Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld. Voor de huidige overeenkomst staat de term Dell voor Dell Marketing L.P. of, indien van toepassing, de Dell-eenheid die op de factuur voor de klant wordt vermeld. Door deze service (zoals hierin bepaald) bij Dell aan te kopen, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die in dit document zijn vermeld. Vergeet niet dat Dell de voorwaarden en bepalingen van de services en/of de functies van het Hulpprogramma (zoals hierin bepaald) op elk ogenblik kan wijzigen. De klant erkent en stemt ermee in dat de klant door het verlengen, wijzigen, uitbreiden of verder gebruikmaken van de services nadat een wijziging is doorgevoerd, aangeeft met die wijziging in te stemmen. Het verdere gebruik door de klant is afhankelijk van de op dat moment van kracht zijnde servicebeschrijving die op kan worden geraadpleegd. Rechtstreekse kopers en eindgebruikers die Dell-services bij een wederverkoper aanschaffen. Deze service wordt beheerst door en is onderworpen aan de door de klant ondertekende aparte hoofdserviceovereenkomst met Dell, of, indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, de standaard Hoofdserviceovereenkomst voor klanten van Dell (Customer Master Services Agreement of CMSA ) die beschikbaar is op en ter referentie in haar geheel bij dit document is gevoegd. Gecertificeerde of geregistreerde PartnerDirect-partners en wederverkopers: deze service wordt aangeboden voor wederverkoop door de geautoriseerde wederverkopers van Dell in verband met de verkoopbepalingen en - voorwaarden voor personen of instanties die producten aankopen om deze te wederverkopen, die beschikbaar zijn op en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Licentieovereenkomst en beleid voor een aanvaardbaar gebruik. Het gebruik van gehoste softwareservices, abonnementsservices en softwaretools door de klant (inclusief elke persoon die door de klant is geautoriseerd om van de services gebruik te maken), een geautoriseerde Dell-wederverkoper of leverancier van beheerde services in verband met deze overeenkomst wordt beheerst door en is onderworpen aan extra bepalingen voor het gebruik (waaronder beleidsregels voor een aanvaardbaar gebruik) die op kunnen worden geraadpleegd en hierbij bij wijze van referentie integraal zijn opgenomen. Overzicht van de service De Custom Factory Integration ( CFI )-groep van Dell Configuration Services is verheugd u de ImageDirect-services (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden die in deze overeenkomst (hierna genoemd de servicebeschrijving ) gedetailleerd zijn beschreven. Deze service omvat de toegang tot een online CFI-hulpprogramma (hierna genoemd het Hulpprogramma ) met een webinterface waarmee klanten hun software-images (hierna genoemd het image ) kunnen definiëren, samenstellen, importeren, bewerken en beheren, met inbegrip van besturingssystemen, de instellingen van besturingssystemen, drivers, softwarepatches, toepassingen en de hieraan gekoppelde onderdelen. Met behulp van het Hulpprogramma kunnen klanten de onderdelen definiëren waaruit hun image is samengesteld: Via de online interface: o De mogelijkheid om toepassingen, gegevensbestanden, drivers van randapparatuur en andere onderdelen in het image te uploaden o De mogelijkheid om het image te downloaden voor validatie en tests. Offline met behulp van ImageDirect-tools Documentversie: 2.6 Pagina 1 van 9

2 o Klanten kunnen hun images bouwen op toegewezen ImageDirect-platforms (bijv. OptiPlex 755, 760 of 790 en Latitude D630, E6400 of E6500 ) door de instructies en specificaties te volgen die in het Hulpprogramma zijn opgenomen. o Klanten kunnen een kopie van hun image maken en upload hun image in ImageDirect importeren. Het Hulpprogramma maakt een image, past daarna de overeenkomstige hardwaredrivers voor Dell-computers toe en integreert eventuele essentiële updates voor het Microsoft-besturingssysteem afhankelijk van de instructies van de klant. Het resulterende image kan: 1. in de Dell-fabriek worden geïnstalleerd op Dell OptiPlex -, Latitude - en Dell Precision -systemen die door de ImageDirect-tool worden ondersteund ( Systemen ) door bij Dell Hardware Customization / CFI Services te bestellen in combinatie met de bestelling van het toepasselijke Dell-systeem. Hardware Customization Services worden verstrekt in overeenkomst met de servicebeschrijving van de Dell Hardware Customization Service die op kan worden geraadpleegd. 2. door de klant in de omgeving van de klant op nieuwe en bestaande Dell-systemen worden gedownload en geïnstalleerd. 3. door een andere leverancier namens de klant in de omgeving van de klant of van de andere leverancier op nieuwe en bestaande Dell-systemen worden gedownload en geïnstalleerd. Deze service omvat de volgende kenmerken en functies: 1. Ondersteunde besturingssystemen: a. Microsoft Windows XP Professional SP2/SP3: OEM, Select; voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederands, Noors (alleen importeren van image), Spaans, Traditioneel Chinees (alleen importeren van image), Vereenvoudigd Chinees, Zweeds b. Microsoft Windows Vista SP1/SP2: Ultimate OEM, Business OEM, Business VLA, Enterprise VLA; voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederands, Noors (alleen importeren van image), Spaans, Traditioneel Chinees (alleen importeren van image), Vereenvoudigd Chinees, Zweeds c. Microsoft Windows 7 : Enterprise VLA, Professional VLA, Ultimate OEM, Professional OEM; voor het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. 2. Klanteninterface: a. Microsoft Windows XP Professional SP3: Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Spaans en Zweeds b. Microsoft Windows Vista SP1/SP2: Chinees (Vereenvoudigd), Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Spaans en Zweeds c. Microsoft Windows 7: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. 3. Ondersteuning voor Internet Explorer om met een ActiveX-besturingselement bestanden en gegevens naar ImageDirect te uploaden of van ImageDirect te downloaden bij aanmelding met toegangsrechten van de systeembeheerder. 4. De mogelijkheid om bovenliggende/onderliggende images te maken en te beheren (zo worden bijvoorbeeld wijzigingen in het bovenliggende image doorgevoerd in de desbetreffende onderliggende images). 5. De klant beschikt over een eigen bibliotheek waarin geüploade onderdelen kunnen worden opgeslagen om deze later in images te gebruiken. Dell behoudt zich het recht voor om de duur, het aantal en de grootte van de bestanden en images die de klant voor opslag uploadt zo nodig te beperken. 6. In de toepassingenbibliotheek kan de klant de normale en gemeenschappelijke toepassingen opslaan om deze in de images van de klant te gebruiken. Voor deze toepassingen is een geldige productidentificatiecode (hierna genoemd de "PI-code") voor meerdere gebruikers/meerdere licenties vereist. 7. Images die in het ImageDirect-hulpprogramma worden geïmporteerd: a. Zijn op een goedgekeurde build-basis gemaakt en voldoen aan de specificaties voor de samenstelling die in het document voor het importeren van ImageDirect-images (ImageDirect Image Import Build Specifications Document) zijn beschreven. De klant aanvaardt dat Dell niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enig verlies dat de klant lijdt als gevolg van het feit dat de klant de specificaties voor de samenstelling die in het Documentversie: 2.6 Pagina 2 van 9

3 document voor het importeren van ImageDirect-images (ImageDirect Image Import Build Specifications Document) zijn beschreven, niet correct heeft gevolgd. b. Microsoft Windows XP Professional: i. Voor Microsoft Windows XP Professional-images moet de nieuwste versie van het Hulpprogramma voor het valideren/voorbereiden van het image (ImageDirect Validation / Preparation Tool) zijn uitgevoerd voordat de images in het ImageDirect-hulpprogramma worden geïmporteerd. Bovendien schrijft het ImageDirect-hulpprogramma voor het valideren/voorbereiden van het image alle image-informatie naar een logboekbestand dat samen met het image van de klant naar ImageDirect wordt verzonden. ii. Microsoft Windows XP Professional-images die worden gemaakt met Enterprise-versies van Symantec Ghost 8.0, 8.3, 11.0 of Ghost 11.0 is inbegrepen in Ghost Solution Suite 2.0 en Ghost 11.5 is inbegrepen in Ghost Solution Suite 2.5. Het geïmporteerde image is een image in Ghost-indeling. De klant moet er zelf voor zorgen dat de klant beschikt over de geschikte softwarelicentie voor het gebruik van Symantec Ghost om het image vast te leggen. c. Microsoft Windows Vista : i. Microsoft Windows Vista -images moeten met het Dell-hulpprogramma voor het vastleggen van images worden gemaakt. Bovendien schrijft het Dell-hulpprogramma voor het vastleggen van images alle image-informatie naar een logboekbestand dat samen met het image van de klant naar ImageDirect wordt verzonden. Het geïmporteerde image is een image in WIM-indeling. d. Microsoft Windows 7 i. Microsoft Windows 7-images moeten met het Dell-hulpprogramma voor het vastleggen van images worden gemaakt. Bovendien schrijft het Dell-hulpprogramma voor het vastleggen van images alle image-informatie naar een logboekbestand dat samen met het image van de klant naar ImageDirect wordt verzonden. Het geïmporteerde image is een image in WIM-indeling. e. Ghost-ondersteuning voor images die groter zijn dan twee gigabyte. Ghost hoort dit image standaard in meerdere bestanden op te splitsen of u kunt dit afdwingen door gebruik van de schakelaar -split=2048 wanneer u ghost of ghost32 aanroept. Voorbeelden: ghost -split=2048 ghost32 -split=2048 Zorg ervoor dat u alle gesplitste bestanden van het Ghost-image importeert. f. Ondersteuning voor geïmporteerde images waarop Microsoft.NET is geïnstalleerd: i. Microsoft Windows XP Professional - NET 1.1 en/of 2.0 moeten zijn geïnstalleerd ii. Microsoft Windows Vista.NET 2.0 of hoger moet zijn geïnstalleerd iii. Microsoft Windows 7.NET 3.5 g. Ondersteuning voor gebruikersdocumenten i. Microsoft Windows XP Professional "Documents and Settings" moet op de "C:"-partitie staan ii. Microsoft Windows Vista Gebruikersmappen staan op het schijfstation "C:", op de locatie die in het importimage is opgegeven. iii. Microsoft Windows 7 Gebruikersmappen staan op het schijfstation "C:", op de locatie die in het importimage is opgegeven. h. Geïmporteerde images waarop Novell Client v4.91 is geïnstalleerd. i. Novell Client v4.91 mag niet worden geïnstalleerd tijdens de procedure voor het maken van het image. ii. Novell Client v4.91 moet als een onderdeel (gegevensbestand) worden gebundeld en tijdens Sysprep RunONCE worden geïnstalleerd. iii. Er kunnen geen andere Novell Client-versies worden geïnstalleerd tijdens de procedure voor het maken van het image, noch kunnen zij vooraf op een geïmporteerd image worden geïnstalleerd. iv. Andere Novell Client-versies moeten als een onderdeel (gegevensbestand) worden gebundeld en tijdens Sysprep RunONCE worden geïnstalleerd. 8. Images voor verschillende platforms Uitsluitend voor Dell OptiPlex -, Latitude - en Precision -modellen 9. Met het beheer van de drivers worden de recentste Dell-drivers en drivers voor nieuwe platforms geïmplementeerd, zodat één image op meerdere systemen kan worden gebruikt. a. Microsoft Windows 7 platforms met standaard Microsoft Windows 7-ondersteuning worden niet ondersteund in ImageDirect tenzij er specifieke Windows 7/Dell-drivers zijn. 10. Valideren van het image op cd/dvd De klant kan de voltooide images downloaden om deze in de omgeving van de klant te valideren. Documentversie: 2.6 Pagina 3 van 9

4 11. Terugzetten van het image op cd/dvd De klant kan de voltooide images downloaden om deze op nieuwe en bestaande Dell-systemen te installeren. 12. Partitionering a. Microsoft Windows XP Professional Uitsluitend met de NTFS-schijfindeling, alleen ondersteuning voor maximaal twee partities. Indien twee partities vereist zijn en de optie Image Import (Image importeren) wordt gebruikt, moet het geïmporteerde image twee partities bevatten. b. Microsoft Windows Vista Uitsluitend met de NTFS-schijfindeling, alleen ondersteuning voor maximaal twee partities. Indien twee partities vereist zijn en de optie Image Import (Image importeren) wordt gebruikt, moet het geïmporteerde image twee partities bevatten. c. Microsoft Windows 7 Uitsluitend met de NTFS-schijfindeling, alleen ondersteuning voor maximaal twee door de klant gemaakte partities. Indien twee partities vereist zijn en de optie Image Import (Image importeren) wordt gebruikt, moet het geïmporteerde image twee partities bevatten. 13. Partitioneren Het image moet een actieve partitie voor een besturingssysteem bevatten. 14. BIOS-revisies De build-basis moet over de recentste BIOS-versie beschikken. 15. Microsoft Windows XP Professional SP2/SP3, Windows Vista SP1/SP2 en Windows 7: a. Essentiële updates voor het besturingssysteem (de klant kan eventuele andere vereiste updates uploaden en in het image opnemen) op aanvraag van de klant. 16. Ondersteuning voor geüploade toepassingen die zijn gebundeld voor een installatie zonder toezicht of vereiste tussenkomst (als een bestand met de indeling.msi of.exe). a. Geüploade toepassingen: de installatie moet in één uur of sneller zijn voltooid. b. Installaties die langer dan één uur duren, worden niet ondersteund. c. Een installatieproces dat langer dan één uur duurt, moet worden opgesplitst in kleinere onderdelen die in minder dan één uur kunnen worden geïnstalleerd. 17. Gebruikersbestanden en gegevensbestanden moeten in een gecomprimeerde bestandsindeling (ZIP of CAB) worden aangeleverd. 18. Meldingen via Dell biedt automatische meldingen via ; s worden soms niet door klanten ontvangen vanwege spamfilters, regels of routering. Klanten dienen regelmatig in het Hulpprogramma te controleren of de status van het image is gewijzigd. 19. Huidige ESSENTIËLE patches voor Microsoft-besturingssystemen kunnen in de fabriek worden toegepast met behulp van de Automated Factory Patching Service van Dell. Hiervoor dient de klant deze service te selecteren en ESSENTIËLE patches aan te vragen bij de start van het CFI-project en/of toekomstige image-updates. Dell zal redelijke inspanningen leveren om ESSENTIËLE patches beschikbaar te stellen binnen de vijf dagen nadat ze door Microsoft beschikbaar zijn gesteld. Deze Automated Factory Patching Service is momenteel ALLEEN beschikbaar voor de OEM- en VLA-versies van Windows XP Professional SP3. a. De klant draagt als enige de verantwoordelijkheid om de ESSENTIËLE patches te testen voor het toepasselijke image alvorens aan Dell te vragen om ESSENTIËLE patches op dat image toe te passen. De klant dient ESSENTIËLE patches in zijn eigen omgeving te testen en te valideren om de juiste werking te garanderen. b. Als om een bepaalde reden een probleem wordt gevonden nadat een ESSENTIËLE patch aan uw Image is toegevoegd, moet de CFI Project Manager worden ingelicht om de patchtoepassingsservice uit te schakelen. De Automated Factory Patching Service wordt alleen uitgevoerd in de fabrieksomgeving. Daarom dienen patches handmatig te worden toegepast op images die van ImageDirect zijn gedownload of dienen deze images opnieuw te worden gebouwd zodat de patches erin zijn opgenomen. c. Dit is een optionele service die via uw CFI Project Manager wordt gestart en die naar believen kan worden inen uitgeschakeld. Het inschakelen van deze service duurt net zo lang als de standaardtijd die nodig is om een CFI-project te starten. Door het in- en/of uitschakelen van deze service kunnen bestellingen vertraging oplopen als uw project dient te worden gereviseerd. De volgende activiteiten zijn niet bij deze service inbegrepen (afhankelijkheden en beperkingen van het Hulpprogramma): 1. Eventuele softwarelicenties of rechten voor de toegang tot, het downloaden of het gebruik van software of toepassingen van externe leveranciers zonder de geschikte licentie. DE KLANT MOET BESCHIKKEN OVER ALLE LICENTIES OF DEZE VERKRIJGEN VOOR ALLE SOFTWAREPRODUCTEN OF TOEPASSINGEN DIE IN HET IMAGE VAN DE KLANT WORDEN OPGENOMEN OF DIE VAN OF NAAR HET HULPPROGRAMMA WORDEN GEDOWNLOAD OF GEÜPLOAD. 2. Ondersteuning voor de imagegrootte van een VOLTOOID image met een totale (gecomprimeerde) grootte van meer dan 15 GB Documentversie: 2.6 Pagina 4 van 9

5 3. Ondersteuning voor andere images dan voor Microsoft: a. Microsoft Windows XP Professional SP3: OEM, Select b. Microsoft Windows Vista SP1/SP2: Ultimate OEM, Business OEM, Business VLA, Enterprise VLA c. Microsoft Windows 7: Enterprise VLA, Professional VLA, Ultimate OEM, Professional OEM 4. Image-upgrades van elke versie van Windows XP, Vista 5. Gebaseerd op Windows 7 Retail-, Home- of Starter-licentie, geüpgrade images of media 6. Alle geslipstreamde besturingssystemen of geüpgrade images 7. Ondersteuning voor 64-bits images 8. Ondersteuning voor N-versie 9. Images die voor gebruik op andere systemen dan Dell OptiPlex -, Latitude - en Precision -modellen zijn bedoeld 10. Onderliggende images kunnen niet in ImageDirect worden geïmporteerd 11. Images die in het ImageDirect-hulpprogramma worden geïmporteerd: a. Het vastleggen van images met de volgende tools: i. Ghost-versies van het merk Norton ii. Ghost Cast Server iii. Altiris en andere imagingproducten op de markt b. Ondersteuning voor Windows Vista-images met Ghost-indeling c. Ondersteuning voor de installatie van niet-standaarddrivers (drivers die niet bij Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP1/SP2 en Windows 7 zijn inbegrepen), met uitzondering van de onboard standaard NIC-driver en de Mass Media Controller-driver voor de OptiPlex 755 (de NIC-driver moet via Support.Dell.com worden geïnstalleerd, niet vanaf de Dell-cd met bronnen) d. Geïmporteerde images waarin de Dell-hulppartitie is geïnstalleerd e. Ondersteuning voor geïmporteerde images waarbij de instelling voor automatische aanmelding is ingeschakeld (de klant kan dit in het ImageDirect-hulpprogramma configureren) 12. Een specifieke versie van de standaarddrivers van Dell (de klant kan drivers uploaden en deze in het image opnemen) 13. RAID Ondersteuning voor hardware- of software-raid 14. SCSI Ondersteuning voor add-on of on-board SCSI-controllers 15. Ondersteuning voor de volgende schijfstations: a. Images die op meerdere fysieke schijven zijn gebouwd (u kunt slechts van één schijfstation een image maken) b. Virtuele machines (VM s) c. Stationsversleuteling d. Native Boot van VHD e. Multi-Boot van VHD f. UEFI-partities 16. Cd/dvd-mediatoepassingen (Sonic Roxio, Digital Media Plus, CyberLink PowerDVD, enz.) die via ImageDirect worden aangeboden (klanten kunnen de functie Upload Components (Onderdelen uploaden) gebruiken om, indien nodig, cd/dvd-mediatoepassingen te uploaden) 17. Hardwareafhankelijke toepassingen en applets die op geïmporteerde images zijn geïnstalleerd (de installatiebestanden kunnen in niet-geïnstalleerde status in een image worden opgenomen. Deze kunnen via de optie Sysprep Run Once of "Additional Commands" (Extra opdrachten) worden geïnstalleerd wanneer het image voor het eerst wordt opgestart) 18. Applets die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd via het ImageDirect-hulpprogramma (ofwel worden alle applets voor een opgegeven platform samen geleverd ofwel geen) 19. Ondersteuning voor de installatie van Microsoft Audio-hotfixes KB of KB op een image (deze KB s veroorzaken storingen met audioapparaten) 20. ImageDirect biedt geen ondersteuning voor images waarbij Sysprep al voor het image is uitgevoerd. Sysprep wordt door Dell uitgevoerd tijdens het ImageDirect-proces: a. Microsoft Windows XP Professional Sysprep wordt tijdens het ImageDirect-proces automatisch later gestart (de klant kan de inhoud van een eigen Sysprep.inf-bestand kopiëren en plakken in het ImageDirecthulpprogramma of het online Sysprep-formulier van ImageDirect gebruiken om het Sysprep.inf-bestand te maken) b. Microsoft Windows Vista Sysprep met generalize en/of handmatig proces voor reset activation time dat al is uitgevoerd voor een image dat in ImageDirect zal worden geïmporteerd. Sysprep wordt tijdens het ImageDirect-proces automatisch later gestart. c. Microsoft Windows 7 Sysprep met generalize en/of handmatig proces voor reset activation time dat al is uitgevoerd voor een image dat in ImageDirect zal worden geïmporteerd. Sysprep wordt tijdens het ImageDirect-proces automatisch later gestart. Documentversie: 2.6 Pagina 5 van 9

6 21. Ondersteuning van bestandsnamen voor geüploade toepassingen en geïmporteerde images die speciale tekens bevatten zoals 22. De tijdelijke mapnamen C:\DELL\IB, C:\DRV, C:\Drivers, C:\Windows\Dellximg zijn uitsluitend voor gebruik met ImageDirect voorbehouden. 23. Automated Factory Patching van vereiste updates voor een image; met uitzondering van de volgende updates: a. ESSENTIËLE Microsoft Office-updates en BELANGRIJKE updates die verkrijgbaar zijn via de online tool. Deze updates moeten door de klant worden geselecteerd en toegepast voor Automated Factory Patching. b. Essentiële updates voor Microsoft Windows XP Professional SP3, Vista SP1/SP2 en Windows 7 die via de online tool verkrijgbaar zijn. Deze updates moeten door de klant worden geselecteerd en toegepast voor Automated Factory Patching. Verplichtingen van de klant 1. De klant garandeert Dell dat de klant alle geschikte licenties, toestemmingen of goedkeuringen heeft verkregen die vereist zijn voor de software die in het Hulpprogramma wordt geüpload, van het Hulpprogramma wordt gedownload, in het image van de klant is opgenomen of op welke wijze dan ook met deze service wordt gebruikt, zonder afbreuk te doen aan de eigendoms- of licentierechten (inclusief patenten en auteursrechten) van de leveranciers of eigenaars van dergelijke softwareproducten. 2. Voor zover Dell een vergoeding vraagt voor het gebruik van deze services en/of Hulpprogramma's zal de klant erin toestemmen deze vergoeding te betalen binnen de redelijke termijn waarin de klant wordt gemeld dat deze vergoeding moet worden betaald of in het andere geval te stoppen met het gebruik van deze services en Hulpprogramma's. 3. Als de klant een aanvraag indient om een OEM-versie van Windows XP Professional te installeren als onderdeel van het image van de klant, wordt de klant momenteel verwacht minstens 50 Dell-systemen per jaar aan te kopen waarop de OEM-versie van Windows XP Professional zal worden geïnstalleerd. 4. Als de klant een aanvraag indient om een specifieke versie van Windows XP voor speciale Selectklanten/overheidsinstellingen/onderwijsinstellingen en/of een specifieke versie van Office voor speciale Selectklanten/Open-klanten/studenten en voor docenten/standard Edition/Professional Edition/onderwijsinstellingen te installeren als onderdeel van het image van de klant, bevestigt de klant dat hij beschikt over een geldige overeenkomst en licentie om deze software te gebruiken en stemt de klant erin toe Dell bovendien de PI-code voor de meerdere gebruikers/meerdere licenties voor deze softwareproducten te bezorgen. 5. De klant moet ervoor zorgen dat elke werknemer van de klant die het Hulpprogramma zal gebruiken ook beschikt over eigen aanmeldingsgegevens voor Mijn account van Dell. 6. De klant moet een eigen beheerder aanstellen voor het beheer van de toegang van de werknemers van de klant tot het Hulpprogramma, inclusief het maken, activeren en uitschakelen van de toegangsrechten die voor elke werknemer vereist zijn. 7. Wanneer de klant een image maakt en daarbij de online formulieren van het Hulpprogramma gebruikt, moeten alle toepassingen van de klant worden gebundeld als een bestand met de MSI- of EXE-indeling voordat deze in het Hulpprogramma worden geüpload. De toepassingen moeten zonder toezicht of vereiste tussenkomst kunnen worden geïnstalleerd. 8. De klant moet alle voorwaarden en bepalingen die in deze servicebeschrijving en het Hulpprogramma zijn vermeld en beschreven, hebben gelezen en naleven. Bovendien moet de klant de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die tijdens specifieke acties in het Hulpprogramma elektronisch op het scherm worden weergegeven. (De elektronische voorwaarden en bepalingen verschijnen op het scherm telkens wanneer u een image downloadt en een installatie van een herstelimage uitvoert.) Documentversie: 2.6 Pagina 6 van 9

7 Supportprocedures De Amerikaanse ImageDirect-helpdesk is ALLEEN beschikbaar voor klanten die problemen hebben met of vragen hebben over de ImageDirect-service en is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Voor technische support voor deze service kan de klant contact opnemen met de ImageDirect-helpdesk: Amerikaans continent Europa Azië en Japan Telefonisch e support Νvt E- mailadres Support Αustrali ë en Nieuw- Zeelan d Zuid- Afrika India CN Japan Beschikbaa rheid van support 8u00 17u00 Central Standard Time in de Verenigde Staten uur CET (9.00 tot uur GMT) uur (Maleisische tijd) Maandag tot vrijdag, behalve op Amerikaanse feestdagen Maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen Van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen Belangrijke aanvullende informatie 1. Toegang tot het Hulpprogramma. Dell kan niet garanderen dat de toegang tot het Hulpprogramma op elk ogenblik mogelijk is. Het is mogelijk dat de toegang tot het Hulpprogramma op bepaalde tijdstippen beperkt is, zonder dat hiervan op voorhand een kennisgeving wordt gegeven, om een aantal redenen zoals onderhoudswerkzaamheden, upgrades en omstandigheden waarvoor Dell niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel oponthoud, fouten, verlies van gebruik of verloren gegevens. 2. Volumesoftwarelicenties. De klant erkent dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van alle geschikte licenties voor alle softwareproducten in de images die door Dell worden geïnstalleerd. Voor de aankoop van softwareproducten bij Dell (inclusief eventuele software die op basis van volumelicentieovereenkomsten wordt aangekocht) kan de klant samenwerken met het Dell-verkoopteam van de klant. De klant moet bovendien contact opnemen met de vertegenwoordigers van Microsoft en andere softwareleveranciers van de klant inzake de opties voor softwarelicenties en vragen over de licenties voor de softwareproducten. Documentversie: 2.6 Pagina 7 van 9

8 3. Geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Alle materialen van de klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot images, toepassingen, gegevens en documentatie die aan Dell is verstrekt, bevatten mogelijk geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Tenzij een plaatselijke wetgeving anders voorschrijft, hebben persoonlijk identificeerbare gegevens betrekking op gegevens of informatie die alleen of samen met andere informatie een natuurlijke persoon identificeren of gegevens die als persoonlijke gegevens worden beschouwd of enig ander type persoonlijke gegevens die mogelijk onderworpen zijn aan wetten of regelgeving op het gebied van privacy. De klant garandeert dat alle materialen die de klant in het kader van de Services aan Dell verstrekt, geen persoonlijk identificeerbare gegevens zullen bevatten. Neem contact op met uw Dell-verkoper voor meer informatie. VERSTREK GEEN MATERIALEN AAN DELL DIE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE GEGEVENS BEVATTEN. 4. Export. De klant verklaart hierbij en garandeert dat alle aan Dell verstrekte materialen die verband houden met de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software op een image, geen beperkingstechnologie (bijv. codering) bevatten of, indien ze wel beperkingstechnologie bevatten, dat de materialen zonder een exportlicentie in aanmerking komen voor export door Dell naar elk land (met uitzondering van de landen onder embargo in het kader van toepasselijke exportwetgeving). Dell is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de nauwkeurigheid van enige voorstellingen met betrekking tot het bestaan van een exportlicentie of met betrekking tot de geldigheid voor export van de materialen van de klant zonder licentie. De exportcertificeringen van de klant moeten ondersteuning bieden voor de toepasselijke regionale en plaatselijke wetten, regelgeving en vereisten (bijv. fysieke handtekening t.o.v. elektronische handtekening). 5. Automated Factory Patching. De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor het testen van patches en dat hij ervoor dient te zorgen dat ze correct werken in zijn eigen omgeving. Bij problemen die onmiddellijk aandacht vragen, dient de klant Dell in te lichten door contact op te nemen met de CFI Project Manager indien bepaalde patches dienen te worden verwijderd. Deze actie leidt ertoe dat de patchinhoud weer wordt ingesteld op de patchinhoud die in de technische specificaties van het oorspronkelijke image is opgegeven. 6. Schadeloosstelling. De klant aanvaardt zijn verantwoordelijkheid voor en stemt ermee in Dell, haar gelieerde bedrijven, werknemers en vertegenwoordigers, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en voor enige en alle aansprakelijkheid, schadevergoedingen, claims of gerechtelijke acties die voortvloeien uit een inbreuk op een garantie of een verklaring van de klant krachtens deze servicebeschrijving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzuim van de klant om de geschikte licentie of andere intellectuele eigendomsrechten te verwerven ter ondersteuning van de software die de klant gebruikt in de images van de klant, voor de downloads naar de omgeving van de klant of voor de uploads naar het Hulpprogramma. 7. Geen garantie. DE KLANT ERKENT EN VERKLAART HIERBIJ AKKOORD TE GAAN MET HET FEIT DAT, GEZIEN DE AARD VAN DEZE SERVICE, HET HULPPROGRAMMA LOUTER "ALS ZODANIG" WORDT AANGEBODEN EN DAT DELL GEEN GARANTIES BIEDT MET BETREKKING TOT DE IMAGES VAN DE KLANT OF DE GESCHIKTHEID ERVAN IN WELKE OMGEVING DAN OOK. DE KLANT IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLLEDIG VALIDEREN EN TESTEN VAN DE IMAGES EN PATCHES. DELL SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS VAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN DE GEÜPLOADE TOEPASSINGEN, BESTANDEN, IMAGES EN INSTELLINGEN VAN BESTURINGSSYSTEMEN DIE IN HET HULPPROGRAMMA ZIJN OPGESLAGEN EN VERLOREN ZIJN GEGAAN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM BACK-UPS TE MAKEN VAN ALLE GEGEVENS OF SOFTWARE VOORDAT DEZE NAAR HET HULPPROGRAMMA WORDEN GEÜPLOAD, EN HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT OM DE EIGEN IMAGES OP TE SLAAN. 8. Beperking van aansprakelijkheid. DELL ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN TRANSACTIES, GEGEVENSVERLIES OF ENIGE ANDERE SPECIALE, INDIRECTE, FINANCIËLE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN DELL OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DELL VOOR VERLIES OF SCHADE DIE IN DEZE SERVICEBESCHRIJVING NIET ANDERSZINS IS UITGESLUITEN IN GEEN ENKEL GEVAL HET BEDRAG ZAL OVERSCHRIJDEN DAT DE KLANT HEEFT BETAALD VOOR DE SERVICES DIE HET VERLIES OF DE SCHADE HEBBEN VEROORZAAKT. 9. Beëindiging/ annulering van de service. De klant heeft het recht om op elk gewenst ogenblik deze service te beëindigen of te annuleren en moet in dat geval de CFI Project Manager van de klant verwittigen zodat hij of zij de Documentversie: 2.6 Pagina 8 van 9

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids PROGRAMMAVERSIE: 9.1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Softwarelicentie overeenkomst

Softwarelicentie overeenkomst Softwarelicentie overeenkomst KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE SOFTWARE TE KOPIËREN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT BELANGRIJK LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK VAN UW PRODUCT HOUDT

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365 Samenwerkingsoplossing in de cloud Contractuele dienstbeschrijving Vertrouwelijkheid: Unrestricted Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Dienstcomponenten... 4 2.1 -component... 4 2.1.1 Onlinebeheerportaal... 4

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEI DING

GEBRUIKERSHANDLEI DING Kaspersky Anti-Virus 2011 GEBRUIKERSHANDLEI DING P R O G R A M M A V E R S I E : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie

Nadere informatie