Restaurateur en traiteur- banketaannemer (040)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Restaurateur en traiteur- banketaannemer (040)"

Transcriptie

1 Restaurateur en traiteur- banketaannemer (040) Artikel 1. De beroepswerkzaamheid van restaurateur en traiteur-banketaannemer, als hoofd- of bijberoep, mag in een kleine of middelgrote handels- of ambachtsonderneming, slechts worden uitgeoefend, voor zover is voldaan aan de in dit besluit bepaalde eisen. Artikel De beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer oefent uit, hij die gewoonlijk en zelfstandig warme of koude maaltijden bereidt, die bestemd zijn onderscheidenlijk om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt, of om, op bestelling, door hem buiten de inrichting te worden opgediend. Onder bereiding moet worden verstaan elke handeling waarbij een gerecht wordt klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of ontdooid Niet onder de toepassing van dit besluit vallen de volgende lichte maaltijden : - soepen; - croques en toosten van allerlei aard; - kroketten, uitgezonderd aardappelkroketten; - vol-au-vents; - bloedworsten en witte worsten; - satés; - belegde broodjes, hamburgers, hot-dogs, pitta's en croissants; - deegwaren, pizza's, quiches of andere hartige taarten; - koude salades; - koude vleesschotels; - bereide eieren; - nagerechten, inzonderheid pannekoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en milkshakes. Deze lichte maaltijden mogen alleen met brood worden opgediend. 2 Onder de toepassing van dit besluit vallen evenmin : - slagers-spekslagers, visverkopers, poeliers, wat betreft eigen bereidingen op basis van vlees, vis, wild en gevogelte; - consumptiesalons van bakkers, banketbakkers, flensjesverkopers en ijsverkopers; - frituren onderworpen aan de reglementering van de ambulante handel; - de frituren voor wat betreft de bereiding in frituurvet of -olie van frieten van aardappelen of van gerechten die volledig klaar voor dergelijke bereiding worden ingekocht; de opdiening van sausen, specerijen, het snijden of toevoegen van ui of conserven van uien, komkommers, augurken of conserven van mosselen, of koude gekookte worsten is hier niet te beschouwen als een bereiding; in de bedoelde frituren is dit besluit evenmin van toepassing op stoofvlees, goulash of gehaktballetjes in tomatensaus; al de bedoelde gerechten mogen uitsluitend worden opgediend in een wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof ;

2 - hotelhouders wat betreft het ontbijt; - rusthuizen; - uitbaters van automaten; - kleinhandelaars in algemene voedingswaren wat de verkoop van bereide gerechten betreft; - logiesverstrekkende familiebedrijven en de eigenaars van gastenkamers die uitsluitend maaltijden verschaffen aan hun logerende gasten. In de zin van dit besluit moeten worden verstaan onder :? logiesverstrekkend bedrijf met een familiaal karakter. : een inrichting waar de ondernemer alleen werkt of met zijn echtgenoot, of bloed- of aanverwanten in de eerste of de tweede graad die helper van de ondernemer of loontrekkende of meewerkende vennoot zijn van het bedrijf; het familiaal karakter blijft behouden als één of twee bijkomende personen worden in dienst genomen gedurende maximaal twee maanden per jaar;? gastenkamer : één of meer gemeubileerde kamers die behoren tot de eigenlijke woning van de eigenaar en die voor een toeristisch doel worden verhuurd Artikel 3 1. Vallen niet onder de toepassing van dit besluit, de ondernemingen bedoeld bij artikel 1, waarvan het aantal tewerkgestelde personeelsleden vijftig werknemers overschrijdt. Het bepaalde in het eerste lid blijft van kracht wanneer het aantal tijdelijk zakt onder dit niveau, voor zover het jaarlijks gemiddelde de vijftig werknemers overschrijdt. Artikel 4. Het getuigschrift bedoeld bij artikel 5, 1 van de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, mag aan diegene die de beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer wenst uit te oefenen, slechts worden uitgereikt voor zover onder de bij hetzelfde artikel bepaalde voorwaarden bewezen wordt dat aan al de hierna opgesomde kennisvoorwaarden is voldaan : 1 de kennis van bedrijfsbeheer bedoeld bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 februari 1971 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen 2. 2 de volgende beroepskennis : A. Grondstoffen. De benaming, de verpakking, de oorsprong of de fabrikatie, de samenstelling, de eigenschappen en de reglementering van de meest gebruikte grond- en hulpgrondstoffen, in zoverre dat deze kennis nodig is om de hierna vermelde grondstoffen te onderscheiden, te waarderen, te bewaren en te gebruiken : vleeswaren en afgeleide produkten, gevogelte, wild, vis, week- en schelpdieren, groenten en fruit, specerijen, kruiden en aromaten, meel- en bloemsoorten, vethoudende bestanddelen, 1 Dit artikel werd vervangen door artikel 2 van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. 2 Deze bepaling werd vervangen door artikel 5 3 van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

3 melk en kazen, eieren, suiker, koffie, thee, cacao, chocolade, water, bieren, wijnen, spiritualiën (aperitieven, likeuren, natuurlijke brandewijnen). B. Beroepsuitrusting. De keuken. De ligging van de keuken en bijbehorende lokalen (koude keuken, groentebak, koude kamer en het afwasgedeelte). De installatie van de verschillende lokalen. De benaming, de beschrijving, de werking, het gebruik, het schoonmaken en het onderhoud van : gereedschappen, materiaal voor handenarbeid, toestellen die dienen voor het bepalen van de maat, het gewicht en de capaciteit; het keukenmeubilair; het gemeenschappelijke materiaal : fornuizen, ovens, braadroosters, frituren, salamanders, verwarmkasten, de hakblok, klop- en verbrijzelmachine, universele machine, schilmachine, keukengereedschap, koelkast en diepvriezers, vaatwasmachine en andere gereedschappen of huishoudapparaten. Het restaurant. Het zilverwerk : een opsomming van de voornaamste stukken, het onderhoud en de schikking, de voor- en nadelen van de verschillende metalen die gebruikt worden bij hun fabrikatie. Het vaatwerk : een opsomming van de voornaamste stukken, het onderhoud en de schikking, de voor- en nadelen van de verschillende grondstoffen die gebruikt worden bij hun fabrikatie. Het glaswerk : het gebruik en het onderhoud van de belangrijkste soorten glazen en van de wijn- en waterkaraffen. Het linnen : de voornaamste stukken, het economische gebruik en de bescherming van het linnen. Het zaalmeubilair : de benaming, het gebruik en het onderhoud van tafels en stoelen, van de konsoles; de buffetten en de roltafels; de zaalinrichting, al naargelang de omstandigheden. Allerlei materieel : benaming, gebruik en onderhoud van de registreerkas, de perkolator, de tapkraan, de asbakken, de bloemvazen, enz. C. Theorie en technologie. Theorie. Keuken : elementaire begrippen van de verschillende fysische, chemische en biochemische fenomenen en hun invloed tijdens de vervaardiging, het koken en het bewaren van produkten. Elementaire kennis van de nutritieve behoeften van het menselijk organisme. Het keukenpersoneel, de brigade : samenstelling naargelang de restauranttypes en naargelang de taak van iedereen betrokken bij de brigade. Restaurant : de brigade : samenstelling naargelang het restauranttype en naar de funktie van elk van de leden. Ontvangst van het kliënteel : beleefdheid, vriendelijkheid, dienstvaardigheid, eerbied, welvoeglijkheid, takt en discipline. De inlichtingen verschaffen die door het kliënteel gevraagd worden betreffende de verkeersmiddelen, de ontspanningsmogelijkheden en het regionaal toerisme. Technologie : Keuken : De culinaire woordenschat. De behandeling, het gebruik en de bereiding van de grondstoffen. De algemene kookwijzen : de kooktijd en het kookpunt, de algemene regels van het koken, een overzicht van de verschillende bereidingsstadia van de basissausen en de fonds, van de soepen en van de consommés, een overzicht van de verschillende bereidings- en kook- of braadstadia van vleeswaren, vis en afval. De verschillende gerechten en hun bereiding. De restaurantpatisserie : de verschillende

4 soorten deeg, de bereidingswijze en de beredeneerde en gemotiveerde verklaring van de volledige bereiding van de produkten. Restaurant : Een definitie van de termen : vaste prijs, eretafel en aan de kaart. Definitie, rechtvaardiging en kennis van de verschillende diensten. Bediening van enkele speciale gerechten (bv. filet américain, oesters, voorgerecht en eenvoudige versnijding). Het gebruik en het klaarmaken van de vingerbols. De wijndienst. De regels van het afruimen. De organisatie van de dienst van de commis. Het verband tussen restaurant en keuken : de bestelbons (het principe, opstelling en gebruik), de speciale gevallen (suite en retour). De beginselen betreffende de tijden die noodzakelijk zijn voor de bereiding van gerechten aan de kaart. De samenwerking tussen het restaurant, de bar, de hall, het terras en de dagkelder. D. Hygiëne en beroepsveiligheid. Zindelijkheid van het lichaam en de kleding. Zindelijkheid van het gereedschap en van de beroepslokalen. Vernietiging van insekten en van knaagdieren : voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van ontsmettingsmiddelen en insekticiden. Zindelijkheid bij de bereiding en de bediening van culinaire produkten. Voorzorgsmaatregelen tegen de koude, de warmte, de droogte, de vochtigheid en het stof. Veiligheidsmaatregelen tegen het brandgevaar. De zorgen die dienen toegepast te worden aan de ogen gedurende het werk aan de oven en in de keuken. Elementaire kennis van besmettelijke ziekten van het alkoholisme en zijn gevaren. De wettelijke voorschriften betreffende het gebruik van het materiaal en de inrichting van het restaurant en de keuken. E. Elementaire begrippen van het recht met betrekking op het beroep en diversen : - de brouwerijkontrakten; - de beroepsorganisatie, de deontologie en in het bijzonder de beslissingen die door het paritair comité worden genomen; - het sociaal en het fiskaal recht met betrekking tot het beroep; - de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. het kliënteel; - de toeristische organismen en verenigingen. Artikel Onverminderd de bepalingen van artikel 8, 1 van de reeds vermelde wet van 15 december 1970, worden geacht het bewijs van de kennis van bedrijfsbeheer te leveren, de houders van één der akten opgesomd in artikel 6, a van dezelfde wet of in artikel 32 van het reeds vermelde koninklijk besluit van 25 februari Onverminderd dezelfde bepalingen, worden geacht het bewijs van de beroepskennis te leveren, de houders van één van de volgende akten : 1 een diploma, een brevet of een getuigschrift van de beëindiging van de studies, afgeleverd door een school of een technische leergang, een school of een beroepsleergang, van het lager secundair niveau, afgeleverd door een afdeling met betrekking tot het hotelbedrijf of restaurantbedrijf; 2 een getuigschrift gelijkwaardig aan deze vermeld onder 1 en afgeleverd door een examencommisie van de Staat of een Gemeenschap 3 Deze bepaling werd vervangen door artikel 7 van het KB van 21oktober 1998 tot uitvoering van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

5 3 een getuigschrift van leertijd of een diploma van opleiding tot ondernemingshoofd, die overeenstemmen met het beroep van restaurateur en werden uitgereikt volgens het bepaalde in de regelingen betreffende de voortdurende vorming van de Middenstand 4 een getuigschrift van vorming tot ondernemingshoofd overeenstemmend met het beroep van traiteur-banketaannemer dat geviseerd werd door de Minister die de voortdurende vorming van de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft; 5 een getuigschrift waaruit blijkt dat een examen met goed gevolg is afgelegd over de beroepskennis opgesomd in artikel 4, 2 van dit besluit voor een centrale examencommissie waarvan de leden zijn benoemd door de Minister bevoegd voor de Middenstand 3. Worden eveneens geacht het bewijs van kennis van bedrijfsbeheer te leveren, zij die blijk geven van een handelspraktijk, beoefend naar de modaliteiten en onder de voorwaarden bepaald bij artikel 6, b of c van de wet van 15 december 1970 en bij de artikelen 34, 35 of 36 van het koninklijk besluit van 25 februari Worden eveneens geacht het bewijs van de beroepskennis te leveren zij die bewijzen gedurende ten minste vijf jaar : a) hetzij als ondernemingshoofd te hebben uitgeoefend de werkzaamheid gereglementeerd onder één van de vormen zoals voorzien in artikel 2, 1, van dit besluit of, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden het dagelijks beheer te hebben waargenomen van een onderneming of een inrichting waar die werkzaamheid werd uitgeoefend; b) hetzij aan de uitoefening van deze werkzaamheid onder één van de twee vormen zoals voorzien in artikel 2, 1, te hebben deelgenomen als bediende in een leidende functie, als helper van een ondernemingshoofd of als werkman die gedurende ten minste twee jaar behoorde tot de categorie van oberkelner of van hulpjongen zoals die voor het bepalen van de lonen vastgesteld is in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 1981, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit van 17 augustus 1981; c) hetzij aan de werkzaamheid, onder één van de twee vormen zoals voorzien in artikel 2, 1, te hebben deelgenomen in leidende functies met een technisch karakter, wanneer deze uitgeoefend wordt in een handelsonderneming of een openbare dienst die ze voor eigen noden uitvoert en die beschikt over een dienst voor het klaarmaken van maaltijden. Om in aanmerking te kunnen worden genomen moet de werkzaamheid uitgeoefend zijn in de loop van de tien jaren die de aanvraag om getuigschrift voorafgaan. Indien de werkzaamheid ononderbroken werd uitgeoefend, mag zij een aanvang hebben genomen vóór de tien jaren, op voorwaarde dat zij tot een einde komt in de loop van die periode. De ondernemingshoofden kunnen op de toepassing van deze bepaling slechts aanspraak maken voor zover zij tijdens de hele duur van de periode bedoeld in het eerste lid in het handelsregister waren ingeschreven. 4 Deze bepaling werd vervangen door artikel 8 van het KB van 21oktober 1998 tot uitvoering van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

6 Wanneer zij, overeenkomstig de bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 gecoördineerde wetten op het handelsregister werden ingeschreven, dient de inschrijving één van de rubrieken te vermelden die met de vereiste werkzaamheid overeenstemt. In geen geval mag een werkzaamheid in aanmerking genomen worden die vóór de leeftijd van achttien jaar verricht is. Het bewijs van deze werkzaamheid moet geleverd worden door middel van de stukken bedoeld bij de artikelen 34, 2, 35, 2, of 36, 2 van het koninklijk besluit van 25 februari 1971, voor zover deze stukken de aard van de bewuste werkzaamheid en in de gevallen bedoeld onder littera's b en c hierboven, de vereiste funkties of categorieën nauwkeurig aanduiden. Wordt die nauwkeurige aanduiding niet gegeven, dan kan het aanvullend bewijs van de overeenstemming van de werkzaamheid en, in voorkomend geval, van de vereiste funktie of categorie geleverd worden door enig ander bewijsmiddel. Betreft het getuigenissen en attesten, dan komen slechts in aanmerking die welke uitgaan, hetzij van een openbaar organisme of een organisme van openbaar nut dat het bevestigde feit op een vóór de aanvraag gelegen tijdstip en bij de uitvoering van zijn eigen taak heeft vastgesteld, hetzij van een werkgever van de aanvrager. Artikel 6. Zijn vrijgesteld van ieder getuigschrift, de natuurlijke personen of de rechtspersonen die bij de bekendmaking van dit besluit waren ingeschreven overeenkomstig de bij het koninklijk besluit van 20 juli 1964 gecoördineerde wetten op het handelsregister. De inschrijving dient als handelsbedrijvigheid één van de volgende rubrieken te vermelden : "spijshuis", "restauratiehouder", "frituur", "hotel en logementshuis", opgenomen onder 10, 3 van de bijlage van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 augustus Artikel 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. Artikel 8. Onze Minister van Middenstand en Onze Staatssecretaris voor Middenstand zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 13 JUNI 1984.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Art. 3. Bij artikel 1 worden ondernemingen bedoeld waarvan het aantal tewerkgestelden een jaarlijks gemiddelde van 50 werknemers niet overschrijdt.

Art. 3. Bij artikel 1 worden ondernemingen bedoeld waarvan het aantal tewerkgestelden een jaarlijks gemiddelde van 50 werknemers niet overschrijdt. 2 DECEMBER 1960.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer schrijnwerker-timmerman in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Brood- en Banketbakker (043)

Brood- en Banketbakker (043) Brood- en Banketbakker (043) Artikel 1. De beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker mag, als hoofd- of nevenberoep, slechts uitgeoefend worden in een kleine of middelgrote handels- of ambachtsonderneming

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 22 FEBRUARI 1961. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van installateur in centrale verwarming in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen]

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 6 DECEMBER 1968.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van elektrotechnisch installateur in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 14 JANUARI 1993.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA

GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA GEBRUIK VAN HET GEREGISTREERDE KASSASYSTEEM VOOR HORECA Definities van de overgangsperiode Ingevolge de nieuwe wetgeving dienen de exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden gebruikt

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 28 FEBRUARI 1962. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van kapper in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen. Gelet op de wet

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 24 JANUARI 1974.- Koninklijk besluit tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer van glaswerken in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen. Gelet

Nadere informatie

Droom je van een eigen zaak? Starten in de horeca met een streepje voor

Droom je van een eigen zaak? Starten in de horeca met een streepje voor Droom je van een eigen zaak? Starten in de horeca met een streepje voor Inhoud Wie zijn wij? Wat doen wij? Opstartformaliteiten Opstartmogelijkheden Financieringsmogelijkheden Do s en don ts Conclusie

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 30 OKTOBER 1964.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheden van fietsmecanicien, van bromfietsmecanicien en van motorfietsmecanicien in de kleine en

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 11 MEI 1983.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van fabrikant-installateur van lichtreclames in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 14 AUGUSTUS 1969. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen in de kleine en middelgrote handels-

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 21 NOVEMBER 1964.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer van metsel- en betonwerken in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 14 JANUARI 1975.- Koninklijk besluit tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheden van sanitair installateur-loodgieter, van installateur van verwarming met gas met individuele

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen,

2 uren gewijd aan de kennis van de giftigheid van de ontsmettingsmiddelen, N. 2002 921 [C 2002/22180] 26 FEBRUARI 2002. Ministerieel besluit ter uitvoering van het artikel 59, 1, 1, b) en 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 22 DECEMBER 1982.- Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van begrafenisondernemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Keukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op te leiden voor de horecasector en dit op een

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Opleiding Koken AO HU 006 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN Heropfrissing om te gebruiken bij het aanmaken van producten in de geregistreerde kassa met Fiscale Data Module Wat is het BTW-tarief van ter plaatse genuttigde maaltijden &

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Kwaliteit Metrologische Dienst Metrologische Reglementering 26 JANUARI 1976. - Koninklijk besluit betreffende sommige modaliteiten

Nadere informatie

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen

Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen Tabel 25 Bijdrage (%) van maaltijden aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave: Gewogen, vast aantal van 2 dagen, naar gebruik van consumptietypering

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag VGP/ADT 2772694 8 juni 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag VGP/ADT 2772694 8 juni 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 8 juni 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Rookvrije horeca 1 Met

Nadere informatie

Restaurant & Catering

Restaurant & Catering Restaurant & Catering Versie januari 2016 Januari 2016 Beste bewoner en gast, Voor u ligt de Restaurant & Catering brochure van het restaurant van Sint Jozefoord. Hierin staan diverse mogelijkheden voor

Nadere informatie

N Beroepsregl. voeding A07 Brussel, MH/JC/LC A D V I E S. over

N Beroepsregl. voeding A07 Brussel, MH/JC/LC A D V I E S. over N Beroepsregl. voeding A07 Brussel, 26.04.2007 MH/JC/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE BEROEPSBEKWAAMHEID VOOR DE UITOEFENING VAN ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 Harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen

Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Tabel 18 Bijdrage (%) van de tussendoortjes aan de consumptie van productgroepen in drie voedselconsumptiepeilingen Bijdrage (%) van tussendoortjes aan de consumptie van groepen voedingsmiddelen bij de

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_85092C.DOC - 2000-01-17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 2 september 1985

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven.

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven. Het vergader- en dinerhuisje van Piet Hein Eek is gelegen op het perron achter het restaurant. Deze ruimte is te huur voor een vergadering of een gezellig privé dinertje. Info facts: De huur voor het vergader-

Nadere informatie

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel EINDWERK Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken TV & PV Hotel INHOUD Doelstelling, kennis, vaardigheden, attitudes 3 Opdracht, puntenverdeling 4 Een verzorgt uiterlijk 5 Menu 9 Overzicht producten

Nadere informatie

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven.

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven. Het vergader- en dinerhuisje van Piet Hein Eek is gelegen op het perron achter het restaurant. Deze ruimte is te huur voor een vergadering of een gezellig privé dinertje. Info facts: De huur voor het vergader-

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Industriële bakkerij, kleinbakkerij, kleinbanketbakkerij, consumptiesalons bij een kleinbanketbakkerij, ambachtelijke roomijsfabrikanten en suikerbakkers

Nadere informatie

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1

standaard gebruikers Voedingsmiddel gemiddelde afwijking aantal [%] Overigen 112 92 4952 83 td ochtend 0 4 6 0 td middag 1 7 49 1 td avond 1 11 63 1 Tabel 24 Dagelijkse consumptie van groepen voedingsmiddelen door diverse bevolkingsgroepen naar tussendoorgebruik (berekening bij gebruikers van tussendoortjes) Project : Basis rapportage VCP (SAS) Weergave:

Nadere informatie

Buffetten algemeen. De Zeemeeuw biedt u een tal van mogelijkheden voor buffetten.

Buffetten algemeen. De Zeemeeuw biedt u een tal van mogelijkheden voor buffetten. Buffetten algemeen De Zeemeeuw biedt u een tal van mogelijkheden voor buffetten. Gezelschappen tot 30 personen kunnen een keuze maken uit de à la carte kaart. Voor grotere gezelschappen adviseren wij te

Nadere informatie

SNEEUWHUTBUFFET THUIS IN SNEEUW

SNEEUWHUTBUFFET THUIS IN SNEEUW HUTBUFFET EIGENGEMAAKTE TOMATENSOEP HUZARENSALADE MET DIVERSE WORSTSOORTEN ZALMSALADE MET GARNALEN EN ZALMSNIPPERS PASTASALADE GEMENGDESALADE SATÉ MET SATESAUS GEHAKTBALLETJES IN ZOETZURE SAUS BEENHAM

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN

HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN Inleiding Velen dromen ervan zich als zelfstandige te vestigen. Het spreekt voor zich dat deze stap een uitermate zorgvuldige voorbereiding vereist.

Nadere informatie

VADEMECUM. AFDELING Hotel en hotelbedrijf

VADEMECUM. AFDELING Hotel en hotelbedrijf VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf 1. Beroepsprofiel: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op te leiden voor de horecasector en dit op een professionele basis. Door de diepgaande beroepsvorming,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Bedankt voor de interesse die u hebt om uw vergadering, feest en/of kookworkshop op onze boerderij te laten plaatsvinden!

Bedankt voor de interesse die u hebt om uw vergadering, feest en/of kookworkshop op onze boerderij te laten plaatsvinden! Bedankt voor de interesse die u hebt om uw vergadering, feest en/of kookworkshop op onze boerderij te laten plaatsvinden! De onderstaande informatie is standaardinformatie. Wij streven er echter zoveel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

Paritair leercomité voor het hotelbedrijf

Paritair leercomité voor het hotelbedrijf Paritair leercomité voor het hotelbedrijf AANVRAAG TOT ERKENNING als patroon en/of als opleidingsverantwoordelijke in het kader van het leerlingstelsel voor werknemersberoepen Terug te sturen naar het

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Grootkeukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: De Grootkeukenverantwoordelijke heeft de leiding over de grootkeukenequipe. Hij werkt

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

INHOUDSTABEL EN CONTROLELIJST PRAKTIJKCURSUS RESTAURANT EN KEUKEN

INHOUDSTABEL EN CONTROLELIJST PRAKTIJKCURSUS RESTAURANT EN KEUKEN INHOUDSTABEL EN CONTROLELIJST PRAKTIJKCURSUS RESTAURANT EN KEUKEN 2 DE GRAAD DEEL 1: VAKWOORDENBOEK ONDERDEEL PAGINANUMMER AFGEWERKT OP: LKR -NIEUWE WOORDENLIJST Vakwoordenboek p.2 - p.4 -VAKTERMEN Vakwoordenboek

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Paritair Comité 1190003: (spek)slagerijen, penserijen Toestand op 18/04/2017 (Laatst bewerkt 01/03/2017) Indexatie met 1,13 % in 01/2017. In geval van indexatie in

Nadere informatie

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Paritair Comité 1190003: (spek)slagerijen, penserijen Toestand op 28/03/2016 (Laatst bewerkt 09/05/2016) Indexatie met 0,43 % in 01/2016. In geval van indexatie in

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DEFINITIES MET UITZONDERINGEN VAN DE GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN

DEFINITIES MET UITZONDERINGEN VAN DE GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN DEFINITIES MET UITZONDERINGEN VAN DE GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN Hieronder vindt u de wettelijke definities en de uitzonderingen van de gereglementeerde activiteiten in de cluster fietsen en motorvoertuigen,

Nadere informatie

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. 11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

AFSPRAKEN CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN SUBSECTORAAL GIL

AFSPRAKEN CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN SUBSECTORAAL GIL Utrecht, 8 april 2016 AFSPRAKEN CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN EN SUBSECTORAAL GIL Looptijd Expiratie GHP (1 juli 2016) c.q. GIL (1 juni 2016) tot 1 juli 2017. Praktisch betekent

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Ploegenpremie en premie voor nachtarbeid... 1 Anciënniteitstoeslag...

Nadere informatie

Catering formules. Sportkaffee Peerdsbos. Sporthoreca bvba. Prijzen inclusief de respectievelijke btw tarieven en geldig vanaf 01/09/2015

Catering formules. Sportkaffee Peerdsbos. Sporthoreca bvba. Prijzen inclusief de respectievelijke btw tarieven en geldig vanaf 01/09/2015 Catering formules Sportkaffee Peerdsbos Sporthoreca bvba Prijzen inclusief de respectievelijke btw tarieven en geldig vanaf 01/09/2015 Meer informatie? mail naar sporthoreca@icloid.com info@sporthoreca.be

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Eindejaarspremie... 1 Anciënniteitstoeslag... 1 Eco-cheques...

Nadere informatie

Om uw evenement goed te beginnen zijn er verschillende opties met betrekking tot de ontvangst in onze Herberg.

Om uw evenement goed te beginnen zijn er verschillende opties met betrekking tot de ontvangst in onze Herberg. ARRANGEMENTEN Ontvangsten Om uw evenement goed te beginnen zijn er verschillende opties met betrekking tot de ontvangst in onze Herberg. * Koffie of thee 1,70 * Koffie of thee met een stuk echte Limburgse

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Maaltijdtypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Maaltijdtypen. Maaltijdtype: tijdstip:

Maaltijdtypen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Maaltijdtypen. Maaltijdtype: tijdstip: Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de verschillende typen maaltijden die men in horecabedrijven serveert. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: de drie bekendste

Nadere informatie

Productinformatie: Convenience producten (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Salades

Productinformatie: Convenience producten (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Salades Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over convenience of: voorbewerkte produkten. In deze kaart behandelen we de convenience producten: salades, soepen en sauzen. Wat wordt er van je verwacht? Na

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn Metaalhandel

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn Metaalhandel Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en electrische bouw verwant zijn 1490400 Metaalhandel Beroepenclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1993 (32.419)...

Nadere informatie

vers gebakken stokbrood met kruidenboter

vers gebakken stokbrood met kruidenboter Buffet " Bagpack" vers gebakken stokbrood met kruidenboter huzarensalade pasta tonijnsalade gemengde salade kipreepjes in pittige satésaus gehaktballetjes in romige zigeunersaus procureurstuk in jachtsaus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Warme keukenbereidingen. Koude keukenbereidingen. Keukenprocessen

Warme keukenbereidingen. Koude keukenbereidingen. Keukenprocessen Opleiding: HULPKOK Deze opleiding is bedoeld om te kunnen meewerken in een restaurant. Je zorgt voor de mise-en-place, de voorbereidende werken voor de kok. In deze opleiding zal je koken voor anderen,

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden 1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden RIJDEND PERSONEEL... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 (106.713) (met uitzondering van het garagepersoneel)... 2 NIET-RIJDEND

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

arrangementen de Taveerne arrangementenmap Hajé de Taveerne

arrangementen de Taveerne arrangementenmap Hajé de Taveerne arrangementen de Taveerne inhoudsopgave koffiearrangementen blz. 2 luncharrangementen blz. 2 dinerarrangementen plate blz. 3 buffet blz. 4 diner op de Batavia blz. 6 drankenarrangement blz. 7 bittergarnituur

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Ploegenpremie en premie voor nachtarbeid... 1 Anciënniteitstoeslag...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/001 - bijlage 1. Bijlage 1: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de horecasector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/001 - bijlage 1. Bijlage 1: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de horecasector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/001 - bijlage 1 Inhoudstafel Bijlage 1: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de horecasector

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFSTUK I. - Definities.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFSTUK I. - Definities. 21 OKTOBER 1998._Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. ALBERT II, Koning der Belgen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 04 juli 2002 (64.133), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de Groep actieve voedingsdriehoek

Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de Groep actieve voedingsdriehoek Werkblad 5.1: De actieve voedingsdriehoek* Plaats de gegeven verpakkingen van dranken en/of tussendoortjes in de juiste groep van de actieve voedingsdriehoek. Naam product Werkblad 5.2: De actieve voedingsdriehoek**

Nadere informatie

zakelijke arrangementen Arrangementen Inclusief De Lachende Vis lunch Lunch De Lachende Vis Inclusief koud en warm diner buffet

zakelijke arrangementen Arrangementen Inclusief De Lachende Vis lunch Lunch De Lachende Vis Inclusief koud en warm diner buffet Arrangementen Basis dagdeel (1) 12.50 p.p. Inclusief zaal gebruik 4 uur Basis dag (3) 27.50 p.p. Inclusief standaard lunchbuffet Budget dag (5) 23.50 p.p. Lunch De Lachende Vis Inclusief De Lachende Vis

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Inhoud

Inhoud. Voorwoord 5. Inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 9 1.1 Eten koken en bewaren 9 1.2 Een ongeluk zit in een klein hoekje 18 1.3 Machines in de keuken 18 1.4 Langer houdbaar maken, maar hoe?

Nadere informatie

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10

www.voedingscentrum.nl Veranderingen in indelingscriteria 1/10 BIJLAGE 2: Vergelijking criteria RV 2009 versus RV 2011 Voor de voetnoten bij criteria RV 2011 zie RV zelf. Richtlijnen voedselkeuze 2009 hoofdgroep subgroep a/b b/c BASIS PRODUCTGROEPEN Groente* Alle

Nadere informatie

Richtlijnen voor het meebrengen Bij kiemarme voeding

Richtlijnen voor het meebrengen Bij kiemarme voeding Richtlijnen voor het meebrengen Bij kiemarme voeding Ziekenhuis Gelderse Vallei Omdat het ziekenhuisassortiment niet altijd aan ieders wensen kan voldoen, wordt regelmatig gevraagd welke voedingsmiddelen

Nadere informatie

Cateringmap Voor u ligt de cateringmap van Smaak Pure Passie. U vindt hierin ons culinaire aanbod

Cateringmap Voor u ligt de cateringmap van Smaak Pure Passie. U vindt hierin ons culinaire aanbod Cateringmap 2017 Voor u ligt de cateringmap van Smaak Pure Passie. U vindt hierin ons culinaire aanbod Smaak Pure Passie is de gastronomische afdeling van Beweging 3.0 Inhoudsopgave Koffie en thee blz.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Tot vaststelling

Nadere informatie

Warm/ koud Buffet. 18.50 per persoon. Keuze uit 2 soorten soep: Tomaten, groente -, kippensoep. Keuze uit 2 warme gerechten:

Warm/ koud Buffet. 18.50 per persoon. Keuze uit 2 soorten soep: Tomaten, groente -, kippensoep. Keuze uit 2 warme gerechten: Warm/ koud Buffet. Keuze uit 2 soorten soep: Tomaten, groente -, kippensoep Keuze uit 2 warme gerechten: Gehaktballetjes met satésaus. Varkenshaas met champignonroomsaus. Zalm met zoete vissaus *Huzarensalade

Nadere informatie

FAQ Roken en de verbodsbepalingen

FAQ Roken en de verbodsbepalingen FAQ Roken en de verbodsbepalingen We maken een onderscheid tussen: - roken op openbare plaatsen, met een specifieke regeling voor drankgelegenheden en horecainstellingen. Dit wordt geregeld in het KB van

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_740329.DOC - 2000-02-01 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 29 maart 1974 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden RIJDEND PERSONEEL... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 (96.988) (met uitzondering

Nadere informatie

Openingsuren cafetaria : alle weekdagen van 12h tot In het weekend vanaf 08h30 tot... Openingsuren keuken :

Openingsuren cafetaria : alle weekdagen van 12h tot In het weekend vanaf 08h30 tot... Openingsuren keuken : Openingsuren cafetaria : alle weekdagen van 12h tot In het weekend vanaf 08h30 tot... Openingsuren keuken : September tot en met Mei Juni tot en met Augustus Maandag : gesloten Maandag : 11h30 18h00 Dinsdag

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Renate, Maurice & Dennis NL42 RABO 012 88 24 417 Burgemeester Pijlsstraat 5 KvK: 14091984 6365 CG Schinnen BTW nr: 817 543 442 B01

Renate, Maurice & Dennis NL42 RABO 012 88 24 417 Burgemeester Pijlsstraat 5 KvK: 14091984 6365 CG Schinnen BTW nr: 817 543 442 B01 Tevens voor verhuur van kleine en grote zalen. bv: Uw feest totaal verzorgd 50 personen voor 1300,- all-in Incl: consumpties onbeperkt(6 uur) en een koud buffet a 8,- p.p. Standaard Koud buffet: 8,- p.p.

Nadere informatie

Vergaderbrochure 2015

Vergaderbrochure 2015 Vergaderbrochure 2015 Welkom Voor u ligt de vergaderbrochure van Paviljoen Bleijenbeek. Voor diverse gelegenheden kunt u gebruik maken van onze Martin Cuypers vergaderzaal. De Martin Cuypers vergaderzaal

Nadere informatie

GA GENIETEN! heerlijke. fantastische wijnen bijzondere bieren gezelligheid. gerechten. verrassende hapjes. borrelen. sfeervol. 17:00 uur t/m 21:00 uur

GA GENIETEN! heerlijke. fantastische wijnen bijzondere bieren gezelligheid. gerechten. verrassende hapjes. borrelen. sfeervol. 17:00 uur t/m 21:00 uur KLEINE KAART GA GENIETEN! heerlijke gerechten fantastische wijnen bijzondere bieren gezelligheid verrassende hapjes borrelen sfeervol Lunchkaart Borrelkaart Diner 12:00 uur t/m 17:00 uur 12:00 uur t/m

Nadere informatie

Kerstmis / Jaarwisseling 2015

Kerstmis / Jaarwisseling 2015 Kerstmis / Jaarwisseling 2015 Voorgerechten Kip cocktail 8,95 Garnalen cocktail 9,95 Runder carpaccio 9.95 Soepen Tomaten crème soep 6,95 Verse tomatensoep met room, gevuld met gehakt balletjes Groentesoep

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_870305.doc - 2001-10-24 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten

Nadere informatie