Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool"

Transcriptie

1 Handleiding SAMRT Service Apotheek Medicatie Review Tool

2 Inhoud Inleiding 3 Beschrijving van het proces 7 Algemeen 7 Selectie cliënten 7 Contractafspraken 7 Vrij selectie 8 NControldossier 8 Persoonlijke gegevens 10 Stap 1 Verzamelen en vastleggen van relevante informatie 13 1a. Vragenlijsten 13 1b. Actuele medicatie 14 1c. Episodes 14 1d. Meetgegevens 15 1e. Allergieën/Intoleranties 16 1f. Opmerkingen 16 Tijdsbesteding 18 Stap a. Koppelmodule 20 2b. Medische Farmaceutische Beslisregels 22 2c. Medicatiebewaking 23 Stap 3. Samenvatting (Individueel behandelplan/follow-up) 24 3a. Professionele samenvatting 25 Actielijst 30 Afhandelingen 30 Monitor 31 Vragen, opmerkingen of suggesties? 33 Bijlage 1 Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels 34 Bijlage 2 Declaratie medicatiebeoordeling 36 Bijlage 3 Instellingen 38 Bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ) 39 Service Apotheek NControl november

3 Inleiding Beoordelen van het medicatieprofiel en de behandeling van de cliënt (verzekerde) met risicofactoren, in samenwerking met cliënt (verzekerde) en met de medebehandelaren. HARM-onderzoek: resultaten (Hospital Admissions Related to Medication) 2,4% van alle ziekenhuisopnames in NL is medicatie gerelateerd ( per jaar) 5,6% bij acute opnames 46% potentieel vermijdbaar 7% van de cliënten met een vermijdbare HARM overlijdt Geschatte kosten: 85 miljoen euro per jaar Risicofactoren (HARM-onderzoek) -> Polyfarmacie Therapieontrouw Verminderde cognitie Het aantal comorbiditeiten Verminderde nierfunctie Het niet zelfstandig wonen Betrokken partijen: - apotheker - cliënt/cliënt (verzekerde) - voorschrijver ((verpleeg)huisarts/specialist) Wat: Een gestructureerde, kritische evaluatie van het geneesmiddelengebruik van een cliënt (verzekerde) met als doel overeenstemming te bereiken met de verwachtingen en doelstellingen van de cliënt over zijn/haar behandeling, optimalisering van het effect van geneesmiddelen, minimaliseren van het aantal geneesmiddeltherapiegerelateerde problemen (GTP) en verminderen van geneesmiddelenverspilling. Wanneer GTP s worden vastgesteld, wordt gezamenlijk (cliënt, apotheker, voorschrijver) besloten over aanpassing van het individuele behandelplan. Deze werkwijze sluit volledig aan aan de door de NZa vastgestelde criteria aan een medicatiebeoordeling. Hoe: Geautomatiseerde medicatie review tool om de efficiency te vergroten door ondersteuning apothekers bij systematische analyse, registratie en follow-up. Onze werkwijze is weergegeven in het figuur op de volgende pagina. Service Apotheek NControl november

4 Voorbereiding: Selectie cliënten (afhankelijk van zorgafspraken); op basis van de multidisciplinaire richtlijn: 65 jaar of ouder EN polyfarmacie (5 of meer geneesmiddelen) EN met minimaal 1 riscofactor: verminderde nierfunctie (egfr<50 ml/min/1,73 m2) verminderde cognitie verhoogd valrisico signalen van verminderde therapietrouw niet zelfstandig wonend (verzorgings-/verpleeghuis) acute ziekenhuisopname Verzamelen gegevens medische voorgeschiedenis/episodelijst/probleemlijst metingen (bloeddruk, pols, gewicht) lab (nierfunctie, leverfunctie, evt. HbA1c, cholesterol, etc) actueel medicatieoverzicht (AMO) Stap 1 farmacotherapeutische anamnese Overleg met de cliënt (evt met mantelzorgers) op basis van het actueel medicatie overzicht (AMO): actueel geneesmiddelgebruik en gebruiksgemak bijwerkingen, allergieën/intoleranties problemen, ervaringen en kennis zorgen en verwachtingen cliënt Service Apotheek NControl november

5 Stap 2 farmacotherapeutische analyse Ordening gegevens aandoening geneesmiddelen - meetwaarden behandeldoelen onderbehandeling effectiviteit van de medicatie overbehandeling (potentiële) bijwerkingen klinisch relevante contra-indicaties en interacties dosiscontrole gebruiksgemak Stap 3 overleg arts Opstellen farmacotherapeutisch behandel plan (FBP) behandeldoelen gesignaleerde problemen (FTPs) acties én verantwoordelijkheden wie doet wat wanneer evaluatie wanneer en wat door wie Stap 4 overleg met de cliënt Vaststellen FBP plan van aanpak aanpassen AMO Stap 5 follow-up en monitoring Vastleggen in het FBP arts en apotheker evalueren afgesproken acties binnen 3 maanden na overleg cliënt evaluatie en monitoring vastgelegd in FBP Stap 6 vervolgbeoordeling na 1 jaar Service Apotheek NControl november

6 Beschrijving van het proces (wijzigingen voorbehouden) Algemeen Na inloggen komt u in het onderstaande scherm. In het tabblad NCare vindt u de SAMRT. Selectie cliënten Onder SAMRT staat het dashboard, selectie cliënten, actielijst, rapportage, afhandelingen en monitor. U kunt een groep cliënten selecteren via selectie cliënten en u kunt via het NControldossier een specifieke cliënt selecteren. Bij selectie cliënten hebt u de keuze om patiënten te selecteren volgens de contractafspraken of via een vrije selectie. De verschillende opties staan onderstaand beschreven. Contractafspraken Bij de contractafspraken staan de afspraken met de zorgverzekeraars weergegeven. Hierbij wordt per afspraak direct inzichtelijk gemaakt hoeveel reviews u al heeft uitgevoerd en wat het minimum aantal is dat u moet doen volgens de afspraak. Bij het icoon (in de kolom voor de naam van de contractafspraak) vindt u de omschrijving van de inclusiecriteria. Door op toon patiënten te klikken achter de betreffende contractafspraak krijgt u een overzicht van alle cliënten die aan de criteria voldoen volgende de betreffende afspraak. Service Apotheek NControl november

7 Vrij selectie In het tabblad vrije selectie zijn er twee mogelijkheden om cliënten te selecteren. Om een overzicht te krijgen van alle cliënten die de afgelopen 9 maanden meer dan vijf verschillende ATC-codes verstrekt hebben gekregen, klik op toon patiënten. Wanneer u op filter klikt, heeft u de mogelijkheid om een ATC code en/of een Zorgverzekeraar te kiezen. Dit filter wordt in de toekomst verder uitgebreid naar bijv. keuze huisarts en >70 jaar. NControldossier Voor de selectie van een specifieke cliënt kunt u de cliënt via het NControldossier benaderen. U heeft de mogelijkheid om op geboortedatum en BSN te zoeken. Service Apotheek NControl november

8 Om een nieuwe medicatiebeoordeling te starten, kunt u bij het tabblad NCare kiezen voor MB aanmaken. Eerder uitgevoerde medicatiebeoordelingen staan tevens weergegeven en kunt u eventueel openen. Nadat u op MB aanmaken heeft geklikt verschijnt onderstaand scherm. De vragen die hierbij gesteld worden zijn opgenomen in de concept prestatiebeschrijving van de NZa. Service Apotheek NControl november

9 Persoonlijke gegevens Bovenaan elke stap in de SAMRT staan vier tabbladen, waarin u ten alle tijden gegevens kunt wijzigen in: - algemene gegevens - medische gegevens - medische behandelaars - medicatiebeoordeling En rechts hiervan vindt u de samenvatting farmaceutische anamnese. Deze is in elke stap te bekijken en tevens kunt u deze printen. Wijzig algemene gegevens Service Apotheek NControl november

10 Wijzig medische gegevens Wijzig medische behandelaars Op basis van de verstrekkingen wordt er een afgeleide huisarts weergegeven, zie onderstaande afbeelding. Het wijzigen van de huisarts dient via het NControldossier te worden gedaan. Het NControldossier vindt u in het linker menu. Selecteer de juiste patiënt dmv zoeken op geboortedatum. Service Apotheek NControl november

11 Het dossier wordt weergegeven. Bij het tabblad patiëntgegevens kan bij Medische behandelaars de huisarts worden gewijzigd. Wijzig medicatiebeoordeling Service Apotheek NControl november

12 Stap 1 Verzamelen en vastleggen van relevante informatie In deze stap wordt relevante informatie verzameld en vastgelegd. 1a. Vragenlijsten De vragenlijsten kunnen gebruikt worden ter ondersteuning voor het gesprek met de cliënt. Er kan gekozen worden tussen de vragenlijst van Service Apotheek en de checklist die wordt gebruikt in de Farmacotherapie Expert opleiding. Door te klikken wordt de betreffende vragenlijst als PDF-bestand geopend. Service Apotheek NControl november

13 1b. Actuele medicatie Onder de actuele medicatie ziet u de medicatie die in het afgelopen jaar aan de cliënt is afgeleverd op PRK-niveau. De actuele medicatie (groen gemarkeerd) wordt weergegeven op basis van de einddatum. U kunt de einddatum aanpassen, waarmee u aangeeft of de geneesmiddelen actueel zijn of niet. Door op het geneesmiddel te klikken kunt u meteen een actiepunt aanmaken voor deze regel. Als u vervolgens de actuele medicatie wilt overnemen, klikt u op Medicatie verwerken. 1c. Episodes Hieronder kunt u eventuele bekende episodes invoeren via Episode toevoegen. Om een nieuwe aandoening toe te voegen bij Episode, kunt u zoeken op de beginletters van een aandoening zoals diab van diabetes maar ook op onderdelen zoals etes. Geef hierbij aan op welke wijze de episode bevestigd is en eventueel kunt u een toelichting erbij geven. Service Apotheek NControl november

14 1d. Meetgegevens Hier kunt u de meetgegevens toevoegen. De meetdatum van de labwaarden zijn vrij invulbaar, waardoor het ook mogelijk om data uit het verleden toe te voegen. Als u vervolgens de meetgegevens hebt ingevuld en u wilt dit overnemen, klikt u op Meetgegevens verwerken Indien u een nieuw meetgegeven wilt invoeren en het meetgegeven wordt niet weergeven, klik dan op Meetgegeven toevoegen en kies dan voor Anders, namelijk:. Als het meetgegeven toevoegd is en u wilt geen andere meetgegevens invullen, dan klikt u op opslaan & sluit. Wilt u nog meerdere meetgegevens toevoegen, klik dan op opslaan & nieuw. Door dubbel te klikken op het betreffende meetgegeven kun je de historie van de meetgegevens inzien. Service Apotheek NControl november

15 1e. Allergieën/Intoleranties Hier kunt u eventuele bekende allergieën/intoleranties toevoegen. Geef hierbij aan wat de ernst is van de allergie/intolerantie en een eventuele toelichting. 1f. Opmerkingen Hier kunt u eventuele opmerkingen toevoegen. Let op: bij voltooien van een medicatiebeordeling zal dit veld niet opgeslagen worden. Service Apotheek NControl november

16 Service Apotheek NControl november

17 Tijdsbesteding Indien u alle gegevens hebt ingevuld, klik u op volgende om door te gaan naar Stap 2. Ter afsluiting van Stap 1 wordt er gevraagd hoeveel tijd er besteed is. Na elke stap in het gehele proces wordt de tijd gevraagd hoe lang u met de betreffende stap bezig bent geweest. Denk hierbij ook aan de gesprekken die u hebt gehad met voorschrijver of cliënt. Bij terug gaan in stappen wordt opnieuw naar de tijdsbesteding gevraagd. De reeds besteedde tijd wordt getoond en bij elkaar opgeteld. Service Apotheek NControl november

18 Stap 2 De medicatiebeoordeling is opgesteld middels de GIVE methode 1. GIVE staat voor: Indicatie In deze stap is het de bedoeling dat alle onderbehandelingen en overbehandelingen worden geïdentificeerd. Effectiviteit Hierbij wordt gekeken of een geneesmiddel nog wel effectief is, er sprake is van onderdosering of een ongeschikte toedieningsvorm. Veiligheid Bij veiligheid komen overdosering, bijwerking, contraindicatie en interactie aan bod. Gebruik Hierbij wordt gekeken naar cliëntgerelateerde zaken zoals therapieontrouw en gebruiksongemak. In de bovenstaande stappen zijn stappen 1 t/m 3 reeds automatisch verwerkt. Daarnaast kan in elke stap actiepunten worden toegevoegd. Indien de GTP niet in een van deze categorieën past kan er gekozen worden voor anders. 1. GIVE-methode; hulpmiddel bij de analyse van farmacotherapie voor de individuele cliënt. Copyright 2008 Anne Leendertse, Fred de Koning, Patricia van den Bemt, Lex Goudswaard, Han de Gier, Toine Egberts. Service Apotheek NControl november

19 Stap 2 bestaat uit de koppelmodule, Medische Farmaceutische Beslisregels en de medicatiebewaking. 2a. Koppelmodule In de koppelmodule dient u de episodes met de geneesmiddelen te koppelen, waardoor inzichtelijk wordt of er mogelijk sprake is van onder- of overbehandeling. Van de overige geneesmiddelen of episodes wordt een actiepunt aangemaakt. Het koppelen van de geneesmiddelen met episodes gaat als volgt: selecteer het geneesmiddel door op de regel te klikken (u ziet dat de regel blauw wordt). Selecteer vervolgens de bijbehorende episode en klik op de knop Koppel. U kunt ook meerdere geneesmiddelen aan 1 episode koppelen op dezelfde wijze. U kunt een geneesmiddel ook koppelen als geneesmiddel ten gevolge van een bijwerking van een ander geneesmiddel (bijv. laxans bij opiaat). Dit doet u door op het geneesmiddel die de bijwerking geeft te klikken en dan op de button bijwerking. Klik vervolgens op het lege veld achter bijwerking en het geneesmiddel dat gebruikt wordt tegen de bijwerking en klik dan op de button Koppel. Daarnaast is het ook mogelijk om een meetgegeven koppelen aan een geneesmiddel. Service Apotheek NControl november

20 Indien er foutief gekoppeld is, klik dan op de foutief geselecteerde regel en druk op de ontkoppel Door het koppelen ziet u dat het geneesmiddel achter de episode wordt toegevoegd. Tevens is de rode rand en het rode uitroepteken verdwenen achter het geneesmiddel. Wanneer er een geneesmiddel of een episode over blijft nadat u alles heeft gekoppeld, wordt deze als actiepunt genoteerd onder overnemen. Indien u een actiepunt niet wilt overnemen, dient het vinkje voor de betreffende actie weg te halen. Klik vervolgens op verwerk bovenstaande actiepunten. U ziet dat de actiepunten worden weergegeven in bij Te Evalueren actiepunten. Als er voor de actie een rood uitroepteken staat, betekent dit dat het actiepunt eerst verder moet worden verwerkt voordat er doorgegaan kan worden naar de volgende stap. Het bewerken van het actiepunt doet u door op de regel te klikken. Het volgende scherm wordt hierdoor geopend. Service Apotheek NControl november

21 De velden met een * zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld om verder te kunnen gaan. In de actielijst kan ook een omschrijving ingevuld worden. Deze korte omschrijving kunt u naar eigen inzicht invullen. Indien u deze cliënt weer oproept kan dit een geheugensteuntje zijn. 2b. Medische Farmaceutische Beslisregels De toepassing van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB s), ook wel clinical rules genoemd, zorgt ervoor dat patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante ingevoerde gegevens in het medicatie-advies worden betrokken waardoor de huidige medicatiebewaking wordt verfijnd en de medicatieveiligheid wordt verbeterd. Deze regels worden, indien van toepassing, automatisch weergegeven bij de cliënt in stap 2b. De regels zijn automatisch aangevinkt om mee te nemen als actiepunt. U kunt ze uitvinken wanneer u ze niet als actiepunt mee wilt nemen. Klik vervolgens op verwerk bovenstaande actiepunten. Onder het icoon wordt een bijschrijving van de melding en achtergrondinformatie weergegeven. Het overzicht van de toegevoegde Medische Farmaceutische Beslisregels is als bijlage 1 aan dit document toegevoegd. Service Apotheek NControl november

22 2c. Medicatiebewaking Bij Medicatiebewaking worden onder andere meldingen weergegeven over dubbelmedicatie, interactie. Indien gewenst kan het actiepunt bewerkt en overgenomen worden. Onder het icoon wordt een bijschrijving van de melding en de achtergrond informatie wordt weergegeven. Indien alle stappen doorlopen en verwerkt zijn, klikt u op Volgende. Geef dan hoeveel tijd u hebt besteed aan stap 2. Service Apotheek NControl november

23 Stap 3. Samenvatting (Individueel behandelplan/follow-up) Binnen stap 3, worden alle eerder opgestelde meldingen zichtbaar gemaakt. De meldingen bestaan uit de - Omschrijving - Episode - Rx - GIVE - GTP - Voorstel voor interventie - Actie - Interventie - follow-up datum en omschrijving - Toelichting - Afgehandeld? Service Apotheek NControl november

24 De inhoud is makkelijk in te zien, door op het actiepunt te klikken. Onderstaand scherm krijgt u te zien. Naar aanleiding hiervan wordt er beoordeeld of het individuele behandelplan van de cliënt dient te worden bijgesteld. Dit wordt tevens weergegeven in een professionele samenvatting (pdf, mogelijkheid mail/print voor de voorschrijver). Hierna kan de bespreking met behandelend arts plaatsvinden om afspraken te maken over de eventueel te plegen interventie(s). 3a. Professionele samenvatting In de professionele samenvatting worden de lopende en afgesloten actiepunten weergeven. Indien u bijvoorbeeld alleen de lopende actiepunten wilt uitprinten, kunt u dit aangeven. Klik op Professionele samenvatting en vink aan welke actiepunten en de achtergrondinformatie van de Medische Farmaceutische Beslisregels u wilt zien in de samenvatting. Klik vervolgens op OK en de samenvatting wordt in pdf weergeven. Service Apotheek NControl november

25 Voorbeeld professionele samenvatting Service Apotheek NControl november

26 Indien alle te evalueren actiepunten zijn besproken, kunnen deze worden verwerkt. Geef de interventie aan en u kunt een follow op invoeren. Indien u het actiepunt wilt afsluiten, vink dan afgehandeld aan en sluit het actiepunt af. Indien alle te evalueren actiepunten zijn verwerkt, kan de medicatiebeoordeling voltooid worden. Er wordt dan gevraagd om aan te geven hoeveel tijd u besteed heeft aan stap 3. Service Apotheek NControl november

27 Tijdsbesteding Na afronding van de medicatiebeoordeling wordt, indien van toepassing, deze declarabel. Via de button Medicatiebeoordeling kunt u aangeven of de medicatiebeoordeling gedeclareerd wordt. Service Apotheek NControl november

28 Indien u aangeeft dat u de medicatiebeoordeling gedeclareerd hebt, wordt dit gebruikt voor de bepaling van het aantal uitgevoerde medicatiebeoordelingen in het kader van de contractafspraken. De SAMRT declareert de medicatiebeoordeling niet aan de zorgverzekeraar, dit dient u (indien van toepassing) via u Apotheek Informatie Systeem te doen. U kunt de medicatiebeoordeling in het AIS declareren als prestatie 3. Indien u meer informatie wilt over het declareren van een medicatiebeoordeling, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw Apotheek Informatie Systeem. Service Apotheek NControl november

29 Actielijst In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u de Actielijst. Bij de actielijst worden alle openstaande acties per cliënt weergegeven. Er is een overzicht van de lopende medicatiebeoordelingen en de follow up. Door op de cliënt te klikken wordt het dossier geopend bij de laatst ingevoerde stap. Afhandelingen In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u een overzicht van de afgehandelde medicatiebeoordelingen onder Afhandelingen. Bij afhandelingen wordt inzicht gegeven in onder andere het aantal medicatiebeoordelingen die uitgevoerd zijn en hoeveel tijd eraan is besteed. U kunt filters aanbrengen op zorgverzekeraar en datum. Service Apotheek NControl november

30 Monitor In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u de Monitor voor de SAMRT. Hier kunt rapportage maken van het proces en van de uitkomsten. Bij Proces kunt rapportages maken betreft de data, voortgang en reden van het starten van een medicatiebeoordeling. Als een rapport wil maken betreft de reden van een medicatiebeoordeling, voert u de gewenste periode in en klikt u op toon rapport. U kunt ook nog filteren op zorgverzekeraar en/of huisarts. Service Apotheek NControl november

31 Onder de Uitkomsten kunt u GTP- en interventieanalyses maken. Bij de GTP analyse kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de top 10 geneesmiddelen en de top 10 episodes. U kunt filters aanbrengen op zorgverzekeraar en datum. Service Apotheek NControl november

32 Vragen, opmerkingen of suggesties? Wij zijn voortdurend bezig om de SAMRT te optimaliseren. Hierbij is uw input erg belangrijk voor de optimalisatie van dit zorgproduct. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u op de volgende helpdesks terecht: Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen of suggesties: --> Nederlandse Service Apotheek Beheer BV --> --> Voor technische vragen, opmerkingen of suggesties of inloggegevens: --> NControl BV --> Via contact in het linker menu of via --> Daarnaast willen we u voor antwoorden op veel gestelde vragen graag verwijzen naar bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ). Service Apotheek NControl november

33 Bijlage 1 Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB s) MFB Algemeen - 1. Gebruik opioïden zonder laxans MFB Algemeen - 2. Gebruik van bisfosfonaten zonder vitamine D3 (cholecalciferol) MFB Algemeen - 3. Methotrexaat verstrekking met (mogelijk) verkeerde/onduidelijke gebruikscode MFB Algemeen - 6. Risico op maagschade door combinatiegebruik NSAID + corticosteroïd, SSRI, anticoagulans, TAR of spironolacton zonder PPI MFB Algemeen - 7. Risico op maagschade bij gebruik trombocytenaggregatieremmer zonder PPI MFB Algemeen - 8. Fenytoïne/fenobarbital en foliumzuurdeficiëntie MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): propranolol 2 dd MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): ACE-remmer 2 dd MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): Verapamil 2 dd MFB Algemeen Indicatie betahistine/cinnarizine MFB Algemeen Indicatie hydrokinine MFB Algemeen Vitamine D bij osteoporose MFB Algemeen Interactie (es)omeprazol met clopidogrel MFB Astma-COPD - 4. Gebruik van NSAID's en salicylaten bij astma MFB Astma-COPD - 7. Gebruik van orofaryngeale antimycotica bij gebruik inhalatiecorticosteroïd MFB Astma-COPD - 9. Gebruik dosisaerosol zonder (nieuwe) voorzetkamer MFB Astma-COPD Gebruik van parasymathicomimetica bij astma/copd MFB Diabetes - 2. Diabetespatiënten zonder statine MFB Diabetes - 3. Diabetespatiënten zonder antihypertensivum MFB Diabetes - 5. Glibenclamide boven 70 jaar MFB Diabetes - 6. Metformine en verminderde absorptie van vitamine B12 MFB Diabetes Gebruik niet-selectieve bètablokker (muv sotalol) bij diabetes MFB Kalium - 1. Gelijktijdig gebruik van een RAS-remmer + een ander kalium verhogend middel MFB Kalium - 2. Hypokaliëmie ten gevolge van kaliumverliezende diuretica (en combinaties met andere middelen) MFB Natrium - 1. Controle natriumspiegel bij SSRI s en diuretica (en/of andere medicatie waarbij controle wenselijk/noodzakelijk is) MFB Hart-Vaat - 3. Hartfalen zonder ACE-remmer MFB Hart-Vaat - 5. Mogelijk Angina Pectoris zonder acetylsalicylzuur/cumarine MFB Hart-Vaat - 6. Mogelijk Angina Pectoris zonder statine MFB Hart-Vaat - 7. Twee of meer antitrombotica MFB Hart-Vaat - 8. Gebruik van codeïne bij een ACE-remmer Service Apotheek NControl november

34 MFB Hart-Vaat Gebruik ACE-remmer en A2-antagonist MFB Hart-Vaat Ontbreken van trombocytenaggregatieremmer bij CVRM MFB Hart-Vaat Chronisch hartfalen zonder bètablokker MFB Hart-Vaat Lisdiuretica als eerstelijns behandeling van hypertensie MFB Hart-Vaat Monotherapie dipyridamol MFB Hart-Vaat Hartvaatziekte zonder statine MFB Ouderen - 1. Patiënten > 70 jaar die klassieke NSAID s zonder maagprotectie gebruiken MFB Ouderen - 3. Nitrofurantoïne bij verminderde nierfunctie MFB Ouderen - 4. Langwerkende benzodiazepinen bij ouderen boven 65 jaar volgens Beerslijst MFB Ouderen - 5. Amitriptyline bij ouderen boven 65 jaar volgens Beers-lijst MFB Ouderen - 6. Promethazine bij ouderen boven 65 jaar volgens Beers-lijst MFB Ouderen - 7. Cimetidine bij ouderen boven de 65 volgens Beers-lijst Service Apotheek NControl november

35 Bijlage 2 Declaratie medicatiebeoordeling Naar aanleiding van vragen betreft het declareren van medicatiebeoordelingen in de SAMRT, willen we u meer uitleg geven hierover. In de medicatiebeoordeling in de SAMRT krijgt u de vraag of de beoordeling gedeclareerd wordt. Dit veld kan u pas invullen aan het van de medicatiebeoordeling als alle actiepunten zijn afgehandeld. Denk er ook aan om het vinkje Afgehandeld in het actiepunt aan te vinken. Na afronding van de medicatiebeoordeling wordt, indien van toepassing, deze declarabel. Via de button Medicatiebeoordeling kunt u aangeven of de medicatiebeoordeling gedeclareerd wordt. Service Apotheek NControl november

36 Indien u aangeeft dat u de medicatiebeoordeling gedeclareerd hebt, wordt dit gebruikt voor de bepaling van het aantal uitgevoerde medicatiebeoordelingen in het kader van de contractafspraken. De SAMRT declareert de medicatiebeoordeling niet aan de zorgverzekeraar, dit dient u (indien van toepassing) via u Apotheek Informatie Systeem te doen. U kunt de medicatiebeoordeling in het AIS declareren als prestatie 3. Indien u meer informatie wilt over het declareren van een medicatiebeoordeling, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw Apotheek Informatie Systeem. Eerder dit jaar was het nog niet mogelijk om de vraag betreft de declaratie van een medicatiebeoordeling in te vullen. Via Afhandelingen in de SAMRT kun u de afgeronde medicatiebeoordelingen terug vinden. U kunt hier filters aanbrengen op datum en/of zorgverzekeraars. Het is raadzaam om dit eenmalig te controleren of alle medicatiebeoordelingen die onder de contractafspraken vallen ook meegerekend worden in de contractafspraken. Service Apotheek NControl november

37 Bijlage 3 Instellingen NControl werkt het beste op Internet Explorer 8. Als er andere browser gebruikt worden kunnen er functies ontbreken. De schermgrootte van het beeldscherm moet zijn: 1280 x De afmetingen kunnen per beeldscherm iets anders zijn, als het ongeveer deze grootte is dan is het goed. Staat Compatibiliteitsweergave uit in Internet Explorer? Dit doe je via het menu Extra in Internet Explorer, zie onderstaande afbeelding. Als er een vinkje voor Compatibiliteitsweergave, klik deze dan weg. Indien er geen vinkje voor staat, dan staat de optie goed. Service Apotheek NControl november

38 Bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ) Algemeen SAMRT 1. Bij de start van een medicatiebeoordeling wordt gevraagd wat de reden, doelstelling en toestemming van de patiënt. Wat als dit niet meteen ingevuld kan worden? Het is mogelijk om dit niet direct in te vullen, maar dit kan ook later via de button Medicatiebeoordeling bovenaan elke pagina. Indien u deze gegevens niet invult, dan is het niet mogelijk om een medicatiebeoordeling af te sluiten. 2. Wat als mensen overlijden/verhuizen? Overlijden dient u apart in het NControldossier vast te leggen. Het wordt niet meegenomen uit het AIS-systeem. Verhuizingen dienen ook in het NControl systeem gewijzigd te worden. Beiden staan wel op de wensenlijst om dit te automatiseren. Overleden patiënten worden niet in de rapportages meegenomen 3. Ik heb het gevoel dat ik nog meer moet vastleggen dan voorheen, klopt dit? Ook in dit systeem zijn veel velden niet verplicht. Dit houdt in dat u zaken kunt overslaan. Echter voor een goede vastlegging mede volgens de voorlopige NZa prestatie medicatiebeoordeling zijn deze stappen belangrijk. 4. Kan ik een medicatiebeoordeling verwijderen uit de SAMRT? Nee, dat is niet mogelijk. Indien u een medicatiebeoordeling wilt verwijderen, stuur dan de naam en de geboortedatum van de patiënt naar de helpdesk van NControl en NControl zorgt ervoor dat de beoordeling verwijderd wordt. 5. Waar kan ik de voltooide/afgehandeld medicatiebeoordelingen bekijken? Dit staat onder Afhandelingen in de SAMRT. Er kunnen filters aangebracht worden op datum en zorgverzekeraar. Selectie patiënten 1. Hoe kan ik patiënten selecteren voor een medicatiebeoordeling? Dit kan via Ncontroldossier en via selectie patiënten in SAMRT. Onder selectie patiënten staan de contractafspraken en is een vrije selectie mogelijk. 2. Waar staan de contractafspraken met zorgverzekeraars? In Ncare bij de SAMRT en dan onder selectie patiënten Service Apotheek NControl november

39 3. Er zijn geen patiënten zichtbaar bij selectie patiënten/contractafspraken. Hoe kan dit? Staan alle instellingen voor het gebruik van NControl goed? Wordt er gebruikt gemaakt van Internet Explorer 8 Staan de contracten aan in Ncasso bij Mijn contractadministratie? Wie logt er in? Wat zijn de rechten? Staat Compatibiliteitsweergave uit in Internet Explorer? Zie hiervoor ook bijlage 3 Instellingen. Mochten alle instellingen goed staan, dan is het ook mogelijk dat de data in Ncontrol niet compleet is. Op basis van data van 2011 is de berekening voor het aantal uit te voeren medicatiebeoordelingen gebaseerd. Als de data niet compleet is, dan kan er geen aantal berekend worden. Neem contact op met NControl. 4. Kan de selectielijst bij contractafspraken uitgeprint worden? Nee, niet direct vanuit de SAMRT. Het overzicht kan wel geselecteerd en gekopieerd worden naar Excel. 5. Kan er geselecteerd worden op huisarts? Er kan alleen gesorteerd worden als de huisarts is ingevoerd, indien deze ingevoerd is bij de patiënt. We kunnen de huisarts helaas nog niet overnemen uit het AIS. Op basis van de verstrekkingen wordt er een afgeleide huisarts weergegeven en dan kan er gesorteerd worden op huisarts. 6. Hoe kan ik sorteren op huisarts? Nadat u patiënten heeft geselecteerd via contractafspraken of de vrije selectie, kunt u sorteren op huisarts. De actielijst is automatisch geselecteerd op naam, dit kunt u zien doordat er een driehoekje achter Naam staat. Om op huisarts te selecteren klikt u eerst 2x op Naam en het driehoekje verdwijnt. Klik vervolgens op huisarts en er wordt geselecteerd op huisarts. Je kunt dan oplopend of aflopend selecteren. 7. Enige tijd terug heb ik een selectielijst van een zorgverzekeraar uitgedraaid met patiënten voor een mogelijke medicatiebeoordeling. Roep ik de lijst opnieuw op, dan zie ik dat het aantal patiënten gewijzigd is. Hoe kan dit? De lijst wordt gemaakt op basis van de verstrekkingen en de verstrekkingen worden dagelijks geüpdatet. Hierdoor verschilt het aantal patiënten per keer. Als de medicatiebeoordeling bij de startdatum voldeed aan de criteria, dan wordt de medicatiebeoordeling meegerekend in de aantallen voor de contractafspraken. 8. De medicatiebeoordeling wordt niet meegerekend in de contractafspraken bij selectie patiënten. Maar volgens mij moet dit wel, hoe kan dat? Een medicatiebeoordeling moet meegerekend als er in de medicatiebeoordeling is aangeven de beoordeling gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet gedaan is, dan kan dit achteraf nog gewijzigd worden (ook als de medicatiebeoordeling voltooid is). Zoek de medicatiebeoordeling op via Afhandeling of via het NControldossier en pas dit aan in de beoordeling. Service Apotheek NControl november

40 SAMRT: Stap 1 1. Worden de allergieën en contra-indicaties automatisch uit het AIS gevuld? Nee, hiervoor is niet gekozen omdat de systemen vervuild kunnen zijn en daarnaast ook niet alles op de juiste plek staat. Dit dient ingevuld te worden. Indien er medicatiebewaking op uitgevoerd moet worden, dient het ook in het AIS vermeld te worden. 2. Wat te doen bij een onbekende of onduidelijke klacht of aandoening? Dan kan er gekozen worden voor de ICPC-code A99.00: Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n). 3. Episode datum gaat niet ver genoeg terug in het verleden. De datum kan teruggaan tot Hoe kan je meetgegevens verwijderen? Als ik er meerdere heb ingevoerd onder verschillende data. Via het Ncontroldossier kunnen meetgegevens verwijderd worden. Roep de betreffende patiënt op en ga naar het blad Medische gegevens. 5. Een ander meetgegeven invoeren dan in de lijst bekend is. Indien u een nieuw meetgegeven wilt invoeren in stap 1d en het meetgegeven wordt niet weergeven, klik dan op de button Meetgegeven toevoegen, zoek het meetgegeven op of kies voor Anders, namelijk:. (zie onderstaande afbeelding) en vul het meetgegeven in. 6. Kunnen preventieve middelen worden vastgelegd in de SAMRT? Ja. Indien er preventieve middelen worden gegeven kan dit vastgelegd worden met de ICPC code: Immunisatie/preventieve medicatie Ter illustratie: bijvoorbeeld: de suppletie van vitamine D aan ouderen, volgens het advies van de gezondheidsraad. Service Apotheek NControl november

Inleiding... 3 Beschrijving van het proces Algemeen Dashboard... 5 Selectie patiënten... 5

Inleiding... 3 Beschrijving van het proces Algemeen Dashboard... 5 Selectie patiënten... 5 Handleiding SAMRT Inhoud Inleiding... 3 Beschrijving van het proces... 5 Algemeen... 5 Dashboard... 5 Selectie patiënten... 5 Contractafspraken... 6 Vrije selectie... 6 NControldossier... 7 Starten medicatiebeoordeling...

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Polyfarmacie bij Ouderen STRIP:Less is or more? Thijs Vinks, apotheker Ralf Vingerhoets, geriater

Polyfarmacie bij Ouderen STRIP:Less is or more? Thijs Vinks, apotheker Ralf Vingerhoets, geriater Polyfarmacie bij Ouderen STRIP:Less is or more? Thijs Vinks, apotheker Ralf Vingerhoets, geriater Arts, Apotheker, praktijkassistent of? Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Wie optimaliseert reeds polyfarmacie?

Nadere informatie

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Voorwoord Ter ondersteuning van de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling heeft Service Apotheek in samenwerking

Nadere informatie

Polyfarmacie bij ouderen

Polyfarmacie bij ouderen Polyfarmacie bij ouderen FTO maart 2016 WAGRO Polyfarmacie en Medicatiebeoordeling IGZ HARM NTVG Optimale zorg voor ouderen Ephor Start en Stopp criteria Strip methode 1 Opzet FTO Casussen (veel) Interactie

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Polyfarmacie bij ouderen. Renate Schoemakers AIOS Ziekenhuisfarmacie 12 november 2015

Polyfarmacie bij ouderen. Renate Schoemakers AIOS Ziekenhuisfarmacie 12 november 2015 Polyfarmacie bij ouderen Renate Schoemakers AIOS Ziekenhuisfarmacie 12 november 2015 Inhoud Inleiding Farmacokinetiek Farmacodynamiek Problemen bij polyfarmacie Medicatiebeoordeling Take home messages

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1

Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1 Tabel 1 Noodzakelijke gegevens voor een multidisciplinaire medicatiebeoordeling 1 Behorend bij artikel uit De Eerstelijn 2015 (6):14-6. Wat is nodig in de ICT ondersteuning? Inventarisatie van noodzakelijke

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Training Protopics KIS

Training Protopics KIS Training Protopics KIS Diëtist Helpdesknummer: 088 77 686 10 Of Melding@protopics.nl 1. Inloggen Er kan op verschillende manieren worden ingelogd in KIS. Voor deze training logt u in met een gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Workshop MedicatieReview

Workshop MedicatieReview Workshop MedicatieReview SANDWICH NASCHOLING OUDERENZORG 16 FEBR 2017 Doel workshop Zicht krijgen op proces medicatiereview Rol huisarts (met POH) en apotheker op elkaar afstemmen Hoe te declareren Regiefunctie

Nadere informatie

Thuiszorg Meest gestelde vragen over

Thuiszorg Meest gestelde vragen over Veilig medicijngebruik en verbeterde therapietrouw Thuiszorg Meest gestelde vragen over CareXS Medicatiezorg Inhoudsopgave: Cliënten 1. Hoe maak ik een nieuwe cliënt aan? Pagina 4 2. Hoe kan ik een cliënt

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Stapsgewijs door het verwijsproces ZorgDomein 2012 Inhoudsopgave Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 3 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 5 Stap

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Loonwaarde handleiding

Loonwaarde handleiding Loonwaarde handleiding versie 2017.3.1 Dariuz Works Loonwaarde - handleiding v2017.3.1 pagina 1 van 9 Legenda De volgende stappen in het proces zijn van belang: 1. Inloggen op Dariuz 2. Cliëntgegevens

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Training Protopics KIS

Training Protopics KIS Training Protopics KIS Pedicure Helpdesknummer: 088 77 686 10 Of Melding@protopics.nl 1. Inloggen Er kan op verschillende manieren worden ingelogd in KIS. Voor deze training logt u in met een gebruikersnaam

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding CVRM Portavita. Oktober

Handleiding CVRM Portavita. Oktober Handleiding CVRM Portavita Versie 2.6.10 Helpdesk Huisartsen Eemland Oktober 2013 0900-5552288 Inhoudsopgave Sneltoetsen en keuzevelden...4 Inloggen Portavita...5 De Homepage...6 HIS koppeling activeren...7

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Verrichtingscodes invoeren Maak

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.1. KraamzorgCompleet versie 4.1 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.1 KraamzorgCompleet versie 4.1 Inhoudsopgave.0 Hoofdstuk 1 Cijfers over achterstandswijken...1 1.1 Cijfers over achterstandswijken...1 Hoofdstuk 2 Export

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV

)3= SULMV,PSOHPHQWHUHQ YDQ PHGLFDWLRQ UHFRQFLOLDWLRQ 6W /XFDV $QGUHDV =LHNHQKXLV o o Bij opname: allergieën en contactpersoon achterhalen (verpleging en farmaceutisch consulent) De verpleging vult bij opname een formulier in. De farmaceutisch consulent voert de allergie (na verificatie

Nadere informatie

Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker

Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse HARM-onderzoek fouten kosten risicofactoren frequentie 1 op de 18 Leendertse et al. Arch Intern

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Polyfarmacie: The Good, The Bad and the Ugly

Polyfarmacie: The Good, The Bad and the Ugly Polyfarmacie: The Good, The Bad and the Ugly GGG-congres 3 april 2014 Prof. dr. Han de Gier Basiseenheid Farmacotherapie & Farmaceutische Patiëntenzorg E-mail: j.j.de.gier@rug.nl mm-dd-yy 2 Polyfarmacie

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Wegwijzer handleiding

Wegwijzer handleiding Wegwijzer handleiding versie 2016.3.1 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Wegwijzer onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op onze

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Inleiding. Onderstaande vaardigheden worden behandeld: Het maken van een zorgplan. PlanCare educatief V Zorgplan

Inleiding. Onderstaande vaardigheden worden behandeld: Het maken van een zorgplan. PlanCare educatief V Zorgplan Inleiding Met deze casus voor PlanCare educatief leer je een zorgplan op te stellen voor een zorgvrager. PlanCare educatief ondersteunt hiermee de vervolgstappen, na de anamnese, bij het methodisch werken

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Maken van een Lege Velden Rapport

Maken van een Lege Velden Rapport Maken van een Lege Velden Rapport Starten van het rapport Ga via de knop links boven naar het Home scherm, je komt dan in onderstaand scherm, selecteer daar de optie PM Rapporten. Maak een nieuw rapport

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie