HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus * 3502 LA Utrecht f. BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ. NR. c fcz& e^u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus 20.060 * 3502 LA Utrecht f. BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ. NR. c fcz& e^u"

Transcriptie

1

2 HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus * 3502 LA Utrecht f BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ NR. c fcz& e^u

3 Handreiking intra- en internet Soorten dienstverlening Intra- en internet tools Bouwdienstbrede intra- en internetapplicaties Ontwikkelen en onderhouden van websites Gebruik van huisstijl In productie nemen van sites Ondersteuning in het gebruik van menu's Verkrijgen van autorisatie Beheren van Bouwdienstbrede content Ontwikkelen van ad-hoc behoeften Signalerine ongewenste intra- intemetfunctionaliteit BegripsomschriivinE

4 Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te geven over de dienstverlening van het Bouwdienst intra- en internet voor de Bouwdienstmedewerkers. De Bouwdienst blijft niet te alien tijde verantwoordelijk voor de klant. Als uitsluiting geldt dat indien op een hoger niveau in de organisatie (RWS-,V&W- of overheidsbreed) een bepaalde dienstverlening wordt gegarandeerd, deze toegezegde dienstverlening op dat niveau dient te worden geevalueerd. De met een gemarkeerde sites zijn zogenaamde externe sites die via het Bouwdienst intranet te bereiken zijn. Voor de kwaliteit (inhoud en techniek) van deze externe sites zijn externe beheerders verantwoordelijk. De organisatie van het Bouwdienst intranet en internet wordt in deze handreiking als bekend verondersteld. De beschrijving van deze organisatie is hier nader uitgewerkt.

5 Soorten dienstverlening In deze handreiking wordt de dienstverlening tussen de Bouwdienst intra- en internetgebruikers en de leverancier aangegeven. De bij onderdeel doel eerder vermelde dienstverlening op een hoger niveau (zoals het intra- en internet Rijkswaterstaat of het V&W intra- en internet of het overheidsintra- en internet "RYX") valt buiten de scope van dit document. Welke onderdelen staan in deze handreiking? Er is een begrippenlijst en de volgende diensten worden (services) in deze handreiking nader uitgelegd: 1. een dienstverlening voor gebruik van alle bestaande Bouwdienst-brede intra- en internet tools; 2. een dienstverlening voor gebruik van alle bestaande Bouwdienst-brede intra- en internetapplicaties; 3. support bij het ontwikkelen van websites of onderhouden van ontwikkelde websites; 4. een dienstverlening voor gebruik van huisstijl binnen het Bouwdienst intra- en internet; 5. een dienstverlening voor het in productie nemen van sites; 6. een dienstverlening voor het ondersteunen van menu's; 7. een dienstverlening voor het verkrijgen van autorisatie (FTP-accounts); 8. een dienstverlening voor het beheren van Bouwdienst-brede content; 9. een dienstverlening voor het ontwikkelen van ad-hoc behoeften; 10. een dienstverlening voor het signaleren van ongewenste intra- en internetfunctionaliteit. 10. een dienstverlening voor het signaleren van ongewenste intra- en intemetfunctionaliteit.

6 Service-1: intra- en internet tools 1.1 Onder deze tools worden verstaan: Componenten; Net Objects Fusion (NOF); Freeware HTML-editor (FE wordt vervangen); Microsoft Media Player (MP); Microsoft Internet Explorer (IE); Tridion DialogServer; 1.2 Aanvraag voor de dienstverlening Aanmelding voor ondersteuning vindt plaats via het laten aanmaken van een call bij de Helpdesk Automatisering. 1.3 De dienstverlening Ondersteuning met het gebruik van Componenten. Gebruikers kunnen een gebruikershandleiding krijgen en bij vragen kan bij de webregisseur navraag worden gedaan. Ondersteuning met het gebruik van de tool NOF. Gebruikers hebben idealiter minimaal 1 dag cursus NOF gevolgd om hun vraag gericht te kunnen stellen. NOF cursussen dienen niet meer gevolgd te worden omdat dit product uitgefaseerd wordt. Ondersteuning in het gebruik van een freeware HTML editor. Aan gebruikers kan uitleg worden gegeven over het gebruik van deze tool. Ondersteuning met het gebruik van MP. Gebruikers kunnen een call plaatsen bij de Helpdesk. Ondersteuning met het gebruik van IE. Gebruikers kunnen een call plaatsen bij de Helpdesk. 1.4 Wat wordt verstaan onder ondersteuning? Het geven van werkinstructies om de tools te kunnen gebruiken; Het geven van demonstratie in het gebruik van de tool; Het geven van (aanvullende) documentatie voor het gebruik van de tool; Het leveren van (aanvullende) programmatuur (patches, bugfixes, workarounds, upgrades ed) voor het gebruik van de tool. 1.5 De procedure Call's kunnen tijdens kantooruren worden aangemeld bij de Helpdesk.

7 1.6 Beleid tools Het Bouwdienst beleid is om alle drie de soorten software (HTML-editor, Componenten en Contantmanagementsysteem) als gereedschap beschikbaar te hebben. HTML-editor. Besloten is in verband met de invoering van Windows XP, een nieuwe freeware HTML editor te slecteren. Er zullen geen dure upgrades van versies NOF meer plaatsvinden. NOF-5 blijft beschikbaar, indien een site niet meer werkt in NOF-5 wordt de contentbeheerder geadviseerd dit om te bouwen naar een site met "componenten". Componenten. Vanaf de BOB-site zijn pre-fab componenten beschikbaar om de site mee in elkaar te zetten. Contentmanagementsysteem (CMS).Het product Tridion zal beschikbaar komen om sites mee te ontwikkelen en beheren. Om sites voor het Riiksoverheid extranet te kunnen maken is straks alleen deze tool geschikt. Een vergelijking van functionaliteit van de drie soorten tools: Soort software Gebruiksgemak Vrijheid in vormgeving HTML-editor Gering Hoog Componenten Redelijk Redelijk Contentmanagementsysteem Hoog Gering Aangezien er straks meerdere productiewebservers zijn waar de Bouwdienst contentbeheerder zijn content kan plaatsen is het raadzaam om na te vragen met welke tool een nieuwe site gebouwd en beheerd moet worden.

8 Service-2: Bouwdienstbrede intra- en internetapplicaties 2.1 Onder deze applicaties worden verstaan: Nieuwsapplicatie; Quick-poll applicatie; Evenementenkalender; Prikbord applicatie; IBI-administratie applicatie; Enquete-applicatie; Forum-applicatie waterbouw; Bibliotheek aanvragen; Sportdag inschrijvingen; Wbactielijstwis; Wbarchiefwis; wb_adressengids met daarin kennnisvelden; Webdirectory; Statistiekdienst; Tips&Tricks voor IBI'rs (zogenaamde faq-applicatie); Zoekmachine; Bouwdienst woordenboek. 2.2 De dienstverlening bij gebruik van deze applicaties. De dienstverlening bestaat uit het bieden van ondersteuning bij het inzetten van deze applicaties; De dienstverlening bestaat uit het verlenen van ondersteuning bij het (laten) oplossen van bugs in deze applicaties; De gewenste dienstverlening ten aanzien van de adressengidsapplicaties en de ziektebetermeldingen applicatie wordt bepaald door de applicatiebeheerder van OPC.Dit is de heer W. de Kam tel (030) De procedure Call's kunnen tijdens kantooruren worden aangemeld bij de Helpdesk.

9 Service-3: Ontwikkelen en onderhouden van websites 3.1 De met de volgende technieken gemaakte sites worden ondersteund: HTML. Javascript. VBScript, alleen voor intranet. ASP, alleen voor intranet. Perl. JavaApplets, alleen die gemaakt zijn met de JavaApplet Composer PHP. ActiveX componenten, alleen voor intranet. 3.2 De met de volgende technieken gemaakte sites worden NIET ondersteund: CFML (ColdFusion) JSP (Java Server Pages) JavaApplets (uitgezonderd degene reeds gemaakt met JavaApplet Composer) JavaBeans Macromedia Flash XML Alle andere technieken dan die in paragraaf 3.1 vermeld staan 3.3 Standaard formaten Plaatjes op intra- en internet dienen in het JPG en GIF formaat te worden opgeslagen; GIS-bestanden worden in principe niet ondersteund. Er is een aparte GIS-webserver die als pilotproject wordt uitgevoerd. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van GIS-bestanden is het formaat in principe "aep". CAD-tekeningen worden in principe niet ondersteund. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van CAD-bestanden is het formaat in principe "dwf. Geluid op intra- en internet wordt in principe niet ondersteund zolang niet iedere Bouwdienst pc is voorzien van een geluidskaart en boxen. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane

10 inbedding van geluidsfragmenten is het formaat WAV. De performance van het geluidsfragment zal apart getest worden door het BOB. Filmpjes op intra- en internet worden in principe niet ondersteund. Indien men deze functionaliteit wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van filmpjes kunnen de volgende standaard compressietechnieken (codec) gebruikt worden: Microsoft Video 1, Indeo Video 5.1, Cinepark Codec, Microsoft RLE codec (of indien beschikbaar een upgrade van de codecs). Zorg dat de Microsoft Mediaplayer op de site te downloaden is en laat het filmpje maken in "asf formaat. Geef een melding dat het filmpje alleen te lezen is voor het Microsoft platform (dus geen Unix of Apple o.i.d). 3.4 Grootte van bestanden Er zijn hierover V&W voorwaarden zie hier. Als basisregel geldt dat een op te vragen pagina inclusief illustraties niet groter moet zijn dan 80 Kb. 3.5 Af te raden constructies: Links die verwijzen naar uitvoerbare bestanden zijn in principe niet toegestaan in verband met de mogelijkheid virussen te kunnen verspreiden(voorbeelden zijn bestanden met extensie.exe,.bat,.vbs,.com). Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. Links die verwijzen naar lokale bestanden zijn in principe verboden. Constructies met file: (een lokale verwijzing) dus niet maken. Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. Koppeling van pagina's met databases. Voor internet is alleen koppeling met de database MySQL door DBI toegestaan. Gebleken is dat database expertise bij gebruikers vaak onvoldoende is om adequate performance van dergelijke dynamische interactiviteit te kunnen garanderen. Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. 3.6 De dienstverlening De gebruiker die volgens bovenstaande procedure zelf een site ontwikkelt, kan via of per telefoon contact opnemen met de Webregisseur intra- en internet. Afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is, zal de Webregisseur in overleg met de intra- en internetcoordinator besluiten welke support er gegeven wordt. De gebruiker die een site volgens bovenstaande richtlijnen heeft laten bouwen dient deze per 3,5 ' floppy of CD-ROM inclusief implementatie- en testplan aan te leveren aan de intra- en internetcoordinator. Deze zal vervolgens een acceptatietest en eventueel een implementatie plannen. Het BOB en de RedactieRaad krijgen de mogelijkheid om de site te accepteren. Let op: Als men een snelle implementatie van een site wenst is het raadzaam om tijdig de site bij de intraen internetcoordinator aan te melden en in de planning circa 2 weken te reserveren voor acceptatietesten.

11 Service-4: Gebruik van huisstijl 4.1 Wat is de huisstijl De richtlijnen van de V&W huisstijl zijn hier te raadplegen. Op de intra- en internetsite van de Bouwdienst RedactieRaad staat de huisstijl omschreven. 4.2 Procedure Vragen over de vormgeving van uw pagina kunt u per mail of per telefoon stellen aan de Webredacteuren van OPC en deze zullen u antwoord geven. Ook kunt u een call laten aanmaken bij de Helpdesk.

12 Service-5: In productie nemen van sites 5.1 Wat is de procedure voor nieuwe sites? Allereerst meldt u de website voorzien van een projectplan aan bij de intra- en internetcoordinator; De coordinator vraagt webredacteuren de voorgenomen behoefte aan een site te toetsen; V&W intranetsite kwaliteitscriteria staan hier Zo nodig kunt u een aparte testopstelling reserveren; U levert de software en de documentatie aan op CD-ROM of diskette; Op de software zal een acceptatietest door het BOB worden uitgevoerd. Het BOB gaat ervan uit dat een systeemtest hieraan is voorafgegaan.; Het BOB zal de site technisch testen, de RedactieRaad zal de site op functionaliteit bekijken en het COW zal indien nodig de implementatieprocedure bewaken in afstemming met FM; Indien BOB, RedactieRaad en COW akkoord zijn dan zal de site productief gemaakt worden; De Webregisseur zal de site toevoegen aan de IBI-administratie en eventueel aan een thematische zoekmogelijkheid; Intranetsites worden door het BOB aan de hand van een eigen checklist gekeurd in de fase acceptatietest. Internetsites worden nog extra gekeurd door de Directie Communicatie van V&W. Als BOB en RedactieRaad akkoord zijn met hetgeen op de stagingserver is geplaatst, dan zal door de intraen internetcoordinator een productieopdracht worden gegeven. De Directie Communicatie zal de site dan keuren op basis van de volgende uitgangspunten: - huisstijl; - browser aspecten: de site moet volledig werken met de minimale browserversie Microsoft Internet Explorer 4 en Netscape Navigator 4; - Metatags voor zoeken, auteur, ontwikkelaar, ontwikkeltool gebruiken; - ALT tags bij plaatjes gebruiken conform de richtlijnen voor visueel gehandicapten; - Frame-opbouw correct bij aanroep vanuit searchengine; - Laadtijd van de pagina, norm circa 80 kb grootte van een pagina inclusief illustratie; - Bij gebruik plugins: is de informatie ook op andere wijze beschikbaar? Dit voor mensen die de plugin niet hebben en niet wensen. - HTML validatie voor versie HTML 3.2; - Geen broken links; - Heeft ieder framedeel een titel?; - De tag TITLE dient op iedere pagina gevuld te zijn; - Horizontaal scrollen bij een standaard beeldscherm instelling van 800 * 600 mag niet. In zo'n geval tekst verdelen in kolommen. - Klik hier voor vragen aan de webregisseur V&W;

13 5.2 Wat is de procedure voor bestaande sites? Indien het tekstuele aanpassingen zijn of uitbreidingen met plaatjes of documentbestanden op de bestaande site dan kunnen IBI'rs (contentbeheerders) zelf de gewijzigde pagina's in productie publiceren. Deze aanpassingen kunnen getypeerd worden als "minor release"; Indien het gaat om grotere wijziging dan bij de "minor release" van de site dan wordt deze implementatie getypeerd als een "major release". Voorbeelden voor zo'n release zijn: Het toepassen van interactiviteit op de pagina (webapplicaties, database communicatie); Het wijzigen van de navigatie e/o de menustructuur in de site; Het toepassen van geluidsfragmenten, filmpjes, CAD-tekeningen, GIS-tekeningen op de pagina. Dergelijke grote wijzigingen dienen dezelfde procedure te volgen als nieuwe sites (zie 5.1). 5.3 Aandachtspunten bij het extern laten bouwen van sites Let er bij het (laten) maken van deze "major release" functionaliteit op dat dit in principe een automatiseringsproject is en dat dit daarom een projectmatige aanpak vereist. Let hierbij op de volgende zaken: Plan de activiteiten (analyse, ontwerp, bouw, test, acceptatie) in en vraag mijlpaalproducten (zoals projectplan, ontwerp, testplan en implementatieplan); meld vroegtijdig (een half jaar van tevoren) aan de intra- en internetcoordinator dat een implementatie van een nieuwe site gedaan gaat worden; Vraag in het geval van onderhandse aanbesteding minimaal drie offertes aan (raadpleeg zonodig de intra- en internetcoordinator over leveranciers) waarvan tenminste een leverancier binnen de werkregio; Geef in de opdracht aan wat de Bouwdienst standaarden zijn (zie Elementair en dit document); Regel het eigenaarschap van de software (sources), ofwel de bouwer wordt eigenaar, ofwel de klant; Als het eigenaarschap van de sources extern (bij de bouwer) komt te liggen sluit dan aparte onderhoud- en supportcontracten af voor deze site; Geef opdracht om een gebruikershandleiding en technische documentatie op te leveren; Maak een testplan en reserveer de benodigde testmiddelen tijdig. Nota bene een major release zal altijd eerst getest moeten worden; Stel je op de hoogte van financiele regels Gebruik een 'Balance Score Card' voor het geven van een gunningsvoorstel uit de diverse offertes. Vraag hier een voorbeeld op. Laat een prototype of review van de site niet beschikbaar zijn via een internetserver, en al zeker niet met productiedata! Vermeld expliciet in het contract wat wenselijk is ten aanzien van het reclame maken met deze order.

14 5.4 De dienstverlening De dienstverlening bestaat uit het voeren van een site-administratie door de Webregisseur van de sites die in productie zijn en de daaraan toegekende autorisatie. Deze administratie heet de IBI-administratie. De Webregisseur is vraagbaak over deze administratie. Op de BOB-site of bij site-info in intranet is de informatie te raadplegen; De dienstverlening bestaat uit het begeleiden van de implementaties zoals aangegeven in de procedures.

15 Service-6: Ondersteuning in het gebruik van menu's 6.1 Dienstverlening Op basis van de nota "drempels weg" is er eind 2001 een ministeriebrede richtlijn gekomen om navigatie in de site niet langer met JavaApplets te doen. Om deze reden moet de bestaande navigatie met JavaApplets (JavaApplet Composer)worden vervangen. Voor eventuele problemen en vragen hierover kunt u terecht bij de Webregisseur. Tot begin 2002 werden er licenties NetObjects Fusion (NOF) aangeschaft. Echter in verband met de zeer korte levensduur van de NOF-producten en de hiermee gepaard gaande kosten en de complexiteit om met NOF aan de nieuwe bedrijfsstijl te kunnen voldoen is besloten dit beleid te wijzigen, zie de toelichting over tools. Als bestaande navigatie gemaakt met NOF niet meer werkt, wordt aangeraden de hele site opnieuw te realiseren met andere producten. Als contentbeheerders (IBI'rs) een menu willen laten ontwikkelen geldt dit als een "major release" voor hun website. Dit dient als een project te worden aangepakt en de intra- en internetcoordinator moet tijdig van deze wens op de hoogte worden gebracht, teneinde hiervoor capaciteit van de Webregisseur te kunnen reserveren. Afhankelijk van beschikbare tijd, geld en capaciteit wordt besloten door het BOB dit wel of niet te realiseren.

16 Service-7 : Verkrijgen van autorisatie 7.1 Naamgeving In het verleden konden gebruikers zelf aangeven op welke naam en plaats ze hun intrainternetsite geplaatst wilde hebben. Gebleken is dat dit in het kader van de te leveren ondersteuning een moeilijk te beheren situatie is. Er ging nogal wat tijd in het opsporen van locatie en autorisatie zitten. Om deze reden is ook de site-administratie geactualiseerd en verbeterd. In de huidige site-administratie kunnen de diverse sites (intranet Bouwdienst, intranet RWS, internet V&W, extranet RYX) worden geadministreerd. Zo zal alle Bouwdienst intranet content in het vervolg alleen nog onder de FTP-directory van de Bouwdienst worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor nieuwe Bouwdienst internetsites, deze zullen alleen nog onder een Bouwdienst FTP-directory worden geplaatst. Voor het verkrijgen van autorisatie intranet dient contact te worden opgenomen met de intra- en internetcoordinator. De fysieke naam van een intranetsite wordt bepaald door de intra- ein internetcoordinator en de Webregisseur in overleg met de gebruiker. Aan een fysieke internetnaam kan een alias worden gegeven waardoor de internetsite ook via een alias is te benaderen. Voor het verkrijgen van internet autorisatie en een internet domeinnaam dient u eveneens contact op te nemen met de intra- en internetcoordinator. 7.2 Afscherming van sites en validatie op autorisatie. Op verzoek kunnen sites worden afgeschermd. Het verzoek dient gemotiveerd te worden en aan de Webredacteur te worden gedaan. Het wegschrijven en ophalen van zogenaamde coockies t.b.v. autorisatie checks en het checken van autorisatie in een database wordt niet als Bouwdienst internet- en mtranetfunctionaliteit gepropageerd uit het oogpunt van transperantie en beheer. Werking "TUVB" functionaliteit. In het verleden is er door de inrichters van het Bouwdienst intranet een afscherming m.b.v 'TUVB"-functionaliteit (Toegang Uitsluitend Voor Bouwdienst) bedacht. Sinds de migratie van de content van hosting leverancier Iway naar Consortis is deze functionaliteit niet meer beschikbaar. 7.3 Dienstverlening Voor een nieuw account (nieuwe autorisatie) bestaat de dienstverlening voor intranet uit het beschikbaar stellen van een lege componentensite. Dit wordt gedaan nadat getoetst is of de aanvraag ook gesteund wordt door de redactieraad. Voor autorisatie voor het maken van websites voor internet geldt dat hiervoor afstemming met de RedactieRaad internet moet hebben plaatsgevonden. Voor het kunnen bijwerken van content op de Bouwdienst webservers geldt dat deze dienstverlening in het contract met Facilities Management is opgenomen en dat dit contract door een ander automatiseringsdeelgebied wordt beheerd en daarom buiten deze dienstverlening valt. Voor informatie over waarom een reeds beschikbaar account niet werkt kan degene die dit account heeft toegewezen contact opnemen met de Helpdesk.

17 Als u op een machine ruimte wilt krijgen om uw site te (laten) ontwikkelen is dit in principe niet meer mogelijk. Dit is gedaan om eilandautomatisering tegen te gaan en om aan de verwachting aan het professionaliseren van webservices te kunnen voldoen. Als u tools alleen voor uw afdeling beschikbaar wil stellen dan kan dat door uw AB'r via het netwerk hiervoor de faciliteiten te laten leveren (o.a. netwerk shares, iconen in startmenu). Maak hiervoor op uw site geen koppeling naar lokale bestanden aan. Als u gelicenceerde documentatie alleen voor bepaalde mensen beschikbaar wilt stellen dan kan dat ook via uw AB'r. Maak hiervoor op uw site geen koppeling naar lokale bestanden aan.

18 Service-8: Beheren van Bouwdienstbrede content 8.1 Wat is Bouwdienstbrede intranet content? Hieronder wordt verstaan de content die functioneel beheerd wordt door OPC, het betreft dan de volgende content: De evenementenkalender op intranet Het prikbord op intranet De adressengids op intranet De ziekte- en betermeldingen op intranet Het laatste nieuws op intranet De homepage van intranet De quickpoll van intranet Het Bouwdienst woordenboek 8.2 Wat is Bouwdienstbrede internet content? Alle content die te bereiken is op raadpleeg de webredacteur internet Verdere Functionaliteit is nog in ontwikkeling, raadpleeg de projectleider 8.3 Dienstverlening Gebruikers kunnen een call aanmaken bij de Helpdesk op naam van de Webredacteur intranet met het verzoek om bepaalde content te plaatsen op de homepage intranet. Gebruikers kunnen voor het plaatsen van content voor internet contact opnemen met een RedactieRaadlid, te bereiken via de webredacteur voor internet (zie hiervoor). Gebruikers kunnen zelf direct content plaatsen in de evenementenkalender intranet of op het prikbord intranet. Bij problemen kan men een call aan laten maken bij de Helpdesk. Verzoeken ten aanzien van het houden van een "quickpoll" dienen door middel van een call aan de webredacteur te worden gericht. Iedere redactieraad-vergadering zal er over de te houden quickpoll's op intranet worden beslist. Er zijn Bouwdienst internet mailaccounts waarop Bouwdienst mail binnenkomt via internet. De Bouwdienst-contentbeheerder zal iedere dag deze mailboxen leegmaken en volgens een vastgesteld schema de mail intern doorsturen. Indien men een item opgenomen wil hebben in het Bouwdienst woordenboek op intranet, dan kan hierover een call bij de Helpdesk worden aangemaakt op naam van de Webredacteur. Problemen ten aanzien van de adressengids- en ziekte- betermeldingen applicaties zullen via de Helpdesk aan de applicatiebeheerder van OPC worden gemeld, dit is de heer W. de Kam telnr: (030) De applicatiebeheerder zal verdere afhandeling coordineren.

19 Service-9: Ontwikkelen van ad-hoc behoeften 9.1 De dienstverlening Voor het bouwen van een eigen intra- internetsite dient in principe ieder (sub)project e/o iedere (sub)afdeling een eigen contentbeheerder (IBI'r) te hebben. Gebruikers die meer uitgebreide functionaliteit wensen, kunnen contact opnemen met de intra- en internetcoordinator om te laten analyseren hoe, wanneer, door wie en tegen welke kosten de gewenste functionaliteit eventueel gebouwd kan worden.

20 Service-10: Signalering ongewenste intra- en internetfunctionaliteit 10.1 Wat is ongewenste content? Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft een gedragscode internetgebruik ontwikkeld, raadpleeg deze. Van belang zijn ook de nota "Internetbeleid" en het Privacy-reglement. Aan de gedragscode kan de volgende interpretatie van ongewenste content worden toegevoegd: Discriminerende uitlatingen op grond van geslacht; Discriminerende uitlatingen op grond van geloof; Discriminerende uitlatingen op grond van uiterlijkheden; Discriminerende uitlatingen op grond van land van herkomst; Discriminerende uitlatingen op grond van leeftijd; Discriminerende uitlatingen op grond van beroep of professie; Discriminerende uitlatingen op grond van politieke stroming of lidmaatschap van organisatievormen; Discriminerende uitlatingen op grond van genoten opleiding; Discriminerende uitlatingen op grond van materiele eigendommen; Commerciele informatie anders dan ten gunste van de Bouwdienst Rijkswaterstaat; Content die niet voldoet aan de Bouwdienst huisstijl; Content die veel spellingsfouten bevat (in vergelijking met de spelling in het Electronische Groene Boekje of Van Dale); Content waarvan de gerefereerde hyperlink een zogenaamde 'brokenlink' geeft (verkeerde of gedateerde verwijzingen); Content waarvan de inhoud niet overeenkomt met de taakstelling van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, e/o Rijkswaterstaat, e/o Bouwdienst Rijkswaterstaat, e/o de (sub)afdeling, e/o het (sub)project; Content waarbij geen eigenaar e/o beheerder is benoemd. Content die erg verouderd is De dienstverlening De RedactieRaad van het intra- en internet van de Bouwdienst controleert periodiek of de content wel gewenst is. Contentbeheerders zullen uit naam van de RedactieRaad worden aangeschreven om verbeter maatregelen te treffen. Indien er geen verbetering optreedt volgens de RedactieRaad dan zal de site worden verwijderd. Op verzoek van de intranetcoordinator wordt zo nu en dan een check op broken links gedraaid voor bepaalde intranetsites. Een contentbeheerder kan ook zelf om zo'n check verzoeken. De RedactieRaad controleert welke sites vaak en minder vaak worden geraadpleegd. Als een gebruiker een onjuistheid op intranet signaleert, kan hij hier een call van laten

21 aanmaken bij de Helpdesk op naam van de Webredacteur. De Webredacteur zal hierover contact opnemen.

22 Bijlage: Begripsomschrijving Begrip Handreiking intra- en internet Intra- en internet Leverancier Klant tool BOB site en subsite ongewenste functionaliteit Intra- en internetgebruikers Intra- en internetdienstverlener Helpdesk hosting webserver Omschrijving Handreiking aan klant en Bouwdienst intranet over dienstverlening intra- en internet Het intra- en internet voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat De Bouwdienst Organisatie Intra- en internet die de diensten voor het Bouwdienst intra- en internet leveren. Hieronder vallen: FM, het BOB en de RedactieRaad. Alle intra- en internetgebruikers werkzaam bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat software die als functionaliteit gereedschap is om een en ander te maken en of te gebruiken voor het intra- en internet (bijvoorbeeld browser, editor, debugger) Beheer en Ontwikkelbureau intra- en internet Onderdeel van de Bouwdienst functionaliteit op het intraen internet die een eigen contenbeheerder met benodigde autorisatie heeft. Zie hiervoor de IBI-adrninistratie op de BOB-site. Content die discrirninerend is, content die commercieel is, content die niet voldoet aan de huisstijl, content die veel spellingsfouten bevat, content met foutieve hyperlinks, content waarvan de inhoud niet overeenkomt met de taakstelling van de organisatie, content waarbij geen eigenaar e/o beheerder is benoemd en content die sterk verouderd is. Alle Bouwdienst medewerkers die gebruik maken van intra- en internet (zie klant). Een interne of externe partij die (een gedeelte van) de intra- en intemetdienstverlening levert zoals een hepdesk functionaliteit, een hosting leverancier, een leverancier die een specifiek (sub)site onderhoud. Het BOB, de RedactieRaad, FM, de MD en Consortis. In sommige gevallen is aanvullende dienstverlening ook met een contract geregeld bij firma's. De Bouwdienst helpdesk gericht op de automatisering. Automatiseringsdeelgebied TIKA heeft deze leverancier Facilities Management (FM) genoemd, hier is de helpdesk een onderdeel van. Het beschikbaar hebben van een webserver. Een machine waarop een complete (sub)site wordt aangeboden die door andere machines aangeroepen kan worden. Voor het Unix platform wordt gebruik gemaakt van Apache Webserver en voor het NT-platform wordt gebruik gemaakt van Internet Information Server.

23 Bouwdienst intra- en internet webserver Dit zijn de volgende machines: Homepage INTRA- EN INTERNET-organisatie contentbeheerder IBI'rs of IBI Consortis intra- en internetservers, met uitzondering van de garagedienstservers; Bouwdienst intranetservers. De volgende Bouwdienst webmachines zijn hiervan door automatiseringsdeelgebied BV en TIKA uitgezonderd: FIV-webserver, FM/Intra-webserver De startpagina van het Bouwdienst intra- en internet. De dienstverleners en de gebruikers van intra- en internet. Iemand die websites bijwerkt en actualiseert Informatie Beheerders Intra- en internet zijn de contentbeheerders bij de Bouwdienst Webserver niet onderdeel van intranet Automatiseringsdeelgebied TIKA heeft zich een eigen webserver toegekend voor applicatie FM/Intra voor FM. Ook automatiseringsdeelgebied BV heeft bedacht om zelf over een webserver voor FIV te kunnen beschikken. Procedures en beheer van deze webservers vallen buiten de dienstverlening in deze handreiking. In de handreiking wordt enkel de dienstverlening vanuit automatiseringsdeelgebied IVO beschreven.

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s AGENDA Kennismaking TeamForce Web Solutions Een nieuwe website Doel Wensen voor uw website Creatief ontwerp Structuur van de website Inrichten van Content.Web Vulwerkzaamheden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1

A SIMsubsites algemeen A-1. B Beheren van subsites B-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave A SIMsubsites algemeen A-1 A.1 Over SIMsite A-1 A.2 Technische specificaties A-1 B B-1 B.1 Aanmaken van subsites B-1 B.2 Autoriseren van subsites B-4 Algemeen A SIMsubsites

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJKEN ONLINE

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJKEN ONLINE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJKEN ONLINE MET EEN EIGEN WEBSITE Verloskundige praktijken hebben STBN en de KNOV gevraagd hen te ondersteunen bij het realiseren van een eigen website. Het is ons gelukt hiervoor iets

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

TYPO3 redacteuren cursus

TYPO3 redacteuren cursus TYPO3 redacteuren cursus Inleiding Voorstellen docent Communicatie Expertise Centrum (CEC) Voorstellen cursisten Aanwezigheidsformulier Evaluatieformulier / e-mailadres Reden: verbeteren cursus Doel:TYPO3

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

28 juli 2014 Eindgebruikershandleiding Weblicity CMS

28 juli 2014 Eindgebruikershandleiding Weblicity CMS 28 juli 2014 Eindgebruikershandleiding Weblicity CMS Deze handleiding is opgesteld door Weblicity http://www.weblicity.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Inloggen Uitleg onderdelen 4

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST

DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST DOCENTENHANDLEIDING JET-NET WEBCAST Inhoudsopgave Inloggen... 3 Layout... 5 Interactie... 6 Benodigdheden... 8 Praktische tips... 8 Bijlage I : HELP... 9 2 Inloggen Om deel te nemen aan de webcast, moet

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel

.NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel .NET of.not in de praktijk voorbij het onderbuikgevoel Robert Jan Elias & Maarten Gribnau robertjan.elias@mavim.com & maarten.gribnau@mavim.com http://www.mavim.com 1/15 Inhoud Mavim het bedrijf Mavim

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Rafra Information Services belgium Rijksweg 22, B-8520 KUURNE Belgium Tel +32(0)56/32.50.27 (3l) Fax +32(0)56/32.50.29

Rafra Information Services belgium Rijksweg 22, B-8520 KUURNE Belgium Tel +32(0)56/32.50.27 (3l) Fax +32(0)56/32.50.29 De RIS Belgium geïntegreerde Statistieken Server Velen hebben een teller of een statistisch programma (Nedstat e.d.) op hun site staan. De Nedstat Pro versie voor bedrijven is een goede uitbreiding voor

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Voor studenten en docenten Master SEN 2015-2016 https://seminarium.teacherschannel.nl Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Navigatie 3. Mastermodules Toevoegen, gebruiken,

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile

TECHNISCH ONTWERP. IBIS mobile TECHNISCH ONTWERP Author: CMD 2A dt Kyril Herkelman Version: 0.1 Date: 26 January 2006 APPLICATIE...3 SERVER SIDE EISEN...5 CLIENTSIDE EISEN ALGEMEEN...6 CLIENTSIDE EISEN DOELGROEP...6 DATABASES...6 DEVELOPMENT...7

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

Systeemvereisten Track Verzuim

Systeemvereisten Track Verzuim Systeemvereisten Track Verzuim Versie 2.1.0 Datum 26 maart 2009 Doel: Het doel van dit document is uit te leggen wat de minimale specificaties zijn om Track Verzuim te kunnen gebruiken. Vereisten om Track

Nadere informatie

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA

Genereren van een webapplicatie op basis van DLA Genereren van een webapplicatie op basis van DLA ir Bert Dingemans DLA Ontwerp en Software info@dla-architect.nl Inleiding Bij het ontwikkelen van maatwerk software loopt men al snel tegen het probleem

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin migratie naar Terminal Server. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin migratie naar Terminal Server Cervus Automatisering BV Stappenplan: 1. Virtuele harddisk maken voor de Profin data 2. Map structuur maken: Prog, Client en Profdata 3. Inhoud Program Files\Profin

Nadere informatie

Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS

Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS Addendum handleiding WebGenerator ProSite CMS Nieuwe functies in CMS Versie 2.2.446 Met de update naar Versie 2.2.446 in februari 2008 is een aantal nieuwe functies toegevoegd aan WebGenerator ProSite

Nadere informatie

Open Informatie Management Server

Open Informatie Management Server OpenIMSR Open Informatie Management Server OpenIMS Algemeen OpenIMS is een platform voor het beheren van ongestructureerde informatie (stromen). U kunt hierbij denken aan werkprocessen of projecten waarin

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem MEMO Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem Aan : Jira gebruikers Datum : 26 juli 2010 Van : Sogeti Jira beheer Versie : 1.1 INLEIDING Deze verkorte uitleg van het gebruik van Jira

Nadere informatie

Handleiding Webhosting Online Linux

Handleiding Webhosting Online Linux Handleiding Webhosting Online Linux April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Zo maak je een website! Copyright: Roel Grit, auteur Wolters-Noordhoff en Unieboek

Zo maak je een website! Copyright: Roel Grit, auteur Wolters-Noordhoff en Unieboek Website maken 1/7 Zo maak je een website! Copyright: Roel Grit, auteur Wolters-Noordhoff en Unieboek Dit document mag gratis gebruikt worden bij de volgende boeken van Roel Grit: Informatiemanagement Zo

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat je begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 7 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

WordPress Handleiding

WordPress Handleiding Algemene Informatie Disclaimer: Bij het samenstellen van dit boek is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de opgenomen informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4

Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden Vragen of opmerkingen Voor wie is de ZZP-Tool... 4 INHOUDSOPGAVE Het gebruik Rechten Distributie t.b.v. commerciële doeleinden... 3 Vragen of opmerkingen... 3 Voor wie is de ZZP-Tool... 4 Wat kan je allemaal met de ZZP-Tool... 4 Mobiel te gebruiken...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Navigatie profiel 5 Starten 6 Module toevoegen 7 Beginnen met de module 8 Met de module aan de slag! 9 Aan de slag! 10

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Pagina 1 van 11 Inhoud 1. AllSolutions10 gelanceerd... 3 Responsive... 3 Design... 3 2. AllSolutions10 activeren... 4 3. Aangepaste bovenkant... 5 4. Uw website

Nadere informatie

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0

Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Mixed Emotions Digitaal Functioneel ontwerp Datum: 3 april 2014 - Onze referentie: MEO.001-01 - Versie: v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 2 3 1. Achtergrond 4 2. Structuur 5 3. Inhoud Mixed Emotions

Nadere informatie

De doe-het-zelf SEO review [checklist]

De doe-het-zelf SEO review [checklist] De doe-het-zelf SEO review [checklist] door admin - 05-29-2012 http://www.itpedia.nl/2012/05/29/de-doe-het-zelf-seo-review-checklist/ website Kijk periodiek onder de motorkap van je Zoals elke SEO-professional

Nadere informatie

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS)

Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Instructies Zitecraft Content Management System (CMS) Inloggen Het CMS wordt geopend via http://zitecraft.com/login of er kan op het icoontje rechtsonder op de zite geklikt worden. Vervolgens dient het

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding KIK-Lokaal

Installatiehandleiding KIK-Lokaal Installatiehandleiding KIK-Lokaal Vragen over KIK? KIK@KADASTER.NL (088) 183 55 00 WWW.KADASTER.NL/KIK In deze handleiding wordt beschreven aan welke systeemeisen uw PC dient te voldoen en welke handelingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Inhoud: 1. Algemeen 2. Disclaimer 3. Gebruiksvoorwaarden 4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom 5. Voorwaarden voor het

Nadere informatie

Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing

Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing Content.Web 09 Commerce.Web Zoekmachine Marketing Prijslijst en modules 2009 (update 1 Oktober 2009) TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout

Nadere informatie

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite?

1. Maak een plan. 2. Zorg voor een functioneel ontwerp. 3. Organisatie. Hoe maak je een buurtwebsite? Hoe maak je een buurtwebsite? 1. Maak een plan Wat is het concept: wat gaan we vooral doen, wat moet de site in de eerste plaats bieden en voor wie; Wat is de inhoud van de site: aan welke soorten pagina

Nadere informatie

Zelftest Internet concepten en technieken

Zelftest Internet concepten en technieken Zelftest Internet concepten en technieken Document: n0832test.fm 10/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE ZELFTEST INTERNET CONCEPTEN EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Webstatuut PKN Kollum

Webstatuut PKN Kollum Webstatuut Webstatuut PKN Kollum Redactiestatuut voor de website van Protestantse Gemeente te Kollum. (PKN Kollum) Dit redactiestatuut is bedoeld om de organisatie van de PKN Kollum, gebruikers en toekomstige

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013

HANDLEIDING CMS Versie 2.4 januari 2013 Het CMS dat bij deze site geleverd wordt heeft hoofdzakelijk tot doel om goed door Google gevonden te worden. De hiërarchie van het CMS geeft aan hoe google per pagina naar uw website kijkt. De mate van

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie