1800 Film-scanner. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1800 Film-scanner. Bestnr.: 96 74 44. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Film-scanner Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina De eerste stappen 3 Omvang levering 3 Windows-95/98-gebruiker 4 Installatie van de toepassingssoftware 7 Scannen met de PageManager 7 ImageFolio 10 Mr. Photo Gold 11 PhotoAlbum 11 One-touch-scantoets voor pc s 13 MAC-gebruiker 14 Installatie van de toepassingssoftware 14 CyberView voor MAC 15 Scannen met de PageManager 18 Mr. Photo Gold 20 PhotoAlbum 20 One-touch-scantoets voor MAC 22 Technische support 23 Quick-installatie 23 2 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de 1800 filmscanner in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst, Nederland: Ma. - vr : uur of via DE EERSTE STAPPEN Controleer eerst of de inhoud van de doos overeenkomt met de artikelen die onder Omvang levering vermeld staan. Belangrijk!. Wij verzoeken u de originele verpakking te bewaren, om het apparaat tijdens een eventuele latere transport te beschermen tegen beschadiging. Lees, voor een snelle installatie, de bijgevoegde Quick-installtiehandleiding. Omvang levering De doos van uw 1800 filmscanner heeft onderstaande inhoud: 1800 Filmscanner Netvoeding - 12-V/1-A-netvoeding. Waarschuwing! Door gebruik van een andere netvoeding kan de scanner zwaar beschadigd worden. USB-kabel CD-ROM met toepassingssoftware voor de 1800 Filmscanner Gebruiksaanwijzing Quick-installatie 3

3 WINDOWS-95/98 gebruiker Bij de 1800 filmscanner worden meerdere professionele toepassingsprogramma s bijgeleverd, die u helpen om alle mogelijkheden te benutten. De betreffende programma s zijn: Presto! PageManager Deluxe Page Manager is een krachtige tool met welke u zonder veel moeite documenten en afbeeldingen kunt scannen en deze op uw computer verder bewerken. Met behulp van Drag & Drop kunt u deze invoegen voor de verdere bewerking in een andere geïnstalleerde toepassing, zoals Word, Excel, , Fax enz. ImageFolio Een uitgebreid beeldbewerkingsprogramma, met welke u gescande afbeeldingen kunt bewerken. Met deze praktische toolbox voor het bewerken van beelden zijn uw fantasie geen grenzen meer gezet! PhotoAlbum Organiseer uw digitale foto s in een elektronisch fotoalbum - met elektronische foto s behoren gekneusde, verbleken of gescheurde foto s voorgoed tot het verleden. Mr. Photo Gold De snelste weg fotografische meesterstukken te creëren, te bewerken en met andere te delen. CyberView De volledige TWAIN-compatibele scansoftware voor de scanner. Met CyberView krijgt u de gehele controle over de resolutie, kleur en alle anderen aspecten van uw scan. Opmerkingen: Readme-documenten en Online-documentatie zijn voor alle toepassingsprogramma s op uw harde schijf geïnstalleerd, u vindt deze in dezelfde map waar ook de bestanden voor de toepassingsprogramma s staan. De standaardmap voor het CyberView-handboek is Scandrv \ Elec menu. 4 CYBERVIEW VOOR PC 1. Preview (voorvertoning): scan hier met een lage beeldresolutie voor een beeldvoorvertoning, om voor het definitieve scannen eventueel de beeldgrootte of de kleuren te corrigeren. 2. Scan area selection (keuze van het scanbereik): Als u een bereik in het Previewvenster (voorvertoningvenster) aanklikt kunt u deze naar het scanbereik trekken. Bij CyberView heeft u de keuze uit max. 20 frames voor het scannen in een batch-job. 3. Resolution (beeldresolutie): stel hier de beeldresolutie van de scanner in. Hiervoor kunt u het beeldlooplijst gebruiken of het getal direct invoeren. 4. Scaling (schalen): stel hier de schaalfactor van de scanner in. Hiermede bereikt u hetzelfde effect als bij het aanpassen van de beeldresolutie voor de scanner. 5. Film type (film type): kies het type film welke u wilt scannen. 6. Mode (modus): kies hier de kleur- of zwart-wit-modus uit. 7. Image quality (beeldkwaliteit): pas de kwaliteit voor het scannen aan op uw speciale wensen (om een hogere kwaliteit te bereiken, heeft de PrimeFilm 1800 meer tijd nodig voor het scannen). 8. Scanner Control (scanner controle): overschakelen tussen het venster voor de instelling van de beeldresolutie (instellen van de beeldresolutie en schalen) en het kopieervenster voor scannen en afdrukken. 9. Color Controls (kleurencontrole): aanpassen van de RGB-belichtingstijd, helderheid en het contrast. 10. Gamma Controls (Gammacontrole): gamma-aanpassing (CyberView) voert de gamma-instelling automatisch uit, zolang u niet de basisinstelling veranderd). 11. Positiv/Negativ : Kies hier voor een positieve of negatieve film. 12. Set Calibration (schaalverdeling instellen): hiermede kunt u de scanner handmatig kalibreren. 13. Calculator (rekenmachine): een nuttig instrument, deze helpt u bij het bepalen van de actuele beeldresolutie van de scanner. 14. Image Flip (spiegeling): maakt automatisch een spiegelbeeld van het gescande beeld. 15. Image Rotate (rotatie): met deze optie kunt u het beeld bij het scannen van een prtretopname roteren. 5

4 16. Setup (configuratie): kies hier voor een 24- of 36-bit-uitvoer; kies Descreen; scan het beeld en sla de procedure op in een bestand. 17. Reset: hierdoor wordt de scanner teruggezet in de basisinstelling. 18. Zoom+: met deze optie kunt u een beeldbereik kiezen en voor een gedetailleerde kleurinstelling inzoomen (hogere beeldresolutie bij de voorvertoning). 19. RGB value display (RGB-display): toont bij de cursor de RGB-waarde van het beeld. 20. Scan (scannen): het beeld scannen en invoegen aan de toepassingssoftware. 21. Cancel (terug): exit CyberView (CyberView verlaten) Installatie van de toepassingssoftware 1. Leg de CD in uw CD-ROM-station. 2. Hierna verschijnt automatisch het setup-programma op het scherm. 3. Klik op Install (installeren) 4. In het dialoogveld kunt u de programma s kiezen die u wilt installeren. In de standaardinstelling worden alle programma s geïnstalleerd. 5. Klik op Next (verder) om de installatie voor het eerste programma te starten. 6. Het dialoogveld Location (opslagplaats) toont de standaardmap in welke het programma geïnstalleerd wordt. Klik op Next om de standaardinstelling te accepteren of voer een naam van de map in waar u het programma wilt installeren. 7. Hierna verschijnt het dialoogveld Setup Complete (configuratie uitgevoerd). Klik op OK en het volgende programma wordt geïnstalleerd. Opmerking: Tijdens de installatie wordt het installatieprogramma beëindigd en gaat verder om het volgende programma te installeren. Na elk geïnstalleerd programma pauzeert de CD even en start daarna opnieuw. 8. Als alle toepassingsprogramma s geïnstalleerd zijn, wordt u in een dialoogvenster gevraagd of Windows opnieuw gestart moet worden. Kies Restart (opnieuw starten) en klik op Finish (einde) om de installatieprocedure af te sluiten. Scannen met de PageManager 6 Om moeiteloos alles te kunnen scannen raden wij u aan om Presto!PageManager tot uw hoofd-scanprogramma te kiezen. Presto!PageManager is het besturingsprogramma voor deze scanner. Via PageManager kunt u alle afbeeldingen en documenten scannen en aansluitend met drag en drop (slepen & neerzetten) naar andere programma s in het programmamenu van PageManager, b.v. ImageFolio slepen. Naar de eenvoudige OCR (Optical Character Recognition, d.w.z. optische tekenherkenning) met alleen één stap via Drag & Drop kunt u ook andere programma s toevoegen, b.v. Microsoft Word. De precieze procedure voor het toevoegen van verdere toepassingsprogramma s vindt u in het onlinehandboek van PageManager. 7

5 Inleggen van uw film in de PrimeFilm 1800uS: Ingelijste dia s: 1. Open de afdekklep van de scanner 2. Leg de ingelijste dia in het filmframe. 3. Met open of gesloten klep scannen. Negatieve filmstrook: 1. Open de afdekklep van de scanner 2. De twee rails uittrekken om het filmframe open te klappen 3. Leg de film die u wilt scannen in het midden van het zichtvenster 4. Druk het filmframe terug tot deze inklikt 5. Met open of gesloten klep scannen. Presto!PageManager starten: Voor het starten van het programma klik op Start -> Programma s -> Presto!PageManager (beweeg de muis naar rechts om het submenu te openen) klik op Presto!PageManager. Scannerkeuze: Als het programma geladen is, gaat u naar File -> Select Source...(Bestand -> Bron kiezen). Nu wordt het dialoogvenster met de op uw systeem aanwezige TWAIN-drivers geopend. Markeer Cyberview-32U Film en klik op Select (kiezen). (Opmerking: als u elke keer dezelfde scanner gebruikt moet u deze keuze alleen een keer uitvoeren). 8 Scannen: 1. Om de CyberView TWAIN-driver voor de scanner te starten gaat u naar File -> Acquire... (Bestand ->ophalen..) of klikt u op het scannerpictogram in de symbolenlijst. Dit voert u elke keer uit wanneer u gaat scannen. 2. Na het openen van CyberView klikt u op het Film Type Icon (type film pictogram) en kiest u voor dia- of negatieve film. Hierdoor wordt CyberView over het te scannen type film geïnformeerd. 3. In het CyberView-venster klikt u op Preview (voorvertoning) voor een proefscan van het beeld. 4. Zodra de proefscan beëindigd is, kunt u de resolutie, schalen, gammacontrole en ook de andere parameters volgens uw keuze instellen. Op de installatie-cd van uw PrimeFilm 1800u vindt u de volledige handleiding voor CyberView. 5. Hierna kiest u via het selectieveld in de voorvertoning het scanbereik en past u de grootte aan. (U kunt tegelijkertijd max. 20 geselecteerde velden openen om zodoende van een afbeelding meerdere bereiken te scannen). 6. Na het kiezen van een beeldbereik scant u het beeld. Klik op de knop Scan in het CyberView-scherm. Hierna meldt CyberView dat u moet wachten tot de scanner gekalibreerd en het beeld gescand is. 7. Zodra de scan klaar is klikt u op Exit om CyberView te verlaten. Hierna verschijnt in het venster van PageManager het gescande beeld als 9

6 miniatuur en deze kunt u nu bewerken. 8. Met File ->Save As... (Bestand ->Opslaan als...) kunt u het gescande beeld opslaan of met drag en drop naar een ander toepassingsprogramma in de programmalijst van PageManager slepen. Image Folio ImageFolio is een uitgebreid beeldbewerkingsprogramma waarmee u gescande beelden kunt bewerken. Met deze praktische toolbox voor het bewerken van beelden kunt u uw fantasie vrij laten lopen! ImageFolio starten: Zodra uw afbeelding in PageManager gescand is kunt u deze met drag en drop naar het ImageFolio-pictogram slepen om de afbeelding in ImageFolio te bewerken. Uw eerste bewerking: Zodra het gescande of geïmporteerde beeld in het ImageFolio venster verschijnt kunt u het bewerken. Als voorbeeld proberen wij de Emboss-Filter (prentfilter): 1. Klik op het Rectangle Selector-gereedschap (rechthoekig selectiekader). Als het pictogram voor een rechthoekig selectiekader niet verschijnt moet u op de rechter muistoets drukken om over te schakelen naar dit gereedschap. 2. Trek nu een rechthoekig selectiekader in uw afbeelding. 3. Kies onder het programmamenu Process ->Emboss...(Proces -> Prenten..) en het Emboss-dialoogvenster wordt geopend. Klik op OK. En klaar! U heeft net een prenteffect in uw afbeelding gemaakt! Presto!ImageFolio bezit nog veel krachtigere tools voor het bewerken van uw beelden. Nadere informatie voor het gebruik van deze tools vindt u in de Online-hulp. 10 Mr. Photo Gold Mr. Photo - De snelste weg fotografische meesterstukken te creëren, te bewerken en met anderen te delen. Met de drag en drop functie en de meegeleverde sjablonen voor een stimulans van uw creativiteit worden veel taken in Mr. Photo zelfstandig uitgevoerd. Mr. Photo starten: Klik in de taakbalk op Start -> Programma s -> Mr. Photo en kies Presto!Mr.Photo om het programma te starten. Uw foto s scannen met Mr. Photo: 1. Beweeg de cursor naar de hoek links boven in het Mr.Photo-venster en het menu wordt geopend. 2. Klik op File ->Select Source...(Bestand -> Bron kiezen..). Er wordt nu een dialoogvenster geopend waarin de op uw systeem aanwezige TWAIN-drivers verschijnen. Selecteer CyberView-32U en klik op de knop Select. (Opmerking: deze selectie moet alleen een keer uitgevoerd worden). 3. Hierna klikt u op de Acquire-knop (ophaalknop, het scannerpictogram) om CyberView te activeren. 4. Verder moet u de in hoofdstuk Scannen met PageManager onder Scanning beschreven scanvolgorde aanhouden. 5. Als de Scan uitgevoerd is klikt u op Cancel (afbreken) om CyberView te verlaten. Hierna verschijnt het document of de afbeelding als miniatuur in het Photo Browser-venster voor een verdere bewerking. PhotoAlbum PhotoAlbum - Organiseer uw digitale foto s in een elektronisch fotoalbum - met elektronische foto s behoren gekneusde, verbleken of gescheurde foto s voorgoed tot het verleden. PhotoAlbum starten: Zodra uw beeld in Mr. Photo gescand is kunt u deze met Drag & Drop naar het PhotoAlbum-pictogram in de Mr. Photo-programmalijst slepen om het in PhotoAlbum verder te bewerken. 11

7 Een nieuw album aanleggen: Klik op Create (maken) en Template (sjabloon) en kies een sjabloon voor het nieuwe album. Een wenskaart maken: Klik eenvoudig op uw afbeelding in het Photo-Browser-venster en sleep het beeld met Drag & Drop op de kaartsjabloon. One touch (eenmaal-aanraken) scantoets voor Pc s Nadat de CyberView-driver geïnstalleerd is worden automatisch verkorte Button-Key aangemaakt. Deze kunt u openen door op de ButtonKeypictogrammen te klikken om het programma te initialiseren. Zodra de CyberView-driver en de toepassingssoftware op uw systeem geïnstalleerd zijn kunt u met de One touch-toets scannen. 1. Leg uw film in de scanner. 2. Druk eenmaal op de SCAN-toets Als de instelling voor deze One touch-toets nog niet uitgevoerd is verschijnt het volgende dialoogvenster. U kunt hier de scanresolutie, positiefof negatiefmodus en de scan-doelplaats instellen. One touch-toets U kunt verschillende sjablonen, achtergronden en effecten voor uw album kiezen. Verdere informatie voor de verschillende mogelijkheden vindt u in de Online-hulp. Klik op OK om de instelling als standaard-scaninstelling voor deze One touch-scantoets vast te leggen. Als de One touch-scantoets voordien al ingesteld was, zal de scanner direct automatisch starten met scannen. Zodra het scannen klaar is wordt het beeld in de ingestelde toepassingssoftware, b.v. ImageFolio geopend of in de ingestelde map als Bitmapbestand (.BMP) opgeslagen. Als de bestandsnaam al in deze map voorkomt, krijgt het beeld dezelfde naam inclusief een automatisch oplopend nummer op het einde

8 Voor het veranderen van de instelling voor de One-touch-scantoets klikt u met rechts op het scannersymbool op de Windows taakbalk. Een menu wordt geopend. Klik met links op Set up... om het instelvenster voor de One touch-scantoets te openen. MAC-GEBRUIKER Met de scanner worden de onderstaande toepassingsprogramma s voor Macintosh geleverd: Presto! PageManager Deluxe Page Manager Deluxe is een krachtige tool met welke u zonder veel moeite documenten en afbeeldingen kunt scannen en deze op uw computer opslaan en verder bewerken en met behulp van Drag & Drop deze naar een andere toepassing slepen. PhotoAlbum Organiseer uw digitale foto s in een elektronisch fotoalbum - met elektronische foto s behoren gekneusde, verbleken of gescheurde foto s voorgoed tot het verleden. CyberView De volledige TWAIN-compatibele Scansoftware voor scanner van Pacific Image. Met CyberView krijgt u de gehele controle over de resolutie, kleur en alle anderen aspecten van uw Scan. Opmerkingen: Readme-documenten en Online-documentatie zijn voor alle toepassingsprogramma s op uw harde schijf geïnstalleerd, u vind deze in dezelfde map waar ook de bestanden voor de toepassingsprogramma s staan. Installatie van de toepassingssoftware PageManager installeren: 1. Leg de CD in uw CD-ROM-station. 2. Dubbelklik op de map PageManager om deze te openen. 3. Open de English-map met een dubbelklik. 4. Open de map Presto!PageManager Disk 1 met een dubbelklik. 5. Om de installatie te starten dubbelklikt u op Presto!PageManager Installer #1, volg verder de instructies op het scherm. 14 Mr. Photo installeren 1. Plaats de CD in uw CD-ROM-station 2. Dubbelklik op de map Mr.Photo om deze te openen. 3. Om de installatie te starten dubbelklikt u op Presto!Mr. Photo Installer, volg verder de instructies op het scherm. PhotoAlbum installeren: 1. Plaats de CD in uw CD-ROM-station 2. Dubbelklik op de map PhotoAlbum om deze te openen. 3. Om de installatie te starten dubbelklikt u op de PhotoAlbum Installer, volg verder de instructies op het scherm. CyberView installeren: 1. Plaats de CD in uw CD-ROM-station. 2. Dubbelklik op de map USB-driver om deze te openen 3. Om de installatie te starten dubbelklikt u op CyberView Installer, volg verder de instructies op het scherm. Opmerking: CyberView is een zogenoemd Plug-in-moduul (extra moduul). Bij de eerste installatie wordt een veiligheidskopie in een map op uw harde schijf gemaakt (standaard is dit de CyberView-map). Om deze te gebruiken kiest u CyberView Plug-In uit het toepassingprogramma of u maakt een kopie van de CyberView Plug-In, welke u in de Plug-In-map van het toepassingsprogramma opslaat. CYBERVIEW VOOR MAC 1. Preview (voorvertoning): scan hier met een lage beeldresolutie voor een beeldvoorvertoning, om voor het definitieve scannen eventueel de beeldgrootte of de kleuren te corrigeren. 2. Scan (scannen): het beeld scannen en naar de toepassingssoftware doorsturen. 3. Zoom (zoomen): Om in te zoomen gewoon op de voorvertoning klikken (Previewbeeld). 4. Move (verschuiven): op de Move-knop klikken en het beeld voor een verschuiving slepen. 15

9 5. Eyedropper: Als u op de Eyedropper-knop klikt en de muis op de gewenste plek in de afbeelding beweegt kunt u de RGB-kleurwaarde onder de cursor aflezen. 6. Scan area selection (keuze van het scanbereik): Als u een bereik in het Preview-venster (voorvertoning-venster) aanklikt kunt u deze naar het scanbereik trekken. Bij CyberView heeft u de keuze uit max. 20 frames voor het scannen in een batch-job. 7. Exit: CyberView verlaten. 8. Smart-Scan-Mode: Hiermede worden automatisch de scannerinstellingen vastgelegd, het beeld wordt gescand, het beeldframe herkent en het beeld wordt toegevoegd aan de toepassingsoftware. Alles met één klik. 9. Input Mode (invoermode): Hier kunnen de invoercomponenten gekozen worden. 10. Ausgabemode: hier kunt u het uitvoerapparaat kiezen. 11. Custom Scan Mode (uitgebreide Scan-mode): verdere controlemogelijkheden voor het aanpassen van de scaninstelling. 12. Image Type (type beeld): 13. Quality (kwaliteit): pas de kwaliteit van de scanner aan op uw speciale wensen (voor een hogere kwaliteit heeft de PrimeFilm 1800u meer tijd nodig voor het scannen). 14. Resolution (beeldresolutie): Stel hier de beeldresolutie van de scanner in. Hiervoor kunt u het beeldschuifvak gebruiken of het getal direct invoeren. 15. Scaling (schalen): Stel hier de schaalfactor van de scanner in. Hiermede bereikt u hetzelfde effect als bij het aanpassen van de beeldresolutie voor de scanner. 16. Descreen: met deze optie kunt u het golvenpatrooneffect elimineren, welke tijdens het scannen van gedrukte afbeeldingen ontstaat. 17. Auto detect: Activeer deze optie voor een automatische herkenning van de beeldranden na de voorvertoning. 18. Image correction (beeldcorrectie): Kies hier de beeldcorrectiemode: automatisch of handmatig! Als u de auto-mode kiest en Auto-Gamma resp. Auto-contrast of beide aanklikt, kiest CyberView de beste kleuren voor uw afbeelding. In de handmatige mode kunt u voor een fijn-instelling de kleur- en belichtingscontroleknop aanklikken (lees hiervoor a.u.b. de desbetref- 16 fende aanwijzingen in het Cyber-View-handboek). 19. Reset button (Reset-knop): hiermede wordt de scanner teruggezet in de standaardinstelling. 20. Scan to File (Scan naar bestand): hier kunt u de optie kiezen om het scanresultaat in een bestand op te slaan. 17

10 Scannen met de PageManager Om moeiteloos alles te kunnen scannen raden wij u aan om Presto!PageManager tot uw hoofd-scanprogramma te kiezen. Presto!PageManager is het besturingsprogramma voor deze scanner. Via PageManager kunt u alle afbeeldingen en documenten scannen en aansluitend met drag en drop (slepen & neerzetten) naar andere programma s in het programmamenu van PageManager, b.v. ImageFolio slepen. Naar de eenvoudige OCR (Optical Character Recognition. d.w.z. optische tekenherkenning) in alleen één stap via Drag & Drop kunt u ook andere programma s toevoegen, b.v. Microsoft Word(r). De precieze procedure voor het toevoegen van verdere toepassingsprogramma s vindt u in het onlinehandboek van PageManager. Inleggen van uw film in de scanner: Ingelijste dia s: 4. Open de afdekklep van de scanner 5. Leg de ingelijste dia in het filmframe. 6. Met open of gesloten klep scannen. Negatieve filmstrook: 6. Open de afdekklep van de scanner 7. De twee rails uittrekken om het filmframe open te klappen 8. Leg de film die u wilt scannen in het midden van het zichtvenster 9. Druk het filmframe terug tot deze inklikt 10. Met open of gesloten klep scannen. Presto!PageManager starten: Voor het starten van het programma dubbelklikt u in de map Presto!PageManager op Presto!PageManager. Scannerkeuze: Als het programma geladen is, gaat u naar File -> Select Source ->Select Plug-Ins...(Bestand -> Bron kiezen ->Plug Ins kiezen). Nu wordt het dialoogveld geopend om naar de CyberView Plug-In te zoeken. Loop door de bestanden om de CyberView-map te vinden, open deze, markeer CyberView en klik op Select (selecteren). (Opmerking: als u elke keer dezelfde scanner gebruikt moet u deze keuze alleen een keer uitvoeren). Scannen: 1. Om de CyberView TWAIN-driver voor de scanner te starten gaat u naar File -> Acquire... (Bestand ->ophalen..) of klikt u op het scannerpictogram in de symbolenlijst. Dit voert u elke keer uit wanneer u gaat scannen. 2. Na het openen van CyberView klikt u op Input Selection (invoerkeuze) en kiest u het type film of dia- of negatieve-film. Hierdoor wordt CyberView over het te scannen filmtype geïnformeerd. 3. In het CyberView-venster klikt u op Preview (voorvertoning) voor een proefscan van het beeld. 4. Hierna kiest u via het selectieveld in de voorvertoning het scanbereik en past u de grootte aan. (U kunt tegelijkertijd max. 8 geselecteerde velden openen om zodoende van een afbeelding meerdere bereiken te scannen). 5. Na het kiezen van een beeldbereik scant u het beeld. Klik op Scan. Hierna meldt CyberView dat u moet wachten tot de scanner gekalibreerd en het beeld gescand is. 6. Zodra de scan klaar is klikt u op Exit om CyberView te verlaten. Hierna verschijnt in het werkvenster van PageManager de gescande afbeelding als miniatuur en deze kunt u nu bewerken. 7. Met File ->Save As... (Bestand ->Opslaan als...) kunt u het gescande beeld opslaan of met drag en drop naar een ander toepassingsprogramma in de programmalijst van PageManager slepen

11 Mr. Photo Gold Mr. Photo - De snelste weg fotografische meesterstukken te creëren, te bewerken en met andere te delen. Mr. Photo starten: Klik in de taakbalk op Start -> Programma s -> Mr. Photo en kies Presto!Mr.Photo om het programma te starten. Uw foto s scannen met Mr. Photo: 1. Als het programma geladen is klikt u op File ->Select Source ->Select Plug-Ins...(Bestand -> Bron kiezen ->Plug-Ins kiezen..). Er wordt nu een dialoogvenster geopend om de CyberView Plug-In te zoeken. Loop met de cursor door de mappen om de map CyberView te vinden, open deze en markeer CyberView en klik op Select (Opmerking: wanneer u altijd dezelfde scanner toepast moet deze selectie alleen een keer uitgevoerd worden). 2. Hierna klikt u op de Acquire-knop (ophaalknop, het scannerpictogram) om de CyberView te activeren. 3. Verder moet u de in hoofdstuk Scannen met PageManager onder Scanning beschreven scanvolgorde aanhouden. 4. Als de Scan uitgevoerd is klikt u op Exit om CyberView te verlaten. Hierna verschijnt het document of de afbeelding als miniatuur in het Photo Browser-venster voor een verdere bewerking. Een nieuw album aanleggen: Klik op Create (maken) en Template (sjabloon) en kies een sjabloon voor het nieuwe album. Een wenskaart maken: Klik eenvoudig op uw afbeelding in het Photo-Browser-venster en sleep het beeld met Drag & Drop op de kaartsjabloon. U kunt verschillende sjablonen, achtergronden en effecten voor uw album kiezen. Verdere informatie voor de verschillende mogelijkheden vindt u in de Online-hulp. PhotoAlbum PhotoAlbum - Organiseer uw digitale foto s in een elektronisch fotoalbum - met elektronische foto s behoren gekneusde, verbleken of gescheurde foto s voorgoed tot het verleden. PhotoAlbum starten: Zodra het beeld in Mr. Photo gescand is kunt u deze met Drag & Drop naar het PhotoAlbum-pictogram in de Mr. Photo-programmalijst slepen om het in PhotoAlbum verder te bewerken

12 One Touch-scantoets (eenmaal-aanraakscantoets) voor MAC Zodra de CyberView-driver geïnstalleerd is verschijnt het One Touchscanvenster. Kies de standaardinstelling, door op de OK-toets te drukken, om het proces te completeren. 3. Leg uw film in de scanner. 4. Druk eenmaal op de SCANtoets Als de instellingen voor de One Touch-scantoets nog niet uitgevoerd zijn moet u eerst de Cyberview Agent uit de programmalijst kiezen. Klik dan op Scan Button Setting in de Scan - symboollijst. Het volgende dialoogvenster verschijnt en u kunt hier de scanresolutie, positief- of negatiefmodus en de scandoelplaats instellen. One touch-toets TECHNISCH SUPPORT Cyberview Als u nog vragen heeft over de scanner of over CyberView, neem dan contact op met onze Technische Dienst. Presto!Suite Software Bij vragen over de Presto!-software kunt u contact opnemen via de Support van NewSoft: Website: Quick-installatie filmscanner Klik op OK om de instelling als standaard-scaninstelling voor deze One touch-scantoets vast te leggen. Zodra het scannen klaar is wordt het beeld in de ingestelde toepassingssoftware, b.v. ImageFolio geopend of in de ingestelde map opgeslagen. Als de bestandsnaam al in deze map voorkomt, krijgt het beeld dezelfde naam inclusief een automatisch oplopend nummer op het einde. Installeren van de scanner onder Windows (1) Leg de installatie-cd in uw CD-ROM-station. Klik op Scanner Driver om de installatie te starten. (2) Kies de door u gewenste taal onder Choose setup language. (3) Klik op Next om verder te gaan met Setup. (4) Klik op Finish om de installatie te beëindigen

13 Aansluiting van uw scanner (1) Gebruik de met uw scanner meegeleverde USB-aansluitkabel. (2) Sluit een einde van de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de scanner. (3) Sluit de netvoeding aan op de achterkant van de filmscanner en plaats de stekker in een stopcontact met wisselstroom. Voor MAC Installatie van de scanner voor Macintosh-systemen Leg de CD in uw CD-ROM-station. Dubbelklik op de map Scanner driver. (1) Dubbelklik op het symbool CyberView V1.0 Installer. Klik op Continue (verder). (2) Klik op Install (installeren) om de installatie te starten. Klik op Quit (beëindigen) om de installatie te beëindigen. (3) Zet de scanner aan en start uw MAC-computer opnieuw op. Opmerking: de installatieprocedure kan soms iets anders uitzien, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. Verdere aanwijzingen vindt u in het gebruikershandboek. Aansluiting van uw scanner (1) Gebruik de met uw scanner meegeleverde USB-aansluitkabel. (2) Sluit een einde van de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de scanner. (3) Sluit de netvoeding aan op de achterkant van de filmscanner en plaats de stekker in een stopcontact met wisselstroom

Flatbed Scanner Handleiding

Flatbed Scanner Handleiding Flatbed Scanner Handleiding Copyright Copyright 1998 door deze firma. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN Inhoudsopgave Sectie I Windows 1 Afdrukken De Brother-printerdriver gebruiken...1-1 Een document afdrukken...1-1 Handmatig Duplex printen...1-2 Gelijktijdig afdrukken, scannen

Nadere informatie

Digitaal dicteerapparaat

Digitaal dicteerapparaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 05 33 Digitaal dicteerapparaat Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scannerfuncties gebruiken

Scannerfuncties gebruiken Canon CanoScan 9000F Online handleiding Pagina 1 van 355 pagina's MC-4671-V1.00 Deze handleiding gebruiken Deze handleiding afdrukken De nieuwste versie van ScanGear (scannerstuurprogramma) verkrijgen

Nadere informatie

ScanSnap Installatie & Instellingen

ScanSnap Installatie & Instellingen ScanSnap Installatie & Instellingen ScanSnap Hoofdstuk 1 - Inleiding Hoofdstuk 2 - Aan de slag 2.1 Verpakking verwijderen... 2 2.2 De software installeren... 4 2.2.1 Systeemvereisten... 4 2.3 Installatie...

Nadere informatie

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 00 69 Kenwood TK-3101 PMR-portofoon Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PDS-

Gebruikershandleiding PDS- Gebruikershandleiding PDS- 5000/PDS-6000 PDS-5000 PDS-6000 Versie 0 DUT Gebruik van de documentatie Dank u voor de aanschaf van een Brother-apparaat! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848 HANDLEIDING TOUGH DRIVE EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom ToughDrive externe harde schijf.

Nadere informatie

Nieuwe flexkantoor-omgeving

Nieuwe flexkantoor-omgeving Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt! Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Copyright 2010 profotonet. Alle rechten voorbehouden. Profotonet Rietbaan 17 2908 LP Capelle aan den IJssel E-mail: info@profotonet.nl Telefoon:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Fijn dat u hebt gekozen voor deze digitale camera van PENTAX. Dit is de handleiding voor PENTAX PHOTO Browser 2.0 en PENTAX PHOTO Laboratory 2.0, software voor uw Windows- of Macintosh-computer

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030. Versie C DUT

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030. Versie C DUT SOFTWAREHANDLEIDING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Versie C DUT Handelsmerken Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een

Nadere informatie

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Nederlands GEBRUIKERSGIDS

Nederlands GEBRUIKERSGIDS Nederlands GEBRUIKERSGIDS Systeem voor optische tekstherkenning ABBYY FineReader Versie 7.0 Gebruikersgids 2003 ABBYY Software Ltd. Informatie in dit document is aan verandering onderhevig zonder kennisgeving

Nadere informatie

Garmin. Open Street Map. Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen

Garmin. Open Street Map. Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen Gratis kaarten voor Garmin GPS toestellen Voorwoord Beste lezer, In deze handleiding maak ik jullie deelgenoot van mijn kennis van - en ervaringen met Garmin. OpenStreetMap. Dit gratis kaartmateriaal kun

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

LoiLoScopeEX/AX/FX Gebruikers handleiding

LoiLoScopeEX/AX/FX Gebruikers handleiding LoiLoScopeEX/AX/FX Gebruikers handleiding Deze handleiding is voor LoiLoScope EX, LoiLoScope AX en LoiLoScope FX. Bevestig de applicatie die u gebruikt. De gebruikershandleidingen voor LoiLoScope EX/AX/FX

Nadere informatie

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie