoon staat bij waarschuwingen: informatie die u moet lezen om schade aan uw camera te voorkomen. Deze icoon staat bij tips: aanvullende informatie die van pas kan komen bij het gebruik van uw camera. Deze icoon staat bij opmerkingen: informatie die u dient te lezen voordat u uw camera gebruikt. Q Deze icoon geeft aan dat elders in deze handleiding of in de Snelhandleiding meer informatie beschikbaar is. Voordat u begint Intern geheugen en SD-geheugenkaart Deze camera maakt gebruik van zowel een intern geheugen als een SD-geheugenkaart om foto s op te slaan. Als u een kaart in de camera plaatst, worden foto s automatisch opgeslagen op de kaart in plaats van in het interne geheugen. Wilt u foto s in het geheugen opslaan, bekijken, verwijderen of wilt u het geheugen formatteren, verwijder dan eerst de geheugenkaart. Permanente educatie Nikon streeft ernaar gebruikers permanente educatie te bieden door continu productondersteuning en productinformatie te verschaffen. Als onderdeel daarvan is online op de volgende sites altijd de meest recente, bijgewerkte informatie beschikbaar. Voor gebruikers in de V.S.: Voor gebruikers in Europa: Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika: Bezoek deze sites voor de laatste productinformatie, tips en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ s), en voor algemeen advies over digitale beeldweergave en fotografie. Raadpleeg voor meer informatie uw dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiger. Zie de URL hieronder voor de contactgegevens: Voordat u begint Inleiding 1

12 Onderdelen van de camera Voordat u begint Hoofdschakelaar (Q 12) Camera-aan-lampje (Q 12) Ontspanknop (Q 7) Microfoon (alleen E4100/E3200) Oogje voor draagkoord Deksel geheugenkaartsleuf (Q 10) Deksel aansluiting voor lichtnetadapter Luidspreker (alleen E4100/E3200) Ingebouwde flitser (Q 24) Objectief (Q 18) Zoeker (Q 18) Zelfontspanner-lampje (Q 26)/ Lampje rode-ogen-reductie (alleen E4100/ E3200) (Q 24) AF-hulpverlichting (alleen E4100/ E3200) (Q vi, 25, 106) Bevestiging van het draagkoord 2

13 Onderdelen van de camera Rood (!) lampje (Q 20) Groen (AF) lampje (Q 20) Zoeker (Q 18) Keuzeknop (Q 6) Zoom-knoppen (l/o ) (Q 18) Monitor (Q 5, 18) Deksel batterijruimte (Q 8) Statiefaansluiting (Q 25, 26) Kapje aansluitingen (Q 44, 46) MENU-knop (Q 61) Multi-selector (!/Y/&/V) (Q 7) uwisknop (Q 22, 23) xafspeelknop (Q 22, 23) Ontgrendeling deksel batterijruimte (Q 8) Voordat u begint Kapje aansluitingen USB-aansluiting (Q 46) Audio/video (AV) uitgangsaansluiting (alleen E4100/E3200) (Q 44)/ Video-uitgangs-aansluiting (alleen E2200) (Q 44) 3

14 De monitor Opnamen maken 2 AE-L Voordat u begint Opnamestand Dagenteller/ 2 AE-L opgeslagen datumnummer Scherpstelaanduiding Resterend aantal opnamen/ 4 Zoomaanduiding lengte filmclip , 17, 56 5 Aanduiding batterijconditie Flitsstand Aanduiding intern geheugen/ 15 Beeldkwaliteit/afmetingen geheugenkaart Belichtingscorrectie Icoon cameratrilling Aanduiding 8 Tijdzone gevoeligheidsverhoging Icoon "Datum niet ingesteld" Continu-opnamestand Best Shot Selector (BSS) Zelfontspanneraanduiding Witbalans Aanduiding datum in beeld Kleuropties Verschijnt wanneer foto s worden gemaakt met Panorama Assist 2 Verschijnt wanneer zoomknoppen worden ingedrukt. 3 Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn. 4 Verschijnt bij lange sluitertijden als waarschuwing dat de beelden door beweging onscherp kunnen worden. AUTO Macro close-up stand Verschijnt wanneer de cameraklok nog niet is ingesteld. Geeft aan dat de camera automatisch de gevoeligheid heeft aangepast. 4

15 De monitor Weergave : Monitorinstellingen Huidige map Aanduiding filmclipweergave Bestandsnummer en-type Spraakmemo-icoon Aanduiding intern geheugen/ 11 Beeldkwaliteit/afmetingen geheugenkaart Filmclipaanduiding Aanduiding batterijconditie Beveiligingsicoon Volume-aanduiding Icoon printopdracht Opnemen van spraakmemo s Overspeelicoon Weergeven van spraakmemo s Tijd van opname Huidig opnamenummer/totaal aantal opnamen/lengte filmclip , Datum van opname Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn. 2 Alleen E4100/E3200. Om op de monitor aanduidingen te verbergen of weer te geven, selecteert u Monitorinstelling in het setup-menu. (Q 86) Voordat u begint AUTO 19 De monitor geeft de huidige instellingen en het live-beeld weer De monitor geeft alleen het live-beeld weer De monitor toont het raster De monitor staat uit De monitor gaat uit wanneer de flitser bezig is met opladen (Q 20). 5

16 De keuzeknop Met de keuzeknop kunt u een keuze maken uit zeven opnamestanden en de setup-stand. Kies een opnamestand op basis van de opname-omstandigheden. Om een stand te selecteren, zet u de betreffende icoon tegenover de markering "_" naast de keuzeknop. Voordat u begint W Film (Q 56-59) Kies uit drie soorten films. Met de E4100/E3200 maakt u films met geluid en met de E2200 kunt u alleen films zonder geluid maken. P Automatisch (Q 16) Kies deze stand om foto s te maken. U kunt een keuze maken uit zes opnamemenu s om het gewenste effect te bereiken. e Onderwerpen (Q 28, 34) Kies uit elf onderwerpen die elk zijn afgestemd op de opnameomstandigheden, en laat alles verder aan de camera over. f Set-up (Q 82) Kies deze stand om het setup-menu op te roepen, waarin u instellingen kunt regelen als de cameraklok en de helderheid van de monitor. i Portret-assistentie N Landschap-assistentie j Sport-assistentie m Nachtportret-assistentie Gebruik de compositie-assistentie om voor deze vier omstandigheden composities te maken (Q 28-33). 6

17 Navigeren door de menu s Met de multi-selector navigeert u door de cameramenu s. Cursor omhoog verplaatsen Op de middelste knop drukken (a) om uw keuze te maken Annuleren en terugkeren naar het vorige menu of cursor naar links verplaatsen Submenu oproepen, cursor naar rechts verplaatsen of keuze maken. De ontspanknop Cursor omlaag verplaatsen Voordat u begint Uw camera heeft een ontspanknop met twee standen. Door de ontspanknop half in te drukken legt de camera scherpstelling en belichting vast. Het groene (AF) lampje naast de zoeker licht op wanneer de autofocus zich heeft ingesteld. Scherpstelling en belichting blijven vergrendeld zolang de ontspanknop half ingedrukt wordt gehouden. Druk de ontspanknop geheel in om de foto te maken. 7

18 Voorbereiding Batterijen plaatsen Uw camera werkt met: LR6 (AA) alkaline batterijen ( 2), of Oplaadbare Nikon EN-MH1 nikkel-metaalhydride (NiMH) batterijen ( 2), of ZR6 (AA) nikkelmangaan batterijen ( 2), of FR6/L91 (AA) lithiumbatterijen ( 2), of CR-V3 lithiumbatterij ( 1) Open het deksel van de batterijruimte Druk op de ontgrendeling (g; ) van de batterijruimte en schuif het deksel naar buiten ( ). 2 Plaats de batterijen Plaats de batterijen zoals afgebeeld aan de binnenzijde van de batterijruimte. AA-batterijen Voorbereiding CR-V Sluit het deksel van de batterijruimte Sluit het deksel van de batterijruimte ( ) en verschuif dit totdat het deksel vastklikt ( ). Let er op dat het deksel goed wordt vergrendeld. 8 [BELANGRIJK] Batterijtype Om de werking van de batterij te verbeteren, dient u in het setup-menu te selecteren welke batterij momenteel in de camera is geplaatst. De standaardinstelling is het type van de meegeleverde batterijen (E4100) of Alkaline (E3200/E2200). Als een ander type batterij wordt gebruikt, zet de camera dan aan en verander de instelling (Q 96).

19 Batterijen plaatsen Batterijen vervangen Zet de camera uit en verzeker u ervan dat het camera-aan-lampje gedoofd is voordat u de batterijen plaatst of vervangt. Lees de batterijwaarschuwingen Lees alle waarschuwingen en instructies die door de batterijfabrikant worden meegeleverd, en volg ze op. Beschadigde batterijen De volgende batterijen kunnen niet worden gebruikt: Batterijen met beschadigde of losrakende isolatie. Gebruik van batterijen met beschadigde isolatie kan soms resulteren in lekkage, oververhitting of openbarsten. Door fabricagefouten kunnen ook nieuwe batterijen soms een gebrekkige isolatie hebben. Batterijen met isolatie die alleen de zijkanten van de batterijen bedekt en niet het gedeelte rond de negatieve pool. Batterijen met een vlakke negatieve pool. Gebruik zulke batterijen niet, ook niet als de isolatie het gebied rond de negatieve pool adequaat afdekt. Alkalinebatterijen De prestatie van alkalinebatterijen kan sterk verschillen al naargelang het merk. Kies een betrouwbaar merk. EN-MH1 batterijen Laad EN-MH1 batterijen op met een MH-71 lader voordat u ze voor het eerst gaat gebruiken. Laad batterijen altijd in vaste paren op laad batterijen nooit apart op, en gebruik nooit batterijen met een verschillende ladingsgraad door elkaar. EN-MH1 batterijen kunnen kort na aankoop of na lange tijd niet te zijn gebruikt snel ontladen. Dat is normaal, en de batterijen zullen nadat ze een aantal malen opnieuw zijn gebruikt en herladen beter in staat zijn hun lading vast te houden. Kijk voor meer informatie over het opladen van oplaadbare batterijen in de documentatie van de MH-71. Alternatieve stroombronnen Wilt u de camera voor langere perioden achtereen van stroom voorzien, gebruik dan de EH-62B lichtnetadapter (Q 97). Maak onder geen voorwaarde gebruik van een ander merk of model lichtnetadapter. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot oververhitting of tot schade aan de camera. Het is aan te bevelen CR-V3 lithiumbatterijen als reserve-stroombron te gebruiken. 9 Voorbereiding

20 Geheugenkaarten plaatsen Foto s kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen van de camera (ongeveer 14,5 MB) of op een Secure Digital (SD)-geheugenkaart. Als er in de camera geen geheugenkaart aanwezig is, worden foto s in het interne geheugen opgeslagen, en als de camera een geheugenkaart bevat, worden foto s automatisch op de geheugenkaart opgeslagen. Als u foto s wilt opslaan in het interne geheugen, verwijder dan de geheugenkaart. 1 Controleer of de camera uit staat Het camera-aan-lampje moet uit zijn. 2 Open het deksel van de geheugenkaartsleuf Voorbereiding Hoe u de kaart moet vasthouden Sluit het deksel van de geheugenkaartsleuf Contactpunten Voorzijde 3 Plaats de geheugenkaart Plaats de geheugenkaart in de richting van de pijl zoals aangegeven. Steek de geheugenkaart recht naar binnen zonder deze te verbuigen. Geheugenkaarten plaatsen Plaats de kaart met de contactpunten naar voren gericht. Als u de kaart ondersteboven of achterstevoren in de camera plaatst, kan de camera of kaart beschadigd raken. 4 10

21 Geheugenkaarten plaatsen Geheugenkaarten formatteren Geheugenkaarten moeten worden geformatteerd voordat u ze gaat gebruiken. Kijk voor informatie over het formatteren van geheugenkaarten onder "Het setup-menu: Geheugen/ kaart formatteren" (Q 93). Geheugenkaarten verwijderen Als u geheugenkaarten verwijdert wanneer de camera uit staat, kan er geen informatie verloren gaan. Om een geheugenkaart te verwijderen, zet u de camera uit en controleert u of het camera-aan-lampje uit staat. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf niet wanneer het camera-aanlampje brandt. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf en druk op de geheugenkaart om deze gedeeltelijk uit te werpen. De kaart kan vervolgens met de hand uit de camera worden genomen. Geheugenkaarten Gebruik uitsluitend Secure Digital (SD) geheugenkaarten. Niet demonteren of modificeren. Niet laten vallen, buigen, aan water of aan harde fysieke schokken blootstellen. De metalen contactpunten niet met uw vingers of metalen voorwerpen aanraken. Geen labels of stickers op de geheugenkaart plakken. Niet aan overmatige hitte blootstellen zoals in direct zonlicht in een gesloten auto. Niet blootstellen aan hoge vochtigheidsniveaus of corrosief gas. Het schrijfbeveiligingsschuifje SD-kaarten zijn uitgerust met een schrijfbeveiligingsschuifje om te voorkomen dat u abusievelijk gegevens kwijtraakt. Als dit schuifje in de vergrendelde stand staat, kunt u geen foto s maken, wissen of bewerken, en kan de kaart niet worden geformatteerd. Vergrendel de kaart niet terwijl u foto s maakt, verwijdert of bewerkt. Voorbereiding Schrijfbeveiligingsschuifje Wanneer de kaart vergrendeld is, kunt u foto s weergeven maar kunt u met de a (V) knop geen foto s maken, verwijderen, bewerken of overspelen. 11

22 Batterijconditie controleren 1 Zet de camera aan Druk op de hoofdschakelaar. Het camera-aanlampje gaat branden. Draai de keuzeknop naar een andere stand dan f. AUTO 19 2 Controleer de batterijconditie op de monitor Wanneer de camera voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt een taalkeuzescherm. Kies de gewenste taal en druk op de middelste knop van de multi-selector. Zie "Voorbereiding: Basisinstellingen" (Q 14). Voordat u de batterijconditie controleert, dient u de optie te selecteren die van toepassing is op het Batterijtype in het setup-menu (Q 96). Voorbereiding Melding GEEN ICOON X LET OP! BATTERIJ BIJNA LEEG Betekenis Batterijen volledig geladen. Batterij bijna leeg. Batterijen leeg. Vervangen door volle batterijen. Het rode (!) en groene (AF) lampje knipperen wanneer de waarschuwing "BATTERIJ BIJNA LEEG" verschijnt. 12 De x knop De camera kan ook worden ingeschakeld door de x knop een seconde lang in te drukken. De laatst gemaakte opname verschijnt dan op de monitor (Q 22).

23 Batterijconditie controleren De camera uitschakelen Wilt u de camera uitschakelen, druk dan op de hoofdschakelaar terwijl het camera-aanlampje brandt. U mag de batterijen pas verwijderen of de EH-62B lichtnetadapter pas loskoppelen als het camera-aan-lampje uit is. Het camera-aan-lampje Het camera-aan-lampje: Is aan Knippert Is uit De camera staat: Aan In de standby-stand Uit Automatische uitschakeling (standby-stand) Als één minuut lang (standaardinstelling) geen handelingen worden verricht, schakelt de monitor zichzelf automatisch uit en komt de camera in de standby-stand om stroom te besparen. Wanneer de camera in de standby-stand staat, knippert het camera-aan-lampje. Zijn er drie minuten nadat de camera in de standby-stand ging, geen handelingen uitgevoerd, dan wordt de camera automatisch uitgeschakeld en dooft het camera-aan-lampje. De camera wordt weer geactiveerd wanneer u: Op de hoofdschakelaar drukt De ontspanknop half indrukt Op de x knop drukt om de laatst gemaakte opname te bekijken Op de MENU-knop drukt om voor de huidige stand het menu op te roepen Aan de keuzeknop draait om een andere stand te kiezen De periode voordat de camera in de standby-stand gaat, kan worden ingesteld via de optie Automatisch uit in het setup-menu (Q 92). Als er echter een menu of het setup-menu wordt weergegeven, schakelt de monitor zichzelf na drie minuten uit, en wanneer er in een non-stop diashow foto s worden weergegeven (Q 72) of wanneer de camera door een lichtnetadapter wordt gevoed, dan schakelt de monitor zichzelf na dertig minuten uit. Slaapstand Voorbereiding Als u de slaapstand inschakelt, komt de camera in de standby-stand wanneer er in de helderheid van het onderwerp geen verandering optreedt, ook voordat de tijd verstreken is die in het menu AUTOMATISCH UIT is ingesteld (Q 92). 13

Nikon gids voor digitale fotografie met de DIGITALE CAMERA

Nikon gids voor digitale fotografie met de DIGITALE CAMERA Nl Nikon gids voor digitale fotografie met de DIGITALE CAMERA Handelsmerk-informatie Apple, het Apple logo, Macintosh, Mac OS en QuickTime zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder

Nadere informatie

Inhoud van het pakket. pag. 2. Voorbereiding. pag. 4. Foto's maken. pag. 11. PictureProject installeren. pag. 15. Foto's weergeven op een computer

Inhoud van het pakket. pag. 2. Voorbereiding. pag. 4. Foto's maken. pag. 11. PictureProject installeren. pag. 15. Foto's weergeven op een computer Nl D I G I T A L E C A M E R A Snelhandleiding Inhoud van het pakket Voorbereiding Foto's maken PictureProject installeren Foto's weergeven op een computer pag. 2 pag. 4 pag. 11 pag. 15 pag. 25 D I G I

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. 3,2 Megapixels effectief 3x Optisch Zoom-Nikkor objectief Vloeiende, scherpe films op TV-formaat. www.europe-nikon.

DIGITALE CAMERA. 3,2 Megapixels effectief 3x Optisch Zoom-Nikkor objectief Vloeiende, scherpe films op TV-formaat. www.europe-nikon. DIGITALE CAMERA 3,2 Megapixels effectief 3x Optisch Zoom-Nikkor objectief Vloeiende, scherpe films op TV-formaat www.europe-nikon.com Een cool ontwerp Voor slimme foto s Een stijlvol nieuw statement van

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Specificaties voor Nikon COOLPIX S1 digitale camera. Systeemvereisten voor PictureProject

DIGITALE CAMERA. Specificaties voor Nikon COOLPIX S1 digitale camera. Systeemvereisten voor PictureProject Specificaties voor Nikon COOLPIX S1 digitale camera Type: S1 digitale camera Effectieve pixels: 5,1 miljoen CCD 1/2,5-inch (5,36 miljoen pixels in totaal) Beeldgrootte: Hoog (2592*), Normaal (2592), Normaal

Nadere informatie

Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600

Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600 Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600 2 programma s, onderwerps standen en andere instellingen voor de d600 o 70 mm, 30 s, f 9 De instellingen die in dit hoofdstuk besproken

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale Camera Voor een juiste werking van deze Sweex 4.2 Megapixel Digitale

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Inhoud van de verpakking Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Index 2 1 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 2 Bovenkant van de Digitale Camera 1. Power Druk gedurende één seconde op de Power-knop om de digitale

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Uitzonderlijke kwaliteit ontmoet ongekend potentieel

Uitzonderlijke kwaliteit ontmoet ongekend potentieel 8, 1 Megapixels 3,5x Zoom Vibratiereductie 2,5-inch LCD-monitor Uitzonderlijke kwaliteit ontmoet ongekend potentieel De COOLPIX P3 en P4 bieden zeer veel mogelijkheden in een aantrekkelijke, compacte behuizing.

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

De firmware voor Nikon 1 geavanceerde verwisselbare objectiefcamera s, 1 NIKKORobjectieven en Nikon 1-accessoires updaten

De firmware voor Nikon 1 geavanceerde verwisselbare objectiefcamera s, 1 NIKKORobjectieven en Nikon 1-accessoires updaten De firmware voor Nikon 1 geavanceerde verwisselbare objectiefcamera s, 1 NIKKORobjectieven en Nikon 1-accessoires updaten Hartelijk dank voor het kiezen van een Nikon-product. In deze gids wordt beschreven

Nadere informatie

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280 Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280 Inhoud van de verpakking Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 1 Systeemvereisten Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 of hoger, Pentium III 800MHz of hoger, 128MB aan systeemgeheugen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 NL De onderdelen identificeren Inhoud Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 Camera-instellingen Opnamemodus... 4 knop Resolutie... 4 knop Flitser...

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Inleiding Onderdelen van de camera Opnemen voorbereiden De camera gebruiken Opnamefuncties De menu's gebruiken De camera op een televisie, computer of printer aansluiten Referentiegedeelte

Nadere informatie

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM EF70-300mm f/4-5.6 IS USM NLD Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product. Het Canon EF70-300mm f/4-5,6 IS USMobjectief, dat geschikt is voor EOS-camera's, is een hoogwaardig telezoomobjectief

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Firmware flitser updaten

Firmware flitser updaten Firmware flitser updaten Dank u voor het kiezen van een Nikon-product. Deze gids beschrijft hoe u de firmware voor Nikon-flitsers bijwerkt. Als u niet zeker bent hoe u de update succesvol kunt uitvoeren,

Nadere informatie

De firmware voor WR-R10 draadloze afstandsbedieningen updaten

De firmware voor WR-R10 draadloze afstandsbedieningen updaten De firmware voor WR-R10 draadloze afstandsbedieningen updaten Bedankt dat u hebt gekozen voor een Nikon-product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de firmware voor WR-R10 draadloze afstandsbedieningen

Nadere informatie

Firmware flitser updaten

Firmware flitser updaten Firmware flitser updaten Dank u voor het kiezen van een Nikon-product. Deze gids beschrijft hoe u de firmware voor Nikon-flitsers bijwerkt. Als u niet zeker bent hoe u de update succesvol kunt uitvoeren,

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Inhoudsopgave Introductie pagina 2 Snel starten pagina 2 t/m 4 Camera-menu pagina 4 en 5 Technische specificaties pagina 5 Introductie Snel starten Wat heeft u nodig

Nadere informatie

De Camera firmware updaten

De Camera firmware updaten De Camera firmware updaten Bedankt dat u hebt gekozen voor een Nikon product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u deze firmware update moet uitvoeren. Als u niet zeker weet of u de update correct

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 NL De onderdelen identificeren Inhoud Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 Camera-instellingen Opnamemodus... 4 knop Resolutie... 4 knop Flitser...

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

6,0 Megapixels 3x Zoom 2,5-inch LCD-monitor. 6,0 Megapixels 3x Zoom 3,0-inch LCD-monitor

6,0 Megapixels 3x Zoom 2,5-inch LCD-monitor. 6,0 Megapixels 3x Zoom 3,0-inch LCD-monitor 6,0 Megapixels 3x Zoom 2,5-inch LCD-monitor 6,0 Megapixels 3x Zoom 3,0-inch LCD-monitor One-touch portretknop D-Lighting Zonder D-Lighting Verbeter onderbelichte opnamen of foto s die zijn gemaakt met

Nadere informatie

OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t. snelstartgids

OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t. snelstartgids OREGON -serie 450, 450t, 550, 550t snelstartgids Waarschuwing Lees de gids Belangrijke veiligheidsen productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. De Oregon

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

X-T1. Nieuwe Functies. Versie 4.00 DIGITAL CAMERA

X-T1. Nieuwe Functies. Versie 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004720-B02 DIGITAL CAMERA X-T1 Nieuwe Functies Versie 4.00 Sommige functies van het product kunnen verschillen van de beschrijving meegeleverd in de handleiding vanwege de firmware-update. Voor uitgebreide

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding. 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

De Nikon gids voor digitale fotografie met de. digitale camera

De Nikon gids voor digitale fotografie met de. digitale camera Nl De Nikon gids voor digitale fotografie met de digitale camera Over deze handleiding De onderwerpen in deze handleiding zijn gerangschikt in oplopende volgorde van moeilijkheid. In deze hoofdstukken

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere

Nadere informatie

De firmware van de digitale SLR-camera updaten

De firmware van de digitale SLR-camera updaten De firmware van de digitale SLR-camera updaten Bedankt dat u hebt gekozen voor een Nikon product. In deze handleiding wordt beschreven hoe u deze firmware update moet uitvoeren. Als u niet zeker weet of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid TM Gebruiksaanwijzing MP3 MP3 muziekspeler muziekspeler met met helder helder geluid geluid INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van uw eigen Snurkey. Voordat u het product gaat gebruiken is het belangrijk

Nadere informatie

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS NLD Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product. Het Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 ISobjectief is een hoogwaardig zoomobjectief met een hoge vergroting uitgerust

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Belangrijkste kenmerken van de COOLPIX S6500 Leuke beeldbewerkingseffecten die eenvoudig tijdens de opname kunnen worden toegepast. p Sneleffecten... A30, 39 Beelden met effecten

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl SB7J01(1F)/ 6MB4121F-01 Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl Inhoudsopgave Inleiding...2 De interface...2 Problemen met verbinden?...2 Meer over SnapBridge...2 Wat heeft u nodig...3 Wat SnapBridge

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 De term "Firmware" verwijst naar de software in uw Cyber-shot camera. U kunt deze software bijwerken om problemen op te

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Opdrachten. Druk dit document af en maak hierop aantekeningen tijdens uw fotosessies

Opdrachten. Druk dit document af en maak hierop aantekeningen tijdens uw fotosessies 1 Opdrachten In Hoofdstuk 1 De digitale camera en Hoofdstuk 2 Digitaal fotograferen van het Handboek Digitale fotografie en fotobewerking staan opdrachten die u zelf kunt uitvoeren. Als u alle opdrachten

Nadere informatie

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1-

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1- Nederlands G-Shot D610 Inhoud verpakking Controleer de verpakking op de volgende inhoud: CD-ROM (incl. Camera Driver) Camera hoes Pols band 2 x AA Alkaline Batterijen USB kabel TV OUT kabel Handleiding

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Module nr. 3319 3319-1

Module nr. 3319 3319-1 Module nr. 3319 3319-1 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond. Alle displays in deze gebruiksaanwijzing worden

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie