Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding SAMRT. Service Apotheek Medicatie Review Tool"

Transcriptie

1 Handleiding SAMRT Service Apotheek Medicatie Review Tool

2 Inhoud Inleiding 3 Beschrijving van het proces 7 Algemeen 7 Selectie cliënten 7 Contractafspraken 7 Vrij selectie 8 NControldossier 8 Persoonlijke gegevens 10 Stap 1 Verzamelen en vastleggen van relevante informatie 13 1a. Vragenlijsten 13 1b. Actuele medicatie 14 1c. Episodes 14 1d. Meetgegevens 15 1e. Allergieën/Intoleranties 16 1f. Opmerkingen 16 Tijdsbesteding 18 Stap a. Koppelmodule 20 2b. Medische Farmaceutische Beslisregels 22 2c. Medicatiebewaking 23 Stap 3. Samenvatting (Individueel behandelplan/follow-up) 24 3a. Professionele samenvatting 25 Actielijst 30 Afhandelingen 30 Monitor 31 Vragen, opmerkingen of suggesties? 33 Bijlage 1 Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels 34 Bijlage 2 Declaratie medicatiebeoordeling 36 Bijlage 3 Instellingen 38 Bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ) 39 Service Apotheek NControl november

3 Inleiding Beoordelen van het medicatieprofiel en de behandeling van de cliënt (verzekerde) met risicofactoren, in samenwerking met cliënt (verzekerde) en met de medebehandelaren. HARM-onderzoek: resultaten (Hospital Admissions Related to Medication) 2,4% van alle ziekenhuisopnames in NL is medicatie gerelateerd ( per jaar) 5,6% bij acute opnames 46% potentieel vermijdbaar 7% van de cliënten met een vermijdbare HARM overlijdt Geschatte kosten: 85 miljoen euro per jaar Risicofactoren (HARM-onderzoek) -> Polyfarmacie Therapieontrouw Verminderde cognitie Het aantal comorbiditeiten Verminderde nierfunctie Het niet zelfstandig wonen Betrokken partijen: - apotheker - cliënt/cliënt (verzekerde) - voorschrijver ((verpleeg)huisarts/specialist) Wat: Een gestructureerde, kritische evaluatie van het geneesmiddelengebruik van een cliënt (verzekerde) met als doel overeenstemming te bereiken met de verwachtingen en doelstellingen van de cliënt over zijn/haar behandeling, optimalisering van het effect van geneesmiddelen, minimaliseren van het aantal geneesmiddeltherapiegerelateerde problemen (GTP) en verminderen van geneesmiddelenverspilling. Wanneer GTP s worden vastgesteld, wordt gezamenlijk (cliënt, apotheker, voorschrijver) besloten over aanpassing van het individuele behandelplan. Deze werkwijze sluit volledig aan aan de door de NZa vastgestelde criteria aan een medicatiebeoordeling. Hoe: Geautomatiseerde medicatie review tool om de efficiency te vergroten door ondersteuning apothekers bij systematische analyse, registratie en follow-up. Onze werkwijze is weergegeven in het figuur op de volgende pagina. Service Apotheek NControl november

4 Voorbereiding: Selectie cliënten (afhankelijk van zorgafspraken); op basis van de multidisciplinaire richtlijn: 65 jaar of ouder EN polyfarmacie (5 of meer geneesmiddelen) EN met minimaal 1 riscofactor: verminderde nierfunctie (egfr<50 ml/min/1,73 m2) verminderde cognitie verhoogd valrisico signalen van verminderde therapietrouw niet zelfstandig wonend (verzorgings-/verpleeghuis) acute ziekenhuisopname Verzamelen gegevens medische voorgeschiedenis/episodelijst/probleemlijst metingen (bloeddruk, pols, gewicht) lab (nierfunctie, leverfunctie, evt. HbA1c, cholesterol, etc) actueel medicatieoverzicht (AMO) Stap 1 farmacotherapeutische anamnese Overleg met de cliënt (evt met mantelzorgers) op basis van het actueel medicatie overzicht (AMO): actueel geneesmiddelgebruik en gebruiksgemak bijwerkingen, allergieën/intoleranties problemen, ervaringen en kennis zorgen en verwachtingen cliënt Service Apotheek NControl november

5 Stap 2 farmacotherapeutische analyse Ordening gegevens aandoening geneesmiddelen - meetwaarden behandeldoelen onderbehandeling effectiviteit van de medicatie overbehandeling (potentiële) bijwerkingen klinisch relevante contra-indicaties en interacties dosiscontrole gebruiksgemak Stap 3 overleg arts Opstellen farmacotherapeutisch behandel plan (FBP) behandeldoelen gesignaleerde problemen (FTPs) acties én verantwoordelijkheden wie doet wat wanneer evaluatie wanneer en wat door wie Stap 4 overleg met de cliënt Vaststellen FBP plan van aanpak aanpassen AMO Stap 5 follow-up en monitoring Vastleggen in het FBP arts en apotheker evalueren afgesproken acties binnen 3 maanden na overleg cliënt evaluatie en monitoring vastgelegd in FBP Stap 6 vervolgbeoordeling na 1 jaar Service Apotheek NControl november

6 Beschrijving van het proces (wijzigingen voorbehouden) Algemeen Na inloggen komt u in het onderstaande scherm. In het tabblad NCare vindt u de SAMRT. Selectie cliënten Onder SAMRT staat het dashboard, selectie cliënten, actielijst, rapportage, afhandelingen en monitor. U kunt een groep cliënten selecteren via selectie cliënten en u kunt via het NControldossier een specifieke cliënt selecteren. Bij selectie cliënten hebt u de keuze om patiënten te selecteren volgens de contractafspraken of via een vrije selectie. De verschillende opties staan onderstaand beschreven. Contractafspraken Bij de contractafspraken staan de afspraken met de zorgverzekeraars weergegeven. Hierbij wordt per afspraak direct inzichtelijk gemaakt hoeveel reviews u al heeft uitgevoerd en wat het minimum aantal is dat u moet doen volgens de afspraak. Bij het icoon (in de kolom voor de naam van de contractafspraak) vindt u de omschrijving van de inclusiecriteria. Door op toon patiënten te klikken achter de betreffende contractafspraak krijgt u een overzicht van alle cliënten die aan de criteria voldoen volgende de betreffende afspraak. Service Apotheek NControl november

7 Vrij selectie In het tabblad vrije selectie zijn er twee mogelijkheden om cliënten te selecteren. Om een overzicht te krijgen van alle cliënten die de afgelopen 9 maanden meer dan vijf verschillende ATC-codes verstrekt hebben gekregen, klik op toon patiënten. Wanneer u op filter klikt, heeft u de mogelijkheid om een ATC code en/of een Zorgverzekeraar te kiezen. Dit filter wordt in de toekomst verder uitgebreid naar bijv. keuze huisarts en >70 jaar. NControldossier Voor de selectie van een specifieke cliënt kunt u de cliënt via het NControldossier benaderen. U heeft de mogelijkheid om op geboortedatum en BSN te zoeken. Service Apotheek NControl november

8 Om een nieuwe medicatiebeoordeling te starten, kunt u bij het tabblad NCare kiezen voor MB aanmaken. Eerder uitgevoerde medicatiebeoordelingen staan tevens weergegeven en kunt u eventueel openen. Nadat u op MB aanmaken heeft geklikt verschijnt onderstaand scherm. De vragen die hierbij gesteld worden zijn opgenomen in de concept prestatiebeschrijving van de NZa. Service Apotheek NControl november

9 Persoonlijke gegevens Bovenaan elke stap in de SAMRT staan vier tabbladen, waarin u ten alle tijden gegevens kunt wijzigen in: - algemene gegevens - medische gegevens - medische behandelaars - medicatiebeoordeling En rechts hiervan vindt u de samenvatting farmaceutische anamnese. Deze is in elke stap te bekijken en tevens kunt u deze printen. Wijzig algemene gegevens Service Apotheek NControl november

10 Wijzig medische gegevens Wijzig medische behandelaars Op basis van de verstrekkingen wordt er een afgeleide huisarts weergegeven, zie onderstaande afbeelding. Het wijzigen van de huisarts dient via het NControldossier te worden gedaan. Het NControldossier vindt u in het linker menu. Selecteer de juiste patiënt dmv zoeken op geboortedatum. Service Apotheek NControl november

11 Het dossier wordt weergegeven. Bij het tabblad patiëntgegevens kan bij Medische behandelaars de huisarts worden gewijzigd. Wijzig medicatiebeoordeling Service Apotheek NControl november

12 Stap 1 Verzamelen en vastleggen van relevante informatie In deze stap wordt relevante informatie verzameld en vastgelegd. 1a. Vragenlijsten De vragenlijsten kunnen gebruikt worden ter ondersteuning voor het gesprek met de cliënt. Er kan gekozen worden tussen de vragenlijst van Service Apotheek en de checklist die wordt gebruikt in de Farmacotherapie Expert opleiding. Door te klikken wordt de betreffende vragenlijst als PDF-bestand geopend. Service Apotheek NControl november

13 1b. Actuele medicatie Onder de actuele medicatie ziet u de medicatie die in het afgelopen jaar aan de cliënt is afgeleverd op PRK-niveau. De actuele medicatie (groen gemarkeerd) wordt weergegeven op basis van de einddatum. U kunt de einddatum aanpassen, waarmee u aangeeft of de geneesmiddelen actueel zijn of niet. Door op het geneesmiddel te klikken kunt u meteen een actiepunt aanmaken voor deze regel. Als u vervolgens de actuele medicatie wilt overnemen, klikt u op Medicatie verwerken. 1c. Episodes Hieronder kunt u eventuele bekende episodes invoeren via Episode toevoegen. Om een nieuwe aandoening toe te voegen bij Episode, kunt u zoeken op de beginletters van een aandoening zoals diab van diabetes maar ook op onderdelen zoals etes. Geef hierbij aan op welke wijze de episode bevestigd is en eventueel kunt u een toelichting erbij geven. Service Apotheek NControl november

14 1d. Meetgegevens Hier kunt u de meetgegevens toevoegen. De meetdatum van de labwaarden zijn vrij invulbaar, waardoor het ook mogelijk om data uit het verleden toe te voegen. Als u vervolgens de meetgegevens hebt ingevuld en u wilt dit overnemen, klikt u op Meetgegevens verwerken Indien u een nieuw meetgegeven wilt invoeren en het meetgegeven wordt niet weergeven, klik dan op Meetgegeven toevoegen en kies dan voor Anders, namelijk:. Als het meetgegeven toevoegd is en u wilt geen andere meetgegevens invullen, dan klikt u op opslaan & sluit. Wilt u nog meerdere meetgegevens toevoegen, klik dan op opslaan & nieuw. Door dubbel te klikken op het betreffende meetgegeven kun je de historie van de meetgegevens inzien. Service Apotheek NControl november

15 1e. Allergieën/Intoleranties Hier kunt u eventuele bekende allergieën/intoleranties toevoegen. Geef hierbij aan wat de ernst is van de allergie/intolerantie en een eventuele toelichting. 1f. Opmerkingen Hier kunt u eventuele opmerkingen toevoegen. Let op: bij voltooien van een medicatiebeordeling zal dit veld niet opgeslagen worden. Service Apotheek NControl november

16 Service Apotheek NControl november

17 Tijdsbesteding Indien u alle gegevens hebt ingevuld, klik u op volgende om door te gaan naar Stap 2. Ter afsluiting van Stap 1 wordt er gevraagd hoeveel tijd er besteed is. Na elke stap in het gehele proces wordt de tijd gevraagd hoe lang u met de betreffende stap bezig bent geweest. Denk hierbij ook aan de gesprekken die u hebt gehad met voorschrijver of cliënt. Bij terug gaan in stappen wordt opnieuw naar de tijdsbesteding gevraagd. De reeds besteedde tijd wordt getoond en bij elkaar opgeteld. Service Apotheek NControl november

18 Stap 2 De medicatiebeoordeling is opgesteld middels de GIVE methode 1. GIVE staat voor: Indicatie In deze stap is het de bedoeling dat alle onderbehandelingen en overbehandelingen worden geïdentificeerd. Effectiviteit Hierbij wordt gekeken of een geneesmiddel nog wel effectief is, er sprake is van onderdosering of een ongeschikte toedieningsvorm. Veiligheid Bij veiligheid komen overdosering, bijwerking, contraindicatie en interactie aan bod. Gebruik Hierbij wordt gekeken naar cliëntgerelateerde zaken zoals therapieontrouw en gebruiksongemak. In de bovenstaande stappen zijn stappen 1 t/m 3 reeds automatisch verwerkt. Daarnaast kan in elke stap actiepunten worden toegevoegd. Indien de GTP niet in een van deze categorieën past kan er gekozen worden voor anders. 1. GIVE-methode; hulpmiddel bij de analyse van farmacotherapie voor de individuele cliënt. Copyright 2008 Anne Leendertse, Fred de Koning, Patricia van den Bemt, Lex Goudswaard, Han de Gier, Toine Egberts. Service Apotheek NControl november

19 Stap 2 bestaat uit de koppelmodule, Medische Farmaceutische Beslisregels en de medicatiebewaking. 2a. Koppelmodule In de koppelmodule dient u de episodes met de geneesmiddelen te koppelen, waardoor inzichtelijk wordt of er mogelijk sprake is van onder- of overbehandeling. Van de overige geneesmiddelen of episodes wordt een actiepunt aangemaakt. Het koppelen van de geneesmiddelen met episodes gaat als volgt: selecteer het geneesmiddel door op de regel te klikken (u ziet dat de regel blauw wordt). Selecteer vervolgens de bijbehorende episode en klik op de knop Koppel. U kunt ook meerdere geneesmiddelen aan 1 episode koppelen op dezelfde wijze. U kunt een geneesmiddel ook koppelen als geneesmiddel ten gevolge van een bijwerking van een ander geneesmiddel (bijv. laxans bij opiaat). Dit doet u door op het geneesmiddel die de bijwerking geeft te klikken en dan op de button bijwerking. Klik vervolgens op het lege veld achter bijwerking en het geneesmiddel dat gebruikt wordt tegen de bijwerking en klik dan op de button Koppel. Daarnaast is het ook mogelijk om een meetgegeven koppelen aan een geneesmiddel. Service Apotheek NControl november

20 Indien er foutief gekoppeld is, klik dan op de foutief geselecteerde regel en druk op de ontkoppel Door het koppelen ziet u dat het geneesmiddel achter de episode wordt toegevoegd. Tevens is de rode rand en het rode uitroepteken verdwenen achter het geneesmiddel. Wanneer er een geneesmiddel of een episode over blijft nadat u alles heeft gekoppeld, wordt deze als actiepunt genoteerd onder overnemen. Indien u een actiepunt niet wilt overnemen, dient het vinkje voor de betreffende actie weg te halen. Klik vervolgens op verwerk bovenstaande actiepunten. U ziet dat de actiepunten worden weergegeven in bij Te Evalueren actiepunten. Als er voor de actie een rood uitroepteken staat, betekent dit dat het actiepunt eerst verder moet worden verwerkt voordat er doorgegaan kan worden naar de volgende stap. Het bewerken van het actiepunt doet u door op de regel te klikken. Het volgende scherm wordt hierdoor geopend. Service Apotheek NControl november

21 De velden met een * zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld om verder te kunnen gaan. In de actielijst kan ook een omschrijving ingevuld worden. Deze korte omschrijving kunt u naar eigen inzicht invullen. Indien u deze cliënt weer oproept kan dit een geheugensteuntje zijn. 2b. Medische Farmaceutische Beslisregels De toepassing van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB s), ook wel clinical rules genoemd, zorgt ervoor dat patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante ingevoerde gegevens in het medicatie-advies worden betrokken waardoor de huidige medicatiebewaking wordt verfijnd en de medicatieveiligheid wordt verbeterd. Deze regels worden, indien van toepassing, automatisch weergegeven bij de cliënt in stap 2b. De regels zijn automatisch aangevinkt om mee te nemen als actiepunt. U kunt ze uitvinken wanneer u ze niet als actiepunt mee wilt nemen. Klik vervolgens op verwerk bovenstaande actiepunten. Onder het icoon wordt een bijschrijving van de melding en achtergrondinformatie weergegeven. Het overzicht van de toegevoegde Medische Farmaceutische Beslisregels is als bijlage 1 aan dit document toegevoegd. Service Apotheek NControl november

22 2c. Medicatiebewaking Bij Medicatiebewaking worden onder andere meldingen weergegeven over dubbelmedicatie, interactie. Indien gewenst kan het actiepunt bewerkt en overgenomen worden. Onder het icoon wordt een bijschrijving van de melding en de achtergrond informatie wordt weergegeven. Indien alle stappen doorlopen en verwerkt zijn, klikt u op Volgende. Geef dan hoeveel tijd u hebt besteed aan stap 2. Service Apotheek NControl november

23 Stap 3. Samenvatting (Individueel behandelplan/follow-up) Binnen stap 3, worden alle eerder opgestelde meldingen zichtbaar gemaakt. De meldingen bestaan uit de - Omschrijving - Episode - Rx - GIVE - GTP - Voorstel voor interventie - Actie - Interventie - follow-up datum en omschrijving - Toelichting - Afgehandeld? Service Apotheek NControl november

24 De inhoud is makkelijk in te zien, door op het actiepunt te klikken. Onderstaand scherm krijgt u te zien. Naar aanleiding hiervan wordt er beoordeeld of het individuele behandelplan van de cliënt dient te worden bijgesteld. Dit wordt tevens weergegeven in een professionele samenvatting (pdf, mogelijkheid mail/print voor de voorschrijver). Hierna kan de bespreking met behandelend arts plaatsvinden om afspraken te maken over de eventueel te plegen interventie(s). 3a. Professionele samenvatting In de professionele samenvatting worden de lopende en afgesloten actiepunten weergeven. Indien u bijvoorbeeld alleen de lopende actiepunten wilt uitprinten, kunt u dit aangeven. Klik op Professionele samenvatting en vink aan welke actiepunten en de achtergrondinformatie van de Medische Farmaceutische Beslisregels u wilt zien in de samenvatting. Klik vervolgens op OK en de samenvatting wordt in pdf weergeven. Service Apotheek NControl november

25 Voorbeeld professionele samenvatting Service Apotheek NControl november

26 Indien alle te evalueren actiepunten zijn besproken, kunnen deze worden verwerkt. Geef de interventie aan en u kunt een follow op invoeren. Indien u het actiepunt wilt afsluiten, vink dan afgehandeld aan en sluit het actiepunt af. Indien alle te evalueren actiepunten zijn verwerkt, kan de medicatiebeoordeling voltooid worden. Er wordt dan gevraagd om aan te geven hoeveel tijd u besteed heeft aan stap 3. Service Apotheek NControl november

27 Tijdsbesteding Na afronding van de medicatiebeoordeling wordt, indien van toepassing, deze declarabel. Via de button Medicatiebeoordeling kunt u aangeven of de medicatiebeoordeling gedeclareerd wordt. Service Apotheek NControl november

28 Indien u aangeeft dat u de medicatiebeoordeling gedeclareerd hebt, wordt dit gebruikt voor de bepaling van het aantal uitgevoerde medicatiebeoordelingen in het kader van de contractafspraken. De SAMRT declareert de medicatiebeoordeling niet aan de zorgverzekeraar, dit dient u (indien van toepassing) via u Apotheek Informatie Systeem te doen. U kunt de medicatiebeoordeling in het AIS declareren als prestatie 3. Indien u meer informatie wilt over het declareren van een medicatiebeoordeling, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw Apotheek Informatie Systeem. Service Apotheek NControl november

29 Actielijst In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u de Actielijst. Bij de actielijst worden alle openstaande acties per cliënt weergegeven. Er is een overzicht van de lopende medicatiebeoordelingen en de follow up. Door op de cliënt te klikken wordt het dossier geopend bij de laatst ingevoerde stap. Afhandelingen In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u een overzicht van de afgehandelde medicatiebeoordelingen onder Afhandelingen. Bij afhandelingen wordt inzicht gegeven in onder andere het aantal medicatiebeoordelingen die uitgevoerd zijn en hoeveel tijd eraan is besteed. U kunt filters aanbrengen op zorgverzekeraar en datum. Service Apotheek NControl november

30 Monitor In het linkermenu in het tabblad NCare vindt u de Monitor voor de SAMRT. Hier kunt rapportage maken van het proces en van de uitkomsten. Bij Proces kunt rapportages maken betreft de data, voortgang en reden van het starten van een medicatiebeoordeling. Als een rapport wil maken betreft de reden van een medicatiebeoordeling, voert u de gewenste periode in en klikt u op toon rapport. U kunt ook nog filteren op zorgverzekeraar en/of huisarts. Service Apotheek NControl november

31 Onder de Uitkomsten kunt u GTP- en interventieanalyses maken. Bij de GTP analyse kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de top 10 geneesmiddelen en de top 10 episodes. U kunt filters aanbrengen op zorgverzekeraar en datum. Service Apotheek NControl november

32 Vragen, opmerkingen of suggesties? Wij zijn voortdurend bezig om de SAMRT te optimaliseren. Hierbij is uw input erg belangrijk voor de optimalisatie van dit zorgproduct. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u op de volgende helpdesks terecht: Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen of suggesties: --> Nederlandse Service Apotheek Beheer BV --> --> Voor technische vragen, opmerkingen of suggesties of inloggegevens: --> NControl BV --> Via contact in het linker menu of via --> Daarnaast willen we u voor antwoorden op veel gestelde vragen graag verwijzen naar bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ). Service Apotheek NControl november

33 Bijlage 1 Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels Overzicht Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB s) MFB Algemeen - 1. Gebruik opioïden zonder laxans MFB Algemeen - 2. Gebruik van bisfosfonaten zonder vitamine D3 (cholecalciferol) MFB Algemeen - 3. Methotrexaat verstrekking met (mogelijk) verkeerde/onduidelijke gebruikscode MFB Algemeen - 6. Risico op maagschade door combinatiegebruik NSAID + corticosteroïd, SSRI, anticoagulans, TAR of spironolacton zonder PPI MFB Algemeen - 7. Risico op maagschade bij gebruik trombocytenaggregatieremmer zonder PPI MFB Algemeen - 8. Fenytoïne/fenobarbital en foliumzuurdeficiëntie MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): propranolol 2 dd MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): ACE-remmer 2 dd MFB Algemeen Gebruiksongemak (alternatief met eenmaal daagse dosering of combinatie voorhanden): Verapamil 2 dd MFB Algemeen Indicatie betahistine/cinnarizine MFB Algemeen Indicatie hydrokinine MFB Algemeen Vitamine D bij osteoporose MFB Algemeen Interactie (es)omeprazol met clopidogrel MFB Astma-COPD - 4. Gebruik van NSAID's en salicylaten bij astma MFB Astma-COPD - 7. Gebruik van orofaryngeale antimycotica bij gebruik inhalatiecorticosteroïd MFB Astma-COPD - 9. Gebruik dosisaerosol zonder (nieuwe) voorzetkamer MFB Astma-COPD Gebruik van parasymathicomimetica bij astma/copd MFB Diabetes - 2. Diabetespatiënten zonder statine MFB Diabetes - 3. Diabetespatiënten zonder antihypertensivum MFB Diabetes - 5. Glibenclamide boven 70 jaar MFB Diabetes - 6. Metformine en verminderde absorptie van vitamine B12 MFB Diabetes Gebruik niet-selectieve bètablokker (muv sotalol) bij diabetes MFB Kalium - 1. Gelijktijdig gebruik van een RAS-remmer + een ander kalium verhogend middel MFB Kalium - 2. Hypokaliëmie ten gevolge van kaliumverliezende diuretica (en combinaties met andere middelen) MFB Natrium - 1. Controle natriumspiegel bij SSRI s en diuretica (en/of andere medicatie waarbij controle wenselijk/noodzakelijk is) MFB Hart-Vaat - 3. Hartfalen zonder ACE-remmer MFB Hart-Vaat - 5. Mogelijk Angina Pectoris zonder acetylsalicylzuur/cumarine MFB Hart-Vaat - 6. Mogelijk Angina Pectoris zonder statine MFB Hart-Vaat - 7. Twee of meer antitrombotica MFB Hart-Vaat - 8. Gebruik van codeïne bij een ACE-remmer Service Apotheek NControl november

34 MFB Hart-Vaat Gebruik ACE-remmer en A2-antagonist MFB Hart-Vaat Ontbreken van trombocytenaggregatieremmer bij CVRM MFB Hart-Vaat Chronisch hartfalen zonder bètablokker MFB Hart-Vaat Lisdiuretica als eerstelijns behandeling van hypertensie MFB Hart-Vaat Monotherapie dipyridamol MFB Hart-Vaat Hartvaatziekte zonder statine MFB Ouderen - 1. Patiënten > 70 jaar die klassieke NSAID s zonder maagprotectie gebruiken MFB Ouderen - 3. Nitrofurantoïne bij verminderde nierfunctie MFB Ouderen - 4. Langwerkende benzodiazepinen bij ouderen boven 65 jaar volgens Beerslijst MFB Ouderen - 5. Amitriptyline bij ouderen boven 65 jaar volgens Beers-lijst MFB Ouderen - 6. Promethazine bij ouderen boven 65 jaar volgens Beers-lijst MFB Ouderen - 7. Cimetidine bij ouderen boven de 65 volgens Beers-lijst Service Apotheek NControl november

35 Bijlage 2 Declaratie medicatiebeoordeling Naar aanleiding van vragen betreft het declareren van medicatiebeoordelingen in de SAMRT, willen we u meer uitleg geven hierover. In de medicatiebeoordeling in de SAMRT krijgt u de vraag of de beoordeling gedeclareerd wordt. Dit veld kan u pas invullen aan het van de medicatiebeoordeling als alle actiepunten zijn afgehandeld. Denk er ook aan om het vinkje Afgehandeld in het actiepunt aan te vinken. Na afronding van de medicatiebeoordeling wordt, indien van toepassing, deze declarabel. Via de button Medicatiebeoordeling kunt u aangeven of de medicatiebeoordeling gedeclareerd wordt. Service Apotheek NControl november

36 Indien u aangeeft dat u de medicatiebeoordeling gedeclareerd hebt, wordt dit gebruikt voor de bepaling van het aantal uitgevoerde medicatiebeoordelingen in het kader van de contractafspraken. De SAMRT declareert de medicatiebeoordeling niet aan de zorgverzekeraar, dit dient u (indien van toepassing) via u Apotheek Informatie Systeem te doen. U kunt de medicatiebeoordeling in het AIS declareren als prestatie 3. Indien u meer informatie wilt over het declareren van een medicatiebeoordeling, kunt u contact opnemen met de leverancier van uw Apotheek Informatie Systeem. Eerder dit jaar was het nog niet mogelijk om de vraag betreft de declaratie van een medicatiebeoordeling in te vullen. Via Afhandelingen in de SAMRT kun u de afgeronde medicatiebeoordelingen terug vinden. U kunt hier filters aanbrengen op datum en/of zorgverzekeraars. Het is raadzaam om dit eenmalig te controleren of alle medicatiebeoordelingen die onder de contractafspraken vallen ook meegerekend worden in de contractafspraken. Service Apotheek NControl november

37 Bijlage 3 Instellingen NControl werkt het beste op Internet Explorer 8. Als er andere browser gebruikt worden kunnen er functies ontbreken. De schermgrootte van het beeldscherm moet zijn: 1280 x De afmetingen kunnen per beeldscherm iets anders zijn, als het ongeveer deze grootte is dan is het goed. Staat Compatibiliteitsweergave uit in Internet Explorer? Dit doe je via het menu Extra in Internet Explorer, zie onderstaande afbeelding. Als er een vinkje voor Compatibiliteitsweergave, klik deze dan weg. Indien er geen vinkje voor staat, dan staat de optie goed. Service Apotheek NControl november

38 Bijlage 4 Veel gestelde vragen (FAQ) Algemeen SAMRT 1. Bij de start van een medicatiebeoordeling wordt gevraagd wat de reden, doelstelling en toestemming van de patiënt. Wat als dit niet meteen ingevuld kan worden? Het is mogelijk om dit niet direct in te vullen, maar dit kan ook later via de button Medicatiebeoordeling bovenaan elke pagina. Indien u deze gegevens niet invult, dan is het niet mogelijk om een medicatiebeoordeling af te sluiten. 2. Wat als mensen overlijden/verhuizen? Overlijden dient u apart in het NControldossier vast te leggen. Het wordt niet meegenomen uit het AIS-systeem. Verhuizingen dienen ook in het NControl systeem gewijzigd te worden. Beiden staan wel op de wensenlijst om dit te automatiseren. Overleden patiënten worden niet in de rapportages meegenomen 3. Ik heb het gevoel dat ik nog meer moet vastleggen dan voorheen, klopt dit? Ook in dit systeem zijn veel velden niet verplicht. Dit houdt in dat u zaken kunt overslaan. Echter voor een goede vastlegging mede volgens de voorlopige NZa prestatie medicatiebeoordeling zijn deze stappen belangrijk. 4. Kan ik een medicatiebeoordeling verwijderen uit de SAMRT? Nee, dat is niet mogelijk. Indien u een medicatiebeoordeling wilt verwijderen, stuur dan de naam en de geboortedatum van de patiënt naar de helpdesk van NControl en NControl zorgt ervoor dat de beoordeling verwijderd wordt. 5. Waar kan ik de voltooide/afgehandeld medicatiebeoordelingen bekijken? Dit staat onder Afhandelingen in de SAMRT. Er kunnen filters aangebracht worden op datum en zorgverzekeraar. Selectie patiënten 1. Hoe kan ik patiënten selecteren voor een medicatiebeoordeling? Dit kan via Ncontroldossier en via selectie patiënten in SAMRT. Onder selectie patiënten staan de contractafspraken en is een vrije selectie mogelijk. 2. Waar staan de contractafspraken met zorgverzekeraars? In Ncare bij de SAMRT en dan onder selectie patiënten Service Apotheek NControl november

39 3. Er zijn geen patiënten zichtbaar bij selectie patiënten/contractafspraken. Hoe kan dit? Staan alle instellingen voor het gebruik van NControl goed? Wordt er gebruikt gemaakt van Internet Explorer 8 Staan de contracten aan in Ncasso bij Mijn contractadministratie? Wie logt er in? Wat zijn de rechten? Staat Compatibiliteitsweergave uit in Internet Explorer? Zie hiervoor ook bijlage 3 Instellingen. Mochten alle instellingen goed staan, dan is het ook mogelijk dat de data in Ncontrol niet compleet is. Op basis van data van 2011 is de berekening voor het aantal uit te voeren medicatiebeoordelingen gebaseerd. Als de data niet compleet is, dan kan er geen aantal berekend worden. Neem contact op met NControl. 4. Kan de selectielijst bij contractafspraken uitgeprint worden? Nee, niet direct vanuit de SAMRT. Het overzicht kan wel geselecteerd en gekopieerd worden naar Excel. 5. Kan er geselecteerd worden op huisarts? Er kan alleen gesorteerd worden als de huisarts is ingevoerd, indien deze ingevoerd is bij de patiënt. We kunnen de huisarts helaas nog niet overnemen uit het AIS. Op basis van de verstrekkingen wordt er een afgeleide huisarts weergegeven en dan kan er gesorteerd worden op huisarts. 6. Hoe kan ik sorteren op huisarts? Nadat u patiënten heeft geselecteerd via contractafspraken of de vrije selectie, kunt u sorteren op huisarts. De actielijst is automatisch geselecteerd op naam, dit kunt u zien doordat er een driehoekje achter Naam staat. Om op huisarts te selecteren klikt u eerst 2x op Naam en het driehoekje verdwijnt. Klik vervolgens op huisarts en er wordt geselecteerd op huisarts. Je kunt dan oplopend of aflopend selecteren. 7. Enige tijd terug heb ik een selectielijst van een zorgverzekeraar uitgedraaid met patiënten voor een mogelijke medicatiebeoordeling. Roep ik de lijst opnieuw op, dan zie ik dat het aantal patiënten gewijzigd is. Hoe kan dit? De lijst wordt gemaakt op basis van de verstrekkingen en de verstrekkingen worden dagelijks geüpdatet. Hierdoor verschilt het aantal patiënten per keer. Als de medicatiebeoordeling bij de startdatum voldeed aan de criteria, dan wordt de medicatiebeoordeling meegerekend in de aantallen voor de contractafspraken. 8. De medicatiebeoordeling wordt niet meegerekend in de contractafspraken bij selectie patiënten. Maar volgens mij moet dit wel, hoe kan dat? Een medicatiebeoordeling moet meegerekend als er in de medicatiebeoordeling is aangeven de beoordeling gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet gedaan is, dan kan dit achteraf nog gewijzigd worden (ook als de medicatiebeoordeling voltooid is). Zoek de medicatiebeoordeling op via Afhandeling of via het NControldossier en pas dit aan in de beoordeling. Service Apotheek NControl november

40 SAMRT: Stap 1 1. Worden de allergieën en contra-indicaties automatisch uit het AIS gevuld? Nee, hiervoor is niet gekozen omdat de systemen vervuild kunnen zijn en daarnaast ook niet alles op de juiste plek staat. Dit dient ingevuld te worden. Indien er medicatiebewaking op uitgevoerd moet worden, dient het ook in het AIS vermeld te worden. 2. Wat te doen bij een onbekende of onduidelijke klacht of aandoening? Dan kan er gekozen worden voor de ICPC-code A99.00: Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n). 3. Episode datum gaat niet ver genoeg terug in het verleden. De datum kan teruggaan tot Hoe kan je meetgegevens verwijderen? Als ik er meerdere heb ingevoerd onder verschillende data. Via het Ncontroldossier kunnen meetgegevens verwijderd worden. Roep de betreffende patiënt op en ga naar het blad Medische gegevens. 5. Een ander meetgegeven invoeren dan in de lijst bekend is. Indien u een nieuw meetgegeven wilt invoeren in stap 1d en het meetgegeven wordt niet weergeven, klik dan op de button Meetgegeven toevoegen, zoek het meetgegeven op of kies voor Anders, namelijk:. (zie onderstaande afbeelding) en vul het meetgegeven in. 6. Kunnen preventieve middelen worden vastgelegd in de SAMRT? Ja. Indien er preventieve middelen worden gegeven kan dit vastgelegd worden met de ICPC code: Immunisatie/preventieve medicatie Ter illustratie: bijvoorbeeld: de suppletie van vitamine D aan ouderen, volgens het advies van de gezondheidsraad. Service Apotheek NControl november

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie 8.5 023-EMED-201030 EduMedica, 2010 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal....

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

doc4doc versie 4.0 stap voor stap

doc4doc versie 4.0 stap voor stap B.V. De Dompelaar 1-D 3454XZ De Meern Registered in the Dutch Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce, under number 34325519 doc4doc versie 4.0 stap voor stap Stap voor stap door doc4doc voor

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

FAQ kwaliteitskader VGN

FAQ kwaliteitskader VGN FAQ kwaliteitskader VGN Inhoud 1. Werking portal... 2 1.1 Inloggen... 2 1.2 Locaties... 3 1.3 Invullen van vragenlijsten... 3 1.4 Aanleveren van vragenlijsten... 5 1.5 Rapportagemodule... 6 2. Pijler 1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie