MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 13 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Top-Care Holding BV als verkrijger en R-ELAN Poliklinische Revalidatiezorg BV Pagina 1/17

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vertrouwelijkheid 4 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 5 2. Gegevens over de concentratie 7 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders Mee te zenden documenten 17 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3a Bijlage 3b Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Overnameovereenkomst [vertrouwelijk] Begroting [vertrouwelijk] Informatiebrief cliënten R-Elan Informatiebrief cliënten Top-Care Goedkeuring Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland [vertrouwelijk] Volmacht Top-Care Holding BV Volmacht R-Elan Poliklinische Revalidatiezorg BV Pagina 2/17

3 INLEIDING Voorgenomen concentratie Top-Care Holding BV (hierna: "Top-Care") en R-ELAN Poliklinische Revalidatiezorg BV (hierna: "R-Elan") zijn beide erkende expertisecentra verbonden aan Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (hierna: "Ciran"). Ciran is een op grond van de WTZi erkende instelling in Nederland en verleent medisch specialistische poliklinische revalidatiezorg ( Jaarlijks worden ruim patiënten behandeld op meer dan 20 locaties door heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Venlo. De poliklinische revalidatiezorg wordt uitgevoerd door interdisciplinair werkende teams van revalidatieartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Ciran besteedt een deel van de poliklinische revalidatiebehandeling uit aan zogenaamde expertisecentra. Dit zijn gespecialiseerde, zelfstandige zorgverleners, die een samenwerkingsovereenkomst met Ciran hebben gesloten en die volgens het Ciran concept werken (zorginhoudelijke visie, kennis, methoden). Ciran sluit de geneeskundige behandelovereenkomst met de patiënt en biedt haar patiënten de mogelijkheid om een aan haar verbonden expertisecentrum te selecteren voor de uitvoering van het behandelplan. De expertisecentra beschikken over fysiotherapeuten en psychologen die aan de (aanvullende) opleidingseisen van Ciran voldoen en voeren het behandelplan uit volgens de protocollen en onder de medische eindverantwoordelijkheid van (de revalidatiearts/medisch specialist van) Ciran en met gebruikmaking van de faciliteiten van Ciran op het gebied van o.a. ICT en opleiding. Top-Care verzorgt op haar locaties in Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Venlo en Zwolle de uitvoering van een gedeelte van de poliklinische revalidatiebehandeling onder de supervisie en medische eindverantwoordelijkheid van de revalidatieartsen van Ciran. R-Elan doet hetzelfde op haar locatie in Breda. Top-Care is voornemens om 100 procent van de aandelen in R-Elan van de huidige aandeelhouders, tevens de oprichters van R-Elan, te verwerven. Betrokken organisaties De voor de concentratie betrokken organisaties zijn enerzijds Top-Care (de overnemende organisatie) en anderzijds R-Elan (de organisatie waarover zeggenschap wordt verkregen). Pagina 3/17

4 Top-Care en R-Elan gaan ervan uit dat zij als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg ("Wmg") kunnen worden aangemerkt. Zorg doen verlenen door ten minste 50 personen Bij Top-Care zijn circa 125 zorgprofessionals werkzaam (per 1 januari 2015) op een totaal van circa 150 medewerkers. Bij R-Elan zijn 9 zorgprofessionals werkzaam. Partijen menen dat de voorgenomen concentratie bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld dient te worden, omdat Top-Care in de regel door ten minste 50 personen zorg doet verlenen. Aangezien bij R-Elan minder dan 50 personen werkzaam zijn, voldoet R-Elan zelf niet aan de criteria voor een melding van een concentratie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Partijen melden de voorgenomen transactie hierbij op grond van artikel 49a Wmg. VERTROUWELIJKHEID Deze melding vermeldt welke documenten en/of passages door partijen als vertrouwelijk worden aangemerkt. De partijen verzoeken de NZa om deze passages als vertrouwelijk aan te merken. Pagina 4/17

5 GEGEVENS CONCENTRATIE 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders - handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en telefaxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon De betrokken organisaties zijn enerzijds Top-Care en anderzijds R-Elan. Top-Care: R-Elan: Top-Care Holding BV R-ELAN Poliklinische Revalidatiezorg BV Kazernestraat 12 Liesstraat NL Venlo 4838 GT Breda T: T: Kvk: Kvk: Contact: [ ] Contact: [ ] E: [ ] E: [ ] Voor beide partijen treedt Boels Zanders Advocaten als gemachtigde op. Boels Zanders NV Postbus AL Venlo mr. J.J.M. Oehlen/mr. J.M.A. Wintgens T: E: 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Top-Care Top-Care is een houdstermaatschappij. Top-Care is een dochtervennootschap van Wielco BV. Wielco BV maakt deel uit van het concern van NPM Capital NV. Pagina 5/17

6 Top-Care heeft drie dochtervennootschappen: Top-Care Health Services BV (100%), Ciran Zwolle BV (51%) en Workers Health Solutions BV (100%). Workers Health Solutions BV is actief op het gebied van zorg- en verzuimbeheer. Top-Care Health Services BV en Ciran Zwolle BV zijn beiden actief als erkend expertisecentrum van Ciran op basis van een met Ciran gesloten samenwerkingsovereenkomst. Een gedeelte van de resultaatgerichte poliklinische revalidatiebehandeling volgens het door Ciran vastgestelde behandelplan wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team van behandelaars van het expertisecentrum (fysiotherapeuten, psychologen), onder supervisie van de revalidatieartsen van Ciran. Patiënten komen in aanmerking voor de revalidatiezorg van Ciran na verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De zorg is bedoeld voor volwassen patiënten, met minimaal één van onderstaande klachten: chronische klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat chronische pijnklachten chronische vermoeidheidsklachten R-Elan R-Elan is eveneens actief als erkend expertisecentrum van Ciran op basis van een met Ciran gesloten samenwerkingsovereenkomst. De zorg die R-Elan biedt is gericht op het herstel van het functioneren van de patiënt volgens de behandelmethoden van Ciran. Hierbij worden de klachten zowel via een medisch technisch als medisch filosofisch denkbeeld behandeld, waarbij de mobiliteit van geest een sleutelrol speelt. De intensieve training op zowel fysiek als mentaal vlak wordt onder supervisie van de revalidatieartsen van Ciran door een gespecialiseerd behandelteam uitgevoerd dat bestaat uit zowel fysiek als mentaal trainers. Binnen het centrum staat het opnieuw participeren in het dagelijks leven centraal. Werkhervatting en werkbehoud zijn hierin belangrijke factoren. Ciran expertisecentra Top-Care en R-Elan zijn beide erkende expertisecentra verbonden aan Ciran. Zij hebben beide een samenwerkingsovereenkomst met Ciran gesloten, waarin zij onder de voorwaarden van die overeenkomst door Ciran als een erkend expertisecentrum zijn aangesteld voor de uitvoering van een gedeelte van de poliklinische revalidatiebehandeling volgens de zorgmethodiek van Ciran. Top-Care en R-Elan zijn aparte entiteiten en zijn niet in concernverband met elkaar of met Ciran verbonden. Pagina 6/17

7 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Zie tabel onder Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Top-Care en R-Elan zijn beiden zorgaanbieder. 1.5 Geef voor elke van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Top-Care doet in de regel door 125 personen zorg verlenen. Bij Top-Care zijn derhalve meer dan 50 zorgverleners werkzaam. Bij R-Elan zijn 9 zorgverleners werkzaam. 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Top-Care verkrijgt de uitsluitende zeggenschap over R-Elan door verwerving van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van R-Elan. Top-Care en de huidige aandeelhouders van R-Elan hebben daartoe een koopovereenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de goedkeuring van de NZa dan wel de bevestiging van de NZa dat de zorgspecifieke concentratietoets niet van toepassing is op de voorgenomen transactie en haar goedkeuring niet is vereist (Bijlage 1 [vertrouwelijk]). Na de overname worden de huidige activiteiten van R-Elan voortgezet binnen de groep van Top-Care. De verwerving van zeggenschap over een onderneming kwalificeert als een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw. Pagina 7/17

8 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). De huidige activiteiten van R-Elan worden na de concentratie voortgezet als dochtervennootschap van Top-Care. R-Elan blijft een door Ciran erkend expertisecentrum en de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen Ciran en R- Elan zal dan ook onverkort worden voortgezet. Ciran heeft haar goedkeuring aan de voorgenomen concentratie verleend. De overname (levering van aandelen) zal worden gerealiseerd binnen vijf werkdagen, nadat de goedkeuring van de NZa wordt verkregen dan wel de bevestiging van de NZa wordt verkregen dat de zorgspecifieke concentratietoets niet van toepassing is op de voorgenomen transactie en haar goedkeuring niet is vereist. De samenwerkingsovereenkomst tussen R-Elan en Ciran wordt na de overname voortgezet. Integratieproblemen zijn niet aan de orde. Beide organisaties maken reeds gebruik van dezelfde automatiseringssystemen (van Ciran) en werken volgens dezelfde criteria en behandelprotocollen (van Ciran). De zorgprofessionals van beide organisaties voldoen op grond van de door Ciran gestelde criteria aan dezelfde vereisten ten aanzien van vakbekwaamheid en opleiding. De voorgenomen concentratie heeft geen (negatieve) gevolgen voor het aanbod aan beschikbare zorg voor de patiënten van Ciran, R-Elan en/of Top-Care. Het zorgaanbod zal groter worden (nieuwe locatie met een grotere capaciteit), maar qua inhoud hetzelfde blijven. Bij R-Elan is het gewenste specialisme voor de uitvoering van de behandelingen vertegenwoordigd. Door de verhuizing beschikken de cliënten van R-Elan over een ruimere en beter geoutilleerde vestiging dan voorheen in de beperkte behuizing het geval kon zijn. Door de hogere beschikbaarheid van faciliteiten (waaronder ook ruimtes) is een cliëntvriendelijkere planning en consistentere behandeling mogelijk. De nieuwe locatie (1.000m2) heeft een meer representatieve uitstraling en biedt een groeimogelijkheid tot behandelen van 400 cliënten per jaar. Opgemerkt zij dat de organisatorische kant van de ook anderszins benodigde verhuizing, vooruitlopend op de voorgenomen concentratie, reeds gedurende in de Pagina 8/17

9 maanden maart en april heeft plaatsgevonden. Fysiek is verhuisd gedurende twee dagen, in welke periode geen patiëntplanning toegestaan is geweest. Het gehele verhuizingsproces is zonder problemen verlopen. Het management over R-Elan zal vanaf de overnamedatum worden voortgezet door Top-Care. Het huidige management van R-Elan zal de overgang naar Top-Care begeleiden. Na de concentratie zullen de volgende backoffice activiteiten geconcentreerd gaan worden: Financiële activiteiten en ondersteuning; Inkoopkanalen en voorwaarden; Analyses, verslaglegging en resultaatrapportages t.b.v. directieoverleg met Ciran; P&O activiteiten; Kwaliteitsbewaking en certificering Planningsmethodiek en geautomatiseerde planning; ICT faciliteiten en werkzaamheden; Efficiëntere bedrijfsprocessen, inherent aan de grotere organisatie. Partijen verwachten de concentratie van de backoffice activiteiten in de periode juliseptember 2015 te effectueren. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. Partijen beogen met de concentratie een efficiënte(re) organisatie van en zorgverlening door R-Elan. Door de overname krijgt R-Elan toegang tot de bedrijfsprocessen van (het grotere) Top-Care en tot administratieve en financiële ondersteuning. De vraag naar behandelingen neemt toe en kan bij R-Elan, in de huidige vorm, nauwelijks ondergebracht worden. Voor R-Elan is een overname noodzakelijk om de voorziene groei en verdere professionalisering, waaronder de beoogde verhuizing naar een nieuwe bedrijfslocatie (in de huidige vestigingsplaats Breda) gelet op de daarvoor vereiste investeringen, te realiseren. Overname van R-Elan past in het beleid van Top-Care om haar activiteiten in Nederland met een aantal professionele centra, onder de vleugel van Ciran, uit te breiden. Pagina 9/17

10 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De huidige aandeelhouders van R-Elan zien grote voordelen in de beoogde samenvoeging met Top-Care, aangezien daarmee een samenwerking tussen R-Elan en de zeven bestaande expertisecentra van Top-Care tot stand wordt gebracht en R-Elan toegang krijgt tot diverse faciliteiten waarover zij thans niet beschikt, zoals de mogelijkheid van onderlinge uitwisseling van medewerkers, kennisdeling, gezamenlijk opleiding, concentratie van backoffice activiteiten en financiële ondersteuning. Om deze redenen, alsmede vanwege de benodigde investeringen in onder meer de nieuwe huisvesting van R-Elan, heeft een concentratie de voorkeur gekregen boven een zelfstandige voortzetting van het expertisecentrum en is de concentratie ook nodig om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Door de overgang van R-Elan naar Top-Care zal het mogelijk worden om de beoogde nieuwe huisvesting te realiseren, waardoor het eveneens mogelijk wordt om de voorziene groei te realiseren. De daarvoor vereiste investeringen kunnen door de huidige aandeelhouders niet worden gedaan. De begroting voor Ciran Breda is als Bijlage 2 [vertrouwelijk] bij deze melding gevoegd. Door de concentratie worden de volgende synergievoordelen verwacht: Het bundelen/combineren van opleidingen De onderlinge uitwisseling van medewerkers Kennisdeling Reductie van kosten als gevolg van een gezamenlijke backoffice Gezamenlijke huisvesting Top-Care heeft de synergievoordelen begroot op ten minste EUR [ ] op jaarbasis, welke kostenbesparing is meegenomen in de begroting van de beoogde groei van de activiteiten in Breda. Pagina 10/17

11 De concentratie heeft verder geen gevolgen voor de betrokken zorgaanbieders. Er zijn geen (externe) financiers betrokken. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. De concentratie heeft geen gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënten van R-Elan noch aan andere cliënten van Ciran of Top-Care. Het aanbod van zorg verandert niet, met dien verstande dat groei van de door R-Elan te verlenen zorg is voorzien. De continuïteit van de zorg aan de cliënten die in behandeling zijn op de locatie van R-Elan wordt door de samenwerkingsovereenkomst met Ciran verzekerd. 3.3 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. De concentratie heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg. Gelet op het feit dat R-Elan gehuisvest zal blijven in Breda, zal de verhuizing niet of nauwelijks effect hebben op de bereikbaarheid van R-Elan voor haar cliënten en de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Door de verhuizing beschikken de cliënten van R-Elan over een ruimere en beter geoutilleerde vestiging dan voorheen in de beperkte behuizing het geval kon zijn. Door de hogere beschikbaarheid van faciliteiten (waaronder ook ruimtes) is een cliëntvriendelijkere planning en consistentere behandeling mogelijk. De nieuwe locatie (1.000m2) heeft een meer representatieve uitstraling en biedt een groeimogelijkheid tot behandelen van 400 cliënten per jaar. Opgemerkt zij dat de organisatorische kant van de ook anderszins benodigde Pagina 11/17

12 verhuizing, vooruitlopend op de voorgenomen concentratie, reeds gedurende in de maanden maart en april heeft plaatsgevonden. Fysiek is verhuisd gedurende twee dagen, in welke periode geen patiëntplanning toegestaan is geweest. Het gehele verhuizingsproces is zonder problemen verlopen. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. De continuïteit van de zorg wordt door de concentratie geborgd. In de samenwerkingsovereenkomst met Ciran zijn de tussen R-Elan en Ciran overeengekomen prestaties, onder meer ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening, vastgelegd. Door de overgang naar Top-Care, een erkend expertisecentrum van Ciran met zeven locaties in Nederland, wordt geen risico voor de kwaliteit van de zorg voorzien. R-Elan en Top-Care zijn beide HKZ gecertificeerd (MSRZ: medisch specialistische revalidatiezorg) onder hetzelfde certificaat. Gelet op het feit dat beide organisaties reeds volgens het Ciran concept werken, zijn er geen cultuurverschillen. Het personeel is op de hoogte. De concentratie heeft geen gevolgen voor het personeel van R-Elan dan wel Top-Care. Er wordt niet verwacht dat personeel zal vertrekken. Eventueel vertrekkend personeel kan in de organisatie van Top-Care eenvoudig worden opgevangen. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context Pagina 12/17

13 a. Beschrijf ingeval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste te verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidszorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio('s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Niet van toepassing, gelet op de aard van de zorg. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen. Niet van toepassing. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. R-Elan en Top-Care hebben geen eigen cliëntenraden. Ciran heeft in pogingen ondernomen om een cliëntenraad in te stellen en deze te integreren met het patiëntenforum Ciran Community, met als doelstelling om te komen tot een centrale cliëntenraad voor zowel Ciran als de individuele expertisecentra. Voor de instelling van een cliëntenraad bleek toen geen animo te bestaan. Ciran heeft zich ten doel gesteld om zich dit jaar opnieuw sterk te maken voor de instelling van de gewenste (centrale) cliëntenraad. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: Pagina 13/17

14 - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Alle cliënten die hebben gekozen voor een uitvoering van de revalidatiebehandeling bij R-Elan zijn reeds schriftelijk op de hoogte gesteld van de overname door Top-Care. Een (geanonimiseerde) voorbeeldbrief is als Bijlage 3a bij deze melding gevoegd. Er zijn geen reacties op deze brief ontvangen. De concentratie heeft geen gevolgen voor hun behandeling. De cliënten hebben een behandelovereenkomst gesloten met Ciran. Die behandelovereenkomst wordt door hetzelfde team van behandelaars voltooid. Bij Top-Care verloopt de communicatie met cliënten langs elektronische weg, via de beveiligde Persoonlijke Patiënten Portal. Alle Top-Care cliënten hebben in hun inbox van deze Portal een soortgelijke brief ontvangen als de cliënten van R-Elan reeds ontvangen hebben. Een (geanonimiseerde) voorbeeldbrief is als Bijlage 3b bij deze melding gevoegd. Er zijn geen reacties op deze brief ontvangen. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. Niet van toepassing. R-Elan en Top-Care hebben geen ondernemingsraad. Bij Top-Care is in het verleden meermaals getracht een ondernemingsraad op te richten door middel van werving. Tijdens deze werving bleek er onder de werknemers geen animo te zijn tot het deel uitmaken van een ondernemingsraad. Wellicht is dit terug te voeren op de vigerende korte communicatielijnen, directe aanspreekstijl en de horizontale organisatie. Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Pagina 14/17

15 - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Inspraak van medewerkers is georganiseerd via inspraak en werkoverleg op vestigingsniveau. De werknemers van zowel R-Elan als Top-Care zijn tijdig tijdens deze werkoverleggen (mondeling) en op begrijpelijke wijze voldoende geïnformeerd over de voorgenomen concentratie. Daarop is door de medewerkers positief gereageerd. Vanuit de kring van werknemers zijn geen opmerkingen of aanbevelingen ontvangen. Bij Top-Care is het voornemen van de concentratie aan het personeel toegelicht in de drie navolgende overlegorganen: Kwartaalsgewijs directieoverleg met de verschillende vestigingen; Tweewekelijks overleg van de locatie overkoepelende bedrijfskundig ondersteuners; Tweewekelijks overleg van de consultants. Tevens heeft Top-Care al haar werknemers van de beoogde overname van R-Elan in kennis gesteld door middel op de bij Top-Care gebruikelijke wijze (Intranet). Omdat Top-Care tot heden geen cliënten heeft in de regio Breda (R-Elan) heeft dit zoals verwacht geen opmerkingen of vragen met betrekking tot de concentratie opgeleverd. Pagina 15/17

16 5.4 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Partijen hebben de voorafgaande goedkeuring van Ciran verlangd voor de voorgenomen overname van R-Elan, het door Ciran gecontracteerde expertisecentrum, door Top-Care. Ciran is tijdig en op begrijpelijke wijze voldoende geïnformeerd over de voorgenomen concentratie en heeft haar goedkeuring verleend. Het goedkeuringsbesluit van het bestuur en de raad van toezicht van Ciran is als Bijlage 4 [vertrouwelijk] bij deze melding gevoegd. R-Elan en Top-Care hebben geen eigen overeenkomsten met zorgverzekeraars; zij voeren immers revalidatiebehandelingen uit in opdracht en voor rekening van Ciran. Ciran heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, anders dan betaalovereenkomsten op grond waarvan cliënten het verzekerde gedeelte van de behandeling niet hoeven voor te financieren. Er zijn geen andere stakeholders bij de concentratie betrokken. 5.5 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. Niet van toepassing. 5.6 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: Pagina 16/17

17 - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Zie ten aanzien van Ciran het antwoord bij vraag Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. De overnameovereenkomst is als Bijlage 1 [vertrouwelijk] bij deze melding gevoegd en de begroting met betrekking tot R-Elan als Bijlage 2 [vertrouwelijk]. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. De volmachten van Top-Care en R-Elan zijn als Bijlage 5 en Bijlage 6 bij deze melding gevoegd. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. De informatiebrief aan alle bij R-Elan en Top-Care in behandeling zijnde patiënten zijn als Bijlage 3a en Bijlage 3b bij deze melding gevoegd. De bevestiging van de instemming van Ciran is Bijlage 4 [vertrouwelijk] bij deze melding gevoegd. Venlo, 13 mei 2015 Gemachtigden Deze zaak is in behandeling bij mr. J.J.M. Oehlen en mr. J.M.A. Wintgens Boels Zanders Advocaten Praktijkgroep Zorg Postbus AL Venlo T: +31 (0) E: E: Pagina 17/17

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten.

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13

Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13 Fysio- en Psychopol 2013 Bijlage 13 Naam bedrijf: Top-Care Health Services B.V. 1. Kort voorstellen: Wie zijn wij? Top-Care Health Services BV (hierna: Top-Care) is een organisatie die zich enerzijds profileert

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie