Jaarverslag Europa decentraal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Europa decentraal 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis

2 Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina 14 Inhoud

3 Het jaar 2011 gaat de boeken in als een jaar van economische en financiële crisis. Gemeenten, provincies en waterschappen ondervonden de gevolgen hiervan dagelijks aan den lijve. Het was een tijd waarin overheden, net als vele anderen, werden gedwongen nog meer op de financiële huishouding te letten. Daarom is het nog belangrijker geworden Europese regelgeving juist toe te passen. Maar dat is niet het enige. Ook het bewust zijn van de vele kansen die het Europees recht en beleid biedt en deze te benutten is essentieel voor decentrale overheden. Europa decentraal ondersteunt de decentrale overheden bij deze taken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat overheden in 2011 het kenniscentrum nog beter wisten te vinden dan voorheen. Zo nam het aantal vragen aan de helpdesk weer toe. Het contact met de adviseurs van Europa decentraal liet overduidelijk zien hoe gemeenten, provincies en waterschappen goed beslagen ten ijs willen komen in de uitvoering van Europese regels, door tijdig informatie en advies in te winnen bij hun kenniscentrum. kan dit bijvoorbeeld door te bezien hoe eigen beleidsvoornemens van overheden zijn te koppelen aan Europese beleidsprioriteiten. Dit noemen we ook wel beleidsmatig Europabewustzijn. Het jaarcongres, en daarmee ook het congresboek van Europa decentraal, stond helemaal in het teken van het benutten van Europese kansen op één van de belangrijkste werkterreinen van de EU voor decentrale overheden: de interne markt. Uitgebreid werd daarbij stilgestaan bij de kansen die decentrale overheden hebben op het gebied van aanbesteden, staatssteun, vrij verkeer en mededinging. Alleen al het feit dat over deze kansen een 284 pagina s tellend boek is uitgebracht, mag duidelijk maken dat de mogelijkheden voor decentrale overheden op Europees gebied legio zijn. Met zijn dienstverleningsaanbod biedt Europa decentraal overheden de mogelijkheid om in hun omgang met Europese regelgeving en beleid krachtiger door de crisis te komen. Daarbij is het kenniscentrum, ondanks dat het ook over relatief minder middelen kon beschikken, er toch weer in geslaagd een nog betere service te verlenen. Inleiding Naast de consultatie van de helpdesk steeg wederom het bezoek aan de website. Hetzelfde gold voor het aantal abonnees op de wekelijkse nieuwsbrief de Europese Ster. Ook de bijeenkomsten en presentaties van Europa decentraal mochten op veel belangstellenden rekenen. Zoals gezegd is het niet alleen van belang de regels goed toe te passen, maar juist ook gebruik te maken van de mogelijkheden die Europa biedt. Praktisch In dit jaarverslag leest u uitgebreid over onze dienstverlening in 2011, over de organisatie zelf en besluiten we met onze visie op de komende jaren. Ik wens u daarbij veel leesplezier toe. Fenna Beekmans Directeur Europa Decentraal 5

4 1 Organisatie Europa decentraal is in 2002 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Rijk. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing daarvan bij decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil het kenniscentrum het Europa bewustzijn bij gemeenten, provincies en waterschappen bevorderen. 1.1 Bestuur De bestuursleden van Europa decentraal worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen tweemaal worden herbenoemd. De heer H. Havekes, vertegenwoordiger van de UvW en secretaris van het bestuur, is in 2011 om die reden teruggetreden. Mevrouw S. Timmer is zijn vervanger. Mevrouw A. Wissink en de heer L.J.M. Verdult zijn herbenoemd. Het bestuur kwam in 2011 driemaal bijeen. Het betrof twee reguliere en één extra ingelaste vergadering. Bij de extra vergadering werd van gedachten gewisseld over de toekomstige koers van Europa decentraal. Per 31 december 2011 was de bestuurssamenstelling als volgt: Voorzitter: Dhr. mr. J.G.C. Wiebenga, lid Raad van State Namens IPO: Mw. drs. C.E. Roozemond, plaatsvervangend voorzitter Dhr. mr. drs. L.J.M. Verdult, lid Namens VNG: Mw. mr. drs. A. Wissink, penningmeester Dhr. A.J. Rodenburg, lid Namens UvW: Dhr. mr. H.J.M. Havekes, secretaris (tot 23 juli) Mw. mr. S.E. Timmer, secretaris (per 23 juli) Dhr. G.J. Doornbos, lid 1.2 Adviesraad In de Adviesraad van Europa decentraal hebben vertegenwoordigers van verschillende universiteiten zitting. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de directie. Onder meer over het vergaren van kennis en actueel houden daarvan en over het verlenen van diensten op het gebied van Europese wet- en regelgeving. Prof. dr. Bart Hessel is voorzitter van de Adviesraad. Bij publicatie- en productontwikkeling is in 2011 door Europa decentraal overleg en samenwerking met een aantal leden van de Adviesraad gezocht Praktijkraad In de Praktijkraad hebben medewerkers van decentrale overheden zitting. Zij houden zich in hun dagelijks werk bezig met Europese wet- en regelgeving. De Praktijkraad fungeert als klankbord voor Europa decentraal. Zij wisselen met elkaar informatie uit. Zo signaleert de Praktijkraad knelpunten met betrekking tot Europa en (toekomstige) vragen waardoor het kenniscentrum zijn plannen, producten en diensten beter kan afstemmen op de doelgroep. De Praktijkraad kwam in 2011 tweemaal bijeen. Tijdens de vergaderingen spraken de leden met medewerkers van Europa decentraal over de voortgang van de dienstverlening van het kenniscentrum op beleidsterreinen als aanbesteden, staatssteun, milieu en de Dienstenrichtlijn. Ook is er over het jaarcongres en het Signaleringsloket gesproken en zijn de leden van de Praktijkraad geconsulteerd over concept publicaties van het kenniscentrum Redactieraad In 2006 is een Redactieraad ingesteld om de kwaliteit van de nieuwsbrief de Europese Ster te verbeteren. Deze bestaat uit medewerkers van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), Europa decentraal en vertegenwoordigers van VNG, IPO en UvW. In 2011 is er geen aanleiding geweest om de Redactieraad bijeen te roepen. Er vindt bilaterale afstemming plaats tussen de directeur van Europa decentraal (mw. drs. F.C. Beekmans) en de coördinator van het HNP (dhr. R. van Eijkeren). 1.5 Medewerkers Per 31 december 2011 kende het personeelsbestand de volgende samenstelling: Directie: Mw. drs. F.C. (Fenna) Beekmans, directeur Dhr. J.A.M. (Joost) Vernooij, plaatsvervangend directeur Senior adviseur: Mw. mr. A.M.K. (Ann-Marie) Kühler Adviseur Dhr. mr. M. (Maarten) Aalbers Mw. drs. K.M.W. (Karin) van den Brand Dhr. drs. J. (Jos) Meijerink Mw. drs. L. (Lisanne) Boer Communicatieadviseur: Dhr. E.E.A. (Emile) Perton Nieuwe collega s: Lisanne Boer is op 1 januari 2011 in dienst getreden in de functie van juridisch adviseur. Drie stagiaires hebben in 2011 werkervaring bij Europa decentraal opgedaan Financieel overzicht Europa decentraal wordt gefinancierd door vier partijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De drie koepelorganisaties dragen in totaal 50 % bij; het ministerie neemt de overige 50 % voor zijn rekening. In 2011 bedroeg het budget van Europa decentraal ,-. 7

5 2 Dienstverlening 2.1 Helpdesk Alle medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen alsmede medewerkers van de VNG, het IPO, de UvW en de ministeries kunnen kosteloos bij Europa decentraal terecht met al hun vragen over Europese decentrale aangelegenheden. Daarvoor was in 2011 elke werkdag de Helpdesk telefonisch bereikbaar tussen en uur. Daarnaast konden via de website vragen gesteld worden en zijn vragen ingediend tijdens bijeenkomsten. Milieu Dienstenrichtlijn Diensten van Algemeen Belang Staatssteun Europees recht en beleid decentraal Europees mededingingsrecht Aanbesteden Regionaal beleid/ structuurfondsen Vrij verkeer Overig In 2011 zijn er in totaal 924 vragen aan Europa decentraal en afgehandeld. Dit is een stijging van 26 % vergeleken met De meeste vragen gingen over aanbesteden, staatssteun en de Dienstenrichtlijn. Herkomst vragen in 2011: Gemeenten/VNG 67 % Provincies/IPO 16 % Waterschappen/UvW 7 % Ministeries 2 % Overig 8 %* * Decentrale samenwerkingsverbanden, RUD s, agentschappen, etc. Waterschappen/UvW Provincies/IPO Ministeries Overig Gemeenten/VNG Aanbesteden Bijna de helft van alle vragen had betrekking op aanbesteden (48 %). In totaal waren dat 444 vragen. Er werden veel vragen gesteld over publiek-publieke samenwerking (inbesteden, alleenrecht, concessies), de nieuwe richtlijnvoorstellen van de Europese Commissie, II-B-diensten, sociale diensten, gebiedsontwikkeling en subsidie of opdracht. Staatssteun In 2011 werd 303 helpdeskvragen over staatssteun gesteld. Dit is 32,8% van het totale aantal. De verhouding blijft hiermee vrijwel gelijk met het jaar daarvoor (33,4 %). Gemeenten stelden het grootste gedeelte van de vragen, gevolgd door provincies. Een groot deel van de vragen ging over gebiedsontwikkeling, Diensten van Algemeen Economisch Belang, duurzame energie, woningcorporaties, zorg en welzijn, cultuur, garantieverlening en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I). Beleidsonderwerpen vragen 2011 Aanbesteden 48 % Staatssteun 33 % Dienstenrichtlijn 6 % Milieu 2 % Diensten van Algemeen Belang 2 % Europees recht en beleid decentraal 2 % Europees mededingingsrecht 2 % Regionaal beleid/structuurfondsen 1,5 % Vrij verkeer 1,5 % Overig 2 % Dienstenrichtlijn Het aantal vragen dat werd gesteld over de Dienstenrichtlijn is afgenomen, net als in Dit lag in de lijn der verwachting. In 2009 is een grote hoeveelheid vragen gesteld in verband met de implementatie van de richtlijn. Inmiddels is de Dienstenrichtlijn volledig geïmplementeerd en werken de decentrale overheden er al geruime tijd mee. Er werden in vragen gesteld. Het grootste deel van de vragen had betrekking op de notificatieprocedure en de invoering van Lex Silencio Positivo. Met nieuwsberichten, praktijkvragen en informatie op de website, heeft Europa decentraal geprobeerd vragen over de invoering van Lex Silencio Positivo weg te nemen. 9

6 Het aantal vragen over vrij verkeer is licht toegenomen, van 6 in 2010 naar 16 in Vragen met betrekking tot voordeelregelingen voor eigen inwoners kwamen vaker terug. Milieu Over het onderwerp milieu zijn in 2011 in totaal 17 vragen gesteld. Dat is 2% van het totaal aantal vragen, vergeleken met 2,3% in Een verklaring voor het relatief laag aantal milieuvragen is dat een groot deel van het Europees milieurecht is omgezet in nationaal recht. Daardoor zijn decentrale overheden zich vaak niet meer bewust van de oorspronkelijke Europese component. Toch kan de oorspronkelijke Europese regelgeving in bepaalde gevallen nog ten grondslag liggen aan decentrale milieuvraagstukken. 2.2 Signaleringsloket Is Europese regelgeving niet uitvoerbaar? Dan kunnen medewerkers van een decentrale overheid, ministerie of ander overheidsorgaan dit melden bij het Signaleringsloket van Europa decentraal. Het loket is een initiatief van Europa decentraal in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. De signalen kunnen door de koepels en BZK gebruikt worden voor consultaties van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving. Daarnaast kunnen de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW van - geanonimiseerde - signalen gebruikmaken om hun standpunten in de lobby verder te illustreren. In 2011 gebeurde dat onder andere op het gebied van voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Commissie en consultaties van de Commissie op het gebied van DAEB. In 2011 is de signaleringsfunctie van Europa decentraal geïntegreerd in de Helpdesk. Hierdoor kan door de adviseurs van Europa decentraal bij elke vraag gekeken worden of er mogelijk ook een uitvoeringsprobleem - dat geregistreerd kan worden in het Signaleringsloket - onder ligt. Dit heeft tot positieve resultaten geleid. Van de 39 geregistreerde vragen in 2011, komen er 38 voort uit de helpdeskfunctie van Europa decentraal. Eén signaal werd direct ingebracht in het Signaleringsloket door een gemeente. Signaal naar organisatie Gemeenten 19 Provincies 11 Waterschappen 6 Koepelorganisatie 1 Overig 1 Signaal per beleidsterrein Aanbesteden 18 Staatssteun 11 DAEB 4 Europese structuurfondsen 2 Interne marktregels 1 Mededinging 1 Milieu 1 Europees recht algemeen 1 Bij de jaarrapportage van het Signaleringsloket is een voorstel gedaan voor een nader overleg over de afhandeling/het gebruik van de gerapporteerde signalen door en aan de koepels. In 2012 wordt hier verdere invulling aan gegeven Externe optredens Voorlichting over Europees recht en beleid vormt een belangrijk deel van de dienstverlening van het kenniscentrum. Het kenniscentrum ziet bijeenkomsten daarbij als een effectief middel. In 2011 werden tientallen bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere partijen, door Europa decentraal georganiseerd of presentaties verzorgd. Dit gebeurde ook regelmatig op verzoek van overheden zelf. Hieronder volgt een overzicht van een aantal bijeenkomsten op belangrijke beleidsterreinen voor decentrale overheden. Aanbesteden Europa decentraal was aanwezig bij 10 bijeenkomsten over Europese aanbestedingsregels en beleid in Nederland of Brussel. Ten behoeve van gemeenten, provincies en waterschappen verzorgde Europa decentraal een presentatie of leverde input bij een presentatie over dit onderwerp. Staatssteun In 2011 hield Europa decentraal 9 staatssteunpresentaties waar gemiddeld 30 deelnemers bij aanwezig waren. Vooral tijdens de Juridische 2-daagse van de VNG en tijdens het Nysingh seminar werden juristen en beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten en provincies bereikt. Ook heeft Europa decentraal bijgedragen aan bijeenkomsten ten behoeve van de doelgroep van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Universiteit Leiden, de gemeenten Katwijk en Heerlen, het Ministerie van SZW, het Netwerkbureau Kinderopvang en de Universiteit Utrecht. Daarnaast hield het kenniscentrum een presentatie over staatssteun bij een bijeenkomst van subsidiecoördinatoren van waterschappen. Dienstenrichtlijn In de workshop thuis op vrij verkeer tijdens het jaarcongres van Europa decentraal stonden de vrij verkeersregels centraal, waaronder de Dienstenrichtlijn. Europa decentraal zal in 2012 meer aandacht besteden aan de integrale benadering van vrij verkeersregels waarbij de Dienstenrichtlijn niet geïsoleerd behandeld wordt van de vrij verkeersregels. Europees recht en decentrale overheden Europa decentraal leverde bijdragen aan diverse bijeenkomsten in het land, die waren gerelateerd aan het vergroten van het Europa bewustzijn van decentrale overheden of aan voorlichting over algemene Europeesrechtelijke en beleidsmatige decentrale kwesties. Europa decentraal gaf hier presentaties of input aan presentaties. Milieu Europa decentraal heeft in 2011 banden met het kenniscentrum InfoMil aangehaald. Dit resulteerde in een stand en een workshop staatssteun en milieu tijdens de Schakeldag van InfoMil. Daarnaast heeft Europa decentraal een presentatie over Europees milieubeleid gehouden voor de provincie Zuid-Holland. 2.4 Website De website speelt een centrale rol in de dienstverlening van het kenniscentrum. In 2011 had de website gemiddeld bezoekers per maand. Dit is een toename van 11% ten opzichte van 2010 en een toename van 45% ten opzichte van Het aantal bezoekers neemt elk jaar verder toe. Aanbesteden en staatssteun waren in 2011 de meest bezochte dossiers, gevolgd door de Dienstenrichtlijn. Het subdossier Steun aan Woningcorporaties werd net als in voorgaand jaar het meest bezocht onder het staatssteundossier. Ook de onderwerpen DAEB, Grondbeleid en Gebiedsontwikkeling scoorden hoog in de bezoekersstatistieken van dit dossier. In de Helpdesk zijn dit ook de drie meest bevraagde onderwerpen. Samen met de dossiers milieu en 11

7 Europees recht en decentrale overheden vormen deze de vijf prioritaire dossiers. De dossiers zijn ook in 2011 doorlopend vernieuwd en uitgebreid. In 2012 wordt een vernieuwde website gelanceerd. Daarbij is nog meer aandacht voor de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie. In 2011 zijn hiervoor de eerste voorbereidingen getroffen. Naast aanpassing van het ontwerp en de structuur van de site vormt het actualiseren en herformuleren van alle informatie over Europees recht en beleid voor decentrale overheden een belangrijke taak. Inmiddels is gestart met actualisatie van de voornoemde vijf prioritaire dossiers. 2.5 Publicaties Jaarlijks brengt Europa decentraal verschillende publicaties uit over actuele Europeesrechtelijke onderwerpen. In 2011 is onder meer de publicatie Veelgestelde vragen rechtsbescherming aanbesteden verschenen. Hierin worden vragen over Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen, die in 2010 in Nederland zijn geïmplementeerd en een rol spelen in aanbestedingstrajecten, beantwoord. Voor het jaarcongres van Europa decentraal is het boek Pluk de vruchten van de interne markt Europees beleid als kans voor decentraal beleid geschreven. Met deze uitgave - en het jaarcongres zelf - ging extra aandacht naar de kansen die Europees recht en beleid decentrale overheden bieden op het gebied van interne marktregels en beleid. Aan de hand van de interne marktterreinen staatssteun, DAEB, vrij verkeer, aanbesteden en mededinging wordt hiervan een beschrijving gegeven. Daarnaast heeft Europa decentraal in 2011 de publicatie Europees recht en beleid: een decentrale realiteit geactualiseerd. De publicatie laat aan de hand van veel voorkomende thema s zien hoe Europeesrechtelijke aspecten in de dagelijkse praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen een rol kunnen spelen. Verder heeft Europa decentraal meegewerkt aan een tweetal publicaties van derden. De handreiking Goed op weg met Breedband is in opdracht van het ministerie van EL&I geactualiseerd. Ook heeft het kenniscentrum input geleverd aan de VNG ten behoeve van haar publicatie Euro-Wise. 2.6 De Europese Ster Sinds 2003 geeft Europa decentraal samen met het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel de digitale nieuwsbrief de Europese Ster uit. Hierin worden de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies, waterschappen vertaald naar de decentrale praktijk. Inmiddels ontvangen ruim 7000 abonnees de nieuwsbrief. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van Een aanzienlijk deel van het abonneebestand bestaat uit medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. De Europese Ster verschijnt wekelijks met uitzondering van recesperiodes. In 2011 kwam dit neer op 41 nummers. 2.7 Vraag van de week Van alle vragen die wekelijks bij de Helpdesk binnen komen, wordt wekelijks één vraag van een provincie, gemeente of waterschap bestempeld als zogenaamde vraag van de week. Deze vraag wordt dan, uiteraard geheel geanonimiseerd, via de website en nieuwsbrief de Europese Ster beschikbaar gesteld. In 2011 zijn 42 nieuwe vragen van de week toegevoegd aan de website. Waarom de vraag van de week? Met de vraag van de week-rubriek streeft Europa decentraal verschillende doelen na. Vragen ondervangen functie Allereerst wordt de rubriek gebruikt om vragen die veel gesteld worden onder de aandacht van meerdere decentrale overheden te brengen. Hiermee speelt Europa decentraal proactief op specifieke informatiebehoefte in. Signaalfunctie Daarnaast worden ook specifiekere vragen, die vanuit de helpdesk bezien vooral betrekking lijken te hebben op een specifiek decentraal probleem/ vraagstuk, bewerkt tot vraag van de week wanneer Europa decentraal van mening is dat deze vragen ook voor andere decentrale overheden van belang kunnen zijn. Europa bewust functie Als laatste wordt de rubriek ook gebruikt om juist aandacht te vragen voor die Europeesrechtelijke onderwerpen waar medewerkers van decentrale overheden misschien (nog) niet meteen de Europeesrechtelijke component zien. Het betreft onderwerpen die soms niet letterlijk als zodanig in de helpdesk zijn bevraagd, maar die het kenniscentrum vanuit zijn voorlichtende onder de aandacht willen brengen. Cijfermatig overzicht Bovenstaande verschillende doelstellingen verklaren dan ook waarom de 42 beantwoorde vragen van de week in 2011 qua onderwerp geen afspiegeling vormen van de hierboven genoemde percentages van vragen die gesteld zijn in de helpdesk van het kenniscentrum. In 2011 zag de verdeling er als volgt uit: Aanbesteden: 4 Cultuur en onderwijs: 2 Diensten van Algemeen Belang (DAB): 2 Dienstenrichtlijn: 3 Europees mededingingsrecht: 4 Europees recht en decentrale overheden: 4 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS): 2 Informatiemaatschappij: 2 Justitie vrijheid en veiligheid: 1 Regionaal beleid: 4 Sociaal beleid en werkgelegenheid: 2 Staatssteun: 6 Vervoer: 4 Vrij verkeer: Samenwerking Europa decentraal heeft zelf niet altijd alle benodigde kennis in huis. Het kenniscentrum maakt dan enerzijds gebruik van een breed netwerk en partners uit de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, die vertrouwd zijn met de (uit)werking van het Europees recht en beleid in de ruimste zin van het woord. Anderzijds kan de kennis die bij Europa decentraal aanwezig is andere organisaties verder helpen. Europa decentraal levert dan structureel of incidenteel een bijdrage. De kerngedachte achter het contact met andere organisaties is het streven van Europa decentraal om geen werkzaamheden uit te voeren die bij andere organisaties al worden verricht. Het doel van het kenniscentrum is om alle informatie over Europese wet- en regelgeving die beschikbaar is voor decentrale overheden te bundelen en toegankelijk te maken via de website. In 2011 is dan ook weer intensief met diverse organisatie samengewerkt. Hier volgt een overzicht van een aantal contacten op de prioritaire dossiers. Aanbesteden Belangrijke samenwerkingspartners op het gebied van aanbesteding betreffen vanzelfsprekend de koepels, de ministeries BZK en ELI, PIANOo en een aantal wetenschappelijke contacten. Ook vindt op het dossier aanbesteden op regelmatige basis contact plaats met bijvoorbeeld Agentschap.nl, HEC-ROI, diverse andere ministeries en op publieke doelgroepen gerichte opleidingsinstituties. Staatssteun In 2011 is nauw samengewerkt met VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK op staatssteungebied. In samenwerking met Universiteit Utrecht zijn voor het boek Pluk de Vruchten van de Interne Markt twee hoofdstukken geschreven over staatssteun en DAEB. Met de provincie Zuid-Holland en Universiteit Leiden is er samengewerkt voor een staatssteunseminar voor de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland. Dienstenrichtlijn Het Dienstenrichtlijnoverleg met Europa decentraal, de ministeries van BZK en EL&I en de VNG is ook in 2011 doorgegaan. Actualiteiten en problemen waartegen partijen aanlopen werden hier besproken. Het ministerie van BZK is in het najaar gestopt met het coördinatiepunt Dienstenrichtlijn en is daarom uit het overleg gestapt. Het coördinatiepunt ligt nu alleen nog bij het ministerie van EL&I. Inmiddels vindt het overleg een aantal keer per jaar plaats. Milieu In 2011 kreeg Europa decentraal de coördinatie van de zogenoemde IPO-KEM/KMR matrix als opdracht. Hierin wordt een overzicht van de milieuregelgeving in Brussel en Nederland gehouden door de Kerngroep Europees Milieubeleid (IPO-KEM) en de Kerngroep Milieuregelgeving (IPO-KMR). Europa decentraal coördineert de driejaarlijkse update van deze matrix. Eind 2011 is gestart met de ontwikkeling van een tool om de matrix toegankelijker en beter doorzoekbaar te maken. In 2012 wordt deze tool gelanceerd. Europees recht en beleid algemeen Op dit brede beleidsdossier vinden vooral contacten plaats met de ministeries BZK, ELI en BZ. Daarnaast vindt op sommige deelonderwerpen op dit dossier incidenteel overleg met bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoekers plaats. 13

8 3 Toekomst Als gevolg van de voortdurende economische- en financiële crisis moet Nederland fors bezuinigen. In dat kader heeft ook Europa decentraal een bezuinigingsdoelstelling gekregen en is de organisatie kritisch tegen het licht gehouden. Dit betekent voor het kenniscentrum onder andere een teruggang in financiële middelen, dit jaar maar ook volgende jaren. Missie en visie Kenniscentrum Europa decentraal bestaat in 2012 tien jaar. Een goed moment voor bezinning: terugkijken maar vooral ook richten op de toekomst. In dit kader is het bestuur van Europa decentraal in 2011 gestart met opnieuw het vaststellen van de missie en visie. Geconstateerd kan worden dat het kenniscentrum volwassen is geworden en in de loop der jaren is uitgegroeid tot een voor de decentrale overheden niet meer weg te denken speler op Europees rechtelijk en beleidsmatig terrein. Kroon op het werk was het in 2007 verkrijgen van de permanente status, toegekend door het ministerie van BZK. In 2012 zal de nieuwe missie en visie van het kenniscentrum worden vastgesteld. Het kenniscentrum zal zich het komende jaar verder inzetten op informatievoorziening ten behoeve van betere uitvoerbaarheid van de regels door decentrale overheden en een grotere benutting van de kansen die Europees recht en beleid decentrale overheden biedt. Een paar voorbeelden van projecten die in 2012 worden uitgevoerd: IPO MiliEUverkenner Zo wordt in 2012 de IPO MiliEUverkenner gepresenteerd. Dit is een website met gedetailleerde informatie over Europese en nationale milieuregelgeving. De IPO Klimaat Energie MiliEU Verkenner bevat informatie over de actuele stand van zaken van alle voor decentrale overheden relevante milieurichtlijnen. Het is een op decentrale overheden gericht overzicht vanuit de uitvoeringspraktijk. Op deze website kunnen decentrale overheden en omgevingsdiensten informatie over de voor hun relevante milieurichtlijnen vinden. Feuilleton nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Verder wordt er aandacht geschonken aan de nieuwe voorstellen voor aangepaste aanbestedingsrichtlijnen in de vorm van een feuilleton met daaraan gekoppeld een voorlichtingsbijeenkomst. Nieuwe website Ten slotte wordt dit jaar een vernieuwde website gepresenteerd en wordt het gebruik van sociale media verder ingezet. Dit alles in het kader van een nog betere en meer praktijkgerichte dienstverlening. 2 de Lustrum Uiteraard zal in 2012 op feestelijke wijze en geheel in de stijl van Europa decentraal worden stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het kenniscentrum: een speciaal symposium voor bestuurders en daarnaast natuurlijk het jaarcongres met vele voorbeelden uit de decentrale praktijk. Ook is 2012 het jaar waarin afscheid zal worden genomen van de huidige voorzitter. Na drie termijnen de voorzittershamer te hebben gehanteerd, treedt Jan Kees Wiebenga in april terug om plaats te maken voor staatsraad Tom de Bruijn. Al bij al een jaar met vele uitdagingen, waarbij voorop staat het ondersteunen van decentrale overheden bij het benutten van de kansen die Europa biedt. 15

9 Europa decentraal. Europese regels in duidelijke taal. Kenniscentrum Europa decentraal Nassaulaan 12 Postbus GK Den Haag t: e: i:

Jaarverslag Europa decentraal 2009. Maatwerk

Jaarverslag Europa decentraal 2009. Maatwerk Jaarverslag Europa decentraal 2009 Maatwerk Voorwoord pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2009 Maatwerk 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina 16 Inhoud In 2009 is vooral

Nadere informatie

In deze publicatie zijn de 42 Vragen van de Week uit 2014 opgenomen.

In deze publicatie zijn de 42 Vragen van de Week uit 2014 opgenomen. Inleiding Geen beleidsterrein van een gemeente, provincie of waterschap denkbaar, of er is wel Europese regelgeving op van toepassing. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kenniscentrum Europa decentraal

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

INLEIDING. State Aid Modernisation (SAM) Nieuwe aanbestedingsrichtlijn

INLEIDING. State Aid Modernisation (SAM) Nieuwe aanbestedingsrichtlijn Europa decentraal Jaarverslag 2014 INLEIDING De Europese interne marktregels raken het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen. Of het nu gaat om de aanbesteding van een opdracht voor het plaatsen

Nadere informatie

Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 09 februari 2015 15:32 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Gemeenten maken concrete stap in kader van Europees Jaar

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler

Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Actualiteiten Europees aanbesteden VNG Juridische tweedaagse 10 oktober 2011 Mw. mr. A.M.K (Ann-Marie) Kühler Programma 13.00 14.30 of 15.00 16.30 uur: - 3 kwartier: actualiteiten Europees aanbesteden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 31 322 Kinderopvang Nr. 340 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorzitterschapseditie van de Europese Ster

Voorzitterschapseditie van de Europese Ster Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 04juli 2016 15:23 Statengriffie provinsje Fryslân 1juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking Kunt

Nadere informatie

Jaarverslag Europa decentraal 2003

Jaarverslag Europa decentraal 2003 Jaarverslag Europa decentraal Jaarverslag Europa decentraal Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling 3 3. Organisatie 3 3.1 Inleiding 3 3.2 Bestuur 3 3.3 Adviesraad 4 3.4 Praktijkraad 4 3.5 Kennisnetwerk

Nadere informatie

Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014

Staatssteun. Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer. Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden. Juni 2014 Staatssteun Ghaitrie Hanoeman Lisanne Vis-Boer Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Juni 2014 We beginnen met een vraag aan u Een gemeente wil een subsidie geven aan een bedrijf. Vraag Kan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 08 juni 2015 17:48 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: De onzichtbare slagbomen bij de Duitse grens Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 14 april 2014 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 740-14 april 2014 Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge! Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Europese Ster maandag 30 mei 2016 15:24 Statengriffie provinsje Fryslân Europa decentraal slaat

Nadere informatie

Europese Ster maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân. Een initiatief van:

Europese Ster <info@europesester.nl> maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân. Een initiatief van: Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 07 december 2015 15:27 Statengriffie provinsje Fryslân Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie Kunt

Nadere informatie

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Infopunt Veiligheid scoort goed in eerste onderzoek Eén jaar na oprichting heeft Infopunt Veiligheid in juni 2007 onder 582 geregistreerde vragenstellers een

Nadere informatie

Raad wil aanpassing van gedelegeerde maatregelen procedure. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Raad wil aanpassing van gedelegeerde maatregelen procedure. Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 16 maart 2015 16:24 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Raad wil aanpassing van de gedelegeerde maatregelen procedure

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 22 juni 2015 15:31 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese privacy-verordening komt een stap dichterbij Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

agendapunt H.03 Aan Verenigde Vergadering BESLUIT HARMONISATIE EN MODERNISERING RECHTSPOSITIE DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS

agendapunt H.03 Aan Verenigde Vergadering BESLUIT HARMONISATIE EN MODERNISERING RECHTSPOSITIE DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS agendapunt H.03 1155301 Aan Verenigde Vergadering BESLUIT HARMONISATIE EN MODERNISERING RECHTSPOSITIE DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Met betrekking

Nadere informatie

Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden. Een initiatief van: Heeft u altijd al willen weten hoe decentrale

Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden. Een initiatief van: Heeft u altijd al willen weten hoe decentrale Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 11januari 2016 15:28 Statengriffie provinsje Fryslân Kennisgevingsbarometer: decentrale overheden doen het

Nadere informatie

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037

ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Dienstverlening Directie Europa VNG uw kenmerk ons kenmerk DIR/EUI/U201401037 Lbr. 14/037 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Europa decentraal 2. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2016 Europa decentraal 2. Inhoudsopgave Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Europa decentraal 2 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Organisatie...4 1.1 Raad van Toezicht...4 1.2 Bestuurder/directeur...4 1.3 Bestuur (tot maart 2016)...4 1.4 Praktijkraad...5

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

De Europese Ster. HUIS VAN [[ NEDERL4NDSE Europa detentraal PROVINCIES. Europees Parlement herschrijft voorstel biologische landbouw.

De Europese Ster. HUIS VAN [[ NEDERL4NDSE Europa detentraal PROVINCIES. Europees Parlement herschrijft voorstel biologische landbouw. Noordstra, lepie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 19 oktober 2015 15:41 Statengriffie provinsje Fryslân Europees Parlement herschrjft voorstel biologische landbouw

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken NCad-15-01-03 Protocol werkafspraken Nationaal Comité en de Minister van Economische Zaken Inleiding Per 18-12-2014 is het Nationaal Comité ( NC) voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA

OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA OVERLEG EN COMMUNICATIE in het kader van het Programma Kennisverspreiding Vervoermanagement STRUCTUREN EN MEDIA Koos Louwerse Ligtermoet + Louwerse bv Gouda, juni 2000 Verantwoording Kennisplatform Verdi

Nadere informatie

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie?

Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Staatssteunbijeenkomst 14 oktober, s-hertogenbosch Welke kansen bieden de afgeronde staatssteunherzieningen van de Europese Commissie? Kenniscentrum Europa decentraal Fenna Beekmans, directeur Lukas Ament

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Code Interbestuurlijke Verhoudingen CODE > Code Interbestuurlijke Verhoudingen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. De medeoverheden erkennen dat zij daarin

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorzitterschapseditie van de

Voorzitterschapseditie van de Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Europese Ster dinsdag 17 mei 2016 15:26 Statengriffie provinsje Fryslân Algemene Verordening

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Provincies willen bijdragen aan

Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Provincies willen bijdragen aan Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 09 maart 2015 15:19 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Provincies willen bijdragen aan succesvol Nederlands EU-voorzitterschap

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet aan Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster dinsdag 29 maart 2016 15:24 Statengriffie provinsje Fryslân Tweede Kamer neemt wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet

Nadere informatie

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Onderhandelingen bestuursakkoord voortgezet richting 28 maart. Nieuwsbrief voor raadsleden

Onderhandelingen bestuursakkoord voortgezet richting 28 maart. Nieuwsbrief voor raadsleden Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie. Nieuwsbrief voor raadsleden Februari 2011, nummer 2 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent. Niet ieder raadslid

Nadere informatie

Een initiatief van: Nieuwe. gepubliceerd

Een initiatief van: Nieuwe. gepubliceerd Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 30 november 2015 15:26 Statengriffie provinsje Fryslân Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen gepubliceerd

Nadere informatie

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Regiodagen 2015 Workshop staatssteun

Regiodagen 2015 Workshop staatssteun Regiodagen 2015 Workshop staatssteun Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Ghaitrie Hanoeman Désirée Hoefnagel Doortje Ninck Blok Europa decentraal Lisanne Vis-Boer Lukas Ament Merit van Veen

Nadere informatie

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing

Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten. Samenvatting, conclusies en beschouwing Quickscan Kwaliteitsontwikkeling lokale loketten Samenvatting, conclusies en beschouwing In opdracht van: Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht

Nadere informatie

Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 15 maart 2012

Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn. 15 maart 2012 Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe aanbestedingsrichtlijn 15 maart 2012 Reactie van VNG, IPO en UvW op het voorstel van de Europese Commissie voor een

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 02 maart 2015 17:28 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 2 Inleiding In dit jaarverslag staan de belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010

Aan de raad AGENDAPUNT 7.8. Doetinchem, 1 maart 2010 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Aan de raad AGENDAPUNT 7.8 ALDUS BESLOTEN 9 MAART 2010 Dienstenrichtlijn, lex silencio positivo en Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Voorstel: 1. Kennisnemen van het plan van aanpak voor

Nadere informatie

Gepubliceerde regels

Gepubliceerde regels Noordstra, lepie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Europese Ster maandag 14 december 2015 16:01 Statengriffie provinsje Fryslân Gepubliceerde regels meldplicht datalekken belangrijk

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Algemene Rekenkamer, Kabinet der Koningin, Kanselier der Nederlandse Orden, Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2014 NR: 039 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten vergunningverlening Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Nederland doet geen. investeringsfonds. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Nederland doet geen

Nederland doet geen. investeringsfonds. Deze week: Rienks, Diane. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Nederland doet geen Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 20 april 2015 15:27 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Nederland doet geen toezeggingen voor Europees investeringsfonds

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

verdere integratie van de Europese arbeidsmarkt Deze week: Rienks, Diane Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

verdere integratie van de Europese arbeidsmarkt Deze week: Rienks, Diane Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Rienks, Diane Van: Europese Ster Verzonden: maandag 29 juni 2015 15:27 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Voorstellen aangenomen over de verdere integratie van de Europese

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

STAF/ALG/U Lbr. 13/068

STAF/ALG/U Lbr. 13/068 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuning beschikbaar voor opstellen transitiearrangementen jeugd uw kenmerk ons kenmerk STAF/ALG/U201301115

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie