Milieubarometer voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubarometer voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case"

Transcriptie

1 voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011

2 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 2

3 De kern Op gestructureerde wijze inzicht in 3 resultaatgebieden, efficiency KPI s en een volledig maatregelenpakket De tool geeft inzicht in CO2 uitstoot, kosten en milieubelasting en biedt maatregelen De is een online meetinstrument dat milieuscore en -kosten, van de gehele bedrijfsvoering van een bedrijf /instelling, eenvoudig en snel inzichtelijk maakt Na het invullen van gegevens per milieuthema (energie, water, afval, goederenvervoer) toont de tool grafieken van 3 resultaatgebieden: CO2 uitstoot Milieukosten Milieubelasting De tool toont daarnaast efficiency KPI s (zoals CO2 per product) De tool geeft een uitgebreid maatregelenpakket om de milieuprestatie te verbeteren en kosten te besparen De module Goederenvervoer is speciaal ontwikkeld voor vervoerders en verladers. Deze module geeft inzicht in milieubelasting van eigen materieel en van het uitbestede goederentransport * Voor details zie onderdeel Aanpak De tool bestaat uit 5 stappen en is opgedeeld in 14 milieuthema s De milieubarometer bestaat uit 5 stappen*: 1. Barometer aanmaken (opgenomen in het Hoofdmenu) 2. Op maat maken (opgenomen bij onderdeel Finetuning) 3. Invullen 4. Resultaten bekijken 5. Tips Screenshot Boven in de tool zijn de stappen horizontaal weergegeven In de linker kant van het scherm zijn de Milieuthema s verticaal weergegeven Onderdeel Goederenvervoer bevindt zich net onder het midden 3

4 Aanpak Gemiddeld kunnen verladers en vervoerders de 5 stappen voor milieuthema goederenvervoer in ca. 1 dag voltooien* Stap Activiteiten Tijdsduur 1 Barometer aanmaken In een paar eenvoudige stappen: Maakt de gebruiker een account aan En kiest van welke jaren de gegevens vervolgens worden ingevoerd 5 min 2 Op maat maken In deze stap wordt de milieubarometer op maat gemaakt. Dit doet de gebruiker door alle milieuthema s (bijvoorbeeld: elektriciteit, emissies, afval) en onderliggende items die voor zijn/haar bedrijf van toepassing zijn te selecteren. Het thema Goederenvervoer heeft bijvoorbeeld items als kleine/middelgrote/grote vrachtwagens in kilometers of liters diesel. Door deze selectiestap worden bij de volgende stap Invullen alleen de invoerschermen zichtbaar die van toepassing zijn. Voordeel hiervan: Dit maakt de invoerschermen overzichtelijk Gebruiker krijgt een indruk van welke gegevens ingevoerd kunnen worden in de tool Milieuthema goederenvervoer: 30 min Alle milieuthema s*: 2 uur 3 Invullen In deze stap: Vult de gebruiker de items van de gekozen thema s uit de vorige stap in De gebruiker vult bij het item het volgende in: getallen, eenheden, milieukosten, status van de data (bijvoorbeeld geschatte of exacte data) Vervolgens selecteert de gebruiker het volgende thema en vult daar wederom alle items in. Dit herhaalt de gebruiker tot alle thema s ingevuld zijn Milieuthema goederenvervoer: 3 uur Alle milieuthema s*: 8 uur 4 Bekijken resultaten De resultaten zijn vervolgens zichtbaar in onderdeel Bekijken resultaten. In dit tabblad heeft de gebruiker inzicht in: 1. Efficiencyindicatoren 2. (incl. relatieve milieubarometers) NB. Exporteren van gegevens naar Excel 3. Milieukosten is mogelijk 2 uur 5 Tips De tool geeft in een gestructureerd overzicht maatregelen ter verduurzaming (bijvoorbeeld vermindering CO2 uitstoot) van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld voor goederenvervoer). Per maatregel is een uitgebreide uitleg gegeven en kan de status worden geregistreerd Milieuthema goederenvervoer: 2 uur Alle milieuthema s*: 4 tot 8 uur * Hierbij is er van uitgegaan: (a) dat de benodigde data beschikbaar is, (b) dat de gebruiker alle milieuthema s invult 4

5 Mensen & middelen Invoering is eenvoudig met beperkte expertise, tegen lage kosten maar met juiste bedrijfsgegevens Toegang tot bedrijfsinformatie is cruciaal Invoering van de vereist: Draagvlak bij Management Team. Hierbij dient het MT doelen te stellen op basis waarvan de maatregelen uit de kunnen worden gekozen Communicatie van de voortgang Betrokkenheid van uitvoerende medewerkers bij de implementatie van verbetermaatregelen Benodigde expertise (Business Analist, Business Controller, Kwaliteits- of Milieumedewerker) Door de gestructureerde opzet met volledige uitleg vraagt het invullen van de weinig expertise op het gebied van goederenlogistiek of andere milieuthema s (zoals energie, water, etc.) De gebruiker dient toegang te hebben tot eigen bedrijfsinformatie waarmee de gekozen (milieu)thema s kunnen worden ingevuld Indien de gebruiker (bijvoorbeeld vervoerder of verlader) zich beperkt tot het thema Goederenvervoer zijn gegevens van de thema s 1, 5, 11 en 15 benodigd (zie rechts) Kosten/investeringen zijn relatief laag Benodigde investering / kosten: Een licentie voor de bedraagt 181 voor de eerste 2 jaren Daarna kost een onderhoudslicentie 53 per jaar Mogelijk biedt de gemeente of branche-organisatie een gratis abonnement. Bekijk de lijst van aanbieders (klik hier) Benodigde gegevens: De tool bestaat uit de volgende (milieu)thema s: 1. Basisgegevens van bedrijf 2. Elektriciteit 3. Brandstoffen 4. Water & afvalwater 5. Emissies 6. (Gevaarlijk) Bedrijfsafval 7. Mobiele werktuigen 8. Woon-werkverkeer 9. Bezoekersverkeer 10. Zakelijk verkeer 11. Goederenvervoer 12. Compensatie 13. Kantoorpapier 14. Grondstoffen 15. Efficiency indicatoren Indien een thema van toepassing is voor het bedrijf en deze is geselecteerd door de gebruiker dan heeft de gebruiker gegevens nodig van dat thema. 5

6 Resultaat Met eenvoudige maatregelen kan een minimale CO2- en kostenreductie van 5% tot 15% worden gerealiseerd Algemene resultaten De tool: Toont jaarlijks scores van 3 resultaatgebieden: 1. CO2 uitstoot: Ook wel carbon- of CO2-footprint genoemd 2. Kosten: Het gaat hier om bedrijfskosten door emissies, bedrijfsafval, brandstoffen, etc. 3. Totale milieuscore: Deze wordt de genoemd. Dit is een gewogen totaalscore voor de totale milieubelasting. Dit is berekend met schaduwprijzen* De grafieken tonen welke milieuaspecten (zoals energie, afval, goederenvervoer) het meest bijdraagt aan het resultaat. Hiermee kan de gebruiker prioriteiten stellen Toont efficiency indicatoren Geeft een branchespecifiek maatregelenpakket Resultaten uit onderdeel Goederenvervoer Onderdeel Goederenvervoer geeft: Inzicht in milieubelasting (onder andere CO2-uitstoot) van transport met eigen materieel en van het uitbestede goederentransport Inzicht in de bijdrage van het onderdeel logistiek ten opzichte van de totale milieubelasting van het bedrijf (o.a. energiegebruik bedrijfspand, afvalinzameling, personenvervoer, goederentransport) Praktische tips: Om het goederentransport met eigen materieel te verduurzamen en kosten te besparen Voor verduurzaming van het uitbestede goederentransport Resultaten in de praktijk Met eenvoudige maatregelen, zoals weergegeven in onderdeel Tips, kunnen bedrijven 5 tot 15% op de kosten van brandstofverbruik, samenhangende CO2 uitstoot en onderhoud besparen De kostenbesparing door organisatorische en logistieke verbeteringen en samenhangende CO2 uitstoot komt daar nog eens bovenop * Schaduwprijzen weerspiegelen alle milieueffecten van betreffende milieuschadelijke stof. De totale milieubelasting door emissies en afvalstromen wordt hiermee in één KPI uitgedrukt. De milieubelasting wordt 6 hiermee inzichtelijk

7 Case Van Helvert Metalen maakt jaren lang succesvol gebruik van de Case Van Helvert Metalen Van Helvert Metalen werkt vanaf 1998 met de. Het bedrijf is actief in het inzamelen, verwerken en verhandelen van metaal. Het gebruik van de maakt een structurele duurzaamheidsaanpak mogelijk In de eerste vijf jaar bestond het bedrijf uit een klein gebouw met een grote open werf. In deze periode zijn de vervuiling en kosten door goederenvervoer met circa 35% afgenomen door de aanschaf van energiezuinige vrachtwagens en meer inzetten van bestelwagens Door afvalscheiding is de milieubelasting van het bedrijfsafval gehalveerd. Het gebruik van gas is met ruim een derde verminderd Van Helvert heeft duizenden euro's bespaard door bewust met afval, energie en transport om te gaan. De milieubelasting per euro omzet in 2006 is gedaald met 50% ten opzichte van 1998 Screenshot Van Helvert Metalen 7

8 Case Quaron heeft haar CO2 uitstoot en transportkosten aanzienlijk gereduceerd met de Case Quaron Quaron reduceert kilometer en transportkosten met de Uit de bleek dat vervoer vanuit milieu-oogpunt voor Quaron, distributeur van kwalitatief hoogwaardige industriële chemicaliën in Nederland en België, een belangrijk aandachtspunt is Het bedrijf heeft op basis van dit inzicht vaste leverdagen per regio ingesteld en neemt duurzame logistiek mee in beoordelingsgesprekken met haar vervoerders Eén van de maatregelen uit onderdeel Tips van de is het reduceren van de beleveringsfrequentie. Quaron heeft haar beleveringsfrequenstie op basis hiervan verlaagd. Dit is gerealiseerd door kosten in rekening te brengen voor sneltransporten. Het bedrijf bespaart door deze maatregel km per jaar en zoals Koos van Etten (QHSE manager bij Quaron NV in Zwijndrecht) aangeeft duizenden euro s aan transportkosten 8

9 Toepassing voor bijna alle bedrijven te gebruiken van begin tot eind van het verduurzamingsproces Koploper groepen Verladers Vervoerders Gemeenten Doelgroep PDL (info) Geïnteresseerden in Award Potentiële Awardwinnaars Awardwinnaars Criteria PDL & Zoektermen Strategie Tactiek Uitvoering Besparingsdoelstelling Nulmeting (IST)* Bepaling scope Keuze meetmethode Organisatorische borging Communicatie intern & extern Planning & coördinatie realisatie Maatregelen (intern & in keten) Monitoring resultaten & bijsturing De milieubarometer: Is voor een breed scala van bedrijven die milieuprestaties willen verbeteren en gerelateerde kosten willen verlagen. De tool is voor de CO2 nulmeting, monitoring emissiereductie, communicatie daarvan intern en extern (bijvoorbeeld aan milieudienst) en geeft een uitgebreid maatregelenpakket Wordt gebruikt in branches als: bouw, handel, voedingsindustrie, landbouw, zorg, (semi) publieke instellingen Is voor vervoerders en verladers. Onderdeel Goederenvervoer is speciaal ontwikkeld voor deze bedrijven Overheden, branche- en adviesorganisaties spelen een belangrijke rol in het stimuleren van bedrijven tot Duurzaam Ondernemen. Stichting Stimular werkt samen met deze partijen voor de verspreiding van de 1) 1) Zie verder onderdeel Aanvullende informatie Colofon 9

10 Aanvullende informatie Contactpersonen / specialisten Aanvullende informatie voor verdieping Marlies Peschier Stichting Stimular E T (direct), (algemeen) F Scheepmakershaven 27c 3011 VA Rotterdam Nick Juffermans Lean and Green programma T (direct), Kluyverweg HT Delft Postbus AA Delft Helpdesk: Heeft u vragen die niet in de helppagina's worden beantwoord dan kunt u gebruik maken van de helpdesk: stuur een naar met als onderwerp "online barometer helpdesk" of bel , tijdens kantooruren Referenties 1. Hercules 6. Erbi 2. Quaron 7. SWA 3. Schmolz+Bickenbach 8. Holland Ridderkerk 4. Vink Systemen 9. NPN Drukkers 5. Twentsche Kabelfabriek Bronnen / links Direct bestellen: klik hier Model Achter, door CE Delft: klik hier Colofon Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf, organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn en overheden. De Online versie van de is ontwikkeld door stichting Stimular in samenwerking met webdeveloper Dreamsolution. De basis hiervoor vormt de Excelversie van de milieubarometer die is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksbureau CE. Stichting Stimular onderhoudt de en ondersteunt gebruikers bij het invullen. In opdracht van Innovatieprogramma Duurzame Logistiek heeft Stichting Stimular met 15 verladende bedrijven en hun transporteurs de 'module duurzame logistiek ontwikkeld en getest. Deze module is een uitbreiding van de bestaande 10

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Customer Score Card. Hoe gebruik ik de Customer Score Card? www.schindler.nl www.schindler.be

Customer Score Card. Hoe gebruik ik de Customer Score Card? www.schindler.nl www.schindler.be Customer Score Card Hoe gebruik ik de Customer Score Card? www.schindler.nl www.schindler.be Eerste aansluiting Ga naar www.schindler.nl of www.schindler.be Via het hoofdstuk e-tools en dan Customer Score

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum. Instructiekaart: Sjablonen beheer- Standaard documenten. Kaartnummer: 06 Versie: 0106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Gegevens exporteren Het exporteren van gegevens uit een financiële applicatie verloopt via een aantal stappen. Een wizard leidt u langs de verschillende keuzes die u kunt maken, tot aan

Nadere informatie

Offective > CRM > Klanten

Offective > CRM > Klanten Offective > CRM > Klanten Nadat u hebt geklikt op CRM > Klanten komt onderstaand scherm, in het bovenste gedeelte van dit scherm kunt u zoeken met verschillende zoekcriteria, vul een zoekveld in en klik

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Handleiding I-CE Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Inhoudsopgave Installatiehandleiding I-CE + inleiding 2 Stap 1 I-CE bevestigen in de meterkast 4 Stap 2 I-CE

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP

Eenvoudig en snel via www.wurth.nl. Würth ONLINE-SHOP Online bestellen bij würth Eenvoudig en snel via www.wurth.nl Würth ONLINE-SHOP würth scanner Würth online-shop De eenvoudigste en snelste manier van bestellen. De Würth Online-Shop is het complete online

Nadere informatie

Canon Self Service Portal. Aan de slag. Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal

Canon Self Service Portal. Aan de slag. Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal Canon Self Service Portal Aan de slag Een handleiding om u te helpen bij de online registratie en het gebruik van de Canon Self Service Portal Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de medewerker die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

full service en online dienstverlening

full service en online dienstverlening inzicht in belkosten met PhoneConcern Inzicht in belgedrag leidt onmiddellijk tot verandering. PhoneConcern maakt dit inzicht persoonlijk: zowel voor de medewerker als voor de manager. Het brengt de belkosten

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

MLV instrument versie 1.0

MLV instrument versie 1.0 Opdrachtgever: RWS Waterdienst versie 1.0 Gebruikershandleiding Auteurs: Bart Thonus Erwin Wolters PR2296 december 2012 Colofon Uitgegeven door: HKV LIJN IN WATER B.V. en Deltares Informatie: HKV LIJN

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Energy Profiler. Versie 1

Handleiding Energy Profiler. Versie 1 Handleiding Energy Profiler Versie 1 Grontmij Nederland B.V. Amersfoort, 15 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Opstarten... 4 3 Energie... 5 3.1 Synopsis... 6 3.2 Verbruiksprofielen... 8 3.3 Maandelijkse

Nadere informatie

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk

Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Feed handleiding One Stop Webshop en Admarkt van Marktplaats Zakelijk Inhoudsopgave Introductie Pagina 3 De voordelen van Admarkt Topadvertenties op een rij Pagina 4 Het gemak van een koppeling tussen

Nadere informatie

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Module Budgetten Twinfield v6.3 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie