URBAIN Frequently Asked Questions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "URBAIN Frequently Asked Questions"

Transcriptie

1 URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN Tegang tt de tepassing URBAIN Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke LOGIN PROBLEMEN LOGIN : identificatie van de gebruiker LOGIN : elektrnische identiteitskaart LOGIN : aanvraag burgertken LOGIN : gebruik burgertken LOGIN : inver niet vrzien in het peningsscherm LOGIN : vlmacht en tegang tt test- en prductiemgeving LOGIN : futmelding «authenticatie_200» LOGIN : welke kaartlezer vr de elektrnische identiteitskaart? LOGIN : installatie van de sftware Belgium Identity Card Runtime LOGIN : geen keuze van certificaat mgelijk bij de authentificatie LOGIN : geen tegang tt het gevraagd dssier f nleesbaar dr de server INVOER PER BESTAND XML Nut van de ptie inver via bestand XML Futmelding bij de uplad van een XML bestand XML Gebruik van het bestand XSD imprt XML Nut van het bestand XSD exprt XML Bestand exprt.xml inlezen in Excel XML Bestand exprt.xml imprteren in MS Access FOUTMELDINGEN NA HET INLOGGEN Futmelding bij het wisselen van een tabblad INVOER PER SCHERM Ingeverde vergunning nvindbaar Kadastraal plan en legger Bendigd prfiel vr dwnladen Cntactpersnen vr het gebruik van het plan Afdrukken p schaal...17 FAQ_URBAIN_NL dc 1/23

2 1. ALGEMEEN 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN Q : He krijg ik tegang tt de tepassing URBAIN? De tepassing URBAIN is gratis tegankelijk vr de gemeenten. Ze is beschikbaat p Internet en er dient geen sftware geïnstalleerd te wrden p de harde schijf van de gebruiker, behalve bij gebruik van de E-ID. Het Cllege van Burgemeester en schepenen hebben de keuze en duidt fwel meerdere gebruikers aan, fwel een verantwrdelijke die de gebruikers vr zijn gemeente kan inveren. Het frmulier m vlmacht te te kennen f in te trekken staat nder de rubriek Dcumentatie van de tepassing. Het luik Dcumentatie is steeds tegankelijk, zelfs vr wie ng niet als gebruiker pgenmen is in het gegevensbestand. Tp 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke Q : Ik werd dr het Cllege van Burgemeester en schepenen aangeduid als verantwrdelijke vr mijn gemeente. He ver ik de gebruikers van mijn gemeente in? Kan ik zelf k aangiftes inbrengen? De verantwrdelijke heeft de rechten van een gewne gebruiker maar heeft bvendien tegang tt het gebruikersbeheer vr zijn gemeente dr middel van de ptie Gebruikersbeheer in het menu Dcumentatie. Om gebruikers te schrappen p het icn met de prullenbak klikken. Om gegevens van een gebruiker te wijzigen p het icn met het ptld klikken. Onder de naam van de gemeente staat een knp die telaat m een nieuwe gebruiker te te vegen FAQ_URBAIN_NL dc 2/23

3 Het scherm vr de teveging van nieuwe gebruikers en de wijziging van gegevens ver bestaande gebruikers bevat de vlgende elementen: natinaal nummer (rijksregister) naam van de gebruiker een adres dat uniek is vr de gebruiker een adres vr de verzending van de ntvangstmeldingen (kan adres van het diensthfd zijn) gebruikersrl en prfiel Tp FAQ_URBAIN_NL dc 3/23

4 2. LOGIN PROBLEMEN 2.1 LOGIN : identificatie van de gebruiker Q : Urbain is een webtepassing die beschikbaar is p Internet. Wil dat zeggen dat iedereen de inlichtingen p de aanvragen in kan zien? De webtepassing hudt in dat de gebruiker zich identificeert m tegang te krijgen. De identificatie verlpt fwel via de elektrnische identiteitskaart fwel via een burgertken. Na identificatie cntrleert het prgramma f de bewuste persn dr de gemeente gemandateerd werd m het te penen en te gebruiken. Zniet krijgt die persn geen tegang tt de gegevens van de tepassing. Tp 2.2 LOGIN : elektrnische identiteitskaart Q : Ik bezit geen lezer vr een elektrnische identiteitskaart. Bestaat er een andere tegangsmgelijkheid tt het prgramma? Je kan je k aanmelden met een burgertken. Als je al beschikt ver een tken vr een andere tepassing (Tax-n-web bijvrbeeld), dan kan je dat k vr Urbain gebruiken. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 4/23

5 2.3 LOGIN : aanvraag burgertken Q : Ik heb geen burgertken. He kan ik er één krijgen? U kunt gratis een tken aanvragen via de rubriek «On-line diensten» van het prtaal van de Belgische verheidsdiensten Onderaan de pagina bevindt zich een rubriek Tp nline diensten met een link naar het scherm vr de aanvraag van een burgertken Klik p het kader «Uw accunt aanmaken». Het vlgende scherm beschrijft de prcedure vr de registratie van een gebruiker en van de aanvraag van een tken. Klik p de knp Drgaan. In een vlgend scherm wrdt u verzcht m bepaalde gegevens van uw identiteitskaart en uw SIS-kaart in te geven. FAQ_URBAIN_NL dc 5/23

6 Daarna wrdt u gevraagd een gebruikersnaam en een paswrd te kiezen. Klik p de knp Inschrijven, daarna p Mijn prfiel en vervlgens p Een nieuw tken aanvragen. In het vlgende scherm wrdt uw adres gevraagd. U ntvangt een mail waarin u gevraagd wrdt uw tken te activeren. Dr te klikken p de link, wrdt u naar de activeringspagina geleid. Geef uw gebruikersnaam en paswrd in en klik p Lgin. Een paar dagen later ntvangt u uw tken per pst. De helpdesk van FEDICT is bereikbaar via telefn f Telefn: Telefax: 02/ adres: Tp FAQ_URBAIN_NL dc 6/23

7 2.4 LOGIN : gebruik burgertken Q : Ik bezit een tken vr Tax-n-Web maar niet vr URBAIN. Je burgertken vr Tax-n-Web, f vr een ander prgramma in E-Gv is k perfect bruikbaar vr URBAIN. Tp 2.5 LOGIN : inver niet vrzien in het peningsscherm Q : In het scherm Welkm in de tepassing URBAIN vindt ik de pties inver per bestand en inver per scherm" niet terug. Enkel de pties van de grep "dcumentatie" zijn beschikbaar. Je bent niet pgenmen in de lijst van gebruikers die aangeduid werden dr een Cllege van Burgemeester en schepenen. Ga na f de gemeente het vlmachtfrmulier ingevuld en pgestuurd heeft naar de Algemene Administratie van de Patrimniumdcumentatie. Zdra de tegang vr de gebruikers f de verantwrdelijke peratineel is zal per mail een ntvangstbewijs verstuurd wrden. Als de gemeente een verantwrdelijke aangeduid heeft kan hij je eventueel tevegen aan de lijst van gebruikers. Mcht blijken dat de tegang, ndanks het drsturen van de vlmacht, niet peratineel is, infrmeer f de dienst gegevensinzameling en uitwisseling van de Algemene administratie van de Patrimniumdcumentatie het vlmachtfrmulier wel degelijk ntvangen en verwerkt heeft Om tegang te krijgen tt de testmgeving vlstaat een mail aan het adres met pgave van de gemeente, je natinaal nummer, je naam en adres. Tp 2.6 LOGIN : vlmacht en tegang tt test- en prductiemgeving Q : De gemeente heeft me p het vlmachtfrmulier aangeduid als gebruiker vr de prductiemgeving. Heb ik k tegang tt de testmgeving? Persnen aan wie een vlmacht werd verleend dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen vr het gebruik van de prductiemgeving, krijgen autmatisch k tegang tt de testmgeving. Er zijn evenwel gebruikers in de testmgeving die geen tegang hebben tt de prductiemgeving (vb. vlmacht ng niet ntvangen, leveranciers van sftware vr de gemeentebesturen). Tp FAQ_URBAIN_NL dc 7/23

8 2.7 LOGIN : futmelding «authenticatie_200» Q : Bij het inlggen krijg ik de futmelding Authenticatin_200. Nadat het URL adres van de testmgeving ingeverd is, wrdt de tepassing drverbnden met een authentificatieprcedure. Waarschijnlijk heb je deze pagina al tegevegd aan je favrieten. Om dit p te lssen met je de url die aan je favrieten gelinkt is pgeven. Je kan daarvr in de favrieten met de rechtermuisknp p de link klikken en de gegevens van de url pvragen in de ptie eigenschappen. De juiste url van de testmgeving is : (underscre na CCFF) En dit is die van de prductiemgeving : (underscre na CCFF) Tp 2.8 LOGIN : welke kaartlezer vr de elektrnische identiteitskaart? Q : Welke kaartlezers zijn geschikt vr gebruik met URBAIN? Je vindt alle ndige infrmatie ver de cmpatibele mdellen p de webpagina Een eenvudige lezer znder klavier vlstaat vr URBAIN. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 8/23

9 2.9 LOGIN : installatie van de sftware Belgium Identity Card Runtime Q : He wrdt de sftware eid geïnstalleerd? Als de kaartlezer ng niet werd geïnstalleerd p uw PC, dient u de sftware eid Quick Install te dwnladen p de website nder de rubriek «He installeer je de E-id?», Kies vervlgens het besturingssysteem van uw PC (meestal Windws). Het te dwnladen bestand heet eid Quick Installer (url : FAQ_URBAIN_NL dc 9/23

10 Het verdient aanbeveling m na de installatie van dit bestand de PC te herstarten. Sla uw werk p alvrens het herstarten te bevestigen met «ja»! Na het herstarten met u waarschijnlijk de installatie van het certificaat meten bevestigen. Tp 2.10 LOGIN : geen keuze van certificaat mgelijk bij de authentificatie Q : De authentificatieprcedure vindt geen authentificatiecertificaat, hewel mijn identiteitskaart in de lezer zit. Als het scherm geen enkel certificaat weergeeft, dient u na te gaan f de sftware Belgium Identity Card Run-time ged gecnfigureerd werd. Hiervr pent men de sftware Belgium E-ID en selecteert de E-ID viewer. In het menu Tls kiest men Optins. De ptie Registreer certificaten bij het insteken van de kaart met aangevinkt zijn. Om te testen f je kaartlezer en het authentificatiecertificaat crrect geïnstalleerd zijn kan je je eigen gegevens pvragen in het rijksregister met de link https://www.mndssier.rrn.fgv.be. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 10/23

11 2.11 LOGIN : geen tegang tt het gevraagd dssier f nleesbaar dr de server Q : Ik krijg geen tegang tt het lgin scherm. De tepassing signaleert dat de tegang tt de tepassing werd geweigerd.. Waarschijnlijk bevat de url een fut. Meestal gaat het m een spatie (in het adres vertaald als %20) na CCFF, terwijl die digit eigenlijk een nderlijnstreep dient te zijn (_). Tp FAQ_URBAIN_NL dc 11/23

12 3. INVOER PER BESTAND 3.1 XML Nut van de ptie inver via bestand Q : He kan ik de ptie inver via bestand gebruiken? Er kan ingeverd wrden via de uplad van een XML bestand dat aangemaakt werd met behulp van gegevens van een andere tepassing vr het beheer van stedenbuwkundige attesten. De structuur van dat XML bestand staat beschreven in het bestand XSD imprt dat kan gedwnlad wrden vanuit de grep dcumentatie. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 12/23

13 3.2 XML Futmelding bij de uplad van een XML bestand Q : Nadat ik een XML geselecteerd heb krijg ik één f meer futmeldingen. De sftware vert een dubbele cntrle uit p het XML bestand - eerst wrdt gecntrleerd f het bestand beantwrdt aan de XSD structuur (imprt) ; de gebruiker kan die cntrle k zelf uitveren aan de hand van een XML editr - daarna wrden andere validatiecntrles uitgeverd m futen p te spren die via het nazicht in het XSD schema niet zuden pgemerkt zijn (maakt de kadastrale afdeling, bijvrbeeld, wel degelijk deel uit van de administratieve gemeente?). Als het XML bestand één f meer futen bevat wrdt dit p het scherm aangegeven. Geen enkele fiche wrdt dan in URBAIN pgeslagen. In dat geval met het bestand verbeterd en herpgeladen wrden. U kan het geweigerde bestand eveneens versturen naar het adres met de vraag m de rzaak van de futmelding te nderzeken. Als wij de fut vinden en ze zelf kunnen verbeteren, dan sturen we het verbeterde XML-bestand terug per mail. Dit bestand met dan enkel ng pnieuw pgeladen wrden. Het is evenwel belangrijk m na te gaan f de futmeldingen verrzaakt wrden dr een fute extractie f dr een verkeerde inver in de brnapplicatie. De verdelers van beheerprgramma s vr buwaanvragen hebben cnstant tegang tt de testmgeving en kunnen hun klanten helpen met het verbeteren van XML bestanden die futen bevatten. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 13/23

14 3.3 XML Gebruik van het bestand XSD imprt Q : Wat det de ptie XSD imprt in de rubriek Dcumentatie? Met die ptie kan het XSD bestand gedwnlad wrden dat de gedetailleerde structuur bevat vr het XML bestand. De structuur en eigenschappen van de verschillende grepen en elementen wrden gedefinieerd, zals bijvrbeeld : het srt gegeven (numeriek, tekst, datum) het verplicht f ptineel karakter de beperking van de mgelijke waarden tt een vraf gedefinieerde lijst de minimum- f maximumwaarde. Als de gemeente haar vergunningen beheert in een zelf ntwrpen relatinele database, kan een extractie gemaakt wrden in de vrm van een XML-bestand. Het ntwerpen van deze extractie vraagt een behrlijke kennis van infrmatica. Daarm k is de mgelijkheid vrzien m de infrmatie ver de vergunningen manueel via schermen in te veren. Tp 3.4 XML Nut van het bestand XSD exprt Q : Waarvr dient de ptie XSD exprt in de rubriek Dcumentatie? Bij een pzeking kan het resultaat van de cnsultatie geëxprteerd wrden in de vrm van een XML bestand. Als men het bestand exprt xml pent met een brwser ziet men allerlei cdes (tags) en het bestand is nauwelijks expliteerbaar. Om dit XML te kunnen penen in een ander prgramma (een specifieke XML editr zals Altva XMLSpy, Excel, Access,..) met de structuur van het XML bestand gekend zijn. Die structuur is beschreven in het bestand exprt220_datum.xsd, dat men bij vrkeur in dezelfde map als het exprt.xml bestand pslaat. Tp FAQ_URBAIN_NL dc 14/23

15 3.5 XML Bestand exprt.xml inlezen in Excel Q : Kan ik het bestand exprt.xml penen in Excel? Vanaf de versie Excel 2003 kan men het bestand exprt.xml penen p de vlgende manier : een dssier URBAIN exprt aanmaken het bestand exprt220_datum.xsd penen via de ptie XSD exprt van het menu en het pslaan in de map URBAIN exprt het bestand exprt.xml kpiëren naar dezelfde map het bestand exprt.xml met de rechtermuisknp aanklikken, de ptie Openen met aanwijzen en vervlgens Micrsft Office Excel aanklikken met de linkermuisknp na het pstarten van Excel wrdt het venster XML penen getnd de ptie XML lijst aanklikken en bij het vlgende scherm bevestigend antwrden. Tp 3.6 XML Bestand exprt.xml imprteren in MS Access Q: Kan ik het bestand exprt.xml penen in Access? Vanaf de versie Access 2003 kan men het bestand exprt.xml in Access penen p de vlgende manier : een dssier URBAIN exprt aanmaken het bestand exprt220_ xsd penen via de ptie XSD exprt van het menu en het pslaan in de map URBAIN exprt het bestand exprt.xml kpiëren naar dezelfde map Access penen en een nieuwe database maken In het menu Bestand kies Externe gegevens phalen vervlgens Imprteren Bestandstype XML Selecteer het bestand exprt.xml In het scherm XML-bestand imprteren, klik p Opties en kies Structuur en gegevens en vervlgens OK U zal vier nieuwe tabellen aantreffen, waarvan de tabel Item220 de basisinfrmatie ver de vergunningen bevat Open de structuur van de tabel Item220 en maak een primaire sleutel p het veld Identifier Open de ptie Extra-Relaties Veg de 4 tabellen te en verbindt het veld Identifier van de tabellen Percelen, Persnen en Kavels met hetzelfde veld in Item220 (dr het te slepen en ls te laten p Identifier van Item220) Sluit het venster relaties en sla deze p. De gegevens kunnen nu bekeken en geëxpliteerd wrden met behulp van frmulieren, queries, rapprten, enz Tp FAQ_URBAIN_NL dc 15/23

16 4. FOUTMELDINGEN NA HET INLOGGEN 4.1 Futmelding bij het wisselen van een tabblad Q: Tijdens het gebruik van de applicatie krijg ik de vlgende futmelding wanneer ik wens ver te schakelen naar een ander tabblad: javax.servlet.jsp.jspexceptin : Cannt find bean: "item220frm" in scpe: "sessin" Dit prbleem is te wijten aan een slechte cnfiguratie van de brwser. In het menu Extra van Internet Explrer, kies Internet-pties Tabblad Algemeen Tijdelijke internet-bestanden Instellingen Wanneer met er p nieuwe versies van pagina s wrden gecntrleerd? Kies de ptie «autmatisch». Tp 5. INVOER PER SCHERM 5.1 Ingeverde vergunning nvindbaar Q: Ik heb vergunningen ingeverd in de schermen van URBAIN maar mensen van het kadaster melden mij dat ze deze niet kunnen terugvinden. A: Om te beginnen kan u nagaan f de ingeverde vergunningen werden pgeslagen in het systeem met behulp van de ptie pzeking in het menu aangifte. Als u de ingeverde vergunning niet vindt dan hebt u deze waarschijnlijk niet pgeslagen. Nadat u uw vergunning vlledig heeft ingegeven dient u p de knp verzenden te klikken vraleer een vlgende vergunning in te veren. Het is k mgelijk dat u de vergunning heeft ingeverd in de testmgeving i.p.v. in de prductiemgeving. Er is een link naar de twee mgevingen vanaf de prtaalsite van de FOD Financiën (rubriek E-services). FAQ_URBAIN_NL dc 16/23

17 6. Kadastraal plan en legger 6.1 Bendigd prfiel vr dwnladen Q: Welk prfiel is ndig m de kadastrale legger en het kadastraal plan te kunnen dwnladen? A: Alle prfielen geven tegang tt de ptie dwnladen. De gegevens zijn echter enkel beschikbaar in de prductiemgteving. 6.2 Cntactpersnen vr het gebruik van het plan Q: Tt wie kan ik me richten vr infrmatie ver de gegevens van het kadastraal plan en de bijhrende sftware. A: Mailadres Tel: 0257/ 63431: Filip Creman 6.3 Afdrukken p schaal Q: He kan ik afdrukken p een bepaalde schaal? A: Hierna wrdt de werkwijze uiteengezet vr de sftware TatukGisViewer en ArcReader FAQ_URBAIN_NL dc 17/23

18 TatukGISViewer Selecteer één van de vrgedefinieerde schalen uit de keuzelijst f geef een schaal naar keuze in (inclusief de «1 :»!) + <ENTER>, de kaart past zich aan de gekzen schaal aan : FAQ_URBAIN_NL dc 18/23

19 Selecteer de tl <PRINT> (sneltets = <ctrl>p) FAQ_URBAIN_NL dc 19/23

20 Kies uit de mgelijkheden : simple, met legende f met legende en «minimap» Pas indien gewenst de titel aan Stel, indien gewenst, de vrkeursinstelling van het afdrukken in (niet p schaal zetten aanvinken) Het afdrukken gebeurt vlgens de geselecteerde schaal. FAQ_URBAIN_NL dc 20/23

21 ArcReader Ga naar <Layut View> met de knp Opgepast, deze handeling past de schaal van de kaart aan Selecteer de gewenste schaal f geef rechtstreeks <enter> vr 1 :1250 FAQ_URBAIN_NL dc 21/23

22 Selecteer de printer en definieer de vrkeursinstelling met <PageSetup> FAQ_URBAIN_NL dc 22/23

23 Druk de kaartzne af met de knp <Print> Om een technisch prbleem te melden : Om een vraag te stellen ver het gebruik van de applicatie : FAQ_URBAIN_NL dc 23/23

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa SSO Live@edu Op het Zernike Cllege 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa Inleiding SSO staat vr Single Sign-On, dat wil zeggen: eenmalig aanmelden. Zals de titel duidelijk maakt is deze SSO bedeld

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxemburg Generic Excel CDB Handleiding nvember 2013 www.gs1belu.rg The glbal language f business Deel III: He gegevens intrduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1 Inleiding In vergelijking

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Deze beschrijving legt uit he een student zelf in TrajectPlanner kan inlggen en zijn gegevens zien. De vlgende nderdelen wrden behanded: Inhud 1.

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Meerdere leveranciers per artikel

Meerdere leveranciers per artikel Kluwer sftware T +32 (0)9 240 92 40 1. Releases VERO Meerdere leveranciers per artikel Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Nee Zmer 2012 (75) 2. Van tepassing p VERO-Admin, Aankpbeheer. 3. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ)

Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) Handleiding Livestreaming & Veelgestelde vragen (FAQ) SD Wrx Learning Juni 2017 Inhudspgave 1 Deelnemen aan Livestream 3 2 Technische vereisten m deel te nemen aan Livestream 3 3 Veelgestelde vragen (FAQ)

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken.

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken. Windws 7 Eduram p Windws 7 Vraf 1. Laat Windws je draadlze netwerken beheren We gaan ervan uit dat je je draadls netwerk beheerd wrdt dr Windws. Dit is niet altijd het geval - bijvrbeeld met de Juniper

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen Sft33 V8 - D-m@x V3: Belangrijkste wijzigingen 1. UUR Bij het inbrengen van de zrgen is het nu mgelijk m een uur in te brengen. In Sft33: Het uur is facultatief. Bij afdruk agenda wrdt het uur vermeld.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers Online aanvraagfrmulier vr het aanvragen van artikelen, beken en/f prefschriften: Erasmus MC-medewerkers Nieuw accunt aanmaken : Via de website van de Medische Biblitheek: Kies aan de rechterkant vr Quicklink

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks)

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks) STUDENTENVOORZIENINGEN DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË Handleiding vr examenmbudsen ver gebruik van vrleessftware (examenlaptps en Windws 8 TG USB sticks)

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Informatica-ondersteuning aan de KU Leuven. ICT-diensten voor studenten

Informatica-ondersteuning aan de KU Leuven. ICT-diensten voor studenten Infrmatica-ndersteuning aan de KU Leuven ICT-diensten vr studenten ICTS Centrale infrmaticadienst vr studenten en persneel W. de Crylaan 52 3001 Heverlee www.kuleuven.be/icts/studenten icts@kuleuven.be

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dcs@Wrk Wat is Dcs@Wrk? Dcs@Wrk is een nderdeel van MbileIrn die het mgelijk maakt m p een veilige manier verbinding te maken met uw SharePint sites. Uw testel dient verbnden te zijn

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Orfeus online

Handleiding ZorgMail Orfeus online Handleiding ZrgMail Orfeus nline VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

SAGA ESS. Internet Explorer Bureaubladver sie. Internet Explorer Tegelversie

SAGA ESS. Internet Explorer Bureaubladver sie. Internet Explorer Tegelversie SAGA ESS Versie 21/03/2017 De persneelsleden kunnen via intranet f internet het uurrster raadplegen en wensen aanvragen. Dit kan enkel tijdens de peride dat men in dienst is. 1 Waar vinden we de webapplicatie?

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB Inhudspgave ALGEMEEN 3 Infrmatie ver Web-BVB 3 Wat is Web-BVB? 3 Systeemeisen 3 Bereikbaarheid Web-BVB 3 Gebruikersrllen 4 STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE 5 Inlggen 5 Inlggen 5 Wachtwrd

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie