gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA"

Transcriptie

1 De gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

2 Handelsmerk-informatie Apple, het Apple logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook en Quick Time zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, imac en ibook zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Internet is een handelsmerk van Digital Equipment Corporation. Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association. PictBridge is een handelsmerk. Alle andere handelsnamen die in deze gebruikshandleiding worden genoemd of in andere documentatie die bij uw Nikon producten wordt geleverd, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

3 Voor uw veiligheid Om schade aan uw Nikon-product of letsel bij uzelf of anderen te voorkomen, dient u de nu volgende veiligheidsvoorschriften goed door te lezen voordat u de camera gaat gebruiken. Bewaar deze veiligheidsinstructies op een plaats waar alle gebruikers ze kunnen vinden. Als u de in dit hoofdstuk vermelde veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt, dan worden de mogelijke gevolgen hiervan door middel van het volgende symbool weergegeven: Dit symbool staat bij waarschuwingen die u, om eventueel letsel te voorkomen, moet lezen voordat u uw Nikon-product gaat gebruiken. WAARSCHUWINGEN Opmerkingen/Voor uw veiligheid Schakel het apparaat bij storing onmiddellijk uit Indien er rook of een ongewone geur uit het apparaat of de lichtnetadapter (apart verkrijgbaar) komt, koppel de lichtnetadapter dan los en verwijder de batterij onmiddellijk. Pas daarbij op dat u zich niet brandt. Voortgaand gebruik kan leiden tot letsel. Nadat u de batterij hebt verwijderd, dient u het apparaat door een door Nikon erkende onderhoudsdienst te laten nakijken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambaar gas Gebruik elektronische apparatuur niet in de buurt van ontvlambaar gas, aangezien dit kan leiden tot ontploffingen of brand. Wees voorzichtig met het draagkoord Doe het draagkoord niet om de hals van een baby of kind. Demonteer het apparaat niet Indien u de interne onderdelen van het apparaat aanraakt, kan dit leiden tot letsel. Bij storing dient het apparaat alleen door een daartoe bevoegde monteur te worden gerepareerd. Mocht het product openbarsten als gevolg van een val of ander ongeluk, verwijder dan de batterij en/of lichtnetadapter en laat het apparaat door een door Nikon erkende reparatiedienst nakijken. Neem bij het gebruik van batterijen onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht Batterijen kunnen lekken of ontploffen wanneer u ze verkeerd gebruikt. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van batterijen voor gebruik in dit product: Zorg dat het product uit staat en dat het camera-aan-lampje gedoofd is voordat u de batterij vervangt. Zorg er bij het gebruik van een lichtnetadapter voor dat deze is losgekoppeld. Gebruik twee oplaadbare Nikon EN-MH1 NiMH batterijen, één CR-V3 lithiumbatterij, twee ZR6 (AA) nikkelmangaan batterijen, LR6 (AA) alkaline batterijen of twee FR6/L91 (AA) lithiumbatterijen. Gebruik geen andere batterijtypen. Gebruik nooit twee verschillende batterijen tegelijk. Probeer de batterij niet ondersteboven of achterstevoren in de camera te plaatsen. Sluit een batterij niet kort en demonteer hem niet. i

4 Opmerkingen/Voor uw veiligheid Stel de batterij niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Dompel de batterij niet onder in water en zorg dat hij niet nat kan worden. Berg de batterij (tijdens vervoer) niet op bij metalen voorwerpen zoals halskettingen en haarspelden. Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Om schade aan het product te voorkomen dient u de batterijen als ze leeg zijn te verwijderen. Als de batterij niet wordt gebruikt, maak dan het batterijdeksel dicht en bewaar de batterij op een koele plaats. Onmiddellijk na gebruik, of wanneer het product gedurende langere tijd op batterijvoeding is gebruikt, kan de batterij heet zijn. Zet daarom de camera eerst uit en laat de batterijen afkoelen voordat u ze uit de camera haalt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij als u een verandering opmerkt, zoals verkleuring of vervorming. Gebruik de juiste kabels Gebruik alleen de bijgeleverde kabels of speciaal voor dit doel bij Nikon verkrijgbare kabels voor aansluiting op in- en uitgaande contacten, om aan de productvoorschriften te voldoen. Buiten bereik van kinderen houden Zorg ervoor dat kleine kinderen geen batterijen of andere kleine onderdelen in hun mond kunnen stoppen. Geheugenkaarten verwijderen Geheugenkaarten kunnen tijdens gebruik heet worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u geheugenkaarten uit de camera verwijdert. Cd-rom s De cd-rom s waarop de software en handleidingen staan dienen niet op audio-cd-apparatuur te worden afgespeeld. Het afspelen van cd-roms op een audio-cd-speler kan leiden tot gehoorverlies of schade aan de apparatuur. Wees voorzichtig met gebruik van de flitser Het gebruik van een flitser dichtbij de ogen van personen kan tijdelijke vermindering van het gezichtsvermogen veroorzaken. Bij foto s van kleine kinderen is extra voorzichtigheid geboden; blijf op meer dan één meter afstand van het onderwerp. Voorkom aanraking met vloeibaar kristal Mocht de monitor breken, pas dan op voor letsel veroorzaakt door gebroken glas; voorkom dat het vloeibare kristal uit de monitor in aanraking komt met huid, ogen of mond. ii

5 Waarschuwingen Om lang plezier van uw Nikon-product te hebben is het belangrijk dat u bij opslag en gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt: Droog houden Dit product zal defect raken indien het wordt ondergedompeld in water of aan hoge vochtigheid wordt blootgesteld. Wees voorzichtig bij het hanteren van het objectief en alle bewegende onderdelen Oefen geen kracht uit op het objectief (plus objectiefschuif) en de deksels van batterijruimte, geheugenkaartsleuf en aansluitingen. Deze onderdelen zijn gemakkelijk te beschadigen. Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert of de lichtnetadapter afkoppelt Haal de stekker van de camera niet uit het stopcontact en verwijder de batterij niet terwijl de camera aanstaat, of terwijl er beelden worden opgeslagen of gewist. Onder deze omstandigheden kan een stroomonderbreking leiden tot informatieverlies of beschadiging van de interne schakelingen of het geheugen. Om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt onderbroken, dient u het product niet te verplaatsen als de lichtnetadapter aangesloten is. Laat de camera niet vallen Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan dit product storingen vertonen. Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden U dient dit apparaat niet te gebruiken of op te bergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Sterke statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door bijvoorbeeld zendapparatuur kunnen storingen veroorzaken op de monitor, informatie op de geheugenkaart beschadigen, en de interne schakelingen van het product aantasten. Vermijd plotselinge temperatuurverschillen Plotselinge temperatuurverschillen, zoals die zich voordoen bij het binnenkomen of verlaten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kunnen condensatie in de camera veroorzaken. Om condensatie te voorkomen dient u de camera in de cameratas of een plastic zak te plaatsen voordat u deze aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt. Richt de lens niet gedurende langere tijd op sterke lichtbronnen Zorg er voor dat de lens niet gedurende langere tijd is gericht op de zon of andere sterke lichtbronnen - niet tijdens gebruik en ook niet tijdens opslag van de camera. Intens licht kan de CCD beeldsensor beschadigen, hetgeen een witte waas op opnamen geeft. Opmerkingen/Voor uw veiligheid iii

6 Opmerkingen Opmerkingen/Voor uw veiligheid Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending, transcriptie, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of vertaling in welke taal dan ook, in welke vorm dan ook, en met welke middelen dan ook van de bij uw Nikon-product geleverde handleidingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon vereist. Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de hardware en software die in deze gebruikshandleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te wijzigen. Nikon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van dit product. Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist en volledig is; het wordt zeer op prijs gesteld als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van eventuele vergissingen of omissies. iv

7 Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren Let er op dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn. Voorwerpen die niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van de (plaatselijke) overheid, zelfs als dergelijke kopieën of reproducties voorzien zijn van een stempel "Voorbeeld" of "Specimen". Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in circulatie zijn is verboden. Tenzij vooraf toestemming is verleend door de overheid, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte, door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden. Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven zegels of van gecertificeerde, door de wet voorgeschreven documenten is verboden. Waarschuwingen m.b.t. bepaalde kopieën en reproducties De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaucertificaten, etc.), reispassen, of coupons, behalve wanneer het gaat om een minimaal benodigd aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Eveneens niet toegestaan is het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven paspoorten, vergunningen afgegeven door overheidsinstanties en andere instellingen, identiteitskaarten, en kaartjes, zoals pasjes en maaltijdbonnen. Auteursrechten Het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken zoals boeken, muziek, schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto s is verboden, behalve indien bestemd voor privé-gebruik thuis of voor soortgelijk beperkte en niet-commerciële doeleinden. Gebruik dit product niet voor het maken van illegale kopieën of voor het schenden van het auteursrecht. Opmerkingen/Voor uw veiligheid v

8 Opmerkingen/Voor uw veiligheid Voordat u belangrijke opnamen maakt Voordat u foto s neemt van belangrijke gebeurtenissen (zoals een huwelijk of een reis) is het aan te raden testopnamen te maken om vast te stellen of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gemiste opbrengsten als gevolg van een defect aan de camera. Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van Nikon Uw Nikon COOLPIX digitale camera is volgens de hoogste technologische standaards ontwikkeld en bevat complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief batterijladers, batterijen en lichtnetadapters), die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met uw digitale camera, zijn ontwikkeld om binnen de operationele en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd. HET GEBRUIK VAN ANDERE ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DAN DIE VAN NIKON KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN UW CAMERA EN KAN AANSPRAKEN OP GARANTIE ONGELDIG MAKEN. Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met uw handelaar of de importeur. AF-hulpverlichting De LED (light emitting diode) die gebruikt wordt in de AF-hulpverlichting voldoet aan de volgende IEC-norm: CLASS 1 LED PRODUCT IEC Edition Design Rule for Camera File System (DCF) Uw camera voldoet aan de Design Rule for Camera File System (DCF), een standaard die in de industrie van digitale camera s veel wordt gebruikt om compatibiliteit tussen verschillende soorten camera s mogelijk te maken. Exif versie 2.2 Uw camera ondersteunt Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versie 2.2, een standaard waarmee gegevens die met foto s zijn opgeslagen, kunnen worden gebruikt voor een optimale reproductie van kleuren wanneer beelden worden afgedrukt op printers die compatibel zijn met Exif. vi

9 Inhoudsopgave Voor uw veiligheid... i Waarschuwingen...iii Opmerkingen...iv Voordat u begint...1 Inleiding... 1 Onderdelen van de camera... 2 De monitor... 4 De keuzeknop... 6 Navigeren door de menu s... 7 De ontspanknop... 7 Voorbereiding...8 Batterijen plaatsen... 8 Geheugenkaarten plaatsen Batterijconditie controleren Basisinstellingen Foto s maken basistechniek...16 Stap 1 - De P stand selecteren Stap 2 - Compositie maken Stap 3 - Scherpstellen en afdrukken Stap 4 - De resultaten bekijken (schermvullende weergave) Meer over foto s maken...24 Wanneer er weinig licht is: Flitslicht gebruiken Zelf op de foto komen: De zelfontspanner gebruiken Gemakkelijke close-ups: Macro close-up stand Assistentie- en onderwerpsstanden Compositie-assistentie e Onderwerpsstand Meer over weergave...40 Beelden met de camera bekijken Beelden uitsnijden Spraakmemo s: Opnemen en afspelen (alleen E4100/E3200) Beelden op TV bekijken Beelden op de computer bekijken Foto s printen Printen via een directe USB-verbinding Filmclips...56 W Filmclips opnemen Filmclips afspelen vii

10 Het opnamemenu...61 Werken met het opnamemenu Beeldkwaliteit/afmetingen Witbalans /- Correctie Continu Best Shot Selector Kleuropties Het weergavemenu...71 Werken met het weergavemenu Diashow Wissen Beveiligen Auto-overdracht Kleine kopie Kopiëren Het setup-menu...82 Werken met het setup-menu Welkomstscherm Datum Monitorinstelling Datum afdrukken Helderheid Geluid instellen Waarschuwing vaag Automatisch uit Geheugen/kaart formatteren Taal/Language Videostand Standaardwaarden Batterijtype Firmware versie Technische opmerkingen...97 Optionele accessoires Verzorging van uw camera Foutmeldingen Problemen oplossen Specificaties Index viii

11 Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Nikon COOLPIX 4100 (E4100)/COOLPIX 3200 (E3200)/COOLPIX 2200 (E2200) digitale camera. Deze gebruikshandleiding is erop gericht u maximaal plezier te geven bij het maken van digitale opnamen met uw digitale Nikon-camera. Lees deze handleiding goed door en zorg ervoor dat u deze bij het gebruik van de camera onder handbereik hebt. Om informatie gemakkelijker te vinden, worden de volgende symbolen gebruikt: Deze icoon staat bij waarschuwingen: informatie die u moet lezen om schade aan uw camera te voorkomen. Deze icoon staat bij tips: aanvullende informatie die van pas kan komen bij het gebruik van uw camera. Deze icoon staat bij opmerkingen: informatie die u dient te lezen voordat u uw camera gebruikt. Q Deze icoon geeft aan dat elders in deze handleiding of in de Snelhandleiding meer informatie beschikbaar is. Voordat u begint Intern geheugen en SD-geheugenkaart Deze camera maakt gebruik van zowel een intern geheugen als een SD-geheugenkaart om foto s op te slaan. Als u een kaart in de camera plaatst, worden foto s automatisch opgeslagen op de kaart in plaats van in het interne geheugen. Wilt u foto s in het geheugen opslaan, bekijken, verwijderen of wilt u het geheugen formatteren, verwijder dan eerst de geheugenkaart. Permanente educatie Nikon streeft ernaar gebruikers permanente educatie te bieden door continu productondersteuning en productinformatie te verschaffen. Als onderdeel daarvan is online op de volgende sites altijd de meest recente, bijgewerkte informatie beschikbaar. Voor gebruikers in de V.S.: Voor gebruikers in Europa: Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika: Bezoek deze sites voor de laatste productinformatie, tips en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ s), en voor algemeen advies over digitale beeldweergave en fotografie. Raadpleeg voor meer informatie uw dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiger. Zie de URL hieronder voor de contactgegevens: Voordat u begint Inleiding 1

12 Onderdelen van de camera Voordat u begint Hoofdschakelaar (Q 12) Camera-aan-lampje (Q 12) Ontspanknop (Q 7) Microfoon (alleen E4100/E3200) Oogje voor draagkoord Deksel geheugenkaartsleuf (Q 10) Deksel aansluiting voor lichtnetadapter Luidspreker (alleen E4100/E3200) Ingebouwde flitser (Q 24) Objectief (Q 18) Zoeker (Q 18) Zelfontspanner-lampje (Q 26)/ Lampje rode-ogen-reductie (alleen E4100/ E3200) (Q 24) AF-hulpverlichting (alleen E4100/ E3200) (Q vi, 25, 106) Bevestiging van het draagkoord 2

13 Onderdelen van de camera Rood (!) lampje (Q 20) Groen (AF) lampje (Q 20) Zoeker (Q 18) Keuzeknop (Q 6) Zoom-knoppen (l/o ) (Q 18) Monitor (Q 5, 18) Deksel batterijruimte (Q 8) Statiefaansluiting (Q 25, 26) Kapje aansluitingen (Q 44, 46) MENU-knop (Q 61) Multi-selector (!/Y/&/V) (Q 7) uwisknop (Q 22, 23) xafspeelknop (Q 22, 23) Ontgrendeling deksel batterijruimte (Q 8) Voordat u begint Kapje aansluitingen USB-aansluiting (Q 46) Audio/video (AV) uitgangsaansluiting (alleen E4100/E3200) (Q 44)/ Video-uitgangs-aansluiting (alleen E2200) (Q 44) 3

14 De monitor Opnamen maken 2 AE-L Voordat u begint Opnamestand Dagenteller/ 2 AE-L opgeslagen datumnummer Scherpstelaanduiding Resterend aantal opnamen/ 4 Zoomaanduiding lengte filmclip , 17, 56 5 Aanduiding batterijconditie Flitsstand Aanduiding intern geheugen/ 15 Beeldkwaliteit/afmetingen geheugenkaart Belichtingscorrectie Icoon cameratrilling Aanduiding 8 Tijdzone gevoeligheidsverhoging Icoon "Datum niet ingesteld" Continu-opnamestand Best Shot Selector (BSS) Zelfontspanneraanduiding Witbalans Aanduiding datum in beeld Kleuropties Verschijnt wanneer foto s worden gemaakt met Panorama Assist 2 Verschijnt wanneer zoomknoppen worden ingedrukt. 3 Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn. 4 Verschijnt bij lange sluitertijden als waarschuwing dat de beelden door beweging onscherp kunnen worden. AUTO Macro close-up stand Verschijnt wanneer de cameraklok nog niet is ingesteld. Geeft aan dat de camera automatisch de gevoeligheid heeft aangepast. 4

15 De monitor Weergave : Monitorinstellingen Huidige map Aanduiding filmclipweergave Bestandsnummer en-type Spraakmemo-icoon Aanduiding intern geheugen/ 11 Beeldkwaliteit/afmetingen geheugenkaart Filmclipaanduiding Aanduiding batterijconditie Beveiligingsicoon Volume-aanduiding Icoon printopdracht Opnemen van spraakmemo s Overspeelicoon Weergeven van spraakmemo s Tijd van opname Huidig opnamenummer/totaal aantal opnamen/lengte filmclip , Datum van opname Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn. 2 Alleen E4100/E3200. Om op de monitor aanduidingen te verbergen of weer te geven, selecteert u Monitorinstelling in het setup-menu. (Q 86) Voordat u begint AUTO 19 De monitor geeft de huidige instellingen en het live-beeld weer De monitor geeft alleen het live-beeld weer De monitor toont het raster De monitor staat uit De monitor gaat uit wanneer de flitser bezig is met opladen (Q 20). 5

16 De keuzeknop Met de keuzeknop kunt u een keuze maken uit zeven opnamestanden en de setup-stand. Kies een opnamestand op basis van de opname-omstandigheden. Om een stand te selecteren, zet u de betreffende icoon tegenover de markering "_" naast de keuzeknop. Voordat u begint W Film (Q 56-59) Kies uit drie soorten films. Met de E4100/E3200 maakt u films met geluid en met de E2200 kunt u alleen films zonder geluid maken. P Automatisch (Q 16) Kies deze stand om foto s te maken. U kunt een keuze maken uit zes opnamemenu s om het gewenste effect te bereiken. e Onderwerpen (Q 28, 34) Kies uit elf onderwerpen die elk zijn afgestemd op de opnameomstandigheden, en laat alles verder aan de camera over. f Set-up (Q 82) Kies deze stand om het setup-menu op te roepen, waarin u instellingen kunt regelen als de cameraklok en de helderheid van de monitor. i Portret-assistentie N Landschap-assistentie j Sport-assistentie m Nachtportret-assistentie Gebruik de compositie-assistentie om voor deze vier omstandigheden composities te maken (Q 28-33). 6

17 Navigeren door de menu s Met de multi-selector navigeert u door de cameramenu s. Cursor omhoog verplaatsen Op de middelste knop drukken (a) om uw keuze te maken Annuleren en terugkeren naar het vorige menu of cursor naar links verplaatsen Submenu oproepen, cursor naar rechts verplaatsen of keuze maken. De ontspanknop Cursor omlaag verplaatsen Voordat u begint Uw camera heeft een ontspanknop met twee standen. Door de ontspanknop half in te drukken legt de camera scherpstelling en belichting vast. Het groene (AF) lampje naast de zoeker licht op wanneer de autofocus zich heeft ingesteld. Scherpstelling en belichting blijven vergrendeld zolang de ontspanknop half ingedrukt wordt gehouden. Druk de ontspanknop geheel in om de foto te maken. 7

18 Voorbereiding Batterijen plaatsen Uw camera werkt met: LR6 (AA) alkaline batterijen ( 2), of Oplaadbare Nikon EN-MH1 nikkel-metaalhydride (NiMH) batterijen ( 2), of ZR6 (AA) nikkelmangaan batterijen ( 2), of FR6/L91 (AA) lithiumbatterijen ( 2), of CR-V3 lithiumbatterij ( 1) Open het deksel van de batterijruimte Druk op de ontgrendeling (g; ) van de batterijruimte en schuif het deksel naar buiten ( ). 2 Plaats de batterijen Plaats de batterijen zoals afgebeeld aan de binnenzijde van de batterijruimte. AA-batterijen Voorbereiding CR-V Sluit het deksel van de batterijruimte Sluit het deksel van de batterijruimte ( ) en verschuif dit totdat het deksel vastklikt ( ). Let er op dat het deksel goed wordt vergrendeld. 8 [BELANGRIJK] Batterijtype Om de werking van de batterij te verbeteren, dient u in het setup-menu te selecteren welke batterij momenteel in de camera is geplaatst. De standaardinstelling is het type van de meegeleverde batterijen (E4100) of Alkaline (E3200/E2200). Als een ander type batterij wordt gebruikt, zet de camera dan aan en verander de instelling (Q 96).

19 Batterijen plaatsen Batterijen vervangen Zet de camera uit en verzeker u ervan dat het camera-aan-lampje gedoofd is voordat u de batterijen plaatst of vervangt. Lees de batterijwaarschuwingen Lees alle waarschuwingen en instructies die door de batterijfabrikant worden meegeleverd, en volg ze op. Beschadigde batterijen De volgende batterijen kunnen niet worden gebruikt: Batterijen met beschadigde of losrakende isolatie. Gebruik van batterijen met beschadigde isolatie kan soms resulteren in lekkage, oververhitting of openbarsten. Door fabricagefouten kunnen ook nieuwe batterijen soms een gebrekkige isolatie hebben. Batterijen met isolatie die alleen de zijkanten van de batterijen bedekt en niet het gedeelte rond de negatieve pool. Batterijen met een vlakke negatieve pool. Gebruik zulke batterijen niet, ook niet als de isolatie het gebied rond de negatieve pool adequaat afdekt. Alkalinebatterijen De prestatie van alkalinebatterijen kan sterk verschillen al naargelang het merk. Kies een betrouwbaar merk. EN-MH1 batterijen Laad EN-MH1 batterijen op met een MH-71 lader voordat u ze voor het eerst gaat gebruiken. Laad batterijen altijd in vaste paren op laad batterijen nooit apart op, en gebruik nooit batterijen met een verschillende ladingsgraad door elkaar. EN-MH1 batterijen kunnen kort na aankoop of na lange tijd niet te zijn gebruikt snel ontladen. Dat is normaal, en de batterijen zullen nadat ze een aantal malen opnieuw zijn gebruikt en herladen beter in staat zijn hun lading vast te houden. Kijk voor meer informatie over het opladen van oplaadbare batterijen in de documentatie van de MH-71. Alternatieve stroombronnen Wilt u de camera voor langere perioden achtereen van stroom voorzien, gebruik dan de EH-62B lichtnetadapter (Q 97). Maak onder geen voorwaarde gebruik van een ander merk of model lichtnetadapter. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot oververhitting of tot schade aan de camera. Het is aan te bevelen CR-V3 lithiumbatterijen als reserve-stroombron te gebruiken. 9 Voorbereiding

20 Geheugenkaarten plaatsen Foto s kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen van de camera (ongeveer 14,5 MB) of op een Secure Digital (SD)-geheugenkaart. Als er in de camera geen geheugenkaart aanwezig is, worden foto s in het interne geheugen opgeslagen, en als de camera een geheugenkaart bevat, worden foto s automatisch op de geheugenkaart opgeslagen. Als u foto s wilt opslaan in het interne geheugen, verwijder dan de geheugenkaart. 1 Controleer of de camera uit staat Het camera-aan-lampje moet uit zijn. 2 Open het deksel van de geheugenkaartsleuf Voorbereiding Hoe u de kaart moet vasthouden Sluit het deksel van de geheugenkaartsleuf Contactpunten Voorzijde 3 Plaats de geheugenkaart Plaats de geheugenkaart in de richting van de pijl zoals aangegeven. Steek de geheugenkaart recht naar binnen zonder deze te verbuigen. Geheugenkaarten plaatsen Plaats de kaart met de contactpunten naar voren gericht. Als u de kaart ondersteboven of achterstevoren in de camera plaatst, kan de camera of kaart beschadigd raken. 4 10

21 Geheugenkaarten plaatsen Geheugenkaarten formatteren Geheugenkaarten moeten worden geformatteerd voordat u ze gaat gebruiken. Kijk voor informatie over het formatteren van geheugenkaarten onder "Het setup-menu: Geheugen/ kaart formatteren" (Q 93). Geheugenkaarten verwijderen Als u geheugenkaarten verwijdert wanneer de camera uit staat, kan er geen informatie verloren gaan. Om een geheugenkaart te verwijderen, zet u de camera uit en controleert u of het camera-aan-lampje uit staat. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf niet wanneer het camera-aanlampje brandt. Open het deksel van de geheugenkaartsleuf en druk op de geheugenkaart om deze gedeeltelijk uit te werpen. De kaart kan vervolgens met de hand uit de camera worden genomen. Geheugenkaarten Gebruik uitsluitend Secure Digital (SD) geheugenkaarten. Niet demonteren of modificeren. Niet laten vallen, buigen, aan water of aan harde fysieke schokken blootstellen. De metalen contactpunten niet met uw vingers of metalen voorwerpen aanraken. Geen labels of stickers op de geheugenkaart plakken. Niet aan overmatige hitte blootstellen zoals in direct zonlicht in een gesloten auto. Niet blootstellen aan hoge vochtigheidsniveaus of corrosief gas. Het schrijfbeveiligingsschuifje SD-kaarten zijn uitgerust met een schrijfbeveiligingsschuifje om te voorkomen dat u abusievelijk gegevens kwijtraakt. Als dit schuifje in de vergrendelde stand staat, kunt u geen foto s maken, wissen of bewerken, en kan de kaart niet worden geformatteerd. Vergrendel de kaart niet terwijl u foto s maakt, verwijdert of bewerkt. Voorbereiding Schrijfbeveiligingsschuifje Wanneer de kaart vergrendeld is, kunt u foto s weergeven maar kunt u met de a (V) knop geen foto s maken, verwijderen, bewerken of overspelen. 11

22 Batterijconditie controleren 1 Zet de camera aan Druk op de hoofdschakelaar. Het camera-aanlampje gaat branden. Draai de keuzeknop naar een andere stand dan f. AUTO 19 2 Controleer de batterijconditie op de monitor Wanneer de camera voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt een taalkeuzescherm. Kies de gewenste taal en druk op de middelste knop van de multi-selector. Zie "Voorbereiding: Basisinstellingen" (Q 14). Voordat u de batterijconditie controleert, dient u de optie te selecteren die van toepassing is op het Batterijtype in het setup-menu (Q 96). Voorbereiding Melding GEEN ICOON X LET OP! BATTERIJ BIJNA LEEG Betekenis Batterijen volledig geladen. Batterij bijna leeg. Batterijen leeg. Vervangen door volle batterijen. Het rode (!) en groene (AF) lampje knipperen wanneer de waarschuwing "BATTERIJ BIJNA LEEG" verschijnt. 12 De x knop De camera kan ook worden ingeschakeld door de x knop een seconde lang in te drukken. De laatst gemaakte opname verschijnt dan op de monitor (Q 22).

23 Batterijconditie controleren De camera uitschakelen Wilt u de camera uitschakelen, druk dan op de hoofdschakelaar terwijl het camera-aanlampje brandt. U mag de batterijen pas verwijderen of de EH-62B lichtnetadapter pas loskoppelen als het camera-aan-lampje uit is. Het camera-aan-lampje Het camera-aan-lampje: Is aan Knippert Is uit De camera staat: Aan In de standby-stand Uit Automatische uitschakeling (standby-stand) Als één minuut lang (standaardinstelling) geen handelingen worden verricht, schakelt de monitor zichzelf automatisch uit en komt de camera in de standby-stand om stroom te besparen. Wanneer de camera in de standby-stand staat, knippert het camera-aan-lampje. Zijn er drie minuten nadat de camera in de standby-stand ging, geen handelingen uitgevoerd, dan wordt de camera automatisch uitgeschakeld en dooft het camera-aan-lampje. De camera wordt weer geactiveerd wanneer u: Op de hoofdschakelaar drukt De ontspanknop half indrukt Op de x knop drukt om de laatst gemaakte opname te bekijken Op de MENU-knop drukt om voor de huidige stand het menu op te roepen Aan de keuzeknop draait om een andere stand te kiezen De periode voordat de camera in de standby-stand gaat, kan worden ingesteld via de optie Automatisch uit in het setup-menu (Q 92). Als er echter een menu of het setup-menu wordt weergegeven, schakelt de monitor zichzelf na drie minuten uit, en wanneer er in een non-stop diashow foto s worden weergegeven (Q 72) of wanneer de camera door een lichtnetadapter wordt gevoed, dan schakelt de monitor zichzelf na dertig minuten uit. Slaapstand Voorbereiding Als u de slaapstand inschakelt, komt de camera in de standby-stand wanneer er in de helderheid van het onderwerp geen verandering optreedt, ook voordat de tijd verstreken is die in het menu AUTOMATISCH UIT is ingesteld (Q 92). 13

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nl Waar kunt u het vinden Vind wat u zoekt in: i De vraag- en antwoordindex p. iv ix Weet u wat u wilt, maar weet u de naam van de functie niet? Zoek het op in de vraag-

Nadere informatie

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken BL01285-B03 NL DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u uw digitale camera FinePix X100 van

Nadere informatie

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. e_kb521_cover_7_dut.fm Page 1 Friday, March 11, 2011 9:38 AM HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) Digitale camera

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding e_kb523_84percent_cover.fm Page i Monday, February 20, 2012 4:37 PM PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE

Nadere informatie

1 Bestaande foto s en films uploaden

1 Bestaande foto s en films uploaden Netwerkgids Nl Wat netwerken voor u kunnen doen Deze handleiding beschrijft hoe u verbinding maakt met een netwerk, toegang verkrijgt tot de externe camera en hoe u afbeeldingen naar computers en FTP-servers

Nadere informatie

Klik op een onderwerp

Klik op een onderwerp In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken De camera leren gebruiken Het menu gebruiken Digital Still Camera Cyber-shot-handboek Het Setup-scherm gebruiken De camera met uw computer gebruiken DSC-S500 Stilstaande beelden afdrukken Uw camera op

Nadere informatie

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR5JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera Digitale camera D Gebruiksaanwijzing Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruiksaanwijzing gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS.

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS. In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan!

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan! Digitale camera D Gebruikersgids Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruikersgids gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruikersgids op een

Nadere informatie

Startgids. Digitale camera. Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera

Startgids. Digitale camera. Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera Digitale camera Startgids Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera Q-S1. Deze startgids beschrijft hoe u uw PENTAX Q-S1 gereedmaakt voor gebruik en geeft een overzicht van de basisfuncties.

Nadere informatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera/ Lenskit/Hoofdgedeelte Model Nr. DMC-GX7C/DMC-GX7K DMC-GX7 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat

Nadere informatie

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen LEICA DIGILUX 2 Gebruiksaanwijzing Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen Voorwoord Wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw nieuwe LEICA DIGILUX 2. Het groothoekzoomobjectief

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE CAMERA SZ-30MR

Handleiding DIGITALE CAMERA SZ-30MR DIGITALE CAMERA SZ-30MR Handleiding Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL HANDLEIDING 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding WAARSCHUWINGEN Voorwoord Wij danken u voor de aankoop van deze KODAK PIXPRO digitale videocamera. Lees deze handleiding goed door en bewaar deze op een veilige plaats voor het nalezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. NPD2339-00 Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Hoofdstuk 1 Inleiding Kenmerken...............................................................

Nadere informatie

Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding

Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding www.kodak.com Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/easyshare-onesupport Eastman Kodak Company

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD4862-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands PAL CEL-SP6RA283 Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: VERWIJDER DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERZIJDE) NIET. ALS U DAT WEL DOET, LOOPT U HET RISICO ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie