Versnelling Natuurlijk Kapitaal door slim samenwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versnelling Natuurlijk Kapitaal door slim samenwerken"

Transcriptie

1 Versnelling Natuurlijk Kapitaal door slim samenwerken De biodiversiteit is het verst in de gevarenzone als we de grafiek van Johan Rockström van het Stockholm Resilience Centre en diens collega s erbij pakken. Op de dag van het Maatschappelijk Café meldden de feitencheckers van NRC-next dat Nederland inderdaad kampioen biodiversiteitverlies is. Hoogste tijd dus om biodiversiteit, en breder het Natuurlijk Kapitaal, prioriteit te geven. Doel van het Maatschappelijk Café van 26 juni, geïnitieerd door het Platform Bedrijfsleven, Ecosystemen en Economie, is dan ook om dit thema te versnellen door kennis en ervaringen te delen en ondernemers te inspireren met dit thema aan de slag te gaan. Ruim tachtig mensen zijn bij elkaar gekomen, voornamelijk vertegenwoordigers van MKBbedrijven, beleid en maatschappelijk middenveld. Onder leiding van Natasja van den Berg vertellen drie ondernemers hun ervaringen met biodiversiteit en natuurlijk kapitaal. Danielle Hirsch van Both ENDS en Caroline van Leenders van RVO ondervragen de ondernemers kritisch over hun toekomstvisie, kennis delen, het inspireren van andere ondernemers en meetbare impact. In het Lagerhuisdebat komen daarna verschillende onderwerpen aan bod, gericht op het meetbaar maken van natuurlijk kapitaal, het inspireren van het middenmanagement en de rol van financiers. De jury, bestaande uit Rein Willems en Leendert Bikker, koos Willem van der Zon van Koninklijke Vopak N.V. als de beste debater. Zijn argumenten waren scherp, grappig, inhoudelijk en opbouwend en verdienden een toepasselijke prijs: een insectenhotel. 1

2 Frits de Groot vlot van het peloton naar de kopgroep Frits de Groot opent namens het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie het Maatschappelijk Café Natuurlijk Kapitaal. Het Platform is een initiatief van IUCN NL en VNO- NCW waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om goed beheer en behoud van biodiversiteit en ecosystemen te bewerkstelligen, niet alleen in onze postzegel Nederland maar ook in de internationale ketens waarvan Nederlandse bedrijven onderdeel uitmaken. Om dit alles te realiseren heeft het Platform een subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemingen die en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun bedrijfsvoering en strategie. Daarnaast is er een helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit opgericht waar bedrijven hulp en advies kunnen inwinnen. Doel is om steeds meer bedrijven van het peloton naar de kopgroep te brengen en positieve impact te realiseren op ons natuurlijk kapitaal. Thans is het Platform bezig een versnelling in te zetten met een groep koploper bedrijven die echt willen accelereren op dit thema en een voorbeeldrol willen vervullen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich bij het Platform melden via de website van het Platform: Klaas Metselaar leren van de gekko en de baobab Klaas Metselaar, verbonden aan Wageningen UR en NIOO-KNAW, laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien op welke manier onderzoekers leren van de natuur. Hij vertelt hoe het bedrijfsleven nieuwe producten baseert op processen in de natuur, zogenaamde biomimicry. Gekko s die ondersteboven aan plafonds blijven hangen en kevers waarvan het schild op de ene plek water afstoot en elders opvangt, zijn slechts enkele voorbeelden van de oneindige inventiviteit die in de natuur te vinden is. Naast biomimicry is een ander belangrijk principe dat afval niet bestaat en dat natuurlijk kapitaal slimmer benut en beschermd kan worden door netwerken te bouwen zoals dat in de industriële ecologie wordt gedaan. Door slim samen te werken kunnen bedrijven bijvoorbeeld gebruik maken van elkaars restproducten, een gezamenlijke energievoorziening organiseren en het aantal transportbewegingen verminderen. Met een voorbeeld over afvalwater in Brazilië, laat Klaas zien hoe door samenwerken het afvalwater van de ene sector hergebruikt wordt in de andere sector. Tenslotte laat Klaas aan de hand van het gebouw van NIOO, één van de duurzaamste en biodiversiteitvriendelijke gebouwen van Nederland, en de campus van Wageningen UR, gelegen in de Ecologische Hoofd Structuur, zien op welke manier partijen zelf en samen aan de slag kunnen om biodiversiteit en natuurlijk kapitaal te bevorderen. Op de campus, waarvan NIOO onderdeel uitmaakt, is aangetoond dat nieuwbouw de natuur soms echt vooruit kan helpen. 2

3 Geanne van Arkel Maak er een wedstrijd van, dat werkt volgens mij het beste Geanne van Arkel van Interface vertelt op welke manier ze bij Interface leren van de natuur en slimme combinaties maken om als bedrijf succesvol te zijn en tegelijkertijd een positieve impact op zowel sociaal als natuurlijk kapitaal te realiseren. Die gekko uit het verhaal van meneer Metselaar heeft ons geïnspireerd om lijmloze tapijttegels te maken. De tapijttegels worden gemaakt van zogenaamd nylon 6. Toen ze er achter kwamen dat er ton nylon 6 in de vorm van visnetten in de oceaan rond zweeft, ontstond het idee van Net Works. Een project waarin lokale vissers rondzwervende netten opvissen en zo de visstand en koralen beschermen, het plastic soep probleem aanpakken en tegelijkertijd een belangrijke grondstof leveren aan Interface. Mutual gains dus. Geanne vertelt hoe ze bij Interface de keten en klanten betrekt bij hun missie. Zo levert Interface onderhoudsdiensten aan haar klanten om ervoor te zorgen dat het tapijt zo lang mogelijk meegaat, worden klanten geïnspireerd om na te denken over een tweede, derde en vierde leven van de tapijttegels en weten alle klanten dat het tapijt hoe dan ook uiteindelijk terug moet naar de fabriek in Scherpenzeel. Geanne vertelt het maatschappelijk panel dat ze hoopvol is dat meer bedrijven echt op deze manier zullen gaan ondernemen. Er komen steeds meer vragen uit de markt, klanten zijn enthousiast, de keten beweegt mee. We moeten ook wel want we zitten met z n allen op één ruimteschip en moeten dat ruimteschip wel leefbaar houden. Op de vraag hoe zij als koplopers de rest meekrijgen antwoord ze dat het goed werkt om de competitie op te zoeken. 3

4 Walter Hulshof De eerste 10 jaar zijn we niks opgeschoten. Uiteindelijk ben ik zelf maar gaan knutselen Walter Hulshof vertelt als directeur van Industriewater Eerbeek hoe het bedrijf van een waterzuiveraar wil uitgroeien naar een leverancier van grondstoffen. Het bedrijf verzorgd de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie en verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m 3 water. In de papiersector wordt gewerkt met biobased materialen en een aanzienlijk percentage van de grondstof wordt gerecycled. Slechts 10% van de vezels is afkomstig van nieuw hout. Water en energiegebruik zijn dan ook de belangrijkste issues van de sector. Vooral bij het lozen van water gaat veel warmte verloren. De business case om het water nog een keer te gebruiken is moeilijk rond te rekenen. Water kost 16 cent, op dat nog eens op te waarderen, zuiveren, filteren etcetera, is erg duur. Daarom waren slimmere oplossingen nodig. Zo levert Industriewater Eerbeek nu ook biogas. Toen er nieuwe waterleidingen gelegd moesten worden, werd meteen ook een biogasleiding aangelegd. Om nog meer grondstoffen te winnen en water te besparen zijn nieuwe technologieën nodig. De afgelopen 10 jaar zijn we niet echt opgeschoten pas nu lijkt het tij te keren. Toevallig liep ik op een beurs tegen iemand aan met een goed idee, maar weer een keer proberen.opschalen bleek moeilijk. Toen ben ik maar zelf gaan knutselen met twee grote melkflessen en wat kleinere onderdelen van de dierenwinkel. Uiteindelijk ligt er nu een projectplan waaraan, met subsidie van het platform, wordt gewerkt, In december 2013 werd een belasting op leidingwater (BOL) aangekondigd. Dat zou de doodsteek geweest zijn van het plan. De belasting komt er niet, werd deze week bekend. Er staat dus niets in de weg om de investering rond te krijgen om de kwaliteit van het proceswater te verhogen, energie te besparen, biogas op te wekken, minder chemicaliën te gebruiken en ook nog CO 2 te besparen. 4

5 Marcel van Dijk Geweldig hoe mijn jongste werknemer, 17 jaar, de CEO van een grote bierproducent terecht wijst. De natuur is de inspiratiebron voor alles wat ze doen bij Oogenlust. Ruim 30 jaar geleden begon Marcel van Dijk zijn bloemenwinkel. Inmiddels is het bedrijf verhuisd naar een prachtige locatie in Eersel van m 2 en zijn er 30 medewerkers. Oogenlust is trendsettend en verzorgd de aankleding van evenementen overal ter wereld. Wij vinden het vooral erg trendy om niet met alle trends mee te lopen, wat je bij ons koopt is over 10 jaar nog steeds mooi en doorstaat de tand des tijds. Het oude pand werd meegenomen naar de nieuwe plek en de meubels en materialen werden gekocht op faillissementsveilingen. We voeren de wens om materialen te hergebruiken vrij ver door en onze medewerkers doen dat ook. Niet omdat het moet maar omdat ze in onze visie geloven. Duurzaamheid moet in je genen zitten, anders werkt het niet. Toen we eens in Lissabon onze spullen weer aan het opruimen waren na een zeer geslaagd evenement, vroeg een CEO van een prestigieus bedrijf aan mijn jongste medewerker waarom we al die troep niet in de container gooiden. Deze jongeman, een jaar of 17 zal hij geweest zijn, antwoordde uiterst beleefd maar standvastig tegen de meneer dat alles weer naar huis ging om de volgende keer opnieuw te gebruiken. Prachtig vind ik dat. Ik ben ook uitermate trots op het natuurgebied op ons erf dat we weer in het natuurlijke biotoop hebben teruggebracht in nauwe samenwerking met de gemeente en Natuurmonumenten. Wij gaan nog jaren door om sfeer en beleving te brengen, overal ter wereld, maar wel met veel ontzag en respect voor het natuurlijk kapitaal. 5

6 Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit De Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit is in 2012 in het leven geroepen door Platform Bedrijfsleven, Ecosystemen en Economie. CREM, Nyenrode Business Universiteit en Arcadis bundelen hun krachten om ondernemers te helpen met hun vragen op het gebied van biodiversiteit. Uiteenlopende partijen en bedrijven weten hun weg te vinden naar de helpdesk van bakkers tot visserijverenigingen en van chocoladeproducenten tot bierbrouwers. De helpdesk kan naast adviseren ook workshops, brainstormsessies en presentaties verzorgen. De helpdesk is 7 dagen per week bereikbaar via telefoon en/of e- mail en de eerste 2 adviesdagen zijn gratis. Neem dus contact op via Lagerhuisdebat Stelling 1: Om het bedrijfsleven te activeren moeten we natuurlijk kapitaal SMART maken. 1/5 oneens, 4/5 eens Voor: Fossiele brandstoffen vallen ook onder natuurlijk kapitaal, je moet dus heel precies aangeven waar je het over hebt. Om ondernemers mee te krijgen moet je natuurlijk kapitaal in geld uit drukken, anders krijg je het niet voor elkaar. Bedrijven die niet met SMART doelstellingen werken maken geen bewuste keuzes en gaan failliet. SMART hoeft echter niet alleen geld te gaan, het kan ook gaan over kwalitatieve eigenschappen. Om concurrentie tussen ondernemers te stimuleren, zoals Gerianne aangaf, moet je natuurlijk kapitaal veel scherper omschrijven en SMART maken. Tegen: SMART niet, smart wel. SMART doet denken aan werkgroepen, commissies, wetenschappelijke adviesraden, daar kunnen ondernemers, zeker niet de MKB ers die voor de vernieuwing moeten zorgen, niks mee. Ondernemers moeten leren van elkaar en met passie een idee uitvoeren. We moeten nieuwe manieren bedenken om te ondernemen met natuurlijk kapitaal, dat vraagt een hele hoop creativiteit en out of the box denken. Om dat te kunnen is het ontzettend moeilijk om heel specifiek te maken wat je precies, op welke manier wilt bereiken. Uiteindelijk is het ook geen kwestie van woorden, moet je gewoon aan de slag en zelf ervaring opdoen. 6

7 Stelling 2: Institutionele investeerders moeten natuurlijk kapitaal prioriteit geven. 1/4 eens, 3/4 oneens Voor: Daar waar de meeste impact mogelijk is, moeten stappen gemaakt worden. Institutionele investeerders zijn op zoek naar goede projecten met een mooi rendement. Ondernemers die serieus aan de slag zijn met natuurlijk kapitaal kijken naar de lange termijn en leveren, ook op de lange termijn, zeer waarschijnlijk een mooi rendement. Tegen: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Pensioengerechtigden willen graag een goed pensioen, andere klanten graag een mooi rendement. Dat moeten investeerders bewerkstelligen. De huidige beoordelingscriteria van institutionele investeerders laten het niet toe om natuurlijk kapitaal mee te nemen. Dat is ook helemaal niet hun werk. Ze moeten investeren, dat is hun werk. Veel slimme ondernemers hebben allang door dat duurzaamheid een business case is, zij zullen investeerders met financiële argumenten kunnen overtuigen. Stelling 3: PPPs zijn hét instrument om effectief aan natuurlijk kapitaal te werken. 1/5 eens, 4/5 oneens Voor: Het beschermen van biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en het samenwerken om natuurlijk kapitaal duurzaam te benutten, is dusdanig complex dat je krachten van complementaire partijen moet bundelen. Bedrijven kunnen niet alles alleen, soms heb je de overheid nodig om de regels aan te passen, om initiële kosten te overkomen en door doelen te stellen. Bovendien kan de overheid het goede voorbeeld geven. Tegen: Er zijn veel meer instrumenten dan alleen PPPs, er zijn verschillende instrumenten nodig. De overheid moet ook veel duidelijker haar rol pakken, eigenlijk heeft zij haar handen van dit thema af gehaald. Een ondernemer merkt op dat hij de regie niet kwijt wil raken aan andere partijen of de overheid. Als meerdere partijen de kar trekken, maar de een trekt harder dan de ander, dan gaat de kar scheef. 7

8 Stelling 4: De beloning van medewerkers moet gekoppeld worden aan prestaties natuurlijk kapitaal. 1/6 eens, 5/6 oneens Voor: Dat kan vooral bij grote bedrijven heel goed werken. Je wilt de doelen van de CEO doorgeven door de hele organisatie, tot op de werkvloer. Als de werkvloer niet weet wat ze moet doen, dan wordt het niks met die ambities. Tegen: Het moet in de genen van de medewerkers zitten, je kunt het niet opleggen. Het wordt wel erg ingewikkeld als je arbeid koppelt aan natuurlijk kapitaal. We hebben net geconstateerd dat we natuurlijk kapitaal moeilijk SMART kunnen maken, dan kun je werknemers daar ook moeilijk op afrekenen. Uit onderzoek is gebleken dat je door mensen te belonen, ze minder intrinsiek gemotiveerd raken en dat het eindresultaat slechter wordt. Stelling 5: Prima als reputatie de belangrijkste motivatie is voor bedrijven! 2/3 eens, 1/3 oneens Voor: Het maakt niet uit wat er achter zit, als het maar gebeurt. Het resultaat telt. Het doel heiligt de tool. Waarom zou je je ook niet op de borst mogen kloppen voor iets dat je goed doet. Vaak is reputatie de eerste stap en volgt de intrinsieke waarde vanzelf. Een goede reputatie werkt aanstekelijk voor werknemers, klanten en leveranciers. Tegen: Als een bedrijf alleen voor reputatie aan de slag gaat met natuurlijk kapitaal, is de kans dat het bedrijf dat lang volhoudt erg klein. Als het laaghangend fruit is geplukt komen dit soort bedrijven vaak niet verder. De mensen die voor deze stelling zijn veranderen waarschijnlijk van mening als we t hebben over green washing. Daar zit niemand op te wachten, wat resultaten zijn echt op korte termijn heel hard nodig. Stelling 6: Over 30 jaar bestaan er alleen nog bedrijven die positieve impact leveren op natuurlijk kapitaal ½ eens, ½ oneens Voor: Iedereen die het hier niet mee eens is, verloochend zijn toekomst. Want als we natuurlijk kapitaal niet heel serieus gaan nemen, komt het niet goed. Tegen: Dertig jaar is waarschijnlijk te kort. We moeten niet naïef zijn. 8

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia NOTA BENE juni // 2012 // Nr 25 Hoe beheren we de komende decennia onze BEHOEFTE AAN ENERGIE? Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE is een zaak van koplopers

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012

de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 de Uitdaging SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina 3. Op elkaar vertrouwen Pagina 6. Ons succes, Directie Jaarbeurs Groep Pagina 10. Scherp op prestatie, HR Managers Pagina 14. Nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Handvatten en praktijkverhalen over energiezuinig ondernemen in het mkb

Handvatten en praktijkverhalen over energiezuinig ondernemen in het mkb Handvatten en praktijkverhalen over energiezuinig ondernemen in het mkb MKB Green Deal Introductie 3 Projectopzet 9 Resultaten 93 Lessons learned 99 Nawerk 106 Intermediar/ partner NBOV/KNS 15 Tour d Energie

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Blauwdruk voor een. Business MakeOver. in 7 simpele stappen naar succes

Blauwdruk voor een. Business MakeOver. in 7 simpele stappen naar succes Blauwdruk voor een Business MakeOver in 7 simpele stappen naar succes VOOR MEER: OMZET EN MARGE, STRUCTUUR, EXPERTSTATUS, BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ, GROEIKRACHT, TOEKOMSTGERICHTHEID, STURING EN GEMAK

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Mobiliteit is een voorspeller voor employability

Mobiliteit is een voorspeller voor employability MOBILITEIT Beate van der Heijden: Mobiliteit is een voorspeller voor employability Mobiliteit is een belangrijke voorspeller voor employability; één van de belangrijkste componenten van duurzame inzetbaarheid.

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Auteurs: Stefanie Lap en Wouter Kroes; MOVISIE, Gerrit-Jan van Herwaarden; Landschapbeheer Nederland

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren Wat is creëren? Wij zijn allemaal creatief. Niet dat we per sé goed kunnen kleien of schilderen, maar zijn als mensen creatieve wezens. We creëren continu. We

Nadere informatie