HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus * 3502 LA Utrecht f. BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ. NR. c fcz& e^u

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus 20.060 * 3502 LA Utrecht f. BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ. NR. c fcz& e^u"

Transcriptie

1

2 HBLIOTHEEK /dienst Rijkswaterstaat Postbus * 3502 LA Utrecht f BIBLiOTHEEK BOUWDIENJ NR. c fcz& e^u

3 Handreiking intra- en internet Soorten dienstverlening Intra- en internet tools Bouwdienstbrede intra- en internetapplicaties Ontwikkelen en onderhouden van websites Gebruik van huisstijl In productie nemen van sites Ondersteuning in het gebruik van menu's Verkrijgen van autorisatie Beheren van Bouwdienstbrede content Ontwikkelen van ad-hoc behoeften Signalerine ongewenste intra- intemetfunctionaliteit BegripsomschriivinE

4 Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te geven over de dienstverlening van het Bouwdienst intra- en internet voor de Bouwdienstmedewerkers. De Bouwdienst blijft niet te alien tijde verantwoordelijk voor de klant. Als uitsluiting geldt dat indien op een hoger niveau in de organisatie (RWS-,V&W- of overheidsbreed) een bepaalde dienstverlening wordt gegarandeerd, deze toegezegde dienstverlening op dat niveau dient te worden geevalueerd. De met een gemarkeerde sites zijn zogenaamde externe sites die via het Bouwdienst intranet te bereiken zijn. Voor de kwaliteit (inhoud en techniek) van deze externe sites zijn externe beheerders verantwoordelijk. De organisatie van het Bouwdienst intranet en internet wordt in deze handreiking als bekend verondersteld. De beschrijving van deze organisatie is hier nader uitgewerkt.

5 Soorten dienstverlening In deze handreiking wordt de dienstverlening tussen de Bouwdienst intra- en internetgebruikers en de leverancier aangegeven. De bij onderdeel doel eerder vermelde dienstverlening op een hoger niveau (zoals het intra- en internet Rijkswaterstaat of het V&W intra- en internet of het overheidsintra- en internet "RYX") valt buiten de scope van dit document. Welke onderdelen staan in deze handreiking? Er is een begrippenlijst en de volgende diensten worden (services) in deze handreiking nader uitgelegd: 1. een dienstverlening voor gebruik van alle bestaande Bouwdienst-brede intra- en internet tools; 2. een dienstverlening voor gebruik van alle bestaande Bouwdienst-brede intra- en internetapplicaties; 3. support bij het ontwikkelen van websites of onderhouden van ontwikkelde websites; 4. een dienstverlening voor gebruik van huisstijl binnen het Bouwdienst intra- en internet; 5. een dienstverlening voor het in productie nemen van sites; 6. een dienstverlening voor het ondersteunen van menu's; 7. een dienstverlening voor het verkrijgen van autorisatie (FTP-accounts); 8. een dienstverlening voor het beheren van Bouwdienst-brede content; 9. een dienstverlening voor het ontwikkelen van ad-hoc behoeften; 10. een dienstverlening voor het signaleren van ongewenste intra- en internetfunctionaliteit. 10. een dienstverlening voor het signaleren van ongewenste intra- en intemetfunctionaliteit.

6 Service-1: intra- en internet tools 1.1 Onder deze tools worden verstaan: Componenten; Net Objects Fusion (NOF); Freeware HTML-editor (FE wordt vervangen); Microsoft Media Player (MP); Microsoft Internet Explorer (IE); Tridion DialogServer; 1.2 Aanvraag voor de dienstverlening Aanmelding voor ondersteuning vindt plaats via het laten aanmaken van een call bij de Helpdesk Automatisering. 1.3 De dienstverlening Ondersteuning met het gebruik van Componenten. Gebruikers kunnen een gebruikershandleiding krijgen en bij vragen kan bij de webregisseur navraag worden gedaan. Ondersteuning met het gebruik van de tool NOF. Gebruikers hebben idealiter minimaal 1 dag cursus NOF gevolgd om hun vraag gericht te kunnen stellen. NOF cursussen dienen niet meer gevolgd te worden omdat dit product uitgefaseerd wordt. Ondersteuning in het gebruik van een freeware HTML editor. Aan gebruikers kan uitleg worden gegeven over het gebruik van deze tool. Ondersteuning met het gebruik van MP. Gebruikers kunnen een call plaatsen bij de Helpdesk. Ondersteuning met het gebruik van IE. Gebruikers kunnen een call plaatsen bij de Helpdesk. 1.4 Wat wordt verstaan onder ondersteuning? Het geven van werkinstructies om de tools te kunnen gebruiken; Het geven van demonstratie in het gebruik van de tool; Het geven van (aanvullende) documentatie voor het gebruik van de tool; Het leveren van (aanvullende) programmatuur (patches, bugfixes, workarounds, upgrades ed) voor het gebruik van de tool. 1.5 De procedure Call's kunnen tijdens kantooruren worden aangemeld bij de Helpdesk.

7 1.6 Beleid tools Het Bouwdienst beleid is om alle drie de soorten software (HTML-editor, Componenten en Contantmanagementsysteem) als gereedschap beschikbaar te hebben. HTML-editor. Besloten is in verband met de invoering van Windows XP, een nieuwe freeware HTML editor te slecteren. Er zullen geen dure upgrades van versies NOF meer plaatsvinden. NOF-5 blijft beschikbaar, indien een site niet meer werkt in NOF-5 wordt de contentbeheerder geadviseerd dit om te bouwen naar een site met "componenten". Componenten. Vanaf de BOB-site zijn pre-fab componenten beschikbaar om de site mee in elkaar te zetten. Contentmanagementsysteem (CMS).Het product Tridion zal beschikbaar komen om sites mee te ontwikkelen en beheren. Om sites voor het Riiksoverheid extranet te kunnen maken is straks alleen deze tool geschikt. Een vergelijking van functionaliteit van de drie soorten tools: Soort software Gebruiksgemak Vrijheid in vormgeving HTML-editor Gering Hoog Componenten Redelijk Redelijk Contentmanagementsysteem Hoog Gering Aangezien er straks meerdere productiewebservers zijn waar de Bouwdienst contentbeheerder zijn content kan plaatsen is het raadzaam om na te vragen met welke tool een nieuwe site gebouwd en beheerd moet worden.

8 Service-2: Bouwdienstbrede intra- en internetapplicaties 2.1 Onder deze applicaties worden verstaan: Nieuwsapplicatie; Quick-poll applicatie; Evenementenkalender; Prikbord applicatie; IBI-administratie applicatie; Enquete-applicatie; Forum-applicatie waterbouw; Bibliotheek aanvragen; Sportdag inschrijvingen; Wbactielijstwis; Wbarchiefwis; wb_adressengids met daarin kennnisvelden; Webdirectory; Statistiekdienst; Tips&Tricks voor IBI'rs (zogenaamde faq-applicatie); Zoekmachine; Bouwdienst woordenboek. 2.2 De dienstverlening bij gebruik van deze applicaties. De dienstverlening bestaat uit het bieden van ondersteuning bij het inzetten van deze applicaties; De dienstverlening bestaat uit het verlenen van ondersteuning bij het (laten) oplossen van bugs in deze applicaties; De gewenste dienstverlening ten aanzien van de adressengidsapplicaties en de ziektebetermeldingen applicatie wordt bepaald door de applicatiebeheerder van OPC.Dit is de heer W. de Kam tel (030) De procedure Call's kunnen tijdens kantooruren worden aangemeld bij de Helpdesk.

9 Service-3: Ontwikkelen en onderhouden van websites 3.1 De met de volgende technieken gemaakte sites worden ondersteund: HTML. Javascript. VBScript, alleen voor intranet. ASP, alleen voor intranet. Perl. JavaApplets, alleen die gemaakt zijn met de JavaApplet Composer PHP. ActiveX componenten, alleen voor intranet. 3.2 De met de volgende technieken gemaakte sites worden NIET ondersteund: CFML (ColdFusion) JSP (Java Server Pages) JavaApplets (uitgezonderd degene reeds gemaakt met JavaApplet Composer) JavaBeans Macromedia Flash XML Alle andere technieken dan die in paragraaf 3.1 vermeld staan 3.3 Standaard formaten Plaatjes op intra- en internet dienen in het JPG en GIF formaat te worden opgeslagen; GIS-bestanden worden in principe niet ondersteund. Er is een aparte GIS-webserver die als pilotproject wordt uitgevoerd. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van GIS-bestanden is het formaat in principe "aep". CAD-tekeningen worden in principe niet ondersteund. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van CAD-bestanden is het formaat in principe "dwf. Geluid op intra- en internet wordt in principe niet ondersteund zolang niet iedere Bouwdienst pc is voorzien van een geluidskaart en boxen. Indien men deze bestanden wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane

10 inbedding van geluidsfragmenten is het formaat WAV. De performance van het geluidsfragment zal apart getest worden door het BOB. Filmpjes op intra- en internet worden in principe niet ondersteund. Indien men deze functionaliteit wenst te koppelen dan graag hiervoor toestemming aanvragen bij de intra- en internetcoordinator. Bij toegestane inbedding van filmpjes kunnen de volgende standaard compressietechnieken (codec) gebruikt worden: Microsoft Video 1, Indeo Video 5.1, Cinepark Codec, Microsoft RLE codec (of indien beschikbaar een upgrade van de codecs). Zorg dat de Microsoft Mediaplayer op de site te downloaden is en laat het filmpje maken in "asf formaat. Geef een melding dat het filmpje alleen te lezen is voor het Microsoft platform (dus geen Unix of Apple o.i.d). 3.4 Grootte van bestanden Er zijn hierover V&W voorwaarden zie hier. Als basisregel geldt dat een op te vragen pagina inclusief illustraties niet groter moet zijn dan 80 Kb. 3.5 Af te raden constructies: Links die verwijzen naar uitvoerbare bestanden zijn in principe niet toegestaan in verband met de mogelijkheid virussen te kunnen verspreiden(voorbeelden zijn bestanden met extensie.exe,.bat,.vbs,.com). Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. Links die verwijzen naar lokale bestanden zijn in principe verboden. Constructies met file: (een lokale verwijzing) dus niet maken. Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. Koppeling van pagina's met databases. Voor internet is alleen koppeling met de database MySQL door DBI toegestaan. Gebleken is dat database expertise bij gebruikers vaak onvoldoende is om adequate performance van dergelijke dynamische interactiviteit te kunnen garanderen. Indien men dit toch wenst graag hiervoor toestemming vragen van de intra- en internetcoordinator. 3.6 De dienstverlening De gebruiker die volgens bovenstaande procedure zelf een site ontwikkelt, kan via of per telefoon contact opnemen met de Webregisseur intra- en internet. Afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is, zal de Webregisseur in overleg met de intra- en internetcoordinator besluiten welke support er gegeven wordt. De gebruiker die een site volgens bovenstaande richtlijnen heeft laten bouwen dient deze per 3,5 ' floppy of CD-ROM inclusief implementatie- en testplan aan te leveren aan de intra- en internetcoordinator. Deze zal vervolgens een acceptatietest en eventueel een implementatie plannen. Het BOB en de RedactieRaad krijgen de mogelijkheid om de site te accepteren. Let op: Als men een snelle implementatie van een site wenst is het raadzaam om tijdig de site bij de intraen internetcoordinator aan te melden en in de planning circa 2 weken te reserveren voor acceptatietesten.

11 Service-4: Gebruik van huisstijl 4.1 Wat is de huisstijl De richtlijnen van de V&W huisstijl zijn hier te raadplegen. Op de intra- en internetsite van de Bouwdienst RedactieRaad staat de huisstijl omschreven. 4.2 Procedure Vragen over de vormgeving van uw pagina kunt u per mail of per telefoon stellen aan de Webredacteuren van OPC en deze zullen u antwoord geven. Ook kunt u een call laten aanmaken bij de Helpdesk.

12 Service-5: In productie nemen van sites 5.1 Wat is de procedure voor nieuwe sites? Allereerst meldt u de website voorzien van een projectplan aan bij de intra- en internetcoordinator; De coordinator vraagt webredacteuren de voorgenomen behoefte aan een site te toetsen; V&W intranetsite kwaliteitscriteria staan hier Zo nodig kunt u een aparte testopstelling reserveren; U levert de software en de documentatie aan op CD-ROM of diskette; Op de software zal een acceptatietest door het BOB worden uitgevoerd. Het BOB gaat ervan uit dat een systeemtest hieraan is voorafgegaan.; Het BOB zal de site technisch testen, de RedactieRaad zal de site op functionaliteit bekijken en het COW zal indien nodig de implementatieprocedure bewaken in afstemming met FM; Indien BOB, RedactieRaad en COW akkoord zijn dan zal de site productief gemaakt worden; De Webregisseur zal de site toevoegen aan de IBI-administratie en eventueel aan een thematische zoekmogelijkheid; Intranetsites worden door het BOB aan de hand van een eigen checklist gekeurd in de fase acceptatietest. Internetsites worden nog extra gekeurd door de Directie Communicatie van V&W. Als BOB en RedactieRaad akkoord zijn met hetgeen op de stagingserver is geplaatst, dan zal door de intraen internetcoordinator een productieopdracht worden gegeven. De Directie Communicatie zal de site dan keuren op basis van de volgende uitgangspunten: - huisstijl; - browser aspecten: de site moet volledig werken met de minimale browserversie Microsoft Internet Explorer 4 en Netscape Navigator 4; - Metatags voor zoeken, auteur, ontwikkelaar, ontwikkeltool gebruiken; - ALT tags bij plaatjes gebruiken conform de richtlijnen voor visueel gehandicapten; - Frame-opbouw correct bij aanroep vanuit searchengine; - Laadtijd van de pagina, norm circa 80 kb grootte van een pagina inclusief illustratie; - Bij gebruik plugins: is de informatie ook op andere wijze beschikbaar? Dit voor mensen die de plugin niet hebben en niet wensen. - HTML validatie voor versie HTML 3.2; - Geen broken links; - Heeft ieder framedeel een titel?; - De tag TITLE dient op iedere pagina gevuld te zijn; - Horizontaal scrollen bij een standaard beeldscherm instelling van 800 * 600 mag niet. In zo'n geval tekst verdelen in kolommen. - Klik hier voor vragen aan de webregisseur V&W;

13 5.2 Wat is de procedure voor bestaande sites? Indien het tekstuele aanpassingen zijn of uitbreidingen met plaatjes of documentbestanden op de bestaande site dan kunnen IBI'rs (contentbeheerders) zelf de gewijzigde pagina's in productie publiceren. Deze aanpassingen kunnen getypeerd worden als "minor release"; Indien het gaat om grotere wijziging dan bij de "minor release" van de site dan wordt deze implementatie getypeerd als een "major release". Voorbeelden voor zo'n release zijn: Het toepassen van interactiviteit op de pagina (webapplicaties, database communicatie); Het wijzigen van de navigatie e/o de menustructuur in de site; Het toepassen van geluidsfragmenten, filmpjes, CAD-tekeningen, GIS-tekeningen op de pagina. Dergelijke grote wijzigingen dienen dezelfde procedure te volgen als nieuwe sites (zie 5.1). 5.3 Aandachtspunten bij het extern laten bouwen van sites Let er bij het (laten) maken van deze "major release" functionaliteit op dat dit in principe een automatiseringsproject is en dat dit daarom een projectmatige aanpak vereist. Let hierbij op de volgende zaken: Plan de activiteiten (analyse, ontwerp, bouw, test, acceptatie) in en vraag mijlpaalproducten (zoals projectplan, ontwerp, testplan en implementatieplan); meld vroegtijdig (een half jaar van tevoren) aan de intra- en internetcoordinator dat een implementatie van een nieuwe site gedaan gaat worden; Vraag in het geval van onderhandse aanbesteding minimaal drie offertes aan (raadpleeg zonodig de intra- en internetcoordinator over leveranciers) waarvan tenminste een leverancier binnen de werkregio; Geef in de opdracht aan wat de Bouwdienst standaarden zijn (zie Elementair en dit document); Regel het eigenaarschap van de software (sources), ofwel de bouwer wordt eigenaar, ofwel de klant; Als het eigenaarschap van de sources extern (bij de bouwer) komt te liggen sluit dan aparte onderhoud- en supportcontracten af voor deze site; Geef opdracht om een gebruikershandleiding en technische documentatie op te leveren; Maak een testplan en reserveer de benodigde testmiddelen tijdig. Nota bene een major release zal altijd eerst getest moeten worden; Stel je op de hoogte van financiele regels Gebruik een 'Balance Score Card' voor het geven van een gunningsvoorstel uit de diverse offertes. Vraag hier een voorbeeld op. Laat een prototype of review van de site niet beschikbaar zijn via een internetserver, en al zeker niet met productiedata! Vermeld expliciet in het contract wat wenselijk is ten aanzien van het reclame maken met deze order.

14 5.4 De dienstverlening De dienstverlening bestaat uit het voeren van een site-administratie door de Webregisseur van de sites die in productie zijn en de daaraan toegekende autorisatie. Deze administratie heet de IBI-administratie. De Webregisseur is vraagbaak over deze administratie. Op de BOB-site of bij site-info in intranet is de informatie te raadplegen; De dienstverlening bestaat uit het begeleiden van de implementaties zoals aangegeven in de procedures.

15 Service-6: Ondersteuning in het gebruik van menu's 6.1 Dienstverlening Op basis van de nota "drempels weg" is er eind 2001 een ministeriebrede richtlijn gekomen om navigatie in de site niet langer met JavaApplets te doen. Om deze reden moet de bestaande navigatie met JavaApplets (JavaApplet Composer)worden vervangen. Voor eventuele problemen en vragen hierover kunt u terecht bij de Webregisseur. Tot begin 2002 werden er licenties NetObjects Fusion (NOF) aangeschaft. Echter in verband met de zeer korte levensduur van de NOF-producten en de hiermee gepaard gaande kosten en de complexiteit om met NOF aan de nieuwe bedrijfsstijl te kunnen voldoen is besloten dit beleid te wijzigen, zie de toelichting over tools. Als bestaande navigatie gemaakt met NOF niet meer werkt, wordt aangeraden de hele site opnieuw te realiseren met andere producten. Als contentbeheerders (IBI'rs) een menu willen laten ontwikkelen geldt dit als een "major release" voor hun website. Dit dient als een project te worden aangepakt en de intra- en internetcoordinator moet tijdig van deze wens op de hoogte worden gebracht, teneinde hiervoor capaciteit van de Webregisseur te kunnen reserveren. Afhankelijk van beschikbare tijd, geld en capaciteit wordt besloten door het BOB dit wel of niet te realiseren.

16 Service-7 : Verkrijgen van autorisatie 7.1 Naamgeving In het verleden konden gebruikers zelf aangeven op welke naam en plaats ze hun intrainternetsite geplaatst wilde hebben. Gebleken is dat dit in het kader van de te leveren ondersteuning een moeilijk te beheren situatie is. Er ging nogal wat tijd in het opsporen van locatie en autorisatie zitten. Om deze reden is ook de site-administratie geactualiseerd en verbeterd. In de huidige site-administratie kunnen de diverse sites (intranet Bouwdienst, intranet RWS, internet V&W, extranet RYX) worden geadministreerd. Zo zal alle Bouwdienst intranet content in het vervolg alleen nog onder de FTP-directory van de Bouwdienst worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor nieuwe Bouwdienst internetsites, deze zullen alleen nog onder een Bouwdienst FTP-directory worden geplaatst. Voor het verkrijgen van autorisatie intranet dient contact te worden opgenomen met de intra- en internetcoordinator. De fysieke naam van een intranetsite wordt bepaald door de intra- ein internetcoordinator en de Webregisseur in overleg met de gebruiker. Aan een fysieke internetnaam kan een alias worden gegeven waardoor de internetsite ook via een alias is te benaderen. Voor het verkrijgen van internet autorisatie en een internet domeinnaam dient u eveneens contact op te nemen met de intra- en internetcoordinator. 7.2 Afscherming van sites en validatie op autorisatie. Op verzoek kunnen sites worden afgeschermd. Het verzoek dient gemotiveerd te worden en aan de Webredacteur te worden gedaan. Het wegschrijven en ophalen van zogenaamde coockies t.b.v. autorisatie checks en het checken van autorisatie in een database wordt niet als Bouwdienst internet- en mtranetfunctionaliteit gepropageerd uit het oogpunt van transperantie en beheer. Werking "TUVB" functionaliteit. In het verleden is er door de inrichters van het Bouwdienst intranet een afscherming m.b.v 'TUVB"-functionaliteit (Toegang Uitsluitend Voor Bouwdienst) bedacht. Sinds de migratie van de content van hosting leverancier Iway naar Consortis is deze functionaliteit niet meer beschikbaar. 7.3 Dienstverlening Voor een nieuw account (nieuwe autorisatie) bestaat de dienstverlening voor intranet uit het beschikbaar stellen van een lege componentensite. Dit wordt gedaan nadat getoetst is of de aanvraag ook gesteund wordt door de redactieraad. Voor autorisatie voor het maken van websites voor internet geldt dat hiervoor afstemming met de RedactieRaad internet moet hebben plaatsgevonden. Voor het kunnen bijwerken van content op de Bouwdienst webservers geldt dat deze dienstverlening in het contract met Facilities Management is opgenomen en dat dit contract door een ander automatiseringsdeelgebied wordt beheerd en daarom buiten deze dienstverlening valt. Voor informatie over waarom een reeds beschikbaar account niet werkt kan degene die dit account heeft toegewezen contact opnemen met de Helpdesk.

17 Als u op een machine ruimte wilt krijgen om uw site te (laten) ontwikkelen is dit in principe niet meer mogelijk. Dit is gedaan om eilandautomatisering tegen te gaan en om aan de verwachting aan het professionaliseren van webservices te kunnen voldoen. Als u tools alleen voor uw afdeling beschikbaar wil stellen dan kan dat door uw AB'r via het netwerk hiervoor de faciliteiten te laten leveren (o.a. netwerk shares, iconen in startmenu). Maak hiervoor op uw site geen koppeling naar lokale bestanden aan. Als u gelicenceerde documentatie alleen voor bepaalde mensen beschikbaar wilt stellen dan kan dat ook via uw AB'r. Maak hiervoor op uw site geen koppeling naar lokale bestanden aan.

18 Service-8: Beheren van Bouwdienstbrede content 8.1 Wat is Bouwdienstbrede intranet content? Hieronder wordt verstaan de content die functioneel beheerd wordt door OPC, het betreft dan de volgende content: De evenementenkalender op intranet Het prikbord op intranet De adressengids op intranet De ziekte- en betermeldingen op intranet Het laatste nieuws op intranet De homepage van intranet De quickpoll van intranet Het Bouwdienst woordenboek 8.2 Wat is Bouwdienstbrede internet content? Alle content die te bereiken is op raadpleeg de webredacteur internet Verdere Functionaliteit is nog in ontwikkeling, raadpleeg de projectleider 8.3 Dienstverlening Gebruikers kunnen een call aanmaken bij de Helpdesk op naam van de Webredacteur intranet met het verzoek om bepaalde content te plaatsen op de homepage intranet. Gebruikers kunnen voor het plaatsen van content voor internet contact opnemen met een RedactieRaadlid, te bereiken via de webredacteur voor internet (zie hiervoor). Gebruikers kunnen zelf direct content plaatsen in de evenementenkalender intranet of op het prikbord intranet. Bij problemen kan men een call aan laten maken bij de Helpdesk. Verzoeken ten aanzien van het houden van een "quickpoll" dienen door middel van een call aan de webredacteur te worden gericht. Iedere redactieraad-vergadering zal er over de te houden quickpoll's op intranet worden beslist. Er zijn Bouwdienst internet mailaccounts waarop Bouwdienst mail binnenkomt via internet. De Bouwdienst-contentbeheerder zal iedere dag deze mailboxen leegmaken en volgens een vastgesteld schema de mail intern doorsturen. Indien men een item opgenomen wil hebben in het Bouwdienst woordenboek op intranet, dan kan hierover een call bij de Helpdesk worden aangemaakt op naam van de Webredacteur. Problemen ten aanzien van de adressengids- en ziekte- betermeldingen applicaties zullen via de Helpdesk aan de applicatiebeheerder van OPC worden gemeld, dit is de heer W. de Kam telnr: (030) De applicatiebeheerder zal verdere afhandeling coordineren.

19 Service-9: Ontwikkelen van ad-hoc behoeften 9.1 De dienstverlening Voor het bouwen van een eigen intra- internetsite dient in principe ieder (sub)project e/o iedere (sub)afdeling een eigen contentbeheerder (IBI'r) te hebben. Gebruikers die meer uitgebreide functionaliteit wensen, kunnen contact opnemen met de intra- en internetcoordinator om te laten analyseren hoe, wanneer, door wie en tegen welke kosten de gewenste functionaliteit eventueel gebouwd kan worden.

20 Service-10: Signalering ongewenste intra- en internetfunctionaliteit 10.1 Wat is ongewenste content? Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft een gedragscode internetgebruik ontwikkeld, raadpleeg deze. Van belang zijn ook de nota "Internetbeleid" en het Privacy-reglement. Aan de gedragscode kan de volgende interpretatie van ongewenste content worden toegevoegd: Discriminerende uitlatingen op grond van geslacht; Discriminerende uitlatingen op grond van geloof; Discriminerende uitlatingen op grond van uiterlijkheden; Discriminerende uitlatingen op grond van land van herkomst; Discriminerende uitlatingen op grond van leeftijd; Discriminerende uitlatingen op grond van beroep of professie; Discriminerende uitlatingen op grond van politieke stroming of lidmaatschap van organisatievormen; Discriminerende uitlatingen op grond van genoten opleiding; Discriminerende uitlatingen op grond van materiele eigendommen; Commerciele informatie anders dan ten gunste van de Bouwdienst Rijkswaterstaat; Content die niet voldoet aan de Bouwdienst huisstijl; Content die veel spellingsfouten bevat (in vergelijking met de spelling in het Electronische Groene Boekje of Van Dale); Content waarvan de gerefereerde hyperlink een zogenaamde 'brokenlink' geeft (verkeerde of gedateerde verwijzingen); Content waarvan de inhoud niet overeenkomt met de taakstelling van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, e/o Rijkswaterstaat, e/o Bouwdienst Rijkswaterstaat, e/o de (sub)afdeling, e/o het (sub)project; Content waarbij geen eigenaar e/o beheerder is benoemd. Content die erg verouderd is De dienstverlening De RedactieRaad van het intra- en internet van de Bouwdienst controleert periodiek of de content wel gewenst is. Contentbeheerders zullen uit naam van de RedactieRaad worden aangeschreven om verbeter maatregelen te treffen. Indien er geen verbetering optreedt volgens de RedactieRaad dan zal de site worden verwijderd. Op verzoek van de intranetcoordinator wordt zo nu en dan een check op broken links gedraaid voor bepaalde intranetsites. Een contentbeheerder kan ook zelf om zo'n check verzoeken. De RedactieRaad controleert welke sites vaak en minder vaak worden geraadpleegd. Als een gebruiker een onjuistheid op intranet signaleert, kan hij hier een call van laten

21 aanmaken bij de Helpdesk op naam van de Webredacteur. De Webredacteur zal hierover contact opnemen.

22 Bijlage: Begripsomschrijving Begrip Handreiking intra- en internet Intra- en internet Leverancier Klant tool BOB site en subsite ongewenste functionaliteit Intra- en internetgebruikers Intra- en internetdienstverlener Helpdesk hosting webserver Omschrijving Handreiking aan klant en Bouwdienst intranet over dienstverlening intra- en internet Het intra- en internet voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat De Bouwdienst Organisatie Intra- en internet die de diensten voor het Bouwdienst intra- en internet leveren. Hieronder vallen: FM, het BOB en de RedactieRaad. Alle intra- en internetgebruikers werkzaam bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat software die als functionaliteit gereedschap is om een en ander te maken en of te gebruiken voor het intra- en internet (bijvoorbeeld browser, editor, debugger) Beheer en Ontwikkelbureau intra- en internet Onderdeel van de Bouwdienst functionaliteit op het intraen internet die een eigen contenbeheerder met benodigde autorisatie heeft. Zie hiervoor de IBI-adrninistratie op de BOB-site. Content die discrirninerend is, content die commercieel is, content die niet voldoet aan de huisstijl, content die veel spellingsfouten bevat, content met foutieve hyperlinks, content waarvan de inhoud niet overeenkomt met de taakstelling van de organisatie, content waarbij geen eigenaar e/o beheerder is benoemd en content die sterk verouderd is. Alle Bouwdienst medewerkers die gebruik maken van intra- en internet (zie klant). Een interne of externe partij die (een gedeelte van) de intra- en intemetdienstverlening levert zoals een hepdesk functionaliteit, een hosting leverancier, een leverancier die een specifiek (sub)site onderhoud. Het BOB, de RedactieRaad, FM, de MD en Consortis. In sommige gevallen is aanvullende dienstverlening ook met een contract geregeld bij firma's. De Bouwdienst helpdesk gericht op de automatisering. Automatiseringsdeelgebied TIKA heeft deze leverancier Facilities Management (FM) genoemd, hier is de helpdesk een onderdeel van. Het beschikbaar hebben van een webserver. Een machine waarop een complete (sub)site wordt aangeboden die door andere machines aangeroepen kan worden. Voor het Unix platform wordt gebruik gemaakt van Apache Webserver en voor het NT-platform wordt gebruik gemaakt van Internet Information Server.

23 Bouwdienst intra- en internet webserver Dit zijn de volgende machines: Homepage INTRA- EN INTERNET-organisatie contentbeheerder IBI'rs of IBI Consortis intra- en internetservers, met uitzondering van de garagedienstservers; Bouwdienst intranetservers. De volgende Bouwdienst webmachines zijn hiervan door automatiseringsdeelgebied BV en TIKA uitgezonderd: FIV-webserver, FM/Intra-webserver De startpagina van het Bouwdienst intra- en internet. De dienstverleners en de gebruikers van intra- en internet. Iemand die websites bijwerkt en actualiseert Informatie Beheerders Intra- en internet zijn de contentbeheerders bij de Bouwdienst Webserver niet onderdeel van intranet Automatiseringsdeelgebied TIKA heeft zich een eigen webserver toegekend voor applicatie FM/Intra voor FM. Ook automatiseringsdeelgebied BV heeft bedacht om zelf over een webserver voor FIV te kunnen beschikken. Procedures en beheer van deze webservers vallen buiten de dienstverlening in deze handreiking. In de handreiking wordt enkel de dienstverlening vanuit automatiseringsdeelgebied IVO beschreven.

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Het doel van de website

Het doel van de website Het doel van de website Publieke website Als we spreken over de publieke website bedoelen we: de publiek toegankelijke website van de HOP plus de publiek toegankelijke websites voor paardenorganisaties

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Stappenplan bronhouders

Stappenplan bronhouders 1 van 27 Auteur(s) Kadaster Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2 van 27 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Hoofdstap 1: Voorbereiden... 5 1.1 Afspraken maken... 5 1.2 Plannen valideren... 6 1.3 Webserver

Nadere informatie