URBAIN Frequently Asked Questions

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "URBAIN Frequently Asked Questions"

Transcriptie

1 URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN Tegang tt de tepassing URBAIN Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke LOGIN PROBLEMEN LOGIN : identificatie van de gebruiker LOGIN : elektrnische identiteitskaart LOGIN : aanvraag burgertken LOGIN : gebruik burgertken LOGIN : inver niet vrzien in het peningsscherm LOGIN : vlmacht en tegang tt test- en prductiemgeving LOGIN : futmelding «authenticatie_200» LOGIN : welke kaartlezer vr de elektrnische identiteitskaart? LOGIN : installatie van de sftware Belgium Identity Card Runtime LOGIN : geen keuze van certificaat mgelijk bij de authentificatie LOGIN : geen tegang tt het gevraagd dssier f nleesbaar dr de server INVOER PER BESTAND XML Nut van de ptie inver via bestand XML Futmelding bij de uplad van een XML bestand XML Gebruik van het bestand XSD imprt XML Nut van het bestand XSD exprt XML Bestand exprt.xml inlezen in Excel XML Bestand exprt.xml imprteren in MS Access FOUTMELDINGEN NA HET INLOGGEN Futmelding bij het wisselen van een tabblad INVOER PER SCHERM Ingeverde vergunning nvindbaar Kadastraal plan en legger Bendigd prfiel vr dwnladen Cntactpersnen vr het gebruik van het plan Afdrukken p schaal...17 FAQ_URBAIN_NL dc 1/23

2 1. ALGEMEEN 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN Q : He krijg ik tegang tt de tepassing URBAIN? De tepassing URBAIN is gratis tegankelijk vr de gemeenten. Ze is beschikbaat p Internet en er dient geen sftware geïnstalleerd te wrden p de harde schijf van de gebruiker, behalve bij gebruik van de E-ID. Het Cllege van Burgemeester en schepenen hebben de keuze en duidt fwel meerdere gebruikers aan, fwel een verantwrdelijke die de gebruikers vr zijn gemeente kan inveren. Het frmulier m vlmacht te te kennen f in te trekken staat nder de rubriek Dcumentatie van de tepassing. Het luik Dcumentatie is steeds tegankelijk, zelfs vr wie ng niet als gebruiker pgenmen is in het gegevensbestand. Tp 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke Q : Ik werd dr het Cllege van Burgemeester en schepenen aangeduid als verantwrdelijke vr mijn gemeente. He ver ik de gebruikers van mijn gemeente in? Kan ik zelf k aangiftes inbrengen? De verantwrdelijke heeft de rechten van een gewne gebruiker maar heeft bvendien tegang tt het gebruikersbeheer vr zijn gemeente dr middel van de ptie Gebruikersbeheer in het menu Dcumentatie. Om gebruikers te schrappen p het icn met de prullenbak klikken. Om gegevens van een gebruiker te wijzigen p het icn met het ptld klikken. Onder de naam van de gemeente staat een knp die telaat m een nieuwe gebruiker te te vegen FAQ_URBAIN_NL dc 2/23

3 Het scherm vr de teveging van nieuwe gebruikers en de wijziging van gegevens ver bestaande gebruikers bevat de vlgende elementen: natinaal nummer (rijksregister) naam van de gebruiker een adres dat uniek is vr de gebruiker een adres vr de verzending van de ntvangstmeldingen (kan adres van het diensthfd zijn) gebruikersrl en prfiel Tp FAQ_URBAIN_NL dc 3/23

4 2. LOGIN PROBLEMEN 2.1 LOGIN : identificatie van de gebruiker Q : Urbain is een webtepassing die beschikbaar is p Internet. Wil dat zeggen dat iedereen de inlichtingen p de aanvragen in kan zien? De webtepassing hudt in dat de gebruiker zich identificeert m tegang te krijgen. De identificatie verlpt fwel via de elektrnische identiteitskaart fwel via een burgertken. Na identificatie cntrleert het prgramma f de bewuste persn dr de gemeente gemandateerd werd m het te penen en te gebruiken. Zniet krijgt die persn geen tegang tt de gegevens van de tepassing. Tp 2.2 LOGIN : elektrnische identiteitskaart Q : Ik bezit geen lezer vr een elektrnische identiteitskaart. Bestaat er een andere tegangsmgelijkheid tt het prgramma? Je kan je k aanmelden met een burgertken. Als je al beschikt ver een tken vr een andere tepassing (Tax-n-web bijvrbeeld), dan kan je dat k vr Urbain gebruiken. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 4/23

5 2.3 LOGIN : aanvraag burgertken Q : Ik heb geen burgertken. He kan ik er één krijgen? U kunt gratis een tken aanvragen via de rubriek «On-line diensten» van het prtaal van de Belgische verheidsdiensten Onderaan de pagina bevindt zich een rubriek Tp nline diensten met een link naar het scherm vr de aanvraag van een burgertken Klik p het kader «Uw accunt aanmaken». Het vlgende scherm beschrijft de prcedure vr de registratie van een gebruiker en van de aanvraag van een tken. Klik p de knp Drgaan. In een vlgend scherm wrdt u verzcht m bepaalde gegevens van uw identiteitskaart en uw SIS-kaart in te geven. FAQ_URBAIN_NL dc 5/23

6 Daarna wrdt u gevraagd een gebruikersnaam en een paswrd te kiezen. Klik p de knp Inschrijven, daarna p Mijn prfiel en vervlgens p Een nieuw tken aanvragen. In het vlgende scherm wrdt uw adres gevraagd. U ntvangt een mail waarin u gevraagd wrdt uw tken te activeren. Dr te klikken p de link, wrdt u naar de activeringspagina geleid. Geef uw gebruikersnaam en paswrd in en klik p Lgin. Een paar dagen later ntvangt u uw tken per pst. De helpdesk van FEDICT is bereikbaar via telefn f Telefn: Telefax: 02/ adres: Tp FAQ_URBAIN_NL dc 6/23

7 2.4 LOGIN : gebruik burgertken Q : Ik bezit een tken vr Tax-n-Web maar niet vr URBAIN. Je burgertken vr Tax-n-Web, f vr een ander prgramma in E-Gv is k perfect bruikbaar vr URBAIN. Tp 2.5 LOGIN : inver niet vrzien in het peningsscherm Q : In het scherm Welkm in de tepassing URBAIN vindt ik de pties inver per bestand en inver per scherm" niet terug. Enkel de pties van de grep "dcumentatie" zijn beschikbaar. Je bent niet pgenmen in de lijst van gebruikers die aangeduid werden dr een Cllege van Burgemeester en schepenen. Ga na f de gemeente het vlmachtfrmulier ingevuld en pgestuurd heeft naar de Algemene Administratie van de Patrimniumdcumentatie. Zdra de tegang vr de gebruikers f de verantwrdelijke peratineel is zal per mail een ntvangstbewijs verstuurd wrden. Als de gemeente een verantwrdelijke aangeduid heeft kan hij je eventueel tevegen aan de lijst van gebruikers. Mcht blijken dat de tegang, ndanks het drsturen van de vlmacht, niet peratineel is, infrmeer f de dienst gegevensinzameling en uitwisseling van de Algemene administratie van de Patrimniumdcumentatie het vlmachtfrmulier wel degelijk ntvangen en verwerkt heeft Om tegang te krijgen tt de testmgeving vlstaat een mail aan het adres met pgave van de gemeente, je natinaal nummer, je naam en adres. Tp 2.6 LOGIN : vlmacht en tegang tt test- en prductiemgeving Q : De gemeente heeft me p het vlmachtfrmulier aangeduid als gebruiker vr de prductiemgeving. Heb ik k tegang tt de testmgeving? Persnen aan wie een vlmacht werd verleend dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen vr het gebruik van de prductiemgeving, krijgen autmatisch k tegang tt de testmgeving. Er zijn evenwel gebruikers in de testmgeving die geen tegang hebben tt de prductiemgeving (vb. vlmacht ng niet ntvangen, leveranciers van sftware vr de gemeentebesturen). Tp FAQ_URBAIN_NL dc 7/23

8 2.7 LOGIN : futmelding «authenticatie_200» Q : Bij het inlggen krijg ik de futmelding Authenticatin_200. Nadat het URL adres van de testmgeving ingeverd is, wrdt de tepassing drverbnden met een authentificatieprcedure. Waarschijnlijk heb je deze pagina al tegevegd aan je favrieten. Om dit p te lssen met je de url die aan je favrieten gelinkt is pgeven. Je kan daarvr in de favrieten met de rechtermuisknp p de link klikken en de gegevens van de url pvragen in de ptie eigenschappen. De juiste url van de testmgeving is : (underscre na CCFF) En dit is die van de prductiemgeving : (underscre na CCFF) Tp 2.8 LOGIN : welke kaartlezer vr de elektrnische identiteitskaart? Q : Welke kaartlezers zijn geschikt vr gebruik met URBAIN? Je vindt alle ndige infrmatie ver de cmpatibele mdellen p de webpagina Een eenvudige lezer znder klavier vlstaat vr URBAIN. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 8/23

9 2.9 LOGIN : installatie van de sftware Belgium Identity Card Runtime Q : He wrdt de sftware eid geïnstalleerd? Als de kaartlezer ng niet werd geïnstalleerd p uw PC, dient u de sftware eid Quick Install te dwnladen p de website nder de rubriek «He installeer je de E-id?», Kies vervlgens het besturingssysteem van uw PC (meestal Windws). Het te dwnladen bestand heet eid Quick Installer (url : FAQ_URBAIN_NL dc 9/23

10 Het verdient aanbeveling m na de installatie van dit bestand de PC te herstarten. Sla uw werk p alvrens het herstarten te bevestigen met «ja»! Na het herstarten met u waarschijnlijk de installatie van het certificaat meten bevestigen. Tp 2.10 LOGIN : geen keuze van certificaat mgelijk bij de authentificatie Q : De authentificatieprcedure vindt geen authentificatiecertificaat, hewel mijn identiteitskaart in de lezer zit. Als het scherm geen enkel certificaat weergeeft, dient u na te gaan f de sftware Belgium Identity Card Run-time ged gecnfigureerd werd. Hiervr pent men de sftware Belgium E-ID en selecteert de E-ID viewer. In het menu Tls kiest men Optins. De ptie Registreer certificaten bij het insteken van de kaart met aangevinkt zijn. Om te testen f je kaartlezer en het authentificatiecertificaat crrect geïnstalleerd zijn kan je je eigen gegevens pvragen in het rijksregister met de link https://www.mndssier.rrn.fgv.be. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 10/23

11 2.11 LOGIN : geen tegang tt het gevraagd dssier f nleesbaar dr de server Q : Ik krijg geen tegang tt het lgin scherm. De tepassing signaleert dat de tegang tt de tepassing werd geweigerd.. Waarschijnlijk bevat de url een fut. Meestal gaat het m een spatie (in het adres vertaald als %20) na CCFF, terwijl die digit eigenlijk een nderlijnstreep dient te zijn (_). Tp FAQ_URBAIN_NL dc 11/23

12 3. INVOER PER BESTAND 3.1 XML Nut van de ptie inver via bestand Q : He kan ik de ptie inver via bestand gebruiken? Er kan ingeverd wrden via de uplad van een XML bestand dat aangemaakt werd met behulp van gegevens van een andere tepassing vr het beheer van stedenbuwkundige attesten. De structuur van dat XML bestand staat beschreven in het bestand XSD imprt dat kan gedwnlad wrden vanuit de grep dcumentatie. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 12/23

13 3.2 XML Futmelding bij de uplad van een XML bestand Q : Nadat ik een XML geselecteerd heb krijg ik één f meer futmeldingen. De sftware vert een dubbele cntrle uit p het XML bestand - eerst wrdt gecntrleerd f het bestand beantwrdt aan de XSD structuur (imprt) ; de gebruiker kan die cntrle k zelf uitveren aan de hand van een XML editr - daarna wrden andere validatiecntrles uitgeverd m futen p te spren die via het nazicht in het XSD schema niet zuden pgemerkt zijn (maakt de kadastrale afdeling, bijvrbeeld, wel degelijk deel uit van de administratieve gemeente?). Als het XML bestand één f meer futen bevat wrdt dit p het scherm aangegeven. Geen enkele fiche wrdt dan in URBAIN pgeslagen. In dat geval met het bestand verbeterd en herpgeladen wrden. U kan het geweigerde bestand eveneens versturen naar het adres met de vraag m de rzaak van de futmelding te nderzeken. Als wij de fut vinden en ze zelf kunnen verbeteren, dan sturen we het verbeterde XML-bestand terug per mail. Dit bestand met dan enkel ng pnieuw pgeladen wrden. Het is evenwel belangrijk m na te gaan f de futmeldingen verrzaakt wrden dr een fute extractie f dr een verkeerde inver in de brnapplicatie. De verdelers van beheerprgramma s vr buwaanvragen hebben cnstant tegang tt de testmgeving en kunnen hun klanten helpen met het verbeteren van XML bestanden die futen bevatten. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 13/23

14 3.3 XML Gebruik van het bestand XSD imprt Q : Wat det de ptie XSD imprt in de rubriek Dcumentatie? Met die ptie kan het XSD bestand gedwnlad wrden dat de gedetailleerde structuur bevat vr het XML bestand. De structuur en eigenschappen van de verschillende grepen en elementen wrden gedefinieerd, zals bijvrbeeld : het srt gegeven (numeriek, tekst, datum) het verplicht f ptineel karakter de beperking van de mgelijke waarden tt een vraf gedefinieerde lijst de minimum- f maximumwaarde. Als de gemeente haar vergunningen beheert in een zelf ntwrpen relatinele database, kan een extractie gemaakt wrden in de vrm van een XML-bestand. Het ntwerpen van deze extractie vraagt een behrlijke kennis van infrmatica. Daarm k is de mgelijkheid vrzien m de infrmatie ver de vergunningen manueel via schermen in te veren. Tp 3.4 XML Nut van het bestand XSD exprt Q : Waarvr dient de ptie XSD exprt in de rubriek Dcumentatie? Bij een pzeking kan het resultaat van de cnsultatie geëxprteerd wrden in de vrm van een XML bestand. Als men het bestand exprt xml pent met een brwser ziet men allerlei cdes (tags) en het bestand is nauwelijks expliteerbaar. Om dit XML te kunnen penen in een ander prgramma (een specifieke XML editr zals Altva XMLSpy, Excel, Access,..) met de structuur van het XML bestand gekend zijn. Die structuur is beschreven in het bestand exprt220_datum.xsd, dat men bij vrkeur in dezelfde map als het exprt.xml bestand pslaat. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 14/23

15 3.5 XML Bestand exprt.xml inlezen in Excel Q : Kan ik het bestand exprt.xml penen in Excel? Vanaf de versie Excel 2003 kan men het bestand exprt.xml penen p de vlgende manier : een dssier URBAIN exprt aanmaken het bestand exprt220_datum.xsd penen via de ptie XSD exprt van het menu en het pslaan in de map URBAIN exprt het bestand exprt.xml kpiëren naar dezelfde map het bestand exprt.xml met de rechtermuisknp aanklikken, de ptie Openen met aanwijzen en vervlgens Micrsft Office Excel aanklikken met de linkermuisknp na het pstarten van Excel wrdt het venster XML penen getnd de ptie XML lijst aanklikken en bij het vlgende scherm bevestigend antwrden. Tp 3.6 XML Bestand exprt.xml imprteren in MS Access Q: Kan ik het bestand exprt.xml penen in Access? Vanaf de versie Access 2003 kan men het bestand exprt.xml in Access penen p de vlgende manier : een dssier URBAIN exprt aanmaken het bestand exprt220_ xsd penen via de ptie XSD exprt van het menu en het pslaan in de map URBAIN exprt het bestand exprt.xml kpiëren naar dezelfde map Access penen en een nieuwe database maken In het menu Bestand kies Externe gegevens phalen vervlgens Imprteren Bestandstype XML Selecteer het bestand exprt.xml In het scherm XML-bestand imprteren, klik p Opties en kies Structuur en gegevens en vervlgens OK U zal vier nieuwe tabellen aantreffen, waarvan de tabel Item220 de basisinfrmatie ver de vergunningen bevat Open de structuur van de tabel Item220 en maak een primaire sleutel p het veld Identifier Open de ptie Extra-Relaties Veg de 4 tabellen te en verbindt het veld Identifier van de tabellen Percelen, Persnen en Kavels met hetzelfde veld in Item220 (dr het te slepen en ls te laten p Identifier van Item220) Sluit het venster relaties en sla deze p. De gegevens kunnen nu bekeken en geëxpliteerd wrden met behulp van frmulieren, queries, rapprten, enz Tp FAQ_URBAIN_NL dc 15/23

16 4. FOUTMELDINGEN NA HET INLOGGEN 4.1 Futmelding bij het wisselen van een tabblad Q: Tijdens het gebruik van de applicatie krijg ik de vlgende futmelding wanneer ik wens ver te schakelen naar een ander tabblad: javax.servlet.jsp.jspexceptin : Cannt find bean: "item220frm" in scpe: "sessin" Dit prbleem is te wijten aan een slechte cnfiguratie van de brwser. In het menu Extra van Internet Explrer, kies Internet-pties Tabblad Algemeen Tijdelijke internet-bestanden Instellingen Wanneer met er p nieuwe versies van pagina s wrden gecntrleerd? Kies de ptie «autmatisch». Tp 5. INVOER PER SCHERM 5.1 Ingeverde vergunning nvindbaar Q: Ik heb vergunningen ingeverd in de schermen van URBAIN maar mensen van het kadaster melden mij dat ze deze niet kunnen terugvinden. A: Om te beginnen kan u nagaan f de ingeverde vergunningen werden pgeslagen in het systeem met behulp van de ptie pzeking in het menu aangifte. Als u de ingeverde vergunning niet vindt dan hebt u deze waarschijnlijk niet pgeslagen. Nadat u uw vergunning vlledig heeft ingegeven dient u p de knp verzenden te klikken vraleer een vlgende vergunning in te veren. Het is k mgelijk dat u de vergunning heeft ingeverd in de testmgeving i.p.v. in de prductiemgeving. Er is een link naar de twee mgevingen vanaf de prtaalsite van de FOD Financiën (rubriek E-services). FAQ_URBAIN_NL dc 16/23

17 6. Kadastraal plan en legger 6.1 Bendigd prfiel vr dwnladen Q: Welk prfiel is ndig m de kadastrale legger en het kadastraal plan te kunnen dwnladen? A: Alle prfielen geven tegang tt de ptie dwnladen. De gegevens zijn echter enkel beschikbaar in de prductiemgteving. 6.2 Cntactpersnen vr het gebruik van het plan Q: Tt wie kan ik me richten vr infrmatie ver de gegevens van het kadastraal plan en de bijhrende sftware. A: Mailadres Tel: 0257/ 63431: Filip Creman 6.3 Afdrukken p schaal Q: He kan ik afdrukken p een bepaalde schaal? A: Hierna wrdt de werkwijze uiteengezet vr de sftware TatukGisViewer en ArcReader FAQ_URBAIN_NL dc 17/23

18 TatukGISViewer Selecteer één van de vrgedefinieerde schalen uit de keuzelijst f geef een schaal naar keuze in (inclusief de «1 :»!) + <ENTER>, de kaart past zich aan de gekzen schaal aan : FAQ_URBAIN_NL dc 18/23

19 Selecteer de tl <PRINT> (sneltets = <ctrl>p) FAQ_URBAIN_NL dc 19/23

20 Kies uit de mgelijkheden : simple, met legende f met legende en «minimap» Pas indien gewenst de titel aan Stel, indien gewenst, de vrkeursinstelling van het afdrukken in (niet p schaal zetten aanvinken) Het afdrukken gebeurt vlgens de geselecteerde schaal. FAQ_URBAIN_NL dc 20/23

21 ArcReader Ga naar <Layut View> met de knp Opgepast, deze handeling past de schaal van de kaart aan Selecteer de gewenste schaal f geef rechtstreeks <enter> vr 1 :1250 FAQ_URBAIN_NL dc 21/23

22 Selecteer de printer en definieer de vrkeursinstelling met <PageSetup> FAQ_URBAIN_NL dc 22/23

23 Druk de kaartzne af met de knp <Print> Om een technisch prbleem te melden : Om een vraag te stellen ver het gebruik van de applicatie : FAQ_URBAIN_NL dc 23/23

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Technisch lastenboek Raamoverkomst WCMS voor 4 jaar

Technisch lastenboek Raamoverkomst WCMS voor 4 jaar Technisch lastenbek Raamverkmst WCMS vr 4 jaar Versin: V1.2 Issue date: 24 april 2007 Auteurs Anja Neels Michel Van den Bssche Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april 2007 1/32 Inhudstafel 1 Functinele situering

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie