Verzekeringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden VKG AOV Online Versie

2 Wat staat er in deze voorwaarden? Hoofdstuk 1 Over begrippen Artikel 1 Wat betekenen de begrippen? pagina 3 Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid pagina 3 Artikel 3 Ons product pagina 4 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten basisdekking, verlengde dekking en eenmalige uitkering Artikel 4 Basisdekking en verlengde dekking pagina 6 Artikel 5 Eenmalige uitkering pagina 7 Artikel 6 Indexering van het verzekerde bedrag en de uitkering pagina 9 Artikel 7 Wat spreken we af over betalingen? pagina 9 Hoofdstuk 3 Over uitsluitingen en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid Artikel 8 Welke uitsluitingen gelden er? pagina 10 Artikel 9 Welke verplichtingen hebt u bij arbeidsongeschiktheid? pagina 12 Artikel 10 Wanneer vervalt het recht op uitkering? pagina 12 Hoofdstuk 4 Over premies Artikel 11 Wat moet u weten over de premiebetaling? pagina 13 Hoofdstuk 5 Over veranderingen Artikel 12 Wat gebeurt er als de premie of voorwaarden veranderen? pagina 14 Artikel 13 Wat gebeurt er als het risico verandert? pagina 14 Artikel 14 Wanneer eindigt de verzekering? pagina 16 Hoofdstuk 6 Over klachten en privacy Artikel 15 Wat u moet weten over privacy, rechtssysteem en klachten? pagina 18 Hoofdstuk 7 Over terrorisme Artikel 16 Clausule terrorismedekking pagina 19 Samenvatting van het Protocol pagina 22 Waar vindt u wat? pagina 24 2

3 Hoofdstuk 1 Over begrippen Artikel 1 Wat betekenen de begrippen? 1.1 Wij / we / ons / onze (van) de verzekeraar: Movir N.V. Statutair gevestigd in Nieuwegein. 1.2 U / uw (van) de verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten. De verzekeringnemer is tevens de verzekerde: degene wiens arbeidsongeschiktheid is verzekerd. 1.3 Basis van deze verzekering Het digitale aanvraagformulier en de digitale gezondheidsverklaring dienen als basis van de verzekering. Alle door u gegeven informatie, waaronder het digitale aanvraagformulier en de digitale gezondheidsverklaring, vormt samen met de verzekeringsovereenkomst één geheel. Op deze verzekering is de wettelijke mededelingsverplichting van toepassing. Als u niet aan de mededelingsverplichting hebt voldaan, kunnen wij ons beroepen op de gevolgen die de wet daaraan verbindt. Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid 2.1 Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid? Er is alleen sprake van arbeidsongeschiktheid als er in directe relatie tot ziekte of ongeval stoornissen bestaan, waardoor u voor tenminste 25% beperkt bent om de werkzaamheden verbonden aan het in de polis omschreven beroep te verrichten. De stoornissen moeten objectief medisch zijn vast te stellen. We gaan uit van de werkzaamheden zoals die in de regel en redelijkerwijs van u kunnen worden verwacht en houden rekening met: - mogelijkheden om het werk aan te passen - mogelijkheden om de werkomstandigheden aan te passen - de taakverschuiving binnen het eigen beroep of bedrijf, die door de aanpassingen kan ontstaan 2.2 Wat gebeurt er als u van werkzaamheden verandert? Als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid andere werkzaamheden gaat uitvoeren, beoordelen we vanaf dat moment de arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe werkzaamheden. 3

4 2.3 Hoe stellen we de stoornissen vast? We stellen het bestaan van de stoornissen vast aan de hand van rapporten van door ons aangewezen medische en andere deskundigen. 2.4 Wanneer is een stoornis niet objectief medisch vast te stellen? Een stoornis is niet objectief medisch vast te stellen als er geen medische oorzaak is aangetoond of aannemelijk gemaakt. 2.5 Houden we rekening met andere oorzaken? Als u uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren door andere oorzaken dan arbeidsongeschiktheid, dan houden we daar geen rekening mee bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid. 2.6 Wat is een arbeidsongeschiktheidsgeval? Onder een 'arbeidsongeschiktheidsgeval' verstaan we: elke periode van arbeidsongeschiktheid die niet onderbroken is elke periode van arbeidsongeschiktheid die niet langer dan vier weken onderbroken is Bij het bepalen van een arbeidsongeschiktheidsgeval speelt de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid geen rol. Artikel 3 Ons product 3.1 Drie bouwstenen VKG AOV Online bestaat uit drie bouwstenen: de basisdekking; de verlengde dekking; de eenmalige uitkering. 3.2 De basisdekking De basisdekking keert bij arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal vijf jaar uit. Op de uitkeringsduur wordt de eigenrisicotermijn in mindering gebracht. 3.3 De verlengde dekking De verlengde dekking keert uit als de basisdekking zijn maximale uitkeringsduur heeft bereikt en u nog steeds arbeidsongeschikt bent. 4

5 3.4 De eenmalige uitkering De eenmalige uitkering keert uit als de basisdekking zijn maximale uitkeringsduur heeft bereikt en u blijvend arbeidsongeschikt bent. 5

6 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten basisdekking, verlengde dekking en eenmalige uitkering Artikel 4 Basisdekking en verlengde dekking 4.1 Waarop baseren wij de uitkering van de basisdekking? De basisdekking keert voor ieder arbeidsongeschiktheidsgeval uit gedurende maximaal dagen (vijf jaar). Op de uitkeringsduur wordt de eigenrisicotermijn in mindering gebracht. De eigenrisicotermijn is de termijn waarover u nadat de arbeidsongeschiktheid is ingetreden geen recht hebt op uitkering. De eigenrisicotermijn gaat in één dag na de aanvangsdag van de arbeidsongeschiktheid. De eigenrisicotermijn vermelden wij op het polisblad. Bij ieder arbeidsongeschiktheidsgeval geldt de eigenrisicotermijn. Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op uitkering voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de uitkering per dag 1/365 e deel van het verzekerde bedrag van de basisdekking. In artikel 4.4 leest u hoe hoog de uitkering is als u niet volledig arbeidsongeschikt bent. 4.2 Waarop baseren we de uitkering van de verlengde dekking? Als u de verlengde dekking hebt meeverzekerd en de arbeidsongeschiktheid duurt voort nadat de maximale uitkeringsduur van de basisdekking is bereikt, dan ontvangt u een uitkering op basis van de verlengde dekking. Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op uitkering voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de uitkering per dag 1/365 e deel van het verzekerde bedrag van de verlengde dekking. In artikel 4.4 leest u hoe hoog de uitkering is als u niet volledig arbeidsongeschikt bent. 4.3 Wie stelt de uitkering vast? Nadat u uw arbeidsongeschiktheid via uw persoonlijke internetpagina hebt gemeld, stellen wij de mate en de periode van de arbeidsongeschiktheid vast. Dit doen wij aan de hand van onder meer gegevens van door ons aangewezen medische en andere deskundigen. Wij houden u op de hoogte van de mate en periode van de arbeidsongeschiktheid. Mocht u het met onze beslissing niet eens zijn, dan kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen. 6

7 4.4 Welke uitkering hoort hierbij? Welke uitkering hoort bij welke mate van arbeidsongeschiktheid leest u hieronder. De arbeidsongeschiktheid is: De uitkering is: minder dan 25% 0% van het verzekerde bedrag per dag 25% tot 35% 30% van het verzekerde bedrag per dag 35% tot 45% 40% van het verzekerde bedrag per dag 45% tot 55% 50% van het verzekerde bedrag per dag 55% tot 65% 60% van het verzekerde bedrag per dag 65% tot 80% 75% van het verzekerde bedrag per dag 80% of meer 100% van het verzekerde bedrag per dag 4.5 Wanneer eindigt het recht op uitkering? Het recht op uitkering stopt op het moment dat: u niet meer voor tenminste 25% arbeidsongeschikt bent de verzekering eindigt de maximale uitkeringsduur volgens de polis bereikt is Artikel 5 Eenmalige uitkering 5.1 Waarop baseren we de eenmalige uitkering? Als u de eenmalige uitkering hebt meeverzekerd en de arbeidsongeschiktheid duurt voort nadat de maximale uitkeringsduur van de basisdekking is bereikt, dan ontvangt u een eenmalige uitkering als de arbeidsongeschiktheid blijvend is. 5.2 Wie stelt de uitkering vast? Wij stellen de mate van de blijvende arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de uitkering vast. Dit doen wij aan de hand van onder meer gegevens van door ons aangewezen medische en andere deskundigen. Bij het vaststellen van de mate van de blijvende arbeidsongeschiktheid, houden wij rekening met herstel dat nog te verwachten is. Mocht u het met onze beslissing niet eens zijn, dan kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen. 7

8 5.3 Welke uitkering hoort hierbij? Welke uitkering hoort bij welke mate van arbeidsongeschiktheid leest u hieronder. De arbeidsongeschiktheid is: De eenmalige uitkering is: minder dan 25% 0% van het verzekerde bedrag 25% tot 35% 30% van het verzekerde bedrag 35% tot 45% 40% van het verzekerde bedrag 45% tot 55% 50% van het verzekerde bedrag 55% tot 65% 60% van het verzekerde bedrag 65% tot 80% 75% van het verzekerde bedrag 80% of meer 100% van het verzekerde bedrag 5.4 Wanneer eindigt de dekking voor de eenmalige uitkering? De dekking voor de eenmalige uitkering eindigt nadat u recht op de eenmalige uitkering hebt gekregen. Deze dekking eindigt op de dag die volgt op de dag waarop de maximale uitkeringsduur van de basisdekking is bereikt. 5.5 Wat gebeurt er als de eindleeftijd wordt bereikt, voordat de maximale uitkeringsduur van de basisdekking is verstreken? Als u blijvend arbeidsongeschikt bent en u de eindleeftijd bereikt voordat de maximale uitkeringsduur van de basisdekking is bereikt, dan ontvangt u naar evenredigheid een eenmalige uitkering volgens onderstaande tabel: U bent op de einddatum: Dan krijgt u: 0 tot 1 jaar arbeidsongeschikt Uitkering: 1/5 deel van de vastgestelde eenmalige uitkering 1 tot 2 jaar arbeidsongeschikt Uitkering: 2/5 deel van de vastgestelde eenmalige uitkering 2 tot 3 jaar arbeidsongeschikt Uitkering: 3/5 deel van de vastgestelde eenmalige uitkering 3 tot 4 jaar arbeidsongeschikt Uitkering: 4/5 deel van de vastgestelde eenmalige uitkering 4 tot 5 jaar arbeidsongeschikt Uitkering: 5/5 deel van de vastgestelde eenmalige uitkering 8

9 Artikel 6 Indexering van het verzekerde bedrag en de uitkering U hebt het recht om de verzekerde bedragen op de datum waarop een nieuwe verzekeringstermijn aanvangt met 2,5% te verhogen. Als u op de datum waarop een nieuwe verzekeringstermijn aanvangt een uitkering ontvangt, dan worden de verzekerde bedragen automatisch met 2,5% verhoogd. Het verzekerde bedrag voor de eenmalige uitkering zal nooit hoger worden dan Artikel 7 Wat spreken we af over betalingen? 7.1 Wanneer betalen wij de uitkering op basis van de basisdekking en de verlengde dekking uit? Voor de basisdekking en de verlengde dekking geldt dat wij uitbetalen op de laatste dag van elke kalendermaand. Als de uitkering beëindigd wordt, betalen we uit op de dag die volgt op de dag dat de beëindiging aan ons bekend is gemaakt. Wij betalen uit aan u. 7.2 Wanneer betalen wij de eenmalige uitkering? De eenmalige uitkering die wij verschuldigd zijn, betalen wij uit zodra wij het recht op de uitkering hebben vastgesteld. Wij betalen uit aan u. 9

10 Hoofdstuk 3 Over uitsluitingen en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid Artikel 8 Welke uitsluitingen gelden er? 8.1 Geen recht op uitkering U hebt geen recht op uitkering als u bent opgesloten in een gevangenis of soortgelijke instelling. Dit betekent dat u geen recht op uitkering hebt tijdens voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling. U hebt geen recht op uitkering bij arbeidongeschiktheid als deze is ontstaan, verergerd of bevorderd door: opzet of roekeloosheid van u overmatig gebruik van: - alcohol - geneesmiddelen - bedwelmende middelen - verdovende middelen - opwekkende middelen een ongeval dat u overkomt terwijl: - uw bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was - uw ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was (direct of indirect) de volgende vormen van molest: - gewapend conflict - burgeroorlog - opstand - binnenlandse onlusten - oproer - muiterij Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 bij de rechtbank in Den Haag heeft gedeponeerd. atoomkernreacties 10

11 8.2 Atoomkernreacties U hebt geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid als deze is ontstaan, bevorderd of verergerd door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties. Het maakt daarbij niet uit hoe de reacties zijn ontstaan. U hebt wél recht op uitkering als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door radioactieve stoffen die zich buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of bestemd zijn voor de volgende doeleinden: industriële doeleinden commerciële doeleinden landbouwkundige doeleinden medische doeleinden wetenschappelijke doeleinden onderwijskundige doeleinden (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden Voorwaarde daarbij is wel dat de overheid een vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ) en een kerninstallatie aan boord van een schip. 11

12 Artikel 9 Welke verplichtingen hebt u bij arbeidsongeschiktheid? De volgende verplichtingen gelden ongeacht of u recht op uitkering hebt: u meldt uw arbeidsongeschiktheid binnen twee weken na het ontstaan ervan via uw persoonlijke internetpagina. Komt de melding meer dan twee weken na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid bij ons binnen? Dan stellen wij de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid gelijk met de meldingsdatum. u laat zich meteen behandelen door een (para)medicus. u voorziet ons en de door ons aangewezen deskundigen van alle benodigde gegevens. U geeft deze gegevens zelf of zorgt ervoor dat deze gegevens verstrekt worden. u verzwijgt geen feiten en omstandigheden die van belang zijn bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en de uitkering. u machtigt ons om bij derden inlichtingen in te winnen. u houdt ons maandelijks via uw persoonlijke internetpagina op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid. u vraagt vooraf toestemming om langer dan één maand in het buitenland te verblijven. Artikel 10 Wanneer vervalt het recht op uitkering? Het recht op uitkering vervalt als u: u niet aan de in artikel 9 genoemde verplichtingen houdt en daardoor onze belangen schaadt ons met opzet misleidt of wilt misleiden arbeidsongeschikt bent en langer dan een maand zonder onze toestemming in het buitenland verblijft; het recht op uitkering vervalt dan tijdens de duur van het verblijf in het buitenland. 12

13 Hoofdstuk 4 Over premies Artikel 11 Wat moet u weten over de premiebetaling? 11.1 Is de premie ieder jaar gelijk? De premie wordt op de datum waarop de nieuwe verzekeringstermijn aanvangt vastgesteld overeenkomstig uw leeftijd op dat moment Wanneer betaalt u de premie? U bent verplicht de premie vooruit te betalen. De aanvangspremie is verschuldigd vanaf de eerste dag na ontvangst van het betalingsverzoek. De verzekering biedt dekking als de aanvangspremie binnen 14 dagen is betaald. De vervolgpremie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de periode waarop de vervolgpremie betrekking heeft Wat gebeurt er als u de vervolgpremie niet op tijd betaalt? Als de vervolgpremie niet is betaald op de eerste dag van de periode waarop de vervolgpremie betrekking heeft, bent u in verzuim. Een nadere ingebrekestelling is niet nodig. Wij sturen u na de datum waarop de vervolgpremie verschuldigd is geworden nog een brief, waarin u wordt aangemaand de premie binnen 14 dagen te betalen. Als de premie niet binnen die termijn betaald is, zal de verzekering vanaf de eerste dag van de periode waarop de vervolgpremie betrekking heeft niet van kracht zijn en kunt u geen beroep meer doen op dekking voor gebeurtenissen die in die periode hebben plaatsgevonden. U blijft verplicht om de premie te betalen. Betaalt u niet, dan incasseren wij de premie. Alle kosten van een invordering van de premie zijn voor uw rekening. Dat geldt voor zowel de gerechtelijke als voor de buitengerechtelijke kosten. Zodra wij alle achterstallige premie en eventuele incassokosten van u hebben ontvangen, geldt de verzekering weer voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag van deze betaling Wanneer hoeft u geen premie meer te betalen? Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, dan bent u met ingang van het tweede jaar naar evenredigheid van het uitkeringspercentage geen premie meer verschuldigd. 13

14 Hoofdstuk 5 Artikel 12 Over veranderingen Wat gebeurt er als de premie of de voorwaarden veranderen? 12.1 Kunnen wij de premie of de voorwaarden eenzijdig veranderen? Ja, dat kan. Dit gebeurt altijd voor een bepaalde groep verzekeringen en dus niet in een individueel geval. Wij bepalen de datum waarop de verandering in gaat Welke rechten hebt u als wij een verandering doorvoeren in premie of voorwaarden? Als wij de voorwaarden of de premie veranderen, laten wij dat schriftelijk aan u weten. Daarna kunt u binnen een maand de verzekering opzeggen. Als u opzegt, eindigt de verzekering per de datum van verandering. U kunt de verzekering niet opzeggen als: de verandering het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling de premie lager wordt de dekking wordt uitgebreid de premie wijzigt als gevolg van uw leeftijd (zoals bedoeld in artikel 11.1) Artikel 13 Wat gebeurt er als het risico verandert? 13.1 Wat als het beroep of de werkzaamheden veranderen? De polis vermeldt uw beroep. Als dat beroep verandert óf de werkzaamheden veranderen, dan bent u verplicht om ons daarover direct te informeren via uw assurantieadviseur Wat zijn de gevolgen van een verandering van het beroep of de werkzaamheden? Als het beroep of de werkzaamheden veranderen, dan bepalen wij of de verzekering voortgezet kan worden en zo ja, op welke voorwaarden. Wij informeren u hierover zo snel mogelijk. Als de verzekering niet kan worden voortgezet Als wij bepalen dat de verzekering niet kan worden voortgezet, geldt als einddatum de dag waarop het beroep of de werkzaamheden veranderden. U krijgt dan de premie terug die u al betaald hebt over de premietermijn die nog niet verstreken is. 14

15 Als de voorwaarden veranderen Als de voorwaarden veranderen, dan hebt u het recht de verzekering op te zeggen. Dit moet gebeuren binnen 30 dagen nadat u het bericht over de aanpassing van ons ontvangen hebt. U krijgt dan de premie terug die u al betaald hebt over de premietermijn die nog niet verstreken is Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid als geen wijziging is doorgegeven? Hebt u een verandering in beroep of werkzaamheden niet doorgegeven? Of hebt u wel een wijziging doorgegeven, maar wij hebben nog geen beslissing genomen? En raakt u op dat moment arbeidsongeschikt? Dan bepalen wij alsnog of de wijziging invloed zou hebben gehad op de verzekering. Als de wijziging geen invloed heeft op de verzekering Dan bepalen wij het recht op uitkering volgens de bestaande voorwaarden. Als de wijziging wel invloed heeft op de verzekering Dan bepalen wij het recht op uitkering op basis van de voorwaarden die zouden gelden na de wijziging. Zouden de wijzigingen hebben geleid tot bijzondere voorwaarden? Dan houden we rekening met de bijzondere voorwaarden bij de hoogte van de uitkering. Zouden de wijzigingen hebben geleid tot een premieverhoging? Dan betalen we in verhouding uit. Het uit te keren bedrag berekenen we dan op de volgende wijze: (oude premie/nieuwe premie) * verzekerde jaarrente. Als de verzekering niet zou zijn voortgezet Zouden wij de verzekering niet hebben voortgezet door de verandering in het beroep of de werkzaamheden? Dan hebt u geen recht op uitkering. De verzekering is dan geëindigd op de dag waarop het beroep of de werkzaamheden zijn veranderd. U krijgt de premie terug die vanaf dat moment nog betaald is Welke andere veranderingen zijn van invloed op de verzekering? Behalve een verandering in het beroep of de werkzaamheden, zijn ook andere veranderingen in uw situatie van invloed op de verzekering. U bent verplicht om de volgende veranderingen direct via uw assurantieadviseur door te geven: u vertrekt voor een periode langer dan 90 dagen naar het buitenland u stopt om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid helemaal of gedeeltelijk met het uitoefenen van uw beroep. Hieronder wordt ook verstaan het niet daadwerkelijk benutten van een restcapaciteit. u gaat in loondienst werken of krijgt op een andere manier recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid u bent failliet verklaard of krijgt surseance van betaling u hebt een schuldsanering aangevraagd 15

16 In al deze gevallen hebben wij het recht om de verzekering te beëindigen of de voorwaarden te wijzigen. Bij beëindiging krijgt u de premie die betaald is voor de periode na de beëindigingsdatum terug. Als de voorwaarden veranderen Bepalen wij dat de verzekering wel voortgezet kan worden, maar onder andere voorwaarden? Dan informeren we u hierover zo snel mogelijk. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden kunt u binnen 30 dagen de verzekering opzeggen. U krijgt dan de premie terug die u al betaald hebt over de premietermijn die nog niet verstreken is. Wij hebben het recht een uitkering geheel of gedeeltelijk te weigeren als u zich niet aan de verplichtingen hebt gehouden. Artikel 14 Wanneer eindigt de verzekering? 14.1 In welke gevallen eindigt de verzekering? De verzekering eindigt: als u de verzekering opzegt per de einddatum van de verzekeringstermijn die op het polisblad staat. U hebt een opzegtermijn van twee maanden en zegt op via uw assurantieadviseur. op de laatste dag van de kalendermaand waarin u de eindleeftijd bereikt die in de polis staat op de dag na uw overlijden; de premie die is betaald vanaf de dag van overlijden wordt uiteraard terugbetaald als wij de verzekering opzeggen: - omdat blijkt dat de gegevens waarop de verzekering is gebaseerd niet kloppen - omdat u fraude hebt gepleegd - omdat u weigert de premie te betalen - in de gevallen bedoeld in artikel 13 De verzekering eindigt op de datum die wij noemen in de opzeggingsbrief 16

17 14.2 Wat betekent het einde van de verzekering voor het recht op uitkering? Is de verzekering beëindigd? Dan hebt u bij arbeidsongeschiktheid geen recht op uitkering over alle dagen na het einde van de verzekering. U hebt wel recht op een uitkering over de dagen na het einde van de verzekering, als de verzekering wordt beëindigd op grond van: artikel 12.2: als wij de premie of de voorwaarden veranderd hebben en u daarom besloten hebt de verzekering te beëindigen; artikel 13.2: als wij de verzekering hebben stopgezet door verandering in het beroep of de werkzaamheden Dit geldt alleen als er in deze gevallen al recht op uitkering is ontstaan voor het einde van de verzekering. Bij toename van de arbeidsongeschiktheid zal geen verhoging van het uitkeringspercentage plaatsvinden. Leidt de arbeidsongeschiktheid tot bedrijfsbeëindiging? Dan wordt de mate van de arbeidsongeschiktheid niet beïnvloed door het ontbreken van bedrijfsactiviteiten. 17

18 Hoofdstuk 6 Over klachten en privacy Artikel 15 Wat u moet weten over privacy, rechtssysteem en klachten 15.1 Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt? Als u een verzekering aanvraagt of een gebeurtenis meldt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken we om de verzekering aan te gaan en uit te voeren, maar ook: voor marketingactiviteiten om fraude te bestrijden om statistische analyses mee uit te voeren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen 15.2 Onder welk recht valt deze verzekering? Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing Bent u niet tevreden? Als u klachten hebt over de manier waarop wij de verzekeringsovereenkomst uitvoeren, meldt u dit schriftelijk aan de directie. Stuur een brief naar: Movir De directie Postbus CV Nieuwegein Bent u niet tevreden over de manier waarop de directie met uw klacht omgaat? Stuur uw klacht dan naar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag 18

19 Hoofdstuk 7 Over terrorisme Artikel 16 Clausule terrorismedekking 16.1 Begripsomschrijvingen Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel , en omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht Verzekeringsovereenkomsten a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. 19

20 b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft In Nederland toegelaten verzekeraars Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel , en gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 20

21 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 15 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten Uitkeringsprotocol NHT Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 21

22 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd. ============================================================================= Samenvatting van het Protocol De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard euro. In het Protocol afwikkeling claims van de NHT wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de gedupeerden. De bepalingen in het Protocol zijn dus ook voor u van belang. Dit document is een samenvatting van het Protocol afwikkeling claims van de NHT. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims vindt u op de website of kunt u bij ons opvragen. Samenvatting procedure Onder schadegeval wordt verstaan iedere verwezenlijking van het terrorismerisico waardoor recht op uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in deze polisvoorwaarden. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade aan personen en goederen bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na overlijden. Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme, dan geldt de volgende procedure: u meldt de claim - net als altijd - zo snel mogelijk bij uw verzekeraar uw verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen bij de NHT worden ingediend De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is van een terroristische daad zoals gedefinieerd in deze polisvoorwaarden. Terrorisme van welk jaar? Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is het belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden. Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X heeft plaatsgevonden, wordt de terroristische daad aan jaar X toegerekend. Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar samenhangen, maar in verschillende jaren zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad van de reeks is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er meer dan zes maanden tussen de daden liggen. 22

23 Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal de NHT een begroting opstellen en bekend maken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de claims volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) uitkeringspercentage vast. Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden. De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te vergoeden. NB: Betaling geschiedt door uw eigen verzekeraar. U hebt zelf géén contact met de NHT. Definitieve afwikkeling van claims Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden: Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld. Daarna volgt telkens uiterlijk na zes maanden een volgende begroting met eventueel een nieuw uitkeringspercentage. Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het definitieve uitkeringspercentage. Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor alle op dat moment bekende claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan wordt van de gedane uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor die claims die pas zijn aangemeld na het bekendmaken van het voorafgaande percentage. 23

24 Waar vindt u wat? Arbeidsongeschiktheidsgeval pagina 4 Arbeidsongeschiktheid pagina 3 Atoomkernreacties pagina 11 Basisdekking pagina 4, 6 Eenmalige uitkering pagina 5, 7 Eigen risicotermijn pagina 6 Indexering pagina 9 Kerninstallatie pagina 11 Klachten pagina 18 Persoonsgegevens pagina 18 Premiebetaling pagina 13 Producten pagina 4 Rechtssysteem pagina 18 Stoornis pagina 4 Terrorisme pagina 19, 22 Uitgangspunten pagina 6 Uitsluiting pagina 10 Verandering van werkzaamheden pagina 3 Verandering pagina 14 Verlengde dekking pagina 4, 6 Verplichtingen pagina 12 Verzekerde pagina 3 Verzekeringnemer pagina 3 24

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Vaste kostenverzekering (VK) / Waarnemingsverzekering (WN) Versienummer VK 2013/01 Versienummer WN 2013/01 1 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 2 Basis van deze verzekering 2

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Vaste lastenverzekering (VL) Versienummer VL 2013/01 1 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 2 Basis van deze verzekering 2 3 Arbeidsongeschiktheid 3 3.1 Verplichtingen 3 3.2 Sancties

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Langlopende verzekering (L) / Kortlopende verzekering (K) Driejaarsverzekering (D) / Vijfjaarsverzekering (V) Versienummer LKDV 2010/01 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 2 Basis

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VOORWAARDEN VAN VERZEKERING DE BEROEPS-AOV VASTE KOSTENVERZEKERING (VK) WAARNEMINGSVERZEKERING (WN) VERSIENUMMER VK 2016/01 VERSIENUMMER WN 2016/01 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Basis van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Postbus 2160 3430 CV Nieuwegein Bezoekadres: Brugwal 1 voor: Vaste kostenverzekering (VK) Telefoon: (030) 607 87 00 Fax: (030) 604 84 55 E-mail: info@movir.nl Wegwijzer Zie

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Postbus 2160 3430 CV Nieuwegein Bezoekadres: Brugwal 1 voor: Vaste lastenverzekering (VL) Telefoon: (030) 607 87 00 Fax: (030) 604 84 55 E-mail: info@movir.nl Wegwijzer Zie

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Groei AOV. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Groei AOV Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Wanneer bestaat recht op een uitkering? 5 Wel arbeidsongeschikt en toch geen uitkering?

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VOORWAARDEN VAN VERZEKERING DE VASTE LASTENVERZEKERING VASTE LASTENVERZEKERING (VL) VERSIENUMMER VL 2016/01 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Basis van deze verzekering Arbeidsongeschiktheid.1 Verplichtingen.2

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1406, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Verzekeringspakket Particulieren (PP )

Verzekeringspakket Particulieren (PP ) Verzekeringspakket Particulieren (PP 0000-04) In dit document leest u de polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen in het VerzekeringsPakket Particulieren. Daarnaast gelden er polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

VerzekeringsPakket Particulieren

VerzekeringsPakket Particulieren Polisvoorwaarden PP 0000-04 VerzekeringsPakket Particulieren In dit document leest u de polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen in het VerzekeringsPakket Particulieren. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING

VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VOORWAARDEN VAN VERZEKERING DE BEROEPS-AOV EN DE LOONDIENST-AOV LANGLOPENDE VERZEKERING (L) VERSIENUMMER L 2016/01 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Basis van deze verzekering Arbeidsongeschiktheid.1 Verplichtingen.2

Nadere informatie

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente

Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente LY1507, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Direct Ingaande Lijfrente De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP)

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) Polisvoorwaarden BP0000-03 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het de Bruyn Verzekeringspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het Zekerheidspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1

PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS. Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 PENSIOENREGLEMENT PGB NETTO PARTNERPENSIOEN PLUS Pensioenreglement PGB Netto Partnerpensioen Plus 1 Reglement PGB Netto Partnerpensioen Plus zoals vastgesteld door het bestuur bij besluit per 29 juni 2017

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

DE SOEPEL &ZEKER AOV VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VERSIENUMMER S&Z 2015/01

DE SOEPEL &ZEKER AOV VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VERSIENUMMER S&Z 2015/01 DE SOEPEL &ZEKER AOV VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VERSIENUMMER S&Z 2015/01 INHOUDSOPGAVE 1 Begrippenlijst 1.1 Movir, we/wij, ons/onze 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Verzekerde 1. U, uw 1.5 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers. Polisvoorwaarden nr. 1440

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers. Polisvoorwaarden nr. 1440 AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandige ondernemers Polisvoorwaarden nr. 1440 I n h o u d s o p g a ve Pagina 1. Algemene begrippen 3 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-02 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01

Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01 Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging van

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden Eén-Bedrijfs-Polis (026) PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus 1888, 1110 CL Diemen, Telefoon (020) 660 44 44 (026) A61.642-07/03 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend.

Algemene Voorwaarden Koopsom Hypotheek-AOV 2007 bekwaamheden zijn berekend. ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Maatschappij Goudse Schadeverzekeringen N.V. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Evenementenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 675-06 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade

Nadere informatie

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP)

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-03 ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met de

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Polismantel 675-06 Evenementenverzekering Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandig ondernemers

Polisvoorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandig ondernemers Polisvoorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandig ondernemers Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Wanneer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koopsom-Hypotheek-AOV 2002

Algemene Voorwaarden Koopsom-Hypotheek-AOV 2002 Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 469 Algemene Voorwaarden Koopsom-Hypotheek-AOV 2002 Per verzekering vormen de Algemene voorwaarden samen

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) A60.1684-08/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Postbank Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-01

Postbank Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-01 Postbank Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de Postbank Autoverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho]

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho] Polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho] Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het Zekerheidspakket [B/Ha/ZD/Ho] zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

EAG Pakket Voorwaarden HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING HOOFDSTUK 3 UITSLUITINGEN. Artikel 1.

EAG Pakket Voorwaarden HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING HOOFDSTUK 3 UITSLUITINGEN. Artikel 1. EAG Pakket Polisvoorwaarden EAG-PAK15 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het EAG Pakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen. Bij verschil

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

ABN AMRO Woonzeker AOV. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

ABN AMRO Woonzeker AOV. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis ABN AMRO Woonzeker AOV Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Recht

Nadere informatie

der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven

der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven Polisvoorwaarden ZP 2015-06 der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het der Kinderen Zekerheidspakket Bedrijven zijn opgenomen en vormen één

Nadere informatie

Wie zijn er verzekerd? In de polisvoorwaarden per verzekering en op uw polisblad staat wie er verzekerd zijn.

Wie zijn er verzekerd? In de polisvoorwaarden per verzekering en op uw polisblad staat wie er verzekerd zijn. Informatie over uw Prive Select Pakket Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket Uw verzekering in het kort Wat is het Prive Select Pakket? Waar bent u wel en niet voor verzekerd? Wat mag u van

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud

DELA LeefdoorPlan. algemene voorwaarden. inhoud algemene voorwaarden inhoud 1 begripsomschrijvingen 2 de verzekeringsovereenkomst 3 aanvang dekking 4 verzekeringsdekking 5 optieclausule 6 oorlogsrisico 7 terrorismerisico 8 uitsluitingen 9 het betalen

Nadere informatie

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2 B Onzeker voorval 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 Premiebetaling en restitutie 5 Risicowijziging 6

Nadere informatie

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP)

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-03 ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met de

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden Eén-Bedrijfs-Polis (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 027, versie 2014) Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02

ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02 ING Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 9000-02 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de ING Autoverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polis voorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren. Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket

Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren. Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren

Nadere informatie

Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren. Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket

Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren. Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket Informatie over uw ZekerheidsPakket Particulieren Al uw verzekeringen overzichtelijk in één pakket pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven Clausuleblad verloskunde RHN-AVB002/CB002 augustus 2015 Inhoud De volgende clausules zijn alleen van toepassing als de betreffende clausule in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) 60.1684-07/15 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekerings overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ABN AMRO Woonzeker AOV. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

ABN AMRO Woonzeker AOV. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis ABN AMRO Woonzeker AOV Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (026)

Algemene Voorwaarden (026) Algemene Voorwaarden (026) (026) A60.642-06/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel 4

Nadere informatie

WAO Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden

WAO Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden WAO Aanvullende verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4

Nadere informatie

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid A 021-023 Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het polisblad van

Nadere informatie

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER Algemene voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404

Algemene voorwaarden Garantie Plan GARK1404 Algemene voorwaarden Garantie Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Garantie Plan gesloten. Dit Garantie Plan keert het gegarandeerde eindkapitaal uit op de afgesproken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) 60.1684-04/12 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekerings overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

Rotterdam/ 4 juli 2017

Rotterdam/ 4 juli 2017 Marsh Nederland Postbus 232. 3000 AE Rotterdam 0104060600 marsh.nederiand@marsh.com www.marsh.nl Blad l 114 Verzekeraars verklaren hiermee akkoord te gaan met de verzekering volgens onderstaande gegevens:

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hypotheeklasten Inhoudsopgave 1 Begrippen 2 Strekking van de verzekering 3 Mededelingsplicht 4 Verzekerde bedrag 5 Arbeidsongeschiktheid 6 Eigenrisicoperiode

Nadere informatie

WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN. A t/m Z Pakket Particulieren. Model AZP INHOUDSOPGAVE. Leeswijzer Polisvoorwaarden

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN. A t/m Z Pakket Particulieren. Model AZP INHOUDSOPGAVE. Leeswijzer Polisvoorwaarden ALGEMENE POLISVOORWAARDEN A t/m Z Pakket Particulieren Model AZP 2016.08 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Polisvoorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Het A t/m Z Pakket Particulieren 1.2 Verzekeraar 1.3 U/Verzekeringnemer

Nadere informatie

Contraverzekering. Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom. Algemene voorwaarden. Inhoud 1/2. 1 Hoe gebruikt u deze voorwaarden?

Contraverzekering. Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom. Algemene voorwaarden. Inhoud 1/2. 1 Hoe gebruikt u deze voorwaarden? Contraverzekering Overlijdensrisicoverzekering tegen koopsom Algemene voorwaarden RIK-2017 Klik op het de vraag hoofdstuk om om het antwoord er naar toe te te lezen gaan Inhoud 1/2 1 Hoe gebruikt u deze

Nadere informatie

BRUILOFTVERZEKERING BASIS

BRUILOFTVERZEKERING BASIS Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2 verzekeringnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1491

Algemene Voorwaarden 1491 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Begripsomschrijvingen Grondslag van de verzekering Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland. T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse.

Algemene voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland. T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse. Goudse Schadeverzekeringen n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland Algemene voorwaarden T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse.com artikel 1. begripsomschrijvingen 1.1 De Maatschappij Goudse

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-aanvullingsverzekering < 35%

Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-aanvullingsverzekering < 35% Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-aanvullingsverzekering < 35% www.aevitae.com info@aevitae.com AEV_WGA-aanvulling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden

ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland ZW-eigenrisicoverzekering uitzendbureaus algemene voorwaarden T +31 (0)182 544 544 F +31 (0)182 544 899 E info@goudse.com artikel 1. begripsomschrijvingen

Nadere informatie

WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking WIA-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking WIA-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave WIA-Excedent verzekering met WGA-gatdekking WIA-volgend Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 3 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Aanvullende voorwaarden Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Allianz Design PV0701 Aanvullende voorwaarden PV0701 Vrijstelling van premiebetaling

Nadere informatie

1.8 UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen als bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen.

1.8 UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen als bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. verder te noemen Schouten Zekerheid als gevolmachtigd agent van de in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bruns ten Brink. BTBALG1507 Bruns ten Brink

Algemene voorwaarden Bruns ten Brink. BTBALG1507 Bruns ten Brink Algemene voorwaarden Bruns ten Brink BTBALG1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking 3 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Onzekerheidsvereiste Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie